Dit SintLucas gevoel is wat de studenten en medewerkers beweegt. Bij SintLucas en in hun verdere loopbaan. SintLucas draag je met je mee.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dit SintLucas gevoel is wat de studenten en medewerkers beweegt. Bij SintLucas en in hun verdere loopbaan. SintLucas draag je met je mee."

Transcriptie

1 SintLucas draag je met je mee In 1948 begon SintLucas met het opleiden van meesterschilders. In 2008, 60 jaar later, levert SintLucas nog steeds meesters af; studenten tonen door middel van de meesterproef aan dat ze het SintLucas diploma waardig zijn. Naast ontplooiing van talent en vergaring van kennis en vaardigheden, speelt de ontwikkeling van de juiste (beroeps)houding een belangrijke rol. Iedereen die bij SintLucas studeert of werkt is een Sint, iemand die het beste van zichzelf geeft om het beste uit zichzelf en anderen te halen. Sinten hebben respect voor elkaar en voor elkaars werk. Dit schept een klimaat waarin studenten en medewerkers eigenzinnig en ondernemend zijn en de lat hoog leggen. Sinten staan midden in de samenleving. Ze werken veel en graag samen, met elkaar en met externe kwaliteitspartners. Het zijn professionals met een grote maatschappelijke betrokkenheid. Dit SintLucas gevoel is wat de studenten en medewerkers beweegt. Bij SintLucas en in hun verdere loopbaan. SintLucas draag je met je mee. Ga naar voor het SintLucas jaarverslag Namens allen van SintLucas Walther Tibosch Voorzitter college van bestuur 1

2 INHOUDSOPGAVE De mate waarin SintLucas er in slaagt haar doelstellingen te realiseren, wordt gemeten aan de hand van acht kritische succesfactoren (ksf). Deze kritische succesfactoren vormen de basis en structuur van dit jaarverslag. 2

3 SINTLUCAS CREATIEVEN IN OPLEIDING (INLEIDING) Met haar focus op vierjarige specifieke opleidingen is SintLucas een speciaalzaak in het MBO-veld met ROC s als brede, algemeen toegankelijke warenhuizen. SintLucas biedt toponderwijs aan getalenteerde en gemotiveerde studenten voor beroepen in de reclame- & communicatievormgeving, ruimtelijke & interieurvormgeving en restauratie & decoratie. Selectie van de ruim 1250 creatieven in opleiding afkomstig uit heel Zuid- Nederland vindt plaats aan de poort. Dagelijks worden zij bij de vorming en ontwikkeling van hun vakmanschap begeleid door zo n 140 (gast-)medewerkers. Om haar ambities waar te maken vraagt SintLucas van de studenten en medewerkers de wil om te excelleren. De ambities van SintLucas zijn: Studenten zijn succesvol ná SintLucas Studenten zijn graag en altijd aanwezig Afspraak is afspraak De school is schoon, veilig en gastvrij Medewerkers en (oud-)studenten delen het SintLucas gevoel De afgelopen jaren was het beleid bij Sintlucas gericht op vernieuwing. In en de volgende jaren- ligt het accent op verbeteren naast vernieuwen. In 2008 zijn de speerpunten van beleid: Onderwijs: Concrete vertaling van onderwijsconcept en curriculum: in integraal ontwerp van organisatie naar persoon, plaats, tijd en ruimte : project inzet en inzetbaarheid Verbetering van de overlegstructuur (effectief overleg over inhoudelijke en organisatorische onderwerpen) en minder administratie Flexibilisering van het onderwijsproces; nog meer aandacht voor individuele leer- en ontwikkelingsvragen van studenten Voortdurende monitoring en verbetering van het curriculum om de aansluiting met de regio en de relevante sectoren van het bedrijfsleven te handhaven Optimaliseren taal leren in het curriculum: plan van aanpak + implementatie Nederlands en Engels Optimaliseren Techniek (o.a. rekenen) in het curriculum plan van aanpak + implementatie Optimaliseren Ondernemerschap: in het curriculum plan van aanpak + implementatie Ontwikkelen uitstroomdifferentiatie fotograaf en opleiding middle management vastgoed Personeel en leiderschap: Het uitbouwen van de verantwoordelijkheid van de onderwijsteams voor onderwijsinhoud en organisatie) Het verder ontwikkelen en invoeren van planmatig werken (teamplannen), resultaatverantwoordelijk handelen en het afleggen van verantwoording Het doorontwikkelen van leiderschap van teamleiders en hoofden Professionalisering: elke medewerker heeft in 2008 een plan van inzet en een persoonlijk ontwikkelingsplan Het beter afstemmen van ondersteunende medewerkers op de onderwijsprocessen. Teamleiders geven duidelijker sturing aan de ondersteunende staf. Cultuur: Concreet inhoud geven aan het SintLucas gevoel. Welke waarden willen we behouden en inhoud blijven geven? 3

4 Organisatie: Besluitvorming over krachtenbundeling SintLucas. De Eindhovense School afronden en een eerste aanzet doen voor samenwerking Middelen: Duidelijke keuzes op het gebied van ICT voor onderwijs, professionalisering en bedrijfsvoering Huisvesting: verder aanpassen van de gebouwen aan het onderwijsconcept van SintLucas 4

5 60 JAAR MEESTERLIJK In oktober 2008 bestaat SintLucas 60 jaar. Reden voor een feestjaar met als thema 60 jaar Meesterlijk. De aftrap is tijdens de jaarlijkse SintLucas dag op woensdag 1 oktober. Heel het studiejaar staat in het teken van dit jubileum. Door het jaar heen vinden speciale jubileumactiviteiten plaats voor iedereen die bij SintLucas betrokken is. Jaarlijks terugkerende activiteiten krijgen een extra feestelijk tintje. In 1948 is SintLucas begonnen met het opleiden van meester-schilders. Nu, 60 jaar later, levert SintLucas nog steeds meesters af; studenten tonen door middel van de meesterproef aan dat ze het SintLucas diploma waardig zijn. Meesterlijk staat voor de kwaliteiten van de mensen, studenten en medewerkers, die SintLucas groot hebben gemaakt: innovatief, eigenzinnig, ondernemend, creatief en vakbekwaam. Mensen met passie & discipline die midden in de samenleving staan. Op basis van deze kwaliteiten heeft SintLucas de afgelopen 60 jaar grote stappen kunnen zetten. Opgericht als winteropleiding voor zonen van schilderspatroons, is SintLucas nu een speciaalzaak binnen het MBO voor de branches communicatie & reclamevormgeving, ruimtelijke en interieurvormgeving en restauratie & decoratie. Het onderwijs is praktijkgericht met levensechte opdrachten uit het bedrijfsleven en kent vele verschillende didactische werkvormen. Ook de digitalisering heeft in alle vakgebieden en de didactiek zijn intrede gedaan. De focus is inmiddels verlegd van regionaal naar internationaal;15% van de studenten loopt stage in het buitenland en er zijn uitwisselingsprogramma met internationale hbo s. Bijna studenten hebben het SintLucas diploma al behaald. Vaak meerdere generaties uit één familie. Deze studenten waren na SintLucas van harte welkom binnen het bedrijfsleven en het hbo. Een groot aantal van hen heeft zijn sporen al verdiend getuige de vele Lampen-, Effies- en andere prijswinnaars die SintLucas heeft afgeleverd. De oudstudenten spelen bij SintLucas nog steeds een grote rol, als stagebedrijf, gast-docent of toekomstige werkgever. Een reünie voor alle afgestudeerden en oud-medewerkers is dan ook een van de hoogtepunten van het jubileumjaar waarin de band met SintLucas en elkaar weer wordt aangehaald. 5

