'pupet otosz. sjolloc lsa8. ti0z rjenuef 97 'puelua:aaqsu[ry1. gg'or8eu;y /3. Joleulpjo] ase]'uilu uen'l 'JAaw 'A'e'I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "'pupet otosz. sjolloc lsa8. ti0z rjenuef 97 'puelua:aaqsu[ry1. gg'or8eu;y /3. Joleulpjo] ase]'uilu uen'l 'JAaw 'A'e'I"

Transcriptie

1 1 '1or8 >1[r '11 ;[rlqrn s1 'zp ur l!our uuu ] p Joo^ ufrz lfr;lu1l leeqroo^ frq so1ro6 ]s u n lr u Argp lep Llltz loon lllds lh 'sr puufr.rqrs pleedq tlenlts p Jeep uullq ue uooz ulrru loon 8rpou ]q sio]ro6 ]sg ]ep ']qrrdo dooq >11 'lqcerqbuee upro^a ] upurp srlljjof 8ru 8ou Juq p ut urz8uee upfrtun l slpnpf!] JpJA uo ]!p'qq pulypuo Agp ue^juq puee8frq lrlep uprnp tlnz l^n lru frtu tq n lep dooq 11 '; uenuef 8 ue^ lreur ^ n uen Surpr;uee Jeeu ipue u u 'A"rg; uooz u[1u.t do puqqq 3ut1>11q 11>1ed 1q puee8frg 'u[tg uen /v\nolnur ]qleg t0z rjenuef 97 'pueluqsu[ry1 Joleulpjo] se]'uilu uen'l 'JAw 'A'e' ured5 'pupet otosz gg'or8eu;y /3 sjolloc ls8

2 l Best Doctors C/ Almgro, Mdrid, SPin T..v. Mevr. F. vn Riin, Cse Cordintor Mijnsheerenlnd, 20 jnuri 20L Gechte Mevrouw, Hierbij refereer ik n onze eerdere telefonisch communictie, ltstelijk die vn mndg 30 december jl. lk neem de vrijheid mij tot u te wenden omdt ik ruim 5 jr geleden ernstig breinletsel heb opgelopen ls gevolg vn een bijn "cold turkey" stoppen met proxetine. Het dvies hiertoe kreeg ik vn een rts wrbij ik onder behndeling ws voor de gevolgen vn het gebruik vn XTC in een eerdere fse vn mijn leven. Miin ziektebeeld lt zich ls volgt omschriiven Ruim 5 jr geleden toen bovengenoemd letsel optrd wren de nvnkelijke symptonen wnzinnig pijnlijk zowelfysiek ls mentl mr kwm het meest onderliggende symptoom nog niet n het licht. Dit mnifesteerde zich ps lter in de vorm vn hoofdpijn (2 uur per dg) die ik lleen mr kn beschrijven ls een cluster hoofdpijn, genoeg om jezelf elke dg vn knt te willen mken, en geprd gnd met een wnzinnige blurred vision, su'icidliteitvn de ergste soort plus ongekende ngsten. Dit lt zich beter beschrijven ls terreur gedurende de gehele dg ls gevolg wrvn ik niet meer kon slpen. Mijn huisrts heeft mij drop destijds Benzo's voorgeschreven die me hielpen slpen en mijn hoofdpijn gelukkig ietsje minder mkte, wnt ls ik niet sliep ws de hoofdpijn erger. Ook tinnitus ontstond vnf dt moment' N verloop vn tijd wilden mijn ouders en de huisrts dt ik de Benzo's ging fbouwen (dit ws ongeveer n 9 mnden) omdt zij vonden dt ik hiern verslfd ws. Op zich een juiste veronderstelling en ik ontkende de verslving niet, mr heb destijds beklemtoond dt dit de verkeerde beslissing ws, simpelweg omdt ondnks de verslving vn destijds de Benzo's mij hielpen met o.. pijnbestrijding en slpen. Deslniettemin heb ik in 3 mnden fgebouwd vn deze medicijnen en heb deze toen c. 1.5 jr niet gebruikt. Zols u in 66n vn de rpporten kunt zien zgen zowelde huisrts ls 66n vn de neurochirurgen een duidelijke bult n de linkerknt vn mijn schedel, deze ws ook n de linkerknt zichtbr mr minder. nkele weken n het stoppen met de Benzo's verschoof er plotseling op een vond iets in mijn hoofd' Het ws duidelijk voelbr n beide knten en toen dt voorbij ws verdween de bsolute hoofdpijn en mijn blurred vision werd minder ernstig, Tinnitus bleef ls symptoom bestn. Wt nog het meest opviel is dt mijn ngsten compleet verdwenen, wt in mijn optiek een indictie is die erop wijst, dt mijn botten ernstig tegen het pijncentrum vn mijn hersenen drukten.

3 t t Wt de reden vn de plotselinge verschuiving vn mijn botten ws is tot op heden een mysterie mr ik vermoed dt het iets te mken heeft met de druk in mijn hoofd. Al ws ik blij dt de ngsten verdwenen en mijn zicht verbeterde lsook dt de bsolute hoofdpijn stopte, kon ik nog steeds voelen dt er n beide knten vn mijn hoofd iets niet goed zit. Het is lleen nietgemkkelijk zichtbrte mken. Zols u zult zien ben ik door zo'n beetje elk pprt onderzocht mr hierbij kwm niets n het licht. en PTscn heb ik lten zitten omdt ik dr het nut niet vn inzg mr in plts drvn heb ik gevrgd om een fmrlscn te lten mken (om verschillende redenen) mr men zei destijds dt de kennis niet in huis ws om te onderzoeken wt ik wilde wronder het lymbisch systeem, iets wt ik nog steeds grg wil doen, omdt ik denk dt dr de oplossingsrichting ligt voor mijn probleem. Al het mteril dt uit mijn onderzoeken komt, zowel positief ls negtief, zl ik n u tonen, inclusief lle officidle documenten die behoren tot mijn medische probleem. lk heb wrschijnlijk een wel zeer uitgebreid pti6ntendossier voor iemnd vn mijn leeftijd. n dit dossier vindt u meningen vn een groot ntl rtsen en prmedici die ik heb bezocht mr zij konden niet vststellen wt er exct met mij n de hnd ws en zij kwmen dus met dignoses en veronderstellingen die mij niet konden helpen. lk lt u lde feitelijke documenttie onderzoeken en u kunt druit uw eigen conclusies trekken. Hopelijk vindt u iets, of heeft u suggesties met betrekking tot wt nog kn worden gedn en wellicht heeft u de cpciteit om mijn suggesties te volgen. U krijgt vn mij toestemming om het mteril wt ik u stuur te bevestigen voor uthenticiteit bij de mensen wr ik mijn onderzoek heb lten doen en die rpporten voor mij hebben geschreven. lk ben grne bereid om lle rpporten die ter zke vn mijn ziekte gemkt zijn n u ter beschikking te stellen. Wt ik overigens wil voorkomen, is dt u vi l dit mteril door de bomen het bos niet meer ziet. lk ben zelf ndrukkelijk vn mening, n llerlei mogelijkheden op verschillende pltsen in de wereld te hebben onderzocht, dt bij mij sprke is vn een unieke medische conditie die zich overigens, bij de huidige stnd vn de techniek, niet gemkkelijk medisch lt dignosticeren. De c. L.5 jr dt ik vn de Benzo's f ws nm de vermoeidheid ernstig toe, mijn spieren werden zo strk dt ik niet meer voor mijzelf kon zorgen wrdoor mijn hygine ernstig te wensen overliet. lk hd zo weinig energie dt ik nuwelijks nog nr de toilet kon gn en tndenpoetsen gebeurde zeer mtig. lk kon lleen mr op mijn kmer blijven. N die tijd overtuigde iemnd mij om nr Amerik te gn om weer een dokter te zien, en begon ik weer Benzo's te gebruiken. Ditml niet om verslfd te rken mr meer om dt mij wt discrepnties opgevllen wren tussen de tijd voor en n gebruik vn Benzo's en dn met nme wrom opeens spierverstrkking toenm, hetgeen het meest belngrijke symptoom is dt leidde tot l mijn ndere meer indirecte symptomen. Spierverstrkking is in mijn gevl progressief en door het gebruik vn Benzo's kon ik dit proces nvnkelijk voor een tijd goed vertrgen. l.p,v. het gebruik elke dg nm ik mij voor dit 1 keer in 10 dgen te gebruiken om niet verslfd te rken. Dit is gelukt mr hels doordt ik een steeds hogere dosering moet gebruiken vnwege gewenning houdt het effect vn spierverslpping door Benzo's op en dt is het punt wrop ik nu ben belnd. lk heb tlloze ndere spierverslppersiebruikt mrgeen enkel middel hd ook mr enigzins het effect vn de Benzo's. Doordt de spierverstrkking door mijn breinletsel werkelijk elke spier in mijn lichm trof, gingen l mijn lichmelijke ls cognitieve functies steeds meer chteruit. Mijn zenuwen werkten steeds slechter door vernuwing veroorzkt door spierverstrkking en ik vermoed ook dt mijn deren hiervn lst kregen. Mijn spieren werden uiteindelijk zo hrd ls stl met zo goed ls geen flexibiliteit. Mijn pijngrens werd zeer hoog.

