Rijksuniversiteit Groningen Jaarverslag Jaarverslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rijksuniversiteit Groningen Jaarverslag 2010. Jaarverslag"

Transcriptie

1 Rijksuniversiteit Groningen Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2010

2

3 Rijksuniversiteit Groningen Jaarverslag 2010

4 2

5 Inhoud Bericht van de Raad van Toezicht... 5 Voorwoord Universiteit in de samenleving Strategisch plan 1.2 Missie 1.3 Omgeving 1.4 Valorisatie 2. Onderwijs Differentiatie 2.2 Professionaliteit docenten 2.3 Rendementen en toetsing 2.4 Instroom en relatiebeheer 2.5 Kwaliteitszorg 3. Onderzoek Individuele kwaliteit 3.2 Strategische groepen en instituten 3.3. Kwaliteitszorg 3.4 Graduate Schools 4. Internationalisering Algemeen 4.2 Mobiliteit 4.3 Internationale marketing 4.4 Strategische partners 4.5 Ontwikkelingssamenwerking 5. Personeel en huisvesting Personeelsbeleid 5.2 Arbo en gezondheid 5.3 Duurzaamheid en milieu 5.4 Huisvesting 6. Bedrijfsvoering Financieel beleid 6.2 Handhaving en controle 6.3 ICT-voorzieningen 6.4 Universiteitsbibliotheek Verkorte jaarrekening Accountantsverklaring Kerncijfers en kengetallen Bijlagen Persoonsgebonden toekenning 2. Bouwprojecten 3. Nevenfuncties leden Raad van Toezicht 4. Nevenfuncties leden College van Bestuur 5. Samenstelling Centrale Organen Rijksuniversiteit Groningen Jaarverslag

6

7 Bericht van de Raad van Toezicht De uitdagingen die de universiteit in komende periode zal moeten aangaan, zijn groter dan ooit. De wereldwijde concurrentie op de markt voor studenten, voor goede onderzoekers en topwetenschappers en voor hoogwaardige onderzoeksopdrachten wordt scherper en scherper. Tegelijkertijd hebben zware bezuinigingen zich over het gehele Wetenschappelijk Onderwijs en Onderzoek in Nederland aangediend. Bovendien zullen ze deze op scherp zetten. Aan de bezuinigingen die de regering aangekondigd heeft, kan alleen het hoofd geboden worden, als er harde keuzes gemaakt worden: in de onderwijsprogramma s en de personele bezetting. Dit geldt des te meer omdat het nieuwbouwprogramma dat de RUG uitvoert, een grote weerslag heeft op de toekomstige financiële ontwikkelingen. Dit betekent dat in de komende jaren een zware nadruk zal komen te liggen op de kwaliteit van de besluitvorming binnen de RUG: de snelheid en de efficiëntie waarmee plannen gemaakt en tot uitvoering gebracht worden, zal hoger moeten zijn dan ooit tevoren, terwijl tegelijk de zorgvuldigheid gegarandeerd moet zijn. De Raad is van mening dat het Strategisch Plan hiervoor een goede grondslag legt. De Raad is verheugd dat per 1 januari 2010 de nieuwe universitaire bibliotheekvoorziening is gerealiseerd. Deze belangrijke reorganisatie was nodig om te garanderen dat de bibliotheek de snelle ontwikkelingen, vooral op het gebied van de digitalisering van de wetenschappelijke informatievoorziening, goed vorm kan geven binnen de universiteit. De Raad steunt het College in het besluit om in 2010 een reorganisatie bij de HRM-organisatie te initiëren. Ook voor de personeelsadministratie en het personeelsbeleid geldt dat het zo efficiënt mogelijk opgezet moet worden en dat optimaal gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheden die digitale systemen leveren op het gebied van formatiebeheer, personeelsadministratie en werving en selectie. De Raad van Toezicht onderstreept het beleid dat de RUG voert met betrekking tot de internationalisering van haar onderwijs. Een universiteit die hier niet in investeert, zal op middellange termijn zichzelf in een isolement drijven. Ook onderschrijft de Raad de strategie van de RUG om de rendementscijfers en de kwaliteit van het onderwijs aan de RUG te verhogen. Een belangrijk en noodzakelijk onderdeel hiervan betreft de invoering van het Bindend Studie Advies (BSA). In 2010 heeft het College met instemming van alle faculteiten het BSA gerealiseerd. In dit kader is het ook van groot belang dat het College de stap gezet heeft om het UOCG opnieuw vorm te geven en een reorganisatie van het UOCG door te voeren, die garandeert dat de ondersteuning van het onderwijs aan de RUG optimaal blijft. De RUG heeft het Charter Talent aan de top ondertekend. De RUG committeert zich daarmee aan de verhoging van het aantal vrouwen in leidinggevende posities. De Raad is verheugd dat het College in 2010 heeft besloten 17 extra vrouwelijke hoogleraren te gaan benoemen. Ook heeft de Raad met genoegen kennisgenomen van het bericht dat de RUG als beste werkgever binnen de sector van de kennisinstellingen is gekozen. De Raad van Toezicht heeft prof. dr. K. Duppen als lid van het College van Bestuur voor de periode 1 maart 2010 tot 1 maart 2014 herbenoemd. De rector magnificus prof. dr. F. Zwarts is herbenoemd van 1 september 2010 tot 1 maart Zijn opvolger als rector magnificus, prof. dr. E. Sterken, is door de Raad benoemd voor de periode van 1 maart 2011 tot 1 maart De RUG krijgt met professor Sterken een bekwaam bestuurder en de Raad heeft er alle vertrouwen in dat het College waar hij per 1 maart 2011 deel van uitmaakt de RUG ook door de toekomstige, financieel turbulente, jaren zal kunnen leiden. R.J. Hoekstra, voorzitter Raad van Toezicht 9 mei 2011 Rijksuniversiteit Groningen Jaarverslag

8

9 Voorwoord Het jaar 2010 begon met een bericht dat de dag van een Collegevoorzitter een vrolijke kleur geeft. Een team van promovendi van de RUG boekte op 14 januari een glansrijke overwinning. Het versloeg maar liefst 220 concurrerende teams in de nationale Supply Chain Management Competitie. Dat kan maar één ding betekenen: RUG-promovendi promoveren niet alleen, ze zijn ook competitief, durven de strijd aan, en kunnen dan nog winnen ook! En in wat voor tak van sport! De deelnemende teams hadden de opdracht van een fabrikant van vruchtensappen een marktleider te maken en de RUG-promovendi hebben dat voor elkaar gekregen op zo n manier, dat het virtuele bedrijf niet alleen weer winst ging maken, maar ook nog eens een bijdrage ging leveren aan een duurzame groei. Natuurlijk, onze promovendi hebben er slechts een virtueel bedrijf in een virtuele wereld bovenop geholpen, maar wat ze in deze wereld presteren, zullen ze zeker ook in de dagelijkse omgeving kunnen. De kennis, energie en vechtlust die ze in deze competitie hebben getoond, zijn precies de eigenschappen die de samenleving van onze jonge academici verwacht. Het team van de vakgroep Operations van de FEB heeft met zijn prestatie (overigens de tweede keer al dat deze prijs door Groningers in de wacht gesleept wordt) een prachtige bijdrage geleverd aan de zichtbaarheid van de RUG, als een universiteit die jonge talentvolle mensen opleidt tot kenniswerkers die ertoe doen. De RUG is in het jaar 2010 bij veel meer gelegenheden op gunstige wijze in het nieuws geweest, zo vaak dat het onmogelijk is al deze gelegenheden op te sommen. Ik doe daarom een betrekkelijk willekeurige greep. In maart 2010 werd bekend dat het Zernike Institute for Advanced Materials (ZIAM) tot de top 10 van de Times Higher Education is doorgedrongen. De Groningse toponderzoekschool staat in de ranking op plaats negen en laat daarmee prestigieuze universiteiten als die van Princeton, Stanford en Cambridge, en het Max Planck Instituut achter zich. Was dit bericht op zich al voldoende voor een plezierige dag in het leven van een voorzitter, niet minder welkom was het te horen dat het ZIAM samen met de landelijke sterrenkundige onderzoekschool NOVA, waarin de Groninger sterrenkundigen participeren, naar het oordeel van een internationale commissie van NWO de twee beste toponderzoeksscholen van Nederland zijn. Deze twee scholen zijn volgens de commissie nog iets beter dan de vier andere, ook buitengewoon goede toponderzoekscholen die Nederland kent. Het ZIAM en NOVA ontvingen van de commissie beide het predicaat exemplary, de andere zijn excellent. Dit is niet alleen een succes voor onze universiteit, maar voor al het toponderzoek in Nederland. Het kan geen kwaad daar in deze tijd op te wijzen, tegen de achtergrond van de dreigende bezuinigingen op toponderzoek in Nederland. Dat de RUG haar doelstelling om een top-researchuniversiteit te zijn goed waarmaakt, moge er ook uit blijken dat de RUG voor het tweede jaar achtereen vier prestigieuze onderzoeksbeurzen van de European Research Council (ERC) heeft binnengehaald. Groningen ligt in deze ronde nu samen met de Radboud Universiteit op kop bij de Nederlandse universiteiten als het gaat om het hoogste aantal toegekende ERC-beurzen. Dat is geen geringe prestatie, omdat de selectie voor deze beurzen, die bedoeld zijn voor jonge excellente onderzoekers, buitengewoon scherp is. Voldoening geeft ook dat de vier universiteiten in Noorden Oost-Nederland samen twaalf van de vijfentwintig beurzen die aan Nederlands talent zijn uitgereikt in de wacht hebben gesleept. Ik zie dit als een grote stimulans voor de samenwerking tussen deze vier universiteiten, die bij de opening van het Academisch jaar in 2010 formeel aangekondigd is. Voor een instelling als de RUG is het uiteraard van groot belang dat haar imago bij (aankomende) studenten goed is. Lange tijd was dit helaas onder de maat, maar in het afgelopen jaar lijkt hier een kentering op te treden. In de Keuzegids 2011 komt de RUG met twaalf opleidingen als beste uit de bus, met zeven op een tweede en met twee op een derde Rijksuniversiteit Groningen Jaarverslag

