Aanmeldformulier ten behoeve van Toetsings- en AdviesCommissie (TAC) Cello

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanmeldformulier ten behoeve van Toetsings- en AdviesCommissie (TAC) Cello"

Transcriptie

1 Aanmeldformulier ten behoeve van Toetsings- en AdviesCommissie (TAC) Cello Betreft aanmelding voor Wonen Woonbegeleiding Persoonsgegevens Achternaam: Voorvoegsel: Voornamen: Roepnaam: Geslacht: Geboortedatum: Geboorteplaats: BSN nummer: Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoonnummer: Regio van herkomst: Contactpersoon Relatie t.o.v. zorgvrager: Naam: Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoonnummer: Indicatie: (functies/zzp): Looptijd indicatie: Toeslag Extreme zorgzwaarte Bijzonder zorgplan en/of betrokkenheid vanuit het CCE 1 : Juridische status Juridische maatregelen 1 Ook graag vermelden of er in het verleden sprake is geweest van een bijzonder zorgplan en/of betrokkenheid vanuit het CCE. 1

2 Graag dit formulier zo compleet mogelijk invullen, het kan echter zo zijn dat een vraag niet van toepassing is. Als dit het geval is, graag zo invullen. Reden van aanmelding Geef een beknopte omschrijving van het probleemgedrag dat aanleiding is tot aanmelding bij Cello. S.v.p. in eigen bewoordingen aangeven. Hoe lang bestaat gemeld probleemgedrag reeds; zijn er traumatische ontwikkelingen geweest; zijn er omgevingsfactoren van doorslaggevend belang geweest met betrekking tot het huidige probleemgedrag en het gedrag in het verleden; zijn er periodes van probleemloos gedrag geweest? Hulpvraag Geef expliciet de hulpvraag weer, waarvoor een beroep gedaan wordt op Cello. Hulpvraag cliënt Hulpvraag verwijzer Hulpvraag mogelijk andere betrokkenen (familie) Gezinsgegevens Naam voornaam geboortedatum familierelatie in- / uitwonend opleiding Relevante medische psychiatrische informatie van opname in ziekenhuis / instelling; medicijngebruik; epilepsie; erfelijke factoren; verstandelijke handicap Bij wie en waar heeft de cliënt de meeste tijd doorgebracht gedurende zijn leven: 0 tot 6 jaar: 2

3 7 tot 12 jaar: 13 tot 18 jaar: vanaf 18 jaar: Is betrokkene op grond van deze problemen al eens voor opvang c.q. behandeling uit huis geplaatst of opgenomen en / of ingesloten geweest? Eventuele opnames: naam instituut soort instituut opnamedatum ontslagdatum reden ontslag Justitiële maatregelen Is er sprake (of in het verleden sprake geweest) van justitiële maatregelen: Omschrijving maatregel Periode Leeftijd Verdere hulpverleningsgeschiedenis Zijn er verdere pogingen tot beïnvloeding/behandeling van het huidige c.q. recente probleemgedrag geweest? Voorbeelden: gezinstherapie, ambulante begeleiding, ambulante therapieën, medicatie, overplaatsing, aanvragen tot opname elders zonder resultaat etc. Eventuele eindverslagen of ontslagrapportage toevoegen. 3

4 Psychiatrische gegevens Huidig toestandsbeeld, naam behandelaar (DMS IV diagnose): Psychiatrische gegevens uit verleden (DSM IV diagnose, behandelaar, medicatie): Relevante medische gegevens Gebruikt cliënt medicatie, zo ja sinds wanneer, waarvoor en welke Heeft cliënt in het verleden medicatie gebruikt voor soortgelijke klachten of anderszins? Zo ja, welke, dosering, sinds wanneer, waarvoor Oorzaak (verstandelijke) beperking (te denken valt aan: geboorte trauma, genetische oorzaken): Bijkomende beperkingen bijvoorbeeld: epilepsie zintuiglijk motorisch anderszins Verdere relevante opmerkingen: Gegevens betreffende ontwikkelingsfasen en niveau van functioneren: Intelligentiegegevens Resultaten psychologisch onderzoek / intelligentiegegevens (recent en verleden, naam onderzoeker, welke test, datum onderzoek). Eventuele testgegevens meesturen. 4

