Het Jaarverslag 2011 is een intern document van OCMW Gent. Dit document vormt de inhoudelijke weergave bij de Jaarrekening 2011 van OCMW Gent.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het Jaarverslag 2011 is een intern document van OCMW Gent. Dit document vormt de inhoudelijke weergave bij de Jaarrekening 2011 van OCMW Gent."

Transcriptie

1 Voorwoord Het Jaarverslag 2011 is een intern document van OCMW Gent. Dit document vormt de inhoudelijke weergave bij de Jaarrekening 2011 van OCMW Gent. Het jaarverslag geeft een gedetailleerde samenvatting van wat OCMWpersoneelsleden voor de Gentse burger realiseerden. Het verslag bestaat uit zes delen: Deel 1: Het OCMW van Gent Deel 2: Diensten van de secretaris Deel 3: Sociale Dienst Deel 4: Ouderenzorg Deel 5: Personeel en Organisatie Deel 6: AG SOB Het verslag over elke dienst wordt vooraf gegaan door het adres, het aantal personeelsleden en de doelstellingen om zo tot een beschrijving van de realisaties van het werkingsjaar 2011 te komen. Het aanwezige cijfermateriaal werd maximaal in vergelijking gebracht met voorgaande jaren zodat trends en evoluties zichtbaar worden. Het jaarverslag 2011 is geschreven in de periode februari tot april door tientallen medewerkers in de organisatie. De eindredactie gebeurde door de dienst Communicatie. Indien u exemplaren wenst bij te bestellen kan dit bij: OCMW Gent Communicatie Onderbergen Gent Luc Kupers OCMW secretaris Geert Versnick OCMW voorzitter 1

2 2

3 Deel 1: Het OCMW van Gent 1 Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) Raad voor Maatschappelijk Welzijn Afvaardigingen Managementteam...18 Deel 2: Diensten van de Secretaris 2 Staf van de secretaris Bestuursondersteuning Juridisch Advies en Kennisbeheer Kernopdrachten Realisaties...30 Deel 3: Sociale Dienst 5 Staf Beleidsondersteuning Missie Realisaties Algemene beleidsondersteuning Dataplanning Informatie en communicatie Lokaal Sociaal Beleid en cel Armoedebestrijding Lokaal Sociaal Beleid Gent Cel Armoedebestrijding Een open deur dichtbij Centraal Onthaal Welzijnsbureaus Welzijnsbureaus en antennes Welzijnsbureau: een open huis en samenwonen met anderen Welzijnsoverleg Het leefloon en levensminimum in cijfers Vreemdelingen EU burgers Asielzoekers en precaire statuten Onthaal vreemdelingen/helpdesk Psychologische dienst Doelstelling Realisaties Methodische cellen Methodische cel Perspectief Methodische cel Jongerenwerking (JOW) Methodische cel Integrale Gezinsbegeleiding Juridische dienst Rechtshulp aan elke burger Toepassing OCMW-reglementering Doelstelling Cijfers Handhaving Doelstelling Cijfers

4 9.4 Schuldbemiddeling Realisaties Activering Organogram De hoofdlijnen van OTC Cliëntenprofiel van het OTC Samenwerkingsverbanden Trajectbegeleiding Interculturalisering sociale dienstverlening OTC Leerwerkplekken De Karwijdienst De Poetsploeg De Laadbrug en Schuitschaaf Emancipatorische Werking Basiswerkingen Ledeberg en t Centrum Perfect is saai Bougez Bougez Digtales OCMW info Getuigenissen OCMW-info Dialooggroep klantenparticipatie In de kijker Herverhalen Vorming kansarmoede voor nieuwe medewerkers t Rondpunt Cultuurparticipatie Opnieuw je eigen centen beheren Vorming Schuldhulpverlening Ervaringsdeskundige Samenwerking met sociaal artistiek theater Victoria Deluxe Jongerenproject Extra Time Arbeidszorgproject Ervaringsbewijs Vakantiewerking De Pagadder Energiecel Sociaal fonds voor gas en elektriciteit Lokale adviescommissie (LAC) LAC Eandis LAC TMVW Sociaal stookoliefonds Tussenkomst in brandstofkosten Vzw REGent Gezondheidszorg Handhavingsbeleid E-carmed Thuislozenzorg Doelstelling Doelgroep Cijfers Hulpverleningsaanbod Wonen Doelstelling Woningen Sociaal Verhuurkantoor (SVK) Noodwoningen

5 Zekerheidstellingen en bankwaarborgen Woonbegeleiding Onthaal Project Intensieve Woonbegeleiding Samenwerkingsprotocol Daklozen Samenwerkingsprotocol Woonbegeleiding De Baai Deel 4: Ouderenzorg 16 Staf ouderenzorg Doelstelling Realisaties Woonzorgcentra Zelfstandig wonen en projecten Lokale dienstencentra Overkoepelende projecten Negen Lokale dienstencentra Identificatiegegevens van de negen centra De lokale dienstencentra in cijfers Vrijwilligers per centrum: leeftijds- en sekseverdeling Drie pijlers: informatie activiteiten dienstverlening Realisaties Zelfstandig wonen en projecten Zelfstandige woonvormen Identificatiegegevens Zorg in cijfers De drie zelfstandige woonvormen apart belicht Projecten Woonzorgcentra Identificatiegegevens van de vier woonzorgcentra Zorg in cijfers De vier woonzorgcentra apart belicht Maatschappelijke dienstverlening ouderenzorg Doelstelling AOO in cijfers Voorlopige bewindvoering Inventarisatie Deel 5 Personeel & Organisatie 19 Communicatie Kwaliteit en Interne Controle Coördinatie Informatica Archief Doelstelling Realisaties Human Resources Personeel Personeel van het OCMW Gent Organisatie Rechtspositieregeling Ouderenzorg Project aanwezigheidsbeleid

