Samen met Essent. Opleidingen. Automatisering Debiteurenbeheer Optimaliseren. Jaarverslag. Positie. Ontwikkelen. Onderhoud & Service.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samen met Essent. Opleidingen. Automatisering Debiteurenbeheer Optimaliseren. Jaarverslag. Positie. Ontwikkelen. Onderhoud & Service."

Transcriptie

1 Opleidingen Wagenpark Personeelsbeleid Werkprocessen Samen met Essent Automatisering Debiteurenbeheer Optimaliseren CV-ketels Dichtbij verwarming Verhuizing Installatie Warmte Google Adwords Selectie Jaarverslag Resultaat Presteren onder druk Ontwikkelen Positie Klanten Deskundig Uitbreiding Onderhoud & Service Marketing 2009 Tevredenheid Warmwaterapparatuur Doel Projecten Resultaten Veranderingen Markt Kansen Samenwerking Logistiek Energiewacht BV professionaliseren

2 ngen lsbeleid ssen et Essent Automatisering Verslag van de Raad van Commissarissen 05 Debiteurenbeheer Inhoud Profiel van Energiewacht 07 Woord van de directie 09 aliseren Ontwikkelingen in de markt 11 Marketing- en communicatieactiviteiten 13 Een gezamenlijk doel 15 Werkprocessen aanpakken 17 Automatisering 19 Personele ontwikkelingen 21 Kerngetallen personeel 22 Jaarrekening Overige gegevens 52 Accountantsverklaring 54 rslag pro

3 Verslag van de Raad van Commissarissen Aan de aandeelhouders Namens de Raad van Commissarissen worden u hierbij de jaarstukken 2009 gepresenteerd van Energiewacht BV, hierna genoemd Energiewacht. Opgenomen zijn het jaarverslag van de directie en de jaarrekening over het boekjaar Samenstelling Raad van Commissarissen Energiewacht is voor 50% eigendom van Essent, de andere 50% van de aandelen is in handen van een grote groep installateurs uit de regio. Deze verdeling is terug te vinden in de samenstelling van de Raad van Commissarissen: namens Essent, Dhr. J.P. Nieweg (voorzitter) Dhr. H.K.A. van Dam Dhr. G.J.M. de Wit namens de installatiebranche, Dhr. H. Boels Dhr. H.K.A. Noot Dhr. M.J. Bos De Raad van Commissarissen is in 2009 dertien keer bijeengeweest. Naast haar toezichthoudende rol, heeft de Raad van Commissarissen tweemaal een bijeenkomst gewijd aan de strategie van de onderneming. Naast het verkennen van de ontwikkeling van nieuwe producten en nieuwe markten in het verzorgingsgebied Groningen en Drenthe, is indringend gesproken over de ontwikkelingskansen in Zuid-Holland. Resultaat De bedrijfsresultaten laten zien dat Energiewacht waarde weet te creëren voor haar aandeelhouders. De winst- en verliesrekening over 2009 sluit af met een positief resultaat van ,- na belasting. Voorgesteld wordt om hiervan een dividend uit te keren ten bedrage van ( 97,01 per aandeel), overeenkomend met circa 35% van de winst over 2009, en het restant van de winst toe te voegen aan de overige reserves. Aandelenportefeuille Aan het einde van het verslagjaar waren van de geplaatste aandelen door de vennootschap 545 aandelen ingekocht van aandeelhouders uit de installatiebranche en nog niet doorverkocht. Uiteraard is het voornemen om deze aandelen te plaatsen bij de installateurs. De prijs van het aandeel bedraagt 1.323,- vanaf de datum van goedkeuring van de jaarrekening Preadvies jaarrekening De jaarrekening 2009, zoals die door de directie is opgesteld, is door de Raad van Commissarissen besproken tijdens de vergadering op 21 april Wij kunnen ons verenigen met de inhoud. In de algemene vergadering van aandeelhouders wordt derhalve voorgesteld de jaarrekening, conform de gepresenteerde stukken, vast te stellen. Namens de Raad van Commissarissen, Weliswaar na balansdatum, maar niet minder belangrijk, heeft de directeur afscheid genomen van Energiewacht. De heer Van der Kevie is door Essent teruggeroepen om een andere functie te vervullen binnen Essent. Een woord van dank is op zijn plaats voor de jarenlange taakvervulling als directeur van J.P. Nieweg Energiewacht. Onder zijn leiding is Energiewacht uitgegroeid Voorzitter tot een gezonde en kwalitatief uitstekende onderhoudsen serviceorganisatie op het gebied van verwarmings- en Assen, 21 april 2010 warmwatertoestellen. Met ingang van 1 maart 2010 is Tom de Witt Hamer als ad interim directeur benoemd. 4 05

4 Energiewacht, aangenaam Profiel van Energiewacht Sinds 1992 is Energiewacht de serviceorganisatie in Groningen en Drenthe voor warmte en comfort in huis. Vanaf 2006 ondernemen we ook volop in Zuid-Holland. Dit doen we onder de namen Energiewacht Van der Hoek in Spijkenisse en Energiewacht Van Loenen in Alphen aan den Rijn. Gezamenlijk dragen ruim 300 medewerkers de zorg voor bijna contracten op de particuliere en kleinzakelijke markt. In 2001 is er een actief samenwerkingsverband ontstaan met zes andere servicebedrijven en Essent. Deze samenwerking heeft als doel lokaal ondernemerschap te combineren met een landelijke uitstraling en gezamenlijke voordelen op het gebied van marketing en productontwikkeling te bewerkstelligen. Deze activiteiten worden uitgevoerd onder het label Samen met Essent. Denken in oplossingen Energiewacht is een echte serviceorganisatie. De mentaliteit is nuchter, informeel en hands on. Daadkracht, oplossingsgerichtheid en zekerheid kenmerken de bedrijfscultuur. Dagelijks komen we in aanraking met problemen : een cv-ketel die stuk is en vervangen moet worden, een storing, geen warm water. Energiewacht denkt echter niet in problemen, maar in oplossingen. Er is een positieve en energieke instelling om zaken gezamenlijk op te lossen. Medewerkers worden goed uitgerust en opgeleid om de klant zo optimaal mogelijk van dienst te zijn. Dat mondt uit in een hoge tevredenheid bij medewerkers én klanten! Wij zijn betrouwbaar en duidelijk naar onze klanten. Onze klanten weten dan ook altijd wat zij kunnen verwachten. Wij staan voor optimale dienstverlening, comfort, zekerheid en continuïteit. In maart 2009 is Energiewacht verhuisd naar een nieuw, modern hoofdkantoor in Assen, gelegen op een prachtige zichtlocatie aan de A28. De andere locaties zijn gevestigd in Stadskanaal, Groningen, Alphen aan den Rijn (Energiewacht Van Loenen) en Spijkenisse (Energiewacht Van der Hoek). Kernactiviteiten Het beleid van Energiewacht is erop gericht om door middel van goed ondernemer- en werkgeverschap te komen tot een doelmatige en betrouwbare levering van energie- en wooncomfortgerelateerde diensten aan de particuliere en klein-zakelijke markt. De kernactiviteiten van Energiewacht zijn: Onderhoud en service van verwarmings- en warmwatertoestellen. Levering van verwarmings- en warmwaterapparatuur door middel van diverse contractvormen (koop en lease). Ontwikkelen van een producten- en dienstenpakket dat gericht is op het stimuleren van een veilig, milieubewust, kostenbesparend en comfortverhogend gebruik van verwarmings- en warmwaterapparatuur. 6 07