5 Motorische ontwikkeling: Sociaal emotioneel functioneren: ADL (algemene dagelijkse levensverrichtingen, SRZ / SRZ-P / SGZ-schalen: Schoolverloop (wel / niet afgemaakt) en schoolse vaardigheden: Welke soorten scholen heeft cliënt doorlopen, deden zich daar problemen voor? Bijvoorbeeld pesten, doublures, gedragsproblemen etc. soort school / naam wel / niet afgerond Periode problemen adres en telefoonnummer Financiën Beschrijving inkomen cliënt: eigen inkomen, Wajong enz Is er sprake (geweest) van problemen in omgaan met financiën; schuldenproblematiek; schuldsanering? Is er sprake van onder bewindstelling? Dagbesteding/werk Indien er een vraag is naar dagbesteding/begeleid werken. 5

6 Beschrijving gewenste werksituatie; naast interesse/voorkeur voor aard werk, met name het gewenste/benodigde pedagogisch klimaat. Welke voorwaarden zijn nodig voor de toekomstige werksituatie om de cliënt op een goede en verantwoorde wijze te begeleiden, denk hierbij aan structuur, afstand en nabijheid, intensiteit van begeleiding, affect neutraal of juist niet, gebruik middelen en maatregelen. Wat zijn gunstige en/of belemmerende factoren voor de begeleiding of behandeling van de cliënt. Indien mogelijk met een onderscheid tussen de kortere termijn (wat is nodig voor de eerstkomende jaren) en het perspectief voor de langere termijn. Verloop werk / dagopvang / vrijetijdsbesteding in het verleden: Beroepsniveau, werkverleden (waarom is in het verleden de werksituatie problematisch verlopen), huidige dagbesteding, problemen hiermee. beroep / soort dagbesteding periode naam en adres werk of dagbesteding contactpersoon problemen Is er sprake van verbaal en/of fysiek geweld binnen de werksituatie? Zo ja in welke mate komt dit voor? Hoe belangrijk/noodzakelijk is backup-begeleiding i.v.m. veiligheid van cliënt, medecliënten en/of medewerkers? Is er sprake van gebruik van middelen en maatregelen? Is er sprake van sociaal probleemgedrag binnen de werksituatie ja nee Zo ja, in welke vorm (denk bijv. aan overmatig alcohol en/of drugsgebruik) Vraag naar wonen Indien vraag naar wonen: Beschrijving gewenste woonsituatie; mn het gewenste/benodigde pedagogisch klimaat (in fasen competentiemodel). Welke voorwaarden zijn nodig voor de toekomstige woning om de cliënt op een goede en verantwoorde wijze te begeleiden, denk hierbij aan structuur, afstand en nabijheid, intensiteit van begeleiding, affect neutraal of juist niet, gebruik middelen en maatregelen. Wat zijn gunstige en/of belemmerende factoren voor de begeleiding of behandeling van de cliënt. Indien mogelijk met een onderscheid tussen de kortere termijn (wat is nodig voor de eerstkomende jaren) en het perspectief voor de langere termijn. 6

7 Is er sprake van verbaal en/of fysiek geweld binnen de woonsituatie? Zo ja in welke mate komt dit voor? Hoe belangrijk/noodzakelijk is backup-begeleiding i.v.m. veiligheid van cliënt, medecliënten en/of medewerkers? Is er sprake van gebruik van middelen en maatregelen? Is er sprake van sociaal probleemgedrag binnen de woonsituatie ja nee Zo ja, in welke vorm (denk bijv. aan overmatig alcohol en/of drugsgebruik) Woonprofiel: Wens type woning Benodigde steunstructuur Overige Het volgende dient u aan te leveren. Zonder deze informatie wordt de aanmelding (nog) niet in behandeling genomen: Kopie indicatiebesluit Kopie identiteitsbewijs Psychologisch/diagnostisch verslag Overige relevante rapportage zoals behandelplan/schoolverslagen etc. Dit ingevulde formulier en toebehoren graag mailen of sturen naar Cliëntenservice Cello, Postbus 231, 5260 AE Vught. Datum: Naam: 7

8 Handtekening: V5 20 februari

Model onderwijskundig rapport Versie regulier, formulier

Model onderwijskundig rapport Versie regulier, formulier Model onderwijskundig rapport Versie regulier, formulier Procesmanagement Primair Onderwijs Vmbo projectorganisatie Wegbereiders leerlinggebonden financiering Tijdelijke Commissie Advisering Indicatiestelling

