Wester Brink GEMEENTE LANSINGERLAND BERKEL EN RODENRIJS gemeenteraad

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wester Brink GEMEENTE LANSINGERLAND BERKEL EN RODENRIJS gemeenteraad"

Transcriptie

1 Wester Brink GEMEENTE LANSINGERLAND BERKEL EN RODENRIJS gemeenteraad 1

2 doelstelling: creëren van een aangenaam verblijfsgebied, waarmee het centrum wordt afgerond en versterkt INLEIDING niet alleen winkels, ook horeca, leisure en woningen kwaliteit > geld bestemmingsplan 2013 als vertrekpunt 2 inleiding wethouder doel 2

3 3 3 inleiding wethouder bestemmingsplan 2013

4 Frank van Dijk Rob Waaijer Edward Verkleij Eric Scholman inleiding 4 ontwikkelcombinatie 4

5 0. uitvraag april 2016 Rob Waaijer 1. markt Rob Waaijer 2. stand van zaken Rob Waaijer 3. stedenbouwkundige visie Eric Scholman 4. vragen allen inleiding agenda 5 gemeenteraad

6 6 6 uitbreiding centrum Berkel en Rodenrijs locatie

7 doelstelling gemeente Lansingerland: uitbreiding westelijk deel centrum wonen, winkelen, recreatie, leisure haltermodel winkelcircuit dorpskarakter flexibel ruimtelijk raamwerk: ruimtelijke (historische)dragers winkelcircuit met verblijfsplekken + pleinen randen en overgangen naar omgeving randvoorwaarden o.a.: respecteren zichtlijn kerk Westersingel historische + ruimtelijke drager vergroten Berkelse plas zichtrelatie plas - winkelgebied bereikbaarheid vanaf Gemeentewerf commercieel programma passend binnen DPO gedifferentieerd woningbouwprogramma recreatieve en maatschappelijke voorzieningen voldoende parkeren 7 7 uitbreiding centrum Berkel en Rodenrijs doelstelling

8 marktconsultatie supermarkt organisaties bestuur winkeliersvereniging MARKT Ecorys (specialist in onderzoek, advies, verhuur planmatig ontwikkelde winkelgebieden) Van Dullink Makelaars en Ruseler Makelaars 8 markt marktconsultatie 8

9 marktvisie commerciële voorzieningen Centrum Berkel en Rodenrijs heeft een redelijk compleet winkelaanbod, huidig m2 bvo (waarvan m2 bvo dagelijks, m2 bvo niet-dagelijks) marktruimte voor m² bvo, op basis van DPO april 2016 (waarvan ca m2 bvo dagelijks, m2 bvo niet dagelijks) branchering door verdieping in plaats van verbreding van het huidige winkelaanbod toevoeging van hoogwaardige detailhandel horeca centrale plaats in het kernwinkelgebied haalbaarheidsonderzoek bioscoop/vestzaktheater ruimte voor sport, spel en ontspanning markt marktvisie 9 commerciële voorzieningen 9

10 wonen in het centrum Berkel en Rodenrijs doelgroep: senioren: vrije tijd, winkels op loopafstand, gelijkvloerse woning (levensloop bestemming), sociale veiligheid en goede bereikbaarheid jonge huishoudens + starters: ambitie om jongeren te binden aan de gemeente door bieden van een wooncarrière woonprogramma: vrije sector huurwoningen (30% starterssegment, maximaal 850 euro) vrije sector koopwoningen aandacht voor aantrekkelijke woonomgeving: in het centrum bij de voorzieningen parkeren privacy rust groen 10 markt marktvisie wonen 10

11 lopende onderzoeken koopstromen (herijking marktruimte, medio februari 2017) verkeer (veiligheid en afwikkeling) geluid waterschap kosten opbrengsten (belegger en huurder supermarkt) STAND VAN ZAKEN stand van zaken 11 lopende onderzoeken 11

12 planning afronden concretiseringsfase: januari / februari 2017 samenwerkingsovereenkomst (SOK): maart 2017 ondertekening SOK, start ontwikkeling: april 2017 bestemmingsplan: maart 2018 omgevingsvergunning: september 2018 start bouw: Q stand van zaken planning 12

13 VISIE STEDENBOUW schetsontwerp 13 uitwerking doelstelling 13

14 14 bestaand collage foto s 14

15 Westerbrink: compact centrumgebied: winkelen + verblijven uitbreiding Berkelse plas tot winkelhart: Westerplein beschutte Waterbrink: horeca en verblijf zichtlijn water, centrum, kerk waterthema identiteit westelijk centrum deel schetsontwerp visie, stedenbouwkundig concept

16 westersingel waterbrink westerplein schetsontwerp stedenbouwkundig plan

17 waterbrink westerplein 17 schetsontwerp niveau 0 17

18 waterbrink westerplein 18 schetsontwerp niveau 2 18

19 winkels en horeca - supermarkt m² (2.500 m² dagelijks) - winkels en horeca overig m² (ca. 600 m² dagelijks) - paviljoen 250 m² leisure / cultuur m² bvo - filmhuis/vestzaktheater m² bvo woningen - appartementen 146 won - maisonnettes 12 won parkeren 158 won - parkeergarage 350 pp - parkeerplein 230 pp - overig 80 pp 660 pp 19 schetsontwerp programma 19

20 20 schetsontwerp doorsneden 20

21 waterbrink westerplein 21 schetsontwerp parkeren 21

22 waterbrink westerplein schetsontwerp langzaam verkeer

23 waterbrink westerplein 23 schetsontwerp expeditie 23

24 duurzaamheid integraal onderdeel van het ontwerpproces met als doel: vergroten van de toegevoegde waarde voor de stakeholders zoals gebruikers, eigenaren, financiers, overheden, milieu en maatschappij gezondheid & natuur efficiënt benutten ruimte flexibiliteit maatschappelijk aandachtsvelden: algemeen, openbare ruimte en gebouwen thema s: energie, milieu, gezondheid, gebruikswaarde, toekomstbestendigheid reguliere beoordelingsmethoden als GPR e.d. schetsontwerp 24 visie duurzaamheid 24

25 25 25 beeldkwaliteit impressie dorpsplein

26 VRAGEN? Wester Brink GEMEENTE LANSINGERLAND BERKEL EN RODENRIJS 26