5 Woord van de directie Voor Energiewacht was 2009 een bewogen en hectisch jaar, vol veranderingen en nieuwe ontwikkelingen. Het nieuwe hoofdkantoor in Assen is betrokken, nieuwe bedrijven in Zuid- Holland zijn ingelijfd en de recessie oefende continu druk uit op de resultaten van de organisatie. De verhuizing op de eerste lentedag van 2009 van Groningen naar Drenthe is nagenoeg smetteloos verlopen. Medewerkers hebben vol trots hun werkplek in Assen omarmd en bezoekers zijn zonder enige uitzondering lovend over het nieuwe gebouw. De officiële opening op 12 juni door Commissaris van de Koningin in Drenthe, Jacques Tichelaar, was een feestelijke happening. Het speciaal voor deze gelegenheid georganiseerde minisymposium over de HRe-ketel en de daaropvolgende open dag, werden door veel genodigden en relaties bezocht. Al deze nieuwe ontwikkelingen brengen uitdagingen en extra activiteiten met zich mee. Deze hebben in het afgelopen jaar veel inzet van de organisatie en haar medewerkers gevergd, maar zijn in alle opzichten succesvol verlopen. In dit jaarverslag is er zowel aandacht voor de verschillende ontwikkelingen als voor de wijze waarop we daarmee om zijn gegaan. Graag bedank ik alle partijen en medewerkers voor hun bijdrage in het afgelopen jaar! Tom de Witt Hamer Directeur Energiewacht En niet alleen het hoofdgebouw in Assen werd betrokken. Eveneens zijn locaties in Groningen en Loppersum samengevoegd tot één locatie in Groningen. Daarnaast is de vestiging in Borger gesloten en is er een nieuwe servicevestiging geopend in Stadskanaal. Op 1 januari 2009 zijn de bedrijven Van Loenen Installaties BV uit Alphen aan den Rijn, Heilker Installatietechniek BV en Heilker Beheer BV uit Woerden officieel toegevoegd aan de organisatie. In de loop van 2009 zijn de drie afzonderlijke bedrijven aangepast aan de Energiewacht organisatie en gefuseerd tot Van Loenen Installaties BV (handelend onder de naam Energiewacht Van Loenen). 8 09

6 Optimaal presteren onder druk Ontwikkelingen in de markt In het jaar 2009 is het bruto binnenlands product (BBP) gedaald met 4%. Deze economische krimp is de grootste ooit door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) geregistreerd. De consument heeft het - ook in laten afweten. Vooral op het gebied van duurzame goederen is de verkoop drastisch gedaald. Ook Energiewacht heeft hiervan de gevolgen ondervonden. Kwaliteit en professionaliteit doorslaggevend De verslechterde conjunctuur heeft er vooral voor gezorgd dat de projectmatige afzet van producten en diensten onder druk is komen te staan. Opdrachtgevers stellen hun investeringen uit of kunnen kiezen uit aanbieders die producten en diensten aanbieden onder de kostprijs. Ondanks deze door de concurrentie uitgeoefende pressie hebben we een aantal grote servicecontracten met meerdere jaren mogen verlengen en is een aantal ketel vervangingsprojecten door ons uitgevoerd. De door de jaren heen opgebouwde kwaliteit en professionaliteit van Energiewacht blijkt hier doorslaggevend. All-in projectbegeleiding woningcorporaties Gedurende 2009 heeft het projectbureau zich gericht op all-in projectbegeleiding. Voor de woningcorporaties betekende dit een verhoging in het serviceniveau, omdat het project tot aan de oplevering volledig in handen was van Energiewacht. Dit heeft geleid tot een verhoudingsgewijs forse toename van de afzet binnen de coöperatieve en collectieve markt. Deze groei is vooral naar voren gekomen als het gaat om het afnemen van diensten, zoals ventilatieapparatuur en kanaalreiniging, rioolontstopping en keuringen. Daarnaast is bij verschillende woningcorporaties ook een aantal maal werk overgenomen van andere (landelijk opererende) servicebedrijven. Verkoop onderhoudscontracten Door de wijzigende samenstelling van het toestelbestand in Nederland staat de verkoop van onderhoudsafspraken al vele jaren onder druk. Ondanks deze ontwikkeling is Energiewacht er in geslaagd het aantal contracten voor de particuliere markt in 2009 op peil te houden. Adequate registratie en opvolging bij verhuizingen van (potentiële) klanten, het toevoegen van een flyer met onze producten en diensten bij de eindafrekening van Essent en een vermelding in hun digitale nieuwsbrief hebben mede gezorgd voor dit succes. Een versterkte positie in Zuid-Holland Energiewacht groeit in Zuid-Holland autonoom hard. De krimpende beweging van de markt en de bovenmatige inspanning die dat van de organisatie heeft gevraagd, heeft een groeiend effect gehad. Door de uitbreiding van onze organisatie met Energiewacht Van Loenen is de positie in Zuid-Holland versterkt. In zowel de overnames als de integratie van de twee organisatie is door de verschillende afdelingen veel energie gestoken. Al in 2007 zorgde de integratie van Energiewacht Van der Hoek binnen onze organisatie voor een impuls aan de activiteiten in Zuid-Holland. Inmiddels is Energiewacht Van der Hoek in drie jaar tijd uitgegroeid tot een stabiele organisatie die positief bijdraagt aan het overall resultaat

7 Optimaal onder de aandacht Marketing- en communicatieactiviteiten Wanneer Energiewacht als organisatie beter bekend is, zal de (potentiële) klant eerder voor een product of dienst kiezen dat door de betreffende organisatie geleverd wordt. Bij het bereiken van de doelen van de organisatie zijn naam- en productbekendheid dan ook belangrijke uitgangspunten. Naam- en productbekendheid In 2009 hebben verschillende onderzoeken plaatsgevonden om de naam- en productbekenheid van Energiewacht vast te stellen. Uit het resultaat van deze onderzoeken blijkt dat de spontane bekendheid van Energiewacht in Groningen en Drenthe ten opzichte van 2008 is gestegen van 5% naar 9% in Ook als het gaat om de totale bekendheid in Groningen en Drenthe is een lichte stijging waarneembaar. Deze is in 2009 gestegen naar 82%. De totale bekendheid van Energiewacht in Zuid-Holland is van 9% in 2008 gestegen naar 21% in In de regio Onder de Nieuwe Waterweg stijgt deze zelfs van 30% naar 42%. Door middel van reclame en sponsoring zet Energiewacht zich in om de naam- en productbekendheid verder te verbeteren. Sponsoring Bij het sponsorbeleid van Energiewacht staat een tweetal hoofdthema s centraal. Enerzijds de sociale/maatschappelijke betrokkenheid, anderzijds het vergroten van de naambekendheid. In 2009 is gehoor gegeven aan deze thema s door de volgende activiteiten in de provincies Groningen, Drenthe en Zuid-Holland te sponsoren: Junior Vuelta; Special Olympics Regionale Spelen Groningen/ Zwemvereniging Flotar Roden; NCK Hoogezand - Sappemeer, Ronde van Groningen. Deelname aan beurzen Energiewacht heeft zich in 2009 op verschillende beurzen actief geprofileerd. Naast het vergroten van de naambekendheid hebben de beurzen als doel om leads te genereren en contact te leggen met nieuwe (potentiële) klanten. Energiewacht heeft in 2009 onder andere deelgenomen aan de volgende beurzen: Wonen & Co. Energiewacht is één van de hoofdsponsors van de grootste woonbeurs van Noord-Nederland; Beurs Energie in Vastgoed, Promotiedagen Noord Nederland en Drentse Contactdagen; Verwarmingsshows. In Spijkenisse, Alphen aan den Rijn en Groningen heeft Energiewacht zelf shows georganiseerd. Internet marketing Sinds het voorjaar van 2009 is Energiewacht samen met de andere franchisenemers gestart met een internet marketingproject. Via Google Adwords heeft iedere franchisenemer de beschikking gekregen over verschillende landingpagina s met informatie over ieders producten- en dienstenaanbod. Een landingspagina is de webpagina waar bezoekers op terechtkomen nadat zij online hebben geklikt op een advertentie. Dit kan bijvoorbeeld een banner of een Adwords advertentie zijn. De landingpagina s zijn afgestemd op zoekwoorden die de consument gebruikt en de algoritmen van Google. Door deze afstemming wordt geprobeerd de pagina s/ website hoog in de top tien van Google te laten eindigen. Het project is gestart met betaalde advertenties en met behulp van monitoring moet dit uiteindelijk leiden tot hogere resultaten in het onbetaalde linkerrijtje van Google

