Rubicon Bepalingen. Ronde

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rubicon Bepalingen. Ronde"

Transcriptie

1 Rubicon Bepalingen Ronde

2 Inhoud 1 NWO Subsidieregeling Normbedragen Normbedrag buitenland Normbedrag Nederland 6 3 Specifieke bepalingen voor onderzoeksverblijf in buitenland Startformulier Promotiedatum Dienstverband Uitbetalingen Besteding Intellectueel eigendom Verslaglegging Eindafrekening 8 4 Specifieke bepalingen voor onderzoeksverblijf in Nederland Startformulier Promotiedatum Uitbetalingen Verslaglegging Eindafrekening 9 5 Overige bepalingen Bereikbaarheid Ethische aspecten Overige financiering Deeltijd Tussentijdse beëindiging 11

3 1 Hoofdstuk 1: NWO Subsidieregeling 2017 / Rubicon Bepalingen 1 NWO Subsidieregeling 2017 De NWO Subsidieregeling 2017 is van toepassing voor zover daar niet van wordt afgeweken in dit document met de specifieke bepalingen voor Rubiconsubsidies.

4 2 Hoofdstuk 2: Normbedragen / Rubicon Bepalingen 2 Normbedragen 2.1 Normbedrag buitenland De vergoeding voor verblijf in het buitenland is afhankelijk van de gekozen bestemming en kent drie componenten: een basisbedrag, reiskosten en onderzoekskosten. Het is niet mogelijk andere toelagen aan te vragen dan de drie hieronder beschreven componenten. Over de fiscale behandeling van deze onkostenvergoeding kan NWO/ZonMw geen informatie verstrekken. Hiervoor dient u contact op te nemen met de belastinginspecteur in uw eigen (woon)district. Onderzoekskosten Het bedrag voor onderzoekskosten is voor iedereen 230 per maand ongeacht de bestemming met uitzondering van Nederland. Reiskosten De reiskosten worden gebaseerd op de afstand in rechte lijn (hemelsbreed) tussen Amsterdam en het gastinstituut. Bij een verblijf van 12 maanden worden de reiskosten éénmalig toegekend, bij een verblijf langer dan 12 maanden worden de reiskosten tweemaal toegekend. De reiskosten worden overgemaakt naar de bankrekening van de laureaat zelf (zie ook paragraaf 3.4). Afstand (km) Vaste tegemoetkoming per 12 maanden (EUR) < > Indien de aanvraag wordt gehonoreerd controleert NWO de reisafstand vanaf Amsterdam met behulp van de volgende website: Aan de hand van de uitkomst van deze berekening wordt de tegemoetkoming in de reiskosten vastgesteld. NWO adviseert u deze website ook te gebruiken om de hoogte van de tegemoetkoming in de reiskosten te berekenen. Het basisbedrag Het basisbedrag is in eerste instantie bedoeld voor het betalen van het salaris van de laureaat en de daarbij horende werkgeverslasten. Indien het basisbedrag niet volledig besteed wordt aan het salaris en de werkgeverslasten mag het restant besteed worden aan overige kosten ten behoeve van het Rubicononderzoek. Het basisbedrag wordt berekend door een jaarbedrag van euro aan te passen met gebruik van de correctiecoëfficiënten in de lijst hieronder. Het jaarbedrag en de correctiecoëfficiënten zijn ontleend aan de Marie Curie Fellowships. Aan de bedragen in dit document kunnen geen rechten worden ontleend.

