Het Jaarverslag 2011 is een intern document van OCMW Gent. Dit document vormt de inhoudelijke weergave bij de Jaarrekening 2011 van OCMW Gent.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het Jaarverslag 2011 is een intern document van OCMW Gent. Dit document vormt de inhoudelijke weergave bij de Jaarrekening 2011 van OCMW Gent."

Transcriptie

1 Voorwoord Het Jaarverslag 2011 is een intern document van OCMW Gent. Dit document vormt de inhoudelijke weergave bij de Jaarrekening 2011 van OCMW Gent. Het jaarverslag geeft een gedetailleerde samenvatting van wat OCMWpersoneelsleden voor de Gentse burger realiseerden. Het verslag bestaat uit zes delen: Deel 1: Het OCMW van Gent Deel 2: Diensten van de secretaris Deel 3: Sociale Dienst Deel 4: Ouderenzorg Deel 5: Personeel en Organisatie Deel 6: AG SOB Het verslag over elke dienst wordt vooraf gegaan door het adres, het aantal personeelsleden en de doelstellingen om zo tot een beschrijving van de realisaties van het werkingsjaar 2011 te komen. Het aanwezige cijfermateriaal werd maximaal in vergelijking gebracht met voorgaande jaren zodat trends en evoluties zichtbaar worden. Het jaarverslag 2011 is geschreven in de periode februari tot april door tientallen medewerkers in de organisatie. De eindredactie gebeurde door de dienst Communicatie. Indien u exemplaren wenst bij te bestellen kan dit bij: OCMW Gent Communicatie Onderbergen Gent Luc Kupers OCMW secretaris Geert Versnick OCMW voorzitter 1

2 2

3 Deel 1: Het OCMW van Gent 1 Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) Raad voor Maatschappelijk Welzijn Afvaardigingen Managementteam...18 Deel 2: Diensten van de Secretaris 2 Staf van de secretaris Bestuursondersteuning Juridisch Advies en Kennisbeheer Kernopdrachten Realisaties...30 Deel 3: Sociale Dienst 5 Staf Beleidsondersteuning Missie Realisaties Algemene beleidsondersteuning Dataplanning Informatie en communicatie Lokaal Sociaal Beleid en cel Armoedebestrijding Lokaal Sociaal Beleid Gent Cel Armoedebestrijding Een open deur dichtbij Centraal Onthaal Welzijnsbureaus Welzijnsbureaus en antennes Welzijnsbureau: een open huis en samenwonen met anderen Welzijnsoverleg Het leefloon en levensminimum in cijfers Vreemdelingen EU burgers Asielzoekers en precaire statuten Onthaal vreemdelingen/helpdesk Psychologische dienst Doelstelling Realisaties Methodische cellen Methodische cel Perspectief Methodische cel Jongerenwerking (JOW) Methodische cel Integrale Gezinsbegeleiding Juridische dienst Rechtshulp aan elke burger Toepassing OCMW-reglementering Doelstelling Cijfers Handhaving Doelstelling Cijfers

4 9.4 Schuldbemiddeling Realisaties Activering Organogram De hoofdlijnen van OTC Cliëntenprofiel van het OTC Samenwerkingsverbanden Trajectbegeleiding Interculturalisering sociale dienstverlening OTC Leerwerkplekken De Karwijdienst De Poetsploeg De Laadbrug en Schuitschaaf Emancipatorische Werking Basiswerkingen Ledeberg en t Centrum Perfect is saai Bougez Bougez Digtales OCMW info Getuigenissen OCMW-info Dialooggroep klantenparticipatie In de kijker Herverhalen Vorming kansarmoede voor nieuwe medewerkers t Rondpunt Cultuurparticipatie Opnieuw je eigen centen beheren Vorming Schuldhulpverlening Ervaringsdeskundige Samenwerking met sociaal artistiek theater Victoria Deluxe Jongerenproject Extra Time Arbeidszorgproject Ervaringsbewijs Vakantiewerking De Pagadder Energiecel Sociaal fonds voor gas en elektriciteit Lokale adviescommissie (LAC) LAC Eandis LAC TMVW Sociaal stookoliefonds Tussenkomst in brandstofkosten Vzw REGent Gezondheidszorg Handhavingsbeleid E-carmed Thuislozenzorg Doelstelling Doelgroep Cijfers Hulpverleningsaanbod Wonen Doelstelling Woningen Sociaal Verhuurkantoor (SVK) Noodwoningen

5 Zekerheidstellingen en bankwaarborgen Woonbegeleiding Onthaal Project Intensieve Woonbegeleiding Samenwerkingsprotocol Daklozen Samenwerkingsprotocol Woonbegeleiding De Baai Deel 4: Ouderenzorg 16 Staf ouderenzorg Doelstelling Realisaties Woonzorgcentra Zelfstandig wonen en projecten Lokale dienstencentra Overkoepelende projecten Negen Lokale dienstencentra Identificatiegegevens van de negen centra De lokale dienstencentra in cijfers Vrijwilligers per centrum: leeftijds- en sekseverdeling Drie pijlers: informatie activiteiten dienstverlening Realisaties Zelfstandig wonen en projecten Zelfstandige woonvormen Identificatiegegevens Zorg in cijfers De drie zelfstandige woonvormen apart belicht Projecten Woonzorgcentra Identificatiegegevens van de vier woonzorgcentra Zorg in cijfers De vier woonzorgcentra apart belicht Maatschappelijke dienstverlening ouderenzorg Doelstelling AOO in cijfers Voorlopige bewindvoering Inventarisatie Deel 5 Personeel & Organisatie 19 Communicatie Kwaliteit en Interne Controle Coördinatie Informatica Archief Doelstelling Realisaties Human Resources Personeel Personeel van het OCMW Gent Organisatie Rechtspositieregeling Ouderenzorg Project aanwezigheidsbeleid

6 Formatiewijziging OCMW Gent Opmaak personeelsbudget E-hrm Intern meldingsmanagement HR Werkgroep Personeelaanvragen Antidiscriminatiebeleid Proefproject telewerk Kerncijfers diversiteit Talent Selectie Vorming Loopbaanbegeleiding Sodico vzw Facility Grote projecten Facility Beheer onroerend goed in Nederland Grote aankoopdossiers Duurzame aankoop Preventie en Veiligheid Deel 6: AG SOB cel OCMW Gent 24 AG SOB cel OCMW Personeel Reguliere taken Opbrengsten, kosten en investeringen: Ontwikkelingsdossiers: Windmolens

7 Deel 1 Het OCMW van Gent 7

8 8

9 1 Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) Adres Hoofdzetel Onderbergen Gent 1.1 Raad voor Maatschappelijk Welzijn OCMW Gent wordt bestuurd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De leden van de Raad worden verkozen door de gemeenteraad en staan in verhouding tot het bevolkingscijfer van de Stad Gent. Voor Gent bestaat de Raad uit 15 leden. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn in 2011: VERSNICK Geert Open Vld Voorzitter Pataer Paul (tot juli 2011) Groen! Lid SYSMANS Chantal CD&V Lid INGHELRAM Anna Vlaams Belang Lid LAMPAERT Erwin sp.a BOTTEQUIN Anne Open VLD Lid HOLEMANS Dirk Groen! Lid VANDAELE Ingrid sp.a Lid BAUWENS Christian Vlaams Belang Lid BOCKSTAELE Jurgen sp.a Lid VERSCHOOTEN Cedric Open VLD Lid MAES Aline sp.a Lid LEMAITRE Jeroen N-VA Lid VERBEKE Pascal sp.a Lid WIJNAKKER Frank Open VLD Lid WILLAERT Evita Groen! lid Lid Ondervoorzitter Vast Bureau Korenlei 21 J 9000 Gent Bressers-Blanchaertlaan St-Denijs-Westrem Oudekouter Gentbrugge Maaltemeers Zwijnaarde Langebilkstraat Wondelgem Egelstraat Wondelgem Drongenstationstraat Drongen Nekkersputstraat Gent Tijl Uilenspiegelstraat Gentbrugge Wolterslaan Gent Morekstraat 329 Bus Wondelgem Kromme Wal Gent Kleine Schuurstraat Sint-Amandsberg Drongenhof Gent Rietorchisstraat 8B 9041 Oostakker Parklaan 11C 9000 Gent 9