8 Professionele samenwerkingsverbanden Een gezamenlijk doel Nieuwe kansen benutten, de slagvaardigheid vergroten en de krachten bundelen om een gezamenlijk gesteld doel te bereiken. Onder het mom van samen staan we sterk heeft Energiewacht ook in 2009 geïnvesteerd in verschillende samenwerkingsverbanden. Samen met Essent Met ingang van 2009 is de marketing voor de landelijke campagne ondergebracht bij één van de franchiseorganisaties die werkt onder het label Samen met Essent. In 2009 kreeg Energiewacht de verantwoordelijkheid voor de najaarscampagne van 2009 en de wintercampagne van In samenwerking met de afdeling Marketing & Communicatie heeft ons vaste reclamebureau de landelijke najaars- en wintercampagne verzorgd voor alle franchisenemers. Grote reclameposters in abri s en op billboards ondersteunden de huis-aan-huis folders. Onze reclamespotjes waren te horen op alle regionale radiozenders in Nederland. Mede door deze grootschalige aanpak is Energiewacht in staat geweest haar verkoop van verwarmings- en warmwatertoestellen met bijna 20% te doen stijgen. Centrale Inkoop Er wordt bij Energiewacht steeds meer ingekocht op basis van een geoptimaliseerd inkoopproces. In 2009 is er gewerkt aan het perfectioneren van de samenwerking met de toeleveranciers. Dit heeft als voordeel dat het toeleveringsrisico steeds kleiner is geworden. De volgende stap binnen dit proces is, door samenwerking met de andere franchisenemers van Essent, inkoopsynergie te realiseren. Sociaal Partnership Sinds begin 2009 is Energiewacht aangesloten bij een samenwerkingsverband tussen Baanzicht en een achttal andere grotere bedrijven - met name in de productiesector - in Assen. Door deze bedrijven wordt gezocht naar de samenwerking op het gebied van personele en daaraan gerelateerde zaken. In 2009 is vooral aandacht besteed aan het vormgeven en het zoeken naar mogelijkheden voor samenwerking. In 2010 wordt dit concreet ingevuld. Een mooi initiatief, dat er aan heeft bijgedragen dat Energiewacht zich snel op haar plek voelde in Assen. Project Brandveiligheid Thuis Energiewacht heeft met het project Brandveiligheid Thuis in 2009 invulling gegeven aan de term Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. De bijzondere samenwerking met de gemeente Assen en de brandweer Drenthe is een groot succes gebleken. Een aantal mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt krijgt door het project de kans om werkervaring op te doen, zodat uiteindelijk uitstroom naar een regulier betaalde baan haalbaar wordt. Deze Adviseurs Brandveiligheid controleren de woningen in Assen op brandveiligheid, geven de bewoners voorlichting en plaatsen twee gratis rookmelders per woning

9 Optimaliseren van de dienstverlening Werkprocessen aanpakken Klanten stellen steeds hogere eisen aan de dienstverlening. Ze willen op een snelle, professionele en eenvoudige manier geholpen worden. Verschillende ontwikkelingen binnen Energiewacht hebben er in 2009 voor gezorgd dat de organisatie haar klanten steeds beter kan bedienen. Klantgerichte gesprekspartner Voor vragen, afspraken of problemen is de afdeling Frontoffice voor de klant vrijwel altijd het eerste contact met Energiewacht. Om de klant optimaal te kunnen bedienen wordt elk jaar weer aandacht besteed aan het professionaliseren van de dienstverlening. In samenwerking met Automatisering zijn er in 2009 daarom nieuwe functionaliteiten toegevoegd aan de Frontoffice applicatie. Online inplannen van een onderhoudsafspraak Bij het project Brandveiligheid Thuis is gebruik gemaakt van de mogelijkheid om zowel telefonisch als via internet een afspraak in te plannen. Uit de respons is gebleken dat ongeveer de helft van de klanten gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om via internet een afspraak in te plannen. Naar aanleiding hiervan is deze werkwijze ook toegankelijk gemaakt voor het inplannen van onderhoudsafspraken. Alle klanten van Energiewacht ontvangen voortaan in hun onderhoudsbrief een unieke code. Met deze persoonlijke code is het - naast telefonisch - mogelijk om 24 uur per dag een onderhoudsafspraak in te plannen via internet. Verbeteren van het logistieke proces Om de klant steeds beter van dienst te zijn, is in 2009 gestart met het verbeteren van de logistieke performance. Het gaat hier om het optimaliseren van de doorlooptijd van de onderdelen. Een verbeterde beheersing van de voorraad (in het magazijn en in de auto) en het herindelen van de koeriersdiensten zijn de speerpunten. De bevoorrading van de monteurs vindt plaats op basis van verbruik. Vanuit het centrale magazijn in Assen worden alle benodigde onderdelen met een eigen koeriersdienst naar de monteurs of de servicemagazijnen gebracht. De voorraad in de servicemagazijnen in Groningen en Stadskanaal dienen als noodvoorraad voor bijzondere situaties. Om deze noodvoorraden beter te beheersen, worden deze minimaal gehouden. Een ander onderdeel van het beheersbaar houden van de voorraad is het registreren van autovoorraden. Als voorbereiding hierop is een autodatabase ontwikkeld. Wagenpark in eigen beheer Een verbeterde inzetbaarheid van het wagenpark is in 2009 gerealiseerd door deze in eigen beheer te nemen. Daarnaast zijn er met verschillende garages afspraken gemaakt om de kosten beheersbaar te maken

10 Professionaliseren van bestaande processen Automatisering Een organisatie wint aan kracht doordat geautomatiseerde processen nieuwe functionaliteiten bieden en sneller toegang geven tot informatie. Om bedrijfsprocessen efficiënter te maken en voorop te blijven lopen in een markt die constant in beweging is, zijn in 2009 verschillende projecten uitgevoerd op het gebied van automatisering. Optimale ondersteuning voor de Technische Assistenten met de TA-module Om optimale ondersteuning te bieden aan de monteurs, de woningcorporaties correct te kunnen bedienen en de financiële afhandelingen goed te laten verlopen is in 2009 de TA-module ontwikkeld. Deze module zorgt voor een snelle afhandeling van nawerkopdrachten gegenereerd door de monteur. De Technische Assistent accepteert de opdracht vanuit de PDA van de monteur en zet de nodige vervolgacties uit. De invoering van dit systeem koppelt de verschillende processen aan elkaar en zorgt er voor dat de status van het nawerk inzichtelijk is voor de gehele organisatie. In 2010 wordt een vervolg aan het project gegeven door het mogelijk te maken dat de monteur direct een vervolgafspraak kan maken met de klant. Plannen met Osiris Het project Osiris is in 2009 de tweede fase ingegaan. Na een succesvolle pilot betekent dit voor de afdeling planning dat het automatisch plannen van onderhoud, storingen en vrije loop breed is uitgerold. Dit houdt in dat op basis van competenties, de plaats waar de monteur zich op dat moment bevindt en de urgentie van de afspraak automatisch wordt beslist welke monteur de opdracht ontvangt. Ook voor Enexis is een aantal verbeteringen doorgevoerd. Meldingen afkomstig van Enexis worden automatisch aangemaakt en direct gepresenteerd op het beeldscherm van de planners. Dankzij intensieve samenwerking met Enexis en het goed communiceren met elkaar over ontwikkelingen, kan er adequaat gereageerd worden op een melding. Verbeteren debiteurenbeheer Veel aandacht is in 2009 besteed aan het verbeteren van het debiteurenbeheer. In samenwerking met de financiële afdeling is er een applicatie gebouwd die een verbeterd overzicht schept van eventuele betalingsachterstanden. Betalingtermijnen zijn op deze wijze beter te bewaken en dit zorgt er voor dat tijdig ingegrepen kan worden bij achterstallige betalingen

