BIJLAGEN OPENBAAR OMZET RETAIL. Omzethuur in Nederland: waarom kiezen sommige verhuurders en huurders er juist wel voor.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJLAGEN OPENBAAR OMZET RETAIL. Omzethuur in Nederland: waarom kiezen sommige verhuurders en huurders er juist wel voor."

Transcriptie

1 BIJLAGEN OPENBAAR Omzethuur in Nederland: waarom kiezen sommige verhuurders en huurders er juist wel voor OMZET RETAIL Peter Horst Technische Universiteit Delft Afstudeeronderzoek (P5)

2 INHOUDSOPGAVE 1. INTERVIEW PROTOCOL 2. INTERVIEW CODERING (ATLAS.TI) 3. VOORBEELD CODERING (ATLAS.TI) 4. INTERVIEW BART KUIL (BK) 5. INTERVIEW GERBEN BOOMSMA (GB) 6. INTERVIEW JOOP BUISMAN (JB) 7. INTERVIEW ALLARD STEENBEEK (AS) 8. INTERVIEW PIETER POLMAN (PP) 9. INTERVIEW PIETER KOOMAN (PK) 10. INTERVIEW CLEMENS BRENNINKMEIJER (CB) 11. INTERVIEW BAS SMIT (BS) 12. INTERVIEW CATHERINE MANGEL (CM) 13. INTERVIEW LUCA FABBRINI (LF) & SILVIA AIMONI (SA) 14. INTERVIEW MARIE EKMAN (ME) 2

3 1. INTERVIEW PROTOCOL Inleiding Interview Goede morgen, goed dat u hebt ingestemd om aan dit interview deel te nemen. Ik zou graag het interview willen opnemen om het verwerkingsproces te vermakelijken. Ik zal discreet met de data omgaan en zal de uitwerking ter controle aan u voorleggen. Het interview wordt als bron gebruikt voor het onderzoek, maar u hebt dan de mogelijkheid om aan te geven of bepaalde onderdelen alleen anoniem gebruikt mogen worden. Vind u het erg als ik het interview opneem? Zoals wellicht bekent ben ik een masterstudent vastgoed en huisvesting (Real Estate & Housing) aan de Technische Universiteit van Delft. Dit interview is een onderdeel van een onderzoek naar de toepassing van omzethuur bij winkelvastgoed in Nederland. Het doel is om meer te weten over de motieven van bedrijven juist wel voor omzethuur kiezen en hoe ze omgaan met mogelijke obstakels, zoal de Nederlandse Huurwetgeving, vergelijkbaarheid bij taxeren en de opkomst van multichannel retail. In het dit deel van het onderzoek wil ik door middel van interviews met winkelhuurders en verhuurders. Uw interview bestaat uit 13 vragen. Bij het eerste onderdeel vraag ik alleen naar uw persoonsgegevens. Algemene vragen: Naam: Organisatie: Functie binnen organisatie: Winkellocatie: Eigenaar winkellocatie: Beheerder winkellocatie: Rol binnen winkellocatie: Specifieke vragen: 1. Wilt u deze winkellocatie/winkelformule (als type vastgoedobject) in een paar zinnen omschrijven? 2. Wat voor type huurcontracten worden er toegepast? 3. Wat is de hoofdreden voor de toepassing van deze huurcontracten? 3

4 4. Wat zijn de overige overwegingen voor het toepassen voor huurcontracten bij deze winkellocatie? (Voor- en nadelen) Volgende vragen gaan over omstandigheden of kwaliteitskenmerken die invloed hadden op de keuze voor het type huurcontract. Daarin wordt onderscheid gemaakt tussen vier schaalniveaus: Macro-economische omstandigheden op nationaal en lokale niveau, het winkelgebied en de winkelhuurder. 5. Wat waren de macro-economische invloeden op de keuze voor het type huurcontract? Nationaal (conjunctuur, Bruto Binnenlands Product (BBP), werkgelegenheid, inflatie, consumentenvertrouwen en overheidsbeleid) Lokaal (lokale economie, sociale kenmerken, demografische kenmerken, lokale vraag naar winkels) 6. Hoe hadden kwaliteitskenmerken van het winkelgebied (centrum) invloed op de keuze voor het type huurcontract? (Type winkelcentrum, stedenbouwkundige kwaliteit, verzorgingsgebied, bereikbaarheid, diversiteit aan winkels, type huurcontract, winkelcentrummanagement, winkelcentrum marketing) 7. Hoe hadden kwaliteitskenmerken van de winkelhuurder invloed op de keuze voor het type huurcontract? (Branche, diversiteit producten, productprijzen, winkelontwerp, bedrijfsimago, winkelmanagement, potentie trekken, klant-verkeer, betalingsmogelijkheden aan verhuurder) 8. Hoe zijn obstakels m.b.t. omzethuurcontracten bij deze locatie opgelost? 9. Hoe heeft het type huurcontract invloed op het succes of falen van de winkellocatie? 10. Hoe is dit effect van het huurcontract aangetoond? In de vastgoedmedia staat de toepassing van omzethuur met enige regelmaat ter discussie. 11. In hoeverre speelt deze discussie binnen uw organisatie? 12. Zijn we nog bepaalde aspecten die niet besproken zijn maar wel belangrijk met betrekking tot dit onderwerp? 13. Zijn er naar uw weten personen binnen de sector die ook interessant zijn om ook te interviewen? 4

5 2. INTERVIEW CODERING (ATLAS.TI) A. Algemeen A01. Algemeen Belegger Winkelcentra A02. Algemeen Belegger High Streets A03. Algemeen Retailer A04. Algemeen Organisatie Algemeen A05. Algemeen Organisatie Winkellocatie A06. Algemeen Organisatie Discussie A07. Algemeen Functie A08. Algemeen Overig B. Contract B01. Contract Type B02. Contract Omzetpercentage B03. Contract - Vastklikken B04. Contract Controle cijfers B05. Contract Retouren B06. Contract Multichannel retail B07. Contract Marketing B08. Contract Advies B09. Contract Beëindiging B10. Contract Succes/falen B11. Contract Overig C. Kwaliteitsfactoren C01. Kwaliteitsfactoren Macro-e. nationaal C02. Kwaliteitsfactoren Macro-e. lokaal C03. Kwaliteitsfactoren Winkellocatie C04. Kwaliteitsfactoren Retailer D. Obstakels D01. Obstakels - Ontbreken van kennis D02. Obstakels - Wantrouwen tussen partijen D03. Obstakels - Nederlandse Huurwetgeving D04. Obstakels - Taxatie moeilijkheden D05. Obstakels - Financierbaarheid D06. Obstakels - Controle van omzetten D07. Obstakels - Multichannel retail D08. Obstakels - Fraudegevoeligheid D09. Obstakels - Ingrijp mogelijkheden D10. Obstakels - Versplintering eigendom D11. Obstakels - Overig 5

6 E. Motieven - Belegger - Voor E01. Motieven Belegger Voor Potentieel hogere huur E02. Motieven Belegger Voor Direct winst uit investering E03. Motieven Belegger Voor Inzicht functioneren huurder E04. Motieven Belegger Voor Winkelcentrummanagement E05. Motieven Belegger Voor Competitie huurders E06. Motieven Belegger Voor Hoger rendement E07. Motieven Belegger Voor Vestigingsreden huurders E08. Motieven Belegger Voor Overig F. Motieven - Belegger - Voor F01. Motieven Belegger Tegen Potentieel lagere huur F02. Motieven Belegger Tegen Fluctuerende huurinkomsten F03. Motieven Belegger Tegen Financierbaarheid F04. Motieven Belegger Tegen Lagere taxatiewaarde F05. Motieven Belegger Tegen Betrokkenheid bij huurder F06. Motieven Belegger Tegen Beperkte mogelijkheden tot ingrijpen F07. Motieven Belegger Tegen Controle omzetten F08. Motieven Belegger Tegen Omzetten fraudegevoelig F09. Motieven Belegger Tegen Lagere huur prijzenoorlog F10. Motieven Belegger Tegen Huurprijsaanpassing F11. Motieven Belegger Tegen Overig G. Motieven - Belegger - Voor G01. Motieven Retailer Voor Potentieel lagere huur G02. Motieven Retailer Voor Beheersbaarheid kosten G03. Motieven Retailer Voor Verdeling risico s G04. Motieven Retailer Voor Betrokkenheid verhuurder G05. Motieven Retailer Voor Overig H. Motieven - Belegger - Voor H01. Motieven Retailer Tegen Potentieel hogere huur H02. Motieven Retailer Tegen Delen omzetten H03. Motieven Retailer Tegen Bemoeienis verhuurder H04. Motieven Retailer Tegen Overig 6

7 3. VOORBEELD CODERING (ATLAS.TI) Bron: Interview met Pieter Polman 7

8 4. INTERVIEW BART KUIL (BK) Onderzoek: Omzethuur in Nederland (TU Delft) Student: Peter Horst (PH) Locatie: New Babylon, Den Haag Datum: 29 april 2014 Tijd: 11:30 Winkelcentrum: Organisatie: New Babylon New Babylon We beginnen met een aantal algemene vragen. Wat is uw naam? BK. Bart Kuil. Vanuit welke organisatie heeft u hier een rol? BK. Ik ben formeel directeur van New Babylon Den Haag B.V. De eigenaar van het belangrijkste gedeelte van het totale project New Babylon, waaronder het onderdeel Shops and Restaurants. Daar vallen alle winkels onder. Kortom, wij zijn eigenaar en verhuurder. Wij hebben het commercieel beheer uitbesteed aan CBRE, het technisch beheer is uitbesteed en het administratief beheer is uitbesteed. Voor het winkelgedeelte is met name het commercieel beheer van belang. Wat is het totale aantal winkelvastgoed op deze locatie? Het aantal vierkante meter en het aantal units. BK. Laten we zeggen vierkante meter. Maar de precieze aantallen zal ik nog geven. Hoeveel winkelvastgoed is in het eigendom/beheer binnen de organisatie? BK. Op dit moment 100%. Hoeveel winkelunits hebben omzethuurcontracten op deze locatie? BK. Ik heb dat onderscheid zelf nooit gemaakt. Omzethuur wordt in verschillende combinaties toegepast. Er zijn huurders die geen omzethuur betalen, maar louter een vaste huur. Er zijn huurders die op een basishuur met een omzethuur component staat. Als een geprognotiseerde omzet boven een bepaald maximum komt, dan gaan ze over het meerdere omzethuur betalen. Er zijn ook huurders die in de eerste drie aanloopjaren van het project op omzethuur staan en die daarna naar een reguliere huur gaan waar ook weer een omzethuur component bovenop zit. Alle varianten zijn er wel. 8