5 3 Hoofdstuk 2: Normbedragen / Rubicon Bepalingen De onderzoeker blijft/gaat in dienst bij een Nederlands kennisinstituut of gaat in dienst bij een buitenlands gastinstituut. Er bestaat geen dienstverband met NWO/ZonMw. Rubicon Normbedragen vanaf 2018 op basis van een jaarbedrag van per jaar en de correctie coëfficiënten hieronder per land. Voorbeeld: het bedrag voor 12 maanden in Albanië is * 0,653 = euro, hierbij kan men 12 * 230 euro onderzoekskosten = euro optellen. Voor de berekening van reiskosten zie hierboven. Land Landcode Correctie coëfficiënt Albania AL 65.3 Algeria DZ 74.0 Angola AO Argentina AR 65.5 Armenia AM 75.4 Australia AU Austria AT Azerbaijan AZ 88.3 Bangladesh BD 61.1 Barbados BB Belarus BY 59.5 Belgium BE Belize BZ 77.0 Benin BJ 97.0 Bermuda BM Bolivia BO 67.5 Bosnia and Herzegovina BA 69.0 Botswana BW 51.7 Brazil BR 97.9 Bulgaria BG 62.0 Burkina Faso BF 96.6 Burundi BI 74.2 Cambodia KH 74.5 Cameroon CM 96.0 Canada CA 87.8 Cape Verde CV 71.7 Central African Republic CF Chad TD Chile CL 58.9 China CN 91.7 Colombia CO 77.9 Comoros KM 69.1 Congo CG Congo (Democratic Republic) CD Costa Rica CR 82.1 Côte d Ivoire CI 98.3 Croatia HR 83.9 Cuba CU 78.6 Cyprus CY 82.6 Czech Republic CZ Denmark DK Djibouti DJ 86.5

6 4 Hoofdstuk 2: Normbedragen / Rubicon Bepalingen Land Landcode Correctie coëfficiënt Dominican Republic DO 62.9 Ecuador EC 75.5 Egypt EG 57.9 El Salvador SV 69.6 Eritrea ER 98.9 Estonia EE 79.4 Ethiopia ET 85.1 Faroe Islands FO Fiji FJ 68.1 Finland FI France FR Gabon GA Gambia GM 69.0 Georgia GE 75.3 Germany DE 97.0 Ghana GH 64.1 Greece EL 88.7 Guatemala GT 82.6 Guinea GN 73.7 Guinea Bissau GW 96.6 Guyana GY 62.2 Haiti HT 94.6 Honduras HN 73.4 Hong Kong HK Hungary HU 77.4 Iceland IS India IN 63.4 Indonesia ID 69.8 Ireland IE Israel IL Italy IT Jamaica JM 92.0 Japan JP Jordan JO 86.5 Kazakhstan KZ 81.9 Kenya KE 81.5 Kyrgyzstan KG 80.3 Laos LA 89.2 Latvia LV 77.7 Lebanon LB 86.3 Lesotho LS 48.3 Liberia LR Libya LY 57.6 Liechtenstein LI Lithuania LT 72.5 Luxembourg LU Madagascar MG 86.0 Malawi MW 68.0 Malaysia MY 68.8 Mali ML 94.4 Malta MT 84.4

7 5 Hoofdstuk 2: Normbedragen / Rubicon Bepalingen Land Landcode Correctie coëfficiënt Mauritania MR 62.5 Mauritius MU 74.4 Mexico MX 67.1 Moldova MD Montenegro ME 64.8 Morocco MA 75.4 Mozambique MZ 71.5 Myanmar MM 65.5 Namibia NA 61.4 Nepal NP 77.0 New Caledonia NC New Zealand NZ 99.4 Nicaragua NI 56.5 Niger NE 84.4 Nigeria NG 92.6 North Macedonia MK 60.0 Norway NO Pakistan PK 51.9 Panama PA 63.2 Papua New Guinea PG Paraguay PY 69.0 Peru PE 80.2 Philippines PH 73.4 Poland PL 75.5 Portugal PT 84.2 Romania RO 68.8 Russia RU Rwanda RW 82.5 Samoa WS 83.0 Saudi Arabia SA 80.8 Senegal SN 94.7 Serbia RS 67.3 Sierra Leone SL Singapore SG Slovakia SK 80.4 Slovenia SI 86.1 Solomon Islands SB South Africa ZA 50.8 South Korea KR 97.6 Spain ES 95.4 Sri Lanka LK 69.9 State of Palestine PS Sudan SD 99.7 Surinam SR 56.0 Swaziland SZ 53.5 Sweden SE Switzerland CH Syria SY 77.2 Taiwan TW 82.7 Tajikistan TJ 62.2 Tanzania TZ 65.4

