Onze Vader Ronald Weinland Preek gegeven op 26 September 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onze Vader Ronald Weinland Preek gegeven op 26 September 2009"

Transcriptie

1 Onze Vader Ronald Weinland Preek gegeven op 26 September 2009 We zullen binnenkort de Verzoendag vieren, zoals ik al vermeldde in de mededelingen (begint morgenavond) en deze dag stelt de éénwording met God voor. Eenheid in dit leven. En daarna vieren we laatste deel van Gods plan, het Loofhuttenfeest en de Laatste Grote Dag. Het is belangrijk dat we op deze Sabbat ons richten op de Ene die al dit mogelijk gemaakt heeft. Onze Vader, in de Hemelen. Dat is de titel van deze preek: Onze Vader. Wij zijn zo gezegend. De Almachtige God heeft ons zo rijk gezegend. Het is ongelofelijk, als we ons focussen op dat soort dingen. Wij zijn gezegend dat wij Zijn plan, Zijn doel, Zijn manier van leven, de waarheid van het leven, Zijn groot doel voor ons leven en Zijn Familie mogen zien/weten. Wij zijn zo gezegend dat wij Hem kunnen zien. Want als Hij ons niet getrokken had, ons geroepen heeft zouden wij God niet kunnen zien, konden we dat plan, het doel niet begrijpen. We zullen ons dus richten op de dingen die Hij, God Almachtig, ons laat zien, en ons duidelijker heeft laten zien de afgelopen jaren. Onze Vader heeft ons vanaf het begin ons zo liefgehad. Dat is ontzagwekkend. Zo vaak, als mensen in de Kerk geroepen hebben, hebben ze het moeilijk. Laten we het zo zeggen, moeilijk met het begrijpen van het begin van Gods liefde. Omdat wij zijn liefde gelijk stellen met de menselijke liefde en God is zo niet. God is zo barmhartig, zo geduldig, zo vol van liefde. Zijn weg is liefde er staat in Johannes, hij beschrijft God als God is liefde. En dat woord is agape, dat is de liefde die van God komt. En in andere verzen in de Bijbel, prachtig, hoe dat beschreven wordt in de Bijbel. Het wordt uitgelegd als een opofferende liefde. De mensheid liefhebben is een gevende liefde. Dat werd tot uiting gebracht in het leven van Jezus Christus. Die liefde, tot het punt van zelfopoffering. Het is ontzagwekkend, als je God begint te zien, tot het punt komen dat we God beter en beter leren kennen naarmate we groeien. Nogmaals, God heeft ons zo liefgehad, vanaf het begin, voor wij zelfs bestonden. Ontzagwekkend om te begrijpen. Laten we ons herinneren aan Zijn doel vanaf het begin. Het is goed om bepaalde zaken door te nemen. Het is goed dat we ons hierop richten, voordat we naar het Loofhuttenfeest gaan. Voordat we de Verzoendag ingaan, Het Loofhuttenfeest en uiteindelijk de Laatste Grote Dag. En de dingen die in de toekomst liggen en zullen gebeuren. Het proces van een nieuwe wereld, een nieuw tijdperk. Laten we naar Jesaja 45 gaan. We zullen ons richten op bepaalde zaken, zodat we een sterkere focus hebben op God Almachtig als we deze Feesten beginnen te vieren. Onze houding, de geest die wij moeten hebben, als de het Feest gaan vieren, moet dankbaar zijn. Dankbaarheid aan God Almachtig voor wat Hij ons geeft, wat Hij mogelijk heeft gemaakt voor een ieder van ons. Het is dus belangrijk voor ons dat wij ontzag hebben voor de Almachtige God. Jesaja 45: 5 Ik ben de Here ik heb het altijd zeer gewaardeerd, zoals Mr HWA, dit voorlas want in de Statenvertaling wordt er een andere ouderwetse taal gehanteerd.. maar je vertaalt het automatisch in je geest naar moderne taal. Zoals de mensen in Europa, als de preek gegeven wordt, vooral als ik daar ben er zijn een paar mensen die het heel moeilijk hebben met de Engelse taal Ze horen het in het Engels maar zeggen het in het Nederlands ze vertalen automatisch, direct. Ongelofelijk dat je dat kan, want ik kan dat niet. Maar in het Engels kan ik dat doen van het Oude Engels naar het moderne Engels. Dit woord hier, als je het woord GOD ziet, of HERE.. het is het zelfde woord door de hele Bijbel heen. En het is het woord voor Jaweh. Mr. HWA vertaalde dit altijd direct, sprak het uit als de Eeuwige. Nogmaals, er staat; Ik ben de Here want dat betekent dat woord Jaweh, de Zelfstandig Bestaande, De Eeuwige... en er is geen ander; Onze Vader 1

2 buiten Mij is er geen God. en dat woord God hier is het woord voor Elohim. We zullen zometeen naar andere dingen kijken, die ons zullen helpen te begrijpen waarom God dit woord gegeven heeft aan de Israëlieten. Waarom Hij zo n uniek, apart woord heeft gebruikt dat zoveel problemen met vertalen heeft gegeven. Zelfs in Genesis,.. het is zo lastig om sommige dingen te vertalen, wat God zegt. Het is namelijk een meervoudsvorm. Zij hebben het raar en niet goed vertaald. De mens begrijpt het plan van God niet. Ze begrijpen waarom God gekozen heeft woorden hebben zo n diepe betekenis. Het brengt de gedachte over. Als ik denk aan het woord van God, het gaat over de geest van God, het wezen van God en God brengt deze dingen over aan ons in woorden. Woorden zijn heel belangrijk, vooral met God, het woord van God, de waarheid van God. Hij zegt dus: en er is geen ander; er is geen ander! buiten Mij is er geen God ( geen Elohim). Uniek woord hier, want het betekent dat er geen God familie is. Er is geen familie van God buiten Mij. Waarom zegt Hij dit? Waarom zegt Hij het op deze manier? Ja, Hij heeft een plan en een doel, Hij wil dat wij het begrijpen, Hij wil dat begrijpen dat er inderdaad een plan is voor een familie, maar er zijn bepaalde redenen waarom, vooral met de Israelieten,.. als je teruggaat naar Genesis en Exodus, waar geschreven staat hoe God met Mozes werkte. De eerste 5 boeken zijn voornamelijk verzameld en samengesteld door Mozes en diegenen die met hem waren toen. De dingen die zij bewaard hebben en opgeschreven, zodat ze deel zouden uitmaken van de Bijbel. En dit woord heeft zo n diepe betekenis. Daar zijn verschillende redenen voor. God wil dat we de belangrijkheid inzien van een Familie, een Eeuwige Familie. Maar in het begin en in het verleden was er maar 1 in die Familie: Jaweh, dat bedoelt Hij hier. Er is er maar 1: en er is geen ander in Elohim ; buiten Mij is er geen God (Elohim) Ik gordde u, hoewel gij Mij niet kendet, 6 opdat men het wete waar de zon opgaat en waar zij ondergaat, dat er buiten Mij niemand is; Ik ben de Here, en er is geen ander, dit is ontzagwekkend, wat we besproken hebben in de afgelopen jaren, beginnende in Omdat God ons tot een bepaald punt heeft gebracht, om zo n fundamentele waarheid te begrijpen. Iets dat Hij voor ons verborgen had gehouden, niet gegeven had. Omdat.. niet dat Hij wel, Hij heeft dat wel gedaan Wij kunnen de waarheid van God niet begrijpen, zien, totdat Hij het aan ons onthult. En er zijn bepaalde dingen die God verborgen wilde houden. Niet onthullen. Net zoals met Pinksteren, dat is een enorme strijd geweest voor Gdos kerk. En dat is gebruikt en misbruikt in het verleden, door diegenen die de dingen wilden verdraaien en verzieken. Diegenen die dingen willen veranderen gebruiken het excuus van Pinksteren door te zeggen ach, als Pinksteren moest veranderen, dan zijn er misschien nog andere dingen die moeten veranderen, en dit is een van de zaken waar wij ook naar moeten kijken ze misbruiken dit excuus dus om iets anders te doen Ongelofelijk wat wij allemaal meegemaakt hebben. God heeft dat verborgen gehouden voor Mr. HWA. Hij had Mr. HWA niet het begrip gegeven dat Pinksteren op een Zondag gevierd moest worden. Wij hebben jaren in de Kerk gedacht dat het op een Maandag gevierd moest worden. Omdat.. God leidde Mr HWA uit de protestantse wereld, naar de waarheid. Zijn achtergrond was heel protestants. En gedurende 50 jaar heeft God voor de Kerk de waarheid hersteld. Want in het Sardes tijdperk was er geen kennis meer van de waarheid, behalve dan 3 waarheden. Ongelofelijk. Maar dat geldt ook voor ons. Er zijn dingen die God niet onthuld had. Wij waren nog niet volledig van de 3eenheid af. Mr HWA wist dat er geen 3eenheid bestond. Mr. HWA wist dat de Heilige Geest geen wezen is maar de kracht van God Almachtig. Maar wat hij, Mr. HWA, niet gegeven was om te begrijpen, was dat Jezus Christus niet altijd bestaan had. Dat Jezus Christus altijd bestaan heeft, is een onderdeel van het geloof in de 3eenheid. Jezus Christus, God en dat wezen de Heilige Geest dat is iets dat altijd bestaan heeft en het is niet waar! De Heilige geest heeft wel altijd bestaan, want het is de kracht van God, het is geen wezen. Maar Jezus Christus heeft een begin: menselijk leven. En daarna in de God Familie. God onthult dat er niemand anders is geweest dan Hijzelf. Alleen Jaweh Elohim: Ik ben de Here, en er is geen ander, Laten we verder gaan met vers 18: Want zo zegt de HERE, die de hemelen geschapen heeft dit is heel duidelijk: Jaweh heeft de Hemelen geschapen, dat is God Almachtig. Die God Elohim zelf. Omdat er maar Een in die Familie was, Hij is Degene die dat gedaan heeft. Die de Onze Vader 2

3 aarde geformeerd heeft, en Die ze gemaakt heeft, Hij heeft ze bevestigd, Hij heeft ze niet geschapen, dat zij ledig zou zijn, dit is een apart woord, in het Hebreeuws is dat tohu. maar heeft ze geformeerd, opdat men daarin wonen zou: er was een doel vanaf het begin. Er was leven op deze aarde en God heeft vanaf het begin de aarde op een unieke manier geschapen. Dat leidde tot het begrip dat God aan Mr HWA gaf, dat er een grote oorlog is geweest, wat Satan gedaan heeft en de rebellie die er plaatsvond, dat de aarde verwoest werd. Als we in Genesis lezen, lezen we in welke staat de aarde was. En toen begon God de dingen om te vormen. Zodat er weer leven zou kunnen zijn op de aarde. Er staat dus dat God de aarde in het begin zo niet had geschapen. Het is niet geschapen in tohu. maar heeft ze geformeerd, opdat men daarin wonen zou: Ik ben de HERE (Jaweh is de Eeuwige) en er is geen ander. (statenvertaling) Laten we nog een vers bekijken, in Jesaja 40, een paar hoofdstukken terug. Jesaja 40: 28 daar staat: Weet gij het niet? Hebt gij niet gehoord, dat de eeuwige God, de HEERE, de Schepper van de einden der aarde, noch moede noch mat wordt? God wordt noch moede, noch mat. Hij is niet zoals de mens Er is geen doorgronding van Zijn verstand. Dat kan je niet, dat kan je niet! Zelfs met de Bijbel kunnen mensen God niet zoeken en begrijpen! Ze kunnen het doel van God niet begrijpen. Daarom zijn er zoveel religies. Dat is zo ongelofelijk om te begrijpen, er zijn duizenden ideeën en overtuigingen over God in deze wereld. Komen allemaal uit dit boek, het OT en het NT en men kan God niet begrijpen, tenzij God het in je geest geeft, het je openbaar. Het is geestelijk: en het begrip hiervan is het resultaat van God geest die het je openbaart. Er staat dus: Er is geen doorgronding van Zijn verstand. Om de wegen van God te kennen, de geest van God,.. tenzij God het je onthult. En dan zijn we bij machte om maar een klein gedeelte te snappen, een heel klein gedeelte. Daarom heb ik zoveel ontzag en sta ik versteld van de waarheid en de realiteit dat binnen de God Familie, eens de God Familie tot stand gebracht is, niet alleen maar de en niet diegenen die later toegevoegd zullen worden, als resultaat van het millennium, niet diegenen die door de Grote Witte Troon zullen komen (miljarden mensen) maar nadat de gehele God Familie tot stand gebracht is, zal de Familie blijven leren, in alle eeuwigheid. God is zo groot en machtig! We zullen blijven leren in alle eeuwigheid. Wij kunnen dat niet bevatten, echt waar niet. Nogmaals, we gaan het Feestseizoen in, en we moeten nadenken over de pracht van de dingen om ons heen, die wij zovaak als vanzelfsprekend beschouwen. De mens, wij beschouwen de pracht van alles wat om ons heen is, als vanzelfsprekend. De dingen die God fysiek geschapen heeft, die ons meer volheid des levens geven. Kleur, kleur je ogen kunnen de pracht om ons heen zien. Dingen die, na een tijdje, zo vanzelfsprekend worden. Wij denken niet aan God, dat God ons dat gegeven hebben, dat wij dat kunnen zien. Alles wat er is heeft God ons gegeven, maar wij mensen, naarmate de tijd verstrijkt is dit allemaal als vanzelfsprekend voor ons. Ik houd zo van de architectuur hier in Arizona. Overal waar wij komen,.. we zien zoveel dingen in deze wereld die uniek en apart zijn. Ik sta versteld van de snelwegen hier, en de rotsen die er zouden kunnen vallen, maar het is allemaal zo schoon en mooi. Allerlei verschillende kleuren die men heeft gebruikt, indiaanse ontwerpen.. in de architectuur. Van de stammen die hier in dit gebied leefden. Die grote cactus, hoe heten ze? Ik kan het niet zeggen Sequoria? Seworra? Suworrel? Lijkt het ergens op.. ik kan het niet uitspreken, het is zo n groot geval (cactus) met grote armen, niet? Je ziet ze in oude wildwest films, ze zijn gigantisch groot, groter dan een paard, of een paard met ruiter. Ze zijn veel groter. In ieder geval, je ziet ze langs de snelweg en ze hebben ze betrokken bij alles wat er rond de snelweg staat. En de kleuren.. zijn uniek.. echt passend bij dit deel van de wereld. En als jij in dit gebied woont, dan is het makkelijk om het vanzelfsprekend te vinden. Ik weet dat de mensen dat hier vinden. Maar dat zouden wij niet moeten doen. Wij moeten het waarderen in deze periode van het jaar zie je hier meer dingen in bloei staan dan ik ooit gezien heb... prachtig, planten, bloemen geschenken van God aan ons, om van te genieten, ze zijn prachtig. Wat we ook doen, we moeten God daar elke dag voor danken. Voor de dingen die mensen, als we niet oppassen, vanzelfsprekend beginnen te vinden. Want dat is zo makkelijk te doen, de dingen vanzelfsprekend vinden. Vooral gedurende het Feest moeten we daarover nadenken. De preek op de 1 ste Dag, gegeven door Terry Wrozek (is vooraf opgenomen) als welkomst preek op het Feest. Het gaat over je Onze Vader 3

