Het Jaarverslag 2011 is een intern document van OCMW Gent. Dit document vormt de inhoudelijke weergave bij de Jaarrekening 2011 van OCMW Gent.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het Jaarverslag 2011 is een intern document van OCMW Gent. Dit document vormt de inhoudelijke weergave bij de Jaarrekening 2011 van OCMW Gent."

Transcriptie

1 Voorwoord Het Jaarverslag 2011 is een intern document van OCMW Gent. Dit document vormt de inhoudelijke weergave bij de Jaarrekening 2011 van OCMW Gent. Het jaarverslag geeft een gedetailleerde samenvatting van wat OCMWpersoneelsleden voor de Gentse burger realiseerden. Het verslag bestaat uit zes delen: Deel 1: Het OCMW van Gent Deel 2: Diensten van de secretaris Deel 3: Sociale Dienst Deel 4: Ouderenzorg Deel 5: Personeel en Organisatie Deel 6: AG SOB Het verslag over elke dienst wordt vooraf gegaan door het adres, het aantal personeelsleden en de doelstellingen om zo tot een beschrijving van de realisaties van het werkingsjaar 2011 te komen. Het aanwezige cijfermateriaal werd maximaal in vergelijking gebracht met voorgaande jaren zodat trends en evoluties zichtbaar worden. Het jaarverslag 2011 is geschreven in de periode februari tot april door tientallen medewerkers in de organisatie. De eindredactie gebeurde door de dienst Communicatie. Indien u exemplaren wenst bij te bestellen kan dit bij: OCMW Gent Communicatie Onderbergen Gent Luc Kupers OCMW secretaris Geert Versnick OCMW voorzitter 1

2 2

3 Deel 1: Het OCMW van Gent 1 Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) Raad voor Maatschappelijk Welzijn Afvaardigingen Managementteam...18 Deel 2: Diensten van de Secretaris 2 Staf van de secretaris Bestuursondersteuning Juridisch Advies en Kennisbeheer Kernopdrachten Realisaties...30 Deel 3: Sociale Dienst 5 Staf Beleidsondersteuning Missie Realisaties Algemene beleidsondersteuning Dataplanning Informatie en communicatie Lokaal Sociaal Beleid en cel Armoedebestrijding Lokaal Sociaal Beleid Gent Cel Armoedebestrijding Een open deur dichtbij Centraal Onthaal Welzijnsbureaus Welzijnsbureaus en antennes Welzijnsbureau: een open huis en samenwonen met anderen Welzijnsoverleg Het leefloon en levensminimum in cijfers Vreemdelingen EU burgers Asielzoekers en precaire statuten Onthaal vreemdelingen/helpdesk Psychologische dienst Doelstelling Realisaties Methodische cellen Methodische cel Perspectief Methodische cel Jongerenwerking (JOW) Methodische cel Integrale Gezinsbegeleiding Juridische dienst Rechtshulp aan elke burger Toepassing OCMW-reglementering Doelstelling Cijfers Handhaving Doelstelling Cijfers

4 9.4 Schuldbemiddeling Realisaties Activering Organogram De hoofdlijnen van OTC Cliëntenprofiel van het OTC Samenwerkingsverbanden Trajectbegeleiding Interculturalisering sociale dienstverlening OTC Leerwerkplekken De Karwijdienst De Poetsploeg De Laadbrug en Schuitschaaf Emancipatorische Werking Basiswerkingen Ledeberg en t Centrum Perfect is saai Bougez Bougez Digtales OCMW info Getuigenissen OCMW-info Dialooggroep klantenparticipatie In de kijker Herverhalen Vorming kansarmoede voor nieuwe medewerkers t Rondpunt Cultuurparticipatie Opnieuw je eigen centen beheren Vorming Schuldhulpverlening Ervaringsdeskundige Samenwerking met sociaal artistiek theater Victoria Deluxe Jongerenproject Extra Time Arbeidszorgproject Ervaringsbewijs Vakantiewerking De Pagadder Energiecel Sociaal fonds voor gas en elektriciteit Lokale adviescommissie (LAC) LAC Eandis LAC TMVW Sociaal stookoliefonds Tussenkomst in brandstofkosten Vzw REGent Gezondheidszorg Handhavingsbeleid E-carmed Thuislozenzorg Doelstelling Doelgroep Cijfers Hulpverleningsaanbod Wonen Doelstelling Woningen Sociaal Verhuurkantoor (SVK) Noodwoningen

5 Zekerheidstellingen en bankwaarborgen Woonbegeleiding Onthaal Project Intensieve Woonbegeleiding Samenwerkingsprotocol Daklozen Samenwerkingsprotocol Woonbegeleiding De Baai Deel 4: Ouderenzorg 16 Staf ouderenzorg Doelstelling Realisaties Woonzorgcentra Zelfstandig wonen en projecten Lokale dienstencentra Overkoepelende projecten Negen Lokale dienstencentra Identificatiegegevens van de negen centra De lokale dienstencentra in cijfers Vrijwilligers per centrum: leeftijds- en sekseverdeling Drie pijlers: informatie activiteiten dienstverlening Realisaties Zelfstandig wonen en projecten Zelfstandige woonvormen Identificatiegegevens Zorg in cijfers De drie zelfstandige woonvormen apart belicht Projecten Woonzorgcentra Identificatiegegevens van de vier woonzorgcentra Zorg in cijfers De vier woonzorgcentra apart belicht Maatschappelijke dienstverlening ouderenzorg Doelstelling AOO in cijfers Voorlopige bewindvoering Inventarisatie Deel 5 Personeel & Organisatie 19 Communicatie Kwaliteit en Interne Controle Coördinatie Informatica Archief Doelstelling Realisaties Human Resources Personeel Personeel van het OCMW Gent Organisatie Rechtspositieregeling Ouderenzorg Project aanwezigheidsbeleid

6 Formatiewijziging OCMW Gent Opmaak personeelsbudget E-hrm Intern meldingsmanagement HR Werkgroep Personeelaanvragen Antidiscriminatiebeleid Proefproject telewerk Kerncijfers diversiteit Talent Selectie Vorming Loopbaanbegeleiding Sodico vzw Facility Grote projecten Facility Beheer onroerend goed in Nederland Grote aankoopdossiers Duurzame aankoop Preventie en Veiligheid Deel 6: AG SOB cel OCMW Gent 24 AG SOB cel OCMW Personeel Reguliere taken Opbrengsten, kosten en investeringen: Ontwikkelingsdossiers: Windmolens

7 Deel 1 Het OCMW van Gent 7

8 8

9 1 Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) Adres Hoofdzetel Onderbergen Gent 1.1 Raad voor Maatschappelijk Welzijn OCMW Gent wordt bestuurd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De leden van de Raad worden verkozen door de gemeenteraad en staan in verhouding tot het bevolkingscijfer van de Stad Gent. Voor Gent bestaat de Raad uit 15 leden. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn in 2011: VERSNICK Geert Open Vld Voorzitter Pataer Paul (tot juli 2011) Groen! Lid SYSMANS Chantal CD&V Lid INGHELRAM Anna Vlaams Belang Lid LAMPAERT Erwin sp.a BOTTEQUIN Anne Open VLD Lid HOLEMANS Dirk Groen! Lid VANDAELE Ingrid sp.a Lid BAUWENS Christian Vlaams Belang Lid BOCKSTAELE Jurgen sp.a Lid VERSCHOOTEN Cedric Open VLD Lid MAES Aline sp.a Lid LEMAITRE Jeroen N-VA Lid VERBEKE Pascal sp.a Lid WIJNAKKER Frank Open VLD Lid WILLAERT Evita Groen! lid Lid Ondervoorzitter Vast Bureau Korenlei 21 J 9000 Gent Bressers-Blanchaertlaan St-Denijs-Westrem Oudekouter Gentbrugge Maaltemeers Zwijnaarde Langebilkstraat Wondelgem Egelstraat Wondelgem Drongenstationstraat Drongen Nekkersputstraat Gent Tijl Uilenspiegelstraat Gentbrugge Wolterslaan Gent Morekstraat 329 Bus Wondelgem Kromme Wal Gent Kleine Schuurstraat Sint-Amandsberg Drongenhof Gent Rietorchisstraat 8B 9041 Oostakker Parklaan 11C 9000 Gent 9

