Rinus Zebregts, secretaris van Energiek Heusden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rinus Zebregts, secretaris van Energiek Heusden"

Transcriptie

1 Rinus Zebregts, secretaris van Energiek Heusden PERSOONLIJK Rinus Zebregts heeft 30 jaar ervaring in de energiewereld. Daarbij, zegt hij, heeft hij energie over. Deze energie zet hij graag in om met mensen samen dingen op te zetten. Hij heeft zich aangesloten bij de energie coöperatie door te reageren op een artikel in een plaatselijke krant. Hij woont 34 jaar in Drunen en draagt graag bij aan de gemeenschap. Op dit moment is hij secretaris van de energie coöperatie. Hij ziet zichzelf als een van de drijvende krachten. Zijn interesse en kracht ligt bij strategie en operationele zaken. Vanuit de positie als secretaris kan hij de ontwikkeling van de coöperatie faciliteren en de activiteiten aan de gang houden. Hij ziet zichzelf als te inhoudelijk betrokken om een goede leider te zijn. Hij ziet de mitsen en maren en vindt het belangrijk dat de coöperatie snel operationeel is en door activiteiten zichtbaar wordt. Bij het opzetten van de coöperatie vindt Rinus de steun van de gemeenschap en van de gemeente belangrijk. De coöperatie moet zelfstandigheid nastreven. De gemeente kan de opstart faciliteren door het initiatief openlijk te steunen, middelen beschikbaar te stellen voor de start en mensuren beschikbaar te stellen. Dit heeft gemeente Heusden alle 3 gedaan. Op dit moment is er 2 dagen per week ondersteuning. Samenwerking over de grens van Heusden vindt Rinus belangrijk. Het is wel een hele toer om dit effectief te doen. Hij wenst samenwerking op belangenbehartiging, lobbyen, opzetten van kennisbank en faciliteren van taken/functies die elke coöperatie nodig heeft, zoals een administratief pakket en kwaliteit van installaties. OVER DE COOPERATIE ENERGIEK HEUSDEN Gemeente Heusden is de initiatiefnemer van energiecoöperatie Energiek Heusden. Er is een voortraject geweest met een aantal partijen waaronder de Rabobank, de basisscholen, de natuur- en milieugroep en een paar particulieren met ambitie wat betreft duurzame energie. In februari 2014 waren er 150 mensen op de informatieavond. Dat leverde ongeveer 50 mensen op die actief wilden worden, daar zijn er nu 26 van over. Er is nu een bestuur (3 pers.) en 4 werkgroepen: communicatie (5 pers.), productie (5 pers.), reductie (5 pers.) en sportaccommodatie (8 pers.). Het bestuur is nog niet compleet, de plek van voorzitter en van algemeen bestuurslid is vacant. De oprichting van de coöperatie is 26 november a.s. Dan is er een publieksavond en kunnen inwoners van Heusden lid worden. Er is een soort lid, iedereen in Heusden die sympathiseert met Energiek Heusden kan voor 15,- lid worden. Dat staat zo in de statuten. De werving van leden moet nog gaan lopen. Dit gebeurt via de website, posters, krantenartikelen, flyers en de publieksavond. Aan de publieksavond doen 30 basisschoolleerlingen mee. Kinderen worden ingezet als ambassadeur om hun ouders te betrekken. De kinderen beelden een kettingreactie uit. Hoe succesvol het wordt is nog een verrassing. Er is nog geen doelgroepen/leden beleid in ontwikkeling en dus nog niet beschikbaar. Ook wordt er nog niet gericht gewerkt aan ledenbinding. Om actief te kunnen worden om leden te binden moeten er activiteiten zijn die de doelstelling waarmaken.

2 Er is een website. De nieuwsbrief is in voorbereiding De aanpak voor een energiecafé wordt ontwikkeld; er wordt gedacht aan thematische bijeenkomsten over bijv. zonnepanelen of de switchservice. Er is een verloop van ongeveer 40% vanaf de start onder de vrijwilligers. Er hebben zich ook na de startbijeenkomst nog een paar mensen aangesloten. Daarvoor zijn volgens Rinus een paar redenen op te noemen: niet weten waar je aan begint, niet de juiste plek om actief te worden teleurstelling om dat te lang duurt voor er concrete acties zijn, voor doeners duurt de opstart te lang werkgroep met veel plannen maar die niet goed weet waar te beginnen verbinding tussen bestuur en werkgroepen, koers en activiteiten bij elkaar houden individuele drijfveren van sommige werkgroepleden met zakelijke belangen Bij Energiek Heusden wordt gewerkt met het stuurgroep model waarbij het bestuur elke 6 weken overlegt met de werkgroepvoorzitters. Dit is zoeken naar goede samenwerking. De deelnemers aan de overleggen waren bij de start vreemden voor elkaar. Bestuur is actief gaan ontwikkelen en de werkgroep komt niet in beweging. Hoe laat je dit goed werken? Het bestuur moet dichtbij de werkgroepen opereren, goed luisteren naar alle ideeën en deze verwerken in de voorstellen voor activiteiten van de coöperatie. Vraag die nog niet voldoende beantwoord is: Hoe organiseer je de coöperatie zodat actieve leden hun motivatie behouden oftewel hoe zorg je ervoor dat de actieve leden het leuk vinden om voor de organisatie te werken? Arno van der Laan, bestuurslid VET- Vught PERSOONLIJK Arno van der Laan is betrokken bij VET- Vught omdat hij in zijn eigen omgeving een bijdrage wil leveren aan de energietransitie. Hiervoor ziet hij de lokale beweging als een belangrijk factor. Hij werkt professioneel aan het proces bij particuliere woningverbetering en kent de do s en don t hiervan goed. Deze proceservaring wil hij lokaal inzetten. Persoonlijk wil hij concrete activiteiten ontwikkelen die de klimaatverandering tegengaan. Hij is nieuwsgierig naar hoe dat op Vughts niveau vorm gaat krijgen; hoe mensen dat samen doen. Arno heeft aangemeld om actief te worden op een van de informatie- bijeenkomsten. Eerst was hij actief als een van de kwartiermakers en nu is hij algemeen bestuurslid en gaat zich de komende tijd richten op de verbinding tussen de mensen die actief zijn voor de coöperatie. Hij gaat werken aan de zichtbaarheid van VET- Vught. Hoe kan je de energie van de mensen gebruiken om de richting van VET- Vught samen te bepalen. Hij wil werken aan gemeenschappelijkheid, nu ervaart hij bestuur en werkgroepen nog teveel als los zand. Hij gaat de doelstelling van de energie coöperatie samen met de werkgroepen vertalen naar de menselijke maat. Hoe kunnen mensen ook in hun privé leven stappen zetten om de energietransitie vorm te geven. VET kan er voor zorgen dat het leuk is om dit samen te doen, waardoor een extra resultaat een betere samenleving is. Arno verwacht dat de coöperatie het middel is om op lokaal niveau concrete stappen te nemen. Als bestuurslid gaat hij aan de slag om te komen tot een concreet plan van aanpak voor 2015 en verder. Het is belangrijk om richting te bepalen. Wat is VET- Vught over 5 jaar? Is het een netwerkorganisatie

3 die duurzame projecten en initiatieven mogelijk maakt en/of is het een lokaal energiebedrijf. Hierover doet hij geen uitspraak, de tijd zal het leren. Arno zet zijn bestuurservaring en zijn vermogen in om abstracte, beleidsmatig thema om te zetten in de praktijk. Hij kan goed schakelen tussen deze niveaus. Voor de coöperatie is gemeenschappelijkheid de kern. De actieve leden het gevoel geven dat de activiteiten die ze op zich nemen onderdeel zijn van VET- Vught. Samenwerking op verschillende niveaus ziet Arno als heel belangrijk. Er voor zorgen dat niet elke coöperatie het wiel opnieuw uit moet vinden. Pas wat er al beschikbaar is, aan op de Vughtse maat. Hiervoor is samenwerking nodig. Leren van elkaar hoe je wel, maar ook hoe je het niet moet doen. Ervaren dat je deel uitmaakt van een brede beweging, dat er veel mensen mee bezig zijn. Voor de lokale coöperaties is het bij bovenlokaal samenwerken waarschijnlijk wel eens schipperen om de beweging van onderop goed aan te haken, het is een uitdaging hier op democratische wijze invulling aan te geven. Persoonlijk vraagt Arno zich af of zijn input en ook die van andere actieve ook voldoende oplevert. Dat is belangrijk dat die de vraag What s in it for me? regelmatig gesteld wordt. Staan inzet individuele leden en het resultaat dat geboekt wordt in een goede verhouding en geeft het voldoening. Er ligt een uitdaging voor VET- Vught om voldoende zichtbaar te worden. OVER ENERGIECOÖPERATIE VET- VUGHT VET- Vught is in najaar 2013 gestart als burgerinitiatief door 3 Vughtenaren. Zij hebben de publiciteit gezocht. Met 3 informatie- bijeenkomsten hebben zij gepeild of er voldoende draagvlak is voor een initiatief op gebied van duurzame energie. Ongeveer 150 mensen bezochten de informatiebijeenkomsten. Er meldden zich ongeveer 45 vrijwilligers. Er zijn toen de werkgroep productie, reductie, pr/communicatie en organisatie opgericht. De 3 initiatiefnemers zijn met 3 andere vrijwilligers de kwartiermakers geweest wat geresulteerd heeft in de oprichting van de coöperatie in september De gemeente heeft de oprichting gefaciliteerd door het initiatief openlijk te steunen, ambtelijk mee te denken en ruimte beschikbaar te stellen voor bijeenkomsten. Nu komt het eerste concrete project van de grond op gebied van reductie; Buurkracht dat wordt gefaciliteerd door Enexis. Hiermee gaan de handen uit de mouwen. Het bestuur is bezig haar lokale netwerk op de bouwen en VET- Vught een plek daarin te geven, Er wordt regionaal samengewerkt door deel te nemen aan een Europees project van streekorganisatie Het Groene Woud. Ook wordt er samengewerkt met 19 gemeenten in het kader voor beschikbare VNG subsidie. Hier werd zichtbaar dat samen optrekken invloed heeft. Een ander project is het initiatief om een 4 energieleverende huizen te bouwen en de wijk mee te nemen in een verduurzamingsslag. Project van een aantal Vughtse ondernemers dat onder de vlag van VET is gebracht. Met de gemeente wordt op hun verzoek overlegd over zonnepanelen op het dak van het gebouw aan de Kettingweg. VET- Vught kent op dit moment nog geen leden. De coöperatie is onlangs opgestart en het bestuur gaat dit nu uitwerken. De coöperatie wordt nu gedragen door ongeveer 30 actieve vrijwilligers: 6 bestuur, 8 werkgroep productie, 4 werkgroep reductie en 3 werkgroep communicatie. Daarom heen is nog een kring van mensen actief die op oproep meedoen. Aan ledenwerving is nog niet actief gedaan. Dat is in voorbereiding. Wel zijn de namen en mailadressen verzameld van mensen die aan de informatiebijeenkomsten deelnamen. Ook kunnen Vughtse inwoners zich aanmelden voor de nieuwsbrief via de website. Er wordt ondertussen wekelijks een nieuwsbrief verstuurd. De informatiebijeenkomsten waren succesvol, omdat deze voldoende vrijwilligers opleverde om het initiatief te starten.