11 Optimaal benutten van de kwaliteiten Personele ontwikkelingen In tijd van crisis is te merken dat het personeelsbeleid met name gericht is op het behouden van werk en minder op persoonlijke groei en ontplooiing. In 2009 heeft ook Energiewacht de gevolgen van deze ontwikkeling ervaren. Personeelsbeleid Qua beleidsmatige aanpassingen is in 2009 met name ingespeeld op de maatschappelijke tendensen. Dit heeft er toe geleid dat de vakbonden geen druk hebben neergelegd bij de bedrijven om veel nieuwe ontwikkelingen te implementeren. Ook is er loonmatiging afgesproken. De nieuwe CAO voor het Technisch Installatiebedrijf heeft dan ook nog nooit in een zo kort tijdsbestek tot overeenstemming geleid. Energiewacht heeft zijn beleid daarop aangepast, te weten: stabilisatie, en waar mogelijk professionaliseren en ontwikkelen plus het positioneren op de arbeidsmarkt in Assen. Het verzuimpercentage is gemiddeld uitgekomen op 2,9% voor Energiewacht, 2,8% voor Energiewacht Van Loenen en voor Energiewacht Van der Hoek op 6,7%. Het laatst genoemde percentage had vooral te maken met een aantal langdurig zieken, waarvan het verzuim niet beïnvloedbaar was. Gezien de percentages kan worden vastgesteld dat er sprake is van stabilisatie. Ten opzichte van het branchegemiddelde is het gemiddelde percentage positief. Werving en selectie De verhuizing zorgde in het begin van 2009 voor extra verloop in de binnendienstfuncties. De uitdaging was om het personeelsbestand in een voor Energiewacht nieuwe arbeidsmarkt weer op peil te krijgen. Dit is gelukt. In de tweede helft van het jaar was al te merken dat het aantal vacatures bij de binnendienst afnam, zodat er weer stabiliteit is ontstaan. Daar tegenover staat dat de verhuizing weinig invloed heeft gehad op het verloop in de buitendienstfuncties. Wel was hier een toename in het aantal mensen dat een open sollicitatie heeft gestuurd. Door het lage verloop waren de mogelijkheden voor instroom echter beperkt. Aanzienlijk moeilijker is het gebleken om de vacatures in Zuid- Holland te vervullen. De respons op vacatureplaatsingen is niet zo hoog en als het gaat om gekwalificeerde mensen zelfs bijna nihil. Mede door de recessie is het gelukt om de bezetting in Zuid-Holland op peil te krijgen en de bijstand vanuit het noorden met een minimum te beperken. De overname van Van Loenen heeft hier zeker positief aan bijgedragen. Om ook in de toekomst de personeelsbezetting in Zuid-Holland op peil te houden is het zaak om goede contacten te blijven onderhouden met wervingen selectiebureaus en uitzendbureaus. Opleidingen Veel energie is er gestoken in het goed laten functioneren van het nieuwe opleidingscentrum in Assen. Dit is gerealiseerd door de interne opleidingen in plaats van vraag gestuurd, aanbod gestuurd te organiseren. Ook het direct inspelen op nieuwe ontwikkelingen, zoals warmtepompen en de HRe-ketel, heeft bijgedragen aan de toename in het aantal opleidingen dat is gegeven. Om dit alles te kunnen realiseren is een aantal servicemonteurs bereid gevonden om assistentie te verlenen aan het opleidingscentrum. Voor wat betreft de externe opleidingen is er vooral ingezet op het verder professionaliseren van de medewerkers. Ook wordt hierdoor aan een aantal medewerkers de mogelijkheid gegeven om zich persoonlijk te ontwikkelen. Het aantal collega s die in dit kader opleidingen wil gaan volgen, is gestaag toegenomen. Om een kundige en klantgerichte gesprekspartner te kunnen zijn, is er in 2009 geïnvesteerd in opfriscursussen op het gebied van toestelkennis en productkennis. Om de klantgerichtheid verder te optimaliseren is er tenslotte een training klantgericht telefoneren toegevoegd aan het inwerktraject

12 Kerngetallen personeel Energiewacht Duur dienstverband Aantal medewerkers Vervroegde uittreders Inclusief Energiewacht Van Loenen en Energiewacht Van der Hoek Personeelsbestand Aantal medewerkers Per 1 januari 2009: jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar 3-5 jaar 6-10 jaar jaar jaar jaar jaar G. Meerveld Frontoffice R. Camerling Facilitaire dienst A. Minkes Service Midden en Oost Groningen Ondernemingsraad In 2009 hadden de volgende medewerkers zitting in de Instroom: 64 >40 jaar 1 >40 jaar ondernemingsraad van Energiewacht: Ontslag 55 Dhr. E. de Boer voorzitter Overlijden - Dhr. H. Adams vice-voorzitter FUR 3 Leeftijd Aantal medewerkers Dhr. E. van Wel Mevr. J.H. Edens secretaris lid Uitstroom: - 58 Per 31 december 2009: 305 Onderverdeling geslacht Aantal medewerkers Mannen 250 <20 jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar 27 >60 jaar 6 <20 jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar >60 jaar Dhr. W. Lint lid Dhr. H. Schiphof lid Dhr. D. Groeneboom lid Dhr. R. Meinster (Energiewacht Van der Hoek) lid Eens per vier weken vindt er overleg plaats tussen de Ondernemingsraad en de directie van Energiewacht. In 2009 heeft de Ondernemingsraad initiatiefvoorstellen ingediend of Vrouwen 55 advies uitgebracht ten aanzien van onder meer de volgende onderwerpen: Jubilea Dave de Boer Service Groningen Stad 1 12,5 jaar Huisvesting Arjan Hoogers Service Midden Drenthe 12,5 jaar Bedrijfseigen regelingen Jannie Koerts-Schepel Backoffice 12,5 jaar Alma Meis-Zuidema Facilitaire Dienst Magazijn 12,5 jaar Marcel Smilde Service Groningen Stad 1 12,5 jaar Derk Buter Service Noord Groningen 12,5 jaar Eric de Boer Verkoop Buitendienst 25 jaar Roelof Oosterloo Facilitaire Dienst - Magazijn 25 jaar Henk Hendriks Frontoffice 25 jaar Peter van der Kevie Management 25 jaar 22 23

13 Jaarrekening 2009 Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde balans per 31 december 2009 (na winstbestemming, in duizenden euro s) ACTIVA 31 december december 2008 PASSIVA 31 december december 2008 Vaste activa Immateriële vaste activa Goodwill (1) Materiële vaste activa (2) Bedrijfsgebouwen en terreinen Apparaten (verhuur) Inventaris en vervoermiddelen Materiële vaste activa in uitvoering Financiële vaste activa Vooruitbetaalde omzetbelasting (3) Nog te ontvangen leasetermijnen (4) Deelneming (5) Vlottende activa Voorraden (6) Onderhanden werk (7) Groepsvermogen Groepsvermogen (11) Voorzieningen (12) Ziektekostenverzekeringspremies Uitgestelde beloningen Garantieverplichtingen Voorziening latente belasting Langlopende schulden Langlopende schulden (13) Kortlopende schulden Handelscrediteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen (14) Kortlopende schuld kredietinstellingen (15) Overige schulden en te betalen bedragen (16) Vorderingen Handelsdebiteuren (8) Overige vorderingen (9) Liquide middelen (10)

14 Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening 2009 (in duizenden euro s) Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2009 Opgesteld volgens de indirecte methode (in duizenden euro s) Netto omzet (17) Mutatie onderhanden werk Som der bedrijfsopbrengsten Materialen en toestellen Bruto marge Salarissen en sociale lasten (18) Uitbesteed werk Afschrijvingen op immateriële vaste activa (19) Afschrijvingen op materiële vaste activa (20) Overige bedrijfskosten (incl. overige personeelskosten en inhuur uitzendkrachten) (21) Kasstroom uit operationele activiteiten Bedrijfsresultaat Afschrijvingen Mutaties in voorzieningen 74 - Veranderingen in werkkapitaal: Handelsdebiteuren Overige vorderingen Voorraden en onderhanden werk (316) (417) Handelscrediteuren (400) (227) Belastingen en premies sociale verzekeringen (113) (498) Overige schulden en te betalen bedragen (500) 192 (792) (463) Kasstroom uit bedrijfsuitoefening Betaalde en ontvangen rente (129) (219) Betaalde belastingen over de winst (934) (994) Kasstroom uit operationele activiteiten Bedrijfsresultaat Financiële baten en lasten (22) (129) (219) Resultaat voor belastingen Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen in immateriële vaste activa 0 (750) Investeringen in materiële vaste activa (3.555) (5.212) Desinvesteringen materiële vaste activa 62 2 Per saldo investeringen in financiële vaste activa (3.551) (2.804) Belastingen (23) Kasstroom uit investeringsactiviteiten (7.044) (8.764) Resultaat na belastingen Kasstroom uit financieringsactiviteiten Ontvangsten uit langlopende schulden Aflossing langlopende schulden 0 (12) Betaalde dividenden (1.038) (1.259) Inkoop en verkoop eigen aandelen (465) (174) Kasstroom uit financieringsactiviteiten (1.445) Netto kasstroom (7.163) 26 27

