EPLAN NEWS voor versie 2.1 SP1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EPLAN NEWS voor versie 2.1 SP1"

Transcriptie

1 EPLAN NEWS voor versie 2.1 SP1

2 Copyright 2011 EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG is niet aansprakelijk voor technische of druktechnische fouten of onvolkomenheden in deze technische informatie en is ook niet verantwoordelijk voor schade die direct of indirect terug te voeren is op de levering, de kwaliteit en het gebruik van dit materiaal. Dit document bevat eigendomsrechtelijk beschermde informatie die valt onder het auteursrecht. Alle rechten zijn beschermd. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG mag dit document noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd of vermenigvuldigd. De software die in dit document wordt beschreven, valt onder een licentiecontract. Gebruik en vermenigvuldiging van de software is alleen toegestaan in het kader van dit contract. RITTAL is een geregistreerd handelsmerk van Rittal GmbH & Co. KG. EPLAN, EPLAN Electric P8, EPLAN Fluid, EPLAN PPE, EPLAN Cabinet, EPLAN Pro Panel en EPLAN Mechatronic Integration zijn geregistreerde handelsmerken van EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG. Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Microsoft Windows, Microsoft Excel, Microsoft Access en Notepad zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation. PC WORX, CLIP PROJECT en INTERBUS zijn geregistreerde handelsmerken van Phoenix Contact GmbH & Co. AutoCAD en AutoCAD Inventor zijn geregistreerde handelsmerken van Autodesk, Inc. STEP 7, SIMATIC en SIMATIC HW Konfig zijn geregistreerde handelsmerken van Siemens AG. InstallShield is een geregistreerd handelsmerk van InstallShield, Inc. Adobe Reader en Adobe Acrobat zijn geregistreerde handelsmerken van Adobe Systems Inc. TwinCAT is een geregistreerd handelsmerk van Beckhoff Automation GmbH. Unity Pro is een geregistreerd handelsmerk van Schneider Electric. RSLogix 5000 en RSLogix Architect zijn geregistreerde handelsmerken van Rockwell Automation. Alle overige genoemde product- en handelsnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de desbetreffende eigenaren. EPLAN gebruikt de Open-Source-Software 7-Zip (7za.dll), Copyright by Igor Pavlov. De broncode van 7-Zip valt onder de GNU Lesser General Public License (LGPL). De broncode van 7-Zip en meer informatie over deze licentie vindt u op: EPLAN gebruikt de Open-Source-Software Open CASCADE, Copyright by Open CASCADE S.A.S. De broncode van Open CASCADE valt onder de Open CASCADE Technology Public License. De broncode van Open CASCADE en meer informatie over deze licentie vindt u op:

3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord 5 Leestips 6 Vernieuwingen voor het hele EPLAN-platform 8 Gebruikersinterface 8 Aanvullende weergave van omschrijvingen voor artikelen 8 Grafische editor 9 Bematingen via het berekende midden tussen twee punten 9 Correct gedrag bij het kopiëren, knippen en plakken 11 Eigenschappen 12 Waarden van eigenschappen door vervangingsteksten vervangen 12 Nieuwe namen van eigenschappen voor spoelen 18 Verwerkingen 19 Apparaataansluitschema's met alfanumeriek gesorteerde aansluitingen 19 Meldingenbeheer 21 Selectie in het meldingenbeheer synchroniseren 21 Uitbreidingen voor de automatische verwerking 22 EPLAN-schematechniek bij de automatische verwerking 22 Automatische DXF- / DWG-export 26 Macro's 27 Aantal eenheden / aantallen voor artikelen in macro's met waardensets 27 Multi-user-gebruik 27 Gelijktijdige bewerking van een project met verschillende EPLAN-versies wordt verhinderd 27 Vernieuwingen in de uitbreidingsmodule "EPLAN Pro Panel" 28 Wijzigingen in de STEP-import voor de latere toepassing van boorpatronen 29 Speciale onderwerpen EPLAN Electric P8 30 Klemmen / stekers 30 Combinatie van deelklemmen per etage 30 Dezelfde codes binnen etageklemmen 30 Uitgebreide verwerkingen voor klemmen 32 Alle aansluitingen van een klem in een rij uitvoeren 32 Speciale onderwerpen EPLAN Pro Panel Professional 36 EPLAN NEWS 2.1 SP 1 Pagina 3

4 Gegevensovername uit EPLAN Cabinet 36 Gegevensovername van Cabinet-projecten inclusief de verbindingen 36 Directorystructuur van grafische EPLAN Cabinet-macro's overnemen 38 Speciale onderwerpen EPLAN PPE 40 EPLAN PPE-macro's actualiseren 40 Verbeterde macro's voor het tekenen van PLT-systemen 40 Vernieuwingen in de uitbreidingsmodule "EPLAN API Extension" 41 Overige vernieuwingen en informatie 43 Klantenaanvragen en meldingen 43 Validatiecode 46 Validatiecode online aanvragen 46 Installatie 48 Installatie door middel van de EPLAN Manager 48 Softwarevereisten en vrijgaven 54 Algemene voorwaarden 54 Besturingssystemen 54 Microsoft-producten 55 SQL-server 55 Autodesk-producten 55 PDF-redlining 55 PLC-systemen (PLC & Bus Extension) 55 Afgekondigde besturingssystemen 56 Overige afkondigingen 56 Hardwarevereisten 57 Hardwarevereisten computerplatform 57 Aanbevolen configuratie computerplatform 57 Minimum vereisten netwerk 58 Minimum vereisten multi-user-gebruik 58 EPLAN NEWS 2.1 SP 1 Pagina 4

5 Voorwoord Voorwoord Geachte EPLAN-gebruiker, Hoe kan ik mijn engineering versnellen? Wat kan beter worden geautomatiseerd? Deze brandende vragen komen steeds naar voren bij de almaar toenemende tijdsdruk die op projecten wordt gelegd. Het nieuwe EPLANplatform biedt de passende antwoorden wij verheugen ons u het nieuwe EPLAN-platform 2.1 Service Pack 1 te kunnen aanbieden. Standaardisering en automatisering staan centraal: het doelgericht inzetten van snelle navigatiemogelijkheden voor de bewerking van controleproceduremeldingen en het genereren van duidelijke documentatie met behulp van vervangingsteksten deze nieuwe functionaliteiten zorgen voor snelle resultaten en een betere kwaliteit van het project. Nieuwe standaardiseringsfuncties op het gebied van automatische verwerking van projecten en uitbreiding van deze functionaliteit met DXF- / DWGuitvoer bieden talrijke nieuwe mogelijkheden voor de standaardisering van uw engineeringsprocessen. Uitbreidingen op het gebied van klemmenengineering staan garant voor compacte verwerkingen en een overzichtelijke weergave van verbindingsinformatie ook voor taken die in latere engineeringsstadia worden uitgevoerd. Profiteer van innovatieve functie-uitbreidingen en verbeteringen waarmee u uw engineering nog efficiënter kunt vormgeven. Wij wensen u veel succes met het nieuwe EPLAN-platform 2.1 Service Pack 1. Het team van EPLAN Software & Service EPLAN NEWS 2.1 SP 1 Pagina 5

6 Leestips Leestips Belangrijke informatie: Raadpleeg vóór de installatie van de versie de informatie in het hoofdstuk "Overige vernieuwingen en informatie" vanaf pagina "43". Lees hier met name de paragraaf "Softwarevereisten en vrijgaven" op pagina "54". Voordat u begint te lezen, wijzen wij u op de volgende symbolen en schrijfwijzen die in dit document worden gehanteerd: Let op: Teksten die worden voorafgegaan door dit symbool zijn waarschuwingen. Lees voordat u verder gaat deze waarschuwingen altijd goed door! Opmerking: Teksten die worden voorafgegaan door dit symbool bevatten aanvullende opmerkingen. Voorbeeld: Voorbeelden worden voorafgegaan door dit symbool. Tip: Na dit symbool volgen nuttige tips, die het werken met het programma vereenvoudigen. Elementen van de gebruikersinterface worden vet (en blauw) aangegeven en kunnen zo direct in de tekst worden herkend. Cursieve teksten geven aan wat belangrijk is en waar u beslist op moet letten. Codevoorbeelden, directorynamen, directe invoer etc. worden weergegeven in niet-proportioneel lettertype. EPLAN NEWS 2.1 SP 1 Pagina 6