4 Er is nog geen doelgroepen- /ledenbeleid. Het bestuur is dit aan het voorbereiden. Verantwoordelijkheid voor de uitvoering wordt daarin uitgewerkt. Ledenbinding wordt hier onderdeel van. De voorbereiding van de werving wordt opgepakt door het bestuur en de werkgroep communicatie en de penningmeester houdt de registratie van leden bij. Wanneer alle actieve vrijwilligers bij elkaar komen, wordt dit bekend gemaakt in de lokale pers en kan iedereen deelnemen. Dat heeft tussentijds een paar nieuwe vrijwilligers opgeleverd. Verder zijn er in aanloop naar de oprichting een paar centrale bijeenkomsten geweest gericht op samen bepalen wat voor vorm VET- Vught zou krijgen en wat de grond gedachte is. Op de informatiebijeenkomsten hebben ongeveer 45 mensen aangegeven actief te willen worden, nu zijn er dat ongeveer 30. Dus eenderde is afgehaakt of heeft ondanks de toezegging nooit meegedaan. Er zijn concrete acties nodig waaraan de ledenwerving kan worden verbonden. Een vraag die actueel is voor VET- Vught is hoe je door middel van je activiteiten leden werft en aan je bindt. Hoe maak je je activiteiten zo zichtbaar dat inwoners van Vught willen aanhaken en erbij willen horen. Een volgende vraag is de legitimatie van VET- Vught. Waartoe zijn we er? Voor de burger? Voor de gemeente? Vragen die mij nu bezighouden gaat over de vraag die eerder aan bod kwam: What s in it for me? Ofwel, waarom zouden mensen nu lid worden van VET Vught? Welk voordeel hebben ze daarbij? Alleen goede intenties houden het op den duur niet. Dat betekent dat we concrete projecten moeten laten zien, niet alleen om zichtbaar te zijn, maar ook om leden te kunnen binden en om kennis en ervaring op te kunnen doen. Daarvoor is focus nodig om volgend jaar een of meerdere concrete projecten te hebben waar mensen van kunnen profiteren. Meedoen aan een energiebesparingsproject of een energieproductie project is interessant voor mensen waardoor ze lid willen worden. Marc Verbeeten, voorzitter van Energie Coöperatie Boxtel PERSOONLIJK Marc Verbeeten geeft aan dat hij gekozen heeft om tussen zijn 35 ste en 50 ste niet alleen met geld verdienen bezig te willen zijn. Hij was onder andere actief als voorzitter van het bestuur van Sint- Christoffel, een schoolbestuur met 7 basisscholen. Zijn drijfveer om met duurzame energie aan de slag te gaan komt voort uit het feit dat hij kinderen heeft. Hij wil een bijdrage leveren om een goed leefklimaat voor de toekomst te waarborgen. Hij komt liever in actie dan dat hij gaat staan klagen aan de zijlijn. De energie coöperatie kwam op zijn pad. Het had ook zorg kunnen zijn. Burgers kunnen veel meer zelf doen, zelf verantwoordelijkheid nemen. Het is belangrijk niet alles over te laten aan overheid en commerciële partijen. Hij werd erbij gevraagd, het spreekt hem aan om burgers de verantwoordelijkheid voor de energievoorziening terug te geven. Marc is voorzitter van EC Boxtel en verzet heel veel werk voor de coöperatie. Hij merkt dat mensen nog steeds opkijken tegen de voorzitter. Hij is nu 1,5 jaar hard aan het werk voor ECB en merkt dat er

5 vermoeidheid begint op te treden. Inmiddels nemen de andere bestuursleden werk over maar veel werk blijft bij het bestuur.. Voorzitter zijn past bij Marc, hij neemt van nature het voortouw en komt in actie. Toen het bestuur werd gevormd was er niemand anders die het op wilde pakken. Hij is een ontwikkelaar en geen beheerder. Als de coöperatie staat gaat hij weer wat anders doen. Voor het functioneren van de coöperatie is verbinding met de lokale gemeenschap heel belangrijk. Er zijn veel ontwikkelingen die de aandacht vragen van coöperatie in Boxtel maar ook op regionaal en provinciaal niveau (wind, collectieve installaties, verduurzaming woningen) Er is te weinig tijd om in dialoog te gaan met de gemeenschap. Wel bestaat er een positief beeld van ECB door aanwezigheid op jaarmarkten, sociale media en de acties waarbij de flyers in heel Boxtel verspreid worden. Mensen mobiliseren is lastig, bij bijeenkomsten kom je steeds dezelfde groep tegen. Marc is mede oprichter van de Verenigde Energie Coöperaties, dus samenwerking vind hij belangrijk. Met coöperatie Schijndel en s- Hertogenbosch heeft ECB een project ingediend bij de provincie voor verduurzaming van woningen. Hij is er wel van overtuigd dat de geografisch schaal niet te groot moet zijn. Bij succesvolle samenwerking speelt lokale cultuur zeker een rol. Belangrijk om voldoende energie in de eigen coöperatie te steken. Regionaal samenwerken door samen concepten uit werken die passen in de regio en lokaal kunnen worden ingevuld. De provinciale samenwerking moet dienstbaar zijn en voorbereidingen treffen om lokaal vooruit te kunnen. Denk hierbij aan het faciliteren van de gezamenlijke backoffice. Landelijke samenwerking kan met oog voor lokale worteling en werken in overzichtelijke netwerken. OVER ENERGIECOÖPERATIE BOXTEL (ECB) Op 12 november 2012 is de EC opgericht. Er was eerst een initiatiefgroep bestaande uit de gemeente, de werkgevers, de woningcorporatie en de Rabobank. Vervolgens is Martijn Messing ingeschakeld. Marc s kracht ligt in het doorpakken en in minder dan een jaar werd de coöperatie opgericht. Bij de start was er een bestuur van 3 personen en een raad van toezicht van 3 personen waaronder een wethouder. Ondertussen bestaat het bestuur uit 5 personen met de volgende achtergronden : advocaat, subsidioloog, ondernemer en consultant (2). De werkgroep communicatie bestaat uit 5 personen en is verantwoordelijk voor de website, acties voor leden, krant en evenementen. De werkgroep productie bestaat uit 5 bèta s. Werkgroep reductie heeft 3 leden en loopt moeizaam. De coöperatie telt 250 leden die 10,- per jaar betalen; er is 1 soort lid. Leden worden geworven op evenementen maar dat levert weinig leden op (3 a 4 op een dag). Bij deelname aan projecten worden mensen automatisch lid. Er zeggen nauwelijks mensen op. De Energiecoöperatie Boxtel is opgericht door en voor Boxtelse burgers die onze gemeenschappen willen versterken door duurzame, betaalbare en eigen energie voor iedereen mogelijk te maken. ECB doet dit door zelf duurzame energie- installaties te leveren, energie- en besparingsprojecten te initiëren en beleid te beïnvloeden. We werken zoveel mogelijk met lokale partijen die een goede kwaliteit combineren met maatschappelijk verantwoord ondernemen. De ECB heeft al meer dan 200

6 woningen van zonnepanelen voorzien, ontwikkelt drie zonnestroomprojecten en organiseert gemeenten rond het thema sociale windenergie. Nog dit jaar zullen zo n 60 mensen een EPA- advies krijgen via de ECB. Bij de zonnepanelen voor sociale woningen gaat de huurder meer huur betalen en is het voordeel voor hemzelf. Hiermee wordt invulling gegeven aan de sociale doelstelling om energie betaalbaar te houden. Er zijn nu 200 huurwoningen met zonnepanelen. Er zijn geen activiteiten om de leden die er zijn te binden. Wel heeft de ECB enkele E- café s georganiseerd en is er de ALV. Lid worden gebeurt vooral via de acties zoals met zonnepanelen. Om gebruik te maken van aanbod via ECB moet je lid worden. Bij deze projecten kopen de leden certificaten. Met dit geld, aangevuld met crowdfunding, is EC Boxtel nu in staat een buurthuis en een school van zonnepanelen te voorzien. Er zijn in totaal ongeveer 250 woningen voorzien van zonnepanelen. ECB vraagt zich af hoe je de initiële deelname aan energieprojecten kan verhogen van 30% naar 50%? Wat voor mechanisme zit daar achter? Is het bereikbaar zonder heel veel gerichte aandacht? Hoe pak je dat concreet aan? Piet Boers, secretaris van Duurzame Energie Coöperatie Oisterwijk PERSOONLIJK Piet Boers beschrijft zichzelf als een creatieve ondernemer met ervaring in de detailhandel, horeca en dienstverlening. Hij is nu actief voor Duurzame Energie Coöperatie Oisterwijk (DEC) omdat hij tijd beschikbaar heeft door omstandigheden en netwerk wil opbouwen in Oisterwijk. Vanwege de verantwoordelijkheid die hij voelt om ook een leefbare wereld voor zijn kinderen na te laten is hij actief geworden voor DEC. Als zoon van een lokale zaadhandelaar leerde hij al vroeg de kracht van de coöperatie kennen. Hij ging letterlijk de boer op om zaden te verkopen en dan werd er vaak nee verkocht, omdat boeren zaken deden met hun eigen coöperatie de Noord- Brabantse Christelijke Boerenbond (NCB) Hij kent dan ook heel goed het verschil tussen een vereniging en een coöperatie. Hij ziet zich binnen DEC als bewaarder van de coöperatie en bewaker van het naleven van de statuten. Hij let goed op dat het bestuur dienend is aan de ledenvergadering die met nadruk gaat over het nemen van besluiten. Met nadruk op het zorgvuldig aanpakken en oppakken van inspraak van leden. Hij heeft gereageerd op een vrijwilligersvacature voor DEC bij welzijnsorganisatie De Twern. Hij heeft uitgebreide bestuurlijk ervaring (32 jaar) bij sportverenigingen als voorzitter en penningmeester. Hij vindt het interessant om voor DEC invulling te geven aan de secretaris functie in het bestuur. Als DB- lid en omdat hij de mogelijkheid heeft, is hij de regionale vertegenwoordiger van DEC. Voor het goed draaien van DEC zijn 40 à 50 vrijwilligers nodig volgens Piet. Vrijwilligers vinden en binden vraagt aandacht. De verticale samenwerking zoals Piet de regionale en provinciale samenwerking noemt, verloopt naar zijn ervaring moeizaam. De uitdaging voor DEC ligt primair om een serieuze speler op lokaal niveau te worden. Daarom ziet Piet horizontale samenwerking met andere burgerinitiatieven als hogere prioriteit dan verticaal samenwerken.

7 DEC is niet aangesloten bij de Verenigde Energie Coöperaties (VEC). Op dit moment vindt DEC de VEC niet transparant genoeg. Belangrijk is dat duidelijk is wie wat doet en met welke middelen. DEC zou graag zien dat initiatieven niet worden afgeschermd maar juist gedeeld zodat veel EC s er hun voordeel mee kunnen doen. Het Maatschappelijk Innovatie Fonds Gemeente Oisterwijk (MIGO) geeft advies aan de gemeente over besteden van middelen aan lokale initiatieven. Ook DEC is een van de positief beoordeelde initiatieven. Piet zou het mooi vinden als op termijn er een backoffice wordt georganiseerd op lokaal niveau die meerdere burgerinitiatieven faciliteert. OVER DEC OISTERWIJK DEC Oisterwijk is in maart 2013 opgericht. Piet Boers heeft de start niet meegemaakt, hij is er in november bijgekomen. Er is een brede initiatief groep gevormd, die geleid heeft tot de oprichting van de coöperatie. Aan de eerste open avond namen 80 mensen deel waarvan een groot deel lid werd. De ledengroei zet zich niet door, er zijn nu nog steeds tussen de 70 en 80 leden. Door de zonnepanelenactie zijn er 21 leden bijgekomen, DEC neemt ook deel aan evenementen maar dan levert een hele dag hooguit 2 à 3 leden op. De communicatie is een aandachtspunt. De zonnepanelenactie hing te sterk op de coöperatie uit Haaren en de inzet van DEC wordt door de deelnemers aan het project niet op waarde geschat. Leerpunt is dat je op moet passen om als commerciële partij gezien te worden en dat het advies via DEC van goede kwaliteit moet zijn. Als DEC leverancier wordt van duurzame energie vindt Piet dat een andere zaak. Energie leveren hoort bij de kernactiviteiten van de coöperatie, bij opwekking gaat het eerder om de advisering en het ontzorgen van de burger. Voor DEC is het spannend of de 4 windmolens in Oisterwijk er komen. Hierover wordt door de gemeente Oisterwijk en Oirschot onderhandeld met Essent (RWE). Er kan dan aan huishoudens stroom geleverd worden. DEC kan dan duurzame stroom gaan leveren aan haar leden. Er liggen dan ook kansen om voor huurders i.s.m. de woningbouwcoöperatie de energierekening te verlagen. DEC kent 2 soorten leden: particulieren en bedrijven. Particulieren betalen 10,00 en bedrijven 50,00 + 1,00 per werknemer. Er zijn 5 bestuurszetels waarvan er momenteel een vacant is. Piet vind het goed dat er een vrouw voorzitter is i.t.t. veruit de meeste andere energiecoöperaties. In het eerste jaar zijn er 3 bestuursleden gewisseld. Dat zat hem onder andere in het nastreven van verschillende doelstellingen. Er is een werkgroep coöperatiezaken (4 pers.). Een werkgroep opwekking (5 pers) waarvan er 2 actief zijn voor de windmolens. Een werkgroep besparing (5 pers) met veel ideeën, maar nog geen acties en een werkgroep PR. Het bestuur gaat een andere werkwijze voorstellen. Hierbij worden de werkgroepen opgeheven en wordt er gezamenlijk per kwartaal in wisselende samenstelling een project of actie uitgevoerd. Aan elk project wordt een bestuurslid verbonden om de lijn met het bestuur open en direct te houden. DEC probeert een lokale invulling te geven aan acties die landelijk aandacht krijgen zoals de warme truien dag. Hierbij probeert DEC door lokale groepen onderling te verbinden de nut en noodzaak van gedragsverandering onder de aandacht te brengen. Piet denkt nu aan jongeren die warme truien showen op de catwalk, die ze samen met ouderen ontworpen en gebreid hebben.

8 DEC werft leden via acties en aanwezigheid met stand op evenementen. Er is weinig aanwas van leden. Op evenementen staan is goed voor de naamsbekendheid, maar levert weinig nieuwe leden op. De startbijeenkomst in 2013 heeft de meeste leden opgeleverd. DEC heeft geen doelgroepen/leden beleid. Daarmee is dus ook geen beleid om leden te binden. Het bestuur wil daarom projectmatig gaan werken. DEC heeft een website en een nieuwsbrief eens per kwartaal. Het organiseren van energiecafé is in voorbereiding. Het leden aantal is stabiel, de leden die via het zonnepanelenproject aanhaakten, bleven meestal geen lid. Daar was onvoldoende betrokkenheid. Leerpunt is dat dit een belangrijk punt is bij communicatie over projecten. DEC wil graag een verbindende schakel worden tussen allerlei burgerinitiatieven in Oisterwijk. Hier kan je elkaar faciliteren, en ervoor zorgen dat het werk leuk blijft voor de initiatiefnemers. Voor DEC is het mooie sprong vooruit als er daadwerkelijk duurzame energie opgewekt in eigen gemeente geleverd kan worden aan de inwoners. Wat is een sociale energie coöperatie? Wat betekent dat voor de concrete acties van DEC? Hoe ben je op de juiste wijze bezig met ontlasten en belasten van actieve leden? Ruud Hemelaar (voorzitter) en Maayke Boon van Ostade- van Oerle (secretaris) van Energiecoöperatie Schijndel PERSOONLIJK Ruud Hemelaar steekt van wal met de vraag of het aantal leden van de coöperatie iets zegt over of de coöperatie succesvol is. Het gaat uiteindelijk over het behalen van de doelstellingen. Wanneer de coöperatie met een beperkt aantal inwoners een PV- project doet en het effect is dat anderen hun voorbeeld volgen, is het doel van meer opwekking gehaald. De activiteit van de coöperatie fungeert dan als vliegwiel. De coöperatie neemt geen concurrentie positie in en zoekt de kansen voor samenwerking op. De coöperatie werkt op basis van vertrouwen, van, voor en door de inwoners. Het hebben en houden van leden is geen doel zich, leden blijven als de coöperatie waardevol voor ze is. Maayke Boon van Ostade van Oerle is 56 jaar oud en heeft 3 kinderen. Ze werkt als zzp- er in de secretariële dienstverlening en is al sinds het begin van haar werkzame leven geraakt door innovatieve bedrijven; daar zit energie en vernieuwing in. Om te weten wie ze wil zijn, heeft ze zich verdiept in geweldloze communicatie en dat geeft richting aan haar leven. Deze kennis en ervaring brengt ze in, in het bestuur van de coöperatie. Privé heeft ze al eerder gekozen voor duurzame maatregelen in haar woning. Ze was actief voor Veerkrachtig Schijndel van waaruit de energiecoöperatie Energie Schijndel is ontstaan. Ze heeft behoefte aan gezamenlijkheid en inspiratie en vindt dit terug in de energiecoöperatie. Het sociale aspect staat voor haar centraal. Wanneer mensen zich kunnen verbinden ontstaat er een vorm van duurzame energie die vanuit jezelf ontstaat en voelbaar is. Iedereen is welkom. Hoe maak en houd je dit wakker bij jezelf en bij anderen. Ze heeft zich aangesloten omdat ze goed is in zaken handen en voeten te geven, praktisch aan de slag te gaan. Maayke is een van de initiatiefnemers en secretaris van het bestuur en is van secretaresse gegroeid naar bestuurlijk denken en doen. Ze brengt hier haar professionele achtergrond in secretariële dienstverlening in. Het is soms een strijd om daarin de balans te vinden. Als enige vrouw in het bestuur ervaart ze haar bijdrage als complementair. Haar kracht ligt in het toetsen op praktische uitvoerbaarheid van projecten en begrijpelijk maken en daarmee ook transparant.

