Verslag van het bestuur voor de ledenvergadering van 22 mei, inclusief plan van aanpak 2013, terugblik en vooruitblik 2013.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag van het bestuur voor de ledenvergadering van 22 mei, inclusief plan van aanpak 2013, terugblik en vooruitblik 2013."

Transcriptie

1 Verslag van het bestuur voor de ledenvergadering van 22 mei, inclusief plan van aanpak 2013, terugblik en vooruitblik Inhoud: - Voorwoord met agenda voor de ALV van 22 mei Terugblik: - Waarom zijn we ook alweer gestart? - Wat hebben we gedaan? - Wat heeft dat opgeleverd? - Nacalculatie zonnepanelen - Wat gebeurt er om ons heen dat van invloed is op Energie Dongen? - De wet- en regelgeving en het aanstaande Energie akkoord - Kansen en bedreigingen - Vooruitblik: - Waar liggen de kansen de komende jaren? - Wat doen we in 2013 en hoe doen we dat? - Wat hebben we nodig; wat is de begroting? - Voorwoord en agendapunten ALV 22 mei 2013: Met veel enthousiasme is op 1 februari 2012 Energie Dongen van start gegaan. Levering van zonnepanelen als eerste stap op weg naar collectieve deelname van 60% van de Dongense gezinnen in 2020, is opgepakt en zeer succesvol neergezet. De grote opgave in 2012 was het enthousiasme omzetten naar een werkende coöperatie. Dit is gelukt. Als startende organisatie is er maar liefst ,- - excl. btw omgezet, zijn de eerste 54 zonnesystemen aangelegd en hebben meerdere werkgroepen de basis gelegd voor een succesvolle voortzetting van Energie Dongen. Wij bieden onze leden en aspirantleden hierbij een terug- en vooruitblik aan. Er is door vele vrijwilligers ontzettend veel en goed werk verzet. Onze dank gaat dan ook uit naar iedereen die hieraan meegeholpen heeft. Pagina 1

2 De agenda voor de ALV van 22 mei a.s. Locatie Cammeleur, aanvang 20u: - Welkom en opening van de vergadering door de voorzitter - Behandeling ingekomen stukken en mededelingen - Informatie van het bestuur en samenvatting onderliggend verslag - Goedkeuren verslaglegging over Goedkeuren jaarrekening Vaststellen certificaten reglement - Goedkeuren jaarplan 2013 en begroting informatie nieuwe collectieve zonproducten - presentatie nieuwe opzet van de website - wvttk - sluiting uiterlijk 22u. Pagina 2

3 Terugblik Waarom zijn we ook alweer gestart? Op 1 februari 2012 is onder grote belangstelling in de Cammeleur de coöperatieve vereniging Energie Dongen opgericht. De slogan die we hanteren is: Wij willen betaalbare, eigen en duurzame energie. Dit omdat onze energierekening de afgelopen twaalf jaar bijna verdubbeld is, omdat de techniek het steeds meer mogelijk maakt om energie lokaal te besparen en op te wekken en omdat de noodzaak voor CO2 reductie evident aanwezig is zoals ook het IEA bericht van 18 april jl. weer heeft bevestigd (IEA = International Energy Agency). Duurzaam betekent eigenlijk langdurig houdbaar en dat is precies het doel dat we na streven. Een langdurig houdbare, betaalbare en onafhankelijke energievoorziening in Dongen. We kunnen daarin veel realiseren als er door alle partijen in Dongen wordt samengewerkt. Dat is dan ook de reden dat we de coöperatie de statutaire naam Samenwerkend Dongen u.a. hebben gegeven. De kernwaarden, onze uitgangspunten: 1. Betaalbaar: Energie is een basisvoorziening. Betaalbaarheid van energie is daarom noodzakelijk. 2. Eigen: Energie hoort in de nuts (moet van het collectief zijn). Coöperatief organiseren borgt het collectief belang. 3. Duurzaam: Duurzaam betekent letterlijk langdurig houdbaar. Energie uit wind, water, zon, bodem en biomassa is schoon, hernieuwbaar en daarmee oneindig beschikbaar. Wat hebben we gedaan? We hebben een stip op de horizon gezet. Ons doel is om in % van alle Dongenaren ( huishoudens) te betrekken bij Energie Dongen met energiebesparing en - productie in hun eigen huis en collectief in ons dorp. Hieraan willen veel mensen hun steentje bijdragen. Zo zijn er meerdere werkgroepen opgericht en hebben zich een bestuur en een Raad van Commissarissen gevormd. Met elke stap komen we dichter bij ons doel. Uiteraard zijn we begonnen met het zonnepanelen project; niet als Pagina 3

4 inkoopgroepje dat zo goedkoop mogelijk de panelen wil inkopen, maar met certificaten van deelname in de coöperatie. We gaan een klein deel van het collectief behaalde voordeel namelijk inzetten voor collectieve installaties. Het is op die manier georganiseerd dat we als coöperatie ook voor de uitvoering van het project de handen in het vuur durven steken. Hieronder een overzicht van de werkgroepen die zijn gevormd met verslag van hun activiteiten: Bestuur en Raad van Commissarissen (RvC). Hun opdracht is het goed organiseren van de bestuurlijke en organisatorische zaken en een duidelijk onderscheid maken tussen besturen (bestuur) en controleren (RvC). We spreken in de opstartfase van een werkbestuur en werk- RvC, waardoor frequent overleg plaatsvindt. Tot eind 2013 hebben ze de taak op zich genomen een kader te scheppen waarbinnen zowel vrijwillig als zakelijk professioneel gehandeld kan worden. De grote uitdaging die hier ligt, is de balans te vinden tussen idealisme, vrijwilligheid en professionaliteit die past bij een coöperatie met onze ambities. Zo zijn er huishoudelijke, bestuursreglementen en Raad van Commissaris reglementen op- en vastgesteld (jaarvergadering 6 juni 2012). Hierdoor is het o.a. duidelijk wie over wat beslist. Er is een basisadministratie gevormd, er zijn reglementen geconcipieerd rond de uitgifte van certificaten (dit reglement moet deze ALV worden vastgesteld, zie hiervoor de link in het bericht) en er wordt contact gehouden met vele groepen en instanties in de relevante wereld om ons heen. Op dit moment zet eenieder vrijwillig de schouders eronder en zijn de kosten mede daardoor minimaal. Toch is de opdracht om de organisatie professioneel op te bouwen, stap voor stap, in een tempo die de draagkracht van de coöperatie niet overstijgt en die rekening houdt met het evenwicht tussen het te realiseren ledenvoordeel en de financiering van de coöperatie zelf. Dit is een van de redenen waarom het bestuur ook een samenwerking tussen coöperaties in Noord- Brabant heeft geïnitieerd teneinde de kosten te delen. Pagina 4

5 De 0- werkgroep beoogt de uitgangssituatie in Dongen, v.w.b. energiegebruik en duurzame productie van energie in kaart te brengen. De werkgroep heeft een onderzoeksopzet opgeleverd, waarin de nulsituatie per huizenblok, per wijk en voor het hele dorp wordt beschreven. Vandaar uit kan de potentie van besparing en opwekking op verschillende niveaus worden bepaald. Dit omdat bepaalde toepassingen een grotere schaal vereisen dan andere. Op basis van een eerste oplevering van informatie in de loop van het tweede kwartaal 2013, kunnen de andere werkgroepen hun doelstellingen verder aanscherpen. De grote uitdaging van de werkgroep 0- meting is om de juiste gegevens boven tafel te krijgen zonder budget. Ze kunnen door de gemeente Dongen bij Enexis (de netbeheerder) worden opgevraagd, maar dat kost geld. Op dit moment is een stagiair van de NHTV internationaal hoger onderwijs Breda zoveel mogelijk gegevens aan het verzamelen en doet de 0- groep verwoede pogingen de gegevens bij Enexis kosteloos te verkrijgen. De stage wordt betaald door stichting KIEN met wie Energie Dongen, naar wij verwachten, samen met de gemeente Dongen een onderzoek kan starten naar hoe wij in Dongen tot een energieneutrale omgeving kunnen komen (de z.g. innovatiereis). KIEN werkt o.a. samen met studenten van de Technische Universiteit Eindhoven. De werkgroep Wind moet het van de lange adem hebben. Het realiseren van een eigen Windmolen vraagt namelijk niet alleen veel kapitaal (ong. 3 miljoen), maar brengt ook een lange vergunning- en project procedure met zich mee. Hier staat tegenover dat een windmolen KWh per jaar oplevert, waardoor we rond de 1500 huishoudens volledig van duurzame stroom kunnen voorzien, ofwel bijna een kwart van ons ambitieniveau op het gebied van elektriciteit. We hebben het geluk dat er in de omgeving enkele projecten gerealiseerd zijn, m.n. in Tilburg (FUJIFILM), en er rond Coca- Cola een paar bedrijven zijn met dezelfde ambitie. We kunnen in samenwerking met hen eerder een windmolen realiseren dan alleen. De werkgroep verwacht in 2013 financiële en organisatorische contouren van zo n project op te leveren en via Energie Dongen ook (politiek) draagvlak te winnen. Pagina 5