10 De voorzitter is van rechtswege voorzitter van het Vast Bureau en de Bijzondere Comités. Het Vast Bureau is belast met het afhandelen van de zaken van het dagelijks bestuur en komt wekelijks samen. De Raad van het OCMW heeft daarnaast Bijzondere Comités opgericht waaraan welomschreven bevoegdheden werden overgedragen. Deze comités zijn: Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst; Bijzonder Comité voor Campus Het Heiveld; Bijzonder Comité voor Campus De Vijvers; Bijzonder Comité voor Campus Zonnebloem; Bijzonder Comité voor Campus De Liberteyt; Bijzonder Comité Ouderenzorg; Bijzonder Comité Patrimonium en Bouwprojecten; Bijzonder Comité Woonbeleid. Door het decreet van 5 juli 2002 zijn de vergaderingen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn openbaar. Alleen persoonsgebonden dossiers worden wegens privacyredenen achter gesloten deuren besproken. Deze openbaarheid uit zich ook in het publiek maken van de agenda. Deze wordt ad valvas geafficheerd en aan de lokale perscontacten bezorgd. De OCMW-Raad kwam 12 keer samen in het werkingsjaar Afvaardigingen a. Het OCMW heeft in 2011 vertegenwoordigers in diverse verenigingen en organisaties. ORGANISATIE AFVAARDIGING PLAATSVERVANGERS AudiO Raad van Beheer Piet Lampaert, sp.a Geert Versnick, Open Vld Algemene Vergadering Geert Versnick, Open Vld Adviescommissie stuurgroep Jef Vermaere, ontvanger Geert Vergaerde, vanaf 9 juni 2011 AZ-Jan Palfijn Algemene Vergadering 1. Geert Versnick, Open Vld 2. Pascal Verbeke, sp.a 3. Paul Pataer, Groen! Evita Willaert, Groen! vanaf juli Chantal Sysmans, CD&V 5. Anna Inghelram, Vl Belang 10

11 ORGANISATIE AFVAARDIGING PLAATSVERVANGERS 6. Piet Lampaert, sp.a, 2e ov 7. Anne Bottequin, Open Vld 8. Dirk Holemans, Groen! 9. Ingrid Vandaele, sp.a 10. Christian Bauwens, Vl.Belang 11. Frank Wijnakker, Open Vld 12. Jurgen Bockstaele, sp.a 13. C. Verschooten, Open Vld 14. Aline Maes, sp.a 15. Jeroen Lemaitre, N-VA Raad van Bestuur Geert Versnick, Open Vld Piet Lampaert, sp.a (2e ov) Anne Bottequin, Open Vld Dirk Holemans, Groen! Christian Bauwens, Vl Belang Jeroen Lemaitre, N-VA Cédric Verschooten, Open Vld Jurgen Bockstaele, sp.a CEVI Bisdomplein Gent Managementcomité Geert Versnick, Open Vld Piet Lampaert, sp.a (2e ov) Anne Bottequin, Open Vld Jurgen Bockstaele, sp.a Algemene Vergadering Frank Wijnakker, Open Vld Pascal Verbeke, sp.a Raad van Bestuur: > : Pascal Verbeke, sp.a Commissie Juridische Geertje Van Doorne, coördinator Bijstand Juridische dienst Deontologische commissie Piet Lampaert, sp.a Jacques Bottequin, Open Vld Chantal Sysmans, CD&V Christian Bauwens, Vl. Belang Digipolis Telepolis Antwerpen Generaal Armstrongweg Antwerpen tel: fax: Ethias INFOHOS Legeweg 157F 8020 Oostkamp Raad van Bestuur Frank Wijnakker, Open Vld Algemene Vergadering (Piet Lampaert, sp.a) Algemene Vergadering Piet Lampaert, sp.a Algemene Vergadering Geert Versnick, Open Vld Jurgen Bockstaele, sp.a Jeroen Lemaitre, N-VA Dirk Holemans, Groen! Pascal Verbeke, sp.a Liesbet Vertriest, juriste, staflid Diensten van de Secretaris Jurgen Bockstaele, sp.a Erwin Devriendt, Open Vld Geert Verbeke, CD&V Anna Inghelram, Vl. Belang 11

12 ORGANISATIE AFVAARDIGING PLAATSVERVANGERS Intern AUDITCOMITE Jobpunt Vlaanderen Lokale Adviescommissie (LAC, Gas en elektriciteit) (ZP) P/a Onderbergen Gent Lokale Adviescommissie (LAC, water) P/a Onderbergen Gent Netwerk Palliatieve Thuiszorg Gent - Eeklo Jubileumlaan Gent nv Eigen Heerd is Goud Weerd Burgstraat 148, Gent PAOV Platform Arbeidszorg Oost-Vlaanderen P/a Gouvernementstraat Gent Paritaire Huurcommissie: Proeftuinen ism VDAB Provinciale Stuurgroep Welzijnsoverleg: Provinciale Woonraad: Redactieraad Lokale Besturen en Werk (Uitg. Politea ism VVSG) Regionaal Netwerk Arbeidszorg Gent-Eeklo Regionaal Welzijnsoverleg Gent: Raad van Bestuur Geert Versnick, Open Vld Jurgen Bockstaele, sp.a Leden Vast Bureau secretaris ontvanger Algemene Vergadering Luc Kupers, OCMW-secretaris Christine Grillaert, diensthoofd MW, vz commissie Ingrid Vandaele, sp.a Lieve Van den Hende, adm medew, secretariaat Christel Herman, hoofdmw, vz commissie Cédric Verschooten, Open Vld Marianne François, adm medew. secretariaat Raad van Bestuur Geert Versnick, Open Vld Aline Maes, sp.a Pascale Hulpiau, directeur OZ Algemene Vergadering Pascale Hulpiau, directeur OZ Raad van Bestuur Frank Wijnakker, Open Vld Receptiewerking Platform David De Keukelaere, diensthoofd MW. Tom Van Poele, hoofdmw. Geraldine Serras, coördinator SVK Stuurgroep Guido De Baere, diensthoofd MW, directeur Wonen & Activering vanaf 1 oktober 2011 Annemie Baetslé, directeur SD Geraldine Serras, coördinator SVK Annelies Vincent, juriste, adjunct van de directie SD David De Keukelaere, diensthoofd MW Tom Van Poele, hoofdmw. Algemene Vergadering + Raad van Bestuur (Ann Baudonck, diensthoofd MW, pvv vz.) Jurgen Bockstaele, sp.a (Christine Grillaert, diensthoofd MW, pvv vz) Frank Wijnakker, Open Vld. Marijke De Waele, hoofdmw. Marijke De Waele, hoofdmw. 12

13 ORGANISATIE AFVAARDIGING PLAATSVERVANGERS Annemie Baetslé, directeur SD Scheldevallei CV Brusselsesteenweg 479, 9050 Gentbrugge Algemene Vergadering + Raad van Bestuur Ingrid Vandaele, sp.a Stedelijke consultatieve Preventieraad P/a Sandra Rottiers Preventieambtenaar Stad Gent Sint Niklaasstraat Cédric Verschooten, Open Vld Gent Stedelijk Seniorenraad Stedelijke Woonraad Stuurgroep Ambulante Ergo Vlaamse Woonraad VVSG Vereniging Vlaamse Steden en Gemeenten Pavilhoenstraat Brussel VVSG - VCO Vlaams Overleg Bewonersbelangen Diksmuidelaan Berchem Voogd: Toeziend voogd: Vzw Agora Vzw Basiseducatie Hippoliet Lammensstr. 10, 9000 Gent Vzw Begeleid Wonen Willem Tellstraat Gent Vzw Cultuurkapel St.- Vincent Algemene Vergadering Geert Versnick, Open Vld Katia Sette, staflid OZ Raad van Bestuur Katia Sette, staflid OZ Afvaardiging namens SVK OCMW Gent Geraldine Serras, coördinator SVK Jan Lambrecht, diensthoofd OZ Kim Vanden Noortgate, ergotherapeute Vertegenwoordiger voor VVSG Geraldine Serras, coördinator SVK Directiecomité afd MW Luc Kupers, OCMW-secretaris. Stuurgroep Vormingscentrum Luc Blanckaert, vormingsconsulent Algemene Vergadering Aline Maes, sp.a Raad van Bestuur (1 plaatsvervanger) Aline Maes, sp.a Voogd: Aline Maes, sp.a Toeziend voogd: Anne Bottequin, Open Vld Guido De Baere, diensth. m.w. Raad van Bestuur Jurgen Bockstaele, sp.a Guido De Baere, diensthoofd MW, directeur Wonen & Activering vanaf 1 oktober 2011 Adviesraad: Aline Maes, sp.a Algemene Vergadering (19) Herman Van Nieuwenhuyze, vz Pascal Verbeke, sp.a. 13