10 plaats. In de algemene rangschikking van brede klassieke universiteiten, levert dit de RUG een gedeelde tweede plaats op in dit onderzoek. Deze uitkomst is geen toevalstreffer. Ook in het overzicht van beste universiteiten dat het weekblad Elsevier dit jaar publiceerde, krijgt de RUG uitstekende rapportcijfers van zowel bachelor- als masterstudenten. Bij acht opleidingen komt de RUG als beste uit de bus, bij zeven staat de RUG op de tweede plaats en bij acht op de derde plaats. Dat betekent dat de RUG bij 23 van de 30 beoordeelde opleidingen in de top staat. Behalve voor studenten is de RUG ook voor medewerkers aantrekkelijk. Volgens de bladen Incompany en Intermediair behoort de RUG tot de beste werkgevers van Nederland. In een medewerkerstevredenheidsonderzoek van Incompany staat de RUG op de eerste plek in de categorie universiteiten, en op de 23ste plek in de algehele ranglijst. In het Intermediair Beste Werkgevers Onderzoek 2010 staat de RUG op de 38ste plaats. Op de markt voor personeel neemt de RUG een goede positie in. Dat is belangrijk in een periode die het uiterste vraagt van de creativiteit en inventiviteit van medewerkers. Veel projecten die in een eerder stadium zijn opgestart, zijn in het afgelopen jaar succesvol afgesloten. Bijna alle faculteiten hebben in het kader van het Endowed Chair-programma toponderzoekers aangezocht en kunnen aanstellen. Dit is een geweldige kwaliteitsimpuls voor het onderzoek aan onze universiteit, die er in de nabije toekomst zeker aan zal bijdragen, dat de RUG in de voorste linies van de internationale wetenschappelijke ontwikkelingen zichtbaar zal blijven. Ook de vele internationale contacten en samenwerkingsovereenkomsten leveren een belangrijke bijdrage aan de presentie van de RUG wereldwijd. Hiervan kan ik slechts een paar voorbeelden noemen. Vrijdag 10 december 2010 kon ik in de Chinese hoofdstad Beijing de overeenkomst voor de oprichting van een Confucius Instituut in Groningen tekenen namens de drie partners: de Hanzehogeschool Groningen, de Gemeente Groningen en de RUG. Aan Chinese zijde werd de overeenkomst getekend door Hanban, een aan het Chinese ministerie van Onderwijs geaffilieerde organisatie die de Chinese taal en cultuur wereldwijd wil bevorderen. De Communication University of China is de Chinese partner voor het Groningen Confucius Instituut. Een samenwerkingsverband waarvan ik ook veel verwacht is de European Medical School, de eerste grensoverschrijdende geneeskundeopleiding in Europa. De participanten hierin zijn de RUG, het UMCG en de Carl von Ossietzky Universität te Oldenburg in Duitsland. Dit initiatief komt voort uit de al meer dan dertig jaar bestaande samenwerking tussen Groningen en Oldenburg en past in de strategie van internationalisering van de RUG. Door de geografische positie van Groningen heeft de samenwerking met Oldenburg een bijzondere betekenis. De European Medical School in Oldenburg wordt de enige medische faculteit in de regio Noordwest-Duitsland. Een universiteit bestaat uiteraard in de eerste plaats uit mensen: docenten, onderzoekers, studenten en ondersteunend personeel. Maar daarnaast bestaat een universiteit ook uit de gebouwen waarin die mensen werken. De RUG heeft de stad in de afgelopen jaren met een groot aantal nieuwe gebouwen verrijkt, die niet alleen functioneel zijn, maar die ook door hun gewaagde en gedurfde architectuur bijdragen aan de sfeer van innovatie en creativiteit, waarin wetenschappelijk onderwijs en onderzoek gedijt. In september 2010 is de eerste paal geslagen van het ERIBA-onderzoeksgebouw, dat de RUG en het UMCG gezamenlijk bouwen op het UMCG-complex. Het ERIBA-gebouw zal huisvesting bieden aan het European Research Institute on the Biology of Ageing, een onderzoeksinstituut waar topwetenschappers met hun onderzoeksgroepen fundamenteel onderzoek doen naar het verouderingsproces en ziekten die daarmee gepaard gaan. 8

11 Zoals gezegd: dit is slechts een kleine en tamelijk willekeurige greep uit de vele resultaten die in het afgelopen jaar geboekt zijn. De universiteit staat midden in de samenleving en schept een omgeving, waarin onderzoekers, docenten en studenten kunnen werken aan de oplossing van problemen, die van cruciaal belang zijn voor de toekomst van ons land. Ik kan niet verbergen dat ik me grote zorgen maak over de bezuinigingen die de regering voornemens is voor het wetenschappelijk onderwijs door te voeren. Het is op dit ogenblik nog te vroeg de omvang daarvan precies vast te stellen, maar als de soep slechts half zo heet gegeten wordt als nu opgediend lijkt te worden, zullen alle universiteiten in Nederland en dus ook de RUG voor grote problemen komen te staan. In mijn opvatting zal Nederland als kennisland zichzelf daarmee helaas gevoelig in de vingers snijden. Om deze opvatting te illustreren, eindig ik met het bericht dat mij aan het eind van 2010 bereikte en dat het jaar met net zo n vrolijke dag deed eindigen, als het begon. Op 11 november 2010 heeft een team van Groningse studenten in Boston een gouden medaille gewonnen in de prestigieuze International Genetically Engineered Machine-wedstrijd (igem). Hun genetisch gefabriceerde machine bestond uit een bacterie die kan dienen om als milieuvriendelijke coating ongewenste aangroei op schepen tegen te gaan. Dat is het soort dingen dat jonge talentvolle mensen op universiteiten leren. Fundamentele kennis enerzijds en anderzijds de creativiteit en hartstocht, waarmee die kennis omgezet kan worden in schepen die sneller en goedkoper varen en in technologie die ons milieu ontlast. S. Poppema, voorzitter College van Bestuur Rijksuniversiteit Groningen Jaarverslag

12

13 1. Universiteit in de samenleving 1.1 Strategisch plan Faculteiten > Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap > Rechtsgeleerdheid > Medische Wetenschappen / UMCG > Wiskunde en Natuurwetenschappen > Letteren > Economie en Bedrijfskunde > Gedrags- en Maatschappijwetenschappen > Wijsbegeerte > Ruimtelijke Wetenschappen In de loop van 2010 werd het document 400 Years of Passion & Performance: Strategic Plan vastgesteld. De RUG positioneert zich daarin aldus: De Rijksuniversiteit Groningen is een internationale researchuniversiteit met sterke en vitale wortels in het Noorden van Nederland. Onderwijs en onderzoek zijn wezenlijk verbonden. Onderwijs is de bestaansgrond van de universiteit. Onderzoek positioneert de universiteit. Echter, hét kenmerk van een research-universiteit is dat niet alleen bestaande kennis wordt overgedragen maar dat staf en studenten ook in vrijheid deelnemen in de ontwikkeling van nieuwe kennis. Vrijheid De Rijksuniversiteit Groningen verdedigt de academische vrijheid van haar docenten en studenten zoals geformuleerd door de UNESCO (1997): Academische vrijheid is het recht van docenten in het hoger onderwijs om zonder inperking door een voorgeschreven doctrine, te genieten van de vrijheid te onderwijzen, te discussiëren, onderzoek te verrichten, de resultaten daarvan te verspreiden en te publiceren, hun mening over de instelling of het systeem waarbinnen zij werken kenbaar te maken, gevrijwaard te blijven van institutionele censuur, en deel te nemen aan professionele en representatieve academische organen. In de geest van de academische vrijheid voor docenten en studenten leeft de RUG het door ons ondertekende Magna Charta Universitatum (1988) en de gedragscodes van de KNAW en NWO na. Veelzijdig De RUG is een veelzijdige universiteit. De RUG is veelzijdig en internationaal in de studenten en de stafleden die naar Groningen komen om aan de universiteit te studeren en te werken. Veelzijdig in opvattingen en denkrichtingen. Ruimhartig en vrijdenkend staat de RUG al 395 jaar in de traditie van de vrije beoefening van de wetenschap. De RUG leidt de studenten op tot vrije, academisch denkende en zelfstandige burgers, die actief deelnemen aan het maatschappelijke leven en daarin verantwoordelijkheid willen dragen, in het noorden, in Nederland en in de wijde wereld. Breedte en diepte De RUG is een brede universiteit. Breed in de vakken en opleidingen in de bachelorfase, breed in het onderzoek dat is verbonden met het onderwijs en gericht op de samenleving. In de diepte specialiseert de RUG in de opleidingen in de masterfase en in onderzoekspeerpunten. De opleidingen van de promovendi in de Graduate Schools sluiten daar bij aan. De organisatie van het onderzoek vraagt om richting en vereist samenhang en omvang. De RUG maakt gerichte keuzes in de grote wetenschapsgebieden, uitgaande van de kracht van de onderzoekers, de bestaande portfolio, de innovatie in de wetenschap en de maatschappelijke behoefte. Rijksuniversiteit Groningen Jaarverslag