15 Geconsolideerde jaarrekening Activiteiten van de vennootschap en groep Valuta Voor een beschrijving van de belangrijkste activiteiten van de De geconsolideerde jaarrekening luidt in Euro s, hetgeen de vennootschap en de groep wordt verwezen naar het jaarverslag functionele en presentatievaluta van de groep is. pagina 7. Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening 2009 Algemeen Waarderingsgrondslagen De vennootschap heeft zowel de enkelvoudige jaarrekening als de geconsolideerde jaarrekening opgesteld volgens de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 Burgerlijk Wetboek. De jaarrekening is opgemaakt op 21 april Algemeen De toegepaste grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn, voor zover niet anders vermeld, gebaseerd op nominale waarde. Grondslagen voor consolidatie In de geconsolideerde jaarrekening worden opgenomen de financiële gegevens van Energiewacht BV en haar groepsmaatschappijen per 31 december van het boekjaar. Groepsmaatschappijen zijn rechtspersonen en vennootschappen waarin beslissende zeggenschap wordt uitgeoefend. De groepsmaatschappijen worden integraal geconsolideerd vanaf de datum waarop beslissende zeggenschap op de groepsmaatschappij is verkregen. De groepsmaatschappijen worden niet meer in de consolidatie opgenomen vanaf de datum waarop geen sprake meer is van beslissende zeggenschap. De posten in de geconsolideerde jaarrekening worden volgens uniforme grondslagen van waardering en resultaatbepaling vastgesteld. Immateriële vaste activa De immateriële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs verminderd met de cumulatieve afschrijvingen, danwel de lagere realiseerbare waarde (hier de hoogste van de bedrijfswaarde en opbrengstwaarde). Het afschrijven van de immateriële vaste activa geschiedt stelselmatig op basis van de geschatte economische levensduur met een maximum van 20 jaar. De economische levensduur en afschrijvingsmethode worden aan het einde van ieder boekjaar opnieuw beoordeeld. Het positieve verschil tussen de verkrijgingsprijs en het aandeel van de vennootschap in de reële waarden van de overgenomen identificeerbare activa en passiva op het moment van de transactie van een deelneming wordt als goodwill in de balans geactiveerd. Het toegepaste afschrijvingspercentage is: In de consolidatie zijn betrokken Energiewacht BV en haar 100% deelnemingen EGD Energiewacht Facilities BV te Assen, Loodgietersbedrijf Van der Hoek BV (handelend onder de naam Energiewacht Van der Hoek) te Spijkenisse en Van Loenen Installaties BV (handelend onder de naam Energiewacht Van Loenen) te Alphen aan den Rijn. Goodwill: 20% Materiële vaste activa De materiële vaste activa in eigen gebruik worden gewaardeerd tegen de kostprijs (verkrijgingsprijs), minus eventuele investeringssubsidies, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingsverliezen. In deze kostprijs worden de kosten van groot onderhoud opgenomen zodra deze kosten zich voordoen en aan de activeringscriteria is voldaan. De boekwaarde van de te vervangen bestanddelen wordt dan als gedesinvesteerd beschouwd en ineens ten laste van de winst-enverliesrekening gebracht. Alle overige onderhoudskosten worden direct in de winst-en-verliesrekening verwerkt. De afschrijving is lineair en gebaseerd op de verwachte gebruiksduur rekening houdend met de restwaarde. Indien de verwachting omtrent de afschrijvingsmethode, gebruiksduur en/of restwaarde in de loop van de tijd wijzigingen ondergaat, worden zij als een schattingswijziging verantwoord. Een materieel vast actief wordt niet langer in de balans opgenomen na vervreemding of wanneer geen toekomstige prestatie-eenheden van het gebruik of de vervreemding worden verwacht. De toegepaste afschrijvingspercentages zijn: Terreinen: 0% Bedrijfsgebouwen: 3,33% - 10% Verhuurde apparaten: 6,67% - 20% Inventarissen en vervoermiddelen: 20% Financiële vaste activa Hieronder is opgenomen de vooruitbetaalde belasting op financial lease contracten, de contante waarde van de nog te ontvangen leasetermijnen en de deelnemingen. Vooruitbetaalde belasting Dit omvat de op moment van verkoop te betalen omzetbelasting. De in de ontvangen leasetermijnen begrepen omzetbelasting wordt hierop in mindering gebracht. Contante waarde nog te ontvangen leasetermijnen Hieronder is opgenomen de contante waarde van de nog te ontvangen leasetermijnen. Op de nog te ontvangen leasetermijnen wordt in mindering gebracht een voorziening voor oninbare termijnen. Aflossingen worden berekend op basis van annuïteiten. Deelnemingen Deelnemingen waarin de vennootschap invloed van betekenis uitoefent op het zakelijke en financiële beleid worden tegen de vermogensmutatiemethode gewaardeerd. Overeenkomstig deze methode, worden de deelnemingen in de balans opgenomen tegen het aandeel van de vennootschap in de nettovermogenswaarde vermeerderd met haar aandeel in de resultaten van de deelnemingen vanaf het moment van verwerving, bepaald volgens de grondslagen zoals vermeld in deze jaarrekening. In de winst-en-verliesrekening wordt het aandeel van de vennootschap in het resultaat van de deelnemingen opgenomen. Deelnemingen waarin de vennootschap geen invloed van betekenis op het financiële en zakelijke beleid uitoefent, worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs danwel de lagere realiseerbare waarde. In de winst-en-verliesrekening wordt het dividend als opbrengst uit deelneming verantwoord. Het betreft een deelneming in Gasned BV te Tilburg

16 Geconsolideerde jaarrekening Voorraden De voorraden verbruiksmaterialen zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijzen (vaste verrekenprijzen). Op de waarde van de voorraden wordt in mindering gebracht een bedrag voor het risico van incourantheid. Onderhanden projecten De projectopbrengsten en projectkosten uit hoofde van onderhanden projecten worden als opbrengsten en kosten in de winst- en verliesrekening naar rato van de verrichte prestatie per balansdatum verwerkt, aangezien het resultaat van de onderhanden projecten op betrouwbare wijze kan worden ingeschat ( percentage of completion - methode). Als het waarschijnlijk is dat de totale projectkosten de totale projectopbrengsten zullen overschrijden, worden de verwachte verliezen onmiddellijk in de winst- en verliesrekening verwerkt. De projectkosten bestaan uit de directe projectkosten, de opslag voor kosten die toerekenbaar zijn aan projectactiviteiten in het algemeen en toewijsbaar zijn aan het project gebaseerd op het normale niveau van projectactiviteiten, en andere kosten die contractueel aan de opdrachtgever kunnen worden toegerekend, exclusief de rente op het vreemd vermogen. Uitgaven die verband houden met projectkosten die na de balansdatum tot te verrichten prestaties leiden, zijn als voorraden (onderhanden werk of vooruitbetalingen op voorraden) of als overlopende activa verwerkt indien het waarschijnlijk is dat ze in een volgende periode zullen leiden tot opbrengsten. Een voorziening voor verwachte verliezen voor een project wordt in mindering gebracht op de post onderhanden projecten. Tevens worden de gedeclareerde termijnen in mindering gebracht op de post onderhanden projecten. Het netto-bedrag per onderhanden project wordt verwerkt als actief of als schuld, indien het saldo van het onderhanden project een debet- respectievelijk creditstand vertoont. Vorderingen De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen, gebaseerd op individuele beoordeling van de vorderingen. Voorzieningen Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten worden afgewikkeld en waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten. De omvang van de voorziening wordt bepaald door de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen. Voor de ziektekostenverzekeringspremies van het voormalige Essent personeel is een voorziening gevormd. Dit omvat de, in de toekomst te betalen, werkgeversbijdrage van de ziektekostenverzekeringspremies van gepensioneerden. De premies zijn contant gemaakt tegen 4%. (2008: 4%) De voorziening uitgestelde beloningen omvat de toekomstige uitkeringen in het kader van jubilea en uittredingsvergoedingen. Deze voorziening is berekend op actuariële wijze. De uitkeringen zijn contant gemaakt tegen 4%. (2008: 4%) De voorziening garantieverplichtingen komt voort uit verstrekte garanties bij geleverde toestellen. De garantieverplichtingen zijn opgenomen tegen nominale waarde. De voorziening latente belastingen komt voort uit de verkoop van het pand te Assen en het pand te Veendam, deze is ultimo 2009 gewaardeerd tegen 25,5% vennootschapsbelasting en is gewaardeerd tegen nominale waarde. Grondslagen van resultaatbepaling Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de nettoomzet en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen, kosten. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. Intercompany-transacties Resultaten uit transacties met en tussen groepsmaatschappijen worden volledig geëlimineerd. Belastingen De belastingen worden berekend op basis van het verantwoorde resultaat, rekening houdend met fiscaal vrijgestelde posten en geheel of gedeeltelijk niet-aftrekbare kosten. Er is een fiscale eenheid aanwezig voor Energiewacht BV en EGD Energiewacht Facilities BV, deze vennootschappen zijn daarmee hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingschuld van de fiscale eenheid als geheel. Energiewacht Van der Hoek en Energiewacht Van Loenen zijn zelfstandig belastingplichtig

