'pupet otosz. sjolloc lsa8. ti0z rjenuef 97 'puelua:aaqsu[ry1. gg'or8eu;y /3. Joleulpjo] ase]'uilu uen'l 'JAaw 'A'e'I

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "'pupet otosz. sjolloc lsa8. ti0z rjenuef 97 'puelua:aaqsu[ry1. gg'or8eu;y /3. Joleulpjo] ase]'uilu uen'l 'JAaw 'A'e'I"

Transcriptie

1 1 '1or8 >1[r '11 ;[rlqrn s1 'zp ur l!our uuu ] p Joo^ ufrz lfr;lu1l leeqroo^ frq so1ro6 ]s u n lr u Argp lep Llltz loon lllds lh 'sr puufr.rqrs pleedq tlenlts p Jeep uullq ue uooz ulrru loon 8rpou ]q sio]ro6 ]sg ]ep ']qrrdo dooq >11 'lqcerqbuee upro^a ] upurp srlljjof 8ru 8ou Juq p ut urz8uee upfrtun l slpnpf!] JpJA uo ]!p'qq pulypuo Agp ue^juq puee8frq lrlep uprnp tlnz l^n lru frtu tq n lep dooq 11 '; uenuef 8 ue^ lreur ^ n uen Surpr;uee Jeeu ipue u u 'A"rg; uooz u[1u.t do puqqq 3ut1>11q 11>1ed 1q puee8frg 'u[tg uen /v\nolnur ]qleg t0z rjenuef 97 'pueluqsu[ry1 Joleulpjo] se]'uilu uen'l 'JAw 'A'e' ured5 'pupet otosz gg'or8eu;y /3 sjolloc ls8

2 l Best Doctors C/ Almgro, Mdrid, SPin T..v. Mevr. F. vn Riin, Cse Cordintor Mijnsheerenlnd, 20 jnuri 20L Gechte Mevrouw, Hierbij refereer ik n onze eerdere telefonisch communictie, ltstelijk die vn mndg 30 december jl. lk neem de vrijheid mij tot u te wenden omdt ik ruim 5 jr geleden ernstig breinletsel heb opgelopen ls gevolg vn een bijn "cold turkey" stoppen met proxetine. Het dvies hiertoe kreeg ik vn een rts wrbij ik onder behndeling ws voor de gevolgen vn het gebruik vn XTC in een eerdere fse vn mijn leven. Miin ziektebeeld lt zich ls volgt omschriiven Ruim 5 jr geleden toen bovengenoemd letsel optrd wren de nvnkelijke symptonen wnzinnig pijnlijk zowelfysiek ls mentl mr kwm het meest onderliggende symptoom nog niet n het licht. Dit mnifesteerde zich ps lter in de vorm vn hoofdpijn (2 uur per dg) die ik lleen mr kn beschrijven ls een cluster hoofdpijn, genoeg om jezelf elke dg vn knt te willen mken, en geprd gnd met een wnzinnige blurred vision, su'icidliteitvn de ergste soort plus ongekende ngsten. Dit lt zich beter beschrijven ls terreur gedurende de gehele dg ls gevolg wrvn ik niet meer kon slpen. Mijn huisrts heeft mij drop destijds Benzo's voorgeschreven die me hielpen slpen en mijn hoofdpijn gelukkig ietsje minder mkte, wnt ls ik niet sliep ws de hoofdpijn erger. Ook tinnitus ontstond vnf dt moment' N verloop vn tijd wilden mijn ouders en de huisrts dt ik de Benzo's ging fbouwen (dit ws ongeveer n 9 mnden) omdt zij vonden dt ik hiern verslfd ws. Op zich een juiste veronderstelling en ik ontkende de verslving niet, mr heb destijds beklemtoond dt dit de verkeerde beslissing ws, simpelweg omdt ondnks de verslving vn destijds de Benzo's mij hielpen met o.. pijnbestrijding en slpen. Deslniettemin heb ik in 3 mnden fgebouwd vn deze medicijnen en heb deze toen c. 1.5 jr niet gebruikt. Zols u in 66n vn de rpporten kunt zien zgen zowelde huisrts ls 66n vn de neurochirurgen een duidelijke bult n de linkerknt vn mijn schedel, deze ws ook n de linkerknt zichtbr mr minder. nkele weken n het stoppen met de Benzo's verschoof er plotseling op een vond iets in mijn hoofd' Het ws duidelijk voelbr n beide knten en toen dt voorbij ws verdween de bsolute hoofdpijn en mijn blurred vision werd minder ernstig, Tinnitus bleef ls symptoom bestn. Wt nog het meest opviel is dt mijn ngsten compleet verdwenen, wt in mijn optiek een indictie is die erop wijst, dt mijn botten ernstig tegen het pijncentrum vn mijn hersenen drukten.

3 t t Wt de reden vn de plotselinge verschuiving vn mijn botten ws is tot op heden een mysterie mr ik vermoed dt het iets te mken heeft met de druk in mijn hoofd. Al ws ik blij dt de ngsten verdwenen en mijn zicht verbeterde lsook dt de bsolute hoofdpijn stopte, kon ik nog steeds voelen dt er n beide knten vn mijn hoofd iets niet goed zit. Het is lleen nietgemkkelijk zichtbrte mken. Zols u zult zien ben ik door zo'n beetje elk pprt onderzocht mr hierbij kwm niets n het licht. en PTscn heb ik lten zitten omdt ik dr het nut niet vn inzg mr in plts drvn heb ik gevrgd om een fmrlscn te lten mken (om verschillende redenen) mr men zei destijds dt de kennis niet in huis ws om te onderzoeken wt ik wilde wronder het lymbisch systeem, iets wt ik nog steeds grg wil doen, omdt ik denk dt dr de oplossingsrichting ligt voor mijn probleem. Al het mteril dt uit mijn onderzoeken komt, zowel positief ls negtief, zl ik n u tonen, inclusief lle officidle documenten die behoren tot mijn medische probleem. lk heb wrschijnlijk een wel zeer uitgebreid pti6ntendossier voor iemnd vn mijn leeftijd. n dit dossier vindt u meningen vn een groot ntl rtsen en prmedici die ik heb bezocht mr zij konden niet vststellen wt er exct met mij n de hnd ws en zij kwmen dus met dignoses en veronderstellingen die mij niet konden helpen. lk lt u lde feitelijke documenttie onderzoeken en u kunt druit uw eigen conclusies trekken. Hopelijk vindt u iets, of heeft u suggesties met betrekking tot wt nog kn worden gedn en wellicht heeft u de cpciteit om mijn suggesties te volgen. U krijgt vn mij toestemming om het mteril wt ik u stuur te bevestigen voor uthenticiteit bij de mensen wr ik mijn onderzoek heb lten doen en die rpporten voor mij hebben geschreven. lk ben grne bereid om lle rpporten die ter zke vn mijn ziekte gemkt zijn n u ter beschikking te stellen. Wt ik overigens wil voorkomen, is dt u vi l dit mteril door de bomen het bos niet meer ziet. lk ben zelf ndrukkelijk vn mening, n llerlei mogelijkheden op verschillende pltsen in de wereld te hebben onderzocht, dt bij mij sprke is vn een unieke medische conditie die zich overigens, bij de huidige stnd vn de techniek, niet gemkkelijk medisch lt dignosticeren. De c. L.5 jr dt ik vn de Benzo's f ws nm de vermoeidheid ernstig toe, mijn spieren werden zo strk dt ik niet meer voor mijzelf kon zorgen wrdoor mijn hygine ernstig te wensen overliet. lk hd zo weinig energie dt ik nuwelijks nog nr de toilet kon gn en tndenpoetsen gebeurde zeer mtig. lk kon lleen mr op mijn kmer blijven. N die tijd overtuigde iemnd mij om nr Amerik te gn om weer een dokter te zien, en begon ik weer Benzo's te gebruiken. Ditml niet om verslfd te rken mr meer om dt mij wt discrepnties opgevllen wren tussen de tijd voor en n gebruik vn Benzo's en dn met nme wrom opeens spierverstrkking toenm, hetgeen het meest belngrijke symptoom is dt leidde tot l mijn ndere meer indirecte symptomen. Spierverstrkking is in mijn gevl progressief en door het gebruik vn Benzo's kon ik dit proces nvnkelijk voor een tijd goed vertrgen. l.p,v. het gebruik elke dg nm ik mij voor dit 1 keer in 10 dgen te gebruiken om niet verslfd te rken. Dit is gelukt mr hels doordt ik een steeds hogere dosering moet gebruiken vnwege gewenning houdt het effect vn spierverslpping door Benzo's op en dt is het punt wrop ik nu ben belnd. lk heb tlloze ndere spierverslppersiebruikt mrgeen enkel middel hd ook mr enigzins het effect vn de Benzo's. Doordt de spierverstrkking door mijn breinletsel werkelijk elke spier in mijn lichm trof, gingen l mijn lichmelijke ls cognitieve functies steeds meer chteruit. Mijn zenuwen werkten steeds slechter door vernuwing veroorzkt door spierverstrkking en ik vermoed ook dt mijn deren hiervn lst kregen. Mijn spieren werden uiteindelijk zo hrd ls stl met zo goed ls geen flexibiliteit. Mijn pijngrens werd zeer hoog.

