Studiehandleiding. Gastheer/ - Vrouw

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studiehandleiding. Gastheer/ - Vrouw"

Transcriptie

1 Studiehandleiding Gastheer/ - Vrouw KWALIFICATIEDOSSIER : BEDIENING UITSTROOM : GASTHEER / - VROUW DOSSIER : CREBONUMMER : NIVEAU : 2 LEERWEG : BEROEPSBEGELEIDEND LOCATIE : FAZANTENLAAN COHORT : VARIANT : STANDAARD OPLEIDINGSDUUR : 2 JAAR 0

2 WELKOM!... FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD. LEESWIJZER HET BEROEP CONTEXT TYPERENDE BEROEPSHOUDING VERWACHT RESULTAAT ARBEIDS-EN BEROEPSPERSPECTIEF DOORGROEIMOGELIJKHEDEN DE OPLEIDING DE INHOUD VAN DE OPLEIDING BEROEPSGERICHT ONDERWIJS ALGEMENE VAARDIGHEDEN TAAL EN REKENEN LOOPBAAN EN BURGERSCHAP ONDERWIJSPROGRAMMA EN UITGANGSPUNTEN BEROEPSPRAKTIJKVORMING (BPV) LESSENTABEL EN ROOSTERWIJZIGINGEN KOSTEN VAN DE OPLEIDING LOCATIEGEGEVENS DE BEGELEIDING BEGELEIDING VAN JOU ALS STUDENT STUDIELOOPBAANBEGELEIDING EN STUDIEVOORTGANG AANWEZIGHEID EN VERZUIM EXTRA HULP EN ZORG PASSEND ONDERWIJS VERDERE STUDIE-INFORMATIE EXAMINERING EN DIPLOMERING VOORWAARDEN VOOR DEELNAME AAN EXAMENS EXAMENPROGRAMMA INZAGE VRIJSTELLING EXAMENSTUDENT DIPLOMERING KLACHTEN, HERZIENING BESLISSING, BEZWAAR EN BEROEP BIJ EXAMINERING EXAMENREGLEMENT HANDBOEK EXAMINERING EXAMENORGANISATIE CONTACTGEGEVENS EXAMINERING SCHOOLREGELS ORDE EN GEDRAG KLEDINGREGELS REGELS ICT EN SOCIALE MEDIA KLACHTENPROCEDURE BIJLAGE A: STUDIEBELASTINGUREN EN TOP-MODEL

3 Welkom! Beste student, Welkom bij Albeda! Wij vinden het fijn dat je voor de opleiding kok hebt gekozen. Je hebt gekozen voor een opleiding bij een branche waar gastvrijheid centraal staat. We hebben een visie. Die beschrijft wie wij zijn en wat wij belangrijk vinden. In de missie van Albeda en de visie van ons college staan onze kernwaarden beschreven. Missie Albeda: We willen studenten en werkenden (want leren stopt niet als je de school uitloopt) hun talenten laten ontdekken, ontwikkelen en toepassen, zodat ze uitgroeien tot gewilde en bekwame professionals, die een leven lang functioneren als ondernemende vakmensen én als betrokken burgers hun bijdrage leveren aan de samenleving. Wij zijn: Betrokken Wij hebben aandacht voor onze studenten, voor elkaar en de omgeving. We begeleiden jou bij je leerroute. Je kan altijd bij ons terecht! Gastvrij Wij zijn trots op ons vak en weten ons beroep met passie uit te oefenen. Wij hebben: Lef Veranderen, verbeteren en ontwikkelen begint met lef. Dit doen wij samen! Daadkracht Met lef alleen komen we er niet, dus stropen we dagelijks de mouwen op om onze plannen te realiseren, samen met jou en de partners uit het werkveld. Je ontvangt deze studiehandleiding om je inzicht te geven in jouw opleiding. Het is belangrijk om deze studiehandleiding goed te lezen. Er staan belangrijke afspraken in die je als student met Albeda maakt zodra je bent ingeschreven en de onderwijsovereenkomst hebt getekend. De studiehandleiding beschrijft wat je tijdens de opleiding leert en welke examens je moet doen om aan het einde van de opleiding te diplomeren. Ook krijg je informatie over het beroep waarvoor je wordt opgeleid en over hoe de opleiding is ingericht. Aan het begin van je opleiding krijg je een studieloopbaanbegeleider toegewezen om jou te begeleiden tijdens je opleiding. Als je vragen hebt kun je altijd bij hem/ haar terecht. Wij wensen jou een leerzame en plezierige tijd bij de opleiding. Met gastvrije groet, B. Kuipers Onderwijsleider Horeca 2

4 Leeswijzer In deze studiehandleiding vind je alle informatie over jouw opleiding beschreven. Als je nog minderjarig bent, is het aan te raden deze studiehandleiding ook aan je ouders of verzorgers te laten lezen. Je vindt deze studiehandleiding op het portaal, evenals ons visieboek 2020, waarin we vertellen wat we allemaal doen om jullie het beste onderwijs te kunnen geven binnen het cluster Hospitality. Het portaal is onze digitale site waarvan je een inlogcode op school krijgt. Veel informatie is hier te vinden. Heb je toch nog vragen, dan kun je altijd terecht bij je studieloopbaanbegeleider. 3

5 1 Het beroep 1.1. Context Als medewerker in de bediening werk je na je opleiding voornamelijk in horecabedrijven, zoals hotels, (weg)restaurants, eetcafés, cateringbedrijven en vergader-/congrescentra. In deze bedrijven staat de dienstverlening centraal. Hiermee wordt bedoeld dat werkzaamheden, producten en diensten primair afgestemd worden op de wensen en verwachtingen van de gast, voor zover deze binnen de formule van het bedrijf past. Daarnaast wordt de bedrijfsvoering van gastvrijheidsbedrijven gekenmerkt door het voorkomen van een veelheid van onvoorspelbaarheden en een grote variatie aan opdrachten en specifieke wensen en behoeften van gasten. De medewerker in de bediening werkt in een context met internationale gasten Typerende beroepshouding De medewerker in de bediening verkoopt gastvrijheid in de gastvrijheidssector. Hij is gericht op het verlenen van service en dienstbetoon passend binnen de formule van het bedrijf. Het omgaan met gasten en het aansluiten bij de wensen, behoeften en beleving van de gast staat hierbij centraal. Er moet rekening gehouden worden met een grote variatie van bestelmogelijkheden, maar ook met de onvoorspelbaarheid van behoeften en wensen van de gast. Het kenmerkende van het beroep is de mate van dienstverlening. De medewerker bediening heeft echter ook een commerciële instelling en is zich bewust van de relatie tussen kosten en baten. Hij creëert en bewaakt de sfeer vanuit het gastvrijheidsconcept en sociaal-hygiënisch beleid en op basis hiervan benadert hij de gast. De medewerker in de bediening heeft aantoonbare bereidheid om zich extra in te zetten en extra krachtinspanning te tonen bij werkdruk als gevolg van pieken in het werkaanbod Verwacht resultaat Gasten hebben tevreden het horecabedrijf verlaten Arbeids-en beroepsperspectief Je kunt werken bij restaurants en instellingen zoals bejaardentehuizen of ziekenhuizen, cateraars, enzovoorts Doorgroeimogelijkheden Met het diploma Gastheer/vrouw kun je doorstromen naar de opleidingen Zelfstandig werkend gastheer /- vrouw niveau 3. Als je na deze opleiding door wil gaan naar een andere MBO opleiding heb je het recht om toegelaten te worden tot deze MBO opleiding indien: o Je je aanmeldt op uiterlijk 1 april (NB: aanmelding na 1 april kan ook, maar dan geldt het automatisch recht op toelating niet meer) o Je deelneemt aan eventueel verplichte intakeactiviteiten o Je voldoet aan de vooropleidingseisen en eventuele aanvullende eisen. 4