6 De werkgroep ZON is in 2012 de meest zichtbare werkgroep geweest, omdat we dankzij hun inzet hebben kunnen starten met een Zonnepanelen project. Het is rond de zomer van start gegaan en het zal zeker blijven doorlopen. Bij het schrijven van dit rapport zijn meer dan 70 installaties gerealiseerd. Dit is in goede samenwerking met een aantal Dongense ondernemers gedaan. Het is een behoorlijke opgave geweest om ook via Energie Dongen offertes op te maken, te factureren en de systemen te leveren. In samenwerking met het bestuur en de ondernemers is hiervoor een systeem voor de administratieve afhandeling ontwikkeld dat goed werkt. De werkgroep Energiereductie is later in het jaar opgestart. Helaas moet deze werkgroep het nog doen zonder de gegevens van de 0- werkgroep, maar ze zijn voortvarend aan de slag gegaan met het meten van hun elektriciteitsverbruik in eigen huis. Energiereductie is misschien wel de meest duurzame vorm van energie; energie die je niet gebruikt, hoef je ook niet op te wekken. Energiereductie is echter wel een veelzijdig en complex vraagstuk dat eigenlijk voor iedere woning om maatwerk vraagt. Vanuit de energie WEG aanpak (Warmte, Elektra en Gedrag) blijkt uit de ervaringen van de werkgroep dat alleen al door het aanpassen van het eigen gedrag, de energierekening zonder forse investeringen gemiddeld met 10% naar beneden kan. Dit levert per huishouden gemiddeld al gauw 200,- per jaar op. De in 2012 opgedane ervaringen, worden in 2013 gedeeld met de andere leden en geïnteresseerden. De werkgroep Communicatie heeft de taak op zich genomen om een werkvorm te vinden die op een juiste manier verbindingen legt tussen de werkgroepen en de leden. Als leidraad is een communicatieplan opgesteld. Via nieuwsbrieven, de pers en de website worden leden en geïnteresseerden op de hoogte te houden van de nieuwste ontwikkelingen binnen de werkgroepen van Energie Dongen. Ook over de inhoud van Energiecafe's wordt op deze manier gecommuniceerd. Daarnaast worden andere sociale media, zoals facebook en twitter, ingezet. De website van Vieya doet eveneens verslag van de ontwikkelingen binnen Energie Dongen. Tot slot zijn in 2012 meerdere Energiecafe s georganiseerd. De gemiddelde opkomst is, met ongeveer 80 bezoekers, goed te noemen en het concept wordt nu ook landelijk gekopieerd. Pagina 6

7 Wat heeft dat opgeleverd?: Eind 2012 overheerst het gevoel dat we trots kunnen zijn op dat wat er allemaal gerealiseerd is. Een dik compliment aan alle vrijwilligers die hieraan hun steentje hebben bijgedragen en aan de leden die meewerken aan de realisatie van de doelstelling van Energie Dongen. Het is niet altijd makkelijk geweest. Als we de uren zouden tellen, dan zijn er meer dan 1500 uur vrijwillig ingezet. Halen we de discussies terug, dan bevestigen die dat de energietransitie een veelzijdig en complex vraagstuk is waar de meningen soms over verdeeld kunnen zijn. Maar bestaande, ingesleten manieren van denken worden langzaam vervangen door andere manieren van denken. Omdat we in Dongen een van de eerste coöperaties op dit gebied zijn, is het erg pionieren. Soms gaat dit gepaard met een tegenwerkende regelgeving, botsing met de gevestigde belangen en/of onwillende partijen die echter nodig zijn om vooruitgang te kunnen bewerkstelligen. De gerealiseerde cijfers en getallen: - Omzet ,- - excl. Btw. - Winst (na belasting) 2.232,- - - Kapitaal uit certificaten 6.225,- - Aantal aangelegde systemen: Aantal aangemelde leden en aspirant- leden: 54 (2012) 407 Het jaarrapport 2012 is vanwege de voorjaarsvakantie nog niet definitief gemaakt. Het origineel zal per separaat bericht in de week van 13 mei aan u ter beschikking worden gesteld. Samenwerkingsverbanden: We zouden zonder goede samenwerkingsverbanden niet zo ver gekomen zijn. Onze dank gaat uit naar: de Dongense ondernemers Van Loon, Van Wanrooij, Snoeren, J&R, Van Eijk en Van Leijsen, Merkx, Vieya, VOCD, ZLTO afdeling Dongen, Webbing Solutions ( bouw en beheer website), Notariskantoor Dongen, HLB Van Daal en Partners, VOCD, natuurlijk de lokale pers en iedereen die we vergeten zijn. Pagina 7

8 Nacalculatie zonnepanelen: Tijdens de ledenvergadering van 6 juni 2012 is afgesproken hoe we in de samenwerking met de Dongense ondernemers omgaan met prijswijzigingen. In met name de periode oktober en november 2012 hebben zich sterke prijsdalingen voorgedaan die wij nog niet in de eindprijzen hadden doorberekend. Vanaf 1 december 2012 passen we de prijzen maandelijks aan. De leden die in de periode oktober en november zonnepanelen geleverd hebben gekregen krijgen een bedrag terug. Iedereen die meer dan 50,- - terugkrijgt, informeren wij voor de ledenvergadering persoonlijk. Pagina 8

9 Wat gebeurt er om ons heen dat van invloed is op Energie Dongen? De wet- en regelgeving en het aanstaande Energie akkoord Tijdens het schrijven van dit verslag vindt bij de SER een stevige onderhandeling plaats over de mate waarin en de manier waarop Nederland omgaat met het realiseren van duurzame energie. Martijn Messing, onze voorzitter, is betrokken bij deze onderhandelingen; zo schreef hij o.a. een blog op de website van de SER. Allereerst gaat het om de ambitie die in het kabinet is uitgesproken om in % duurzame energie te produceren. Dit is ambitieus voor Nederland daar we momenteel pas op 4 tot 6% zitten en zeer laag presteren ten opzichte van bijvoorbeeld Duitsland dat al op bijna 30% duurzame energie zit. Deze ambitie van 16% duurzame energie is in het licht van de urgentie tot CO2 reductie, die onder andere uitgesproken is door de IEA, lang niet toereikend als bijdrage aan de mondiale opgave. Het gaat voornamelijk over de manier waarop we die ambitie realiseren en de financiële gevolgen die dit heeft voor de schatkist en daarnaast voor de burgers in Nederland. Een zeer lastig punt in deze onderhandelingen is het belang van de gevestigde bedrijven en de inkomsten uit de energiebelasting voor het rijk ( 4,7 miljard; nog te vermeerderen met 21% btw). Door de opkomst van schaliegas in Amerika is daar minder steenkool nodig voor de productie van stroom. Hierdoor wordt steenkool erg goedkoop. Dat is een van de redenen waarom nu overal in de EU de minder vervuilende gasgestookte centrales uitgaan en de kolencentrales volop draaien. Nu de EU in april 2013 daarbij besloten heeft dat CO2 rechten niet duurder mogen worden, zal aan deze ontwikkeling voorlopig geen einde komen. De snelste manier om dan toch duurzame stroom te produceren is het bij stoken van biomassa (zoals hout) in kolencentrales. Hieraan dreigt dan ook een groot deel van de beschikbare SDE+ subsidie op te gaan, waarvoor we sinds 1 januari jl. allemaal een jaarlijks stijgende opslag op onze rekening gaan betalen. De vraag is of dit werkelijk duurzaam is. Op dit moment hebben in Nederland ongeveer huizen zonnepanelen op het dak liggen. De opbrengsten daarvan worden gesaldeerd met eigen verbruik, wat het rijk energiebelasting kost. In het regeerakkoord is opgenomen Pagina 9

10 dat initiatieven van burgers bij het aanleggen van collectieve installaties op daken die niet van hun zelf zijn, gestimuleerd moeten worden. In april mei 2013 moet hiervoor een voorstel in de 2 e kamer liggen. De uitwerking ervan zal waarschijnlijk teleurstellen, omdat bij het ministerie het op orde houden van de begroting op dit moment als enige telt. Iedere miljoen die eraf gaat moet elders gevonden worden. Als klap op de vuurpijl heeft de EU aangekondigd een onderzoek te doen naar de prijsvorming van zonnepanelen en ze overweegt (de beslissing volgt juni a.s.) een forse importheffing in te voeren op zonnepanelen uit China. Er gebeurt heel wat in het energielandschap. De burger wil het anders, getuige de bijna 300 initiatieven in Nederland. Duitsland laat zien dat het een politieke keuze is of men voor duurzame energie wil gaan. Daar komt al 50% van alle duurzame energie van burgers en coöperaties van burgers door het Feed- in tarief dat is ingevoerd. In Nederland houden voornamelijk de financiële belangen uit het fossiele tijdperk een echte doorbraak tegen. Dit is ook de reden dat wij pleiten voor een lokale SDE+subsidie. In plaats van de beschikbare 3,5 miljard aan stimulering te besteden aan het bij stoken van biomassa in kolencentrales, pleiten wij voor een gegarandeerde opbrengst per KWh voor kleinere collectieve installaties en zonnepanelen op daken van kleinverbruikers, totdat er politieke consensus is bereikt over de maatschappelijke prijs van een ton CO2 en het vanzelf sprekend is geworden dat de vervuiler ook moet betalen. Dat hiermee de energie duurder wordt, is niet evident bewezen maar een goede reden om hard te werken aan energiereductie in onze eigen woning. Energie die je niet gebruikt hoef je immers niet te betalen en daar is ook in Dongen nog een wereld mee te winnen. Dit is niet alleen goed voor de werkgelegenheid, maar ook voor de waarde van de woningen en de verkoopbaarheid ervan. Momenteel verkopen woningen met een lage energielast makkelijker dan woningen met een hoge energielast. Ook is de waarde tot wel 10% hoger. Pagina 10

11 Kansen en bedreigingen Bedreigingen: - de aanhoudende onzekerheid over het salderen en de dreiging van importheffingen - de nationale politiek die vooralsnog niet de juiste keuzes maakt - de gevestigde belangen die last hebben van de crises en hun investeringen in fossiele productie verdedigen - de lokale politiek die in haar planvorming de afweging moet maken tussen het voorrang geven aan de korte (de waan van de dag) of de lange termijn (duurzame ontwikkeling) - het gebrek aan gevoel van urgentie en daaruit voortkomende discussie over nut en noodzaak van duurzame energie Kansen: - steeds meer mensen beseffen dat er iets moet gebeuren - never waste a good crises is een uitdrukking die aangeeft dat juist in tijden van crises de mens erg inventief kan zijn - de noodzaak om de woningmarkt en werkgelegenheid in de bouw aan te pakken. Energiereductie speelt daarbij een belangrijke rol. Niet alleen voor de bewoner van het huis, maar ook voor de eigenaar en de financier. - de techniek wordt steeds beter. De buurtbatterij in Etten- Leur waarop 200 huishoudens zijn aangesloten is al een feit, de koelkast met batterij en de slimme windmolen met eigen opslagcapaciteit zijn al ontwikkeld. Pagina 11

