Voorganger: ds. Jan Hermes Ouderling: Freek Ensink Diaken: Willemien Klaassen-Keen Organist: Diny Wesselink-Schoemakers Lector: Marry Röttgers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorganger: ds. Jan Hermes Ouderling: Freek Ensink Diaken: Willemien Klaassen-Keen Organist: Diny Wesselink-Schoemakers Lector: Marry Röttgers"

Transcriptie

1 ORDE VAN DIENST voor zondag 21 februari ste ZONDAG 40-DAGENTIJD Ik ben er voor jou Zeven werken van barmhartigheid De hongerige te eten geven Voorganger: ds. Jan Hermes Ouderling: Freek Ensink Diaken: Willemien Klaassen-Keen Organist: Diny Wesselink-Schoemakers Lector: Marry Röttgers

2

3 Voor de dienst Deze dingen wil God graag: leer van arme mensen houden, neem de lasten van hun schouders, open hun gevangenis vandaag. Dan gaat het licht aan en God gaat altijd met ons mee: Hij zal ons horen, Hij zal ons helpen. Dan gaat het licht aan om ons heen. Deze dingen wil God graag: deel je eten met een ander, vul zijn uitgestoken handen, zorg dat niemand honger heeft vandaag. Dan gaat het licht aan en God gaat altijd met ons mee: Hij zal ons horen, Hij zal ons helpen. Dan gaat het licht aan om ons heen. Dan wordt het dag, dan gaan we op weg, het goede nieuws reist met ons mee. Wie ons ontmoet, komt tot zijn recht het licht van God schijnt om ons heen. Deze dingen wil God graag: Geef een thuis aan wie geen huis heeft wees een vriend voor wie alleen leeft zorg dat niemand eenzaam is vandaag. Dan gaat het licht aan en God gaat altijd met ons mee: Hij zal ons horen, Hij zal ons helpen. Dan gaat het licht aan om ons heen.

4 VOORBEREIDING Verwelkoming Intochtspsalm: Psalm 91 a 2. Engelen zendt Hij alle dagen om jou tot vaste gids te zijn. Zij zullen je op handen dragen door een woestijn van hoop en pijn. Geen bange nacht zal je doen beven, geen ziekte waar een mens van breekt. Lengte van leven zal God geven, rust aan de oever van een beek.

5 3. Geen duister zal je overvallen, er is een licht dat eeuwig brandt. Duizenden doden kunnen vallen, jij blijft geschreven in Gods hand. God is een schild voor zijn getrouwen die leven van geloof alleen. Hij zal een nieuwe hemel bouwen van liefde om hun tranen heen. Meditatieve stilte Bemoediging en drempelgebed Inleiding op het kyriegebed Gebed Lied: 40 dagen nog tot Pasen 1. Veertig dagen nog tot pasen, tot de winter is gegaan en het lengen van de dagen kou en duister gaan verjagen en het leven op zal staan. : Veertig dagen, weken, jaren wachten, weten en ervaren dat iets nieuws, verandering met vreugd en moeite samen ging. 2. Veertig weken duurt het groeien van het ongeboren kind in de warme schoot van moeder tot het klaar is om te komen volheid is en nieuw begin. 3. Veertig jaren van een leven zijn naar mensen maat en tijd, om te leren en te delen wat met moeite werd verkregen, daardoor worden mensen vrij. 4. Veertig dagen nog tot pasen soms een tocht door de woestijn om te leren en te vragen hoe je duister kunt verjagen om met pasen klaar te zijn.

6 Korte inleiding op de 40-dagen-tijd Toelichting schilderij door Hendrik Jan Knegt Muzikale interpretatie: Margreet Datema Eerste schriftlezing: Jesaja 58: 1-9a Vasten en sabbat 581Roep luidkeels, zonder je in te houden, verhef je stem als een ramshoorn. Maak aan mijn volk zijn misdaden bekend, aan het volk van Jakob zijn zonden. 2Zeker, ze zoeken mij dag aan dag, vol verlangen om te ontdekken wat ik wil, zoals een vreemd volk dat rechtvaardig leeft en het recht van zijn goden niet verzaakt. En ze vragen naar mijn rechtvaardige voorschriften en verlangen naar Gods nabijheid. 3 Waarom ziet u niet dat wij vasten, en merkt u niet op dat wij ons onthouden? Omdat jullie op je vastendagen nog handeldrijven en jullie arbeiders afbeulen, 4omdat jullie onder het vasten strijden en ruziën en vol vuur met elkaar op de vuist gaan. Als je op die manier vast, wordt je stem niet gehoord in de hemel. 5Zou dat het vasten zijn dat ik verkies? Is dat een dag van onthouding: dat iemand het hoofd buigt als een riet en zich met een rouwkleed neerlegt in het stof? Noemen jullie dat soms vasten, is dat een dag die de HEER behaagt? 6Is dit niet het vasten dat ik verkies: misdadige ketenen losmaken, de banden van het juk ontbinden, de verdrukten bevrijden, en ieder juk breken? 7Is het niet: je brood delen met de hongerige,