6 Formatiewijziging OCMW Gent Opmaak personeelsbudget E-hrm Intern meldingsmanagement HR Werkgroep Personeelaanvragen Antidiscriminatiebeleid Proefproject telewerk Kerncijfers diversiteit Talent Selectie Vorming Loopbaanbegeleiding Sodico vzw Facility Grote projecten Facility Beheer onroerend goed in Nederland Grote aankoopdossiers Duurzame aankoop Preventie en Veiligheid Deel 6: AG SOB cel OCMW Gent 24 AG SOB cel OCMW Personeel Reguliere taken Opbrengsten, kosten en investeringen: Ontwikkelingsdossiers: Windmolens

7 Deel 1 Het OCMW van Gent 7

8 8

9 1 Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) Adres Hoofdzetel Onderbergen Gent 1.1 Raad voor Maatschappelijk Welzijn OCMW Gent wordt bestuurd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De leden van de Raad worden verkozen door de gemeenteraad en staan in verhouding tot het bevolkingscijfer van de Stad Gent. Voor Gent bestaat de Raad uit 15 leden. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn in 2011: VERSNICK Geert Open Vld Voorzitter Pataer Paul (tot juli 2011) Groen! Lid SYSMANS Chantal CD&V Lid INGHELRAM Anna Vlaams Belang Lid LAMPAERT Erwin sp.a BOTTEQUIN Anne Open VLD Lid HOLEMANS Dirk Groen! Lid VANDAELE Ingrid sp.a Lid BAUWENS Christian Vlaams Belang Lid BOCKSTAELE Jurgen sp.a Lid VERSCHOOTEN Cedric Open VLD Lid MAES Aline sp.a Lid LEMAITRE Jeroen N-VA Lid VERBEKE Pascal sp.a Lid WIJNAKKER Frank Open VLD Lid WILLAERT Evita Groen! lid Lid Ondervoorzitter Vast Bureau Korenlei 21 J 9000 Gent Bressers-Blanchaertlaan St-Denijs-Westrem Oudekouter Gentbrugge Maaltemeers Zwijnaarde Langebilkstraat Wondelgem Egelstraat Wondelgem Drongenstationstraat Drongen Nekkersputstraat Gent Tijl Uilenspiegelstraat Gentbrugge Wolterslaan Gent Morekstraat 329 Bus Wondelgem Kromme Wal Gent Kleine Schuurstraat Sint-Amandsberg Drongenhof Gent Rietorchisstraat 8B 9041 Oostakker Parklaan 11C 9000 Gent 9

10 De voorzitter is van rechtswege voorzitter van het Vast Bureau en de Bijzondere Comités. Het Vast Bureau is belast met het afhandelen van de zaken van het dagelijks bestuur en komt wekelijks samen. De Raad van het OCMW heeft daarnaast Bijzondere Comités opgericht waaraan welomschreven bevoegdheden werden overgedragen. Deze comités zijn: Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst; Bijzonder Comité voor Campus Het Heiveld; Bijzonder Comité voor Campus De Vijvers; Bijzonder Comité voor Campus Zonnebloem; Bijzonder Comité voor Campus De Liberteyt; Bijzonder Comité Ouderenzorg; Bijzonder Comité Patrimonium en Bouwprojecten; Bijzonder Comité Woonbeleid. Door het decreet van 5 juli 2002 zijn de vergaderingen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn openbaar. Alleen persoonsgebonden dossiers worden wegens privacyredenen achter gesloten deuren besproken. Deze openbaarheid uit zich ook in het publiek maken van de agenda. Deze wordt ad valvas geafficheerd en aan de lokale perscontacten bezorgd. De OCMW-Raad kwam 12 keer samen in het werkingsjaar Afvaardigingen a. Het OCMW heeft in 2011 vertegenwoordigers in diverse verenigingen en organisaties. ORGANISATIE AFVAARDIGING PLAATSVERVANGERS AudiO Raad van Beheer Piet Lampaert, sp.a Geert Versnick, Open Vld Algemene Vergadering Geert Versnick, Open Vld Adviescommissie stuurgroep Jef Vermaere, ontvanger Geert Vergaerde, vanaf 9 juni 2011 AZ-Jan Palfijn Algemene Vergadering 1. Geert Versnick, Open Vld 2. Pascal Verbeke, sp.a 3. Paul Pataer, Groen! Evita Willaert, Groen! vanaf juli Chantal Sysmans, CD&V 5. Anna Inghelram, Vl Belang 10

11 ORGANISATIE AFVAARDIGING PLAATSVERVANGERS 6. Piet Lampaert, sp.a, 2e ov 7. Anne Bottequin, Open Vld 8. Dirk Holemans, Groen! 9. Ingrid Vandaele, sp.a 10. Christian Bauwens, Vl.Belang 11. Frank Wijnakker, Open Vld 12. Jurgen Bockstaele, sp.a 13. C. Verschooten, Open Vld 14. Aline Maes, sp.a 15. Jeroen Lemaitre, N-VA Raad van Bestuur Geert Versnick, Open Vld Piet Lampaert, sp.a (2e ov) Anne Bottequin, Open Vld Dirk Holemans, Groen! Christian Bauwens, Vl Belang Jeroen Lemaitre, N-VA Cédric Verschooten, Open Vld Jurgen Bockstaele, sp.a CEVI Bisdomplein Gent Managementcomité Geert Versnick, Open Vld Piet Lampaert, sp.a (2e ov) Anne Bottequin, Open Vld Jurgen Bockstaele, sp.a Algemene Vergadering Frank Wijnakker, Open Vld Pascal Verbeke, sp.a Raad van Bestuur: > : Pascal Verbeke, sp.a Commissie Juridische Geertje Van Doorne, coördinator Bijstand Juridische dienst Deontologische commissie Piet Lampaert, sp.a Jacques Bottequin, Open Vld Chantal Sysmans, CD&V Christian Bauwens, Vl. Belang Digipolis Telepolis Antwerpen Generaal Armstrongweg Antwerpen tel: fax: Ethias INFOHOS Legeweg 157F 8020 Oostkamp Raad van Bestuur Frank Wijnakker, Open Vld Algemene Vergadering (Piet Lampaert, sp.a) Algemene Vergadering Piet Lampaert, sp.a Algemene Vergadering Geert Versnick, Open Vld Jurgen Bockstaele, sp.a Jeroen Lemaitre, N-VA Dirk Holemans, Groen! Pascal Verbeke, sp.a Liesbet Vertriest, juriste, staflid Diensten van de Secretaris Jurgen Bockstaele, sp.a Erwin Devriendt, Open Vld Geert Verbeke, CD&V Anna Inghelram, Vl. Belang 11