Nadere informatie

Het Gesprek de hulpvraagverduidelijking

Het Gesprek de hulpvraagverduidelijking Het Gesprek de hulpvraagverduidelijking Datum melding: Medewerker: Datum gesprek: Gegevens cliënt Naam cliënt(en) /melders Man Vrouw Echtpaar Kinderen (aantal) Adres Postcode en woonplaats Geboortedatum

Nadere informatie

Mocht u te weinig schrijfruimte hebben, dan kunt u de achterkant van het formulier gebruiken om verder te schrijven. Voornaam:* Achternaam:*

Mocht u te weinig schrijfruimte hebben, dan kunt u de achterkant van het formulier gebruiken om verder te schrijven. Voornaam:* Achternaam:* Aanmeldformulier Door uw gegevens op het onderstaande aanmeldformulier in te vullen, kunt u zich direct bij ons aanmelden. Wij nemen vervolgens zo spoedig mogelijk contact met u op. Voor een goede aanmelding

Nadere informatie

Aanvraag AWBZ-zorg. 1. Uw persoonlijke gegevens. 3Uw burgerservicenummer

Aanvraag AWBZ-zorg. 1. Uw persoonlijke gegevens. 3Uw burgerservicenummer Waarom dit formulier? Heeft u zorg nodig? Dan kunt u een beroep doen op zorg die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) beoordeelt of

Nadere informatie

zorgverleningsovereenkomst

zorgverleningsovereenkomst zorgverleningsovereenkomst juni 2013 centrum voor autisme dr. leo kannerhuis verder met autisme Inhoud Overeenkomst 1 Artikel 1 Duur 4 Artikel 2 Behandelplan 5 Artikel 3 Inlichtingen en medewerking 7 Artikel

Nadere informatie

CENTRAAL AANMELDINGSFORMULIER LEERLINGEN

CENTRAAL AANMELDINGSFORMULIER LEERLINGEN CENTRAAL AANMELDINGSFORMULIER LEERLINGEN BIJ HET VERWERKEN VAN DE GEGEVENS VAN DIT AANMELDINGSFORMULIER HOUDEN WIJ ONS AAN DE WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS 1. De ouder(s) / verzorger(s) van. vragen

Nadere informatie

Aanvraag. Sociaal Medische Indicatie Kinderopvang

Aanvraag. Sociaal Medische Indicatie Kinderopvang Aanvraag Sociaal Medische Indicatie Kinderopvang Lichamelijke, psychische of sociale problemen van ouders* kunnen er soms voor zorgen dat ouders de opvoeding en verzorging van hun kind niet meer aankunnen.

Nadere informatie

Overdrachtsdossier MBO Regio Breda 2015-2016

Overdrachtsdossier MBO Regio Breda 2015-2016 Overdrachtsdossier MBO Regio Breda 2015-2016 Handleiding voor de toekomstige student - Vul het overdrachtsdossier (deel A tot en met C) zo volledig mogelijk in (vraag eventueel je ouders of mentor om te

Nadere informatie

Toelichting bij inschrijving activiteiten Stichting Wielewaal

Toelichting bij inschrijving activiteiten Stichting Wielewaal Toelichting bij inschrijving activiteiten Stichting Wielewaal Reservering: je kunt telefonisch, per e-mail of via de website een plaats op een activiteit reserveren. De plaats wordt tot 2 weken na reservering

Nadere informatie

Familieformulier MAN datum van invullen

Familieformulier MAN datum van invullen Familieformulier MAN datum van invullen Gegevens van u zelf Familienaam Voornamen (volledig) Geboortedatum - - Geboorteplaats Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer Thuis Werk Mobiel Email adres Beroep

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DEFENSIE MILITAIRE INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDSDIENST

MINISTERIE VAN DEFENSIE MILITAIRE INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDSDIENST MINISTERIE VAN DEFENSIE MILITAIRE INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDSDIENST DF 139a-ab deel 2 (versie nov-09) STAAT VAN INLICHTINGEN TEN BEHOEVE VAN INITIEEL VEILIGHEIDSONDERZOEK OP NIVEAU A OF B U wordt verzocht