17 Geconsolideerde jaarrekening Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 2009 (in duizenden euro s, tenzij anders vermeld) ACTIVA Immateriële vaste activa Goodwill (1) Aanschafwaarde per 1 januari Cumulatieve afschrijvingen 20 Boekwaarde per 1 januari Afschrijvingen 10 Materiële vaste activa (2) Bedrijfsgebouwen Apparaten Inventarissen Vaste activa Totaal en terreinen verhuur en vervoer- in uitvoering middelen Aanschafwaarde 1 januari Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 1 januari Investeringen Vaste activa in gebruik genomen (6.677) 0 Desinvesteringen Afschrijvingen Boekwaarde per 31 december Boekwaarde per 31 december Bestaande uit: Aanschafwaarde per 31 december 50 Cumulatieve afschrijvingen 30 Bestaande uit: Aanschafwaarde 31 december Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 31 december Boekwaarde per 31 december De goodwill is ontstaan bij de activa passiva overdracht van Klooster installateurs BV te Spijkenisse in De goodwill wordt lineair afgeschreven op basis van de geschatte economische levensduur van 5 jaar. De materiële vaste activa in uitvoering betreft de tot en met 31 december 2008 gemaakte kosten van het nieuwe pand te Assen. Dit pand is medio maart 2009 in gebruik genomen

18 Geconsolideerde jaarrekening Financiële vaste activa Vooruitbetaalde omzetbelasting (3) Stand 1 januari Betaalde omzetbelasting Vervroegde aflossing (75) (80) Ontvangen omzetbelasting (618) (583) De onderverdeling van de nog te ontvangen leasetermijnen naar verschillende vervalmomenten is als volgt: Niet langer dan 1 jaar Langer dan 1 jaar, niet langer dan 5 jaar Langer dan 5 jaar Stand 31 december De onderverdeling van de vooruitbetaalde omzetbelasting naar verschillende vervalmomenten is als volgt: Niet langer dan 1 jaar Langer dan 1 jaar, niet langer dan 5 jaar Langer dan 5 jaar De niet-gegarandeerde restwaarde van de financial lease objecten die Energiewacht BV als lessor toekomt, bedraagt nihil. De onverdiende financieringsbaten bedragen ultimo (2008: ) De bruto-investering is het totaal van de minimumleasetermijnen verhoogt met de niet-gegarandeerde restwaarde. Dit geeft het bedrag weer dat gedurende de looptijd onvoorwaardelijk kan worden opgeëist. De aansluiting tussen de bruto-investering en de contante waarde van de toekomstige minimumleasetermijnen is als volgt: Bruto-investering Contante waardefactor toekomstige minimumleasetermijnen Nog te ontvangen leasetermijnen (4) Stand 1 januari Toename nieuwe contracten Aflossingen (2.050) (1.884) Vervroegde aflossingen (360) (355) Stand 31 december Contante waarde toekomstige minimumleasetermijnen De onderverdeling van de bruto-investering naar verschillende vervalmomenten is als volgt: Niet langer dan 1 jaar Langer dan 1 jaar, niet langer dan 5 jaar Langer dan 5 jaar Voorziening oninbare leasetermijnen (434) (374) Stand 31 december Deelneming (5) Betreft deelneming Gasned BV Er is geen mutatie in de waarde van de deelneming geweest

19 Geconsolideerde jaarrekening Vlottende activa Voorraden (6) Magazijngoederen Af: voorziening voor risico s als veroudering, waardevermindering en incourantheid (185) (143) Overige vorderingen (9) Onder overige vorderingen zijn opgenomen: Nog te factureren omzet Nog te verwachten bonussen Diversen Er is een bedrag van van de voorraadwaarde verwerkt als materialen en toestellen in de winst- en verliesrekening. Onderhanden werk (7) De projectopbrengsten zijn volgens de percentage of completion methode verantwoord. Voor het bepalen van het percentage gereedheid is uitgegaan van het aantal bestede manuren. In totaal is een bedrag van (2008: 0,-) aan opbrengsten uit hoofde van onderhanden projecten over het boekjaar verantwoord. Er zijn geen bedragen door de opdrachtgevers ingehouden op de termijnfacturen. De post onderhanden projecten in opdracht van derden verantwoord onder de post Onderhanden werk is als volgt te specificeren: Liquide middelen (10) Kas 3 7 Bank Er bestaan geen belangrijke beperkingen inzake de beschikbaarheid van geldmiddelen. Ze staan ter vrije beschikking. Verantwoorde project opbrengsten Handelsdebiteuren (8) Nominale waarde uitstaande vorderingen Af: Voorziening voor het risico van oninbaarheid (1.246) (800)

20 Geconsolideerde jaarrekening PASSIVA Groepsvermogen (11) Voor een specificatie van het eigen vermogen wordt verwezen naar de toelichting op de vennootschappelijke jaarrekening. Voorzieningen (12) Het verloop van de voorzieningen kan als volgt worden weergegeven: Aan de kredietinstelling zijn de volgende zekerheden verstrekt: Hypotheekrecht op pand Assen Aan derden verhuurde en ter beschikkinggestelde verwarmings- en warmwatertoestellen Vorderingen uit hoofde van bedrijf of beroep Inventaris en bedrijfsuitrusting Voorraden IZR Uitgestelde Garantie Latente Totaal Beloningen verplichtingen belasting Stand per 1 januari Dotaties Onttrekkingen 6 6 Stand per 31 december Deze voorzieningen hebben overwegend een langlopend karakter. Langlopende schulden (13) Financiering Eind oktober 2008 is een nieuwe financiering overeengekomen met de Friesland Bank. Eind december 2008 is de hypotheekakte op het nieuwe pand te Assen gepasseerd. De nieuwe financiering is geëffectueerd begin De nieuwe financiering bestaat uit een kredietfaciliteit tot 14,5 miljoen en twee hypothecaire leningen: een aflossingsvrije lening van 3 miljoen en een lening van 3,5 miljoen met kwartaalaflossingen van ingaande 1 april 2010, zijnde 1 jaar na in gebruikname van de nieuwbouw. De overeengekomen rente voor de leningen en kredietfaciliteit is 1 maands Euribor verhoogd met een opslag van 0,6%. De opslag bij de kredietfaciliteit wordt jaarlijks herzien op basis van een leverage ratio, dit is het verhoudingsgetal tussen de netto rentedragende schulden en het operationeel bedrijfsresultaat voor afschrijvingen, interest en belastingen. Het verloop van de langlopende schulden kan als volgt worden weergegeven Stand 1 januari Aflossingen 7 12 Ontvangsten Stand 31 december De onderverdeling van de langlopende schulden per 31 december 2009 naar verschillende vervalmomenten is als volgt: Niet langer dan 1 jaar 132 Langer dan 1 jaar, niet langer dan 5 jaar 700 Langer dan 5 jaar

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011 , SOEST inzake de jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2011 2 Winst- en verliesrekening over 2011 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2012 28 augustus 2012 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2012 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Jaarverslag 2013

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Jaarverslag 2013 VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 2 3 Fiscale positie 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 5

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE

JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE Haarlem, juni 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012 AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN Jaarverslag 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 5 5 Directieverslag 6 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Jaarverslag 2014

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Jaarverslag 2014 VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 2 3 Fiscale positie 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 5

Nadere informatie

JAARREKENING 2016 STICHTING REIS MET JE HART

JAARREKENING 2016 STICHTING REIS MET JE HART JAARREKENING STICHTING REIS MET JE HART 1 BALANS PER 31 DECEMBER (na verwerking van het verlies) 31 december 31 december ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) 27.731 27.897 Vlottende activa 27.731

Nadere informatie

Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg

Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg INHOUDSOPGAVE bij het financieel verslag 2010 pagina JAARVERSLAG Algemeen 4 JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2010 7 en 8 2.