9 Is dat een significant deel van de huurders? BK. Ja. Bij met name de mode retail mag je er vanuit gaan dat er geheel of gedeeltelijke omzethuur is afgesproken. Kunt u kort de type winkellocatie als vastgoedobject beschrijven? BK. Je zou het rapport moeten lezen van Retail2020, als je het interessant vindt. Dat rapport geeft een aardige classificatie van verschillende Retail bestemmingen. New Babylon is in mijn ogen een high traffic locatie, dus een locatie waarbij mensen om allerlei redenen gedurende de week langs moeten komen. Gelegen op steenworp afstand van Den Haag centraal station. Goed bereikbaar daarmee per trein, per randstadrail, per tram, per auto of te voet. Vanaf de A12 zit je in een mum van tijd bij het New Babylon. De bereikbaarheid is heel goed. Dat is gekoppeld aan de verschillende functies die er zijn. Het is geen monofunctioneel winkelcentrum, maar het winkelen is een onderdeel van een totaalconcept New Babylon, wat bestaat uit heel veel onderdelen: het wonen (335 appartementen), de kantoren ( m 2 ), het winkelen, het hotel en het parkeren. Hier is ook de parkeervoorziening van het centraal station gevestigd. Dat bij elkaar maakt dat we hier een samenhangend geheel aan functies hebben gerealiseerd. Dat geheel zorgt ervoor dat mensen hier graag komen om te verblijven, te werken, te wonen en te winkelen. Helder. Dat gaat ook al in op een aantal andere vragen, maar daar komen wij zo op terug. We gaan dus voor het verdere gesprek niet gebruik maken van een specifieke huurder, maar het algemeen houden. BK. Ik weet niet of de vraag nog komt. Ik zou de mensen ook vragen wat hun visie is op de ontstaansgeschiedenis van omzethuur. In het buitenland zeer succesvol en in Nederland nooit toegepast. Komt dat nog aan de orde? Dat is onderdeel van de literatuurstudie. Het ontstaan van omzethuur in het buitenland is naar mijn idee voldoende beschreven. In dit onderzoek kijken we meer naar waarom omzethuur nu wordt toegepast, dan lang stil te staan bij de ontstaansgeschiedenis. Maar ik zal er nog eens goed naar kijken. U stelde net dat er vier varianten van contractvormen worden toegepast. Wat zijn de verschillende type contractvormen die er worden toegepast? BK. Wij hebben geen omzethuur, dat is volledig vaste huur. We hebben volledig vaste of volledige omzethuur. We hebben ook een variant waarbij de omzethuur een aanloopperiode heeft, om daarna over te gaan in een vaste huur. 9

10 Is dat een vaste huur met omzethuur component? BK. Nee dat hoeft niet. We hebben hier bijvoorbeeld fitness, die betalen de eerste jaar een huur die afhankelijk is van een omzet, dus van hun ledenaantal. Naar mate hun ledenaantal groeit, wordt dat na 3 jaar omgezet naar een vaste huur per vierkante meter. Dan is er geen omzethuur component meer aan de orde. Is de hoogte al van te voren bepaald? BK. Ja. Maar dit is een variant die met een ingroeiperiode naar een vaste huur gaat. Bij de laatste variant werk je met een basishuur en een omzetcomponent over het meerdere. Vanaf een bepaald omzetniveau ga je dan extra omzethuur betalen. Maar alle andere varianten wel. BK. Het valt niet te zeggen waarom de ene of de andere variant is gekozen. Dat is sterk afhankelijk van waarom je die omzethuur toepast. Naar mijn idee zijn er in het algemeen twee redenen om voor omzethuur te kiezen. Voor beide gevallen gaat het om het belang van de verhuurder in het verlengde te leggen van de huurder bij goed renderend vastgoed, lees een goed draaiende huurder. In een reguliere verhouding verdwijnt dat nog wel eens uit beeld. De belegger heeft er dan minder belang bij dat de huurder goed draait, omdat die dat niet direct terugziet in zijn inkomsten. Waarbij dat bij omzethuur wel direct gebeurt. Maar daar vertel ik je natuurlijk niks nieuws mee. Dat vertaalt zich naar mijn idee naar twee belangrijke motieven. Dat je, met omzethuur gekoppeld aan flexibele huurcontracten, de mogelijkheid hebt om met korte huurcontracten snel van huurder te kunnen wisselen. Dat je snel kijkt welke formules waar werken. De formules die dan niet werken kun je dan verwijderen, om vervolgens er weer nieuwe in te zetten die beter passen bij het geheel. Dat zal je bij Bataviastad zien en bij Unibail Rodamco in mindere mate in Nederland, maar wel in het buitenland. Bij Wereldhave ook wel. Zo gaat het geheel beter draaien. Dat je heel sterk op je branchering let. Welke huurders doen het goed, die koester je, en welke huurders doen het niet, die ga je helpen of beëindigen. En daarmee ben je heel actief bezig met je blancheren en automatisch gaat daarmee je omzet per vierkante meter omhoog. Het middel voor huuroptimalisatie. Puur winstbelang. Hier speelt dat mee, maar een andere reden zal in toenemende mate van belang gaan zijn. Bij winkellocaties die zichzelf nog moeten gaan bewijzen is dat de manier is om huurders over de streep te trekken, omdat hun risico bij een omzetcomponent wezenlijk lager is dan wanneer ze een vaste huur en vaste lasten hebben die niet mee-ademen met de prestaties van de winkels. Dat laatste speelt wat sterker hier in Babylon mee. Je moet je realiseren dat het winkelcentrum 10 jaar dicht is geweest door de renovatie en het totale openbaar gebied heeft hier op de schop gelegen. Consumenten moeten gestimuleerd worden om hun weg weer te vinden naar het winkelcentrum om daar vervolgens gebruik van te maken. Dat zijn twee wezenlijk andere motieven. Beide zie je waarschijnlijk in 10

11 Nederland, waarbij in de A1 sterke winkelgebieden met name het eerste dominant is en in toenemende mate gaat meespelen. Het tweede motief gaat ook steeds meer spelen omdat de leegstand gaat oplopen. Beleggers moeten iets doen daar, om samen met hun huurders op te trekken, waardoor je een aantrekkelijk winkelcentrum houdt. BK. Bij hele goede winkelcentra is het gewoon winstoptimalisatie en het tweede is voor winkelgebieden die zich nog moeten bewijzen of het niet goed lopen. Om daar andere middelen in te zetten die ervoor te zorgen dat het winkelcentrum krachtig blijft. Omzethuur kan daar een van zijn, maar er zijn nog veel meer middelen te verzinnen. In de vragen heb ik voor het gemak onderscheid gemaakt tussen de kenmerken waarom omzethuur wordt toegepast en anderzijds de voor- en nadelen van het toepassen van omzethuur. Laten we verder gaan met de voor- en nadelen aangezien we er nu al over spreken. Kunt u nog een aantal voordelen voor deze locatie benoemen of hebben we ze nu wel benoemd? BK. Ik denk dat je ze wel redelijk hebt. Wat zijn nadelen voor jullie voor deze locatie? BK. Het laat zich natuurlijk raden dat er geen vast geprognotiseerde inkomstenstroom is. Dat is één. Twee is dat taxateurs het lastig vinden om vervolgens vast te stellen wat de waarde is van een winkelgebied. Die zijn dat niet gewend en zijn over het algemeen vrij terughoudend met het toekennen van structureel goede waarde van omzethuur. Taxeren is dan lastiger. De twee redenen zijn, zo begrijp ik, dat er geen duidelijkheid is over de inkomsten en taxatieperikelen. Als we het gaan hebben over kenmerken. Deze heb ik opgedeeld in drie schaalniveaus. Dan gaan we bij elk schaalniveau kijken welke kenmerken invloed hebben gehad op de toepassing van omzethuur. Ik bedoel met macro-economische factoren Zijn er kenmerken te benoemen op macroeconomische schaal die invloed hadden op de keuze voor omzethuur? BK. De ligging is buiten het kernwinkelgebied van Den Haag. Het moet dus een doelbezoek op zichzelf zijn. Sociale kenmerken spelen niet mee en de lokale economie ook niet. Het zijn dus meer kenmerken op het schaalniveau van het winkelgebied. BK. Ja. 11

12 Zijn er nog overige factoren, zoals het type winkelcentrum, de bouwkundige kwaliteit, verzorgingsgebied, bereikbaarheid, diversiteit aan winkels of bijvoorbeeld de marketing van het gebied? BK. Dat zijn aspecten die je kunt benoemen, maar dat zijn naar mijn idee niet de hoofdoorzaken van omzethuur. Maar het speelt. Zijn er aspecten, behalve die al benoemd zijn, en zo ja kunt u er een aantal benoemen. BK. Marketing en het kunnen beïnvloeden van die branchering misschien. Ik kan me voorstellen dat het lastig is om onderscheid te maken tussen aspecten die meewegen bij het goed managen van een winkelcentrum en factoren die invloed hebben op het toepassen van het middel omzethuur. BK. Ja. Het uiteindelijk doel is natuurlijk om een vlekkeloos lopend, goed gebrancheerd, onderscheidend en duidelijk gepositioneerd winkelcentrum te krijgen. En in dat beeld past het wel. Dat heeft allemaal met marktpositionering, met verhuur, met branchering en met uiteindelijk ook marketing te maken. Om terug te komen op de branchering. In hoeverre gebruiken jullie huurcontracten als middel om van huurders te kunnen wisselen? BK. Om van huurder te kunnen wisselen hoef je geen omzethuur toe te passen. Belangrijkste is om heel goed vinger aan de pols te kunnen houden hoe goed winkels het doen. Anders zie je het alleen aan de buitenkant en nu zie je het aan de binnenkant. Hoe goed ondernemers presteren. Dat is met name belangrijk. De gasparkiet in de kolenmijn. Dat geeft je als eigenaar een enorm sturingsmiddel, niet alleen bij individuele huurders, maar ook om als winkelcentrum in z n geheel te kunnen monitoren. Hebben jullie in de omzetten ook bepaalde prestatiegrenzen afgesproken. Dus dat huurders aan bepaalde omzetten moeten voldoen. BK. Er zijn geen minimum omzetten afgesproken, maar wel minimum huren. Als die niet gehaald worden doet het pijn bij de betreffende huurder. Het is dus niet zo dat wij bepaalde huurders er nu uit kunnen zetten omdat zij hun omzetniveau niet halen. Ik denk dat het bij andere partijen wel zo is. Bij Batavia stad weet ik het wel zeker. Maar hier hebben we dat niet. Waarom hebben jullie dat hier niet? BK. Omdat het motief om omzethuur toe te passen een andere is. Voor ons is het een middel om uiteindelijk tot een winkelcentrum te komen wat na een aanloopfase goed functioneert. Het is geen direct middel om tot 12

