platform voor geloof en politiek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "platform voor geloof en politiek"

Transcriptie

1 platform voor geloof en politiek verbonden met GroenLinks maart 2008 i n d i t n u m m e r : Multiculti in Rotterdam Windmolens op kerkelijk erf Sociale markteconomie is christelijk

2 INHOUD COLOFON 4 Multiculti 6 Dick 8 Waarom 9 De 10 in Rotterdam Confrontatie met een kopje thee erbij van Elk wil windturbines op kerkelijke erven Windmolens leggen geen windeieren gaan goede mensen eerder dood dan slechte? Andere Wang Armen wegcijferen Johan Graafland wil dat economen een bredere blik ontwikkelen Christelijke visie leidt tot sociale markteconomie 11 Fotomiddenpagina s Werkende vrouwen in de jaren veertig De zachte krachten zullen zeker winnen Wet Maatschappelijke Ondersteuning in de Amsterdamse praktijk Het is een wonder dat ik nog rechtop kan staan 19 Commentaar We komen van onze leiders, eenmaal verkozen, nooit meer af 20 Exegese Zoelaikha: verliefd op de profeet Joesoef Agenda/Onder ogen Column De verlichte zelfmoordterrorist Bestuur en redactie open voor uitbreiding De stuurgroep het bestuur van het platform De Linker Wang en de redactie van het tijdschrift willen graag de gelederen uitbreiden met nieuwe leden. Voor de stuurgroep ligt betrokkenheid bij of belangstelling voor religie(s) en progressieve politiek voor de hand; organisatorische vaardigheden strekken tot aanbeveling. Voor een redactielid is enige journalistieke ervaring wenselijk, en daarnaast betrokkenheid bij het aandachtsveld en enig zicht op de ontwikkelingen op het gebied van religie en politiek. Voor meer informatie kunt u gebruik maken van het centrale mailadres: De Linker Wang verschijnt 5 x per jaar. Eindredactie: Herman Radstake. Redactie: Theo Brand, Hans Feddema, Christian Jongeneel, Ma rian ne Mak, Cor Ofman. Aan dit nummer werkten mee: Hub Crijns, Martha Frederiks, Hans Meek, Ank Muller en Jet Schouten. Commentaartekening: Maarten Wolterink Omslagfoto: Edwin van Eis. Foto uit het boekje Zelf zorgen. Amsterdammers over de zorg die zij nodig hebben en verlenen, van de Amsterdamse diaconie (zie pag 16). Opmaak: Leonard de Vos / Upset Grafisch Servicebureau; druk: USP, Utrecht. Redactie-secretariaat: Herman Radstake, Oude Houtensepad 68, 3582 CX Utrecht. Abonnee-administratie: De Linker Wang, Tarthorst HM Wageningen. Betalingen en donaties: Postbank De Linker Wang Leiden o.v.v. Abonnement De Linker Wang of Donatie De Linker Wang. Abonnement: a 12,50 per jaar. Los nummer: a 2,50 excl. portokosten. Web-redactie: Theo Brand, Herman Radstake. Internet: De Linker Wang wordt gedrukt op geheel gerecycled papier (reviva print). Bezoek ook eens de internetsite van De Linker Wang: Herinnering Heeft u al getekend? 2

3 Redactioneel Een van de nevenactiviteiten van de eindredactie van dit blad is samenstellen van de pagina met de agenda achterin. Gelukkig weten steeds meer geestverwante organisaties en mensen het adres van De Linker Wang te vinden. Hierdoor heb ik altijd een aardige collectie aankondigingen in de elektronische brievenbus. Ook de digitale boekenleggers van geestverwante internetsites zijn een dankbare bron. Behalve in het blad kunt u van de resultaten gebruik maken via de site van het platform. Hoopgevend is het groeiend aantal mensen en organisaties dat actief is voor doelen die ook de leden van ons platform na aan het hart liggen. Vreedzaam en geweldloos zoeken naar oplossingen van conflicten, zorg voor kwetsbare mensen, vluchtelingen, asielzoekers, armen, in Nederland en in ontwikkelingslanden, kiezen voor milieu en duurzaamheid, voor eerlijke verdeling van welvaart, bereid zijn tot consuminderen. Om maar een willekeurige greep te doen uit de onderwerpen waarvan we denken dat die een betere wereld dichterbij brengen. Verreweg de meerderheid van deze organisaties en mensen hebben geen uitgesproken religieuze binding. Ik vermoed dat mensen die zich door hun (christelijk) geloof laten inspireren tot progressieve maatschappelijke en politieke activiteiten zich vaak wel hierbij aansluiten, maar niet gauw te koop lopen met hun drijfveren. Religie als drijfveer is in deze tijd ook niet zo populair. En het gaat hen er natuurlijk vooral om dat gedaan wordt wat er gedaan moet worden, ongeacht de motivatie. Ik vind deze onzichtbaarheid ook een mooie en passende manier om zout van de aarde te zijn (Matt 5:13). Het is jammer dat de onzichtbaarheid van progressieve gelovigen uit de christelijke traditie leidt tot een eenzijdig beeld van die traditie in het openbare leven. Afgaande op sommige politici en media gaat het in religie niet alleen de christelijke vooral om irrationele zaken, om machtsvertoon en/of om morele verboden op vrijwel al het lekkers dat de moderne westerse welvaart mensen te bieden heeft. Met als uiterste angst dat een religie erin slaagt om die verboden tot regeringsbeleid te maken. Toegegeven: er zijn recente schrikbeelden van. Maar de Nederlandse kerken geven de indruk zichzelf gevangene te hebben gemaakt van die angst door zich zelden over politiek, zelfs niet maatschappelijk visionair meer uit te spreken. Het zicht op het Koninkrijk lijkt vertroebeld. Enig tegenwicht lijkt me wenselijk. Ideeën om dit tegenwicht onder de aandacht te brengen mensen, activiteiten, misstanden die (zouden moeten) worden aangepakt, manieren en visies om dat te doen zie ik graag in de digitale brievenbus van De Linker Wang tegemoet. We hopen dat dit nummer u inspiratie biedt. Herman Radstake eindredacteur 3