7 onderdak bieden aan armen zonder huis, iemand kleden die naakt rondloopt, je bekommeren om je medemensen? 8Dan breekt je licht door als de dageraad, je zult voorspoedig herstellen. Je gerechtigheid gaat voor je uit, de majesteit van de HEER vormt je achterhoede. 9Dan geeft de HEER antwoord als je roept; als je om hulp schreeuwt, zegt hij: Hier ben ik. Antwoordpsalm: LB 1005 (engels) 1. Longing for light, we wait in darkness. Longing for truth, we turn to you. Make us your own, your holy people, light for the world to see. Christ, be our light! Shine in our hearts. Shine through the darkness. Christ, be our light! Shine in your church gathered today. 2. Longing for peace, our world is troubled. Longing for hope, many despair. Your word alone has power to save us. Make us your living voice. 3. Longing for food, many are hungry. Longing for water, many still thirst. Make us your bread, broken for others, shared until all are fed. 4. Longing for shelter, many are homeless. Longing for warmth, many are cold. Make us your building, sheltering others, walls made of living stone.

8 5. Many the gifts, many the people, many the hearts that yearn to belong. Let us be servants to one another, making your kingdom come. Lied 1005 (NL) 1. Zoekend naar licht hier in het duister, zoeken wij U, waarheid en kracht. Maak ons uw volk, heilig, vol luister, schijn in de donkere nacht. : Christus, ons licht, schijn door ons heen, schijn door het duister. Christus, ons licht, schijn ook vandaag, hier in uw huis. 2. Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen zoekend naar hoop, troost in uw woord. Spreek door ons heen tot de verdrukten, zo wordt uw stem gehoord. 3. Zoekend naar brood lijden zij honger, zoekend naar water lijden zij dorst. Maak ons uw brood, breek ons voor allen, U bent de vredevorst. 4. Zoekend naar troost zijn velen dakloos, zoekend naar warmte zijn velen koud. Maak ons een huis van levende stenen, schuilplaats door U gebouwd. 5. Met zoveel gaven aan ons gegeven, voor zoveel leed, zoveel gemis. Maak ons uw dienaars, leer ons te delen,

9 totdat uw rijk hier is. Evangelie: Marcus 6: Ze voeren met de boot naar een afgelegen plaats, om daar alleen te kunnen zijn. 33Maar hun vertrek werd opgemerkt en velen hoorden ervan, en uit alle steden haastten de mensen zich over land naar die plaats en kwamen er nog eerder aan dan Jezus en de apostelen. 34Toen hij uit de boot stapte, zag hij een grote menigte en voelde medelijden met hen, omdat ze leken op schapen zonder herder, en hij onderwees hen langdurig. 35Toen er al veel tijd was verstreken, kwamen zijn leerlingen naar hem toe en zeiden: Dit is een afgelegen plaats en het is al laat. 36Stuur hen weg, dan kunnen ze naar de dorpen en gehuchten in de omtrek gaan om eten te kopen. 37Maar hij zei: Geven jullie hun maar te eten! Ze vroegen hem: Moeten wij dan voor tweehonderd denarie brood gaan kopen om hun te eten te geven? 38Toen zei hij: Hoeveel broden hebben jullie bij je? Ga eens kijken. En nadat ze waren gaan kijken wat ze bij zich hadden, zeiden ze: Vijf, en twee vissen. 39Hij zei tegen hen dat ze de mensen opdracht moesten geven om in groepen in het groene gras te gaan zitten. 40Ze gingen zitten in groepen van honderd en groepen van vijftig. 41Hij nam de vijf broden en de twee vissen, keek omhoog naar de hemel, sprak het zegengebed uit, brak de broden en gaf ze aan zijn leerlingen om ze aan de menigte uit te delen; ook de twee vissen verdeelde hij onder allen die er waren. 42Iedereen at en werd verzadigd. 43Ze haalden de overgebleven stukken brood op, waar wel twaalf manden mee konden worden gevuld, en ook wat er over was van de vissen. 44Vijfduizend mensen hadden van de broden gegeten. Musicaal intermezzo - orgelspel

10 Lied na de preek: Psalm 23c 2. Hij geeft mijn ziel weer nieuwe kracht, doet mij zijn wegen gaan, de paden van gerechtigheid, ter ere van zijn naam. 3. Al moet ik door het doodsravijn, U gaat steeds aan mijn zij. Ik vrees geen kwaad, uw herdersstaf geeft steun en veiligheid. 4. Terwijl de vijand toe moet zien, maakt U mijn tafel klaar. U vult mijn beker, zalft mijn hoofd, en redt mij in gevaar. 5. Uw trouw en goedheid volgen mij, uw liefde, dag aan dag; en wonen zal ik in Gods huis zo lang ik leven mag. DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN Voorbeden, Het Gebed des Heren

11 Bloemengroet Collecten bij de uitgang 1 ste bestemd voor Nederlands Bijbelgenootschap 2 de bestemd voor de diaconie WEGZENDING EN ZEGEN Slotlied: LB 425 Zending & zegen

12 Orgelspel