7 Leestips Functietoetsen, toetsen van het toetsenbord en knoppen in het programma worden tussen rechte haken weergegeven (bijvoorbeeld [F1] voor de functietoets "F1"). Om de overzichtelijkheid tijdens het lezen te verbeteren, wordt in dit document gebruik gemaakt van een zogeheten "menupad" (bijvoorbeeld Help > Inhoud). De menu's en opties die in het menupad worden genoemd, moeten in de aangegeven volgorde worden gekozen om een bepaalde programmafunctie te kunnen bereiken. Via het hier genoemde menupad opent u bijvoorbeeld het Help-systeem van EPLAN. Bij instellingen of velden (zoals selectievakjes) die alleen kunnen worden in- of uitgeschakeld, worden in dit document vaak de termen "inschakelen" (de instelling is dan actief ) en "uitschakelen" (de instelling is dan niet actief ) gebruikt. EPLAN NEWS 2.1 SP 1 Pagina 7

8 Vernieuwingen voor het hele EPLAN-platform Vernieuwingen voor het hele EPLAN-platform Gebruikersinterface Aanvullende weergave van omschrijvingen voor artikelen In de boomweergaven van verschillende navigators en dialoogvensters voor artikelen wordt nu naast het artikelnummer van een artikel de tekst van het artikelveld Omschrijving 1 weergegeven. Als op het tabblad Algemeen van het artikel voor het betreffende artikel een tekst in dit veld is ingevoerd, wordt deze tekst door een spatie van het artikelnummer daarvoor gescheiden en om het beter te kunnen onderscheiden tussen haken gezet. Voordeel: De aanvullende weergave van een "aansprekende" omschrijving biedt direct meer informatie over de records en maakt het zo eenvoudiger om artikelen in de navigators en selectiedialoogvensters te selecteren. EPLAN NEWS 2.1 SP 1 Pagina 8

9 Grafische editor De uitgebreide weergave voor de artikelnummers heeft betrekking op de boomstructuur van de volgende dialoogvensters: Artikelbeheer Artikelselectie Artikelstamgegevens-navigator Onderdelen-navigator Materiaallijst-navigator 2D-schakelkastopbouw-navigator 3D-montageopbouw-navigator. Deze nieuwe weergavevorm komt overeen met de weergave van pagina's in de pagina-navigator, waar naast de paginanaam ook de paginabeschrijving wordt weergegeven. Grafische editor Bematingen via het berekende midden tussen twee punten Bij het invoegen van bematingen is het nu mogelijk om door het aanklikken van twee willekeurige punten ook van verschillende grafische objecten (lijnen, polygonen etc.) het punt te bepalen dat precies in het midden van een denkbeeldige verbindingslijn tussen twee identificerende punten ligt. Dit punt dient dan als start- of eindpunt van een bemating. Bij alle bematingen met uitzondering van cirkelbemating kan het midden op een dergelijke wijze worden berekend. Deze nieuwe functie is handig in situaties waar een vast ("echt") punt ontbreekt of waar een dergelijk punt niet kan worden "gesnapt". Om een bemating via het berekende midden tussen twee punten uit te voeren, kiest u eerst de gewenste bemating (bijv. lineaire bemating) via het menu Invoegen > Bemating of met de werkbalk Grafisch. Houd de toets [Ctrl] ingedrukt en geef het eerste meetpunt op. EPLAN NEWS 2.1 SP 1 Pagina 9

10 Bematingen via het berekende midden tussen twee punten Wanneer u de toets [Ctrl] indrukt en vervolgens meetpunten opgeeft, wordt begonnen met het bepalen van het midden tussen twee punten. In de grafische editor kan dit worden herkend aan een andere kleur voor de hulplijn bij de cursor. Bepaal vervolgens met een muisklik het eindpunt voor de middenberekening. Dit punt wordt als startpunt voor de bemating gebruikt. Vervolgens geeft u het tweede meetpunt voor de bemating op. Als hiervoor eveneens het midden van een lijn / grafisch object moet worden gebruikt, drukt u opnieuw op de toets [Ctrl] en bepaalt u dit punt met twee muisklikken. De bemating wordt tussen het berekende midden en het tweede meetpunt ingevoegd. Voorbeeld: Deel van een modelaanzicht voor EPLAN Pro Panel: lineaire bemating tussen de bovenkant van een schakelkast en het berekende midden van de cirkelvormige weergave van een logische component. EPLAN NEWS 2.1 SP 1 Pagina 10

11 Correct gedrag bij het kopiëren, knippen en plakken Tip: De hier beschreven functionaliteit lijkt op het 3D-programmagedrag. Wanneer u in de geopende layoutruimte met ingedrukte toets [Ctrl] na elkaar op twee willekeurige geometriepunten klikt, wordt er een handle, montagepunt of basispunt midden tussen de geometriepunten geplaatst. Deze invoertechniek kan bijvoorbeeld worden gebruikt om het punt in het midden van een boring te plaatsen. Opmerking: In objecten die uit STEP- of DXF-gegevens zijn ingelezen, hebben boringen al een middelpunt. In dergelijke gevallen kunt u de objectsnap gebruiken om punten of objecten op dit middelpunt te plaatsen. Correct gedrag bij het kopiëren, knippen en plakken Bij het kopiëren, knippen en plakken van schema-elementen kon het in versie 2.1 voorkomen dat de "handle" van het geselecteerde schemagedeelte verschoof. In de nieuwe versie is dit gecorrigeerd. Zo wordt bij een schemagedeelte met logische elementen (onderdelen etc.) het grafisch eerste invoegpunt (boven, links) als "handle" van de sectie (uitsnede) gebruikt. EPLAN NEWS 2.1 SP 1 Pagina 11

12 Eigenschappen Eigenschappen Waarden van eigenschappen door vervangingsteksten vervangen In EPLAN is het nu mogelijk om de waarden van blokeigenschappen of de waarden van geformatteerde eigenschappen in tijdelijke aanduiding-teksten (bij het verwerken van formulieren) door zogeheten "vervangingsteksten" te vervangen. Op deze manier kunnen numerieke waarden, booleaanse waarden (waar / onwaar, ja / nee etc.) of enkeltalige teksten door meertalige, toepasselijke teksten worden vervangen. De vervangingsteksten worden in de formulier- of projecteigenschappen met behulp van nieuwe eigenschappen als tabellen gedefinieerd. Voordeel: Met behulp van vervangingsteksten kunnen bepaalde eigenschapswaarden (getallen, booleaanse waarden, enkeltalige teksten etc.) door meertalige teksten worden vervangen. Op deze manier kunnen duidelijke, toepasselijke teksten en begrippen worden aangegeven, waardoor het informatiegehalte van de documentatie toeneemt. Bovendien wordt de leesbaarheid verbeterd, zonder dat dit bij de engineering tot meer werk leidt. Uitgebreide formaatinstellingen voor eigenschappen Zowel bij de blokeigenschappen als bij de geformatteerde eigenschappen van de tijdelijke aanduiding-teksten in formulieren, wordt voor de formattering van de eigenschappen het dialoogvenster Formaat: Blokeigenschappen gebruikt. Voor de uitvoer van vervangingsteksten is dit dialoogvenster uitgebreid met het veld Vervangingstekst. EPLAN NEWS 2.1 SP 1 Pagina 12

