BIJLAGEN OPENBAAR OMZET RETAIL. Omzethuur in Nederland: waarom kiezen sommige verhuurders en huurders er juist wel voor.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJLAGEN OPENBAAR OMZET RETAIL. Omzethuur in Nederland: waarom kiezen sommige verhuurders en huurders er juist wel voor."

Transcriptie

1 BIJLAGEN OPENBAAR Omzethuur in Nederland: waarom kiezen sommige verhuurders en huurders er juist wel voor OMZET RETAIL Peter Horst Technische Universiteit Delft Afstudeeronderzoek (P5)

2 INHOUDSOPGAVE 1. INTERVIEW PROTOCOL 2. INTERVIEW CODERING (ATLAS.TI) 3. VOORBEELD CODERING (ATLAS.TI) 4. INTERVIEW BART KUIL (BK) 5. INTERVIEW GERBEN BOOMSMA (GB) 6. INTERVIEW JOOP BUISMAN (JB) 7. INTERVIEW ALLARD STEENBEEK (AS) 8. INTERVIEW PIETER POLMAN (PP) 9. INTERVIEW PIETER KOOMAN (PK) 10. INTERVIEW CLEMENS BRENNINKMEIJER (CB) 11. INTERVIEW BAS SMIT (BS) 12. INTERVIEW CATHERINE MANGEL (CM) 13. INTERVIEW LUCA FABBRINI (LF) & SILVIA AIMONI (SA) 14. INTERVIEW MARIE EKMAN (ME) 2

3 1. INTERVIEW PROTOCOL Inleiding Interview Goede morgen, goed dat u hebt ingestemd om aan dit interview deel te nemen. Ik zou graag het interview willen opnemen om het verwerkingsproces te vermakelijken. Ik zal discreet met de data omgaan en zal de uitwerking ter controle aan u voorleggen. Het interview wordt als bron gebruikt voor het onderzoek, maar u hebt dan de mogelijkheid om aan te geven of bepaalde onderdelen alleen anoniem gebruikt mogen worden. Vind u het erg als ik het interview opneem? Zoals wellicht bekent ben ik een masterstudent vastgoed en huisvesting (Real Estate & Housing) aan de Technische Universiteit van Delft. Dit interview is een onderdeel van een onderzoek naar de toepassing van omzethuur bij winkelvastgoed in Nederland. Het doel is om meer te weten over de motieven van bedrijven juist wel voor omzethuur kiezen en hoe ze omgaan met mogelijke obstakels, zoal de Nederlandse Huurwetgeving, vergelijkbaarheid bij taxeren en de opkomst van multichannel retail. In het dit deel van het onderzoek wil ik door middel van interviews met winkelhuurders en verhuurders. Uw interview bestaat uit 13 vragen. Bij het eerste onderdeel vraag ik alleen naar uw persoonsgegevens. Algemene vragen: Naam: Organisatie: Functie binnen organisatie: Winkellocatie: Eigenaar winkellocatie: Beheerder winkellocatie: Rol binnen winkellocatie: Specifieke vragen: 1. Wilt u deze winkellocatie/winkelformule (als type vastgoedobject) in een paar zinnen omschrijven? 2. Wat voor type huurcontracten worden er toegepast? 3. Wat is de hoofdreden voor de toepassing van deze huurcontracten? 3

4 4. Wat zijn de overige overwegingen voor het toepassen voor huurcontracten bij deze winkellocatie? (Voor- en nadelen) Volgende vragen gaan over omstandigheden of kwaliteitskenmerken die invloed hadden op de keuze voor het type huurcontract. Daarin wordt onderscheid gemaakt tussen vier schaalniveaus: Macro-economische omstandigheden op nationaal en lokale niveau, het winkelgebied en de winkelhuurder. 5. Wat waren de macro-economische invloeden op de keuze voor het type huurcontract? Nationaal (conjunctuur, Bruto Binnenlands Product (BBP), werkgelegenheid, inflatie, consumentenvertrouwen en overheidsbeleid) Lokaal (lokale economie, sociale kenmerken, demografische kenmerken, lokale vraag naar winkels) 6. Hoe hadden kwaliteitskenmerken van het winkelgebied (centrum) invloed op de keuze voor het type huurcontract? (Type winkelcentrum, stedenbouwkundige kwaliteit, verzorgingsgebied, bereikbaarheid, diversiteit aan winkels, type huurcontract, winkelcentrummanagement, winkelcentrum marketing) 7. Hoe hadden kwaliteitskenmerken van de winkelhuurder invloed op de keuze voor het type huurcontract? (Branche, diversiteit producten, productprijzen, winkelontwerp, bedrijfsimago, winkelmanagement, potentie trekken, klant-verkeer, betalingsmogelijkheden aan verhuurder) 8. Hoe zijn obstakels m.b.t. omzethuurcontracten bij deze locatie opgelost? 9. Hoe heeft het type huurcontract invloed op het succes of falen van de winkellocatie? 10. Hoe is dit effect van het huurcontract aangetoond? In de vastgoedmedia staat de toepassing van omzethuur met enige regelmaat ter discussie. 11. In hoeverre speelt deze discussie binnen uw organisatie? 12. Zijn we nog bepaalde aspecten die niet besproken zijn maar wel belangrijk met betrekking tot dit onderwerp? 13. Zijn er naar uw weten personen binnen de sector die ook interessant zijn om ook te interviewen? 4

5 2. INTERVIEW CODERING (ATLAS.TI) A. Algemeen A01. Algemeen Belegger Winkelcentra A02. Algemeen Belegger High Streets A03. Algemeen Retailer A04. Algemeen Organisatie Algemeen A05. Algemeen Organisatie Winkellocatie A06. Algemeen Organisatie Discussie A07. Algemeen Functie A08. Algemeen Overig B. Contract B01. Contract Type B02. Contract Omzetpercentage B03. Contract - Vastklikken B04. Contract Controle cijfers B05. Contract Retouren B06. Contract Multichannel retail B07. Contract Marketing B08. Contract Advies B09. Contract Beëindiging B10. Contract Succes/falen B11. Contract Overig C. Kwaliteitsfactoren C01. Kwaliteitsfactoren Macro-e. nationaal C02. Kwaliteitsfactoren Macro-e. lokaal C03. Kwaliteitsfactoren Winkellocatie C04. Kwaliteitsfactoren Retailer D. Obstakels D01. Obstakels - Ontbreken van kennis D02. Obstakels - Wantrouwen tussen partijen D03. Obstakels - Nederlandse Huurwetgeving D04. Obstakels - Taxatie moeilijkheden D05. Obstakels - Financierbaarheid D06. Obstakels - Controle van omzetten D07. Obstakels - Multichannel retail D08. Obstakels - Fraudegevoeligheid D09. Obstakels - Ingrijp mogelijkheden D10. Obstakels - Versplintering eigendom D11. Obstakels - Overig 5

