Introductie Maliki Fiqh - Reiniging van Lichaam en Ziel. Lesboek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Introductie Maliki Fiqh - Reiniging van Lichaam en Ziel. Lesboek"

Transcriptie

1 Introductie Maliki Fiqh - Reiniging van Lichaam en Ziel Lesboek De basistekst van Al- c Ashmāwiyyah Een primaire tekst over de belangrijkste basiselementen van aanbidding volgens de Madhab van Imam Mālik door Shaykh Abd Al-Bāri Ibn Aĥmad Al- Ashmāwi Al-Rifā i Docent: Zakariya Abdul-Hakim Bosmans Naam:......

2 1 Introductie Maliki Fiqh - Reiniging van Lichaam en Ziel ح يم ن الر ح ب س م اهلل الر In de naam van Allah, de geheel Barmhartige, de speciaal Genadevolle De introductie De zeer geleerde Shaykh en Imam c Abd Al-Bāri Al- Ashmāwi Al-Rifā i moge Allah erbarmen hebben met hem heeft gezegd: Er is mij gevraagd door een paar vrienden om een introductie (tekst) schrijven over de Fiqh volgens de leer van Imam Mālik ibn Anas moge Allah tevreden zijn met hem hetgeen ik vervolgens heb gedaan in de hoop op een beloning (van Allah). ام ة عبد الايإ عال : ا تعال قال الشي خ ا إلاما ا ا إ و الرفا إع ا عشم عال إم ا إا ال ف ة إي دام د ام نمم ا س ي إ ض ال ا إ ن نن إفد إا منا. ي إ ن عض الد ص إدقا إ ن س أ إب ال امذه ال إ إ لع اما إ ام جبت ا إإل فأ ا إ ا إج ف يا ل إ ل إ ي Achtergrond info over de auteur Shaykh Al-Imām Al- Âlim Al- Allāmah Abd Al-Bāri Al- Ashmāwi Ar-Rifā i, een latere māliki geeleerde, maar niet een veel beproken geleerde. De naam Al-Shaykh is een algemene titel die gegeven wordt aan een Islamitische geleerde en meestal uit respect voor zijn leeftijd (ouderdom) maar ook als een soort van autoriteit en betekend in dit geval ook leider of chief of kenner van Islam, dwz. hij heeft een bepaald curiculum doorlopen aan studies, maar ook oud in leeftijd of oude man maar wel gekoppeld aan wijsheid. Iemand die grijs en oud is heeft toch wel het nodige mee gemaakt en is wijs geworden door het leven, vandaar dat een advies van een ouder persoon altijd wordt gerespecteerd, vanwege de wijsheid en levenservaring. Op de dag van vandaag wordt de term Shaykh veelal gekoppeld aan een Islamitische geleerde. Al-Imām betekend voorganger van het gebed en is geestelijk leider tot een bepaald niveau en Al- Âlim (met kasra onder de Lām) betekend een expert of een geleerde in een bepaalde wetenschap en Âlam (fatha boven de Laam) betekend de wereld of een rijkdom behorend tot iemand. Al- Allāmah (shaddah boven de Laam) betekend een deskundige die zeer specialistisch is in een bepaalde wetenschap, je kunt dus zeggen een zeer geleerd persoon. Al-Bāri (met hamzah op het einde) is één van de schone namen van Allah en betekend de Ontwikkelaar Degene Die het niet-bestaande tot bestaan brengt alleen zijn naam is hier zonder hamzah, maar verwijst wel naar de naam van Allah en is in feite een persoonsnaam zodra het gecombineerd staat met Abd (slaaf, dienaar), net zoals Abdu-Allah en Abdu- Rahmān. De Shaykh komt uit de stad Al- Ashmā in Egypte in de buurt van Cario, een wijk genaamd al-manafiyyah, vandaar zijn achternaam vernoemd is naar zijn afkomst. Ar-Rifā i stamt af van de tariqah in tasawwuf die hij volgde van Shaykh Ahmad ibn Al-Husayn Ar-Rifā i gestorven rond het jaar 565/570 AH in Iraq. 1