13 Waarden van eigenschappen door vervangingsteksten vervangen In de vervolgkeuzelijst Vervangingstekst kunt u voor de geselecteerde eigenschap definiëren dat een bepaalde tabel met vervangingsteksten moet worden gebruikt. De waarden van de geselecteerde eigenschap worden dan vergeleken met de in de tabel gedefinieerde teksten en dienovereenkomstig vervangen. Standaard is in het veld de optie "Niet gebruiken" ingesteld. De waarden van de geselecteerde eigenschap worden dan niet vervangen. Vervangingsteksten voor blokeigenschappen De vervangingsteksten voor blokeigenschappen definieert u in de projecteigenschappen. Hier kunt u met behulp van de nieuwe eigenschap Blokeigenschap: Vervangingstekst [n] (ID 10660) maximaal 10 tabellen (via de index; n = 1-10) voor vervangingsteksten definiëren. EPLAN NEWS 2.1 SP 1 Pagina 13

14 Waarden van eigenschappen door vervangingsteksten vervangen Nadat u deze eigenschap via het dialoogvenster Eigenschapselectie hebt geselecteerd, klikt u in de eigenschappenlijst in de bijbehorende cel van de kolom Waarde en vervolgens op [...]. Het dialoogvenster Vervangingsteksten wordt dan geopend. EPLAN NEWS 2.1 SP 1 Pagina 14

15 Waarden van eigenschappen door vervangingsteksten vervangen In dit dialoogvenster definieert u een tabel met vervangingsteksten. Met behulp van de bekende knoppen (Nieuw) en (Verwijderen) kunt u voor de tabel nieuwe rijen genereren of geselecteerde rijen verwijderen. Operator: In deze kolom selecteert u een vergelijkingsoperator, om de waarde van een eigenschap met de brontekst te vergelijken. Hier zijn dezelfde operators beschikbaar als in het filterdialoogvenster. Bovendien kunt u hier nog de optie "Reguliere expressie" selecteren. De waarde wordt dan aan de hand van een reguliere expressie met de brontekst vergeleken. (Deze instelling dient alleen te worden gebruikt door ervaren gebruikers die bekend zijn met het invoeren van reguliere expressies.) Brontekst: Geef hier de vergelijkingswaarde op waarmee de waarde van de geselecteerde eigenschap moet worden vergeleken. Daarbij wordt er rekening gehouden met hoofdletters en kleine letters. EPLAN NEWS 2.1 SP 1 Pagina 15

16 Waarden van eigenschappen door vervangingsteksten vervangen Uitvoertekst: Geef hier de tekst op waardoor de waarde van de geselecteerde eigenschap moet worden vervangen. Opmerking: De teksten in de velden Brontekst en Uitvoertekst kunnen in meerdere talen worden opgegeven. Bij de automatische vertaling (ingeschakelde optie Tijdens het invoeren vertalen in de vertaalinstellingen) worden deze teksten niet in acht genomen en kunnen ze alleen handmatig worden vertaald (Snelmenu > Vertalen). Nadat u hier de vervangingsteksten hebt opgegeven en voor de geselecteerde eigenschap de betreffende vervangingstabel hebt gedefinieerd, worden de waarden van deze blokeigenschap door de teksten van de tabel vervangen. Voorbeeld: Bij een geplaatste functie in het schema moet worden aangegeven of de functie een hoofdfunctie is. Daartoe wordt in het eigenschappendialoogvenster de eigenschap Hoofdfunctie (ID 20122) als formaatelement van een blokeigenschap geselecteerd (bijv. voor de eigenschap Blokeigenschap 1: Formaat via de formaatelementen "Functie-eigenschap > Algemene functie-eigenschappen"). In de eigenschapslijst op het rechter tabblad wordt voor de eigenschap Blokeigenschap 1 bij een hoofdfunctie de waarde "X" en bij een nevenfunctie geen waarde aangegeven. Om deze waarden door toepasselijke teksten te vervangen, stelt u voor de eigenschap Hoofdfunctie het veld Vervangingstekst in het dialoogvenster Formaat: Blokeigenschap op de waarde "Tabel 1 gebruiken" in. Om ervoor te zorgen dat de tekst in de blokeigenschappen wordt vervangen, definieert u vervolgens in de projecteigenschappen voor de eigenschap Blokeigenschap: Vervangingstekst [1] de volgende tabel. EPLAN NEWS 2.1 SP 1 Pagina 16

17 Waarden van eigenschappen door vervangingsteksten vervangen Operator Brontekst Uitvoertekst = X Hoofdfunctie = Nevenfunctie Vervolgens worden de waarden van de eigenschap Hoofdfunctie bij de geplaatste functie door de uitvoerteksten vervangen. Voor veel onderdelen behoort de eigenschap Blokeigenschap 1 tot de standaard eigenschapsplaatsing. Daardoor wordt de tekst "Hoofdfunctie" / "Nevenfunctie" voor de geplaatste functie ook in de grafische editor als eigenschapsplaatsing weergegeven. Vervangingsteksten voor formulieren Om vervangingsteksten voor formulieren te definiëren, is in de formuliereigenschappen de nieuwe eigenschap Eigenschappen geformatteerd: Vervangingsteksten [n] (ID 13116) beschikbaar. Ook via deze nieuwe vervangingstekst kunt u (via de index) tot maximaal tien tabellen voor vervangingsteksten definiëren. Deze tabellen kunnen worden gebruikt om bij de verwerking van formulieren die tijdelijke aanduiding-teksten met geformatteerde eigenschappen bevatten, de waarden van deze eigenschappen te vervangen. Standaard komt deze eigenschap in het dialoogvenster Formuliereigenschappen niet in de lijst met eigenschappen voor en moet deze via de eigenschapselectie worden geselecteerd. De definitie van de tabellen vindt net als in de blokeigenschappen in het dialoogvenster Vervangingsteksten plaats. Bij de verwerking van de formulieren worden de waarden van de geselecteerde eigenschap dan vergeleken met de in de tabel gedefinieerde teksten en dienovereenkomstig vervangen. EPLAN NEWS 2.1 SP 1 Pagina 17

18 Nieuwe namen van eigenschappen voor spoelen Opmerking: Bij de verwerking van formulieren worden de in de formuliereigenschap Eigenschappen geformatteerd: Vervangingsteksten [n] gedefinieerde tabellen met vervangingsteksten met voorrang gebruikt. Als de geselecteerde tabel niet in de formuliereigenschap is gedefinieerd, wordt in plaats hiervan de gelijknamige tabel uit de projecteigenschap Blokeigenschap: Vervangingstekst gebruikt. Nieuwe namen van eigenschappen voor spoelen Om verschillende eigenschappen beter en duidelijker aan te duiden, hebben een aantal eigenschappen die met name worden gebruikt voor de codering van spoelen, een nieuwe naam gekregen: Oude naam: Nieuwe naam: ID Spanning Spoel: Spanning Spoelspanning Spoel: Spanning Vermogen Schakelvermogen Contactvermogen Contact: Schakelvermogen In het artikelbeheer op de tabbladen Relaisgegevens, Onderdeelgegevens en PLC-gegevens is bovendien het veld Vermogen hernoemd in Schakelvermogen. Bij een artikeltoewijzing wordt de waarde van dit veld in de betreffende eigenschap aan de functie overgedragen. EPLAN NEWS 2.1 SP 1 Pagina 18

19 Verwerkingen Verwerkingen Apparaataansluitschema's met alfanumeriek gesorteerde aansluitingen Om in tabelvormige apparaataansluitschema's de aansluitingen alfanumeriek gesorteerd te kunnen uitvoeren, is in de formuliereigenschappen van de apparaataansluitschemaformulieren de nieuwe eigenschap Alfanumerieke sortering voor interne aansluitingen (ID 13115) beschikbaar. Tabelvormige aansluitschema's hebben voor elk doel een aparte rij. Hiervoor moeten in het betreffende aansluitschemaformulier de beide formuliereigenschappen Aansluitschema: Interne doelen in tabel (ID 13086) en Aansluitschema: Externe doelen in tabel (ID 13087) zijn ingeschakeld. Om ervoor te zorgen dat alle aansluitingen als intern worden uitgevoerd en gemeenschappelijk kunnen worden gesorteerd, moet u ook de eigenschap Externe en interne doelen als interne combineren (ID 13054) inschakelen. Bij de alfanumerieke sortering wordt er eerst gesorteerd op de eigenschap Steker-ODC (automatisch) (ID 20431) en vervolgens op de aansluitcode. Op deze manier blijven de aansluitingen van een steker bij elkaar. Opmerking: Dat aansluitingen logisch bij een functie horen, kan bij de alfanumerieke sortering echter niet altijd worden afgeleid. Als de aansluitingen van een klem bijvoorbeeld de aansluitcodes 5 en 13 hebben, dan worden deze in de tabelvormige weergave gescheiden van elkaar aangegeven, terwijl de aansluitcodes 6, 7, 8 etc. van andere klemmen (met dezelfde ODC) daartussen worden gesorteerd. EPLAN NEWS 2.1 SP 1 Pagina 19