6 E. Motieven - Belegger - Voor E01. Motieven Belegger Voor Potentieel hogere huur E02. Motieven Belegger Voor Direct winst uit investering E03. Motieven Belegger Voor Inzicht functioneren huurder E04. Motieven Belegger Voor Winkelcentrummanagement E05. Motieven Belegger Voor Competitie huurders E06. Motieven Belegger Voor Hoger rendement E07. Motieven Belegger Voor Vestigingsreden huurders E08. Motieven Belegger Voor Overig F. Motieven - Belegger - Voor F01. Motieven Belegger Tegen Potentieel lagere huur F02. Motieven Belegger Tegen Fluctuerende huurinkomsten F03. Motieven Belegger Tegen Financierbaarheid F04. Motieven Belegger Tegen Lagere taxatiewaarde F05. Motieven Belegger Tegen Betrokkenheid bij huurder F06. Motieven Belegger Tegen Beperkte mogelijkheden tot ingrijpen F07. Motieven Belegger Tegen Controle omzetten F08. Motieven Belegger Tegen Omzetten fraudegevoelig F09. Motieven Belegger Tegen Lagere huur prijzenoorlog F10. Motieven Belegger Tegen Huurprijsaanpassing F11. Motieven Belegger Tegen Overig G. Motieven - Belegger - Voor G01. Motieven Retailer Voor Potentieel lagere huur G02. Motieven Retailer Voor Beheersbaarheid kosten G03. Motieven Retailer Voor Verdeling risico s G04. Motieven Retailer Voor Betrokkenheid verhuurder G05. Motieven Retailer Voor Overig H. Motieven - Belegger - Voor H01. Motieven Retailer Tegen Potentieel hogere huur H02. Motieven Retailer Tegen Delen omzetten H03. Motieven Retailer Tegen Bemoeienis verhuurder H04. Motieven Retailer Tegen Overig 6

7 3. VOORBEELD CODERING (ATLAS.TI) Bron: Interview met Pieter Polman 7

8 4. INTERVIEW BART KUIL (BK) Onderzoek: Omzethuur in Nederland (TU Delft) Student: Peter Horst (PH) Locatie: New Babylon, Den Haag Datum: 29 april 2014 Tijd: 11:30 Winkelcentrum: Organisatie: New Babylon New Babylon We beginnen met een aantal algemene vragen. Wat is uw naam? BK. Bart Kuil. Vanuit welke organisatie heeft u hier een rol? BK. Ik ben formeel directeur van New Babylon Den Haag B.V. De eigenaar van het belangrijkste gedeelte van het totale project New Babylon, waaronder het onderdeel Shops and Restaurants. Daar vallen alle winkels onder. Kortom, wij zijn eigenaar en verhuurder. Wij hebben het commercieel beheer uitbesteed aan CBRE, het technisch beheer is uitbesteed en het administratief beheer is uitbesteed. Voor het winkelgedeelte is met name het commercieel beheer van belang. Wat is het totale aantal winkelvastgoed op deze locatie? Het aantal vierkante meter en het aantal units. BK. Laten we zeggen vierkante meter. Maar de precieze aantallen zal ik nog geven. Hoeveel winkelvastgoed is in het eigendom/beheer binnen de organisatie? BK. Op dit moment 100%. Hoeveel winkelunits hebben omzethuurcontracten op deze locatie? BK. Ik heb dat onderscheid zelf nooit gemaakt. Omzethuur wordt in verschillende combinaties toegepast. Er zijn huurders die geen omzethuur betalen, maar louter een vaste huur. Er zijn huurders die op een basishuur met een omzethuur component staat. Als een geprognotiseerde omzet boven een bepaald maximum komt, dan gaan ze over het meerdere omzethuur betalen. Er zijn ook huurders die in de eerste drie aanloopjaren van het project op omzethuur staan en die daarna naar een reguliere huur gaan waar ook weer een omzethuur component bovenop zit. Alle varianten zijn er wel. 8

9 Is dat een significant deel van de huurders? BK. Ja. Bij met name de mode retail mag je er vanuit gaan dat er geheel of gedeeltelijke omzethuur is afgesproken. Kunt u kort de type winkellocatie als vastgoedobject beschrijven? BK. Je zou het rapport moeten lezen van Retail2020, als je het interessant vindt. Dat rapport geeft een aardige classificatie van verschillende Retail bestemmingen. New Babylon is in mijn ogen een high traffic locatie, dus een locatie waarbij mensen om allerlei redenen gedurende de week langs moeten komen. Gelegen op steenworp afstand van Den Haag centraal station. Goed bereikbaar daarmee per trein, per randstadrail, per tram, per auto of te voet. Vanaf de A12 zit je in een mum van tijd bij het New Babylon. De bereikbaarheid is heel goed. Dat is gekoppeld aan de verschillende functies die er zijn. Het is geen monofunctioneel winkelcentrum, maar het winkelen is een onderdeel van een totaalconcept New Babylon, wat bestaat uit heel veel onderdelen: het wonen (335 appartementen), de kantoren ( m 2 ), het winkelen, het hotel en het parkeren. Hier is ook de parkeervoorziening van het centraal station gevestigd. Dat bij elkaar maakt dat we hier een samenhangend geheel aan functies hebben gerealiseerd. Dat geheel zorgt ervoor dat mensen hier graag komen om te verblijven, te werken, te wonen en te winkelen. Helder. Dat gaat ook al in op een aantal andere vragen, maar daar komen wij zo op terug. We gaan dus voor het verdere gesprek niet gebruik maken van een specifieke huurder, maar het algemeen houden. BK. Ik weet niet of de vraag nog komt. Ik zou de mensen ook vragen wat hun visie is op de ontstaansgeschiedenis van omzethuur. In het buitenland zeer succesvol en in Nederland nooit toegepast. Komt dat nog aan de orde? Dat is onderdeel van de literatuurstudie. Het ontstaan van omzethuur in het buitenland is naar mijn idee voldoende beschreven. In dit onderzoek kijken we meer naar waarom omzethuur nu wordt toegepast, dan lang stil te staan bij de ontstaansgeschiedenis. Maar ik zal er nog eens goed naar kijken. U stelde net dat er vier varianten van contractvormen worden toegepast. Wat zijn de verschillende type contractvormen die er worden toegepast? BK. Wij hebben geen omzethuur, dat is volledig vaste huur. We hebben volledig vaste of volledige omzethuur. We hebben ook een variant waarbij de omzethuur een aanloopperiode heeft, om daarna over te gaan in een vaste huur. 9