3 2 Introductie Maliki Fiqh - Reiniging van Lichaam en Ziel Shaykh Al- Ashmāwi is weinig besproken, behalve dat zijn tekst vrij bekend is geworden en veel wordt gebruikt als een introductieles op de Māliki-fiqh. Er is veel Shurūh (uitleg) geschreven op deze tekst die zeer bekend zijn. Het is een introductieles op de meest belangrijke vormen van aanbiddingen van Allah en is vergelijkbaar met de bekende tekst Mukhtasar Al-Akhdari en deze basis onderwerpen zijn ook allemaal terug te lezen in de overige Māliki basisteksten zoals Al-Murshid Al-Mu in van Ibn Ashir en de basisteksten van Qadi Iyad. Deze tekst Matn Al- Ashmāwiyyah is een primaire basistekst die wordt bestudeert op de basisschool van de Azhar universiteit in Egypte alvorens men begint aan de bekende tekst Ath-Thamru Ad-Dāni een bekende uitleg op de Risālah van Ibn Abi Zaid. Zodra een bepaalde tekst veel wordt bestudeerd door de eeuwen heen, dan dat is een duidelijk teken dat Allah deze tekst heeft geaccepteerd, zelfs als van de auteur niets bekend is, vanwege dat de meeste geleerden het niet belangrijk vinden dat hun namen hierbij vermeld staan, omdat ze het puur alleen doen voor de tevredenheid van Allah. Kijk maar eens naar de teksen zoals Al-Ajrumiyyah en Al-Bayqūniyyah, weinig bekend over deze auteurs, maar de teksten zelf worden al eeuwen bestudeerd in alle uithoeken van de wereld, deze teksten zijn qabūl (geaccepteerd) door Allah. Introductie Madhab (wetsschool) ب ( een )vergulde( weg die begaan kan worden, een :(اسم ماك ) Taalkundig (Ism Makān غ ف ة ( Madhab: ) امذه pad waar men zich over begeeft ( اس إطال ف حا ) Technisch: ideologie, doctrine, leer, gerichtheid, oriëntatie, een school. Afgeleid van het werkwoord: ( ه ب ) Dha-ha-ba: gaan, vertrekken, verdwijnen, zich begeven naar maar ook sterven, van mening zijn, geloven, wegnemen Zie Sūrah Al-Baqarah 2:17 Dha-ha-ba Allahu bi-nūrihim "Allah neem hun licht weg" [metaforisch bedoelt in het hart of algemeen zoals het duidelijke zicht op het pad van de waarheid wordt weggenomen]. ه Een ander werkwoord hiervan afgeleid is: ( ب ) Dhah-ha-ba (met shaddah) : vergulden, doen blinken - dat wat weer in verlengde staat van het naamwoord ( هب ) Dhahab: goud en goud is ook vergankelijk en blijft niet voor altijd en het zal jouw verlaten zodra jij sterft dha-ha-ba (het goud) gaat weg. Dus een Madhab is een school gericht op de jurisprudentie (Fiqh) een interpretatie van de Koran en de Sunnah opgetekend door een Mujtahid (een zeer geleerd en ijverig persoon van de hoogste klasse) en is een vergulde weg, omdat de waarde vergelijkbaar is met goud. En in feite is dit een pad dat niet voor eeuwig blijft bestaan en zal vergaan met deze wereld. Het volgen van een Madhab (genaamd Taqlīd) is een verplichting indien men niet voldoende kennis beschikt over de jurisprudentie van de Islam en wanneer men niet voldoende inzicht heeft in het taalkundig onderscheiden van juridische vraagstukken uitgelegd door de vele geleerden van de hoogste klasse in de verschillende wetscholen. En wanneer spreken we over gebrek aan kennis? Om even maar een paar zaken op te noemen bijvoorbeeld; wanneer je geen volledige Islamitische opleiding heb gevolgd, geen volledige beheersing hebt over de Arabische taal, gebrekkig bent aan gegrondveste kennis over jurisprudentie. Beheers je geen Arabisch, beheers je geen Fiqh. Zoals de geleerden ook zeggen: Hoe beter jouw Arabisch, des te beter jouw begrip in Fiqh. 2