12 Vooruitblik Waar liggen de kansen de komende jaren? De kansen zijn volgens de Trias Energetica onder te verdelen in drie categorieën: Energiereductie, Energieproductie en efficiënt Energieverbruik. Energiereductie en Energiekosten reductie: We hebben in Dongen bijna particuliere huishoudens en vele bedrijven. De noodzaak om vooral in de oudere woningen iets te doen met de energievraag (met name gasgebruik) is groot. Energiearmoede (problemen met het betalen van de energierekening) is ook in Dongen een belangrijk thema; voor iedere bewoner vormen de energiekosten een steeds groter deel van de woonlasten. Met een aantal relatief eenvoudige ingrepen en vooral door bewust 'energiegedrag' kan zo n 10% bespaard worden. In Dongen praten we dan over bijna 2,2 miljoen euro besparing voor de particuliere huishoudens. Het buiten drogen van de was bijvoorbeeld, scheelt al gauw 30,- per jaar. Energiereductie kan verder bewerkstelligd worden door isolatie, het toepassen van ledverlichting en het vervangen van oude z.g. energieslurpers door A++ apparatuur. Het besparen op energiekosten is ook nog een onontgonnen gebied. Zeker 75% van de huishoudens in Dongen is nooit veranderd van energieleverancier, terwijl dit al gauw 15% besparing op de kosten kan opleveren. Pagina 12

13 In Tilburg en Breda worden op dit moment met hulp van de overheid en de lokale gemeenten de zogenaamde 'blok voor blok' werkwijze uitgerold. Men heeft daar veel kennis en ervaring opgedaan over hoe collectief gewerkt kan worden aan het reduceren van de energievraag. Er is een samenwerking tussen de gemeenten, de woningbouwverenigingen en de lokale coöperaties ontstaan. Wij kunnen in onze samenwerking met de coöperaties in Noord- Brabant (Verenigde Energie Coöperaties Noord- Brabant) hier veel van leren en in Dongen toepassen. Doordat Energie Dongen ook in de landelijke pers is opgevallen en zelfs twee P- nuts Awards heeft gewonnen, is er door financiers als de Rabobank (die in Dongen bijna 35% van alle hypotheken verstrekt) interesse getoond om mee te denken over de manier waarop eigenaren van woningen de investering in energiereductie kunnen financieren. Ook heeft de provincie Noord- Brabant dit jaar een Energiefonds geopend speciaal voor dit doel. Energieproductie: Er blijven natuurlijk kansen bestaan op het gebied van de zonnepanelen. In 2012 is de succesvolle basis gelegd voor een verdere ontwikkeling van zonnesystemen. Dit jaar introduceren we de eerste collectieve installaties en zonnepanelen voor en via bedrijven. Tevens gaan we door met de ontwikkeling van een windmolencasus. Daarnaast spelen politieke keuzes een belangrijke rol. Duurzame energieproductie op grotere schaal is namelijk een politieke keuze die gemaakt moet worden op zowel lokaal als landelijk niveau. De landelijke politiek schept de kaders en de lokale politiek past die toe. De lokale politiek kan er echter ook voor zorgen dat e.e.a. provinciaal en nationaal op de agenda komt. Door de samenwerking tussen coöperaties stimuleren we nu eveneens een samenwerking tussen gemeenten. Sommige gemeenten, zoals Tilburg, Waalwijk en Breda, lopen voorop in het toe willen passen van duurzame energie op hun grondgebied. Andere gemeenten, zoals ook de gemeente Dongen, kijken de kat nog uit de boom. Door ze met elkaar te verbinden ontstaat er een kans dat ook hier de uitwisseling van kennis het nut en de noodzaak van duurzame decentrale energieproductie zal versterken. Met de aankomende gemeenteraadsverkiezingen roept Energie Dongen dan ook alle Pagina 13

14 politiek betrokkenen binnen onze gemeente op om met ons in gesprek te gaan. We zullen daartoe tegen de zomer alle partijen uitnodigen (wij zijn niet partijgebonden) om in gesprek te gaan over duurzame decentrale energieproductie en de lokale (on)mogelijkheden. Efficiënt energieverbruik en collectieve inkoop: Zoals we al aangaven bij de oprichting van Energie Dongen, is het een grote wens om te komen tot een eigen vergunning voor de levering van energie. Als we immers zelf gaan produceren, moeten we ook die energie aan onszelf kunnen leveren. Als coöperatie in Dongen zijn we daarvoor te klein, maar samen met andere coöperaties moet dit wel mogelijk worden. Hieronder een beeld van de ontwikkelingen in Noord- Brabant, waaruit blijkt dat naast de start van Energie Dongen er nog al wat is los gekomen in de omgeving. Gilze& rijen Reeshof, Fatima, Heusden en Altena, Bres Breda, Boekel, Veghel, Uden, St. MichelsGestel, Vught, shertogenbosch, Helmond, Bronkhorst, Halderbergen, Oirschot, Cranendonck, Oisterwijk e.a. Zummere power Brabant als voorbeeld Energie Dongen wil graag met deze initiatieven in Noord- Brabant de samenwerking aangaan. We initieerden daarvoor eind 2012 begin 2013 de Informatie ALV 22 mei 2013 Energie Dongen Pagina 14

15 coöperatie Verenigde Energie Coöperaties Noord- Brabant u.a. i.o. Doelen zijn; het uitwisselen van kennis, het ontwikkelen van producten, het organiseren van een eigen vergunning, het versterken van de lobby en het aangaan van boven lokale samenwerking die nodig is om lokaal de juiste handvatten te krijgen. Waar mogelijk verschuiven we meer professionele taken naar deze organisatie zodat we lokaal zoveel mogelijk vrijwillig kunnen blijven acteren. Eind vorig jaar zijn twee bestuursleden van Energie Dongen samen met enkele leden van andere coöperaties een test gestart om tot eigen energielevering te komen. Er werd samengewerkt met Trianel Energie BV Nederland, onderdeel van een coöperatie van Stadtwerken (lokale energiebedrijven) in Duitsland. Eind vorig jaar is Trianel Energie Nederland BV helaas failliet gegaan, waardoor de test is stopgezet. Op dit moment ontstaan door een bredere samenwerking met lokale coöperaties, op 28 februari 2013 overlegden we met 36 andere initiatieven, opnieuw mogelijkheden. Het is echter nog te vroeg om over de ontwikkelingen op dit gebied uitspraken te kunnen doen. Pagina 15

16 Wat doen we in 2013 en hoe doen we dat? De acties voor 2013 zijn onder te verdelen in acht thema's: 1) Zonnepanelen individueel en collectief De actie zonnepanelen voor particulieren via loopt door. Ondanks de dreigende importheffing door de EU en de onzekerheid rondom het salderen, blijft zonnestroom een zeer interessante manier om betaalbare, eigen en duurzame energie te produceren. We bouwen dan ook graag verder op deze basis en voegen ook een aantal nieuwe zonneproducten toe. Voor de uitleg verwijzen we naar de bijlagen die u vindt via de ingebouwde link: We introduceren graag: - Zonnepanelen voor ondernemers - PV Privé project, zonnepanelen voor werknemers via de werkgever - Bedrijf zoekt buur en School zoekt bedrijf, Sportvereniging zoekt bedrijf (zie de folders, te downloaden via - Collectief ZON. Het eerste project wordt gepresenteerd tijdens de vergadering (nu geen informatie). Bij veel van deze nieuwe projecten kunnen de certificaten die Energie Dongen uitgeeft, ingezet worden. Bij Collectief ZON bijvoorbeeld, gaan we op zoek naar een dak waarop we zonnepanelen mogen leggen. De eigenaar van het dak neemt de stroom af en betaalt hiervoor een prijs die gelijk is aan de prijs die nu betaald wordt voor de stroom. Afhankelijk van het rendement dat we vragen, is de installatie na 6 tot 10 jaar afgelost. Op dat moment wordt de installatie overgedragen aan de eigenaar van het dak, die daarna nog voor ongeveer vijftien jaar gratis stroom heeft. Een rekenvoorbeeld hiervan presenteren wij u tijdens de ledenvergadering. Pagina 16

17 De doelen die we ons hierbij stellen zijn: - 50 nieuwe leden met zonnepanelen op hun eigen dak, privé of via hun bedrijf aangeschaft - 5 bedrijven die zonnepanelen aanleggen bestaande en 150 nieuwe leden die via de certificaten mee participeren in minimaal 2 collectieve installaties - 1 PV Privé project - 2 x Bedrijf zoekt buur - 1 x Sportvereniging zoekt bedrijf - 1 x School zoekt bedrijf - De werkgroep ZON heeft veel tijd gestoken in de zoektocht naar een juist aanbod van zonneboilers. Omdat een zonneboiler om een advies op maat vraagt en de terugverdientijd lang is, wordt nog gewerkt aan een concreet voorstel. We verwachten in 2013 met één of twee leden een installatie te kunnen realiseren. 2) Energiereductie algemeen en speciale aandacht voor Oud Dongen De werkgroep Energiereductie gaat haar ervaring delen met de inwoners van Dongen. Ze zullen vooral aansturen op bewustwording en hulp bieden in het uitzoeken waarmee het best gestart kan worden. De manier waarop we zoveel mogelijk mensen mee kunnen krijgen is wel een interessante vraag die we ook graag aan onze leden voorleggen. Tijdens de jaarvergadering is dan ook een ideeënbus aanwezig waarin u uw idee kwijt kunt als hulp aan deze werkgroep. Het streven is om op basis van de eigen ervaringen tot het aanbieden van een aantal producten en/of collectieve acties te komen, die uw energieverbruik helpen verlagen. Pagina 17