4 verblijden op het Feest. En als je over dingen nadenkt die God ons gegeven heeft ongelofelijk. En die preek gaat daar ook over, de belangrijkheid daarvan, dankbaar zijn en erkennen dat wat wij hebben, God ons gegeven heeft. Het is zo groots, echt waar. En dat maakt je Feest zoveel rijker en prettiger. Laten we teruggaan naar Genesis 1 en kijken naar het begin, de dingen die in verband staan met Jesaja, wat we juist gelezen hebben. Genesis 1: 1 dit zijn grootse, ontzagwekkende dingen, als we nadenken over deze dingen, die in de Bijbel geschreven staan. Als we deze dingen lezen. Wij begrijpen het maar de wereld niet. De wereld weet niet dat de wereld niet jaar geleden begonnen is. Er zijn mensen, die zo religieus verward zijn en zich tegen de wetenschap verzetten, en de wetenschap verzet zich tegen hen, omdat zij denken dat het een bende idioten is, omdat zij denken dat de wereld nog maar jaar geleden geschapen is. Het enige wat je moet doen is even kijken. Ik moet denken aan iemand, een dienaar.. die zover ging (in denken en erover spreken) hij zei dat God fossielen geschapen had zodat mensen allerlei problemen zouden hebben, zodat ze konden geloven wat ze wilden geloven. Wat een idioot. Ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel. Hij keek naar de dingen en zei dat God de dingen zo geschapen had, zodat de mens erover zou struikelen. Niet dat de mens ervan kon leren de werkelijkheid is dat er oceanen waren op sommige plaatsen waar ze nu niet meer zijn. Toen ik klein was konden wij haaientanden zoeken in Kansas. Dat lag onder water. Je kon de kustlijn zien. Door hoe het land was, de topografie. Als het geregend had, op plaatsen waar er veel krijt was, werd dat weggespoeld en kon je haaientanden vinden. Ze hebben dino s gevonden daar. Allerlei botten die ze naar de universiteiten hebben gebracht om te bestuderen. In Kansas, Op het land waren landdieren en in het water? Raad eens? Dat waren vissen! Ik moet denken aan een bepaalde vis, die ze hebben in de universiteit van Hays, Kansas. Er hangt een enorm grote vis aan de muur, met een kleine vis erin. Een vis in een vis, de botten daarvan hebben ze gevonden. Prehistorisch. De wetenschap kent de waarheid niet en al de religies in deze wereld begrijpen de waarheid niet en dus raken bekvechten ze met elkaar, dat doen zg religieuze mensen ze proberen te bewijzen dat de aarde nog maar jaar bestaat, dat God de aarde jaar geleden geschapen heeft. Hoe stom is dat, hoe zielig. De wetenschap en de waarheid van God vullen elkaar aan, als de mens het toch eens kon zien. Maar ze kunnen het niet zien. Maar jij kan het begrijpen omdat je begrijpt wat er hier in Genesis 1 staat. In den beginne het is EEN begin, niet DEN beginne.. In EEN begin schiep God Elohim de hemel en de aarde. 2 De aarde het gaat over een bepaald begin, God heeft het allemaal geschapen, vers 2 de aarde nu was woest en ledig hier hebben we zojuist in Jesaja over gelezen, dat Hij het de aarde zo niet geschapen heeft. Die woorden betekenen tohu en bohu in Hebreeuws. En in Jesaja staat dat God de aarde zo niet geschapen heeft. Hij heeft de aarde geschapen zodat ze bewoond kon worden. Maar er gebeurde iets, en.. in Genesis staan een aantal hoofdstukken die een hele lange periode van tijd beschrijven. Als je bij Mozes aankomt, hele lange periodes van tijd worden er in die paar hoofdstukken beschreven. De mensen begrijpen dit niet. Want er staat heel veel niet beschreven. Dus gooien mensen hun eigen ideetjes ertussen maar zij begrijpen niet dat er iets miljoenen jaren geleden gebeurd is, waardoor de aarde uit haar baan ging, de zon, het zonlicht.. de zon was er nog steeds, is er ook die miljarden jaren geweest, maar het zonlicht kon de aarde niet meer bereiken. Er was geen leven meer mogelijk op deze aarde, het was net een nucleaire winter. Er was van alles in de atmosfeer zodat het licht de aarde niet meer kon bereiken. Daarom staat er beschreven wat God deed, waarom bepaalde dingen deed, het land, de zee, zodat de aarde weer bewoond kon worden. Hij deed dit gedurende een bepaalde periode (6 dagen) en rustte op de 7 e Dag. Maar de aarde bestond al, de aarde was er al. 2 de aarde nu was woest en ledig of beter vertaald: de aarde nu werd woest en ledig en duisternis lag op de vloed, en de Geest Gods (Elohim) zweefde over de wateren. Alles wat je hier leest over God, in het begin, dat is Elohim. Jesaja schrijft dat er maar Een is en niemand anders, er is alleen Jaweh Elohim, dat weten wij. Ongelofelijk wat voor ideeën hierdoor naar boven komen. en de Geest Gods (Elohim) zweefde over de wateren. 3 En God zeide: Er zij licht; en er was licht. Het was niet zo dat er nergens geen licht was Ik moet denken over waar men nu licht ziet.. Onze Vader 4

5 ik kan dat niet bevatten 14 miljard lichtjaren verwijderd. Dat kan miljarden en miljarden jaren geleden geschapen zijn en het licht bereikt nu pas de aarde.. Ik kan dat niet bevatten. Dat er licht is, dat je kan zien door de Hubble telescoop. lichtdeeltjes, ik weet niet hoe ik het moet uitdrukken. Vanaf de tijd dat het daar vertrokken is, vanaf die zon of melkwegstelsels de zonnen in die melkwegstelsels, miljarden of hoeveel sterren er ook zijn en dat het 14 miljard jaar nodig heeft om de aarde te bereiken.. Ik kan daar niet bij! Dingen die bestaan, het uithouden en zijn en blijven bestaan zolang God het in stand houdt. Ongelofelijk. De macht van de Almachtige God, van de Eeuwige God en Hij zegt dat Hij al hun namen kent. Ik heb eens een preek gegeven op een Loofhuttenfeest, jaren geleden.. over dat soort dingen. Als je bij machte zou zijn om alle namen van de sterren op te noemen en je er zoveel per seconde zou kunnen opnoemen alle melkwegstelsels die men ziet, miljarden sterren in elk melkwegstelsel dan heb je miljarden jaren nodig om ze allemaal op te noemen. God Almachtig heeft ze gecreëerd en Hij kent al de namen. Wow! In ieder geval wij kunnen dat soort dingen niet bevatten. En Hij onderhoudt het allemaal, door Zijn Kracht. 4 En God Elohim zag, dat het licht goed was, en God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis. 5 En God noemde het licht dag, en de duisternis noemde Hij nacht. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de eerste dag. Het had te maken met de aarde, de rotatie van de aarde, dingen die God aan het onderscheiden was (dag en nacht), de tijd instelde, dat wordt heel duidelijk als we verder lezen. Het is belangrijk dat we vers 14 lezen. Alles had een groter doel, daar draait het allemaal om. Het leidt hiernaar: En God zeide: Dat er lichten zijn aan het uitspansel des hemels om scheiding te maken tussen de dag en de nacht,dag en nacht en waarom Hij dit deed, de manier waarop Hij het deed, een tijdscyclus. Hij zegt: en dat zij zijn tot tekenen een aantal Sabbatten geleden hebben wij verzen in Psalmen gelezen, over op de Trompet blazen op de nieuwe maan. Het gaat over het is maar éénmaal per jaar dat er op de Trompet geblazen kan worden, het is een Hoog Dag, het Trompettenfeest. Dat is altijd zo, jaar na jaar na jaar. Op die dag, elk jaar. en dat zij zijn tot tekenen en tot gezette tijden, en tot dagen en jaren! we gaan hier meer over horen op de Feest, Laatste Grote Dag. Ook Mr. Wrozek haalt deze verzen ook aan. Over dit woord in Leviticus. Het is belangrijk dat we dit heel goed begrijpen, want God gaat ons meer onthullen, meer zal toegevoegd worden aan de 50 ste Waarheid, zoals ik al gezegd heb. Er staat dus: en tot gezette tijden, en tot dagen en jaren! gezette tijden zijn vastgestelde tijden, zoals er staat in Leviticus, waar God ons de Sabbat en de Heilige Dagen geeft, de jaarlijkse Sabbatten en hoe we de tijd moeten tellen. Dat God bepaalde dingen vastgesteld heeft, zeer specifiek, zodat Zijn mensen, altijd, ten alle tijden zouden kunnen weten wanneer samen te komen, in een Heilige samenkomst. Wanneer ze voor God moeten komen. En omgang hebben met God hebben op de 1 ste plaats. En als dat mogelijk is, ook samenkomen, omgaan met elkaar.. omdat dat in de Kerk van God op dit moment niet altijd zo eenvoudig is, door de verstrooiing die er gebeurd is. Nu is het meer en meer mogelijk voor mensen om samen te kunnen komen, op allerlei plaatsen.. samenkomen op de Sabbat en de Heilige Dagen enzovoorts. En in het verleden is dit niet zo geweest. En door de groei die er geweest is, kunnen de mensen samenkomen en de ervaring opdoen van omgang met elkaar, op Sabbat of de Heilige Dagen. En daar moet je zo veel mogelijk gebruik van maken! Met elkaar, echt waar! Dat gebied God ons om te doen. Wij moeten dat doen. Ik heb gehoord dat plaatsen zijn waar men dit niet doet. Vooral als je nieuw bent, ik begrijp dat sommigen van jullie zover weg wonen dat het onmogelijk is en teveel kost dat is ok. Maar als je de mogelijkheid hebt, of een keertje dan moet je proberen dit te doen en dat is goed en gezond (geestelijk) voor je! Begrijp dat deze dingen apart gezet zijn als vastgestelde tijden. Het zijn afspraken die wij moeten nakomen, met God. Het is net als een agenda. Er zijn bepaalde dagen die wij apart moeten zetten: de Sabbat, de Heilige dagen wanneer het Verzoendag is, wanneer het Loofhuttenfeest begint, wanneer het eindigt en wanneer de Laatste Grote Dag is En dat is de betekenis hiervan. Daarom heeft God de dingen tot stand gebracht vanaf het begin, zodat wij vastgestelde tijden (afspraken) zouden hebben. tot dagen en jaren! En tijden. Laten we naar Leviticus 23 gaan, en hier nog aan toevoegen, omdat, nogmaals, wij dit heel goed zouden weten. Voor het Loofhuttenfeest, vanaf het begin, de 1 ste preek die je zal horen, gaat hier Onze Vader 5

6 een heel klein beetje over, tot de laatste preek die je zal horen,.. zal een toevoeging zijn aan dit alles. Leviticus 23: 1 dan zullen we teruggaan naar Genesis en verder gaan met het verhaal. 1 De HERE sprak tot Mozes: 2 Spreek tot de Israëlieten en zeg tot hen: De feesttijden des HEREN, het woord is niet Feesttijden! Omdat mensen het niet begrepen, toen deze woorden vertaald werden zij wisten dat de context over Gods Feesten ging maar dit woord hier is niet het woord voor feesttijden. En toch hebben zij dit domweg zo vertaald, en is nergens anders zo vertaald dan hier in Leviticus 23. De mens begrijpt het niet en voegt dus zijn eigen ideeën toe. Omdat jij niet begrijpt en snapt waar het allemaal over gaat. Dit woord moet zijn vastgestelde tijden. Het is niet hetzelfde woord, als gebruikt wordt voor Feest van Ongezuurde Broden, de andere Feesten. Dat is een heel specifiek woord. Als je het hebt over feesten en feest dat is een ander woord in het hebreeuws. Dit woord hier betekent vastgestelde tijden. Om samen te komen. Samenkomen, voor Gods mensen, op een bepaalde locatie. Daar gaat het over: vastgestelde tijden, een afspraak. De feesttijden/vastgestelde tijden des HEREN dit zijn dus Gods vastgestelde tijden. Dat is wat God hier zegt: die gij zult uitroepen als heilige samenkomsten, zijn mijn niet het woord feesttijden maar vastgestelde tijden. God zegt dat het Zijn tijden zijn die Hij ons gegeven heeft. Daar gaat het in Genesis 1 over. Hij zegt dat alles in de hemelen, alles een bepaalde rotatie moet hebben, zodat we deze afspraken kunnen hebben met God: vastgestelde tijden, afspraak met God. En wij komen dan samen, voor God. Dan gaat het verder: 3 Zes dagen mag arbeid verricht worden, maar op de zevende dag zal er een volkomen sabbat zijn: een heilige samenkomst; generlei arbeid zult gij verrichten, het is een sabbat voor de HERE in al uw woonplaatsen. 4 Dit zijn de vastgestelde tijden des HEREN, niet feesttijden! Dit ZIJN de vastgestelde tijden des HEREN heilige samenkomsten, een bevolen samenkomst, we moeten voor God verschijnen. En als je dat alleen kan doen door een preek te downloaden met je computer.. of via een CD of tape ernaar luisteren, omdat het je weken daarna wordt opgestuurd je komt nog altijd voor God en je sprokkelt bijeen wat je bijeen kan sprokkelen, ongeacht welke mogelijkheden (computer, CD speler, bandje ) je hebt. En als er een samenkomst is, dichtbij, dan doe je je uiterste best om er te zijn, zodat je er daar naar kan luisteren, en extra voordeel ontvangt door de samenkomst met broeders. En de omgang die daarmee gepaard gaat. Heilige samenkomsten, die gij uitroepen zult op de daarvoor waarom gebruiken ze hier het woord Feesttijden niet? Het is hetzelfde woord bepaalde tijd. Vastgestelde tijden. Ze konden het woord feesttijden niet gebruiken uitroepen op de daarvoor bepaalde feesttijden?? Jij ziet het, weet het, zij wisten het. Uitroepen op de daarvoor bepaalde tijd. En dat is wat wij doen. Op de Verzoendag spreken wij over de betekenis van de Verzoendag. Op de Laatste Grote Dag zul je een preek horen die gaat over de betekenis van de Laatste Grote Dag. Op Pinksteren horen we over de betekenis van het Pinksterfeest. Ongezuurde Broden hetzelfde! We horen de betekenis van de dagen. Dat is wat God ons zegt te doen, op de daarvoor bepaalde tijd. Gedurende de Sabbat,.. gaat het over het woord van God, het plan van God, het doel van God, al de dingen die God inspireert om aan Zijn mensen te geven, zodat ze geleid kunnen worden, onderwezen en gedirigeerd. 5 In de eerste maand, op de veertiende der maand, in de avondschemering, is het Pascha voor de HERE. Een begin! Dit is geen Hoog Dag, maar het is een vastgestelde tijd, een belangrijk begin.. want God plan ik houd van de manier waarop God doet wat Hij doet. Alles wat Hij geeft is volgens een bepaalde volgorde. Alles is zo duidelijk met Gods geest en alles begint met het Pascha, begint met Jezus Christus. Dat is het begin! Je kan het plan van God niet ingaan, zonder Pascha, zonder Jezus Christus. Je kan niet beginnen met het uit de zonden komen. Je kan niet de dingen die met Ongezuurde Broden te maken hebben aanpakken, je kan Gods geest niet ontvangen, de wet niet, Je kan het begrip van Pinksteren niet ontvangen, alle dingen die gegeven zijn alles van Gods plan, en het begint allemaal met Pascha. 6 En op de vijftiende dag van deze maand is het feest dit is het woord Feest! Niet vastgestelde tijden! Het is ongelofelijk, weet je.. de dingen die God ons onthult. Iets anders om God dankbaar voor te zijn, om te weten dat de Grote God die ons de mogelijkheid gegeven heeft de dingen te zien die anderen niet zien. Er is geen enkele religie, behalve diegenen die in de verstrooiing zijn.. of diegenen die deze dingen hebben ontvangen via Mr HWA. Er zijn mensen die Mr HWA bestudeerd hebben, de dingen die hij geschreven heeft en ze hebben er voor zichzelf bepaalde Onze Vader 6