4 3 Introductie Maliki Fiqh - Reiniging van Lichaam en Ziel Om een beetje los te kunnen staan van een wetschool (Madhab) dien je dus jaren lang gestudeerd te hebben (knie aan knie) bij geleerden die alle facetten van de religie machtig zijn en deze geleerden dienen deze kennis weer vernomen te hebben van hun geleerden op gelijke wijze met ononderbroken ketens van overleveringen die terug gaan naar bij de Profeet (salla Allahu alayhi wa sallam) en naar auteurs van bestudeerde teksten volledig in detail uitgelegd, intensief getraind en geëxamineerd. De geleerden waarvan men kennis neemt dien je ook werkelijk te hebben ontmoet in jouw leven, waarbij de zaken in detail uitbundig worden uitgelegd en tegelijkertijd het vrome gedrag van deze geleerden worden overgenomen, waarbij men tevens leert hoe men correct en geduldig met respect moet debatteren. Helaas dat laatste kenmerk zien we zeer weinig terug op de dag van vandaag en het bewijs hiervoor op de vele mediakanalen spreekt voor zich Het nemen en volledig begrijpen van de Islamitische kennis en het bestuderen van de wetscholen gaat dan ook uitsluitend gepaard met een uitmuntend correct gedrag naar de medemens, medestudenten en hun geleerden, maar ook naar de studenten en geleerden van andere opinies en rechtsscholen, ook al is men het niet altijd met elkaar eens. De vele (nachtelijke) gebeden, vele uren lezen en studeren, weinig slaap, weinig voedsel en regelmatig vasten, zich afzonderen van het wereldse leven en zich mengen met geleerden en mensen van goed gedrag en het vermijden van grote en kleine zonden zijn de gebruikelijke en vanzelfsprekende zaken die behoren tot een waardige student van kennis op weg naar een eenvoudig stukje inzicht om een beetje onderscheid te kunnen maken in de verschillende wetscholen. Er waren vele madhahib (meervoud madhab) in de eerste drie generaties van de Islam, waarvan er maar vier het hebben overleefd met als eerste de madhab (op de dag van vandaag de meest gevolgde wetsschool ter wereld) van de zeer geleerde Imam Abu Hanifah An-Nu man geboren in Kufa in Iraq, tweede generatie van de Islam (geb. 80 AH gest. 150 AH) en heeft geleerd van de metgezellen van de profeet (salla Allahu alayhi wa sallam). Over Abu Hanifah is vermeld dat hij één van de eerste is die de Islamitische wetgeving heeft gecodificeerd en gecompileerd vanuit de Koran en de Sunnah. De tweede in rang van opkomst chronologisch gezien is de zeer geleerde Imam Malik geboren en gestorven in Medina (93 AH 197 AH), de auteur van de volumineuze bekende Hadith collectie Al-Muwatta. En als derde de zeer geleerde Imam Muhammed bin Idris Al-Shafi i geboren in Ghazzah, Palastina (geb. 150 AH 204 AH) en afstammeling van de Quraysh en was een student van Imam Malik. Imam Al-Shafi i schreef al zijn lessen op voornamelijk botten en palmbladeren. Na een tijd was het zo n een zware klus al deze zaken mee te slepen, dat hij besloot alles maar te memoriseren wat op de botten en palmbladeren stond geschreven en hiervoor heeft hij zich dagen lang voor opgesloten. En als laatste chronologisch gezien is de zeer geleerde Imam Ahmad bin Hanbal (geb. 165 gest. 241 AH) geboren in Baghdad, Iraq. Hij had altijd graag de wens om een student te zijn van Imam Malik, maar was net zestien jaar oud en de afstand waren duizende kilometers om af te leggen op het moment dat Imam Malik stierf. Over Imam Ahmad bin Hanbal is vermeld dat hij elke dag wel zo n 300 rak aat verrichtte van het gebed. 3

5 4 Introductie Maliki Fiqh - Reiniging van Lichaam en Ziel Korte biografie van Imam Malik (moge Allah tevreden zijn met hem) Hij is Malik ibn Anas ibn Malik ibn Amr, al-imam, Abu Abd-Allah al-humyari al-asbahi al-madani (geb. 93 AH overleden 179 AH), Shaykh al-islam, Bewijs van de Gemeenschap (Ummah), Imam van Dar al-hijrah en geleerde van Medina zoals voorspeld door de Profeet (salla Allahu alayhi wa sallam). Hij is de auteur van al-muwatta, bestaande uit de correcte overleveringen van de Profeet (salla Allahu alayhi wa sallam) samen met de uitspraken van de Metgezellen, de Volgelingen (van de Metgezellen) en degenen na hen. Dit boek werd geprezen door imam al-shafi i (moge Allah tevreden zijn met hem) als het meest correcte boek op aarde na de Qur an (voor afgaande aan de publicatie van Sahih al-bukhari!). Imam Malik zei: "Ik liet mijn boek aan zeventig juristen (rechtsgeleerden) van Medina zien en ieder van hen keurde het goed voor mij (kulluhum wâta ani alayhi), vandaar de naam Muwatta. Imam al-bukhari zei dat de meest correcte keten van alle overleveringen was: Malik, van Nafi, van Ibn Umar." De hadith geleerden noemen dit de zgn. Gouden Keten (-van Overlevering). De Profeet (salla Allahu alayhi wa sallam) zei: Spoedig zullen mensen op de zijden van hun kamelen slaan in hun zoektocht naar kennis en zij zullen niemand vinden die meer kennis heeft dan de geleerde van Medina. En Abu al-mughirah al-makhzumi zei dat dit betekent dat de mensen kennis zullen blijven zoeken. Al-Tirmidhi, al-qadi Iyad, Dhahabi en anderen leveren over van Sufyan ibn Uyaynah, Abd al-razzaq, Ibn Mahdi, Yahya ibn Ma in, Dhu ayb ibn Imama, Ibn al-madini en anderen dat zij imam Malik als deze geleerde zagen. Abu Mus ab said: Malik bad 25 jaar niet in jama ah [in de moskee van de Profeet salla Allahu alayhi wa sallam te Medina]. Hem werd gevraagd: Wat weerhoudt jou (hiervan)? Hij zei: Voor het geval ik iets afkeurenswaardigs zie en verplicht ben het te veranderen. Ibn Abd al-barr zei dat Malik de eerste was die een boek samenstelde dat uitsluitend bestond uit correcte (sahih) overleveringen. Abu Bakr ibn al- Arabi zei: De Muwatta is het eerste fundament en de kern, terwijl het boek van al-bukhari in dit opzicht het tweede fundament is. Op deze twee zijn alle andere boeken gebouwd, zoals die van Muslim en al-tirmidhi. Malik stelde het (de muwatta) samen gedurende de loop van 40 jaar en begon met overleveringen totdat hij deze terugbracht tot het huidige aantal van onder de Al-Zurqani telde 69 personen die de Muwatta direct van Malik overleverden. Imam Malik is de connectie van de gehele islamitische gemeenschap met de kennis van de Sunnah zoals deze werd behouden door de geleerden van de stad van de Profeet (s.a.w.s.), al-medina. Dit referentiepunt van zijn school van jurisprudentie (madhhab van fiqh) komt voortdurend terug in de Muwatta door de zinsnede: En dit is wat ik de mensen van kennis heb zien doen. Abd-Allah ibn Wahb zei: Eenieder die ahadith memoriseert en die geen imam in fiqh heeft is misleid / dwaalt (dâll) en indien Allah ons niet had gered met Malik en al-layth (ibn Sa d), dan zou ik gedwaald hebben. Ibn Mahdi zei: De imams van de mensen in hun tijd, waren er vier: al-thawri, Malik, al-awza i en Hammad ibn Zayd. En hij zei: Ik heb niemand gezien die intelligenter is dan Malik. Imam Malik had zo n eerbied voor de ahadith van de Profeet (s.a.w.s.) dat hij nooit iets overleverde, noch een fatwa gaf, zonder in een rituele staat van reinheid te verkeren. Al-Haytham zei: Ik hoorde dat er aan Malik 40 vragen gesteld werden en op 32 daarvan antwoordde hij: Ik weet het niet. En van Malik, die zei: Het schild van de geleerde is, ik weet het niet, en als hij het (dit) verwaarloost, wordt zijn uitspraak aangevallen. Ibn Wahb levert over van Malik, dat hij Abdullah ibn Yazid ibn Hurmuz hoorde zeggen: Het past bij de geleerde dat hij de uitspraak Ik weet het niet aan zijn studenten overdraagt, totdat dat het fundament wordt waar zij hun toevlucht tot nemen. Ibn Abd al-barr zei: Het is authentiek overgeleverd van Abu ad-darda dat Ik 4