10 De voorzitter is van rechtswege voorzitter van het Vast Bureau en de Bijzondere Comités. Het Vast Bureau is belast met het afhandelen van de zaken van het dagelijks bestuur en komt wekelijks samen. De Raad van het OCMW heeft daarnaast Bijzondere Comités opgericht waaraan welomschreven bevoegdheden werden overgedragen. Deze comités zijn: Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst; Bijzonder Comité voor Campus Het Heiveld; Bijzonder Comité voor Campus De Vijvers; Bijzonder Comité voor Campus Zonnebloem; Bijzonder Comité voor Campus De Liberteyt; Bijzonder Comité Ouderenzorg; Bijzonder Comité Patrimonium en Bouwprojecten; Bijzonder Comité Woonbeleid. Door het decreet van 5 juli 2002 zijn de vergaderingen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn openbaar. Alleen persoonsgebonden dossiers worden wegens privacyredenen achter gesloten deuren besproken. Deze openbaarheid uit zich ook in het publiek maken van de agenda. Deze wordt ad valvas geafficheerd en aan de lokale perscontacten bezorgd. De OCMW-Raad kwam 12 keer samen in het werkingsjaar Afvaardigingen a. Het OCMW heeft in 2011 vertegenwoordigers in diverse verenigingen en organisaties. ORGANISATIE AFVAARDIGING PLAATSVERVANGERS AudiO Raad van Beheer Piet Lampaert, sp.a Geert Versnick, Open Vld Algemene Vergadering Geert Versnick, Open Vld Adviescommissie stuurgroep Jef Vermaere, ontvanger Geert Vergaerde, vanaf 9 juni 2011 AZ-Jan Palfijn Algemene Vergadering 1. Geert Versnick, Open Vld 2. Pascal Verbeke, sp.a 3. Paul Pataer, Groen! Evita Willaert, Groen! vanaf juli Chantal Sysmans, CD&V 5. Anna Inghelram, Vl Belang 10

11 ORGANISATIE AFVAARDIGING PLAATSVERVANGERS 6. Piet Lampaert, sp.a, 2e ov 7. Anne Bottequin, Open Vld 8. Dirk Holemans, Groen! 9. Ingrid Vandaele, sp.a 10. Christian Bauwens, Vl.Belang 11. Frank Wijnakker, Open Vld 12. Jurgen Bockstaele, sp.a 13. C. Verschooten, Open Vld 14. Aline Maes, sp.a 15. Jeroen Lemaitre, N-VA Raad van Bestuur Geert Versnick, Open Vld Piet Lampaert, sp.a (2e ov) Anne Bottequin, Open Vld Dirk Holemans, Groen! Christian Bauwens, Vl Belang Jeroen Lemaitre, N-VA Cédric Verschooten, Open Vld Jurgen Bockstaele, sp.a CEVI Bisdomplein Gent Managementcomité Geert Versnick, Open Vld Piet Lampaert, sp.a (2e ov) Anne Bottequin, Open Vld Jurgen Bockstaele, sp.a Algemene Vergadering Frank Wijnakker, Open Vld Pascal Verbeke, sp.a Raad van Bestuur: > : Pascal Verbeke, sp.a Commissie Juridische Geertje Van Doorne, coördinator Bijstand Juridische dienst Deontologische commissie Piet Lampaert, sp.a Jacques Bottequin, Open Vld Chantal Sysmans, CD&V Christian Bauwens, Vl. Belang Digipolis Telepolis Antwerpen Generaal Armstrongweg Antwerpen tel: fax: Ethias INFOHOS Legeweg 157F 8020 Oostkamp Raad van Bestuur Frank Wijnakker, Open Vld Algemene Vergadering (Piet Lampaert, sp.a) Algemene Vergadering Piet Lampaert, sp.a Algemene Vergadering Geert Versnick, Open Vld Jurgen Bockstaele, sp.a Jeroen Lemaitre, N-VA Dirk Holemans, Groen! Pascal Verbeke, sp.a Liesbet Vertriest, juriste, staflid Diensten van de Secretaris Jurgen Bockstaele, sp.a Erwin Devriendt, Open Vld Geert Verbeke, CD&V Anna Inghelram, Vl. Belang 11

12 ORGANISATIE AFVAARDIGING PLAATSVERVANGERS Intern AUDITCOMITE Jobpunt Vlaanderen Lokale Adviescommissie (LAC, Gas en elektriciteit) (ZP) P/a Onderbergen Gent Lokale Adviescommissie (LAC, water) P/a Onderbergen Gent Netwerk Palliatieve Thuiszorg Gent - Eeklo Jubileumlaan Gent nv Eigen Heerd is Goud Weerd Burgstraat 148, Gent PAOV Platform Arbeidszorg Oost-Vlaanderen P/a Gouvernementstraat Gent Paritaire Huurcommissie: Proeftuinen ism VDAB Provinciale Stuurgroep Welzijnsoverleg: Provinciale Woonraad: Redactieraad Lokale Besturen en Werk (Uitg. Politea ism VVSG) Regionaal Netwerk Arbeidszorg Gent-Eeklo Regionaal Welzijnsoverleg Gent: Raad van Bestuur Geert Versnick, Open Vld Jurgen Bockstaele, sp.a Leden Vast Bureau secretaris ontvanger Algemene Vergadering Luc Kupers, OCMW-secretaris Christine Grillaert, diensthoofd MW, vz commissie Ingrid Vandaele, sp.a Lieve Van den Hende, adm medew, secretariaat Christel Herman, hoofdmw, vz commissie Cédric Verschooten, Open Vld Marianne François, adm medew. secretariaat Raad van Bestuur Geert Versnick, Open Vld Aline Maes, sp.a Pascale Hulpiau, directeur OZ Algemene Vergadering Pascale Hulpiau, directeur OZ Raad van Bestuur Frank Wijnakker, Open Vld Receptiewerking Platform David De Keukelaere, diensthoofd MW. Tom Van Poele, hoofdmw. Geraldine Serras, coördinator SVK Stuurgroep Guido De Baere, diensthoofd MW, directeur Wonen & Activering vanaf 1 oktober 2011 Annemie Baetslé, directeur SD Geraldine Serras, coördinator SVK Annelies Vincent, juriste, adjunct van de directie SD David De Keukelaere, diensthoofd MW Tom Van Poele, hoofdmw. Algemene Vergadering + Raad van Bestuur (Ann Baudonck, diensthoofd MW, pvv vz.) Jurgen Bockstaele, sp.a (Christine Grillaert, diensthoofd MW, pvv vz) Frank Wijnakker, Open Vld. Marijke De Waele, hoofdmw. Marijke De Waele, hoofdmw. 12

13 ORGANISATIE AFVAARDIGING PLAATSVERVANGERS Annemie Baetslé, directeur SD Scheldevallei CV Brusselsesteenweg 479, 9050 Gentbrugge Algemene Vergadering + Raad van Bestuur Ingrid Vandaele, sp.a Stedelijke consultatieve Preventieraad P/a Sandra Rottiers Preventieambtenaar Stad Gent Sint Niklaasstraat Cédric Verschooten, Open Vld Gent Stedelijk Seniorenraad Stedelijke Woonraad Stuurgroep Ambulante Ergo Vlaamse Woonraad VVSG Vereniging Vlaamse Steden en Gemeenten Pavilhoenstraat Brussel VVSG - VCO Vlaams Overleg Bewonersbelangen Diksmuidelaan Berchem Voogd: Toeziend voogd: Vzw Agora Vzw Basiseducatie Hippoliet Lammensstr. 10, 9000 Gent Vzw Begeleid Wonen Willem Tellstraat Gent Vzw Cultuurkapel St.- Vincent Algemene Vergadering Geert Versnick, Open Vld Katia Sette, staflid OZ Raad van Bestuur Katia Sette, staflid OZ Afvaardiging namens SVK OCMW Gent Geraldine Serras, coördinator SVK Jan Lambrecht, diensthoofd OZ Kim Vanden Noortgate, ergotherapeute Vertegenwoordiger voor VVSG Geraldine Serras, coördinator SVK Directiecomité afd MW Luc Kupers, OCMW-secretaris. Stuurgroep Vormingscentrum Luc Blanckaert, vormingsconsulent Algemene Vergadering Aline Maes, sp.a Raad van Bestuur (1 plaatsvervanger) Aline Maes, sp.a Voogd: Aline Maes, sp.a Toeziend voogd: Anne Bottequin, Open Vld Guido De Baere, diensth. m.w. Raad van Bestuur Jurgen Bockstaele, sp.a Guido De Baere, diensthoofd MW, directeur Wonen & Activering vanaf 1 oktober 2011 Adviesraad: Aline Maes, sp.a Algemene Vergadering (19) Herman Van Nieuwenhuyze, vz Pascal Verbeke, sp.a. 13