8 6 Hoofdstuk 2: Normbedragen / Rubicon Bepalingen Land Landcode Correctie coëfficiënt Thailand TH 71.6 East Timor TL 89.4 Togo TG 84.4 Tonga TO 85.0 Trinidad and Tobago TT 81.0 Tunisia TN 67.5 Turkey TR 82.1 Turkmenistan TM 63.4 Uganda UG 70.5 United Arab Emirates AE 91.5 United Kingdom UK United States of America US 99.1 Ukraine UA 70.8 Uruguay UY 84.3 Uzbekistan UZ 66.5 Vanuatu VU Venezuela VE 90.2 Vietnam VN 53.3 Yemen YE 81.1 Zambia ZM 77.4 Zimbabwe ZW Normbedrag Nederland Bij verblijf aan een Nederlands instituut wordt ervan uitgegaan dat dit instituut optreedt als werkgever. Hiervoor wordt een lumpsum vergoeding van maximaal euro op jaarbasis aan het instituut verstrekt, dit gebeurt in zesmaandelijkse tranches. NWO/ZonMw treedt niet zelf op als werkgever en de regeling Overlaten Werkgeverschap is hier niet van toepassing.

9 7 Hoofdstuk 3: Specifieke bepalingen voor onderzoeksverblijf in buitenland / Rubicon Bepalingen 3 Specifieke bepalingen voor onderzoeksverblijf in buitenland 3.1 Startformulier Het onderzoek dient te worden aangevangen tussen 1 september 2021 en 1 december Het ingevulde en ondertekende Startformulier Rubiconsubsidie buitenland dient u uiterlijk vier weken voor de startdatum aan NWO/ZonMw te versturen. Het is vereist dat het ontvangende onderzoeksinstituut meeondertekent en daarmee verklaart dat de laureaat bij dit instituut in dienst komt voor tenminste de duur van het in de aanvraag beschreven onderzoek. Het onderzoek dient in een aaneengesloten periode plaats te vinden. 3.2 Promotiedatum Indien u nog niet gepromoveerd bent, dient u vóór aanvang van het onderzoek de promotiedatum aan NWO/ZonMw door te geven voor zover niet reeds vermeld in uw aanvraag. Indien uw promotiedatum nog niet bekend is, kan het Rubicononderzoek niet van start gaan. Zie voorgaande paragraaf voor de uiterlijke startdatum van het onderzoek. 3.3 Dienstverband NWO/ZonMw adviseert de onderzoekers tijdens hun verblijf in het buitenland in dienst blijven/gaan bij een Nederlands kennisinstituut die het project in beheer neemt en de onderzoeker bij het buitenlandse gastinstituut detacheert. Zodoende kunnen de vrouwelijke onderzoekers gebruik maken van de Nederlandse regelgeving van 16 weken doorbetaald zwangerschapsverlof. Wanneer deze mogelijkheid niet bestaat kan de onderzoeker ook in dienst treden van het buitenlandse gastinstituut en valt dan onder de daar geldende arbeidsrechtelijke voorwaarden. In beide gevallen zal NWO/ZonMw garanderen dat het salaris tijdens een zwangerschapsverlof, voor maximaal 16 weken, wordt doorbetaald. Wanneer u van deze regeling gebruikt wilt maken kunt u hiervoor een schriftelijk verzoek indienen bij de coördinator van Rubicon 3.4 Uitbetalingen Betaling van het toegekende bedrag wordt in zesmaandelijkse tranches overgemaakt aan het instituut waar u in dienst bent. Dat kan het buitenlandse gastinstituut zijn of het Nederlandse kennisinstituut die uw project in beheer heeft. De (eerste) betaling van het bedrag voor de internationale reiskosten wordt tijdig voor uw vertrek overgemaakt op uw rekening (zie Startformulier). Indien uw buitenlandsverblijf een periode langer dan 12 maanden betreft, is rekening gehouden met een tweede vergoeding voor internationale reiskosten. Dit bedrag ontvangt u in het laatste kwartaal van de onderzoeksperiode op uw rekening. 3.5 Besteding Het instituut waar de onderzoeker in dienst is gebruikt de subsidie om uw salaris te betalen, inclusief de sociale lasten. Het budget voor onderzoekskosten mag u besteden aan publicatiekosten, reis en verblijfskosten voor werken congresbezoek tijdens de subsidieperiode en andere kosten samenhangend met het Rubicononderzoek.