6 5 Introductie Maliki Fiqh - Reiniging van Lichaam en Ziel weet het niet de helft van de kennis is. Abu Mus ab leverde over dat Malik zei: Ik vaardigde geen fatwa s uit voordat 70 geleerden eerst getuigden dat ik daartoe competent was. Qutayba zei: Als we Malik gingen bezoeken, verscheen hij bij ons verfraaid, met kuhl op zijn ogen, geparfumeerd, zijn beste kleren dragend, aan het hoofd van de kring zittend, vragend om palmbladeren voor frisse lucht en hij gaf aan ieder van ons een palmblad. En Tahir ibn Khalid al- Ali levert over van zijn vader, van Ibn Uyaynah die zei: Malik kwam niet met een hadith, behalve als deze authentiek was, en hij leverde niet over, behalve van iemand die thiqah (betrouwbaar) was. En ik heb de mensen in al-medina na zijn dood alleen maar zien wegkwijnen, d.w.z. op het gebied van kennis. De kalief Harun al-rashid zei tegen Malik na zijn antwoorden gehoord te hebben op vragen die hem gesteld werden: Jij bent, bij Allah, de meest wijze der mensen en degene met de meeste kennis. Malik antwoordde: Nee, bij Allah, O Leider der Gelovigen! Hij zei: Jawel, maar jij houdt het verborgen. Bij Allah, zolang ik nog leef zal ik jouw uitspraken op schrift laten stellen zoals de mushafs (van de Qur an) opgeschreven worden en ik zal ze naar de uiteinden van de wereld sturen. Malik weigerde dit echter. Enkele uitspraken van imam Malik Van Ibn Wahb: Allah plaatst kennis waar Hij wilt. Het bestaat niet uit veel overleveren. En: Ik heb gehoord dat niemand de wereld schuwt en zichzelf beschermt behalve dat hij wijsheid zal spreken. Van Abd-Allah ibn Abd al-hakam: De Metgezellen (moge Allah s welbehagen met hen zijn) verschilden in de takken van jurisprudentie (furû al-fiqh) en splitsten zich op in facties (tafarraqû) en eenieder van hen was op zichzelf correct. Van Ja far ibn Abd- Allah: Wij waren met Malik toen een man naar hem toekwam en hem vroeg: O Abu Abd-Allah! De Genadevolle heeft zich over de Troon gevestigd. (Qur an, vers 20:5): Hoe heeft Hij zich gevestigd? Niets raakte Malik meer dan de vraag van die man. Hij keek naar de grond en begon daarin te prikken met een takje dat hij in zijn hand hield totdat hij volledig in het zweet baadde. Daarna hief hij zijn hoofd op en zei: Het hoe daarvan kan men zich niet voorstellen; het gedeelte m.b.t. de vestiging is niet onbekend; geloof erin is verplicht; erover vragen is een innovatie (bid ah); en ik geloof dat jij een man van innovatie bent. Daarna gaf hij een bevel en de man werd naar buiten geleid. Van Ma n: Redetwisten (al-jidâl) in de religie voedt ijdelheid, dooft het licht van het hart en verhardt het en leidt tot doelloos rondwandelen. In de Muwatta: Het (af)scheren van de snor is een innovatie (bid ah). Overgeleverd door Ibn Abi Zayd (in zijn Risalah): De tulband werd vanaf het begin van de islam gedragen en men stopte niet met deze te dragen tot aan onze tijd. Ashhab zei: Als Malik de tulband droeg kwam deze onder zijn kin en liet hij het uiteinde daarvan achter zijn rug hangen en hij droeg musk en andere geuren. Muhammad ibn Rumh zei: Ik zag de Profeet - sallallahu alayhi wa sallam - [in een droom], dus ik zei: O Boodschapper van Allah, waarlijk, Malik en al-layth hebben een meningsverschil, dus van wie van de twee moet ik nemen? Hij (de Profeet - sallallahu alayhi wa sallam) zei: Malik, Malik. Al-Qa nabi zei: Ik hoorde hem zeggen: Malik s leeftijd was negenentachtig jaar, hij stierf in het jaar 179 AH. Isma il ibn Abi Uways zei: Malik werd ziek, dus ondervroeg ik een aantal mensen over wat hij zei op het moment van zijn sterven. Zij zeiden: Hij reciteerde eerst de tashahhud (geloofsgetuigenis), en toen reciteerde hij: Hun zaak is aan Allah, voordien en nadien. [Qur an, Surah ar-rum, vers 4]. En hij stierf op de veertiende van Rabi al-awwal, in het jaar 179 AH. Abu Mus ab az-zuhri zei: Hij stierf na de tiende van Rabi al-awwal, na negentig jaar. Muhammad ibn Sahnun zei: Hij stierf op de dertiende van Rabi al- Awwal. 5