12 ORGANISATIE AFVAARDIGING PLAATSVERVANGERS Intern AUDITCOMITE Jobpunt Vlaanderen Lokale Adviescommissie (LAC, Gas en elektriciteit) (ZP) P/a Onderbergen Gent Lokale Adviescommissie (LAC, water) P/a Onderbergen Gent Netwerk Palliatieve Thuiszorg Gent - Eeklo Jubileumlaan Gent nv Eigen Heerd is Goud Weerd Burgstraat 148, Gent PAOV Platform Arbeidszorg Oost-Vlaanderen P/a Gouvernementstraat Gent Paritaire Huurcommissie: Proeftuinen ism VDAB Provinciale Stuurgroep Welzijnsoverleg: Provinciale Woonraad: Redactieraad Lokale Besturen en Werk (Uitg. Politea ism VVSG) Regionaal Netwerk Arbeidszorg Gent-Eeklo Regionaal Welzijnsoverleg Gent: Raad van Bestuur Geert Versnick, Open Vld Jurgen Bockstaele, sp.a Leden Vast Bureau secretaris ontvanger Algemene Vergadering Luc Kupers, OCMW-secretaris Christine Grillaert, diensthoofd MW, vz commissie Ingrid Vandaele, sp.a Lieve Van den Hende, adm medew, secretariaat Christel Herman, hoofdmw, vz commissie Cédric Verschooten, Open Vld Marianne François, adm medew. secretariaat Raad van Bestuur Geert Versnick, Open Vld Aline Maes, sp.a Pascale Hulpiau, directeur OZ Algemene Vergadering Pascale Hulpiau, directeur OZ Raad van Bestuur Frank Wijnakker, Open Vld Receptiewerking Platform David De Keukelaere, diensthoofd MW. Tom Van Poele, hoofdmw. Geraldine Serras, coördinator SVK Stuurgroep Guido De Baere, diensthoofd MW, directeur Wonen & Activering vanaf 1 oktober 2011 Annemie Baetslé, directeur SD Geraldine Serras, coördinator SVK Annelies Vincent, juriste, adjunct van de directie SD David De Keukelaere, diensthoofd MW Tom Van Poele, hoofdmw. Algemene Vergadering + Raad van Bestuur (Ann Baudonck, diensthoofd MW, pvv vz.) Jurgen Bockstaele, sp.a (Christine Grillaert, diensthoofd MW, pvv vz) Frank Wijnakker, Open Vld. Marijke De Waele, hoofdmw. Marijke De Waele, hoofdmw. 12

13 ORGANISATIE AFVAARDIGING PLAATSVERVANGERS Annemie Baetslé, directeur SD Scheldevallei CV Brusselsesteenweg 479, 9050 Gentbrugge Algemene Vergadering + Raad van Bestuur Ingrid Vandaele, sp.a Stedelijke consultatieve Preventieraad P/a Sandra Rottiers Preventieambtenaar Stad Gent Sint Niklaasstraat Cédric Verschooten, Open Vld Gent Stedelijk Seniorenraad Stedelijke Woonraad Stuurgroep Ambulante Ergo Vlaamse Woonraad VVSG Vereniging Vlaamse Steden en Gemeenten Pavilhoenstraat Brussel VVSG - VCO Vlaams Overleg Bewonersbelangen Diksmuidelaan Berchem Voogd: Toeziend voogd: Vzw Agora Vzw Basiseducatie Hippoliet Lammensstr. 10, 9000 Gent Vzw Begeleid Wonen Willem Tellstraat Gent Vzw Cultuurkapel St.- Vincent Algemene Vergadering Geert Versnick, Open Vld Katia Sette, staflid OZ Raad van Bestuur Katia Sette, staflid OZ Afvaardiging namens SVK OCMW Gent Geraldine Serras, coördinator SVK Jan Lambrecht, diensthoofd OZ Kim Vanden Noortgate, ergotherapeute Vertegenwoordiger voor VVSG Geraldine Serras, coördinator SVK Directiecomité afd MW Luc Kupers, OCMW-secretaris. Stuurgroep Vormingscentrum Luc Blanckaert, vormingsconsulent Algemene Vergadering Aline Maes, sp.a Raad van Bestuur (1 plaatsvervanger) Aline Maes, sp.a Voogd: Aline Maes, sp.a Toeziend voogd: Anne Bottequin, Open Vld Guido De Baere, diensth. m.w. Raad van Bestuur Jurgen Bockstaele, sp.a Guido De Baere, diensthoofd MW, directeur Wonen & Activering vanaf 1 oktober 2011 Adviesraad: Aline Maes, sp.a Algemene Vergadering (19) Herman Van Nieuwenhuyze, vz Pascal Verbeke, sp.a. 13

14 ORGANISATIE AFVAARDIGING PLAATSVERVANGERS Frank Wijnakker, Open Vld Cédric Verschooten, Open Vld Ingrid Vandaele, sp.a, ov Jeroen Lemaitre, N-VA Annemie Baetslé, OCMWambtenaar Philippe Jacobs, OCMWambtenaar Christel Verleyen, OCMWambtenaar Raad van Bestuur Ingrid Vandaele, sp.a Frank Wijnakker, Open Vld, Cédric Verschooten, Open Vld, Jeroen Lemaitre, N-VA, Annemie Baetslé, OCMWambtenaar Christel Verleyen, OCMWambtenaar Dagelijks Bestuur Herman Van Nieuwenhuyze, vz Ingrid Vandaele, sp.a, ov Cédric Verschooten, Open VLD Annemie Baetslé, OCMWambtenaar, secretaris Christel Verleyen, OCMWambtenaar vzw ERSEV Oost- Vlaanderen: erkend regionaal samenwerkingsverband O-VL Gouvernementstr 1, Gent vzw Federatie van Vlaamse OCMW Maatschappelijk Werkers vzw Vzw Gent, stad in werking (GSIW) Vzw Gent, stad in werking (GSIW) - Partnerschapsverdrag Vzw KOMOSIE Vzw Kom-Pas: Algemene Vergadering Cédric Verschooten, Open Vld Luc Blanckaert, vormingsconsulent Algemene Vergadering Geert Versnick, Open Vld Beleidsgroep Geert Versnick, Open Vld Guido De Baere, diensthoofd MW, directeur Wonen & Activering vanaf 1 oktober 2011 Algemene Vergadering Pascal Verbeke, sp.a Evi Maes, techn. coördinator OTC Algemene Vergadering + Raad van Bestuur Guido De Baere, diensthoofd MW, directeur Wonen & Annelies Vincent 14