10 Is dat een vaste huur met omzethuur component? BK. Nee dat hoeft niet. We hebben hier bijvoorbeeld fitness, die betalen de eerste jaar een huur die afhankelijk is van een omzet, dus van hun ledenaantal. Naar mate hun ledenaantal groeit, wordt dat na 3 jaar omgezet naar een vaste huur per vierkante meter. Dan is er geen omzethuur component meer aan de orde. Is de hoogte al van te voren bepaald? BK. Ja. Maar dit is een variant die met een ingroeiperiode naar een vaste huur gaat. Bij de laatste variant werk je met een basishuur en een omzetcomponent over het meerdere. Vanaf een bepaald omzetniveau ga je dan extra omzethuur betalen. Maar alle andere varianten wel. BK. Het valt niet te zeggen waarom de ene of de andere variant is gekozen. Dat is sterk afhankelijk van waarom je die omzethuur toepast. Naar mijn idee zijn er in het algemeen twee redenen om voor omzethuur te kiezen. Voor beide gevallen gaat het om het belang van de verhuurder in het verlengde te leggen van de huurder bij goed renderend vastgoed, lees een goed draaiende huurder. In een reguliere verhouding verdwijnt dat nog wel eens uit beeld. De belegger heeft er dan minder belang bij dat de huurder goed draait, omdat die dat niet direct terugziet in zijn inkomsten. Waarbij dat bij omzethuur wel direct gebeurt. Maar daar vertel ik je natuurlijk niks nieuws mee. Dat vertaalt zich naar mijn idee naar twee belangrijke motieven. Dat je, met omzethuur gekoppeld aan flexibele huurcontracten, de mogelijkheid hebt om met korte huurcontracten snel van huurder te kunnen wisselen. Dat je snel kijkt welke formules waar werken. De formules die dan niet werken kun je dan verwijderen, om vervolgens er weer nieuwe in te zetten die beter passen bij het geheel. Dat zal je bij Bataviastad zien en bij Unibail Rodamco in mindere mate in Nederland, maar wel in het buitenland. Bij Wereldhave ook wel. Zo gaat het geheel beter draaien. Dat je heel sterk op je branchering let. Welke huurders doen het goed, die koester je, en welke huurders doen het niet, die ga je helpen of beëindigen. En daarmee ben je heel actief bezig met je blancheren en automatisch gaat daarmee je omzet per vierkante meter omhoog. Het middel voor huuroptimalisatie. Puur winstbelang. Hier speelt dat mee, maar een andere reden zal in toenemende mate van belang gaan zijn. Bij winkellocaties die zichzelf nog moeten gaan bewijzen is dat de manier is om huurders over de streep te trekken, omdat hun risico bij een omzetcomponent wezenlijk lager is dan wanneer ze een vaste huur en vaste lasten hebben die niet mee-ademen met de prestaties van de winkels. Dat laatste speelt wat sterker hier in Babylon mee. Je moet je realiseren dat het winkelcentrum 10 jaar dicht is geweest door de renovatie en het totale openbaar gebied heeft hier op de schop gelegen. Consumenten moeten gestimuleerd worden om hun weg weer te vinden naar het winkelcentrum om daar vervolgens gebruik van te maken. Dat zijn twee wezenlijk andere motieven. Beide zie je waarschijnlijk in 10

11 Nederland, waarbij in de A1 sterke winkelgebieden met name het eerste dominant is en in toenemende mate gaat meespelen. Het tweede motief gaat ook steeds meer spelen omdat de leegstand gaat oplopen. Beleggers moeten iets doen daar, om samen met hun huurders op te trekken, waardoor je een aantrekkelijk winkelcentrum houdt. BK. Bij hele goede winkelcentra is het gewoon winstoptimalisatie en het tweede is voor winkelgebieden die zich nog moeten bewijzen of het niet goed lopen. Om daar andere middelen in te zetten die ervoor te zorgen dat het winkelcentrum krachtig blijft. Omzethuur kan daar een van zijn, maar er zijn nog veel meer middelen te verzinnen. In de vragen heb ik voor het gemak onderscheid gemaakt tussen de kenmerken waarom omzethuur wordt toegepast en anderzijds de voor- en nadelen van het toepassen van omzethuur. Laten we verder gaan met de voor- en nadelen aangezien we er nu al over spreken. Kunt u nog een aantal voordelen voor deze locatie benoemen of hebben we ze nu wel benoemd? BK. Ik denk dat je ze wel redelijk hebt. Wat zijn nadelen voor jullie voor deze locatie? BK. Het laat zich natuurlijk raden dat er geen vast geprognotiseerde inkomstenstroom is. Dat is één. Twee is dat taxateurs het lastig vinden om vervolgens vast te stellen wat de waarde is van een winkelgebied. Die zijn dat niet gewend en zijn over het algemeen vrij terughoudend met het toekennen van structureel goede waarde van omzethuur. Taxeren is dan lastiger. De twee redenen zijn, zo begrijp ik, dat er geen duidelijkheid is over de inkomsten en taxatieperikelen. Als we het gaan hebben over kenmerken. Deze heb ik opgedeeld in drie schaalniveaus. Dan gaan we bij elk schaalniveau kijken welke kenmerken invloed hebben gehad op de toepassing van omzethuur. Ik bedoel met macro-economische factoren Zijn er kenmerken te benoemen op macroeconomische schaal die invloed hadden op de keuze voor omzethuur? BK. De ligging is buiten het kernwinkelgebied van Den Haag. Het moet dus een doelbezoek op zichzelf zijn. Sociale kenmerken spelen niet mee en de lokale economie ook niet. Het zijn dus meer kenmerken op het schaalniveau van het winkelgebied. BK. Ja. 11