18 Een idee van de werkgroep is om tot een online community te komen waarin ervaringen met elkaar uitgewisseld kunnen worden, bijvoorbeeld via een forum op de website of via facebook. 3) Oud Dongen: Vieya, de woningbouwvereniging in Dongen, start na de zomer met een project in oud Dongen. Woningen in de prinsessen-, bomen- en pastorenbuurt zijn gebouwd rond de jaren 60. Door het gebrek aan isolatie is het energieverbruik hoog. In de loop van twee á drie jaar zal Vieya in deze wijk 126 woningen gaan verbeteren. Naast de woningen van Vieya zijn er echter ook zo n 200 woningen in particuliere handen. Aan Energie Dongen is gevraagd of wij kunnen helpen om de huurders te betrekken bij energiereductie en hoe wij de particuliere eigenaren kunnen helpen bij het aanpakken van hun woning. In de wijk kunnen door Energie Dongen Energie(reductie)cafe s georganiseerd gaan worden, waarin ervaringen van de werkgroepen en expertise van buiten de gemeente de bewoners in Oud Dongen kunnen helpen om passende acties uit te voeren. Wij kijken daarbij uitdrukkelijk naar de 'blok voor blok aanpak' zoals die nu in de gemeente Tilburg wordt uitgevoerd. De opgedane kennis en de ervaring willen we inzetten en ook de betrokken bedrijven en maatwerkadviseurs aldaar vragen we mee te werken aan dit project. De samenwerkende partijen hebben de gemeente Dongen uitdrukkelijk verzocht te participeren in dit project omdat er flinke uitdagingen zijn en het in het belang is van onze gemeente om woonlasten te reduceren en duurzame energie te realiseren. Een dergelijk project slaagt alleen als alle partijen met elkaar samenwerken. Een doel is ook om 100 leden te werven in de wijk Oud Dongen. 4) Werkgroep WIND: In 2013 wordt gewerkt aan een businesscase voor een windmolen in eigen beheer. Ook wordt uitgezocht of het mogelijk is aan te sluiten bij andere coöperaties die met windmolens in de eigen omgeving aan de slag gaan. De Provincie Noord- Brabant heeft met het rijk afspraken gemaakt om 420MW Pagina 18

19 windenergie in de provincie te plaatsen. Zo gaan langs de A16 veel windmolens komen. Het zou een mooie ontwikkeling zijn als wij als Energie Dongen aan dit project mee kunnen doen. Daarnaast zal de werkgroep samen met het bestuur in overleg gaan met de lokale politiek om te komen tot windmolens in eigendom van de leden van Energie Dongen. 5) 0- meting en innovatiereis: Begin mei vindt overleg plaats met de gemeente Dongen. Energie Dongen gaat graag een samenwerking met Stichting KIEN aan om met hun hulp en die van studenten van de Technische Universiteit Eindhoven en/of de NHTV internationaal hoger onderwijs Breda te onderzoeken hoe we Dongen energieneutraal kunnen krijgen. Medewerking van de gemeente is hierbij belangrijk. Onderdeel van deze aanpak is het doen van de nulmeting. Zo krijgen we inzicht in wat het energieverbruik is per straat en per wijk en kunnen we inschatten wat we hieraan/mee kunnen doen. 6) Communicatie en ledenwerving: Op basis van de in 2012 opgedane ervaringen wordt de website momenteel aangepast, zodat de inhoud van de werkgroepen beter naar buiten gebracht kan worden. Tijdens de ledenvergadering van 22 mei a.s. presenteren wij u de opzet van deze nieuwe website. U zult zien dat u dan via een eenvoudig keuzemenu uw interessegebied gemakkelijk zult kunnen vinden. Per werkgroep en product/dienst kan de voortgang eenvoudig gecommuniceerd worden. Een link naar de sociale media is toegevoegd. De communicatie gaat zich vooral richten op het realiseren van de projecten zoals hiervoor genoemd en het uitnodigen van inwoners van Dongen om lid te worden en te participeren in een of meerdere projecten. Het project School zoekt bedrijf kan een mooi voorbeeld zijn van hoe ouders en leerlingen meewerken om op het dak van hun school zonnepanelen te realiseren. De inzet van de werkgroep communicatie is dan ook om deze projecten op de juiste manier onder de aandacht te brengen om het enthousiasme aan te wakkeren. Pagina 19

20 In samenwerking met Webbing Solutions presenteren wij u tijdens de ledenvergadering ook een nieuwe opzet van de website van Energie Dongen. 7) Bestuur, RvC en (leden)adminstratie: Het bestuur gaat in overleg met de RvC verder met het vervolmaken van de bestuurlijke taken, het op orde krijgen van de reglementen en het inrichten van de (leden- )administratie zodat we ook via een automatische incasso de lidmaatschapsbijdrage van 10,- per jaar kunnen innen. Om goed uitvoering te kunnen geven aan de plannen, om de interne communicatie te stroomlijnen en om betrokkenheid te waarborgen wordt voorlopig ook met een stuurgroep gewerkt. Deze stuurgroep bestaat uit een afvaardiging van het bestuur en de voorzitters van de diverse werkgroepen. Een goede bestuursstructuur, het scheiden van rollen en het verdelen van taken zijn tevens belangrijke onderwerpen. Het bestuur heeft daarnaast als taak om de samenwerking met andere coöperaties te onderhouden. Er wordt gewerkt aan het verkrijgen van een goede energiedienstverlening en het aanwerven van middelen om de noodzakelijke professionele taken op te kunnen pakken. 8) Verenigde Energie Coöperaties Noord- Brabant u.a. In goede samenwerking met de energiecoöperaties uit Udenhout, Berkel Enschot, Boxtel en Moerdijk wordt nu gewerkt aan de vorming van een samenwerking die ook openstaat voor andere initiatieven die nog geen coöperatie zijn, maar dat in 2013 wel zullen worden. Zo hebben we op 28 maart jl. achttien initiatieven in Dongen op bezoek gehad uit o.a. de gemeenten Oosterhout, Made en Drimmelen, Son en Breugel, Uden en Schijndel. Samen met de oprichtende coöperaties is bij verschillende partijen budget aangevraagd om een aantal teams te kunnen vormen die ons als lokale coöperaties gaan helpen bij het realiseren van onze doelstellingen. In samenwerking met een aantal gemeenten wordt daarnaast toegewerkt naar een samenkomst van gemeenten en de provincie. Er wordt bekeken op welke Pagina 20

De Lokale Duurzame Energie Coöperatie. EnergieCoöperatieBoxtel WWW.ECBOXTEL.NL. Betaalbaar, duurzaam, eigen en onafhankelijk

De Lokale Duurzame Energie Coöperatie. EnergieCoöperatieBoxtel WWW.ECBOXTEL.NL. Betaalbaar, duurzaam, eigen en onafhankelijk De Lokale Duurzame Energie Coöperatie EnergieCoöperatieBoxtel Betaalbaar, duurzaam, eigen en onafhankelijk WWW.ECBOXTEL.NL LDEC: Waarom en waartoe leidt het Samen met leden realiseren van betaalbare, duurzame,

Nadere informatie

: Betaalbaar, eigen en duurzaam

: Betaalbaar, eigen en duurzaam Energie Dongen, informatie voor de 1 e algemene ledenvergadering 6 juni 2012: Locatie Tijd : Cammeleur : 19.30u Inhoud van deze notitie: 1. Agenda van de avond 2. Samenvatting Plan van Aanpak 3. Uitleg

Nadere informatie

Hartelijk welkom! Uniek nieuw initiatief Transition Town Breda Energie coöperatie: Brabants Eigen Energie (BREE)

Hartelijk welkom! Uniek nieuw initiatief Transition Town Breda Energie coöperatie: Brabants Eigen Energie (BREE) Hartelijk welkom! Uniek nieuw initiatief Transition Town Breda Energie coöperatie: Brabants Eigen Energie (BREE) Peter Nuijten Mob: 06-22811585 E-mail: peter.nuijten@hotmail.nl 1 Concept Energie coöperatie

Nadere informatie

Mogelijkheden voor energie coöperaties. Jeroen Leclercq jeroen.leclercq@wijkenergie.coop 06-53544195

Mogelijkheden voor energie coöperaties. Jeroen Leclercq jeroen.leclercq@wijkenergie.coop 06-53544195 Mogelijkheden voor energie coöperaties Jeroen Leclercq jeroen.leclercq@wijkenergie.coop 06-53544195 Inhoud Samen sterker Belang van gezamenlijke projecten Variant 1: alles achter de meter Variant 2: korting

Nadere informatie

Oosterhout Nieuwe Energie Voorbereiding oprichting coöperatie

Oosterhout Nieuwe Energie Voorbereiding oprichting coöperatie 1 Oosterhout Nieuwe Energie Voorbereiding oprichting coöperatie Wij willen Betaalbare, Duurzame, Eigen Energie in Oosterhout 3 Waarom ONE Betaalbaar Duurzaam Eigen Samen Goedkoper dan de markt Winsten

Nadere informatie

Raadsinformatieavond invulling sociale randvoorwaarden windenergie Zonzeel Welkom

Raadsinformatieavond invulling sociale randvoorwaarden windenergie Zonzeel Welkom Raadsinformatieavond invulling sociale randvoorwaarden windenergie Zonzeel Welkom 19 november 2015 1 Opzet presentatie 1. Inleiding 2. Terugblik/voorgeschiedenis 3. Gemeentelijke ambitie vertaald naar