15 ORGANISATIE AFVAARDIGING PLAATSVERVANGERS Activering vanaf 1 oktober 2011 Vzw Logo: Ann Vanden Wyngaerd, diensthoofd MW, directeur Beleidsondersteuning vanaf 1 oktober 2011 Vzw Ovosit Raad van Bestuur & Algemene Vergadering Frank Vervaet, diensthoofd extramuraal OZ Vzw Platform Forensisch Psychiatrisch Centrum Algemene Vergadering Geert Versnick, Open Vld Begeleidingsgroep Annemie Baetslé, directeur SD vzw REGent Algemene Vergadering (6) Piet Lampaert, sp.a. Dirk Holemans, Groen! Christian Bauwens, VL.Belang Ann Bottequin, Open Vld. Jurgen Bockstaele, sp.a Aline Maes, sp.a Raad van Bestuur (3) - Frank Wijnakker, Open Vld - Jurgen Bockstaele, sp.a - Chantal Sysmans, CD&V Vzw Sodico = Sociale Dienst voor het personeel Onderbergen Gent Dagelijks Bestuur - Frank Wijnakker, Open Vld - Christel Herman, hoofdmw Algemene Vergadering (9) - Geert Versnick, Open Vld - Cédric Verschooten, Open Vld - Jurgen Bockstaele, sp.a - Ingrid Vandaele, sp.a - Dirk Holemans, Groen! - Chantal Sysmans, CD&V - Jeroen Lemaitre, N-VA - Christian Bauwens, Vl.Belang - Pascal Verbeke, sp.a Raad van Bestuur (6) - Geert Versnick, Open Vld - Cédric Verschooten, Open Vld - Jurgen Bockstaele, sp.a - Ingrid Vandaele, sp.a - Dirk Holemans, Groen! - Jeroen Lemaitre, N-VA Vzw Tolk- en Vertaalservice secretaris vzw: Kris Paermentier, HR Annemie Baetslé, directeur SD 15

16 ORGANISATIE AFVAARDIGING PLAATSVERVANGERS Vzw UNICE = Universitair Centrum Eerstelijnsgezondheidszor g Nieuw Gent Rerum Novarumplein 180b, Gent Algemene Vergadering Annie Schouppe, diensthoofd MW Rudy Coddens, schepen, sp.a Raad van Bestuur Rudy Coddens, schepen, sp.a Vzw Voetbal in de Stad Algemene Vergadering Anne Bottequin, Open Vld Raad van Beheer Jurgen Bockstaele, sp.a Vzw Woonfonds werkgroep Farmaka Cvba WoninGent Algemene Vergadering Bart Styl, hoofdmw Pascale Hulpiau, directeur OZ Geert Vergaerde, adviseur Financiën, ontvanger-financieel beheerder vanaf 1 juli 2011 Raad van Bestuur Erwin Lampaert, sp.a Dirk Holemans, Groen! Frank Wijnakker, Open Vld Netwerk Palliatieve Thuiszorg Gent-Eeklo Bilksken Lovendegem Buitengewone Algemene Vergadering Jurgen Bockstaele, sp.a RvB Geert Versnick, Open Vld, voorzitter Aline Maes, sp.a Pascale Hulpiau, directeur OZ Algemene Vergadering Pascale Hulpiau, directeur OZ GEEN b. Voogdij over de minderjarigen Aline Maes, raadslid, fungeert in de gevallen die door de wet zijn bepaald, als voogd over minderjarigen. Anne Bottequin, raadslid, fungeert als toeziende voogd. c. Samenstelling van de diverse organen Vervanging van de Voorzitter Vervanging secretaris Vast Bureau BC Campus Ledeberg Woon- en zorgcentrum De Erwin Lampaert, sp.a Veerle De bruyn, communicatieambtenaar Geert Versnick, Open Vld Erwin Lampaert, sp.a Dirk Holemans, Groen! Anne Bottequin, Open Vld Jurgen Bockstaele, sp.a Geert Versnick, Open Vld Anne Bottequin, Open Vld Cédric Verschooten, Open Vld Aline Maes, sp.a 16