6 2 De Opleiding 2.1. De inhoud van de opleiding In ons visieboek 2020 beschrijven we onder andere wat voor onderwijs wij jullie willen geven en aan welke voorwaarden dat onderwijs moet voldoen. Wij vinden bijvoorbeeld dat wij jullie onderwijs moeten geven in een realistische praktijkomgeving, in het bedrijfsleven én binnen de school, zodat je theorielessen en praktijklessen op elkaar aansluiten. De opleiding die je gaat volgen vindt voor een deel plaats op school en voor een ander deel in de beroepspraktijk (bedrijfsleven). Deze twee onderdelen vormen één samenhangend geheel. Het uiteindelijke doel is om jou aan het einde van de opleiding op het niveau van beginnend beroepsbeoefenaar te diplomeren. De kwalificatie-eisen voor jouw opleiding worden beschreven in een zogenaamd kwalificatiedossier. Dit kwalificatiedossier bevat één of meerdere mbo-beroepen en bestaat uit: 1. Het basisdeel (B), dat gevormd wordt door: a. De beroepsspecifieke onderdelen. Dit betreft gemeenschappelijke kerntaken en werkprocessen voor het gehele kwalificatiedossier. b. De generieke onderdelen. De generieke onderdelen zijn door de landelijke overheid geformuleerd. Het betreft de onderdelen: i. Nederlandse taal ii. Rekenen iii. Loopbaan en burgerschap iv. Voor zover het niveau 4 betreft: Engels. 2. Het profieldeel (P). Profielen bestaan uit kerntaken (K ) en werkprocessen (W) waarop de kwalificaties in het kwalificatiedossier van elkaar verschillen. 3. Keuzedelen (D). Keuzedelen hebben tot doel om bovenop de kwalificatie een verdieping of verbreding te leveren bij de toerusting voor de arbeidsmarkt of een extra voorbereiding voor een vervolgopleiding. De beschikbare keuzedelen voor dit kwalificatiedossier zijn te vinden op Op deze website staat ook een overzicht met alle keuzedelen gekoppeld aan kwalificaties. 5

7 2.2. Beroepsgericht onderwijs De beroepsopleiding gastheer/-vrouw niveau 2 is onderdeel van het kwalificatiedossier Bediening. Hieronder vind je de kerntaken die je tijdens de opleiding gaat aanleren en die je ook in het kwalificatiedossier terug kunt vinden. Het volledige kwalificatiedossier Bediening is in te zien via de link: Dossier Basisdeel: B1-K1 B1-K2 Werkt in de bediening Bewaakt de voorraad Profieldeel: Deze opleiding heeft geen profieldeel Keuzedelen: Jaar 1 Keuzedeel 1 Digitale vaardigheden (Gevorderd) Jaar 1 Keuzedeel 2 Engels B1 1 x keuze uit de onderstaande keuzedelen Jaar 2/3 Keuzedeel 3 Eetcultuur en wensen Jaar 2/3 Keuzedeel 4 Ondernemend gedrag Keuzedeel 1: Digitale vaardigheden (Gevorderd) Centraal in het keuzedeel staan de kennis, vaardigheden en competenties die de mbo deelnemer nodig heeft bij de uitoefening van zijn of haar beroep ongeacht het softwarepakket, de vorm van verwerking en werkwijze. Wij hebben te maken met een informatiesamenleving waarin er een toevloed is aan digitale informatie en data, op een grote diversiteit aan devices en waarbij werknemers steeds meer inzicht moeten hebben in de koppeling tussen systemen, het op juiste wijze verspreiden van informatie en de verantwoording voor toekomstige juiste bewaring. Alle informatie en communicatie wordt immers verspreid door en vindt plaats met behulp van systemen. Dit betekent dat niet alleen kennis over het systeem aanwezig moet zijn, maar dat ook een keuze moet worden gemaakt voor een vorm waarin digitaal wordt gecommuniceerd en de wijze waarop de werknemer te werk gaat. Tot slot moet er inzicht zijn in hoe effectief men ICT in kan zetten bij zijn beroep. Keuzedeel 2: Engels B1 Het beschrijvingsniveau is algemeen van aard (gebaseerd op het Referentiekader), en gericht op Engels in de beroepscontext. Het toepassen van Engels in de beroepscontext wordt als kerntaak gezien. De vijf taalvaardigheden zoals benoemd in het ERK zijn opgenomen in de lijst van kennis en vaardigheden. Na het doorlopen van dit keuzedeel kan de student goed communiceren in het Engels en daarmee werkzaamheden succesvol volbrengen. Keuzedeel 3: Eetcultuur en wensen In dit keuzedeel leer je meer specifieke kennis over gezonde voeding, allergieën, dieetwensen en duurzaamheid om zo op deze hoge verwachtingen van gasten in te kunnen spelen. Keuzedeel 4: Wijnkennis 1 6