13 huuroptimalisatie te komen. We vinden het niet erg om meer huur te vangen, maar hier is de opgave anders. U vertelde eerder dat er niet echt onderscheid gemaakt kan worden tussen in de keuze voor het type huurcontract. Wat zijn eigenschappen van winkelhuurders die eerder leidt tot een keuze voor een bepaald type huurcontract? BK. Bij ons is de keuze vrij simpel gemaakt. Convenience en horeca floreren van oudsher goed hier en mode is een moeilijker segment op een locatie zoals New Babylon. Het is ook niet raar dat je op stations ook maar weinig mode ziet, maar wel veel andere functies. Dat maakt dat wij juist andere dingen zijn gaan zoeken bij die mode. Dus wat maakt dat wij voor mode kiezen. Omdat mode een aanvulling is voor de totale branchering. Er is dus sprake van een soort risico verdeling, want wij geloven wel in de locatie. En dat het kan. Dat signaal geef je daarmee ook wel af. Je steekt als eigenaar/verhuurder je nek uit, met als uiteindelijk doel om tot een stabiele huurstroom te komen en het winkelcentrum zijn weg vindt naar een reguliere belegger. De opgave is daarmee anders. En de opgaven die bij de meeste winkelcentra liggen is dus niet om hem zelf te verkopen. Kunnen we er vanuit gaan dat omzethuur als een korte termijn middel wordt ingezet? BK. Tenzij het ineens heel goed loopt, dan zijn we er blij mee. Het blijft lastig omdat die inkomstenstroom lastig te prognotiseren is, is de verkoopbaarheid van een dergelijke ontwikkeling gewoon lastiger. Dat speelt dus wel mee. Dat maakt ook dat we uiteindelijk naar een goede mix hebben gezocht, tussen vaste contracten en huurders die goed lopen met omzethuur. Dan is dat ook niet erg. Een keuze voor louter omzethuur maken wij niet. BK. Bij alle retailers is het uiteindelijk maatwerk. Het is goed als de huurprijs, de winkeloppervlakten en als de branchering maatwerk is. Het is maar net wat je kiest. Is het zo dat bepaalde retailers hebben aangegeven dat de overweging groter werd wanneer hier een omzethuurcontract werd gesloten? Dus dat het initiatief vanuit hen kwam. BK. Het wordt voor retailers wel aantrekkelijker als ze weten dat hun kostenstructuur deels bepaald wordt door de omzet die ze maken. Er zijn ook wel meer huurders die dat willen. Maar we gaan het niet voor iedereen doen. Wij kiezen heel bewust voor bepaalde branches en daar doen we het voor, en voor andere heel bewust niet. Voor horeca bijvoorbeeld zien wij geen gelegenheid voor omzethuur. Je kunt het ook anders oplossen, zoals bij bijvoorbeeld fitness. Je kunt daar een ingroei 13

14 huur afspreken of een bepaalde huurvrij-periode. Dat zijn andere varianten op hetzelfde thema. Jullie hebben soms ook vaste ingroeihuur afgesproken? BK. Ja dat hebben we ook gedaan. Dat je een bepaalde huurkorting krijgt in de eerste periode van je huurcontract en langzaam loopt die er dan uit. Dat is eigenlijk de meest traditionele vorm van een gewenningsperiode voor een huurder. En met omzethuur kun je dat ook doen. U geeft aan dat er verschil wordt gemaakt op basis van branches. Ik kan me ook voorstellen dat er bepaalde ketens zijn die u liever wilt hebben dan andere. Is daar ook onderscheid in gemaakt? BK. Uiteraard. Laten we verder gaan over de obstakels. U heeft er al een aantal genoemd. Eén daarvan is in ieder geval dat het lastiger is om te taxeren. Kunt u nog een aantal andere obstakels opnoemen waarmee jullie geconfronteerd worden? BK. Ja, verkoop is dus lastiger vanwege die moeilijk te prognotiseren opbrengsten. De opkomst van multichannel retail zie ik niet zozeer als een probleem. De enige discussie die kan ontstaan is wat er nu wel of niet onder omzet valt en of je die aan die omzethuur moet toerekenen. Maar ik zie dat meer als een praktische uitvoering. Waar laat je de winst doorheen lopen. Ik weet niet hoe andere partijen dat doen, maar dat speelt hier niet en ik zie het niet als een probleem. Alle omzet die aangeslagen wordt is de omzet die wij rekenen. Hebben jullie een speciaal kassa systeem? BK. Wij krijgen maandelijks kassa uitdraaien van alle huurders. Wat dat betreft is Batavia stad een sterker voorbeeld, die krijgen ze volgens mij wekelijks. Er zijn ook huurders waarbij we rechtstreeks in de kassa kunnen kijken, omdat we een aansluiting hebben. Als het moet kunnen we dan dagelijks kijken wat de omzetten zijn. Hoe is deze verbinding ontstaan? BK. Het was een onderdeel van de afspraken. Naarmate je belang groter wordt wil je meer weten. Het gaat zelfs zo ver, maar dat gaat niet over retail, dat er onderdelen zijn waar wij aanvankelijk zelfs zelf medeondernemer zijn. Kunt u daar iets meer over vertellen? 14

15 BK. Dat gaat bijvoorbeeld over het congres centrum dat we hebben. Het is geopend op een moment dat het gebouw nog voor ongeveer 90% leeg stond. Dan kun je nooit iemand vinden die bereid is om volledig risico te dragen voor de exploitatie van het centrum. Maar dat betekent dat zij dus uiteindelijk volledig aandeelhouden worden? BK. Ja, wat we gedaan hebben is dat we een gemeenschappelijke onderneming zijn gestart, waarbij wij een deel van de financiering hebben verstrekt. Die onderneming startte een totale exploitatie, wij stopten er wat geld in en na een aanloopperiode mag onze mede aandeelhouder ons uitkopen. De inventaris wordt afgekocht voor de dan geldende boekwaarde. Hij koopt dus de aandelen tegen een nader te bepalen boekwaarde en op dat moment, als het goed is, is er een volwaardige exploitatie ontstaan. Dat zie je nu hier, het is vol dus ze gaan uitbreiden. Als dat dan volledig verhuurd is, dan is hier een bedrijf ontstaan dat zichzelf goed kan bedruipen en dan stappen wij er uit. Dan heb je een goedlopend flexibel kantoorconcept. En zo hebben we dat met het congrescentrum ook gedaan. Zijn er gevallen, in dit geval retail, waarbij dit soort constructies zijn toegepast. Of constructies waarbij er is afgesproken dat jullie wekelijks dan wel dagelijks inzicht in de omzet hebben. BK. Bij het FFO, het Fasion Factory Outlet, daar hebben we wel dagelijks inzicht als het moet. Zoveel we willen, omdat we rechtstreeks in de kassa s kunnen kijken. Dat had te maken met het feit dat het een vernieuwend winkelconcept was. Het is het allereerste factory outlet in Nederland in een stadcentrum situatie. Dat heeft ook weer hele andere consequenties, dan omzethuur. Dat heeft te maken met de exclusiviteit grenzen binnen de mode. Dat ligt voor die merken heel gevoelig. Het is een goed idee, maar het maakt dat het extra tijd vergt om het tot een succes te brengen en daar willen we wel nadrukkelijk een vinger aan de pols te houden. Dan maak je dus andere afspraken. Het is niet zo dat zij de omzetten aanleveren, maar wij kijken ze gewoon af. Daar is de samenwerking heel intensief. Een stap verder zou zijn dat het een gezamenlijke onderneming wordt waarbij je een medeaandeelhouder wordt. Die outlet staat weer op een basishuur met een omzethuur component. Hebben jullie oplossingen voor de obstakels zoals taxeerbaarheid en verkoopbaarheid. BK. Die verkoopbaarheid dat lossen we op doordat omzethuur geen doel is maar een middel. Om te komen tot een volwaardig functionerend project. Na verloop van tijd zullen veel omzetafhankelijke activiteiten zijn uitgewerkt, of zodanig zijn vormgegeven dat er een hele solide basishuur 15

16 is die de verkoopbaarheid zal vergroten. Door goede afspraken te maken met je huurders zorg je dat je altijd een verkoopbaar product hebben. BK. Als het om taxatie gaat heeft iedereen zijn taxatievoorschriften waar iedere toegelaten taxateur aan moet voldoen. Dat is wat het is. Daar kun je dus niet zoveel aan doen. Het is dus hun probleem? BK. Ja, anders dan reguliere beleggers, speelt bij ons die boekwaarde niet zo mee. Daar zijn wij niet zo in geïnteresseerd. Wij zijn geïnteresseerd in de uiteindelijke verkoop. Als het op het moment van de verkoop maar goed te taxeren is vind ik het best. BK. Eén van de andere nadelen die ik nog niet genoemd heb: over het algemeen vergen omzethuur contracten veel en veel meer intensievere begeleiding en veel intensiever beheer. Een veel hogere en administratieve technische druk vanuit de eigenaar dan bij de reguliere vierkante meter huurcontracten. Dat vergt meer tijd, met veel meer mensen en meer kosten, maar als het goed is levert het ook heel veel meer op. Je zou kunnen zeggen dat ook bij een nieuw of herontwikkeld winkelcentrum dat altijd aan de orde is. BK. Klopt. Maar bij omzethuur is dat dus nog veel meer. Je moet er als eigenaar veel meer bovenop zitten. Het management component bij een met volledige omzethuur gedreven winkelcentrum is ontzettend groot. Moet je maar eens bij Batavia stad navragen, hoeveel FTE ze op beheer en marketing hebben zitten. Ter vergelijking, hoeveel FTE is dat dan hier? BK. Wij hebben hier een fulltime mallmanager, wat best wel veel is, je zou het hier met 0,4 tot 0,5 moeten doen. Dat is dus iemand die 2 a 3 dagen in de week beschikbaar is. Met nog 1 persoon die fulltime de marketing doet. Met een regulier winkelcentrum zou je dat kunnen halveren, maar in de aanloopfase nog niet. Bij een volledig omzet gerelateerd centrum zit je dan alweer dat je dat met drie of vier man doet, maar dat weet ik ook niet. Je zit dan veel meer op de huid van de huurder en dat je veel intensiever met de omzetgegevens bemoeit. Dan ga je echt over zijn winkelvoering en als die dan niet goed presteert, dan trap je hem verwijderen en dan haal je een nieuwe. Dat is weer net een andere benadering. Ik denk dat dit hoofdzakelijk de vragen waren. Ze gingen dus over de kwaliteitskenmerken, de voor- en nadelen en over de obstakels. Bedankt daarvoor. 16