17 Vijvers BC Campus St.- Amandsberg, Het Heiveld BC Campus Wondelgem, De Liberteyt BC Campus Zwijnaarde, Zonnebloem BC Lokale Dienstencentra en Serviceflats (opgeheven ) BC Ouderenzorg BC Patrimonium en Bouwprojecten BC Sociale Dienst BC Woonbeleid Pascal Verbeke, sp.a (ov) Jurgen Bockstaele, sp.a Chantal Sysmans, CD&V Geert Versnick, Open Vld Anne Bottequin, Open Vld Pascal Verbeke, sp.a (ov) Jeroen Lemaitre, N-VA Jurgen Bockstaele, sp.a Geert Versnick, Open Vld Anne Bottequin, Open Vld Piet Lampaert, sp.a (ov) Pascal Verbeke, sp.a Evita Willaert, Groen! Geert Versnick, Open Vld Anne Bottequin, Open Vld Jurgen Bockstaele, sp.a (ov) Pascal Verbeke, sp.a Paul Pataer, Groen! Evita Willaert, Groen!, vanaf juli 2011 Geert Versnick, Open Vld Erwin Lampaert, sp.a Frank Wijnakker, Open Vld Jeroen Lemaitre, N-VA Pascal Verbeke,sp.a Geert Versnick, Open Vld Anne Bottequin, Open Vld Jurgen Bockstaele, sp.a (ov) Piet Lampaert, sp.a Chantal Sysmans, CD&V Geert Versnick, Open Vld Ingrid Vandaele, sp.a (ov) Cédric Verschooten, Open Vld Aline Maes, sp.a Chantal Sysmans, CD&V Geert Versnick, Open Vld Cédric Verschooten, Open Vld Aline Maes, sp.a (ov) Pascal Verbeke, sp.a Paul Pataer, Groen! Evita Willaert, Groen! vanaf juli Ingrid Vandaele, sp.a Jeroen Lemaitre, N-VA Cédric Verschooten, Open Vld Erwin Lampaert, sp.a Chantal Sysmans, CD&V Aline Maes, sp.a Cédric Verschooten, Open Vld Jurgen Bockstaele, sp.a Ingrid Vandaele, sp.a Dirk Holemans, Groen! Cédric Verschooten, Open Vld Aline Maes, sp.a Piet Lampaert, sp.a Dirk Holemans, Groen! Aline Maes, sp.a Cédric Verschooten, Open Vld Jurgen Bockstaele, sp.a Cédric Verschooten, Open Vld Pascal Verbeke, sp.a Aline Maes, sp.a Jeroen Lemaitre, N-VA Jurgen Bockstaele, sp.a Anne Bottequin, Open Vld Pascal Verbeke, sp.a Jeroen Lemaitre, N-VA Frank Wijnakker, Open Vld Ingrid Vandaele, sp.a Jurgen Bockstaele, sp.a Dirk Holemans, Groen! 17

18 Managementteam 2011 Geert Versnick, Open Vld Luc Kupers, secretaris Jef Vermaere, ontvanger tot Geert Vergaerde, ontvanger/financieel beheerder vanaf Annemie Baetslé, directeur SD Pascale Hulpiau, directeur OZ Francine Vandewege, directeur BO en plaatsvervangend secretaris tot en met Kris Paermentier, HR Manager Wim Vandevijvere, beleidscoördinator FM Veerle De bruyn, communicatieambtenaar 1.3 Managementteam Het managementteam coördineert de diensten bij de beleidsvoorbereiding, de beleidsuitvoering en de beleidsevaluatie. Het bewaakt de eenheid in de werking, de kwaliteit van de organisatie, de werking van de diensten en de interne communicatie. De doelstelling van het managementteam is vastgelegd in het OCMW-decreet. Het managementteam bestond in 2011 uit: de voorzitter; de secretaris; de ontvanger; de directeur SD; de directeur OZ; de directeur HR; de directeur Facility Management; de kabinetsmedewerker van de secretaris; de kabinetschef van de voorzitter; de kabinetssecretaris van de voorzitter; (tot ) de communicatieambtenaar. Vanaf 2011 werd elke maand de directeur van Digipolis uitgenodigd om deel te nemen aan de vergadering. Tijdens zijn deelname worden vooral informaticagerelateerde materies besproken. Zo probeert het OCMW korter op de bal te spelen. Op 15 juni 2011 organiseerde het OCMW een studiemoment rond de nieuwe beleids- en beheerscyclus. Hierop waren zowel de managementteams van de stad en het OCMW, de verschillende directies van de stad en het OCMW-beleidsteam uitgenodigd. 18

19 List break2 a. Digitaal besluitvormingsproces In 2011 kwam het managementteam wekelijks op maandag samen. De communicatieambtenaar en de kabinetssecretaris van de secretaris notuleren en verspreiden de informatie binnen het OCMW. b. Directiecomité Naast het managementteam is er ook een directiecomité dat bestaat uit de secretaris, de ontvanger en de departementshoofden. Het directiecomité bleef ook in 2011 meerdere keren samenkomen om de financiële situatie van het OCMW te analyseren en beleidsopties voor te stellen. Verder werkte het directiecomité, n.a.v. de afgeronde functieweging en nieuwe noden binnen de ondersteunende diensten, aan het uittekenen van een nieuwe organisatiestructuur. c. OCMW-beleidsteam voor leidinggevenden Het OCMW-beleidsteam is een overlegstructuur waarbij het managementteam leidinggevenden en stafmedewerkers uit het middenkader uitnodigt. De beleidsteams vonden plaats in de Cultuurkapel van het OCMW of in de Campus Prins Filip. Aansluitend op het beleidsteam was er in mei en november ook de eedaflegging van nieuwe medewerkers. De doelstelling van het OCMW-beleidsteam is de samenwerking te bevorderen, maar ook om dienstoverschrijdend te werken en geïnformeerd te geraken over verschillende actuele managementthema s. Het is de bedoeling om op deze beleidsteams externe sprekers van diverse organisaties uit te nodigen om te netwerken, maar ook om op de hoogte te blijven van trends en evoluties in de overheidssector. In 2011 vonden er zes beleidsteams plaats waarin de volgende thema s aan bod kwamen: Wat is service design? Service design toegepast in De Liberteyt. Restyling politie. Inspiratie voor het Sociaal Huis? Aanwezigheidsbeleid: een stand van zaken. De grote lijnen van het HR-beleid. Business Intelligence: een voorstelling van het management rapport financiën. Stand van zaken beleids- en beheerscyclus. Interne controle: het vervolg op de workshops. Voorstelling Digipolis. Workshop rond ontwikkelingsreferentiekader. Stand van zaken kader. Stand van zaken aanwezigheidsbeleid. Stand van zaken bouwprojecten. Voorstelling jaaroverzicht en website. 19

20 The making of 'Alles ziet er anders uit hier in Zonnebloem. Voorstelling nieuwe taakverdeling van de stafdiensten van de secretaris. Voorstelling e-infobronnen. Kick off evaluaties Werkgroep personeelsaanvragen Voorstelling DIA-project stad en OCMW. Het project LEO (Loket en Onthaal) Stad Gent gelinkt aan visie Sociaal Huis OCMW Gent. voorstelling OCMW-bedrijfsfilm. Activering. Malnutritie in woonzorgcentra. Bottom-up evaluatie. Strategische planningstool Gent Coördinatie van enquêtes. 20