14 ORGANISATIE AFVAARDIGING PLAATSVERVANGERS Frank Wijnakker, Open Vld Cédric Verschooten, Open Vld Ingrid Vandaele, sp.a, ov Jeroen Lemaitre, N-VA Annemie Baetslé, OCMWambtenaar Philippe Jacobs, OCMWambtenaar Christel Verleyen, OCMWambtenaar Raad van Bestuur Ingrid Vandaele, sp.a Frank Wijnakker, Open Vld, Cédric Verschooten, Open Vld, Jeroen Lemaitre, N-VA, Annemie Baetslé, OCMWambtenaar Christel Verleyen, OCMWambtenaar Dagelijks Bestuur Herman Van Nieuwenhuyze, vz Ingrid Vandaele, sp.a, ov Cédric Verschooten, Open VLD Annemie Baetslé, OCMWambtenaar, secretaris Christel Verleyen, OCMWambtenaar vzw ERSEV Oost- Vlaanderen: erkend regionaal samenwerkingsverband O-VL Gouvernementstr 1, Gent vzw Federatie van Vlaamse OCMW Maatschappelijk Werkers vzw Vzw Gent, stad in werking (GSIW) Vzw Gent, stad in werking (GSIW) - Partnerschapsverdrag Vzw KOMOSIE Vzw Kom-Pas: Algemene Vergadering Cédric Verschooten, Open Vld Luc Blanckaert, vormingsconsulent Algemene Vergadering Geert Versnick, Open Vld Beleidsgroep Geert Versnick, Open Vld Guido De Baere, diensthoofd MW, directeur Wonen & Activering vanaf 1 oktober 2011 Algemene Vergadering Pascal Verbeke, sp.a Evi Maes, techn. coördinator OTC Algemene Vergadering + Raad van Bestuur Guido De Baere, diensthoofd MW, directeur Wonen & Annelies Vincent 14

15 ORGANISATIE AFVAARDIGING PLAATSVERVANGERS Activering vanaf 1 oktober 2011 Vzw Logo: Ann Vanden Wyngaerd, diensthoofd MW, directeur Beleidsondersteuning vanaf 1 oktober 2011 Vzw Ovosit Raad van Bestuur & Algemene Vergadering Frank Vervaet, diensthoofd extramuraal OZ Vzw Platform Forensisch Psychiatrisch Centrum Algemene Vergadering Geert Versnick, Open Vld Begeleidingsgroep Annemie Baetslé, directeur SD vzw REGent Algemene Vergadering (6) Piet Lampaert, sp.a. Dirk Holemans, Groen! Christian Bauwens, VL.Belang Ann Bottequin, Open Vld. Jurgen Bockstaele, sp.a Aline Maes, sp.a Raad van Bestuur (3) - Frank Wijnakker, Open Vld - Jurgen Bockstaele, sp.a - Chantal Sysmans, CD&V Vzw Sodico = Sociale Dienst voor het personeel Onderbergen Gent Dagelijks Bestuur - Frank Wijnakker, Open Vld - Christel Herman, hoofdmw Algemene Vergadering (9) - Geert Versnick, Open Vld - Cédric Verschooten, Open Vld - Jurgen Bockstaele, sp.a - Ingrid Vandaele, sp.a - Dirk Holemans, Groen! - Chantal Sysmans, CD&V - Jeroen Lemaitre, N-VA - Christian Bauwens, Vl.Belang - Pascal Verbeke, sp.a Raad van Bestuur (6) - Geert Versnick, Open Vld - Cédric Verschooten, Open Vld - Jurgen Bockstaele, sp.a - Ingrid Vandaele, sp.a - Dirk Holemans, Groen! - Jeroen Lemaitre, N-VA Vzw Tolk- en Vertaalservice secretaris vzw: Kris Paermentier, HR Annemie Baetslé, directeur SD 15

16 ORGANISATIE AFVAARDIGING PLAATSVERVANGERS Vzw UNICE = Universitair Centrum Eerstelijnsgezondheidszor g Nieuw Gent Rerum Novarumplein 180b, Gent Algemene Vergadering Annie Schouppe, diensthoofd MW Rudy Coddens, schepen, sp.a Raad van Bestuur Rudy Coddens, schepen, sp.a Vzw Voetbal in de Stad Algemene Vergadering Anne Bottequin, Open Vld Raad van Beheer Jurgen Bockstaele, sp.a Vzw Woonfonds werkgroep Farmaka Cvba WoninGent Algemene Vergadering Bart Styl, hoofdmw Pascale Hulpiau, directeur OZ Geert Vergaerde, adviseur Financiën, ontvanger-financieel beheerder vanaf 1 juli 2011 Raad van Bestuur Erwin Lampaert, sp.a Dirk Holemans, Groen! Frank Wijnakker, Open Vld Netwerk Palliatieve Thuiszorg Gent-Eeklo Bilksken Lovendegem Buitengewone Algemene Vergadering Jurgen Bockstaele, sp.a RvB Geert Versnick, Open Vld, voorzitter Aline Maes, sp.a Pascale Hulpiau, directeur OZ Algemene Vergadering Pascale Hulpiau, directeur OZ GEEN b. Voogdij over de minderjarigen Aline Maes, raadslid, fungeert in de gevallen die door de wet zijn bepaald, als voogd over minderjarigen. Anne Bottequin, raadslid, fungeert als toeziende voogd. c. Samenstelling van de diverse organen Vervanging van de Voorzitter Vervanging secretaris Vast Bureau BC Campus Ledeberg Woon- en zorgcentrum De Erwin Lampaert, sp.a Veerle De bruyn, communicatieambtenaar Geert Versnick, Open Vld Erwin Lampaert, sp.a Dirk Holemans, Groen! Anne Bottequin, Open Vld Jurgen Bockstaele, sp.a Geert Versnick, Open Vld Anne Bottequin, Open Vld Cédric Verschooten, Open Vld Aline Maes, sp.a 16

17 Vijvers BC Campus St.- Amandsberg, Het Heiveld BC Campus Wondelgem, De Liberteyt BC Campus Zwijnaarde, Zonnebloem BC Lokale Dienstencentra en Serviceflats (opgeheven ) BC Ouderenzorg BC Patrimonium en Bouwprojecten BC Sociale Dienst BC Woonbeleid Pascal Verbeke, sp.a (ov) Jurgen Bockstaele, sp.a Chantal Sysmans, CD&V Geert Versnick, Open Vld Anne Bottequin, Open Vld Pascal Verbeke, sp.a (ov) Jeroen Lemaitre, N-VA Jurgen Bockstaele, sp.a Geert Versnick, Open Vld Anne Bottequin, Open Vld Piet Lampaert, sp.a (ov) Pascal Verbeke, sp.a Evita Willaert, Groen! Geert Versnick, Open Vld Anne Bottequin, Open Vld Jurgen Bockstaele, sp.a (ov) Pascal Verbeke, sp.a Paul Pataer, Groen! Evita Willaert, Groen!, vanaf juli 2011 Geert Versnick, Open Vld Erwin Lampaert, sp.a Frank Wijnakker, Open Vld Jeroen Lemaitre, N-VA Pascal Verbeke,sp.a Geert Versnick, Open Vld Anne Bottequin, Open Vld Jurgen Bockstaele, sp.a (ov) Piet Lampaert, sp.a Chantal Sysmans, CD&V Geert Versnick, Open Vld Ingrid Vandaele, sp.a (ov) Cédric Verschooten, Open Vld Aline Maes, sp.a Chantal Sysmans, CD&V Geert Versnick, Open Vld Cédric Verschooten, Open Vld Aline Maes, sp.a (ov) Pascal Verbeke, sp.a Paul Pataer, Groen! Evita Willaert, Groen! vanaf juli Ingrid Vandaele, sp.a Jeroen Lemaitre, N-VA Cédric Verschooten, Open Vld Erwin Lampaert, sp.a Chantal Sysmans, CD&V Aline Maes, sp.a Cédric Verschooten, Open Vld Jurgen Bockstaele, sp.a Ingrid Vandaele, sp.a Dirk Holemans, Groen! Cédric Verschooten, Open Vld Aline Maes, sp.a Piet Lampaert, sp.a Dirk Holemans, Groen! Aline Maes, sp.a Cédric Verschooten, Open Vld Jurgen Bockstaele, sp.a Cédric Verschooten, Open Vld Pascal Verbeke, sp.a Aline Maes, sp.a Jeroen Lemaitre, N-VA Jurgen Bockstaele, sp.a Anne Bottequin, Open Vld Pascal Verbeke, sp.a Jeroen Lemaitre, N-VA Frank Wijnakker, Open Vld Ingrid Vandaele, sp.a Jurgen Bockstaele, sp.a Dirk Holemans, Groen! 17

18 Managementteam 2011 Geert Versnick, Open Vld Luc Kupers, secretaris Jef Vermaere, ontvanger tot Geert Vergaerde, ontvanger/financieel beheerder vanaf Annemie Baetslé, directeur SD Pascale Hulpiau, directeur OZ Francine Vandewege, directeur BO en plaatsvervangend secretaris tot en met Kris Paermentier, HR Manager Wim Vandevijvere, beleidscoördinator FM Veerle De bruyn, communicatieambtenaar 1.3 Managementteam Het managementteam coördineert de diensten bij de beleidsvoorbereiding, de beleidsuitvoering en de beleidsevaluatie. Het bewaakt de eenheid in de werking, de kwaliteit van de organisatie, de werking van de diensten en de interne communicatie. De doelstelling van het managementteam is vastgelegd in het OCMW-decreet. Het managementteam bestond in 2011 uit: de voorzitter; de secretaris; de ontvanger; de directeur SD; de directeur OZ; de directeur HR; de directeur Facility Management; de kabinetsmedewerker van de secretaris; de kabinetschef van de voorzitter; de kabinetssecretaris van de voorzitter; (tot ) de communicatieambtenaar. Vanaf 2011 werd elke maand de directeur van Digipolis uitgenodigd om deel te nemen aan de vergadering. Tijdens zijn deelname worden vooral informaticagerelateerde materies besproken. Zo probeert het OCMW korter op de bal te spelen. Op 15 juni 2011 organiseerde het OCMW een studiemoment rond de nieuwe beleids- en beheerscyclus. Hierop waren zowel de managementteams van de stad en het OCMW, de verschillende directies van de stad en het OCMW-beleidsteam uitgenodigd. 18

19 List break2 a. Digitaal besluitvormingsproces In 2011 kwam het managementteam wekelijks op maandag samen. De communicatieambtenaar en de kabinetssecretaris van de secretaris notuleren en verspreiden de informatie binnen het OCMW. b. Directiecomité Naast het managementteam is er ook een directiecomité dat bestaat uit de secretaris, de ontvanger en de departementshoofden. Het directiecomité bleef ook in 2011 meerdere keren samenkomen om de financiële situatie van het OCMW te analyseren en beleidsopties voor te stellen. Verder werkte het directiecomité, n.a.v. de afgeronde functieweging en nieuwe noden binnen de ondersteunende diensten, aan het uittekenen van een nieuwe organisatiestructuur. c. OCMW-beleidsteam voor leidinggevenden Het OCMW-beleidsteam is een overlegstructuur waarbij het managementteam leidinggevenden en stafmedewerkers uit het middenkader uitnodigt. De beleidsteams vonden plaats in de Cultuurkapel van het OCMW of in de Campus Prins Filip. Aansluitend op het beleidsteam was er in mei en november ook de eedaflegging van nieuwe medewerkers. De doelstelling van het OCMW-beleidsteam is de samenwerking te bevorderen, maar ook om dienstoverschrijdend te werken en geïnformeerd te geraken over verschillende actuele managementthema s. Het is de bedoeling om op deze beleidsteams externe sprekers van diverse organisaties uit te nodigen om te netwerken, maar ook om op de hoogte te blijven van trends en evoluties in de overheidssector. In 2011 vonden er zes beleidsteams plaats waarin de volgende thema s aan bod kwamen: Wat is service design? Service design toegepast in De Liberteyt. Restyling politie. Inspiratie voor het Sociaal Huis? Aanwezigheidsbeleid: een stand van zaken. De grote lijnen van het HR-beleid. Business Intelligence: een voorstelling van het management rapport financiën. Stand van zaken beleids- en beheerscyclus. Interne controle: het vervolg op de workshops. Voorstelling Digipolis. Workshop rond ontwikkelingsreferentiekader. Stand van zaken kader. Stand van zaken aanwezigheidsbeleid. Stand van zaken bouwprojecten. Voorstelling jaaroverzicht en website. 19

20 The making of 'Alles ziet er anders uit hier in Zonnebloem. Voorstelling nieuwe taakverdeling van de stafdiensten van de secretaris. Voorstelling e-infobronnen. Kick off evaluaties Werkgroep personeelsaanvragen Voorstelling DIA-project stad en OCMW. Het project LEO (Loket en Onthaal) Stad Gent gelinkt aan visie Sociaal Huis OCMW Gent. voorstelling OCMW-bedrijfsfilm. Activering. Malnutritie in woonzorgcentra. Bottom-up evaluatie. Strategische planningstool Gent Coördinatie van enquêtes. 20

21 Deel 2 Diensten van de Secretaris 21

22 22

23 List break 2 Staf van de secretaris Adres Onderbergen Gent Aantal personeelsleden Staf van de secretaris: 5,4 voltijds equivalenten 6 koppen List break2 a. Realisaties De staf van de secretaris ondersteunt de secretaris en bereidt het wekelijkse managementteam voor. De dienst behandelde in 2011: 224 informatieve vragen van raadsleden; 50 aanvragen tot inzage van dossiers door raadsleden; 5 aanvragen tot bezoek van een dienst van het OCMW door raadsleden; 2 tuchtdossiers. Een derde werd opgestart en wordt voortgezet in b. Klachten tweede lijn De dienst staat in voor de klachten in tweede lijn. De staf van de secretaris beantwoordt dan ook alle klachten die geuit worden via de ombudsvrouw over het OCMW. Enkele keren per jaar komt de dienst samen met de ombudsvrouw om een aantal dossiers te bespreken en afspraken te maken. Als de ombudsvrouw haar jaarverslag bekendmaakt, wordt er inhoudelijk verder op ingegaan. c. Administratief toezicht Het Agentschap voor Binnenlands Bestuur oefent het administratief toezicht uit op het OCMW. De toezichthouder kan ook worden gevat op basis van een klacht. De klachten worden opgevolgd en beantwoord door de staf van de secretaris. Er werden in klachten aanhangig gemaakt bij het Agentschap voor Binnenlands Bestuur. d. Coördinatie patrimonium Een andere taak is het coördineren van ontwikkelingen op patrimoniumvlak, onder andere via de samenwerking met het Autonoom Gemeentelijk Stadsontwikkelingsbedrijf (AG SOB). Hiertoe behoren o.a. grote bouwprojecten of samenwerkingsverbanden die organisatieoverschrijdend zijn en in partnerschap met externe partners uitgewerkt worden. In 2011 werden onderhandelingen gevoerd inzake diverse patrimoniumprojecten. Enkele dossiers worden hier aangehaald: 23

24 Onderzoek naar mogelijke bestemming van panden in het Elisabethbegijnhof, in samenwerking met het AG SOB. Het dossier wordt in 2012 voorgelegd ter beslissing. Aankoop deel UCO-site in de Maïsstraat voor het OTC, deelname aan de conceptstudie rond de ontwikkeling van de site. onderhandelingen over de verkoop van de huidige locatie van het OTC aan de Fransevaart en de Van Bockxstaelestraat. Deze verkoop wordt in 2012 afgerond. e. Digitale besluitvorming In 2011 werd het E-besluitvormingsprogramma verder geoptimaliseerd. De staf is deel van het projectteam dat de verdere optimalisatie opvolgt en inhoudelijk bewaakt. Het huishoudelijk reglement werd aangepast aan de nieuwe besluitvormingsprocedure. f. Bewaking bestuurlijke indeling Voor een performante organisatie is een efficiënt besluitvormingsproces onontbeerlijk. In 2011 is er een bevoegheidsdelegatie tot stand gebracht van Raad naar Vast Bureau rond aanstellingen. Hierdoor kan de Personeelsdienst vlotter inspelen op de personeelswijzigingen. g. Uitbouw samenwerking Kwaliteit en Interne Controle Er is een intense samenwerking met Kwaliteit en Interne Controle met het oog op het uitbouwen van een systeem van kwaliteit en organisatiebeheersing. Vanuit overkoepelende initiatieven zoals het managementrapport en het project Business Intelligence werken we samen rond organisatieontwikkeling. h. Interne audit Interne audit is de toetsing van het kwaliteitssysteem van onze organisatie. Door op regelmatige basis een intern auditproject uit te voeren, krijgt de organisatie zicht op de mate waarin ons kwaliteitssysteem omgaat met onze belangrijkste risico s. Daarom zet het intern auditcomité, ondersteund door de diensten van de secretaris, in op een gestructureerde interne auditcyclus als deel van het organisatiebeheerssysteem. Voor het realiseren van interne auditprojecten deed OCMW Gent via het auditcomité in 2011 een beroep op 2 organisaties, Audio en Ernst & Young. De volgende projecten werden opgestart: risicoanalyse op departementsniveau (Ernst & Young); onderzoek van de onderhoudscontracten van de woonzorgcentra (Ernst & Young); onderzoek van de maatschappelijke dienstverlening deel 2/3 (Audio); onderzoek van de verzekeringen (Audio); onderzoek van de facturatie door de CAW (Ernst & Young); onderzoek van de maatschappelijke dienstverlening deel 3/3 (Audio). 24

25 Van de volgende projecten werd het eindverslag in 2011 ingediend: onderzoek van de financiële stromen (Audio); onderzoek van de lokale dienstencentra (Audio); onderzoek van de maatschappelijke dienstverlening deel 1/3 (Audio); risicoanalyse op departementsniveau (Ernst & Young); onderzoek van de onderhoudscontracten van de wzc (Ernst & Young); onderzoek van de verzekeringen (Audio); onderzoek van de facturatie door de CAW (Ernst & Young). De aanbevelingen uit de voltooide projecten zijn door Interne Controle opgenomen in de stuurkaarten. Een overzicht is beschikbaar in het jaarverslag Interne Controle. 25

Het Jaarverslag 2012 is een intern document van OCMW Gent. Dit document vormt de inhoudelijke weergave bij de Jaarrekening 2012 van OCMW Gent.

Het Jaarverslag 2012 is een intern document van OCMW Gent. Dit document vormt de inhoudelijke weergave bij de Jaarrekening 2012 van OCMW Gent. Voorwoord Het Jaarverslag 2012 is een intern document van OCMW Gent. Dit document vormt de inhoudelijke weergave bij de Jaarrekening 2012 van OCMW Gent. Het jaarverslag geeft een gedetailleerde samenvatting

Nadere informatie

Openbare zitting. Notulen openbare zitting van 11 augustus 2011 Voorstel: Goedkeuring Beslissing: goedgekeurd. Verlenging van de vereniging INFOHOS

Openbare zitting. Notulen openbare zitting van 11 augustus 2011 Voorstel: Goedkeuring Beslissing: goedgekeurd. Verlenging van de vereniging INFOHOS Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 8 september 2011-19:00 uur Locatie Oude Raadzaal (Onderbergen 86-9000 Gent) Aanwezig De heer Geert Versnick, voorzitter De heer Erwin Lampaert, raadslid; mevrouw

Nadere informatie

Het Jaarverslag 2010 is een intern document van OCMW Gent. Dit document vormt de inhoudelijke weergave bij de Jaarrekening 2010 van OCMW Gent.

Het Jaarverslag 2010 is een intern document van OCMW Gent. Dit document vormt de inhoudelijke weergave bij de Jaarrekening 2010 van OCMW Gent. Voorwoord Het Jaarverslag 2010 is een intern document van OCMW Gent. Dit document vormt de inhoudelijke weergave bij de Jaarrekening 2010 van OCMW Gent. Het jaarverslag geeft een gedetailleerde samenvatting

Nadere informatie

Deel 1. Het OCMW van Gent - 5 -

Deel 1. Het OCMW van Gent - 5 - 1 Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Gent...7 1.1 Raad voor Maatschappelijk Welzijn...7 1.2 Beleidsbeslissingen...8 1.3 Afvaardigingen...9 2 Algemeen Maatschappelijke Dienstverlening...19

Nadere informatie

7.2 Concrete activiteiten...82 8 Perspectief...87 8.1 Adres...87 8.2 Doelstellingen...87 8.3 Realisaties 2007...88 9 Integrale gezinsbegeleiding...

7.2 Concrete activiteiten...82 8 Perspectief...87 8.1 Adres...87 8.2 Doelstellingen...87 8.3 Realisaties 2007...88 9 Integrale gezinsbegeleiding... Inhoud 1 Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Gent...5 1.1 Adres...5 1.2 Raad voor Maatschappelijk Welzijn...5 1.3 Beleidsbeslissingen 2007...6 1.3.1 Raadszitting 5 januari 2007...6 1.3.2

Nadere informatie

Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Agenda Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 10 mei 2017-19.00 uur Locatie: Raadzaal - Sint-Martensstraat 11 Duiding zitting: te voorzien: Beleidsevaluatie 2016 - financien levert aan OPENBARE

Nadere informatie

AGENDA OPENBARE ZITTING. 12 februari 2013. Aan de raadsleden

AGENDA OPENBARE ZITTING. 12 februari 2013. Aan de raadsleden 12 februari 2013 Aan de raadsleden Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De zitting vindt plaats op 21 februari 2013 om 20u in de raadzaal van het OCMW, Gootje

Nadere informatie

Memo. Wijziging organogram - Gemeenteraad oktober 2014

Memo. Wijziging organogram - Gemeenteraad oktober 2014 Memo Wijziging organogram - Gemeenteraad oktober 2014 1 Inleiding Stad Gent en OCMW Gent werken samen aan een nieuwe organisatiestructuur waarin op doorgedreven manier samengewerkt zal worden. In functie

Nadere informatie

Het Jaarverslag 2013 is een intern document van OCMW Gent. Dit document vormt de inhoudelijke weergave bij de Jaarrekening 2013 van OCMW Gent.

Het Jaarverslag 2013 is een intern document van OCMW Gent. Dit document vormt de inhoudelijke weergave bij de Jaarrekening 2013 van OCMW Gent. Voorwoord Het Jaarverslag 2013 is een intern document van OCMW Gent. Dit document vormt de inhoudelijke weergave bij de Jaarrekening 2013 van OCMW Gent. Het jaarverslag geeft een gedetailleerde samenvatting

Nadere informatie

Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Agenda open zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 11 oktober 2017-19.00 uur Locatie: Raadzaal OPENBARE ZITTING Goedkeuring notulen 1 2017_RMW_00332 Notulen openbare raadszitting woensdag

Nadere informatie

OCMW-raad van 24 januari 2012

OCMW-raad van 24 januari 2012 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be OCMW-raad van 24 januari 2012 bij de

Nadere informatie

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 23 mei 2017.

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 23 mei 2017. Aan de Voorzitter van het OCMW van Knokke-Heist Kraaiennestplein 1 bus 2 8300 Knokke-Heist Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW / STOF-SCP / 2017 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 26 juni 2013-18:45 uur Locatie AZ Jan Palfijn - Restaurant Site 2 - Fabiolalaan 57-9000 Gent Aanwezig De heer Rudy Coddens, voorzitter Mevrouw Evita Willaert,

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van MESEN Markt 1 8957 Mesen Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI MESEN/RMID-SCP/2017 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte Voorzitter, Hierbij

Nadere informatie

Wijziging organogram - OCMW en Gemeenteraad april 2017

Wijziging organogram - OCMW en Gemeenteraad april 2017 Bijlage Wijziging organogram - OCMW en Gemeenteraad april 2017 1 Inleiding Stad Gent en OCMW Gent werken samen aan een nieuwe organisatiestructuur waarin op doorgedreven manier samengewerkt zal worden.

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. Aan de Voorzitter van het OCMW van Knokke-Heist Kraaiennestplein 1 bus 2 8300 Knokke-Heist Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW / RMIB-SFGE / 2015 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

1 HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN GENT ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING... 19

1 HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN GENT ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING... 19 1 HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN GENT...7 1.1 Raad voor Maatschappelijk Welzijn...7 1.2 Beleidsbeslissingen...8 1.3 Overleg Stad Gent OCMW...8 1.4 Afvaardigingen...9 2 ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJKE

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kalmthout Heuvel 39 2920 Kalmthout Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI KALMTHOUT/RMIB-STOF/2015 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kinrooi Breeërsesteenweg 146 Postcode en plaats Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Kinrooi/W65B-SFGE/2016 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Agenda Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 11 januari 2017-19.00 uur Locatie: Raadzaal - Sint-Martensstraat 11 OPENBARE ZITTING Goedkeuring notulen 1 2017_RMW_00001 Notulen openbare raadszitting

Nadere informatie

Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 9 december 2015-19.00 uur Locatie: Raadzaal - St.-Martensstraat 11 OPENBARE ZITTING B-punten Diensten van de Secretaris Bestuursondersteuning 1 2015_RMW_00399

Nadere informatie

De notulen van de Raad van 4 juni 2013, deel A: openbare zitting worden éénparig goedgekeurd.

De notulen van de Raad van 4 juni 2013, deel A: openbare zitting worden éénparig goedgekeurd. RAAD VAN 2 JULI 2013 Aanwezig: Mevr. S. Jacobs, Voorzitter; dhr. E.Vangindertael, dhr. J.-M. Hubert (vanaf punt 3), dhr. G. Van Damme, dhr. G. Van Achter, dhr. A. Piessens, Mevr. M. Robberechts, en Mevr.

Nadere informatie

Contactgegevens OCMW Gent

Contactgegevens OCMW Gent Welzijnsbureaus en antennes Contactgegevens OCMW Gent Bloemekenswijk Francisco Ferrerlaan 273 a 9000 Gent 09 266 94 80 09 226 56 76 Antenne Mariakerke Paul Van Tieghemlaan 2 9030 Mariakerke 09 216 74 48

Nadere informatie

9.5 Arbeidsactivering... 137 9.6 Arbeidstoeleiding... 149 9.7 Arbeid... 152 9.8 Dienstverlening vanuit de Leerwerkplekken... 155 10 Energiecel...

9.5 Arbeidsactivering... 137 9.6 Arbeidstoeleiding... 149 9.7 Arbeid... 152 9.8 Dienstverlening vanuit de Leerwerkplekken... 155 10 Energiecel... Jaarverslag 2014 1 Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW)... 4 1.1 Raad voor Maatschappelijk Welzijn... 4 1.2 Vast Bureau en Bijzondere Comités... 5 1.3 Afvaardigingen... 7 2 OCMW secretaris

Nadere informatie

online! Telenet Foundation ondersteunt momenteel zo n 105 projecten in België. We bereikten al meer dan 111.000 mensen. Iedereen

online! Telenet Foundation ondersteunt momenteel zo n 105 projecten in België. We bereikten al meer dan 111.000 mensen. Iedereen Iedereen online! Telenet Foundation ondersteunt momenteel zo n 105 projecten in België. We bereikten al meer dan 111.000 mensen. 96 Telenet Jaarverslag 2012 Duurzaamheid Telenet Foundation Telenet Foundation

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van ZONNEBEKE Langemarkstraat 10 8980 ZONNEBEKE Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI ZONNEBEKE/ STOF-SFGE/2015 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT INTERSECTORAAL REGIONAAL OVERLEG JEUGDHULP WEST-VLAANDEREN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT INTERSECTORAAL REGIONAAL OVERLEG JEUGDHULP WEST-VLAANDEREN HUISHOUDELIJK REGLEMENT INTERSECTORAAL REGIONAAL OVERLEG JEUGDHULP WEST-VLAANDEREN Inleidende bepaling Gebruikersparticipatie vormt een rode draad doorheen Integrale Jeugdhulp en de werking van het IROJ.

Nadere informatie

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN SEPTEMBER 2012. 2012/009 Stand van zaken schoolpremie 09/2012

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN SEPTEMBER 2012. 2012/009 Stand van zaken schoolpremie 09/2012 9 BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN SEPTEMBER 2012 2012/009 Stand van zaken schoolpremie 09/2012 2012/009 Stand van zaken schoolpremie SD Mevrouw Evita Willaert, OCMW-raadslid

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Hamme Damputstraat 36 9220 Hamme Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Hamme/RMID-SFGE/2017 Aantal 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

EEN NIEUW LOKAAL BESTUUR GEMEENTE en OCMW SINT-AMANDS. Klantendag Schaubroeck 26 november 2015 Leen Lejon gemeentesecretaris

EEN NIEUW LOKAAL BESTUUR GEMEENTE en OCMW SINT-AMANDS. Klantendag Schaubroeck 26 november 2015 Leen Lejon gemeentesecretaris EEN NIEUW LOKAAL BESTUUR GEMEENTE en OCMW SINT-AMANDS Klantendag Schaubroeck 26 november 2015 Leen Lejon gemeentesecretaris Sint-Amands Aantal inwoners: 8.300 Oppervlakte: 1.555 ha 3 deelgemeentes Landelijk

Nadere informatie

Boek 4 Toelichting bij budget

Boek 4 Toelichting bij budget OCMW Gent Meerjarenplan 2014-2019 en 2014 Boek 4 Toelichting bij Secretaris: Luc Kupers Financieel Beheerder: Geert Vergaerde Voorzitter: Rudy Coddens Nis code: 44021 Uitgave: 2014 1 2014 - Boek 4 2 2014

Nadere informatie

departement Maatschappelijk welzijn

departement Maatschappelijk welzijn raad voor maatschappelijk welzijn vast bureau externe audit bijzondere comité( s) budgetcommissie voorzitter secretariaat voorzitter centraal secretariaat Interne auditcommissie ontvanger beleidsoverleg

Nadere informatie

POWERTY in de praktijk Emancipatorische Werking

POWERTY in de praktijk Emancipatorische Werking POWERTY in de praktijk Emancipatorische Werking Missie OCMW Gent De sociale dienstverlening verzekeren zodat alle inwoners van Gent een menswaardig leven kunnen leiden. We hebben hierbij prioritaire aandacht

Nadere informatie

Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Agenda Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 13 september 2017-19.00 uur Locatie: Raadzaal OPENBARE ZITTING Goedkeuring notulen 1 2017_RMW_00285 Notulen openbare raadszitting woensdag 12 juli 2017

Nadere informatie

Agenda. Buitengewone AV IVCA. Audio vereniging voor interne audit voor lokale besturen. Audio. Interne audit

Agenda. Buitengewone AV IVCA. Audio vereniging voor interne audit voor lokale besturen. Audio. Interne audit Vergadering Commissie 1 dinsdag 26 februari 2013 Agenda - Buitengewone Algemene Vergadering IVCA - Statutenwijziging Audio - Omvorming AGB - Wijziging toelagereglement buurt en wijk - Huishoudelijk Reglement

Nadere informatie

OCMW Lede - Beleidsnota 2010. Sociale dienstverlening. Financiële steun

OCMW Lede - Beleidsnota 2010. Sociale dienstverlening. Financiële steun OCMW Lede - Beleidsnota 2010 Deze beleidsnota hoort bij het budget 2010. Dit budget maakt deel uit van het financieel meerjarenplan 2008-2012. Het opgemaakte budget 2010 past binnen de opgemaakte meerjarenplanning

Nadere informatie

1 Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Gent...7 1.1 Adres...7 1.2 De Raad voor Maatschappelijk Welzijn...7 1.3 Beleidsbeslissingen

1 Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Gent...7 1.1 Adres...7 1.2 De Raad voor Maatschappelijk Welzijn...7 1.3 Beleidsbeslissingen 1 Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Gent...7 1.1 Adres...7 1.2 De Raad voor Maatschappelijk Welzijn...7 1.3 Beleidsbeslissingen 2006...8 1.3.1 Raadszitting van 10 januari 2006...8 1.3.2

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Sint-Laureins Rommelsweg 12 9980 Sint-Laureins Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI OCMW/ W65B -SFGE/2015 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Agenda open zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 12 juli 2017-19.00 uur Locatie: Raadzaal OPENBARE ZITTING Goedkeuring notulen 1 2017_RMW_00219 Notulen openbare raadszitting woensdag 14

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Herwig Beckers, voorzitter Luc Ponsaerts, Chris Bex, Elisabeth Dyckmans (vanaf punt 6), Luc Haine, Louis

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Datum 26 februari 2015 Herwig Beckers, voorzitter Luc Ponsaerts, Chris Bex, Elisabeth Dyckmans, Luc

Nadere informatie

OCMW s en armoedebestrijding

OCMW s en armoedebestrijding OCMW s en armoedebestrijding Hoorzitting Commissie Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid, Vlaams Parlement, 1.2.2011 Piet Van Schuylenbergh, directeur OCMW s VVSG Nathalie Debast, stafmedewerker

Nadere informatie

Structuur geven aan onze seniorenadviesraad

Structuur geven aan onze seniorenadviesraad Seniorenadviesraad Kampenhout 1 Structuur geven aan onze seniorenadviesraad Structureren in 4 stappen : -Oprichting adviesraad - Behoefteonderzoek - Opmaak beleidsplan - Opvolging van het beleid Structureren

Nadere informatie

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de OCMW s met regels voor de financiële aspecten van de

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Zandhoven Schriekweg 3 2240 Zandhoven Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI ZANDHOVEN/RMIB-SFGE/2016 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. Aan de Voorzitter van het OCMW van Wervik Steenakker 30 8940 WERVIK Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW/ STOF-SCP/2015 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Brasschaat Van Hemelrijcklei 90 2930 Brasschaat Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Brasschaat/RMIB-STOF/2015 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

op WOENSDAG 23 JANUARI 2013 om uur

op WOENSDAG 23 JANUARI 2013 om uur 15.01.2013 BEKENDMAKING EERSTE BIJEENROEPING RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN De Voorzitter van het OCMW heeft de eer u uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de Raad voor Maatschappelijk

Nadere informatie

1 Goedkeuren van het verslag van de vorige vergadering - gedeelte openbare zitting

1 Goedkeuren van het verslag van de vorige vergadering - gedeelte openbare zitting Lijst met de ontwerpbesluiten van de OCMW-raad van maandag 21 maart 2016 OPENBARE ZITTING Bestuur en Beleid Notulen 1 Goedkeuren van het verslag van de vorige vergadering - gedeelte openbare zitting Enig

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 18 AUGUSTUS

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 18 AUGUSTUS Aanwezig: Verontschuldigd: VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 18 AUGUSTUS 2015 Patrick Meulebroek, voorzitter; Luc Beurms, Joos Dauwe, Ann Joos, Jurgen Jacobs, Veronique Van Den

Nadere informatie

OCMW Londerzeel VERKLARENDE NOTA ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 24 MEI 2017

OCMW Londerzeel VERKLARENDE NOTA ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 24 MEI 2017 OCMW Londerzeel VERKLARENDE NOTA ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 24 MEI 2017 Hierna volgt, in toepassing van artikel 31 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie

Nadere informatie

Op bestuursniveau werd binnen het OCMW Asse het volgende vastgelegd in een huishoudelijk reglement.

Op bestuursniveau werd binnen het OCMW Asse het volgende vastgelegd in een huishoudelijk reglement. Voorwoord Beste inwoner Het OCMW heeft als basistaak op lokaal niveau bij te dragen tot het welzijn van de burgers. Daarom voorzien wij in een dienstverlening, die niet enkel een diversiteit aan hulp aanbiedt

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via Aan de Voorzitter van het OCMW van Diksmuide Ijzerheemplein 4 8600 Diksmuide Inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 1 OCMW/ RMID/2014 Betreft: Inspectieverslag Geachte Voorzitter, Hierbij

Nadere informatie

NAAR EEN INTEGRALE AANPAK IN SINT-PIETERS-LEEUW Inspiratiedagen AG I&I VVSG Gent 5/9/2016 Leuven 26/9/2016

NAAR EEN INTEGRALE AANPAK IN SINT-PIETERS-LEEUW Inspiratiedagen AG I&I VVSG Gent 5/9/2016 Leuven 26/9/2016 NAAR EEN INTEGRALE AANPAK IN SINT-PIETERS-LEEUW Inspiratiedagen AG I&I VVSG Gent 5/9/2016 Leuven 26/9/2016 Aanleiding De specifieke realiteit van de Vlaamse Rand: Een grote instroom van nieuwe inwoners

Nadere informatie

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest.

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest. Statuten ADOMA Artikel 1 Er wordt een adviesraad voor milieu en natuur opgericht, hierna Adviesraad voor Duurzame Ontwikkeling en Milieu van de stad Antwerpen (afgekort ADOMA) genoemd. De ADOMA is tevens

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 maart 2014

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 maart 2014 Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 maart 2014 Aanwezig: MM. Jacobs Lydie, voorzitter, Croisiaux Katrien, Feyen Magda, Goormans Beatrijs, Kerkhofs Hilda, Neyens Carine,

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OCMW ZEDELGEM RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Vergadering van donderdag, 31 januari 2013 Lijst van de besluiten OPENBAAR 1. ALGEMEEN BEHEER 1.1. GOEDKEURING VERSLAG VERGADERING D.D. 13 DECEMBER 2012

Nadere informatie

Functiebeschrijving: administratief medewerker gemengde functie (m/v)

Functiebeschrijving: administratief medewerker gemengde functie (m/v) functie (m/v) Graad Administratief medewerker (m/v) Functietitel Administratief medewerker gemengde functie (m/v) Doelstelling van de functie Verlenen van informatie en verwerken van vragen van interne

Nadere informatie

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN MAART 2011

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN MAART 2011 2 BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN MAART 2011 2011/003 Project dakisolatie samenwerking met Eandis 03/2011 2011/004 Tewerkstelling gediplomeerde verzorgenden in de woonzorgcentra

Nadere informatie

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN NOVEMBER 2013

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN NOVEMBER 2013 BULLETIN 11 VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN NOVEMBER 2013 2013/019 Inloophuis tijdens de weekends 11/2013 2013/020 Gratis energiescan 11/2013 2013/019 Inloophuis tijdens de weekends

Nadere informatie

1. Goedkeuren van de notulen van de vorige vergadering - gedeelte openbare zitting De raad in openbare zitting vergaderd,

1. Goedkeuren van de notulen van de vorige vergadering - gedeelte openbare zitting De raad in openbare zitting vergaderd, Lijst met ontwerpbesluiten van de OCMW-raad van maandag 19 september 2016 OPENBARE ZITTING Bestuur en Beleid Notulen 1. Goedkeuren van de notulen van de vorige vergadering - gedeelte openbare zitting De

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

2. UITVOEREN AUDIT VERZEKERINGSPORTEFEUILLE DOOR RISKSOLU- TIONS BVBA

2. UITVOEREN AUDIT VERZEKERINGSPORTEFEUILLE DOOR RISKSOLU- TIONS BVBA 08 juni 2015 Aan de raadsleden Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De zitting vindt plaats op dinsdag 16 juni om 20 uur in de raadzaal van het OCMW, Gootje

Nadere informatie

Interne controlesysteem OCMW Ninove. Rapport aan de ocmw-raad over Voorstel van planning voor Raad van 09 juni 2011

Interne controlesysteem OCMW Ninove. Rapport aan de ocmw-raad over Voorstel van planning voor Raad van 09 juni 2011 www.ocmwninove.be Interne controlesysteem OCMW Ninove Rapport aan de ocmw-raad over 2010-2011 Voorstel van planning voor 2011-2013 Raad van 09 juni 2011 Rapport Interne controlesysteem 1. Inleiding Het

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 25 FEBRUARI uur

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 25 FEBRUARI uur RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 25 FEBRUARI 2009 19.30 uur DAGORDE Openbare zitting De openbare vergadering zal plaatsvinden in de bolerozaal van het Centrum voor Welzijn Kattestraat 27 9500 Geraardsbergen

Nadere informatie

4. Interne organisatie - Organogram

4. Interne organisatie - Organogram 4. Interne organisatie - Organogram Stad Gent Adres: Botermarkt 1, 9000 Gent NIS code: 44021 Toelichting bij het meerjarenplan 2014 Filters Bestuur/ Entiteit Stad Gent Jaar 2014 Budgetronde W142 Entiteit

Nadere informatie

Lokale jeugddiensten en het participatiedecreet

Lokale jeugddiensten en het participatiedecreet Lokale jeugddiensten en het participatiedecreet Inhoud 1. Van waar komen we? 2. Vrijetijdsparticipatie: Drempels 3. Het Participatiedecreet 4. De lokale afsprakennota vrijetijdsparticipatie Van waar komen

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: Diensthoofd.

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: Diensthoofd. Functiebeschrijving Functie Graadnaam: Bestuurssecretaris Functienaam: Diensthoofd Functiefamilie: Leidinggevend Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Algemene zaken Dienst: Subdienst: Code: Doel van

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 16 juni 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00576 Onderwerp: Addenda bij subsidieovereenkomsten tussen de Stad Gent en het SVK OCMW Gent als gevolg van enerzijds

Nadere informatie

OCMW-raad van 19 april 2012

OCMW-raad van 19 april 2012 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

Als secretaris maak je de notulen van de vergaderingen van de bestuurlijke organen en bewaak je de daar gemaakte afspraken en besluiten.

Als secretaris maak je de notulen van de vergaderingen van de bestuurlijke organen en bewaak je de daar gemaakte afspraken en besluiten. Brandweerzone Vlaams-Brabant West Dienst Personeel IO01-SECRETARIS/JURIST Statutair onbepaalde duur voltijds Functionele loopbaan: A21-A22 Afdeling: Interne organisatie DOEL VAN DE FUNCTIE Als secretaris

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via Aan de Voorzitter van het OCMW van Schoten Verbertstraat 27 2900 Schoten Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI 2 SCHOTEN/RMID-STOF/2014 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

Cliëntenonthaal en trajectopvolging. Varianten in gebruik bij opstart (1)

Cliëntenonthaal en trajectopvolging. Varianten in gebruik bij opstart (1) Cliëntenonthaal en trajectopvolging Veronique Waeytens (Cevi) Varianten in gebruik bij opstart (1) OCMW Leuven: centraal onthaal met centrale spreekkamers Geen onthaal en geen balie: tickets worden gemaakt

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie Functie Graadnaam: secretaris Functienaam: secretaris Afdeling: Dienst: Functiefamilie: strategisch leidinggevende Functionele loopbaan: decretale graad Subdienst: Code: Doel van de entiteit De gemeente

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie Functie Graadnaam: secretaris Functienaam: secretaris Functiefamilie: Afdeling: Dienst: Subdienst: Functionele loopbaan: decretale graad Code: Doel van de entiteit De stad probeert een zo optimaal mogelijke

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Herwig Beckers, voorzitter Chris Bex, Louis Debruyne, Marc Verheyen, Pieter Vandenbroucke, Tine Vanderwee,

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING/-PROFIEL OCMW SINT NIKLAAS.