6 ADEQUAAT ONDERWIJS BIEDEN Uitstekende waar bieden met de beschikbaar gestelde publieke middelen. Onderwijsaanbod In 2008 heeft SintLucas de volgende CREBO licenties (allen niveau 4): Mediavormgever Vormgever ruimtelijke presentatie en communicatie Middenkaderfunctionaris afbouw en onderhoud Schilderspecialist Uitvoerder afbouw en onderhoud (deeltijd, uitbesteed aan Savantis) In de praktijk betekent dit dat de student na het eerste, algemene jaar kan kiezen uit drie studierichtingen en daarbinnen nog voor een uitstroomdifferentiatie: - Mediavormgever: grafisch vormgever Interactief vormgever - Vormgever ruimtelijke presentatie en communicatie: stand-, winkel-, decorvormgever vormgever productpresentatie - Interieurvormgever, restauratie, decoratie: projectleider interieur & exterieur specialist decoratie & restauratie Onderwijsconcept 1. Sinds studiejaar zijn er vier onderwijsteams. Elk onderwijsteam bestaat uit kernteams. Een kernteam is een vaste groep docenten die verantwoordelijk is voor een vaste groep van studenten. De teams zijn verantwoordelijk voor het vormgeven van het primaire proces (het behalen van de leerdoelen), het welbevinden van en de zorg voor studenten, de toetsing en de beoordeling conform het curriculum, het onderwijsconcept en de SintLucas-uitgangspunten. 2. In 2008 is sterk ingezet op een verbeterde integratie van de noodzakelijke trainingen voor studenten in de overkoepelende periodeopdrachten. Zowel curriculumontwikkelaars, profielschrijvers en toetscommissie staan in een gezamenlijke aanpak hier borg voor. 3. De fysieke leeromgevingen die het onderwijsconcept ondersteunen zijn in 2008 met alle onderwijsteams geëvalueerd en zullen op basis van een meerjarenplanning worden aangepast aan wensen en eisen die ook nog in 2015 zullen voldoen. 4. Het plan ter ondersteuning van de teams met betrekking tot didactiek, begeleiding, beoordeling en examinering is in ontwikkeling. 5. Om in 2008 en 2009 de gewenste slag te kunnen maken, geven teamleiders, onderwijsondersteuning en curriculumontwikkelaars integraal sturing aan de 6

7 implementatie van de onderwijsinhoud en het didactisch concept. Het gezamenlijk vastgestelde werkdocument onderwijsontwikkeling is richtinggevend. CGO kwalificatiedossiers In 2008 zijn de volgende onderwerpen aangescherpt, geïmplementeerd en vastgelegd. Daarbij wordt de beleidscyclus gehanteerd volgens het PDCA model plan, do, check, act. 1. Doorontwikkeling van het BOB-model (begeleiden, ontwikkelen, beoordelen) en portfolio naar alle kernteams en alle fasen van de opleiding. Concreet betekent dit dat er in het studiejaar een portfolio voorhanden zal zijn met drie functies: ontwikkeling, beoordeling en showcase. In de kernteams zal de ontwikkeling en begeleiding vorm krijgen door de docenten in de rol van mentor en projectbegeleider. 2. Uitvoering van workflow met betrekking tot vertalen van curriculum in onderwijsinhoud voor het primaire proces. In het studiejaar heeft door middel van de inzet van profielschrijvers een eerste doorontwikkeling plaatsgevonden van curriculuminhoud naar lesbrieven en integrale opdrachten voor het primaire proces. In de loop van het kalenderjaar 2008 zal deze ontwikkeling doorgezet worden in fase 2 en 3 van de opleiding. Bij aanvang van het studiejaar zal dit programma volledig en concreet zijn, waarbij dan ook een directe sturing is naar de organisatie en planning van het onderwijs en de toetsing en examinering (toetsplan). 5. Beleidsvoorstellen met betrekking tot verdere flexibilisering van fase 2 van de opleiding. Er is een onderzoek gestart naar de mogelijkheden voor flexibilisering van het onderwijsaanbod om beter onderwijs op maat te bieden gerelateerd aan de opleidingsduur, wisseling van uitstroomdifferentiatie en een verbeterde EVC-procedure. 6. Professionalisering van het onderwijzendpersoneel met betrekking tot pedagogischdidactisch handelen en uitvoering van begeleidende taken uit het BOB-model. Professionalisering van de medewerkers in ondersteunende diensten ten behoeve van een kwalitatief goede uitvoering van het CGO onderwijsconcept. De leidinggevenden worden verder geschoold met betrekking tot de groei naar integrale verantwoordelijkheid (financieel, personeel, inhoudelijk) en onderwijskundig leiderschap 7. Analyse en verbeterplan ten aanzien van onderwijslogistiek, met name de vertaling van de onderwijsinhoud: kennis, vaardigheden en inzichten vertalen in inzet naar plaats, tijd, ruimte en persoon; ontwikkelen van nieuwe uitgangspunten / normen. 8. Implementatie flexibilisering fase 3 : kortere leerlijnen, doorlopende leerlijnen met HBO en overstappen van de ene naar de andere opleiding. Curriculumontwikkeling Het team van curriculumontwikkelaars steekt veel energie in het implementeren van het curriculumdocument. Kenmerken van het curriculumdocument: gelaagd (met betrekking tot abstractie-niveau), flexibel format, toegankelijk, interdisciplinair en verbonden met de landelijke kwalificatiedossiers. In 2008 wordt gewerkt met de benoemde kenniskringen. Dit zijn clusters van aan elkaar gerelateerde vakgebieden waarvan de inhoud betekenisvol en organisch (horizontaal en verticaal) ingebed moet zijn in het totale curriculum. Bij SintLucas zijn dit de kenniskringen: a. PSO profielspecifiek (=vakmanschap) 7

8 b. KCMA kunst, cultuur, maatschappij & algemene persoonlijke ontwikkeling c. COM communiceren d. O&B ondernemen en beroep e. ALG algemeen f. DIG digitale vaardigheden g. TMG technische vaardigheden, materialen en gereedschappen Vanaf augustus 2007 zijn vaste profielschrijvers per fase benoemd. Zij zijn het eerste aanspreekpunt bij de totstandkoming van samenhangende opdrachten. Het gehele jaar 2008 en 2009 staat in het teken van monitoren en waarnodig- bijsturen van het schrijven van deze samenhangende opdrachten waardoor de geformuleerde leerdoelen worden bereikt. Het vervolmaken van ontwikkelingsgerichte tot goede samenhangende opdrachten, maar ook het dat dient als meesterproef, wordt bewaakt door de curriculumontwikkelaars. Toetsing & examinering Het curriculum van SintLucas is beter afgestemd op de landelijke kwalificatiedossiers, heldere normen waar naartoe wordt gewerkt. Op basis daarvan is het mogelijk om extern verantwoording af te leggen over de kwaliteit van toetsing en examinering. Deze opleiding is met ingang van het studiejaar niet meer actief, zodat in dit studiejaar sprake is van een nieuwe 0-meting door de Inspectie. Voor de eerste maal zijn in het studiejaar alle studenten geëxamineerd in de vorm van meesterproeven over een of meerdere levensechte projecten die zij uitvoerden in opdracht van 'Projectbureau SintLucas examineert ook de eisen zoals gesteld in het brondocument 'Leren, Loopbaan en Burgerschap' in de vorm van een zelfreflectie. Naast een interne assessor, zijn ook externe assessoren betrokken bij de examinering. Was in het studiejaar hun rol minimaal (alleen aanwezig bij het eindgesprek), in is de rol van de externe assessoren vergroot. Voor zowel in- als externe assessoren is een scholingstraject opgezet dat uiteindelijk moet leiden tot een certificering van alle betrokkenen bij de examinering. Ook hebben de leden van de toetscommissie een scholingstrajecten gevolgd. Dit alles met als doel het verbeteren van zowel producten en processen rondom examinering Buiten leren, binnen valideren Met de intentieverklaring Buiten leren, binnen valideren gaat SintLucas de samenwerking aan met KPC Groep op het gebied van buitenschools leren. Buitenschools leren houdt in dat studenten ook leren in bijvoorbeeld hun vakantiebaan of vrijwilligerswerk. Veel van wat ze buiten leren kan van waarde zijn bij beoordelingen en mogelijk examinering. Het project is een initiatief van het Ministerie van OCW en wordt uitgevoerd door KPC Groep. Doel is er voor te zorgen dat buitenschools leren wordt ingebed in het totale schoolbeleid, er werkwijzen en instrumenten worden ontwikkeld en scholen beter op basis van evidence 8