14 Ruimte De RUG biedt ruimte aan een ieder die wil studeren en werken in een omgeving waarin kwaliteit en veelzijdigheid belangrijke waarden zijn. De RUG biedt kansen op verschillende niveaus. Excellent presteren in de mondiale top is de ambitie, het dienen van de samenleving is de norm. De universiteit staat midden in de samenleving en neemt daar in vele verschillende vormen aan deel: van grensverleggend onderzoek tot aan sport en culturele uitingen, van het deelnemen aan het publieke debat tot aan het stimuleren van ondernemerschap in stad en regio. De RUG blijft zich definiëren als een openbare publieke instelling die open staat voor iedereen en die zich verantwoordt naar de samenleving. Presteren De universiteit leidt het toekomstige kader van de samenleving op. Dat schept verplichtingen voor staf en studenten. Kwalitatief hoogstaand en inspirerend onderwijs, gericht op wetenschap en beroepspraktijk, vormt de kern van de universiteit. Studenten moeten studeren in een omgeving die uitdaagt, maar die ook prestaties van hen verwacht. Wetenschappelijke excellentie en maatschappelijke relevantie zijn de twee centrale begrippen in het onderzoek. Verwevenheid van onderwijs en onderzoek is een wezenlijk kenmerk. Bestuur en medezeggenschap De ontwikkelingen in onderwijs, wetenschap, arbeidsmarkt en samenleving vragen om een constante innovatie van de kerntaken van de universiteit. De ontwikkelingen in onze omgeving vragen om slagvaardig bestuur en een efficiënte bedrijfsvoering. Actieve en zichtbare medezeggenschap is toetssteen voor het bestuur en zorgt voor een goed draagvlak voor de keuzes. Actief studentenleven De universiteit bevordert een actief studentenleven in de stad Groningen. Sport, cultuur, debat, verdieping, internationale en sociale contacten vormen onderdeel van het universitaire leven en van de groei naar zelfstandigheid. Zelfbestuur en -organisatie zijn daarom centrale kenmerken in het studentenleven. De universiteit vindt dat een actief studentenleven een positieve bijdrage kan leveren aan een actief studeergedrag en een normaal studietempo. 1.2 Missie De Rijksuniversiteit Groningen verzorgt kwalitatief hoogstaand onderwijs en onderzoek in een internationale context. Hierbij worden verschillen in ambities en talenten gehonoreerd. Ook wordt er nadrukkelijk samengewerkt met bedrijven, overheden en burgers. De RUG behoort tot de top van de Europese universiteiten en heeft drie ambities: Investeren in topkwaliteit Kwaliteit is en blijft het sleutelwoord voor de strategie van de RUG, ook in Dominante thema s zijn de steeds verdergaande internationalisering, de toename van de concurrentie tussen universiteiten, verhoging van de onderwijsrendementen alsmede groeiende aandacht voor de valorisatie van onderzoek. De RUG behoort op een aantal gebieden (Chemistry, Materials Science, Biology) tot de internationale top van het wetenschappelijk onderzoek en wil deze positie versterken en de wetenschappelijke top verbreden. In 2010 werden in het kader van het coryfeeënprogramma (University of Groningen Endowed Chairs Programme) opnieuw excellente hoogleraren aangetrokken (zie bijlage 1). Honoreren van talent en ambitie De RUG besteedt extra aandacht aan de ontwikkeling van de talenten van haar medewerkers door een werkomgeving waarin prestaties worden beloond, via onder andere het tenure tracksysteem, de Rosalind Franklin Fellowships en het Talent to the Top Charter. De persoonlijke ambities en kwaliteiten van studenten krijgen ruimte via het University of Groningen Honours College in de bachelorfase en vanaf 2011 ook in de masterfase, de majorminorstructuur en de topopleidingen in de masterfase. Stimuleren van grensoverschrijdend onderwijs en onderzoek De RUG wil haar (top)positie in onderwijs en onderzoek in Europa en daarbuiten verstevigen. Kennisvermeerdering en innovatie floreren in een interdisciplinaire en internationale omgeving. Het beleid is erop gericht studenten verder te laten reiken dan de grenzen van eigen studie en land. Verder werft de universiteit een belangrijk deel van haar studenten in het buitenland. In het onderzoek wordt de totstandkoming van samenwerkingsverbanden over de facultaire grenzen heen gestimuleerd. De samenwerking tussen de medische en natuurwetenschappen wordt bevorderd door duoprojecten binnen het Ubbo Emmius-programma. 12

15 1.3 Omgeving De RUG staat midden in de maatschappij en is dé universiteit van het Noorden. Hoewel zij internationaal is georiënteerd, is zij tegelijk geworteld in de noordelijke samenleving. Die sterke verankering in de omgeving komt op velerlei manieren tot uitdrukking. Akkoord van Groningen Al meer dan vijf jaar vormt het Akkoord van Groningen een structureel samenwerkingsverband tussen de gemeente Groningen en de belangrijkste kennisinstellingen van de stad: RUG, Hanzehogeschool Groningen en UMCG. Het gezamenlijke doel is de positie van Groningen als dé kennis- en innovatiestad van Noord- Nederland te ontwikkelen en te versterken. In 2009 werd Akkoord 2.0 getekend, een vernieuwde versie. De belangrijkste speerpunten hierin zijn energie en healthy ageing. Verder zijn er initiatieven voor gezamenlijke (internationale) marketing. In het kader van het Akkoord werd ook de totstandkoming van het Confucius Instituut voor informatie over de Chinese taal en cultuur gefaciliteerd. Samen met externe partijen investeren de Akkoordpartners in huisvesting voor jongeren (onder wie internationale studenten), de ontwikkeling van het Zernike Science Parc, ICT-voorzieningen en de campagne van Groningen als City of Talent. Op 25 november 2010 werd de Groningen Talent Group opgericht, een forum van ruim honderd geselecteerde getalenteerde jongeren. Zo willen gemeente en kennisinstellingen toptalent binden aan de stad en als denktank laten meepraten over bijvoorbeeld huisvesting, ondernemerschap, citymarketing en krimp. Universitair Medisch Centrum Groningen Per 1 januari 2005 zijn RUG en AZG overgegaan tot de vorming van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), waarin de Medische Faculteit en het AZG zijn ondergebracht. Binnen de kaders van het UMCG wordt een geïntegreerd beleid gevoerd ten aanzien van onderwijs, onderzoek, patiëntenzorg en specialistenopleiding. Voor 2010 is wederom het wettelijk verplichte plandocument AZG-RUG vastgesteld door het Gemeenschappelijk Beleidsorgaan. Dit document regelt de onderlinge afstemming van de werkzaamheden op het gebied van het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek en de daaraan gerelateerde patiëntenzorg en -opleidingstaken. Het plandocument is als een bijlage bij het Ontwikkelingsplan van de RUG gevoegd. In hoofdlijnen komt het op de volgende punten neer. De Raad van Bestuur UMCG heeft het onderwijsprogramma voor het academisch jaar vastgesteld, rekening houdend met de personele en logistieke consequenties voor het ziekenhuisdeel van het UMCG. Het ziekenhuisdeel van het UMCG verschaft, onder condities, de voor het klinisch onderwijs noodzakelijke faciliteiten, en maakt het mogelijk de opleiding zodanig in te richten, dat deze voldoet aan de eindtermen van het Besluit opleidingseisen arts in het kader van de BIG-wetgeving. De totale wp-inzet die het UMCG ten behoeve van het onderwijs aan studenten en coassistenten in 2010 realiseerde bedroeg bijna 160 fte waarvan circa 21 fte door het ziekenhuisdeel van het UMCG. In 2010 zijn ca. 400 studenten gestart met de klinische stages van de masteropleiding. Hiervan is uit capaciteitsoverwegingen een deel gerealiseerd in het Martiniziekenhuis en in perifere ziekenhuizen. Circa 150 studenten volgden de wetenschappelijke stage (20 weken) in het UMCG, terwijl ongeveer 80 studenten er een verpleegstage hadden. Het UMCG handhaafde de geïntegreerde wetenschappelijke opleiding (AIO) en de opleiding tot medisch specialist (AIOS). De geïntegreerde opleiding omvat het zogenaamde AGIKOmodel (assistent-geneeskundige in opleiding) tot klinisch wetenschappelijk onderzoeker. Behalve de opleiding Geneeskunde verzorgt het UMCG de opleidingen Tandheelkunde en Bewegingswetenschappen. Ook levert het UMCG een substantiële bijdrage aan geïntegreerde universitaire opleidingen als Biomedische Technologie, Medische Biologie, Life Sciences & Technology, de brede bachelor Levenswetenschappen, de researchmaster BCN en de topmaster Medical Pharmaceutical Drug Innovation. Voor de topmaster Medical Pharmaceutical Drug Innovation is het UMCG penvoerder sinds het academisch jaar In 2007 is de aan het onderzoekinstituut SHARE verbonden tweejarige onderzoeksmaster Clinical and Psychosocial Epidemiology (studielast 120 EC) gestart. Het UMCG heeft in 2010 een bedrag ad 5,82 mln aan het onderzoekfonds UMCG beschikbaar gesteld. De decaan beoordeelt projecten, die uit dit fonds worden gefinancierd. In 2010 is het UMCG voortvarend invulling blijven geven aan de deelname in diverse landelijke initiatieven. Dit betreft vooral TI Pharma, TI Food & Nutrition, Parelsnoer, Center for Translational Molecular Medicine (CTMM) en het BioMedical Materials Program (BMM). In 2010 is van NWO een toekenning ad 4,0 mln ontvangen voor de met de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen in het onderzoeksprogramma Centre for Systems Biology ingediende aanvraag Systems Biology Center for Energy Metabolism and Ageing (SBC-EMA). In het kader van het NIG-programma (Nieuwe Instrumenten in de Gezondheidszorg) zijn twee aanvragen met een grote UMCG-inbreng gehonoreerd, te weten CMI (Centre for Medical Imaging) en SPRINT (Smart Mobility Devices with Improved Patient Prosthesis Interaction). Ook de in het kader van NWOgroot ingediende aanvraag Top-end microscopy to study dynamic processes at high spaciotemperal resolution in living cells and tissue is gehonoreerd. Ten slotte is het project Life Lines op volle kracht doorgezet en is ook ERIBA (European Research Institute on the Biology of Ageing) van start gegaan. Hiermee is verdere invulling gegeven aan twee van de belangrijkste pijlers van het UMCG-onderzoeksspeerpunt Healthy Ageing. Rijksuniversiteit Groningen Jaarverslag

16 HBO Met de Hanzehogeschool Groningen deelt de RUG niet alleen de Zernikecampus, maar eveneens een intensief patroon van samenwerking in het verband van Universiteit en Hogeschool Groningen (UHG). De RUG is voorstander van het binaire systeem in het hoger onderwijs. De samenwerking krijgt meerwaarde vanuit de eigen identiteit van universiteit en hogeschool. Er zijn afspraken over schakelprogramma s, specifieke samenwerking in sommige disciplines, promotietrajecten van medewerkers van de HG en gezamenlijke faciliteiten. Met de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, de Hogeschool Van Hall Larenstein en de Stenden Hogeschool bestaan eveneens nauwe relaties. Promotietrajecten Het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen (OC&W) heeft met ingang van 2007 middelen ter beschikking gesteld voor promotievouchers voor docenten afkomstig uit het HBO. De RUG heeft voor de besteding van deze middelen allereerst een promotieovereenkomst gesloten met de Hanzehogeschool. Voor twintig medewerkers van de Hanzehogeschool faciliteert de RUG de promotievoortgang door een financiële compensatie te verlenen voor een derde werkdag aan de promovendus, naast de twee die de Hanzehogeschool ter beschikking stelt. Daarnaast ontvangt de graduate school van de RUG waaraan de promovendus is verbonden een begeleidingsvergoeding. In 2010 heeft wederom de jaarlijkse tussentijdse beoordeling van de promovendi plaatsgevonden. Hieruit bleek dat de meeste trajecten nog steeds naar tevredenheid verlopen. Inmiddels hebben vijf van de eerste twintig promovendi hun traject succesvol afgerond. Van twee promovendi is het traject voortijdig beëindigd. De redenen hiervoor waren respectievelijk dat de promotie naar een promotor bij een andere universiteit is verplaatst en dat er onvoldoende voortgang was gerealiseerd. De vrijgevallen plaatsen zijn opgevuld met nieuwe promotietrajecten. Ook met de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (10 promotietrajecten), Stenden (8) en Windesheim (waarschijnlijk 8) zijn vergelijkbare afspraken (bijna) afgesloten. Academische pabo Op 1 september 2010 ging de academische pabo van start, een studie leraar basisonderwijs die studenten in vier jaar opleidt voor zowel het normale pabodiploma als een universitair bachelordiploma Pedagogische Wetenschappen. Aan de nieuwe opleiding nemen de RUG, de Hanzehogeschool Groningen, NHL Hogeschool en de Groningse locatie van Stenden Hogeschool deel. De academische pabo is opgezet om de opleiding tot leraar basisonderwijs aantrekkelijker te maken voor vwo-leerlingen. Vwo ers geven aan dat ze graag willen lesgeven aan jonge kinderen, omdat ze dit werk maatschappelijk relevant vinden. Hoewel het beroep interessant en aantrekkelijk voor ze is, menen de vwo ers dat de bestaande pabo-opleiding te weinig uitdaging biedt. In het eerste jaar zijn 55 studenten aan de opleiding begonnen. 1.4 Valorisatie Onderzoek, onderwijs en valorisatie positioneren de Rijksuniversiteit Groningen in een breed speelveld. De aanwezige hoogwaardige kennis van RUG en bedrijfsleven vormt een goede basis voor het ontwikkelen van de kenniseconomie, waar plaats is voor innovatie en nieuwe samenwerking en werkgelegenheid. De universiteit staat met de RUG Houdstermaatschappij (RHM), de Transfer & Liaison Groep (TLG) en de Stichting Business Generator Groningen (SBGG) midden in een cyclisch en open proces van kennisoverdracht, waarbij het contact tusssen partijen inspiratie geeft en nieuwe kansen creëert voor excellentie in onderzoek en innovatie. In dit kader is ook het Valorisatiecentrum ingezet, een vergaande samenwerking tussen RUG, UMCG en SBGG voor de valorisatie van kennis. Wetenschappers worden gestimuleerd om hun werk niet alleen te publiceren, maar ook in de markt te zetten en krijgen ondersteuning bij het vinden van investeerders. Voor het stimuleren van duurzaamheid, ondernemerschap, economische en maatschappelijke valorisatie, is een open vizier naar nieuwe ontwikkelingen een vereiste. De RUG heeft een breed netwerk van samenwerking met regionale, nationale Overzicht van de eerste octrooi-indieningen in de periode RUG / AZG 8 6 AZG 4 2 RUG

17 en internationale partijen, waaronder het (inter)nationale bedrijfsleven, de Provincies, het Samenwerkingsverband Noord Nederland, het Akkoord van Groningen, de NOM, Energy Valley, EZ-Noord, Ministeries en de Europese Commissie. De afdeling Alumnirelaties en Fondswerving (A&F) van de RUG benadert belangrijke industriële partners voor advisering bij kennisvalorisatie. Het screenen van de organisatie op economische en maatschappelijke valoriseerbare ideeën en het scouten van partijen die daarin geïinteresseerd zijn is dagelijkse werkelijkheid. De SBGG is opgezet om samen met partners nieuwe business te creëren en stimuleert wetenschappelijke uitvindingen met commerciële potentie om uit te groeien tot een nieuwe Start-Up, waarbij vooral gericht wordt op life sciences. De benutting van kennis is vastgelegd in de brochure De Waarde van Kennis, die een cruciale rol speelt in de informatie voor alle onderzoekers van RUG en UMCG. De RUG begeleidt de volledige indieningsprocedure van octrooien en heeft een Patent Management Systeem (PMS) ingericht voor ontwikkeling en beheer. Voor de financiering van octrooien hebben UMCG en RUG een gezamenlijk octrooifonds ingesteld. Daarnaast beschikt ook SBGG over een octrooibudget. In totaal zijn er in projecten uit het screeningsproces naar voren gekomen. In 13 gevallen heeft dit tot een octrooiaanvraag geleid, waarvan 8 op naam van de RUG en/of AZG, en 5 op naam van derden. Van deze laatste 5 waren er 4 octrooiaanvragen waarbij uitvinders van RUG en/of UMCG waren betrokken. Een octrooi-aanvraag vond plaats in TI-Pharma-verband, waarbij RUG en AZG economisch mede-eigenaar zijn. De algemene tendens m.b.t. het aantal octrooi-aanvragen is de laatste jaren stijgend. In 2010 is het screeningsproces kritisch geanalyseerd, waardoor meer uitvindingen de toets der kritiek niet hebben doorstaan. Voortgaand inzicht in het octrooiproces heeft de manier van werken verder geprofessionaliseerd. Alumnirelaties De RUG hecht veel belang aan een goed contact met haar oudstudenten. Het jaar 2010 is wat dat betreft een jubileumjaar. Broerstraat 5, het alumnimagazine van de universiteit, bestond 25 jaar. Uit een onderzoek onder ongeveer lezers bleek dat het blad bovendien zeer gewaardeerd wordt. Meer dan voorgaande jaren was er aandacht voor oud-studenten in en uit het buitenland. In Athene, Beijing, Mexico Stad, New York, Tokio, Washington en Berlijn vonden bijeenkomsten voor alumni plaats, vaak in samenwerking met ambassades, musea en andere universiteiten. In eigen land werden onder meer op de Allersmaborg, het alumnihuis van de RUG, activiteiten georganiseerd. Een daarvan was de derde Topontmoeting, waar mensen uit de wetenschap en het bedrijfsleven elkaar ontmoetten. De eretitel Alumnus van het Jaar ging dit keer naar journalist en programmamaker Jelle Brandt Corstius. En er was een alumnireis naar China, onder begeleiding van alumnus en journalist Remko Tanis. Fondsenwerving Alumni tonen vaak een grote betrokkenheid door hun alma mater kennis, middelen en netwerken ter beschikking te stellen. Als fondsenwervende universiteit zoekt de RUG aanvullende financiering van onderzoek en onderwijs. De fondsenwerving wordt sinds 1998 verzorgd door het Ubbo Emmius Fonds (UEF), met een bestuur van ruim twintig prominente alumni. In november 2010 werd voorzitter Hans Wijers opgevolgd door Jan Willem Baud, directievoorzitter van NPM Capital. Ruim 800 oud-studenten steunen inmiddels een of meer projecten van het UEF structureel met een doorlopende machtiging of een notariële akte. Een nog groter aantal gaf in 2010 een eenmalige gift. Daarmee doneerde één op de vijftig RUG-alumni dit jaar. Vooral twee telefonische campagnes, waarbij huidige studenten belden met alumni, waren succesvol. Een van deze campagnes was voor het Eric Bleumink Fonds, dat in 2010 eveneens jubileerde: het vierde zijn tienjarig bestaan. In Amsterdam volgden, op initiatief van UEF-bestuursleden, alumni het voorbeeld van alumnikring de Gooische Groningers. Ze besloten een onderzoeksproject aan de RUG te adopteren en zich in te zetten hiervoor een substantieel bedrag bij elkaar te krijgen. Het UEF verwierf in 2010 in totaal circa 1,5 mln aan giften en toezeggingen. De daling ten opzichte van eerdere jaren komt vooral doordat instellingen en het bedrijfsleven minder geefbereid zijn, mede als gevolg van de financiële crisis. Het UEF ontving onder meer een toezegging van de Stichting Thomas More, ten behoeve van een bijzondere leerstoel Ethiek. Het SNS Reaal Fonds steunde de instelling van een Kenniscentrum Cultuurlandschappen. Andere donateurs waren de Noaber Foundation, de Van der Meer-Boerema Stichting, SHS Heilbronn (Nutricia GmbH), TD Waterhouse Bank, Accon AVM, SNS Reaal, het Prins Bernhard Cultuurfonds, TVM, het Ministerie van Justitie en het Koninklijke Smilde Fonds. De stichting Inwendige Geneeskunde werd als fonds op naam onder beheer genomen. Een particuliere gift, tot slot, was er voor postdoc onderzoek naar turbulentie bij vliegtuigen. Science & Society Groep In 2010 stelde de Europese Commissie 2,7 mln ter beschikking aan de Science & Society Groep van de RUG om het Europese netwerk van wetenschapswinkels te versterken. Hiermee wil de Commissie burgers meer betrekken bij wetenschappelijk onderzoek. Via wetenschapswinkels kunnen maatschappelijke organisaties, zoals buurtgroepen of verenigingen, onderzoek laten uitvoeren door studenten onder begeleiding van hoogleraren, zonder dat daar hoge kosten aan verbonden zijn. Dit van oorsprong Nederlandse idee vindt inmiddels mondiaal navolging. In het project werken 26 partners (wetenschapswinkels, maatschappelijke organisaties, universiteiten en een onderzoeksfinancier) uit 17 landen samen. Academische Opleidingen Groningen Academische Opleidingen Groningen (AOG) maakt universitaire kennis toegankelijk voor bedrijven, instellingen en individuen. In samenwerking met de RUG biedt AOG managers en professionals de mogelijkheid zich te ontwikkelen op strategisch niveau binnen hun vakgebied. De geaccrediteerde programma s bieden Rijksuniversiteit Groningen Jaarverslag