7 dingen uitgehaald, wat zij willen onderwijzen en wat ze niet willen. Over het algemeen onderwijzen ze de Sabbat, anders hadden zij geen kerk meer om dit aan te onderwijzen. Want diegenen die op zondag samenkomen die komen nog altijd samen op zondag maar ze pikken er bepaalde dingen uit, van de waarheid, bepaalde dingen beginnen ze te zien en toe te geven dat ze waar zijn maar niet alles! Want de waarheid moet van God komen. Sommige kennis die bepaalde mensen in de wereld hebben die men onderwijst.. dat was niet het geval 50 jaar geleden, of 60, of 80 of 100 jaar geleden Laten we teruggaan naar Genesis en verder lezen. Genesis.. er zijn zoveel dingen waar we God dankbaar voor kunnen zijn gedurende dit Feest seizoen. Altijd eigenlijk, altijd dankbaar zijn maar er iets meer aandacht aan besteden dan, meer dankbaar zijn aan onze Vader in de hemel, Hij is onze Vader! Hij is onze God, maar Hij is onze Vader en Hij wil dat we weten dat Hij een unieke relatie met ons wil, daarnaar verlangt. Echt waar. Terug naar Genesis 1: 26 En God zeide: Laat Ons mensen maken naar ons beeld, hier is het dus lastig vertaald. Ik denk dat bijna iedereen van jullie het nu beter begrijpen dan voor de verandering die er gemaakt is, dit was namelijk heel moeilijk, door wat er daarvoor in de Kerk onderwezen werd en God had het ons nog niet gegeven. Door het woord ons.. lijkt het net of er iemand spreekt, wie spreekt er tegen wie? Laat ons mensen maken naar ons beeld Wie? Er is er meer dan één bij betrokken en daarom lijkt het meer geloofwaardigheid te geven aan het feit dat er 2 wezens in de God familie zouden zijn en tegen elkaar zeiden laat ons mensen maken naar ons beeld Nee, dit is geen gesprek! Er vindt geen gesprek plaats tussen 2 wezens in de God Familie. Wat er staat in Jesaja is de waarheid: er is alleen Jaweh Elohim en er is niemand anders! Er is niemand anders, en zo is het geweest in alle eeuwigheid. Er is niets dat bestond en wij kunnen dat, nogmaals, niet beginnen te begrijpen wat dat betekent. Totdat God begon te scheppen, en Hij begon eerst geestelijk te scheppen, niet fysiek, geen fysiek rijk. Hij schiep niet eerst fysieke dingen. Hij schiep geestelijke dingen! Dingen die in de geestelijke wereld kunnen gezien worden, die ik niet kan bevatten. Dingen die over Zijn majesteit gaan, over Zijn macht. En toen begon Hij levende wezens te scheppen, in het geestenrijk, geestelijk, het engelenrijk. En later schiep Hij fysieke dingen en daarover staat geschreven dat de engelen juichten van vreugde, toen zij de dingen begonnen te zien die God fysiek aan het scheppen was, in dit Universum, dit kunnen wij niet bevatten. Waar is het einde ervan? Dat probeert men uit te zoeken door middel van de Hubble telescoop. Het is net zo stom en bekrompen, in het menselijk denken, als een hele lange tijd geleden, toen mensen met een schip gingen en bang waren dat ze van de aarde zouden vallen. De wereld zou ergens ophouden en ze zouden eraf vallen. Ze waren bang! Ze waren bang om te ver weg te gaan, met hun zeilboten, te ver van het land, zodat je het land niet meer kon zien. ze waren zo bang dat ze ergens van de aarde zouden vallen, verdwijnen zouden en sterven. Ze hadden geen enkel idee van het feit dat de aarde rond is. Maar een paar mensen wisten dit wel, vooral diegenen die in God geloofden. In ieder geval ongelofelijk. En vandaag de dag, willen wij het einde vinden, net alsof we ons in een doos bevinden, of een cirkel misschien zitten we middenin een cirkel.. Waar wat is er aan de andere kant? O, daar heb ik niet aan gedacht, we kunnen niet begrijpen, wat er aan de andere kant is. Als wij tegengehouden worden door iets In ieder geval, de mens kan dit niet eens beginnen te begrijpen, op welke manier dan ook. En als je dat wel doet ben je een dwaas, dwaas voor God, echt waar. De dingen zijn zo groots/uitgestrekt, wij kunnen ze niet eens beginnen te begrijpen. net zoals de mogelijkheid om dit te vertalen: laat ons mensen maken naar ons beeld het is een meervoudsvorm. Het betekent familie en een familie bestaat niet alleen maar uit één iemand. Dat maakt God vanaf het prille begin duidelijk! Zijn Familie bestaat niet uit maar één persoon maar vanaf het begin is dit wel zo geweest. Hij was de enige die in die Familie was, Jaweh Elohim en Hij zegt dat er niemand anders was. En dan openbaart Hij het wonder aan de mens: het doel voor de mens: om Zijn Familie uit te breiden met miljarden mensen. Maar vanaf het begin, in de eeuwigheid, is er maar één Jaweh Elohim. Een Grote Eeuwige God die altijd bestaan heeft. Maar Een! Hij zegt dat in Zijn plan en doel wat Hij heeft voor Elohim, de Familie, dat ze er op een bepaalde manier zullen uitzien, ze zullen op Hem lijken. Jezus Christus werd gemaakt naar het beeld van God. De Familie God zal ook naar dat beeld gemaakt worden. Ongelofelijk is het. Wij Onze Vader 7

8 moeten het hele verhaal begrijpen en zien dat dit een moeilijke, lastige vertaling is. Maar hoe omschrijf je dat? Als onze gelijkenis naar Zijn gelijkenis! als onze gelijkenis, opdat zij heersen dus nogmaals, wie zei dit? over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt. 27 En God/Elohim schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen. Hij? God? geslachten? Het zijn woorden, taal. God.. God wil dat wij Hem begrijpen, dat Hij onze Vader is. Daarom geeft Hij de Kerk in deze fysieke wereld dingen die wij kunnen begrijpen en bevatten over God, tot op een bepaald punt. Hij is de Schepper, van Hem komt al het leven en Hij spreekt over de Kerk: dat zij de Moeder van ons allen is. Dingen die wij kunnen leren, in deze fysieke wereld, over God. Geven ons een dieper begrip en waardering. Genesis 2: 1 omdat ik net vroeg: wie schiep er? Het is heel duidelijk! 4 Dit is de geschiedenis van de hemel en de aarde, toen zij geschapen werden. Ten tijde, dat de HERE God aarde en hemel maakte, het is heel duidelijk: Jaweh Elohim maakte de hemel en de aarde. Een wezen deed dit! In vers 7 toen formeerde de HERE God de mens weet je nog dat Hij zei: laat ons mensen maken het zijn niet 2 wezens die met elkaar spreken, het is alleen Jaweh Elohim. Het gaat over wat er zal gebeuren in de Familie. Hij gebruikt het woord Elohim vanaf het begin, om ons te onthullen wat Zijn plan en doel voor de mensheid is. Waarom er een schepping is. Het is Elohim, daarom gebruikt Hij dat woord. toen formeerde de HERE God Jaweh Elohim de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus; alzo werd de mens tot een levend wezen. Laten we een paar verzen teruggaan, naar Genesis 2: 1 Alzo werden voltooid de hemel en de aarde en al hun heer. Als het woord hemel gebruikt wordt, gaat het niet over de onmetelijkheid van het Universum, dat is dat bestaat miljoenen, miljarden jaren wij hebben geen idee. Maar Hij heeft het over de aarde. en het woord, de term hemel.. er worden 3 hemelen beschreven in de context van de Bijbel. De atmosfeer rond de aarde, waarin wij kunnen ademen. Dan is er de dat wat buiten de atmosfeer is, waar je de sterren, planeten enz. kan zien.. de hemelen. En dan is er Gods hemel, de hemel waar Gods troon is. En dat is niet fysiek. Ik snap niet hoe dat zit maar ik geloof het! Ik weet dat het er is, wat dat ook betekent. 1 Alzo werden voltooid de hemel en de aarde het gaat niet om Gods hemel. Het gaat niet over de hemel, in het Universum. Het gaat over de hemel rondom de aarde, alles waar het uit bestaat, de zuurstof, de andere gassen.. de wolken, wat er daar ook is.. Maar in het begin waren deze dingen er niet..en er veranderde iets tijdens Noach s leven. 2 Toen God op de zevende dag het werk voltooid had, dat Hij gemaakt had, rustte Hij op de zevende dag van al het werk, dat Hij gemaakt had. 3 En God zegende de zevende dag en heiligde die, Hij heeft die dag apart gezet vanaf het begin der tijden die dag! Het irriteert me zo als ik denk aan wat Satan later heeft gedaan. Denkende.. met zijn perverse geest, de mens misleidend, zodat men dacht dat je die dag kon veranderen naar een andere dag. God heeft deze dag geheiligd, apart gezet, vanaf het begin! Deze vastgestelde tijd, waarop de mens voor God moet komen en over Hem leert en dan kwam Satan langs en.. met zijn ideeën dat het de 1 ste dag van de week moest zijn. Ongelofelijk. In ieder geval, er staat 3 En God zegende de zevende dag en heiligde die, voor heilig gebruik en doel, dat betekent heiligen : apart zetten voor heilig gebruik en doel. Dat is de betekenis van deze dag. 4 Dit is de geschiedenis van de hemel en de aarde, toen zij geschapen werden. Dat betekent niet toen dit geschapen werd, het gaat over wat Hij deed op de 6 dagen en de 7 de dag. Ten tijde, dat de HERE (Jaweh Elohim) God aarde en hemel maakte, nogmaals, de hemelen rond de aarde, de atmosfeer, het firmament, het licht scheidende, het licht kon weer naar de aarde komen, alles weghaalde wat dit daarvoor had tegengehouden.alles weghalend wat het licht had tegengehouden, zodat het licht niet op aarde kon doordringen. Onze Vader 8

9 7 toen formeerde de HERE God de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus; alzo werd de mens tot een levend wezen. 8 Voorts plantte de HERE God een hof in Eden, in het Oosten, en Hij plaatste daar de mens, die Hij geformeerd had. 9 Ook deed de HERE God allerlei geboomte uit de aardbodem opschieten, begeerlijk om te zien en goed om van te eten; en de boom des levens in het midden van de hof, benevens de boom der kennis van goed en kwaad. 15 En de HERE God nam de mens en plaatste hem in de hof van Eden om die te bewerken en te bewaren.. wij moeten leren van deze dingen. God wil dat wij de dingen verzorgen, bijhouden, die Hij ons geeft. Dat wij het bijhouden, prachtig houden, datgene wat Hij ons geeft. Dat moeten wij doen. Wij moeten het onderhouden, onderhouden de dingen die Hij ons geeft, die Hij ons in bezit geeft. Wij kunnen van die dingen leren. Daarom heb ik het al eerder gehad over het maakt mij niet uit of ik weet dat er morgen iets zou gebeuren met onze tuin. Dat het vernietigd zal worden door iets wat er in de atmosfeer gebeurt, of iets anders, en dat alles zou opbranden. Maar tot die dag onderhoud ik mijn tuin, maak ik het mooier, datgene wat God ons gegeven heeft. God draagt ons op dat te doen, echt waar. Dus moeten wij het onderhouden. En dat is prachtig en plezierig om te zien. En vandaag, toen wij over de snelweg reden hier, was ik stomverbaasd over hoe men hier snelwegen onderhouden. Je ziet geen vuil rondslingeren. Misschien hebben jullie hier veel wind, ik weet het niet, of misschien doen ze hun werk hier heel goed. Ik denk dat ze hier heel goed hun werk doen. Als ik denk aan grote steden één van de schoonste grote stad waar ik ooit geweest ben is Sydney, in Australië. Je wandelt er rond, en de straten zijn schoon. Je ziet er geen vuil rondslingeren, zoals op zoveel plaatsen. Mensen hebben het altijd over hoe romantisch Parijs is Ik vind het net een beerput. Ik zal het beschrijven zoals de stad op mij overkomt: het stinkt er! Het is verschrikkelijk. En er ligt overal vuil er is niets romantisch aan. Als je de metro neemt.. het ruikt overal naar urine want dat is daar ook overal aanwezig. Ze doen er niets aan om het te onderhouden, mooier te maken. Misschien eens per jaar, dat weet ik niet. Ik maak maar wat grapjes.. maar als je ooit de kans krijgt om naar Parijs te gaan, doe het niet, wacht op het millennium, ok? De Fransen zullen dit niet graag horen in ieder geval, er zijn heel veel steden die enorm smerig zijn. Hier in de Verenigde Staten, heel veel steden zijn gewoon smerig, wij onderhouden ze niet. Als je de grens over gaat naar Canada, het verschil is als dag en nacht. Zij hebben meer de britse mentaliteit. De tuinen, prachtig, hoe ze alles onderhouden, bloemen planten,...dingen die ze hier in Amerika niet doen, want dat zou veel te veel belastinggeld kosten, en de politici stoppen dit liever in hun eigen zak. Verziekte wereld. Alle volken hebben allerlei andere ideeën over sommige van deze dingen, maar het is prachtig als mensen zorg dragen, onderhouden, wat God hen gegeven heeft. Echt waar, het is ongelofelijk. Ik heb een groot respect voor één gedeelte van Europa, waar ik doorheen gereden ben en het blijft me zo helder in de geest. Er is één bepaalde plaats in Europa die boven alle anderen uitsteekt. En je zou het niet zeggen, maar het is Duitsland. Het is prachtig! Ze onderhouden het, ze maken het mooi. Ze onderhouden wat ze hebben, het is ongelofelijk, je kan er niet omheen. Ik stond ervan versteld. Als je het vergelijkt met andere landen, als je er doorheen rijdt. Sommigen zijn beter dan anderen Ik moet denken aan Holland/Nederland.. ze onderhouden het heel goed, echt waar. Prachtig om door het landschap te rijden, ze zijn er trots op. Die 2 landen, Duitsland en Holland, zijn me opgevallen, van alle landen in Europa. Want als je naar Engeland gaat, vooral in en rondom Londen smerig, smerig, smerig! Excuses aan jullie die daar wonen, maar je weet hoe dat gaat, in een grote stad. Veel grote steden zijn zo omdat de mensen zich er niets van aantrekken. Ze gooien hun vuil op de straat en het kan hen niets schelen. Excuses voor mijn doordrammen, maar ik moet denken aan de mensheid: wat een prachtige wereld, het millennium, waar we bijna in kunnen gaan. Als uiteindelijk de mensen de dingen zullen gaan onderhouden, mooie dingen, zodat anderen er ook van kunnen genieten. Het is niet alleen voor onszelf, wat wij hebben, maar het is ook voor anderen, zodat zij ervan kunnen genieten. Wat een prachtig iets, als mensen de juiste mentaliteit zullen hebben, zodat de volgende persoon die na hen in de toiletten komt ook een schoon toilet aantreffen. Niet smerig zoals op veel plaatsen vandaag de dag. Snap je? De mensen trekken zich er niets van aan, dat ze smerig zijn en de dingen smerig maken. Onze Vader 9

10 Laten we verder gaan. God geeft ons dingen om te onderhouden en Hij zegt ook hoe we er zorg voor moeten dragen, voor datgene wat Hij ons gegeven heeft. Onderhoud het en draag er zorg voor, maar de mens is daar niet goed in! Exodus 20 een ander gedeelte van de Bijbel, God brengt de kinderen Israëls in de woestijn, nadat Hij ze uit Egypte gehaald had, om hen Zijn wetten te geven. Zijn manier van leven. Dit is een gedeelte van het verhaal, we springen er midden in. 1 Toen sprak God dit is het woord voor Elohim Waarom gebruikt God dit woord? Hij onthult bepaalde dingen hier, bij de berg Sinaï, Hij geeft de 10 geboden. 1 Toen sprak God al deze woorden: 2 Ik ben de HERE, Jaweh uw God uw Elohim, Ik ben de Eeuwige, de Zelfstandige bestaande, uw Elohim, uw God Familie. Waarom wordt dit woord hier gebruikt op deze manier? God wil, vanaf het begin, dat wij begrijpen dat wij een familie zullen zijn. En dit wordt geopenbaard in de Bijbel. Maar hier onthult Hij Zijn wetten. Hele speciale woorden worden hier gebruikt, laten we ze lezen. die u uit het land Egypte, (geleid heb) dat is belangrijk, waarom Hij dit woord hier gebruikt. Ik ben de HERE Ik ben uw God Familie, Ik ben uw familie, dat zegt Hij hier (op krachtige wijze) uit het diensthuis, geleid heb Ik ben degene die dat gedaan heeft. 3 Gij zult geen andere goden Elohim? Gods? Gij zult geen andere Elohims voor mijn aangezicht hebben wat bedoel je? Hoe kan je een andere Elohim hebben? Door wat Hij zegt: Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben hier is God in het meervoud vertaald (goden) en het woord is altijd hetzelfde woord: Elohim, Elohim, Elohim. Hij zegt: gij zult geen andere God Familie hebben dat zegt Hij eigenlijk voor mijn aangezicht hebben. waarom zegt Hij dit? Ik ga wat extra tijd uittrekken om u te vertellen waarom. Het land waar ze uit gehaald waren, had hun geest zo vervuild met alle rotzooi die er in Egypte was. Ongelofelijk om sommige religieuze ideeën te begrijpen die uit die cultuur kwamen, die achtergrond, en de wereld in gingen. Als je kijkt naar allerlei verschillende religies, ze hebben hetzelfde offer.. de perverse, verdraaide geest van Satan. Hij is degene die alle naties misleid heeft. En dus, bepaalde dingen gingen van natie naar natie. Er zijn dingen die uit Egypte kwamen en ze veranderden bepaalde dingen, in hun eigen taal, eigen cultuur, eigen ideetjes, de Assyriërs veranderden dus bepaalde dingen, de Grieken en je vindt deze dingen dus terug in allerlei culturen, in de geschiedenis. Maar ze kwamen uit Egypte. Ik wil een paar dingen lezen je kan ze overal op het internet vinden, zoek Egypte op en de goden van Egypte enz. Het is interessant om te zien, wat er over bepaalde dingen gezegd wordt. Ik wil een aantal van deze dingen lezen vandaag, ze zullen de impact sterker maken. De eerste Familie de familie waar alle mensen op aarde vanaf stammen, was van de aarde god Geb. Het gaat over Egyptische goden. En zijn vrouw Noet, de hemelgodin, zij hadden een tweeling, Sjoe is de luchtgod, en de zus Tefnut is de watergodin (warme dauw en vocht). Voor zij kinderen hadden waren zij uit elkaar, opdracht van de zonnegod Ra. En Geb huilde om zijn verlies en zijn tranen maakten de zeeën en de oceanen van deze wereld. Als je denkt aan de achterlijke ideeën die Satan de mensen liet geloven, vanaf het begin van de tijd, ideeën die ze liever geloofden dan God. Ik moet denken aan diegenen die na de vloed gekomen zijn, Egypte is daarna gekomen. En de ideeën van Egypte en de achterlijke zonen die alles hadden meegemaakt, en nooit God geëerd hebben. Zij hebben in de ark gezeten! En ze hebben hun kinderen foute dingen onderwezen over God. Alleen Noach bleef getrouw, tot uiteindelijk Abraham geboren werd. En God werkte met hem, 10 generaties na Noach. En Noach s eigen zonen eerden God niet, zij onderwezen hun kinderen niet om God te vrezen om wat er gebeurd was. Zij hadden dat toch moeten doen, na alles wat zij meegemaakt en gezien hadden. Maar ze deden het niet, zij vreesden God niet, zij waren geen rechtvaardige mannen. Ongelofelijk om te zien dat het 10 generaties duurde voordat God begon te werken met Abram. Wow, onvoorstelbaar. Echt waar. Onze Vader 10