8 Dit keuzedeel geeft de Zelfstandig werkend kok basiskennis over wijnen en praktische vaardigheden om veel voorkomende wijnen te beoordelen op enkele kenmerken en voorstellen voor basale wijnspijscombinaties te verzorgen. Met je studieloopbaanbegeleider bespreek je welk keuzedelen voor jou het meest passend zijn. Je doet voor de keuzedelen ook examen. De resultaten voor de keuzedelen tellen vooralsnog niet mee voor de diplomering. Het resultaat wordt bij een voldoende wel vermeld op jouw diploma. Alle resultaten voor keuzedelen (voldoende en onvoldoende) worden vermeld op de resultatenlijst. Een voldoende voor een keuzedeel kan een vrijstelling geven bij een vervolgopleiding. Als je een ander keuzedeel wilt volgen dan bij je opleiding wordt aangeboden, kan je een verzoek indienen om een niet-gekoppeld keuzedeel, bijvoorbeeld bij een andere branche, te mogen volgen. Je kunt hierover informatie krijgen bij je studieloopbaanbegeleider. Het door jouw gewenste keuzedeel kan uitsluitend worden gevolgd indien blijkt dat het past binnen jouw opleiding en in jouw lesrooster kan worden ingepast. Immers een keuzedeel loopt door in meerdere onderwijsperiodes Algemene vaardigheden Taal en rekenen Naast taal en rekenonderwijs voor het beroep krijg je ook les in algemene taal en rekenvaardigheden. Voor de lessen taal en rekenen heb je zowel schriftelijk als digitaal lesmateriaal. Je legt de examens taal en rekenen af in de onderstaande gebieden op het vermelde niveau. Voor uitgebreide informatie rond examinering taal en rekenen, verwijzen we je door naar hoofdstuk 4. Nederlands: Niveau: Rekenen: Niveau: Lezen 2F Getallen 2F Luisteren 2F Verhoudingen 2F Schrijven 2F Meten en meetkunde 2F Spreken 2F Verbanden 2F Gesprekken voeren 2F 2.4. Loopbaan en Burgerschap Om goed in onze samenleving mee te kunnen doen, is alleen een voorbereiding op een beroep niet voldoende. Loopbaan en Burgerschap speelt daar op in. Bij Loopbaan leer je om aan je eigen ontwikkeling te werken. Burgerschap gaat in op deelname aan de maatschappij. Denk aan het maken van politieke keuzes, op tijd op het werk komen, als kritisch consument kunnen functioneren etc. Alle studenten in het mbo moeten competent, oftewel vaardig zijn, op het gebied van Loopbaan en Burgerschap. De Kwalificatie-eisen Loopbaan en Burgerschap, versie 2012 zijn via deze link te bekijken. Je hoeft voor loopbaan en burgerschap geen examen te doen. Wel is het zo dat je moet voldoen aan de zogenaamde wettelijke inspanningsverplichting voor Loopbaan en Burgerschap. Voldoen aan deze verplichting is een voorwaarde voor het behalen van je diploma van de opleiding. Meer informatie over het programma en de wettelijke inspanningsverplichting voor Loopbaan en Burgerschap is te vinden in het verantwoordingsdocument L&B dat je kan vinden op jouw opleidingspagina op het SharePoint Onderwijsprogramma en uitgangspunten Het onderwijsprogramma is standaard geprogrammeerd in twee studiejaren. Voor de meeste studenten zal dit het best passende traject zijn. Indien tijdens de intake of gedurende de 7

9 opleiding blijkt dat je daarvoor de capaciteiten hebt, is het ook mogelijk om de opleiding versneld af te ronden. De lesstof zal dan in een hoger tempo worden aangeboden. Blijkt aan de andere kant dat je moeite hebt met de opleiding, dan wordt er voor een aantal onderdelen extra tijd en les ingeruimd. Beroepspecifieke vaardigheden: Vanaf het begin van je opleiding ga je werken aan jouw loopbaan als kok. Je doorloopt een carrière binnen de keuken van jouw leerbedrijf. Naast de praktijk in de keuken leer je tijdens het beroepsgerichte thema in de lessen en workshops de benodigde theorie aan. Tijdens de stage (BPV) kom je in aanraking met de reële beroepspraktijk. De voortgang van de BPV wordt bijgehouden in het digitale system van examenwerk/praktijkbeoordelen.nl. Aan het einde van de opleiding zal examinering plaatsvinden (gedeeltelijk of geheel) in een horecabedrijf of in een simulatie (op school). De opleiding is ingedeeld in beroepsgerichte thema s Deze thema s zijn enerzijds gebaseerd op de verschillende rollen die in het restaurant voorkomen en anderzijds op de kerntaken / werkprocessen uit het kwalificatiedossier bediening. De verschillende vakdocenten begeleiden hun onderdeel binnen het thema. In het thema komen al deze vakken bij elkaar in een beroeps-situatie, zoals je die in de beroepspraktijk zal tegenkomen. Ook in deze praktijksituatie zal je uitgebreid oefenen. Uiteindelijk zal elke thema worden afgesloten met opdrachten waarin je aantoont dat je de werkprocessen die bij het thema behoren in samenhang voldoende beheerst. In onderstaande tabel vind je de beroepsgerichte thema s en de bijbehorende werkprocessen: 8

10 Thema Titel van het thema Werkprocessen binnen het thema Rol: Commis de cuisine/ Aide de cuisine B1-K1 W1 Plant zijn werkzaamheden B1-K1 W6 Maakt werkruimte, gereedschappen en machines in de keuken schoon 1 Werken in de Horeca B1-K1 W4 Bereidt gerechten en componenten B1-K1 W5 Werkt gerechten voor de uitgifte af B1-K1 W2 Maakt mise en place 2 Hospitality 3 Veiligheid in de Horeca 4 Basis gastronomie 5 Samenwerken en leidinggeven 6 Gastronomie 7 Mijn signatuur B1-K1 W1Plant zijn werkzaamheden B1-K1 W6 Maakt werkruimte, gereedschappen en machines in de keuken schoon B1-K1 W7 Verricht onderhoud aan keuken inventaris B1-K1 W3 Past recepten aan B1-K1 W4 Bereidt gerechten en componenten B1-K1 W5 Werkt gerechten voor de uitgifte af B1-K1 W6 Maakt werkruimte, gereedschappen en machines in de keuken schoon B1-K1 W7 Verricht onderhoud aan keuken inventaris B1-K1 W2 Ontvangt en controleert geleverde producten B1-K2 W3 Slaat de geleverde producten op P2-K1-W4 Ondersteunt de verbetering van kwaliteit B1-K1 W4 Bereidt gerechten en componenten B1-K1 W5 Werkt gerechten voor de uitgifte af P2-K1 W3 Ondersteunt de verbetering van efficiency en de beheersing van kosten P2-K1-W4 Ondersteunt de verbetering van kwaliteit Rol: Chef de partie B1-K1 W2 Maakt mise en place B1-K1 W1 Plant zijn werkzaamheden B1-K2 W1 Bestelt benodigde producten B1-K2 W4 Controleert producten en voert keukenadministratie uit P2-K2-W1 Instrueert en begeleidt lerende medewerkers P2-K2-W2 Voert informele en ondersteunt bij formele gesprekken met lerende medewerkers P2-K1 W3 Ondersteunt de verbetering van efficiency en de beheersing van kosten P2-K1-W4 Ondersteunt de verbetering van kwaliteit B1-K1 W4 Bereidt gerechten en componenten B1-K1 W5 Werkt gerechten voor de uitgifte af P2-K1 W3 Ondersteunt de verbetering van efficiency en de beheersing van kosten P2-K1-W4 Ondersteunt de verbetering van kwaliteit B1-K1 W3 Past recepten aan P2-K1 W1 Ontwikkelt nieuwe gerechten P2-K1 W2 Voert menu-engineering uit B1-K1 W1 Plant zijn werkzaamheden B1-K1 W4 Bereidt gerechten en componenten B1-K1 W5 Werkt gerechten voor de uitgifte af P2-K1 W3 Ondersteunt de verbetering van efficiency en de beheersing van kosten P2-K1 W4 Ondersteunt de verbetering van de kwaliteit B1-K1 W3 Past recepten aan P2-K1 W1 Ontwikkelt nieuwe gerechten P2-K1 W2 Voert menu-engineering uit 9