4 { t t l t ir t il t t r it rl t il il t ierdoor ontstonden triggerpoints over mijn hele lichm ook op de meest ongebruikelijke pltsen rls mijn kk. <e keerls ik een dosis Benzo's nm ws het lsof ik het progressieve spierverstrkkingsproces iets "r n lten vieren, ls met teugels of een hengel. en complete spierverslpping trd nooit op mr et ws lsof ik mijn conditie hiermee kon verbeteren.!er vn de meest bizrre dingen die ik ontdekte ws dt ik i.p.v. 1 dg goed slpen n gebruik, de g ern nog beter kon slpen zonder gebruik en drop volgende dg ook nog wederom zonder ge brui k. Dit is een bsolute contrdictie voor gebruik vn Benzo's. < kreeg meerflexibiliteit in mijn spieren, hd meer energie om dingen te ondernemen, mijn concentrtie, geheugen en lq werden beter door mindere belemmering vn mijn spieren. l'"omenteel kn ik l bijn 2 jr niets meer ruiken. n het begin hielpen Benzo's mijn geur terug te krijgen mr dit is lng geleden. Mijn smk om te proeven is zeer ernstig fgenomen, honger registreer ik nuwelijks meer en emotioneel kn ik niets meer voelen of het nu vrolijkheid of verdriet betreft. Ntuurlijk slpen werkt niet meer inmiddels. Het registreert niet meer in mijn hoofd. lk vl simpelweg fluw door gebrek n slp. Mijn drmen verwerken niet tot nuwelijks meer en wnneer ik eindelijk ontlsting heb duurt het uren voordt een ernstige mgpijn wegtrekt. lk heb op mijn kmer de tempertuur op ijskoud stn (18 grden), (lthns iedereen vind het ijskoud) mr mijn zenuwen registreren dit niet meer, behlve wnneer spierverslpping door Benzo's optreedt, en dit een goed effect oplevert, begrijp ik wr iedereen het over heeft. Mr ndt het slpen en de tijdelijke spierverslpping stoppen voel ik lleen mr hitte en is het zonder irco zelfs in deze periode niet uit te houden. lk heb ltijd een bsoluut onverwoestbre dorst door dit letsel opgelopen en doordt mijn smk zo goed ls weg is neem ik lleen mr drnkjes die zoet zijn wnt nders lust ik het niet. Mijn eetlust is ook bij lnge n niet wt die moet zijn. Mijn eetlust is iets beter n Benzo gebruik mr ngezien de Benzo's steeds minder effect hebben op mijn spierverslpping wordt ook mijn eetlust steeds minder. Voordt u zich furgt of ik weleens heb geprobeerd fysiotherpie te doen zonder Benzo's het ntwoord is j, 2 keer voor weken wrn mijn spierverstrkking weer onvermijdelijk toesloeg en dit mkte het proces uiteindelijk lleen mr erger omdt zonder de medicijnen het proces vn verstrkking lleen mr exponentieel toeneemt. Anvnkelijk dchten doktoren in Amerik dt ik een of ndere infectie hd of iets vn dien rd omdt de spieren n de voorknt vn mijn gezicht zo verstrkten en ik zelf, in een poging om dit f te koelen, mijn hoofd in een bk met ijs en koud wter stopte om te proberen deze pijn op te lossen mr dit hielp nuwelijks. Zij schreven mij verschillende soorten ntibiotic voor mr dit hielp niets. Momenteel voel ik nuwelijks meer wt en zijn de spieren in mijn gezicht zo strk ls een pinosnr, duidelijk voelbr, net zols zo'n beetje lle spieren in mijn lichm. De spieren in mijn rmen en benen werden lter ps strkker, vermoedelijk door de lengte vn deze spieren. lk heb ook de fgelopen 5 jr keer hyperventiltie nvllen gehd die zeer hevig wren, iets wt ik voorheen nog nooit in mijn leven hd meegemkt. lk heb een sterk vermoeden dt dit komt doordt ik totl energieloos ben zodt lles wt ik doe echt het uiterste vn mijvergt.