10 8 Hoofdstuk 3: Specifieke bepalingen voor onderzoeksverblijf in buitenland / Rubicon Bepalingen Wanneer de salaris en werkgeverskosten het basisbedrag niet volledig benutten, moet het restant aan onderzoekskosten of salaris worden besteed. Het instituut dient na ontvangst van de laatste tranche een herberekening van het salaris te maken, teneinde de Rubicon beurs volledig te benutten. NWO/ZonMw zal geen aanspraak maken op met subsidie aangeschafte materiële zaken en apparatuur. Hiermee vervalt art van de NWO Subsidieregeling 2017 voor Rubiconprojecten bij een buitenlands gastinstituut. Het is niet toegestaan overhead of administratiekosten, doorbetaling tijdens zwangerschapsverlof dan wel ziekte of ander personeel dan de aanvrager zelf uit de subsidie te betalen. Met betrekking tot zwangerschapsverlof zie paragraaf 3.3. Als en voor zover de gesubsidieerde activiteiten kunnen leiden tot schadelijke gevolgen voor derden zoals bijv. bij patiëntenonderzoek zal de projectleider, subsidiair zijn werkgever, NWO/ZonMw in geen geval ter zake aansprakelijk stellen. Deze voorwaarde vervangt art lid 9 van de NWO Subsidieregeling 2017 voor Rubiconprojecten bij een buitenlands gastinstituut. 3.6 Intellectueel eigendom Voor kennis die voortvloeit uit onderzoek uitgevoerd in het kader van het Rubicon programma geldt, dat de octrooiwetgeving van het gastland, anders dan Nederland, bepalend is voor de vestiging van intellectuele eigendomsrechten hierop, met dien verstande dat van het onderzoeksinstituut wordt verwacht dat deze een dusdanige toegang tot de onderzoeksresultaten respectievelijk een dusdanige licentie op de desbetreffende intellectuele eigendomsrechten geeft aan de onderzoeker, dat de carrièremogelijkheden van deze onderzoeker niet worden gehinderd. Hierover kunnen de onderzoeker en het gastinstituut in goed vertrouwen nadere afspraken maken. Art lid 1 van de NWO Subsidieregeling 2017 is niet van toepassing op Rubiconprojecten in het buitenland. Voor zover het onderzoek in Nederland wordt uitgevoerd, geldt hiervoor het staande NWO beleid. 3.7 Verslaglegging Voor Rubiconprojecten worden geen voortgangsverslagen gevraagd. Art lid 1 en art lid 3 in de NWO Subsidieregeling 2017 zijn daarom niet van toepassing. Binnen 13 weken na einde van uw onderzoeksverblijf verwacht NWO/ZonMw een beknopt eindverslag van de verrichte werkzaamheden en resultaten van uw onderzoek en uw ervaringen gedurende de uitvoering van uw Rubicononderzoek. NWO/ZonMw stuurt u hiertoe een verzoek inclusief een formulier voor het verslag. 3.8 Eindafrekening Binnen 13 weken na de einddatum van de subsidie dient een verantwoording over de uitvoering van het gesubsidieerde onderzoek te zijn overlegd door het instituut waar de laureaat het onderzoek heeft uitgevoerd. Voor Rubicon kan volstaan worden met een verklaring van het gastinstituut dat de laureaat in de genoemde periode voor uitvoering van het Rubicononderzoek aan het instituut werkzaam is geweest. Deze verklaring wordt meeondertekend door de laureaat. Eventueel restbudget dient terug betaald te worden aan NWO/ZonMw. In het geval het project in beheer is geweest bij een Nederlands instituut is de ontvangen subsidie onderdeel van de reguliere controle uit het controleprotocol WO van het Ministerie OCW. NWO/ZonMw behoudt zich het recht voor om zo nodig nog aanvullende informatie ten behoeve van de financiële verantwoording op te vragen. Art lid 2 en art lid 4 van de NWO Subsidieregeling 2017 zijn niet van toepassing op Rubiconprojecten.