FUNCTIEBESCHRIJVING/-PROFIEL OCMW SINT NIKLAAS. FUNCTIEBESCHRIJVING/-PROFIEL OCMW SINT NIKLAAS. 1. ALGEMENE GEGEVENS. 1. Naam van de functie: Maatschappelijk assistent(e) 2. Dienst en/of sectie: Sociale dienst 3. Code : 4. Datum : 13 januari 2009 5.

Nadere informatie

ZITTING VAN 28 JANUARI 13

ZITTING VAN 28 JANUARI 13 PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- ZITTING VAN 28 JANUARI 13 AANWEZIG: de heer Koenraad Van Coppenolle, voorzitter de dames Veerle Daems, Martine Dierickx, Heleen Vangeel en Freya Verlinden

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Beerse Gasthuisstraat 49 2340 Beerse Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI BEERSE/RMIB-STOF-SCP/2017 3 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

Besluit: Unaniem Enig art. - Het verslag van de openbare zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 december 2015 wordt goedgekeurd.

Besluit: Unaniem Enig art. - Het verslag van de openbare zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 december 2015 wordt goedgekeurd. OCMW-raad maandag 18 januari 2016 Aanwezig: Herman Himpens, OCMW-voorzitter Stefanie Costenoble, Robin Declerck, Carl Desaever, Els Sarazyn, Marie-Paule Somers, Lieven Vandenbroucke, Ester Vanparys, Filip

Nadere informatie

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN NOVEMBER /014 Onderhoud grasmatten OCMW-sites 11/2011

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN NOVEMBER /014 Onderhoud grasmatten OCMW-sites 11/2011 11 BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN NOVEMBER 2011 2011/014 Onderhoud grasmatten OCMW-sites 11/2011 2011/014 Onderhoud grasmatten OCMW-sites FM - Onderhoud grasmatten OCMW-sites

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 0.1. Aanvullend punt bij hoogdringendheid 1. Verslag vorige zitting - openbaar

Nadere informatie

Organogram Stad Sint-Niklaas (GR )

Organogram Stad Sint-Niklaas (GR ) Ondersteuning Techniek * Dienstverlening * Organogram Stad Sint-Niklaas (GR 18-12-2015) Gemeenteraad Ombudsfunctie Gemeentelijke verzelfstandigde agentschappen College van burgemeester en schepenen Kabinetten

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 SEPTEMBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 SEPTEMBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 SEPTEMBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Instellingen

Nadere informatie

OCMW = Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn

OCMW = Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn OCMW structuur & opdrachten 12-12-2012 Dekoninck Christine de l Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale asbl van de Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE OMBUDSFUNCTIE RECHTEN VAN DE PATIENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE OMBUDSFUNCTIE RECHTEN VAN DE PATIENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE OMBUDSFUNCTIE RECHTEN VAN DE PATIENT Dit huishoudelijk reglement ligt ter inzage van de patiënten, de medewerkers van het ziekenhuis en iedere belangstellende aan het onthaal,

Nadere informatie

WORKSHOP 4 Gezamenlijk aankopen en overheidsopdrachten. Lieven Janssens ICC Gent, 7 mei 2013

WORKSHOP 4 Gezamenlijk aankopen en overheidsopdrachten. Lieven Janssens ICC Gent, 7 mei 2013 WORKSHOP 4 Gezamenlijk aankopen en overheidsopdrachten Lieven Janssens ICC Gent, 7 mei 2013 WS 4 GEZAMENLIJK AANKOPEN EN OVERHEIDSOPDRACHTEN Ludovic Van den Bulck Bestuurcoördinator Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Lokale bestrijding. kinderarmoede. Groeiactieplan. kinderarmoede

Lokale bestrijding. kinderarmoede. Groeiactieplan. kinderarmoede Lokale bestrijding kinderarmoede Groeiactieplan kinderarmoede Overzicht 1. Algemeen kader 2. Greep uit de acties in Gent 3. Succesfactoren/knelpunten à Debat Psychologische Dienst - OCMW Gent 2 1. Algemeen

Nadere informatie

Vrijetijdspunt. Opgestart op 30/11/2015

Vrijetijdspunt. Opgestart op 30/11/2015 Vrijetijdspunt Opgestart op 30/11/2015 DEPARTEMENT 1 STE LIJNSDIENSTVERLENING Vrijetijdspunt Situatie voor de opstart van het vrijetijdspunt Tot 30/11/2015 3 afzonderlijke balies (sport, jeugd & cultuur)

Nadere informatie

ENERGIECEL OCMW GENT. Christel Herman 7 november 2013

ENERGIECEL OCMW GENT. Christel Herman 7 november 2013 ENERGIECEL OCMW GENT Energiecel Christel Herman 7 november 2013 energiecel themadienst energie en energieschulden deels opgericht nav liberalisering van de energiemarkt op 1 juli 2003 nadien ook water

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van het OCMW van Sint-Pieters-Woluwe Shetlanderdreef Sint-Pieters-Woluwe. Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

Aan de Voorzitter van het OCMW van Sint-Pieters-Woluwe Shetlanderdreef Sint-Pieters-Woluwe. Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Aan de Voorzitter van het OCMW van Sint-Pieters-Woluwe Shetlanderdreef 15 1150 Sint-Pieters-Woluwe Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI 2 SINT-PIETERS-WOLUWE/W65B-RMIB2016 Betreft:

Nadere informatie

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN JULI 2014. 2014/016 Stand van zaken projecten kwalitatief en betaalbaar wonen 07/2014

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN JULI 2014. 2014/016 Stand van zaken projecten kwalitatief en betaalbaar wonen 07/2014 BULLETIN 7 VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN JULI 2014 2014/016 Stand van zaken projecten kwalitatief en betaalbaar wonen 07/2014 2014/016 Stand van zaken projecten kwalitatief en betaalbaar

Nadere informatie

De Sociale plattegrond

De Sociale plattegrond De Sociale plattegrond Sector: OCMW Spreker: Marianne Van Der Biest (OCMW Herzele) Wat is het OCMW? OCMW = Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. OCMW = publieke instelling Welzijn = meer dan armoedebestrijding

Nadere informatie

F U N C T I E P R O F I E L

F U N C T I E P R O F I E L F U N C T I E P R O F I E L I. I D E N T I F I C A T I E G E G E V E N S Functiebenaming Weddeschaal Graad Directie - dep - dienst Functiefamilie maatschappelijk werker Sociale Dienst B1-B2-B3 maatschappelijk

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van BOOM J. Van Cleemputplein 1 2850 Boom Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Boom/W65B-STOF-SFGE/2015 Aantal Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Overzichtslijst Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Overzichtslijst Raad voor Maatschappelijk Welzijn Overzichtslijst Raad voor Maatschappelijk Welzijn Overzichtslijst van de RAAD van DINSDAG, 05 JANUARI 2016 O P E N B A R E V E R G A D E R I N G 0. P R O C E S S E N-VERBAA L 0.1. Zitting van de raad van

Nadere informatie

Werklastanalyse sociaal werkers Belgische OCMW s

Werklastanalyse sociaal werkers Belgische OCMW s Werklastanalyse sociaal werkers Belgische OCMW s Brussel 22/04/2014 POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie Deelname aan het onderzoek 2 Méthodologie / methodologie Geregistreerde

Nadere informatie

1 Adviseert de directie en leidinggevenden bij het ontwikkelen en uitvoeren van een medewerkersbeleid

1 Adviseert de directie en leidinggevenden bij het ontwikkelen en uitvoeren van een medewerkersbeleid HR medewerker (m/v) De Vijver vzw biedt aangepaste ondersteuning aan personen met een handicap. Meer in het bijzonder organiseert De Vijver vzw met een 300 tal medewerkers een waaier aan ambulante en residentiële

Nadere informatie