11 Een bepaalde legende vertelt dat Ra om één of andere reden (waarschijnlijk jaloezie) boos was geworden op Nut en een vloek over haar uitsprak, zeggende dat geen een van haar kinderen geboren kon worden op welke dag dan ook van het jaar. Dit was een grote tegenslag voor Nut en Geb, die net van plan waren om een gezin te stichten. In hun lijden wendden zij zich tot de god van de wijsheid, Toth, voor advies. Hij ging naar zijn baas (superieur) de schimmige en niet vaak afgebeelde maangod Ah, die de baas was van de Egyptische maan kalender. Deze oude tabel van de tijd bestond uit 12 maanden van 30 dagen, binnen een maanjaar van 360 dagen. Toth deed Ra een voorstel om te gokken over deze zaak en ze begonnen te dobbelen, Toth won. Als je denkt aan alle stommiteiten door alle eeuwen.. en de mensen geloofden deze dingen en gaven de verhalen door. Hij won het maanlicht van 5 extra dagen van het ware jaar (in dit geval 14 tot 18 juli) en gaf het aan Geb en Nut, die ze gebruikten voor de geboorte van hun kinderen. De vloek van Ra had dus geen invloed op hen, omdat hun kinderen allemaal geboren konden worden buiten de maankalender van Ah. In de jaren die volgden beviel Nut van 5 van de meest vooraanstaande goden van Egypte: Jaar 1: Osiris Jaar 2: Horus (de Oude) Jaar 3: Set Jaar 4: Isis Jaar 5: Nephtys Dit is de familie, god familie. Dus toen God alle domheid gedurende de tijd.. Egypte zat er vol van, tegen de tijd dat de Israëlieten uit Egypte gehaald werden. Ze hoorden deze dingen, het zat in hun geest, de dingen die ze gehoord hadden en God laat hen weten: IK BEN JE GOD FAMILIE! Daarom gebruikte Hij deze woorden, telkens weer! Niet dat wat je in Egypte gehoord had! IK alleen ben Jaweh Elohim en er is niemand anders! Ongelofelijk! Ik zal nog wat meer lezen, gewoon om je te laten zien hoe het met elkaar verweven zit. Osiris, de god van de onderwereld, een beroemd en oud verhaal, dat vertelt op een bepaalde manier hoe Egypte ontstond en wijst op de goddelijke achtergrond van de heersers, de farao s. Er zijn diverse varianten van het verhaal maar het belangrijkste thema is als volgt: In het begin van de tijd werd Osiris koning over Egypte en zijn koningin (en zus) was de godin Isis. Familie, familie, familie het is allemaal begonnen met deze familie, hoe deze dingen begonnen en hoe al deze vervormde, perverse dingen erbij te pas kwamen, zelfs bij deze goden. Want de diepste wens van Satan is de geest van de mens te verdraaien. Hier hebben we dus een god die.. een koning, en hij trouwt met zijn zusters en zij krijgen andere goden Hij was geliefd bij de mensen die hij had verteld hoe de goden te aanbidden en hoe hun gewassen te laten groeien (voor hun dagelijks brood). Zijn broer Set werd jaloers en probeerde hem als koning omver te werpen, zodat hij (Set) zelf koning kon worden. Sommige van deze dingen zijn ongelofelijk, als je ze leest.. Nog een stukje Egyptische geschiedenis: De machtige natie van oud Egypte werd geregeerd door farao s. De farao s zaten op de troon in opdracht van de Egyptische goden, dit geloofden de mensen. Dit geloof was zo sterk in het oude Egypte dat in de hele tumultueuze geschiedenis van deze natie Onze Vader 11

12 verschillende farao s alles zouden doen om het volk ervan te overtuigen dat zij het goddelijk recht hadden ontvangen van deze goden, om te heersen en uitspraak te doen. Andere culturen deden ongeveer dezelfde dingen. De keizers (Caesars).. en de manier waarop het volk naar hen opkeek, alsof het goden waren. Zo heersten zij. Denk eens aan de perversiteit van de demonen die hier de hand in hebben, want dat hebben ze. Zij willen door de mens, in de mens, leven, omdat God bepaalde krachten enz. van hen heeft weggenomen. Ze hebben zichzelf beroofd van bepaalde dingen die zij anders wel gehad zouden kunnen hebben. Hun geest is zo verdraaid en ziek, in hoe ze omgaan met de mens. We gaan verder met.. Egyptische mythologie De Egyptische mythologie was zo complex en verweven dat veel aandacht werd besteed aan de Egyptische god stamboom. Het is een familie stamboom, als je al deze rotzooi leest.. je kan de hele stamboom napluizen en zien hoe verschillende goden van elkaar afstamden en hoe er duizenden goden werden geboren. Het begint met ongeveer 140 goden, met Egyptische goden namen. Ik wil dit allemaal niet lezen.. maar het vertelt over de verschillende zonen en dochters, van wie ze afstamden Isis.. ik sta versteld van de ideeën die van Isis afstammen Allerlei andere ideeën, Ishtar, Astarte, Pasen je weet wel.. sommige zijn heel duidelijk, als je de geschiedenis begint te bestuderen, dat de Katholieke kerk sommige van deze dingen overnam. Ze brachten heidense dingen ideeën binnen en daar hebben zij bepaalde namen vandaan, ze werden gemengd met hun christelijk geloof. Als je bepaalde dingen leest.. bepaalde geschiedenis enzovoorts, in het verleden, dan zul je zien en begrijpen waar bepaalde dingen vanaf stammen, vandaan komen. En de wereld heeft hier geen idee van, ze zien het niet. Ik kan erover door blijven gaan, over die idiote ideeën.. goden die geboren werden, hoe ze geboren werden iemand nieste en er was er weer één geboren, en een beetje later, zijn zus, tweelingzus,.. zoals ik al eerder vermeldde.. omdat hij last van zijn keel had, nadat hij geniest had hatsjoe en er kwam er nog eentje Broer en zus en hele rare dingen! En de mensen in deze wereld het maakt zo duidelijk hoe de mensheid werkelijk is. De zonen van Noach zij hoorden dit veel liever want Egypte kwam heel snel na hen op. Misschien bestonden er enkele van deze dingen al voor de zondvloed.. dat weten wij niet. Er zijn bepaalde tekens die aangeven dat een aantal van deze dingen al voor de zondvloed bestonden.. sommige van de ideeën die men had, toen God de aarde vernietigde.. misschien bestonden ze al voor de zondvloed. Deze ideeën die ze hadden namen ze waarschijnlijk mee, een nieuw tijdperk in. Het duurde niet lang voordat de populatie van de aarde toenam en zij geloofden liever die idiote dingen en rotzooi dan Jaweh Elohim. Dat Hij degene is die leven op aarde heeft gebracht, een familie door dit alles had laten overleven en dat door hen de aarde weer bevolkt kon worden. Ze geloofden liever die idiote ideeën en rituelen enz. die zij zelf liever deden, ze konden de verhalen verzieken en verdraaien, dat deden ze liever dan God geloven, die hen geschapen had. In ieder geval, ontzagwekkend als je dit leest en je de geschiedenis begrijpt en waarom God bepaalde dingen zegt, Hij maakt het heel duidelijk: Ik ben de HERE, uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis, geleid heb. 3 Gij zult geen andere Elohim voor mijn aangezicht hebben. Geen andere goden voor mijn aangezicht! Omdat het altijd over families ging.. en als je bepaalde ideeën bestudeert van die goden er zijn er zoveel ze zijn families van goden, die zogenaamd hebben bestaan. 4 Gij zult u geen gesneden beeld maken noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is. Met als doel religieuze aanbidding. Het is ok om bepaalde dingen thuis te hebben.. een beeld of wat dan ook, of een foto van iets of iemand. Maar als het is om religieuze redenen is, dan zegt God NEE! Daarom hebben wij geen.. zoals de wereld kruisen heeft. Of als ze stokken hadden of.. als Jezus Christus gedood was door de Fransen hadden ze guillotines om hun nek hangen.. Snap je? Zo stom zijn de mensen! De wereld ze houden liever vast aan symbolen die zogenaamd religieus zijn, of foto s van een vrouw met kind dit gaat heel ver terug in de geschiedenis: Isis, Onze Vader 12

13 Ishtar, Astarte allerlei nationaliteiten, over de gehele wereld,.. en toch geloven de mensen liever deze domme dingen en rotzooi, in plaats van te geloven wat God zegt. 5 Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; voor iets religieus.. als het een religieuze bedoeling heeft! Ik herinner me een preek van heel lang geleden en het was toen niet duidelijk voor ons we kochten een schaakspel, ik denk in Tijuana of ergens anders, of was het in New Dallas we kochten een schaakspelen en de figuren waren Azteken goden. We gingen naar huis en hebben het weggegooid. Gewoon weggegooid, want daar komen ze vandaan. Ik heb er niet voor neergeknield maar er waren mensen die dat wel deden in het verleden en ik wil zoiets niet in mijn huis hebben. Sommige mensen denken dat dikke, kleine Boeddha`s knap en mooi zijn, en ze kopen ze als een soort souvenir, omdat ze ergens bepaalds geweest zijn. Het is nog altijd een dikke vette Boeddha weet je.. ik denk zelfs niet dat het een Boeddha is (ik las zoiets een paar dagen geleden).. dat gaat terug naar een andere religie en veel mensen denken dat het de echte Boeddha is.. in ieder geval, om een lang verhaal kort te maken, wij doen dat soort dingen niet in Gods Kerk. Wij gebruiken geen foto s, we hebben geen foto s van Christus (en die zijn er trouwens niet!).. en hoe Christus afgebeeld staat is trouwens niet hoe Hij eruit zag. Hij heeft altijd lang haar op beelden en plaatjes. Wij weten dat Christus GEEN lang haar had, door wat er in de Bijbel staat geschreven. En zo gaat het maar verder. 5 Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de HERE, uw ELOHIM, ben een naijverig God, jaloerse God.. Wij moeten God dienen, één God hebben. Als mensen er voor kiezen om dat niet te doen, zal God hen najagen, hen corrigeren. Op Zijn tijd! Ik, de HERE, uw God Hij maakt het hier heel duidelijk: Ik ben uw God Elohim, Jaweh Elohim. die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die Mij haten 6 en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die Mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. 7 Gij zult de naam van de HERE, uw God, niet ijdel gebruiken, want de HERE zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Over het algemeen in de Kerk als wij pas in de Kerk komen, leren wij onze taal aan te passen, hoe wij spreken, te veranderen. Wij beginnen te leren dat wij bepaalde woorden, die afstammen van God, niet gebruiken. Zoals bijv. gossie.. dat is vloeken.. dat komt van God. Allerlei woorden Allerlei woorden die er gebruikt worden in de wereld, die zo normaal zijn in de wereld. En dan ook nog echt vloeken en Gods naam gebruiken, als een vloek, enzovoorts. Als mensen boos worden en bepaalde dingen zeggen. Wij doen dat soort dingen niet in Gods Kerk. Wij proberen dat soort slechte woorden niet meer te zeggen, omdat wij leren wat de werkelijke geestelijke betekenis is van Gods naam niet ijdel gebruiken. Wij dragen Gods naam! Als je gedoopt bent en je zonden vergeven zijn, als er handen opgelegd zijn, en je de vrucht, van Gods Heilige geest ontvangen hebt en er begint een leven in jou te groeien dat van God komt: jij draagt vanaf dat moment de naam van God. Jij bent een deel van de Kerk van God, jij draagt Gods naam. En God zegt dat wij Zijn naam niet ijdel mogen gebruiken. Wij moeten uitstralen dat wij een deel van het Lichaam van Christus zijn. Wij moeten dat uitstralen in onze baan, hoe we andere mensen behandelen, hoe we met hen omgaan hoe we tegen mensen spreken. En als we iets fout doen, of iets fouts zeggen tegen iemand, zelfs in je baan of wat het ook is, het maakt niet uit moeten we ons verontschuldigen en zeggen ik heb iets fout gedaan. En zij zullen weten dat ze anders behandeld zijn door jou dan door andere mensen die daar ook werken, andere medewerkers. Mensen respecteren het, als je volgens de juiste principes leeft en juiste waarheden. Wij in Gods Kerk, waar je woont, wij proberen goede burgers te zijn, vriendelijk zijn tegen je buren, je buurman lief te hebben, het goede te doen tegenover je buren,.. niet slechte buren zijn, egoïstische buren, zoals de wereld is. Wij proberen Gods manier van leven te leven. Maar.. wij moeten altijd God op de 1 ste plaats zetten. God moet altijd op de 1 ste plaats komen, boven onze eigen regeringen. Daarom doen we bepaalde dingen niet in het rechtssysteem. Vooral vandaag de dag, sommige dingen staan op film, en de bewijzen worden weggegooid maar jij weet ervan, wat het ook moge zijn en de man is zo schuldig als wat en je kan het bewijs niet gebruiken en de rechter zegt dan je kan dat bewijs niet gebruiken In Gods Kerk, als je de waarheid kent dan moet je getrouw zijn aan de waarheid, God op de 1 ste plaats zetten en dus moet je tegen wat Onze Vader 13