11 Algemene taal en rekenvaardigheden: De algemene taal en rekenvaardigheden staan los van de beroepsopleiding. Omdat bovendien is gebleken dat studenten binnen het cluster Hospitality regelmatig doorstromen van de ene opleiding naar de andere opleiding, is er gekozen voor één opleidingsonafhankelijke taalmethode en één opleidingsonafhankelijke rekenmethode voor alle opleidingen van het cluster Hospitality. Op deze manier wordt zoveel mogelijk voorkomen dat je bij doorstroom extra kosten moet maken voor een andere methode. Voor Nederlands en Engels wordt gebruik gemaakt van de methode Taalblokken 3, voor rekenen van de methode Nu rekenen. Taalblokken 3: Met deze methode is differentiëren eenvoudig. De docent bepaalt de opzet van de les: klassikale instructie, (digitaal) zelfstandig werken en/of samenwerken. Taalblokken 3 heeft bovendien een remediërende leerlijn voor alle niveaus: Springstof. Dit programma wordt ingezet als je vastloopt. Je begint de cursus met een zogenaamde nulmeting. Daarin wordt bekeken wat je al weet en wat voor jou de beste manier is om op het juiste niveau te komen. Tegen het einde van het programma wordt je door examentrainingen voorbereid op de examens. Nu rekenen: Voor rekenen wordt de methode Nu rekenen gebruikt. Deze resultaatgerichte methode bereidt je voor op het verplichte centrale examen. De methode biedt functioneel rekenen aan in alledaagse situaties. Nu rekenen heeft een vaste structuur. Elk hoofdstuk begint met een korte, bondige uitleg met voorbeelden, daarna zijn er opdrachten oplopend in moeilijkheidsgraad, er is altijd een examenopdracht en het hoofdstuk eindigt met test jezelf. De didactiek van Nurekenen is als volgt: leren, oefenen en toetsen. De docent heeft met Nurekenen de mogelijkheid de methode flexibel in te zetten. De docent kan klassikaal lesgeven, hij kan je individueel begeleiden en er is een combinatie van beide. Bij Nurekenen maak je gebruik van twee gewone boeken en van een digitale leeromgeving met daarin een online boek en veel extra oefenopdrachten. In het leerlingvolgsysteem kan de docent het huiswerk opgeven en jouw resultaten volgen. Er zijn vele toetsingsmogelijkheden. Er zijn hoofdstuktoetsen, referentietoetsen en examenopdrachten. De examentraining is uiteraard gericht op het niveau dat je voor het examen moet behalen. Als je ook wilt oefenen op andere niveaus, kan dit via Loopbaan & Burgerschap: Tijdens het onderwijs voor loopbaan & burgerschap wordt gebruik gemaakt van: Thema 1 Werken in de Horeca Het SLB-programma About me Een docent is verantwoordelijk voor de voortgang en begeleiding bij Loopbaan & Burgerschap. De docent stelt vast of de student actief heeft deelgenomen. De docent stelt tevens vast of het portfolio de vereiste producten bevat. Daarna geeft de docent per onderdeel aan in DsDo dat de student voldaan heeft aan L&B. Burgerschap wordt geïntegreerd in het lesprogramma o.b.v. de 6 dimensies in het burgerschapsverantwoordingsdocument. De resultaten worden overgedragen aan de examenverantwoordelijke van het team. Namens de examencommissie tekent de examenverantwoordelijke van het team de verklaring afronding Loopbaan & Burgerschap. De examenverantwoordelijke voegt de verklaring toe aan het examendossier van de student. 10

12 2.6. Beroepspraktijkvorming (BPV) Tijdens de BPV ontwikkel je een belangrijk deel van de werkprocessen die onderdeel zijn van de opleiding. In het bedrijf word je begeleid door een BPV-praktijkopleider (leermeester). Die weet alles over het bedrijf en de werkzaamheden die horen bij de opleiding. Ook vanuit de school is er BPV-begeleiding. Deze begeleiding krijg je van jouw BPV-coördinator en van jouw stagebegeleider. De inrichting van de beroepspraktijkvorming van deze opleiding kent de volgende systematiek: Elk leerjaar: 40 weken van 32 uur, totaal 1280 uur per leerjaar De rechten en plichten van de onderwijsinstelling, het leerbedrijf, de student (en voor wat betreft de beroepsbegeleidende leerweg het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven) zijn vastgelegd in de BPV- overeenkomst. Deze overeenkomst bevat bepalingen over de activiteiten welke bij het bedrijf of de instelling gerealiseerd dienen te worden. De overeenkomst geeft ook bepalingen omtrent de begeleiding (en beoordeling) van de student in de beroepspraktijkvorming. De erkenning van het leerbedrijf vindt plaats onder de verantwoordelijkheid van SBB. Verklaring Omtrent het Gedrag Steeds meer BPV-organisaties vragen van studenten een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Deze verklaring is op te vragen bij de gemeente waar je woont. Het komt voor dat een praktijkorganisatie je niet toelaat zonder een VOG! Aan de aanvraag zijn kosten verbonden 1. Deze kosten zijn voor jouw rekening en kunnen per gemeente verschillen. Het niet kunnen verkrijgen van een VOG heeft gevolgen voor je studievoortgang. Het niet kunnen verkrijgen van een VOG na de start van de opleiding kan bovendien een reden zijn om de onderwijsovereenkomst te ontbinden. 1 Zie ook leermiddelenlijst, zie paragraaf

13 2.7. Lessentabel en roosterwijzigingen De roosters van de opleiding kan je vinden via deze link 2.8. Kosten van de opleiding Cursusgeld: Dit is een wettelijke bijdrage. De rekening daarvoor ontvang je van Albeda. Het bedrag is elk jaar anders en te vinden middels deze link Boeken en leermiddelen: Gedurende de opleiding maak je gebruik van boeken en leermiddelen. Leermiddelen zijn materialen (bijvoorbeeld werkkleding) die je nodig hebt om je opleiding op school of tijdens je stage te volgen. Voorafgaand aan de opleiding weet je welke boeken en leermiddelen je nodig hebt. Om goed aan de opleiding deel te kunnen nemen ben je verplicht om de aangegeven boeken en leermiddelen bij de start van je opleiding in je bezit te hebben. Voor een specificatie van de kosten voor leermiddelen verwijzen we naar de leermiddelenlijst zoals deze in de maand juni voorafgaand aan het nieuwe studiejaar uitgereikt wordt Locatiegegevens Je volgt je opleiding op een van de volgende locaties van Albeda: 1c 12