4 { t t l t ir t il t t r it rl t il il t ierdoor ontstonden triggerpoints over mijn hele lichm ook op de meest ongebruikelijke pltsen rls mijn kk. <e keerls ik een dosis Benzo's nm ws het lsof ik het progressieve spierverstrkkingsproces iets "r n lten vieren, ls met teugels of een hengel. en complete spierverslpping trd nooit op mr et ws lsof ik mijn conditie hiermee kon verbeteren.!er vn de meest bizrre dingen die ik ontdekte ws dt ik i.p.v. 1 dg goed slpen n gebruik, de g ern nog beter kon slpen zonder gebruik en drop volgende dg ook nog wederom zonder ge brui k. Dit is een bsolute contrdictie voor gebruik vn Benzo's. < kreeg meerflexibiliteit in mijn spieren, hd meer energie om dingen te ondernemen, mijn concentrtie, geheugen en lq werden beter door mindere belemmering vn mijn spieren. l'"omenteel kn ik l bijn 2 jr niets meer ruiken. n het begin hielpen Benzo's mijn geur terug te krijgen mr dit is lng geleden. Mijn smk om te proeven is zeer ernstig fgenomen, honger registreer ik nuwelijks meer en emotioneel kn ik niets meer voelen of het nu vrolijkheid of verdriet betreft. Ntuurlijk slpen werkt niet meer inmiddels. Het registreert niet meer in mijn hoofd. lk vl simpelweg fluw door gebrek n slp. Mijn drmen verwerken niet tot nuwelijks meer en wnneer ik eindelijk ontlsting heb duurt het uren voordt een ernstige mgpijn wegtrekt. lk heb op mijn kmer de tempertuur op ijskoud stn (18 grden), (lthns iedereen vind het ijskoud) mr mijn zenuwen registreren dit niet meer, behlve wnneer spierverslpping door Benzo's optreedt, en dit een goed effect oplevert, begrijp ik wr iedereen het over heeft. Mr ndt het slpen en de tijdelijke spierverslpping stoppen voel ik lleen mr hitte en is het zonder irco zelfs in deze periode niet uit te houden. lk heb ltijd een bsoluut onverwoestbre dorst door dit letsel opgelopen en doordt mijn smk zo goed ls weg is neem ik lleen mr drnkjes die zoet zijn wnt nders lust ik het niet. Mijn eetlust is ook bij lnge n niet wt die moet zijn. Mijn eetlust is iets beter n Benzo gebruik mr ngezien de Benzo's steeds minder effect hebben op mijn spierverslpping wordt ook mijn eetlust steeds minder. Voordt u zich furgt of ik weleens heb geprobeerd fysiotherpie te doen zonder Benzo's het ntwoord is j, 2 keer voor weken wrn mijn spierverstrkking weer onvermijdelijk toesloeg en dit mkte het proces uiteindelijk lleen mr erger omdt zonder de medicijnen het proces vn verstrkking lleen mr exponentieel toeneemt. Anvnkelijk dchten doktoren in Amerik dt ik een of ndere infectie hd of iets vn dien rd omdt de spieren n de voorknt vn mijn gezicht zo verstrkten en ik zelf, in een poging om dit f te koelen, mijn hoofd in een bk met ijs en koud wter stopte om te proberen deze pijn op te lossen mr dit hielp nuwelijks. Zij schreven mij verschillende soorten ntibiotic voor mr dit hielp niets. Momenteel voel ik nuwelijks meer wt en zijn de spieren in mijn gezicht zo strk ls een pinosnr, duidelijk voelbr, net zols zo'n beetje lle spieren in mijn lichm. De spieren in mijn rmen en benen werden lter ps strkker, vermoedelijk door de lengte vn deze spieren. lk heb ook de fgelopen 5 jr keer hyperventiltie nvllen gehd die zeer hevig wren, iets wt ik voorheen nog nooit in mijn leven hd meegemkt. lk heb een sterk vermoeden dt dit komt doordt ik totl energieloos ben zodt lles wt ik doe echt het uiterste vn mijvergt.

5 sl l lr!t H rr ls Fr F'. ht b ẖ s hr R \T!i R R5, ẖ] 5 Fr t t r H tu Fn!b hr R r r, Fr h h R rb.!] h H Nu de verschillende scns tot nu toe niets hebben opgeleverd ws ikwelgenoodzkt om een ntl 'lterntieve' onderzoeken te lten plegen met soms opvllende resultten. lk ben er ltijd vn overtuigd geweest dt er iets niet goed is met mijn temporlis n beide zijden vn de schedel. n het kder hiervn heb ik Chinese cupping lten doen zowel "dry" ls "wet" cupping en zols u op de foto's die hiervn gemkt zijn kunt zien zijn niet lleen duidelijke tekenen zichtbr n de rechterzijde mr bleek ook tijdens de wet cupping dt n beide knten vn mijn schedel zwrt bloed uit mijn deren kwm. Dit ltste zger niet goed uit. Bij mij ontstond de gedchte dt verdere wet cupping niet zou helpen ngezien de onderliggende oorzken eerst zouden moeten worden opgelost. n dit verbnd suggereerde iemnd mij nr een Crnioscrl therpeut te gn. Die heb ik bezocht en tijdens een 2e sessie begonnen mijn botten zich weer voor een pr uur uit elkr te zetten. Ook voelde ik mijn Sphenoid/wiggebeen heen en weer gn. Hierdoor kreeg ik het idee dt er iets met mijn botten niet goed zt in mijn schedel en moest ik een dokter vinden met de expertise om dit te herstellen. Diens rpport zult u ook in de documenttie vinden. De betreffende rts deelt mijn opvtting dt ik ernstig breinletsel heb o pgelopen. tk hd uiterrd gehoopt dt deze dokter door het herstellen vn mijn botten nr de juiste plts mijn ntuurlijke spierontspnning weer op gng zou kunnen brengen mr hels is dit ltste niet gelukt. lk heb foto's wrop u duidelijk kunt zien dt tijdens spierspnning en de behndeling in het buitenlnd vn deze dokter mijn schedel n beide knten een bnormle vorm nnmen met nme rond de temporle beenderen. Voordt ik n de cupping en de Crnioscrltherpie begon ben ik bij twee Myofscile triggerpoint therpeuten geweest. De eerste voorl om uit te vinden of ik iets kon doen om mijn ntuurlijke spierontspnning terug te krijgen. lk vroeg deze therpeut om voorl de temporlis n de rechterknt vn mijn hoofd te "bombrderen" in de hoop dt we de juiste plek zouden vinden. Gedurende de eerste 2 sessies hdden we geen succes, mr bij de 3e sessie wel. Ongeveer een uur ndt ik vertrokken ws merkte ik dt spierontspnning optrd en deze ws zo overweldigend dt ik 8 uur chter elkr sliep en toen ik drn even wkker werd weer een goede 20 uur. Alles leek geweldig te gn voor zo'n 3 weken mr hels kwmen de symptomen drn weer terug. n de tussentijd kon ik even goed presteren mr het is in c. 7 sessies drn niet meer gelukt om dit crucile punt te bereiken. lk ben een tijdje drn vervolgens nr een ndere soortgelijke therpeut geweest mr dit ws meer voor pijnbestrijding en ook hier lukte het niet om dit essentidle punt te bereiken. De ltste specilist ws het ook met mij eens dt mijn klchten ls gevolg vn breinletsel optrden. Beide door mij geconsulteerde Crnioscrltherpeuten hebben hun observties in een brief beschreven. Toen ik terug kwm uit het buitenlnd ben ik weer nr een Crnioscrl therpeut geweest doch deze kon niets voor mij doen behlve dt deze kon voelen (evenls de eerder gerdpleegde therpeut) dt er veel druk ws n de rechterknt vn mijn schedel voor wt betreft vliezen en vocht. lk ben mij ervn bewust dt nogl sceptisch tegen dit soort therpeuten wordt ngekeken, mr zonder hen zou ik nooit het idee hebben gekregen op welke wijze mijn breinletsel zou kunnen worden vstgesteld. lk wil nog opmerken, dt de keren dt ik in het buitenlnd ws en mijn medicijnen niet kon meenemen nieuwe symptomen optrden. De eerste keer speelde mijn mg op (hierbij voelde het lsof er een bnd rond de mg strk werd getrokken en dit ws zeer pijnlijk),

6 s h lhi FF'r b F R b +r s!{ F tj. F H e! tt? r F Fl ld R llli R Hr R F r De ltste keer trd fluwvllen op, en functioneerde het registreren om te slpen niet meer, en wren mijn geheugen, concentrtie en coordintie ernstig ngetst. nkele mnden terug, ik ws toen in ndi, hd ik het gevoel dt ik de terugreis niet zou hlen. Toen ik deslniettemin toch weer terug ws kon ik weer Benzo's gebruiken mr hd het progressieve spierverstrkkingsproces zich uiterrd verder verspreid. Dr kwm bij, dt bij het gebruik vn Benzo's (ook l gebruik je deze mr Lx in de 10 dgen) dt de werking steeds minder effectief wordt, reden wrom ik de dosis geleidelijk nog verder heb moeten verhogen teneinde mijzelf in leven te houden om een ntl fysieke functies nog enigzins te kunnen uitoefenen. lk probeer simpelweg tijd proberen te kopen tot er een oplossing is voor mijn probleem. Wnneer geen mnier kn worden gevonden om ntuurlijke spierontspnning plts te lten vinden of kunstmtige verslpping niet meer optreedt vllen lle functies in mijn lichm lngzm uit, een proces dt zich de ltste jren duidelijk heeft gemnifesteerd. U moet ook weten, dt ndere medicijnen zols Tylenol PM, codeine of lbuprofen nuwelijks meer doordringen c.q. positief bijdrgen n pijnvermindering. lk heb llerlei bloedtesten in de loop der tijd ondergn om vn lles en nog wt te lten onderzoeken mr ook hier kwm hels niets relevnts uit. en MG, XRAY, CTscn, en een MR scn hebben lleml op mijn verzoek pltsgevonden. Ook dr kwm niets uit. ldem dito voor een lumblpunctie. Toch is inmiddels bewezen dt ik breinletsel heb. Door de rpporten te bekijken vn Dr. Obie, Dr. Aulbers en de neurochrirug uit het AZ Klin, mijn ltste dokter uit het buitenlnd, de meningen vn 2 CrnioScrl therpeuten, de 2 rpporten vn de myofscil triggerpoint therpeuten en mijn msseurs, g ik ervn uit dt er niet lleen iets bsoluut bijzonders met mij n de hnd is mr ook dt sprke is vn breinletsel. De enige conclusie die rest n jren vn zowel lijden ls onderzoek is, dt tijdens het enorme fysieke trum n mijn hoofd, niet lleen de botten zijn verschoven mr hoogst wrschijnlijk ook mijn brein in de schedel verkeerd gepositioneerd is gerkt. lk weet niet zeker of dit ngetoond kn worden met de huidige medische technologie. lk zou grg een fmrlscn ondergn om te zien of dit zo is. De enige mnier die ik zie om mijn hypothese te bevestigen is door mijn schedel zeer zorgvuldig open te mken mr dit zl wrschijnlijk niet gebeuren zo lng ik leef mr indien er ndere mogelijkheden zijn om dit te reliseren zou ik u zeer dnkbr zijn. chter, zelfs ls we op een of ndere mnier kunnen bewijzen dt mijn brein verkeerd gepositioneerd is in mijn schedel, dn nog is de vrg hoe we dit kunnen herpositioneren. Ofschoon op voorgnde scns niets kon worden ontdekt vond de in ndi door mij bezochte dokter het uiterst vreemd dt mijn botten, die duidelijk uit de normle positie wren, niet nr voren kwmen op een reguliere scn, terwijl dit duidelijk wrneembr is op de foto's die u bijgnd ntreft. hr