17 5. INTERVIEW GERBEN BOOMSMA (GB) Onderzoek: Omzethuur in Nederland (TU Delft) Student: Peter Horst (PH) Locatie: Kantoor Stable, Laren Datum: 7 mei 2014 Tijd: 14:00 Winkelcentrum: Organisatie: Rosada Fashion Outlet, voorheen ook Bataviastad Stable International Eerst een aantal algemene vragen. Hoe heet de organisatie waarvoor u werkt en wat is dat precies voor organisatie? Wat is de functie van de organisatie en wat is uw functie binnen deze organisatie? GB. De organisatie is Stable International en deze is opgesplitst in twee takken. De ontwikkeling en het commercieel management van winkelcentra. Wij doen het commercieel winkelcentrummanagement voor een aantal centra. Dat zijn twee outlet centra in Nederland, Batavia-stad en Rosada-outlet en twee projecten in Duitsland. Montabauer, een zichtlocatie tussen Keulen en Frankfurt. Een paar maanden geleden zijn wij gestart met bouwen. En Leipzig, daar gaan we zoals het er nu uit ziet direct na de zomer starten met bouwen, dat is aan de snelweg tussen Berlijn en München. Dat zijn ook outlets? GB. Dat zijn twee outlets. Verder doen wij de marketing van een deel van de binnenstad van Utrecht, het stadshuiskwartier. Daarnaast doen wij de marketing voor een PDV GDV locatie Leeuwarden en wat consultancywerk. Dus puur gericht op commercieel management en gespecialiseerd in omzet huur. Dat is hoe wij gewend zijn om te werken. Wij gaan het hier hebben over een vastgoedobject Batavia stad. Wie is de eigenaar van de Batavia stad? GB. Er is een Engels fonds dat eigenaar is van Batavia stad. U heeft hierin het beheer, maar wat is daar in uw specifieke rol? Dus wat is nu echt de rol van Stable Retail management hierin? GB. Het volledige management en daarin is Rosada misschien nog wel het beste voorbeeld. Om een voorbeeld te geven hoe wij prefereren te werken. Wij tekenen met een vastgoedeigenaar, dan wel de assetmanager van het fonds, een managementovereenkomst. In die 17

18 managementovereenkomst is opgenomen dat wij volledig verantwoordelijk zijn voor het commercieel management van het vastgoed. Dat houdt in dat wij behalve het financieel management, de facturen sturen, de rapportages maken, ook het facilitair management doen en de marketing. Omdat wij met omzet gerelateerde huur werken hebben wij op iedere locatie een team zitten die de winkels ondersteunen. Dus echte drie retail specialisten. Het team dat op locatie staat ook op onze Payroll. Hoe groot is zo'n team dat op zo'n locatie zit? GB. In Roosendaal zitten 12 mensen maar dat is 8FTE. Wat is daar in de verdeling tussen marketing en de overige aspecten, of komt dit niet zo nou? P. Op marketing hebben we twee fulltime personen die dus de marketing doen van het winkelcentrum, plus dat we vanuit Stable een marketingverantwoordelijke hebben die vervolgens weer die mensen aanstuurt. Verder hebben we een Retail Manager en facility manager in dienst. Dit allemaal afhankelijk van de grootte van het winkelcentrum Dus die is voor de begeleiding van de retailers? GB. Ja. En dan hebben nog een heel aantal externe, bijvoorbeeld voor de beveiliging maar ook een mysterie shopper. Visual merchandising doen we extern dus die staat niet zelf op de loonlijst. Laten wij het nu specifiek over winkelvastgoed hebben. Hoe zou u in het kort zo'n Rosada of Batavia stad als type retail object omschrijven? Wat maakt het zo bijzonder? GB. Een outlet centrum bedoel je in dit geval. Een outlet-centrum is een village achtige bouwstijl met mooie gevels en daarachter zit eigenlijk een heel simpele bouw waarbij de merken rechtstreeks onze huurders zijn. Het gaat om merkwinkels. Waarbij er dus gewerkt wordt met omzet gerelateerde uur. Voor de consument moet het een dag uit zijn dus het is heel anders dan een gewoon winkelcentrum. Mensen komen ook van veel verder en komen overal vandaan. Waarbij de consument het voordeel heeft dat hij altijd tussen 30 en 70% korting heeft. Hoe zit dat dan met concurrentie tussen retailers die daar hun spullen verkopen of ergens anders. Zijn daar bepaalde afspraken over? Zij verkopen immers op jullie locatie dezelfde spullen goedkoper. GB. De collectie moet minimaal drie maanden oud zijn. Dus het product had al lang verkocht moeten zijn. Maar we lopen niet meer achter de seizoenen aan. Het voorjaar wordt in december uitgeleverd in de normale retail en 18

19 wij hebben het in maart. En vanuit het consumentenperspectief gaat een consument pas rond maart nadenken over het voorjaar. Dus op zich maakt het ook weer niet zoveel uit? GB. Nee. En wat voor type huurcontracten past u toe? GB. Wij hebben een eigen contract dat een overeenkomst heet. Die overeenkomst is totaal anders dan het standaard huurcontract dat gebruikt wordt. Noemen jullie dat een concessieovereenkomst? GB. Nee. Oké, maar kunt u vertellen wat de overeenkomst anders maakt dan die normale contracten? GB. Omdat wij in zoveel gevallen afwijken van het normale huurcontract, gaan we een overeenkomst aan. Die wordt goedgekeurd door de kantonrechter. Alle overeenkomsten worden goedgekeurd door de kantonrechter. Dat heeft te maken met alle spelregels die van belang zijn om een outletcentrum goed te kunnen managen en onder waarde te kunnen maximaliseren. Oké, dat gaat dus ook al in op de volgende vragen. Wat zijn de redenen voor het toepassen van omzet huur? Maximaal te kunnen managen en maximaal rendement? GB. Ja, plus dat je het met een normale overeenkomst gewoonweg niet kunt. Dat is de reden dat we er een eigen overeenkomst voor hebben. Wat is de voornaamste reden dat niet bij een normaal contact bruikbaar is? GB. Omdat omzethuur een apart geval is en dat is nummer één. En ten tweede zijn de opzeggingsmogelijkheden vanuit de eigenaarskant, waardoor een normale huurrecht niet mogelijk is. Verplaatsingen die je kunt doen met huurders, vergrotingen of verkleiningen, om maar die omzet te kunnen maximaliseren. Wat zijn andere overwegingen die ook meespelen in het toepassen van de type huurcontract, voor- of nadelen? GB. Het nadeel is dat het een hele dikke overeenkomst is met een hele hoop bepalingen. Waardoor de huurder, of in ons geval de merken, nog wel 19

20 eens schrikken. Maar verder zijn er geen nadelen wat ons betreft. De reden dat wij het op deze nieuwe doen is omdat het voordelen heeft. Is het zo dat er ook partijen zijn die zeggen dat ze gewend zijn om met een bepaald contact te werken en als u daar vanaf wijkt dat het dus een obstakel is voor hun. GB. Nee Kunt u wat uitgebreider ingaan op de voordelen. We hebben net gesproken over wat hoofdzakelijk de redenen waren. Dat ging dan om de uitgebreide mogelijkheden om opnieuw iemand te verplaatsen of te wisselen dan wel in een andere vorm. Dus om maximaal zo'n concept op zijn locatie in te kunnen steken. Als wij het dan hebben over die opzeggingsmogelijkheden, wordt dat heel veel toegepast? Hetzelfde geldt voor die verplaatsingsmogelijkheden? GB. Dat wordt toepast. Omdat je op dagelijks niveau inzicht hebt in de prestaties van winkels, blijf je continue het proces in de gaten te houden. Hoe huurders presteren en of daar wel het maximale uitgehaald wordt. En wat betreft die huurdersmix. Als je kijkt naar eventuele betere plekken in het centrum waar echt belangrijke ankers nodig zijn, dus de hoek dan wel de zichtlocaties die je van ver af ziet, is het van belang om daar de juiste merken neer te zetten. Plus, halen ze wel het juiste rendement per vierkante meter. In alle gevallen ligt er die mogelijkheid er, wanneer een huurder niet presteert. Is die maat vastgelegd in de overeenkomst? GB. Ja. Dus ze kunnen zien aankomen dat jullie voor de deur komen staan. GB. Ja, maar uiteindelijk is het een continu proces, waarbij wij wekelijks met de huurders in contact zijn. Zitten er verschillen tussen die verschillende overeenkomsten behalve de omzethoogte? Ik kan me immers voorstellen dat die verschilt tussen bijvoorbeeld een anker of een ander type duurder. GB. Ja, die grens komt hoger liggen bij bepaalde omzetverwachtingen dat heeft te maken met bepaalde omzetverwachtingen. Gaat het dan om type branche of de bekendheid van het merk? GB. Branches zijn van belang en het type merk is van belang. Wij zien dat merken met het beste imago en de beste perceptie uiteindelijk de meeste 20

OMZETHUUR IN NEDERLAND

OMZETHUUR IN NEDERLAND OMZETHUUR IN NEDERLAND Waarom doen sommige huurders en verhuurders het juist wel OMZET RETAIL Peter Horst Technische Universiteit Delft Afstudeeronderzoek 09-04-15 (P5) 1 AANLEIDING AANPAK RESULTATEN 2

Nadere informatie

De strijd om de harde A1

De strijd om de harde A1 De strijd om de harde A1 Ontwikkelingen in het A1-winkelgebied november 2014 www.dtz.nl Duidelijk. DTZ Zadelhoff De strijd om de harde A1 In de populairste winkelstraten in Nederland is een strijd gaande

Nadere informatie

Wonen Boven Winkels Vanuit het oogpunt van de eigenaar

Wonen Boven Winkels Vanuit het oogpunt van de eigenaar Wonen Boven Winkels Vanuit het oogpunt van de eigenaar drs. O.J. van der Heijden o.heijden@marma.nl www.evbinnenstad.nl 1 Belang van Wonen in de Binnenstad Een juiste combinatie van functies in de binnen

Nadere informatie

Winkelcentra weer toekomstproof John Patrick Jansen, MVGM Bedrijfshuisvesting B.V.

Winkelcentra weer toekomstproof John Patrick Jansen, MVGM Bedrijfshuisvesting B.V. Winkelcentra weer toekomstproof John Patrick Jansen, MVGM Bedrijfshuisvesting B.V. Datum: 12-05-2015 John Patrick Jansen - 18 jaar werkzaam in het vastgoed - 15 jaar bedrijfsmakelaar - Retailspecialist

Nadere informatie

Cross Channel Retail

Cross Channel Retail Cross Channel Retail Onderzoek naar de implicaties voor Nederlandse winkelcentra 20 juni 2014 ir. Suzanne Tol MRE Asset manager bij HB Capital Wat is cross channel retail? Theorie: bij cross channel is

Nadere informatie

Wonen Boven Winkels Vanuit het oogpunt van de eigenaar

Wonen Boven Winkels Vanuit het oogpunt van de eigenaar Wonen Boven Winkels Vanuit het oogpunt van de eigenaar drs. O.J. van der Heijden o.heijden@marma.nl www.evbinnenstad.nl 1 Belang van Wonen in de Binnenstad Een juiste combinatie van functies in de binnen

Nadere informatie

Het crowdfunding platform voor. professionals. Hypotheek

Het crowdfunding platform voor. professionals. Hypotheek Het crowdfunding platform voor professionals Hypotheek Index De lening balie is geopend 03 Meer mogelijkheden met een lening via Purple24 04 Kom ik in aanmerking voor een lening 05 Hoe kan ik mijn pand

Nadere informatie

Meer succes met je website

Meer succes met je website Meer succes met je website Hoeveel geld heb jij geïnvesteerd in je website? Misschien wel honderden of duizenden euro s in de hoop nieuwe klanten te krijgen. Toch levert je website (bijna) niets op Herkenbaar?

Nadere informatie

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK!

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! In dit E-book leer je hoe je door het inzetten van je eigen netwerk je bedrijf kan laten groeien. WAAROM DIT E-BOOK? Veel ondernemers beginnen

Nadere informatie

Ik ben Sim-kaart. Mobiel bellen groep 7-8. De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag. Aangeboden door

Ik ben Sim-kaart. Mobiel bellen groep 7-8. De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag. Aangeboden door De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag Hoi! Blijf even aan de lijn. Ik zit namelijk op de andere. Wacht even. Hoi, ik kom zo even terug want ik moet even iets zeggen over

Nadere informatie

Sectorrapport Winkelmarkt VOORJAARS UPDATE 2017

Sectorrapport Winkelmarkt VOORJAARS UPDATE 2017 Sectorrapport Winkelmarkt VOORJAARS UPDATE 2017 32 SPF Nederlandse Sectorrapport Slagersbedrijven Vastgoedmarkt Winkelmarkt 2017 Voorjaarsupdate Stand van zaken GEBRUIKERSMARKT Consumenten besteden meer,

Nadere informatie

MVGM VASTGOEDTAXATIES RESEARCH & CONSULTANCY

MVGM VASTGOEDTAXATIES RESEARCH & CONSULTANCY MVGM VASTGOEDTAXATIES RESEARCH & CONSULTANCY 2 RESEARCH & CONSULTANCY MVGM is dé vastgoedregisseur en neemt de gehele of gedeeltelijke regie van de vastgoedportefeuilles van haar opdrachtgevers uit handen.

Nadere informatie

Van een straat met allure naar een straat met veel uitdagingen

Van een straat met allure naar een straat met veel uitdagingen DE NOORDERBOULEVARD 1942 Van een straat met allure naar een straat met veel uitdagingen - Hoog leegstandspercentage - Teruglopende omzet bij de winkeliers - Brancheverschraling - Verrommeling - Achterstallig

Nadere informatie

Chasing Spaces, Lizzy Ansinghstraat 163, 1072 RG Amsterdam, telefoonnummer: 020-89 32 446

Chasing Spaces, Lizzy Ansinghstraat 163, 1072 RG Amsterdam, telefoonnummer: 020-89 32 446 Chasing Spaces, Lizzy Ansinghstraat 163, 1072 RG Amsterdam, telefoonnummer: 020-89 32 446 Persbericht Amsterdam, 30 september 2015 Jacht op pop-up locaties in Amsterdam geopend Leegstaande winkel- en bedrijfspanden

Nadere informatie

Shoeby Fashion groeit gestaag STARTERS THEMA. Dé marktplaats voor de samenwerkende ondernemer. www.franchiseplus.nl. losse nummers 6,75

Shoeby Fashion groeit gestaag STARTERS THEMA. Dé marktplaats voor de samenwerkende ondernemer. www.franchiseplus.nl. losse nummers 6,75 www.franchiseplus.nl 16e jaargang nummer 2 april 2008 losse nummers 6,75 Dé marktplaats voor de samenwerkende ondernemer THEMA STARTERS Shoeby Fashion groeit gestaag In dit nummer: Bestaande vestiging

Nadere informatie

Ik ben Sim-kaart. Mobiel bellen groep 5-6. De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag. Aangeboden door

Ik ben Sim-kaart. Mobiel bellen groep 5-6. De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag. Aangeboden door De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag Hoi! Blijf even aan de lijn. Ik zit namelijk op de andere. Wacht even. Hoi, ik kom zo even terug, want ik moet even iets zeggen over

Nadere informatie

Wat is PDD-nos? VOORBEELDPAGINA S. Wat heb je dan? PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen.

Wat is PDD-nos? VOORBEELDPAGINA S. Wat heb je dan? PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen. Wat is PDD-nos? 4 PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen. Eigenlijk vind ik stoornis een heel naar woord. Want zo lijkt het net of er iets niet goed aan me

Nadere informatie

De zekerheid van supermarkten

De zekerheid van supermarkten De zekerheid van supermarkten Onderzoek naar de kenmerken van supermarktbeleggingen www.dtz.nl www.dtz.com Supermarktbeleggingen: een veilige haven Schaarse locaties Zeker in tijden van economische onzekerheid

Nadere informatie

Wat is nu echt de impact van internet op de retail?

Wat is nu echt de impact van internet op de retail? Wat is nu echt de impact van internet op de retail? De dynamica in de retail is dagelijks te merken. De winkelstraat ondervindt een metamorfose, doordat winkels verdwijnen en nieuwe winkels komen, door

Nadere informatie

HOTELS EN VASTGOEDEIGENSCHAPPEN een onderzoek naar de relatie tussen vastgoed en waarde

HOTELS EN VASTGOEDEIGENSCHAPPEN een onderzoek naar de relatie tussen vastgoed en waarde HOTELS EN VASTGOEDEIGENSCHAPPEN een onderzoek naar de relatie tussen vastgoed en waarde Technische Universiteit Delft Architecture, Urbanism & Building sciences Real Estate & Housing Joris Tensen 1560387

Nadere informatie

Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële

Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële uitingen. Als startend ondernemer is alles nieuw. De boekhouding,

Nadere informatie

Papsouwselaan 21, 2624 AE Delft. Huurprijs: 2.950,16. Björnd Makelaardij Oude Delft 103 2611 BD, DELFT Tel: 015-2135139 info@bjornd.nl www.bjornd.

Papsouwselaan 21, 2624 AE Delft. Huurprijs: 2.950,16. Björnd Makelaardij Oude Delft 103 2611 BD, DELFT Tel: 015-2135139 info@bjornd.nl www.bjornd. Papsouwselaan 21, 2624 AE Delft Huurprijs: 2.950,16 Björnd Makelaardij Oude Delft 103 2611 BD, DELFT Tel: 015-2135139 info@bjornd.nl www.bjornd.nl Omschrijving Papsouwselaan 21, 2624 AE Delft Papsouwselaan

Nadere informatie

Aanleiding voor het onderzoek

Aanleiding voor het onderzoek Aanleiding voor het onderzoek Gemeente Heerlen, juni 2013, alle zondagen koopzondag; wekelijkse koopzondag Centrum gestart m.i.v. september 2013 Heroverweging wekelijkse koopzondag in 2015 Breed gedragen

Nadere informatie

Over: Winnaars, verliezers en hoe uw winkel(centrum) een winnaar wordt

Over: Winnaars, verliezers en hoe uw winkel(centrum) een winnaar wordt 1/38 Over: Winnaars, verliezers en hoe uw winkel(centrum) een winnaar wordt Hans van Tellingen directeur/eigenaar Strabo bv www.strabo.nl vantellingen@strabo.nl 020 6260817 @hansvtellingen Herengracht

Nadere informatie

HOE CAPPA ZIJN KLANTEN BETER IS GAAN ADVISEREN

HOE CAPPA ZIJN KLANTEN BETER IS GAAN ADVISEREN Exact Online CASE STUDY HOE CAPPA ZIJN KLANTEN BETER IS GAAN ADVISEREN www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY ONDERSCHEIDENDE KWALITEITEN LEIDEN TOT SUCCES VOOR ZOWEL ONDERNEMER ALS ZIJN

Nadere informatie

Programma. 1. 1. Welkom 19:30-19:40. 2. 2. Gemeente Zoetermeer 19:40-19:50. 3. Unibail-Rodamco 19:50-20:30

Programma. 1. 1. Welkom 19:30-19:40. 2. 2. Gemeente Zoetermeer 19:40-19:50. 3. Unibail-Rodamco 19:50-20:30 Unibail-Rodamco Upgrade Kick-off Stadshart meeting Zoetermeer Gemeente Zoetermeer Programma 1. 1. Welkom 19:30-19:40 2. 2. Gemeente Zoetermeer 19:40-19:50 Sfeervolle en bruisende binnenstad Achtergrond

Nadere informatie

Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid

Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid woonwijzer Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid Een eigen huis van droom naar werkelijkheid Droomt u wel eens van een eigen huis? Maar denkt u dat de

Nadere informatie

Vereniging Commercieel Onroerend goed binnenstad Dordrecht (VCOD) VCOD

Vereniging Commercieel Onroerend goed binnenstad Dordrecht (VCOD) VCOD Vereniging Commercieel Onroerend goed binnenstad Dordrecht (VCOD) VCOD Vereniging Commercieel Onroerend goed binnenstad Dordrecht Aanleiding Binnensteden staan steeds meer in de belangstelling van bezoekers,

Nadere informatie

TE HUUR. Van t Hoffstraat XP BARENDRECHT

TE HUUR. Van t Hoffstraat XP BARENDRECHT TE HUUR Van t Hoffstraat 20 2991 XP BARENDRECHT WOONBOULEVARD REIJERWAARD IS EEN SUCCESLOCATIE WINKELRUIMTE BESCHIKBAAR OP DÉ PLEK OP HET GEBIED VAN HUIS EN INTERIEUR Deze grote beschikbare winkelruimte

Nadere informatie

Over: Winnaars, verliezers en hoe uw winkel(centrum) een winnaar wordt

Over: Winnaars, verliezers en hoe uw winkel(centrum) een winnaar wordt 1/38 Over: Winnaars, verliezers en hoe uw winkel(centrum) een winnaar wordt Hans van Tellingen directeur/eigenaar Strabo bv www.strabo.nl vantellingen@strabo.nl 020 6260817 @hansvtellingen Herengracht

Nadere informatie

Wonen boven winkels 120% 100% 80% 60% Verdiepingen. Leeg 40% 20% Verdiepingen. boven winkels

Wonen boven winkels 120% 100% 80% 60% Verdiepingen. Leeg 40% 20% Verdiepingen. boven winkels 120% 100% 80% 60% 40% Verdiepingen Leeg 20% 0% Verdiepingen boven winkels Beleid(oud) Beleid (nieuw) Vraag Toelichting op de presentatie Presentatie Wonen boven winkels 1. Introductie. Ik ben...harry...beleidsmedewerker

Nadere informatie

Scenario 1 Er liggen ongeopende letters op tafel. Ze liggen er al langer dan een week.

Scenario 1 Er liggen ongeopende letters op tafel. Ze liggen er al langer dan een week. Aanvullende dialogen Scenario 1 Er liggen ongeopende letters op tafel. Ze liggen er al langer dan een week. Scenario 1 Er liggen ongeopende letters op tafel. Ze liggen er al langer dan een week. Scenario:

Nadere informatie

Checklist beleggen in vastgoed

Checklist beleggen in vastgoed i van 5 Checklist beleggen in vastgoed Je kunt beleggen in beursgenoteerde vastgoedfondsen (vaak aandelen die dagelijks verhandelbaar zijn op de beurs) en in niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen. Deze

Nadere informatie

De heer Van Rijn (gemeente Amstelveen), de heer Verheijen (Shopping Centre Manager (UR), Mevrouw Neve (UR)

De heer Van Rijn (gemeente Amstelveen), de heer Verheijen (Shopping Centre Manager (UR), Mevrouw Neve (UR) VERSLAG Aan Fam. De Vroome (nr. 47), dhr. Van der Kooi (nr. 22), dhr. Kleibrink (nr. 42), dhr. Van Dijk (nr. 1), dhr. en mevr. Neter (nr. 65), mevr. Kochheim (nr. 39), mevr. Schlumberger (nr. 29), dhr.

Nadere informatie

Veghel, het voorbeeld voor binnensteden van de toekomst?

Veghel, het voorbeeld voor binnensteden van de toekomst? Veghel, het voorbeeld voor binnensteden van de toekomst? Trots maakte wethouder Jan Goijaards van Veghel de resultaten bekend van de renovatie van het winkelgebied van Veghel: 22 nieuwe winkels erbij in

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Kappers In de kappersbranche kunnen de volgende bedrijfstypen worden onderscheiden: zelfstandigen zonder personeel, zzp ers (ondernemers die minder dan 32 uur per week in het kappersbedrijf werkzaam zijn)

Nadere informatie

WHITEPAPER KOSTENBEWUST PLANNEN. 10 L1NDA Tips voor kostenbesparende personeelsplanning. december 2013. Pagina 1 van 6

WHITEPAPER KOSTENBEWUST PLANNEN. 10 L1NDA Tips voor kostenbesparende personeelsplanning. december 2013. Pagina 1 van 6 WHITEPAPER KOSTENBEWUST PLANNEN 10 L1NDA Tips voor kostenbesparende personeelsplanning december 2013 Pagina 1 van 6 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 10 L1NDA Tips voor kostenbesparende personeelsplanning...

Nadere informatie

Besparen op maatschappelijk vastgoed

Besparen op maatschappelijk vastgoed Besparen op maatschappelijk vastgoed Het gemeentehuis, de school, de brandweerkazerne, het zwembad, het buurthuis, begraafplaatsen, gemeentewerven, het gemaal en zelfs de kerktoren: het is allemaal eigendom

Nadere informatie

The gradual makeover SOCIALE MISSIE. Constructie CONTOUR najaar 2007 31

The gradual makeover SOCIALE MISSIE. Constructie CONTOUR najaar 2007 31 The gradual makeover Voormalig minister Dekker van VROM spoorde woningbouwverenigingen in Den Haag aan om de gaten in de stad op te vullen. In de Boekhorststraat heeft Staedion hier haar eigen visie op

Nadere informatie

Integrated Facility Management: veel meer dan een trend

Integrated Facility Management: veel meer dan een trend Integrated Facility Management: veel meer dan een trend Integrated Facility Management heeft veel voordelen. In een krimpende markt met druk op de kosten biedt dat vele oplossingen die facilitaire dienstverlener

Nadere informatie

Les 3 - maandag 3 januari 2014 - De Wilgenstam kleutergroep van meester Jasper

Les 3 - maandag 3 januari 2014 - De Wilgenstam kleutergroep van meester Jasper Les 3 - maandag 3 januari 2014 - De Wilgenstam kleutergroep van meester Jasper Het lampje is aan, dat betekent dat we gaan filosoferen. Isa-Noa vertlede in de eerste les dat zij lippenstift en badeendjes

Nadere informatie

Onderzoek Ondernemerspanel: Actuele economische onderwerpen

Onderzoek Ondernemerspanel: Actuele economische onderwerpen Versie definitief Datum 8 oktober 2010 1 (8) Onderzoek Ondernemerspanel: Actuele economische onderwerpen Kleine bedrijven, ondernemersverenigingen, leegstand kantoren, parkmanagement en Bedrijfs Investerings

Nadere informatie

Het Rendement van Schoon Deel sessie 1 Retail & stations omgeving

Het Rendement van Schoon Deel sessie 1 Retail & stations omgeving Vraag Belangrijk Legenda Leestip Met de klok mee Start op 1 uur Van het midden uit naar buiten Per tak van boven naar beneden Deze PDF staat uit meerdere pagina's Welkom Hoop bekende gezichten Leuk mix

Nadere informatie

MET GEMAK MEER GASTEN

MET GEMAK MEER GASTEN MET GEMAK MEER GASTEN OVER IAMHORECA.NL Gratis horecanetwerk Online gesloten netwerk, geen leveranciers Leren dankzij delen van kennis en contacten Gratis en snel up-to-date blijven HALLO! VOOR WIE IS

Nadere informatie

ZORG VOOR MAATSCHAPPELIJK VASTGOED. Professioneel beheer voor beter rendement

ZORG VOOR MAATSCHAPPELIJK VASTGOED. Professioneel beheer voor beter rendement ZORG VOOR MAATSCHAPPELIJK VASTGOED Professioneel beheer voor beter rendement Een veranderende financiële omgeving vraagt om ander vastgoedbeheer Het onderwijsvastgoed, het zorgvastgoed, het gemeentelijk

Nadere informatie

Startdia met foto Ruimte. De toekomst van Amersfoort centrum & de rol van de vastgoedsector

Startdia met foto Ruimte. De toekomst van Amersfoort centrum & de rol van de vastgoedsector Startdia met foto Ruimte De toekomst van Amersfoort centrum & de rol van de vastgoedsector Wie ben ik? Stefan van Aarle: Adviseur Retail & Centrummanagement Coördinator Platform Binnenstadsmanagement Organisatie

Nadere informatie

Huur kantoorruimte op Anna van Buerenplein 41 te Den Haag 295 per maand

Huur kantoorruimte op Anna van Buerenplein 41 te Den Haag 295 per maand Huur kantoorruimte op Anna van Buerenplein 41 te Den Haag 295 per maand Aanbiedende partij: SKEPP online Email: i Telefoon: 085-8770519 Website: www.skepponline.nl Omschrijving Unieke kans! Kantoorruimte

Nadere informatie

De strijd om de harde A1

De strijd om de harde A1 De strijd om de harde A1 Ontwikkelingen in het A1-winkelgebied November 2014 Duidelijk. DTZ Zadelhoff www.dtz.nl De strijd om de harde A1 DTZ Zadelhoff 1 De strijd om de harde A1 In de populairste winkelstraten

Nadere informatie

CROWDFUNDINGSPLATFORMEN

CROWDFUNDINGSPLATFORMEN Als je aan de gang Ga gaat voor met je crowdfunding droom! Geniet vraag je van je wellicht de reis! af welk platform past bij mij? Dit schrijven helpt je op weg. CROWDFUNDINGSPLATFORMEN WELKE PAST MIJ?

Nadere informatie

SRA-Retailscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015

SRA-Retailscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Retailscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Retailscan De Retailscan 2014 is 350 x ingevuld. 24% van de respondenten is werkzaam in de foodsector en 76% in de non food. Van de respondenten

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

Woning kopen van Kennemer Wonen

Woning kopen van Kennemer Wonen Woning kopen van Kennemer Wonen Ga ik een huis kopen of huren? Dat is een vraag die serieuze aandacht verdient. Kopen heeft voordelen, maar ook nadelen. En dat geldt natuurlijk ook voor huren. In deze

Nadere informatie

Werk aan de winkel! Beneden-Leeuwen, 19 april Veronique Bulthuis, sectormanager retail

Werk aan de winkel! Beneden-Leeuwen, 19 april Veronique Bulthuis, sectormanager retail Werk aan de winkel! Beneden-Leeuwen, 19 april 2016 Veronique Bulthuis, sectormanager retail Rabobank Kennis en Inspiratie Véronique Bulthuis Sectormanager Retail Rabobank Nederland Agenda Stand van Nederland

Nadere informatie

Vraagstimulerende maatregelen

Vraagstimulerende maatregelen Dynamica in de retail. Deze week is er een spraakmakend rapport uitgekomen dat de situatie in de winkelretail beschrijft. Het rapport van Dynamis komt tot de conclusie dat vraagsturing niet tot het gewenste

Nadere informatie

Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid

Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid woonwijzer Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid Een eigen huis van droom naar werkelijkheid Droomt u wel eens van een eigen huis? Maar denkt u dat de

Nadere informatie

Onderzoek Ondernemerspanel 4: Actuele economische onderwerpen

Onderzoek Ondernemerspanel 4: Actuele economische onderwerpen Onderzoek Ondernemerspanel 4: Actuele economische onderwerpen Kleine bedrijven, ondernemersverenigingen, leegstand kantoren en Bedrijfs Investerings Zone (BIZ) Contactpersonen gemeente Nieuwegein: Team

Nadere informatie

tot 20.138,85 korting

tot 20.138,85 korting profiteer nu! op=op sla je slag! geldig van 17 november t/m 6 december 2015 tot 20.138,85 korting Informatie Apeldoorns Absurde Kortingskrant WAAROM ZOU JE MEEDOEN? Bijna alle media zijn gericht op adverteren

Nadere informatie

Betaal niet teveel... ziet u afspraken tussen bedrijven bij aanbestedingen? Meld ze bij ACM. Kansen & keuzes. voor bedrijven en consumenten

Betaal niet teveel... ziet u afspraken tussen bedrijven bij aanbestedingen? Meld ze bij ACM. Kansen & keuzes. voor bedrijven en consumenten Betaal niet teveel... ziet u afspraken tussen bedrijven bij aanbestedingen? Meld ze bij ACM Kansen & keuzes voor bedrijven en consumenten Waarom krijgt u deze folder? U bent inkoper van een bedrijf of

Nadere informatie

Huur kantoorruimte op Oude Middenweg 55 te Den Haag 125 p/m 2 p/jaar

Huur kantoorruimte op Oude Middenweg 55 te Den Haag 125 p/m 2 p/jaar Huur kantoorruimte op Oude Middenweg 55 te Den Haag 125 p/m 2 p/jaar Aanbiedende partij: SKEPP online Email: i Telefoon: 085-8770519 Website: www.skepponline.nl Omschrijving Kantoorruimte te Huur binnen

Nadere informatie

GUNSTIG GEPRIJSD GOED BEREIKBAAR KLEINSCHALIG GOED PARKEREN RECENT OP- GEKNAPT UNITS VAN 25 TOT 235 M² HUURPRIJZEN VANAF 280,- PER MAAND ALL-IN

GUNSTIG GEPRIJSD GOED BEREIKBAAR KLEINSCHALIG GOED PARKEREN RECENT OP- GEKNAPT UNITS VAN 25 TOT 235 M² HUURPRIJZEN VANAF 280,- PER MAAND ALL-IN GUNSTIG GEPRIJSD GOED BEREIKBAAR KLEINSCHALIG GOED PARKEREN RECENT OP- GEKNAPT UNITS VAN 25 TOT 235 M² HUURPRIJZEN VANAF 280,- PER MAAND ALL-IN PROJECTINFORMATIE PAASHEUVELWEG 15 AMSTERDAM ZUIDOOST Paasheuvelweg

Nadere informatie

ALLES IN HUIS. GEEN ZORGEN.

ALLES IN HUIS. GEEN ZORGEN. ALLES IN HUIS. GEEN ZORGEN. Inhoud ALLES IN HUIS. GEEN ZORGEN. 4 Arnoud van Raak (eigenaar ARRA Management): Door een geïntegreerde aanpak van commercieel beheer, technisch beheer en volledige administratieve

Nadere informatie

Woning in plaats van winkel: een financiele beschouwing

Woning in plaats van winkel: een financiele beschouwing Woning in plaats van winkel: een financiele beschouwing 04 February 2013 De transformatie van winkelstraten financieel beschouwd De snelle groei van online winkelen, de filialisering van winkelcentra,

Nadere informatie

De zonnige toekomst van winkels, winkelgebieden en winkelcentra

De zonnige toekomst van winkels, winkelgebieden en winkelcentra 1/30 De zonnige toekomst van winkels, winkelgebieden en winkelcentra Winnaars Verliezers Hoe wordt uw winkelcentrum een winnaar? drs. Hans P. van Tellingen directeur/eigenaar Strabo bv www.strabo.nl vantellingen@strabo.nl

Nadere informatie

Familie aan tafel. Een werkvorm voor individuele coaching of intervisie.

Familie aan tafel. Een werkvorm voor individuele coaching of intervisie. Familie aan tafel. Een werkvorm voor individuele coaching of intervisie. De cliënt krijgt een groot vel papier en kleurkrijt. De opdracht is: Teken je gezin van herkomst rond de etenstafel. Een werkvorm

Nadere informatie

Mag ik dan nooit meer stoppen met werken?

Mag ik dan nooit meer stoppen met werken? Mag ik dan nooit meer stoppen met werken? 67 vragen over aow-vragen en uw pensioen (Uit AD van 1-11-2016) De AOW-leeftijd gaat in 2022 met drie maanden omhoog voor iedereen die na 1954 geboren is. Reden

Nadere informatie

Nieuwe concepten voor leegstaande bedrijfsgebouwen. ID&Consult Company info@totaalconcepten.nl www.totaalconcepten.nl 00 31 (0)6 53 98 16 83

Nieuwe concepten voor leegstaande bedrijfsgebouwen. ID&Consult Company info@totaalconcepten.nl www.totaalconcepten.nl 00 31 (0)6 53 98 16 83 Nieuwe concepten voor leegstaande bedrijfsgebouwen ID&Consult Company info@totaalconcepten.nl www.totaalconcepten.nl 00 31 (0)6 53 98 16 83 May 2012 1. Inleiding Anno 2012-2013 staan veel bedrijfsgebouwen

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 7. Epiloog: Makkelijker dan je dacht 91

Inhoud. Voorwoord 7. Epiloog: Makkelijker dan je dacht 91 Inhoud Voorwoord 7 1. Waarom ga je niet beleggen? 11 2. Rare jongens, die beursgoeroes 19 3. Sparen kost rendement 27 4. Zoek niet naar die ene speld 37 5. De lange termijn 45 6. Lage kosten 51 7. Welk

Nadere informatie

Trivent en RSP Makelaars. Vught najaar 2016

Trivent en RSP Makelaars. Vught najaar 2016 Trivent en RSP Makelaars Vught najaar 2016 Actuele Marktsituatie Commercieel vastgoed kantoren Winkels Bedrijfsruimte Woningen (verhuurd) 2 0 0 8 Vastgoed in de lift? Kantoren Het gaat iets beter Vooral

Nadere informatie

HANDIG ALS EEN HOND DREIGT

HANDIG ALS EEN HOND DREIGT l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n HANDIG ALS EEN HOND DREIGT OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN HIER LEES JE HANDIGE INFORMATIE OVER HONDEN DIE DREIGEN. JE KUNT

Nadere informatie

Notitie Parkeerbeleid in Woerden analyse, conclusies, uitdagingen

Notitie Parkeerbeleid in Woerden analyse, conclusies, uitdagingen Notitie Parkeerbeleid in Woerden analyse, conclusies, uitdagingen Een analyse van het gevoerde parkeerbeleid in de gemeente Woerden, een aantal conclusies over de gevolgen van dit beleid en een beschrijving

Nadere informatie

CONTRACTEN VOOR HOTELEXPLOITATIE, EEN NADERE BESCHOUWING VANUIT JURIDISCH PERSPECTIEF. Casper Banz, partner Houthoff Buruma

CONTRACTEN VOOR HOTELEXPLOITATIE, EEN NADERE BESCHOUWING VANUIT JURIDISCH PERSPECTIEF. Casper Banz, partner Houthoff Buruma CONTRACTEN VOOR HOTELEXPLOITATIE, EEN NADERE BESCHOUWING VANUIT JURIDISCH PERSPECTIEF Casper Banz, partner Houthoff Buruma 2 BASISVORMEN Huurovereenkomst aan de ene kant van het spectrum: huurder is exploitant

Nadere informatie

Peter Nieland (PN) Blogger. Kadastermens. Echtgenoot. Directeur. Westfries. Mountainbiker. Vader van Nick. PN = Positief Nieuws.

Peter Nieland (PN) Blogger. Kadastermens. Echtgenoot. Directeur. Westfries. Mountainbiker. Vader van Nick. PN = Positief Nieuws. Peter Nieland (PN) Echtgenoot Blogger Directeur Kadastermens Mountainbiker Westfries Vader van Nick PN = Positief Nieuws Kaartenman Voorzitter Bar-End Shopper (kijker) Winkelman En wie bent u? Naam. Gemeente.

Nadere informatie

MEER HEB JE NIET NODIG

MEER HEB JE NIET NODIG MEER HEB JE NIET NODIG Doemere MEER HEB JE NIET NODIG Grootste in de regio Prima toegankelijk Uniek winkelaanbod Actief promotiebeleid Drukbezochte evenementen Betrokken ondernemers Woondome Buitenmere

Nadere informatie

EFFECTIEF OMGAAN MET BEZWAREN

EFFECTIEF OMGAAN MET BEZWAREN EFFECTIEF OMGAAN MET BEZWAREN Er zijn een heleboel redenen die door een klant gebruikt worden om nee te zeggen. Echter, de zogenaamde tegenwerpingen en bezwaren zijn veelal dooddoeners. Je zal dus moeten

Nadere informatie

Een woning kopen met Koopgarant

Een woning kopen met Koopgarant Een woning kopen met Koopgarant Trivire heeft regelmatig woningen te koop. Nieuwbouwwoningen én bestaande woningen. Een deel van die woningen verkopen we met Koopgarant. Dat betekent korting op de koopprijs,

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Kappers In de kappersbranche kunnen de volgende bedrijfstypen worden onderscheiden: zelfstandigen zonder personeel, zzp ers (ondernemers die minder dan 32 uur per week in het kappersbedrijf werkzaam zijn)

Nadere informatie

CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN

CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN Exact Online CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN MDM accountants & belastingadviseurs uit Den Haag is hard op

Nadere informatie

(evt. te vervallen vragen 5, 7, 8, 9 en kader, scheelt 310 woorden, nu totaal 1200 woorden)