5 sl l lr!t H rr ls Fr F'. ht b ẖ s hr R \T!i R R5, ẖ] 5 Fr t t r H tu Fn!b hr R r r, Fr h h R rb.!] h H Nu de verschillende scns tot nu toe niets hebben opgeleverd ws ikwelgenoodzkt om een ntl 'lterntieve' onderzoeken te lten plegen met soms opvllende resultten. lk ben er ltijd vn overtuigd geweest dt er iets niet goed is met mijn temporlis n beide zijden vn de schedel. n het kder hiervn heb ik Chinese cupping lten doen zowel "dry" ls "wet" cupping en zols u op de foto's die hiervn gemkt zijn kunt zien zijn niet lleen duidelijke tekenen zichtbr n de rechterzijde mr bleek ook tijdens de wet cupping dt n beide knten vn mijn schedel zwrt bloed uit mijn deren kwm. Dit ltste zger niet goed uit. Bij mij ontstond de gedchte dt verdere wet cupping niet zou helpen ngezien de onderliggende oorzken eerst zouden moeten worden opgelost. n dit verbnd suggereerde iemnd mij nr een Crnioscrl therpeut te gn. Die heb ik bezocht en tijdens een 2e sessie begonnen mijn botten zich weer voor een pr uur uit elkr te zetten. Ook voelde ik mijn Sphenoid/wiggebeen heen en weer gn. Hierdoor kreeg ik het idee dt er iets met mijn botten niet goed zt in mijn schedel en moest ik een dokter vinden met de expertise om dit te herstellen. Diens rpport zult u ook in de documenttie vinden. De betreffende rts deelt mijn opvtting dt ik ernstig breinletsel heb o pgelopen. tk hd uiterrd gehoopt dt deze dokter door het herstellen vn mijn botten nr de juiste plts mijn ntuurlijke spierontspnning weer op gng zou kunnen brengen mr hels is dit ltste niet gelukt. lk heb foto's wrop u duidelijk kunt zien dt tijdens spierspnning en de behndeling in het buitenlnd vn deze dokter mijn schedel n beide knten een bnormle vorm nnmen met nme rond de temporle beenderen. Voordt ik n de cupping en de Crnioscrltherpie begon ben ik bij twee Myofscile triggerpoint therpeuten geweest. De eerste voorl om uit te vinden of ik iets kon doen om mijn ntuurlijke spierontspnning terug te krijgen. lk vroeg deze therpeut om voorl de temporlis n de rechterknt vn mijn hoofd te "bombrderen" in de hoop dt we de juiste plek zouden vinden. Gedurende de eerste 2 sessies hdden we geen succes, mr bij de 3e sessie wel. Ongeveer een uur ndt ik vertrokken ws merkte ik dt spierontspnning optrd en deze ws zo overweldigend dt ik 8 uur chter elkr sliep en toen ik drn even wkker werd weer een goede 20 uur. Alles leek geweldig te gn voor zo'n 3 weken mr hels kwmen de symptomen drn weer terug. n de tussentijd kon ik even goed presteren mr het is in c. 7 sessies drn niet meer gelukt om dit crucile punt te bereiken. lk ben een tijdje drn vervolgens nr een ndere soortgelijke therpeut geweest mr dit ws meer voor pijnbestrijding en ook hier lukte het niet om dit essentidle punt te bereiken. De ltste specilist ws het ook met mij eens dt mijn klchten ls gevolg vn breinletsel optrden. Beide door mij geconsulteerde Crnioscrltherpeuten hebben hun observties in een brief beschreven. Toen ik terug kwm uit het buitenlnd ben ik weer nr een Crnioscrl therpeut geweest doch deze kon niets voor mij doen behlve dt deze kon voelen (evenls de eerder gerdpleegde therpeut) dt er veel druk ws n de rechterknt vn mijn schedel voor wt betreft vliezen en vocht. lk ben mij ervn bewust dt nogl sceptisch tegen dit soort therpeuten wordt ngekeken, mr zonder hen zou ik nooit het idee hebben gekregen op welke wijze mijn breinletsel zou kunnen worden vstgesteld. lk wil nog opmerken, dt de keren dt ik in het buitenlnd ws en mijn medicijnen niet kon meenemen nieuwe symptomen optrden. De eerste keer speelde mijn mg op (hierbij voelde het lsof er een bnd rond de mg strk werd getrokken en dit ws zeer pijnlijk),

6 s h lhi FF'r b F R b +r s!{ F tj. F H e! tt? r F Fl ld R llli R Hr R F r De ltste keer trd fluwvllen op, en functioneerde het registreren om te slpen niet meer, en wren mijn geheugen, concentrtie en coordintie ernstig ngetst. nkele mnden terug, ik ws toen in ndi, hd ik het gevoel dt ik de terugreis niet zou hlen. Toen ik deslniettemin toch weer terug ws kon ik weer Benzo's gebruiken mr hd het progressieve spierverstrkkingsproces zich uiterrd verder verspreid. Dr kwm bij, dt bij het gebruik vn Benzo's (ook l gebruik je deze mr Lx in de 10 dgen) dt de werking steeds minder effectief wordt, reden wrom ik de dosis geleidelijk nog verder heb moeten verhogen teneinde mijzelf in leven te houden om een ntl fysieke functies nog enigzins te kunnen uitoefenen. lk probeer simpelweg tijd proberen te kopen tot er een oplossing is voor mijn probleem. Wnneer geen mnier kn worden gevonden om ntuurlijke spierontspnning plts te lten vinden of kunstmtige verslpping niet meer optreedt vllen lle functies in mijn lichm lngzm uit, een proces dt zich de ltste jren duidelijk heeft gemnifesteerd. U moet ook weten, dt ndere medicijnen zols Tylenol PM, codeine of lbuprofen nuwelijks meer doordringen c.q. positief bijdrgen n pijnvermindering. lk heb llerlei bloedtesten in de loop der tijd ondergn om vn lles en nog wt te lten onderzoeken mr ook hier kwm hels niets relevnts uit. en MG, XRAY, CTscn, en een MR scn hebben lleml op mijn verzoek pltsgevonden. Ook dr kwm niets uit. ldem dito voor een lumblpunctie. Toch is inmiddels bewezen dt ik breinletsel heb. Door de rpporten te bekijken vn Dr. Obie, Dr. Aulbers en de neurochrirug uit het AZ Klin, mijn ltste dokter uit het buitenlnd, de meningen vn 2 CrnioScrl therpeuten, de 2 rpporten vn de myofscil triggerpoint therpeuten en mijn msseurs, g ik ervn uit dt er niet lleen iets bsoluut bijzonders met mij n de hnd is mr ook dt sprke is vn breinletsel. De enige conclusie die rest n jren vn zowel lijden ls onderzoek is, dt tijdens het enorme fysieke trum n mijn hoofd, niet lleen de botten zijn verschoven mr hoogst wrschijnlijk ook mijn brein in de schedel verkeerd gepositioneerd is gerkt. lk weet niet zeker of dit ngetoond kn worden met de huidige medische technologie. lk zou grg een fmrlscn ondergn om te zien of dit zo is. De enige mnier die ik zie om mijn hypothese te bevestigen is door mijn schedel zeer zorgvuldig open te mken mr dit zl wrschijnlijk niet gebeuren zo lng ik leef mr indien er ndere mogelijkheden zijn om dit te reliseren zou ik u zeer dnkbr zijn. chter, zelfs ls we op een of ndere mnier kunnen bewijzen dt mijn brein verkeerd gepositioneerd is in mijn schedel, dn nog is de vrg hoe we dit kunnen herpositioneren. Ofschoon op voorgnde scns niets kon worden ontdekt vond de in ndi door mij bezochte dokter het uiterst vreemd dt mijn botten, die duidelijk uit de normle positie wren, niet nr voren kwmen op een reguliere scn, terwijl dit duidelijk wrneembr is op de foto's die u bijgnd ntreft. hr