7 s F lf b r rt R s R l hlr R r i s R +r ht H bd r b< >< Frr fl R R 5! R tri R SAMNVATTNG De Benzo's, zelfs in de hoge dosering die ik tot mij neem, zijnzo goed ls uitgewerkt en indien geen methode kn worden gevonden die mijn spieren doen verslppen, wordt mijn fysieke situtie steeds ondrglijker. n dit verbnd is de vrg of, ls tussenoplossing, spierverslpping kn worden gecreeerd vi nesthesie. tk reliseer mij dt iets dergelijks in Nederlnd wrschijnlijk niet tot de stndrd mogelijkheden behoort mr in mijn situtie is er geen ndere oplossing om mij enigszins te lten functioneren tenzij het geschetste probleem in mijn schedel opgelost kn worden' Ltstelijk heb ik contct gehnd met mevr. Dr. Boumn in het rsmus Medisch Centrum in Rotterdm, een nesthesiste, die niet onwelwillend tegenover mijn verzoek stond, mr de beslissing hiertoe niet lleen kon nemen ngezien zij slechts ptidnten doorverwezen krijgt vn ndere fdelingen. n mijn zoektocht nr een permnente oplossing denk ik dt indien en voor zover deze unieke vorm vn behndeling bij mij kn worden toegepst, mijn spieren dusdnig zullen verslppen dt ik deze behndeling slecht 1x in de mnd behoef te ondergn. Bij spierverslpping door Benzo's heb ik een betere stoelgng en weinig tot geen spierpijn. Myofscile triggerpoints worden minder intensief evenls de verstrkking vn de spieren. Mijn cognitief functioneren zols lq, geheugen ls concentrtie verbeteren ook voor kortere tijd. De registrtie vn honger en emoties ls slp lsook het slpen zelf verbeteren ook sterk. Dit geldt nog niet voor mijn vermogen om te ruiken respectievelijk het oplossen vn tinnitus en het tijdelijk optreden vn 'blurred vision'. Ook zou ik grg willen dt een fmrl test wordt gedn. ndien het bovenstnde lleml niet mocht lukken hoop ik dt u voor mij een nesthesist kn vinden die mij compleet pijn vrij mkt zonder de spieren te verslppen zodt eerst nr mijn spieren en triggerpoints gekeken kn worden door bijv. mijn beenspieren en omliggende deren c.q. zenuwen te onderzoeken, en indien dit niets mocht opleveren door mijn schedel te onderzoeken. ndien en voor zover dit tot niets leidt rest mij niets nder dn te hopen dt mijn rtsen bereid zijn om euthnsie toe te pssen. Mijn leven is een hel en kn zo niet verder gn. Het heeft mij veel tijd en krcht gekost om het bovenstnde toe te vertrouwen n het ppier en ik hoov werflilk dt uw orgnistie iets voor mij kn betekenen. // Hoogcl#end, Lngerk ( h i l

8 From Pge 1/1 Dte Pge of \ï it,1 0.00h12.0v0s0b3Í HUSART$NPRÀKT.K M.ÍNSHRN,AND Dhr. L. P.,ï. Aulbe,rs hrrisrts Mevr, C,M.A, Àulhersilnsen huisrts BèUïixpleíu 11 32,?1 BA MiTNSHRNÀ{D te1 r n l i.l! MÍ,TNSHRNLAND, t6 / o7 /13 i j i rj r1i1;i1,5", efé, sechte eolles' t,,ii,'i'ili;.+iinserk ltjdt n ondrgelljke Bjn eínds jren' ;";J;'l1iggfirizelfmedictie in de vorm vn foree doeringen r''t..'. ','[énbbdlzepines redt hij zíchzelf, vàn dë e]tf,eme ' lli"'.,ë.pit"p*r*ing" pijn thv zijn elpen zole hij deze zelf.'i l..rt'r,'he..bëhrij f ts t,litlit.++.t'tent heett inmiddels vele neurologen, psychièers en flderé '!ll' ''i'' àë'ffi;igen gertlpleegt mets onvold'oende resultt' / '...,.,. Pàtient woonl tlruis, heefè, geen bn'.r,.irr.r' i..r irr..r,, ;.,.n..,.i. t;,'.', i L,,.',Ji. r!'l ".r i,"1 ' 1 ' rii ';.rl,,1,i.,'.sopr,..,.;;yoa dhr r.nèrk ls de PUn elrèreëm e$ niec mëer të drgen.,', rg uw hgfn of e1 qp u\r po1ikliniel_ï"ttjnetillins of eeo." i;1.,,,i'66fu11te pijrèehndeling uitgevoerd ksn worden' r,el l. i.,.yrr...'li);.t{'.' ' '.grëg rrw llup u! l elr sw yur*^rr+u'l lrvvsh t.*r i,l tl l ;l! ii, i li ir i ii tl tl il il tl ti l t, fi t

9 Huisrtsenprkt i j k Mi j nsheerenlnd Dhr. 1,. P.,1. Aulbers Mèvr. C.M.A. AulbersJnsen Betrixplein L BA MT'JNSHRNLAND tel To whom it my concern Mï,JNSHRNLAND, 07 / O2/t3 Betreft Ptient ZA\ gecht'e colleg, confim tht if. rngerk uses Trnxene Somg,nd iuióiiép..tdiklium ío mg for muscle relxtion nd for life deperd3nt totl body relxtion. othp"t he lso used zopiclon, Lorzepm nd temzepm' mbiues he needs prcetmol 5OO/10 nd s/irine 500 ' oogchtend, CliA Aulbers.Jnsen

10 Huisrtsenprktij k Mi j nsheerenl n«ilfr.. ï,. P. J. Aulbers Mevr. C.M.A. AulbersJnsen BetrixPlein L BA MTJNSHRNLAND tel neurologie Prescn MJNSHRNÏJAND, LL/ ALA2 i! Betreft Pt.ient Dhr.,J. rngerk L t t t t ti T t T tr rà L F zeer geèrtte colleg, GrneuwuÍrvoeringvneenfMF.bljboven enoemcieplient. ptienl heeft meerdere jren lst vn druk/extreme hoofdpijn bii zi.in stp n beid. r."lià" ià" ir"t hoofd wrvoor diverse enuitlebreidé Jr,à.iro.r.i"g;iilij àiverse klinieken hebben Bl"ïn"i;"* bij qs.,,.,'"tri'igiï, 1'1*ï,i."elsie heefr een MRr";;; àií,rir.i";;;ààn r,"é licht gebrcht ' Afgelopen njr is bij ptient een extreme insomnie vsrgesreld rijdens ntysl*àpirài Pt'ient sliep "tr.pààt'trum' 3 uur. onderzoekfge}opennovember/december2ol].doordeneuroloogin het MC (zie kopie brief) heeft geen somtische fwijkingen geconstteerd ' Ptient'heeft'lstvntoenemendeslpeloosheid,nhoudende slppijn en stemmingsstoornissen wrvoor psychitrisch onderzocht,.,ó"intéekt. eàn biorytme'' er iè nuweri jks rïríi*il; Í*t;? ;ï"ï5 ïï!ï,ïl' "*"'*e dors'l' srech'l druk rond de oren' geheugen,,"t*i"erde her;;;;;;"titeit' onlbreken vn geuren' il h;ë";";;;i {tt zower fysiek ls emorioneel steéds minder ;;;.Ër;*i".r wordt' plient ervr. her ziekrebeeld 1s progrélrë;en het.uàtrett lle zinluigen' Bewesen is rà"iààt '? tóï""ài*""+gl]d mr ook door proqress Levp nspnning. ín d.e srpieren en deren wt zich àiééà.rt in het hele lichm' d. ï?.'

11 Nm Adres Nr Yerz. srt. Vervolg brief LL/ol/2 Értrt.tPolfs ZVen M/ (33L3 ràf.nr ptient heeft ndrukkelijk het gevoel,dt er zch, iets fspeelr bii d;;ï;ö;q;, r,ëàità"drinsende wens om dt qebied goed t.r"ià" o"ut'àlk;"' ot wi zeggen het élpsebied, ;";*;;;"r,àr i;ilr;;hà sedeeli,én op internet' k;;óit r,..ë"p';ï;";uit'sezocht de t'emporl Grne uw onderzoek op het qebied vn de doorbloeding' crivireiren vàn rrersèrrg.ui3ëx;"i;ï ""tiààbstruklie enlof ruimte innemende proces"."'íà"id;; deze druk ontstt ' "t" l Bld 2 Hoogchtend, CvlÀ AulbersJ

12 983 ptientl " _6gs *..ild..f., i,l' dd os/ot/20l2 Bericht ' rrlec i' i sieni'rie f r, il Spec. ist Vvoegsel Spec. me Spec. ist Afdeling Smits Msstd Neurologie Smits Secretrit lvrije t.ekst specilistenbrief l Gechte co1leg, Op 16.LL2LLhdikcontctmetbovengenoemdepLienL Reden verwij zlr,lgz SpiersPnning. Àrr"*rr""., Tijdens fbouwen ntidepressiv heeft' ptient het gevoel lsof er iets in het hoofd geknpt i; Tinnitus, slechter hóren' Troebele visus. Vermoeid, energiermóede, pthie, concentrtie en geheugenproblemen. Doist, g;;; àetiust. slpt mr 2 uur per ncht' geen bioritme*à.t. Strk óà"à"f in zenuw;;;" spieren ' Zou ptosis rechter oog hebben gehd..ilàeite met ont'spànnen.ïn.de spieren' is iop. spieren en slp)' ers pijnlijk.;;;;"éirr"pir,à"iràrëàr,y"] Hij heefg vele rtsen over ^[ËfË*èreld bezoèht' wronder neurochirurg, ook diverse pv.[iàiàr" (cys, MRrts, G's) ' Momenreel s.".,é.krrr"ri,s'àil;;;i"[iàtàr.' er" ik nu seen oorzk zou vinden;, z,ou peient rir.rràrrtoit'"ht íooje gn leggen" ' Bíij" Voorgeschiedenis Depressie. Thuísmedictie Proxetine. Prt,{t tp,\\ rr ihl ïrirr,?! oc V*,utr\0,, N nl crfit ( rr.nt«llv bd\rittil tï,t? tn r'l'11 Cf1} *\u"à tl* 7rt urt Neurologisch onderzoek Algemeen ït7àg"r"it", pulsties ' temporlis' Hersenzenuwen ii;;;l. st'okkende demhling' R ï'íï'!3llïiltliteit'coordintieenrerrexen'geen iàixtiestoornis of myotonie' *m iïi'"iï;ïïï ielxtiestoornis of myolonre' coordinrie en reflexen' Geen Anvullend onderzoek ^r.f n (, v^r.rrs 3. Lumb}puntieopeningsdruk20eiwit.o.52,erytS3,.leuko's1., mono,s 1, poly,s o, gluc '.lè";; origoclonlà bnden' geen lues of lyme.