9 kunnen werken aan het verbeteren van buitenschools leren. Het project loopt van 2008 tot SintLucas verleent medewerking door medewerkers (conciërge, docenten, studenten, middenmanagement, schoolleiding en administratie) in tijd te faciliteren om informatie te verstrekken en met KPC groep aanpakken te ontwikkelen en te beproeven. Tevens ondersteunt SintLucas bij het leggen van contacten met en betrekken van ketenpartners en leerlingen hierbij. KPC Groep zal de interventies die worden verricht in het kader van Buiten leren, binnen valideren monitoren. De kennis die daarmee wordt opgedaan komt ter beschikking van SintLucas, zodat op basis daarvan de school werkwijzen, instrumenten of beleid kan aanpassen. Ook dragen de resultaten van het totale project er toe bij dat SintLucas maar ook anderen beter op basis van evidence kunnen werken aan het verbeteren van buitenschools leren. Tot slot zal KPC Groep het initiatief nemen in de gezamenlijke zorg voor het overdragen van de opgedane ervaringen naar het ministerie, het onderwijsveld en andere mogelijk betrokkenen. is het projectbureau binnen SintLucas waar onderwijs en bedrijfsleven elkaar ontmoeten; een full service bureau waar alle vierdejaars studenten afstuderen op projecten die bedrijven en de non-profit sector in opdracht geven. In contact met de klant professionaliseren de creatieven in opleiding hun vakmanschap, ondernemerschap en beroepshouding. Opdrachten waar studenten aan werken omvatten alle vakgebieden waarvoor SintLucas opleidt. De studenten zijn verantwoordelijk voor het hele traject, van briefing tot factuur, van ontwerp tot product. Het leerproces van de student staat hierbij centraal. In 2008 heeft ruim 35 opdrachten van externe opdrachtgevers en SintLucas zelf uitgevoerd. - Dutch Design Week -stand - Stichting Doortocht - huisstijl + communicatiecampagne - Stichting 1Ander Festival - huisstijl + communicatiecampagne - VVV Eindhoven - etaleren(vpp) Cubiss - product design (swd) / prijzen (provinciale/landelijke) voorleeswedstrijd - Gemeente Boxtel - Burgerjaarverslag - Gemeente Haaren - Burgerjaarverslag - Gemeente Haaren - logo-ontwikkeling en campagne-uitingen "DOP" - i.s.m. MIKSE ontwerpbureau - composteerbare -verpakkingen-en-composteerbare- disposables- - i.s.m. MIKSE ontwerpbureau- interieuradvies en -ontwerp voor Pesy Design - Timmerfabriek De Brug -huisstijl + campagne - Schel Hoveniers -huisstijl + campagne - Blankhoutenmeubel Eindhoven - website 9

10 - Stichting Bazaar Selissenwal Boxtel - Huisstijl + campagne - PSW Den Bosch - videopresentatie voorlichting loopbaanoriëntatie - Voetbalvereniging WHV - Jubileumcamagne - Voetbalvereniging SV Leones - Jubileumcampagne - Viecuri (medisch) - zwangerschapskalender - Jalema BV - Jaagan Journalema - BGA Boxtel (onderwijs) - huisstijl + campagne - 4 Mei Comité - movieclips + animaties - DAF Museum - interieur expo (SWD) + etalages - Roois Kultur Kontakt - videopresentatie "documentaire" - NWST Newstories - video "De Greenkeeper" - SWIM Cup Eindhoven - huistijl + campagne - OSG Sint-Oedenrode - interieuradvies en -ontwerp - R75 (maatschappelijk) - Jubileumboek SintLucas: stand, jaarboek, expositie eindexamenwerk, jaarverslag, brochure Relatie HBO Ongeveer 60% van de SintLucas-uitstroom zet zijn studieloopbaan voort aan een HBOinstelling. SintLucas vindt het belangrijk dat deze overstap optimaal verloopt. In samenwerking met de HBO s wil SintLucas de studenten al zo veel mogelijk laten kennis maken met de manier van werken: door voorlichting èn door projecten met een HBO-label. met het label HBO kunnen zijn: ο HBO-studenten werken samen met SintLucasstudenten aan één gezamenlijke opdracht onder begeleiding van HBO- en SintLucasdocenten ο HBO-docenten nemen deel aan SintLucas-projecten en begeleiden en beoordelen die ο HBO-instellingen geven een speciale HBO-opdracht en beoordelen die ο tijdelijk extra onderwijsaanbod voor specifieke HBO-opleidingen (bijvoorbeeld extra aanbod Wiskunde en Tekenen/schilderen naar de waarneming) Een voorbeeld van hoe de samenwerking tussen SintLucas en de relevante HBOinstellingen in 2008 vorm krijgt is het samenwerkingsproject met de Katholieke Hogeschool in Mechelen. Vierdejaars studenten die interesse hebben om hun studie aan de KHM te vervolgen, voeren in 2008 een project uit bij SintLucas onder begeleiding van de KHM. De opdracht houdt in dat studenten in een visuele presentatie de overeenkomsten, verschillen en opmerkelijkheden in de LAT-relatie tussen Nederland en België aan het publiek tonen. Thema s hiervoor zijn bijvoorbeeld ABN of ABV, humor, de eet- en drinkcultuur of het Koningshuis. Wat dit project extra interessant maakt, is dat oud-sintlucas studenten die de studie in Mechelen hebben afgerond of nog in het extra jaar bezig zijn de studenten begeleiden. Fast-lane trajecten In 2008 zijn ook twee zogenaamde fast-lane-trajecten gestart met HBO-instellingen. Het doel hiervan is een verkorte studieduur naar zeven jaren of minder (MBO + HBO) omdat een student in het vierde jaar al één dag per week lessen volgt aan de HBO-instelling. Deze fast-lanes zijn opgezet met - Fontys Hogeschool Communicatie - Fontys Hogeschool ICT - Urban Design van de NHTV Met de Pedagisch Technische Hogeschool zijn de eerste verkennende besprekingen gestart over een Assosiate Degree. 10

11 Informatie- en communicatietechnologie in de onderwijsomgeving Onder andere met een implementatie portfolio-ontwikkeling, een notebook project en het inrichten en in gebruik nemen van een schoolbreed draadloos netwerk heeft SintLucas in 2008 de toon gezet voor een ICT-ondersteuning die de komende jaren primair gericht is op het onderwijsproces. Service en ondersteuning bieden die onderwijsvernieuwing en - flexibilisering stimuleert is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Met een vernieuwde website en de inrichting van een portal, die in 2008 is voorbereid, krijgt ook de informatie- en communicatiecomponent nadrukkelijker vorm. Het op de eigen werkplek, thuis of op de stage, voortdurend kunnen beschikken over lesmateriaal, studiebronnen, informatiemateriaal en documenten biedt studenten en medewerkers, en op termijn ook stagebedrijven, oud-studenten en onderwijs- en bedrijfspartners (in de nabije toekomst) de nodige functionaliteit, effectiviteit en flexibiliteit. Met een netwerk, met daarin ruim 500 werkstations en 300 (student)eigen notebooks, die worden ondersteund met een stevige infrastructuur en een on-line service, heeft SintLucas in 2008 een stevige basis gelegd voor een evenwichtig ict-beleid gericht op een optimale ondersteuning van het onderwijs en de onderwijsondersteunende diensten. Huisvesting SintLucas heeft drie gebouwen met een hoge kwaliteit van afwerking en representatie. Door keuzes in onder meer het onderwijsconcept en curriculum wordt de verdeling en inrichting van onderwijsruimtes niet als optimaal ervaren. In juli 2008 is daarom Bureau M3V ingezet om te komen met een duidelijk huisvestingsplan voor de korte en middellange termijn. Hierin moet duidelijk zijn hoe de koppeling gemaakt kan worden tussen onderwijsconcept en beschikbare of te ontwikkelen ruimtes. Dit in nauwe samenwerking met de onderwijsteams, curriculumontwikkelaars en het managementteam. In maart 2009 is dit plan klaar en kan gestart worden met de herinrichting van de onderwijsruimtes. 11