14 3 De begeleiding 3.1. Begeleiding van jou als student Elke opleiding heeft zijn eigen docententeam. Iedere docent is specialist op zijn of haar vakgebied. Er zijn bijvoorbeeld docenten Nederlands en rekenen, maar ook BPVschoolbegeleiders die je begeleiden tijdens je stages. In elk team werken docenten, die naast het les geven ook studieloopbaanbegeleider (SLB er) kunnen zijn. Iedere opleiding kent ook een onderwijsleider. Dit is de leidinggevende van de afdeling. Heb je een compliment, klacht of vraag. Dan kun je altijd een afspraak maken. Vraag aan jouw SLB-er de gegevens van de onderwijsleider op Studieloopbaanbegeleiding en studievoortgang Tijdens de gehele opleiding word je begeleid door een studieloopbaanbegeleider. De SLB er monitort jouw studieresultaten gedurende de opleiding en stuurt bij waar nodig. Jouw studieresultaten worden drie keer per jaar geëvalueerd aan het begin van onderwijsperioden 2, 3 en 4 in een gesprek met jouw SLB er. Hierin wordt bekeken welke voortgang je hebt geboekt tijdens de afgelopen onderwijsperiode. Naar aanleiding hiervan ontvang je van je studieloopbaanbegeleider de resultaten die je hebt geboekt in de vorm van een rapport. Na akkoord dient dit rapport door jou ondertekend te worden. Indien je minderjarig bent moet het rapport ook door jouw ouders/verzorgers worden ondertekend. Studieresultaten en voortgangsgesprekken worden ook digitaal bijgehouden in DSDO. Jouw persoonlijke resultaten en rapporten kan je inzien via het portaal. Uiteraard verwachten wij van jou dat je er ook zelf actief voor zorgt dat je op de hoogte blijft van jouw eigen studievoortgang. Per onderwijsperiode krijg je één cijfer per vak. Het docententeam bepaalt aan het einde van elke onderwijsperiode op basis van deze cijfers jouw voortgang per thema. Het vak vormt een onderdeel van het thema als geheel, waarbij de volgende voortgangscriteria worden gehanteerd: jouw gemiddelde resultaat van alle beoordeelde meetmomenten gedurende de periode; jouw gedrag conform het kwalificatiedossier en onze pedagogische menukaart; jouw aanwezigheid bij lesactiviteiten en BPV, waarbij we streven naar 100% aanwezigheid Jouw studievoortgang wordt besproken tijdens studieloopbaangesprekken. Tijdens deze gesprekken wordt samen met jou bekeken of alles volgens planning gaat of dat er een bijsturing nodig is. Het is natuurlijk mogelijk dat de studieresultaten tegenvallen. In dat geval zal samen met jou een verbeterplan worden opgesteld. Aan de hand van dit verbeterplan ga je vervolgens aan de slag om weer op het goede spoor te komen. In het uiterste geval zal er een bindend studieadvies volgen. Bindend studieadvies in het eerste leerjaar Alle MBO studenten krijgen vanaf het studiejaar 2018/2019 een bindend studieadvies in hun eerste studiejaar. Het bindend studieadvies ontvang je: Bij éénjarige opleidingen na 3 maanden maar uiterlijk binnen 4 maanden na aanvang van de opleiding Bij opleidingen die langer dan één jaar duren na 9 maanden maar uiterlijk binnen 12 maanden na aanvang van de opleiding, maar in ieder geval voor het eind van het eerste studiejaar 13

15 De studieloopbaanbegeleider voert in de periode voordat het bindend studieadvies moet worden uitgebracht ten minste twee studievoortgangsgesprekken met jou, waarin jouw resultaten, beroepshouding, aanwezigheid e.d. besproken worden. Van deze gesprekken wordt een verslag gemaakt. Indien nodig wordt er een verbeterplan opgesteld, waarin wordt opgenomen welke verbeteringen van jou worden verwacht, op welke termijn je de noodzakelijke verbeteringen moet laten zien en welke ondersteuning je daarbij krijgt. Als jouw voortgang voldoende is op het moment dat het bindend studieadvies wordt afgegeven, dan ontvang je een positief bindend studieadvies en ga je verder met de opleiding. Is jouw voortgang onvoldoende en heeft het verbeterplan niet geleid tot de gewenste verbeteringen, kan dit tot een negatief bindend studieadvies leiden. Wanneer je een negatief bindend studieadvies krijgt, stopt je opleiding en word je verwezen naar het Trajectbureau (BOL studenten). Beëindiging van de onderwijsovereenkomst betekent voor studenten die 18 jaar of ouder zijn dat zij geen studiefinanciering meer ontvangen en dat zij het studentenreisproduct moeten stopzetten. Albeda meldt DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs)dat de student niet meer staat ingeschreven. Studenten ontvangen het betaalde lesgeld in principe niet retour. Hierop zijn uitzonderingen mogelijk. Deze uitzonderingen staan op de site van DUO. In de schoolgids staat informatie over studiefinanciering, de prestatiebeurs en de gevolgen van het (voortijdig) stoppen met de studie. Beroep tegen bindend studieadvies: Als je het niet eens bent met het advies kan je binnen 10 dagen na dagtekening van het advies beroep aantekenen bij de commissie van beroep voor de examens: of post: Commissie van Beroep voor de Examens Postbus AL ROTTERDAM Meer informatie over het wettelijke bindend studieadvies vind je in het studentenstatuut van Albeda. Voortijdige beëindiging van de onderwijsovereenkomst De collegedirectie kan de onderwijsovereenkomst voortijdig beëindigen op grond van: a. Beroepsbelemmerende omstandigheden (lichamelijke en/of psychische klachten) b. Onvoldoende studievoortgang (zoals vastgelegd in de studiehandleiding). Onvoldoende aanwezigheid kan hiervan een onderdeel zijn. c. Onvoldoende ontwikkeling in de beroepshouding student ( zoals beschreven in de studiehandleiding). Onvoldoende aanwezigheid kan hiervan een onderdeel zijn. d. Gedrag De onderwijsovereenkomst wordt uiteraard niet zomaar beëindigd. In het geval een of meer van de hierboven genoemde omstandigheden zich voordoen, wordt allereerst samen met jou gezocht naar mogelijkheden om het diploma toch te behalen. De afspraken die je daarover met de studieloopbaanbegeleider maakt worden vastgelegd in een verbeterplan. Als uiteindelijk blijkt dat de afspraken uit het verbeterplan niet hebben geleid tot de gewenste studievoortgang en de onderwijsleider daarom van mening is dat je de opleiding niet binnen de duur van de onderwijsovereenkomst met een diploma kan afronden, kan de onderwijsleider het voorstel doen om jouw onderwijsovereenkomst voortijdig te beëindigen. Als de collegedirectie het daarmee eens is zal de onderwijsovereenkomst worden beëindigd. 14