21 Deel 2 Diensten van de Secretaris 21

22 22

23 List break 2 Staf van de secretaris Adres Onderbergen Gent Aantal personeelsleden Staf van de secretaris: 5,4 voltijds equivalenten 6 koppen List break2 a. Realisaties De staf van de secretaris ondersteunt de secretaris en bereidt het wekelijkse managementteam voor. De dienst behandelde in 2011: 224 informatieve vragen van raadsleden; 50 aanvragen tot inzage van dossiers door raadsleden; 5 aanvragen tot bezoek van een dienst van het OCMW door raadsleden; 2 tuchtdossiers. Een derde werd opgestart en wordt voortgezet in b. Klachten tweede lijn De dienst staat in voor de klachten in tweede lijn. De staf van de secretaris beantwoordt dan ook alle klachten die geuit worden via de ombudsvrouw over het OCMW. Enkele keren per jaar komt de dienst samen met de ombudsvrouw om een aantal dossiers te bespreken en afspraken te maken. Als de ombudsvrouw haar jaarverslag bekendmaakt, wordt er inhoudelijk verder op ingegaan. c. Administratief toezicht Het Agentschap voor Binnenlands Bestuur oefent het administratief toezicht uit op het OCMW. De toezichthouder kan ook worden gevat op basis van een klacht. De klachten worden opgevolgd en beantwoord door de staf van de secretaris. Er werden in klachten aanhangig gemaakt bij het Agentschap voor Binnenlands Bestuur. d. Coördinatie patrimonium Een andere taak is het coördineren van ontwikkelingen op patrimoniumvlak, onder andere via de samenwerking met het Autonoom Gemeentelijk Stadsontwikkelingsbedrijf (AG SOB). Hiertoe behoren o.a. grote bouwprojecten of samenwerkingsverbanden die organisatieoverschrijdend zijn en in partnerschap met externe partners uitgewerkt worden. In 2011 werden onderhandelingen gevoerd inzake diverse patrimoniumprojecten. Enkele dossiers worden hier aangehaald: 23

24 Onderzoek naar mogelijke bestemming van panden in het Elisabethbegijnhof, in samenwerking met het AG SOB. Het dossier wordt in 2012 voorgelegd ter beslissing. Aankoop deel UCO-site in de Maïsstraat voor het OTC, deelname aan de conceptstudie rond de ontwikkeling van de site. onderhandelingen over de verkoop van de huidige locatie van het OTC aan de Fransevaart en de Van Bockxstaelestraat. Deze verkoop wordt in 2012 afgerond. e. Digitale besluitvorming In 2011 werd het E-besluitvormingsprogramma verder geoptimaliseerd. De staf is deel van het projectteam dat de verdere optimalisatie opvolgt en inhoudelijk bewaakt. Het huishoudelijk reglement werd aangepast aan de nieuwe besluitvormingsprocedure. f. Bewaking bestuurlijke indeling Voor een performante organisatie is een efficiënt besluitvormingsproces onontbeerlijk. In 2011 is er een bevoegheidsdelegatie tot stand gebracht van Raad naar Vast Bureau rond aanstellingen. Hierdoor kan de Personeelsdienst vlotter inspelen op de personeelswijzigingen. g. Uitbouw samenwerking Kwaliteit en Interne Controle Er is een intense samenwerking met Kwaliteit en Interne Controle met het oog op het uitbouwen van een systeem van kwaliteit en organisatiebeheersing. Vanuit overkoepelende initiatieven zoals het managementrapport en het project Business Intelligence werken we samen rond organisatieontwikkeling. h. Interne audit Interne audit is de toetsing van het kwaliteitssysteem van onze organisatie. Door op regelmatige basis een intern auditproject uit te voeren, krijgt de organisatie zicht op de mate waarin ons kwaliteitssysteem omgaat met onze belangrijkste risico s. Daarom zet het intern auditcomité, ondersteund door de diensten van de secretaris, in op een gestructureerde interne auditcyclus als deel van het organisatiebeheerssysteem. Voor het realiseren van interne auditprojecten deed OCMW Gent via het auditcomité in 2011 een beroep op 2 organisaties, Audio en Ernst & Young. De volgende projecten werden opgestart: risicoanalyse op departementsniveau (Ernst & Young); onderzoek van de onderhoudscontracten van de woonzorgcentra (Ernst & Young); onderzoek van de maatschappelijke dienstverlening deel 2/3 (Audio); onderzoek van de verzekeringen (Audio); onderzoek van de facturatie door de CAW (Ernst & Young); onderzoek van de maatschappelijke dienstverlening deel 3/3 (Audio). 24

25 Van de volgende projecten werd het eindverslag in 2011 ingediend: onderzoek van de financiële stromen (Audio); onderzoek van de lokale dienstencentra (Audio); onderzoek van de maatschappelijke dienstverlening deel 1/3 (Audio); risicoanalyse op departementsniveau (Ernst & Young); onderzoek van de onderhoudscontracten van de wzc (Ernst & Young); onderzoek van de verzekeringen (Audio); onderzoek van de facturatie door de CAW (Ernst & Young). De aanbevelingen uit de voltooide projecten zijn door Interne Controle opgenomen in de stuurkaarten. Een overzicht is beschikbaar in het jaarverslag Interne Controle. 25

Het Jaarverslag 2010 is een intern document van OCMW Gent. Dit document vormt de inhoudelijke weergave bij de Jaarrekening 2010 van OCMW Gent.

Het Jaarverslag 2010 is een intern document van OCMW Gent. Dit document vormt de inhoudelijke weergave bij de Jaarrekening 2010 van OCMW Gent. Voorwoord Het Jaarverslag 2010 is een intern document van OCMW Gent. Dit document vormt de inhoudelijke weergave bij de Jaarrekening 2010 van OCMW Gent. Het jaarverslag geeft een gedetailleerde samenvatting

Nadere informatie

Het Jaarverslag 2013 is een intern document van OCMW Gent. Dit document vormt de inhoudelijke weergave bij de Jaarrekening 2013 van OCMW Gent.