13 Riverside Willimsburg Medicl AÉsUrgent Cre 5231 JOHN TYLR HWY WLLAMSBURG, VA (757\22A8300 Fx (757) FË*Ëi*;. ï+lgéff, $l.t+.''1 lnsurncesélf PÀ'iF, Mrch 18, 2011 Pge 1 Chrt Document OTHR MRN H '113 W None 02n#20fi Office Visit HADACH Provider ric V. Obie MD Loction of Gre Riverside Willimsburg MediclArts'Urgent Cre Vitls Tempg8.orl PulseRte'10 Rhythmregulr BP122lBB Resp.Rte16 Ht69 Wt187 BM27.71 f,resentswithchiefcomplintofhedchesforthepstyer.1,puti"ntn*,u with chronic dily hedches. hedches re bitemporl nd he hs been seen "by specilists round the world" for this. he hs hd mri, ct nd eeg nd hs never been ble to find out wht is wrong but he knows something is wrong he feels like something erupts in between his temples dily. he thinks he tore something in his brin. he hs been ot number of medicineë tor ir,is in the pst nd i hve treted him with inderl in the pst to no effect. he trvels overses very frequenfly nd is someetimes treted in europe s well. he hs not hd lumbr puncture. he sttes he hs connections t jóhn hopkins nd he thinks he is going to go there so they cn drill into the sides of his hed t relieve the pressure. 2. he hs hd chronic dnxiety nd insomni issues nd hs been on number of medieines for this in the pst' i hve refilled trnxene for him few times but not the sme dose(much higher) he ws used to in europe. he now sttes the trnxene is not helping his insomni like it used to. he hs offered to return the medicine tody for exchnge. the medicine mkes him groggy but hs not helped with sleeping. ALLRGS No Known Allergies MDCATONS Clorzepte dipotssium 15 mg tbs 1 tb po tid prn lnderl l 80 mg cp2 1 tb Po DilY Ultrcet mg tb 12tb po qhr prn pin Proxetine hcl0 mg tbs 1 tb po Dily RVW OF SYSTMS Generl See HPl. Musculoskeletl See HPl. Neurologic See HPl. PHYSCAL XAM constitutionl well developed, well nourished, no cute distress' Skin No lesions, rshes or ulcertions' yes Conjunctive nd lids re norml. PRRLA. Optic discs re flt, vessels re normlwithout hemorrhges or exudtes. NT xternl er nd nose pper norml. Cnls cler; TM's intct without erythem or fluid. Hering grossly norml. Normlnsl mucos, septum nd turbintes. Dentition, lips nd gums pper norml. Tongue norml; phrynx is nonerythemtous nd without exudte. ifesiirtory Noiml usculttion without rles, rhonchi or wheezing. Norml percussion note' Cràiovsèulr RRR; S1 nd 32 norml intensity; no murmurs, gllops, rubs' Lymphtics Norml nterior cervicl nodes; no posterior cervicl nodes' Neuro Crnil nerves ll xll intct. DTR's 2'+1+'ndsymmetric; no pthologicl reflexes. Pinprick nd light touch sensiion intct. Cerebellr exm norml. psych Displys noràljudgement nd insight. Oriented to person, plce nd time. Recent nd remote memory

14 ALGMN ilknhus KUM D'NST MD SCH BLDVORMNG Augustiinstei Brsscht 'ï3, oilso.lo"s Fx 03/650'50'7 Dr. H, Degryse Dr. P. Nudts Dr. P. De Herdt Dr. P. Brcke Dr. L. vn den Huwe Dr. W. Volderc Dr.l. Biltjes Dr. G. De Ïemmermn Dr. F. De Roeck rh rffi *d*, l An Dr. JANSN CMA BATRXPLN BA M J N SH RNLAND Gechte Colleg' K. / O/ref / CJ RX SCHDL Kinische inlichtingen Piin temporl' Norml botptroon. gàwroe osteorticulire verhoudingen' ScherPe cortextlijning. óàeoà ërtie và de prnsle sinussen' BSLUT Normle bevindingen. Met collegile groeten en dnk voor uw verwfizing' Dr. WM VOLDRS n gevl vn electronisdr doorsturen vn het verslg,. is dit te nzien onder voorbehoud vm bevestiging door middel vn de gehndtekende fl noier. die u teven zurt ontvrgen, Deze hndtekening doà'rë';;;;rd"lijke rdioroog of dooi een door tnm gevormchtigde persoon gi lni *s furte vlidering vr het verslg'

15 é H i.l Ë + à à È A t #.l là #? ALG M N Zt KNH Ut KqM D/NST MD SCH BLDVORM NG Augustijnslei Brsscht Tà $/650.5A.9 Fx 03/650'50'7 Gechte Colleg, Hierb'rj vindt U het verslg betreffendeuw ptiënt(e) r r,rldrek TtrFRFYebrenoo'09/1 0/1 983,,.'.*!',,i..,i1r,. ;.,,.*]p ' Dtu ffi ci h de Éoè Ë' t li zóít CHOGRAF KAUWSPRN Dr. H. Degryse Dr. P. Nudts Dr. P. De Herdt Dr. P. Brcke Dr. L. vn den Huwe Dr. W. Volders Dr. l. Biltjes Dr. G. De Temmermn Dr. F. De Roeck An Dr. JANSN CMA BATRXPLN BA MJNSH RN LAND K. i O/ref B, Bevindingen Norml kliber vn de m. msseter en.m. temporlis. Geen symmetrie bij vergelijking vn.de rechter met de linkerknt. Geen hypo,io"n r,vë"rreflectieve spierletsels. Geen oedeem noch vochtophoping. BSLUT +à t tr, b'b Geen bijzonderheden in het licht gesteld' Met collegile groeten en dnk voor uw venruijzing' DT. GUNTHR D TMMRMAN n gevl vn electronisch doorstwen vn het verslg, is dit te nzien onder voorbehoud vn bevestiging door middel vn de gehndtekende fdruk op ppier, die u tevens zurt ontvngen. Deze hndtekering oo*lï..*fiàritllte riomofoi íooï.ín ooo' hem gevolmchtigde persoon geldt dn ook ls frnle vlidering vn het verslg'

16 * Ptiënt Lngerk, Jeffrey (09rí0/r9$) (M) Nr. $21s1 Gekozen contct consulttie (Dr. Hrtd De cuwer); Nr. 0193g13g2 Gechte Colleg, protocol ct hersenen z contrst Dokter Dr. Wim Volders Dtum stl 10/08/ Dtum ondenoek 1/08/2A Dtum protocol 17/08/2009 Ag52 SfÍus; Bevestigd (ltste wijziging 7/AS/2009) A nv rgn u mme r 33256!lie1b]j vjndt U het verslg betrefíende uw ptiënt(e) *.1Nc++rFryug"l.r" "g Dium onoerzoek ltobt2ooy K.t O/ref / sr f CTSNUSSN Klinische inlichtingen Chronische sinusitis. r is Svormige devitie.vn het neusseptum met een dominnte component nr links. vrijvoorkomen vn het infundibulum vn de osteometle unit bilterdl. Norml spect vn de.mucos ter hoogte vn.de neusschelpen met een meer congestief spect rechts. Goede ërtie vn de sinus mxillris bilterl, etmoïdle céllen, sinus fronttis enëlnus sph'enoiolis. Vrij voorkomen vn de sfenoethmoïdle recessus. Besluit Neussepturndevitie zols hoger beschreven. Goede ër'tie vn de prnsle sinussen; geen rgumenten voor sinusitis. Met collegile groeten en dnk voor uw verwijzing, Dr. WM VOLDRS s J. É e Ë é i À ;? J? AedÍukt op ozot2oiz tzis6 Visum doorvanhlso ( ) in nm vn Dr. KÍl Govert cmpus KLNA werksítion KLNA printer \\fpsrv\rcohpol_lad

17 xl?091{+ (69.r.tg ro clloqel6j'uoisugd,(11) eulupr]/unfl BY' l's ABC rïsre[og uo^ls qqs' roprnfu11'r( dnr1r o,ucglsou8ul gro qlo ï usj,x()cslnh N9 z6,lï.;2;\,rtr{ i,t tt'9t 60/BA/rr T &nvh Nrd NVA UA tzgt *r.ir i'; l r í rl í.1 ï i' il.!i.j.ri..í,{ely u1b. lgr ruer3olprbrotlrd _ li tlffiittrt li lffii l}ffil**itl l li lltll\./ \ ;irttttt.t,r.r1t1rl,l.!t1.1(lii' L ' litl'lll) (r(rí9li(xr{),,rrr11 7 \',2 Vl í l,,1 l'{ tit {1 l. ''"v{,l{ i ïl.1tl'l stttltl'ii.)i.i!11 \ ir rrt tr r. \ll Llií,i i)l 1,{ i.r,r.;;1' 1rr.t;r.ï ttrt' 1 iirtrirr.r,r.ririmil.'tl.)lli)l \ uldg eutds) (iiurruoc lnoqlv\t{1l/y\) m 1" ulsjg '..!.i z /rnoq Pz)3utroltuol/{rll0H i$ t iri ïilii (qerejslesseà?lbuortueauoj {ceg/ulu.rg rue"l8ol?uy ) fpnrs xldng pllorej ulurg 'urur8ou6 U,\ {cààl/ulurg mur8ol?uy Un utdg1 urdg1 urds3 urg (1ser1uoc lnoq1l^\r{+^a) ffi t t L67.L8?SL) Xv.{ L6 L6ZL8(LSL)! SNOHd L}g lz v^'s AÀ fl N U Oàlr\ sti r, '\ ÀL 'Vl v trrlns lnns^y oooà{xf,o' Jgg \lt i, L, YTTSNNf,d \r.,,'n r"' T