14 zij zeggen ingaan. Omdat je de waarheid weet/kent. Wij zeggen dus dat wij daar niet willen zijn, (in een jury) omdat wij God altijd op de 1 ste plaats zetten. En als de wetten van de mens botsen met de wetten van God, kiezen wij voor Gods wetten. En willen ze je dan nog, in een jury? De ene partij zou je misschien wel willen hebben, maar de andere partij niet In ieder geval, wij proberen goede burgers te zijn, waar je ook leeft, je snapt het wel. Maar de wereld begrijpt dat niet, triest. Het 5 de Gebod: 12 Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de HERE, uw God, u geven zal. Nogmaals hier, dit is een overgangs gebod.. Want het zit tussen de eerste 4 in en de laatste 5 geboden. En waarom ik dit aanhaal is dat we dit eerst fysiek zien. eer uw vader en uw moeder dat zie je niet veel in deze wereld en jammer genoeg zijn er ook vaders en moeders in deze wereld die niet geëerd kunnen worden. Maar, het is hier heel duidelijk.. jonge mensen: dit is voor jullie!! Jij moet eren, een juiste geest hebben, een juiste manier van denken: eer je ouders! Ouders die er naar streven om op de juiste manier te leven en de juiste dingen doende voor hun kinderen, de kinderen moeten gehoorzamen, ze mogen niet ongehoorzaam zijn! Maar dat wordt in deze wereld niet onderwezen, gelukkig doen sommigen dit nog wel en doen dat goed, maar dat is fysiek. God laat hier de diepere betekenis zien, voor de Kerk, als we in de Kerk komen, leren wij dat wij onze Vader, onze God, onze Grote God, op de 1 ste plaats moeten zetten en Hem eren! Boven alles en iedereen, ook de Kerk, de moeder van ons allen. Eren! Daar begint het. De grootste eer die je kan geven in je leven, aan je eigen fysieke familie.. zovelen van jullie zijn uit de wereld geroepen en je familie is tegen je, op dit moment. Soms.. hebben mensen het moeilijk: hoe eer ik mijn vader en mijn moeder.. vooral jonge mensen. Er zijn veel jonge mensen vandaag de dag die wij niet kunnen uitnodigen voor de Sabbat dienst omdat ze te jong zijn. Maar ze geloven wat ze horen. Door de wetten in dit land kunnen we ze niet uitnodigen, ze zitten thuis.. en ze vallen onder de verantwoordelijkheid van hun familie. En door de perverse wereld waar wij vandaag de dag in leven In ieder geval, er zijn bepaalde dingen die wij niet kunnen doen. En dus zeggen wij hen, jij moet thuisblijven, je valt onder de verantwoordelijkheid van je vader en moeder en je kan niet doen wat je wil doen. Maar ze kunnen Gods manier van leven nastreven, dit doen, zo goed mogelijk. Snap je het? En als je naar de preken kan luisteren, dat is goed. Luister naar zoveel je kan, zolang je het nog kan. En als de dag komt dat je oud genoeg bent.. en nastreeft te doen wat je gehoord hebt.. dan is het zo: God zal je zegenen. God zal met je zijn, op de gehele weg. De grootste eer die je aan ouders kan geven.. of je nu jong of oud bent iedereen kan zijn ouders eer geven. Ik heb het over jonge tieners die vandaag luisteren.. jullie kunnen niet uitgenodigd worden. Er we hebben zo een aantal jongeren. Je ouders begrijpen de waarheid niet, zij kunnen daar niets aan doen. God heeft een doel met het aan jou te openbaren, in jouw geest. Ik moet denken aan hoe God met Daniel, Shadrach, Mesach en Abednego werkte.. Hij werkte met hen toen zij nog jonge tieners waren. Hij (God) begon hen de dingen in hun geest te geven, toen zij nog heel jong waren. En misschien ook wel eerder, maar toen alles begon in hun geest waren zij tieners. En God zegende hen! Ik denk aan de wereld die we bijna ingaan, God zal zoveel jonge mensen toevoegen, in die nieuwe wereld. En Hij is al begonnen met het werken in jonge mensen, in hun geest, omdat zij de nieuwe generatie zullen zijn, door wie de waarheid op deze aarde gevestigd zal worden. Dat is ongelofelijk om te begrijpen, wat God gaat doen en dus geeft Hij begrip. Maar de grootste eer die je ooit kan geven, zelfs aan je ouders, die het niet begrijpen, is God op de 1 ste plaats te zetten, gehoorzaam God, probeer een hoge levensstandaard na te streven (op moreel gebied), een juiste manier van leven, en daar hoort ook het eren van je vader en je moeder bij! Niet tegen God! net zoals in dit land, of waar je ook woont.. als er een tegenstrijdigheid is tussen Gods wet en de wetten van dit land, dan komt Gods wet op de 1 ste plaat. God is altijd eerst, snap je? Zo leven wij ons leven en zo zou iedereen zijn leven moeten leven. Maar het overgrote gedeelte van de wetten.. zijn voor ons goed. En dus streven wij ernaar om volgens deze wetten te Onze Vader 14

15 leven. Dat is wat God ons laat zien dat wij moeten doen. Het is niet vaak dat er een conflict is dat bestaat over het algemeen niet in de wereld. We kunnen goede buren zijn, goede burgers, waar we ook wonen, en kinderen je weet dat als je je ouders gehoorzaamd, zullen ze je niet zeggen slechte dingen te doen, buiten misschien als het over religieuze dingen gaat, dat ze willen dat je mee naar een dienst gaat met hen houd de waarheid voor je en als zij het niet zien, zien zij het niet! Laten we verder gaan: je ouders gehoorzamen zelfs als dat betekent dat je in een dienst zit, op de verkeerde dag (in de verkeerde kerk) dan is het zo! Jouw geest en jouw hart heeft hier niet voor gekozen, maar omdat je God eert en je probeert je familie te eren dan zijn er bepaalde dingen die je kan (moet) doen en God zal je beschermen, God zal bij je zijn. Dit betekent namelijk niet dat dit jouw overtuiging is, maar je gehoorzaamt je vader en moeder. jij hebt geen enkel recht om tegen hen in te gaan, zelfs daarin niet. 1 Petrus 1 onze Vader blijft ons onderwijzen door Zijn woord, telkens weer.. over de unieke relatie die wij hebben, en waarin wij zo gezegend zijn, met Hem: 1 Petrus 1: 15 maar gelijk Hij, die u geroepen heeft, heilig is, wordt (zo) ook gijzelf heilig in al uw wandel; het Griekse woord heeft te maken met gedrag.. vaak is het anders vertaald (in het Engels is het vertaald als conversatie).. de dingen die uit onze mond komen zijn gebaseerd op wat we denken, wat er in onze geest is... het komt diep uit ons binnenste. Het komt van onze geest onze gesprekken komen voort uit wat er in onze geest is. Onze daden komen voort uit wat wij geloven, hoe we leven enzovoorts er staat dus: in al uw gedag vaak begrijpen mensen uit ons gedrag, ons gesprek, wat wij denken waar we staan in het leven enzovoorts en God zegt: het ligt aan jouw gedrag, en wat je zegt, wat er uit je mond komt heeft daarmee te maken, zodat je gedrag tegenover God zou juist moeten zijn. 16 er staat immers geschreven: Weest heilig, want Ik ben heilig. Waarom? Omdat wij als God moeten worden. Wij moeten één worden met God. Wij moeten in eenheid en harmonie komen met God. Met onze Vader, zodat we worden als onze Vader, meer en meer als onze Vader worden. Daar gaat de Verzoendag over! Een worden met God: de dingen die God weerstaan wegdoen uit ons leven, die tegen God vechten en God weigeren. Wij hebben dit allemaal. Daarom houd ik zo van wat Paulus zegt: Als Paulus die dingen niet neergeschreven had.. dan zouden mijn gevechten veel groter zijn, jouw gevechten zouden veel groter zijn! Want God helpt ons te begrijpen dat er een gevecht is in ons. Wij zijn vleselijk, wij zijn van nature egoïstisch maar door onze keuze kiezen wij voor God en wij willen zo leven, wij streven ernaar. Maar zo vaak.. is er een strijd in ons.. en de keuze is aan ons, of we vechten of niet, of we blijven vechten. En dat betekent niet dat er geen tijden zijn, vaak, dat je faalt. Dat je wankelt en zoals ik daarnet zei, dat er bepaalde woorden uit je mond floepen door je verleden.. omdat je misschien op het dak aan het werk bent en met de hamer op je vinger slaat.. terwijl je een spijker wil inslaan.. en een bepaald woord ontsnapt je, dat je al heel lang niet meer gebruikt had. En je moet je daarvan dan bekeren. Wij zijn menselijk (vleselijk) en egoïstisch van nature! En soms komen dan de slechte gewoontes weer naar boven drijven. Dat duurt nooit lang,.. als iemand op je knopjes drukt, iemand die je misschien dwars zit op je werk en je denkt dat je klaar bent voor de strijd die dag maar er zijn wezens die precies weten op welke knopjes ze moeten drukken. En zij drukken erop en soms reageren wij niet altijd op de manier waarop wij zouden moeten reageren. Wij moeten ons bekeren en proberen de dingen goed te doen, vechten tegen onze menselijke ik. 17 En indien gij Hem als Vader aanroept, jouw Vader! Daarom houd ik zo van het begin van het gebed dat Jezus gaf als hulpmiddel (wat wij het onze Vader noemen). Ik denk daar vaak aan. Waarom als ik denk over die bepaalde verzen.. Hij vertelt ons hoe wij moeten bidden: er staat niet Vader, of Vader in de hemel er staat: Onze Vader! het is een familie en er zijn er meer in de familie. Het gaat niet alleen over mij, over individuen. Het gaat niet over ons, als wij bidden. Het is om ons te helpen.. in het prille begin, om op een bredere manier te gaan denken over de familie, onze Vader, die in de hemelen is, uw naam worde geheiligd, Onze Vader! Vaak in ons gebed gaat het om onze problemen, ik dit, ik dat die ellende, deze ellende;.. soms kan je dit doen, is het toepasselijk,.. om je zorgen en je problemen voor God te leggen want terwijl je bidt zorgt God ervoor dat je weer normaal kan nadenken maar het is goed om je gebed Onze Vader 15

16 te beginnen met Onze Vader. Het gaat over de familie. Ik heb familieleden, Ik kan dit leven delen met anderen... Laten we verder gaan. 17 En indien gij Hem als Vader aanroept, die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandelt dan in vreze de tijd uwer vreemdelingschap, 18 wetende, dat gij niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, zijt vrijgekocht van uw ijdele wandel, zo zijn wij niet vrijgekocht. We zijn niet rechtvaardig tegenover God door rijkdom. Daar kan je niets mee doen. Maar de wereld die (u) van de vaderen overgeleverd is, 19 maar met het kostbare bloed van Christus, zo zijn wij vrijgekocht! Gekocht voor God, door het bloed van Zijn Zoon, die voor ons wou sterven. Vanaf een hele jonge leeftijd wist Hij wat zijn doel was, wie Hij was.. en dat Hij een Vader had: God. Ongelofelijk als je nadenkt over sommige dingen, over die Egyptische goden die allerlei families hadden.. en hoe Satan alles heeft verdraaid en verziekt. Hij heeft Gods plan gehaat vanaf het moment dat hij het hoorde. Daar ging het mis met Satan. Want iemand anders zou iets groter krijgen dan hij. Hij werd het hoogtepunt van Gods schepping! Hij had meer gekregen dan de andere twee aartsengelen, Michael en Gabriel. Het lijkt erop dat hij meer had gekregen dan zij twee. En naarmate de tijd verder ging, begon God meer te onthullen. God onthult niet alles in één keer. Net zoals aan ons, in de Kerk, Hij onthult niet alles in één keer. Hij onthulde niet alles in één keer aan Mr HWA. En Hij heeft nog niet alles onthult, geopenbaard, zelfs niet in deze tijd. Er zitten nog dingen aan te komen. Er zullen nog dingen gebeuren, die op een andere manier zullen gebeuren dan wij denken dat ze zullen gebeuren. Net zoals wat er gebeurd is met Laodicea: toen alles uiteindelijk gebeurde. Een grote verstrooiing. Uit Gods mond gespuugd, alles wat er gebeurd is. Ontzagwekkend. We zullen daar meer over horen op het Loofhuttenfeest. Ongelofelijk dat wij kunnen begrijpen door welk proces we heen zijn gegaan, een proces dat God ons gegeven heeft. Ik moet even terug naar waar ik gebleven was. Nogmaals 19 maar met het kostbare bloed van Christus, Hij wist vanaf het begin wat zijn doel was, waarom Hij geboren was, Satan haatte dat ongelofelijk om te begrijpen Hij werd jaloers.. en daar kunnen wij lessen uit leren. Dat is altijd het geval geweest in Gods Kerk. Ik heb zoveel dienaren gekend, zoveel broeders God wil dat wij leren. Hij test ons dus in het Lichaam. Ik heb zoveel mensen zien afdwalen, weg van de wortel van de boom, door jaloezie! Elke keer in Gods Kerk, ik ga terug naar de tijd van de Worldwide Church of God (WCG). Elke keer als er iemand aangesteld werd in de Kerk, een elder (dienaar).. weet je welke belangrijke dingen hen altijd verteld werden? Welk advies zij kregen? Jouw leven zal veranderen! Omdat sommige van je vrienden, waar je een goede relatie mee had voordien, zullen niet je beste vrienden meer zijn. Omdat de aanstelling tot dienaar in de weg zit. Soms steeg dit naar hun hoofd, soms andere mensen.. als iemand dit aanvaarde in nederigheid, het dienaarschap, steeg het bij andere mensen naar hun hoofd. Omdat zij jaloers werden 2 mensen Ik heb zoveel situaties gekend waarbij 2 goede vrienden waarvan één als diaken, of elder aangesteld werd (of welke andere taak dan ook).. en ineens was die andere vriend geen vriend meer. En wat er in zoveel gevallen gebeurde was dat de ene dacht dat hij beter was dan diegene die een taak had gekregen. Ik heb zoveel meer gediend waarom is die ander geordineerd, aangesteld? En dat is nu precies wat Satan gedaan heeft! Waarom? Waarom ga Je (God) iets belangrijkers maken? Waarom ga Je een familie maken? Waarom ga Je aan mij voorbij? Satan, Lucifer, had er deel van kunnen uitmaken, erin delen, in het grote plan van God. Ik ken zoveel mensen die zichzelf beroofd hebben, Garner Ted Armstrong (zoon van Mr HWA).. Hij had alles wat hij nodig had, door wat God via zijn vader deed.. en toch begon hij zichzelf geweldig te vinden, dat hij het zelf gedaan had en aan het eind argumenteerde met zijn eigen vader. En toen moest hij uit de Kerk gezet worden, van de Kerk verwijderd. Hij argumenteerde met zijn vader, want zijn gezicht was te zien op tv.. het was zijn stem die de mensen konden horen en dat de mensen daardoor in de Kerk kwamen. Ja, natuurlijk zijn er ook mensen daarom in de Kerk gekomen. Maar God roept! Maar hij had de kans, door zijn charisma, en de uitstraling.. maar hij vond zichzelf geweldig en hij vocht met zijn vader, over het feit dat mensen de Kerk inkwamen door MIJ ik ben de stem, ze zien mij op tv, niet door jou, oude man!! Zo was zijn houding en geest. Hoe ziekelijk. Het was dezelfde geest die Lucifer had. Triest, triest, triest! Onze Vader 16

17 Als mensen jaloers worden, of iemand benijden.. dan is dat door Trots! Dat is gebeurd met Satan, Lucifer. Laat dat nooit met jou gebeuren! Laat het nooit met jou gebeuren, het zal je vernietigen en je van binnen op vreten, net zoals een kanker. Wij zijn een familie! En een familie is niet jaloers op de andere leden van de familie! Dat is Gods recht en Zijn wil en wij moeten ons daaraan onderwerpen. Waar we ook zijn in het Lichaam zijn, echt waar! 20 Hij was van tevoren gekend, het gaat hier over Jezus Christus, van tevoren gekend.. dat betekent voorbestemd, al heel lang geleden. vóór de grondlegging der wereld, doch is bij het einde der tijden geopenbaard ter wille van u, jaar zijn voorbijgegaan. En nu wordt Hij geopenbaard aan de wereld. Aan de mensheid. Ontzagwekkend als je begrijpt wat God hier zegt. Dit is Zijn eigen Zoon, uiteindelijk geopenbaard aan de wereld, maar al heel lang geleden door God voorbestemd. Als we werkelijk begrijpen dat God dat al heel lang geleden, voor het engelenrijk zelfs geschapen werd, voorbestemd had (nadat Hij mensen op aarde zou zetten). Dat er een Zoon zou komen: Zijn Zoon, die geboren zou worden uit Hem en een fysieke vrouw. Hij zou onze Hoge Priester worden, die het Hoofd van de Kerk op aarde zou worden, dat allen in en door Hem gered zullen worden. 21 die door Hem met andere woorden, door middel hiervan gelooft in God, die Hem opgewekt heeft uit de doden God heeft Hem opgewekt uit de doden, omdat Hij dood was. Hij was geen God! Jezus Christus was dat niet! Hij was dood! Zoals met alle mensen gebeurd, als ze sterven zijn ze dood en er is niets meer. En God gaf Hem leven, nadat Hij dood was, in het graf, gedurende 3 dagen en 3 nachten. die Hem opgewekt heeft uit de doden Hij was in het graf gedurende 3 dagen en 3 nachten. en Hem heerlijkheid gegeven heeft, zodat uw geloof tevens hoop is op God. 22 Nu gij uw zielen door gehoorzaamheid aan de waarheid gereinigd hebt (door de geest) het is door Gods geest dat wij de waarheid kunnen gehoorzamen. Wij kunnen het niet op ons eigen houtje. De Israëlieten konden het ook niet alleen. Ze hadden Gods hulp nodig. (door de geest) tot ongeveinsde broederliefde, Nogmaals, de preken die we gehad hebben als voorbereiding op het Loofhuttenfeest, over elkaar liefhebben, zorg dragen voor elkaar.. Ik wil het nog even heel duidelijk zeggen, zodat iedereen het begrijpt: als er iemand in het Lichaam, in de Kerk, is die gedoopt is, geen liefde heeft voor de anderen in het Lichaam, en die niet waarachtig en echt is.. als dat niet zo is, tegenover iedereen in het Lichaam, die aan God toebehoort die van God is, wij zijn allemaal van God dan is er iets grondig mis met ons! Is er iets mis met onze geest en hebben wij NIET de juiste houding tegenover God. Wij kunnen geen spelletjes spelen!!! Snap je? Ik weet dat dit bestaat in de Kerk van God, dat is altijd het geval geweest, omdat wij mensen zijn. Overal, overal ter wereld, in de verschillende gemeentes ik weet dat dat gebeurt. Ik weet dat er situaties zijn, waarbij de geest van de mens niet juist is tegenover al hun broeders en zusters. En als dat zo is, weet je wat je dan moet doen? Je moet naar hen toegaan, alleen, en erover praten. En soms is dat eenrichtingverkeer want als je broeder of zuster het niet wil horen, dan.. dat is dan hun probleem. Maar jouw aandeel is dat je van hen houdt, dat je doet wat je moet doen, tegenover elkaar, voor elkaar. En als je dat niet doet dan is de vraag of je echt in het Lichaam bent! Of wordt je afgesneden, door zonden? En dit laatste is het geval. We worden afgesneden. Er is geen enkele reden waarom we niet iedereen in het Lichaam zouden liefhebben. Voor elkaar zorgen in het Lichaam. Hebben we het soms moeilijk om met bepaalde mensen in het Lichaam om te gaan? Omdat we andere personaliteiten hebben enzovoorts? Zijn er mensen die je niet liggen? Kijk naar je eigen menselijke natuur is dat waar of niet? Het is waar! En sommigen van jullie, die nieuw zijn, zullen denken ik kan me niet voorstellen dat je iets tegen iemand anders in het Lichaam zou hebben. wacht af Als je in een grotere groep samenkomt.. genoeg mensen.. en je zal leren dat de mensen net zoals in de wereld zijn. Omdat hun persoonlijkheid anders is dan de jouwe totdat je leert te genieten van de verschillen die er onderling zijn. Viva de verschillendheid.. wat zeggen de Fransen ook weer? Waarschijnlijk zeggen ze het niet zoals ik het uitspreek.. maar verschillendheid zou goed moeten zijn. Tenzij het tegen God ingaat en dan moeten we geduld hebben en liefde voor elkaar. Bidden voor elkaar, dat die persoon zijn gevecht kan vechten en overwinnen enzovoorts. Onze Vader 17