7 s F lf b r rt R s R l hlr R r i s R +r ht H bd r b< >< Frr fl R R 5! R tri R SAMNVATTNG De Benzo's, zelfs in de hoge dosering die ik tot mij neem, zijnzo goed ls uitgewerkt en indien geen methode kn worden gevonden die mijn spieren doen verslppen, wordt mijn fysieke situtie steeds ondrglijker. n dit verbnd is de vrg of, ls tussenoplossing, spierverslpping kn worden gecreeerd vi nesthesie. tk reliseer mij dt iets dergelijks in Nederlnd wrschijnlijk niet tot de stndrd mogelijkheden behoort mr in mijn situtie is er geen ndere oplossing om mij enigszins te lten functioneren tenzij het geschetste probleem in mijn schedel opgelost kn worden' Ltstelijk heb ik contct gehnd met mevr. Dr. Boumn in het rsmus Medisch Centrum in Rotterdm, een nesthesiste, die niet onwelwillend tegenover mijn verzoek stond, mr de beslissing hiertoe niet lleen kon nemen ngezien zij slechts ptidnten doorverwezen krijgt vn ndere fdelingen. n mijn zoektocht nr een permnente oplossing denk ik dt indien en voor zover deze unieke vorm vn behndeling bij mij kn worden toegepst, mijn spieren dusdnig zullen verslppen dt ik deze behndeling slecht 1x in de mnd behoef te ondergn. Bij spierverslpping door Benzo's heb ik een betere stoelgng en weinig tot geen spierpijn. Myofscile triggerpoints worden minder intensief evenls de verstrkking vn de spieren. Mijn cognitief functioneren zols lq, geheugen ls concentrtie verbeteren ook voor kortere tijd. De registrtie vn honger en emoties ls slp lsook het slpen zelf verbeteren ook sterk. Dit geldt nog niet voor mijn vermogen om te ruiken respectievelijk het oplossen vn tinnitus en het tijdelijk optreden vn 'blurred vision'. Ook zou ik grg willen dt een fmrl test wordt gedn. ndien het bovenstnde lleml niet mocht lukken hoop ik dt u voor mij een nesthesist kn vinden die mij compleet pijn vrij mkt zonder de spieren te verslppen zodt eerst nr mijn spieren en triggerpoints gekeken kn worden door bijv. mijn beenspieren en omliggende deren c.q. zenuwen te onderzoeken, en indien dit niets mocht opleveren door mijn schedel te onderzoeken. ndien en voor zover dit tot niets leidt rest mij niets nder dn te hopen dt mijn rtsen bereid zijn om euthnsie toe te pssen. Mijn leven is een hel en kn zo niet verder gn. Het heeft mij veel tijd en krcht gekost om het bovenstnde toe te vertrouwen n het ppier en ik hoov werflilk dt uw orgnistie iets voor mij kn betekenen. // Hoogcl#end, Lngerk ( h i l

8 From Pge 1/1 Dte Pge of \ï it,1 0.00h12.0v0s0b3Í HUSART$NPRÀKT.K M.ÍNSHRN,AND Dhr. L. P.,ï. Aulbe,rs hrrisrts Mevr, C,M.A, Àulhersilnsen huisrts BèUïixpleíu 11 32,?1 BA MiTNSHRNÀ{D te1 r n l i.l! MÍ,TNSHRNLAND, t6 / o7 /13 i j i rj r1i1;i1,5", efé, sechte eolles' t,,ii,'i'ili;.+iinserk ltjdt n ondrgelljke Bjn eínds jren' ;";J;'l1iggfirizelfmedictie in de vorm vn foree doeringen r''t..'. ','[énbbdlzepines redt hij zíchzelf, vàn dë e]tf,eme ' lli"'.,ë.pit"p*r*ing" pijn thv zijn elpen zole hij deze zelf.'i l..rt'r,'he..bëhrij f ts t,litlit.++.t'tent heett inmiddels vele neurologen, psychièers en flderé '!ll' ''i'' àë'ffi;igen gertlpleegt mets onvold'oende resultt' / '...,.,. Pàtient woonl tlruis, heefè, geen bn'.r,.irr.r' i..r irr..r,, ;.,.n..,.i. t;,'.', i L,,.',Ji. r!'l ".r i,"1 ' 1 ' rii ';.rl,,1,i.,'.sopr,..,.;;yoa dhr r.nèrk ls de PUn elrèreëm e$ niec mëer të drgen.,', rg uw hgfn of e1 qp u\r po1ikliniel_ï"ttjnetillins of eeo." i;1.,,,i'66fu11te pijrèehndeling uitgevoerd ksn worden' r,el l. i.,.yrr...'li);.t{'.' ' '.grëg rrw llup u! l elr sw yur*^rr+u'l lrvvsh t.*r i,l tl l ;l! ii, i li ir i ii tl tl il il tl ti l t, fi t

9 Huisrtsenprkt i j k Mi j nsheerenlnd Dhr. 1,. P.,1. Aulbers Mèvr. C.M.A. AulbersJnsen Betrixplein L BA MT'JNSHRNLAND tel To whom it my concern Mï,JNSHRNLAND, 07 / O2/t3 Betreft Ptient ZA\ gecht'e colleg, confim tht if. rngerk uses Trnxene Somg,nd iuióiiép..tdiklium ío mg for muscle relxtion nd for life deperd3nt totl body relxtion. othp"t he lso used zopiclon, Lorzepm nd temzepm' mbiues he needs prcetmol 5OO/10 nd s/irine 500 ' oogchtend, CliA Aulbers.Jnsen

10 Huisrtsenprktij k Mi j nsheerenl n«ilfr.. ï,. P. J. Aulbers Mevr. C.M.A. AulbersJnsen BetrixPlein L BA MTJNSHRNLAND tel neurologie Prescn MJNSHRNÏJAND, LL/ ALA2 i! Betreft Pt.ient Dhr.,J. rngerk L t t t t ti T t T tr rà L F zeer geèrtte colleg, GrneuwuÍrvoeringvneenfMF.bljboven enoemcieplient. ptienl heeft meerdere jren lst vn druk/extreme hoofdpijn bii zi.in stp n beid. r."lià" ià" ir"t hoofd wrvoor diverse enuitlebreidé Jr,à.iro.r.i"g;iilij àiverse klinieken hebben Bl"ïn"i;"* bij qs.,,.,'"tri'igiï, 1'1*ï,i."elsie heefr een MRr";;; àií,rir.i";;;ààn r,"é licht gebrcht ' Afgelopen njr is bij ptient een extreme insomnie vsrgesreld rijdens ntysl*àpirài Pt'ient sliep "tr.pààt'trum' 3 uur. onderzoekfge}opennovember/december2ol].doordeneuroloogin het MC (zie kopie brief) heeft geen somtische fwijkingen geconstteerd ' Ptient'heeft'lstvntoenemendeslpeloosheid,nhoudende slppijn en stemmingsstoornissen wrvoor psychitrisch onderzocht,.,ó"intéekt. eàn biorytme'' er iè nuweri jks rïríi*il; Í*t;? ;ï"ï5 ïï!ï,ïl' "*"'*e dors'l' srech'l druk rond de oren' geheugen,,"t*i"erde her;;;;;;"titeit' onlbreken vn geuren' il h;ë";";;;i {tt zower fysiek ls emorioneel steéds minder ;;;.Ër;*i".r wordt' plient ervr. her ziekrebeeld 1s progrélrë;en het.uàtrett lle zinluigen' Bewesen is rà"iààt '? tóï""ài*""+gl]d mr ook door proqress Levp nspnning. ín d.e srpieren en deren wt zich àiééà.rt in het hele lichm' d. ï?.'

11 Nm Adres Nr Yerz. srt. Vervolg brief LL/ol/2 Értrt.tPolfs ZVen M/ (33L3 ràf.nr ptient heeft ndrukkelijk het gevoel,dt er zch, iets fspeelr bii d;;ï;ö;q;, r,ëàità"drinsende wens om dt qebied goed t.r"ià" o"ut'àlk;"' ot wi zeggen het élpsebied, ;";*;;;"r,àr i;ilr;;hà sedeeli,én op internet' k;;óit r,..ë"p';ï;";uit'sezocht de t'emporl Grne uw onderzoek op het qebied vn de doorbloeding' crivireiren vàn rrersèrrg.ui3ëx;"i;ï ""tiààbstruklie enlof ruimte innemende proces"."'íà"id;; deze druk ontstt ' "t" l Bld 2 Hoogchtend, CvlÀ AulbersJ

12 983 ptientl " _6gs *..ild..f., i,l' dd os/ot/20l2 Bericht ' rrlec i' i sieni'rie f r, il Spec. ist Vvoegsel Spec. me Spec. ist Afdeling Smits Msstd Neurologie Smits Secretrit lvrije t.ekst specilistenbrief l Gechte co1leg, Op 16.LL2LLhdikcontctmetbovengenoemdepLienL Reden verwij zlr,lgz SpiersPnning. Àrr"*rr""., Tijdens fbouwen ntidepressiv heeft' ptient het gevoel lsof er iets in het hoofd geknpt i; Tinnitus, slechter hóren' Troebele visus. Vermoeid, energiermóede, pthie, concentrtie en geheugenproblemen. Doist, g;;; àetiust. slpt mr 2 uur per ncht' geen bioritme*à.t. Strk óà"à"f in zenuw;;;" spieren ' Zou ptosis rechter oog hebben gehd..ilàeite met ont'spànnen.ïn.de spieren' is iop. spieren en slp)' ers pijnlijk.;;;;"éirr"pir,à"iràrëàr,y"] Hij heefg vele rtsen over ^[ËfË*èreld bezoèht' wronder neurochirurg, ook diverse pv.[iàiàr" (cys, MRrts, G's) ' Momenreel s.".,é.krrr"ri,s'àil;;;i"[iàtàr.' er" ik nu seen oorzk zou vinden;, z,ou peient rir.rràrrtoit'"ht íooje gn leggen" ' Bíij" Voorgeschiedenis Depressie. Thuísmedictie Proxetine. Prt,{t tp,\\ rr ihl ïrirr,?! oc V*,utr\0,, N nl crfit ( rr.nt«llv bd\rittil tï,t? tn r'l'11 Cf1} *\u"à tl* 7rt urt Neurologisch onderzoek Algemeen ït7àg"r"it", pulsties ' temporlis' Hersenzenuwen ii;;;l. st'okkende demhling' R ï'íï'!3llïiltliteit'coordintieenrerrexen'geen iàixtiestoornis of myotonie' *m iïi'"iï;ïïï ielxtiestoornis of myolonre' coordinrie en reflexen' Geen Anvullend onderzoek ^r.f n (, v^r.rrs 3. Lumb}puntieopeningsdruk20eiwit.o.52,erytS3,.leuko's1., mono,s 1, poly,s o, gluc '.lè";; origoclonlà bnden' geen lues of lyme.

13 Riverside Willimsburg Medicl AÉsUrgent Cre 5231 JOHN TYLR HWY WLLAMSBURG, VA (757\22A8300 Fx (757) FË*Ëi*;. ï+lgéff, $l.t+.''1 lnsurncesélf PÀ'iF, Mrch 18, 2011 Pge 1 Chrt Document OTHR MRN H '113 W None 02n#20fi Office Visit HADACH Provider ric V. Obie MD Loction of Gre Riverside Willimsburg MediclArts'Urgent Cre Vitls Tempg8.orl PulseRte'10 Rhythmregulr BP122lBB Resp.Rte16 Ht69 Wt187 BM27.71 f,resentswithchiefcomplintofhedchesforthepstyer.1,puti"ntn*,u with chronic dily hedches. hedches re bitemporl nd he hs been seen "by specilists round the world" for this. he hs hd mri, ct nd eeg nd hs never been ble to find out wht is wrong but he knows something is wrong he feels like something erupts in between his temples dily. he thinks he tore something in his brin. he hs been ot number of medicineë tor ir,is in the pst nd i hve treted him with inderl in the pst to no effect. he trvels overses very frequenfly nd is someetimes treted in europe s well. he hs not hd lumbr puncture. he sttes he hs connections t jóhn hopkins nd he thinks he is going to go there so they cn drill into the sides of his hed t relieve the pressure. 2. he hs hd chronic dnxiety nd insomni issues nd hs been on number of medieines for this in the pst' i hve refilled trnxene for him few times but not the sme dose(much higher) he ws used to in europe. he now sttes the trnxene is not helping his insomni like it used to. he hs offered to return the medicine tody for exchnge. the medicine mkes him groggy but hs not helped with sleeping. ALLRGS No Known Allergies MDCATONS Clorzepte dipotssium 15 mg tbs 1 tb po tid prn lnderl l 80 mg cp2 1 tb Po DilY Ultrcet mg tb 12tb po qhr prn pin Proxetine hcl0 mg tbs 1 tb po Dily RVW OF SYSTMS Generl See HPl. Musculoskeletl See HPl. Neurologic See HPl. PHYSCAL XAM constitutionl well developed, well nourished, no cute distress' Skin No lesions, rshes or ulcertions' yes Conjunctive nd lids re norml. PRRLA. Optic discs re flt, vessels re normlwithout hemorrhges or exudtes. NT xternl er nd nose pper norml. Cnls cler; TM's intct without erythem or fluid. Hering grossly norml. Normlnsl mucos, septum nd turbintes. Dentition, lips nd gums pper norml. Tongue norml; phrynx is nonerythemtous nd without exudte. ifesiirtory Noiml usculttion without rles, rhonchi or wheezing. Norml percussion note' Cràiovsèulr RRR; S1 nd 32 norml intensity; no murmurs, gllops, rubs' Lymphtics Norml nterior cervicl nodes; no posterior cervicl nodes' Neuro Crnil nerves ll xll intct. DTR's 2'+1+'ndsymmetric; no pthologicl reflexes. Pinprick nd light touch sensiion intct. Cerebellr exm norml. psych Displys noràljudgement nd insight. Oriented to person, plce nd time. Recent nd remote memory

14 ALGMN ilknhus KUM D'NST MD SCH BLDVORMNG Augustiinstei Brsscht 'ï3, oilso.lo"s Fx 03/650'50'7 Dr. H, Degryse Dr. P. Nudts Dr. P. De Herdt Dr. P. Brcke Dr. L. vn den Huwe Dr. W. Volderc Dr.l. Biltjes Dr. G. De Ïemmermn Dr. F. De Roeck rh rffi *d*, l An Dr. JANSN CMA BATRXPLN BA M J N SH RNLAND Gechte Colleg' K. / O/ref / CJ RX SCHDL Kinische inlichtingen Piin temporl' Norml botptroon. gàwroe osteorticulire verhoudingen' ScherPe cortextlijning. óàeoà ërtie và de prnsle sinussen' BSLUT Normle bevindingen. Met collegile groeten en dnk voor uw verwfizing' Dr. WM VOLDRS n gevl vn electronisdr doorsturen vn het verslg,. is dit te nzien onder voorbehoud vm bevestiging door middel vn de gehndtekende fl noier. die u teven zurt ontvrgen, Deze hndtekening doà'rë';;;;rd"lijke rdioroog of dooi een door tnm gevormchtigde persoon gi lni *s furte vlidering vr het verslg'

15 é H i.l Ë + à à È A t #.l là #? ALG M N Zt KNH Ut KqM D/NST MD SCH BLDVORM NG Augustijnslei Brsscht Tà $/650.5A.9 Fx 03/650'50'7 Gechte Colleg, Hierb'rj vindt U het verslg betreffendeuw ptiënt(e) r r,rldrek TtrFRFYebrenoo'09/1 0/1 983,,.'.*!',,i..,i1r,. ;.,,.*]p ' Dtu ffi ci h de Éoè Ë' t li zóít CHOGRAF KAUWSPRN Dr. H. Degryse Dr. P. Nudts Dr. P. De Herdt Dr. P. Brcke Dr. L. vn den Huwe Dr. W. Volders Dr. l. Biltjes Dr. G. De Temmermn Dr. F. De Roeck An Dr. JANSN CMA BATRXPLN BA MJNSH RN LAND K. i O/ref B, Bevindingen Norml kliber vn de m. msseter en.m. temporlis. Geen symmetrie bij vergelijking vn.de rechter met de linkerknt. Geen hypo,io"n r,vë"rreflectieve spierletsels. Geen oedeem noch vochtophoping. BSLUT +à t tr, b'b Geen bijzonderheden in het licht gesteld' Met collegile groeten en dnk voor uw venruijzing' DT. GUNTHR D TMMRMAN n gevl vn electronisch doorstwen vn het verslg, is dit te nzien onder voorbehoud vn bevestiging door middel vn de gehndtekende fdruk op ppier, die u tevens zurt ontvngen. Deze hndtekering oo*lï..*fiàritllte riomofoi íooï.ín ooo' hem gevolmchtigde persoon geldt dn ook ls frnle vlidering vn het verslg'

16 * Ptiënt Lngerk, Jeffrey (09rí0/r9$) (M) Nr. $21s1 Gekozen contct consulttie (Dr. Hrtd De cuwer); Nr. 0193g13g2 Gechte Colleg, protocol ct hersenen z contrst Dokter Dr. Wim Volders Dtum stl 10/08/ Dtum ondenoek 1/08/2A Dtum protocol 17/08/2009 Ag52 SfÍus; Bevestigd (ltste wijziging 7/AS/2009) A nv rgn u mme r 33256!lie1b]j vjndt U het verslg betrefíende uw ptiënt(e) *.1Nc++rFryug"l.r" "g Dium onoerzoek ltobt2ooy K.t O/ref / sr f CTSNUSSN Klinische inlichtingen Chronische sinusitis. r is Svormige devitie.vn het neusseptum met een dominnte component nr links. vrijvoorkomen vn het infundibulum vn de osteometle unit bilterdl. Norml spect vn de.mucos ter hoogte vn.de neusschelpen met een meer congestief spect rechts. Goede ërtie vn de sinus mxillris bilterl, etmoïdle céllen, sinus fronttis enëlnus sph'enoiolis. Vrij voorkomen vn de sfenoethmoïdle recessus. Besluit Neussepturndevitie zols hoger beschreven. Goede ër'tie vn de prnsle sinussen; geen rgumenten voor sinusitis. Met collegile groeten en dnk voor uw verwijzing, Dr. WM VOLDRS s J. É e Ë é i À ;? J? AedÍukt op ozot2oiz tzis6 Visum doorvanhlso ( ) in nm vn Dr. KÍl Govert cmpus KLNA werksítion KLNA printer \\fpsrv\rcohpol_lad

17 xl?091{+ (69.r.tg ro clloqel6j'uoisugd,(11) eulupr]/unfl BY' l's ABC rïsre[og uo^ls qqs' roprnfu11'r( dnr1r o,ucglsou8ul gro qlo ï usj,x()cslnh N9 z6,lï.;2;\,rtr{ i,t tt'9t 60/BA/rr T &nvh Nrd NVA UA tzgt *r.ir i'; l r í rl í.1 ï i' il.!i.j.ri..í,{ely u1b. lgr ruer3olprbrotlrd _ li tlffiittrt li lffii l}ffil**itl l li lltll\./ \ ;irttttt.t,r.r1t1rl,l.!t1.1(lii' L ' litl'lll) (r(rí9li(xr{),,rrr11 7 \',2 Vl í l,,1 l'{ tit {1 l. ''"v{,l{ i ïl.1tl'l stttltl'ii.)i.i!11 \ ir rrt tr r. \ll Llií,i i)l 1,{ i.r,r.;;1' 1rr.t;r.ï ttrt' 1 iirtrirr.r,r.ririmil.'tl.)lli)l \ uldg eutds) (iiurruoc lnoqlv\t{1l/y\) m 1" ulsjg '..!.i z /rnoq Pz)3utroltuol/{rll0H i$ t iri ïilii (qerejslesseà?lbuortueauoj {ceg/ulu.rg rue"l8ol?uy ) fpnrs xldng pllorej ulurg 'urur8ou6 U,\ {cààl/ulurg mur8ol?uy Un utdg1 urdg1 urds3 urg (1ser1uoc lnoq1l^\r{+^a) ffi t t L67.L8?SL) Xv.{ L6 L6ZL8(LSL)! SNOHd L}g lz v^'s AÀ fl N U Oàlr\ sti r, '\ ÀL 'Vl v trrlns lnns^y oooà{xf,o' Jgg \lt i, L, YTTSNNf,d \r.,,'n r"' T

18 From Pge; 1 /1 Dte "13 Pge of 0v0s0b3T HUS.ARTSNPRAKT.]K Dhr. L.P.J. Aulbers MJNSHRNLAND h'risrts Mevr. C,M.A, Aulbersilnsen huisrts Betrixpleiil 11 32?1 BA MJNSHRNLAND te 0L ]UMCH ' r" i 1i r,'. util't"1or*terplein +o Rotterdm ''3'0f 5, GD.i,t,','r,ii i!i, '',.' '.ii;., ij''' fj' '' ir*,'?fj MJNSHRN]AND. L6 / A'7 /13,i'.t j,,,,,i. rjir i, ; ',FbUreft tr,tienb Dhr.,J, Jngerk 0el10/1e83 Molenweg 13 32?1 A"[ MJNSHRNTAND i, j; '..',1,1",,"'A 1t gechte colleg' lirr.1r., r.., r. 1ir", 1,,, l., illi'f,gerk tijdt rr ondrgeltjke ptjtl Fir{ds j+re+'..j,,.ir,... l1i1ggr;s*lfmedictie ritsrr,6rs*,i.ir+io de. vom doeeringrgn riru in vorm vn forbe doeeringen Lr,. r..,,t. rrl 'il, ' ".l rrr '. ''bir'rbdizepines ', r redt hij ut.l r i! zichzelf,.l nk+'l F vn rrn de rq extreme d?ttfeile r' ';t,'",'. ',."r1 [pieiip"irirs* il * ^.i pijn in f thv 1.rr z.i zijn in s'l elpen nnern ztrle zole hii hij deze zelf r',;r,hef,tinrijft..il ljljl;r Glt"rrt'heeft jqs.tent inmiddels vele neurologen, psychiters en ndere ' '' "cleskundigen gerdpleegt, met onvoldoende resultt '. Ft.ient woonl thuis, heeft g'een bn'..r ',trdbr dhr Lngerk ls de pijn elstreem en niet meer te drgen. '' ;);l 1.., 'etp.tg uw hulp of er op uw polikliniek goede pijnstilling,legute pijr$rehndeling uitgevoerd kn worden,..,t, loogchtend, of een i i',, '.. OMlil,Aulbers ilnsen rl il,.' lr(j i. '.,l1rir.t;. ;ri+,'i i..r 1.,.jl',1,n*'* trl l,. r, i1'"''ii" ''ll i,i,.1,...,...!,",. i r, l*it ffiil+ouf ('sqp1o. ooh12. ovosob3t.,..,. ii,,.;." ',;, r i, ri\r,,,.1",

19 "? rruï à.iï v?? r? Hmpton Rods NT ' Altrpy (Newport News) 1182 n"tilf'"tains Dlivl"Suite 100 N**no* Newi va Phone t"il"tïïtiiit' "' ru*' (7sD 873'e57e rimothv à;**'nffiï;, DA# tsq l GeoffreY W' Bcon MP^ DA # B112o62016 Lit"nt" # KthrYn r\'rr J' L' "' Y{Ytt N'P' riiàt* # DA# MW15s738 Michel J' Jcobso* M'D^^' ',t" i'à,ïiïii"* License # RYn *' "'T.'" Pó,o, rrrr,u DA#gÉsssssoo l Dte8il2009 +?fl DOB Age25 Yers ï????? r + +?? R.r Mediction NYSTATN' UN17 Di*o.nrrt sld 360Susoenston four times dilv' 5 dvs 5 Miuiiff;i'i' 't"''nfthrot' Comments swish nd spit Refill(s) None Refill DisPense None Substitution Permissible Ryn Hester ï * r rlr ilil tm illt lltll lllll llllllll *w5 037* '{

20 Huisrtsenprkti j k Mi j nsheerenlnd Dhr. L. P..1. Aulbers Mevr. C.M.A. AulberslTnsen Betrixplein l1 327L BA Mf.JNSHRNLAND tel To whom it my concern MT,]NSHRNLAND, 07 / A2/n Betreft Ptienl Dhr..T. Lngerk oe/l0/1e83 Molenweg ]. AM MJNSHRNLAND Zee\ gechte col1eg, coniirm tht,j. Lngerk uses Trnxene 50mg nd Chlorzeptdiklium 10 mg for muscle relxtion nd for life dependnt totl body relxtion. n the psl he lso used zopiclon, Lorzepm nd temzepm. Sometimes he needs prcetmol 500/10 nd spirine 500.

The first system to measure football actions

The first system to measure football actions Tekst/ Text: Rymond Verheijen Het en Mesurg voetbllen Het eerste systeem dt voetblcties meet first mesure Tijdens fgelopen WK2010 werd At begeleid lst World Inmotio-systeem. Cup 2010, Tijdens Kore iedere

Nadere informatie

hv 1 Key for students www.goforit-online.nl Engels voor de nieuwe onderbouw Jan van den Bos Marleen Cannegieter Ian Davies Anke Hulsker Aafke Moons

hv 1 Key for students www.goforit-online.nl Engels voor de nieuwe onderbouw Jan van den Bos Marleen Cannegieter Ian Davies Anke Hulsker Aafke Moons Engels voor de nieuwe onderouw hv 1 Key for students www.goforit-online.nl Jn vn den Bos Mrleen Cnnegieter In Dvies Anke Hulsker Afke Moons Tweede druk 9006144635_w.indd 1 24-05-2007 10:20:51 lwoo k gt

Nadere informatie

Financiële Algebra. wegens inflatie kan geld aan koopkracht verliezen, een zekere 1 nu wordt verkozen boven een onzekere 1 later.

Financiële Algebra. wegens inflatie kan geld aan koopkracht verliezen, een zekere 1 nu wordt verkozen boven een onzekere 1 later. Finnciële Algebr Het is duidelijk dt geld een (positieve) tijdwrde heeft: een individu verkiest consumptie nu boven een toekomstige consumptie en verwcht een beloning voor de derving vn onmiddellijke consumptie,

Nadere informatie

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2010 Mercury Marine 25/30 2-Stroke 90-10261B81 110 !

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2010 Mercury Marine 25/30 2-Stroke 90-10261B81 110 ! Dnk u voor de nkoop vn een vn de beste buitenboordmotoren op de mrkt. U hebt verstndig in vrplezier geïnvesteerd. Uw buitenboordmotor is vervrdigd door Mercury Mrine, een wereldleider op het gebied vn

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Onderzoek doen

Hoofdstuk 1 Onderzoek doen Noordhoff Uitgevers v Hoofdstuk 1 Onderzoek doen Opdrcht 1.1 Lees het rtikel Steeds meer lleenstnden worden steeds grijzer in prgrf 1.2 en entwoord drn de volgende vrgen. Geef n welke orgnisties elng kunnen

Nadere informatie

Het lichamelijk onderzoek

Het lichamelijk onderzoek 3 Het lichmelijk onderzoek J.A.N. Verhr en J.B.A. vn Mourik. Inleiding 4.2 Anmnese 4.3 Orthopedische terminologie 4.4 Klinisch meten.5 Algemeen orthopedisch onderzoek.6 Specieel onderzoek 2.7 Oriënterend

Nadere informatie

Integratie en religiositeit onder de Turkse tweede generatie in Berlijn en Amsterdam

Integratie en religiositeit onder de Turkse tweede generatie in Berlijn en Amsterdam Integrtie en religiositeit onder de Turkse tweede genertie in Berlijn en Amsterdm Een nlyse vn jonge moslims in twee Europese hoofdsteden 1 Fenell Fleischmnn* Smenvtting In dit rtikel wordt de reltie onderzocht

Nadere informatie

ACHTERGROND VAN DE REGELING

ACHTERGROND VAN DE REGELING 55 P.W.H.M. Willems, "XYZ is de helft vn (oud) ABC: een nieuwe hoffb,rmule voor vergoeding kennelijk onredelijk ontslgt", TAP 2009, p 77+-778. A.R. Houweling, G.W. vn der Voet, "Kennelijk onredelijk ontslg

Nadere informatie

provinci renthe Assen, 1B september 2013 en een uiteenzetting van financieringsmogelijkheden beoogt het onderzoek

provinci renthe Assen, 1B september 2013 en een uiteenzetting van financieringsmogelijkheden beoogt het onderzoek Prooincie h øis Westerbrink r, Assen Postdres Postbus rz2, 94ooAc Assen www'drenthe.nl r (ot 92) 36 5t tt r (ot 92) 36 t7 77 provinci renthe An: de voorzitter en leden vn provincile stten vn Drenthe Assen,

Nadere informatie

Masters faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Masters faculteit Letteren en Wijsbegeerte Msters fculteit Letteren en Wijsbegeerte 1 Informtie voor studenten met een Vlms diplom Deze brochure is een eerste kennismking met het nbod msteropleidingen n de Universiteit Gent gebundeld per fculteit.

Nadere informatie

Algemene ledenvergaderin g Wethoudersvereniging. 2l november 2012. Wethnrn]o. w t ffi Êffiffi **^#

Algemene ledenvergaderin g Wethoudersvereniging. 2l november 2012. Wethnrn]o. w t ffi Êffiffi **^# Algemene ledenvergderin g Wethoudersvereniging 2l november 2012 Wethnrn]o w w t ffi Êffiffi **^# Agend Algemene ledenvergdering \ilethoudersvereniging Groenekn \Moensdg 21 november 2012 I 2 J Opening Mededelingen

Nadere informatie

Masters faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Masters faculteit Letteren en Wijsbegeerte Msters fculteit Letteren en Wijsbegeerte 12 Informtie voor studenten met een Vlms diplom Deze brochure is een eerste kennismking met het nbod msteropleidingen n de Universiteit Gent gebundeld per fculteit.

Nadere informatie

Tijdschrift voor Seksuologie (2010) 34, 90-103

Tijdschrift voor Seksuologie (2010) 34, 90-103 Tijdschrift voor Seksuologie (2010) 34, 90-103 www.tijdschriftvoorseksuologie.nl Grensoverschrijdende seksuele ervringen en gedrgingen onder jongeren De belngrijkste resultten uit het onderzoek Lt je nu

Nadere informatie

INHOUD. Er zijn duizenden manieren om je leven te leven! HOE LEEF JIJ HET JOUWE? SPELLEN. www.hasbro.nl www.hasbro.be

INHOUD. Er zijn duizenden manieren om je leven te leven! HOE LEEF JIJ HET JOUWE? SPELLEN. www.hasbro.nl www.hasbro.be 8+ -4 Spelers Er zijn duizenden mnieren om je leven te leven! HOE LEEF JIJ HET JOUWE? 0407043904 A 007 Hsbro. Alle rechten voorbehouden. edistribueerd in Nederlnd door Hsbro B.V., Postbus 300, 350 A Utrecht.