Nadere informatie

SAMEN IETS MOOIS GAAN DOEN. Postcoderoos Project ECZoR

SAMEN IETS MOOIS GAAN DOEN. Postcoderoos Project ECZoR SAMEN IETS MOOIS GAAN DOEN Postcoderoos Project ECZoR Agenda Opening en welkom; Jan Snelders, vz. ECU Klimaatdoelstellingen gemeente Tilburg; Paul van Dijk Presentatie collectief PV systeem Pauze Vragenronde

Nadere informatie

Ontwikkelingen Zonne-energie

Ontwikkelingen Zonne-energie Ontwikkelingen Zonne-energie : Energieke Samenleving onderweg naar morgen Bert Bakker NIEUW: Bezuidenhoutseweg 50 2594 AW Den Haag 070 3040114 De oorsprong van (duurzame) energie De zon als energieleverancier

Nadere informatie

Greenspread. realising sustainable connections

Greenspread. realising sustainable connections Greenspread realising sustainable connections Greenspread, het Energieakkoord en CoopDeZon Inleiding Inleiding Greenspread richt zich op het ontwikkelen van lokale duurzame-energieproductiemiddelen. Greenspread

Nadere informatie

Stappenplan Zon op Huurwoning Amsterdam

Stappenplan Zon op Huurwoning Amsterdam Context Klimaatprobleem Er is sprake van een wereldwijd klimaatprobleem, waarbij de temperatuur over de afgelopen decennia structureel is opgelopen. Deze trend wordt veroorzaakt door de uitstoot van broeikasgas,

Nadere informatie

VAN ONRENDABELE GROND NAAR DUURZAAM RENDEMENT

VAN ONRENDABELE GROND NAAR DUURZAAM RENDEMENT VAN ONRENDABELE GROND NAAR DUURZAAM RENDEMENT De overheid wil duurzame energie stimu leren en innovatie van duurzame energietechnieken bevor deren: meer duurzame energie in de toekomst. Doel is 16% duur

Nadere informatie

ECO Oostermoer in oprichting

ECO Oostermoer in oprichting Samen sterk voor een leefbaar en duurzaam platteland ECO Oostermoer in oprichting Nieuwsbrief 18 juni 2012 Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van ECO Oostermoer, waarin wij u nader informeren over de stand

Nadere informatie

Businesscases zonne-energie: waar kan het, en wat levert het op?

Businesscases zonne-energie: waar kan het, en wat levert het op? Businesscases zonne-energie: waar kan het, en wat levert het op? Door: Ronald Franken en Maarten Corpeleijn (r.franken@atrive.nl / m.corpeleijn@atrive.nl) 3 september 2013 Ten geleide Met het nieuwe energie-akkoord

Nadere informatie

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld.

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. Resultaat Vragenlijst: Waarom doe je mee met de lokale energiecoöperatie? 26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. 1. Ik ben op de volgende manier betrokken bij de lokale

Nadere informatie

INFOBOEKJE. WeertEnergie. 3 e Energiecafé 14 oktober 2014

INFOBOEKJE. WeertEnergie. 3 e Energiecafé 14 oktober 2014 INFOBOEKJE WeertEnergie 3 e Energiecafé 14 oktober 2014 Welkom WeertEnergie 3 e Energiecafé 14 oktober 2014 AGENDA 1. Opening 2. Wat is WeertEnergie? Peter Gloudi 3. Inkoopactie zonnepanelen en zonneboilers

Nadere informatie

Oprichtingsvergadering 3 april 2013. Opgewekt aan het IJ

Oprichtingsvergadering 3 april 2013. Opgewekt aan het IJ Oprichtingsvergadering 3 april 2013 Opgewekt aan het IJ Agenda oprichtingsvergadering 3 april 2013 1.Korte introductie ronde: RvC, bestuur en aanwezigen 2.Over NDSM Energie Missie, visie, kernwaarden,

Nadere informatie

Hooghalen Duurzaam, Energie neutraal in 2020 KENNISMAKING MET STICHTING HOOGHALEN DUURZAAM

Hooghalen Duurzaam, Energie neutraal in 2020 KENNISMAKING MET STICHTING HOOGHALEN DUURZAAM Hooghalen Duurzaam, Energie neutraal in 2020 KENNISMAKING MET STICHTING HOOGHALEN DUURZAAM Stichting Hooghalen Duurzaam 1. Introductie, doelstelling en ambities 2. Werkgroep Collectiviteit 3. Collectieve

Nadere informatie

Energiecafé BECO. 16 Oktober 2014

Energiecafé BECO. 16 Oktober 2014 Energiecafé BECO 16 Oktober 2014 Programma Welkom Introductie Presentatie Voorzitter BECO Peer Verkuijlen Waarom BECO? Gemeente Bernheze wethouder Wijdeven Energiemarkt in beweging DE Unie Rense van Dijk

Nadere informatie

LochemEnergie Lochemse Coöperatieve Energievereniging

LochemEnergie Lochemse Coöperatieve Energievereniging LochemEnergie Lochemse Coöperatieve Energievereniging Ja ik wil zonne-energie, maar... Wat moet ik doen? Is het financieel rendabel? Welke zonnecellen zijn het beste? Waar en door wie worden panelen geïnstalleerd?

Nadere informatie

VAN HARTE WELKOM INFORMATIE AVOND PV- PROJECT NAMENS WETHOUDER TON ANCION OP DE. Duurzame Verlichting Landgraaf

VAN HARTE WELKOM INFORMATIE AVOND PV- PROJECT NAMENS WETHOUDER TON ANCION OP DE. Duurzame Verlichting Landgraaf 1 NAMENS WETHOUDER TON ANCION VAN HARTE WELKOM OP DE INFORMATIE AVOND PV- PROJECT Duurzame Verlichting Landgraaf PROJECTLEIDER GEMEENTE LANDGRAAF: RONALD BOUWERS ALGEMEEN Een van de milieu ambities van

Nadere informatie

programma - welkom - ontstaan initiatief - wat is een regeling Verlaagd Tarief (postcoderoos) - hoever zijn we - kosten/opbrengsten - wie doet mee

programma - welkom - ontstaan initiatief - wat is een regeling Verlaagd Tarief (postcoderoos) - hoever zijn we - kosten/opbrengsten - wie doet mee Crowdfunding populair voor zonnepanelen Den Haag - Steeds meer mensen die zelf geen dak hebben, willen wel investeren in zonnepanelen. Projecten waarbij mensen samen investeren in de zonne-energieparken

Nadere informatie

Samenwerken met agrariërs geeft kansen voor groene energie. Ton van Korven Projectleider Bio-economie Ton.van.Korven@zlto.nl

Samenwerken met agrariërs geeft kansen voor groene energie. Ton van Korven Projectleider Bio-economie Ton.van.Korven@zlto.nl Samenwerken met agrariërs geeft kansen voor groene energie Ton van Korven Projectleider Bio-economie Ton.van.Korven@zlto.nl LTO inzet duurzame energie 1. Verbetering inkomenspositie door (decentrale)energieproductie

Nadere informatie

Activiteiten Netwerk

Activiteiten Netwerk ALV 2015 Programma Opening door de voorzitter Verslagen en werkplannen Financieel verslag en begroting Decharge Bestuur Verkiezing van het nieuwe bestuur Verkiezing van de ledenraad Pauze Dienstverlening

Nadere informatie

Werkgroep HEET/DEH. Zonnepanelen stralen. Gezamenlijke aankoop 2013

Werkgroep HEET/DEH. Zonnepanelen stralen. Gezamenlijke aankoop 2013 WELKOM Werkgroep HEET/DEH Zonnepanelen stralen Gezamenlijke aankoop 2013 Agenda 20.00-20.10 uur Ontvangst en inleiding (Huub) 20.10-20.40 uur Waarop te letten bij aanschaf en selectie-criteria (Jaap) 20.40-20.45

Nadere informatie

Algemene informatie Energie Gilze Rijen

Algemene informatie Energie Gilze Rijen Algemene informatie Energie Gilze Rijen Aanleiding. Op bescheiden schaal, doch onweerlegbaar in toenemende mate vindt er in de samenleving een ontwikkeling plaats in het denken van burgers op welke wijze

Nadere informatie

Delft Energie coöperatie

Delft Energie coöperatie presentatie Delft Energie wie zijn wij presentatie Zonne-Strijp Arthur Hilgersom - Wouter Deen 22 februari 2017 1. Even voorstellen 2. Widar in de Zon 3. Duurzaamheidseducatie 4. Duurzaamheidsadvies 5.

Nadere informatie

HANDOUT BUSINESSPLAN dea HIER OPGEWEKT ENERGY PIT 12 APRIL #energypit

HANDOUT BUSINESSPLAN dea HIER OPGEWEKT ENERGY PIT 12 APRIL #energypit HANDOUT BUSINESSPLAN dea HIER OPGEWEKT ENERGY PIT 12 APRIL 2013 www.hieropgewekt.nl twitter: @hieropgewekt #energypit Handout businessplan dea Energy Pit -12 april 2013 Profiel dea is een energiecoöperatie

Nadere informatie

Aan de Raad Raad Made, 24 oktober 2014

Aan de Raad Raad Made, 24 oktober 2014 Aan de Raad Raad Made, 24 oktober 2014 OPINIERONDE 2 oktober 2014 Agendapuntnummer: 6 Raadsvergadering 16 oktober 2014 Onderwerp: Sociale randvoorwaarden windenergie Registratienummer: 14int03080 Casenr:

Nadere informatie

Lijst Lammers. Papendrecht 21 januari 2013

Lijst Lammers. Papendrecht 21 januari 2013 Lijst Lammers Papendrecht 21 januari 2013 Aan de voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Papendrecht, de heer C.J.M. de Bruin Markt 22 3351 PB Papendrecht Betreft: gemeente Papendrecht aansluiten

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder

Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 10 juli 2017 9 n.v.t. wethouder M. Blind Kenmerk 17.003559 *17.003559* Datum B&W-besluit

Nadere informatie

Maak werk van zon & wind Schone energie voor heel Tynaarlo. Tynaarlo

Maak werk van zon & wind Schone energie voor heel Tynaarlo. Tynaarlo Maak werk van zon & wind Tynaarlo Aanleiding Najaarsnota 2008 aankondiging plannen voor duurzame energie Voorjaar 2009 ontwikkelen scenario s Mei 2009 raadpleging inwoners Tynaarlo Juni 2009 voorstellen

Nadere informatie

Lijst Lammers. KORTE SAMENVATTING Papendrecht, 22januari 2013. Persbericht. Wordt Papendrecht de derde stadin Nederland met een zonatlas?

