Zorg in de G4; Verschillen tussen zorg in de G4 en daarbuiten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zorg in de G4; Verschillen tussen zorg in de G4 en daarbuiten"

Transcriptie

1 Zorg in de G4; Verschillen tussen zorg in de G4 en daarbuiten September 2013 Door: N. Rosendaal Introductie Amsterdam (A), Den Haag (DH), Rotterdam (R), en Utrecht (U) vormen samen de vier grootste steden (G4) van Nederland (NL). Het Platform Zorginstellingen Grote Steden (PZGS) is een vereniging waarin zorginstellingen uit de G4 gezamenlijk optrekken in de specifieke uitdagingen die zorginstellingen in de grote steden tegenkomen. Dit rapport geeft een beknopt overzicht van enkele overeenkomsten en verschillen binnen de G4 en maakt een vergelijking met de rest van Nederland. Er wordt ingegaan op verschillen in zorgvraag, zorgkosten, leefstijl en zorgconsumptie maar ook op demografische en socio-economische verschillen. De gebruikte cijfers zijn onder anderen afkomstig van het CBS. Het CBS rapporteert cijfers in sommige gevallen separaat voor de G4 maar maakt soms ook gebuikt van een onderscheid in de mate van stedelijkheid. Er wordt dan onderscheid gemaakt tussen een vijftal categorieën: zeer sterk stedelijk, sterk stedelijk, matig stedelijk, weinig stedelijk en niet stedelijk. In dit rapport is bij voorkeur gebruik gemaakt van de onderverdeling per stad maar indien deze cijfers niet beschikbaar waren is er gebruik gemaakt van de onderverdeling naar mate van stedelijkheid. In het rapport wordt achtereenvolgens ingegaan op: 1. Demografische en sociaal economische verschillen 2. Zorgbehoefte 3. Leefstijl 4. Zorgconsumptie 5. Zorgkosten Resultaten 1. Demografische en sociaal economische verschillen; een deel van de verklaring. Voordat we verschillen tussen de G4 en Nederland presenteren is het goed om wat achtergrond gegevens weer te geven. Bepaalde verschillen in zorgbehoefte en gebruik kunnen voortkomen uit demografische en sociaal economische verschillen. Over het algemeen kent de G4: Minder vergrijzing; Het zwaartepunt in de leeftijdsgroepen ligt in de G4 rond de groepen van jaar (met een piek rond de 30), in Nederland is de leeftijd veel meer gelijk verdeeld met een zwaartepunt rond de Naar mate mensen ouder worden, wordt de zorgbehoefte en daarmee

2 de zorgconsumptie groter. De leeftijd van de populatie in de G4 zou dus kunnen wijzen op minder zorggebruik. Echter, er spelen nog veel meer factoren een rol. Een grotere bevolkingsgroei; De groei van de bevolking in 2012 was hoger in de G4 dan gemiddeld in NL 1. De bevolkingsdichtheid en woningdichtheid is reeds vijf tot tien keer hoger in de G4 dan in NL. 1 Als we kijken naar de bevolkingsontwikkeling op het gebied van geboorte in dan was het gemiddelde geboortecijfer in Nederland 11,1. Dit is aanmerkelijk hoger in de G4 (DH: 13,7, R: 13, A: 14,4, U: 16,2). Sociaaleconomische status in stedelijke gebieden gemiddeld lager; Regio s rondom verstedelijkte gebieden kennen juist een hogere statusscore. 2 Daarnaast is de werkeloosheid hoger in 3 van de G4 dan gemiddeld (Utrecht net onder het gemiddelde). Zorgkosten blijken hoger te zijn bij een laag inkomen. 4 Hoger percentage westerse en niet-westerse allochtonen; Het percentage autochtonen ligt in NL op 79,1%. In de G4 liggen deze percentages een stuk lager, 49,5% in Amsterdam, 51,7% in Rotterdam, 50,5% in Den Haag en 67,9% in Utrecht 1. Zorgkosten blijken hoger te zijn onder populaties van nietwesterse herkomst, met name in de geestelijke gezondheidszorg. De kosten van zorg in 2010 die werden betaald uit de basisverzekering waren gemiddeld 1636 euro per persoon. Voor autochtonen was dit bedrag gemiddeld 1612 euro, voor niet westerse allochtonen gemiddeld 1890 euro. 4 Aandeel eenpersoonshuishoudens en eenoudergezin veel groter in G4 dan gemiddeld; 1 Dit kan gepaard gaan met meer eenzaamheid, wat kan leiden tot een grotere zorgvraag. Daarnaast kan het invloed hebben op het aanbod van mantelzorg. 2. Zorgbehoefte; indicatoren voor gezondheid Inwoners van zeer sterk stedelijke gebieden ervaren hun gezondheid gemiddeld minder goed in vergelijking met de rest van de Nederlandse populatie. Mensen in zeer sterk stedelijke gebieden geven minder vaak aan hun gezondheid als goed of zeer goed te ervaren en geven vaker dan gemiddeld aan hun gezondheid als minder dan goed te ervaren. Daarbij waren in de periode meer inwoners van de G4 psychisch ongezond in vergelijking met de rest van Nederland (figuur 1). 3 Figuur 1: Percentage van de bevolking dat psychisch ongezond is. 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% % psychisch ongezond (2008/2011) 3 14,8% 14,7% 12,5% 12,3% 10,0%