18 Per 31 december 2010 Deelnemingen Percentage aandelenkapitaal Kernactiviteit Jaar van oprichting RUG Houdstermaatschappij BV ARGO BV 6,00 Advies gezondheidszorg, ouderenzorg 1998 IMEnz bioengineering BV 35,00 Industriële micro-organismen onderzoek 1998 Polyganics BV 6,10 Biodegradeerbare devices 1999 PolyVation BV 65,00 Polymeerchemisch onderzoek en advies 1999 KNN BV 20,00 Advies Milieu en economie 2000 Pro Facto BV 6,00 Bestuurskundig en juridische advies 2000 The Soil Company BV 13,75 Landbouwgrond carteringen en -advies 2001 Biovec BV 5,00 Gentherapy Cardiovascular diseases 2003 Science Plus Group BV 10,00 IT specials en science software 2003 GnTel BV 8,47 Telecommunicatie diensten 2004 Angteq BV 15,00 Pharmaceutisch en diagnostisch advies en onderzoek 2005 Geschiedenis Consultants BV 20,00 Wetenschappelijk historisch onderzoek 2005 Promotion Groningen CV 33,33 Onderzoek en opleiding bewegingswetenschappen 2005 Solenne BV 2,27 Cosmetische productontwikkeling 2005 Prima KennisPartner BV 15,00 Uitzendbureau voor studenten 2006 Nederland Rusland Centrum BV 45,00 Begeleiding bilaterale contacten 2007 Talent & Career Center BV 35,00 Loopbaanadvies 2007 De Ontwikkelfabriek BV 25,00 IT 2009 Target Holding BV 40,00 Data Search en -beheer 2009 GenoClipp Biotechnology BV 7,91 Ontwikkeling geneesmiddelen Kennis Conversie Fonds BV (en Noord Tech Venture CV) Organ Assist BV 14,10; 13,00 Ontwikkelen van orgaanondersteunende technieken 2005 GnTel BV 6,84; 13,69 Telecommunicatie diensten 2005 Vespucci Life Science BV 11,76 Matchmaking organisatie in de life science industrie 2006 Biorion Technologies BV 8,50 Drug delivery system 2007 DNA ART BV 60,00; 20,00 DNA profielen presentatie 2007 Elkoog BV 13,40 Internet monitoring technologie (Heeii.com) 2007 Tispa Medical BV 20,78; 20,78 Weefsel conservering technologie 2007 Berrnell Food Holding BV 25,35; 21,13 food artikelen op basis van Teff 2008 Neurendo BV 20,00 Neuro endoscopisch device 2008 Vicinivax Holding BV 13,30 Cervical Carcinoma Therapy 2009 Nyken BV 28,35; 28,33 Atrial Fibrillation Therapy 2009 InGell Technologies BV 8,70 Gel technologie degradeerbare medicijn depots 2009 Yinnoff BV 6,58 Matchmaking organisatie in de life science industrie 2009 LanthioPep BV 100,00 Stabiliseren van peptides 2010 Square One BV 33,33 Studentenstartersfonds 2008 Fondsen en fondsbeheer Kennis Conversie Fonds BV 100,00 Investeren in kansrijke jonge technologiebedrijven 2005 Noord Tech Venture CV 3,27 Investeren in kansrijke jonge technologiebedrijven 2005 NTV Beheer BV 100,00 Voeren van beheer over andere bedrijven

19 praktische en theoretische vaardigheden in bedrijfsvoering, gecombineerd met kennis van de context waarin een organisatie functioneert. De Stichting Academische Opleidingen Groningen (Stichting AOG) werd in 1988 opgericht door het College van Bestuur van de RUG. De uitvoeringsmaatschappij is AOG Contractonderwijs BV, die universitaire onderwijsactiviteiten voor andere doelgroepen dan de reguliere studenten initieert, coördineert en organiseert. De relatie tussen de RUG en AOG Contractonderwijs BV is te duiden als een publiek-privaat model. Deze samenwerking biedt kansen voor het ontwikkelen van nieuwe onderwijsvormen en het bedienen van nieuwe doelgroepen. RUG Houdstermaatschappij BV Kennisvalorisatie gebeurt op diverse fronten, zoals contractonderzoek, verkoop of verlenen van licenties op patenten en het starten van bedrijven. De RUG Houdstermaatschappij BV richt zich op het laatste en is voor 100% een dochter van de RUG. De RUG Houdstermaatschappij BV initieert, acquireert en financiert bedrijvigheid, die ontstaat vanuit de RUG en UMCG. Behalve kapitaal brengt de RUG Houdstermaatschappij BV kennis, ervaring, ondernemerschap en een veelzijdig bedrijvennetwerk binnen het bereik van kansrijke jonge bedrijven. In de krappe financieringsmarkt voor start-ups vervult zij in Noord-Nederland een belangrijke rol. Haar kracht is jonge ondernemers in contact te brengen met het uitgebreide netwerk van ervaren ondernemers die graag bereid zijn deze startende groep ondernemers te ondersteunen. Financiering vindt plaats onder eigen naam of via een van de drie aan de RUG Houdstermaatschappij BV gelieerde investeringsfondsen, te weten Kennis Conversie Fonds BV, Noord Tech Venture CV en Square One BV. De eerste twee fondsen richten zich veelal gezamenlijk op kansrijke startende bedrijven die ontstaan uit de technologiesectoren van de RUG en het UMCG. Square One richt zich op bedrijven die worden opgezet door studenten en pas afgestudeerden. Square One wordt mede ondersteund door HanzePoort BV en de Stichting Ir. G.J. Smid Fonds. Alle genoemde deelnemingen komen voort uit de RUG of het UMCG of hebben een nauwe relatie met onderdelen van de RUG en/of het UMCG. Rijksuniversiteit Groningen Jaarverslag

20

Advies Rijksuniversiteit Groningen

Advies Rijksuniversiteit Groningen Advies Rijksuniversiteit Groningen De Reviewcommissie (hierna commissie) heeft kennisgenomen van het voorstel van de Rijksuniversiteit Groningen (hierna RUG) dat het College van Bestuur van de RUG met

Nadere informatie

Deze brochure schetst de onderwijsvisie van onze universiteit op hoofdlijnen. De doelen die horen bij die visie kunnen we alleen samen bereiken.

Deze brochure schetst de onderwijsvisie van onze universiteit op hoofdlijnen. De doelen die horen bij die visie kunnen we alleen samen bereiken. ONDERWIJSVISIE OP HO OFDLIJNEN Geachte collega s, 1 Deze brochure schetst de onderwijsvisie van onze universiteit op hoofdlijnen. De doelen die horen bij die visie kunnen we alleen samen bereiken. We

Nadere informatie

4. PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK

4. PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK 4. PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK Resultaten praktijkgericht onderzoek Kennisvalorisatie Jaarverslag 2010 Hanzehogeschool Groningen, University of Applied Sciences 66 4 Praktijkgericht onderzoek De Hanzehogeschool

Nadere informatie

Studiekeuze & studeren Waar begint mijn kind aan?

Studiekeuze & studeren Waar begint mijn kind aan? 1 Studiekeuze & studeren Waar begint mijn kind aan? Hidde de Haas - Studieadviseur Faculteit der Letteren Geschiedenis & IRIO Naomi Schuitema & Vivien van Dongen 2 Rijksuniversiteit Groningen sinds 1614

Nadere informatie

Mekelweg 4, kamer LB02.800 2628 CD Delft 015-2781430 j.vandeluitgaarden-ninaber@tudelft.nl

Mekelweg 4, kamer LB02.800 2628 CD Delft 015-2781430 j.vandeluitgaarden-ninaber@tudelft.nl Pagina 1/5 Mekelweg 4, kamer LB02.800 2628 CD Delft 015-2781430 j.vandeluitgaarden-ninaber@tudelft.nl Aan: TU Delft, College van Bestuur Van: Betreft: Prestatieafspraken TU Delft Datum: 2 januari 2011

Nadere informatie

Advies Radboud Universiteit Nijmegen

Advies Radboud Universiteit Nijmegen Advies Radboud Universiteit Nijmegen De Reviewcommissie (hierna commissie) heeft kennisgenomen van het voorstel van de Radboud Universiteit Nijmegen (hierna RUN) dat het College van Bestuur met zijn brieven

Nadere informatie

CVO Groningen. Annemieke Galema en Jan Sikkema 18 september 2012

CVO Groningen. Annemieke Galema en Jan Sikkema 18 september 2012 CVO Groningen Annemieke Galema en Jan Sikkema 18 september 2012 Centrum voor Valorisatie en Ondernemerschap Stimuleren van kennisintensief ondernemerschap Drijvende krachten Valorisatie en Ondernemerschap

Nadere informatie

Advies Universiteit van Tilburg

Advies Universiteit van Tilburg Advies Universiteit van Tilburg De Reviewcommissie (hierna commissie) heeft kennisgenomen van het voorstel van de Universiteit van Tilburg (hierna UvT) dat het College van Bestuur met zijn brieven van

Nadere informatie

rendement van talent aanbevelingen voor motiverend en stimulerend loopbaanbeleid advies

rendement van talent aanbevelingen voor motiverend en stimulerend loopbaanbeleid advies de jonge akademie rendement van talent aanbevelingen voor motiverend en stimulerend loopbaanbeleid advies samenvatting De afgelopen jaren hebben de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW),

Nadere informatie

BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG

BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG STUDENTEN DOEN UITSPRAKEN OVER DE ACADEMISCHE WERELD, HET VAKGEBIED EN HET BEROEPENVELD.. onderzoek niet zo saai als ik dacht werken in

Nadere informatie

In memoriam Prof.dr. Koos Duppen (1953-2011) Lid College van Bestuur Hoogleraar Initieel Onderwijs en Femtoseconde Laserspectroscopie

In memoriam Prof.dr. Koos Duppen (1953-2011) Lid College van Bestuur Hoogleraar Initieel Onderwijs en Femtoseconde Laserspectroscopie Jaarverslag 2011 In memoriam Prof.dr. Koos Duppen (-2011) Lid College van Bestuur Hoogleraar Initieel Onderwijs en Femtoseconde Laserspectroscopie 1.1 Maatschappelijke thema s 1.2 Valorisatie 1. Omgeving

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2012-2013

Verkiezingsprogramma 2012-2013 Verkiezingsprogramma 2012-2013 UVASOCIAAL 5 mei 2012 UVASOCIAAL streeft naar keuzevrijheid, kwaliteit, gelijkheid en betrokkenheid, de belangrijkste voorwaarden voor een goede universiteit! Inleiding UVASOCIAAL

Nadere informatie

Aanvraag beoordeling macrodoelmatigheid International Bachelor of Bioscience. Leiden, 17 januari 2017

Aanvraag beoordeling macrodoelmatigheid International Bachelor of Bioscience. Leiden, 17 januari 2017 Aanvraag beoordeling macrodoelmatigheid International Bachelor of Bioscience Leiden, 17 januari 2017 Samenvatting aanvraag Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Naam instelling Contactpersoon/contactpersonen