4 Multiculti in Rotterdam Confrontatie met een kopje thee erbij Christian Jongeneel In de multiculturele samenleving lijkt een enorme kloof te gapen tussen enerzijds Nederlanders die zich in hun identiteit bedreigd voelen en anderzijds allochtonen en kosmopolitische Nederlanders. De ene groep wil confrontatie, zo wil het cliché, de andere thee drinken. De oplossing ligt als altijd in het midden, maar politici kunnen beter een gecontroleerde confrontatie aangaan, dan al te opzichtig het compromis zoeken. Op 9 februari 2006 ging Dona Daria open, een fusie van vijf allochtone vrouwenorganisaties en het vrouwenhuis Rotterdam. Er was een fraai pand ingericht, de hapjes waren klaar en in een bijzaaltje stond een groep nerveuze meisjes in klederdracht gereed voor een dansje. Toen was het woord aan de wethouder, Marianne van den Anker, van Leefbaar Rotterdam (LR). Iedereen hield zijn hart vast. Wat voor verschrikkelijke dingen zou ze gaan zeggen? Van den Anker maakte van haar hart geen moordkuil. Ze was blij dat de zes groepen nu eindelijk bij elkaar zaten, want dat was toch veel beter dan allemaal in eigen culturele kring blijven hokken. En als de groepen niet hadden willen meewerken, had ze toch echt de subsidies ingetrokken. Hagenezen De stemming raakte wat bedrukt, harde woorden pasten niet op een feestje. Pas toen Van den Anker vertrokken was, werd het gezellig. Twee jaar later is iedereen aan de nieuwe situatie gewend. Met haar harde ingreep heeft Van den Anker bevolkingsgroepen bij elkaar gebracht die voorheen nauwelijks contact met elkaar hadden. Diezelfde Van den Anker werd door premier Balkenende op de vingers getikt, toen ze een verband legde tussen de islam en onrecht jegens vrouwen. Dat was bij gelegenheid van een van de islamdebatten, de confronterende dialogen die het college onder leiding van LR met de moslimgemeenschappen in de stad was aangegaan. Daarvoor had het ook niet geschroomd Tariq Ramadan uit te nodigen, een moderne moslimfilosoof wiens standpunten niet altijd van controverse ontbloot zijn. Als er maar onverbloemd gedebatteerd werd. Die debatten brachten ook de opkomst van een nieuwe generatie jonge moslims en moslima s, die niet bang waren zich verbaal luid te weren. Achteraf constateerden velen dat de toon van de discussie op gezette tijden behoorlijk onaangenaam geweest was, maar dat het wel louterend gewerkt had. Subsidieclubje Met de opkomst van het Fortuynisme heeft een grote groep mensen die zich gemarginaliseerd voelt, voor het eerst een competente stem in de politiek gekregen. En ze zijn boos, vooral op de PvdA, de partij die hen naar hun gevoel in de steek liet, omdat haar elite een nieuwe groep minderbedeelden ontdekt had die emancipatie behoefde. Op gemeentelijk niveau was de doorbraak in Rotterdam het zichtbaarst. Leef- 4