12 CONTINUITEIT BIEDEN SintLucas in balans houden door de juiste inhoudelijke en organisatorische keuzes te maken en om te zetten in acties. Studenten SintLucas wil niet groeien in kwantiteit, maar in kwaliteit. SintLucas hanteert als uitgangspunt een studentenaantal van met een evenwichtige verdeling van vrouwelijke en mannelijke studenten en een afspiegeling van de samenleving (beperkingen, culturele achtergronden). Iedereen die voldoet aan de toelatingscriteria is welkom. Studenten met gediagnosticeerde beperkingen en leerstoornissen kunnen extra ondersteuning krijgen. Er wordt dan een behandelplan opgezet. SintLucas krijgt jaarlijks meer aanmeldingen dan er plaatsen zijn. Aan de hand van een toelatingsprocedure, het Beroepsgerichtonderzoek (BGO), selecteert SintLucas de meest getalenteerde en gemotiveerde kandidaten. Aan de hand van een schriftelijke test (eerste ronde) en een gesprek (tweede ronde) wordt in het BGO onder meer gekeken naar kennis en vaardigheden ('kunnen'), motivatie ('willen') en zelfbeeld ('zijn') van de student. In 2008 is het BGO vernieuwd om de uitval van studenten bij SintLucas verder terug te dringen. In de nieuwe opzet wordt onder meer de decaan/vakdocent van de toeleverende school betrokken en wordt werk van de kandidaat meegenomen in de beoordeling. In 2009 vindt verdere optimalisatie van het BGO plaats waarbij de resultaten dienen als een 0-meting voor de student waarin ook plaats is voor Eerder Verworven Competenties (EVC s). Verdeling studenten m/v Gegevens 2008: Aantal studenten MAN VROUW TOTAAL BOL-studenten BBL-studenten TOTAAL SintLucas Deze zijn als volgt verdeeld: BOL: 1 e leerjaar e leerjaar e leerjaar e leerjaar 258 Totaal BOL-studenten

13 BBL: Opleiding Uitvoerder 19 Gegevens 2007: Aantal studenten per sector MAN VROUW TOTAAL BOL-studenten BBL-studenten TOTAAL SintLucas Deze zijn als volgt verdeeld: BOL: 1 e leerjaar e leerjaar e leerjaar e leerjaar 277 Totaal BOL-studenten 1257 BBL: Opleiding Uitvoerder 16 Verdeling studenten per studierichting In studiejaar is de verdeling over de studierichtingen als volgt: Mediavormgever 49 % Vormgever ruimtelijke presentatie en communicatie 31 % Interieurvormgever, restauratie & decoratie 20 % SintLucas streeft naar een toename van studenten Ruimtelijk en interieur. Geografische afkomst studenten 2008 Zie landkaart Geslaagden Geslaagden BOL 262 eindexamenkandidaten hebben op 1 juli 2008 hun welverdiende diploma in ontvangst genomen. 10 kandidaten hebben het dit jaar helaas niet gehaald. 2 studenten kunnen op een later tijdstip alsnog hun diploma in ontvangst nemen. 13

14 Van de 262 geslaagden: ο zijn 30 kandidaten geslaagd na een herkansing ο zijn 20 kandidaten geslaagd met het predicaat excellent ο heeft 1 kandidaat een dubbele diplomering (afgestudeerd in 2 uitstroomdifferentiaties) gekregen Van de 10 gezakte kandidaten zijn: 7 kandidaten afgewezen voor het eindgesprek 3 kandidaten afgewezen na de herkansing Geslaagden BBL Van de opleiding Uitvoerder Afbouw en Onderhoud zijn 12 eindexamenkandidaten in 2008 geslaagd. Doorstroom studenten In 2008 is de doorstroom van studenten (studenten die zijn doorgestroomd naar het volgende studiejaar): studiejaar 1: 81% studiejaar 2: 82 % studiejaar 3: 97% studiejaar 4: 95 % De meest voorkomende redenen voor tussentijdse uitval, zijn: - studie- en beroepskeuzegebonden factoren ( een verkeerde keuze hebben gemaakt ) 35 % - persoonsgebonden factoren waarop de instelling geen invloed kan uitoefenen (bijvoorbeeld verhuizing, ziekte, geografische afstand) 13% - combinatie van verschillende factoren 23% Het gemiddeld doorstroompercentage: Studiejaar ,8 % Studiejaar ,5 % Studiejaar ,3 % Studiejaar ,7 % SintLucas streeft naar een gemiddeld doorstroompercentage van minimaal 85 %. Instellingssucces Het instellingssucces geeft de verhouding weer van het aantal gediplomeerden in een jaar in vergelijking met het totaal aantal schoolverlaters in datzelfde jaar % % % % SintLucas streeft naar een minimum succesfactor van 70 % Voortijdig school verlaten Voortijdig schoolverlaten staat bij SintLucas hoog op de agenda en heeft geleid tot een aantal acties en afspraken in De basisbegeleiding van studenten, de eerste lijn, ligt bij SintLucas bij de mentoren. In de structuur van studentenbegeleiding is de mentor de centrale figuur; de spin in het web! Hij of zij is aanspreekpunt voor de student, de ouders en de collega-docenten. In 2008 zijn de mentoren geschoold voor een optimale uitvoering van de 14

15 begeleidende taken. Naast training en organisatie is het zaak dat de begeleiding van de student bij de medewerkers tussen de oren komt. Voor specifieke problemen bij studenten verwijst de mentor naar de desbetreffende specialist uit de tweede lijn: het Zorgadviesteam. Zorg Advies Team Sinds studiejaar beschikt SintLucas over een ZorgAdviesTeam (ZAT). Doel van het ZAT is het voorkomen van schooluitval bij studenten die door omstandigheden vastlopen én het adviseren van mentoren/docenten in het zoeken naar doeltreffende begeleiding. De omstandigheden waardoor studenten vastlopen kunnen sociaal-emotioneel of lichamelijk van aard zijn. Het ZAT is opgedeeld in het kleine ZAT en het grote ZAT en kan doorverwijzen naar hulpverlenende instanties. Het kleine ZAT bestaat uit een interne zorgcoördinator en (externe) schoolmaatschappelijk werker. Samen met de leerplichtambtenaar van de gemeente Boxtel, arts GGZ en (indien nodig) een jeugdagent, vormen zij het grote ZAT. De zorgcoördinator regelt daarnaast de aanvraag en besteding van rugzakgelden en de begeleiding van rugzakstudenten. Ook onderhoudt zij de contacten met de ambulant begeleiders. In 2008 had SintLucas zes rugzakstudenten verdeeld over de diverse clusters. In 2008 hebben 28 studenten van SintLucas zich gemeld bij de zorgcoördinator, meestal op aanraden van de mentor. Deze studenten hadden met name problemen op het gebied van verslaving(en), thuissituatie, motivatie, rouwverwerking, depressiviteit, pestverleden, lichamelijke beperkingen en gedragsproblemen. Het ZAT tracht te zorgen voor de juiste verwijzing en begeleiding. Een belangrijk speerpunt voor het ZAT in 2008 is het voorkomen van hangsinten, studenten die wel aan- en afmelden, maar niet naar de trainingen en leeromgevingen komen. Het aantal 20 (in studiejaar ) is teruggebracht tot 0 (begin van studiejaar ). Ook is in 2008 is een start gemaakt met het schrijven van zorgprotocollen en richtlijnen voor mentoren en studenten en er zijn contacten gelegd met de gemeente. Per juni is het ZAT eveneens aangesloten bij het provinciaal alarmeringssysteem Zorg voor Jeugd. Convenanten 'warme overdracht' Door de strategische keuze om uitsluitend opleidingen op niveau 4 te verzorgen komt het voor dat studenten na één of twee jaar hun studie niet op SintLucas kunnen vervolgen. Zij moeten dan op zoek naar een andere opleiding. Ook kan het gebeuren dat excellerende studenten van omliggende opleidingen na één of twee jaar de overstap willen maken naar SintLucas. SintLucas heeft met de volgende ROC s en vakinstellingen samenwerkingsconvenanten afgesloten om studenten die 'afstromen' of 'zij-instromen' goed voorbereid aan elkaar over te dragen: - ROC Midden Brabant - Koning Willem I College - ROC Eindhoven - ROC De Leijgraaf - ROC Midden Brabant - De Eindhovense school In 2008 zijn vier studenten met deze warme overdracht direct geplaatst op van de convenantscholen. Geen enkele student is door een convenantschool aan SintLucas aangeboden. 15

Een integrale benadering van verandering en onderwijsvernieuwing

Een integrale benadering van verandering en onderwijsvernieuwing FOCUS OP VERANDERING INSPIRATIE EN HANDVATTEN VOOR HET VERANDERPROCES BIJ DE INVOERING VAN FOCUS OP VAKMANSCHAP Een integrale benadering van verandering en onderwijsvernieuwing In deze white paper presenteren

Nadere informatie

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan!