16 Albeda zal jou na de beëindiging van de onderwijsovereenkomst helpen om te zoeken naar een meer passende opleiding binnen of buiten Albeda. Beëindiging van de onderwijsovereenkomst betekent voor studenten die 18 jaar of ouder zijn dat zij geen studiefinanciering meer ontvangen en dat zij het studentenreisproduct moeten stopzetten. Albeda meldt DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) dat de student niet meer staat ingeschreven. Studenten ontvangen het betaalde lesgeld in principe niet retour. Hierop zijn uitzonderingen mogelijk. Deze uitzonderingen staan op de site van DUO. In de schoolgids staat informatie over studiefinanciering, de prestatiebeurs en de gevolgen van het (voortijdig) stoppen met de studie. Meer informatie over het voortijdig beëindigen van de onderwijsovereenkomst vind je in het studentenstatuut van Albeda Aanwezigheid en verzuim Iedereen bij Albeda doet er alles aan om de kans zo groot mogelijk te maken dat onze studenten hun diploma behalen. Vereiste is wel dat onze studenten de lessen volgen, dus niet verzuimen. Immers, zonder het volgen van lessen kan je ook geen diploma halen. Het terugdringen van ongeoorloofd verzuim heeft daarom hoge prioriteit. De verzuimaanpak werkt preventief ten aanzien van het terugdringen van schooluitval. Alle aangeboden onderwijsactiviteiten die tot deze opleiding horen, volg je vanzelfsprekend. Meer informatie over wat de verzuimaanpak voor jou betekent is te vinden op Leerplicht en kwalificatieplicht Jongeren tot 18 jaar moeten onderwijs volgen totdat ze een startkwalificatie hebben of 18 jaar worden. Een startkwalificatie is een vwo-diploma, havo-diploma of mbo-diploma op niveau 2 of hoger. Voor jongeren tot 16 jaar heet dit de leerplicht. Voor jongeren tussen 16 en 18 jaar heet dit de kwalificatieplicht. Bij studenten tot 18 jaar zijn we als school verplicht om ongeoorloofd verzuim van 16 uur in 4 lesweken, al dan niet aaneengesloten, te melden bij DUO. Bij studenten tussen de jaar zonder startkwalificatie zijn we als school verplicht om langdurig en aanhoudend verzuim te melden bij DUO. Maatregelen Wanneer het ongeoorloofd verzuim meer dan 16 uur bedraagt in 4 lesweken, al dan niet aaneengesloten, is de school wettelijk verplicht om dit te melden bij het digitale verzuimloket van DUO. De melding wordt doorgestuurd aan de leerplichtambtenaar van de gemeente, welke overgaat tot gesprekken, waarschuwingen en/of het eventueel opleggen van boetes. DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) is de instantie die de studiefinanciering en ov-jaarkaart regelt. Verlof buiten de schoolvakanties Het is niet toegestaan om buiten de schoolvakanties vrij te nemen. Wil je bij uitzondering toch een dag vrij zijn buiten de schoolvakanties om, dan kun je een schriftelijk verzoek indienen bij de SLBer. De regels voor extra verlof vind je op: Bij de administratie vind je formulieren om dit verlof aan te vragen Extra hulp en zorg Als je problemen of zorgen hebt die je studievoortgang belemmeren, bespreek dit dan met je studieloopbaanbegeleider (SLB-er). De SLB-er luistert naar je en stelt de hulpvraag vast. 15

17 Daarna gaat zij op zoek naar een passende instantie of medewerker voor jouw hulpvraag. De SLB-er kan je ook doorverwijzen naar het ZAT, het Zorg Actie Team. Dit team behandelt jouw hulpvraag en kiest voor een instantie die jou verder kan helpen bijvoorbeeld: Schoolmaatschappelijk werk Dyslexie en Dyscalculie Time4You (individueel praktisch aan de slag) Trajectbureau voor testen en trainingen zoals dyslexietesten en faalangstreductietrainingen Gezondheidscoach Schoolverpleegkundige Vertrouwenspersoon 3.5. Passend onderwijs De wet op het passend onderwijs is ingegaan op 1 augustus Dit houdt in dat ook jongeren met een stoornis, handicap of ernstige ziekte, succesvol moeten kunnen zijn op school. Indien het bovenstaande voor je van toepassing is dan krijg je een andere intake. Deze intake doen we om een zo goed mogelijke plaats voor je te zoeken. Je moet gaan voldoen aan de eisen van het kwalificatiedossier en aan de exameneisen; maar van Albeda wordt extra inspanning verwacht om dat ook daadwerkelijk te kunnen behalen. Je krijgt extra ondersteuning in bijvoorbeeld tijd en aandacht, indien nodig aangepast lesmateriaal en aanpassingen aan de omgeving. Binnen het team is er expertise om je te begeleiden en is er samenwerking met deskundigen. Indien er sprake is van passend onderwijs dan wordt er een bijlage opgesteld behorende bij de onderwijsovereenkomst. Deze wordt getekend door de student en indien de student jonger is dan 18 jaar door de wettelijke vertegenwoordiger, en de onderwijsleider. Mocht uit de intake blijken dat de opleiding niet geschikt is voor jou dan ontvang je een schriftelijke onderbouwing waarom dat zo is. De aanmelding loopt altijd via de onderwijsleider van de opleiding of via het instroompunt van het Trajectbureau. Bij het Trajectbureau kun je ook verdere informatie krijgen. (T ) Verdere studie-informatie Veel algemene informatie die voor jou als student van belang is zoals de schoolvakanties, is te vinden op de website Specifieke opleidingsinformatie is te vinden op de SharePointomgeving van team Horeca. 16

18 4 Examinering en diplomering 4.1. Voorwaarden voor deelname aan examens 4.2. Examenprogramma In het examenplan lees je op welke manier de verplichte onderdelen van je opleiding geëxamineerd worden. Het examen omvat alle door de Minister van OC&W vastgestelde onderdelen uit het betreffende kwalificatiedossier. Aan het begin van elk schooljaar worden de periodes waarin de examens worden afgenomen op het SharePoint geplaatst. Voorafgaand aan elk examenonderdeel ontvang je, rekening houdend met de voor dat examen geldende termijn, bericht over de plaats en de periode / het tijdstip van de afname. Beroepsgerichte examenonderdelen Basisdeel Kerntaak 1: Werkt in de bediening Code Examenvorm Exameninhoud / Werkprocessen Periode afname Duur examen Plaats afname B1-K1 Proeve van bekwaamheid B1-K1-W1 Voert voorbereidende werkzaamheden uit B1-K1-W2 Neemt reserveringen aan B1-K1-W3 Ontvangt gasten B1-K1-W4 Adviseert gasten en neemt de bestelling op B1-K1-W5 Maakt dranken serveergereed B1-K1-W6 Serveert de bestelling en ruimt af B1-K1-W7 Creëert en onderhoudt de sfeer B1-K1-W8 Rekent de bestelling(en) af en neemt afscheid B1-K1-W9 Voert afrondende werkzaamheden uit B1-K1-W10 Werkt met de kassa Leerjaar 2 Variabel Bedrijf of simulatie op school Aantal herkansingen Eindresultaat 1 Onvoldoende / Voldoende / Goed 17

19 Kerntaak 2: Bewaakt de voorraad Code Examenvorm Exameninhoud / Werkprocessen Periode afname Duur examen Plaats afname B1-K2 Proeve van bekwaamheid B1-K2-W1 Controleert de voorraad B1-K2-W2 Ontvangt en controleert de bestelling B1-K2-W3 Pakt de bestelling uit en slaat deze op Leerjaar 2 Variabel Bedrijf of simulatie op school Aantal herkansingen Eindresultaat 1 Onvoldoende / Voldoende / Goed 18