14 ORGANISATIE AFVAARDIGING PLAATSVERVANGERS Frank Wijnakker, Open Vld Cédric Verschooten, Open Vld Ingrid Vandaele, sp.a, ov Jeroen Lemaitre, N-VA Annemie Baetslé, OCMWambtenaar Philippe Jacobs, OCMWambtenaar Christel Verleyen, OCMWambtenaar Raad van Bestuur Ingrid Vandaele, sp.a Frank Wijnakker, Open Vld, Cédric Verschooten, Open Vld, Jeroen Lemaitre, N-VA, Annemie Baetslé, OCMWambtenaar Christel Verleyen, OCMWambtenaar Dagelijks Bestuur Herman Van Nieuwenhuyze, vz Ingrid Vandaele, sp.a, ov Cédric Verschooten, Open VLD Annemie Baetslé, OCMWambtenaar, secretaris Christel Verleyen, OCMWambtenaar vzw ERSEV Oost- Vlaanderen: erkend regionaal samenwerkingsverband O-VL Gouvernementstr 1, Gent vzw Federatie van Vlaamse OCMW Maatschappelijk Werkers vzw Vzw Gent, stad in werking (GSIW) Vzw Gent, stad in werking (GSIW) - Partnerschapsverdrag Vzw KOMOSIE Vzw Kom-Pas: Algemene Vergadering Cédric Verschooten, Open Vld Luc Blanckaert, vormingsconsulent Algemene Vergadering Geert Versnick, Open Vld Beleidsgroep Geert Versnick, Open Vld Guido De Baere, diensthoofd MW, directeur Wonen & Activering vanaf 1 oktober 2011 Algemene Vergadering Pascal Verbeke, sp.a Evi Maes, techn. coördinator OTC Algemene Vergadering + Raad van Bestuur Guido De Baere, diensthoofd MW, directeur Wonen & Annelies Vincent 14

15 ORGANISATIE AFVAARDIGING PLAATSVERVANGERS Activering vanaf 1 oktober 2011 Vzw Logo: Ann Vanden Wyngaerd, diensthoofd MW, directeur Beleidsondersteuning vanaf 1 oktober 2011 Vzw Ovosit Raad van Bestuur & Algemene Vergadering Frank Vervaet, diensthoofd extramuraal OZ Vzw Platform Forensisch Psychiatrisch Centrum Algemene Vergadering Geert Versnick, Open Vld Begeleidingsgroep Annemie Baetslé, directeur SD vzw REGent Algemene Vergadering (6) Piet Lampaert, sp.a. Dirk Holemans, Groen! Christian Bauwens, VL.Belang Ann Bottequin, Open Vld. Jurgen Bockstaele, sp.a Aline Maes, sp.a Raad van Bestuur (3) - Frank Wijnakker, Open Vld - Jurgen Bockstaele, sp.a - Chantal Sysmans, CD&V Vzw Sodico = Sociale Dienst voor het personeel Onderbergen Gent Dagelijks Bestuur - Frank Wijnakker, Open Vld - Christel Herman, hoofdmw Algemene Vergadering (9) - Geert Versnick, Open Vld - Cédric Verschooten, Open Vld - Jurgen Bockstaele, sp.a - Ingrid Vandaele, sp.a - Dirk Holemans, Groen! - Chantal Sysmans, CD&V - Jeroen Lemaitre, N-VA - Christian Bauwens, Vl.Belang - Pascal Verbeke, sp.a Raad van Bestuur (6) - Geert Versnick, Open Vld - Cédric Verschooten, Open Vld - Jurgen Bockstaele, sp.a - Ingrid Vandaele, sp.a - Dirk Holemans, Groen! - Jeroen Lemaitre, N-VA Vzw Tolk- en Vertaalservice secretaris vzw: Kris Paermentier, HR Annemie Baetslé, directeur SD 15

16 ORGANISATIE AFVAARDIGING PLAATSVERVANGERS Vzw UNICE = Universitair Centrum Eerstelijnsgezondheidszor g Nieuw Gent Rerum Novarumplein 180b, Gent Algemene Vergadering Annie Schouppe, diensthoofd MW Rudy Coddens, schepen, sp.a Raad van Bestuur Rudy Coddens, schepen, sp.a Vzw Voetbal in de Stad Algemene Vergadering Anne Bottequin, Open Vld Raad van Beheer Jurgen Bockstaele, sp.a Vzw Woonfonds werkgroep Farmaka Cvba WoninGent Algemene Vergadering Bart Styl, hoofdmw Pascale Hulpiau, directeur OZ Geert Vergaerde, adviseur Financiën, ontvanger-financieel beheerder vanaf 1 juli 2011 Raad van Bestuur Erwin Lampaert, sp.a Dirk Holemans, Groen! Frank Wijnakker, Open Vld Netwerk Palliatieve Thuiszorg Gent-Eeklo Bilksken Lovendegem Buitengewone Algemene Vergadering Jurgen Bockstaele, sp.a RvB Geert Versnick, Open Vld, voorzitter Aline Maes, sp.a Pascale Hulpiau, directeur OZ Algemene Vergadering Pascale Hulpiau, directeur OZ GEEN b. Voogdij over de minderjarigen Aline Maes, raadslid, fungeert in de gevallen die door de wet zijn bepaald, als voogd over minderjarigen. Anne Bottequin, raadslid, fungeert als toeziende voogd. c. Samenstelling van de diverse organen Vervanging van de Voorzitter Vervanging secretaris Vast Bureau BC Campus Ledeberg Woon- en zorgcentrum De Erwin Lampaert, sp.a Veerle De bruyn, communicatieambtenaar Geert Versnick, Open Vld Erwin Lampaert, sp.a Dirk Holemans, Groen! Anne Bottequin, Open Vld Jurgen Bockstaele, sp.a Geert Versnick, Open Vld Anne Bottequin, Open Vld Cédric Verschooten, Open Vld Aline Maes, sp.a 16

17 Vijvers BC Campus St.- Amandsberg, Het Heiveld BC Campus Wondelgem, De Liberteyt BC Campus Zwijnaarde, Zonnebloem BC Lokale Dienstencentra en Serviceflats (opgeheven ) BC Ouderenzorg BC Patrimonium en Bouwprojecten BC Sociale Dienst BC Woonbeleid Pascal Verbeke, sp.a (ov) Jurgen Bockstaele, sp.a Chantal Sysmans, CD&V Geert Versnick, Open Vld Anne Bottequin, Open Vld Pascal Verbeke, sp.a (ov) Jeroen Lemaitre, N-VA Jurgen Bockstaele, sp.a Geert Versnick, Open Vld Anne Bottequin, Open Vld Piet Lampaert, sp.a (ov) Pascal Verbeke, sp.a Evita Willaert, Groen! Geert Versnick, Open Vld Anne Bottequin, Open Vld Jurgen Bockstaele, sp.a (ov) Pascal Verbeke, sp.a Paul Pataer, Groen! Evita Willaert, Groen!, vanaf juli 2011 Geert Versnick, Open Vld Erwin Lampaert, sp.a Frank Wijnakker, Open Vld Jeroen Lemaitre, N-VA Pascal Verbeke,sp.a Geert Versnick, Open Vld Anne Bottequin, Open Vld Jurgen Bockstaele, sp.a (ov) Piet Lampaert, sp.a Chantal Sysmans, CD&V Geert Versnick, Open Vld Ingrid Vandaele, sp.a (ov) Cédric Verschooten, Open Vld Aline Maes, sp.a Chantal Sysmans, CD&V Geert Versnick, Open Vld Cédric Verschooten, Open Vld Aline Maes, sp.a (ov) Pascal Verbeke, sp.a Paul Pataer, Groen! Evita Willaert, Groen! vanaf juli Ingrid Vandaele, sp.a Jeroen Lemaitre, N-VA Cédric Verschooten, Open Vld Erwin Lampaert, sp.a Chantal Sysmans, CD&V Aline Maes, sp.a Cédric Verschooten, Open Vld Jurgen Bockstaele, sp.a Ingrid Vandaele, sp.a Dirk Holemans, Groen! Cédric Verschooten, Open Vld Aline Maes, sp.a Piet Lampaert, sp.a Dirk Holemans, Groen! Aline Maes, sp.a Cédric Verschooten, Open Vld Jurgen Bockstaele, sp.a Cédric Verschooten, Open Vld Pascal Verbeke, sp.a Aline Maes, sp.a Jeroen Lemaitre, N-VA Jurgen Bockstaele, sp.a Anne Bottequin, Open Vld Pascal Verbeke, sp.a Jeroen Lemaitre, N-VA Frank Wijnakker, Open Vld Ingrid Vandaele, sp.a Jurgen Bockstaele, sp.a Dirk Holemans, Groen! 17