20 Apparaataansluitschema's met alfanumeriek gesorteerde aansluitingen Voorbeeld: Een deel van een tabelvormig apparaataansluitschema: alfanumerieke sortering van de aansluitingen voor het onderdeel a) -QAB (met de volledige naam van de doelaansluitingen) b) -AA2 (met verwisseling van de steker_odc (zie pijl)) a) b) EPLAN NEWS 2.1 SP 1 Pagina 20

21 Meldingenbeheer Meldingenbeheer Selectie in het meldingenbeheer synchroniseren De in het meldingenbeheer geselecteerde controleproceduremeldingen kunnen nu met de geopende navigators worden gesynchroniseerd. Hiervoor is in het snelmenu van het meldingenbeheer de menuopdracht Selectie synchroniseren beschikbaar. Voordeel: Het synchroniseren van de selectie in het meldingenbeheer en de navigators vereenvoudigt het terugvinden in de navigators van objecten die fouten veroorzaken. Doordat u nu eenvoudig kunt springen naar objecten die in de foutmelding worden aangegeven en via de navigators snel de eigenschappen van deze objecten kunt bereiken, verloopt de verwerking van de controleproceduremeldingen een stuk sneller. Als u deze snelmenuopdracht voor een controleproceduremelding kiest, worden de objecten die tot deze melding hebben geleid in de geopende navigators gemarkeerd. Door te dubbelklikken op de regel van een controleproceduremelding die door geplaatste objecten is veroorzaakt, kon u reeds in eerdere versies naar de betreffende objecten in de grafische editor / layoutruimte springen. Als de controleproceduremelding door niet-geplaatste objecten (functies, verbindingen etc.) wordt veroorzaakt, zorgt een dubbelklik er nu voor dat de selectie wordt gesynchroniseerd en dat de niet-geplaatste objecten in de geopende navigators worden gemarkeerd. Opmerking: Meldingen die worden veroorzaakt door niet-geplaatste objecten kunt u herkennen aan het feit dat de betreffende regel van het meldingenbeheer noch een waarde in de kolom Pagina noch een waarde in de kolom Layoutruimte heeft. EPLAN NEWS 2.1 SP 1 Pagina 21

22 Uitbreidingen voor de automatische verwerking Uitbreidingen voor de automatische verwerking EPLAN-schematechniek bij de automatische verwerking De automatische verwerking van projecten wordt nu met behulp van de EPLAN-schematechniek beheerd. Daarbij worden alle acties die in één keer automatisch moeten worden uitgevoerd onder een bepaalde naam als gebruikerspecifiek schema opgeslagen. Een dergelijk schema kan worden gekopieerd, bewerkt of verwijderd, op een manier zoals dat in EPLAN gebruikelijk is. Bovendien kunt u schema's importeren en exporteren. Voor de automatische verwerking hoeven scripts niet meer te worden bewerkt. Voordeel: De uniforme wijze waarop instellingen als schema zijn geconfigureerd, vereenvoudigt de bediening van het programma. Door het gebruik van de schematechniek worden scripts centraal opgeslagen. Scripts die vaker in meerdere projecten voorkomen hoeven slechts één keer te worden bijgehouden. Via de automatische verwerking definieert u eenvoudig en met de nieuwe schematechniek voor elke gebruiker in de onderneming beschikbaar een uniforme basis voor de gestandaardiseerde bewerking van projecten. Reeds gedefinieerde scripts kunnen eenvoudig via een importprocedure worden overgenomen en als schema worden opgeslagen waarmee de basis voor uniforme standaardisering is gelegd. Dat de scripts voor de automatische verwerking nu de schematechniek ondersteunen, kunt u zien in het dialoogvenster Instellingen: Automatisch verwerken. Dit venster is uitgebreid met de bekende vervolgkeuzelijst Schema en met de werkbalk voor de bewerking van schema's. EPLAN NEWS 2.1 SP 1 Pagina 22

23 EPLAN-schematechniek bij de automatische verwerking (Om de instellingen voor de automatische verwerking te definiëren, volgt u ook nu het menupad Hulpprogramma's > Automatisch verwerken > Instellingen.) Als u nu de menuopdrachten Hulpprogramma's > Automatisch verwerken > Uitvoeren kiest, wordt niet meer direct het "actieve script" uit de projectinstellingen uitgevoerd, maar wordt eerst het nieuwe dialoogvenster Uitvoeren: Automatisch verwerken geopend. EPLAN NEWS 2.1 SP 1 Pagina 23

24 EPLAN-schematechniek bij de automatische verwerking In dit dialoogvenster selecteert u een schema voor de automatische verwerking. Daarbij worden de in het schema geselecteerde acties als een lijst weergegeven. Standaard is het selectievakje Toepassen op het gehele project ingeschakeld. Daardoor worden de acties van het schema niet alleen voor de actuele selectie, maar voor het gehele project uitgevoerd. Als bij de automatische verwerking alleen de actuele selectie (bijv. meerdere geselecteerde pagina's in de pagina-navigator) moet worden gebruikt, schakelt u dit selectievakje uit. EPLAN NEWS 2.1 SP 1 Pagina 24

25 EPLAN-schematechniek bij de automatische verwerking Wijzigingen in het projectbeheer Ook het dialoogvenster Automatisch verwerken, dat u in het projectbeheer voor een geselecteerd project via [Organiseren] > Automatisch verwerken kunt openen, is uitgebreid. U kunt een nieuw als schema opgeslagen script via de vervolgkeuzelijst Schema selecteren. De knop [Instellingen] is verwijderd. U bereikt de instellingen nu door te klikken op de knop [...], die zich naast de vervolgkeuzelijst Schema bevindt. Scripts uit een vorige versie importeren Tot nu toe werden scripts projectspecifiek in de projectdirectory van het betreffende project opgeslagen. Om "oude" scripts uit vorige EPLAN-versies (versie 2.1 of ouder) verder te kunnen gebruiken, is in het dialoogvenster Instellingen: Automatisch verwerken de knop (Script importeren) beschikbaar. Door op deze knop te klikken wordt het dialoogvenster Script uit vorige versie importeren geopend. Met behulp van dit dialoogvenster kunt u een scriptbestand (*.cs) in de projectdirectory van het geselecteerde project selecteren en als nieuw schema opslaan. Ondersteuning van bestaande scripts Om oude, projectspecifieke scripts verder te kunnen blijven gebruiken, is in het menupad Hulpprogramma's > Automatisch verwerken de nieuwe menuopdracht Actief script uitvoeren beschikbaar. Als u deze menuopdracht kiest, wordt het script uitgevoerd dat in de projectinstellingen als "actief script" is gedefinieerd. Als u ook vanuit het projectbeheer bestaande scripts wilt gebruiken, kunt u in het dialoogvenster Automatisch verwerken een van de twee bekende opties Voor elk project een projectspecifiek script gebruiken of Voor alle projecten een script uit geselecteerde project gebruiken kiezen. In dat geval kunt u ook de projectspecifieke scripts blijven uitvoeren. Deze beide instellingen zijn alleen van belang voor projecten die met vorige EPLAN-versies (versie 2.1 of ouder) zijn gemaakt. EPLAN NEWS 2.1 SP 1 Pagina 25