5 baar Rotterdam zette een toon jegens allochtonen die confronterend was, maar zette evengoed de openlijke racist subiet uit haar fractie (Michiel Smit van het latere Nieuw Rechts). De retoriek oversteeg vaak het beleid. De moskeekoepel Spior, bijvoorbeeld, werd weliswaar voortdurend denigrerend als subsidieclubje weggezet, maar die subsidie werd niet ingetrokken. De roep daarom kwam pas nadat het college feitelijk al gevallen was door het wegzenden van wethouder Marco Pastors, de voorman van Leefbaar Rotterdam, en Spior daar wat al te opzichtig mee vergenoegd was. Het chronisch linkse Amsterdam heeft nooit geld willen uittrekken voor een moskeeplatform om moslims eenduidig te kunnen benaderen. Inmiddels zit er in Rotterdam een nieuw college, waarin de PvdA de boventoon voert. GroenLinks-wethouder Orhan Kaya heeft Tariq Ramadan als hoogleraar naar de Erasmus Universiteit gehaald, tot groot ongenoegen van LR. Wat een paar jaar geleden een nuttig instrument leek, is nu verdacht geworden. Dat kun je hypocriet noemen, maar er valt wel wat voor te zeggen. LR moet nu eenmaal alle mogelijkheden aangrijpen om haar achterban het gevoel te geven dat ze vertegenwoordigd wordt. Toen een PvdA-raadslid ondanks het idee opperde om op het Afrikaanderplein, in het hart van arbeiderswijk Feijenoord, een standbeeld neer te zetten voor de gastarbeider, pleitte LR in plaats daarvan voor een standbeeld voor de verdreven Nederlander. In feite doet LR daarmee precies hetzelfde als de PvdA in de vorige periode: het reflexmatig en verontwaardigd opnemen voor de groep die zij wil emanciperen. De toon van het maatschappelijke debat (buiten de raadszaal) lijkt verzacht, omdat de achterban van LR niet over Spior-achtige middenveldstructuren beschikt of de steun van een intellectuele elite die de media kan mobiliseren. Maar dat maakt de onvrede er niet minder op. Op landelijk niveau heeft het Fortuynisme, na het debacle met de inderhaast in elkaar geknutselde LPF, nog niet echt een stem gekregen. Rita Verdonk lijkt een goede kandidaat, al vallen vragen te stellen bij haar competentie, gezien haar falen bij het implementeren van een door een PvdA er opgestelde vreemdelingenwet. Geert Wilders is wel competent, in de zin dat hij er namens zijn achterban goed in slaagt zijn punten op de politieke agenda te krijgen, maar is tegelijkertijd zo weinig pragmatisch dat zijn kansen daadwerkelijk iets gedaan te krijgen nihil zijn. Verdonk lijkt duidelijker te zien welke (internationale) rechtsregels de grenzen vormen van het denkbare. Proefkamer Aangezien Rotterdam de proefkamer is geweest van de confronterende aanpak van de multiculturele samenleving, is het goed om eens te kijken wat die benadering daar heeft opgeleverd. Dat beeld is zeker niet op alle fronten negatief. De belangrijkste constatering moet zijn dat het voor het daadwerkelijk gevoerde beleid niet bijster veel uitmaakt, mede door de aanwezigheid van CDA en VVD in beide coalities. Zij vormen een rem op al te wilde plannen. Het belangrijkste resultaat lijkt te zijn dat een grote groep ontevreden autochtonen weer het gevoel heeft vertegenwoordigd te zijn. Zij hebben de retoriek van LR jegens de multiculturele samenleving niet als negatief ervaren, maar juist als een positieve boodschap over een samenhangende samenleving. Dat is een essentiële constatering: niet de noodzaak van samenleven zelf stond ter discussie, maar de manier waarop. Voor de allochtonen was het uiteraard geen leuke tijd, maar ze hebben hem glansrijk doorstaan en zelfs nieuwe krachten opgedaan, met name doordat een nieuwe generatie de gelegenheid kreeg zich te manifesteren, op een manier die bovendien beter aansluit bij de manier van communiceren van de autochtone Rotterdamse wijkbewoners: recht voor z n raap. Belangrijk hierbij was dat zij wisten niet alleen te staan. Er was een vocale oppositie in de gemeenteraad en de deelgemeenten waren bijna zonder uitzondering in linkse handen. Bij de volgende verkiezingen kon een omslag volgen (hetgeen ook gebeurde). Het is niet ondenkbaar dat juist de felle oppositie tegen LR haar islamdebatten tot een succes gemaakt hebben. Inmiddels is een omgekeerde situatie ontstaan, waarbij de druk weer even van de allochtonen af is, terwijl de LR-achterban reikhalzend uitkijkt naar de volgende verkiezingen, waarbij ze allicht weer het heft in handen krijgt. Uiteraard is dit geen ideale situatie. Het ware beter als iedereen graag bij elkaar over de vloer kwam. Maar dat is niet zo. Een aanzienlijk deel van de allochtonen begeeft zich liefst in eigen kring en slechts om voornamelijk functionele redenen in de rest van de samenleving. Een aanzienlijk deel van de autochtonen ziet zijn traditionele leefwijze bedreigd, de wijk en haar school verkleuren, en constateert vanuit dit 5 oogpunt terecht dat de samenhang vroeger beter was. Haarfijn De vraag is dan ook hoe om te gaan met verschillen van inzicht die voor ten minste een deel fundamenteel onverenigbaar zijn, tenzij je grootschalige mentaliteitsverandering als een optie ziet. Rechts in de buurt van Geert Wilders zoekt het het liefst in het verwijderen van de nieuwe elementen uit de samenleving. Links heeft de neiging om het bestaan van een forse groep autochtonen met ressentimenten eerst te ontkennen en als dat niet meer kan te proberen haar te bestrijden. Vanuit de linkse benadering zouden ze dus eigenlijk niet moeten bestaan, mensen die de multiculturele samenleving niet zien zitten. Dat wordt door die mensen haarfijn aangevoeld en leidt tot vergelijkbare sentimenten van zich niet welkom voelen in Nederland. De linkse noch de rechtse positie is realistisch. Beide groepen zullen blijven bestaan en vermoedelijk nog enige decennia cultureel onverenigbaar zijn. Beleid focust zich echter vrijwel exclusief op de allochtonen, zeker als links aan de macht is. Dat versterkt de boosheid van de autochtone groepen die zich, op wat voor manier ook, achtergesteld voelen. Integratiebeleid dat zich vooral op allochtonen richt, kan daardoor per definitie niet succesvol zijn, omdat een fiks deel van de ontvangende samenleving zich verzet. Daar waar de maatschappelijke confrontatie bestaat, is het onvermijdelijk en zelfs noodzakelijk dat die in de politiek gespiegeld is. Dat is precies wat zich in Rotterdam afspeelt. Het beleid komt weliswaar steeds ongeveer in het midden uit, maar de confronterende toon eromheen is een uitlaatklep. Het zou voor het beleid vermoedelijk niet zoveel uitmaken als de politieke partijen hun strijdbijl begroeven en gezamenlijk beleid gingen maken, maar dat zou ook de beruchte kloof tussen burger en politiek vergroten. Waar verzoening op korte termijn geen optie is, is gecontroleerde confrontatie het beste alternatief. Het geeft beide groepen uitzicht op macht, in handen van politici die zich ondubbelzinnig aan hun zijde scharen. Dat vraagt van die politici niet zozeer dat ze zich inhouden, als wel dat ze regelmatig een kopje thee met elkaar drinken. Het zal niet altijd leuk zijn, maar het resultaat telt.