Het Jaarverslag 2013 is een intern document van OCMW Gent. Dit document vormt de inhoudelijke weergave bij de Jaarrekening 2013 van OCMW Gent. Voorwoord Het Jaarverslag 2013 is een intern document van OCMW Gent. Dit document vormt de inhoudelijke weergave bij de Jaarrekening 2013 van OCMW Gent. Het jaarverslag geeft een gedetailleerde samenvatting

Nadere informatie

OCMW JAAROVERZICHT OCMW GENT STAPT MET U MEE

OCMW JAAROVERZICHT OCMW GENT STAPT MET U MEE OCMW JAAROVERZICHT 2014 OCMW GENT STAPT MET U MEE VOORWOORD Beste lezer OCMW Gent heeft als doel het welzijn van alle Gentenaars te bevorderen. We beseffen echter maar al te goed dat we deze taak niet

Nadere informatie

Beleidsnota 2007-2012. Duurzaam activeren & wonen

Beleidsnota 2007-2012. Duurzaam activeren & wonen Beleidsnota 2007-2012 Beleidsnota 2007-2012 Duurzaam activeren & wonen Inhoudstafel Woord vooraf 2 1. Maatschappelijke situering 4 2. Missie 7 3. Waarden 9 4. Algemeen maatschappelijke dienstverlening

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING RAAD VAN 20 FEBRUARI 2014 AGENDA RAAD OPENBARE ZITTING

MEMORIE VAN TOELICHTING RAAD VAN 20 FEBRUARI 2014 AGENDA RAAD OPENBARE ZITTING MEMORIE VAN TOELICHTING RAAD VAN 20 FEBRUARI 2014 AGENDA RAAD OPENBARE ZITTING 1. Opvolging en goedkeuring verslag vorige. 2. Project Visite. Stand van zaken. 3. Tussenkomstbeleid in energiekosten. Voorstel

Nadere informatie

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen open zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 10 december 2013-19:00 uur Locatie Oude Raadzaal (Onderbergen 86-9000 Gent) Aanwezig De heer Rudy Coddens, voorzitter Mevrouw Evita Willaert,

Nadere informatie

Woord vooraf. Een jaarverslag maken en lezen, is even terugblikken en stilstaan bij de geleverde inspanningen van het voorbije jaar.

Woord vooraf. Een jaarverslag maken en lezen, is even terugblikken en stilstaan bij de geleverde inspanningen van het voorbije jaar. OCMW HARELBEKE Woord vooraf Mevrouw, Mijnheer, Voor u ligt het jaarverslag 2013. Een jaarverslag maken en lezen, is even terugblikken en stilstaan bij de geleverde inspanningen van het voorbije jaar. Zoals

Nadere informatie

Solliciteer bij. OCMW Gent. en bepaal je eigen toekomst. een hart voor Gent, een hart voor je job

Solliciteer bij. OCMW Gent. en bepaal je eigen toekomst. een hart voor Gent, een hart voor je job Solliciteer bij OCMW Gent en bepaal je eigen toekomst een hart voor Gent, een hart voor je job Op zoek naar een uitdagende job? OCMW Gent een vat vol kansen! een hart voor Gent, een hart voor je job Inhoudstafel

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN 81 VOORWOORD

OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN 81 VOORWOORD INHOUDSTAFEL VOORWOORD 2 WERKING 2014 3 FINANCIËLE EN SOCIALE HULP 5 INKOMEN 1 ONDERSTEUNING EN OPVOEDING 1 VOORDELEN EN PREMIES 1 JURIDISCH ADVIES 1 SCHULDEN 1 CRISISOPVANG 1 SOCIAAL HUREN 1 ASIELZOEKERS

Nadere informatie

VERSLAG DIENSTVERLENING

VERSLAG DIENSTVERLENING OCMW HEUSDEN-ZOLDER Sint-Willibrordusplein 4, 3550 Heusden-Zolder tel. 011 45 61 50 - fax 011 45 61 51 www.ocmwheusdenzolder.be info@ocmwheusdenzolder.be VERSLAG DIENSTVERLENING JAARREKENING dienstjaar

Nadere informatie

Gent tegen armoede. Armoedebeleidsplan Gent 2014-2019. Groeiactieplan Acties in uitvoering 2014-2015

Gent tegen armoede. Armoedebeleidsplan Gent 2014-2019. Groeiactieplan Acties in uitvoering 2014-2015 Gent tegen armoede Armoedebeleidsplan Gent 2014-2019 Groeiactieplan Acties in uitvoering 2014-2015 Departement Sociale Dienstverlening OCMW Gent Cel armoedebestrijding INHOUDSTAFEL Inleiding... 2 Vertaling

Nadere informatie

AANWERVINGSBROCHURE. Boekhouder Beleidsmedewerker financiële dienst

AANWERVINGSBROCHURE. Boekhouder Beleidsmedewerker financiële dienst AANWERVINGSBROCHURE Boekhouder Beleidsmedewerker financiële dienst 1. Een nieuwe financiële dienst! Helemaal nieuw is het uiteraard niet. Zoals elk lokaal bestuur heeft zowel de gemeente als het OCMW van

Nadere informatie

L O K A A L S O C I A A L B E L E I D S P L A N

L O K A A L S O C I A A L B E L E I D S P L A N OCMW TONGEREN Dijk 124 3700 TONGEREN Tel. (012)45 92 50 Fax (012)45 92 96 L O K A A L S O C I A A L B E L E I D S P L A N 2 0 0 8-2 0 1 4 Goedgekeurd in de Gemeenteraad dd. 26.02.2008 Goedgekeurd in de

Nadere informatie

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen open zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 13 mei 2014-19:00 uur Locatie Raadzaal - Sint-Martensstraat - Gent Aanwezig De heer Rudy Coddens, voorzitter Mevrouw Evita Willaert, raadslid;

Nadere informatie

Zonder omwegen 8JAARVERSLAG. POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid POD MI 2008 1

Zonder omwegen 8JAARVERSLAG. POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid POD MI 2008 1 Zonder omwegen 8JAARVERSLAG POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid > POD MI 2008 1 INHOUD Voorwoord 3 1 Vooruitkijken 4 2 Het beleid voorbereiden 8 3

Nadere informatie

Budgetbeheer: De Oplossing?!