18 Managementteam 2011 Geert Versnick, Open Vld Luc Kupers, secretaris Jef Vermaere, ontvanger tot Geert Vergaerde, ontvanger/financieel beheerder vanaf Annemie Baetslé, directeur SD Pascale Hulpiau, directeur OZ Francine Vandewege, directeur BO en plaatsvervangend secretaris tot en met Kris Paermentier, HR Manager Wim Vandevijvere, beleidscoördinator FM Veerle De bruyn, communicatieambtenaar 1.3 Managementteam Het managementteam coördineert de diensten bij de beleidsvoorbereiding, de beleidsuitvoering en de beleidsevaluatie. Het bewaakt de eenheid in de werking, de kwaliteit van de organisatie, de werking van de diensten en de interne communicatie. De doelstelling van het managementteam is vastgelegd in het OCMW-decreet. Het managementteam bestond in 2011 uit: de voorzitter; de secretaris; de ontvanger; de directeur SD; de directeur OZ; de directeur HR; de directeur Facility Management; de kabinetsmedewerker van de secretaris; de kabinetschef van de voorzitter; de kabinetssecretaris van de voorzitter; (tot ) de communicatieambtenaar. Vanaf 2011 werd elke maand de directeur van Digipolis uitgenodigd om deel te nemen aan de vergadering. Tijdens zijn deelname worden vooral informaticagerelateerde materies besproken. Zo probeert het OCMW korter op de bal te spelen. Op 15 juni 2011 organiseerde het OCMW een studiemoment rond de nieuwe beleids- en beheerscyclus. Hierop waren zowel de managementteams van de stad en het OCMW, de verschillende directies van de stad en het OCMW-beleidsteam uitgenodigd. 18

19 List break2 a. Digitaal besluitvormingsproces In 2011 kwam het managementteam wekelijks op maandag samen. De communicatieambtenaar en de kabinetssecretaris van de secretaris notuleren en verspreiden de informatie binnen het OCMW. b. Directiecomité Naast het managementteam is er ook een directiecomité dat bestaat uit de secretaris, de ontvanger en de departementshoofden. Het directiecomité bleef ook in 2011 meerdere keren samenkomen om de financiële situatie van het OCMW te analyseren en beleidsopties voor te stellen. Verder werkte het directiecomité, n.a.v. de afgeronde functieweging en nieuwe noden binnen de ondersteunende diensten, aan het uittekenen van een nieuwe organisatiestructuur. c. OCMW-beleidsteam voor leidinggevenden Het OCMW-beleidsteam is een overlegstructuur waarbij het managementteam leidinggevenden en stafmedewerkers uit het middenkader uitnodigt. De beleidsteams vonden plaats in de Cultuurkapel van het OCMW of in de Campus Prins Filip. Aansluitend op het beleidsteam was er in mei en november ook de eedaflegging van nieuwe medewerkers. De doelstelling van het OCMW-beleidsteam is de samenwerking te bevorderen, maar ook om dienstoverschrijdend te werken en geïnformeerd te geraken over verschillende actuele managementthema s. Het is de bedoeling om op deze beleidsteams externe sprekers van diverse organisaties uit te nodigen om te netwerken, maar ook om op de hoogte te blijven van trends en evoluties in de overheidssector. In 2011 vonden er zes beleidsteams plaats waarin de volgende thema s aan bod kwamen: Wat is service design? Service design toegepast in De Liberteyt. Restyling politie. Inspiratie voor het Sociaal Huis? Aanwezigheidsbeleid: een stand van zaken. De grote lijnen van het HR-beleid. Business Intelligence: een voorstelling van het management rapport financiën. Stand van zaken beleids- en beheerscyclus. Interne controle: het vervolg op de workshops. Voorstelling Digipolis. Workshop rond ontwikkelingsreferentiekader. Stand van zaken kader. Stand van zaken aanwezigheidsbeleid. Stand van zaken bouwprojecten. Voorstelling jaaroverzicht en website. 19

20 The making of 'Alles ziet er anders uit hier in Zonnebloem. Voorstelling nieuwe taakverdeling van de stafdiensten van de secretaris. Voorstelling e-infobronnen. Kick off evaluaties Werkgroep personeelsaanvragen Voorstelling DIA-project stad en OCMW. Het project LEO (Loket en Onthaal) Stad Gent gelinkt aan visie Sociaal Huis OCMW Gent. voorstelling OCMW-bedrijfsfilm. Activering. Malnutritie in woonzorgcentra. Bottom-up evaluatie. Strategische planningstool Gent Coördinatie van enquêtes. 20

21 Deel 2 Diensten van de Secretaris 21

22 22

23 List break 2 Staf van de secretaris Adres Onderbergen Gent Aantal personeelsleden Staf van de secretaris: 5,4 voltijds equivalenten 6 koppen List break2 a. Realisaties De staf van de secretaris ondersteunt de secretaris en bereidt het wekelijkse managementteam voor. De dienst behandelde in 2011: 224 informatieve vragen van raadsleden; 50 aanvragen tot inzage van dossiers door raadsleden; 5 aanvragen tot bezoek van een dienst van het OCMW door raadsleden; 2 tuchtdossiers. Een derde werd opgestart en wordt voortgezet in b. Klachten tweede lijn De dienst staat in voor de klachten in tweede lijn. De staf van de secretaris beantwoordt dan ook alle klachten die geuit worden via de ombudsvrouw over het OCMW. Enkele keren per jaar komt de dienst samen met de ombudsvrouw om een aantal dossiers te bespreken en afspraken te maken. Als de ombudsvrouw haar jaarverslag bekendmaakt, wordt er inhoudelijk verder op ingegaan. c. Administratief toezicht Het Agentschap voor Binnenlands Bestuur oefent het administratief toezicht uit op het OCMW. De toezichthouder kan ook worden gevat op basis van een klacht. De klachten worden opgevolgd en beantwoord door de staf van de secretaris. Er werden in klachten aanhangig gemaakt bij het Agentschap voor Binnenlands Bestuur. d. Coördinatie patrimonium Een andere taak is het coördineren van ontwikkelingen op patrimoniumvlak, onder andere via de samenwerking met het Autonoom Gemeentelijk Stadsontwikkelingsbedrijf (AG SOB). Hiertoe behoren o.a. grote bouwprojecten of samenwerkingsverbanden die organisatieoverschrijdend zijn en in partnerschap met externe partners uitgewerkt worden. In 2011 werden onderhandelingen gevoerd inzake diverse patrimoniumprojecten. Enkele dossiers worden hier aangehaald: 23

24 Onderzoek naar mogelijke bestemming van panden in het Elisabethbegijnhof, in samenwerking met het AG SOB. Het dossier wordt in 2012 voorgelegd ter beslissing. Aankoop deel UCO-site in de Maïsstraat voor het OTC, deelname aan de conceptstudie rond de ontwikkeling van de site. onderhandelingen over de verkoop van de huidige locatie van het OTC aan de Fransevaart en de Van Bockxstaelestraat. Deze verkoop wordt in 2012 afgerond. e. Digitale besluitvorming In 2011 werd het E-besluitvormingsprogramma verder geoptimaliseerd. De staf is deel van het projectteam dat de verdere optimalisatie opvolgt en inhoudelijk bewaakt. Het huishoudelijk reglement werd aangepast aan de nieuwe besluitvormingsprocedure. f. Bewaking bestuurlijke indeling Voor een performante organisatie is een efficiënt besluitvormingsproces onontbeerlijk. In 2011 is er een bevoegheidsdelegatie tot stand gebracht van Raad naar Vast Bureau rond aanstellingen. Hierdoor kan de Personeelsdienst vlotter inspelen op de personeelswijzigingen. g. Uitbouw samenwerking Kwaliteit en Interne Controle Er is een intense samenwerking met Kwaliteit en Interne Controle met het oog op het uitbouwen van een systeem van kwaliteit en organisatiebeheersing. Vanuit overkoepelende initiatieven zoals het managementrapport en het project Business Intelligence werken we samen rond organisatieontwikkeling. h. Interne audit Interne audit is de toetsing van het kwaliteitssysteem van onze organisatie. Door op regelmatige basis een intern auditproject uit te voeren, krijgt de organisatie zicht op de mate waarin ons kwaliteitssysteem omgaat met onze belangrijkste risico s. Daarom zet het intern auditcomité, ondersteund door de diensten van de secretaris, in op een gestructureerde interne auditcyclus als deel van het organisatiebeheerssysteem. Voor het realiseren van interne auditprojecten deed OCMW Gent via het auditcomité in 2011 een beroep op 2 organisaties, Audio en Ernst & Young. De volgende projecten werden opgestart: risicoanalyse op departementsniveau (Ernst & Young); onderzoek van de onderhoudscontracten van de woonzorgcentra (Ernst & Young); onderzoek van de maatschappelijke dienstverlening deel 2/3 (Audio); onderzoek van de verzekeringen (Audio); onderzoek van de facturatie door de CAW (Ernst & Young); onderzoek van de maatschappelijke dienstverlening deel 3/3 (Audio). 24

25 Van de volgende projecten werd het eindverslag in 2011 ingediend: onderzoek van de financiële stromen (Audio); onderzoek van de lokale dienstencentra (Audio); onderzoek van de maatschappelijke dienstverlening deel 1/3 (Audio); risicoanalyse op departementsniveau (Ernst & Young); onderzoek van de onderhoudscontracten van de wzc (Ernst & Young); onderzoek van de verzekeringen (Audio); onderzoek van de facturatie door de CAW (Ernst & Young). De aanbevelingen uit de voltooide projecten zijn door Interne Controle opgenomen in de stuurkaarten. Een overzicht is beschikbaar in het jaarverslag Interne Controle. 25

Het Jaarverslag 2012 is een intern document van OCMW Gent. Dit document vormt de inhoudelijke weergave bij de Jaarrekening 2012 van OCMW Gent.