26 Automatische DXF- / DWG-export Overige wijzigen in de instellingen Door de omschakeling naar de schematechniek is een editor voor het direct bewerken van scripts overbodig geworden. Het gebruikerspecifieke instellingendialoogvenster is daarom verwijderd (menupad: Opties > Instellingen > Gebruiker > Beheer > Automatisch verwerken). De projectspecifieke instellingen (onder Opties > Instellingen > Projecten > "Projectnaam" > Beheer > Automatisch verwerken) zijn om compatibiliteitsredenen nog wel in het programma beschikbaar. Daardoor kunt u de oude, projectspecifieke scripts voor de automatische verwerking uitvoeren, die voorkomen in projecten die met vorige EPLAN-versies zijn gemaakt. De knop [...], waarmee u het dialoogvenster Instellingen: Automatisch verwerken kon openen, is verwijderd. Automatische DXF- / DWG-export Als verdere vernieuwing kunt u bij de automatische verwerking nu ook pagina's of projecten automatisch in het DXF- / DWG-formaat exporteren. Hiervoor is in het dialoogvenster Instellingen: Automatisch verwerken de nieuwe actie "DXF / DWG" beschikbaar. Als u deze actie voor een script met de knop naar de lijst Geselecteerde acties verplaatst, wordt het bekende dialoogvenster DXF- / DWG-export geopend. In dit dialoogvenster kunt u de instellingen voor de automatische uitvoer van DXF- / DWG-bestanden aanbrengen. EPLAN NEWS 2.1 SP 1 Pagina 26

27 Macro's Macro's Aantal eenheden / aantallen voor artikelen in macro's met waardensets Wanneer bij geplaatste macro's met waardensets in versie 2.1 een andere waardenset werd toegewezen, kon dit ertoe leiden dat de in de betreffende macro opgeslagen waarden bij de artikelen in het veld Aantal eenheden / aantal in de waarde "1" werden gewijzigd. Dat gebeurde ook als voor de betreffende eigenschap Aantal eenheden / aantal van een onderdeel een variabele met waarden was gedefinieerd. Dit kon tot verkeerde verwerkingen leiden. In de nieuwe versie blijven de waarden die betrekking hebben op het aantal eenheden / aantallen in macro's met waardensets ook bij de hierboven beschreven werkwijze behouden en verlopen de verwerkingen conform de ingevoerde gegevens. Multi-user-gebruik Gelijktijdige bewerking van een project met verschillende EPLANversies wordt verhinderd In de multi-user-modus van het EPLAN-platform is het nu niet meer mogelijk dat meerdere gebruikers met verschillende EPLAN-versies gelijktijdig aan een project werken. Wanneer een gebruiker in de multi-user-modus een project met een oudere EPLAN-versie heeft geopend en een tweede gebruiker die de nieuwe EPLAN-versie 2.1 SP 1 gebruikt dit project eveneens probeert te openen, krijgt de tweede gebruiker een melding en wordt het project niet geopend. EPLAN NEWS 2.1 SP 1 Pagina 27

28 Vernieuwingen in de uitbreidingsmodule "EPLAN Pro Panel" Vernieuwingen in de uitbreidingsmodule "EPLAN Pro Panel" Opmerking: De uitbreidingsmodule "EPLAN Pro Panel" is voor EPLAN Electric P8 Compact, EPLAN Electric P8 Select, EPLAN Electric P8 Professional, EPLAN Fluid Compact en EPLAN Fluid optioneel verkrijgbaar. Met de uitbreidingsmodule "EPLAN Pro Panel" kunnen onderdelen van de elektro- en fluidtechniek naar keuze uit het EPLAN-project, uit het EPLANartikelbeheer of vanuit het EPLAN Data Portal worden geplaatst. Met behulp van mechanische componenten zoals kabelgoten, montagerails, montageplaten of complete schakelkasten kunnen met "EPLAN Pro Panel" complexe montageopbouwconstructies eenvoudig in 3D worden gerealiseerd. EPLAN NEWS 2.1 SP 1 Pagina 28

29 Wijzigingen in de STEP-import voor de latere toepassing van boorpatronen Hierna worden alleen die wijzigingen besproken die betrekking hebben op de uitbreidingsmodule "EPLAN Pro Panel". De vernieuwing in de STEP-import is echter ook geldig voor EPLAN Pro Panel Professional. Overige vernieuwingen voor EPLAN Pro Panel Professional en de modulepakketten voor de integratieve planning, confectionering en productie van schakelkasten worden op pagina "36" beschreven. Wijzigingen in de STEP-import voor de latere toepassing van boorpatronen Bij alle componenten die met behulp van de STEP-import worden geïmporteerd (menupad Layoutruimte > Importeren (3D-grafische weergave)), wordt nu altijd de eigenschap Component vereist boring op montageoppervlak (ID 36014) ingeschakeld. De bij een artikel opgeslagen boorpatronen die aan een dergelijke component zijn toegekend, worden daardoor standaard gevisualiseerd en bij de NC-export als boring meegenomen. Voordeel: De eigenschap voor de visualisering en uitvoer van boorpatronen voor de NC-productie hoeft daarom niet meer zoals voorheen naderhand te worden ingeschakeld. Bij componenten waaraan een boorpatroon is toegekend dat op dat moment nog niet nodig is, kunt u de eigenschap naderhand uitschakelen. EPLAN NEWS 2.1 SP 1 Pagina 29

30 Speciale onderwerpen EPLAN Electric P8 Speciale onderwerpen EPLAN Electric P8 Klemmen / stekers Combinatie van deelklemmen per etage Om afzonderlijke klemmenfuncties te onderscheiden, wordt in EPLAN nu ook de etage in acht genomen. Een klem met de omschrijving 1 op etage 1 is hierdoor een andere klemmenfunctie dan een klem met dezelfde omschrijving 1 op etage 2. Deze wijziging leidt ertoe dat deelklemmen bij de verwerking en bij de algemene (overkoepelende) bewerking nu per etage worden gecombineerd. Deelklemmen horen bij dezelfde klemmenfunctie als ze dezelfde functiedefinitie, dezelfde identificerende ODC, dezelfde klemmencode en hetzelfde etagenummer hebben. Dezelfde codes binnen etageklemmen Om bij de offline-nummering van klemmen dezelfde klemmencodes binnen etageklemmen te kunnen gebruiken, is bij klemmenstroken de nieuwe eigenschap Klemmenstroken: Dezelfde codes binnen etageklemmen toestaan (ID 20290) beschikbaar. Via de ingeschakelde eigenschap definieert u of een klemmencode binnen de klemmenstrook meerdere keren mag voorkomen. D.w.z. dat verschillende etages dezelfde klemmencodes mogen hebben. In dat geval is het toegestaan dat er een klem -X2:1 op etage 1 voorkomt en een klem met dezelfde code -X2:1 op etage 2. Een dergelijke plaatsing wordt dan ook niet door de controleproceduremelding "Klem met dezelfde code wordt vaker gebruikt" als fout gemeld. Als de eigenschap is uitgeschakeld, moet de klemmencode voor elke etage uniek zijn. EPLAN NEWS 2.1 SP 1 Pagina 30

31 Dezelfde codes binnen etageklemmen Uitwerkingen op de nummering van klemmen Deze eigenschap is van invloed op de nummering van klemmen via het dialoogvenster Klemmen nummeren, indien u de klemmen volgens het schema "Numeriek" nummert. Als de eigenschap is ingeschakeld, krijgen alle klemmen van een etageklem bij de nummering dezelfde klemmencode. Als u de klemmen volgens het schema "Apparaatdefinitie" of "Initiatoren" nummert, is de eigenschap Klemmenstroken: Dezelfde codes binnen etageklemmen toestaan niet van invloed op de nummering. De instelling "Alfabetische componenten behouden" (in het veld Alfabetische gecodeerde in het dialoogvenster Klemmen nummeren) heeft voorrang op de eigenschap Klemmenstroken: Dezelfde codes binnen etageklemmen toestaan. Online-nummering Ook het gedrag van de online-nummering is gewijzigd. Als twee klemmen met dezelfde code (-X4:5 en X4:5) bijvoorbeeld worden gekopieerd, krijgen deze na het invoegen met nummeren nu ook dezelfde code (bijv. -X5:1 en -X5:1). EPLAN NEWS 2.1 SP 1 Pagina 31