12 Zijn er nog overige factoren, zoals het type winkelcentrum, de bouwkundige kwaliteit, verzorgingsgebied, bereikbaarheid, diversiteit aan winkels of bijvoorbeeld de marketing van het gebied? BK. Dat zijn aspecten die je kunt benoemen, maar dat zijn naar mijn idee niet de hoofdoorzaken van omzethuur. Maar het speelt. Zijn er aspecten, behalve die al benoemd zijn, en zo ja kunt u er een aantal benoemen. BK. Marketing en het kunnen beïnvloeden van die branchering misschien. Ik kan me voorstellen dat het lastig is om onderscheid te maken tussen aspecten die meewegen bij het goed managen van een winkelcentrum en factoren die invloed hebben op het toepassen van het middel omzethuur. BK. Ja. Het uiteindelijk doel is natuurlijk om een vlekkeloos lopend, goed gebrancheerd, onderscheidend en duidelijk gepositioneerd winkelcentrum te krijgen. En in dat beeld past het wel. Dat heeft allemaal met marktpositionering, met verhuur, met branchering en met uiteindelijk ook marketing te maken. Om terug te komen op de branchering. In hoeverre gebruiken jullie huurcontracten als middel om van huurders te kunnen wisselen? BK. Om van huurder te kunnen wisselen hoef je geen omzethuur toe te passen. Belangrijkste is om heel goed vinger aan de pols te kunnen houden hoe goed winkels het doen. Anders zie je het alleen aan de buitenkant en nu zie je het aan de binnenkant. Hoe goed ondernemers presteren. Dat is met name belangrijk. De gasparkiet in de kolenmijn. Dat geeft je als eigenaar een enorm sturingsmiddel, niet alleen bij individuele huurders, maar ook om als winkelcentrum in z n geheel te kunnen monitoren. Hebben jullie in de omzetten ook bepaalde prestatiegrenzen afgesproken. Dus dat huurders aan bepaalde omzetten moeten voldoen. BK. Er zijn geen minimum omzetten afgesproken, maar wel minimum huren. Als die niet gehaald worden doet het pijn bij de betreffende huurder. Het is dus niet zo dat wij bepaalde huurders er nu uit kunnen zetten omdat zij hun omzetniveau niet halen. Ik denk dat het bij andere partijen wel zo is. Bij Batavia stad weet ik het wel zeker. Maar hier hebben we dat niet. Waarom hebben jullie dat hier niet? BK. Omdat het motief om omzethuur toe te passen een andere is. Voor ons is het een middel om uiteindelijk tot een winkelcentrum te komen wat na een aanloopfase goed functioneert. Het is geen direct middel om tot 12

13 huuroptimalisatie te komen. We vinden het niet erg om meer huur te vangen, maar hier is de opgave anders. U vertelde eerder dat er niet echt onderscheid gemaakt kan worden tussen in de keuze voor het type huurcontract. Wat zijn eigenschappen van winkelhuurders die eerder leidt tot een keuze voor een bepaald type huurcontract? BK. Bij ons is de keuze vrij simpel gemaakt. Convenience en horeca floreren van oudsher goed hier en mode is een moeilijker segment op een locatie zoals New Babylon. Het is ook niet raar dat je op stations ook maar weinig mode ziet, maar wel veel andere functies. Dat maakt dat wij juist andere dingen zijn gaan zoeken bij die mode. Dus wat maakt dat wij voor mode kiezen. Omdat mode een aanvulling is voor de totale branchering. Er is dus sprake van een soort risico verdeling, want wij geloven wel in de locatie. En dat het kan. Dat signaal geef je daarmee ook wel af. Je steekt als eigenaar/verhuurder je nek uit, met als uiteindelijk doel om tot een stabiele huurstroom te komen en het winkelcentrum zijn weg vindt naar een reguliere belegger. De opgave is daarmee anders. En de opgaven die bij de meeste winkelcentra liggen is dus niet om hem zelf te verkopen. Kunnen we er vanuit gaan dat omzethuur als een korte termijn middel wordt ingezet? BK. Tenzij het ineens heel goed loopt, dan zijn we er blij mee. Het blijft lastig omdat die inkomstenstroom lastig te prognotiseren is, is de verkoopbaarheid van een dergelijke ontwikkeling gewoon lastiger. Dat speelt dus wel mee. Dat maakt ook dat we uiteindelijk naar een goede mix hebben gezocht, tussen vaste contracten en huurders die goed lopen met omzethuur. Dan is dat ook niet erg. Een keuze voor louter omzethuur maken wij niet. BK. Bij alle retailers is het uiteindelijk maatwerk. Het is goed als de huurprijs, de winkeloppervlakten en als de branchering maatwerk is. Het is maar net wat je kiest. Is het zo dat bepaalde retailers hebben aangegeven dat de overweging groter werd wanneer hier een omzethuurcontract werd gesloten? Dus dat het initiatief vanuit hen kwam. BK. Het wordt voor retailers wel aantrekkelijker als ze weten dat hun kostenstructuur deels bepaald wordt door de omzet die ze maken. Er zijn ook wel meer huurders die dat willen. Maar we gaan het niet voor iedereen doen. Wij kiezen heel bewust voor bepaalde branches en daar doen we het voor, en voor andere heel bewust niet. Voor horeca bijvoorbeeld zien wij geen gelegenheid voor omzethuur. Je kunt het ook anders oplossen, zoals bij bijvoorbeeld fitness. Je kunt daar een ingroei 13