7 6 Introductie Maliki Fiqh - Reiniging van Lichaam en Ziel 1. Het hoofdstuk over de zaken die de Wuđū ongeldig maken. Weet - en moge Allah, de Verhevene jou succes schenken - dat de zaken die de Wuđū ongeldig maken, bestaan uit twee onderdelen: directe voorvallen (onreinheden) en indirecte voorvallen (oorzaken voor onreinheden). اقإ إض ال ض إ ا ن ف د ال ا تعال اإعم و إ ي قإسم سب ن لع : نحد اث و ال ض إ. ناقإض ن حد اث ا إ ن 6

8 إ 7 Introductie Maliki Fiqh - Reiniging van Lichaam en Ziel Wat betreft de directe voorvallen (onreinheden), dit zijn er in totaal vijf. Drie vanaf de voorzijde (van het lichaam) en deze zijn: (1) Prostaatvocht (voorvocht door opwinding) (2) dik wit vocht (na urineren) en (3) urine. En twee vanaf de achterzijde (van het lichaam) en deze zijn: (4) ontlasting en (5) wind. ا ال حد اث فم مسة : ثال فأام ال الم ذ و ة إامن ا ث د والل. ب د اثنا إ إامن و. غائإط والريح و إه : ا : ا م ه ادل إ ر و

9 8 Introductie Maliki Fiqh - Reiniging van Lichaam en Ziel En wat betreft de indirecte voorvallen (oorzaken voor onreinheden), dit is de slaap en die bestaat uit vier soorten: (1) lange diepe slaap, die de Wuđū ongeldig maakt. (2) korte diepe slaap, die de Wuđū ongeldig maakt (3) korte lichte slaap, die de Wuđū niet ongeldig maakt en (4) lange lichte slaap, waarbij het aanbevolen is om de Wuđū te vernieuwen. ه لع سب ا ال حد ا إث : فانل و ا ن ام ون ند ض يبع نقسا إدي ي ال ض ن إة : ط إي ث ند ض ق إص ي ث إدي ي ال ض ق إص ي خ إفيف إفيف ي ستح ب إي خ ال ض ط ال يند ض إامنا ال ض. 8

10 9 Introductie Maliki Fiqh - Reiniging van Lichaam en Ziel En tot de indirecte voorvallen (oorzaken voor onreinheden) behoren ook: het verliezen van het verstand middels; krankzinnigheid (bezetenheid), bewusteloosheid en bedwelming (bijv: door alcohol en drugs). وال ز و ا : ال ض ال ا ت ت ند ض إامن سبا إ إ إ وا إلم غما إ و السر إ ر. ن عد إ إا ل

11 10 Introductie Maliki Fiqh - Reiniging van Lichaam en Ziel De Wuđū wordt (ook) ongeldig door: afvalligheid (in de Islam), bij twijfel over de geldigheid van de Wuđū en bij het aanraken van het verbonden mannelijke geslachtsdeel; met de binnenzijde van de handpalm en de vingers of met hun zijkanten. En zelfs door een extra (6 de ) vinger indien deze gevoel heeft. ال ض إدض ينت و ب إ الش إي ةإ و إالرد إص إ إبا إط إ ن إ ر اتمت ب إ مس ا ر الد إث و ا ي إمم ني و إج ا إط إ ن ال د ص ا إ إ ن و إب ا ر ف ن زائإد إ حس ل إأد صب و 10