11 9 Hoofdstuk 4: Specifieke bepalingen voor onderzoeksverblijf in Nederland / Rubicon Bepalingen 4 Specifieke bepalingen voor onderzoeksverblijf in Nederland 4.1 Startformulier Het onderzoek dient te worden aangevangen tussen 1 september 2021 en 1 december Het ingevulde en ondertekende Startformulier Rubiconsubsidie Nederland dient u vier weken voor de startdatum aan NWO/ZonMw te versturen. Het is vereist dat het ontvangende onderzoeksinstituut meeondertekent en daarmee verklaart dat de laureaat bij dit instituut in dienst komt voor tenminste de duur van het in de aanvraag beschreven onderzoek. Het gastinstituut verplicht zich hiermee de laureaat in de gelegenheid te stellen het Rubicononderzoek uit te voeren. Het onderzoek dient in een aaneengesloten periode plaats te vinden. 4.2 Promotiedatum Indien u nog niet gepromoveerd bent, dient u vóór aanvang van het onderzoek de promotiedatum aan NWO/ZonMw door te geven voor zover niet reeds vermeld in uw aanvraag. Indien uw promotiedatum nog niet officieel is vastgesteld, kan het Rubicononderzoek niet van start gaan. Zie voorgaande paragraaf voor de uiterlijke startdatum van het onderzoek. 4.3 Uitbetalingen Het toegekende bedrag wordt overgemaakt aan het gastinstituut in zesmaandelijkse tranches. De reiskosten worden overgemaakt naar de rekening van de laureaat, zie hiervoor ook paragraaf Verslaglegging Voor Rubiconprojecten worden geen voortgangsverslagen gevraagd. Art lid 1 en Art lid 3 in de NWO Subsidieregeling 2017 zijn daarom niet van toepassing. Binnen 13 weken na einde van uw onderzoeksverblijf verwacht NWO/ZonMw een beknopt eindverslag van de verrichte werkzaamheden en resultaten van uw onderzoek en uw ervaringen gedurende de uitvoering van uw Rubicononderzoek. NWO/ZonMw stuurt u hiertoe een verzoek inclusief een formulier voor het verslag. 4.5 Eindafrekening Binnen 13 weken na de einddatum van de subsidie dient een verantwoording over de uitvoering van het gesubsidieerde onderzoek te zijn overlegd door het instituut waar de laureaat het onderzoek heeft uitgevoerd. Voor Rubicon kan volstaan worden met een verklaring van het gastinstituut dat de laureaat in de genoemde periode aangesteld was voor uitvoering van het onderzoek; deze verklaring wordt meeondertekend door de laureaat. De ontvangen subsidie is onderdeel van de reguliere controle uit het controleprotocol WO van het Ministerie OCW. NWO/ZonMw behoudt zich het recht voor om zo nodig nog aanvullende informatie ten behoeve van de financiële verantwoording op te vragen. Art lid 2 en Art lid 4 van de NWO Subsidieregeling 2017 zijn niet van toepassing.