32 Uitgebreide verwerkingen voor klemmen Uitgebreide verwerkingen voor klemmen Alle aansluitingen van een klem in een rij uitvoeren In klemmenaansluitlijsten is het nu mogelijk om alle aansluitingen van een klem naast elkaar in een rij van de kabeltabel uit te voeren. Om ervoor te zorgen dat hiermee bij de verwerking rekening wordt gehouden, zijn de tijdelijke aanduidingen voor de klemmenaansluitlijstformulieren uitgebreid. Voordeel: Door de uitgebreide verwerkingsfunctionaliteiten kunt u klemmenaansluitlijsten nu nog individueler vormgeven. Informatie kan overzichtelijk, eenvoudig leesbaar en ruimtebesparend worden weergegeven. Op deze manier worden ook volgende projectstappen zoals productie en montage, optimaal en compact van alle belangrijke projectinformatie voor de bedrading en bekabeling voorzien. Dankzij deze uitbreiding kunnen bovendien ook de collega's van service en onderhoud over de benodigde verbindingsinformatie beschikken. Nieuwe tijdelijke aanduiding-elementen In klemmenaansluitlijstformulieren zijn nu in het dialoogvenster Tijdelijke aanduiding-teksten - Klemmenaansluitlijst de volgende nieuwe tijdelijke aanduiding-elementen voor het gegevensbereik van de kabeltabel beschikbaar: Verbinding / kabel via aansluiting Verbinding via aansluiting Doel via aansluiting. EPLAN NEWS 2.1 SP 1 Pagina 32

33 Alle aansluitingen van een klem in een rij uitvoeren Met behulp van deze tijdelijke aanduiding-elementen kunt u de eigenschappen uitvoeren van de kabel / verbinding / functie (doel) die op de n-de klemaansluiting is aangesloten. Daarbij geeft de index [n] het aansluitnummer aan, in de volgorde waarin de aansluitingen bij het symbool zijn gedefinieerd. Op deze wijze kunt u bijvoorbeeld voor alle aansluitingen van een klem de namen van de doelaansluitingen naast elkaar in een rij uitvoeren. Voor dit type uitvoer moet u uw klemmenaansluitlijstformulieren aanpassen (kolommen voor de aansluitingen instellen, tijdelijke aanduiding-teksten met tijdelijke aanduiding-elementen invoegen etc.). Voorbeeld: Gedeelte uit het gegevensbereik van een klemmenaansluitlijst: de in het schema verdeeld geplaatste aansluitingen van de deelklemmen -X6:1 en X6:2 met de aansluitcodes A, C, B en D worden in de rij uitgevoerd. Voor de klemaansluiting C worden bijvoorbeeld bij de "doelen" die op deze klemaansluiting zijn aangesloten de volgende waarden aangegeven: EPLAN NEWS 2.1 SP 1 Pagina 33

34 Alle aansluitingen van een klem in een rij uitvoeren Waarde Betekenis V1C Kleur / nummer van de verbinding 1C Aansluitcode van het doel K1C Spanning van de kabel Tijdelijke aanduiding-tekst in het formulier Verbinding via aansluiting [3] / Verbindingskleur / -nummer Doel via aansluiting [3] / Naam van de doelaansluiting Verbinding / kabel via aansluiting [3] / Kabel: Spanning (Opmerking: in het voorbeeld zijn de kleuren van de layers voor de formulieren en de tijdelijke aanduiding-teksten ten behoeve van de leesbaarheid in zwart veranderd) Nieuwe eigenschap Daarnaast zijn de beide tijdelijke aanduiding-elementen Kabeltabelgegevensbereik extern en Kabeltabel-gegevensbereik intern uitgebreid met de nieuwe eigenschap Verbinding: Bijbehorende klemaansluiting (aansluitcode) (ID 31118). Deze eigenschap kan in klemmenaansluitlijsten in het gegevensbereik van de kabeltabel worden gebruikt. Bij het verwerken van het betreffende klemmenaansluitlijstformulier voert deze de aansluitcode uit van de klem waarop de verbinding is aangesloten. Hierdoor kan in de kabeltabel worden afgelezen welke verbinding (bijv. kabelader) op welke klemaansluiting moet worden aangesloten. Dit is bijvoorbeeld handig wanneer u via de nieuwe tijdelijke aanduidingelementen Doel via aansluiting, Verbinding via aansluiting of Verbinding / kabel via aansluiting meerdere klemaansluitingen in een rij uitvoert. EPLAN NEWS 2.1 SP 1 Pagina 34

35 Alle aansluitingen van een klem in een rij uitvoeren Voorbeeld: Een ander gedeelte uit dezelfde klemmenaansluitlijst: door de in het klemmenaansluitlijstformulier ingevoegde tijdelijke aanduiding-tekst Kabeltabelgegevensbereik extern / Verbinding: Bijbehorende klemaansluiting (aansluitcode) wordt duidelijk dat de kabelader V1C van de kabel W1C op de klemaansluiting met de code c is aangesloten en dat de kabelader V1A van de kabel W1A op de klemaansluiting met de code a is aangesloten. EPLAN NEWS 2.1 SP 1 Pagina 35

36 Speciale onderwerpen EPLAN Pro Panel Professional Speciale onderwerpen EPLAN Pro Panel Professional Opmerking: EPLAN Pro Panel Professional is optioneel als add-on-variant voor EPLAN Electric P8 Select en EPLAN Electric P8 Professional en als stand-alonesysteem verkrijgbaar. Met EPLAN-versie 2.1 bieden wij u onze nieuwe oplossing "EPLAN Pro Panel Professional" aan. "EPLAN Pro Panel Professional" staat voor op maat gesneden engineering van de automatiseringstechniek in de schakelkast- en schakelcentrumbouw. Elektrotechnisch ontwerp, 3D-montagelayout, productie en montage versmelten op basis van uniforme gegevens tot een volledig geïntegreerde oplossing. Met dit Service Pack zijn een aantal vernieuwingen op het gebied van gegevensmigratie van EPLAN Cabinet-gegevens gerealiseerd. Verder zijn een aantal vernieuwingen, die eveneens betrekking hebben op EPLAN Pro Panel Professional, reeds beschreven in de paragrafen "Bematingen met behulp van middelpunten" (zie pagina "9") en "Vernieuwingen in de uitbreidingsmodule "EPLAN Pro Panel"" (zie pagina "28"). Gegevensovername uit EPLAN Cabinet Gegevensovername van Cabinet-projecten inclusief de verbindingen Bij de gegevensovername van een project uit EPLAN Cabinet in een nieuw platform-project worden nu ook de verbindingen die in het EPLAN Cabinetproject voorkomen geïmporteerd. Voordeel: In EPLAN Cabinet gebruikte routeringsresultaten kunnen zonder meerwerk in EPLAN Pro Panel Professional worden gebruikt. EPLAN NEWS 2.1 SP 1 Pagina 36

37 Gegevensovername van Cabinet-projecten inclusief de verbindingen Opmerking: Bij de gegevensovername van EPLAN Cabinet-projecten in een bestaand platform-project worden de verbindingen uit Cabinet ook nu niet geïmporteerd. De verbindingen in het platform-project hebben prioriteit en blijven ongewijzigd. In EPLAN Pro Panel Professional verloopt de import van EPLAN Cabinetprojecten via het menupad Hulpprogramma's > Gegevensovername > EPLAN Cabinet > Project. Daarbij worden de volgende eigenschappen aan de verbindingen overgedragen: Bron (ID 31019) Doel (ID 31020) Artikelnummer van de verbinding (ID 20100) Dwarsdoorsnede / diameter (ID 31002) Verbindingskleur / -nummer (ID 31004) Verbindingscode (ID 31011). De geïmporteerde verbindingen worden niet automatisch gerouteerd. Deze verbindingen zijn vervolgens in het nieuwe platform-project als niet-gerouteerde routeringsverbindingen beschikbaar. De eigenschappen van de verbindingen die reeds in EPLAN Cabinet zijn gerouteerd, worden eveneens aan het EPLAN-platform overgedragen. Op basis van deze eigenschappen is het mogelijk om de niet-gerouteerde verbindingen van het nieuwe platform-project zonder deze te moeten routeren direct naar een draadconfectioneringsmachine te exporteren. Daarvoor moeten alleen de noodzakelijke instellingen voor de machines in EPLAN Pro Panel Professional eenmaal handmatig worden vastgelegd. Er vindt geen gegevensovername van deze instellingen uit EPLAN Cabinet plaats. EPLAN NEWS 2.1 SP 1 Pagina 37