Nadere informatie

studenten die gekozen hebben voor een studie aan deze Universiteit.

studenten die gekozen hebben voor een studie aan deze Universiteit. Dames en heren, Graag heet ik u van harte welkom bij de opening van het Academisch Jaar 2013/2014. Met uw aanwezigheid vandaag geeft u nog eens blijk van uw bijzondere verbondenheid aan deze Universiteit,

Nadere informatie

Tilburg University 2020 Toekomstbeeld. College van Bestuur, april 2013

Tilburg University 2020 Toekomstbeeld. College van Bestuur, april 2013 Tilburg University 2020 Toekomstbeeld College van Bestuur, april 2013 Strategie in dialoog met stakeholders Open voor iedere inbreng die de strategie sterker maakt Proces met respect en waardering voor

Nadere informatie

Naar 400 jaar passie & prestatie

Naar 400 jaar passie & prestatie college van bestuur Naar 400 jaar passie & prestatie Strategisch plan Rijksuniversiteit Groningen 2010-2015 Naar 400 jaar passie & prestatie 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1 Profiel 5 2 Ambities 2015 7 3

Nadere informatie

Onze visie WAT WIJ UITDRAGEN: ONZE VISIE

Onze visie WAT WIJ UITDRAGEN: ONZE VISIE Over ons - 2016 Onze visie WAT WIJ UITDRAGEN: VRIJHEID VAN GEEST, DENKEN EN MENINGSUITING ONGEBONDEN ONTWIKKELING VAN DE WETENSCHAP VERANTWOORDELIJKHEID JEGENS DE SAMENLEVING INTEGRITEIT IN WERK EN GEDRAG

Nadere informatie

Jaarverslag & Jaarplan

Jaarverslag & Jaarplan Jaarverslag 2016-2017 & Jaarplan 2018-2019 School/College: Onderwijsdirecteur: Overzicht Opleidingen/tracks:

Nadere informatie

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 DE MASTEROPLEIDING BIOMEDICAL

Nadere informatie

Highlights Nationale Studenten Enquête 2015

Highlights Nationale Studenten Enquête 2015 Highlights Nationale Studenten Enquête 2015 De Nationale Studenten Enquête (NSE) is een grootschalig landelijk onderzoek waarin jaarlijks alle Bachelor en Master studenten in het hoger onderwijs gevraagd

Nadere informatie

Studeren in Nijmegen Biomedische wetenschappen

Studeren in Nijmegen Biomedische wetenschappen Studeren in Nijmegen Biomedische wetenschappen Is biomedische wetenschappen studeren in Nijmegen misschien iets voor jou? Ik wil relevant zijn: bijdragen aan de gezondheid van mensen Gezondheidszorg heeft

Nadere informatie

Het traject Bèta and Life Science

Het traject Bèta and Life Science Informatiebijeenkomst Honours College Het traject Bèta and Life Science Eline Bergijk (W&N) Peter van den Broek (LUMC) Honours College Universiteit Leiden nieuw vanaf 2009/10 +30 EC (!) extracurriculair

Nadere informatie

Contextschets Techniek

Contextschets Techniek Contextschets Techniek Nationaal Techniekpact 2020... 2 Welke activiteiten ondernemen de hbo-instellingen?... 2 Welke activiteiten ondernemen de universiteiten?... 3 Welke activiteiten onderneemt de 3TU?...

Nadere informatie

Toespraak gedeputeerde Piet de Vey Mestdagh, Statenexcursie

Toespraak gedeputeerde Piet de Vey Mestdagh, Statenexcursie Toespraak gedeputeerde Piet de Vey Mestdagh, Statenexcursie Hannover, 17/18 november 2011 Dames en heren, Het doet mij deugd U vanochtend een toelichting te kunnen geven op de Noord-Nederlandse en Groningse

Nadere informatie

VISIETEKST POSTDOCTORAAL LOOPBAANBELEID EN LOOPBAANBEGELEIDING AAN DE UGENT

VISIETEKST POSTDOCTORAAL LOOPBAANBELEID EN LOOPBAANBEGELEIDING AAN DE UGENT VISIETEKST POSTDOCTORAAL LOOPBAANBELEID EN LOOPBAANBEGELEIDING AAN DE UGENT Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 14 februari 2014 1 Deze visietekst werd opgesteld door de stuurgroep van het strategisch

Nadere informatie

Onze visie INTERNATIONALE ONDERZOEKSUNIVERSITEIT

Onze visie INTERNATIONALE ONDERZOEKSUNIVERSITEIT Over ons - 2017 Onze visie INTERNATIONALE ONDERZOEKSUNIVERSITEIT Innovatief, intercultureel, internationaal. De Universiteit Leiden speelt een zichtbare rol in het wetenschappelijk onderzoek en onderwijs.

Nadere informatie

Lid Raad van Toezicht Met een achtergrond in het agrarisch bedrijfsleven en afkomstig uit Noord-Nederland

Lid Raad van Toezicht Met een achtergrond in het agrarisch bedrijfsleven en afkomstig uit Noord-Nederland Profiel Lid Raad van Toezicht Met een achtergrond in het agrarisch bedrijfsleven en afkomstig uit Noord-Nederland 9 november 2016 Opdrachtgever Van Hall Larenstein University of Applied Sciences Voor meer

Nadere informatie

DE GOUDEN KIEM Prijs voor de beste chemische start-up 2014. Oproep voor het nomineren van kandidaten voor

DE GOUDEN KIEM Prijs voor de beste chemische start-up 2014. Oproep voor het nomineren van kandidaten voor 1 Chemische Wetenschappen TKI Nieuwe Chemische Innovaties 14 NCI 45A Oproep voor nominaties Gouden KIEM-competitie versie 13-6-20 Oproep voor het nomineren van kandidaten voor DE GOUDEN KIEM Prijs voor

Nadere informatie

Understanding Society

Understanding Society Understanding Society Understanding Society Onze onderwijsprogramma s voor excellente en ambitieuze studenten Joop Vianen Conferentie Studiesucces in het hoger onderwijs 3 maart 2010 Onze onderwijsprogramma

Nadere informatie

Onderwijs en Kennisoverdracht

Onderwijs en Kennisoverdracht Onderwijs en Kennisoverdracht Ontwikkelingen in de duurzame landbouw in Suriname Prof. Tiny van Boekel, Decaan voor Onderwijs/Vice-rector, Wageningen University & Research Centre, NL Inhoud lezing Ontwikkelingen

Nadere informatie

Borging kwaliteit en functioneren examencommissies

Borging kwaliteit en functioneren examencommissies Borging kwaliteit en functioneren examencommissies Wageningen University 20 mei 2015, Prof. Dr. Martin Kropff Rapport Verdere Versterking Aanleidingen voor mijn verhaal:! Rapport onderwijsinspectie Vraag:

Nadere informatie

Formulier 31-05-2012. 1. Persoonlijke gegevens

Formulier 31-05-2012. 1. Persoonlijke gegevens Nederlandse Onderzoekschool voor Theologie en Religiewetenschap Netherlands School for Advanced Studies in Theology and Religion (NOSTER) Aanmeldingsformulier promovendi Promovendi die verbonden zijn aan

Nadere informatie

Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014

Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014 S AMENVATTI NG Ok t ober2015 Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014 Basisgegevens Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): X Nieuwe opleiding Nieuw Ad programma

Nadere informatie

Cijfermatige achtergrondinformatie ten behoeve van Slotconferentie HO-tour

Cijfermatige achtergrondinformatie ten behoeve van Slotconferentie HO-tour Cijfermatige achtergrondinformatie ten behoeve van Slotconferentie HO-tour In deze bijlage zijn feiten en cijfers opgenomen over het hoger onderwijs die illustratief kunnen zijn voor de discussies in de

Nadere informatie

7 januari Beste Collega s en studenten,

7 januari Beste Collega s en studenten, 7 januari 2014 Beste Collega s en studenten, Voor ons ligt 2014, een heel nieuw jaar om te besteden aan onderzoek en onderwijs aan ontwikkeling van kennis en aan delen van kennis met elkaar en met de ons

Nadere informatie

Public Administration Arbeidsmarkt

Public Administration Arbeidsmarkt Public Administration Maar liefst 33 masters staan voor je klaar als je je bachelor politicologie, bestuurskunde of internationale betrekkingen hebt gehaald. Maak daar maar eens een keuze uit. Ga je voor

Nadere informatie

Aandacht voor jouw ambitie!

Aandacht voor jouw ambitie! Aandacht voor jouw ambitie! ROC Rivor is hét opleidingscentrum van regio Rivierenland. Wij bieden een breed scala aan opleidingen, cursussen en trainingen voor jongeren en volwassenen. Toch zijn we een

Nadere informatie

Topsectoren. Hoe & Waarom

Topsectoren. Hoe & Waarom Topsectoren Hoe & Waarom 1 Index Waarom de topsectorenaanpak? 3 Wat is het internationale belang? 4 Hoe werken de topsectoren samen? 5 Wat is de rol voor het MKB in de topsectoren? 6 Wat is de rol van

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ONDERZOEKSCHOOL Huizinga Instituut 2012-2016

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ONDERZOEKSCHOOL Huizinga Instituut 2012-2016 De Colleges van Bestuur van: GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ONDERZOEKSCHOOL Huizinga Instituut 2012-2016 de Erasmus Universiteit Rotterdam; de Radboud Universiteit Nijmegen; de Rijksuniversiteit Groningen;

Nadere informatie

Voorlichting voor Ouders van Aankomende Studenten (VOAS)

Voorlichting voor Ouders van Aankomende Studenten (VOAS) Voorlichting voor Ouders van Aankomende Studenten (VOAS) Wouter van Egmond Studieadviseur van BSc. en MSc. opleidingen in het Levenswetenschappen domein www.rug.nl/voas VOAS - 11/19/2017 1 Taken studieadviseur

Nadere informatie

INTERSECTORALE MOBILITEIT IN HET HOGER ONDERWIJS ROB GRÜNDEMANN (HOGESCHOOL UTRECHT)

INTERSECTORALE MOBILITEIT IN HET HOGER ONDERWIJS ROB GRÜNDEMANN (HOGESCHOOL UTRECHT) INTERSECTORALE MOBILITEIT IN HET HOGER ONDERWIJS ROB GRÜNDEMANN (HOGESCHOOL UTRECHT) 1. Opzet van het onderzoek 2. Resultaten en conclusies 3. Discussie Vraagstelling 1. Welke omvang heeft intersectorale