Nadere informatie

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens Jaarstukken 2011 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 20 april 2012 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting 2 Balans per 31 december 2011 (Bedragen x 1.000) (na resultaatbestemming)

Nadere informatie

Rafaël Nederland te Giessenlanden. Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015

Rafaël Nederland te Giessenlanden. Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015 Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 2 Financiële positie 3 Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 5 2 Winst-en-verliesrekening over 2014 7 3 Toelichting op de jaarrekening

Nadere informatie

Tussentijds rapport 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010. Voorbeeldrapport VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Tussentijds rapport 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010. Voorbeeldrapport VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Tussentijds rapport 1 januari t/m 30 juni Voorbeeldrapport VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE Voorbeeldrapport VOF T.a.v. de firmanten Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Pagina 1. Accountantsrapport

Nadere informatie

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vbl Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2014 / 30-6-2014 #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vlg Vinc Vastgoed Management I B.V., Rotterdam

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening (x 1.000)... 3 2.1 Balans per 31 12 2016 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012 Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina BESTUURSVERSLAG 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-22 mei 2017 1.1 Balans per 31 december 2016 (Na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste

Nadere informatie

Stichting Omroep Landgraaf

Stichting Omroep Landgraaf Stichting Omroep Landgraaf T.a.v. Het Bestuur Felix Ruttenstraat 16 6372KV Landgraaf KvK-nummer: 4172374 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 215 Inhoud JAARREKENING Financiële positie JAARSTUKKEN 215 JAARREKENING

Nadere informatie

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Instituut Fondsenwerving gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 1 4. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 1 4. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 1 4 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:21 mei 2015 I N H O U D S O P G A V E : PAGINA Jaarrekening: -Balans per 31 december 2014 4 -WInst en verliesrekening per 31 december

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE

JAARVERSLAG 2014 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE JAARVERSLAG 2014 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE Haarlem, juni 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Financieel Verslag 2014 Stichting Mama Watoto

Financieel Verslag 2014 Stichting Mama Watoto Financieel Verslag 214 Stichting Mama Watoto 1 Inhoud Jaarrekening Balans per 31 december 214 5 Winst-en-verliesrekening over 214 7 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 1 Overige gegevens

Nadere informatie

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014 Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage Samenstellingsverklaring 4 Voorwoord 5 Resultaten 6 Ondertekening van de rapportage 7 Jaarstukken 2014 Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2013

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2013 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening 2013 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening

Nadere informatie

CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015

CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015 CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein 20 5651 GR Eindhoven Publicatierapport 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Eindhoven, dossiernummer 17175918 Vastgesteld door de Algemene Vergadering van

Nadere informatie

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015 STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina VERKORTE JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten over 2014 5 3

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa

Vaste activa Materiële vaste activa 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (voor winstbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 375.365 504.356 Vlottende activa Voorraden 50.210 20.111 Vorderingen 105.994

Nadere informatie

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam Stadserf 1 3112 DZ INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 Kasstroomoverzicht 2015 4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

STICHTING LOKALE OMROEP IN DE GEMEENTE ELBURG TE ELBURG. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING LOKALE OMROEP IN DE GEMEENTE ELBURG TE ELBURG. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING LOKALE OMROEP IN DE GEMEENTE ELBURG TE ELBURG Rapport inzake jaarstukken INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 1 Algemeen 3 2 Resultaat vergelijking en analyse 4 3 Meerjarengegevens 5 4 Financiële

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2012

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2012 , SOEST inzake de jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2012 2 Winst- en verliesrekening over 2012 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-3 mei 2016 1.1 Balans per 31 december 2015 (Na resultaatbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

PERIODIEKE RAPPORTAGE. AE Beheer B.V., Groningen. Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

PERIODIEKE RAPPORTAGE. AE Beheer B.V., Groningen. Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 PERIODIEKE RAPPORTAGE AE Beheer B.V., Groningen Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 INHOUD Pagina PERIODIEK VERSLAG 1 Balans per 30 juni 2011 3 2 Winst- en verliesrekening over 1 januari 2011

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Jaarrapport 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Jaarrapport 2016 Haarlem Jaarrapport 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2016 5 2 Winst-en-verliesrekening over

Nadere informatie

Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over 2012.

Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over 2012. FINANCIEEL VERSLAG BESTUURSVERSLAG OVER Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over. Ondertekening van de jaarrekening Schipluiden, 6 november

Nadere informatie

Voorbeeld Kapsalon Mevrouw J.A. Speld Markplein 45 3361 EA SLIEDRECHT

Voorbeeld Kapsalon Mevrouw J.A. Speld Markplein 45 3361 EA SLIEDRECHT Kapsalon Mevrouw J.A. Speld Markplein 45 3361 EA SLIEDRECHT INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Resultaten 4 Financiële positie 5 Jaarstukken 2008 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2008 8

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2014 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 21 mei 2015 Jaarstukken 2014 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 21 mei 2015 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014 Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 15-07-2015. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande Jaarrekening 2013 Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg 57 2671MT Voorblad 0 Inhoud Opdracht 2 Resultaatvergelijk 3 Financiele positie 5 Grondslagen 7 Balans 9 V en W 11 Materiele activa

Nadere informatie

boekhouding - belastingen - bedrijfsadvies Jaarverslag 2014 Stichting 070watt Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE

boekhouding - belastingen - bedrijfsadvies Jaarverslag 2014 Stichting 070watt Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE Jaarverslag Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE T.a.v. Mevr. H. Weisfelt Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE Voorburg, 30 september 2015 Geachte mevrouw Weisfelt Dit rapport bevat de resultaten

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2010 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Jaarverslag van de directie 4 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2010 tot en met

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 29 juni 2016. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Interim Jaarrekening 2016

Interim Jaarrekening 2016 Interim Jaarrekening 2016 BrightPensioen Coöperatief U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: 65983351 Rapport inzake de interim jaarrekening december 2016 Inhoudsopgave JAARREKENING 2016

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 2011 EV HAARLEM. Haarlem, 7 april 2015 - 1 - STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47

JAARVERSLAG 2014 2011 EV HAARLEM. Haarlem, 7 april 2015 - 1 - STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47 JAARVERSLAG 2014 STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47 2011 EV HAARLEM Haarlem, 7 april 2015-1 - INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Resultaat 4 3 Financiële positie 5 4 Kengetallen

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving:

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: Jaarrekening BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: 60880651 Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave JAARREKENING 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 3 WINST- EN

Nadere informatie

Xior Group NL B.V. te Antwerpen

Xior Group NL B.V. te Antwerpen Xior Group NL B.V. te Antwerpen Publicatierapport over de periode 1 oktober 2015 tot en met 10 december 2015 Opmerking: De vennootschap is per 11 december 2015 verdwenen als gevolg van een fusie met Xior

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013 , SOEST inzake de jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2013 2 Winst- en verliesrekening over 2013 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

STICHTING RIQQ TE DIEREN. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING RIQQ TE DIEREN. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING RIQQ TE DIEREN Rapport inzake jaarstukken 2014 Aan het bestuur van Stichting RIQQ Postbus 322 6950 AH Dieren Kenmerk Behandeld door Datum 001000 A.P.W. Oud 9 maart 2015 Geachte directie, Hierbij

Nadere informatie

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2014

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2014 Hilversum Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 2 Resultatenanalyse 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten over 2014 5 3 Grondslagen voor waardering

Nadere informatie

STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE Rapport inzake jaarstukken 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Resultaat 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Stichting "De Binnenvaart" Hooikade 10 3311 CD Dordrecht. Rapport inzake jaarstukken 2012. INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG

Stichting De Binnenvaart Hooikade 10 3311 CD Dordrecht. Rapport inzake jaarstukken 2012. INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Resultaat 3 JAARREKENING Stichting "De Binnenvaart" Hooikade 10 3311 CD Dordrecht Rapport inzake jaarstukken 1 Balans

Nadere informatie

SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016

SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016 SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG 11 3542CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Woerden, dossiernummer 24396392. Vastgesteld door de algemene vergadering d.d. 14 augustus

Nadere informatie

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2016 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 30 maart 2017 Jaarstukken 2016 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 6 april 2017 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

DUINWEIDE I INVESTERINGEN N.V. TE ALPHEN AAN DEN RIJN. Rapport inzake jaarstukken 2014

DUINWEIDE I INVESTERINGEN N.V. TE ALPHEN AAN DEN RIJN. Rapport inzake jaarstukken 2014 DUINWEIDE I INVESTERINGEN N.V. TE ALPHEN AAN DEN RIJN Rapport inzake jaarstukken 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG Fiscale positie 2 JAARREKENING Balans per 31 december 2014 4 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d.