38 Directorystructuur van grafische EPLAN Cabinet-macro's overnemen Directorystructuur van grafische EPLAN Cabinet-macro's overnemen Bij de gegevensovername via de menuopdracht Hulpprogramma's > Gegevensovername > EPLAN Cabinet > Grafische macro worden stamgegevens (grafische macro's, kastsjablonen, schakelkastcomponenten) in een nieuw of reeds bestaand EPLAN-macroproject geïmporteerd. Met een bijbehorende instelling worden daarbij vanuit de grafische EPLAN Cabinet-macro's automatisch 3D-macro's van het EPLAN-platform gegenereerd. Veel gebruikers hebben onder de EPLAN Cabinet-directory's met grafische macro's een groot aantal subdirectory's aangemaakt om de grafische macro's zinvol te structureren. In de nieuwe versie is het mogelijk deze bestaande Cabinet-directorystructuur bij de gegevensovername mee over te nemen. Voordeel: Met deze nieuwe functionaliteit wordt de macro- en directorystructuur die in EPLAN Cabinet reeds is gedefinieerd, in het EPLAN-platform teruggezet. Hiertoe is het dialoogvenster EPLAN Cabinet-gegevensovername grafische macro uitgebreid met het selectievakje EPLAN Cabinetdirectorystructuur automatisch terugzetten. Als dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de directorystructuur van de grafische EPLAN Cabinet-macro's automatisch in het bestandspad van de EPLAN-macro teruggezet. In dat geval is de instelling Doel voor macro's in het dialoogvenster uitgeschakeld en worden de macro's in de vooringestelde macrodirectory gegenereerd. Daarbij worden de macro's in de vanuit EPLAN Cabinet voorgedefinieerde directorystructuur opgeslagen. EPLAN NEWS 2.1 SP 1 Pagina 38

39 Directorystructuur van grafische EPLAN Cabinet-macro's overnemen Opmerking: Om bij de gegevensovername van grafische EPLAN Cabinet-macro's de bestaande Cabinet-directorystructuur voor macro's te kunnen terugzetten, moeten de grafische macro's onder de vooringestelde Cabinet-directory voor macro's \ECDTriga4\Macros zijn opgeslagen. Voorbeeld: De grafische EPLAN Cabinet-macro Base1 moet bijvoorbeeld in het EPLANplatform (bijv. EPLAN Electric P8) worden geïmporteerd. Er gelden de volgende voorwaarden: Bestandspad en -naam van de grafische macro in EPLAN Cabinet: Q:\Cabinet_Data\ECDTriga4\Macros\Rittal\Base\100 \Base1.zei EPLAN-stamgegevensdirectory op een netwerkstation: T:\EPLAN_Data Klantkenmerk: ESS Instelling in het veld Doel voor macro's: $(MD_MACROS)\Pro Panel Het selectievakje is niet ingeschakeld. Na de gegevensovername resulteert dit voor de macro in het volgende: T:\EPLAN_Data\Macro's\ESS\Pro Panel\Base1.ema Het selectievakje is ingeschakeld. Na de gegevensovername resulteert dit voor de macro in het volgende: T:\EPLAN_Data\Macro's\ESS\Rittal\Base\100\Base1.ema EPLAN NEWS 2.1 SP 1 Pagina 39

40 Speciale onderwerpen EPLAN PPE Speciale onderwerpen EPLAN PPE EPLAN PPE-macro's actualiseren Macro's die EPLAN PPE-functies (bijv. PLT-systemen, PLT-systeemelementen, delen van pagina's met P&I-schemagegevens etc.) bevatten, kunnen nu ook worden geactualiseerd. Dit geldt zowel voor de snelmenuopdracht Macro actualiseren, die vanaf versie 2.1 bij de macrovakken van ingevoegde macro's beschikbaar is, als de actie XGedUpdateMacroAction voor het automatisch actualiseren van macro's. Voordeel: De macro's die in een project zijn ingevoegd, kunnen na een aanpassing snel en zonder verder ingrijpen door de gebruiker worden geactualiseerd. Daarbij kan het actualiseren geautomatiseerd voor het hele project worden uitgevoerd. Op die manier kunt u gericht wijzigingen uit de macrostamgegevens in actuele projecten overnemen en de kwaliteit van uw projecten aanzienlijk verhogen dankzij hoogwaardige sjablonen. Verbeterde macro's voor het tekenen van PLT-systemen Bij het maken van macro's met PLT-systeemelementen worden artikelnummers die aan een apparaatspecificatie zijn toegekend nu ook in de betreffende macro opgeslagen. Daardoor kunnen toewijzingsproblemen worden verholpen die zijn ontstaan bij het tekenen van PLT-systemen via macro's. Om deze wijziging effectief te maken, moet u mogelijk uw oude macro's eerst nog een keer opslaan of opnieuw vanuit uw macroproject uitvoeren. EPLAN NEWS 2.1 SP 1 Pagina 40

41 Vernieuwingen in de uitbreidingsmodule "EPLAN API Extension" Vernieuwingen in de uitbreidingsmodule "EPLAN API Extension" Opmerking: De uitbreidingsmodule "EPLAN API Extension" is in het kader van EPLAN API Developer Networks (EADN) als ontwikkelaarspakket voor de programmavarianten EPLAN Electric P8 Professional, EPLAN Fluid en EPLAN PPE optioneel verkrijgbaar. Voor de producten van het EPLAN-platform is een uniforme en zeer krachtige programmeerinterface (API, Application Programming Interface) beschikbaar. Met deze uitbreidingsmodule EPLAN API kunt u zelf, in samenwerking met EPLAN of andere partners, oplossingen op maat ontwikkelen. Meer informatie over EPLAN API en EADN vindt u op de website van EPLAN in de rubriek "Services > EPLAN API Developer Network". In de volgende paragraaf vindt u informatie over de verschillende vernieuwingen in EPLAN API. Om met de nieuwe versie van EPLAN API eigen toepassingen te kunnen ontwikkelen, hebt u.net Framework 4.0 van Microsoft nodig. Grafische symbolen van symboolvarianten bepalen In de EPLAN API is het nu ook mogelijk om in opgeslagen symboolbibliotheken de grafische symbolen van symboolvarianten te bepalen. Hiertoe is de eigenschap SubPlacements uit de klasse SymbolVariant uitgebreid. Met de nieuwe eigenschap ConnectionPoints uit dezelfde klasse kan ook de positie en de richting van de aansluitingen worden bepaald. EPLAN NEWS 2.1 SP 1 Pagina 41

42 Vernieuwingen in de uitbreidingsmodule "EPLAN API Extension" DXF- / DWG-export van meerdere pagina's Met de EPLAN API kunnen nu ook meerdere pagina's in het DXF- / DWGformaat worden geëxporteerd. Hiervoor is in de klasse HEServices.Export de nieuwe methode DxfDwgPages beschikbaar. Ook bij een DXF- / DWG-export via de actie export kunnen nu meerdere pagina's worden uitgevoerd. Daarbij worden de namen van de te exporteren pagina's met behulp van de parameter PAGENAMEn aangegeven ("n" is een heel getal, bijv. /PAGENAME1:=EB3+ET1/2 /PAGENAME2:=EB3+ET4/4 etc). Voorbeeld: Voor de actie export kan de opdrachtregel bijvoorbeeld als volgt luiden: EPLAN.exe /Variant:"Electric P8" export /TYPE:DXFPAGE /PROJECTNAME:"C:\Users\Public\EPLAN\Electric P8\Projects\ Company code\eplan-demo.elk" /PAGENAME1:=EB3+ET1/2 /PAGENAME2:=EB3+ET4/4 /EXPORTSCHEME:"Default" Toegang tot waarden van EPLAN PPE-eigenschappen Met de nieuwe EPLAN API kunt u nu ook de vooringestelde waarden van EPLAN PPE-eigenschappen instellen en verwerken. Hiertoe is in de naamruimte Eplan.EplApi.Ppe in de klasse Property de eigenschap Values uitgebreid. EPLAN NEWS 2.1 SP 1 Pagina 42