14 huur afspreken of een bepaalde huurvrij-periode. Dat zijn andere varianten op hetzelfde thema. Jullie hebben soms ook vaste ingroeihuur afgesproken? BK. Ja dat hebben we ook gedaan. Dat je een bepaalde huurkorting krijgt in de eerste periode van je huurcontract en langzaam loopt die er dan uit. Dat is eigenlijk de meest traditionele vorm van een gewenningsperiode voor een huurder. En met omzethuur kun je dat ook doen. U geeft aan dat er verschil wordt gemaakt op basis van branches. Ik kan me ook voorstellen dat er bepaalde ketens zijn die u liever wilt hebben dan andere. Is daar ook onderscheid in gemaakt? BK. Uiteraard. Laten we verder gaan over de obstakels. U heeft er al een aantal genoemd. Eén daarvan is in ieder geval dat het lastiger is om te taxeren. Kunt u nog een aantal andere obstakels opnoemen waarmee jullie geconfronteerd worden? BK. Ja, verkoop is dus lastiger vanwege die moeilijk te prognotiseren opbrengsten. De opkomst van multichannel retail zie ik niet zozeer als een probleem. De enige discussie die kan ontstaan is wat er nu wel of niet onder omzet valt en of je die aan die omzethuur moet toerekenen. Maar ik zie dat meer als een praktische uitvoering. Waar laat je de winst doorheen lopen. Ik weet niet hoe andere partijen dat doen, maar dat speelt hier niet en ik zie het niet als een probleem. Alle omzet die aangeslagen wordt is de omzet die wij rekenen. Hebben jullie een speciaal kassa systeem? BK. Wij krijgen maandelijks kassa uitdraaien van alle huurders. Wat dat betreft is Batavia stad een sterker voorbeeld, die krijgen ze volgens mij wekelijks. Er zijn ook huurders waarbij we rechtstreeks in de kassa kunnen kijken, omdat we een aansluiting hebben. Als het moet kunnen we dan dagelijks kijken wat de omzetten zijn. Hoe is deze verbinding ontstaan? BK. Het was een onderdeel van de afspraken. Naarmate je belang groter wordt wil je meer weten. Het gaat zelfs zo ver, maar dat gaat niet over retail, dat er onderdelen zijn waar wij aanvankelijk zelfs zelf medeondernemer zijn. Kunt u daar iets meer over vertellen? 14

15 BK. Dat gaat bijvoorbeeld over het congres centrum dat we hebben. Het is geopend op een moment dat het gebouw nog voor ongeveer 90% leeg stond. Dan kun je nooit iemand vinden die bereid is om volledig risico te dragen voor de exploitatie van het centrum. Maar dat betekent dat zij dus uiteindelijk volledig aandeelhouden worden? BK. Ja, wat we gedaan hebben is dat we een gemeenschappelijke onderneming zijn gestart, waarbij wij een deel van de financiering hebben verstrekt. Die onderneming startte een totale exploitatie, wij stopten er wat geld in en na een aanloopperiode mag onze mede aandeelhouder ons uitkopen. De inventaris wordt afgekocht voor de dan geldende boekwaarde. Hij koopt dus de aandelen tegen een nader te bepalen boekwaarde en op dat moment, als het goed is, is er een volwaardige exploitatie ontstaan. Dat zie je nu hier, het is vol dus ze gaan uitbreiden. Als dat dan volledig verhuurd is, dan is hier een bedrijf ontstaan dat zichzelf goed kan bedruipen en dan stappen wij er uit. Dan heb je een goedlopend flexibel kantoorconcept. En zo hebben we dat met het congrescentrum ook gedaan. Zijn er gevallen, in dit geval retail, waarbij dit soort constructies zijn toegepast. Of constructies waarbij er is afgesproken dat jullie wekelijks dan wel dagelijks inzicht in de omzet hebben. BK. Bij het FFO, het Fasion Factory Outlet, daar hebben we wel dagelijks inzicht als het moet. Zoveel we willen, omdat we rechtstreeks in de kassa s kunnen kijken. Dat had te maken met het feit dat het een vernieuwend winkelconcept was. Het is het allereerste factory outlet in Nederland in een stadcentrum situatie. Dat heeft ook weer hele andere consequenties, dan omzethuur. Dat heeft te maken met de exclusiviteit grenzen binnen de mode. Dat ligt voor die merken heel gevoelig. Het is een goed idee, maar het maakt dat het extra tijd vergt om het tot een succes te brengen en daar willen we wel nadrukkelijk een vinger aan de pols te houden. Dan maak je dus andere afspraken. Het is niet zo dat zij de omzetten aanleveren, maar wij kijken ze gewoon af. Daar is de samenwerking heel intensief. Een stap verder zou zijn dat het een gezamenlijke onderneming wordt waarbij je een medeaandeelhouder wordt. Die outlet staat weer op een basishuur met een omzethuur component. Hebben jullie oplossingen voor de obstakels zoals taxeerbaarheid en verkoopbaarheid. BK. Die verkoopbaarheid dat lossen we op doordat omzethuur geen doel is maar een middel. Om te komen tot een volwaardig functionerend project. Na verloop van tijd zullen veel omzetafhankelijke activiteiten zijn uitgewerkt, of zodanig zijn vormgegeven dat er een hele solide basishuur 15

16 is die de verkoopbaarheid zal vergroten. Door goede afspraken te maken met je huurders zorg je dat je altijd een verkoopbaar product hebben. BK. Als het om taxatie gaat heeft iedereen zijn taxatievoorschriften waar iedere toegelaten taxateur aan moet voldoen. Dat is wat het is. Daar kun je dus niet zoveel aan doen. Het is dus hun probleem? BK. Ja, anders dan reguliere beleggers, speelt bij ons die boekwaarde niet zo mee. Daar zijn wij niet zo in geïnteresseerd. Wij zijn geïnteresseerd in de uiteindelijke verkoop. Als het op het moment van de verkoop maar goed te taxeren is vind ik het best. BK. Eén van de andere nadelen die ik nog niet genoemd heb: over het algemeen vergen omzethuur contracten veel en veel meer intensievere begeleiding en veel intensiever beheer. Een veel hogere en administratieve technische druk vanuit de eigenaar dan bij de reguliere vierkante meter huurcontracten. Dat vergt meer tijd, met veel meer mensen en meer kosten, maar als het goed is levert het ook heel veel meer op. Je zou kunnen zeggen dat ook bij een nieuw of herontwikkeld winkelcentrum dat altijd aan de orde is. BK. Klopt. Maar bij omzethuur is dat dus nog veel meer. Je moet er als eigenaar veel meer bovenop zitten. Het management component bij een met volledige omzethuur gedreven winkelcentrum is ontzettend groot. Moet je maar eens bij Batavia stad navragen, hoeveel FTE ze op beheer en marketing hebben zitten. Ter vergelijking, hoeveel FTE is dat dan hier? BK. Wij hebben hier een fulltime mallmanager, wat best wel veel is, je zou het hier met 0,4 tot 0,5 moeten doen. Dat is dus iemand die 2 a 3 dagen in de week beschikbaar is. Met nog 1 persoon die fulltime de marketing doet. Met een regulier winkelcentrum zou je dat kunnen halveren, maar in de aanloopfase nog niet. Bij een volledig omzet gerelateerd centrum zit je dan alweer dat je dat met drie of vier man doet, maar dat weet ik ook niet. Je zit dan veel meer op de huid van de huurder en dat je veel intensiever met de omzetgegevens bemoeit. Dan ga je echt over zijn winkelvoering en als die dan niet goed presteert, dan trap je hem verwijderen en dan haal je een nieuwe. Dat is weer net een andere benadering. Ik denk dat dit hoofdzakelijk de vragen waren. Ze gingen dus over de kwaliteitskenmerken, de voor- en nadelen en over de obstakels. Bedankt daarvoor. 16