Budgetbeheer: De Oplossing?! Budgetbeheer: De Oplossing?! Studiegebied Sociaal Agogisch Werk Opleiding Sociaal Werk Optie Maatschappelijk Werk Academiejaar 2004-2005 Student Severine Geeraert Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Woord

Nadere informatie

Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC)

Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC) 1 Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC) Inhoud Inleiding. 4 1. De Lokale Adviescommissie. 6 1. 1. Opdracht en juridisch kader. 6 1. 2. Drie partijen elk hun rol en verantwoordelijkheid.

Nadere informatie

Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid. Beleidstekst voor de bestuursperiode 2013-2018

Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid. Beleidstekst voor de bestuursperiode 2013-2018 Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid Beleidstekst voor de bestuursperiode 2013-2018 ONTWERPVERSIE 15 januari 2013 Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid 2 Beleidstekst 2013 2018 (ontwerp

Nadere informatie

OCMW J A A R O V E R Z I C H T

OCMW J A A R O V E R Z I C H T OCMW JAAROVERZICHT 213 dienstverlening Focus op armoedebestrijding, activering en ouderenzorg interne werking en financiën Een beeld van de organisatie VOORWOORD Beste lezer Met veel plezier stellen we

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. .be

JAARVERSLAG 2013. .be JAARVERSLAG 2013.be INHOUD Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be RSZPPO Jozef II-straat 47 1000 Brussel Tel. 02 239 12

Nadere informatie

e. Vlaams Intersectoraal Akkoord... 44 f. Schuldhulpverlening... 45 6. MOD WVG - afdeling Ondersteuning Werking... 47 a. Financieel management...

e. Vlaams Intersectoraal Akkoord... 44 f. Schuldhulpverlening... 45 6. MOD WVG - afdeling Ondersteuning Werking... 47 a. Financieel management... Inhoud 1. Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin... 5 a. Internationaal beleid... 5 b. Communicatie... 6 c. Archiefbeleid... 9 d. Gelijke kansen... 10 e. Vlaanderen in Actie - Flanders' Care...

Nadere informatie

Jaarverslag. Koningsstraat 138/2 1000 Brussel

Jaarverslag. Koningsstraat 138/2 1000 Brussel Jaarverslag 2013 Koningsstraat 138/2 1000 Brussel Inhoud 1. De Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole (FOD B&B)... 3 1.1. Zijn opdrachten... 3 1.2. De dienst van de Voorzitter en het directiecomité...

Nadere informatie

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN LUBBEEK

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN LUBBEEK PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN LUBBEEK BELEIDSNOTA BUDGET 2010 1. INLEIDING De beleidsnota verwoordt het beleid dat de Raad voor Maatschappelijk Welzijn gedurende

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. vzw HCA Oost-Vlaanderen, Dok Noord 4 hal 25, 9000 Gent. Tel: 0491/27 30 50 Fax: 09/219 06 17 www.hca-ovl.be

Jaarverslag 2011. vzw HCA Oost-Vlaanderen, Dok Noord 4 hal 25, 9000 Gent. Tel: 0491/27 30 50 Fax: 09/219 06 17 www.hca-ovl.be Jaarverslag 2011 vzw HCA Oost-Vlaanderen, Dok Noord 4 hal 25, 9000 Gent Tel: 0491/27 30 50 Fax: 09/219 06 17 www.hca-ovl.be Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Voorwoord... 4 Hoofdstuk 1 Situering van de

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar. Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be

Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar. Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be Inhoud Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be RSZPPO Jozef II-straat 47 1000 Brussel Tel 02 239 12 11 Fax 02 239 13 80

Nadere informatie

Sedert 4 opeenvolgende jaren stellen wij het jaarverslag van het OCMW Hasselt uitsluitend

Sedert 4 opeenvolgende jaren stellen wij het jaarverslag van het OCMW Hasselt uitsluitend Sedert 4 opeenvolgende jaren stellen wij het jaarverslag van het OCMW Hasselt uitsluitend elektronisch ter beschikking, via deze website. Wij focussen in deze editie op belangrijke actiepunten in 2012

Nadere informatie

jaarverslag To be continued...

jaarverslag To be continued... jaarverslag 2012 To be continued... Jaarverslag 2 012 Fonds voor de BEROEPSZIEKTEN Verantwoordelijke uitgever: Jan Uytterhoeven, Sterrenkundelaan 1 1210 Brussel Redactie en vormgeving: Alexander Van de

Nadere informatie

Meerjarenplan 2008-2012

Meerjarenplan 2008-2012 OCMW Wevelgem - p. 1 VOORWOORD INLEIDING 5 1. Situering van het meerjarenplan 2008-2012 5 1.1. Vorm 5 1.2. Inhoud 5 1.3. Procedure 6 2. Het meerjarenplan 2008-2012 6 DEEL I : STRATEGISCHE NOTA 7 I. Algemene

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 OCMW BEVEREN

Jaarverslag 2014 OCMW BEVEREN Jaarverslag 2014 OCMW BEVEREN O INHOUD BELEIDSNOTA... 5 I. Inleiding... 5 II. Missie, Visie en waarden... 7 1. Missie... 7 2. Visie... 7 3. Waarden... 8 III. OCMW Beleidsorganen... 9 1. Identificatie

Nadere informatie

LINGER. SLN-leden starten met vernieuwde loopbaanbegeleiding. Jaargang 18 - nummer 4 juli - september 2013

LINGER. SLN-leden starten met vernieuwde loopbaanbegeleiding. Jaargang 18 - nummer 4 juli - september 2013 BELGIË-BELGIQUE P.B. Jaargang 18 9000 - Nummer GENT 1 4 3/5041 TWEEMAANDELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN HET VLAAMS STEUNPUNT LOKALE NETWERKEN OPLEIDING EN TEWERKSTELLING Afgiftekantoor 9000 Gent 1 Erkenning: P

Nadere informatie