Nadere informatie

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 1. Deel 2B: Effecten van explosie op constructies

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 1. Deel 2B: Effecten van explosie op constructies Pulictiereeks Gevrlijke Stoffen Deel B: Effecten vn eplosie op constructies decemer 003 pgin vn 3 PGS, Deel B: Effecten vn eplosie op constructies Inhoudsopgve pgin Smenvtting 4 Summry 4 Inleiding 5 Identifictieschem

Nadere informatie

INSTRUCTIONS: INSTRUCTIE:

INSTRUCTIONS: INSTRUCTIE: SPEED READING 1 SNELLEZEN INSTRUCTIONS: INSTRUCTIE: 1. Read the book in one hour. Learn the exercises. 1. Lees dit boek in één uur. Leer de oefeningen. 2. Practice exercises daily. Do them faster everyday.

Nadere informatie

NEderlandse federatie voor Raket Onderzoek. Veiligheids- statuut versie 1.1. Deel I - Achtergronden Deel II - Eisen Deel III - Bijlagen

NEderlandse federatie voor Raket Onderzoek. Veiligheids- statuut versie 1.1. Deel I - Achtergronden Deel II - Eisen Deel III - Bijlagen NEderlndse federtie voor Rket Onderzoek Veiligheids- sttuut versie 1.1 Deel I - Ahtergronden Deel II - Eisen Deel III - Bijlgen DATUM: 1-11-2003 VERSIE: 1.1 Definitief DOCUMENT: NERO VS 1.1.do PAG 2 DEEL

Nadere informatie

Probleemgedrag bij ouderen met dementie

Probleemgedrag bij ouderen met dementie Proleemgedrg ij ouderen met dementie Een vergelijking vn tien ntionle en interntionle richtlijnen Sytse Zuidem, specilist ouderengeneeskunde, fdeling Eerstelijnsgeneeskunde, Centrum voor Huisrtsgeneeskunde,

Nadere informatie

Bedrijfsjuristen Monitor 2009

Bedrijfsjuristen Monitor 2009 Bedrijfsjuristen Monitor 2009 1 Een initiatief van inhoud Voorwoord 4 Management summary 6 9 FRANK ELDERSON, interview PROFIEL VAN DE BEDRIJFSJURIST, onderzoek 12 16 BEDRIJFSJURIST MEER DAN EEN ADVISEUR,

Nadere informatie

Hoe maak ik me de Franse taal echt eigen? door Sylvain Lelarge Talen voor Talent

Hoe maak ik me de Franse taal echt eigen? door Sylvain Lelarge Talen voor Talent Hoe mk ik me de Frnse tl echt eigen? door Sylvin Lelrge Tlen voor Tlent 1 De wens vn elke Frncofiel: zichzelf kunnen zijn in het Frns. En, doordt de Frnse cultuur, geschiedenis en rt-de-vivre zo innig

Nadere informatie

KBC-BIJSTAND 24 OP 24 UUR BEGRIPPEN IN DEZE POLIS WORDT VERSTAAN ONDER: STRUCTUUR VAN DE POLIS WAAR GELDEN DE VERZEKERINGEN?

KBC-BIJSTAND 24 OP 24 UUR BEGRIPPEN IN DEZE POLIS WORDT VERSTAAN ONDER: STRUCTUUR VAN DE POLIS WAAR GELDEN DE VERZEKERINGEN? KBC VAKANTIEPOLIS BLZ. 1 KBC-BIJSTAND 24 OP 24 UUR BEGRIPPEN Als u een eroep wilt doen op deze polis, kunt u drvoor 24 uur op 24 terecht ij onze ijstndscentrle. U kunt KBC-Bijstnd ereiken vi de telefoonnummers:

Nadere informatie

Training - Workshops - Coaching - Teksten. VRAGEN & ADVIES? Bel 036 545 17 13

Training - Workshops - Coaching - Teksten. VRAGEN & ADVIES? Bel 036 545 17 13 2015 Trining - Workshops - Coching - Teksten VRAGEN & ADVIES? Bel 036 545 17 13 2 3 Mondelinge communictie 8 Schriftelijke communictie Doe inspirtie op Wij trinen, cochen en schrijven. Al sinds 1998. Wij

Nadere informatie

Homoet nu digitaal terug te zoeken

Homoet nu digitaal terug te zoeken Oplge: 5.500 exemplren 6e jrgng nr. 29 16 juli 2014 Bedrijventerre H2O opgewrdeerd het huis-n-huis nieuwsbld voor de Gemeente Httem HATTEM Het bedrijventerre H2O is opgewrdeerd. Hd het voorheen een lokle

Nadere informatie

Assessment. Auteur: Rob van Schaijk Studentnummer:2042026

Assessment. Auteur: Rob van Schaijk Studentnummer:2042026 Assessment Auteur: Rob van Schaijk Studentnummer:2042026 Datum: 07-05-2013 Inleiding Het eerste wat ik deed toen ik dit verslag begon te schrijven was het doorkijken van mijn TOP presentatie en verslag.

Nadere informatie

Nesthulp voor solitaire bijen en wespen

Nesthulp voor solitaire bijen en wespen entomologische erichten 125 Nesthulp voor solitire ijen en wespen TREFWOORDEN Apoide, Hymenopter, ntuurescherming, nesthulp, Vespoide Pieter vn Breugel* Entomologische Berichten 72 (1-2): 125-140 De elngstelling

Nadere informatie

Partnerrelatie Autisme

Partnerrelatie Autisme Partnerrelatie Autisme Een venster naar hoop. Hester Lever Master Contextuele Hulpverlening Mei 2012. Oogappel Gemaakt door Carol Cairns. 2 Inhoudsopgave Summary... 6 Voorwoord.... 7 Hoofdstuk 1... 8 Inleiding....

Nadere informatie

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2011 Mercury Marine 25/30 EFI FourStroke 90-8M0057982 211 !

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2011 Mercury Marine 25/30 EFI FourStroke 90-8M0057982 211 ! Dnk u voor de nkoop vn een vn de este uitenoordmotoren op de mrkt. U het verstndig in vrplezier geïnvesteerd. Uw uitenoordmotor is vervrdigd door Mercury Mrine, een wereldleider op het geied vn scheepstechnologie

Nadere informatie

svì~lnivo IVIAKELAARDIJLEER www.svmnivo.nl

svì~lnivo IVIAKELAARDIJLEER www.svmnivo.nl svì~lnivo IVIAKELAARDIJLEER 1 november 2005 Beschikbre tijd: 3 uur. AANWIJZING Dit exmen bestt uit 60 m.c.-opgven, Bij elke opgve zijn drie ntwoorden gegeven, wrvn er één het meest juiste is. Is bijvoorbeeld

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015

Activiteitenplan 2015 Activiteitenpln 205 Hierbij presenteren wij het Activiteitenpln 205 vn het Domein Applied Science wrbij per onderwerp een prioriteitstelling stt vermeld. Opgenomen zijn in ieder gevl lle jrlijkse en lopende

Nadere informatie

Les 7 Usability testing

Les 7 Usability testing READER Rich Internet Application Interaction Design Les 7 Usability testing INHOUDSOPGAVE INLEIDING...1 Hoofdstuk 1 Wat is Usability Testing?...2 1.1 Gedeelte uit Don t make me Think...2 1.2 Gedeelte

Nadere informatie