Het Jaarverslag 2012 is een intern document van OCMW Gent. Dit document vormt de inhoudelijke weergave bij de Jaarrekening 2012 van OCMW Gent. Voorwoord Het Jaarverslag 2012 is een intern document van OCMW Gent. Dit document vormt de inhoudelijke weergave bij de Jaarrekening 2012 van OCMW Gent. Het jaarverslag geeft een gedetailleerde samenvatting

Nadere informatie

Openbare zitting. Notulen openbare zitting van 11 augustus 2011 Voorstel: Goedkeuring Beslissing: goedgekeurd. Verlenging van de vereniging INFOHOS

Openbare zitting. Notulen openbare zitting van 11 augustus 2011 Voorstel: Goedkeuring Beslissing: goedgekeurd. Verlenging van de vereniging INFOHOS Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 8 september 2011-19:00 uur Locatie Oude Raadzaal (Onderbergen 86-9000 Gent) Aanwezig De heer Geert Versnick, voorzitter De heer Erwin Lampaert, raadslid; mevrouw

Nadere informatie

Het Jaarverslag 2010 is een intern document van OCMW Gent. Dit document vormt de inhoudelijke weergave bij de Jaarrekening 2010 van OCMW Gent.

Het Jaarverslag 2010 is een intern document van OCMW Gent. Dit document vormt de inhoudelijke weergave bij de Jaarrekening 2010 van OCMW Gent. Voorwoord Het Jaarverslag 2010 is een intern document van OCMW Gent. Dit document vormt de inhoudelijke weergave bij de Jaarrekening 2010 van OCMW Gent. Het jaarverslag geeft een gedetailleerde samenvatting

Nadere informatie

Deel 1. Het OCMW van Gent - 5 -

Deel 1. Het OCMW van Gent - 5 - 1 Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Gent...7 1.1 Raad voor Maatschappelijk Welzijn...7 1.2 Beleidsbeslissingen...8 1.3 Afvaardigingen...9 2 Algemeen Maatschappelijke Dienstverlening...19

Nadere informatie

7.2 Concrete activiteiten...82 8 Perspectief...87 8.1 Adres...87 8.2 Doelstellingen...87 8.3 Realisaties 2007...88 9 Integrale gezinsbegeleiding...

7.2 Concrete activiteiten...82 8 Perspectief...87 8.1 Adres...87 8.2 Doelstellingen...87 8.3 Realisaties 2007...88 9 Integrale gezinsbegeleiding... Inhoud 1 Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Gent...5 1.1 Adres...5 1.2 Raad voor Maatschappelijk Welzijn...5 1.3 Beleidsbeslissingen 2007...6 1.3.1 Raadszitting 5 januari 2007...6 1.3.2

Nadere informatie

AGENDA OPENBARE ZITTING. 12 februari 2013. Aan de raadsleden

AGENDA OPENBARE ZITTING. 12 februari 2013. Aan de raadsleden 12 februari 2013 Aan de raadsleden Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De zitting vindt plaats op 21 februari 2013 om 20u in de raadzaal van het OCMW, Gootje

Nadere informatie

Het Jaarverslag 2013 is een intern document van OCMW Gent. Dit document vormt de inhoudelijke weergave bij de Jaarrekening 2013 van OCMW Gent.

Het Jaarverslag 2013 is een intern document van OCMW Gent. Dit document vormt de inhoudelijke weergave bij de Jaarrekening 2013 van OCMW Gent. Voorwoord Het Jaarverslag 2013 is een intern document van OCMW Gent. Dit document vormt de inhoudelijke weergave bij de Jaarrekening 2013 van OCMW Gent. Het jaarverslag geeft een gedetailleerde samenvatting

Nadere informatie

Memo. Wijziging organogram - Gemeenteraad oktober 2014

Memo. Wijziging organogram - Gemeenteraad oktober 2014 Memo Wijziging organogram - Gemeenteraad oktober 2014 1 Inleiding Stad Gent en OCMW Gent werken samen aan een nieuwe organisatiestructuur waarin op doorgedreven manier samengewerkt zal worden. In functie

Nadere informatie

OCMW-raad van 24 januari 2012

OCMW-raad van 24 januari 2012 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be OCMW-raad van 24 januari 2012 bij de

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kalmthout Heuvel 39 2920 Kalmthout Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI KALMTHOUT/RMIB-STOF/2015 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. Aan de Voorzitter van het OCMW van Knokke-Heist Kraaiennestplein 1 bus 2 8300 Knokke-Heist Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW / RMIB-SFGE / 2015 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kinrooi Breeërsesteenweg 146 Postcode en plaats Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Kinrooi/W65B-SFGE/2016 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

De notulen van de Raad van 4 juni 2013, deel A: openbare zitting worden éénparig goedgekeurd.

De notulen van de Raad van 4 juni 2013, deel A: openbare zitting worden éénparig goedgekeurd. RAAD VAN 2 JULI 2013 Aanwezig: Mevr. S. Jacobs, Voorzitter; dhr. E.Vangindertael, dhr. J.-M. Hubert (vanaf punt 3), dhr. G. Van Damme, dhr. G. Van Achter, dhr. A. Piessens, Mevr. M. Robberechts, en Mevr.

Nadere informatie

Contactgegevens OCMW Gent

Contactgegevens OCMW Gent Welzijnsbureaus en antennes Contactgegevens OCMW Gent Bloemekenswijk Francisco Ferrerlaan 273 a 9000 Gent 09 266 94 80 09 226 56 76 Antenne Mariakerke Paul Van Tieghemlaan 2 9030 Mariakerke 09 216 74 48

Nadere informatie

9.5 Arbeidsactivering... 137 9.6 Arbeidstoeleiding... 149 9.7 Arbeid... 152 9.8 Dienstverlening vanuit de Leerwerkplekken... 155 10 Energiecel...

9.5 Arbeidsactivering... 137 9.6 Arbeidstoeleiding... 149 9.7 Arbeid... 152 9.8 Dienstverlening vanuit de Leerwerkplekken... 155 10 Energiecel... Jaarverslag 2014 1 Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW)... 4 1.1 Raad voor Maatschappelijk Welzijn... 4 1.2 Vast Bureau en Bijzondere Comités... 5 1.3 Afvaardigingen... 7 2 OCMW secretaris

Nadere informatie

Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 9 december 2015-19.00 uur Locatie: Raadzaal - St.-Martensstraat 11 OPENBARE ZITTING B-punten Diensten van de Secretaris Bestuursondersteuning 1 2015_RMW_00399

Nadere informatie

1 Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Gent...7 1.1 Adres...7 1.2 De Raad voor Maatschappelijk Welzijn...7 1.3 Beleidsbeslissingen

1 Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Gent...7 1.1 Adres...7 1.2 De Raad voor Maatschappelijk Welzijn...7 1.3 Beleidsbeslissingen 1 Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Gent...7 1.1 Adres...7 1.2 De Raad voor Maatschappelijk Welzijn...7 1.3 Beleidsbeslissingen 2006...8 1.3.1 Raadszitting van 10 januari 2006...8 1.3.2

Nadere informatie

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN SEPTEMBER 2012. 2012/009 Stand van zaken schoolpremie 09/2012

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN SEPTEMBER 2012. 2012/009 Stand van zaken schoolpremie 09/2012 9 BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN SEPTEMBER 2012 2012/009 Stand van zaken schoolpremie 09/2012 2012/009 Stand van zaken schoolpremie SD Mevrouw Evita Willaert, OCMW-raadslid

Nadere informatie

POWERTY in de praktijk Emancipatorische Werking

POWERTY in de praktijk Emancipatorische Werking POWERTY in de praktijk Emancipatorische Werking Missie OCMW Gent De sociale dienstverlening verzekeren zodat alle inwoners van Gent een menswaardig leven kunnen leiden. We hebben hierbij prioritaire aandacht

Nadere informatie

online! Telenet Foundation ondersteunt momenteel zo n 105 projecten in België. We bereikten al meer dan 111.000 mensen. Iedereen

online! Telenet Foundation ondersteunt momenteel zo n 105 projecten in België. We bereikten al meer dan 111.000 mensen. Iedereen Iedereen online! Telenet Foundation ondersteunt momenteel zo n 105 projecten in België. We bereikten al meer dan 111.000 mensen. 96 Telenet Jaarverslag 2012 Duurzaamheid Telenet Foundation Telenet Foundation

Nadere informatie

Boek 4 Toelichting bij budget

Boek 4 Toelichting bij budget OCMW Gent Meerjarenplan 2014-2019 en 2014 Boek 4 Toelichting bij Secretaris: Luc Kupers Financieel Beheerder: Geert Vergaerde Voorzitter: Rudy Coddens Nis code: 44021 Uitgave: 2014 1 2014 - Boek 4 2 2014

