Februaritelling

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Februaritelling"

Transcriptie

1 Februaritelling De voorlopige februaritelling geeft een eerste nauwkeurig beeld van het aantal leerlingen. Validering van deze cijfers gebeurt pas op het einde van het schooljaar, maar ze geven al een hele goede indicatie (de foutmarge is kleiner dan 0,1%, hoogstens een paar tientallen leerlingen in totaal). In de tabellen van dit document is gewerkt met een voorwaardelijke opmaak. De cijfers van eenzelfde regel (horizontaal) zijn vergeleken met elkaar en weergegeven in progressieve tinten groen. Hoe groener de cel, hoe hoger het cijfer. Zo blijkt in één oogopslag wat de trend is. Dit is het globale beeld van de telling, vergeleken met de geverifieerde februaritellingen van de vorige schooljaren Buitengewoon Kleuteronderwijs Buitengewoon Lager Onderwijs Buitengewoon Secundair Onderwijs Deeltijds Beroepssecundair Onderwijs Gewoon Kleuteronderwijs Gewoon Lager Onderwijs Voltijds Gewoon Secundair Onderwijs Totaal Totaal aantal leerlingen Opnieuw tekent het Nederlandstalig onderwijs in Brussel een grote groei op. Dit jaar heeft het aantal leerlingen vlot de kaap van gerond. Het leerlingenaantal groeide met 2,8%. Dit is een licht bovengemiddelde groei in vergelijking met de vorige 5 jaar ,7% 2,3% 2,2% 3,2% 3,0% 2,8% Jaarlijkse groei van het totale leerlingenaantal

2 Opvallend dit jaar is de recordgroei van het secundair onderwijs en de vertraging van de groei in het kleuteronderwijs. In het gewoon secundair onderwijs tekenen we een groei op van 3,9% (+576 leerlingen), dit is voor het vijfde jaar op rij een toename van de groei. Daarnaast blijft ook het basisonderwijs groeien. Het gewoon kleuteronderwijs groeit trager met 1,5% (+214 kleuters). Het gewoon lager onderwijs groeit met 3,1% (+590 leerlingen). groei van het gewoon onderwijs Voltijds Gewoon Secundair Onderwijs Gewoon Lager Onderwijs Gewoon Kleuteronderwijs

3 Gewoon kleuteronderwijs In het kleuteronderwijs tekenen alle netten een groei op. In de onthaalklas zitten iets minder kinderen dan vorig jaar. Dit is wel het klasje waar de variatie het grootst kan zijn tussen schooljaren, afhankelijk van het instapmoment van de peuters. Toch kan dit al de voorbode zijn van lagere groeicijfers in de kleuterklassen voor de volgende jaren, zoals geprojecteerd door het Federaal Planbureau. Het marktaandeel van de netten blijft ongewijzigd. Naar net en kleuterklas Gemeenschapsonderwijs K K K P Officieel gesubsidieerd onderwijs K K K P Vrij gesubsidieerd onderwijs K K K P Totaal marktaandelen in het gewoon kleuteronderwijs Vrij Gesubsidieerd Onderwijs 45% Gemeenschapsonderwijs 28% Officieel Gesubsidieerd Onderwijs 27% klas K K K P totaal Over de netten heen is het kleuteronderwijs gegroeid met 214 leerlingen (+1,5%). Dit is een kleinere groei dan vorig jaar (+457 leerlingen of +3,4%) en het jaar daarvoor (+516 leerlingen of +3,9%).

4 Gewoon lager onderwijs In het gewoon lager onderwijs tekenen alle netten een groei op. Het marktaandeel van de netten blijft ongewijzigd. Naar net en leerjaar Gemeenschapsonderwijs L L L L L L Officieel gesubsidieerd onderwijs L L L L L L Vrij gesubsidieerd onderwijs L L L L L L Totaal marktaandelen in het gewoon lager onderwijs Gemeenschapsonderwijs 27% Vrij gesubsidieerd onderwijs 49% Officieel gesubsidieerd onderwijs 24%

5 Over de netten heen is het gewoon lager onderwijs gegroeid met 590 leerlingen (+3,1%). Dit is ongeveer hetzelfde als vorig jaar (+597 leerlingen of+3,1%) en het jaar daarvoor (+605 leerlingen of +3,4%). klas L L L L L L totaal

6 Gewoon secundair onderwijs In het gewoon secundair onderwijs tekenen het gemeenschapsonderwijs en het vrij gesubsidieerd onderwijs een groei op. Het marktaandeel van het vrij gesubsidieerd onderwijs groeit licht (+1%) ten koste van het officieel gesubsidieerd onderwijs, dat heel licht is gekrompen. Naar net en onderwijsvorm Gemeenschapsonderwijs e graad ASO BSO KSO OKAN TSO Officieel gesubsidieerd onderwijs e graad ASO BSO OKAN TSO Vrij gesubsidieerd onderwijs e graad ASO BSO KSO OKAN TSO Totaal marktaandelen in het gewoon voltijds secundair onderwijs Gemeenschapsonderwijs 40% Vrij gesubsidieerd onderwijs 56% Officieel gesubsidieerd onderwijs 4% Globaal groeit het gewoon voltijds secundair onderwijs met 3,9%, een nieuw record. Dit is de sterkste jaarlijkse groei van het secundair onderwijs van het NOB sinds het na een decennialange krimp in de jaren 70, 80 en 90 terug begon te groeien in het schooljaar

7 ,0% 1,2% 1,9% 3,0% 3,2% 3,9% groei van het gewoon secundair onderwijs onderwijsvorm e graad ASO BSO KSO OKAN TSO totaal De eerste graad en het ASO doen het ieder jaar goed, al is de groei van het ASO dit jaar wel uitzonderlijk (+4,5%). Ook uitzonderlijk is de sterke groei van het BSO, waar na jaren van dalende en stagnerende cijfers in één klap ongeveer 5% leerlingen bij komen, waarmee de piek van 6 jaar geleden overtroffen wordt. Het TSO blijft voor het derde jaar op rij groeien, weliswaar minder dan vorig jaar. Het KSO kent jaarlijkse schommelingen door de kleinere leerlingenaantallen, maar groeit geleidelijk aan mee. De onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers ondervindt zoals ieder jaar een sterke schommeling, te wijten aan de relatief kleine leerlingenaantallen en aan de grote variatie in de instroom van anderstalige nieuwkomers. Net zoals de onthaalklas voor peuters, blijft de onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers heel het schooljaar door groeien, en is deze groei onregelmatig gespreid over de tijd. evolutie van de leerlingenaantallen per onderwijsvorm TSO OKAN KSO BSO ASO 1e graad