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ONDERZOEKSCHOOL OIKOS

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ONDERZOEKSCHOOL OIKOS De Colleges van Bestuur van: GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ONDERZOEKSCHOOL OIKOS 2017-2021 de Radboud Universiteit Nijmegen; de Rijksuniversiteit Groningen; de Universiteit Leiden; de Universiteit Utrecht;

Nadere informatie

Conferentie Promoveren en promotietrajecten. VU Amsterdam, 15 mei 2013

Conferentie Promoveren en promotietrajecten. VU Amsterdam, 15 mei 2013 Conferentie Promoveren en promotietrajecten VU Amsterdam, 15 mei 2013 Heden en toekomst van promoveren Prof. Martin Kropff, rector Wageningen University Promoveren: wat is onveranderd? Kern: het (leren)

Nadere informatie

Code of Conduct. Omgangsregels van de Universiteit Utrecht

Code of Conduct. Omgangsregels van de Universiteit Utrecht Code of Conduct Omgangsregels van de Universiteit Utrecht Welke uitgangspunten geven richting aan ons gedrag? INLEIDING De Code of Conduct is het kader voor gedrag en reflectie voor medewerkers en studenten

Nadere informatie

Science. De nieuwe bètabrede bacheloropleiding van de Radboud Universiteit Nijmegen

Science. De nieuwe bètabrede bacheloropleiding van de Radboud Universiteit Nijmegen Science De nieuwe bètabrede bacheloropleiding van de Radboud Universiteit Nijmegen Waarom een brede natuurwetenschappelijke opleiding? Je krijgt een brede natuurwetenschappelijke basis met vakken uit de

Nadere informatie

Arbeidsmarkt. Bedrijfskunde. Technische bedrijfskunde

Arbeidsmarkt. Bedrijfskunde. Technische bedrijfskunde wo bedrijfskunde Goede managers komen altijd aan de bak, ook in tijden van crisis. Maar nu het herstel tegen lijkt te vallen moet je wel voorbereid zijn op verrassingen. Veel bedrijfskunde-opleidingen

Nadere informatie

Introductie: CMI NEN als nieuwe Publiek - Private Samenwerking (PPS) in de context van het IMDI.nl

Introductie: CMI NEN als nieuwe Publiek - Private Samenwerking (PPS) in de context van het IMDI.nl Het CMI NEN wordt opgericht door drie initiatiefnemers: UT, Siemens en UMCG/RUG Introductie: CMI NEN als nieuwe Publiek - Private Samenwerking (PPS) in de context van het IMDI.nl Matchmaking Event Prof.

Nadere informatie

Voorlichtingsdag Bedrijfskunde. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Voorlichtingsdag Bedrijfskunde. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Voorlichtingsdag Bedrijfskunde Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde PROGRAMMA Bedrijfskunde@VU: hoe, wat en waarom? Prof. dr. W.E.H. Dullaert, Opleidingsdirecteur bachelor bedrijfskunde

Nadere informatie

GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE

GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE Behaal een academisch diploma. Ontwikkel uw loopbaan als gerontoloog U bent nu net afgestudeerde bachelor of enige tijd werkzaam als zorgverstrekker in een ziekenhuis,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 33, lid 1b, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 33, lid 1b, van de Wet op het voortgezet onderwijs; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 13500 1 september 2010 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 13 augustus 2010, nr.

Nadere informatie

TU/e Bachelor College Herontwerp bacheloropleidingen. VSNU Conferentie Studiesucces 13 juni 2012 dr. Diana Vinke en drs.

TU/e Bachelor College Herontwerp bacheloropleidingen. VSNU Conferentie Studiesucces 13 juni 2012 dr. Diana Vinke en drs. TU/e Bachelor College Herontwerp bacheloropleidingen VSNU Conferentie Studiesucces 13 juni 2012 dr. Diana Vinke en drs. Jim Bergmans Inhoud presentatie Grote veranderingen in het TU/e bacheloronderwijs

Nadere informatie

De OU kiest een nieuwe koers. Lex Bijlsma 23 november 2013

De OU kiest een nieuwe koers. Lex Bijlsma 23 november 2013 De OU kiest een nieuwe koers Lex Bijlsma 23 november 2013 Accreditatie en visitaties Bachelor Informatiekunde: gevisiteerd 4 april 2012 Accreditatie definitief 13 juni 2013 Master Software Engineering:

Nadere informatie

Prof. mr. Paul van der Heijden, rector magnificus en voorzitter van het College van Bestuur, Universiteit Leiden 3 september 2012

Prof. mr. Paul van der Heijden, rector magnificus en voorzitter van het College van Bestuur, Universiteit Leiden 3 september 2012 Prof. mr. Paul van der Heijden, rector magnificus en voorzitter van het College van Bestuur, Universiteit Leiden 3 september 2012 Toespraak opening academisch jaar 3 september 2012 Kiezen en delen 1. Waar

Nadere informatie

creating tomorrow Logistiek en economie Hva techniek

creating tomorrow Logistiek en economie Hva techniek creating tomorrow 2013 2014 Logistiek en economie Hva techniek HVA TECHNIEK Logistiek en Economie 2013-2014 Het muziekfestival staat op de kalender, de artiesten zijn geboekt. Maar hoe komen al die onderdelen

Nadere informatie

Grenzeloze ambities Ondernemen in een internationale context

Grenzeloze ambities Ondernemen in een internationale context Grenzeloze ambities Ondernemen in een internationale context Dirk Jan van den Berg Voorzitter van het College van Bestuur van de TU Delft Ter gelegenheid van de opening van het collegejaar 2009/2010 Delft,

Nadere informatie

Jaarverslag A.S.C. Academy

Jaarverslag A.S.C. Academy Over de ASC Academy Amsterdamse universiteiten. Het Amsterdamsch Studenten Corps en de Amsterdamsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging (A.S.C./A.V.S.V.) wil met de oprichting van de Stichting A.S.C. Academy

Nadere informatie

mastertrack Governance & Law in Digital Society

mastertrack Governance & Law in Digital Society Bijlage 2 Samenvatting aanvraag nevenvestiging mastertrack Governance & Law in Digital Society Faculteit Rechtsgeleerdheid Campus Fryslân 1 Opmerking vooraf Mocht u de voorkeur geven aan openbaarmaking

Nadere informatie

Toespraak commissaris van de Koning Max van den Berg, seminar 'Wetenschap middenin de samenleving', Groningen, 30 mei 2013

Toespraak commissaris van de Koning Max van den Berg, seminar 'Wetenschap middenin de samenleving', Groningen, 30 mei 2013 Toespraak commissaris van de Koning Max van den Berg, seminar 'Wetenschap middenin de samenleving', Groningen, 30 mei 2013 Dames en heren, Wetenschap is ontstaan uit verwondering en nieuwsgierigheid. Al

Nadere informatie

Visie op Valorisatie. van onderzoeken naar ondernemen. InnoTep, Radboud Universiteit Nijmegen, 30 september 2011. Maarten van Gils

Visie op Valorisatie. van onderzoeken naar ondernemen. InnoTep, Radboud Universiteit Nijmegen, 30 september 2011. Maarten van Gils Visie op Valorisatie van onderzoeken naar ondernemen InnoTep, Radboud Universiteit Nijmegen, 30 september 2011 Maarten van Gils Agenda Persoonlijke introductie Het onderzoeken bij MICORD De overgang in

Nadere informatie

Strategisch plan. Internationalisering. Excellent Onderwijs. Ambities voor 2010-2013 Samenvatting. Betrokken bij de samenleving

Strategisch plan. Internationalisering. Excellent Onderwijs. Ambities voor 2010-2013 Samenvatting. Betrokken bij de samenleving 2010 2013 Strategisch plan en innovatie Ambities voor 2010-2013 Samenvatting Excellent Onderwijs Betrokken bij de samenleving Internationalisering werkomgeving Missie De Universiteit van Tilburg inspireert

Nadere informatie

Profiel. Opleidingsmanager HBO-Rechten. 10 mei Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht

Profiel. Opleidingsmanager HBO-Rechten. 10 mei Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht Profiel Opleidingsmanager HBO-Rechten 10 mei 2017 Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal

Nadere informatie

Hbo-bachelor verloskunde

Hbo-bachelor verloskunde Hbo-bachelor verloskunde zaterdag 8 november 2014 algemene informatie opleiding Willeke Boom, Teamleider propedeuse Korine Meulepas, Teamleider postpropedeuse Jasper de Jong, student Janneke Mathijssen,

Nadere informatie

Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs

Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs 2 december 2008 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Beoordelingskader 4 pagina 2 1 Inleiding Dit beoordelingskader bevat een aantal facetten

Nadere informatie

Eindadvies Theologische Universiteit Apeldoorn 24 oktober 2016

Eindadvies Theologische Universiteit Apeldoorn 24 oktober 2016 Eindadvies Theologische Universiteit Apeldoorn 24 oktober 2016 1. Inleiding De Reviewcommissie (hierna commissie) heeft kennisgenomen van: de prestatieafspraak zoals vastgelegd in de beschikking van 3

Nadere informatie

Economie en Bedrijfseconomie. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Economie en Bedrijfseconomie. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Economie en Bedrijfseconomie Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde ( FEWEB) Opbouw van studie door prof. dr. Henri de Groot (programmadirecteur)

Nadere informatie

Uw brief van Ons kenmerk Contactpersoon Zoetermeer. 5 april 2002 IB/02/ april 2002

Uw brief van Ons kenmerk Contactpersoon Zoetermeer. 5 april 2002 IB/02/ april 2002 OC enw De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's GRAVENHAGE Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen Europaweg 4 Postbus 25000 2700 LZ Zoetermeer Telefoon

Nadere informatie

Samenvatting. International Joint Research Master Work and Organizational Psychology

Samenvatting. International Joint Research Master Work and Organizational Psychology Informatiedossier doelmatigheidstoets CDHO Samenvatting International Joint Research Master Work and Organizational Psychology Maastricht University - Universität Lüneburg Universitat de València Juli

Nadere informatie

Nederlands Genootschap voor Nieuwgriekse Studies (NGNS) Dutch Society for Modern Greek Studies. Beleidsplan

Nederlands Genootschap voor Nieuwgriekse Studies (NGNS) Dutch Society for Modern Greek Studies. Beleidsplan 1 Nederlands Genootschap voor Nieuwgriekse Studies (NGNS) Dutch Society for Modern Greek Studies Beleidsplan 2017-2021 2 Inleiding De doelstelling van de vereniging Nederlands Genootschap voor Nieuwgriekse

Nadere informatie

profiel Open Universiteit Voorzitter en leden raad van toezicht

profiel Open Universiteit Voorzitter en leden raad van toezicht profiel Open Universiteit Voorzitter en leden raad van toezicht Open Universiteit Voorzitter en leden raad van toezicht Organisatie De Open Universiteit (OU), opgericht in 1984, is de jongste universiteit

Nadere informatie

Geef uw mening over onderstaande stellingen?