6 Dick van Elk wil windturbines op kerkelijke erven Windmolens leggen geen windeieren Hans Meek Wat kunnen kerken bijdragen aan een beter klimaat? Ze kunnen natuurlijk in preek en publiek spreken pleiten voor zuinigheid op de schepping, rapporten uitbrengen en gesprekgroepen organiseren. De meeste kerken hebben er wel een instituutje of een commissie voor opgericht. Maar hoe klimaatbewust zijn ze zelf in hun gedrag? Stuurgroeplid Hans Meek sprak met Dick van Elk, die het plan heeft geopperd om windmolens op de kerkelijke gronden te plaatsen. Om hem te spreken, is het openbaar vervoer nauwelijks een optie. Hij woont en werkt in Reeuwijk, midden in het groene hart van (Zuid-)Holland, maar om in dit rustieke, waterrijke dorpje te komen is de auto over de drukke A12 helaas noodzakelijk. Nog een anticlimax is het industrieterrein waar Van Elk zijn werkkamer heeft. Van Elk is voorzitter van de coöperatieve vereniging de Windvogel, die momenteel vier windmolens exploiteert in het westen van Nederland. Van Elk spreekt liever van windturbines, want anders dan de traditionele Hollandse toeristentrekkers die water of meel maalden, wekken deze windmolens elektriciteit op. Omdat dit erg goed gaat, probeert Van Elk de laatste jaren meer organisaties, groepen en gemeenten enthousiast te maken voor windenergie en windturbines. Eén van zijn plannen is om windturbines op kerkelijke gronden te plaatsen en te exploiteren. Van Elk ontpopt zich als een ware verkoper, die zijn waar zo gemakkelijk en vlot aanprijst dat de luisteraar het gevoel bekruipt: Zo mooi kan het niet zijn, er zal vast wel iets niet kloppen, we moeten de kleine lettertjes nog maar eens goed doornemen. Maar alle kritische vragen voorziet hij van een overtuigend en met getallen onderbouwd antwoord. Zo nodig legt hij alles graag nog een keer uit, met het enigszins sceptische geduld van een leraar die voor de veertigste keer de lesstof behandelt met weer een nieuwe klas. Maar hij doet het toch maar, helder, duidelijk en ervaren, terwijl de gevolgen van een recent herseninfarct nog enigszins hoorbaar zijn. Eigenlijk moet hij het rustiger aan doen, maar daar is deze gereformeerde broeder niet de man naar. Er moet nog veel te veel aan de wereld worden verbeterd. Energielobby Voor Van Elk begon het met het conciliair proces in de jaren tachtig van de vorige eeuw. In een gespreksgroep in Reeuwijk wilden de deelnemers niet alleen praten, maar ook iets concreets doen. De handen uit de mouwen. En dan niet ergens tegen ageren of protesteren, niet als luis in de pels, maar iets positiefs van de grond tillen. De waarschuwingen van de Club van Rome waren hier duidelijk niet aan dovemansoren gericht: Het energieprobleem zou weldra de heelheid van de schepping uitermate gaan bedreigen, dus daar lag de kern. Er moest gezocht worden naar duurzame energie, en wat ligt er in Nederland dan meer voor de hand dan windmolens? Rond 1900 stonden er in Nederland zo n tienduizend windmolens, weet Dick van Elk. Dus wat is er Hollandser en beter? Over horizonvervuiling hoorde je toen nog niet. Die term is later uitgevonden om de commerciële belangen te dienen van de olie-, gas- en kolenexploitanten. Dick schudt met gemak anekdotes uit zijn mouw over hoorzittingen waar plannen voor windturbines werden besproken en waar steeds dezelfde argumenten werden herhaald over onveiligheid (wieken zouden kunnen afvallen), lawaai en horizonvervuiling. Maar ja, het enige alternatief van de fossiele energielobby op termijn is kernenergie, en een kerncentrale wil ook niemand in zijn achtertuin en heeft veel meer risico s. Als dat eenmaal duidelijk is, slaat de stemming meestal duidelijk om ten gunste van windturbines, zo heeft Dick ervaren. Eindig en onveilig Van Elk is een fervent tegenstander van fossiele energie en kernenergie, en ziet ook niet veel in bio-energie. De bezwaren van fossiele energie zijn duidelijk: CO 2 - vervuiling die leidt tot opwarming van de aarde, klimaatverandering en het stijgen van de zeespiegel. Bovendien: de voorraad is eindig, waardoor er steeds meer strijd geleverd zal gaan worden om het 6 steeds schaarser en duurder wordende product, of het nu om olie, kolen of gas gaat. Misschien duurt het nog 20 of 50 jaar, misschien nog 100, maar dan is echt alles op wat ook maar enigszins exploiteerbaar en betaalbaar is. CO 2 opslag vindt hij tijd- en geldverspilling. Hij beschouwt het hooguit als een zeer kostbare, tijdelijke oplossing voor een jaar of tien, maar dan zitten echt alle gasvelden propvol, als het al technisch uitvoerbaar en veilig is. Wat kernenergie betreft maakt Dick zich geen enkele illusie over de veiligheid van afvalopslag op de lange termijn: ooit komt het vrij, met desastreuze gevolgen voor de gehele schepping. Bij bio-energie is Van Elk bezorgd over de schaduwzijde ervan: concurrentie met voedselproductie, verdwijnen van regenwouden en andere natuurgebieden, etc. Prijsafspraken Dick van Elk draait de zaken liever om: waarom zo moeilijk doen over allerlei onveilige of beperkte mogelijkheden als er zon- en windenergie te over is, die we kunnen gebruiken zonder gevaarlijk afval en dreigende schaarste. Hij rekent het snel voor: De totale hoeveelheid zonenergie die er per jaar op de aarde wordt ingestraald is ongeveer tien keer groter dan de totale hoeveelheid fossiele energie op aarde en ongeveer en keer groter dan het huidige jaarlijkse energieverbruik op aarde. Van Elk: Dus vrijwel onbeperkt. In 3 en een half uur straalt de zon genoeg energie in op de aarde voor ons totale jaarverbruik! Díe energie moeten we dus gebruiken en exploiteren. Dat zal vooral moeten gebeuren door zonnecellen of wellicht nieuwe, nog te ontwikkelen technieken, maar een deel kan ook gebruikt worden als windenergie, een directe en natuurlijke omzetting van zonenergie op aarde. De totaal beschikbare hoeveelheid windenergie is ongeveer 10 maal het totale huidige energieverbruik op aarde. Om misverstanden te voorkomen: niet alle beschikbare windenergie kan ook geëxploiteerd worden, maar een behoorlijk deel wel, zeker in Nederland. Zet Nederland zo snel mogelijk vol met windturbines, vindt Van Elk daarom. In