3 Inwoners van de G4 (met uitzondering van Utrecht) kampen vaker met een langdurige aandoeningen (minimaal 1 aandoening, zie figuur 2). Daarbij gaat het dan vaak ook om complexere patiënten (3 of meer langdurige aandoeningen, zie figuur 2). 3 Inwoners van de G4 hebben daarnaast meer malaiseklachten dan gemiddeld. 3 Figuur 2: Percentage personen met minimaal 1 en 3 of meer langdurige aandoeningen 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Langdurige aandoeningen 3 47,2% 48,7% 49,7% 49,7% 45,1% 12,5% 13,5% 13,7% 16,6% 14,1% % minimaal 1 langdurige aandoening (2008/2011) % 3 of meer langdurige aandoeningen (2008/2011) Uit een quick-scan van de zorgvraag 2030, uitgevoerd door Kiwa Prismant (tegenwoordig Kiwa Carity) in 2012, bleek dat de verwachte groei van chronisch zieken in de G4 hoger is dan gemiddeld. Verder is de verwachte demografische groei van het aantal mensen met een angststoornis hoger in de G4 dan elders. Hetzelfde geldt voor depressie. 3 In een eerder voor PZGS en Agis/Achmea uitgebracht rapport werd gerapporteerd dat hogere sterftecijfers (na standaardisatie voor leeftijd) wijzen op een slechtere gezondheid van de bevolking. Het sterftecijfer per 1000 inwoners lag in 2004 in Nederland gemiddeld op 8,2 voor mannen en 8,5 voor vrouwen. In de G4 liggen deze percentages voor mannen tussen de 8,5 en 9,3% en voor vrouwen tussen de 8,5 en 9% Leefstijl Alcohol; Amsterdam kent veel meer zware drinkers (13%) dan gemiddeld in Nederland(9,8). Utrecht(9,7) ligt ongeveer gelijk met het gemiddelde en in Den Haag(6,2) en Rotterdam(6,3) liggen de percentages juist weer een stuk lager dan gemiddeld. 3 Rookgedrag; In Utrecht zijn er minder rokers en minder zware rokers dan landelijk, in de overige grote steden liggen deze percentages hoger dan het landelijk gemiddelde. 3 Beweging; In Den Haag en Rotterdam voldoet een kleiner percentage van de bevolking aan de norm voor gezond bewegen (41,9 en 49,5% resp.) Het beweeggedrag in Amsterdam en Utrecht ligt met 57,2% ongeveer gelijk met het landelijk gemiddelde van 57%. 3