18 Dus kijk ik naar mijn eigen leven, en dan denk ik aan het Lichaam, de Kerk.. en als ik foute gevoelens heb over iemand, als ik ze niet genoeg liefheb.. hoe verschrikkelijk zou dat zijn. Hebben wij allemaal dezelfde persoonlijkheden? Nee, gelukkig niet! Gelukkig zijn wij allemaal verschillend. Als we allemaal hetzelfde zouden zijn, als iedereen zou zijn zoals ik ben. Woeieie! Gelukkig is dat niet het geval want er zijn veel dingen die ik niet fijn vind van mezelf. Er zijn dus ook dingen in jou die ik niet leuk zou vinden. Ik moet ervoor vechten om een juiste houding te hebben en liefde, met Gods liefde. Begrijp dus alstublieft, allemaal, dat er situaties zijn in je leven, omdat er verschillen zijn in mensen,.. waar je mee in contact komt, die bepaalde dingen zeggen en misschien vind je het niet fijn, zoals het gezegd is.. maar hoe oordeel je dat? Verandert dat je liefde voor hen? Op één of andere manier? Je moet kunnen zeggen: ik houd van ze, ik houd van ze. En als je niet van iedereen houdt, als je niet graag bij iedereen bent, moet je jezelf eens onderzoeken waarom dat zo is. Ok?! Het gaat hier verder.. wij kunnen allemaal van andere mensen leren, omdat ze anders zijn. Maar we kunnen leren van deze verschillen te houden, net zoals als ik op de snelweg rijdt, naar de botanische tuin ga,.. allerlei verschillende gebouwen zie die er gebouwd worden of zijn.. ik leer ervan te genieten, van de verschillen. Behalve als het niet goed onderhouden is. Want dat is eigenlijk ook iets wat God ons geeft, kwaliteit. Ik kan dat zeer waarderen aan Mr. HWA. Hij onderwees deze dingen (kwaliteit) Er zijn dingen die God ons geeft om te onderhouden en te verzorgen. We gaan verder: 22 Nu gij uw zielen door gehoorzaamheid aan de waarheid gereinigd hebt (door de geest) tot ongeveinsde broederliefde ongeveinsde broederliefde. Het kan niet nep zijn, pretentieus, het moet echt zijn. Ik weet niet hoe ik dit moet overbrengen. Een ieder van jullie moet God hierin om hulp vragen. Leren te waarderen dat er verschillen zijn. Waardeer de verschillen. Ik zie verschillende mensen in bepaalde gebieden, als je ze samenzet weet je dat er problemen komen, omdat die er in het verleden ook geweest zijn, en ik weet welke problemen er zijn. En toch, geeft God een ieder van ons de mogelijkheid om te zien wat hun achtergrond is, waarom ze zijn zoals ze zijn of waarom ze bepaalde moeilijkheden hebben in hun leven. En zo leer je de verschillen te waarderen. Het helpt je om genade en barmhartigheid te hebben. Oordeel, barmhartigheid en geloof. We hebben die preken gehoord. Betekent dat dan dat we geen strijd hebben? Jawel! Maar als we die strijd niet voeren, God vragen om vergeving, zodat we de dingen in een juist daglicht zien, dan is er iets fout met ons. Maar als je blijft vasthouden aan bepaalde dingen, de dingen niet kan vergeten.. van mensen, dan zit je zo fout! En dan snijdt je jezelf af van het Lichaam van Christus. 22 Nu gij uw zielen door gehoorzaamheid aan de waarheid gereinigd hebt (door de geest) tot ongeveinsde broederliefde hebt dan elkander van harte en bestendig lief daar moet je aan werken! Je moet God vragen, tot Hem bidden, voor help. Als er iets mis is, is er iets mis met jou! Als er iets mis is met mijn, mijn gevoelens en gedachten over iemand anders, dan ligt het probleem niet bij HEN MAAR BIJ MIJ!!! Snap je het verschil? Dus als je je ergert aan iemand anders, vraag God om hulp om je ergernis te begrijpen. Want ZIJ zijn niet het probleem, JIJ bent het! Snap je dat? En dat is een grote zegening als je dat kan doen in je leven, zodat niemand je op de verkeerde manier liefheeft. Want als dat wel het geval is, maak jij ze kwaad snap je het? Jij bent degene met het probleem.. Ja, je kan zeggen zij hebben dit gezegd, of zij hebben dat gedaan echt waar? Hoe heb jij daarop gereageerd? Hoe ben jij daarmee omgegaan? En hoe denk jij nu, daarom? Waar kan jouw denken veranderd worden, beter en juist worden? Waar is je genade? Waar is je medeleven? Ik wist niet dat jij zo goed was! Ik wist niet dat jij zo perfect was! Wij hebben allemaal problemen en zwakheden en des te beter je jezelf kent, jezelf ziet,.. laat me je dit zeggen, des te meer je jezelf kan zien, des te meer je kan begrijpen hoe genadevol en geduldig God met jou geweest is. Als je juiste manier reageert op die genade des te meer je beter zal reageren op andere mensen. Meer geduld, meer genade zal er zijn, meer begrip al die kwaliteiten zal je hebben en je leven zal verrijkt en verbeterd worden daardoor. Dat is prachtig, als het op Gods manier gedaan wordt. Het gaat verder: 23 als wedergeborenen niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en blijvende woord van God. Ik houd zo van die uitdrukking! Ik vind het prachtig, zoals er hier beschreven staat hoe wij wedergeboren worden, verwekt door het woord, de Onze Vader 18

19 Logos. God geeft ons begrip, in onze geest, het woord wordt levend in ons leven, het begint ons leven te geven. En dat zorgt ervoor dat Zijn woord levend wordt, dat vervuld ons leven, geeft ons doel en wijst ons de weg. Zoals er in Jacobus 1 staat: wij zijn verwekt door het woord, logos. niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en blijvende woord van God. 24 Want: Alle vlees is als gras en al zijn heerlijkheid als een bloem in het gras; het gras verdort en de bloem valt af, we leven en zijn sterven. We leven maar zo kort, als je het vergelijkt met alle andere dingen, het is heel moeilijk voor ons om het plan te bevatten het is moeilijk voor ons om jaar te bevatten, jaar die er aan komen.. laten we verder gaan: 25 maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. Dit nu is het woord, dat u als evangelie verkondigd is. De mogelijkheid die wij hebben om te ontvangen datgene wat God ons geeft, wordt ons gepredikt. Er is zoveel meer, ik heb zoveel pagina s met dingen die wij zouden kunnen bespreken over Onze Vader, over God Almachtig, de Bijbel staat er vol van, onthullingen over de Grote God van dit Universum, die Onze Vader is.. en de relatie die Hij met ons wil hebben, als Vader. Dat is een ontzagwekkend iets om in te groeien, te groeien in je gebedsleven met God, groeien in de waardering de omgang die we kunnen hebben, hechtheid wij zijn zo gezegend daarin. Veel dieper dan welke menselijke relatie dan ook. Veel dieper dan welke menselijke relatie dan ook. God biedt ons dit aan, om zo n relatie met Hem te hebben. En des te rijker, beter die relatie wordt, des te sterker die relatie wordt, des te beter dan wordt ook de relatie met al diegenen die van Hem zijn ook beter. Echt waar. Het is prachtig. Daarom moeten wij tijdens dit Loofhuttenfeest goed omgaan met elkaar, begrijpen wat God ons gaat geven,.. in 4 dagen komen we samen. Niet overal, omdat sommige mensen zover weg wonen.. en mensen die allerlei dingen meemaken, maar het merendeel van de mensen zullen samenkomen en dat is zo n unieke kans in deze tijd, dat we mogen meemaken, samen,.. die je zal blijven koesteren in de toekomst. Ik denk dat we hier gaan stoppen, er staat nog zoveel in het boek Efezen wat ik zou willen doornemen Ik heb nog 12, 13 minuten Ik zal toch nog maar wat lezen. Efezen 1 ik kan het niet helpen, er staat zoveel in dit boek.. in het hele boek Efezen eigenlijk (de gehele Bijbel), maar er is één bepaald gedeelte wat ik wil lezen. Efezen 1: 3 Gezegend zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus. Hemelse gewesten is een lastige vertaling. Het laat zien waar het vandaan komt: God die in de hemel is, Jezus Christus die in de hemel is. Op Verzoendag, elk jaar, moet ik denken aan de verzen in Leviticus16, waar er beschreven staat dat Jezus Christus het Heilige der Heiligen inging, bepaalde dingen deed en het werk dat Hij ging doen, en Hij kwam niet buiten totdat zijn gehele huishouden verzoend was. en dat is wat Jezus Christus doet, verzoening met God gedurende jaar, tot Hij wederkomt en dan zal het verzoeningsproces doorgaan. Maar voor de eerstelingen, het eerste gedeelte van de Familie En daar gaat het hier over. De zegeningen die wij krijgen van God, door Christus, in Christus. 4 Hij heeft ons immers in Hem uitverkoren in Hem, in Jezus Christus. God heeft ons gekozen. Hij heeft een plan voor Zijn familie. vóór de grondlegging der wereld, voor de gehele mensheid! Vastgelegd van tevoren, de God familie, de fysieke schepping, de fysieke mens.. opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. 5 In liefde agapé. God heeft dus van tevoren vastgelegd hoe wij kunnen beginnen deze geest in ons te hebben, agapé, dat wij dat kunnen leren, leven, tegenover elkaar. Niet alleen menselijke liefde, filea, maar datgene wat verder gaat: agapé. Gods liefde. Waardoor Gods geest in ons kan wonen. Daarom is Jezus Christus gestorven.. als iedereen in de wereld dat zou kunnen begrijpen, als de protestantse wereld dat zou kunnen snappen ze zitten er zo ver vanaf,.. ze zijn niet geroepen. Ongelofelijk als je de reden begint te begrijpen waarom Jezus Christus gestorven is, ja Hij is voor onze zonden gestorven. Maar waarom? Wat is het grotere doel? Zodat God Almachtig, God de Vader en Jezus Christus, letterlijk, geestelijk, in ons kunnen wonen, in menselijk vlees, de tijdelijke woningen, de tabernakels ongelofelijk beeld, zodat wij Zijn Koninkrijk kunnen ingaan. Hij is gestorven zodat God de Vader en Jezus Christus in ons kunnen wonen. God kan niet wonen daar waar zonden zijn. Wij moeten vergeven van zonden kunnen worden. Elke dag weer. Door een verbond dat Hij met ons gesloten heeft. Onze Vader 19

20 heeft Hij ons tevoren ertoe bestemd van tevoren bestemd.. heeft Hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen van Hem te worden aangenomen door Jezus Christus nogmaals, deze dingen waren allemaal van tevoren bestemd, voor zelfs het engelenrijk werd geschapen, dat God een plan had, hoe wij in Zijn familie gebracht zullen worden. Wij kunnen dat, door de vergeving van zonden, omdat God in ons woont. als zonen van Hem te worden aangenomen door Jezus Christus, naar het welbehagen van zijn wil, 6 tot lof van de heerlijkheid zijner genade, waarmede Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde. In en door de Geliefde, door Jezus Christus. Zo aanvaardt God ons, leeft Hij in ons, werkt Hij met ons.. 7 En in Hem dit betekent in Hem en Hij in ons En in Hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, in en door Jezus Christus, en God die in ons woont, en wij in God. de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom zijner genade, 8 welke Hij ons overvloedig heeft bewezen in alle wijsheid en verstand, 9 door ons het geheimenis van zijn wil te doen kennen, Denk na over deze dingen gedurende het Loofhuttenfeest. Wij kunnen hier nog uren over praten. Maar de mogelijkheid die wij hebben broeders, en vooral diegenen onder u die nieuw zijn,.. om diegenen die om je heen zijn, misschien de mensen in je familie, je vrienden, je collega s.. die niets begrijpen van wat jij begrijpt. Maar in het begin wil je deze dingen met hen delen en je wil dat zij ook opgewonden zijn over waar jij opgewonden over bent en je leert dat dat niet zo is. Dat kunnen ze niet, ze kunnen het nog niet ontvangen, het is nog geen tijd voor hen. Hoe prachtig om te begrijpen dat zoveel dingen die in jouw leven gebeuren effect zullen hebben op sommige van je vrienden, je familieleden omdat God zich aan het klaarmaken is om de deur te openen zodat zovele mensen geroepen kunnen worden en getrokken kunnen worden.. en ze dit alles zullen overleven, en door kunnen leven in het nieuwe tijdperk. Nogmaals, we gaan het Loofhuttenfeest in, bidt hierover, focus meer en meer op je Vader. Denk na over Hem, bidt tot Hem, kijk naar Hem. Laat dit niet alleen een fysiek Loofhuttenfeest zijn, laat het een geestelijk Loofhuttenfeest zijn! Onze Vader 20

Kennismaking met de bijbel

Kennismaking met de bijbel Kennismaking met de bijbel 1. De Bijbel, wat is dat voor boek? 2. Wat heb ik met God te maken? 3. Wie is Jezus Christus? 4. Hoe kom ik in de hemel? 5. Wat is de christelijke doop? 16 Wat heb ik met God

Nadere informatie

In het vorige hoofdstuk werd de schepping van de hemel besproken. 1 In dit hoofdstuk gaat het over de schepping van de aarde.

In het vorige hoofdstuk werd de schepping van de hemel besproken. 1 In dit hoofdstuk gaat het over de schepping van de aarde. In het vorige hoofdstuk werd de schepping van de hemel besproken. 1 In dit hoofdstuk gaat het over de schepping van de aarde. In het begin schiep God de hemel en de aarde. (Genesis 1:1) De hemel: De geestelijke,

Nadere informatie

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen Zondag 52 Zondag 52 gaat over de zesde bede. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Amen. Lees de tekst

Nadere informatie

1) De ongelovige is blind gemaakt door Satan (2 Korintiërs 4:4).