17 5. INTERVIEW GERBEN BOOMSMA (GB) Onderzoek: Omzethuur in Nederland (TU Delft) Student: Peter Horst (PH) Locatie: Kantoor Stable, Laren Datum: 7 mei 2014 Tijd: 14:00 Winkelcentrum: Organisatie: Rosada Fashion Outlet, voorheen ook Bataviastad Stable International Eerst een aantal algemene vragen. Hoe heet de organisatie waarvoor u werkt en wat is dat precies voor organisatie? Wat is de functie van de organisatie en wat is uw functie binnen deze organisatie? GB. De organisatie is Stable International en deze is opgesplitst in twee takken. De ontwikkeling en het commercieel management van winkelcentra. Wij doen het commercieel winkelcentrummanagement voor een aantal centra. Dat zijn twee outlet centra in Nederland, Batavia-stad en Rosada-outlet en twee projecten in Duitsland. Montabauer, een zichtlocatie tussen Keulen en Frankfurt. Een paar maanden geleden zijn wij gestart met bouwen. En Leipzig, daar gaan we zoals het er nu uit ziet direct na de zomer starten met bouwen, dat is aan de snelweg tussen Berlijn en München. Dat zijn ook outlets? GB. Dat zijn twee outlets. Verder doen wij de marketing van een deel van de binnenstad van Utrecht, het stadshuiskwartier. Daarnaast doen wij de marketing voor een PDV GDV locatie Leeuwarden en wat consultancywerk. Dus puur gericht op commercieel management en gespecialiseerd in omzet huur. Dat is hoe wij gewend zijn om te werken. Wij gaan het hier hebben over een vastgoedobject Batavia stad. Wie is de eigenaar van de Batavia stad? GB. Er is een Engels fonds dat eigenaar is van Batavia stad. U heeft hierin het beheer, maar wat is daar in uw specifieke rol? Dus wat is nu echt de rol van Stable Retail management hierin? GB. Het volledige management en daarin is Rosada misschien nog wel het beste voorbeeld. Om een voorbeeld te geven hoe wij prefereren te werken. Wij tekenen met een vastgoedeigenaar, dan wel de assetmanager van het fonds, een managementovereenkomst. In die 17

18 managementovereenkomst is opgenomen dat wij volledig verantwoordelijk zijn voor het commercieel management van het vastgoed. Dat houdt in dat wij behalve het financieel management, de facturen sturen, de rapportages maken, ook het facilitair management doen en de marketing. Omdat wij met omzet gerelateerde huur werken hebben wij op iedere locatie een team zitten die de winkels ondersteunen. Dus echte drie retail specialisten. Het team dat op locatie staat ook op onze Payroll. Hoe groot is zo'n team dat op zo'n locatie zit? GB. In Roosendaal zitten 12 mensen maar dat is 8FTE. Wat is daar in de verdeling tussen marketing en de overige aspecten, of komt dit niet zo nou? P. Op marketing hebben we twee fulltime personen die dus de marketing doen van het winkelcentrum, plus dat we vanuit Stable een marketingverantwoordelijke hebben die vervolgens weer die mensen aanstuurt. Verder hebben we een Retail Manager en facility manager in dienst. Dit allemaal afhankelijk van de grootte van het winkelcentrum Dus die is voor de begeleiding van de retailers? GB. Ja. En dan hebben nog een heel aantal externe, bijvoorbeeld voor de beveiliging maar ook een mysterie shopper. Visual merchandising doen we extern dus die staat niet zelf op de loonlijst. Laten wij het nu specifiek over winkelvastgoed hebben. Hoe zou u in het kort zo'n Rosada of Batavia stad als type retail object omschrijven? Wat maakt het zo bijzonder? GB. Een outlet centrum bedoel je in dit geval. Een outlet-centrum is een village achtige bouwstijl met mooie gevels en daarachter zit eigenlijk een heel simpele bouw waarbij de merken rechtstreeks onze huurders zijn. Het gaat om merkwinkels. Waarbij er dus gewerkt wordt met omzet gerelateerde uur. Voor de consument moet het een dag uit zijn dus het is heel anders dan een gewoon winkelcentrum. Mensen komen ook van veel verder en komen overal vandaan. Waarbij de consument het voordeel heeft dat hij altijd tussen 30 en 70% korting heeft. Hoe zit dat dan met concurrentie tussen retailers die daar hun spullen verkopen of ergens anders. Zijn daar bepaalde afspraken over? Zij verkopen immers op jullie locatie dezelfde spullen goedkoper. GB. De collectie moet minimaal drie maanden oud zijn. Dus het product had al lang verkocht moeten zijn. Maar we lopen niet meer achter de seizoenen aan. Het voorjaar wordt in december uitgeleverd in de normale retail en 18