7 opnieuw een rekensom toont hij aan dat een windturbine in Nederland heel goed rendabel kan zijn (zie kader). Er lijkt geen speld tussen te krijgen, maar er blijken toch nog wel een paar addertjes onder het gras te zitten. Prijsafspraken met ENECO of NUON voor geleverde energie zijn er (nog) niet, en daar hangt de berekende netto-opbrengst enigszins van af. Tenminste, als je het overschot aan opgewekte energie aan deze maatschappijen wilt verkopen. Dat hoeft natuurlijk niet als je als exploitant zelf voldoende directe afnemers hebt. Prijsafspraken over lokaal netwerkgebruik zijn er evenmin, maar met een beetje maatschappelijke en politieke wil zijn die gemakkelijk te regelen. Hierover is de coöperatie momenteel in onderhandeling. Grote steun hierbij is dat de NMA onlangs de coöperatie heeft goedgekeurd en gecertificeerd. Ze mag nu serieus meepraten op de energiemarkt. 35 miljoen huishoudens Wat wil Van Elk nu met de kerken? Deze vraag ontsteekt in hem pas echt het heilige vuur. Wij hebben toch de opdracht tot rentmeesterschap gekregen? We moeten de aarde bewerken en bewaren, dus niet ten gronde richten met broeikasgassen en andere vervuiling. Zon- en windenergie is schoon, dus waar wachten we nog op? De kerken moeten toch de voortrekkers zijn in het behouden van de heelheid van de schepping? Dus: actie. De Nederlandse kerken hebben in totaal ruim hectare grond in bezit en ruim twee miljoen huishoudens zijn lid. Als je één turbine op elke twee hectare zou zetten, is er plaats voor ruim molens, die ruim 35 miljoen (!) huishoudens van elektriciteit kunnen voorzien. En dan hoef je nog niets aan energiebesparing of bezuiniging te doen, wat natuurlijk heel wel mogelijk is. Als we nu in eerste instantie zouden streven naar de energievoorziening van alleen de kerkelijke huishoudens door windturbines op kerkelijke gronden, zouden er zo n 1200 windmolens nodig zijn gemeenten of groepen die samen met de Windvogel of in eigen beheer een windturbine exploiteren. En jaarlijks houden ze er nog een ruim bedrag aan over voor goede doelen en kerkelijke activiteiten denk aan het klimaatfonds als alle opgewekte elektriciteit inderdaad voor de marktconforme prijs van 20 eurocent per kilowattuur verkocht kan worden. Met dit plan gaat Dick van Elk nu al jaren de boer op. Met zijn coöperatieve vereniging heeft hij bewezen dat zijn voorstellen en berekeningen reëel zijn. Hij probeert burgerlijke en kerkelijke gemeenten te stimuleren om windturbines te bouwen en te exploiteren. Zijn coöperatie De Windvogel wil daar graag bij helpen. Zij wil groepen die zelf een eigen coöperatie en windturbine willen oprichten met raad en daad terzijde staan in keuze van windmolen, technische, organisatorische en juridische aspecten. Beter nog lijkt het hem dat groepen die een windturbine zien zitten en grond beschikbaar hebben zich aansluiten bij de Windvogel. Zij hoeven dan alleen maar hun grond ter beschikking te stellen (per turbine is feitelijk maar een klein stukje nodig) en voor voldoende huishoudens te zorgen die energie van De rekensommen van Dick van Elk hun turbine willen betrekken. De medewerkers van de Windvogel regelen verder alles in overleg met een plaatselijk comité. Geld is geen probleem. Elke groene bank investeert graag in windturbines, zo is Dick s ervaring. Een coöperatie vindt hij eigenlijk de enige juiste, dat wil zeggen een christelijk verantwoorde organisatievorm: het is democratisch, iedereen is medeverantwoordelijk en betrokken bij alle processen en risico s, het vereist samenwerking en vertrouwen. Zijn dat nu niet christelijke waarden en normen bij uitstek en zou het niet prachtig zijn als we die op deze manier weer zouden kunnen oefenen en toepassen? Lees verder op pagina 8, onderaan De huidige generatie windturbines twee megawatt levert in de Nederlandse weersomstandigheden ongeveer vijf miljoen kilowattuur per jaar per turbine. Een Nederlands gezin gebruikt per jaar gemiddeld 3300 kilowattuur voor verwarming, koeling, verlichting, wasmachine, stofzuiger, internet, etc. Een turbine kan dus zo n 1500 huishoudens van voldoende elektriciteit voorzien. De prijs per kilowattuur is momenteel in Nederland rond 20 eurocent. Per jaar betalen die 1500 huishoudens samen ongeveer een miljoen euro voor hun elektrische energie. Voor dat bedrag is prima een windturbine te bouwen en te exploiteren. De genoemde windturbine kost ongeveer 2,5 miljoen Euro en heeft een verwachte levensduur van ongeveer 10 jaar (ronde getallen zijn afrondingen voor het rekengemak). Rente, aflossing en onderhoud kosten per turbine ongeveer Euro. Ongeveer Euro gaat naar kosten van beheer, gebruik van het lokale elektriciteitsnet en belasting. Jaarlijks blijf dan zo n Euro over die de exploitant kan investeren in bijvoorbeeld zinvolle duurzame of sociale projecten naar eigen keuze. Reken je de CO 2 -besparing mee (30 Euro per ton CO 2 ), dan komt daar nog eens ruim Euro bij. Bovendien is de regering van plan om een energietransitiebelasting te gaan heffen (overigens vooral om te investeren in CO 2 -opslag!) van 100 Euro per persoon. Die spaar je als gebruiker van windenergie ook mooi uit. 7