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. Aan de Voorzitter van het OCMW van Wervik Steenakker 30 8940 WERVIK Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW/ STOF-SCP/2015 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

departement Maatschappelijk welzijn

departement Maatschappelijk welzijn raad voor maatschappelijk welzijn vast bureau externe audit bijzondere comité( s) budgetcommissie voorzitter secretariaat voorzitter centraal secretariaat Interne auditcommissie ontvanger beleidsoverleg

Nadere informatie

OCMW Lede - Beleidsnota 2010. Sociale dienstverlening. Financiële steun

OCMW Lede - Beleidsnota 2010. Sociale dienstverlening. Financiële steun OCMW Lede - Beleidsnota 2010 Deze beleidsnota hoort bij het budget 2010. Dit budget maakt deel uit van het financieel meerjarenplan 2008-2012. Het opgemaakte budget 2010 past binnen de opgemaakte meerjarenplanning

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Datum 26 februari 2015 Herwig Beckers, voorzitter Luc Ponsaerts, Chris Bex, Elisabeth Dyckmans, Luc

Nadere informatie

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN MAART 2011

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN MAART 2011 2 BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN MAART 2011 2011/003 Project dakisolatie samenwerking met Eandis 03/2011 2011/004 Tewerkstelling gediplomeerde verzorgenden in de woonzorgcentra

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Herwig Beckers, voorzitter Luc Ponsaerts, Chris Bex, Elisabeth Dyckmans (vanaf punt 6), Luc Haine, Louis

Nadere informatie

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de OCMW s met regels voor de financiële aspecten van de

Nadere informatie

2. UITVOEREN AUDIT VERZEKERINGSPORTEFEUILLE DOOR RISKSOLU- TIONS BVBA

2. UITVOEREN AUDIT VERZEKERINGSPORTEFEUILLE DOOR RISKSOLU- TIONS BVBA 08 juni 2015 Aan de raadsleden Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De zitting vindt plaats op dinsdag 16 juni om 20 uur in de raadzaal van het OCMW, Gootje

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OCMW ZEDELGEM RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Vergadering van donderdag, 31 januari 2013 Lijst van de besluiten OPENBAAR 1. ALGEMEEN BEHEER 1.1. GOEDKEURING VERSLAG VERGADERING D.D. 13 DECEMBER 2012

Nadere informatie

Functiebeschrijving: administratief medewerker gemengde functie (m/v)

Functiebeschrijving: administratief medewerker gemengde functie (m/v) functie (m/v) Graad Administratief medewerker (m/v) Functietitel Administratief medewerker gemengde functie (m/v) Doelstelling van de functie Verlenen van informatie en verwerken van vragen van interne

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

OCMW INFORMATIEBROCHURE. Dienstverlening. Contactadressen. Leefloon. Hoe kan het OCMW me helpen? Ook een adres in mijn buurt? Bij wie klop ik aan?

OCMW INFORMATIEBROCHURE. Dienstverlening. Contactadressen. Leefloon. Hoe kan het OCMW me helpen? Ook een adres in mijn buurt? Bij wie klop ik aan? OCMW INFORMATIEBROCHURE 2014 Dienstverlening Hoe kan het OCMW me helpen? Contactadressen Ook een adres in mijn buurt? Leefloon Bij wie klop ik aan? COLOFON REDACTIE Verantwoordelijke uitgever: Luc Kupers,

Nadere informatie

VRAGENUURTJE VAN JANUARI 2014

VRAGENUURTJE VAN JANUARI 2014 BULLETIN 1 VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN JANUARI 2014 2014/001 Toekomst van de OTC Leerwerkplekken in het geplande 01/2014 stedelijk dienstenbedrijf 2014/002 Uitbreiding Pilootproject

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING/-PROFIEL OCMW SINT NIKLAAS.

FUNCTIEBESCHRIJVING/-PROFIEL OCMW SINT NIKLAAS. FUNCTIEBESCHRIJVING/-PROFIEL OCMW SINT NIKLAAS. 1. ALGEMENE GEGEVENS. 1. Naam van de functie: Maatschappelijk assistent(e) 2. Dienst en/of sectie: Sociale dienst 3. Code : 4. Datum : 13 januari 2009 5.

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie Functie Graadnaam: secretaris Functienaam: secretaris Afdeling: Dienst: Functiefamilie: strategisch leidinggevende Functionele loopbaan: decretale graad Subdienst: Code: Doel van de entiteit De gemeente

Nadere informatie

De Sociale plattegrond

De Sociale plattegrond De Sociale plattegrond Sector: OCMW Spreker: Marianne Van Der Biest (OCMW Herzele) Wat is het OCMW? OCMW = Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. OCMW = publieke instelling Welzijn = meer dan armoedebestrijding

Nadere informatie

Besluit: Unaniem Enig art. - Het verslag van de openbare zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 december 2015 wordt goedgekeurd.

Besluit: Unaniem Enig art. - Het verslag van de openbare zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 december 2015 wordt goedgekeurd. OCMW-raad maandag 18 januari 2016 Aanwezig: Herman Himpens, OCMW-voorzitter Stefanie Costenoble, Robin Declerck, Carl Desaever, Els Sarazyn, Marie-Paule Somers, Lieven Vandenbroucke, Ester Vanparys, Filip

Nadere informatie

F U N C T I E P R O F I E L

F U N C T I E P R O F I E L F U N C T I E P R O F I E L I. I D E N T I F I C A T I E G E G E V E N S Functiebenaming Weddeschaal Graad Directie - dep - dienst Functiefamilie maatschappelijk werker Sociale Dienst B1-B2-B3 maatschappelijk

Nadere informatie

Openbare zitting. Samenvatting: Vervanging Evita Willaert door Liliane De Cock als Lid Vast Bureau. Voorstel: Kennisneming Beslissing: Kennisgenomen

Openbare zitting. Samenvatting: Vervanging Evita Willaert door Liliane De Cock als Lid Vast Bureau. Voorstel: Kennisneming Beslissing: Kennisgenomen Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 11 februari 2015-19:00 uur Locatie Raadzaal - St.-Martensstraat 11-9000 Gent Aanwezig De heer Rudy Coddens, voorzitter Mevrouw Evita Willaert, raadslid; de

Nadere informatie

Programmasporen 2014-2018

Programmasporen 2014-2018 Programmasporen 2014-2018 Statutaire doelstelling: ARTIKEL 3, De vereniging heeft tot doel overleg en samenwerking tussen de O.C.M.W. s, de gemeentebesturen, de private en publieke actoren in de regio

Nadere informatie

Lokale bestrijding. kinderarmoede. Groeiactieplan. kinderarmoede

Lokale bestrijding. kinderarmoede. Groeiactieplan. kinderarmoede Lokale bestrijding kinderarmoede Groeiactieplan kinderarmoede Overzicht 1. Algemeen kader 2. Greep uit de acties in Gent 3. Succesfactoren/knelpunten à Debat Psychologische Dienst - OCMW Gent 2 1. Algemeen

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van BOOM J. Van Cleemputplein 1 2850 Boom Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Boom/W65B-STOF-SFGE/2015 Aantal Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010

VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010 VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010 Koen Clijsters Algemeen diensthoofd OCMW Heusden-Zolder Tel. 011/45.61.50 koen.clijsters@ocmwheusdenzolder.be Heusden- Zolder Provincie Limburg 31.500

Nadere informatie

Als secretaris maak je de notulen van de vergaderingen van de bestuurlijke organen en bewaak je de daar gemaakte afspraken en besluiten.

Als secretaris maak je de notulen van de vergaderingen van de bestuurlijke organen en bewaak je de daar gemaakte afspraken en besluiten. Brandweerzone Vlaams-Brabant West Dienst Personeel IO01-SECRETARIS/JURIST Statutair onbepaalde duur voltijds Functionele loopbaan: A21-A22 Afdeling: Interne organisatie DOEL VAN DE FUNCTIE Als secretaris

Nadere informatie

ENERGIECEL OCMW GENT. Christel Herman 7 november 2013

ENERGIECEL OCMW GENT. Christel Herman 7 november 2013 ENERGIECEL OCMW GENT Energiecel Christel Herman 7 november 2013 energiecel themadienst energie en energieschulden deels opgericht nav liberalisering van de energiemarkt op 1 juli 2003 nadien ook water

Nadere informatie

Code. Plaats in de organisatie - Werkt onder de leiding van en rapporteert aan de Raad voor maatschappelijk welzijn.