Nadere informatie

Aanvraagformulier schuldhulpverlening

Aanvraagformulier schuldhulpverlening Aanvraagformulier schuldhulpverlening Persoonsgegevens aanvrager Achternaam: Voornaam: Geboorteplaats: Geboorteland: Nationaliteit: Geslacht: BSN nummer: Anders (verblijfsstatus): Soort legitimatiebewijs:

Nadere informatie

CENTRAAL AANMELDINGSFORMULIER LEERLINGEN OPENBAAR BASISONDERWIJS OPSTERLAND

CENTRAAL AANMELDINGSFORMULIER LEERLINGEN OPENBAAR BASISONDERWIJS OPSTERLAND CENTRAAL AANMELDINGSFORMULIER LEERLINGEN OPENBAAR BASISONDERWIJS OPSTERLAND BIJ HET VERWERKEN VAN DE GEGEVENS VAN DIT AANMELDINGSFORMULIER HOUDEN WIJ ONS AAN DE WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS 1. De ouder(s)

Nadere informatie

o Reisongemakken (vul sectie E in) o Annulering (vul sectie F in) o Aansprakelijkheid (vul sectie G in) o Rechtsbijstand (vul sectie G in) o m o v

o Reisongemakken (vul sectie E in) o Annulering (vul sectie F in) o Aansprakelijkheid (vul sectie G in) o Rechtsbijstand (vul sectie G in) o m o v Schade aangifteformulier American Express Reis- en Annuleringsverzekering Correspondentieadres: ACE European Group Limited, t.a.v. afdeling Schade, Postbus 8664, 3009AR Rotterdam. Tel.0800 4010200 (vanuit

Nadere informatie

Verzoek tot ondercuratelestelling in plaats van bewind en/of mentorschap

Verzoek tot ondercuratelestelling in plaats van bewind en/of mentorschap Verzoek tot ondercuratelestelling in plaats van bewind en/of mentorschap Raadpleeg bij het invullen van het formulier de bijbehorende toelichting en de brochure CURATELE, BEWIND EN MENTORSCHAP. S.v.p.

Nadere informatie

Straat en huisnummer:... Postcode:... Woonplaats:... Telefoonnummer privé:... (geheim / niet geheim) Telefoonnummer werk:...

Straat en huisnummer:... Postcode:... Woonplaats:... Telefoonnummer privé:... (geheim / niet geheim) Telefoonnummer werk:... Aanvraagformulier Schuldhulpverlening Persoonsgegevens aanvrager Achternaam:.................. Voornaam:.................. Geboorteplaats:.................. Geboorteland:.................. Nationaliteit:

Nadere informatie

Model advies aanvraag

Model advies aanvraag Werkdocument Onderdeel 2: Model-adviesaanvraag Versie 1.0 / Gedragscode Behandeling Letselschade / Medische Paragraaf Bladnummer 1 van 8 Model advies aanvraag Verschaf alleen informatie die daadwerkelijk

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden Zorg Zorg al dan niet in combinatie met (woon)verblijf

Algemene Leveringsvoorwaarden Zorg Zorg al dan niet in combinatie met (woon)verblijf Algemene Leveringsvoorwaarden Zorg Zorg al dan niet in combinatie met (woon)verblijf Preambule Aan de rechtsverhouding tussen een cliënt en een zorginstelling ligt een overeenkomst ten grondslag gericht

Nadere informatie

Basisschool De Schittering Burg. Godwaldstraat 2-4 4927 BB Hooge Zwaluwe Telefoon: 0168-482371 e-mail: info@bsdeschittering.nl

Basisschool De Schittering Burg. Godwaldstraat 2-4 4927 BB Hooge Zwaluwe Telefoon: 0168-482371 e-mail: info@bsdeschittering.nl Basisschool De Schittering Burg. Godwaldstraat 2-4 4927 BB Hooge Zwaluwe Telefoon: 0168-482371 e-mail: info@bsdeschittering.nl Aanmeldingsformulier (tevens wilsverklaring ouders/verzorgers) GEGEVENS VAN

Nadere informatie

Wat doet BKR voor mij?