12 10 Hoofdstuk 5: Overige bepalingen / Rubicon Bepalingen 5 Overige bepalingen 5.1 Bereikbaarheid Gedurende de looptijd van de subsidie tot aan de ontvangst van de eindverklaring dienstverband en wetenschappelijk eindverslag dient u bereikbaar te zijn en uw medewerking te verlenen als NWO/ZonMw tussentijds informatie vraagt. Hiertoe wil NWO/ZonMw tenminste beschikken over een geldig adres naast het reeds bekende correspondentieadres. Zodra bekend ontvangen wij graag het correspondentieadres tijdens uw onderzoeksverblijf aan het gastinstituut. NWO/ZonMw wil in kaart brengen waar de onderzoekers terecht komen na afloop van het Rubicononderzoek. Daarvoor blijft NWO/ZonMw graag de adreswijzigingen van de laureaten ontvangen zodat NWO/ZonMw twee en vijf jaar na de einddatum van het project op kan vragen waar u op dat moment werkt, of u nog steeds wetenschappelijk onderzoek doet, of u na het project publicaties heeft uitgebracht over de resultaten, enz. Deze gegevens worden alleen cumulatief gebruikt in rapportages van NWO/ZonMw over het Rubicon programma en zijn niet tot een individu te herleiden. 5.2 Ethische aspecten Bij de uitvoering en verslaglegging van het onderzoek, en bij publicatie van de resultaten van dat onderzoek dient te worden gehandeld overeenkomstig hetgeen verwacht mag worden omtrent ethisch verantwoord en integer gedrag in het kader van wetenschappelijk en/of technologisch onderzoek. Onderstaande tekst vervangt art lid 1 van de NWO Subsidieregeling Voor u een aanvraag indient, moet u nagaan of het uitvoeren van het geplande onderzoek ethische vragen oproept en of uw onderzoeksvoorstel getoetst moet worden door een ethische commissie. Voor bepaalde onderzoeksprojecten is een goedkeurende verklaring van een erkende Medisch Ethische Toetsingscommissie (METC) of een Dier Experimenten Commissie (DEC) nodig. Daarnaast is voor bepaalde onderzoeksvoorstellen een vergunning nodig op grond van de Wet Bevolkingsonderzoek (WBO). Meer informatie over de METC is beschikbaar bij de Centrale Commissie Mensgebonden onderzoek (CCMO), bij de Nederlandse Vereniging voor Dierexperimentencommissies is informatie over DEC te vinden en bij o.a. de Gezondheidsraad is informatie over de WBO beschikbaar. NWO/ZonMw onderschrijft de code Openheid Dierproeven en de code Biosecurity. Voor aanvragen in Rubicon geldt dat de aanvragers de bestaande codes moeten onderschrijven en naleven. Een onderzoeksproject kan pas starten nadat NWO/ZonMw (indien nodig) een kopie van de goedkeurende ethische verklaring en/of vergunning WBO ontvangen heeft. NWO/ZonMw verwacht dat de kandidaten rekening houden met het tijdpad van de beoordeling en de tijd die nodig is voor de toetsing door een ethische commissie of de aanvraag voor een WBO vergunning. Voor complexe vragen op het gebied van ethische vraagstukken, behoudt NWO/ZonMw zich het recht voor een externe adviseur te raadplegen. Indien NWO/ZonMW na overleg met de aanvrager van mening is dat een ethische toets voor een aanvraag nodig is, is de aanvrager verplicht alsnog maatregelen te nemen voor een toetsing door een ethische commissie. Bij het uitblijven van een noodzakelijke goedkeurende verklaring van een ethische commissie wordt de subsidie direct ingetrokken. Na het starten van het project geldt dat indien uw onderzoek niet ethisch verantwoord uitgevoerd wordt, NWO/ZonMw zich het recht voorbehoudt de subsidie stop te zetten.

13 11 Hoofdstuk 5: Overige bepalingen / Rubicon Bepalingen 5.3 Overige financiering De ontvanger van een Rubiconsubsidie mag naast deze subsidie nog andere financiële steun verwerven. Alleen indien deze steun evident bedoeld is voor dezelfde kosten als de Rubiconsubsidie zal de Rubiconsubsidie evenredig worden verlaagd. Indien voor het onderzoek van andere zijde financiële steun toegezegd wordt, mag u dit niet aanvaarden voordat NWO/ZonMw daar akkoord mee is gegaan. Alleen in uitzonderlijke gevallen en na instemming door NWO/ZonMw kan op bovenstaande punten afgeweken worden. 5.4 Deeltijd Het in deeltijd uitvoeren van het onderzoek is mogelijk als minimaal 75% van een normale 40 urige werkweek aan het Rubicononderzoek besteed wordt. Naast het Rubicononderzoek mag de onderzoeker in dat geval de overige tijd tot maximaal 25% van een normale 40 urige werkweek betaalde werkzaamheden verrichten. De subsidie wordt naar rato gekort of de subsidieperiode wordt naar rato van het percentage vermindering werktijd verlengd. 5.5 Tussentijdse beëindiging Bij eventueel voortijdig afbreken bepaalt NWO/ZonMw of de subsidie geheel of ten dele moet worden gerestitueerd. Indien de laureaat door ziekte of om andere redenen niet of niet voldoende in staat geacht wordt het programma te voltooien of de door NWO/ZonMw gestelde voorwaarden na te komen, kan NWO/ZonMw, zo nodig met terugwerkende kracht, de subsidie intrekken of als reeds betalingen zijn gedaan verdere uitbetalingen staken. Mocht de laureaat zich op het moment van de intrekking van de subsidie of van de staking van de uitbetaling in het buitenland bevinden, dan komen de kosten voor de terugreis voor rekening van NWO/ZonMw. Bij het tijdelijk stopzetten van een project vanwege zwangerschapsverlof, wordt het project evenredig met de duur van het zwangerschapsverlof verlengd.

14 Uitgave: november 2020 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Bezoekadres: Locatie Den Haag Laan van Nieuw Oost Indië CE Den Haag Locatie Utrecht Winthontlaan KV Utrecht november 2020