8 Waarom gaan goede mensen eerder dood Cor Ofman dan slechte? Waarom gaan goede mensen eerder dood dan slechte? Die vraag had ik nog niet eerder gehoord. Hij kwam uit de mond van een vluchteling die al een tijd geleden de procedure had verloren en in vreemdelingenbewaring had gezeten. En die vervolgens weer op straat was gezet omdat hij niet naar zijn eigen land kon worden uitgezet. Een paar jaar eerder had ik hem doorverwezen naar een vluchtelingenorganisatie. Hierdoor was hij uit mijn zicht verdwenen. Ze hadden hem onderdak geboden. In een huis met andere vluchtelingen. Hij had geen contact met de andere bewoners. Hij leefde op zijn eigen kamer met een tv als gezelschap. Of ze samen hadden gekookt? Nee, hij had zijn eigen eten klaargemaakt. Wat voor eten? Meestal brood. Van geld had hij geen benul. Dat bleek toen ik hem verschillende bankbiljetten liet zien: een biljet van vijf euro was small en, na enig vergelijken, een biljet van tien euro big. Hoe was zijn procedure verlopen? Hij had geen idee. Na zeven maanden had hij de kamer moeten verlaten. Hij had een andere Afrikaan ontmoet, die in een AZC verbleef. Daar kon hij een dag of veertien slapen, stiekem natuurlijk. Maar het AZC was gesloten. Hij kon terecht bij een man uit Azië. In ruil voor schoonmaakwerk kon hij bij hem in huis slapen en eten. Tot hij bij een toevallige controle werd gearresteerd en in vreemdelingenbewaring kwam. Daar leerde hij wat Engelse woorden. Een advocaat kreeg hem vrij omdat de IND had beweerd dat hij alles goed had begrepen. Maar dat was niet een beetje, maar vér bezijden de waarheid. Dat kon zelfs ik vaststellen. Want de communicatie met hem verliep uiterst moeizaam, simpelweg omdat hij wel het Swahili uitstekend beheerst, maar niet veel verder kwam dan zo n veertig Engelse woordjes. En communiceert niet vlot. Hij had in de gevangenis geleerd te schrijven. Of hij zijn naam kon schrijven. Hij pakte zijn ontslagbewijs en kopieerde zijn achternaam, zijn voornaam en mannelijk. Zonder voorbeeld kwam zijn naam er verkeerd gespeld uit. Feitelijk analfabeet dus. Hoe kom je dan achter zijn levensverhaal? Zal vergevingsgezindheid ooit voor deze kindsoldaat gelden? Ik vroeg hem of hij ook nog in een ander land had gewoond dan in zijn land van herkomst. Rwanda, was het antwoord. Hoe oud hij toen was? Elf. Tellend vanaf zijn geboortedatum kwam ik tot de conclusie dat hij tijdens de genocide van 1993 in Rwanda moest hebben verbleven. Een gebaar van schieten met een wapen en dead people deed me vermoeden dat ik wellicht met een kindsoldaat van doen had. Gelukkig ken ik een andere vluchteling die Swahili spreekt. Die was bereid om te tol- ken. In het gesprek kwam het hoge woord er uit. Na aanvankelijk meegelokt te zijn onder het mom van werk had hij eerst op wat vee gepast, maar was hij gaandeweg onderdeel geworden van een militie die hem en zijn kompanen drogeerde en tot moordmachines had gemaakt. Wat begon als een vlot gesprek in vloeiend Swahili ging steeds meer hakkelend en stotend. Hij begon te trillen, kon zijn knieën niet meer in bedwang houden. Hij had mensen moeten doden, achttien, negentien. Een paar kameraden, die probeerden te ontsnappen, waren teruggehaald, in de knieën geschoten, vastgebonden in een hut, die vervolgens in brand was gestoken. Als afschrikwekkend voorbeeld. Hij had er tijdens zijn nader gehoor bij de IND nooit over durven praten, bang om direct teruggestuurd te worden. Waarom, vroeg ik me af, was er door anderen nooit doorgevraagd? Hij had regelmatig nachtmerries. Droomde van mensen die de keel werd afgesneden. Van een in brand gestoken kerk. Hoofdpijn. Paracetamol kon misschien de acute pijn verdrijven, maar niet de achterliggende gedachten. Een beschadigde jongen. Hij doet geen vlieg kwaad. Als hij geen tv kijkt voetbal is favoriet is hij in zichzelf gekeerd. En toch kwam er zomaar een vraag uit: Waarom gaan goede mensen eerder dood dan slechte? Waarom hij dat vroeg? Omdat hij zichzelf als slecht beschouwde. Waarom? >> Windmolens leggen geen windeieren >> Mondjesmaat Hij is bij de voorzitter van de PKN geweest, bij Kerk en Milieu, bij de stichtingen Kerk en Grond en Kerk en Energie, bij het klimaatfonds van KerkinAktie, bij diverse plaatselijke kerkelijke gemeenten, steeds met hetzelfde vuur en enthousiasme. Is dit nu niet de nieuwe missie bij uitstek van de kerken? Het geeft weer een voorbeeldfunctie aan de kerken, intensiveert hun maatschappelijke rol en maakt hun missionaire taak opnieuw duidelijk, stelt Van Elk. Het milieu wordt gespaard door vermindering van de CO 2 -uitstoot en de gemeenteleden moeten oefenen in een nieuwe vorm van gemeenschapszin en samenwerking. En, last but not least: het levert extra geld op voor kerkelijke en maatschappelijke doelen, zoals het dekken van eigen tekorten, binnenlands en buitenlands diaconaat, duurzaamheidprojecten, enzovoort. Hij vraagt zich af waarom iedereen die hij spreekt wel enthousiast is, maar concrete initiatieven nog maar mondjesmaat op gang komen. Aan hem zal het niet liggen, hij gaat op volle kracht door. Het is laat en donker geworden. De hoogste tijd voor de spitsfile. Het zal nog wel even duren voor ik weer thuis ben. Geen windmolen te bekennen. Maar als het aan Dick van Elk ligt, komt daar spoedig verandering in. De tijd is rijp. Zou dat ook in te zetten zijn voor ons vervoer en de industrie? Daar wil ik het de volgende keer nog wel eens met hem over hebben. Maar ik ga in elk geval lid worden van de Windvogel: Of voor wie niet elektronisch communiceert: Coöperatie De Windvogel/Stroomversnelling b.v., Fazantendreef 6, 2665 ET Bleiswijk. Hans Meek is lid van de stuurgroep van De Linker Wang. 8

platform voor geloof en politiek

platform voor geloof en politiek platform voor geloof en politiek verbonden met GroenLinks december 2008 i n d i t n u m m e r : Geloofwaardige globalisering Mildheid en mededogen Vrede kan volgens Soetendorp INHOUD 4 Slotconferentie