18 From Pge; 1 /1 Dte "13 Pge of 0v0s0b3T HUS.ARTSNPRAKT.]K Dhr. L.P.J. Aulbers MJNSHRNLAND h'risrts Mevr. C,M.A, Aulbersilnsen huisrts Betrixpleiil 11 32?1 BA MJNSHRNLAND te 0L ]UMCH ' r" i 1i r,'. util't"1or*terplein +o Rotterdm ''3'0f 5, GD.i,t,','r,ii i!i, '',.' '.ii;., ij''' fj' '' ir*,'?fj MJNSHRN]AND. L6 / A'7 /13,i'.t j,,,,,i. rjir i, ; ',FbUreft tr,tienb Dhr.,J, Jngerk 0el10/1e83 Molenweg 13 32?1 A"[ MJNSHRNTAND i, j; '..',1,1",,"'A 1t gechte colleg' lirr.1r., r.., r. 1ir", 1,,, l., illi'f,gerk tijdt rr ondrgeltjke ptjtl Fir{ds j+re+'..j,,.ir,... l1i1ggr;s*lfmedictie ritsrr,6rs*,i.ir+io de. vom doeeringrgn riru in vorm vn forbe doeeringen Lr,. r..,,t. rrl 'il, ' ".l rrr '. ''bir'rbdizepines ', r redt hij ut.l r i! zichzelf,.l nk+'l F vn rrn de rq extreme d?ttfeile r' ';t,'",'. ',."r1 [pieiip"irirs* il * ^.i pijn in f thv 1.rr z.i zijn in s'l elpen nnern ztrle zole hii hij deze zelf r',;r,hef,tinrijft..il ljljl;r Glt"rrt'heeft jqs.tent inmiddels vele neurologen, psychiters en ndere ' '' "cleskundigen gerdpleegt, met onvoldoende resultt '. Ft.ient woonl thuis, heeft g'een bn'..r ',trdbr dhr Lngerk ls de pijn elstreem en niet meer te drgen. '' ;);l 1.., 'etp.tg uw hulp of er op uw polikliniek goede pijnstilling,legute pijr$rehndeling uitgevoerd kn worden,..,t, loogchtend, of een i i',, '.. OMlil,Aulbers ilnsen rl il,.' lr(j i. '.,l1rir.t;. ;ri+,'i i..r 1.,.jl',1,n*'* trl l,. r, i1'"''ii" ''ll i,i,.1,...,...!,",. i r, l*it ffiil+ouf ('sqp1o. ooh12. ovosob3t.,..,. ii,,.;." ',;, r i, ri\r,,,.1",

19 "? rruï à.iï v?? r? Hmpton Rods NT ' Altrpy (Newport News) 1182 n"tilf'"tains Dlivl"Suite 100 N**no* Newi va Phone t"il"tïïtiiit' "' ru*' (7sD 873'e57e rimothv à;**'nffiï;, DA# tsq l GeoffreY W' Bcon MP^ DA # B112o62016 Lit"nt" # KthrYn r\'rr J' L' "' Y{Ytt N'P' riiàt* # DA# MW15s738 Michel J' Jcobso* M'D^^' ',t" i'à,ïiïii"* License # RYn *' "'T.'" Pó,o, rrrr,u DA#gÉsssssoo l Dte8il2009 +?fl DOB Age25 Yers ï????? r + +?? R.r Mediction NYSTATN' UN17 Di*o.nrrt sld 360Susoenston four times dilv' 5 dvs 5 Miuiiff;i'i' 't"''nfthrot' Comments swish nd spit Refill(s) None Refill DisPense None Substitution Permissible Ryn Hester ï * r rlr ilil tm illt lltll lllll llllllll *w5 037* '{

20 Huisrtsenprkti j k Mi j nsheerenlnd Dhr. L. P..1. Aulbers Mevr. C.M.A. AulberslTnsen Betrixplein l1 327L BA Mf.JNSHRNLAND tel To whom it my concern MT,]NSHRNLAND, 07 / A2/n Betreft Ptienl Dhr..T. Lngerk oe/l0/1e83 Molenweg ]. AM MJNSHRNLAND Zee\ gechte col1eg, coniirm tht,j. Lngerk uses Trnxene 50mg nd Chlorzeptdiklium 10 mg for muscle relxtion nd for life dependnt totl body relxtion. n the psl he lso used zopiclon, Lorzepm nd temzepm. Sometimes he needs prcetmol 500/10 nd spirine 500.

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Meerlo-Wanssum F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k Provincie L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k M e e

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Venray F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n

Nadere informatie

Hoofdstuk 0: algebraïsche formules

Hoofdstuk 0: algebraïsche formules Hoofdstuk 0: lgebrïsche formules Dit hoofdstuk hoort bij het eerste college infinitesimlrekening op 3 september 2009. Alle gegevens over de cursus zijn te vinden op http://www.mth.uu.nl/people/hogend/inf.html

Nadere informatie

Een CVA (beroerte) kan uw leven drastisch veranderen! 2009 Een uitgave van de Nederlandse CVA-vereniging

Een CVA (beroerte) kan uw leven drastisch veranderen! 2009 Een uitgave van de Nederlandse CVA-vereniging N een CVA (beroerte)... hoe verder?. Een CVA (beroerte) kn uw leven drstisch vernderen! 2009 Een uitgve vn de Nederlndse CVA-vereniging Wt is een CVA? In Nederlnd leven meer dn een hlf miljoen mensen met

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Simpelveld F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, j u n i 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

Erasmus MC Junior Med School

Erasmus MC Junior Med School Ersmus MC Desiderius School vn begrijpen nr beslissen Ersmus MC Junior Med School 2012-2013 De rts-onderzoekers vn morgen Het progrmm Dit progrmm loopt prllel n VWO-5 en -6 en bestt uit vier onderdelen:

Nadere informatie

Rapportage Enquête ondergrondse afvalinzameling Zaltbommel

Rapportage Enquête ondergrondse afvalinzameling Zaltbommel Rpportge Enquête ondergrondse fvlinzmeling Zltommel Enquête ondergrondse fvlinzmeling Zltommel VERSIEBEHEER Versie Sttus Dtum Opsteller Wijzigingen Goedkeuring Door Dtum 0.1 onept 4-11-09 VERSPREIDING

Nadere informatie

INFORMATIE. hart. verwennend WEEKEND EEN LANG WEEKEND OP EEN TOPLOCATIE VOOR BALANS EN VITALITEIT

INFORMATIE. hart. verwennend WEEKEND EEN LANG WEEKEND OP EEN TOPLOCATIE VOOR BALANS EN VITALITEIT INFORMATIE hrt WEEKEND EEN LANG WEEKEND OP EEN TOPLOCATIE VOOR BALANS EN VITALITEIT COLOFON INHOUD INITIATIEFNEEMSTER Jessy Jnsen www.jessyjnsen.nl Hvelte Inleiding 05 HrtVerwennend voor Jou & Visie 07

Nadere informatie

14 Effectevaluatie van de Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV)

14 Effectevaluatie van de Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV) Smenvtting Op 1 pril 2001 trd de wet SOV in werking. Op grond vn deze wet kunnen justitibele verslfden die n een ntl in de wet genoemde voorwrden voldoen, in het kder vn een strfrechtelijke mtregel, voor

Nadere informatie

DOEL: Weten wat de gevolgen en risico s kunnen zijn van het plaatsen van (persoonlijke) informatie op internet.

DOEL: Weten wat de gevolgen en risico s kunnen zijn van het plaatsen van (persoonlijke) informatie op internet. kennismking met i-respect.nl INTRODUCTIE GEMAAKT DOOR: Annèt Lmmers ONDERWERP: Een eerste kennismking met i-respect.nl en het onderwerp publiceren. DOEL: Weten wt de gevolgen en risico s kunnen zijn vn

Nadere informatie

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt.

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt. Don t you worry There s an eternity behind us And many days are yet to come, This world will turn around without us Yes all the work will still be done. Look at ever thing God has made See the birds above

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

1 De watersnoodramp van 1953

1 De watersnoodramp van 1953 1 De wtersnoodrmp vn 1953 In de ncht vn 31 jnuri nr 1 februri 1953 ws het springvloed. Dn stt het wter in de zee extr hoog. Bovendien ws er een zwre noordwesterstorm (orkn, windkrcht 12). Het wter in de

Nadere informatie

Praktische opdracht Optimaliseren van verpakkingen Inleidende opgaven

Praktische opdracht Optimaliseren van verpakkingen Inleidende opgaven Prktische opdrcht Optimliseren vn verpkkingen Inleidende opgven V, WB Opgve 1 2 Gegeven is de functie f ( x) = 9 x. Op de grfiek vn f ligt een punt P ( p; f ( p)) met 3 < p < 0. De projectie vn P op de

Nadere informatie

elsbethhorneman e44 grafisch / interactief ontwerper 1016 RR Amsterdam M. 06 53518394

elsbethhorneman e44 grafisch / interactief ontwerper 1016 RR Amsterdam M. 06 53518394 elsbethhornemn e44 grfisch / interctief ontwerper Luriergrcht 116 1016 RR Amsterdm M. 06 53518394 mil@elsbethhornemn.nl www.elsbethhornemn.nl NL 0734.87.983 B01 beste bezoeker, omdt de website nog in ontwikkeling

Nadere informatie

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB 1 9616 9616TC 9616TH 9616TM 9617 9617AA 9617AN 9617AR 9617AT 9617AV 9617TB 9617TC 9618 9618PA 9618PB 9618PC 9618PD 9618PE 9618PG 9618PH 9619 9619PA 9619PD 9619PL 9619PM 9619PR 9619PS 9619PT 9619TA 9619TB

Nadere informatie

fonts: achtergrond PostScript Fonts op computers?

fonts: achtergrond PostScript Fonts op computers? fonts: chtergrond PostScript Fonts op computers? Tco Hoekwter tco.hoekwter@wkp.nl bstrct Dit rtikel geeft een korte inleiding in de interne werking vn PostScript computerfonts en hun coderingen. Dit rtikel

Nadere informatie

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m I b u w k k p l t H I C 6 4 4 0 3 X G l v r s t d z h d l d g t l z! B s t k l t, D k u v r h t k p v -p r d Bu c kt W h p d t u d b s t r s u l t t v r k r p r d u c t, d t v r v r d g d s m t d l l r

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

Wat is goed voor een mooie, gezonde huid? Kruis de goede antwoorden aan. weinig slaap. buitenlucht goede voeding. ontspanning veel fruit eten