19 wij hebben het in maart. En vanuit het consumentenperspectief gaat een consument pas rond maart nadenken over het voorjaar. Dus op zich maakt het ook weer niet zoveel uit? GB. Nee. En wat voor type huurcontracten past u toe? GB. Wij hebben een eigen contract dat een overeenkomst heet. Die overeenkomst is totaal anders dan het standaard huurcontract dat gebruikt wordt. Noemen jullie dat een concessieovereenkomst? GB. Nee. Oké, maar kunt u vertellen wat de overeenkomst anders maakt dan die normale contracten? GB. Omdat wij in zoveel gevallen afwijken van het normale huurcontract, gaan we een overeenkomst aan. Die wordt goedgekeurd door de kantonrechter. Alle overeenkomsten worden goedgekeurd door de kantonrechter. Dat heeft te maken met alle spelregels die van belang zijn om een outletcentrum goed te kunnen managen en onder waarde te kunnen maximaliseren. Oké, dat gaat dus ook al in op de volgende vragen. Wat zijn de redenen voor het toepassen van omzet huur? Maximaal te kunnen managen en maximaal rendement? GB. Ja, plus dat je het met een normale overeenkomst gewoonweg niet kunt. Dat is de reden dat we er een eigen overeenkomst voor hebben. Wat is de voornaamste reden dat niet bij een normaal contact bruikbaar is? GB. Omdat omzethuur een apart geval is en dat is nummer één. En ten tweede zijn de opzeggingsmogelijkheden vanuit de eigenaarskant, waardoor een normale huurrecht niet mogelijk is. Verplaatsingen die je kunt doen met huurders, vergrotingen of verkleiningen, om maar die omzet te kunnen maximaliseren. Wat zijn andere overwegingen die ook meespelen in het toepassen van de type huurcontract, voor- of nadelen? GB. Het nadeel is dat het een hele dikke overeenkomst is met een hele hoop bepalingen. Waardoor de huurder, of in ons geval de merken, nog wel 19

20 eens schrikken. Maar verder zijn er geen nadelen wat ons betreft. De reden dat wij het op deze nieuwe doen is omdat het voordelen heeft. Is het zo dat er ook partijen zijn die zeggen dat ze gewend zijn om met een bepaald contact te werken en als u daar vanaf wijkt dat het dus een obstakel is voor hun. GB. Nee Kunt u wat uitgebreider ingaan op de voordelen. We hebben net gesproken over wat hoofdzakelijk de redenen waren. Dat ging dan om de uitgebreide mogelijkheden om opnieuw iemand te verplaatsen of te wisselen dan wel in een andere vorm. Dus om maximaal zo'n concept op zijn locatie in te kunnen steken. Als wij het dan hebben over die opzeggingsmogelijkheden, wordt dat heel veel toegepast? Hetzelfde geldt voor die verplaatsingsmogelijkheden? GB. Dat wordt toepast. Omdat je op dagelijks niveau inzicht hebt in de prestaties van winkels, blijf je continue het proces in de gaten te houden. Hoe huurders presteren en of daar wel het maximale uitgehaald wordt. En wat betreft die huurdersmix. Als je kijkt naar eventuele betere plekken in het centrum waar echt belangrijke ankers nodig zijn, dus de hoek dan wel de zichtlocaties die je van ver af ziet, is het van belang om daar de juiste merken neer te zetten. Plus, halen ze wel het juiste rendement per vierkante meter. In alle gevallen ligt er die mogelijkheid er, wanneer een huurder niet presteert. Is die maat vastgelegd in de overeenkomst? GB. Ja. Dus ze kunnen zien aankomen dat jullie voor de deur komen staan. GB. Ja, maar uiteindelijk is het een continu proces, waarbij wij wekelijks met de huurders in contact zijn. Zitten er verschillen tussen die verschillende overeenkomsten behalve de omzethoogte? Ik kan me immers voorstellen dat die verschilt tussen bijvoorbeeld een anker of een ander type duurder. GB. Ja, die grens komt hoger liggen bij bepaalde omzetverwachtingen dat heeft te maken met bepaalde omzetverwachtingen. Gaat het dan om type branche of de bekendheid van het merk? GB. Branches zijn van belang en het type merk is van belang. Wij zien dat merken met het beste imago en de beste perceptie uiteindelijk de meeste 20

OMZETHUUR IN NEDERLAND

OMZETHUUR IN NEDERLAND OMZETHUUR IN NEDERLAND waarom kiezen sommige verhuurders en huurders er juist wel voor OMZET RETAIL Peter Horst Technische Universiteit Delft Afstudeeronderzoek 02-04-15 (P5) Student: Peter Horst Student

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Ctac N.V.

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Ctac N.V. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Ctac N.V. Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, gehouden donderdag 12 mei 2011 te s-hertogenbosch Aanwezig: Notulen: De heer H.G.B. Olde Hartmann

Nadere informatie

Bijlagen. Ondernemersparadox. TBM sectie: Technology Strategy and Entrepreneurship

Bijlagen. Ondernemersparadox. TBM sectie: Technology Strategy and Entrepreneurship Mogelijke sturing door de ondernemer in een perspectief van vaste fasering van de ondernemingsontwikkeling. Bijlagen AFSTUDEERONDERZOEK: R.R. DE JONG (405286) TBM sectie: Technology Strategy and Entrepreneurship

Nadere informatie

Ace! E-book. Ace! Management Partners Training Coaching Consulting Interim Management

Ace! E-book. Ace! Management Partners Training Coaching Consulting Interim Management Ace! Management Partners Training Coaching Consulting Interim Management Den Haag Amsterdam Den Bosch Rotterdam Zwolle Utrecht Arnhem Amersfoort Breda Eindhoven Maastricht Brussel Antwerpen Ace! E-book

Nadere informatie

Winkelgebied 2025. Vastgoedbelegger neemt heft in handen

Winkelgebied 2025. Vastgoedbelegger neemt heft in handen Winkelgebied 2025 Vastgoedbelegger neemt heft in handen Colofon Auteur Maurice van Sante ING Economisch Bureau maurice.van.sante@ing.nl Redactieraad Jan van der Doelen ING Sectormanagement jan.van.der.doelen@ing.nl

Nadere informatie

De succesformule van het MKB

De succesformule van het MKB De succesformule van het MKB Een praktijkonderzoek onder 10 succesverhalen Bas Vlemminx Fenneke van Vliet-de Nooij Met een voorwoord van Rens de Jong (BNR) Voorwoord Nu begint het pas Er is een tijd geweest

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers, 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: social media anno nu... 4 1.1 Hoeveel mensen maken er gebruik

Nadere informatie

Coaching. aan de lopende band. Leidinggeven aan mensen die het doen voor de poen. Jack de Waard en Bart Godding

Coaching. aan de lopende band. Leidinggeven aan mensen die het doen voor de poen. Jack de Waard en Bart Godding Coaching aan de lopende band Leidinggeven aan mensen die het doen voor de poen Jack de Waard en Bart Godding Voorwoord Dit is een boek voor leidinggevenden die met beide benen in de praktijk staan en willen

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8.