4 Overgewicht; Over het algemeen is er minder overgewicht in de G4 (A: 42,5, DH:47,1, U:40,5) dan landelijk (47,8%), met uitzondering van Rotterdam (50,2%). Bij kinderen is er juist weer meer overgewicht in de G4 dan landelijk (16-20,4% t.o.v. 13,3% landelijk). 3 Drugsgebruik; Het gebruik van drugs is vele malen hoger in zeer sterk stedelijke gebieden t.o.v. minder stedelijke gebieden. Zowel de percentages mensen die ooit drugs hebben gebruikt als het percentage dat in de afgelopen 30 dagen drugs heeft gebruikt is verschillen flink. 38,7% in zeer sterk stedelijke gebieden tegenover 18,6% in niet stedelijke gebieden heeft ooit hasj of marihuana gebruikt. Voor cocaïne geldt dat 8,9% van de bevolking van zeer sterk stedelijke gebieden het ooit heeft gebruikt tegenover 3,9% van niet stedelijke gebieden Zorgconsumptie Een hoger percentage van de inwoners van de G4 heeft contact met de huisarts (73,4-77%) vergeleken met het landelijk gemiddelde (72,7%) (zie figuur 3). 3 Een zelfde trend is te zien wat betreft het contact met een medisch specialist (G4: 41,7-44,3, NL: 39,8), Utrecht vormt daarbij een uitzondering (37,7%) (zie figuur 3). 3 Figuur 3: Percentage van de bevolking met contact moment met zorgverlener 100,0% Contact met zorgverlener 3 80,0% 72,7% 77,0% 73,4% 74,8% 73,5% 60,0% 40,0% 39,8% 44,3% 41,7% 42,0% 37,7% 20,0% 0,0% % contact met huisarts (2008/2011) % contact met medisch specialist (2008/2011) Als we kijken naar het aantal ziekenhuisopnamen zien we een opvallend fenomeen. Het aantal opnamen in het ziekenhuis per 100 personen in zeer sterk stedelijke gebieden is vergelijkbaar met sterk, matig tot weinig stedelijke gebieden maar hoger dan in niet stedelijke gebieden. Echter, het aantal opnamen per 100 patiënten is een stuk lager in zeer sterk stedelijke gebieden dan in alle andere gebieden (119 opnames in 2009 tegenover 123,3 tot 130,2 opnames). 3 Een mogelijke verklaring hiervoor is dat het percentage patiënten hoger is in stedelijke gebieden maar het zorggebruik van deze patiënten betreffende ziekenhuiszorg niet per se hoger is dan in minder of niet stedelijke gebieden. De verblijfsduur van een ziekenhuisopname is vaak langer in zeer sterk stedelijke gebieden. 5,6% van de ziekenhuisopnamen waren in nachten of langer. In andere gebieden lag dit percentage tussen de 1,2% en 3%. Mogelijk is dit te verklaren door de aanwezigheid van Universitair Medische

5 Centra in grotere steden. 3 Dit is verklaarbaar als de cijfers gebaseerd zijn op de getallen van de ziekenhuizen, en een patiënt die opgenomen is in een grote stad niet per definitie een inwoner van die grote stad hoeft te zijn. Zowel voorgeschreven als niet voorgeschreven medicijngebruik is hoger in de G4 in vergelijking met het gemiddelde in Nederland. In de periode 2008/2011 gebruikte 37,9% van de Nederlandse bevolking voorgeschreven medicijnen en 36,6% gebruikte niet voorgeschreven medicijnen. In de G4 lagen deze percentages tussen de 37,9 en 40,9% en 37,3 en 40,4% respectievelijk (figuur 4). 3 Figuur 4: Percentages voorgeschreven en niet voorgeschreven medicijngebruik Medicijngebruik 3 42,0% 41,0% 40,0% 39,0% 38,0% 37,0% 36,0% 35,0% 34,0% 40,9% 40,4% 39,6% 39,6% 37,9% 38,7% 38,3% 37,9% 37,3% 36,6% % personen dat voorgeschreven medicijnen gebruikt (2008/2011) % personen dat niet voorgeschreven medicijnen gebruikt (2008/2011) Naast dat er meer zorg geconsumeerd wordt in de G4, wordt in stedelijke gebieden de zorg ook vaker geïnitieerd door de patiënt zelf. In 2009 lag in stedelijke gebieden (van zeer sterk stedelijk tot matig stedelijk) het initiatief voor bezoek tussen de 74,8% en 75,4% bij de patiënt, in weinig tot niet stedelijke gebieden lag dit percentage tussen de 59,8% en 71%, in die gebieden ging het vaker om een herhalingsconsult. 3 Dit kan duiden op een andere zorgvraag cultuur en een meer mondige patiënt. Bij het initiatief tot contact met een specialist is de discrepantie tussen zeer sterk stedelijke gebieden en de rest van Nederland nog veel groter. 29,5% van de contacten met een specialist is op eigen initiatief van de patiënt in zeer sterk stedelijke gebieden, in de rest van Nederland ligt dit percentage tussen de 15,4% en 21,1%. In deze gebieden komt men vaker op consult met een specialist via een doorverwijzing van de huisarts Zorgkosten Uit de Vektis zorgthermometer die in 2013 werd gepubliceerd, bleek dat totale curatieve zorgkosten per verzekerde in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam iets hoger zijn dan het landelijk gemiddelde. De ziekenhuiskosten maken ongeveer de helft uit van de totale kosten per verzekerde. Rotterdam is het hoogst qua totale zorgkosten per persoon (2168 euro), Den Haag en Amsterdam volgen met zorgkosten van respectievelijk 2117 en 2017 euro. In Utrecht (1832 euro) liggen de totale zorgkosten

6 juist iets onder het landelijk gemiddelde van 1975 euro (figuur 5). In de gehele G4 zijn GGZ kosten relatief hoog (187 euro per verzekerde in NL en tussen de 226 en 296 euro per verzekerde in de G4). De kosten voor paramedie per verzekerde (m.n. fysiotherapie) en hulpmiddelen zijn lager in de G4 dan landelijk gemiddeld. 6 De lagere leeftijd in de G4 zou hier een verklaring voor kunnen zijn. Figuur 5: Gemiddelde zorgkosten per verzekerde in de G4 en in Nederland Gemiddelde zorgkosten per verzekerde (2011) Een andere opmerkelijke uitkomst uit de zorgthermometer is dat er vaker eenvoudige SEH behandelingen gegeven worden in de G4 en in het midden van het land dan daarbuiten. In lijn hiermee wordt is het aantal substitueerbare DBC s relatief hoog rondom de G4, in vergelijking met het landelijk gemiddelde. Het gaat hierbij om zorg in het ziekenhuis die mogelijk ook in de eerste lijn opgevangen had kunnen worden. Er heeft dus meer niet specifiek medisch-specialistische expertise zorg plaatsgevonden dan noodzakelijk. 6 Mogelijk past dit beeld bij wat we eerder in deze rapportage zagen: het eigen initiatief van patiënten betreffende contact met huisarts en specialist ligt in de G4 hoger dan daarbuiten. Conclusie De vier grote steden hebben overeenkomsten op het gebied van bepaalde demografische, sociaal economische en gezondheid indicatoren en verschillen daarmee van de rest van Nederland. Dit rapport heeft een aantal van deze verschillen laten zien en kan dienen als een beknopt overzicht van relevante indicatoren waarin de G4 anders is dan de rest van Nederland. Bronnen 1. Gemeente Amsterdam Bureau Onderzoek en Statistiek. (2012). Amsterdam in cijfers Amsterdam: O+S Amsterdam 2. Kwartel, A.J.J. v.d., Bloemendaal, I., Velde, F. v.d., Wind, W. v.d. (2012). Quick Scan Zorgvraag Utrecht: Kiwa Prismant 3. Centraal Bureau voor de Statistiek. (n.d.). CBS statline cijfers. Opgevraagd Juli 2013 van 4. Centraal Bureau voor de Statistiek. (2013). Statistisch jaarboek Den Haag/Heerlen: CBS 5. Hauten M. v.d.,goudriaan, R., Snijders, R.W.D-J. (2006). Knellende contracteerruimtes. PZGS en Agis Zorgverzekeringen 6. Galen, M.S. v., Gorp T. v., Gusdorf, L.M.A., Sterkenburg, P.I.H.J., Tilburg C.C. v. (2013). (2013). Zorgthermometer. Vektis.

Nieuw-West gezond en wel?

Nieuw-West gezond en wel? Factsheet Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012 Nieuw-West gezond en wel? Twee derde van de inwoners van Nieuw-West heeft een positief oordeel over de eigen gezondheid, zo blijkt uit de gegevens van de Amsterdamse

Nadere informatie

Gezondheid in de krachtwijken. Gezonde wijkenanalyse Haagse Krachtwijken

Gezondheid in de krachtwijken. Gezonde wijkenanalyse Haagse Krachtwijken Gezondheid in de krachtwijken schilderswijk stationsbuurt/rivierenbuurt Transvaal zuidwest Gezonde wijkenanalyse Haagse Krachtwijken Inhoud 2 Voorwoord 4 Inleiding 11 Schilderswijk 33 Stationsbuurt/Rivierenbuurt

Nadere informatie

Wat hoort er in het basispakket volgens verzekerden?

Wat hoort er in het basispakket volgens verzekerden? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Wat hoort er in het basispakket volgens verzekerden? Romy Bes Emiel Kerpershoek Anne Brabers Margreet Reitsma-van

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement vanuit het perspectief van mensen met astma of COPD D. Baan M. Heijmans P. Spreeuwenberg M.

Nadere informatie

Werkhervattingskansen na instroom in de WW

Werkhervattingskansen na instroom in de WW Werkhervattingskansen na instroom in de WW Leeftijd is niet het enige dat telt 12 1 Wilco de Jong Kathleen Geertjes Martine de Mooij-Schep Anouk de Rijk Nicol Sluiter Centraal Bureau voor de Statistiek

Nadere informatie

Oordelen over jongere en oudere werknemers

Oordelen over jongere en oudere werknemers Sociaaleconomische trends 2014 Oordelen over jongere en oudere werknemers Karolijne van der Houwen Linda Moonen Oktober 2014, 01 CBS Sociaaleconomische trends, oktober 2014, 01 1 1. Inleiding Als gevolg

Nadere informatie

Bouwen voor de zorg. Perspectief voor de Nederlandse bouw

Bouwen voor de zorg. Perspectief voor de Nederlandse bouw Bouwen voor de zorg Perspectief voor de Nederlandse bouw Bouwen voor de zorg Het auteursrecht voor de inhoud berust geheel bij de Stichting Economisch Instituut voor de Bouw. Overnemen van de inhoud (of

Nadere informatie

De invloed van de consument op het gebruik van zorg

De invloed van de consument op het gebruik van zorg De invloed van de consument op het gebruik van zorg Achtergrondstudie uitgebracht bij het advies Gepaste zorg Zoetermeer, 2004 De invloed van de consument op het gebruik van zorg 1 Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp ers in Nederland 1-12-2014 gepubliceerd op cbs.nl

Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp ers in Nederland 1-12-2014 gepubliceerd op cbs.nl Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp ers in Nederland 1-12-214 gepubliceerd op cbs.nl CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp'ers in Nederland, 1

Nadere informatie

Kinderen met een handicap in Tel

Kinderen met een handicap in Tel Kinderen met een handicap in Tel Kerngegevens per provincie, gemeente en wijk Bas Tierolf Dick Oudenampsen Kinderen met een handicap in Tel Kerngegevens per provincie, gemeente en wijk Bas Tierolf Dick

Nadere informatie

Zorg voor. chronisch zieken. overzichtstudies >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±< >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±<

Zorg voor. chronisch zieken. overzichtstudies >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±< >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±< >± ±< >+ +< > < >= =< overzichtstudies > < Zorg voor >+ +< chronisch zieken >± ±< Organisatie van zorg, zelfmanagement, >x x< zelfredzaamheid en participatie >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±< >± ±