43 Overige vernieuwingen en informatie Overige vernieuwingen en informatie Klantenaanvragen en meldingen Opmerking: Houd er rekening mee dat de hierna genoemde EPLAN-service niet in alle landen beschikbaar is. In deze nieuwe versie van het EPLAN-platform zijn vele aanvragen en wensen van u opgenomen. In dit document konden echter niet alle onderwerpen worden opgenomen. U kunt echter op elk moment de status van uw melding ("issue") bij ons opvragen. Meld u zich dan via internet bij EPLAN-support (alleen mogelijk voor klanten met een software-service-overeenkomst) en klik op onze supportpagina onder Call-Tracking op de link Login Call-Tracking. In uw internetbrowser wordt dan de "EPLAN Support Call-Tracking"-pagina geopend. EPLAN NEWS 2.1 SP 1 Pagina 43

44 Klantenaanvragen en meldingen Om u hier te kunnen aanmelden, hebt u de volgende gegevens nodig: Gebruikersnaam (= Username (uw achternaam)) De eerste vijf posities van uw software-servicenummer (= Software service number). Als u het formulier hebt ingevuld, bevestigt u dit met [Login]. Geef op de volgende pagina in het veld Issue No. het bewerkingsnummer op dat u van de supportafdeling hebt ontvangen en klik op [Search]. EPLAN NEWS 2.1 SP 1 Pagina 44

45 Klantenaanvragen en meldingen U wordt doorgeleid naar uw melding. Daar krijgt u een overzicht van uw supportaanvraag. EPLAN NEWS 2.1 SP 1 Pagina 45

46 Validatiecode Validatiecode Wanneer uw versie 2.1 al is gevalideerd, hebt u geen nieuwe activeringscode nodig. Gebruikers van oudere EPLAN-versies hebben wel een nieuwe activeringscode nodig. Deze staat op de pakbon die met uw cd wordt verzonden. Bovendien kunt u de validatiecode online op het internet oproepen (zie volgende paragraaf). Validatiecode online aanvragen Met EPLAN hebt u de mogelijkheid om de laatste stap van het installeren snel en makkelijk uit te voeren en de validatiecode die voor de licentiëring is vereist online van internet te halen. Nadat de vereiste gegevens zijn ingevoerd, wordt de validatiecode automatisch naar het licentiedialoogvenster overgedragen. Opmerking: Houd er rekening mee dat voor het aanvragen en overdragen van de validatiecode een actieve internetverbinding nodig is. Voor netwerklicenties of voor licenties zonder dongle is het online aanvragen van een validatiecode niet mogelijk. Om ervoor te zorgen dat u de validatiecode online kunt oproepen, is het dialoogvenster Validatiecode invoeren dienovereenkomstig uitgebreid. EPLAN NEWS 2.1 SP 1 Pagina 46

47 Validatiecode online aanvragen Dit dialoogvenster wordt bijvoorbeeld geopend als u de toepassing na het installeren voor het eerst opstart. Klik hier op de nieuwe knop [Online aanvragen]. In het dialoogvenster Validatiecode online aanvragen zijn de Bedrijfsnaam en het Serienummer reeds automatisch ingevoerd. Deze gegevens zijn nodig om de validatiecode te kunnen aanvragen. Actuele informatie Wanneer u voortaan nog beter op de hoogte wilt worden gehouden van de nieuwste ontwikkelingen (zoals bijvoorbeeld via onze enewsletter) schakelt u het selectievakje Ik ga akkoord met het toezenden van informatie in. De gegevens (Naam, Telefoon, adres etc.) worden dan door EPLAN opgeslagen. Instellingen voor internet Standaard worden de instellingen van een bestaande internetverbinding overgenomen. Via de knop [Instellingen] en het vervolgdialoogvenster kunt u echter ook een proxyserver als netwerkcomponent gebruiken. In dat geval moet u het Adres, de Poort etc. invoeren. Neem voor deze instellingen contact op met uw systeembeheerder. Teruggave van de validatiecode Wanneer u op [Verzenden] klikt, worden de gegevens versleuteld naar EPLAN verzonden. Als uw gegevens bij EPLAN bekend en geldig zijn, wordt een validatiecode gegenereerd en naar het licentiedialoogvenster verzonden. Door te klikken op [OK] wordt het programma gestart. EPLAN NEWS 2.1 SP 1 Pagina 47

48 Installatie Installatie Installatie door middel van de EPLAN Manager Het installeren van EPLAN-programmavarianten en add-ons wordt sinds versie 2.1 uitgevoerd door middel van de nieuwe EPLAN Setup Manager. De ergonomie is verbeterd en de gebruikersinterface is gebruiksvriendelijk vormgegeven om u bij het installeren te helpen. In de EPLAN Setup Manager wordt alle belangrijke informatie over de afzonderlijke stappen bij de installatie weergegeven in het dialoogvenster. Desgewenst kun u een detailweergave openen en wijzigingen aanbrengen aan de standaardinstellingen. EPLAN NEWS 2.1 SP 1 Pagina 48

49 Installatie door middel van de EPLAN Manager Hoewel dit installatieprogramma er heel anders uitziet en het anders "aanvoelt" dan de installatie-assistent, zullen de meeste instellingen u toch bekend voorkomen (bijvoorbeeld het definiëren van de doeldirectory's). Onderverdeling in installatiepakketten Nog een vernieuwing in de EPLAN Setup Manager is de onderverdeling van de programmacomponenten en de te installeren gegevens (stamgegevens, interfacetalen etc.) in meerdere installatiepakketten. Er is voor de programmakern van alle programmavarianten de programmabestanden van het EPLAN-platform een gemeenschappelijk installatiepakket. De bestanden (bijvoorbeeld W3u.exe) worden in een nieuwe gemeenschappelijke programmadirectory met de naam Platform geïnstalleerd. Voor de besturingssystemen Windows Vista en Windows 7 is dat standaard de volgende directory: \Program Files\EPLAN\Platform (32 bit-versie) \Program Files (x86)\eplan\platform (64 bit-versie). Voor Windows XP is de directory standaard \Program Files\EPLAN\Platform. Voordeel: Door de onderverdeling in meerdere installatiepakketten kunnen programmabestanden gericht worden geactualiseerd. Doordat zo'n pakket niet al te veel gegevens bevat, kunnen bijvoorbeeld eventuele correcties of de gegevens van een hotfix snel en makkelijk via internet worden gedownload (patch-techniek). Doordat de EPLAN-programmavarianten gebruikmaken van de programmabestanden van het EPLAN-platform, is er op pc's waarop meerdere EPLAN-producten zijn geïnstalleerd minder geheugenruimte nodig. Als er een correctie voor het EPLAN-platform is gedownload, geldt die voor alle geïnstalleerde EPLAN-programmavarianten. EPLAN NEWS 2.1 SP 1 Pagina 49

50 Installatie door middel van de EPLAN Manager Bovendien zijn er voor elke programmavariant, voor elke add-on, voor de EPLAN License Client en voor de stamgegevens aparte installatiepakketten. Gebruikergedefinieerde installatie Dat merkt u als u voor de gebruikergedefinieerde installatie hebt gekozen en in het bijbehorende installatiedialoogvenster op de knop [Gebruikergedefinieerde installatie] klikt. Vervolgens wordt de tabel Programmacomponenten weergegeven. EPLAN NEWS 2.1 SP 1 Pagina 50