Wat doet BKR voor mij? Wat doet BKR voor mij? bkr.nl Vrijwel iedereen die een krediet heeft, is bekend bij BKR. Is dat erg? Integendeel! Een registratie bij BKR heeft voornamelijk voordelen. Wij leggen u graag uit wat BKR voor

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER BESCHERMINGSBEWIND / INKOMENSBEHEER

AANMELDINGSFORMULIER BESCHERMINGSBEWIND / INKOMENSBEHEER AANMELDINGSFORMULIER BESCHERMINGSBEWIND / INKOMENSBEHEER Dit aanmeldformulier bestaat uit zeven stappen. Als u vragen heeft over het invullen van dit formulier, kunt u contact opnemen met Heine Beschermingsbewind

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER ZORGVERZEKERING BETER VOOR NU

AANVRAAGFORMULIER ZORGVERZEKERING BETER VOOR NU Avéro Achmea Van Asch van Wijckstraat 55 www.averoachmea.nl 3811 LP Amersfoort Nederland AANVRAAGFORMULIER ZORGVERZEKERING BETER VOOR NU Vul dit formulier helemaal in met blauwe of zwarte pen in blokletters.

Nadere informatie

Procedure De Friesland Zorgverzekeraar AV Optimaal meer dan 36 behandelingen - 2014

Procedure De Friesland Zorgverzekeraar AV Optimaal meer dan 36 behandelingen - 2014 Procedure De Friesland Zorgverzekeraar AV Optimaal meer dan 36 behandelingen - 2014 Polisvoorwaarden: In de polisvoorwaarden van de AV Optimaal (AV Optimaal online en AV Optimaal voor Zorgprofessionals)

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER ZORGVERZEKERING BETER VOOR NU

AANVRAAGFORMULIER ZORGVERZEKERING BETER VOOR NU Avéro Achmea 3811 LP Amersfoort www.averoachmea.nl Van Asch van Wijckstraat 55 Nederland AANVRAAGFORMULIER ZORGVERZEKERING BETER VOOR NU Vul dit formulier helemaal in met blauwe of zwarte pen in blokletters.

Nadere informatie

Gewikt en gewogen. Evaluatie van de toepassing van een Richtlijn en een Toolkit voor behandeling en begeleiding van gezinnen met een kind met NAH

Gewikt en gewogen. Evaluatie van de toepassing van een Richtlijn en een Toolkit voor behandeling en begeleiding van gezinnen met een kind met NAH Gewikt en gewogen Evaluatie van de toepassing van een Richtlijn en een Toolkit voor behandeling en begeleiding van gezinnen met een kind met NAH Dr. Eric Hermans Drs. Rianne Gijzen Postbus 8228, 3503 RE

Nadere informatie

WERK EN PSYCHISCHE KLACHTEN

WERK EN PSYCHISCHE KLACHTEN WERK EN PSYCHISCHE KLACHTEN Richtlijn voor psychologen INLEIDING Inleiding De richtlijn Werk en psychische klachten betreft het betrekken van werk en het werksysteem in de behandeling en begeleiding van

Nadere informatie

Verzoek tot Inschrijving

Verzoek tot Inschrijving Verzoek tot Inschrijving Vul dit formulier in blokletters in en stuur het samen met een kopie van uw geldig identiteitsbewijs (géén rijbewijs) naar: Open Universiteit, Faculteit Informatica, t.a.v. Heleen

Nadere informatie

FRANCHISE Applicatie Formulier

FRANCHISE Applicatie Formulier FRANCHISE Applicatie Formulier Noot: het invullen van dit formulier leidt tot geen enkele verplichting van de zijde van de kandidaat noch verplicht dit de franchisegever tot het verkopen van een franchise

Nadere informatie

Een dossieronderzoek bij Tactus verslavingszorg Twente. Middelengebruik en het hebben van een verstandelijke beperking.

Een dossieronderzoek bij Tactus verslavingszorg Twente. Middelengebruik en het hebben van een verstandelijke beperking. Een dossieronderzoek bij Tactus verslavingszorg Twente. Middelengebruik en het hebben van een verstandelijke beperking. Debbie Nieuwenhuis Bachelorthese Psychologie Begeleider Tactus: Margreet van der

Nadere informatie

inleiding inleiding 1

inleiding inleiding 1 inleiding Binnenkort moet uw kind voor een kortere of langere tijd naar het ziekenhuis. Misschien is het inmiddels al zover. Ook in het ziekenhuis willen wij zo goed mogelijk voor uw zoon of dochter zorgen.

Nadere informatie