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 26 juni 2017 Inhoudsopgave 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

JAARREKENING 2012/2013

JAARREKENING 2012/2013 JAARREKENING 2012/2013 Stichting Kunstmaand 1 BALANS PER 31 MAART 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA 31 maart 2013 31 maart 2012 Materiële vaste activa (1) Inventaris 6.342 8.700 VLOTTENDE ACTIVA Voorraden (2) Gereed

Nadere informatie

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen Jaarrekening 2015 Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Balans 5 3 Winst en verliesrekening 6 4 Toelichting op de

Nadere informatie

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2014

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2014 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening 2014 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Zorgboerderij Den Hoet. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2012

Stichting Zorgboerderij Den Hoet. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2012 Stichting Zorgboerderij Den Hoet gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2012 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt

Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt - 1 - BALANS PER 31-12-2014 (bedragen in euro s) ACTIEF 31 december 2014 31 december 2013 Toelichting Vaste

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART

JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na verwerking van het verlies) 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) 27.897 27.897 Vlottende activa

Nadere informatie

Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden van Ostrica B.V. te INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2015 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op

Nadere informatie

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving:

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: Jaarrekening BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: 60880651 Rapport inzake de jaarrekening 2016 Inhoudsopgave JAARREKENING 2016 3 BALANS 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

Stichting ITvitae Learning gevestigd te Amersfoort. Jaarrekening over het boekjaar 9 december 2013 tot en met 31 december 2014

Stichting ITvitae Learning gevestigd te Amersfoort. Jaarrekening over het boekjaar 9 december 2013 tot en met 31 december 2014 Stichting ITvitae Learning gevestigd te Amersfoort Jaarrekening over het boekjaar 9 december 2013 tot en met 31 december 2014 Inhoudsopgave Pagina Rapport Algemeen 2 Resultaten 3 Financiële positie 4 Fiscale

Nadere informatie

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Tussentijds verslag per 30 juni 2016

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Tussentijds verslag per 30 juni 2016 VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN Tussentijds verslag per 30 juni 2016 Geen Geen Geen Geen Geen Geen Geen Geen Geen Geen accountantscontrole accountantscontrole accountantscontrole accountantscontrole

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan LM Amstelveen

Jaarrekening Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan LM Amstelveen Jaarrekening 2016 Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan 87 1183LM Amstelveen INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Balans 5 3 Winst en verliesrekening 6 4 Toelichting op de balans

Nadere informatie

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2013 27 juni 2014

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2013 27 juni 2014 STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK Rapport inzake jaarstukken 2013 27 juni 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina VERKORTE JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 4 2 Staat van baten en lasten over 2013 5 3

Nadere informatie

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Jaarstukken 2011 Jaarrekening 9 Balans per 31 december 2011 10 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2015 4 2 Staat van baten en lasten over 2015 6 3 Kasstroomoverzicht 2015

Nadere informatie

Stichting Sprint Schiedam Westvest BW Schiedam. Jaarrekening 2016

Stichting Sprint Schiedam Westvest BW Schiedam. Jaarrekening 2016 Westvest 26 3111 BW Schiedam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 2 Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 4 Financieel Verslag Bestuursverslag 6 Jaarstukken 2016 Balans per 31 december 2016 8 Staat

Nadere informatie

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012 Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht Rapport inzake de jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring 1 Algemeen 2 Resultaten 2 Financiële positie 3 Jaarrekening Balans

Nadere informatie

WALDO STICHTING TE ODIJK. Jaarrekening 2013. 9 januari 2015

WALDO STICHTING TE ODIJK. Jaarrekening 2013. 9 januari 2015 WALDO STICHTING TE ODIJK Jaarrekening 2013 9 januari 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Ontbreken van de verklaring 2 3 Resultaat 3 4 Financiële positie 4 JAARREKENING 1 Balans

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2015 1 BALANS PER 31 OKTOBER 2015 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 oktober 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

STG. ERFGOEDCENTRUM TONGERLOHUYS. Rapport inzake jaarstukken 2016

STG. ERFGOEDCENTRUM TONGERLOHUYS. Rapport inzake jaarstukken 2016 STG. ERFGOEDCENTRUM TONGERLOHUYS Rapport inzake jaarstukken 2016 Roosendaal, 28 maart 2017 Dit rapport omvat 13 pagina's (exclusief specificaties) INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Bestuursverslag 4 1 BALANS

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Museum Drachten, Drachten

Jaarrekening 2014 Stichting Museum Drachten, Drachten Jaarrekening 2014 1 Balans per 31 december 2014 2 Exploitatierekening over 2014 3 Toelichting op balans en exploitatierekening Overige gegevens 2 Balans per 31 december 2014 Activa 2014 2013 Materiële

Nadere informatie

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel CiRoPack Holding B.V. gevestigd te Heiloo Publicatiestukken 2014 Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 37119367 Inhoudsopgave Pagina Enkelvoudige publicatiestukken Enkelvoudige balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting AL HOEDA WA NOER Vlaggemanstraat LA Rotterdam. Jaarrekening 2012

Stichting AL HOEDA WA NOER Vlaggemanstraat LA Rotterdam. Jaarrekening 2012 Vlaggemanstraat 11 3038 LA Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Samenstellingsverklaring 4 Voorwoord 5 Resultaten \ Financiële positie 8 Ondertekening van de accountantsrapportage 10

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XII CV te Groningen. Over de periode 11 december 2007 t/m 30 juni 2008

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XII CV te Groningen. Over de periode 11 december 2007 t/m 30 juni 2008 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed XII CV te Groningen Over de periode 11 december 2007 30 juni 2008 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 11 december 2008 30 juni 2008 3 2 Balans per 30 juni 2008

Nadere informatie

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Tussentijds verslag per 30 juni 2015

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Tussentijds verslag per 30 juni 2015 VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN Tussentijds verslag per 30 juni 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 30 juni 2015 5 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen

Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 141.403 83.813 Vlottende activa Vorderingen 56.120 115.269 Liquide middelen

Nadere informatie

Tussentijdse cijfers / voor publicatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Tussentijdse cijfers / voor publicatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam Tussentijdse cijfers 01-01-2016 / 30-06-2016 voor publicatiedoeleinden van te INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2016 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op de balans 6

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. C.V. S2 Vastgoed VI te Groningen

HALFJAARVERSLAG. C.V. S2 Vastgoed VI te Groningen HALFJAARVERSLAG C.V. S2 Vastgoed VI te Groningen Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 Doordat er geen halfjaarverslag is gemaakt over 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 zijn in dit verslag geen

Nadere informatie

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2013

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2013 Hilversum Jaarrapport 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 2 Resultatenanalyse 3 FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 4 2 Staat van baten en lasten over 2013 5 3 Grondslagen

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA JAARREKENING 2016 BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2016 ---------------- 31-12-2015 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 5.375 6.875 MATERIËLE

Nadere informatie

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming)

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) 1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa Referentie 31 december 2015 31 december 2014 (in euro's) Vaste activa 4.5.1 Materiele vaste activa 381 8.420 Vlottende activa

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2014

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2014 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2014 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Stichting Meeromroep gevestigd te Hoofddorp. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Meeromroep gevestigd te Hoofddorp. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Meeromroep gevestigd te Hoofddorp Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Accountantsverslag 1.1 Samenstellingsverklaring 1 1.2 Resultaten 2 2. Jaarrekening 2.1 Balans per

Nadere informatie

Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen

Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste activa - 1.375 Materiële vaste activa 121.931 176.592 Vlottende activa 121.931

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na verwerking van het resultaat) ACTIEF 31.12.2016 31.12.2015 MATERIËLE VASTE ACTIVA 5.184.551 4.292.292 VOORRADEN 362.102 439.375 VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA 175.528

Nadere informatie