20 Keuzedelen Keuzedeel 1: Digitale vaardigheden gevorderd Code Examenvorm Exameninhoud / Werkprocessen Periode afname Duur examen Plaats afname K0023 Proeve van Bekwaamheid Keuzedeel 2 : Engels B1 D1-K1: Verzamelt informatie, gegevens en content D1-K2: Produceert informatie/content D1-K3: Beheert informatie/content Code Examenvorm Vaardigheid Niveau Periode afname Duur examen Plaats afname Aantal herkansingen Eindresultaat Leerjaar 2,3 Variabel School / BPV 1 Onvoldoende / Voldoende / Goed Aantal herkansingen K Digitaal Lezen, luisteren B1 Leerjaar 2,3 120 minuten School 1 Cijfer 1x K Opdracht Schrijven B1 Leerjaar 2,3 15 minuten School 1 cijfer 1x K Mondeling Spreken B1 Leerjaar 2,3 5 minuten School 1 cijfer 1x K Mondeling Gesprekken voeren B1 Leerjaar 2,3 10 minuten School 1 cijfer 1x Keuzedeel 3 : Eetcultuur en -wensen Code Examenvorm Exameninhoud / Werkprocessen Periode afname Duur examen Plaats afname K0032 Proeve van Bekwaamheid Keuzedeel 4: Ondernemend gedrag D1-K1: Past kennis over eetgewoonten en voedingskenmerken toe Code Examenvorm Exameninhoud / Werkprocessen Periode afname Duur examen Plaats afname K0211 Panelgesprek Het panelgesprek bestaat uit vragen die toetsen of de studenten de competenties per werkproces hebben behaald Aantal herkansingen Resultaat + weging (1 decimaal) (0-10) cijfer 1x Eindresultaat Eindresultaat (geheel cijfer) (0-10) Leerjaar 2,3 Variabel School / BPV 1 Onvoldoende / Voldoende / Goed Aantal herkansingen Eindresultaat Leerjaar 2,3 Variabel School 1 Onvoldoende / Voldoende / Goed cijfer 1x 19

21 Generieke examenonderdelen Nederlands Code Examenvorm Vaardigheid Niveau Periode afname Duur examen Plaats afname CEM-NL-2F Centraal Examen Lezen, luisteren 2F Leerjaar 2,3 90 minuten School 1 Aantal herkansingen Resultaat + weging (1 decimaal) (0-10) Cijfer Eindresultaat (geheel cijfer) (0-10) IE-1-NL-2F IE-2-NL-2F IE-3-NL-2F Rekenen Instellings-examen, schriftelijk Instellings-examen, mondeling Instellings-examen, mondeling Schrijven 2F Leerjaar 2,3 60 minuten School 1 cijfer 1x Spreken 2F Leerjaar 2,3 10 minuten School 1 cijfer 1x Gesprekken voeren 2F Leerjaar 2,3 10 minuten School 1 cijfer 1x Code Examenvorm Vaardigheid Niveau Periode afname Duur examen Plaats afname CEM-RE-2F Centraal examen Getallen; Verhoudingen; Meten en Meetkunde; Verbanden Aantal herkansingen 2F Leerjaar 2,3 90 minuten School 1 Cijfer 1x cijfer 1x Eindresultaat (geheel cijfer) (0-10) cijfer 1x 20

22 4.3. Inzage Gedurende de eerste drie maanden na de uitslag van een examen of examenonderdeel hebben belanghebbenden recht op inzage, met uitzondering van de Centrale Examens MBO. Aanvragen voor inzage moeten bij de examenverantwoordelijke ingediend worden Vrijstelling Vrijstelling voor een beroepsgericht examen(onderdeel) Je kan een verzoek tot vrijstelling indienen voor een beroepsgericht examen(onderdeel) bij de examenverantwoordelijke (de vertegenwoordiger van de examencommissie). Je komt voor een vrijstelling voor een examen(onderdeel) in aanmerking als je kan aantonen dat je door eerder behaalde examens (gedaan bij andere opleidingen binnen of buiten Albeda) aan alle exameneisen voor het betreffende examen(onderdeel) hebt voldaan. Vrijstelling voor de generieke examens (Nederlands, Engels en rekenen): Je kan een verzoek tot vrijstelling indienen voor een generiek examen bij de examenverantwoordelijke (de vertegenwoordiger van de examencommissie). Je komt kort gezegd voor een vrijstelling in aanmerking als je: in een vorige opleiding op hetzelfde of een hoger referentieniveau tenminste minste een 6 als cijfer hebt behaald voor het betreffende examen in een vorige opleiding tenminste minste een 6 als cijfer hebt behaald voor het betreffende examen voor het keuzedeel Nederlands, rekenen of Engels generiek op hetzelfde of een hoger referentieniveau op een entreeopleiding, mbo 2 of mbo 3 opleiding (of op een eerdere mbo 4 opleiding). er na het studiejaar waarin je het diploma hebt behaald of dat je bent uitgeschreven voor de opleiding zonder het verkrijgen van een diploma nog geen twee studiejaren zijn verstreken. Let op!: Als er vrijstelling wordt verleend op basis van een van keuzedeel, krijg je voor dat keuzedeel geen vrijstelling van de keuzedeelverplichting Je kan een verzoek tot vrijstelling indienen voor een generiek examen bij de examenverantwoordelijke (de vertegenwoordiger van de examencommissie). Je komt kort gezegd voor een vrijstelling in aanmerking als je: De examencommissie bepaalt of aan de gestelde eisen voor een vrijstelling wordt voldaan en beslist over het vrijstellingsverzoek binnen 10 werkdagen nadat dit verzoek is ingediend Examenstudent In het geval je ernstige studievertraging oploopt of in het geval je (bijna) al het onderwijs hebt afgerond en je alleen nog maar examens hoeft te maken, is het niet altijd mogelijk om je als student in een BOL of BBL traject in te schrijven. In dat soort gevallen kan je, in overleg met de onderwijsleider, als examenstudent (of met een andere naam extraneus ) worden ingeschreven. Op deze manier krijg je de kans om de opleiding alsnog met een diploma af te ronden. Als examenstudent heb je geen recht op onderwijs en ook niet op studiefinanciering en het studentenreisproduct. Daar staat tegenover dat je ook geen cursus (BBL) of lesgeld (BOL) hoeft te betalen. Je betaalt alleen voor de examens die je nog moet halen. De prijslijst voor de examens vind je op het Sharepoint Diplomering Je hebt recht op een diploma als je aan de volgende eisen hebt voldaan: 21