Code. Plaats in de organisatie - Werkt onder de leiding van en rapporteert aan de Raad voor maatschappelijk welzijn. Functie Graadnaam Secretaris Afdeling Functienaam Functiefamilie Functionele loopbaan Doel van de functie Dienst Subdienst Code Leiden (plannen, organiseren, opvolgen, coördineren en evalueren) van de

Nadere informatie

OCMW-raad van 19 april 2012

OCMW-raad van 19 april 2012 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN 2015

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN 2015 BULLETIN 6 VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN 2015 2015/017 Mondelinge vraag over onderzoek uitbreiding van oplaadpunten 06/2015 budgetmeters 2015/018 Webwinkel in de lokale dienstencentra

Nadere informatie

Raad 22.09.2014. De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 03.

Raad 22.09.2014. De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 03. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 22 september 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Hoofdstuk 1: Algemeen Artikel 1: naam De Federatie van Zelforganisaties in Vlaanderen wordt in dit reglement genoemd: FZO-VL. Artikel 2: maatschappelijke zetel FZO-VL heeft als

Nadere informatie

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN JULI 2014. 2014/016 Stand van zaken projecten kwalitatief en betaalbaar wonen 07/2014

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN JULI 2014. 2014/016 Stand van zaken projecten kwalitatief en betaalbaar wonen 07/2014 BULLETIN 7 VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN JULI 2014 2014/016 Stand van zaken projecten kwalitatief en betaalbaar wonen 07/2014 2014/016 Stand van zaken projecten kwalitatief en betaalbaar

Nadere informatie

WORKSHOP 4 Gezamenlijk aankopen en overheidsopdrachten. Lieven Janssens ICC Gent, 7 mei 2013

WORKSHOP 4 Gezamenlijk aankopen en overheidsopdrachten. Lieven Janssens ICC Gent, 7 mei 2013 WORKSHOP 4 Gezamenlijk aankopen en overheidsopdrachten Lieven Janssens ICC Gent, 7 mei 2013 WS 4 GEZAMENLIJK AANKOPEN EN OVERHEIDSOPDRACHTEN Ludovic Van den Bulck Bestuurcoördinator Gemeenschappelijke

Nadere informatie

OCMW-raad van 24 oktober 2013

OCMW-raad van 24 oktober 2013 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be Bondige toelichting voor het publiek

Nadere informatie

organisaties instellingen lokale overheden diversiteit

organisaties instellingen lokale overheden diversiteit organisaties instellingen lokale overheden diversiteit Vlaanderen is divers. Van alle vormen van diversiteit is etnisch-culturele diversiteit wellicht het meest zichtbaar en het meest besproken. Diversiteit

Nadere informatie

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN SEPTEMBER 2011

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN SEPTEMBER 2011 9 BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN SEPTEMBER 2011 2011/011 Gerechtigde gezinnen die niet bereikt worden door de schoolpremie 09/2011 2011/011 Gerechtigde gezinnen die niet

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE OMBUDSFUNCTIE RECHTEN VAN DE PATIENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE OMBUDSFUNCTIE RECHTEN VAN DE PATIENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE OMBUDSFUNCTIE RECHTEN VAN DE PATIENT Dit huishoudelijk reglement ligt ter inzage van de patiënten, de medewerkers van het ziekenhuis en iedere belangstellende aan het onthaal,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring 1.1.

Nadere informatie

ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013

ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013 ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013 Mededeling ter kennisgeving van OCMW-raadsbesluiten, in uitvoering van artikel 254 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra

Nadere informatie

OCMWGent. meer dan u denkt. informatiebrochure. Werk en opleiding. wonen rechten vrije tijd

OCMWGent. meer dan u denkt. informatiebrochure. Werk en opleiding. wonen rechten vrije tijd OCMWGent meer dan u denkt informatiebrochure Geld Gezondheid Werk en opleiding wonen rechten vrije tijd colofon redactie Verantwoordelijke uitgever: Coördinator: Redactie: Fotografie: Vormgeving: Luc Kupers

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 SEPTEMBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 SEPTEMBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 SEPTEMBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Instellingen

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

OCMWGent. meer dan u denkt. informatiebrochure. Werk en opleiding. wonen rechten vrije tijd

OCMWGent. meer dan u denkt. informatiebrochure. Werk en opleiding. wonen rechten vrije tijd OCMWGent meer dan u denkt informatiebrochure Geld Gezondheid Werk en opleiding wonen rechten vrije tijd colofon redactie Verantwoordelijke uitgever: Coördinator: Redactie: Fotografie: Vormgeving: Luc Kupers

Nadere informatie

Procedure seksueel grensoverschrijdend gedrag

Procedure seksueel grensoverschrijdend gedrag VERSIE WIJZIGING GOEDGEKEURD RMW GEPUBLICEERD 0-23-06-2015 1. Doel OCMW Maldegem respecteert de integriteit van de gebruiker en neemt maatregelen om deze te waarborgen. OCMW Maldegem neemt in het bijzonder

Nadere informatie

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 1. DOELSTELLING : ADVIES EN INSPRAAK BIJ HET LOKAAL CULTUURBELEID 1.1. Met het oog op de voorbereiding en de evaluatie van het

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Dessel Pastorijstraat 2 2480 Dessel Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI DESSEL/W65B-STOF-SFGE/2015 3 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

Reglement voor de regeling van de tussenkomsten in het kader van de participatie en sociale activering 2014 (aanvragen vanaf 17.04.2014).

Reglement voor de regeling van de tussenkomsten in het kader van de participatie en sociale activering 2014 (aanvragen vanaf 17.04.2014). Reglement voor de regeling van de tussenkomsten in het kader van de participatie en sociale activering 2014 (aanvragen vanaf 17.04.2014). Het Koninklijk Besluit houdende maatregelen ter bevordering van

Nadere informatie

Vandenbussche Patrick. Preventieadviseur. Lichtendal Etienne Sabbelaan 2 8500 Kortrijk

Vandenbussche Patrick. Preventieadviseur. Lichtendal Etienne Sabbelaan 2 8500 Kortrijk Welkom Vandenbussche Patrick Preventieadviseur Lichtendal Etienne Sabbelaan 2 8500 Kortrijk T 056/244890 GSM 0473/862690 Email patrick.vandenbussche@ocmwkortrijk.be 2 voorstelling OCMW Kortrijk Inleiding

Nadere informatie

Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 20 juni 2012 Raadzaal Sociaal Huis 19u

Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 20 juni 2012 Raadzaal Sociaal Huis 19u OCMW Waasmunster RD 2012/4 1 OPENBARE ZITTING Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 20 juni 2012 Raadzaal Sociaal Huis 19u 11. SOCIALE DIENST (AC 832) 11.1. Voorstelling werking sociaal

Nadere informatie

2014/017 Integratietegemoetkoming en tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden

2014/017 Integratietegemoetkoming en tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden 2014/017 Integratietegemoetkoming en tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden De heer Yoeri Note, OCMW-raadslid Voorzitter Collega's De integratietegemoetkoming en de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden

Nadere informatie

WORKSHOP 1 Samenwerking op vlak van personeel en organisatie. Inger De Wilde & Wouter Van Dooren ICC Gent, 7 mei 2013

WORKSHOP 1 Samenwerking op vlak van personeel en organisatie. Inger De Wilde & Wouter Van Dooren ICC Gent, 7 mei 2013 WORKSHOP 1 Samenwerking op vlak van personeel en organisatie Inger De Wilde & Wouter Van Dooren ICC Gent, 7 mei 2013 Mechelen: Personeelsdienst voor stad en OCMW Lies De Caluwé - ICC Gent, 7 mei 2013 Waarom

Nadere informatie

Aanvraag van subsidies voor projecten toegankelijkheid sport en jeugdwerk voor kinderen in armoede - 2016

Aanvraag van subsidies voor projecten toegankelijkheid sport en jeugdwerk voor kinderen in armoede - 2016 Aanvraag van subsidies voor projecten toegankelijkheid sport en jeugdwerk voor kinderen in armoede - 2016 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN APRIL 2012. 2012/006 Evolutie leefloners en dossierlast maatschappelijk werkers 04/2012

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN APRIL 2012. 2012/006 Evolutie leefloners en dossierlast maatschappelijk werkers 04/2012 BULLETIN 4 VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN APRIL 2012 2012/006 Evolutie leefloners en dossierlast maatschappelijk werkers 04/2012 2012/006 Evolutie leefloners en dossierlast maatschappelijk

Nadere informatie

Zitting van 22 januari 2013.

Zitting van 22 januari 2013. Zitting van 22 januari 2013. Aanwezig : MM. Verhaeghe, voorzitter; Servranckx, Peeters, Marchand, Croon, Laureys, Develter, Verstappen en Beens, leden; Dedecker, secretaris. De voorzitter opent de vergadering

Nadere informatie

1/01/1977 tot 31/03/1977

1/01/1977 tot 31/03/1977 1976 Armand Verspeeten Gontran Scohy-Saurel Henri Van den Brande Jacques Bottequin Denise Van Den Haute Julien Piens Henri Neyrinck Roger Claeys J. Van Campenhout J. De Clercq-Van Nieuland Jan Van Schoote

Nadere informatie

Raad 24.11.2014. 1. Goedkeuring van het openbaar gedeelte van het verslag van 27.10.14.

Raad 24.11.2014. 1. Goedkeuring van het openbaar gedeelte van het verslag van 27.10.14. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 24 november 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 21 februari 2011, 19.30 u AANWEZIG: Voorzitter : Maria Elisabeth DEPRET Leden : Maria SCHREVENS, Ingrid

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING. 4 Goedkeuring veiligheidsplan 2011 2014 voor Kruispuntbank Sociale Zekerheid

OPENBARE ZITTING. 4 Goedkeuring veiligheidsplan 2011 2014 voor Kruispuntbank Sociale Zekerheid Kaprijke, 2 februari 2011 Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van Kaprijke die doorgaat op donderdag

Nadere informatie

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur FUNCTIE/ORGAAN: Directeur Functiedoel: - De directeur is de eindverantwoordelijke van het PVT De Landhuizen en is verantwoordelijk voor de realisatie van de missie, de visie en het beleid binnen de doelstellingen

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014 OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 4 schepen E. Gryson Dienst secretariaat Volgnummer dossier 9 Onderwerp Overheidsopdrachten. Samenaankoop van elektriciteit en

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN D E G E M E E N T E R A A D. Zitting van 1 maart 2007

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN D E G E M E E N T E R A A D. Zitting van 1 maart 2007 Aanwezig: VAN DESSEL Vital, Burgemeester; Paul Dams, Koen De Vadder, Marie-Louise Maes, Bert De Wit en Monique Goris, Schepenen;, Voorzitter; Wouters André, Van Espen Rosa, Van Beughem Nadia, Wuyts Katleen,

Nadere informatie

Doelstellingenmanagement en monitoring vanuit de auditbril. Eddy Guilliams 1 april 2014

Doelstellingenmanagement en monitoring vanuit de auditbril. Eddy Guilliams 1 april 2014 Doelstellingenmanagement en monitoring vanuit de auditbril Eddy Guilliams 1 april 2014 Agenda Interne controle/ organisatiebeheersing en audit Wie zijn we? Doelstellingen en monitoring in de leidraad organisatiebeheersing

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd.

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd. Functiebeschrijving Functie Graadnaam: diensthoofd Functienaam: diensthoofd Functiefamilie: managementteam Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Ondersteuning Dienst: Subdienst: Code: Doel van de entiteit

Nadere informatie

Milieuraad Eeklo. 1. Bestaande reglementen. Jaarverslag van de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur. Jaar waarover gerapporteerd wordt 2009

Milieuraad Eeklo. 1. Bestaande reglementen. Jaarverslag van de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur. Jaar waarover gerapporteerd wordt 2009 Milieuraad Eeklo Jaarverslag van de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur 1. Bestaande reglementen Gemeente Stad Eeklo Jaar waarover gerapporteerd wordt 2009 Reglement Aanwezig? Datum bekrachtiging

Nadere informatie

Zitting van 16 september 2008.

Zitting van 16 september 2008. Zitting van 16 september 2008. Aanwezig : MM. Peeters, voorzitter; Vanderperren, Lowagie, Vansintejan, Meulemans, Verhaeghe en Lesage, leden; Dedecker, secretaris. Raadslid Huys is verontschuldigd. Raadslid

Nadere informatie

Externe audit Partner of pijnbank. Eddy Guilliams Steven Van Roosbroek Veerle Vanderlinden

Externe audit Partner of pijnbank. Eddy Guilliams Steven Van Roosbroek Veerle Vanderlinden Externe audit Partner of pijnbank Eddy Guilliams Steven Van Roosbroek Veerle Vanderlinden Agenda Kader Externe audit Leidraad interne controle / organisatiebeheersing 2 Gestegen verwachtingen Financieel

Nadere informatie

Infosessie Externe audit voor de lokale besturen Vrijdag 13/12/2013

Infosessie Externe audit voor de lokale besturen Vrijdag 13/12/2013 Infosessie Externe audit voor de lokale besturen Vrijdag 13/12/2013 samen groeien samen oogsten samen proeven Inhoud 1. Historiek 2. Ratio 3. Interne controle 4. Types van audit 5. Drieledig doel 6. Organisatie

Nadere informatie

Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip:

Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip: Adviescommissie kunsten Huishoudelijk Reglement I. Algemene bepalingen Begrippen Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip: Kunstendecreet: het decreet

Nadere informatie

Kandidaturen hersamenstelling Provinciale Adviesraad voor Ouderen (PAO)

Kandidaturen hersamenstelling Provinciale Adviesraad voor Ouderen (PAO) Welzijnsoverleg Regio Gent v z w ( W R G ) WRG vzw Martelaarslaan 204B 9000 GENT 09 225 91 33 info@wrg.be www.wrg.be Bank: BE66 8804 1724 5143 Ondernemingsnummer: 418.092.962 directie Welzijn, Gezondheid,

Nadere informatie

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN DECEMBER 2011. 2011/15 Interpretatie leeflooncategorie samenwonende 12/2011

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN DECEMBER 2011. 2011/15 Interpretatie leeflooncategorie samenwonende 12/2011 12 BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN DECEMBER 2011 2011/15 Interpretatie leeflooncategorie samenwonende 12/2011 2011/015 Interpretatie leeflooncategorie samenwonende SD - Interpretatie

Nadere informatie

Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent

Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent Artikel 1 - Doelstellingen De stedelijke Ouderenadviesraad van Gent, hierna kortweg Seniorenraad genoemd en opgericht door de Gemeenteraad op 20 oktober 1992, is als

Nadere informatie

IMSIR Intercommunale voor Medico-Sociale Instellingen van de Rupelstreek Col. Silvertopstraat 15, 2850 Boom

IMSIR Intercommunale voor Medico-Sociale Instellingen van de Rupelstreek Col. Silvertopstraat 15, 2850 Boom IMSIR Intercommunale voor Medico-Sociale Instellingen van de Rupelstreek Col. Silvertopstraat 15, 2850 Boom 1. Plaats in het organigram INDIVIDUELE FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR Directie: algemene leiding

Nadere informatie

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN APRIL 2014. 2014/007 Collectieve schuldenregeling 04/2014 2014/008 Werkdruk MA s 04/2014

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN APRIL 2014. 2014/007 Collectieve schuldenregeling 04/2014 2014/008 Werkdruk MA s 04/2014 BULLETIN 4 VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN APRIL 2014 2014/007 Collectieve schuldenregeling 04/2014 2014/008 Werkdruk MA s 04/2014 2014/007 Collectieve schuldenregeling De heer Pascal

Nadere informatie

Ontwerpnotulen van de OCMW-Raad van 20 oktober 2010 Raadzaal Sociaal Huis 19u

Ontwerpnotulen van de OCMW-Raad van 20 oktober 2010 Raadzaal Sociaal Huis 19u OCMW Waasmunster RD 2011/7 Ontwerpnotulen van de OCMW-Raad van 20 oktober 2010 Raadzaal Sociaal Huis 19u 1 OPENBARE ZITTING 10.1 Goedkeuring van de notulen van de Raad van 14 september 2011 - luik openbare

Nadere informatie

* = lid managementteam

* = lid managementteam OCMW Sint-Niklaas nieuw algemeen organogram Raad voor Maatschappelijk Welzijn Beleidsmedewerker Voorzitter* Financieel beheerder* Secretaris* Dienst informatica Secretariaat secretaris P&O-deskundige Preventieadviseur

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Financieel Medewerker Aanmoedigingspremies

Functiebeschrijving: Financieel Medewerker Aanmoedigingspremies Functiebeschrijving: Financieel Medewerker Aanmoedigingspremies Functiefamilie dossierbeheerder externe aanvragen Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Lieve Cornelis, diensthoofd Ann Van

Nadere informatie

besluit (30 augustus 2012). Na het verstrijken van deze termijn kan aan de Ontvanger kwijting worden verleend. Kennisname.

besluit (30 augustus 2012). Na het verstrijken van deze termijn kan aan de Ontvanger kwijting worden verleend. Kennisname. OCMW Waasmunster RD 2012/6 1 OPENBARE ZITTING Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 19 september 2012 Raadzaal Sociaal Huis 19u 11. SOCIALE DIENST (AC 832) 11.1. Sociale kruidenier

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Datum 27 augustus 2015 Herwig Beckers, voorzitter Chris Bex, Elisabeth Dyckmans, Luc Haine, Louis Debruyne,

Nadere informatie

Functiebeschrijving: beleidsmedewerker (m/v)

Functiebeschrijving: beleidsmedewerker (m/v) Functiebeschrijving: beleidsmedewerker (m/v) Graad Beleidsmedewerker (m/v) Functietitel Beleidsmedewerker Financiën (m/v) financieel adviseur Doelstelling van de functie Als beleidsmedewerker financiën

Nadere informatie