1) De ongelovige is blind gemaakt door Satan (2 Korintiërs 4:4). BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 4 Les 4 - Redding: Waarom is het voor ieder mens nodig om gered te worden? In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 1) De ongelovige

Nadere informatie

TOEN GOD ALLES MAAKTE

TOEN GOD ALLES MAAKTE Bijbel voor Kinderen presenteert TOEN GOD ALLES MAAKTE Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Byron Unger en Lazarus Aangepast door: Bob Davies en Tammy S. Vertaald door: Erna van Barneveld

Nadere informatie

Wesleyaanse geloofsfundamenten voor de 21 e eeuw

Wesleyaanse geloofsfundamenten voor de 21 e eeuw Wesleyaanse geloofsfundamenten voor de 21 e eeuw Art lll, Handboek, Kerk vd Nazarener: Wij geloven in de Heilige Geest, de derde Persoon van de Drieeenige Godheid; dat Hij voortdurend aanwezig is en doeltreffend

Nadere informatie

Heeft God het Kwaad geschapen?

Heeft God het Kwaad geschapen? Heeft God het Kwaad geschapen? Zondagavond 22 september 2013 (Genade & Waarheid Preek) Inleiding A. Genade & Waarheid Preken (Soms) Ingewikkelde of wettisch toegepaste onderwerpen bekeken vanuit Genade

Nadere informatie

OOGGETUIGE. Johannes 20:30-31

OOGGETUIGE. Johannes 20:30-31 1 januari OOGGETUIGE Johannes 20:30-31 Een nieuw jaar ligt voor ons. Wat er gaat komen, weten we niet. Al heb je waarschijnlijk mooie plannen gemaakt. Misschien heb je goede voornemens. Om elke dag uit

Nadere informatie

Je bent een goed idee!

Je bent een goed idee! Je bent een goed idee! God heeft jou bedacht Jeugddienst 'ELIM' Spreker: Ds. D. Dekker Medewerking en muzikale begeleiding: Gospelgroep PROMISE 24 februari 2013 Aanvang: 19.00 uur Voor de dienst: U maakt

Nadere informatie

BLIJF IN DE HERE! Liturgie:

BLIJF IN DE HERE! Liturgie: BLIJF IN DE HERE! 1 Joh. 2:28 / gehouden op 31-05-2009 (openbare geloofsbelijdenis) p.1 Liturgie: Votum en groet Zingen: Gezang 147:1.3.4 Gebed Openbare geloofsbelijdenis Zingen: Gezang 10:1 Voorbede Schriftlezing:

Nadere informatie

Een nieuw begin. De schepping van hemel en aarde Genesis 1:1-10

Een nieuw begin. De schepping van hemel en aarde Genesis 1:1-10 Een nieuw begin De schepping van hemel en aarde Genesis 1:1-10 God heeft door te spreken de hemel en de aarde gemaakt. Onvoorstelbaar machtig is God. Wat een wijsheid zien we in al die mooie schepselen

Nadere informatie

BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 1. Les 1 - De oorsprong van de Bijbel. In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling

BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 1. Les 1 - De oorsprong van de Bijbel. In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 1 Les 1 - De oorsprong van de Bijbel In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Deze bijbelstudies zijn vooral bedoeld voor jongeren van 11

Nadere informatie

Bijbelteksten Feest van Genade

Bijbelteksten Feest van Genade Week 1 Zoals een hinde smacht naar stromend water, zo smacht mijn ziel naar U, o God. (Psalm 42:2) Mozes sloeg steeds buiten het kamp, op ruime afstand ervan, een tent op die hij de ontmoetingstent noemde.

Nadere informatie

Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15

Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15 Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15 U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen

Nadere informatie

Vraag 96 : Wat eist God in het tweede gebod?

Vraag 96 : Wat eist God in het tweede gebod? Zondag 35 Zondag 35 gaat over het tweede gebod. Lees de tekst van Zondag 35. Vraag 96 : Wat eist God in het tweede gebod? Antw : Dat wij God in generlei wijze afbeelden en op geen andere wijze vereren,

Nadere informatie

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand.

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

LES 6. Nu zie je Hem wel, nu zie je Hem niet.

LES 6. Nu zie je Hem wel, nu zie je Hem niet. LES Nu zie je Hem wel, Sabbat Doe Lees Lukas 4. 40 nu zie je Hem niet. Heb je weleens een moment gehad dat je het gevoel had dat God heel dicht bij je was? Misschien door een liedje, een bijbelvers, een

Nadere informatie

EEN BIJBEL DIE GODS NAAM EERT

EEN BIJBEL DIE GODS NAAM EERT 8-14 FEBRUARI We gaan bekijken hoe de Nieuwe- Wereldvertaling een krachtig instrument is om Gods naam te heiligen en zijn wil bekend te maken. We gaan het ook hebben over de herziene uitgave van 2013.

Nadere informatie

Wie is Jezus, deel 2. les 5b FOLLOW

Wie is Jezus, deel 2. les 5b FOLLOW Wie is Jezus, deel 2 les 5b DEEL 2B FOLLOW JEZUS, DE REDDER Joh 4:7-9,22 Jezus deed in dit verhaal een aantal dingen die niet gebruikelijk waren. Hij sprak alleen met een vrouw. Dit was ook nog eens een

Nadere informatie

De Tien Woorden. In de versies 1-5 en 7 worden de aanhef en de afsluiting altijd door de voorganger gesproken; de Tien Woorden door een lector.

De Tien Woorden. In de versies 1-5 en 7 worden de aanhef en de afsluiting altijd door de voorganger gesproken; de Tien Woorden door een lector. De Tien Woorden In de versies 1-5 en 7 worden de aanhef en de afsluiting altijd door de voorganger gesproken; de Tien Woorden door een lector. 1. DE TIEN WOORDEN ALS SMEKING (Ex. 20:2-17) U roepen wij

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Liturgie van de dienst op dankdag 7 november 2012 met de kinderen van de hervormde basisscholen in de Oude Kerk van Barneveld.

Liturgie van de dienst op dankdag 7 november 2012 met de kinderen van de hervormde basisscholen in de Oude Kerk van Barneveld. Liturgie van de dienst op dankdag 7 november 2012 met de kinderen van de hervormde basisscholen in de Oude Kerk van Barneveld. Voorganger Ouderling van dienst Organist Dirigent Schriftlezing : ds. P. Molenaar

Nadere informatie

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

LEVITICUS 23:40. etrog en lulav

LEVITICUS 23:40. etrog en lulav DE LOOFHUT HET LOOFHUTTENFEEST Wijst op het Koninkrijk van God Belangrijk feest in het leven en onderwijs van Jezus Centraal in het feest: de (loof)hut (sukkot); een tijdelijke verblijfsplaats Kern: Het

Nadere informatie

Bijbel voor Kinderen presenteert TOEN GOD ALLES MAAKTE

Bijbel voor Kinderen presenteert TOEN GOD ALLES MAAKTE Bijbel voor Kinderen presenteert TOEN GOD ALLES MAAKTE Geschreven door: E. Duncan Hughes Illustraties door: Byron Unger en Lazarus Aangepast door: Bob Davies en Tammy S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd

Nadere informatie

Vanwaar Hij komen zal. Geschreven door D. J. Steensma zaterdag, 09 april 2016 08:19

Vanwaar Hij komen zal. Geschreven door D. J. Steensma zaterdag, 09 april 2016 08:19 Velen hebben moeite met de tekenen en wonderen die in de Bijbel staan beschreven, ook met de opstanding van Christus uit de doden en met zijn hemelvaart. Maar als we daarmee moeite hebben, dan kunnen we

Nadere informatie

De schepping van hemel en aarde, volgens de Bijbel uit het boek Genisis H1-H3.

De schepping van hemel en aarde, volgens de Bijbel uit het boek Genisis H1-H3. De schepping van hemel en aarde, volgens de Bijbel uit het boek Genisis H1-H3. [1] 1 In het begin schiep God de hemel en de aarde2 De aarde was nog woest en doods, en duisternis lag over de oervloed, maar

Nadere informatie

De eerste zonde - ongehoorzaamheid

De eerste zonde - ongehoorzaamheid In de vorige studie is ingegaan op de rebellie in de hemel 1. De Bijbel openbaart niet wanneer deze rebellie heeft plaatsgevonden, maar die had wel zijn invloed op het leven van Adam en Eva in het paradijs

Nadere informatie

Een scheppende God 1 Johnny Harrell 21 Juni 2014

Een scheppende God 1 Johnny Harrell 21 Juni 2014 Een scheppende God 1 Johnny Harrell 21 Juni 2014 Ik zou willen zeggen, welkom iedereen vandaag op Gods Sabbat. Wij zijn vandaag in Birmingham. Alabama. Wij hebben niet zo lang geleden het Pascha en het

Nadere informatie

Pinksteren 2015 -- oogst van de vruchten. Bij Exodus 20 : 1 20 - Handelingen 2 : 1-11

Pinksteren 2015 -- oogst van de vruchten. Bij Exodus 20 : 1 20 - Handelingen 2 : 1-11 Pinksteren 2015 -- oogst van de vruchten Bij Exodus 20 : 1 20 - Handelingen 2 : 1-11 Als wij Pinksteren vieren, dan vieren we toch ook dat de boodschap van Gods liefde wereldwijd rondgaat. Dat we in het

Nadere informatie

En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij ze. Genesis 1:27

En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij ze. Genesis 1:27 Inhoud Inhoud 5 Woord vooraf 7 1. Een hoge afkomst 11 2. Ongehoorzaamheid 19 3. God zoekt 27 4. Geloof 33 5. Het horen van Gods stem 41 6. Als God het hart opent 49 7. Kennis van onze zonde 55 8. Niet

Nadere informatie

Wees niet jaloers! Intro. Wat is jaloersheid? blok E - nivo 1 - avond 6

Wees niet jaloers! Intro. Wat is jaloersheid? blok E - nivo 1 - avond 6 Wees niet jaloers! blok E - nivo 1 - avond 6 Tijd Wat gaan we doen 19.00 Mentorkwartiertje 19.15 Terugkoppeling en intro 19.20 Wat is jaloersheid? 19.30 Jaloersheid, waar komt het vandaan? 19.45 Jezus

Nadere informatie

Intochtslied. Thema van de dienst : Schepping. Organist/piano : Jan Bremer. Mededelingen van de kerkenraad. Zondag 4 Augustus 2013

Intochtslied. Thema van de dienst : Schepping. Organist/piano : Jan Bremer. Mededelingen van de kerkenraad. Zondag 4 Augustus 2013 Zondag 4 Augustus 2013 Thema van de dienst : Schepping Voorganger : ds. J.W. Stam Organist/piano : Jan Bremer Mededelingen van de kerkenraad Lied: Ps. 19: 1 en 2 >> Intochtslied vers 2 >> 1 2. God heeft

Nadere informatie

EEN PRINS WORDT EEN HERDER

EEN PRINS WORDT EEN HERDER Bijbel voor Kinderen presenteert EEN PRINS WORDT EEN HERDER Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: M. Maillot en Lazarus Aangepast door: E. Frischbutter en Sarah S. Vertaald door: Erna van Barneveld

Nadere informatie

De Bijbel open 2013 40 (12-10)

De Bijbel open 2013 40 (12-10) 1 De Bijbel open 2013 40 (12-10) Er was eens een man die de studeerkamer van een predikant binnenkwam. Hij keek om zich heen en zag al die boeken staan die je in een studeerkamer aantreft. Toen zei die

Nadere informatie

Preekschets voor 26 mei 2013 Trinitatis. Lezingen : Spreuken 8:22-31 en Johannes 3:1-13

Preekschets voor 26 mei 2013 Trinitatis. Lezingen : Spreuken 8:22-31 en Johannes 3:1-13 Preekschets voor 26 mei 2013 Trinitatis Lezingen : Spreuken 8:22-31 en Johannes 3:1-13 De teksten gelezen De twee schriftlezingen geven twee manieren van kijken naar God : Spreuken (het lied van de wijsheid)

Nadere informatie

Het verhaal van de schepping (Genesis 1 en 2)

Het verhaal van de schepping (Genesis 1 en 2) Het verhaal van de schepping (Genesis 1 en 2) Toen God begon met zijn schepping, was het donker en leeg. Maar God zei: Laat er licht zijn! En opeens was er licht. Nu was het niet donker meer, maar nog

Nadere informatie

Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn?

Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn? Voor 16 jaar en ouder! Zondag 24 Zondag 24 gaat over de goede werken. Zondag 24 vraag en antwoord 62, 63 en 64. Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk

Nadere informatie

Wonderlijk gemaakt Zondag 25 januari 2015 9.00 uur Oude Kerk

Wonderlijk gemaakt Zondag 25 januari 2015 9.00 uur Oude Kerk LITURGIE VOOR DE KERK EN SCHOOL-THEMADIENST In samenwerking met de Julianaschool Wonderlijk gemaakt Zondag 25 januari 2015 9.00 uur Oude Kerk Welkom en bekendmakingen Intochtslied (schoolpsalm): Psalm

Nadere informatie

De eerste liefde van God

De eerste liefde van God De eerste liefde van God Trouwpreek over 1 Johannes 3:16 (ds. Jos Douma) gehouden in de trouwdienst van Jeroen en Marjoke Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop. God is

Nadere informatie

37 Hij zeide tot hem: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand.

37 Hij zeide tot hem: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. - 1 - Genesis Wording Schepping Het woord "Genesis" is een Grieks woord, dat "wording" betekent. De Joden noemen dit boek naar het allereerste Hebreeuwse woord in de bijbel, namelijk: Beresith en dat betekent:

Nadere informatie

(Deel van) Zijn Lichaam

(Deel van) Zijn Lichaam (Deel van) Zijn Lichaam 1 December 2013 I. Wedergeboren Leven II. Levende stenen 1 Petrus 2:4-5 Voeg u bij hem, bij de levende steen die door de mensen werd afgekeurd maar door God werd uitgekozen om zijn

Nadere informatie

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan.

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen

Nadere informatie

Filippenzen 1. Begin van de brief

Filippenzen 1. Begin van de brief Filippenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Filippi 1 Dit is een brief van Paulus, aan alle mensen in de stad Filippi die dankzij Jezus Christus bij God horen. De brief is ook voor de

Nadere informatie

Lees Zoek op Om over na te denken

Lees Zoek op Om over na te denken Welkom bij de Online Bijbelcursus van Praise De bijbelcursus is wat voor jou als je: 1. Als je wilt weten wat christenen geloven. 2. Als je meer wilt begrijpen van de bijbel. 3. Als je wilt groeien in

Nadere informatie

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Dankdag voor gewas en arbeid Liturgie Voorzang LB 448,1.3.4 Stil gebed Votum Groet Zingen: Gez 146,1.2 Gebed Lezen: Johannes 6,1-15 Zingen: Ps

Nadere informatie

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Aangepaste dienst Liturgie Voor de dienst speelt de band drie liederen Opwekking 11 Er is een Heer Opwekking 277 Machtig God, sterke Rots

Nadere informatie

Nieuwe geboorte in het koninkrijk. les 1 FOLLOW

Nieuwe geboorte in het koninkrijk. les 1 FOLLOW Nieuwe geboorte in het koninkrijk les 1 DEEL 3 FOLLOW DE GEBOORTE Leven begint met een man en vrouw die elkaar liefhebben. Diep in het binnenste van de buik van de moeder ontstaat nieuw leven. Het duurt

Nadere informatie

Neem nu even tijd om de Heilige Geest te vragen je te helpen bij deze studie en inzicht te geven in zowel het Woord als in je eigen leven.

Neem nu even tijd om de Heilige Geest te vragen je te helpen bij deze studie en inzicht te geven in zowel het Woord als in je eigen leven. Doel B: Relatie met Jezus de Koning : studenten ontwikkelen zich, vanuit een persoonlijke overtuiging, als leerling, vertrouweling en toegewijde volgeling van Jezus op elk terrein van hun leven. Doel van

Nadere informatie

GENESIS JANUARI 2017, LUNTEREN Evert Jan Hempenius

GENESIS JANUARI 2017, LUNTEREN Evert Jan Hempenius EN GENESIS 1 21 JANUARI 2017, LUNTEREN Evert Jan Hempenius Welk plaatje past het beste bij een jongere en bij jou, kies telkens uit kleur / grijs deel de keuzes kort met elkaar. De ontgoddelijkte wereld

Nadere informatie

Deze handreiking is van:

Deze handreiking is van: 9 lessen over het volgen van Jezus Deze handreiking is van: Deze lessen zijn geschreven Beryl Voorhoeve en opgemaakt door Judith Maarsen. Ten behoeve van de kinderstudiegroepen voor de bovenbouw Gebruikte

Nadere informatie

Doel van Bijbelstudie

Doel van Bijbelstudie Bijbelstudie Hebreeën 4:12 Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zó diep, dat het vaneen scheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het

Nadere informatie

Toen God Adam en Eva schiep, bereikte de Schepping haar hoogste niveau: inderdaad, het was zeer goed. (v. 31).