Geef uw mening over onderstaande stellingen? Geef uw mening over onderstaande stellingen? # Question Helemaal niet mee eens Niet mee eens Neutraal Mee eens Helemaal mee eens Reactie Average Value 1 De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) heeft veel

Nadere informatie

Titel in het Engels: Administrative Law Publiekrecht, sectie Bestuursrecht (in oprichting)

Titel in het Engels: Administrative Law Publiekrecht, sectie Bestuursrecht (in oprichting) Structuurrapport Leerstoel Bestuursrecht 1 Algemene informatie Titel: Bestuursrecht Titel in het Engels: Administrative Law Afdeling: Publiekrecht, sectie Bestuursrecht (in oprichting) Omvang: 1.0 fte

Nadere informatie

UNIVERSITY CAMPUS FRYSLÂN

UNIVERSITY CAMPUS FRYSLÂN taken en profielschets hoogleraar-bestuurder februari 2011 De achtergrond Sinds 2009 werken de Provincie Fryslân, de gemeente Leeuwarden en regionale kennispartners samen aan plannen voor de versterking

Nadere informatie

Stimulering Europees Onderzoek

Stimulering Europees Onderzoek Call for proposals Stimulering Europees Onderzoek 2016 Den Haag, oktober 2016 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Inhoud 1 Inleiding 1 1.1 Achtergrond 1 1.2 Beschikbaar budget 1 1.3

Nadere informatie

Voorlichting Econometrie & Operationele Research. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Voorlichting Econometrie & Operationele Research. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Voorlichting Econometrie & Operationele Research Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Vier bacheloropleidingen Bedrijfskunde Econometrie & Operationele Research Economie en Bedrijfseconomie

Nadere informatie

ENTANGLE - Nieuwsbrief

ENTANGLE - Nieuwsbrief INHOUD Projectachtergrond 1 Projectomschrijving 2 Partners 3 Kick ck-off meeting in Brussel 4 Rethinking Education 4 Contactgegevens en LLP 5 ENTANGLE vindt zijn oorsprong in de dagelijkse praktijk binnen

Nadere informatie

FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING

FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING COMBINEER MANAGEMENT- KENNIS MET PRAKTISCHE MANAGEMENTVAARDIGHEDEN Deze Master in het Management

Nadere informatie

Profiel. Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland NV. Voorzitter Raad van Commissarissen

Profiel. Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland NV. Voorzitter Raad van Commissarissen Profiel Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland NV Voorzitter Raad van Commissarissen 1 Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland NV Voorzitter Raad van Commissarissen Algemeen Ontwikkelingsmaatschappij

Nadere informatie

Reglement Honours Academy Universiteit Leiden HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN

Reglement Honours Academy Universiteit Leiden HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN Reglement Honours Academy Universiteit Leiden HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN Artikel 1. Begripsbepalingen 1. In dit reglement wordt verstaan onder: a. adviesraad: de Adviesraad van de Honours Academy zoals nader

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf Format samenvatting aanvraag Opmerking vooraf Mocht u de voorkeur geven aan openbaarmaking van de gehele aanvraag in plaats van uitsluitend onderstaande samenvatting dan kunt u dat kenbaar maken bij het

Nadere informatie

Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa

Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa Vastgesteld door het college van bestuur op 4 januari 2016 Positief advies beleidsoverleg 13 oktober 2015 Goedgekeurd door de raad van toezicht 18 december 2015

Nadere informatie

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Symposium LifeLines, Groningen (UMCG), 1 oktober 2012

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Symposium LifeLines, Groningen (UMCG), 1 oktober 2012 Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Symposium LifeLines, Groningen (UMCG), 1 oktober 2012 Dames en heren, [Inleiding] Ik vind het wel leuk, maar ook een beetje spannend. Maar moet

Nadere informatie

Leraar in onderzoek. Exacte Wetenschappen. Onderzoeksprogramma voor wis- en natuurkundedocenten

Leraar in onderzoek. Exacte Wetenschappen. Onderzoeksprogramma voor wis- en natuurkundedocenten Exacte Wetenschappen Leraar in onderzoek Onderzoeksprogramma voor wis- en natuurkundedocenten Den Haag, mei 2010 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Inhoud 1 Inleiding 3 2 Doel 4 3

Nadere informatie

5 jaar in beeld. www.lifesciencesatwork.nl

5 jaar in beeld. www.lifesciencesatwork.nl 5 jaar in beeld www.lifesciencesatwork.nl Het LifeSciences@work programma Innovaties in de Life Sciences kunnen grote impact hebben voor de samenleving. Het LifeSciences@work programma helpt startende

Nadere informatie

BACHELOROPLEIDING WERKTUIGBOUWKUNDE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

BACHELOROPLEIDING WERKTUIGBOUWKUNDE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT UITVOERINGSREGELING 2016 2017 BACHELOROPLEIDING WERKTUIGBOUWKUNDE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT UITVOERINGSREGELING BACHELOR WERKTUIGBOUWKUNDE 2016 2017 1 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Samenstelling Bachelor

Nadere informatie

KWALITEITSAKKOORD BASISONDERWIJS DRENTHE 2010 en 2011

KWALITEITSAKKOORD BASISONDERWIJS DRENTHE 2010 en 2011 KWALITEITSAKKOORD BASISONDERWIJS DRENTHE 2010 en 2011 A. Inleiding De gedeputeerden van de 3 noordelijke provincies en de staatssecretaris voor primair onderwijs en kinderopvang hebben de Inspectie van

Nadere informatie

2020 Strategisch Plan

2020 Strategisch Plan 2020 Strategisch Plan TU/e 2020. Strategisch Plan Het jaar 2020 lonkt Christel de Bakker, bachelor student Bouwkunde Loop in 2020 over het TU/e Science Park: maak een wandeling door deze groene stad die

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Voor de Bacheloropleiding Bio-exact Studiejaar 2009-2010 Preambule In de onderwijs- en

Nadere informatie

Instellingstoets: vloek of zegen?

Instellingstoets: vloek of zegen? Instellingstoets: vloek of zegen? VLOHRA-congres Hogescholen in beweging 10 februari 2014 De Hanzehogeschool Groningen Achtergrond De oudste (1798) multisectorale hogeschool van Nederland Centrale waarden:

Nadere informatie

Call for proposals. Westerdijk Talentimpuls. Den Haag, maart 2017 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

Call for proposals. Westerdijk Talentimpuls. Den Haag, maart 2017 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek 1 Call for proposals 2017 Den Haag, maart 2017 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek 2 Inleiding en doel Op 10 februari 2017 was het 100 jaar geleden dat in Nederland de eerste vrouwelijke

Nadere informatie

Symposium Water & Health

Symposium Water & Health Symposium Water & Health Jelle Prins, Decaan MCL Academie Medisch Centrum Leeuwarden Onderzoek en Innovatie Presentatie Jelle Prins 1 MCL Topklinisch opleidingsziekenhuis In Leeuwarden en Harlingen met

Nadere informatie

Richtlijn beoordeling onderzoeksmasters vanaf 1 september 2015. 23 april 2015

Richtlijn beoordeling onderzoeksmasters vanaf 1 september 2015. 23 april 2015 Richtlijn beoordeling onderzoeksmasters vanaf 1 september 2015 23 april 2015 Parkstraat 28 Postbus 85498 2508 CD Den Haag P.O. Box 85498 2508 CD The Hague The Netherlands T +31 (0)70 312 2300 info@nvao.net

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden &

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs-

Nadere informatie

Nederlandse Gedragswetenschappen Grote Kruistraat 2/1, 9712 TS Groningen. 1. Inleiding

Nederlandse Gedragswetenschappen Grote Kruistraat 2/1, 9712 TS Groningen. 1. Inleiding 1. Inleiding De geschiedenis van de Nederlandse psychologie, pedagogiek en onderwijskunde verdween uit de curricula van Nederlandse universiteiten en waardevol historisch materiaal gerelateerd aan deze

Nadere informatie

Master Healthy Ageing Professional (MHAP)

Master Healthy Ageing Professional (MHAP) 1. Basisgegevens Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Naam instelling(en) Contactpersoon/contactpersonen Contactgegevens Nieuwe Nieuw Ad programma X Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree 1

Nadere informatie

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland Samenvatting Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland 2014-2020 Inzet op innovatie en een koolstofarme economie In het Europa van 2020 wil Noord-Nederland zich ontwikkelen en profileren als een regio

Nadere informatie

Advies Erasmus Universiteit Rotterdam

Advies Erasmus Universiteit Rotterdam Advies Erasmus Universiteit Rotterdam De Reviewcommissie (hierna commissie) heeft kennisgenomen van het voorstel van de Erasmus Universiteit Rotterdam (hierna EUR) dat het College van Bestuur met zijn

Nadere informatie

Programma Akademiehoogleraren. Nederlands toponderzoek, nu en in de toekomst

Programma Akademiehoogleraren. Nederlands toponderzoek, nu en in de toekomst Programma Akademiehoogleraren Nederlands toponderzoek, nu en in de toekomst Loopbaanimpuls Om ook in de toekomst Nederlands toponderzoek te kunnen leveren, zullen universiteiten nieuw wetenschappelijk

Nadere informatie

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bachelor Programma Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bachelor Programma Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bachelor Programma Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 2016-2017 Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel

Nadere informatie

Science De bètabrede opleiding van de Radboud Universiteit

Science De bètabrede opleiding van de Radboud Universiteit Science De bètabrede opleiding van de Radboud Universiteit 7 november 2015 Bètabreed - waarom zou ik bètabreed gaan? Multidisciplinair combineer vakgebieden: Behoefte bij bedrijfsleven en in onderzoek:

Nadere informatie