Lijst Lammers. KORTE SAMENVATTING Papendrecht, 22januari 2013. Persbericht. Wordt Papendrecht de derde stadin Nederland met een zonatlas? Lijst Lammers KORTE SAMENVATTING Papendrecht, 22januari 2013 Persbericht Wordt Papendrecht de derde stadin Nederland met een zonatlas? Fractie Lijst Lammers pleit voor de Zonatlas in Papendrecht en vraagt

Nadere informatie

Visie op Sociale windenergie. Burgerinitiatief Duurzaam Drimmelen

Visie op Sociale windenergie. Burgerinitiatief Duurzaam Drimmelen Visie op Sociale windenergie Burgerinitiatief Duurzaam Drimmelen Wat zijn onze doelstellingen? DUURZAAM LOKAAL BETAALBAAR Duurzaam Drimmelen wil duurzaamheid in gemeente Drimmelen vergroten Ecologisch,

Nadere informatie

Mogelijkheden collectieven

Mogelijkheden collectieven Mogelijkheden collectieven Welke mogelijkheden zijn er 23 januari 2914 Roelof Dijkstra Sectorstrategie Inhoud Over Enexis Trias Energetica Standaard situatie Zon-PV op eigen woning Collectieve opwek Waarom

Nadere informatie

MEI Westerkwartier 4 april 2011

MEI Westerkwartier 4 april 2011 Duurzame Energie veranderingen in de markt van Photo Voltaische systemen (PV) MEI Westerkwartier 4 april 2011 Frans Debets Duurzame energie 4 redenen om het te ontwikkelen 1. Klimaatbeleid, CO2 reductie

Nadere informatie

Helmonds Energieconvenant

Helmonds Energieconvenant Helmonds Energieconvenant Helmondse bedrijven slaan de handen ineen voor een duurzame en betrouwbare energievoorziening. Waarom een energieconvenant? Energie is de drijvende kracht Energie is de drijvende

Nadere informatie

Energiek Gelderland. Gelders debat. 12 februari 2014, 18.00-20.00 uur Hotel de Wageningsche Berg Wageningen. www.gelderland.

Energiek Gelderland. Gelders debat. 12 februari 2014, 18.00-20.00 uur Hotel de Wageningsche Berg Wageningen. www.gelderland. Uitnodiging Energiek Gelderland Gelders debat 12 februari 2014, 18.00-20.00 uur Hotel de Wageningsche Berg Wageningen www.gelderland.nl/geldersdebat Provinciale Staten van Gelderland gaan graag met u in

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering

Algemene Leden Vergadering Enerzjy Koöperaasje Aldeboarn Algemene Leden Vergadering Woensdag 3-mei-2017 20:00 in De Jister Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Ingekomen stukken Notulen ALV 25-jan 4. Jaarrekening 2015-2016 5. Status

Nadere informatie

Deel 1: de ORGANISATIE-MONITOR

Deel 1: de ORGANISATIE-MONITOR Deel 1: de ORGANISATIE-MONITOR Deze Monitor gaat over: je organisatie (initiatief): mensen, activiteiten, organisatie, financiële situatie. TOELICHTING MONITOR ORGANISATIE LET OP: Deze vragenlijst bestaat

Nadere informatie

Wat betekenen de SDE+, Salderen, en postcoderoos voor de netbeheerder?

Wat betekenen de SDE+, Salderen, en postcoderoos voor de netbeheerder? Wat betekenen de SDE+, Salderen, en postcoderoos voor de netbeheerder? Enexis: Wij brengen energie waar mensen licht en warmte nodig hebben. Enexis: Een rijke historie IJsselmij Frigem EGD Ruil verzorgingsgebied

Nadere informatie

www.znrg.nl ZET Energielevering Iddo de Goederen coördinator ledencontact en energie-levering

www.znrg.nl ZET Energielevering Iddo de Goederen coördinator ledencontact en energie-levering ZET Energielevering Iddo de Goederen coördinator ledencontact en energie-levering Waarom ik hier sta? > wereld economische crisis, energiecrisis > lokale economie en welvaart Werkloosheid 6,01% 21000 huishoudens

Nadere informatie

Eemstroom ZonneBerg - Licht op het dak

Eemstroom ZonneBerg - Licht op het dak Eemstroom ZonneBerg - Licht op het dak Globaal denken, lokaal handelen Zonlicht voorziet de aarde van enorm veel energie: duurzame energie. De hoeveelheid zoninstraling en de daaruit te halen energie is

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Van pionieren naar realiseren

Jaarverslag 2013. Van pionieren naar realiseren Jaarverslag 2013 Van pionieren naar realiseren 1 1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 2 2.1 2.2 2.3 Inhoudsopgave 1. Bestuur ECD Het bestuur van de ECD, in 2013 bestaande uit dhr. D.A. van Steensel (HVC) en dhr. H.P.A.

Nadere informatie

Alphen aan den Rijn, Boskoop, Rijnwoude Samen, lokaal en duurzaam! ENERGIEK ALPHEN AAN DEN RIJN

Alphen aan den Rijn, Boskoop, Rijnwoude Samen, lokaal en duurzaam! ENERGIEK ALPHEN AAN DEN RIJN Alphen aan den Rijn, Boskoop, Rijnwoude Samen, lokaal en duurzaam! ENERGIEK ALPHEN AAN DEN RIJN Energiek Alphen aan den Rijn AGENDA 1. Opening 2. Wie en wat is Energiek Alphen aan den Rijn 3. Gemeente

Nadere informatie

AGEM Holding B.V. Bestuur: Wethouders AGEM U.A. en Guus Ydema. AGEM Levering B.V. Directeur: Guus Ydema

AGEM Holding B.V. Bestuur: Wethouders AGEM U.A. en Guus Ydema. AGEM Levering B.V. Directeur: Guus Ydema Informatiebijeenkomst Leefbaar Buitengebied Oude IJsselstreek Jacquo Harbers 2 december 2015 Coöperatieve vereniging Achterhoekse Groene Energiemaatschappij U.A. Bestuur: wethouders gemeenten AGEM Holding

Nadere informatie

Ook energie opwekken met je dorpsgenoten?

Ook energie opwekken met je dorpsgenoten? Dorpsmolen Ook energie opwekken met je dorpsgenoten? De windmolen van E.A.Z. Wind is 15 meter hoog en levert stroom voor 10 huishoudens. Door samen een molen aan te schaffen kan je allemaal profiteren

Nadere informatie

Sociale Windenergie. Windenergie langs de A16. Wind A16 & Sociale windenergie

Sociale Windenergie. Windenergie langs de A16. Wind A16 & Sociale windenergie Sociale Windenergie & Windenergie langs de A16 1 Ons idee Samen Sociale Windenergie realiseren door samenwerking lokale initiatieven in Zundert?? 2 Wat zijn onze doelstellingen? DUURZAAM LOKAAL BETAALBAAR

Nadere informatie

Grootschalige PV, stimulansen voor, en vanuit het bedrijfsleven. Marc Kok, directeur Energie Service Noord West

Grootschalige PV, stimulansen voor, en vanuit het bedrijfsleven. Marc Kok, directeur Energie Service Noord West Grootschalige PV, stimulansen voor, en vanuit het bedrijfsleven Marc Kok, directeur Energie Service Noord West Trends:: Stijgende prijzen? foto: epa Duitse zon drukt dagprijs Nederlandse stroom 31-01-2012

Nadere informatie

De opkomst van all-electric woningen

De opkomst van all-electric woningen De opkomst van all-electric woningen Institute for Business Research Jan Peters Directeur Asset Management Enexis Inhoud Beeld van de toekomst Veranderend energieverbruik bij huishoudens Impact op toekomstige

Nadere informatie

Energieakkoord, gevolgen voor lokale energie. Inspiratiebijeenkomst Netwerk Duurzame Dorpen

Energieakkoord, gevolgen voor lokale energie. Inspiratiebijeenkomst Netwerk Duurzame Dorpen Energieakkoord, gevolgen voor lokale energie Inspiratiebijeenkomst Netwerk Duurzame Dorpen Hoofdlijnen Besparing finale energieverbruik van 1,5% per jaar 100 Petajoule* aan energiebesparing in het finale

Nadere informatie

Bernhezer EnergieCoöperatie BECO

Bernhezer EnergieCoöperatie BECO Bernhezer EnergieCoöperatie BECO Ontstaan BECO Initiatiefgroep: lokaal en duurzaam Gesteund door lokale RABO en gemeente Najaar 2012 publieksavond Tweede avond voor belangstellenden werkgroepen Januari

Nadere informatie

Regelgeving: een jungle?

Regelgeving: een jungle? Elektriciteitswet 1998 Gefundeerd op het traditionele systeem Grootschalige productie, transport naar passieve consumenten Kosten van transport collectief gemaakt Project Stroom: - integratie gas en elektriciteitswet

Nadere informatie

Als u zelf elektriciteit wilt opwekken, kan een kleine windmolen een mogelijkheid zijn.

Als u zelf elektriciteit wilt opwekken, kan een kleine windmolen een mogelijkheid zijn. DOSSIER Kleine windmolens Als u zelf elektriciteit wilt opwekken, kan een kleine windmolen een mogelijkheid zijn. Er zijn veel typen windmolens op de markt, met mast, zonder mast, horizontaal of verticaal.