(evt. te vervallen vragen 5, 7, 8, 9 en kader, scheelt 310 woorden, nu totaal 1200 woorden) (evt. te vervallen vragen 5, 7, 8, 9 en kader, scheelt 310 woorden, nu totaal 1200 woorden) [chapeau] Tien prangende vragen over de grootste aankoop van je leven [kop] Een eigen huis, een plek onder de

Nadere informatie

Actieplan Aantrekkelijker Stadscentrum Spijkenisse

Actieplan Aantrekkelijker Stadscentrum Spijkenisse Actieplan Aantrekkelijker Stadscentrum Spijkenisse Aanleiding Het stadcentrum van Spijkenisse is veel besproken in Nissewaard. De algemene beleving bij de inwoners van Nissewaard is dat er door het huidige

Nadere informatie

Bedrijfsruimte. Kerkweg 23 te Klundert. Flexibele huurcontracten Lage huurprijzen. Te huur

Bedrijfsruimte. Kerkweg 23 te Klundert. Flexibele huurcontracten Lage huurprijzen. Te huur Te huur Bedrijfsruimte Kerkweg 23 te Klundert Flexibele huurcontracten Lage huurprijzen Deze informatie is geheel vrijblijvend en uitsluitend voor geadresseerde bestemd. Alle gegevens zijn door ons met

Nadere informatie

KANTOOR /PRAKTIJKRUIMTE. Smakheul HG Gorinchem

KANTOOR /PRAKTIJKRUIMTE. Smakheul HG Gorinchem blad 2 Inhoud 1. Algemene informatie... 3 1.1. Algemene omschrijving... 3 1.2. Adresgegevens... 3 1.3. Indeling bedrijfsobject... 3 1.4. Omschrijving ruimte... 3 1.5. Ligging... 4 1.6. Bereikbaarheid en

Nadere informatie

Onze dienstverlening voldoet aan de normen van het KWH-Huurlabel. Callistolaan 2 Postbus 8008 3301 CA Dordrecht T 078 633 16 00

Onze dienstverlening voldoet aan de normen van het KWH-Huurlabel. Callistolaan 2 Postbus 8008 3301 CA Dordrecht T 078 633 16 00 Nog vragen? Heeft u nog vragen? Bel ons via telefoonnummer 078 633 16 00. Of stuur een e-mail naar wonen@trivire.nl. U kunt ook langskomen. U vindt ons kantoor aan de Callistolaan 2 in Dordrecht, vlakbij

Nadere informatie

U heeft zojuist een voorbeeld ondernemingsplan gedownload vanuit MKB Bankadvies. Wij wensen u veel succes. Vragen?...info@mkbbankadvies.

U heeft zojuist een voorbeeld ondernemingsplan gedownload vanuit MKB Bankadvies. Wij wensen u veel succes. Vragen?...info@mkbbankadvies. U heeft zojuist een voorbeeld ondernemingsplan gedownload vanuit MKB Bankadvies. Wij wensen u veel succes. Vragen?...info@mkbbankadvies.nl Samenvatting Het woord samenvatting zegt hier natuurlijk eigenlijk

Nadere informatie

Intro. Er komen dus twee veranderingen:

Intro. Er komen dus twee veranderingen: Intro Er komen dus twee veranderingen: - - De ene verandering die heeft dus te maken met het wijzigen van de abonnementen En de andere verandering heeft betrekking op dat je iets meer kunt doen met de

Nadere informatie

Broersvest 95-A Schiedam

Broersvest 95-A Schiedam Broersvest 95-A Schiedam (verhuurd beleggingsobject) Vraagprijs: 69.500 k.k. MAARTENMakelaardij T 010 818 14 87 E herjan@maartenmakelaardij.nl Burgemeester Hoffmanplein 51 M 06 107 00 365 I www.maartenmakelaardij.nl

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE VERHUURINFORMATIE ADMIRAALSPLEIN 11 B-13 "WIELWIJK" DORDRECHT

VRIJBLIJVENDE VERHUURINFORMATIE ADMIRAALSPLEIN 11 B-13 WIELWIJK DORDRECHT VRIJBLIJVENDE VERHUURINFORMATIE ADMIRAALSPLEIN 11 B-13 "WIELWIJK" DORDRECHT HVA Heuvelman Vastgoed Advies. Postbus 8080. 3009 AB Rotterdam.. T 010 7854297. E info@hvavastgoed.nl. W www.hvavastgoed.nl..

Nadere informatie

Parkeren in binnensteden. Weg met die kip of ei discussie!

Parkeren in binnensteden. Weg met die kip of ei discussie! Parkeren in binnensteden Weg met die kip of ei discussie! Even voorstellen Even voorstellen Parkeren & Locatieontwikkeling Projectontwikkelaars, retailers, luchthavens, beleggers en gemeenten Bereikbaarheid

Nadere informatie

Borower Dutch brochure editable v3_1.pdf CMY. Het crowdfunding platform voor. professionals. Hypotheek

Borower Dutch brochure editable v3_1.pdf CMY. Het crowdfunding platform voor. professionals. Hypotheek 1 Het crowdfunding platform voor professionals Hypotheek 2 Index De lening balie is geopend 03 Verbreedt uw horizon met Purple24 leningen 04 om ik in aanmerking voor een lening 05 Hoe kan ik mijn pand

Nadere informatie

De stand van retail in Nederland. woensdag 16 september 2015

De stand van retail in Nederland. woensdag 16 september 2015 De stand van retail in Nederland woensdag 16 september 2015 Founder en Directeur Retaildenkers.nl Wie is Rupert? verbinder Inspiratie storytelling Marketing ondernemersboeken Klant centraal retaildeskundige

Nadere informatie

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop.

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. Woordenlijst bij hoofdstuk 4 de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. alleen zonder andere mensen Hij is niet getrouwd. Hij woont helemaal a, zonder familie.

Nadere informatie

DUTCH RETAIL EXPERIENCE AWARD 2017.

DUTCH RETAIL EXPERIENCE AWARD 2017. DUTCH RETAIL EXPERIENCE AWARD 2017. Kennis van de producten Klantvriendelijkheid Entertainen Inspirerend interieur Totaalbeleving Lifestyle concept Innovatie Merkassortiment Online beleving Sfeer Originaliteit

Nadere informatie

Resultaten ondernemersenquête

Resultaten ondernemersenquête Resultaten ondernemersenquête Respons: verzonden 365 onbestelbaar 8 totaal (N) 357 ingevuld (n) 132 37, 1. Binnen welke branche valt uw onderneming? * levensmiddelenspeciaalzaak 1 mode en persoonlijke

Nadere informatie

2015 en verder Fundamentele veranderingen

2015 en verder Fundamentele veranderingen 2015 en verder Fundamentele veranderingen Gemert, 15 januari 2015 Alexander Heijkamp, sectormanager retail @JAHeijkamp Introductie Agenda: Macro economische ontwikkelingen 2015 Veranderd consumentengedrag

Nadere informatie

Bewindvoering: hoe werkt het?

Bewindvoering: hoe werkt het? Bewindvoering: hoe werkt het? Samen je centen de baas JE HEBT EEN BEWINDVOERDER. EN NU? Een tijdje terug heb je ervoor gekozen om je geld samen met Mijn Geld en Zo te regelen. De rechter vindt dit goed.

Nadere informatie

Recente ervaringen bij diverse kapsalons hebben geleerd dat de gemiddelde salon

Recente ervaringen bij diverse kapsalons hebben geleerd dat de gemiddelde salon Don t cut your margin! Recente ervaringen bij diverse kapsalons hebben geleerd dat de gemiddelde salon al snel 30.000 per jaar aan resultaat laat weglopen! Letterlijk wel te verstaan. Gewoon, omdat door

Nadere informatie

Netje is een meid! Vrolijke meid, uit een vissersdorp!

Netje is een meid! Vrolijke meid, uit een vissersdorp! Netje is een meid! Vrolijke meid, uit een vissersdorp! Haring! Verse haring! Wie maakt me los! Ik heb verse haring! Ha... ja, nou heb ik jullie aandacht, hè? Sorry, ik ben uitverkocht. Vandaag geen haring

Nadere informatie

GRATIS content TIPS & ideeën die jij zelf kan gebruiken voor je eigen (bedrijfs)website! #SchrijvenVoorBedrijven JasperVerelst.be

GRATIS content TIPS & ideeën die jij zelf kan gebruiken voor je eigen (bedrijfs)website! #SchrijvenVoorBedrijven JasperVerelst.be GRATIS content TIPS & ideeën die jij zelf kan gebruiken voor je eigen (bedrijfs)website! #SchrijvenVoorBedrijven JasperVerelst.be - Ik schreef al meer dan 100 commerciële bedrijfswebsites voor ondernemingen

Nadere informatie

Bewonersbeheer in Ons Huis te Sint Annaparochie

Bewonersbeheer in Ons Huis te Sint Annaparochie Bewonersbeheer in Ons Huis te Sint Annaparochie Ons Huis ligt centraal in Sint Annaparochie, gemeente Het Bildt, ten noordwesten van Leeuwarden. Het gebouw is van 2007 en heeft een bruto vloeroppervlak

Nadere informatie

TE HUUR KANTOOR-/BEDRIJFSRUIMTE CIRCA 274 M² BEDRIJFSRUIMTE EN 208 M² OF 416 M² KANTOORRUIMTE VERHUURINFORMATIE KLOKKENBERGWEG 37 AMSTERDAM ZUIDOOST

TE HUUR KANTOOR-/BEDRIJFSRUIMTE CIRCA 274 M² BEDRIJFSRUIMTE EN 208 M² OF 416 M² KANTOORRUIMTE VERHUURINFORMATIE KLOKKENBERGWEG 37 AMSTERDAM ZUIDOOST TE HUUR KANTOOR-/BEDRIJFSRUIMTE CIRCA 274 M² BEDRIJFSRUIMTE EN 208 M² OF 416 M² KANTOORRUIMTE VERHUURINFORMATIE KLOKKENBERGWEG 37 AMSTERDAM ZUIDOOST ALGEMEEN Deze nette kantoor-/bedrijfsruimte is gelegen

Nadere informatie

WIJ VERHUREN, BEHEREN EN ONTZORGEN

WIJ VERHUREN, BEHEREN EN ONTZORGEN WIJ VERHUREN, BEHEREN EN ONTZORGEN WAT BIEDEN WIJ AAN? Wij bieden aan om uw woning op een zorgeloze en betrouwbare wijze te verhuren en indien gewenst te laten beheren. Wij werken op basis van no cure,

Nadere informatie