12 11 Introductie Maliki Fiqh - Reiniging van Lichaam en Ziel En wat betreft het aanraken, dit is verdeeld in vier soorten: (1) Wanneer hij de intentie had voor genot en het vervolgens heeft ervaren, dan de Wuđū is verplicht voor hem (2) en wanneer hij het (genot) heeft ervaren, maar niet de intentie hier voor had, dan de Wuđū is verplicht voor hem. (3) En wanneer hij de intentie had hiervoor en het (genot) achteraf niet heeft ervaren, dan de Wuđū is verplicht voor hem. (4) En wanneer hij geen intentie had voor genot en het niet heeft ervaren, dan berust er geen verplichting van de Wuđū op hem. : نيبع ه لع م إس و وب إ ال ع ي إا ال ا ف ج ده و ة و ال ل م ول ض إة نقس ا إ قص د ا ج د ه إإ و و ا إإ قص د ه و ع ي إا ال ض ا ف يد إصده ع ي إا ال ض م ي إدها ف ول م ل ة و ال ل ي إدها فال و ض ع ي إا م يد إصد إإ ل و. 11

13 12 Introductie Maliki Fiqh - Reiniging van Lichaam en Ziel En de Wuđū wordt niet ongeldig door het aanraken van de achterzijde (de anus), noch de twee (testikels), noch de private delen van een jong meisje. En niet door braken, noch door het eten van kamelenvlees, noch door het koppen (van bloed), noch door aderlating, noch door het lachen in het gebed. En ook niet wanneer een vrouw haar private delen aanraakt. Er is gezegd: indien het is gestreeld, dan de Wuđū is verplicht voor haar. En Allah is het meest Alwetende. ض إمس د إ ي ر وال ن نثي إدض ال و ال ينت ك إ وال إأ ة وال ق إغ ي و ال إمس فر إج د ص ال ال إ ة و إحجاام ف صد و ال وي و ل إم جز ا م نة فرج س اإمر ال إم ة و ة إي د ص ال م إدمد ال ا و ض ا ال ع يم ت ف : ن طف قإي و إإ. م نع

14 13 Introductie Maliki Fiqh - Reiniging van Lichaam en Ziel 2. Het hoofdstuk over de soorten van water die zijn toegestaan voor de Wuđū. قس ا إ ال ا ن إمياهإ ا ا ال ض إ ت ي ز إامنم Weet - en moge Allah, de Verhevene jou succes schenken - dat het water van twee soorten is: Gemengd en niet-gemengd. ن الما لع. إ ي : ال د وف عال ا ت م ط وم غ ي م ط اإعم - قإسم 13

15 14 Introductie Maliki Fiqh - Reiniging van Lichaam en Ziel En wat betreft het niet-gemengde (water), dit is rein en absoluut water (schoon en puur van zichzelf) en het is toegestaan hiermee de Wuđū te verrichten. Eveneens hetgeen wat neerdaalt uit de hemel (zoals: regen, hagel en sneeuw) of hetgeen wat voortkomt uit de aarde (zoals een waterbron). ه الما ي و م طم م إط ف ا م غ ي الم فأام إامنا ال ض س ا نزل إامن الم ط ق ي ز الي إ و ن ب إامن ا إ ن الس م 14

16 15 Introductie Maliki Fiqh - Reiniging van Lichaam en Ziel En wat betreft het gemengde (water), wanneer één van zijn drie kenmerken zijn veranderd (d.w.z.) zijn kleur, zijn smaak en zijn geur, dan is dit onderverdeeld in twee soorten: نح د نود ص افإ إا اثل الثة ي غ إإا ت و ي إ يإ إا ب إش فم لع و طع إم إا ن م ط ا الم ام ون :لنإ إا ن إ ي قإسم 15

17 16 Introductie Maliki Fiqh - Reiniging van Lichaam en Ziel (1) Soms, wordt het (water) gemengd met een onreinheid (d.w.z. onzuivere stof) en die dit vervolgens doet veranderen (d.w.z. de drie kenmerken). Want het water met een onreinheid is niet geschikt om de Wuđū mee te verrichten. Maar als het niet is veranderd (d.w.z. de drie kenmerken) door deze (onreinheid) en het water is van een kleine hoeveelheid en de onreinheid is van een kleine hoeveelheid, dan hiermee de Wuđū verrichten is afkeurenswaardig volgens de bekende mening (in de madh-hab van Imam Malik). إ إا فال إس ي ما ن غ ت إجس في ة ف ي ت إط إن تاي غ ي إ إا فإإ ت م ي إإ ل ال ض و ال ي إصح إامنا إ ال ره ما ق إيال ف وانل ج اس ة ق إي ف ة ر ك ي إ شم الم ال ض إامنا لع 16