Nadere informatie

PROJECTPLAN METERS MAKEN IN DE ESHOF

PROJECTPLAN METERS MAKEN IN DE ESHOF PROJECTPLAN METERS MAKEN IN DE ESHOF De Eshof op weg naar energie neutraal! = woningen Eshof naar nul op de meter = Inhoud 1. Ambitie: naar meest duurzame wijk van Elst? 2. Meten is weten: per wijk per

Nadere informatie

De kracht van delen in lokale wind- en zonprojecten

De kracht van delen in lokale wind- en zonprojecten De kracht van delen in lokale wind- en zonprojecten Menno van Rossum De Windcentrale Jeroen Vanson Greenchoice 21 November 2014 AGENDA Greenchoice Over Greenchoice Lokale initiatieven en coöperaties De

Nadere informatie

Even terug: waarom een werkgroep?

Even terug: waarom een werkgroep? Even terug: waarom een werkgroep? Samenwerking met Buurkracht en BRES Wat willen wij bereiken met Duurzaam Dorp? Samen aan de slag met energie besparende maatregelen! - Samen investeren in energie besparende

Nadere informatie

Endura. Samen duurzaam

Endura. Samen duurzaam Endura Samen duurzaam December 2016 Onze naam Endura is de lokale energiecoöperatie voor Harderwijk en Hierden. Onze naam staat voor duurzaamheid en uithoudingsvermogen. p.2 / December 2016 Wim Sederel

Nadere informatie

Zon op Heerjansdam daar krijgen we energie van! Samenwerkingsverband Wat/Wie Buurtbewoners is kopen van omwonende burgers/ondernemers Zon samen op in een Heerjansdam Op Dit is het het dak tweede van een

Nadere informatie

Bijlage: Green Deal Sun Share Breda

Bijlage: Green Deal Sun Share Breda 1. Breda DuurSaam Breda DuurSaam is een onafhankelijke coöperatie die projecten opzet, begeleidt en uitvoert die bijdragen aan een volhoudbare, leefbare en gezonde Bredase samenleving. Deze projecten richten

Nadere informatie

Stappenplan bij het plaatsen zonnepanelen bij een Vereniging van Eigenaren (VvE)

Stappenplan bij het plaatsen zonnepanelen bij een Vereniging van Eigenaren (VvE) Stappenplan bij het plaatsen zonnepanelen bij een Vereniging van Eigenaren (VvE) Stap 1. Oriëntatie/Vooronderzoek U vindt uw energiekosten te hoog? U hebt in uw koopflat een eigen cv-ketel en u vindt uw

Nadere informatie

Coöperatie NoaberZon U.A.

Coöperatie NoaberZon U.A. Coöperatie NoaberZon U.A. Oprichtingsvergadering Coöperatief zonnedak Vragender 28-11-2016 Agenda 1. Opening en verwelkoming 2. Wat doet VCEN 3. Wat doet NoaberZon 4. Voorstellen bestuur NoaberZon 5. Coöperatief

Nadere informatie

ZONNEPANELEN PROJECT. RADIJSSTRAAT 2 t/m 82 te Groningen

ZONNEPANELEN PROJECT. RADIJSSTRAAT 2 t/m 82 te Groningen ZONNEPANELEN PROJECT RADIJSSTRAAT 2 t/m 82 te Groningen Waarom dit project? De ambitie van de gemeente Groningen is om in 2035 energieneutraal te zijn. De Gemeente Groningen ondersteund dit project met

Nadere informatie

ENERGIE VAN DE BOER. Voor inwoners van postcodegebieden 4251, 4255, 4286, 4271, Ook voor ondernemers met een kleinverbruikers aansluiting.

ENERGIE VAN DE BOER. Voor inwoners van postcodegebieden 4251, 4255, 4286, 4271, Ook voor ondernemers met een kleinverbruikers aansluiting. ENERGIE VAN DE BOER U wilt profiteren van zonne-energie, maar u hebt geen geschikt dak? DEcAB regelt het voor u op een boerendak! Energie van de Boer in Hank is een collectieve zonne-energie installatie

Nadere informatie

Raymond Roeffel Directeur Trineco. Regelgeving, Organisatie en beheermodellen rondom Zonne

Raymond Roeffel Directeur Trineco. Regelgeving, Organisatie en beheermodellen rondom Zonne Raymond Roeffel Directeur Trineco Regelgeving, Organisatie en beheermodellen rondom Zonne Agenda Waarom zonnestroom? Wet en regelgeving rondom zonnesystemen Salderingstarieven De meest voorkomende situaties

Nadere informatie

Project MienskipsEnergie

Project MienskipsEnergie Project MienskipsEnergie Lokaal en duurzame energie Met draagvlak en zeggenschap van de bewoners Waarbij de baten terugvloeien naar het dorp 10-10-2017 2 Project Collectieve zonnedaken 7 Trynwâldster zonnedaken

Nadere informatie

KANSEN VOOR ENERGIE COÖPERATIES, VASTGOED ONDERNEMERS EN PARTICULIEREN

KANSEN VOOR ENERGIE COÖPERATIES, VASTGOED ONDERNEMERS EN PARTICULIEREN KANSEN VOOR ENERGIE COÖPERATIES, VASTGOED ONDERNEMERS EN PARTICULIEREN Ing. Robert Hemmen MBA, directeur De Groene Reus Coöperatie u.a. De Groene Reus Projecten b.v. 1 Wat streven wij na? Missie Wij streven

Nadere informatie

Energievisie Energiecoöperatie Noordseveld

Energievisie Energiecoöperatie Noordseveld Energievisie Energiecoöperatie Noordseveld Opschalen en Opschieten! Concept 5 juli 2017 Energievisie ECN versie 1.2 1 Inhoud 1. Koers Energiecoöperatie Noordseveld 2. Opgave Noordenveld 3. Ruimtelijke

Nadere informatie

whitepaper zakelijke zonnepanelen

whitepaper zakelijke zonnepanelen whitepaper zakelijke zonnepanelen zonnepanelen zakelijk de zon onze meest krachtige natuurlijke energiebron De zon straalt in 45 minuten voldoende energie op de aarde om te voorzien in de totale energiebehoefte

Nadere informatie

Harderwijk in de zon

Harderwijk in de zon Harderwijk in de zon Informatieavond zonne-energie Veluwe Duurzaam samen met Gemeente Harderwijk 17 juni 2014 ir. A.D. Hekstra Handicom Solar solar@handicom.nl 0341-412629 Vanavond Zonnestraling -> warmte

Nadere informatie

Beeldvormende raadsavond Duurzaamheid

Beeldvormende raadsavond Duurzaamheid Beeldvormende raadsavond Duurzaamheid 11 april 2017 Doel van de avond - Raad meenemen in het proces tot nu toe; - Input genereren van raad én werkgroepen om visie aan te scherpen en voor verdere uitwerking;

Nadere informatie

Dan op een ander dak!

Dan op een ander dak! Geen zonnepanelen op eigen dak? Dan op een ander dak! Een initiatief van Zon op Nederland Wat is Zon op Nederland In het kort: Zon op is burgerinitiatief Buurtbewoners kopen gezamenlijk zonnepanelen Op

Nadere informatie

Ook energie opwekken met je dorpsgenoten?

Ook energie opwekken met je dorpsgenoten? Dorpsmolen Ook energie opwekken met je dorpsgenoten? De windmolen van E.A.Z. Wind is 15 meter hoog en levert stroom voor 10 huishoudens. Door samen een molen aan te schaffen kan je allemaal profiteren

Nadere informatie

Ontwerp Gezonde Systemen

Ontwerp Gezonde Systemen Ontwerp Gezonde Systemen Het huidige zonne-inkomen gebruiken De cycli van de natuur worden aangedreven door de energie van de zon. Bomen en planten vervaardigen voedsel op zonlicht. De wind kan worden

Nadere informatie

Bewonersavond Zonnecentrale NH Kerk

Bewonersavond Zonnecentrale NH Kerk Bewonersavond Zonnecentrale NH Kerk 20 Juni 2013 That's one small step for a man, one giant leap for mankind." Inhoud 1. Intro 2. Uw stroomprijs 3. Kabinetsbeleid & effect 4. Het project 5. De organisatie

Nadere informatie

26 augustus 2014 Onderweg naar nieuwe duurzame initiatieven in Hilversum 1 26 augustus 2014

26 augustus 2014 Onderweg naar nieuwe duurzame initiatieven in Hilversum 1 26 augustus 2014 1 AGENDA 20.00 uur 1. Welkom / opening 2. Kort voorstelrondje 3. Inventarisatie van initiatieven die aanwezigen graag willen bespreken 4. Vaststellen agenda 5. Korte presentatie Duurzaam Hilversum & Hilversum

Nadere informatie

Betekenis Energieakkoord voor Duurzame Groei voor de Installatiebranche. Teun Bokhoven Duurzame Energie Koepel 3 februari 2014 / VSK beurs

Betekenis Energieakkoord voor Duurzame Groei voor de Installatiebranche. Teun Bokhoven Duurzame Energie Koepel 3 februari 2014 / VSK beurs Betekenis Energieakkoord voor Duurzame Groei voor de Installatiebranche Teun Bokhoven Duurzame Energie Koepel 3 februari 2014 / VSK beurs Inhoud Introductie Duurzame Energie Koepel en Sector beschrijving

Nadere informatie

de Windcentrale Winddelen Maximaal draagvlak voor windprojecten

de Windcentrale Winddelen Maximaal draagvlak voor windprojecten de Windcentrale Winddelen Maximaal draagvlak voor windprojecten De Windcentrale Opgericht in 2010 Doel: versnellen van de energietransitie Nu: 10 windturbines 15.000 deelnemers: 60.000 Winddelen 11.000

Nadere informatie

Inhoud. SDE+ loket Voorbereiding SDE+ aanvraag Omvang systeem Exploitatie (voorbeeld) Organisatie Projectmanagment