Nadere informatie

Chief of Mission IOM in Nederland

Chief of Mission IOM in Nederland MIGRATIE INFO NUMMER 4 15e JAARGANG december 2009 migratie en religie, cultuur en traditie _ Hoe belangrijk zijn religie, cultuur en traditie voor de migrant en de samenleving? Wat is de rol van religieuze

Nadere informatie

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie

10 tips voor succesvol communiceren

10 tips voor succesvol communiceren 10 tips voor succesvol communiceren Deze brochure is een uitgave van Acteursdiensten Van Derden. Vanuit de samenwerking met Van Derden, de ouderraad en het Stellingwerf College is een interactief programma

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

mondiger of moeilijker? v 115 een studie naar de politieke habitus van hedendaagse burgers

mondiger of moeilijker? v 115 een studie naar de politieke habitus van hedendaagse burgers 22283 WRR 05-12-2002 15:33 Pagina 1 WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID voorstudies en achtergronden v 115 een studie naar de politieke habitus van hedendaagse burgers Gabriël van den Brink,

Nadere informatie

Symposium Eerlijk duurt het Langst

Symposium Eerlijk duurt het Langst Symposium Eerlijk duurt het Langst georganiseerd door de Konferentie Nederlandse Religieuzen, Landelijk bureau DISK en Justitia et Pax op donderdag 29 november 2012 in de Bergkerk te Amersfoort 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

een Beter nederland voor minder geld

een Beter nederland voor minder geld een Beter nederland voor minder geld Uitgave van het Wetenschappelijk BUreaU van de sp Verschijnt 11 keer per jaar, jaargang 12, nummer 4, april 2010 een beter nederland voor minder geld Sinds de val van

Nadere informatie

Cordaid 2007 HIJ GELOOFT IN ZIJN TOEKOMST U OOK? Elke vorm van weerstand wordt hard afgestraft

Cordaid 2007 HIJ GELOOFT IN ZIJN TOEKOMST U OOK? Elke vorm van weerstand wordt hard afgestraft Cordaid 2007 Publieksjaarverslag Cordaid 2007 Juni 2008 / Elke vorm van weerstand wordt hard afgestraft Inhoudsopgave Als u hier klikt gaat u naar het menu om verder uw keuze te maken Chouchou Namegabe,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 750 V Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2014 Nr. 73 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid 29 023 Voorzienings- en leveringszekerheid energie Nr. 315 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis VOORWOORD Nog steeds is het aantal in - en aanloophuizen in Nederland groeiende. Duizenden vrijwilligers en vele beroepskrachten zijn dagelijks in de weer om het inloophuis in hun dorp, stadswijk of buurt

Nadere informatie

Ouwehand. De algemene beraadslaging wordt geschorst. De vergadering wordt van 12.25 uur tot 13.20 uur geschorst. Voorzitter: Verbeet

Ouwehand. De algemene beraadslaging wordt geschorst. De vergadering wordt van 12.25 uur tot 13.20 uur geschorst. Voorzitter: Verbeet Ouwehand speurtocht aanving. Dat was dan net te laat, omdat die begroting vorige week gepasseerd is. Dit alles zou grappig kunnen klinken, als het niet getuigde van een groot gebrek aan respect voor het

Nadere informatie

De interculturele paradox 1

De interculturele paradox 1 De interculturele paradox 1 Bunnik NL 2007, Evelien van Asperen 2 Ph.D Inleiding De mens is een bijzonder wezen. Hij is in staat tot behulpzaamheid, maar evengoed tot onverdraagzaamheid. Heeft cultuur

Nadere informatie

De Vrede Express. Een interactieve tentoonstelling over democratie, burgerschap, diversiteit en vrede maken. Jan Durk Tuinier en Geu Visser

De Vrede Express. Een interactieve tentoonstelling over democratie, burgerschap, diversiteit en vrede maken. Jan Durk Tuinier en Geu Visser De Vrede Express Een interactieve tentoonstelling over democratie, burgerschap, diversiteit en vrede maken Jan Durk Tuinier en Geu Visser 1 In de Vrede Express staan de Utrecht Principles centraal: respect

Nadere informatie

Inhoud. Colofon. NVNLP Secretariaat / Ledenadministratie Postbus 12096 3501 AB Utrecht tel. 030-6354011 e-mail: info@nvnlp.nl www.nvnlp.

Inhoud. Colofon. NVNLP Secretariaat / Ledenadministratie Postbus 12096 3501 AB Utrecht tel. 030-6354011 e-mail: info@nvnlp.nl www.nvnlp. Colofon INzicht is een uitgave van de Nederlandse Vereniging voor Neurolinguïstisch Programmeren (NVNLP) en verschijnt vier keer per jaar. Leden ontvangen INzicht gratis. De kosten voor een los abonnement

Nadere informatie

Aan de orde is de het. Verantwoordingsdebat. jaarverslagen over het jaar 2004 en de rapporten van de Algemene Rekenkamer bij de jaarverslagen (30100).