23 Tenminste een voldoende resultaat voor alle bij de uitstroomvariant behorende kerntaken uit het basisdeel en het profieldeel Deelname aan de examens voor alle gekozen keuzedelen. Het resultaat van een keuzedeel wordt bij een voldoende vermeld op jouw diploma. Alle resultaten voor keuzedelen (voldoende en onvoldoende) worden vermeld op de resultatenlijst. Een voldoende voor de BPV (De BPV is succesvol afgerond) De kwalificatie voldaan voor het onderdeel Loopbaan en Burgerschap Een voldoende resultaat voor de generieke vaardigheden (Nederlands, Engels en rekenen): o In willekeurige volgorde tenminste een 5 en een 6 voor Nederlands en Engels. o Deelname aan het rekenexamen. Dat betekent dat als je niet tenminste een keer het rekenexamen hebt gedaan, je geen diploma kan krijgen. Vooralsnog telt het resultaat voor rekenen niet mee voor het behalen van het diploma. Het resultaat voor rekenen wordt wel verplicht op de resultatenlijst behorende bij het diploma vermeld. Cum laude afstuderen: Als je met hoge cijfers / waarderingen slaagt en aan een aantal andere voorwaarden hebt voldaan slaag je cum laude. De cum laude regeling is te vinden in het examenreglement Datum diploma en uitschrijving: Uiterlijk 20 werkdagen nadat de examenverantwoordelijke alle examenstukken van jouw laatste examen heeft ontvangen, krijg je schriftelijk bericht over de uitslag van dit laatste examen en krijg je tegelijkertijd te horen of je geslaagd bent voor de opleiding. Je bent geslaagd op het moment dat de examencommissie vaststelt dat je aan alle voorwaarden voor het behalen van het diploma hebt voldaan. Het moment waarop de examencommissie dit vaststelt is de datum die op het diploma komt te staan. Let op! Dit is tevens de datum waarop je wordt uitgeschreven en de datum waarop jouw recht op studiefinanciering / OV kaart vervalt. Uiterlijk 20 werkdagen na het vaststellen van de uitslag van het laatste examen wordt het diploma uitgedraaid. Indien de student het diploma nodig heeft voor doorstroom of werk kan dit op afspraak opgehaald worden bij de administratie. Voor de diploma-uitreiking ontvang je ruim op tijd een uitnodiging Klachten, herziening beslissing, bezwaar en beroep bij examinering Klacht: Je kan een klacht indienen bij de examencommissie over (het nalaten van) gedragingen door deze commissie na tussenkomst van de klachtenfunctionaris. Nadere informatie over deze procedure is te vinden in artikel 4 van het examenreglement. Indienen verzoek tot herziening beslissing: Indien je het niet eens bent met een beslissing van de examencommissie kan je bij deze examencommissie een verzoek indienen tot herziening van de beslissing. Nadere informatie over deze procedure is te vinden in artikel 5 van het examenreglement.. Bezwaar: Indien je het niet eens is met een door de examencommissie genomen beslissing in verband met een ingediende klacht, zoals bedoeld in artikel 4, of met een hernieuwde beslissing zoals bedoeld in artikel 5, kan je tegen deze beslissing van de examencommissie schriftelijk bezwaar aantekenen bij de bezwarencommissie. Nadere informatie over deze procedure is te vinden in het examenreglement. Beroep: Indien je het niet eens is met de uitspraak van de bezwarencommissie kan je beroep aantekenen tegen deze beslissing bij de commissie van beroep voor de examens. Nadere informatie over deze procedure is te vinden in artikel 7 van het examenreglement. 22

24 4.8. Examenreglement Dit is het juridisch kader van regels waaraan kandidaten en andere betrokkenen bij examinering en diplomering zich moeten houden. Het beschrijft de in acht te nemen voorschriften bij de examinering, van inschrijving tot en met diplomeren, en de rechten en plichten van de kandidaten worden er in vastgelegd. Het examenreglement is in te zien middels deze link Handboek Examinering Hierin zijn de organisatie van examinering en de processen en procedures die daarbinnen gevolgd moeten worden, beschreven. Dit document is met name bedoeld voor de examenorganisatie Examenorganisatie Albeda doet zijn uiterste best om goede examens in te zetten en om ervoor te zorgen dat alle procedures rond examinering zorgvuldig verlopen. Daarnaast worden de examens en bijbehorende processen ook één keer per jaar gecontroleerd door de inspectie. Met de volgende onderdelen van de examenorganisatie kan je te maken krijgen: De examencommissie van het cluster Hospitality: Is verantwoordelijk voor de voorbereiding, de ontwikkeling, de vaststelling, de planning en de afname, de beoordeling en de uitslag, het bewaren en het beheren en de evaluatie van examens. Examenverantwoordelijke: Elk onderwijsteam heeft een of twee medewerkers die zijn belast met de uitvoering van de examinering binnen het team, de examenverantwoordelijken. Voor jou zijn deze personen het eerste aanspreekpunt voor al jouw vragen over examinering. Alle examenverantwoordelijken zijn lid van de cluster-examencommissie. Examenbureau: Houdt zich samen met de examenverantwoordelijken bezig met de uitvoering van de generieke examens (Nederlands, Engels en rekenen). Tevens beheert het examenbureau de examenarchieven van het cluster Contactgegevens examinering Bevoegd gezag: Examencommissie: Examenverantwoordelijke: Bezwarencommissie voor de examens: College van Bestuur Albeda Rosestraat AL ROTTERDAM Postbus AL ROTTERDAM Voorzitter Examencommissie Rosestraat AL ROTTERDAM Postbus AL ROTTERDAM De heer M. de Koster 1c 3222AM Hellevoetsluis Bezwarencommissie voor de examens Postbus AL Rotterdam adres: 23

25 Commissie van Beroep voor de Examens: Commissie van Beroep voor de Examens Postbus AL ROTTERDAM adres: 24

26 5 Schoolregels 5.1. Orde en gedrag Indien je storend gedrag vertoont, of je regelmatig niet aan afspraken houdt, kunnen we je wijzen op de orde-en gedragsregels in het studentenstatuut. Hierin staan de afspraken waar jij je aan dient te houden. Indien het ongewenst gedrag voortduurt kunnen er maatregelen worden genomen conform artikel van het studentenstatuut 5.2. Kledingregels In het kader van hospitality, veiligheid en hygiëne is het noodzakelijk dat je voldoet aan de kledingeisen. De vereiste praktijkkleding dient te worden aangeschaft bij de leverancier, zoals vermeld op de leermiddelenlijst. Voor het overzicht van de kledingregels en gevolgen bij het niet naleven hiervan, verwijzen we je naar ons verzuimprotocol Regels ICT en sociale media Toon respect voor anderen Stuur geen berichten die je zelf niet zou willen ontvangen Stuur geen berichten zonder dat de ontvanger kan weten dat het bericht van jou komt Stuur geen gemene of vervelende berichten, dus niet discrimineren, pesten of (seksueel) intimideren Surf niet naar pornosites, sekssites, racistische sites, treitersites e.d. Verspreid geen seksueel getinte, racistische, discriminerende, haatzaaiende of treiterende informatie Verspreid zonder toestemming geen opnames van collega s, medestudenten en/of docenten Reageer niet op vervelende berichten. Als je vervelende berichten ontvangt ga dan naar je docent, leidinggevende of een vertrouwenspersoon Vertel je wachtwoord aan niemand en voorkom daarmee misbruik Wees voorzichtig met het verstrekken van persoonlijke informatie via internet (zoals bijvoorbeeld naam, adres, telefoonnummer e.d.). 25