Inhoud. SDE+ loket Voorbereiding SDE+ aanvraag Omvang systeem Exploitatie (voorbeeld) Organisatie Projectmanagment SDE+ Loket Fryslân Inhoud SDE+ loket Voorbereiding SDE+ aanvraag Omvang systeem Exploitatie (voorbeeld) Organisatie Projectmanagment SDE+ Loket Waarom dit loket Ondersteuning bij SDE+ aanvraag Zon-PV Groep

Nadere informatie

01 / AANLEIDING 02 / ZON OP BEDRIJFSDAKEN 03 / PROJECTAANPAK 04 / VOORWAARDEN PRESENTATIE 05 / VERVOLGSTAPPEN. Zon op Bedrijfsdaken 06 / VRAGEN

01 / AANLEIDING 02 / ZON OP BEDRIJFSDAKEN 03 / PROJECTAANPAK 04 / VOORWAARDEN PRESENTATIE 05 / VERVOLGSTAPPEN. Zon op Bedrijfsdaken 06 / VRAGEN 01 / AANLEIDING 02 / ZON OP BEDRIJFSDAKEN 03 / PROJECTAANPAK PRESENTATIE Zon op Bedrijfsdaken 04 / VOORWAARDEN 05 / VERVOLGSTAPPEN 06 / VRAGEN AANLEIDING Ambitie Capelle aan den IJssel Energieneutraal

Nadere informatie

Welkom Energie besparen en opwekken met PV panelen ECOPARK DE LIMES, ALPHEN AAN DEN RIJN, 16 JULI 2015

Welkom Energie besparen en opwekken met PV panelen ECOPARK DE LIMES, ALPHEN AAN DEN RIJN, 16 JULI 2015 Welkom Energie besparen en opwekken met PV panelen ECOPARK DE LIMES, ALPHEN AAN DEN RIJN, 16 JULI 2015 Een beter klimaat begint bij jezelf! Erik de Ruijter, Coöperatie EnergiekAlphen SAMEN, LOKAAL EN DUURZAAM

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst SpoorZon. 10 september 2013 Coöperatie SpoorZon i.o.

Informatiebijeenkomst SpoorZon. 10 september 2013 Coöperatie SpoorZon i.o. Informatiebijeenkomst SpoorZon 10 september 2013 Coöperatie SpoorZon i.o. We zitten op het goede spoor Agenda De aanloop Waarom doen? Win-Win Zo werkt Coöperatie SpoorZon Wat hebben we bereikt? Wat betekent

Nadere informatie

Ontbijtbijeenkomst GRIC Gilze en Rijen 16 september 2015

Ontbijtbijeenkomst GRIC Gilze en Rijen 16 september 2015 Ontbijtbijeenkomst GRIC Gilze en Rijen 16 september 2015 Krijn Ratsma (architect en voorzitter Stichting Energieke Regio) inhoud: ontstaan Energieke Regio opzet van het project ook in Gilze en Rijen? ons

Nadere informatie

ENERGIE? Beheer van Common Goods!

ENERGIE? Beheer van Common Goods! ENERGIE? Beheer van Common Goods! Fiene Biesbrouck & Daan Creupelandt Antwerpen 20 oktober 2015 Inleidende video 2 Overzicht 0. Inleidende video 1. Energietransitie 2. Energiedemocratie 3. REScoops 4.

Nadere informatie

Windenergie in Almere

Windenergie in Almere In dit boekje is te vinden: Ambitie: Almere energieneutraal in 2022 Waarom deze ambitie? Hoe bereiken we de ambitie? Energie Werkt! Vergelijking met ontwikkeling zonder beleid Ambitie: Almere energieneutraal

Nadere informatie

Berkel-Enschot 9 oktober 2013

Berkel-Enschot 9 oktober 2013 Berkel-Enschot 9 oktober 2013 Programma Terugblik Organisatie BEC "Lokale energie: van Brussel tot Berkel- Enschot door Donald van den Akker Speerpunten BEC Wat bieden we leden? Hoe verder? Terugblik -

Nadere informatie

28 december 2011. Subsidieaanvraag Stadsinitiatief Rotterdam. Solar Green Point

28 december 2011. Subsidieaanvraag Stadsinitiatief Rotterdam. Solar Green Point 28december2011 SubsidieaanvraagStadsinitiatiefRotterdam SolarGreenPoint Inhoudsopgave Voorwoord...1 1. Introductie Solar Green Point.......2 2. Salderingsregeling Electriciteitswet..........2 3. Activiteiten....3

Nadere informatie

ZONNEPANELEN? INTRO COLLECTIEF OF INDIVIDUEEL? 19-5-2014 PROGRAMMA

ZONNEPANELEN? INTRO COLLECTIEF OF INDIVIDUEEL? 19-5-2014 PROGRAMMA INTRO PROGRAMMA 19:15 u Inloop 19:30 u Zonnepanelen Collectief of individueel? Techniek, financiën en organisatie 20:30 u Pauze 20:45 u Maak een plan voor uw eigen VvE-complex 21:15 u Napraten en tijd

Nadere informatie

ENERGIE IN EIGEN HAND

ENERGIE IN EIGEN HAND Zonne-energie voor bedrijven? ENERGIE IN EIGEN HAND De Stichting Beheer Bedrijvenpark Merm, heeft een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor bedrijven om d.m.v. aanbrengen van zonnepanelen op het

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering

Algemene Leden Vergadering Enerzjy Koöperaasje Aldeboarn Algemene Leden Vergadering Woensdag 25-jan-2017 20:00 in De Jister Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Ingekomen stukken 4. Jaarverslag 5. Financieel verslag 6. Vaststellen

Nadere informatie

KEMPENENERGIE. samen groen

KEMPENENERGIE. samen groen KEMPENENERGIE samen groen De coöperatie KempenEnergie wil alle inwoners van de 5 Kempengemeenten toegang geven tot de maatschappelijke en financiële voordelen van lokaal opgewekte schone energie. KEMPENENERGIE

Nadere informatie

Energie van ons allemaal

Energie van ons allemaal VNO-NCW Themabijeenkomst Energietransitie Michael Fraats Trianel Energie B.V. 28 November 2011 1 Energie van ons allemaal 30-11-2011 2 Energie van ons allemaal is de essentie van Trianel Energie: Gericht

Nadere informatie

Ik wil zonnepanelen. Presentatie: Joop Eising van Invent www.invent.nl Erik Koning van Energiewacht www.ewacht.nl

Ik wil zonnepanelen. Presentatie: Joop Eising van Invent www.invent.nl Erik Koning van Energiewacht www.ewacht.nl Ik wil zonnepanelen. Presentatie: Joop Eising van Invent www.invent.nl Erik Koning van Energiewacht www.ewacht.nl Aanleiding vereniging voor energiebesparing: 1 hogere gemeentelijke tarieven voor verenigingen

Nadere informatie

Zonnecoöperatie West-Friesland Burgerinitiatief. 1 september 2014

Zonnecoöperatie West-Friesland Burgerinitiatief. 1 september 2014 Zonnecoöperatie West-Friesland Burgerinitiatief 1 september 2014 Programma: Welkom! Wethouders Wijnne en Nootebos aan het woord Werkgroepleden Presentatie plannen Vragen? Afsluiting: circa 21.30 uur Wethouder

Nadere informatie

Verkoopbaarheid en verhuurbaarheid van vastgoed verhogen door Duurzame Energieopwekking

Verkoopbaarheid en verhuurbaarheid van vastgoed verhogen door Duurzame Energieopwekking Verkoopbaarheid en verhuurbaarheid van vastgoed verhogen door Duurzame Energieopwekking Erik van der Steen HYS legal 1 HYS Legal Inleiding Triodos Bank: Waarom we graag duurzaam vastgoed financieren Jones

Nadere informatie

Verenigde Energie Coöperaties

Verenigde Energie Coöperaties Verenigde Energie Coöperaties Felix van Gemen Bijeenkomst LDE Brabant Directeur Coöperatie VEC u.a., VEC Energiediensten B.V. s-hertogenbosch, 3 oktober 2012 1 2 Aanleiding Betaalbaar Eigen Duurzaam De

Nadere informatie

Resultaten Enquête Duurzame Energie Metslawier

Resultaten Enquête Duurzame Energie Metslawier Inleiding: Begin mei 23 is door Dorpsbelang Metslawier/DOM Metslawier een enquête huis aan huis verspreid. Doel van deze enquête is het inzichtelijk maken van de vraag van dorpsbewoners naar middelen om

Nadere informatie

Fiscale zakelijke regelingen & subsidies

Fiscale zakelijke regelingen & subsidies Fiscale zakelijke regelingen & subsidies 6 fiscale regelingen en subsidies voor bedrijven om te besparen op zonnepanelen. Het zelf opwekken van stroom door bedrijven via zonnepanelen is hot. Dat heeft

Nadere informatie

Lokale duurzame energie ontwikkelen. Derck Truijens 18 april 2013

Lokale duurzame energie ontwikkelen. Derck Truijens 18 april 2013 Lokale duurzame energie ontwikkelen Derck Truijens 18 april 2013 Inhoud Windunie: samen voor de wind Lokale duurzame energie initiatieven Lokaal duurzame energie ontwikkelen Het begon in 2000... De energiemarkt

Nadere informatie

Ook energie opwekken met je dorpsgenoten?

Ook energie opwekken met je dorpsgenoten? Dorpsmolen Ook energie opwekken met je dorpsgenoten? De windmolen van E.A.Z. Wind is 15 meter hoog en levert stroom voor 10 huishoudens. Door samen een molen aan te schaffen kan je allemaal profiteren

Nadere informatie

Samen Energie Opwekken BZ 27 februari 2014

Samen Energie Opwekken BZ 27 februari 2014 Samen Energie Opwekken BZ 27 februari 2014 31 januari, het vervolg Veel belangstelling samen duurzame energie opwekken En samen energie te besparen En isolatieprojecten te starten Belangstelling initiatief

Nadere informatie