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Het vmbo van de toekomst Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Voorstellen Mirjam Bosch, plv. directeur CSV Veenendaal Dennis Heijnens, adviseur bij Actis Advies Programma deelsessie

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Beschrijving van de opleiding... 3 Artikel 1.1 Doel van de opleiding... 3 Artikel 1.2 Onderwijs op de LiS... 3 Artikel 1.3 Opleiding en

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN

Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Organisatiestructuur... 4 2.1 Rollen binnen de Netwerkschool (zie bijlage)... 4 2.2 Het kernteam... 5 2.3 De Interne flexibele

Nadere informatie

middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Onderwijsvisie Onze kijk op onderwijs

middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Onderwijsvisie Onze kijk op onderwijs middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Onderwijsvisie Onze kijk op onderwijs Summa College maart 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: De vijf onderwijspijlers 4 Hoofdstuk 2: De vijf onderwijspijlers

Nadere informatie

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor De opleiding interior design & Styling - hbo bachelor Mensen zien hun omgeving steeds meer als een verlengstuk van hun persoonlijkheid.

Nadere informatie

Op expeditie naar waarde(n)

Op expeditie naar waarde(n) Op expeditie naar waarde(n) 21e eeuwse educatie Effectief leiderschap Vakmanschap: de leraar doet ertoe! Verbinding met de gemeenschap Waardengedreven onderwijs Op expeditie naar waarde(n) De hele opvoeding

Nadere informatie

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK SCHOOLONTWIKKELPLAN 2017-2021 SAMEN UNIEK Instemming van de medezeggenschapsraad: 23 januari 2017 1 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Missie... 4 3. Visie... 4 4. Zes pijlers... 5 5. Kernwaarden en ambities...

Nadere informatie

GROEI LOOPBAAN ONTWIKKELING EIGEN REGIE TALENT INNOVATIEKRACHT BEWUST PERSONEEL FLEXIBILITEIT ZELFSTURING EMPLOYMENT NETWERKEN TOEKOMST WERKNEMER

GROEI LOOPBAAN ONTWIKKELING EIGEN REGIE TALENT INNOVATIEKRACHT BEWUST PERSONEEL FLEXIBILITEIT ZELFSTURING EMPLOYMENT NETWERKEN TOEKOMST WERKNEMER KADER LOOPBAANONTWIKKELING DIALOOG BEWUST TOEKOMST ZELFSTURING TALENT INNOVATIEKRACHT LOOPBAAN ONTWIKKELING FLEXIBILITEIT EIGEN REGIE NETWERKEN GROEI PERSONEEL KWALITEITEN EMPLOYMENT WERKNEMER INLEIDING

Nadere informatie

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1 FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1 Functie-informatie Functienaam Docent LD Type 1 Salarisschaal 12 Functiebeschrijving Context De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een instelling voor voortgezet

Nadere informatie

Associate degree Deeltijd

Associate degree Deeltijd Associate degree Deeltijd 2018-2019 Bloemsierkunst Vakmanschap, effectief communiceren en managen op hbo-niveau in de bloemsierkunst U bent werkzaam in de bloemenbranche, als zelfstandig ondernemer of

Nadere informatie

Rapport Docent i360. Test Kandidaat

Rapport Docent i360. Test Kandidaat Rapport Docent i360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

Onderwijstijd; een middel om kwaliteit te genereren. Els de Ruijter Maartje van den Burg

Onderwijstijd; een middel om kwaliteit te genereren. Els de Ruijter Maartje van den Burg Onderwijstijd; een middel om kwaliteit te genereren Els de Ruijter Maartje van den Burg 1 oktober 2015 Onderwerp workshop 1. Wetgeving per 01-08-2014 2. Toezicht 3. BOT & Beroepspraktijkvorming 4. Afwijken

Nadere informatie

De speerpunten van de SPCO-scholen

De speerpunten van de SPCO-scholen Meerjaren Plan 2012-2015 De speerpunten van de SPCO-scholen Inleiding Strategische speerpunten Hart voor kinderen Met veel genoegen presenteren wij de samenvatting van ons strategisch meerjarenplan Hart

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Colofon. Almeerse Scholen Groep. Koersplan maart 2015

Wat gaan we doen? Colofon. Almeerse Scholen Groep. Koersplan maart 2015 Colofon De uitgebreide versie van het ASG Koersplan 2015-2018 kunt u vinden op www.almeersescholengroep.nl. Dit is een uitgave van de Almeerse Scholen Groep. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland

Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland BIJLAGE: Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland Pagina 1: Effecten bij leerlingen Effecten bedrijven - onderwijs Toelichting: De percentages onder het kopje Nul zijn de uitersten

Nadere informatie

Bekwaamheidseisen of competenties docenten LD

Bekwaamheidseisen of competenties docenten LD Bekwaamheidseisen of competenties docenten LD Bekwaamheidseisen docenten LD vmbo en havo/vwo. (tekst: Wet op de beroepen in het onderwijs en Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel / 2006). 1. Zeven

Nadere informatie

Samen werken, samen ontwikkelen

Samen werken, samen ontwikkelen Samen werken, samen ontwikkelen Strategisch beleid ROOBOL 2015-2019 Willem Wouda/ Reiny Kas Siderius SAMENVATTING Het strategisch beleidsplan 2015-2019 bevat de missie en visie van Stichting ROOBOL. De

Nadere informatie

05-02-2013 INLEIDING MISSIE O.S.G. PITER JELLES

05-02-2013 INLEIDING MISSIE O.S.G. PITER JELLES schooljaarplan 2012-2013 1 INLEIDING Functie schooljaarplan terugblik op 2011-2012 beleidsvoornemens voor 2012-2013 missie en visie De Brêge positionering van De Brêge binnen PJ hoe kan de De Brêge zich

Nadere informatie

Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs. Primair onderwijs

Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs. Primair onderwijs Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs Primair onderwijs ONDERWIJSPROCES (OP) OP1. Aanbod Het aanbod bereidt de leerlingen voor op vervolgonderwijs en samenleving. De school biedt

Nadere informatie

FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media. draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging

FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media. draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging Via het Klavertje 4 Model zet u sociale media en ICT breed in Didactische

Nadere informatie

SWOT-ANALYSE. 1 Interpersoonlijk competent. 1.1 Eisen. 1.2 Mijn ontwikkelpunten. 1.3 Mijn leerdoelen

SWOT-ANALYSE. 1 Interpersoonlijk competent. 1.1 Eisen. 1.2 Mijn ontwikkelpunten. 1.3 Mijn leerdoelen SWOT-ANALYSE Met een SWOT-analyse breng ik mijn sterke en zwakke punten in kaart. Deze punten heb ik vervolgens in verband gebracht met de competenties van en leraar en heb ik beschreven wat dit betekent

Nadere informatie

HAALT MEER UIT ONDERWIJS. Uw partner in Brede School activiteiten

HAALT MEER UIT ONDERWIJS. Uw partner in Brede School activiteiten HAALT MEER UIT ONDERWIJS Uw partner in Brede School activiteiten Dit is WIJS! WIJS vindt dat leren vooral leuk moet zijn. Vanuit deze gedachte verbinden we educatie en entertainment aan elkaar. Door een

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 30BC SintLucas - De Eindhovense sch Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over SintLucas

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement h. Functie docent Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub h Besluit personeel veiligheidsregio s 1.1 Algemene