18 17 Introductie Maliki Fiqh - Reiniging van Lichaam en Ziel (2) Soms, wordt het (water) gemengd met een reinheid (d.w.z. een zuivere stof) en die dit vervolgens doet veranderen. Als kan worden voorkomen dat de zuivere stof (zich mengt) met het (water), zoals water dat gemengd is met saffraan, bloemen, deeg en wat vergelijkbaar is hiermee, dan is dit water puur in zijn essentie, maar niet reinigend voor iets anders. Het kan worden gebruikt voor algemene doeleinden, zoals koken, het maken van deeg, om te drinken en soortgelijke zaken van deze aard. Het kan niet gebruikt voor de doeleinden van de aanbidding, noch voor de Wuđū of iets anders (in deze categorie). إ إا فإإ ك ي غ ت ي ة ف ي ت إط إطا إهر ف اي وت م إكن ا إالح إ ت از إامنا كلما إ إمم ا ي ا طا إهر ا ا ع إج إ ي وام ا إ و ال ي إد و ر مف المم إط إالز ا الما ذ م ل إ ف نشب ا إي ا إت إامن عم ا عاد ي إ هإ في ست إغ ام طمر جن و ش ع ط بخ و ي ا عم ست ي ي ف إس إا م غ طا إهر ي ن إ ل إ وال ن و ال إي ا إت ال إي و ض و إعباد م غ ي إ هإ 17

19 إ و إ 18 Introductie Maliki Fiqh - Reiniging van Lichaam en Ziel En als het niet kan worden voorkomen (dat het zich mengt) met het (water), zoals water dat is veranderd (bijvoorbeeld in smaak) door zout (van slib en slijk of zeewater), of door modder, of door afvoer van een bron waar arseen of zwavel van afkomstig is of wat ook vergelijkbaar is met deze zaken (d.w.z. iets wat onvermijdelijk is, zoals bijvoorbeeld chloor), dan is dit water in zijn geheel zuiver en geschikt om hiermee de Wuđū te verrichten. En Allah is het meest Alwetende. إم م إكن ا إالح إ ت از إامنا وإ ك م ا ال ي وإ إة ن المأةإ ن ك لما إ ال إالس بم تغ ي إ م امع إد إ ز إ ينإيخ نو رإ ر إ يت نو ن ا ل اي إ لع. ل إ فمذا ك ا ط م ي ي إصح إامنا ال ض. م ع وال ا ن 18

20 19 Introductie Maliki Fiqh - Reiniging van Lichaam en Ziel 3. Het hoofdstuk over de verplichte handelingen van de Wuđū, zijn Sunnah handelingen en zijn verdienstelijke handelingen. En wat betreft de verplichte handelingen van de Wuđū, dit zijn er zeven: (1) (het aannemen van) de intentie (2) bij het wassen van het gezicht, (3) het wassen van de handen tot en met de ellebogen, (4) het vegen over het gehele hoofd, (5 ) het wassen van de voeten tot en met de enkels, (6) het ononderbroken wassen (7) en het wrijven (over de ledematen tijdens de wassing). Voor zover de zeven (verplichte onderdelen). ض إ ائإ إض ال ا فر نإ إا وس ن وفض ائإ إ إا ة : انلي ة إعند ام ا فرائإض ال ض إ فسبع فأ إ ي س إ الج إا وغس ايلد ي إ ن إإل ال إمرفد غ س الرج إ ي إإل غ إي إ الر ن إس و و مسح ج ة م س بع. ف إذهإ. ا في واتل د إيل إ ي و الر عب 19

21 20 Introductie Maliki Fiqh - Reiniging van Lichaam en Ziel Echter, het is verplicht bij het wassen van jouw gezicht, om met je vingers door het haar van je baard te kammen indien het haar van de baard dun is en de huid eronder zichtbaar is. En wanneer (het haar van de baard) dik is, dan is er geen noodzaak voor jou deze door te kammen (met jouw vingers). Zo ook is het verplicht, om tijdens het wassen van jouw handen (deze) kammende beweging te maken tussen jouw vingers volgens de bekende mening (in de madh-hab van Imam Malik). ت ج إم ن س إ و ي ي غ إة خ ش عر ال حي إإ ك إكن ي إب ع إفي ف فا ش عر إليتإ إب تا وإإ ك ر إي ف فا فال ي تظم ر ا ي شة ت ي ي إب ع ي ت إي ما وكذل إ ي ع يإ شم الم ن د صا إع لع. ت س إ يد ي ن غ 20