Aan de orde is de het. Verantwoordingsdebat. jaarverslagen over het jaar 2004 en de rapporten van de Algemene Rekenkamer bij de jaarverslagen (30100). Aan de orde is de het over de jaarverslagen over het jaar 2004 en de rapporten van de Algemene Rekenkamer bij de jaarverslagen (30100). De beraadslaging wordt geopend. De voorzitter: Bij deze uitzonderlijke

Nadere informatie

acties zorg We worden vergiftigd met het idee dat zorg te duur is Rutte en Samsom op ramkoers Hollandse Groene Stroom? Graag!

acties zorg We worden vergiftigd met het idee dat zorg te duur is Rutte en Samsom op ramkoers Hollandse Groene Stroom? Graag! ribune Nieuwsblad van de SP jaargang 48 nr. 11 december 2012 1,75 www.sp.nl acties zorg We worden vergiftigd met het idee dat zorg te duur is Rutte en Samsom op ramkoers Hollandse Groene Stroom? Graag!

Nadere informatie

Zorg voor zorg. Participatie & ik. Op de werkvloer Een bijzonder afscheid. Kunst Verzoening met de sterfelijkheid. Interview Margriet Vroomans

Zorg voor zorg. Participatie & ik. Op de werkvloer Een bijzonder afscheid. Kunst Verzoening met de sterfelijkheid. Interview Margriet Vroomans humanistischverbond.nl nummer 3 2014 Zorg voor zorg Participatie & ik Op de werkvloer Een bijzonder afscheid Kunst Verzoening met de sterfelijkheid Interview Margriet Vroomans HUMANIST AAN HET WOORD Roeland

Nadere informatie

Presenteren met Plezier

Presenteren met Plezier E-book Presenteren met Plezier ~ www.j-dl.nl ~ janssen@j-dl.nl Andalusië/Nijmegen juli 2011 Presenteren met Plezier het e- book met de 14 gouden tips! Rob Janssen Inleiding Ken je dat? Je bereidt een presentatie

Nadere informatie

Soest duurzaam. door betrokken burgers. Duurzaamheid en burgerinitiatieven in de gemeente Soest. Aanbevelingen voor een duurzaamheidsplan 2014-2018

Soest duurzaam. door betrokken burgers. Duurzaamheid en burgerinitiatieven in de gemeente Soest. Aanbevelingen voor een duurzaamheidsplan 2014-2018 Soest duurzaam door betrokken burgers Duurzaamheid en burgerinitiatieven in de gemeente Soest Aanbevelingen voor een duurzaamheidsplan 2014-2018 Oktober 2013 Gerrit Vledder In opdracht van de Gemeente

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

De kabinetten Rutte I en II

De kabinetten Rutte I en II Nieuwe leergang gemeenteraad Interview: Pieter duisenberg en Karin Straus decentralisatie: 3 5 8 langdurige zorg voorjaarscongres Jaargang in maarssen 9 9 nummer 4 4 juli 2013 Verantwoordingsdag De overheid

Nadere informatie

ampersand christendemocratie in de samenleving SPECIALE EDITIE - ONZE IDEOLOGIE

ampersand christendemocratie in de samenleving SPECIALE EDITIE - ONZE IDEOLOGIE ampersand SPECIALE EDITIE - ONZE IDEOLOGIE verantwoordelijke uitgever: Jonathan cardoen - Wetstraat 89-1040 Brussel - Fax:02/238 38 60 - email: leden@cdenv.be christendemocratie in de samenleving verbinden

Nadere informatie

NEDERLAND: het land van. zonnestroom en windenergie? OUD-MINISTER WILLEM VERMEEND: groene revolutie kan economie uit het slop halen

NEDERLAND: het land van. zonnestroom en windenergie? OUD-MINISTER WILLEM VERMEEND: groene revolutie kan economie uit het slop halen Driemaandelijkse uitgave duurzaam Nummer 2 september 2009 OUD-MINISTER WILLEM VERMEEND: groene revolutie kan economie uit het slop halen NEDERLAND: het land van zonnestroom en windenergie? september 2009

Nadere informatie

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen van eerste overheid naar eerst de burger Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen Jaarbericht 2013 Denktank Vereniging van Nederlandse Gemeenten van eerste overheid naar eerst

Nadere informatie

leren van de stad Duurzaamheidscoalities buiten Amsterdam amsterdam

leren van de stad Duurzaamheidscoalities buiten Amsterdam amsterdam leren van de stad Duurzaamheidscoalities buiten Amsterdam Vier cases uit het hele land Met praktische tips amsterdam leren van de Stad Duurzaamheidscoalities buiten Amsterdam leren van de stad amsterdam

Nadere informatie

Lokale economie profiteert van windenergie

Lokale economie profiteert van windenergie dinsdag 29 januari 2013 - jaargang 16 nummer 1 Energie Actueel verschijnt 10 keer per jaar. Oplage 3.000 Abonneren via www.energieactueel.nl Nederland ontbeert nieuwsgierigheid en gevoel van urgentie Dick

Nadere informatie

Zoethouder of smaakmaker?

Zoethouder of smaakmaker? Zoethouder of smaakmaker? Een beschouwing van Leef je Geloof in christelijk Nederland september 2012 EO Leef je Geloof in Nederland B14372 / september 2012 Pag. 1 EO Leef je Geloof in Nederland B14372

Nadere informatie

Dit is een gezamenlijke uitgave van de Werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA en Kerk in Actie. Auteurs Peter Osendarp, Jaap Bos, Hub Crijns

Dit is een gezamenlijke uitgave van de Werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA en Kerk in Actie. Auteurs Peter Osendarp, Jaap Bos, Hub Crijns EERSTE HULP BIJ SCHULDEN Over schuld hulpverlenin g en de kerke n EERSTE HULP BIJ SCHULDEN Over schuld hulpverlenin g en de kerke n COLOFON Dit is een gezamenlijke uitgave van de Werkgroep Arme Kant van

Nadere informatie