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Christelijk Gymnasium VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Christelijk Gymnasium VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Christelijk Gymnasium VWO Plaats : Utrecht BRIN nummer : 16PA C1 BRIN nummer : 16PA 00 VWO Onderzoeksnummer : 283237 Datum onderzoek : 8 april 2015 Datum vaststelling

Nadere informatie

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 - Missie/Visie - Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 Op AMS staat de leerling centraal. Dat betekent dat alles wat we doen er op gericht is om iedere leerling zo goed mogelijk

Nadere informatie

Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk

Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk Inhoud 1. Heldere onderwijsvisie 2. Opleiden op maat 3. Online leren 4. Samen verantwoordelijk 5. Modulaire opleiding

Nadere informatie

Piter Jelles Strategisch Perspectief

Piter Jelles Strategisch Perspectief Piter Jelles Strategisch Perspectief Strategisch Perspectief Inhoudsopgave Vooraf 05 Piter Jelles Onze missie 07 Onze ambities 07 Kernthema s Verbinden 09 Verbeteren 15 Vernieuwen 19 Ten slotte 23 02 03

Nadere informatie

Ons. Onderwijs. Kwaliteit in onderwijs

Ons. Onderwijs. Kwaliteit in onderwijs Ons Onderwijs Kwaliteit in onderwijs Voorwoord Bij Marianum staat de ontwikkeling van de leerling voorop. Wij staan voor aantrekkelijk en afgestemd onderwijs, gemotiveerde leerlingen en goede eindresultaten.

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PRO De Baander Plaats : Amersfoort BRIN nummer : 03SX 00 PRO BRIN nummer : 03SX C1 Onderzoeksnummer : 259727 Datum onderzoek : 11 september

Nadere informatie

MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN

MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN Sport & Business: Medewerker Marketing & Communicatie Medewerker Evenementenorganisatie Nijmegen 2016-17 JOHAN CRUYFF COLLEGE UNIVERSITY INSTITUTE Johan Cruijff

Nadere informatie

1. Interpersoonlijk competent

1. Interpersoonlijk competent 1. Interpersoonlijk competent De docent BVE schept een vriendelijke en coöperatieve sfeer in het contact met deelnemers en tussen deelnemers, en brengt een open communicatie tot stand. De docent BVE geeft

Nadere informatie

Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB

Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB Dit document is opgesteld door: Het Ministerie van OCW, het Ministerie van VWS en de MBO Raad in samenwerking met de Inspectie van het Onderwijs en JOB.

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Checklist bij 'Een doorgaande lijn PO - VO voor hoogbegaafde leerlingen'

Checklist bij 'Een doorgaande lijn PO - VO voor hoogbegaafde leerlingen' Checklist bij 'Een doorgaande lijn PO - VO voor hoogbegaafde leerlingen' 3.1 Het management Op managementniveau worden zeven standaarden onderscheiden, die elk een aantal indicatoren omvatten. Na het scoren

Nadere informatie

Instituut voor Sociale Opleidingen

Instituut voor Sociale Opleidingen Instituut voor Sociale Opleidingen Naar een nieuwe opleiding Social Work In september 2016 start Hogeschool Rotterdam met de nieuwe opleiding Social Work. Dit betekent dat eerstejaars studenten (die in

Nadere informatie

Verzilvering van ervaringscertificaten Een matrix met rollen, verantwoordelijkheden en hulpmiddelen. Kenniscentrum EVC, januari 2013

Verzilvering van ervaringscertificaten Een matrix met rollen, verantwoordelijkheden en hulpmiddelen. Kenniscentrum EVC, januari 2013 Verzilvering van ervaringscertificaten Een matrix met rollen, verantwoordelijkheden en hulpmiddelen Kenniscentrum EVC, januari 2013 1 Aanleiding Sociale partners in Zorg en Welzijn stelden in het voorjaar

Nadere informatie

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

Elke dag inspirerend. vwo / havo. elke dag een uitdaging

Elke dag inspirerend. vwo / havo. elke dag een uitdaging Elke dag inspirerend vwo / havo elke dag een uitdaging Samen met uw zoon of dochter staat u voor een belangrijke keuze. Op basis van het advies van de basisschool ligt de uitdaging op vwo of havo-niveau.

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Tilburg te Tilburg Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties) Juli 2014 3280511/7 BRIN: 25LZ Onderzoeksnummer: 276480 Onderzoek

Nadere informatie

Werken aan kwaliteit oog voor onderwijs in de 21e eeuw

Werken aan kwaliteit oog voor onderwijs in de 21e eeuw inspireren motiveren realiseren Werken aan kwaliteit oog voor onderwijs in de 21e eeuw primair onderwijs Klassewijzer BV Lageweg 14c 9698 BN Wedde T 0597-464483 www.klassewijzer.nl info@klassewijzer.nl

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM School : Samsam Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18ZH Onderzoeksnummer : 89409 Datum schoolbezoek : 27 november 2006 Datum vaststelling : 26 maart 2007. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

De nieuwe Havo voorbereidend HBO Buiksloterweg 85 1031 CG Amsterdam T: 020 579 72 10 I: www.checkdenieuwehavo.nl

De nieuwe Havo voorbereidend HBO Buiksloterweg 85 1031 CG Amsterdam T: 020 579 72 10 I: www.checkdenieuwehavo.nl De nieuwe Havo voorbereidend HBO Buiksloterweg 85 1031 CG Amsterdam T: 020 579 72 10 I: www.checkdenieuwehavo.nl 1 De nieuwe Havo voorbereidend HBO Wat is De nieuwe Havo? De nieuwe Havo biedt Havo onderwijs

Nadere informatie

Datum: 2 april 2015 Onderwerp: beleidskader regionale doorlopende leerlijn plus doelen 2015 kerngroep Toptechniek in Bedrijf Noordoost-Brabant

Datum: 2 april 2015 Onderwerp: beleidskader regionale doorlopende leerlijn plus doelen 2015 kerngroep Toptechniek in Bedrijf Noordoost-Brabant Datum: 2 april 2015 Onderwerp: beleidskader regionale doorlopende leerlijn plus doelen 2015 Van: kerngroep Toptechniek in Bedrijf Noordoost-Brabant 1 Beleidskader regionale doorlopende leerlijn plus doelen

Nadere informatie

De LOB-scan voor mbo

De LOB-scan voor mbo 35 BIJLAGE 3 De LOB-scan voor mbo De LOB-scan Doel van de LOB-scan is om zicht te krijgen op hoe Loopbaanontwikkeling en -begeleiding (LOB) in jullie onderwijsinstelling er op dit moment voor staat. De

Nadere informatie

Ministerie OCW Aan mevr. M. van Bijsterveld-Vliegenthart, Staatssecretaris Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

Ministerie OCW Aan mevr. M. van Bijsterveld-Vliegenthart, Staatssecretaris Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Ministerie OCW Aan mevr. M. van Bijsterveld-Vliegenthart, Staatssecretaris Postbus 16375 2500 BJ Den Haag OOG voor het MBO staat voor Onafhankelijke Onderwijsgroep voor het MBO ; Een groep onderwijskundig

Nadere informatie

De Verticale Ondernemerskolom Twente: Project 301

De Verticale Ondernemerskolom Twente: Project 301 De Verticale Ondernemerskolom Twente: Project 301 ROC van Twente - Hengelo In januari 2004 is de afdeling Handel van het toenmalige ROC Oost- Nederland, School voor Economie en ICT, locatie Hengelo - nu

Nadere informatie

Excellente Leerkracht SBO, SO/VSO. Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart

Excellente Leerkracht SBO, SO/VSO. Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart Functie-informatie Functienaam Organisatie Letterschaal CAO Salarisschaal Werkterrein Kenmerkscores SPO-gecertificeerde Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PRO Plaats : Delft BRIN nummer : 26MJ 00 PRO Onderzoeksnummer : 253466 Datum onderzoek : 15 oktober 2013 Datum vaststelling : 6 december 2013 Pagina 2 van 9

Nadere informatie

Handleiding Portfolio assessment UvA-docenten

Handleiding Portfolio assessment UvA-docenten Handleiding Portfolio assessment UvA-docenten najaar 2005 Inleiding In het assessment UvA-docent wordt vastgesteld welke competenties van het docentschap door u al verworven zijn en welke onderdelen nog

Nadere informatie

Loopbaanoriëntatie en begeleiding voor decanen en mentoren

Loopbaanoriëntatie en begeleiding voor decanen en mentoren Loopbaanoriëntatie en begeleiding voor decanen en mentoren Loopbaanoriëntatie staat in het voortgezet onderwijs volop in de belangstelling. De VO raad ziet loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) als

Nadere informatie

ROC. Kop van Noord-Holland ROC IN BEELD. gewoon een goede school 2016 / 17. Kijk voor het geïntegreerd jaardocument 2016 op

ROC. Kop van Noord-Holland ROC IN BEELD. gewoon een goede school 2016 / 17. Kijk voor het geïntegreerd jaardocument 2016 op ROC Kop van Noord-Holland ROC IN BEELD gewoon een goede school 2016 / 17 Kijk voor het geïntegreerd jaardocument 2016 op www.rockopnh.nl Kwaliteit van en voor leerlingen Een belangrijke maatstaf in de

Nadere informatie

WELKOM OP HET GROENE LYCEUM!

WELKOM OP HET GROENE LYCEUM! De andere route naar het hbo! WELKOM OP HET GROENE LYCEUM! Binnenkort ga jij naar het voortgezet onderwijs. Een grote stap! Kun je goed leren, maar ben je ook praktisch ingesteld? Dan past het Groene Lyceum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. OSG Singelland "De Venen" PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. OSG Singelland De Venen PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK OSG Singelland "De Venen" PRO Plaats : Drachten BRIN nummer : 04YE C7 BRIN nummer : 04YE 09 PRO Onderzoeksnummer : 276720 Datum onderzoek : 25 september 2014

Nadere informatie

Visie op Loopbaanoriëntatie en begeleiding

Visie op Loopbaanoriëntatie en begeleiding Visie op Loopbaanoriëntatie en begeleiding regio s-hertogenbosch en omgeving LOB is een verzameling van activiteiten binnen een loopbaangerichte leeromgeving om jongeren actief te laten werken aan hun

Nadere informatie

COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT

COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT DE SBL competenties COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT De leraar primair onderwijs moet ervoor zorgen dat er in zijn groep een prettig leef- en werkklimaat heerst. Dat is de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

RESULTATEN. Rapportage De Kinkerbuurt, Amsterdam. Externe Benchmark

RESULTATEN. Rapportage De Kinkerbuurt, Amsterdam. Externe Benchmark RESULTATEN Rapportage De Kinkerbuurt, Amsterdam Externe Benchmark februari 2013 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING (OKV) CHRISTELIJK COLLEGE DE POPULIER, AFDELING VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING (OKV) CHRISTELIJK COLLEGE DE POPULIER, AFDELING VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING (OKV) CHRISTELIJK COLLEGE DE POPULIER, AFDELING VWO Plaats: Den Haag BRIN-nummer: 02GJ Registratienummer: 3280363 Onderzoek uitgevoerd op: 8

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

PHOTO WISE fotografie-opleiding 2015 1

PHOTO WISE fotografie-opleiding 2015 1 PHOTO WISE fotografie-opleiding 2015 1 Visie Voor wie? Voor iedereen met een interesse in de professionele fotografie, met aanleg voor beeld, en met een goede motivatie. Iedereen? Iedereen lijkt te kunnen

Nadere informatie

Onderwijsassistent (niveau 4 BOL, 3 jaar) Wat zijn mijn taken als onderwijsassistent?

Onderwijsassistent (niveau 4 BOL, 3 jaar) Wat zijn mijn taken als onderwijsassistent? Onderwijsassistent Onderwijsassistent (niveau 4 BOL, 3 jaar) Een school, een groepsleraar en een lokaal met vaak 25 of meer kinderen. Dat kan heel gezellig zijn voor de leerlingen, maar voor de leraar

Nadere informatie

Kunstschool Boxtel. Inleiding

Kunstschool Boxtel. Inleiding Kunstschool Boxtel Inleiding In dit beknopte scenario wordt een kleine duurzame organisatie voor cultuureducatie in de gemeente Boxtel omschreven; Kunstschool Boxtel. Kunst- en cultuureducatie stimuleert,

Nadere informatie

LEERCOACH IN DE NETWERKSCHOOL. Verantwoordelijkheden

LEERCOACH IN DE NETWERKSCHOOL. Verantwoordelijkheden Leercoaches begeleiden studenten in hun leertraject, studievoortgang en ieontwikkeling binnen de Netwerkschool ROC Nijmegen. Deze notitie uit 2013 beschrijft de verantwoordelijkheden, bevoegdheden en kerntaken

Nadere informatie

Excellentieprogramma volledig uit de startblokken

Excellentieprogramma volledig uit de startblokken Excellentieprogramma volledig uit de startblokken Geplaatst op 29 november 2015 Sinds augustus is binnen het Friesland College hard gewerkt aan het organiseren, werven en selecteren van studenten die deel

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. de Dijnselburgschool voor praktijkonderwijs PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. de Dijnselburgschool voor praktijkonderwijs PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK de Dijnselburgschool voor praktijkonderwijs PRO Plaats : Zeist BRIN nummer : 26HY C1 BRIN nummer : 26HY 00 PRO Onderzoeksnummer : 254037 Datum onderzoek : 25

Nadere informatie

HET FLORIJN COLLEGE. Onderzoek naar kwaliteitsverbetering. Definitief rapport

HET FLORIJN COLLEGE. Onderzoek naar kwaliteitsverbetering. Definitief rapport HET FLORIJN COLLEGE Onderzoek naar kwaliteitsverbetering Definitief rapport Inspectie van het Onderwijs Datum schoolbezoek: 16 juni 2008 Rapportnummer: 107634/Brin: 25LX Datum vaststelling: 25 september

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

groene lyceum het Kom naar DE GROENE ROUTE NAAR HET HBO WWW.GROENEWELLE.NL

groene lyceum het Kom naar DE GROENE ROUTE NAAR HET HBO WWW.GROENEWELLE.NL Kom naar het groene lyceum WWW.GROENEWELLE.NL SCHOOLJAAR 15/16 DE GROENE ROUTE NAAR HET HBO Ondernemend onderwijs voor slimme doeners in een groene omgeving. Dat is Het Groene Lyceum van De Groene Welle.

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2008/2009

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2008/2009 RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2008/2009 THERESIALYCEUM School/instelling/vestiging:Theresialyceum Afdeling: havo Plaats: Tilburg BRIN-nummer: 21EX Onderzoeksnummer: 110742 Datum

Nadere informatie

Onderwijs van de 21ste eeuw:

Onderwijs van de 21ste eeuw: Onderwijs van de 21ste eeuw: didactiek, wetenschap en technologie 2015-2016 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS saxion.nl/apo Onderwijs van de 21 ste eeuw: didactiek, wetenschap en technologie Professionaliseringsaanbod

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Leraar basisonderwijs LB

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Leraar basisonderwijs LB FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Leraar basisonderwijs LB januari 2013 Opdrachtgever Nieuwstraat 23 A 1621 EA Hoorn Auteur Paul Janssen Project 5POBA4560 FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Leraar basisonderwijs

Nadere informatie

Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo

Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo Ook in het vmbo is er sprake van onderwijsvernieuwing. De meest in het oog springende vernieuwing is de introductie van een kern, profiel en (meerdere) keuzes. De

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. o.b.s. De Aanloop

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. o.b.s. De Aanloop RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK o.b.s. De Aanloop Plaats : Valthermond BRIN nummer : 18TP C1 Onderzoeksnummer : 282725 Datum onderzoek : 18 juni 2015 Datum vaststelling : 28 oktober

Nadere informatie

De weg van traditioneel vmbo naar intersectoraal vmbo

De weg van traditioneel vmbo naar intersectoraal vmbo Van Theorie naar Praktijk De weg van traditioneel vmbo naar intersectoraal vmbo In deze bijdrage slaat junior adviseur Marloes Zewuster van CINOP de brug tussen de theorie van het intersectorale vmbo en

Nadere informatie

Invoering entreeopleiding

Invoering entreeopleiding Invoering entreeopleiding Inleiding De entreeopleiding is geïntroduceerd in het kader van het actieplan Focus op Vakmanschap. Focus op Vakmanschap kent een tweetal pijlers: doelmatige leerwegen en modernisering

Nadere informatie

Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs

Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs 2 december 2008 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Beoordelingskader 4 pagina 2 1 Inleiding Dit beoordelingskader bevat een aantal facetten

Nadere informatie

Docenten die hun onderwijs meer willen afstemmen op de individuele verschillen tussen leerlingen en hun leeropbrengst willen vergroten.