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8. Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8. Sluiting 1 Gesproken tekst "Hartelijk welkom mensen van de pers,

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

Notulen algemene vergadering van aandeelhouders PostNL N.V. d.d. 14 april 2015

Notulen algemene vergadering van aandeelhouders PostNL N.V. d.d. 14 april 2015 CONCEPT PostNL N.V. Notulen algemene vergadering van aandeelhouders PostNL N.V. d.d. 14 april 2015 1. Opening en mededelingen Dames en heren, graag heet ik u van harte welkom op deze Algemene Vergadering

Nadere informatie

BEDRIJF. Mens in. Sjoerd-Jan Reinders Online ondernemer met voorliefde voor winkels. Jan Zandbergen B.V. Marlies en Arend-Jan van der Vlugt

BEDRIJF. Mens in. Sjoerd-Jan Reinders Online ondernemer met voorliefde voor winkels. Jan Zandbergen B.V. Marlies en Arend-Jan van der Vlugt Mens in BEDRIJF Relatiemagazine van Alfa Accountants en Adviseurs april 2015 Mens in bedrijf 1 Sjoerd-Jan Reinders Online ondernemer met voorliefde voor winkels Jan Zandbergen B.V. Internationaal vleesbedrijf

Nadere informatie

College Tour #4: De belegger. Met Boris van der Gijp van Syntrus Achmea Real Estate & Finance

College Tour #4: De belegger. Met Boris van der Gijp van Syntrus Achmea Real Estate & Finance College Tour #4: De belegger. Met Boris van der Gijp van Syntrus Achmea Real Estate & Finance Pakhuis de Zwijger, 8 juni 2015. Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (SKG) & Ymere // Gebiedsontwikkeling.nu

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 400 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2013 Nr. 75 VERSLAG VAN EEN

Nadere informatie

Paul Nouwen, Antony Burgmans, Peter Elverding en Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company

Paul Nouwen, Antony Burgmans, Peter Elverding en Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company Paul Nouwen, Antony Burgmans, Peter Elverding en Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company Bilthoven, mei 2012 Aad Veenman in gesprek met een klant Aad Veenman, voormalig CEO van NS

Nadere informatie

y Raad van Lelystad 2013 N 1

y Raad van Lelystad 2013 N 1 y Raad van Lelystad 2013 N 1 NOTULEN van de informele bijeenkomst van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 12 maart 2013 in het Stadhuis van de gemeente Lelystad. Aanwezig zijn: de heer

Nadere informatie

Inhoud. Ontvouw jezelf als een (online) ondernemer 2015

Inhoud. Ontvouw jezelf als een (online) ondernemer 2015 Inhoud Gebruiksaanwijzing... 3 De Juiste Business... 4 Vragen, Juiste Business!?... 5 Een paar wijsheden om je te stimuleren... 5 Hoe ziet je begroting eruit?... 6 To Do: maak een begroting!... 6 Wat zijn

Nadere informatie

De Klant. HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? Hoe vind je de verborgen klantvraag? De (interne) klant centraal

De Klant. HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? Hoe vind je de verborgen klantvraag? De (interne) klant centraal Thema de klant Thema Hoe vind je de verborgen klantvraag? De Klant HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? De (interne) klant centraal Intro Feike Cats Beginnen in de top van de organisatie

Nadere informatie

y Raad van Lelystad 2013 N 1

y Raad van Lelystad 2013 N 1 y Raad van Lelystad 2013 N 1 NOTULEN van de informele bijeenkomst van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 16 april 2013 in het Stadhuis van de gemeente Lelystad. Aanwezig zijn: de heer

Nadere informatie

Verkopen? Een. HART Vak!

Verkopen? Een. HART Vak! Verkopen? Een HART Vak! - 1 - Ook al zitten we nu in een tijdperk van automatisering, het 'Verkopen' blijft een bij uitstek menselijk vak, een hart vak. Van alle medewerkers in een organisatie wordt verwacht

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

namens Unilever N.V. ("Unilever) geen vertegenwoordiger aanwezig is;

namens Unilever N.V. (Unilever) geen vertegenwoordiger aanwezig is; Notulen van de vergadering van houders van certificaten van gewone en 7% cumulatief preferente aandelen in Unilever N.V., gehouden te Rotterdam, Blaak 31, op 23 oktober 2013, aanvang 10.30 uur. Voorzitter

Nadere informatie

Vastgoed en zorg. Syllabus. Een inspirerende bundeling van theorie en praktijk, tips en ervaringen, kansen en bedreigingen.

Vastgoed en zorg. Syllabus. Een inspirerende bundeling van theorie en praktijk, tips en ervaringen, kansen en bedreigingen. Syllabus Vastgoed en zorg Een inspirerende bundeling van theorie en praktijk, tips en ervaringen, kansen en bedreigingen. Inclusief artikelen over strategisch vastgoedbeleid in de zorg, investeren in zorgvastgoed

Nadere informatie

DE LEEGSTAND VAN HET MKB IN BRIELLE EEN ONDERZOEK NAAR DE WERKING VAN CITYMARKETING BIJ HET TEGENGAAN VAN LEEGSTAND

DE LEEGSTAND VAN HET MKB IN BRIELLE EEN ONDERZOEK NAAR DE WERKING VAN CITYMARKETING BIJ HET TEGENGAAN VAN LEEGSTAND DE LEEGSTAND VAN HET MKB IN BRIELLE EEN ONDERZOEK NAAR DE WERKING VAN CITYMARKETING BIJ HET TEGENGAAN VAN LEEGSTAND NAAM: ANOUK SLUIS - 0833947 STUDIE: COMMUNICATIE BEGELEIDER: MEVROUW K. STOLK INSTITUUT:

Nadere informatie

Verzendorganisaties: lust of last?

Verzendorganisaties: lust of last? nr 2 - bloemist mei 2015 - jaargang 18 3 Onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe CAO 14 VBW-Bloemistencongres Het Nieuwe Ondernemen 23 Stijgende omzet in eerste kwartaal 2015 26 Veel aandacht voor verkiezing

Nadere informatie

Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch?

Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch? Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch? Snap binnen 2 uur de belangrijkste financiële begrippen:

Nadere informatie

Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen. Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten

Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen. Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen Onderdeel van

Nadere informatie