Wat is goed voor een mooie, gezonde huid? Kruis de goede antwoorden aan. weinig slaap. buitenlucht goede voeding. ontspanning veel fruit eten DE HUID 1 Bouw en functie O: 12/1 Wt is goed voor een mooie, gezonde huid? Kruis de goede ntwoorden n. weinig slp uitenlucht goede voeding ontspnning veel fruit eten innen zitten ptt met myonise eten in

Nadere informatie

M1 Combinatie van naar voren staande tanden met impacties en een overtallig gebitselement bij een 10-jarig meisje

M1 Combinatie van naar voren staande tanden met impacties en een overtallig gebitselement bij een 10-jarig meisje M1 Comintie vn nr voren stnde tnden met impcties en een overtllig geitselement ij een 10-jrig meisje Trefwoorden: Klsse-II/1 mlocclusie Impctie Overtllig geitselement Eversie Functionele pprtuur Buiteneugel

Nadere informatie

later Wat wil(de) worden Contact tussen oud en jong

later Wat wil(de) worden Contact tussen oud en jong Wt lter ik wil() Foto: Jef Corneillie (89) wil grg bibliothecris worn. LESBRIEF Contct tussen oud en jong worn Deze lesbrief is gemkt door stichting GetOud in smenwerking met Openbre Bibliotheek. DIGITALE

Nadere informatie

Een feestmaal. Naam: -Ken jij nog een ander speciaal feest? Typ of schrijf het hier. a

Een feestmaal. Naam: -Ken jij nog een ander speciaal feest? Typ of schrijf het hier. a Werkbld Een feestml Nm: Ieder lnd en iedere cultuur kent specile dgen. Dn gn fmilies bij elkr op bezoek. Op die specile dgen is er meestl extr ndcht voor het eten. Hier zie je wt voorbeelden vn feesten

Nadere informatie

9,1. KindereN. GeVen een CijFER. Schilderen5. sarah zegt. Volwassenenpagina6-7

9,1. KindereN. GeVen een CijFER. Schilderen5. sarah zegt. Volwassenenpagina6-7 Eenmlige uitgve vn jnuri 2009 DE kinderstem srh zegt KindereN GeVen een CijFER De uitkomst is ls volgt: Het gemiddelde cijfer wt Jouw mening telt! Fier Fryslân helpt vrouwen en kinderen die te mken hebben

Nadere informatie

Rekenregels van machten

Rekenregels van machten 4 Rekenregels vn mchten Dit kun je l 1 mchten met een ntuurlijke exponent berekenen mchten met een gehele exponent berekenen 3 terminologie in verbnd met de mchtsverheffing correct gebruiken Test jezelf

Nadere informatie

als slaap je sloopt wat te doen bij slaapstoornissen?

als slaap je sloopt wat te doen bij slaapstoornissen? ls slp je sloopt wt te doen bij slpstoornissen De nc vordert lngzm. Slpen lukt niet. En terwijl de wekker u nstrt, tikken de minuten voorbij. Slpeloosheid - of insomni - is een veel voorkomend probleem.

Nadere informatie

JOB-monitor 2016 Vragenlijst

JOB-monitor 2016 Vragenlijst JOB-monitor 2016 Vrgenlijst (versie met wijzigingen t.o.v. 2014) JOB in smenwerking met ReserchNed 2015 JOB. Geen vn de mterilen die onderdeel uitmken vn de JOB-monitor 2016 mogen zonder voorfgnde schriftelijke

Nadere informatie

Mytylschool De Trappenberg Peter van Sparrentak

Mytylschool De Trappenberg Peter van Sparrentak Mytylshool De Trppenberg Peter vn Sprrentk www.m3v.nl Nieuwbouwonept en revlidtieentrum geriht op de toekomst Mytylshool De Trppenberg en het ngrenzende revlidtieentrum in Huizen willen in de toekomst

Nadere informatie

Op zoek naar talent en ambitie!

Op zoek naar talent en ambitie! Ersmus MC Desiderius School vn begrijpen nr beslissen Op zoek nr tlent en mbitie! Geneeskunde studeren in Rotterdm Decentrle selectie 2011-2012 Wt hebben we jou te bieden? Sterke knten vn het onderwijsprogrmm

Nadere informatie

Hoe maak je een huiswerkplanning?

Hoe maak je een huiswerkplanning? PLANNEN HOE MAAK JE EEN HUISWERKPLANNING? Hoe mk je een huiswerkplnning? Wt he je ern? In deze les leer je hoe je een huiswerkplnning mkt. Dt is hndig, wnt zo g je goed voorereid n de slg en kun je sneller

Nadere informatie

De tijdens de training aangeboden ski-imitaties gebruiken we zowel als middel maar ook als doel.

De tijdens de training aangeboden ski-imitaties gebruiken we zowel als middel maar ook als doel. 15 Ski-eroics Hoofdstuk 15, Pgin 1 vn 5 15.1 Inleiding Het is elngrijk om SneeuwFit triningen gevrieerd te houden. Proeer het nod vn ctiviteiten zo verschillend mogelijk te houden. Een vooreeld hiervn

Nadere informatie

3 I always love to do the shopping. A Yes I do! B No! I hate supermarkets. C Sometimes. When my mother lets me buy chocolate.

3 I always love to do the shopping. A Yes I do! B No! I hate supermarkets. C Sometimes. When my mother lets me buy chocolate. 1 Test yourself read a Lees de vragen van de test. Waar gaat deze test over? Flash info 1 In the morning I always make my bed. A Yes. B No. C Sometimes, when I feel like it. 2 When I see an old lady with

Nadere informatie

Boek 2, hoofdstuk 7, allerlei formules..

Boek 2, hoofdstuk 7, allerlei formules.. Boek, hoofdstuk 7, llerlei formules.. 5.1 Evenredig en omgekeerd evenredig. 1. y wordt in beide gevllen 4 keer zo klein, je noemt dt omgekeerd evenredig. b. bv Er zijn schoonmkers met een vst uurloon.

Nadere informatie

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ LH 262 BK JV 151 FA KR 069 MU ET 160 TK VK 010 MT JE 139 EN AW 228 WI KT 247 BI BT 172 FA PW 261 BK HF 119 EN NF 107

Nadere informatie

Het bepalen van een evenwichtstoedeling met behulp van het 1 e principe van Wardrop is equivalent aan het oplossen van een minimaliserings-probleem.

Het bepalen van een evenwichtstoedeling met behulp van het 1 e principe van Wardrop is equivalent aan het oplossen van een minimaliserings-probleem. Exmen Verkeerskunde (H1I6A) Ktholieke Universiteit Leuven Afdeling Industrieel Beleid / Verkeer & Infrstructuur Dtum: dinsdg 2 september 28 Tijd: Instructies: 8.3 12.3 uur Er zijn 4 vrgen over het gedeelte

Nadere informatie

abcdefg Nieuwsbrief 1 11 september 2013

abcdefg Nieuwsbrief 1 11 september 2013 bcdefg Nieuwsbrief 1 11 september 2013 lgemeen nieuws Het nieuwe schooljr is begonnen! Het nieuwe schooljr is fgelopen week vn strt gegn. We hopen dt iedereen een leuke vkntie heeft gehd en lekker is uitgerust.

Nadere informatie

Werken aan resultaat, altijd en overal

Werken aan resultaat, altijd en overal nbroek choemn dviseurs Werken n resultt, ltijd en overl Nr een professionele implementtie vn Het Nieuwe Werken bij de Belstingdienst Michël Geerdink Onder het motto Werken n resultt, ltijd en overl is

Nadere informatie

AFRIKA RAPPORT www.burgerszoo.nl

AFRIKA RAPPORT www.burgerszoo.nl AFRIKA RAPPORT Je gt op ontdekkingstoht nr de Afriknse dieren die in het Prk en in de Sfri vn Koninklijke Burgers Zoo leven. Bentwoord lle vrgen en hl je Afrik Rpport! Wrttenzwijnen Welkom in Burgers Prk!

Nadere informatie

Bijlage agendapunt 7: Inhoudelijke planning overlegtafels 2015

Bijlage agendapunt 7: Inhoudelijke planning overlegtafels 2015 Bijlge gendpunt 7: Inhoudelijke plnning overlegtfels 2015 In de Ontwikkelgend (ijlge 5 ij de Deelovereenkomst mtwerkvoorziening egeleiding 18+) zijn 7 them s en 31 suthem s opgenomen die in 2015 tijdens

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Woord vooraf 3. 1. Het hart en zijn ritme 5

Inhoudsopgave. Woord vooraf 3. 1. Het hart en zijn ritme 5 BrochICD ug 2007:BrochICD2005 11-09-2007 08:56 Pgin 1 Inhoudsopgve Woord voorf 3 1. Het hrt en zijn ritme 5 2. Wnneer het hrt op hol slt 6 2.1 Hoe ontstn hrtritmestoornissen 6 2.2 Wt moet er drn gebeuren

Nadere informatie

tê::ï^ d"po.itogarantiestelsel.. ZÍe voor meen informatie het rlnformatieblad oebositoóarantiestelsel (DGS)' van de Coëperatieve Rabobank U.A.

tê::ï^ dpo.itogarantiestelsel.. ZÍe voor meen informatie het rlnformatieblad oebositoóarantiestelsel (DGS)' van de Coëperatieve Rabobank U.A. Rabbank Graafshap inanieel J aarverziht 201 6 tê::ï^ _J Rabbank Pstbus 30 7 M Detlnhem ST. VREDE VA DE AURTUS KERK WEZELHO 17 7064 CX STLVLDE Mht u ng vrugen hebben kijk dan P www.rbbank.nl/klantenservie

Nadere informatie

Nieuwbouw Erasmus MC

Nieuwbouw Erasmus MC T Blik vooruit Tijdlijn Toren [T] In de zomer vn 2011 wordt het hoogste punt V (120 meter) vn de toren bereikt (pnnenbier). December 2009 trt bouw Verbinding [V] Brug 8 etge wordt begin 2011 gepltst. Jn.

Nadere informatie

Werkblad TI-83: Over de hoofdstelling van de integraalrekening

Werkblad TI-83: Over de hoofdstelling van de integraalrekening Werkld TI-8: Over de hoofdstelling vn de integrlrekening. Inleiding We ekijken chtereenvolgens in onderstnde figuren telkens de grfiek vn een functie f met in het intervl [; ]. f ( ) = f ( ) = + y = 5

Nadere informatie

Z- ß- ßr!2f int tçotg

Z- ß- ßr!2f int tçotg Z- ß- ßr!2f int tçotg A n s I u iti n g sco nve n nt "De Bouw Werkt ln Noordoost Brbnt" Er is een convennt gesloten De Bouw Werkt in Noordoost Brbnt. Eén vn de doelstellingen vn het convennt is het uitbreiden

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

VOORZETSELS. EXERCISE 1 Bestudeer de bovenstaande voorzetsels en zinnen goed!

VOORZETSELS. EXERCISE 1 Bestudeer de bovenstaande voorzetsels en zinnen goed! ENGLISH, WE WILL DO BETTER! LESSON EIGHT VOORZETSELS at three o'clock = om drie uur around three o'clock = rond drie uur by three o'clock = tegen drie uur before Saturday = voor zaterdag for a week = voor

Nadere informatie

WET BIBOB MODEL 3 Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

WET BIBOB MODEL 3 Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur WET BIBOB MODEL 3 Wet evordering integriteitseoordelingen door het openr estuur Formulier voor: Gemchtigd nvrger nmens de rechtspersoon BIBOB VRAGENFORMULIER Bestemd voor GEMACHTIGD AANVRAGER NAMENS DE

Nadere informatie

Opdrachten Hoofdstuk 7

Opdrachten Hoofdstuk 7 Opdrhten Hoofdstuk 7 7.1 Herinner je een situtie vn je werk of privé wrvn je hterf geonludeerd het 'dt hd ik nders moeten doen'. Dit mg gerust vn tien jr oud zijn. Het hoeft geen grote morele misser te

Nadere informatie

Examen VWO. wiskunde B1,2 (nieuwe stijl)

Examen VWO. wiskunde B1,2 (nieuwe stijl) wiskunde 1,2 (nieuwe stijl) Exmen VWO Voorbereidend Wetenschppelijk Onderwijs Tijdvk 1 insdg 25 mei 13.30 16.30 uur 20 04 Voor dit exmen zijn mximl 86 punten te behlen; het exmen bestt uit 18 vrgen. Voor

Nadere informatie

72*57 Riw ^lenst VOOR DE IJSSELMEERPOLDERS 2130

72*57 Riw ^lenst VOOR DE IJSSELMEERPOLDERS 2130 72*57 Riw ^lenst VR DE IJSSELMEERPLDERS 213 B.3LITHEEK RIJK ;R DE IJ..:.:...IMRPLDERS Intern Rpport No. 196 Jrverslg 1969 Kmpbeheer Zl 378/WP/VP RIJKSDIENST VR DE IJSSELMEERPLDERS Hoofdfdeling Algemene,

Nadere informatie

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 20 mei 13.30 16.30 uur

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 20 mei 13.30 16.30 uur Wiskunde B Profi Exmen VWO Voorereidend Wetenschppelijk Onderwijs Tijdvk Donderdg 20 mei 3.30 6.30 uur 9 99 Dit exmen estt uit 5 vrgen. Voor elk vrgnummer is ngegeven hoeveel punten met een goed ntwoord

Nadere informatie

Zo zijn onze manieren Integriteit en gewenst gedrag in het Erasmus MC

Zo zijn onze manieren Integriteit en gewenst gedrag in het Erasmus MC Zo zijn onze mnieren Integriteit en gewenst gedrg in het Ersmus MC Inhoudsopgve 1. Werken met ptiënten, colleg s, studenten en externe relties Inleiding... 3 2. Integriteit en (on)gewenst gedrg Mtschppelijke

Nadere informatie

Tips voor optimaal profijt van uw multifocale brillenglazen

Tips voor optimaal profijt van uw multifocale brillenglazen Tips voor optiml profijt vn uw multifocle brillenglzen Gefeliciteerd met uw nieuwe multifocle brillenglzen! U hebt een hoogwrdig product ngeschft dt het resultt is vn uitgebreid onderzoek nr optimle correctietechnieken

Nadere informatie

HANDLEIDING FOKWAARDEN 2014. Informatie & Inspiratie document Met uitleg over het hoe en waarom van de fokwaarden

HANDLEIDING FOKWAARDEN 2014. Informatie & Inspiratie document Met uitleg over het hoe en waarom van de fokwaarden HANDLEIDING FOKWAARDEN 2014 Informtie & Inspirtie document Met uitleg over het hoe en wrom vn de fokwrden Missie Al ruim 25 jr ondersteunt ELDA bedrijven in de grrische sector, en het is voor ons een belngrijke

Nadere informatie

Indoor wireless headphones

Indoor wireless headphones Register your product nd get support t www.philips.com/welcome Indoor wireless hedphones SHC8535 SHC8575 NL Gebruiksnwijzing SHC8535 SHC8535 Downloded from www.vndenborre.be A b B c d b e f c C D E F E

Nadere informatie

Opdrachten bij hoofdstuk 2

Opdrachten bij hoofdstuk 2 Opdrchten ij hoofdstuk 2 2.1 Het vullen vn je portfolio In hoofdstuk 2 he je gezien op welke mnier je de informtie kunt verzmelen. An de hnd vn die informtie kun je de producten mken wrmee jij je portfolio

Nadere informatie

Voorwoord. Moesten er nog vragen zijn, de leiding staat altijd klaar om u te helpen. Onze contactgegevens vinden jullie achteraan deze maandschors.

Voorwoord. Moesten er nog vragen zijn, de leiding staat altijd klaar om u te helpen. Onze contactgegevens vinden jullie achteraan deze maandschors. Voorwoord Beste ouders, leden en sympthisnten Dit is jmmer genoeg lweer de ltste mndschors vn het jr. Moest het je beter doen voelen, we hebben er wel drie mnden in gepropt in de plts vn twee. Wnneer de

Nadere informatie

abcdefg Nieuwsbrief 5 27 november 2012

abcdefg Nieuwsbrief 5 27 november 2012 bcdefg Nieuwsbrief 5 27 november 2012 lgemeen nieuws Sloffen! Beste ouders, Het is bij ons op school verplicht om de schoenen in de gng uit te doen, mr het is niet de bedoeling dt de kinderen drn op sokken

Nadere informatie

Bekijk onderstaand algoritme recalg. Bepaal recalg(5) en laat zien hoe u het antwoord hebt verkregen.

Bekijk onderstaand algoritme recalg. Bepaal recalg(5) en laat zien hoe u het antwoord hebt verkregen. Vooreeldtentmen 1 Tentmen Dtstructuren en lgoritmen (T641 en T6741) OPGAVE 1 c d Bekijk onderstnd lgoritme recalg. Bepl recalg() en lt zien hoe u het ntwoord het verkregen. Wt erekent recalg in het lgemeen?

Nadere informatie

Voorbereidende opgaven Kerstvakantiecursus

Voorbereidende opgaven Kerstvakantiecursus Voorbereidende opgven Kerstvkntiecursus Tips: Mk de volgende opgven het liefst voorin in één vn de A4-schriften die je gt gebruiken tijdens de cursus. Als een som niet lukt, kijk dn even in het beknopt

Nadere informatie

PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED -

PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED - PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED - Afdeling Finnciën Gemeente Molenwrd Procedure Schdemelding Vstgoed versie 1.0 - pg. 1 Gemeente Molenwrd Inhoud Inleiding 1. Algemene beplingen 1.1 Schde melding 1.2.Schde

Nadere informatie

Symposium In relatie tot kanker

Symposium In relatie tot kanker Symposium In reltie tot knker Mndg 26 mei 2014 Loctie: Ersmus MC - Onderwijscentrum te Rotterdm Het medische behndeltrject kn voor de ptiënt vernderingen teweeg brengen in de reltie en rol nr nsten, werk

Nadere informatie

1 Uw secretaresse vraagt u wie u voor deze sessie wilt uitnodigen. Aan welke mensen denkt u?

1 Uw secretaresse vraagt u wie u voor deze sessie wilt uitnodigen. Aan welke mensen denkt u? CREATIVITEIT drs. R.B.E. vn Wijngrden 1 SITUATIE Elke dg zijn er momenten die om retiviteit vrgen. Een proleem oplossen, een nieuw idee ontwikkelen, ties edenken, vereterpunten zoeken zken wrvoor het nuttig

Nadere informatie

Onderzoek laagfrequent geluid. (casus: Noord Groningen) drs. T.A. van Veen (NLR) NSG bijeenkomst laagfrequent geluid, 24 mei 2012, Deventer

Onderzoek laagfrequent geluid. (casus: Noord Groningen) drs. T.A. van Veen (NLR) NSG bijeenkomst laagfrequent geluid, 24 mei 2012, Deventer Onderzoek lgfrequent geluid (csus: Noord Groningen) drs. T.A. vn Veen (NLR) NSG bijeenkomst lgfrequent geluid, 24 mei 2012, Deventer Ntionl Lucht- en Ruimtevrtlbortorium Ntionl Aerospce Lbortory NLR Bron

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Onderwijsondersteuning Slrisschl 4 Indelingsniveu FUWASYS-dvies IIb Werkterrein Bedrijfsvoering - Mngementondersteuning Activiteiten Bewerken

Nadere informatie

Abnormale verdachte (niet accidentele, intentionele) letsels en afwijkingen

Abnormale verdachte (niet accidentele, intentionele) letsels en afwijkingen hoofdstuk 10 Anormle verdchte (niet ccidentele, intentionele) letsels en fwijkingen 10.1 Inleiding Eenderde vn de letsels evindt zich op een voor een letsel ongeruikelijke plek, zols de zijknt vn het gelt,

Nadere informatie

Route J. Een gier heeft naar verhouding een lange nek. Wat is het voordeel hiervan? vale gier

Route J. Een gier heeft naar verhouding een lange nek. Wat is het voordeel hiervan? vale gier Route J 1 Vle gieren Over het lgemeen zijn gieren niet bepld de meest geliefde dieren. Hun kle kop en hls en hun gedrg zijn dr vk de oorzk vn. Welke reden kun je bedenken voor het feit dt op de kop en

Nadere informatie

Moderne wiskunde: berekenen zwaartepunt vwo B

Moderne wiskunde: berekenen zwaartepunt vwo B Moderne wiskunde: erekenen zwrtepunt vwo B In de edities 7 en 8 ws er in de slotdelen vn VWO B ruimte genomen voor een prgrf over het erekenen vn een zwrtepunt. In de negende editie is er voor gekozen

Nadere informatie

Buitenlandse rechtsvorm/-persoon Land Rechtsvorm

Buitenlandse rechtsvorm/-persoon Land Rechtsvorm BIBOB vrgenlijst Anvrg omgevingsvergunning ouwen ingevolge rtikel 2.1, lid 1, onder Wet lgemene eplingen omgevingsrecht (Wo) Anvullende vrgen in het kder vn de Wet Bevordering Integriteitseoordelingen

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid

Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid 8.5 Tectronis Tectronis, een friknt vn elektronic, kn vn een nder edrijf een éénjrige licentie verkrijgen voor de fricge vn product A, B of C. Deze producten

Nadere informatie

Om welke reden heeft een kwak relatief grote ogen?

Om welke reden heeft een kwak relatief grote ogen? Route K - Volière en fznterie Strt ij de volière; de vrgen 1 t/m 6 gn over een ntl grote Europese vogels. De vrgen over de ndere dieren vn deze route hoeven niet in de juiste volgorde te stn. Dt komt omdt

Nadere informatie

provinci renthe 1. De aanvraag 1.1. Datering en inhoud van de aanvraag

provinci renthe 1. De aanvraag 1.1. Datering en inhoud van de aanvraag Prooinciehuis rüesterbrink r, Assen T Postdres Postbus rzz, 94oo ec Assen F www.drenthe.nl (o592) 36 55 55 (o592) 36 57 77 provinci renthe I/ERZONDEN I CI 0l{T,2û12 Assen, 10 oktober 2012 Ons kenmerk WH12012006860

Nadere informatie

Comics FILE 4 COMICS BK 2

Comics FILE 4 COMICS BK 2 Comics FILE 4 COMICS BK 2 The funny characters in comic books or animation films can put smiles on people s faces all over the world. Wouldn t it be great to create your own funny character that will give

Nadere informatie

My Inspiration I got my inspiration from a lamp that I already had made 2 years ago. The lamp is the you can see on the right.

My Inspiration I got my inspiration from a lamp that I already had made 2 years ago. The lamp is the you can see on the right. Mijn Inspiratie Ik kreeg het idee om een variant te maken van een lamp die ik al eerder had gemaakt. Bij de lamp die in de onderstaande foto s is afgebeeld kun je het licht dimmen door de lamellen open

Nadere informatie

C 1 C 2. 42 blok 6. Er zijn 1440 tegels nodig.

C 1 C 2. 42 blok 6. Er zijn 1440 tegels nodig. 42 blok 6 C De zomervkntie komt ern! Voor de zomervkntie moet het zwembd in de gemeente Dorpstein gebruiksklr worden gemkt. Het 4 meter brede tegelpd rondom het zwembd moet vn nieuwe tegels vn 50 bij 50

Nadere informatie

c c ci) Cj) a ) a ) s_ s_ (CI ra fl3 o 0 o o o 0 r r c o a l Boomkwekerij, handel in (laan)bomen (u ) (u ) zj- u -) ,92 (\ 1 N r rjr.

c c ci) Cj) a ) a ) s_ s_ (CI ra fl3 o 0 o o o 0 r r c o a l Boomkwekerij, handel in (laan)bomen (u ) (u ) zj- u -) ,92 (\ 1 N r rjr. VRSLAG X ARTIKL 73a FAILLISSMTST PBAAR 5 LU Lu LIJ D. Ie. a U %.4 3 rj 5 (.9 sizi Q.),_, z LL, z (9.$) 4 < (f ), (13 z 77) a ) a < a u 1 : 1 : a ) 1.1.' m :3 2 i In he fllissemen van: Fliissemensnummer:.i;

Nadere informatie

BDA Agrément BAR 13-018/01/A

BDA Agrément BAR 13-018/01/A Nummer BAR 13-8//A Dtum 23.08.30 Projetnummer 12-B-0249/1 Geldigheid Zie www.bd.nl Produt BDA ADVIES BDA Agrément BAR 13-8//A EUROAL luminium dkontluhtingen en onderuitlopen met geïntegreerd plkstuk Ctegorie

Nadere informatie

Praktische Opdracht Lineair Programmeren V5

Praktische Opdracht Lineair Programmeren V5 Prktische Opdrcht Lineir Progrmmeren V5 Bij deze prktische opdrcht g je n het werk met een ntl prolemen die je door middel vn Lineir Progrmmeren kunt oplossen. Je werkt lleen of in tweetllen. De prktische

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Onderwijsondersteuning Slrisschl 5 Indelingsniveu FUWASYS-dvies IIc Werkterrein Onderwijsproces -> onderwijsbegeleiding Activiteiten Bewerken

Nadere informatie

OP GETAL EN RUIMTE KUN JE REKENEN

OP GETAL EN RUIMTE KUN JE REKENEN OP GETAL EN RUIMTE KUN JE REKENEN Welke wiskunde moet ik kiezen? Dit jr moet je gn kiezen welke wiskunde je wilt gn volgen in de bovenbouw. Hieronder kun je lezen wt wiskunde A, en D inhouden. Wiskunde

Nadere informatie

Upgrade KIT I Bedieningshandleiding

Upgrade KIT I Bedieningshandleiding Upgrde KIT I Bedieningshndleiding INHOUDSOPGAVE VOORDAT U BEGINT... 2 NIEUWE FUNCTIES... 2 BORDUREN MET HET RANDBORDUURRAAM (30 cm 10 cm (c. 11-3/4 inch 4 inch))... 3 Info over het rndborduurrm... 3 Voorbeeldprojecten

Nadere informatie

Vraag 2. a) Geef in een schema weer uit welke onderdelen CCS bestaat. b) Met welke term wordt onderstaande processchema aangeduid.

Vraag 2. a) Geef in een schema weer uit welke onderdelen CCS bestaat. b) Met welke term wordt onderstaande processchema aangeduid. Tentmen Duurzme Ontwikkeling & Kringlopen, 1 juli 2009 9:00-12:00 Voordt je begint: schrijf je nm en studentnummer bovenn ieder vel begin iedere vrg op een nieuwe bldzijde ls je een vkterm wel kent in

Nadere informatie

abcdefg Nieuwsbrief 1 9 september 2014

abcdefg Nieuwsbrief 1 9 september 2014 bcdefg Nieuwsbrief 1 9 september 2014 Algemeen nieuws Het nieuwe schooljr is begonnen! Het nieuwe schooljr is fgelopen week vn strt gegn. We hopen dt iedereen een leuke vkntie heeft gehd en lekker is uitgerust.

Nadere informatie

1.3 Wortels. x x 36 6 = x = 1.5 Breuken. teller teller noemer noemer. Delen: vermenigvuldig met het omgekeerde.

1.3 Wortels. x x 36 6 = x = 1.5 Breuken. teller teller noemer noemer. Delen: vermenigvuldig met het omgekeerde. Voorereidende opgven Stoomursus Tips: Mk de volgende opgven het liefst voorin in één vn de A4-shriften die je gt geruiken tijdens de ursus. Als een som niet lukt, werk hem dn uit tot wr je kunt en g verder

Nadere informatie

20 twenty. test. This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text.

20 twenty. test. This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text. 9006625806_boek.indd 1 31/08/16 15:26 1 6 test This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text. living room kitchen bedroom toilet

Nadere informatie

REKENEN MACHTEN MET. 5N4p EEBII 2013 GGHM

REKENEN MACHTEN MET. 5N4p EEBII 2013 GGHM REKENEN MET MACHTEN Np EEBII 0 GGHM Inhoud Herhlin: Eponentiele roei... Netieve Mchten... Geroken mchten... Etr Oefeninen... 9 Hoere-mchts functies... 0 Overzicht vn de reels... Herhlin: Eponentiële roei

Nadere informatie

In dit hoofdstuk introduceren we de hoofdrolspelers van het college: eindige automaten.

In dit hoofdstuk introduceren we de hoofdrolspelers van het college: eindige automaten. 9 2 Eindige utomten In dit hoofdstuk introduceren we de hoofdrolspelers vn het college: eindige utomten. 2.1 Deterministische eindige utomten We eginnen met een vooreeld. Vooreeld 2.1 Beschouw het volgende

Nadere informatie

Een regenton. W is het vlakdeel dat wordt ingesloten door de x-as, de y-as, de grafiek van r en de lijn x h, met 0 h

Een regenton. W is het vlakdeel dat wordt ingesloten door de x-as, de y-as, de grafiek van r en de lijn x h, met 0 h Een regenton Op het domein [0, ] is de functie r gegeven door r ( ) 5 5 5. W is het vlkdeel dt wordt ingesloten door de -s, de y-s, de grfiek vn r en de lijn h, met 0 h. Zie de onderstnde figuur. figuur

Nadere informatie

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het I s e y r e enteffñil Goldêrmlsen De rd vn de gemeente Geldermlsen; gelezen het voorstel vn het college vn burgemeester en wethouders vn 9 en 10 november 2015 nummer 004, besluit: 1. Overeenkomstig het

Nadere informatie

Breuken en verhoudingen

Breuken en verhoudingen WISKUNDE IN DE BOUW Breuken en verhoudingen Leerdoelen N het estuderen vn dit hoofdstuk moet je in stt zijn om: te rekenen met reuken en verhoudingen; reuken toe te pssen in erekeningen vn onder ndere

Nadere informatie

Het reëel getal b is een derdewortel van het reëel getal a c. Een getal en zijn derdewortel hebben hetzelfde toestandsteken.

Het reëel getal b is een derdewortel van het reëel getal a c. Een getal en zijn derdewortel hebben hetzelfde toestandsteken. Werkoek Alger (cursus voor 5u wiskunde) Hoofdstuk : Rekenen in R Nm:. 1. Derdewortel vn een reëel getl (oek pg 7) Een derdewortel vn het reëel getl is dus een getl wrvn de derdemcht gelijk is n. Vooreelden:

Nadere informatie

1 Vlaamse Wiskunde Olympiade 1985-1986: Tweede Ronde.

1 Vlaamse Wiskunde Olympiade 1985-1986: Tweede Ronde. 1 Vlmse Wiskunde Olymide 1985-1986: Tweede Ronde De tweede ronde bestt uit 30 meerkeuzevrgen Het quoteringssysteem werkt ls volgt : een deelnemer strt met 30 unten Per goed ntwoord krijgt hij of zij 4

Nadere informatie

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN SUBFACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSWETENSCHAPPEN HUB HANDELSWETENSCHAPPEN

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN SUBFACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSWETENSCHAPPEN HUB HANDELSWETENSCHAPPEN KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN SUBFACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSWETENSCHAPPEN HUB HANDELSWETENSCHAPPEN ELEMENTAIR ALGEBRAÏSCH REKENEN Een zelfhulpgids voor letterrekenen Rekenregels Uitgewerkte voorbeelden

Nadere informatie