Docenten die hun onderwijs meer willen afstemmen op de individuele verschillen tussen leerlingen en hun leeropbrengst willen vergroten. 1. Differentiëren Onderzoeken welke manieren en mogelijkheden er zijn om te differentiëren en praktische handvatten bieden om hiermee aan de slag te gaan. Vervolgens deze kennis toepassen in de praktijk

Nadere informatie

Rapport Docent i360. Angela Rondhuis

Rapport Docent i360. Angela Rondhuis Rapport Docent i360 Naam Angela Rondhuis Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor je ligt het

Nadere informatie

WELKOM. Frank Heezemans. Senior onderwijsadviseur SintLucas

WELKOM. Frank Heezemans. Senior onderwijsadviseur SintLucas WELKOM Frank Heezemans Senior onderwijsadviseur SintLucas DE TEKST SintLucas is een vakinstelling met een breed aanbod aan creatief-technische opleidingen op vmbo- en mbo-niveau. Jaarlijks stromen zo n

Nadere informatie

Rapport Docent i360. Angela Rondhuis

Rapport Docent i360. Angela Rondhuis Rapport Docent i360 Naam Angela Rondhuis Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

ROC. Kop van Noord-Holland. roc in beeld. van gewoon goed naar nog beter. Kijk voor het volledige jaarverslag 2014 op

ROC. Kop van Noord-Holland. roc in beeld. van gewoon goed naar nog beter. Kijk voor het volledige jaarverslag 2014 op ROC Kop van Noord-Holland roc in beeld van gewoon goed naar nog beter Kijk voor het volledige jaarverslag 214 op www.rockopnh.nl van gewoon goed naar nog beter! Grafieken en tabellen geven goed weer hoe

Nadere informatie

Praktijkopleider agrotechniek

Praktijkopleider agrotechniek Associate degree Deeltijd 2018-2019 Praktijkopleider agrotechniek Ontwikkel uw vaardigheden als praktijkopleider in de agrotechnische sector met deze tweejarige opleiding 2 De agrarische sector is continu

Nadere informatie

XSservice BV. Samenwerking Project Boris & PROFIJT

XSservice BV. Samenwerking Project Boris & PROFIJT XSservice BV Samenwerking Project Boris & PROFIJT Aan SBB Project Boris Van Olav van Doorn Margriet van de Ketterij, MSc Betreft Samenwerking Project Boris & PROFIJT Datum 11-03-2016 Inleiding PROFIJT

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCBS "LOYSDER HOEK"

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCBS LOYSDER HOEK RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCBS "LOYSDER HOEK" School : pcbs "Loysder Hoek" Plaats : Leusden BRIN-nummer : 11PE Onderzoeksnummer : 89769 Datum schoolbezoek : 3 april 2007 Datum vaststelling : 20 juni

Nadere informatie

TeleTrainer: training in de e van het leren

TeleTrainer: training in de e van het leren TeleTrainer: training in de e van het leren TeleTrainer voor elke docent die betrokken is bij ICT in het onderwijs geschikt voor beginner, gevorderde en specialist geschikt voor verschillende rollen rondom

Nadere informatie

Goed onderwijs, daar draait bij ons alles om.

Goed onderwijs, daar draait bij ons alles om. OVER DIT IS WIJS Goed onderwijs, daar draait bij ons alles om. Vanuit deze betrokkenheid maken wij het verschil in aanpak en docenten. En om u nog wijzer te maken, heeft DIT IS WIJS unieke volledig uitgewerkte

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK R.K.B.S. "SINT MAARTENSCHOOL"

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK R.K.B.S. SINT MAARTENSCHOOL RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK R.K.B.S. "SINT MAARTENSCHOOL" School : r.k.b.s. "Sint Maartenschool" Plaats : Bolsward BRIN-nummer : 16UZ Onderzoeksnummer : 88793 Datum schoolbezoek : 12 december 2006 Datum

Nadere informatie

Wat is MD in de regio?

Wat is MD in de regio? MD in de regio Wat is MD in de regio? MD in de regio is een uniek Management Development programma voor bedrijven die geen eigen intern MD programma kunnen opzetten. MD in de regio combineert hard en zacht,

Nadere informatie

lleiv boekje Luisterend leiden en inspirerend volgen

lleiv boekje Luisterend leiden en inspirerend volgen lleiv boekje Luisterend leiden en inspirerend volgen Strategisch beleidsplan PCBO Amersfoort 2015-2019 Beste mensen, Met evenveel trots en enthousiasme als waarmee we ons nieuwe Strategisch Beleidsplan

Nadere informatie

Welzijn Breed (Onderwijsassistent)

Welzijn Breed (Onderwijsassistent) Crebo Duur Niveau Leerweg Start Locatie(s) 25485 3 jaar Niveau 4 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus Auditorium, Elst Onze opleidingen in Elst kenmerken zich door kleinschaligheid en persoonlijk contact.

Nadere informatie

Hogeschool Bedrijfsmanagement, Educatie en Techniek

Hogeschool Bedrijfsmanagement, Educatie en Techniek Samen opleiden van Leraren Technisch Beroepsonderwijs Hogeschool Bedrijfsmanagement, Educatie en Techniek Samen opleiden van Leraren Technisch Beroepsonderwijs Met bedrijfsleven, beroepsonderwijs en lerarenopleiding

Nadere informatie

Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08

Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08 Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08 TECHNUM in vogelvlucht Wat is Technum Welke participanten Waarom noodzakelijk Waar we voor staan Wat onze ambities zijn TECHNUM Zelfstandige onderwijsvoorziening

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCB PRINSES JULIANA

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCB PRINSES JULIANA RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCB PRINSES JULIANA School : PCB Prinses Juliana Plaats : Gouda BRIN-nummer : 08VP Onderzoeksnummer : 89264 Datum schoolbezoek : 24 november 2006 Datum vaststelling : 16 januari

Nadere informatie

Verzorgende IG BBL. TOELATING Wettelijke toelatingseisen DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE. thuiszorg.

Verzorgende IG BBL. TOELATING Wettelijke toelatingseisen DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE. thuiszorg. thuiszorg. Crebo Duur Niveau Leerweg 25491 3 jaar Niveau 3 BeroepsBegeleidende Leerweg (BBL) Start september, januari, maart, juni (start bij voldoende aanmeldingen) Locatie(s) Kronenburgsingel, Arnhem

Nadere informatie

Professionalisering Beroepsbevolking ; uw bijdrage? Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Curaçao Bijeenkomst Decanen 13 november 2013

Professionalisering Beroepsbevolking ; uw bijdrage? Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Curaçao Bijeenkomst Decanen 13 november 2013 Professionalisering Beroepsbevolking ; uw bijdrage? Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Curaçao Bijeenkomst Decanen 13 november 2013 Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Curaçao Afstemming

Nadere informatie

Profielschets. Ondernemende school

Profielschets. Ondernemende school Profielschets Ondernemende school Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534 11 58 fax: 023 534 59 00 1 Scholen met Succes Een school

Nadere informatie

Functieprofiel: Docent Functiecode: 0104

Functieprofiel: Docent Functiecode: 0104 Functieprofiel: Docent Functiecode: 0104 Doel Voorbereiden en uitvoeren van ontwikkelde onderwijsonderdelen en participeren in uitvoering van onderwijsevaluaties en ontwikkeling en/of onder begeleiding

Nadere informatie

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo.

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit en ieder

Nadere informatie