9 Voor de coöperatie is het belangrijk om meer mensen actief te betrekken. De coöperatie wil heel veel, maar er is een beperkte groep mensen actief, maar het groeit. De uitdaging is mensen te raken en de indruk te geven dat hun kwaliteiten nodig zijn. Iedereen heeft inbreng en brengt nieuwe dingen. Hoe kun je dat beschikbaar maken? Samenwerking over de grenzen van Schijndel ziet Maayke als zinvol. Het is niet altijd duidelijk welke samenwerkingsmogelijkheden er zijn. Het legt een extra druk op het bestuurswerk. Een partij als de VEC is belangrijk om samenwerking en uitwisseling van kennis en ervaring mee te organiseren. Ruud Hemelaar beschrijft zich als een tevreden pensionado. Zijn werkzame leven begon hij als biotechnicus bij Philips en groeide door naar marketing manager Benelux bij Baxter. Daarna heeft hij een aantal jaren als zelfstandige project- en interimmanager gewerkt. Hij was heel vaak buiten Schijndel. Om lokale binding te krijgen is hij lokaal actief geworden. Eerst in de werkgroep duurzaamheid van de gemeente. Daarbij kwam Veerkrachtig Schijndel, een Transition Town Groep. De gemeente wilde graag een energiecoöperatie en startte de eerste oriëntatie met een aantal bedrijven en organisaties. De fysieke werkplek ontstond als vanzelf vanuit de Schijndelse groene kantoortuin. Ruud stopte met de energiecoöperatie en werd later teruggevraagd als voorzitter. Hij vroeg Maayke mee als bestuurslid. Zij vullen elkaar goed aan. Ruud is van de lange termijn modellen en Maayke is sterk in praktische invulling daarvan. Ruud geniet ervan mensen in hun kracht te zetten en deze te ontwikkelen. Daar werkt hij aan vanuit zijn rol als voorzitter. Hij ziet het bestuur van de coöperatie als een groep medeleden. Het bestuur stippelt de weg uit. Het bestuur geeft gezicht aan de coöperatie en geeft richting aan voorstellen. De leden kiezen en geven vorm aan de voorstellen. Communicatie met de leden is heel belangrijk. Er is een spanningsveld tussen het lokaal sociaal samenwerkingsmodel van de coöperatie en het bovenlokaal samenwerken met meerdere coöperaties. De beeldvorming die samenwerkingen in grotere verbanden met zich meebrengt, is dat al snel een vergelijking wordt getrokken met de Esssenten en Enexissen in deze wereld. Belangrijk is om het lokaal kleinschalig te houden. Er is bijvoorbeeld al afgesproken dat na de gemeentelijk samenvoeging er 3 energiecoöperaties actief zullen zijn om het wij- gevoel en nest gevoel te behouden. OVER DE COOPERATIE De gemeente was de initiatiefnemer voor Energie Coöperatie Schijndel. Er is gestart met een zeer brede initiatiefgroep met het Elde College, de ZLTO, SKOPOS (primair onderwijs), Stichting Laverhof ( peuterspeelzalen), Fairtrade, Rabo bank, Huis en Erf en Sint Barbara. Daar haakte in tweede instantie ook de Denktank Duurzaamheid Schijndel en Veerkrachtig Schijndel bij aan. In februari 2013 was er een publieksavond waar ruim 200 inwoners aan meededen. Op die avond konden mensen aspirant- lid worden. Op 2 oktober 2013 vond de oprichtingsavond plaats. Dat leverde 90 leden op. Daarna werden de aspirant leden benaderd en na 4,5 maand waren er 180 leden. Nu zijn dat er 220 ongeveer. De ledenwerving is activiteit gebonden en niet structureel. Nu de coöperatie een heel jaar actief is heeft slechts een enkeling zijn lidmaatschap beëindigd. Op moment van incasso van het lidmaatschapsbedrag en omdat verwachtingen te hoog waren. Alles bij elkaar is het ledenaantal nog steeds groeiende. WattNu is een project dat zich richt op woningbezitters om actief aan de slag te gaan om het energieverbruik terug te dringen. Aan de hand van een werkboek gaan groepjes mensen aan de slag om hun energieverbruik terug te dringen en eigen huis energiezuiniger te maken. Het levert meer op dan energie besparen alleen, omdat er ook een sociale band ontstaat en sommige groepen elkaar

10 blijven zien. Er wordt ook een huurdersversie en ook de ontwikkeling van een MKB versie zit in de planning. Samen met de energiecoöperatie van Den Bosch en van Boxtel is een projectvoorstel ingediend bij de provincie om tot verduurzaming van een substantiële woningvoorraad te komen. Daar maakt WattNu onderdeel vanuit. Energiecoöperatie Schijndel kent slechts één soort lid en zij hebben er nu zo n 220. Voorwaarde voor het lidmaatschap is het betalen van 10 euro per jaar. Het bestuur bestaat uit 5 personen en er is een RvC van 3 personen. Er zijn ongeveer 20 actieve leden. De werkgroepen zijn opgeheven en er wordt nu projectmatig gewerkt in blokken van 3 maanden. Deze werkwijze is pas gestart. Vrijwilligers kunnen nu, na afronding van een project, opnieuw bekijken waar ze zich voor in willen zetten of een periode niet mee doen. Elk kwartaal komt het bestuur met alle actieve leden bij elkaar om uit te wisselen over de voortgang en afspraken voor het komende kwartaal. Met deze werkwijze is net gestart, omdat de ervaring was dat de werkgroepen een te ruime opdracht hadden en het lastig was om de focus te vinden waardoor ze niet slagvaardig waren. Het is ook de bedoeling dat actieve leden hun eigen netwerk gaan inzetten om projecten voor elkaar te krijgen. Voorbeeld is de activiteit de dag van morgen die uitgevoerd is op de dag van de duurzaamheid Dit is door een projectgroep uitgevoerd. Het is goed bevallen zo te werken en ze gaan dit volgend jaar weer doen. Ze hebben budget gekregen en konden autonoom aan de slag. Ook in de communicatie met de leden is een ommekeer gemaakt. De nieuwsbrief met veel info die op willekeurige per jaar verscheen is vervangen door nieuwsflitsen. Nadeel van de nieuwsbrief was dat de interval te groot was en het nieuws soms al achterhaald. Nieuwsflitsen bestaan uit actuele berichten die direct per mail aan leden wordt gestuurd. Energiecoöperatie Schijndel heeft een lid die als spin in het web fungeert voor de communicatie en de website. Alles wat naar buiten gaat, gaat via haar. Ze draagt zorg voor de vorm, inhoud en samenhang in de communicatie. Ze is een professional op gebied van communicatie. Er worden geen leden geworven om het leden werven. Ledenwerving is een afgeleide van de activiteiten van de coöperatie. Dus wordt er een energiecafé georganiseerd als het past binnen de activiteiten van een van de projecten. Bij activiteiten en evenementen in Schijndel wordt scherp gekozen op de vraag of het zinvol is om deel te nemen. Dus vooral meedoen aan activiteiten waaraan vooral Schijndelaren en je het belang van duurzaamheid en duurzame energie aan hen zichtbaar kunt maken deelnemen. Gebruik maken van landelijke activiteiten als het past zoals met een lokale vertaling. Op evenementen waar je in algemene zin leden werft loop je het risico als energieleverancier gezien te worden. Dat geeft een verstoorde beeldvorming. Hoe geef je mensen het gevoel dat hun inbreng waarde heeft en dat ze iets kunnen toevoegen? Hoe betrek je meer vrouwen en jongeren? Hoe krijg je draagvlak onder je leden voor windenergie? Hoe bindt je mensen voor langere tijd aan de coöperatie?

Verwerking diepte-interviews. i.h.k.v. Sociale innovatie en energiecoöperaties in Het Groene Woud

Verwerking diepte-interviews. i.h.k.v. Sociale innovatie en energiecoöperaties in Het Groene Woud Verwerking diepte-interviews i.h.k.v. Sociale innovatie en energiecoöperaties in Het Groene Woud Bestuursleden Diepte interview Rinus Zebregts, secretaris van Energiek Heusden Arno van der Laan, bestuurslid

Nadere informatie

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld.

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. Resultaat Vragenlijst: Waarom doe je mee met de lokale energiecoöperatie? 26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. 1. Ik ben op de volgende manier betrokken bij de lokale

Nadere informatie

Oprichtingsvergadering 3 april 2013. Opgewekt aan het IJ

Oprichtingsvergadering 3 april 2013. Opgewekt aan het IJ Oprichtingsvergadering 3 april 2013 Opgewekt aan het IJ Agenda oprichtingsvergadering 3 april 2013 1.Korte introductie ronde: RvC, bestuur en aanwezigen 2.Over NDSM Energie Missie, visie, kernwaarden,

Nadere informatie

Endura. Samen duurzaam

Endura. Samen duurzaam Endura Samen duurzaam December 2016 Onze naam Endura is de lokale energiecoöperatie voor Harderwijk en Hierden. Onze naam staat voor duurzaamheid en uithoudingsvermogen. p.2 / December 2016 Wim Sederel

Nadere informatie

Bernhezer EnergieCoöperatie BECO

Bernhezer EnergieCoöperatie BECO Bernhezer EnergieCoöperatie BECO Ontstaan BECO Initiatiefgroep: lokaal en duurzaam Gesteund door lokale RABO en gemeente Najaar 2012 publieksavond Tweede avond voor belangstellenden werkgroepen Januari

Nadere informatie

Stichting GO! Groen Ondernemersnetwerk s-hertogenbosch e.o. Bevindingen inspiratiebijeenkomst Lokale Duurzame Energie Brabant (LDEB)

Stichting GO! Groen Ondernemersnetwerk s-hertogenbosch e.o. Bevindingen inspiratiebijeenkomst Lokale Duurzame Energie Brabant (LDEB) Bevindingen inspiratiebijeenkomst Lokale Duurzame Energie Brabant (LDEB) Datum : Donderdag 20 oktober 2011 Locatie Aan Van : Kloosterhotel ZIN, Vught : Deelnemers van de inspiratiebijeenkomst : Lili Mostard,

Nadere informatie

De Lokale Duurzame Energie Coöperatie. EnergieCoöperatieBoxtel WWW.ECBOXTEL.NL. Betaalbaar, duurzaam, eigen en onafhankelijk

De Lokale Duurzame Energie Coöperatie. EnergieCoöperatieBoxtel WWW.ECBOXTEL.NL. Betaalbaar, duurzaam, eigen en onafhankelijk De Lokale Duurzame Energie Coöperatie EnergieCoöperatieBoxtel Betaalbaar, duurzaam, eigen en onafhankelijk WWW.ECBOXTEL.NL LDEC: Waarom en waartoe leidt het Samen met leden realiseren van betaalbare, duurzame,

Nadere informatie

HANDOUT BUSINESSPLAN dea HIER OPGEWEKT ENERGY PIT 12 APRIL #energypit

HANDOUT BUSINESSPLAN dea HIER OPGEWEKT ENERGY PIT 12 APRIL #energypit HANDOUT BUSINESSPLAN dea HIER OPGEWEKT ENERGY PIT 12 APRIL 2013 www.hieropgewekt.nl twitter: @hieropgewekt #energypit Handout businessplan dea Energy Pit -12 april 2013 Profiel dea is een energiecoöperatie

Nadere informatie

Activiteiten Netwerk

Activiteiten Netwerk ALV 2015 Programma Opening door de voorzitter Verslagen en werkplannen Financieel verslag en begroting Decharge Bestuur Verkiezing van het nieuwe bestuur Verkiezing van de ledenraad Pauze Dienstverlening

Nadere informatie

Aan de Raad Raad Made, 24 oktober 2014

Aan de Raad Raad Made, 24 oktober 2014 Aan de Raad Raad Made, 24 oktober 2014 OPINIERONDE 2 oktober 2014 Agendapuntnummer: 6 Raadsvergadering 16 oktober 2014 Onderwerp: Sociale randvoorwaarden windenergie Registratienummer: 14int03080 Casenr:

Nadere informatie

5.2 Energiebesparing in de bestaande bouw: Op zoek naar een business case voor lokale initiatieven

5.2 Energiebesparing in de bestaande bouw: Op zoek naar een business case voor lokale initiatieven 5.2 Energiebesparing in de bestaande bouw: Op zoek naar een business case voor lokale initiatieven Alfons Ramb Energiek Leiden Rolf Steenwinkel Amsterdam Energie Ron de Graaf Hoom Renske den Exter - Hoom

Nadere informatie

Deel 2: Activiteiten MONITOR

Deel 2: Activiteiten MONITOR Deel 2: Activiteiten MONITOR Deze Monitor gaat over jullie activiteiten met, voor en door bewoners op het gebied van: 1. Inkoop energie 2. Collectieve inkoopacties zonnepanelen 3. Energiebesparingsacties

Nadere informatie

Energieloket EBGV 20-11-2015 Hier Opgewekt

Energieloket EBGV 20-11-2015 Hier Opgewekt Energieloket EBGV 20-11-2015 Hier Opgewekt Gerben van Lunteren, Feike van der Zandt, Aernoud Olde, Renske den Exter, Raoul Santibanez Gemeenten: Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden, Naarden,

Nadere informatie

Visie op Sociale windenergie. Burgerinitiatief Duurzaam Drimmelen

Visie op Sociale windenergie. Burgerinitiatief Duurzaam Drimmelen Visie op Sociale windenergie Burgerinitiatief Duurzaam Drimmelen Wat zijn onze doelstellingen? DUURZAAM LOKAAL BETAALBAAR Duurzaam Drimmelen wil duurzaamheid in gemeente Drimmelen vergroten Ecologisch,

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: Onderwerp: projectsubsidies vierde tranche 2014

Collegevoorstel. Zaaknummer: Onderwerp: projectsubsidies vierde tranche 2014 Collegevoorstel Inleiding Projectsubsidies worden verstrekt voor incidentele activiteiten. Met projectsubsidies kunt u nieuwe en vernieuwende activiteiten ondersteunen en inspelen op actuele maatschappelijke

Nadere informatie

26 augustus 2014 Onderweg naar nieuwe duurzame initiatieven in Hilversum 1 26 augustus 2014

26 augustus 2014 Onderweg naar nieuwe duurzame initiatieven in Hilversum 1 26 augustus 2014 1 AGENDA 20.00 uur 1. Welkom / opening 2. Kort voorstelrondje 3. Inventarisatie van initiatieven die aanwezigen graag willen bespreken 4. Vaststellen agenda 5. Korte presentatie Duurzaam Hilversum & Hilversum

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder

Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 10 juli 2017 9 n.v.t. wethouder M. Blind Kenmerk 17.003559 *17.003559* Datum B&W-besluit

Nadere informatie

Werkboek MEER KLANTEN OP JOUW MANIER! ANNEMIEKE TISSINK KRIJG MEER KLANTEN DOOR MARKETING IN TE ZETTEN OP EEN MANIER DIE BIJ JOU PAST

Werkboek MEER KLANTEN OP JOUW MANIER! ANNEMIEKE TISSINK KRIJG MEER KLANTEN DOOR MARKETING IN TE ZETTEN OP EEN MANIER DIE BIJ JOU PAST Werkboek MEER MANIER! ANNEMIEKE TISSINK KRIJG MEER DOOR MARKETING IN TE ZETTEN OP EEN MANIER DIE BIJ JOU PAST MANIER! Hoofdstuk 1 Nieuwe klanten nodig? Marketing is een vakgebied waar veel om te doen is.

Nadere informatie

Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014

Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014 Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014 Inleiding Dit plan bestaat uit vier delen: De voornemens van de Millenniumwerkgroep voor 2014 als overkoepelende werkgroep; Het activiteitenplan van de werkgroep

Nadere informatie

Duurzaam Haren STARTNOTITIE DUURZAAMHEIDCOÖPERATIE GEMEENTE HAREN

Duurzaam Haren STARTNOTITIE DUURZAAMHEIDCOÖPERATIE GEMEENTE HAREN Duurzaam Haren STARTNOTITIE DUURZAAMHEIDCOÖPERATIE GEMEENTE HAREN Uitgangspunt Duurzaam Haren wordt een duurzaamheidscoöperatie, waarin inwoners, bedrijven en organisatie kunnen participeren in duurzaamheids-

Nadere informatie

bedreigingen van de Fietsersbond afdeling Haagse regio

bedreigingen van de Fietsersbond afdeling Haagse regio 1 De sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen van de Fietsersbond afdeling Haagse regio Aan de hand van de enquête, die eind 2015 is gehouden onder Fietsersbondleden van de afdeling Haagse regio,

Nadere informatie

3. ORGANISATIE. 3.1 BESTUUR: Trekker: Bestuur. 3.2 ORGANISATIE Trekker: Bestuur

3. ORGANISATIE. 3.1 BESTUUR: Trekker: Bestuur. 3.2 ORGANISATIE Trekker: Bestuur Werkplan & Begroting 2011 1. VISIE Energie U is een duurzaam lokaal energie bedrijf gebaseerd op een vereniging zonder winstoogmerk. Wij willen de Utrechters helpen om in hun eigen omgeving hun eigen duurzame

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ STAP 8: UITVOERINGSPROTOCOL FACILITERENDE REGIEROL

BIJLAGE BIJ STAP 8: UITVOERINGSPROTOCOL FACILITERENDE REGIEROL BIJLAGE BIJ STAP 8: UITVOERINGSPROTOCOL FACILITERENDE REGIEROL Voorbeeld uitvoeringsprotocol faciliterende regierol Algemeen Het uitvoeringsprotocol heeft betrekking op de volgende onderwerpen: A. Het

Nadere informatie

Energiecafé BECO. 16 Oktober 2014

Energiecafé BECO. 16 Oktober 2014 Energiecafé BECO 16 Oktober 2014 Programma Welkom Introductie Presentatie Voorzitter BECO Peer Verkuijlen Waarom BECO? Gemeente Bernheze wethouder Wijdeven Energiemarkt in beweging DE Unie Rense van Dijk

Nadere informatie

Hoe word je van vrijwilligersorganisatie een bedrijf?

Hoe word je van vrijwilligersorganisatie een bedrijf? Hoe word je van vrijwilligersorganisatie een bedrijf? Workshop 6.4, Evenement Hier Opgewekt Den Haag, 21 november 2014 Arien Scholtens, dea Jurgen van der Heijden, CALorie Hoe word je van vrijwilligersorganisatie

Nadere informatie

Beeldvormende raadsavond Duurzaamheid

Beeldvormende raadsavond Duurzaamheid Beeldvormende raadsavond Duurzaamheid 11 april 2017 Doel van de avond - Raad meenemen in het proces tot nu toe; - Input genereren van raad én werkgroepen om visie aan te scherpen en voor verdere uitwerking;

Nadere informatie

Ontwikkelingen Zonne-energie

Ontwikkelingen Zonne-energie Ontwikkelingen Zonne-energie : Energieke Samenleving onderweg naar morgen Bert Bakker NIEUW: Bezuidenhoutseweg 50 2594 AW Den Haag 070 3040114 De oorsprong van (duurzame) energie De zon als energieleverancier

Nadere informatie

Algemeen profiel bestuurskandidaat

Algemeen profiel bestuurskandidaat Algemeen profiel bestuurskandidaat Ieder bestuurslid heeft functiespecifieke taken. Daarnaast vervult hij taken in het algemeen belang van de afdeling of de regio. Elk bestuurslid is in die optiek bijvoorbeeld

Nadere informatie

Communicatieplan FICE NL

Communicatieplan FICE NL Communicatieplan FICE NL In dit communicatieplan wordt voor verschillende doelgroepen de doelen, middelen en communicatiemomenten besproken. In de communicatie zijn de volgende doelgroepen te onderscheiden:

Nadere informatie

Beleidsplan Drechtse Stromen 2014-2020

Beleidsplan Drechtse Stromen 2014-2020 Beleidsplan Drechtse Stromen 2014-2020 BELEIDSPLAN DRECHTSE STROMEN 2014-2020 Dordrecht, juni 2014 1. INLEIDING Drechtse Stromen is een burgerinitiatief en is actief sinds het najaar van 2012. In dit beleidsplan

Nadere informatie

Johan ten Brinke. workshop Energiecoöperaties 12 mei 2014

Johan ten Brinke. workshop Energiecoöperaties 12 mei 2014 Johan ten Brinke workshop Energiecoöperaties 12 mei 2014 Basis spelregels Programma is bedoeld als een leidraad Interactie belangrijker dan monoloog, alleen de eindtijd staat vast We praten vrijuit en

Nadere informatie

Jaarverslag Vereniging Stadsdorp De Pijp 2014

Jaarverslag Vereniging Stadsdorp De Pijp 2014 Jaarverslag Vereniging Stadsdorp De Pijp 2014 Inleiding Op 21 maart 2014 is Stadsdorp De Pijp officieel een vereniging geworden. Korte tijd daarvoor zijn de handtekeningen hiervoor bij de notaris gezet

Nadere informatie

Visie GroenLinks Leiden in 2018

Visie GroenLinks Leiden in 2018 Visie GroenLinks Leiden in 2018 Inleiding GroenLinks afdeling Leiden staat stevig in haar schoenen. Afgelopen jaar is opnieuw bewezen dat wij, ondanks politieke tegenwind, als afdeling een goede verkiezingsuitslag

Nadere informatie

Raadsinformatieavond invulling sociale randvoorwaarden windenergie Zonzeel Welkom

Raadsinformatieavond invulling sociale randvoorwaarden windenergie Zonzeel Welkom Raadsinformatieavond invulling sociale randvoorwaarden windenergie Zonzeel Welkom 19 november 2015 1 Opzet presentatie 1. Inleiding 2. Terugblik/voorgeschiedenis 3. Gemeentelijke ambitie vertaald naar

Nadere informatie

KEMPENENERGIE. samen groen

KEMPENENERGIE. samen groen KEMPENENERGIE samen groen De coöperatie KempenEnergie wil alle inwoners van de 5 Kempengemeenten toegang geven tot de maatschappelijke en financiële voordelen van lokaal opgewekte schone energie. KEMPENENERGIE

Nadere informatie

Position paper Regietafel Energietransitie Utrecht

Position paper Regietafel Energietransitie Utrecht Position paper Regietafel Energietransitie Utrecht februari 2017 position paper regietafel energietransitie utrecht 2/6 Regietafel Energietransitie Utrecht Hieronder treft u informatie over de Regietafel

Nadere informatie

1. Beschrijving, doelstelling en resultaat van het project verduurzaming

1. Beschrijving, doelstelling en resultaat van het project verduurzaming Projectplan Verduurzaming woningen in Drimmelen 1. Beschrijving, doelstelling en resultaat van het project verduurzaming De coöperatie Duurzaam Drimmelen streeft ernaar Drimmelen in 2040 energieneutraal

Nadere informatie

Sociale Windenergie. Windenergie langs de A16. Wind A16 & Sociale windenergie

Sociale Windenergie. Windenergie langs de A16. Wind A16 & Sociale windenergie Sociale Windenergie & Windenergie langs de A16 1 Ons idee Samen Sociale Windenergie realiseren door samenwerking lokale initiatieven in Zundert?? 2 Wat zijn onze doelstellingen? DUURZAAM LOKAAL BETAALBAAR

Nadere informatie

Samen Energie Opwekken BZ 27 februari 2014

Samen Energie Opwekken BZ 27 februari 2014 Samen Energie Opwekken BZ 27 februari 2014 31 januari, het vervolg Veel belangstelling samen duurzame energie opwekken En samen energie te besparen En isolatieprojecten te starten Belangstelling initiatief

Nadere informatie

Stichting Solar Tiel. Plan van aanpak. 20 januari 2016 Zonnepanelen voor de Tielse sportverenigingen

Stichting Solar Tiel. Plan van aanpak. 20 januari 2016 Zonnepanelen voor de Tielse sportverenigingen Stichting Solar Tiel Plan van aanpak 20 januari 2016 Zonnepanelen voor de Tielse sportverenigingen Inleiding Binnen de Gemeente Tiel zijn vele sportverenigingen actief. Diverse verenigingen maken gebruik

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Marian Bentvelzen en Monique Strijk Juli 2012 Brede Hilledijk 590, 3072 NK Rotterdam Tel.: 0613467100, 0653224897 KvK: 54218853 E: moniquestrijk@hotmail.com, post@marianbentvelzen.nl

Nadere informatie

SPOORBOEKJE. Activiteiten met en voor elkaar! Inspiratie, tips en voorbeelden

SPOORBOEKJE. Activiteiten met en voor elkaar! Inspiratie, tips en voorbeelden SPOORBOEKJE Activiteiten met en voor elkaar! Inspiratie, tips en voorbeelden Elke week wandelen we samen. Inmiddels met meer dan twintig mensen. Als het weer te slecht is, doen we binnen een spelletje.

Nadere informatie

Promotie Ondernemers Binnenstad Dordrecht. Jaarplan 2015. (eerste versie op hoofdlijnen)

Promotie Ondernemers Binnenstad Dordrecht. Jaarplan 2015. (eerste versie op hoofdlijnen) Promotie Ondernemers Binnenstad Dordrecht Jaarplan 2015 (eerste versie op hoofdlijnen) Versie 2.0 27 maart 2015 1. Inleiding De POBD is een vereniging die als doel heeft het winkel- en horecabezoek aan

Nadere informatie

PARTICIPEREN IN WIND. windenergie in de Karolinapolder. Participatie in wind geeft meer draagvlak. Meer inspraak betekent meer verantwoordelijkheid

PARTICIPEREN IN WIND. windenergie in de Karolinapolder. Participatie in wind geeft meer draagvlak. Meer inspraak betekent meer verantwoordelijkheid PARTICIPEREN IN WIND windenergie in de Karolinapolder innogy september 2016 Participatie in wind geeft meer draagvlak Meer inspraak betekent meer verantwoordelijkheid Mogelijke modellen van participatie

Nadere informatie

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245.

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245. Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245 Jaarplan 2014 INHOUD 1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT 2 ALGEMENE DOELSTELLING 2 2

Nadere informatie

Index. 1. Waar komen we vandaan? 1. 2. Waar gaan we naartoe? 2. 3. Beleidsthema s 2014-2016 6

Index. 1. Waar komen we vandaan? 1. 2. Waar gaan we naartoe? 2. 3. Beleidsthema s 2014-2016 6 Index 1. Waar komen we vandaan? 1 2. Waar gaan we naartoe? 2 2.1 Missie 2 2.2 Visie 2 2.3 Doelstellingen 3 2.4 Strategie 4 2.4.1 Organisatie 4 2.4.2 Aanbod 4 2.4.3 Maatschappelijk rolmodel 4 2.4.4. Marketing

Nadere informatie

Lokale Duurzame Energie Bevlogen business. Zaterdag 9 maart 2013 Henk Stormink

Lokale Duurzame Energie Bevlogen business. Zaterdag 9 maart 2013 Henk Stormink Lokale Duurzame Energie Bevlogen business Zaterdag 9 maart 2013 Henk Stormink Wat is LochemEnergie? Een lokale duurzame energie coöperatie (LDE) Van, voor en door inwoners van de gemeente Lochem (een echt

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Present Barneveld

Jaarverslag Stichting Present Barneveld Jaarverslag Stichting Present Barneveld 2013 Stichting Present Barneveld is opgericht op 7 mei 2013 De akte van oprichting is verleden door notaris mr. G.A. van den Bos De statutaire vestigingsplaats is

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst SpoorZon. 10 september 2013 Coöperatie SpoorZon i.o.

Informatiebijeenkomst SpoorZon. 10 september 2013 Coöperatie SpoorZon i.o. Informatiebijeenkomst SpoorZon 10 september 2013 Coöperatie SpoorZon i.o. We zitten op het goede spoor Agenda De aanloop Waarom doen? Win-Win Zo werkt Coöperatie SpoorZon Wat hebben we bereikt? Wat betekent

Nadere informatie

*Z C7* documentnr.: INT/G/16/21049 zaaknr.: Z/G/15/25100

*Z C7* documentnr.: INT/G/16/21049 zaaknr.: Z/G/15/25100 *Z01290330C7* documentnr.: INT/G/16/21049 zaaknr.: Z/G/15/25100 Raadsinformatiebrief Onderwerp : Uitvoering moties duurzaamheid Aard : Motie raad Portefeuillehouder : H.A.W.M. Daandels Datum college :

Nadere informatie

Agendaformulier B&W-vergadering 1 november Raadsinformatiebrief *16.I000864* 16.I Programma. Ruimte, Bouwen en Wonen

Agendaformulier B&W-vergadering 1 november Raadsinformatiebrief *16.I000864* 16.I Programma. Ruimte, Bouwen en Wonen Agendaformulier B&W-vergadering 1 november 2016 Raadsinformatiebrief Programma Ruimte, Bouwen en Wonen Onderwerp Voorstel Tekst voor openbare besluitenlijst Integrale Strategie Ruimte De bijgevoegde raadsinformatiebrief

Nadere informatie

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR 1 JAARPLAN 2015 Voorwoord Het jaar 2014 is bijzonder succesvol geweest voor Present Rotterdam. Met succes zijn we op weg naar een stabiele organisatie met vaste partners, hebben we veel groepen vrijwilligers

Nadere informatie

KNLTB Stappenplan. beleidsplan tennisvereniging X

KNLTB Stappenplan. beleidsplan tennisvereniging X KNLTB Stappenplan beleidsplan tennisvereniging X Inleiding Iedere verenigingsbestuurder weet in het achterhoofd dat het belangrijk is om beleidsmatig en doelgericht te werken. Toch komen de meeste verenigingsbestuurders

Nadere informatie

gemeente Bunnik INFORMATIENOTA De gemeenteraad Het college van burgemeester en wethouders Datum: 7 maart 2017

gemeente Bunnik INFORMATIENOTA De gemeenteraad Het college van burgemeester en wethouders Datum: 7 maart 2017 gemeente Bunnik INFORMATIENOTA Aan: Van: De gemeenteraad Het college van burgemeester en wethouders Datum: 7 maart 2017 Onderwerp: Tussentijdse evaluatie Bunnik Duurzaam In december 2014 heeft de gemeenteraad

Nadere informatie

Van strategie naar praktijk: een case uit Den Haag

Van strategie naar praktijk: een case uit Den Haag Van strategie naar praktijk: een case uit Den Haag Door: Patrick Rancuret En wat levert het nu op? Dat is de vraag die menig manager in de gemeente Den Haag stelt als het gaat over het gebruik van sociale

Nadere informatie

Lokale duurzame energie ontwikkelen. Derck Truijens 18 april 2013

Lokale duurzame energie ontwikkelen. Derck Truijens 18 april 2013 Lokale duurzame energie ontwikkelen Derck Truijens 18 april 2013 Inhoud Windunie: samen voor de wind Lokale duurzame energie initiatieven Lokaal duurzame energie ontwikkelen Het begon in 2000... De energiemarkt

Nadere informatie

Samen, duurzaam doen!

Samen, duurzaam doen! Samen, duurzaam doen! Een E-platform voor duurzaamheid in de Utrechtse Heuvelrug Transitie: We leven niet in een tijdperk van verandering maar in een verandering van tijdperken Jan Rotmans hoogleraar transitie-management,

Nadere informatie

DE OPGEWEKTE WONING CLUB Samen aan de slag, voor jouw duurzame huis!

DE OPGEWEKTE WONING CLUB Samen aan de slag, voor jouw duurzame huis! DE OPGEWEKTE WONING CLUB Samen aan de slag, voor jouw duurzame huis! Wat is de Opgewekte Woning Club? De Opgewekte Woning Club is een slimme aanpak welke energiezuinig wonen en verbouwen bij woningeigenaren

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM 2013 Arnhem, juni 2014 Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van Stichting Geeferom 2013. Een Stichting opgericht vanuit een visie dat vele kleine beetjes een mooiere,

Nadere informatie

Visiedocument en Activiteitenplan 2013

Visiedocument en Activiteitenplan 2013 Visiedocument en Activiteitenplan 2013 1. Inleiding In Leusden is in september 2006 gestart met het project Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. De Gemeente Leusden, het bedrijfsleven en de maatschappelijke

Nadere informatie

Ondernemingsplan Zorgcoöperatie t Loo

Ondernemingsplan Zorgcoöperatie t Loo Ondernemingsplan Zorgcoöperatie t Loo 1. Aanleiding Op t Loo, één van de dorpskernen van de gemeente Bergeijk, is een start gemaakt met het maken van idops om zo de leefbaarheid in de kleine kernen te

Nadere informatie

JA: WONEN VOOR IEDEREEN! WENJEN FOAR ELKENIEN PVDA FRYSLÂN WONINGPLAN

JA: WONEN VOOR IEDEREEN! WENJEN FOAR ELKENIEN PVDA FRYSLÂN WONINGPLAN JA: WONEN VOOR IEDEREEN! WENJEN FOAR ELKENIEN PVDA FRYSLÂN WONINGPLAN Foto: Jeroen Mul/Flickr, Creative Commons JA: STEVIG INZETTEN OP BETAALBAAR EN GOED WONEN VOOR IEDEREEN! De afgelopen jaren is er dankzij

Nadere informatie

Welkom. Agenda Introductie Ontstaan & Doel 20duurzaam20 Pijlers Juiste Klimaat Bundelen van Kennis

Welkom. Agenda Introductie Ontstaan & Doel 20duurzaam20 Pijlers Juiste Klimaat Bundelen van Kennis Welkom Agenda Introductie Ontstaan & Doel 20duurzaam20 Pijlers Juiste Klimaat Bundelen van Kennis Voorstellen Stefan van der Laan Eigenaar Groene-Woningen Bedrijf voor verduurzamen van MKB / Particulieren

Nadere informatie

Beleidsnotitie Maatschappelijk draagvlak zonneakkers bij dorpen en wijken

Beleidsnotitie Maatschappelijk draagvlak zonneakkers bij dorpen en wijken Beleidsnotitie Maatschappelijk draagvlak zonneakkers bij dorpen en wijken 1. Aanleiding In december 2015 is door de gemeenteraad de Structuurvisie Emmen, Zonneakkers vastgesteld. In de structuurvisie zijn

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 VLP Roosendaal

Jaarverslag 2016 VLP Roosendaal Jaarverslag 2016 VLP Roosendaal Inhoudsopgave Voorwoord pagina 3 Doelstelling pagina 4 Beleidsplan 2016 pagina 4 Begrotingsbeleid pagina 4 Gebeurtenissen 2015 pagina 5 Bestuurssamenstelling pagina 5 Fractiesamenstelling

Nadere informatie

Opgesteld door Els van Eersel voorzitter 1 mei 2013 BELEIDSPLAN 2013-2015

Opgesteld door Els van Eersel voorzitter 1 mei 2013 BELEIDSPLAN 2013-2015 Opgesteld door Els van Eersel voorzitter 1 mei 2013 BELEIDSPLAN 2013-2015 Missie, visie en doelstellingen Missie van VTN De VTN is een dienstverlenende organisatie voor de aangesloten koren. Zij streeft

Nadere informatie

Greenspread. realising sustainable connections

Greenspread. realising sustainable connections Greenspread realising sustainable connections Greenspread, het Energieakkoord en CoopDeZon Inleiding Inleiding Greenspread richt zich op het ontwikkelen van lokale duurzame-energieproductiemiddelen. Greenspread

Nadere informatie

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012)

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) -1- Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) 1 Aanleiding voor het project Arbeidsparticipatie is een belangrijk onderwerp voor mensen met een chronische ziekte of functiebeperking

Nadere informatie

Deelnemers van Duurzame Leverancier streven naar een CO2-reductie van 20% in het jaar 2020 (t.o.v. 2010)

Deelnemers van Duurzame Leverancier streven naar een CO2-reductie van 20% in het jaar 2020 (t.o.v. 2010) Actieve deelname aan initiatieven Dit document beschrijft de actieve deelname van Pilkes aan het initiatief Duurzame Leverancier, Nederland CO2 neutraal en het initiatief van SKAO (CO2-Prestatieladder).

Nadere informatie

Jaarplan Vereniging IKOOK Burgemeester de Beaufortweg AG Leusden (voorzitter) / (bestuursondersteuning)

Jaarplan Vereniging IKOOK Burgemeester de Beaufortweg AG Leusden (voorzitter) / (bestuursondersteuning) Jaarplan 2015 Vereniging IKOOK Burgemeester de Beaufortweg 16 3833 AG Leusden 06 53704164 (voorzitter) / 06 47319292 (bestuursondersteuning) info@verenigingikook.nl www.verenigingikook.nl www.twitter.com/verikook

Nadere informatie

JE MOET NIET TEGEN KLIMAATVERANDERING ZIJN, JE MOET ER IETS TEGEN STICHTING DOEN ZOEKT NIEUWE VOORLOPERS OP HET GEBIED VAN DUURZAME ENERGIE

JE MOET NIET TEGEN KLIMAATVERANDERING ZIJN, JE MOET ER IETS TEGEN STICHTING DOEN ZOEKT NIEUWE VOORLOPERS OP HET GEBIED VAN DUURZAME ENERGIE JE MOET NIET TEGEN KLIMAATVERANDERING ZIJN, JE MOET ER IETS TEGEN STICHTING DOEN ZOEKT NIEUWE VOORLOPERS OP HET GEBIED VAN DUURZAME ENERGIE WAT WIJ DOEN Stichting DOEN gelooft dat een groene, sociale en

Nadere informatie

Plan van Aanpak CO 2 -reductieprogramma A. Hak Neutraal 2020

Plan van Aanpak CO 2 -reductieprogramma A. Hak Neutraal 2020 Plan van Aanpak CO 2 -reductieprogramma A. Hak Neutraal 2020 Looptijd: 2016 t/m 2019 Opgesteld op 31 mei 2016 Auteurs Rianne van der Veen, adviseur duurzaam ondernemen, Stichting Stimular Jacqueline den

Nadere informatie

Goed voor het milieu Goed voor de buurt Goed voor de portemonnee

Goed voor het milieu Goed voor de buurt Goed voor de portemonnee Goed voor het milieu Goed voor de buurt Goed voor de portemonnee Programma Wat doet BuurtZon voor u? 19:15 Wat kunt u voor BuurtZon doen? Koffie/thee 20:00 Tafels: vragen en antwoorden Afronding 20:30

Nadere informatie

Ik krijg ENERGIE van dea

Ik krijg ENERGIE van dea Ik krijg ENERGIE van dea Jaarplan 2014 1 Voorwoord Het jaarplan in plaatjes De plannen voor 2014 kort en krachtig. Geen lange stukken tekst maar in een aantal illustratieve platen hopen we dat je een goed

Nadere informatie

Visiedocument Energie Coöperatie Schijndel 2015-2016 20 oktober 2015

Visiedocument Energie Coöperatie Schijndel 2015-2016 20 oktober 2015 Visiedocument Energie Coöperatie Schijndel 2015-2016 20 oktober 2015 Inleiding Sinds de oprichting in oktober 2013 heeft Energie Coöperatie Schijndel (ECS) zich ontwikkeld tot een steeds grotere organisatie,

Nadere informatie

LeidenPanel. Energiegebruik. BELEIDSONDERZOEK I I

LeidenPanel. Energiegebruik. BELEIDSONDERZOEK I I LeidenPanel Energiegebruik BELEIDSONDERZOEK 071-516 5123 I info@leidenincijfers.nl I www.leidenincijfers.nl Inleiding De gemeente Leiden werkt aan een warmtevisie. Om te peilen hoe inwoners omgaan met

Nadere informatie

Penningmeester: Werkgroep Buurtpreventie: Activiteiten commissie:

Penningmeester: Werkgroep Buurtpreventie: Activiteiten commissie: jaargang 41 nummer 2 Beste mensen, COLOFON Het Molenbekertje is een communicatie medium van de Wijkvereniging Molenbeke. wordt gratis huis-aan-huis verspreid in de wijk Molenbeke. verschijnt in een oplage

Nadere informatie

Pedagogisch beleid in Brede School de Waterlelie, Prinsenhof te Leidschendam

Pedagogisch beleid in Brede School de Waterlelie, Prinsenhof te Leidschendam Pedagogisch beleid in Brede School de Waterlelie, Prinsenhof te Leidschendam Inleiding: ATB de Springplank, een algemeen toegankelijke basisschool en Vlietkinderen, maatwerk in kinderopvang, beiden gehuisvest

Nadere informatie

Welkom Energie besparen en opwekken met PV panelen ECOPARK DE LIMES, ALPHEN AAN DEN RIJN, 16 JULI 2015

Welkom Energie besparen en opwekken met PV panelen ECOPARK DE LIMES, ALPHEN AAN DEN RIJN, 16 JULI 2015 Welkom Energie besparen en opwekken met PV panelen ECOPARK DE LIMES, ALPHEN AAN DEN RIJN, 16 JULI 2015 Een beter klimaat begint bij jezelf! Erik de Ruijter, Coöperatie EnergiekAlphen SAMEN, LOKAAL EN DUURZAAM

Nadere informatie

10 Innovatielessen uit de praktijk 1

10 Innovatielessen uit de praktijk 1 10 Innovatielessen uit de praktijk 1 Geslaagde gastoudermeeting levert veel ideeën op voor innovatie! Wat versta ik onder innoveren? Innoveren is hot. Er zijn vele definities van in omloop. Goed om even

Nadere informatie

Energieke Regio in vogelvlucht

Energieke Regio in vogelvlucht Energieke Regio in vogelvlucht Krijn Ratsma (architect en voorzitter Stichting Energieke Regio) inhoud: ontstaan opzet ontwikkeling rol van de gemeente vragen (en antwoorden) ontstaan Energieke Regio er

Nadere informatie

7-PUNTENPLAN 2013-2014

7-PUNTENPLAN 2013-2014 7-PUNTENPLAN 2013-2014 oplegger bij het meerjarig actieplan DUURZAME WADDENEILANDEN OP WEG NAAR EEN ENERGIEKE TOEKOMST IN 2020 1 1. Inleiding Dit 7-punten plan is een oplegger bij het meerjarig actieplan

Nadere informatie

Het Croqqer Cookbook: krijg samen meer voor elkaar

Het Croqqer Cookbook: krijg samen meer voor elkaar Het Croqqer Cookbook: krijg samen meer voor elkaar door Rob van de Star Inhoudsopgave Voorwoord...3 Hoe willen we werken?...4 De stem van onze "klant"...5 De buurt als ons anker...6 Copyright 2014, Croqqer

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Wsw-raad Utrecht

Jaarverslag 2010 Wsw-raad Utrecht Jaarverslag 2010 Wsw-raad Utrecht Utrecht, april 2011 Wsw-raad Utrecht Biltstraat 439 3572 AW UTRECHT 030-2331176 1. Inleiding In 2008 is de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) gewijzigd. Eén van deze wijzigingen

Nadere informatie

Nieuwsbrief NIEUWJAARSGROET. Centrum Jeugd en Gezin Rhenen wenst in 2013: Jaargang 2013 nr.7

Nieuwsbrief NIEUWJAARSGROET. Centrum Jeugd en Gezin Rhenen wenst in 2013: Jaargang 2013 nr.7 NIEUWJAARSGROET Centrum Jeugd en Gezin Rhenen wenst in 2013:...gezinnen toe dat zij op zoek blijven naar eigen kracht, mogelijkheden en talenten!...professionals toe dat zij collega s verbinden vanuit

Nadere informatie

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS December 2012 1 Draaiboek Gewoon meedoen in je wijk! Aanleiding van dit draaiboek Gewoon Meedoen in je wijk is een pilotproject dat in 2010 en 2011

Nadere informatie

Hartelijk welkom! Uniek nieuw initiatief Transition Town Breda Energie coöperatie: Brabants Eigen Energie (BREE)

Hartelijk welkom! Uniek nieuw initiatief Transition Town Breda Energie coöperatie: Brabants Eigen Energie (BREE) Hartelijk welkom! Uniek nieuw initiatief Transition Town Breda Energie coöperatie: Brabants Eigen Energie (BREE) Peter Nuijten Mob: 06-22811585 E-mail: peter.nuijten@hotmail.nl 1 Concept Energie coöperatie

Nadere informatie

Toelichting en stappenplan Initiatievenbudget Samen werken aan duurzame energie Almere 2018

Toelichting en stappenplan Initiatievenbudget Samen werken aan duurzame energie Almere 2018 Toelichting en stappenplan Initiatievenbudget Samen werken aan duurzame energie Almere 2018 Inleiding Het streven van Almere is om in 2022 energieneutraal te zijn. Met het programma Energie Werkt! wordt

Nadere informatie

BESTUURSOPDRACHT 2 : AMBTELIJK SAMENVOEGEN & SAMEN DOEN IN DE DUINSTREEK; TWEE SPOREN

BESTUURSOPDRACHT 2 : AMBTELIJK SAMENVOEGEN & SAMEN DOEN IN DE DUINSTREEK; TWEE SPOREN Samenwerken in de Duinstreek BESTUURSOPDRACHT 2 : AMBTELIJK SAMENVOEGEN & SAMEN DOEN IN DE DUINSTREEK; TWEE SPOREN 1) ONDERZOEK SAMENVOEGEN GEMEENTELIJKE ORGANISATIES BERGEN, UITGEEST, CASTRICUM EN HEILOO

Nadere informatie

Berkel-Enschot 9 oktober 2013

Berkel-Enschot 9 oktober 2013 Berkel-Enschot 9 oktober 2013 Programma Terugblik Organisatie BEC "Lokale energie: van Brussel tot Berkel- Enschot door Donald van den Akker Speerpunten BEC Wat bieden we leden? Hoe verder? Terugblik -

Nadere informatie

De kracht van delen in lokale wind- en zonprojecten

De kracht van delen in lokale wind- en zonprojecten De kracht van delen in lokale wind- en zonprojecten Menno van Rossum De Windcentrale Jeroen Vanson Greenchoice 21 November 2014 AGENDA Greenchoice Over Greenchoice Lokale initiatieven en coöperaties De

Nadere informatie

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 Inleiding De afdeling Oost-Brabant van het Humanistisch Verbond bestaat nu twee jaar en we mogen rustig zeggen dat het HV ondertussen stevig geworteld is in onze

Nadere informatie

Onderwerpen presentatie

Onderwerpen presentatie Community of Prac/ce LOKALE DUURZAME ENERGIEBEDRIJVEN Onderwerpen presentatie - Welke kaders geeft het Energieakkoord voor energiebesparing en efficiency? Welke doelen zijn gesteld en welke instrumenten/regelingen

Nadere informatie

DUURZAME PROJECTEN: BEKENDHEID, WAARDERING, EFFECTEN

DUURZAME PROJECTEN: BEKENDHEID, WAARDERING, EFFECTEN RAPPORTAGE PANELRONDE DECEMBER 2012 DUURZAME PROJECTEN: BEKENDHEID, WAARDERING, EFFECTEN Stadspanel Den Haag wordt gevormd door een groep inwoners van Den Haag, die met enige regelmaat wordt gevraagd om

Nadere informatie

Locaties voor energiecoöperaties. In opdracht van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Locaties voor energiecoöperaties. In opdracht van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Locaties voor energiecoöperaties In opdracht van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Waarom Burgers zijn steeds vaker betrokken bij het opwekken van duurzame energie. Zij organiseren in hun directe

Nadere informatie

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Meerjarenplan Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Inleiding Dit meerjarenplan is het vervolg op het meerjarenplan 2009 2012. Veel uit het vorige plan is gerealiseerd, maar er zijn ook projecten

Nadere informatie

Subsidieaanvraag in het kader van het leefbaarheidsbudget Gemeente Geldermalsen

Subsidieaanvraag in het kader van het leefbaarheidsbudget Gemeente Geldermalsen Subsidieaanvraag in het kader van het leefbaarheidsbudget Gemeente Geldermalsen Meteren, 15 januari 2014 Inleiding Coöperatieve vereniging 11duurzaam heeft zich de afgelopen twee jaar ingezet voor duurzaamheid

Nadere informatie

Visiedocument en Activiteitenplan 2011

Visiedocument en Activiteitenplan 2011 Visiedocument en Activiteitenplan 2011 1. Inleiding In Leusden is in september 2006 gestart met het project Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. De Gemeente Leusden, het bedrijfsleven en de maatschappelijke

Nadere informatie

de Windcentrale Winddelen Maximaal draagvlak voor windprojecten

de Windcentrale Winddelen Maximaal draagvlak voor windprojecten de Windcentrale Winddelen Maximaal draagvlak voor windprojecten De Windcentrale Opgericht in 2010 Doel: versnellen van de energietransitie Nu: 10 windturbines 15.000 deelnemers: 60.000 Winddelen 11.000

Nadere informatie

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Voorwoord Met trots presenteren wij u het jaarbericht van Mentorschap Haag en Rijn. Het aantal mentoren en cliënten is in 2015 flink gestegen. De behoefte aan

Nadere informatie