Nadere informatie

Verkenning niet-westerse derde generatie

Verkenning niet-westerse derde generatie 109 Verkenning nietwesterse derde Mariëtte Goedhuys Tirza König Kathleen Geertjes Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer ** = nader voorlopig

Nadere informatie

De sociaaleconomische situatie van langdurig flexibele werknemers

De sociaaleconomische situatie van langdurig flexibele werknemers De sociaaleconomische situatie van langdurig flexibele werknemers Amsterdam, april 2013 In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid De sociaaleconomische situatie van langdurig

Nadere informatie

Validiteit van de Vraag Aanbod Analyse Monitor (VAAM): overeenstemming met populatiegegevens uit lokale Gezondheidspeilingen

Validiteit van de Vraag Aanbod Analyse Monitor (VAAM): overeenstemming met populatiegegevens uit lokale Gezondheidspeilingen Postprint Version 1.0 Journal website http://vb23.bsl.nl/frontend/index.asp?custom_product_id=1388-7491 Pubmed link DOI Validiteit van de Vraag Aanbod Analyse Monitor (VAAM): overeenstemming met populatiegegevens

Nadere informatie

Het onderdeel van aardrijkskunde dat zich bezighoudt met de bevolkingsomvang en de bevolkingssamenstelling wordt demografie genoemd.

Het onderdeel van aardrijkskunde dat zich bezighoudt met de bevolkingsomvang en de bevolkingssamenstelling wordt demografie genoemd. Rekenen aan bevolkingscijfers Introductie Het aantal mensen in een gebied is niet steeds gelijk. De bevolkingsomvang verandert voortdurend. Er worden kinderen geboren en er gaan mensen dood. Ook kunnen

Nadere informatie

HOE INFORMATIEF EN INTERACTIEF ZIJN DE ZIEKENHUISWEBSITES IN NEDERLAND?

HOE INFORMATIEF EN INTERACTIEF ZIJN DE ZIEKENHUISWEBSITES IN NEDERLAND? HOE INFORMATIEF EN INTERACTIEF ZIJN DE ZIEKENHUISWEBSITES IN NEDERLAND? Kijk ook op: sharing.nictiz.nl/ziekenhuiswebsites Datum 25 juni 2014 Auteurs Begeleiding Vormgeving Evalien Veldhuijzen Thien Ly

Nadere informatie

Gezond werken in de zorg Onderzoeksrapport. Onderzoek naar fysieke en psychosociale arbeidsbelasting onder zorgmedewerkers

Gezond werken in de zorg Onderzoeksrapport. Onderzoek naar fysieke en psychosociale arbeidsbelasting onder zorgmedewerkers 1 Onderzoeksrapport Gezond werken in de zorg Gezond werken in de zorg Onderzoeksrapport Onderzoek naar fysieke en psychosociale arbeidsbelasting onder zorgmedewerkers 2 Onderzoeksrapport Gezond werken

Nadere informatie

Wat wil de mantelzorger?

Wat wil de mantelzorger? Een onderzoek naar behoeften van mantelzorgers in Rotterdam Wat wil de mantelzorger? Dertien steunpunten in Rotterdam bieden hulp aan die zij genomen hebben om een vragenlijst in te vullen en aan ons terug

Nadere informatie

Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK)

Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK) Overzicht 2013 Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK) Hoe vaak belt iemand een Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK)? Wanneer onderneemt het AMK actie? Om welke kinderen gaat het? In dit

Nadere informatie

Uit de armoede werken

Uit de armoede werken Uit de armoede werken Uit de armoede werken Omvang en oorzaken van uitstroom uit armoede Stella Hoff Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, september 2010 Het Sociaal en Cultureel Planbureau is ingesteld

Nadere informatie

Veilige zorg rond zwangerschap en geboorte. Advies Stuurgroep zwangerschap en geboorte