Toen God Adam en Eva schiep, bereikte de Schepping haar hoogste niveau: inderdaad, het was zeer goed. (v. 31). Les 2 voor 9 januari 2016 Licht was God schiep zes e dingen op eerste zes dagen van de Schepping (Genesis 1): Land en zee waren Vegetatie was Het uitspansel was Zeedieren en vogels waren En God zag al

Nadere informatie

Gemeenteviering rond Jesaja 9:5b

Gemeenteviering rond Jesaja 9:5b Gemeenteviering rond Jesaja 9:5b 1 Verkondiging Enkele kinderen vragen in de kerk: waarom vieren we kerst? En wat betekent het voor u? Reactie op de antwoorden Ja, waarom vieren we kerst? En wat betekent

Nadere informatie

Welke les moesten de Egyptenaren leren?

Welke les moesten de Egyptenaren leren? De eerste vier plagen. Welke les moesten de Egyptenaren leren? Exodus 7:2-5 2 U moet alles wat Ik u gebieden zal tegen Aäron zeggen, en Aäron, uw broer, moet tot de farao spreken, dat hij de Israëlieten

Nadere informatie

Jezus, het licht van de wereld

Jezus, het licht van de wereld Jezus, het licht van de wereld Het evangelie naar Johannes 8: 1-30 1 Overzicht 1. De overspelige vrouw 2. Jezus als het Licht der wereld 3. Twistgesprekken met de Farizeeën 2 De overspelige vrouw Bijbeltekst

Nadere informatie

Zondag 46 gaat over : Onze Vader, Die in de hemelen zijt.

Zondag 46 gaat over : Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Zondag 46 Zondag 46 gaat over : Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Lees de tekst van Zondag 46 Vraag 120 : Waarom heeft Christus geboden God alzo aan te spreken : Onze Vader? Antw : Opdat Hij van stonden

Nadere informatie

MISJPATIEM (Bepalingen) Sjemot 21:1-24:18

MISJPATIEM (Bepalingen) Sjemot 21:1-24:18 MISJPATIEM (Bepalingen) Sjemot 21:1-24:18 De Parasja begrijpen Sjemot (Exodus) 21:1-20:18 We zullen leren hoe we 1) Het hoofdthema (onderwerp) van een Parasja (wekelijkse Torah-lezing) kunnen begrijpen.

Nadere informatie

Wat moeten wij nog doen onder de genade

Wat moeten wij nog doen onder de genade Wat moeten wij nog doen onder de genade 1 Johannes 3: 7 Kinderkens, laat niemand u misleiden. Wie de rechtvaardigheid doet, is rechtvaardig, gelijk Hij rechtvaardig is; Mattheüs 28: 19 Ga dan heen, onderwijs

Nadere informatie

Ex 29: 43 Daar zal Ik dan de Israëlieten ontmoeten, en zij zullen door Mijn heerlijkheid geheiligd worden

Ex 29: 43 Daar zal Ik dan de Israëlieten ontmoeten, en zij zullen door Mijn heerlijkheid geheiligd worden 27-10-2013 1 Ex 29: 43 Daar zal Ik dan de Israëlieten ontmoeten, en zij zullen door Mijn heerlijkheid geheiligd worden. 27-10-2013 2 Zal Hij me doden? Zal Hij op me mopperen? Zal Hij me knarsetandend toelaten?

Nadere informatie

Openluchtdienst! speelruimte om te leven!

Openluchtdienst! speelruimte om te leven! Openluchtdienst speelruimte om te leven liturgie bij de openluchtdienst op zondag 15 juni 2014 in de tuin van het Wooldhuis uitgaande van de Protestantse Gemeente Heino-Laag Zuthem voorganger: ds. Hans

Nadere informatie

Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool

Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool NAAM September 2009 In september en oktober 2009 was de Levend evangelie Gemeente bezig met het onderwerp 40 DAGEN GEBED. Om gemeente breed

Nadere informatie

Wat was de reden dat Gods volk in de woestijn zaten te mopperen?

Wat was de reden dat Gods volk in de woestijn zaten te mopperen? Kwartels en manna. Wat was de reden dat Gods volk in de woestijn zaten te mopperen? Exodus 16:1-2 1 Zij braken op uit Elim en heel de gemeenschap van de Israëlieten kwam in de woestijn Sin, die tussen

Nadere informatie

Naam: VAN WILLIBRORD tot Statenbijbel

Naam: VAN WILLIBRORD tot Statenbijbel Naam: VAN WILLIBRORD tot Statenbijbel Willibrord Willibrord werd geboren als zoon van pas bekeerde ouders en werd als zevenjarige jongen door zijn vader Wilgis toevertrouwd aan het klooster van Ripon nabij

Nadere informatie

God schiep de mens - Adam

God schiep de mens - Adam In de twee vorige studies werd besproken hoe God de hemel 1 en de aarde 2 schiep. Tijdens de zesde dag van de schepping zei God: Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, (Genesis 1:26)

Nadere informatie

Voor David, de liefde van mijn leven

Voor David, de liefde van mijn leven Voor David, de liefde van mijn leven Ik ben gewoon gaan zitten en luisterde naar zijn stem. En in de liefdevolle woorden herkende ik Hem. Mijn God, mijn Goede Herder, U wil ik volgen, Heer. Leid mij op

Nadere informatie

Deze handreiking is van:

Deze handreiking is van: 9 lessen over het volgen van Jezus Deze handreiking is van: Deze cursus is geschreven Beryl Voorhoeve en opgemaakt door Judith Maarsen. Ten behoeve van de kinderstudiegroepen voor de bovenbouw Gebruikte

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Naar aanleiding van de lezingen vandaag, over het ophouden van de manna uit Jozua 5 en het teken van brood en vis uit Johannes 6, wil ik graag twee

Nadere informatie

wat is dat eigenlijk? Denk mee over acht grote vragen

wat is dat eigenlijk? Denk mee over acht grote vragen Geloven, wat is dat eigenlijk? Denk mee over acht grote vragen pagina 10 Hoe is de wereld ontstaan? pagina 26 Waarom bestaat de mens? pagina 42 Wat is geloven? pagina 58 Wie is God? pagina 74 Waarom heeft

Nadere informatie

Bij het gekozen thema: Het verlangen van God heb ik mij in de afgelopen dagen afgevraagd wat is mijn verlangen naar God?

Bij het gekozen thema: Het verlangen van God heb ik mij in de afgelopen dagen afgevraagd wat is mijn verlangen naar God? Geliefde mannen, Nog een poosje en dan wordt de mannenconferentie van 2015 gehouden. Bij het gekozen thema: Het verlangen van God heb ik mij in de afgelopen dagen afgevraagd wat is mijn verlangen naar

Nadere informatie

Waarom doet Hij dat zo? Om de diepste bedoeling van Gods geboden aan te geven. Daar kom ik straks op terug. Hij geeft in de Bergrede de beloften en

Waarom doet Hij dat zo? Om de diepste bedoeling van Gods geboden aan te geven. Daar kom ik straks op terug. Hij geeft in de Bergrede de beloften en 1 De Bijbel open 2013 5 (02-02) Vandaag bespreken we een vraag over de betekenis van de Wet die God aan Israel gaf voor de christelijke gemeente van het Nieuwe Testament en dus voor ons. Is het zo dat

Nadere informatie

De tien Geboden. Tien belangrijke regels. Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt

De tien Geboden. Tien belangrijke regels. Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt De tien Geboden Of Tien belangrijke regels Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt Welkom Mededelingen Votum en groet Zingen: Gezang 119: 1 en 2 De kerk van alle tijden kent slechts één vaste

Nadere informatie

De schepping van de mens Studieblad 6

De schepping van de mens Studieblad 6 -1- GODS PLAN MET MENSEN Dit is een uitgave van de Volle Evangelie Gemeente Immanuël Breda Auteur: Cees Visser (voorganger) De schepping van de mens Studieblad 6 Inleiding Mensbeeld Uitgangspunt Stof In

Nadere informatie

In het begin. Schepping versus Evolutie voor groep 7. Inhoud. 1. Wat is waar? 2. Het verschil tussen een feit en een gedachte

In het begin. Schepping versus Evolutie voor groep 7. Inhoud. 1. Wat is waar? 2. Het verschil tussen een feit en een gedachte In het begin Schepping versus Evolutie voor groep 7 Inhoud 1. Wat is waar? 2. Het verschil tussen een feit en een gedachte 3. Wat gebeurde er in het verleden? 4. Waar komt het leven vandaan? 5. Hoe oud?

Nadere informatie

Bijbelonderwijs voor de basisschool. Groep 5. Memootjes

Bijbelonderwijs voor de basisschool. Groep 5. Memootjes Bijbelonderwijs voor de basisschool Groep 5 Memootjes De geciteerde Bijbeltekst werd met toestemming van de Stichting Herziene Statenvertaling overgenomen uit de Herziene Staten Vertaling 2006, Jongbloed

Nadere informatie

Bijbelstudie Door het geloof I

Bijbelstudie Door het geloof I Bijbelstudie 1 Bijbelstudie Door het geloof I Kaïn en Abel Genesis 4:1-16 Wat voor werk deed Kaïn? Een welk beroep deed zijn broer Abel? Kain- landbouwer Abel- schaapherder a. Waarom niet, denk je? De

Nadere informatie

DIENST VAN DE VOORBEREIDING

DIENST VAN DE VOORBEREIDING Orde van dienst voor zondag 5 maart 2017 Invocabit- Roept hij Mij aan viering hl. Avondmaal. orgelspel DIENST VAN DE VOORBEREIDING allen blijven zitten en zingen Psalm 91a Wie in de schaduw Gods mag wonen

Nadere informatie

Mag ik jou een vraag stellen?

Mag ik jou een vraag stellen? Mag ik jou een vraag stellen? Mag ik jou, die dit leest, een zeer belangrijke vraag stellen? Stel dat je vandaag zou sterven, doordat er iets verschrikkelijks gebeurt, bijvoorbeeld een auto ongeluk of

Nadere informatie

4. Welk geloof wordt bedoeld? Het gaat om het zaligmakende geloof. Dus niet om een historiëel, tijd- of wondergeloof.

4. Welk geloof wordt bedoeld? Het gaat om het zaligmakende geloof. Dus niet om een historiëel, tijd- of wondergeloof. NGB artikel 1: DE ENIGE GOD Wij geloven allen met het hart en belijden met de mond, dat er een Enig en eenvoudig geestelijk Wezen is, dat wij God noemen: eeuwig, ondoorgrondelijk, onzienlijk, onveranderlijk,

Nadere informatie

Genieten van het echte leven

Genieten van het echte leven Genesis 3: 19 Tot de dag van je dood zul je zwetend het land bewerken om te kunnen leven. 1 De Hamvraag Mag ik genieten en wat is dan eigenlijk genieten? Het leven is toch vooral lol maken! X Het moet

Nadere informatie

Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur

Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur Voorganger: Organiste: Koster: Ds. M.J. van Oordt Bep Veenstra Dirk Bouwman 2 Voorzang: Psalm 116 vers 1 en 11 God heb

Nadere informatie

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Op Toon Hoogte 182 Door Uw genade Vader Door Uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige

Nadere informatie

Gemeente van onze Here Jezus Christus,

Gemeente van onze Here Jezus Christus, Gemeente van onze Here Jezus Christus, Echt gelukkig! Dat is het thema waar we vanochtend over na gaan denken. En misschien denkt u wel: Wat heeft dat thema nu met deze tekst te maken, Die gaat toch over

Nadere informatie

Welke plaag moesten zij aankondigen; wanneer zou de vijfde plaag een feit worden en had Gods volk last van deze plaag?

Welke plaag moesten zij aankondigen; wanneer zou de vijfde plaag een feit worden en had Gods volk last van deze plaag? De overige plagen in Egypte. Welke plaag moesten zij aankondigen; wanneer zou de vijfde plaag een feit worden en had Gods volk last van deze plaag? Genesis 9:2-5 2 Want als u hun weigert te laten gaan

Nadere informatie

Doopvragen, na alle formulieren zijn deze hetzelfde:

Doopvragen, na alle formulieren zijn deze hetzelfde: Doopvragen, na alle formulieren zijn deze hetzelfde: Geliefden in de Here Jezus Christus. God heeft de doop ingesteld om ons en onze kinderen zijn verbond te verzegelen. In dat geloof en niet uit gewoonte

Nadere informatie

Kingdom Faith Cursus. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God

Kingdom Faith Cursus. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God Kingdom Faith Cursus KF02 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God Colin Urquhart ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Kingdom Faith Cursus. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Het Woord van God

Kingdom Faith Cursus. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Het Woord van God Kingdom Faith Cursus KF03 ------------------------------------------------------------------------------------------------ Het Woord van God Colin Urquhart ------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het jodendom. Naam:

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het jodendom. Naam: Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het jodendom Naam: Het jodendom Hallo, dit is de vragenlijst die hoort bij de website over geestelijke stromingen. Je kunt de website vinden op www.geloofik.nl.

Nadere informatie

Menze Fernandus van Houten

Menze Fernandus van Houten Liturgieboekje bij het afscheid van Menze Fernandus van Houten * Groningen, 10 februari 1931 Tolbert, 21 februari 2016 in een samenkomst op donderdag 25 februari 2016, om 11.00u in de Gereformeerde Kerk

Nadere informatie

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22.

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22. Inhoudsopgave Voorwoord 1. Een gebed bij het begin van het nieuwe jaar Ik ben met u 2. Gods hand 3. Zegen Vrede met God 4. In de kerk 5. Is Deze niet de Christus? Deze ontvangt zondaars 6. Echte vrienden

Nadere informatie

De Bijbel open (19-10)

De Bijbel open (19-10) 1 De Bijbel open 2013 41 (19-10) Hoe kan het nu dat mensen in de tijd van het Oude Testament God hoorden spreken, maar dat wij dat nu niet meer meemaken? Waarom gebeurt dat nu niet meer? Dat vraagt iemand

Nadere informatie

SEED & BREAD FOR THE SOWER JES.55:10 FOR THE EATER

SEED & BREAD FOR THE SOWER JES.55:10 FOR THE EATER SEED & BREAD FOR THE SOWER JES.55:10 FOR THE EATER korte Bijbelse boodschappen van THE WORD OF TRUTH MINISTRY Otis Q. Sellers, Bijbelleraar Vertaling Stichting Lachai Roï, Lelystad, Nederland Nr. 78 De

Nadere informatie

Stel jezelf niet onder de Wet!

Stel jezelf niet onder de Wet! Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante tekst, dia s, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vereenvoudigen. Daarom

Nadere informatie

1 Tessalonicenzen 1. Begin van de brief

1 Tessalonicenzen 1. Begin van de brief 1 Tessalonicenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Tessalonica 1 Dit is een brief van Paulus, Silvanus en Timoteüs, aan de christenen in de stad Tessalonica. Jullie horen bij God, de

Nadere informatie

Liturgie 30 april 2017

Liturgie 30 april 2017 Liturgie 30 april 2017 Welkom en mededelingen Zingen Hemelhoog 617a Tienduizend redenen De zon komt op, maakt de morgen wakker; mijn dag begint met een lied voor U. Heer, wat er ook gebeurt en wat mij

Nadere informatie

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus AVONDMAALSVIERING KONINGSKERK 13-09 - 2009 door ds. L. Krüger Schriftlezing: Koloss. 1: 24-29 (NBV) Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag

Nadere informatie

30. De koning wordt geboren 31. Blij met Jezus 32. Jezus, de koning die dient 33. Jezus sterft 34. Jezus leeft 35. Jezus en de Heilige Geest

30. De koning wordt geboren 31. Blij met Jezus 32. Jezus, de koning die dient 33. Jezus sterft 34. Jezus leeft 35. Jezus en de Heilige Geest Themaoverzicht Groep 1 1. In het begin 2. Noach 3. God belooft 4. Abraham 5. Isaak 6. Jakob en Esau 7. Jakob 8. Jozef 9. Dromen 10. Jozef de onderkoning 11. Mozes 12. Mozes naar de farao 13. God straft

Nadere informatie

Een cultuur van liefhebben... 1 Joh. 4:7-21

Een cultuur van liefhebben... 1 Joh. 4:7-21 Een cultuur van liefhebben... 1 Joh. 4:7-21 7 Geliefden, laten wij elkander liefhebben, want de liefde is van God; en een ieder, die liefheeft, is uit God geboren en kent God. 8 Wie niet liefheeft, kent

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie