Verslag Overleg Steenmeijerstraat Hengelo, d.d. Donderdag 10 december

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag Overleg Steenmeijerstraat Hengelo, d.d. Donderdag 10 december"

Transcriptie

1 Verslag Overleg Steenmeijerstraat Hengelo, d.d. Donderdag 10 december Datum en tijd Ruimte : Donderdag 10 december van tot uur : Van der Valk Hengelo Gestart met het formuleren van de verwachtingen ten aanzien van dit overleg per deelnemergroep: RIBW Overijssel (naamswijziging RIBW Groep Overijssel is gewijzigd in RIBW Overijssel) We begrijpen oprecht de zorgen die leven in de buurt en willen graag met buurtbewoners het gesprek hierover aan gaan. Alle Hengeloërs tellen mee; de samenleving in Hengelo bouwen we immers samen. Psychisch kwetsbare mensen verdienen ook een plek in de maatschappij. Het kan iedereen overkomen, als het in je leven even niet gaat zoals je wilt. Belangrijk is dan dat we omzien naar elkaar. We begrijpen oprecht dat niet iedereen een goed beeld heeft van wat onze hulpverlening precies inhoudt. We streven over en weer naar een goed leefbare situatie en willen waar mogelijk en reëel tegemoet komen aan wensen van buurtbewoners. Gemeente Hengelo Voorgeschiedenis vorig jaar oktober is de lokale visie op Beschermd wonen Hengelo vastgesteld. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de WMO in Hengelo. Gemeente Hengelo staat open voor realiseren nieuwe voorzieningen. Steden moeten ervoor zorgen dat er voldoende woningen beschikbaar zijn voor deze doelgroep. Opdracht ligt er vanuit de gemeenteraaad aan college om deze opgave te realiseren. Wethouder kan zich voorstellen dat het een schokeffect geeft als je hoort dat deze plannen er liggen voor de Steemeijerstraat. Om terug te komen op het gevoel dat de communicatie te wensen over laat, het volgende: Gemeente Hengelo wordt overspoeld met ideeën vanuit diverse groepen, zonder officieel plan. Pas als er een formeel initiatief wordt ingediend dan volgt er actie. Alle gesprekken daarvoor zijn niet officieel, maar enkel proefballonnen. Zodra het formele plan RIBW Overijssel is ingediend dan start het communiceren. Eigenaar pand Voorgeschiedenis In 2019 zijn de gesprekken met de gemeente gestart om af te tasten past of het plan voor zorg past binnen het bestemmingsplan. Daarna is er een vooroverleg ingediend bij gemeente. Er waren een 3-4 tal huurders in beeld voor deze locatie bij de eigenaar van het pand. RIBW Overijssel was ook zoekende en zo zijn we bij elkaar gekomen en is uiteindelijk de vergunning ingediend op 9 november Nu twee weken pauze in de procedure i.v.m. aanvullende vragen vanuit de gemeente. 1/5

2 Als de vergunning wordt verstrekt start de bouwfase en na deze fase wordt het pand overgedragen aan Sectie 5. Reden hiervoor is dat de deskundigheid op het gebied van exploitatie van een pand op langer termijn beter belegd is bij Sectie5. Er wordt vanuit sectie5 een langdurige samenwerking aangegaan met RIBW Overijssel en wil daarom ook nauw betrokken zijn bij wat er in de buurt speelt. Wijkbewoners De belangrijke spelers voor de wijk zijn irt dit project: RIBW Overijssel en de Gemeente Hengelo. Gevoel dat er niets gedaan wat er vanuit de buurt komt. Belangengroep heeft moeite gedaan om contact te zoeken met partijen om toete werken naar een veilige en gezamenlijke acceptabele oplossing. Onderstaande punten zijn van waarde in de wijk: - Veiligheid - Behoud van de bestaande pricacy - Behouden maatschappelijk functie - De verhouding van de bewoners van de straat 25 versus de komst van 24 cliënten RIBW - Nu vervelende ervaringen met Wopit - Qua voorzieningen is enkel de supermarkt aanwezig Met betrekking tot privacy ligt het pand grenzend aan de achtertuinen van de buren waardoor er zicht is vanuit de woningen op de appartementen. Hierdoor ontstaat er zorgen om de privacy. Daarnaast zijn er zorgen over de waardedaling van de koopwoning en is er meer behoefte aan maatschappelijke functies in de wijk, zoals de huidige fysiopraktijk. Vragen: - Wat moet er gebeuren om nader bij elkaar te komen o Is er ergens nog ruimte om aan de wensen te voldoen vanuit de wijk o Omvang van 25 cliënten is echt een strubbel, 6-7 is een acceptabel aantal o Welke ruimte is er om nog te praten met elkaar dit duidelijk krijgen o Wijkbewoners zijn niet tegen - RIBW is er ruimte in de aantallen: o Bepaald volume nodig en tarieven maken dat je een bepaald niveau nodig hebt om de juiste zorgverlening te kunnen bieden o Belastbaarheid is voor ieder zowel de de wijk als de cliënten, in het kwaliteitskader is 24/7 aanwezigheid noodzakelijk. Om het goed te organiseren heb je een bepaalde capaciteit nodig en met de huidige tarieven kom je op deze aantallen uit o Met 6-7 cliënten is het gat te groot wat niet haalbaar is. Welke speelruimte is er, dat hangt samen met de financiering gemeente en eventueel mogelijkheden voor het behouden van de fysio. RIBW kijkt echt naar deze mogelijkheden 2/5

3 - Gevoel dat gemeente met twee kleppen op zit? Gemeente wil 25 cliënten plaatsen, gezien de wachtlijst o Gemeente Hengelo geeft aan dat de gemeente niet zegt welke aantallen er noodzakelijk zijn op die locatie. Het ingediende verzoek is hierin leidend o Gemeente heeft zelf geen financieel belang of er nu 25 of andere aantallen gehuisvest wordt - Hoe kijkt pandeigenaar tegen de aantallen? o Van belang dat er goede zorg geleverd kan worden zodat er een langdurige relatie kan ontstaan met elkaar. Goede exploitatie op locatie is noodzakelijk o Huur wat vandaag betaald wordt en naar 15 jaar verder, betaalbaarheid langere termijn is moeilijker door wijziging in zorgstelsel. Combi WLZ-WMO tarieven zijn niet veel meer dan BW. Er zitten niet veel grote verschillen in de tarieven wlz en wmo - Het beeld is dat de locatie te klein is om 25 cliënten te huisvesten, wat vindt RIBW van het pand? o Het is van belang voor de herstelbehoefte van de client om zo normaal mogelijk te wonen binnen een woonwijk. RIBW heeft diverse locaties bekeken, RIBW wil niet op een industrieterrein of op het gezondheidspark aangezien RIBW niet behandeld. o Cliënten moeten overdag naar hun werke, studie of datgbesteding. Ze zijn daarom veelal buiten het gebouw. - Er leeft angst bij de wijkbewoners dat er lawaaioverlast zal plaatsvinden door openstaande ramen en dat cliënten zich opgesloten zullen voelen waardoor er juist meer overlast plaats vindt? o Gemeente geeft aan dat er begrepen wordt dat de wijk angstig is voor overlast van de aantallen. o Er is nu een formeel verzoek ingediend, wordt nu afgewogen door de ambtenaren op de diverse terreinen. College neemt hierin een besluit, gemeente kan daar nu niets over zeggen. - Wat is het beeld van de mensen die daar gaan wonen? Welke mensen zijn het? o Mensen zoals u en ik die ook overlast kunnen veroorzaken. Begrip krijgen voor elkaar is belangrijk in deze, beelden waar ontstaan die zorgen door? o Cliënten met een psychische kwetsbaarheid daar leeft een bepaald stigma en dat doet ze tekort - Welke zorgindicatie wordt daar geplaatst, is nu niet duidelijk? Beeld leeft dat de groep zit tussen ex-tbs er en lichtere zorgvraag zweetvoeters maar wijk is bang dat het accent meer richting ex-tbers zal gaan op locatie. o RIBW levert Forensichische zorg binnen Overijssel, dit zijn 8 op de 630 cliënten binnen heel Overijssel. 3/5

4 o o Daarnaast worden er WLZ cliënten geplaatst deze doelgroep kan minder goed herstellen en blijven langer op locatie wonen. Zij zullen veelal in de appartementen gehuisvest worden. Daarnaast worden er studio s gerealiseerd voor de korte doorstroom. Dit zijn Jong volwassenen met autisme, border-line etc. - Maatschappelijke bestemming sinds 2-3 jaar vanuit kantoor naar maatschappelijk overgezet, nu wordt er opgerekt naar wonen? o Dit is de gemeente procedure, bij aanvraag wordt er gekeken wat mogelijk is binnen bestemmingsplan. Als er een initiatief komt wat inpasbaar is dan wordt er over het algemeen positief gereageerd. Initiatieven worden door de gemeente toegewezen als dit enigzinds kan. o Waarom is er in 2012 stilzwijgend een vergunning afgegeven, gemeente moet dit nazoeken. - Gevoel vanuit de wijk niets gedaan wordt met wat er tot nu toe is verteld? o Er zijn nu vanuit de eigenaar geen argumenten dat dit geen geschikte locatie kan zijn voor RIBW o Nieuw initiatief is eind augustus akkoord bevonden vanuit de gemeente. Daarna start formeel de vergunningsprocedure en normaal gesproken is na het afgegeven van de vergunning het moment dat er vanuit RIBW gecommuniceerd wordt naar de wijk. o Er wordt zeker geluisterd naar de voorgaande wijkbijeenkomsten en RIBW kijkt serieus naar de aantallen en hebben in januari een gesprek met de fysiopraktijk om met elkaar de mogelijkheden te verkennen o Ook wordt er zodra de vergunning verleend het ontwerpproces opgestart waar de wijkbewoners aan deel kunnen nemen - Wijk wil gehoord worden, niet vanuit emoties. Zoekt verbinding wat vindt de wijk ervan. Wat wordt er verwacht, RIBW zoekt voor een oplossing en wil graag kennismaken met de wachtlijst. Graag kennismaking met de locaties, kijken achter de deuren. In gesprek gaan met de buurt waar RIBW al zit - Wat kan RIBW nog meer doen: o Volgende stap maken in: Veiligheid waarborgen Behoud bestaande privacy Behoud en uitbreiding maatschappelijke functie wijk Ontzorgen van de buurt o Er worden vanuit RIBW 2 vakinhoudelijke ondersteuners van die locatie gekoppeld aan dit proces en zullen bij de volgende bijeenkomsten ook aansluiten. Zij worden het gezicht vanuit RIBW voor de wijk. Dit zijn Marleen Rekers, Joyce Wiggers en Danielle Vos 4/5

5 Vervolg - Collega neemt besluit in januari mocht het doorgaan dan komt er een werkgroep / klankbordgroep om al dit soort zaken te bespreken, vaste momenten worden vastgesteld. Afspraken communicatie: - Indien vergunning dan werkgroep / klankbordgroep formeren vanuit gemeente. - Gevoel van veiligheid moet getemperd worden door zowel RIBW als Gemeente - Betrekken bewoners bij inrichting pand/terrein - Beleidsmatig wordt er gekeken naar de aantallen om dit te onderzoeken - Procedures lopen, wijk wil tijdsdruk eraf, om dichter bij elkaar te komen, nu middels zienswijze de mening geven, wijk ervaart onder druk te staan. Liever gehad voor de procedure in gesprek om dit te bespreken. Oproep wijk: Zet de procedure nu stop ook i.v.m. de feestdagen. Eigenaar geeft aan dit parallel te laten lopen en de procedure te laten lopen. Op korte termijn duidelijkheid geven op de 3 agendapunten. Agendapunten volgend overleg Aantal cliënten locatie 2. Behouden maatschappelijke functie 3. Inrichten werkgroep / Klankbordgroep Afsluiting overleg 5/5