Veilige zorg rond zwangerschap en geboorte. Advies Stuurgroep zwangerschap en geboorte Veilige zorg rond zwangerschap en geboorte. Advies Stuurgroep zwangerschap en geboorte Veilige zorg rond zwangerschap en geboorte Advies Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte december 2009 _ een goed begin

Nadere informatie

leefbaarheid is mensenwerk gemeente borger odoorn. Nieuw Buinen Borger Valthermond Tweede Exloërmond onderzoek leefbaarheid Exloo Klijndijk Buinen

leefbaarheid is mensenwerk gemeente borger odoorn. Nieuw Buinen Borger Valthermond Tweede Exloërmond onderzoek leefbaarheid Exloo Klijndijk Buinen Tweede rmond Nieuw Eerste Exloërmond Exloërveen erveen Bronnegerveen Tweede Exloërmond rmond erveen erveen Westdorp Bronneger Ellertshaar ermond Zandberg ergroen leefbaarheid is mensenwerk onderzoek leefbaarheid

Nadere informatie

Nota gezondheidsbeleid. regio Midden-Brabant

Nota gezondheidsbeleid. regio Midden-Brabant Nota gezondheidsbeleid regio Midden-Brabant 2014-2015 Gemeente Dongen Gemeente Gilze en Rijen Gemeente Goirle Gemeente Heusden Gemeente Hilvarenbeek Gemeente Loon op Zand Gemeente Oisterwijk Gemeente Tilburg

Nadere informatie

Veilige zorg rond zwangerschap en geboorte. Advies Stuurgroep zwangerschap en geboorte

Veilige zorg rond zwangerschap en geboorte. Advies Stuurgroep zwangerschap en geboorte Veilige zorg rond zwangerschap en geboorte. Veilige zorg rond zwangerschap en geboorte Advies Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte december 2009 _een goed begin De Stuurgroep zwangerschap en geboorte geeft

Nadere informatie

M.H. Kwekkeboom (Avans Hogeschool) C.M.C. van Weert (SCP) Een ander leven. Een onderzoek naar de leefsituatie van op zichzelf wonende mensen

M.H. Kwekkeboom (Avans Hogeschool) C.M.C. van Weert (SCP) Een ander leven. Een onderzoek naar de leefsituatie van op zichzelf wonende mensen Een ander leven M.H. Kwekkeboom (Avans Hogeschool) C.M.C. van Weert (SCP) Een ander leven Een onderzoek naar de leefsituatie van op zichzelf wonende mensen met een verstandelijke beperking of chronisch

Nadere informatie

Marieke Buisman en Willem Houtkoop. Laaggeletterdheid in kaart

Marieke Buisman en Willem Houtkoop. Laaggeletterdheid in kaart Marieke Buisman en Willem Houtkoop ] Laaggeletterdheid in kaart Colofon Titel Laaggeletterdheid in kaart Auteurs Marieke Buisman en Willem Houtkoop Datum April 2014 Ontwerp Design Crew ISBN/EAN 978-94-6052-079-2

Nadere informatie

Wat werkt bij wie? Een doelgroepbenadering bij innovaties in zorg en preventie

Wat werkt bij wie? Een doelgroepbenadering bij innovaties in zorg en preventie Wat werkt bij wie? Een doelgroepbenadering bij innovaties in zorg en preventie Utrecht, juni 2009 Dit rapport is opgesteld door: In opdracht van: De Prakijk Index Motivaction De Praktijk Jop Berkhout Ministerie

Nadere informatie

Transseksuelen in Nederland Is er sprake van ongelijkheid?

Transseksuelen in Nederland Is er sprake van ongelijkheid? Transseksuelen in Nederland Is er sprake van ongelijkheid? 11 Marleen Geerdinck Linda Muller Carlijn Verkleij Caroline van Weert Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken

Nadere informatie

Chronisch ziek en werk

Chronisch ziek en werk kennissynthese Chronisch ziek en werk Arbeidsparticipatie door mensen met een chronische ziekte of lichamelijke beperking kennissynthese Chronisch ziek en werk Arbeidsparticipatie door mensen met een chronische

Nadere informatie