22 21 Introductie Maliki Fiqh - Reiniging van Lichaam en Ziel Wat betreft de Sunnah handelingen van de Wuđū, dit zijn er acht: (1) het eerst wassen van de handen tot en met de polsen, (2) spoelen (van de mond met water), (3) het opsnuiven van water (met de neus), (4) het uitsnuiten, dit is het water omlaag trekken uit de neus (met gebruik van duim en wijsvinger naar buiten blazen), (5) het terugvegen van het hoofd, (6) het vegen van de beide oren aan de buitenzijde (achterzijde) en aan hun binnenzijden (voorzijde), (7) het vernieuwen van het water voor beide (oren) (8) en het behoud van de juiste volgorde tussen de verplichte onderdelen (van de Wuđū ). ة : انإي م ض إ ف ال ا س ن ام ون و ال ف إإل الر م ن ض ة ضم إ ي والم غس ايلد ي إ ن ا إالستإنش اق وا إالستإن اي وه جذ و الما إ إامن ال و مسح ال ن ت و ا إ ل إديد الم ن إس س إح الر د م ي ن إف و ا ا إطنإ إمم ب إ ي إ ظ ا إهر إهما و ائإ إض إا. ت رتإيب فر ا و م م 21

23 إ 22 Introductie Maliki Fiqh - Reiniging van Lichaam en Ziel En wat betreft de verdienstelijke handelingen van de Wuđū, dit zijn er zeven: (1) het benoemen (d.w.z. het uitspreken van de Basmalah ), (2) een reine omgeving (voor het uitvoeren van de Wuđū ), (3) het verbruiken van weinig water zonder limiet, (4) het plaatsen van de (water)kom aan de rechterzijde, indien open (aan de bovenzijde), (5) de tweede en derde wassing (van de ledematen), wanneer vooraf gegaan door de eerste (volledige wassing), (6) het beginnen aan de voorzijde van het hoofd (7) en (je tanden reinigen met) de Siwāk. En Allah is het meest Alwetende. ة : ا فضائإ ا فسبع ام ون قإ ة الم ا ط ا إهر و لع ايل إم إ ي إإ ك س إمية والم إض ا ت ا إ ض ا إلن و ا إ إال ح د و امفت ف حا وا غسة اثل انإية اثل ا إثلة إإا نوعب إال ول والد إم دد و. واهلل نع م. ن إس والساك الر

24 23 Introductie Maliki Fiqh - Reiniging van Lichaam en Ziel 4. Het hoofdstuk over de verplichte handelingen van de Ghusl, zijn Sunnah handelingen en zijn verdienstelijke handelingen. فض ائإ إ إا نإ إا و س ن س إ و فرائإ إض ا غ ا Voor wat betreft zijn verplichte handelingen, dit zijn er vijf: (1) de intentie (bij aanvang van de werkelijke Ghusl), (2) het gehele lichaam wassen met water, (3) het (krachtig) wrijven over het gehele lichaam, (4) het ononderbroken wassen (van de ledematen) (5) en door het haar kammen (met de vingers). ا فر ائإض ا فم مسة فأام ا إ ودل ج إالم الش ع إ ر. س إي إ ا ل : انلي ة وتع إميم ا لس ا في و ت إي إد و إد 23

25 24 Introductie Maliki Fiqh - Reiniging van Lichaam en Ziel En wat betreft zijn Sunnah handelingen, dit zijn er vier: (1) het eerst wassen (Al-Ghasl) van de handen tot en met de polsen, (2) spoelen (van de mond met water), (3) het opsnuiven van water (met de neus en weer uitblazen) (4) en het (schoon)vegen van de gleuven van de oorschelpen. ال ف إإل ر مي إا و ة : غس ي دي إا ن ع يب ن ا فأ ا سن ام ون ا إخ م سح إد صم ا إالستإنش اق و ضم ض ة و والم ن ال إ ي. 24

26 إ 25 Introductie Maliki Fiqh - Reiniging van Lichaam en Ziel En wat betreft zijn verdienstelijke handelingen, dit zijn er zes: (1) het beginnen met het verwijderen van de schadelijke (d.w.z. onreine) zaken van zijn lichaam, (2) vervolgens de wassing (Al-Ghusl) toepassen op de ledematen van de Wuđū (d.w.z. het verrichten van de Wuđū waarvan de voeten op het einde van de Ghusl), (3) het wassen van de bovendelen (van het lichaam) voor de onderste delen, (4) het wassen van het hoofd in drievoud, (5) beginnen (met wassen) vanaf de rechterzijden (van het lichaam) voor de linkerzijden, (6) het verbruik van weinig water met nauwkeurige bepaling van het wassen (d.w.z. met perfectie). En Allah is het meest Alwetende. ن ى ع ا إة ال إست ة : الد إإإز ا فضائإ ا ف ام ون س ال غ س ث م إإرم ال ن عضا إ و ضئإ إا و لاع إي ج إدهإ قب ال سافإ إ وت إيث الر ن إس إا غس إ والد قإ ة الما إ ام إإحاك ا إ إ س و ي ب الم ا إام إ ن ق إالمي م. ع ا غس إ. واهلل ن 25

De samenvatting van al-akhdari over de daden van aanbiddingen volgens de wetsschool van Imām Mālik

De samenvatting van al-akhdari over de daden van aanbiddingen volgens de wetsschool van Imām Mālik De samenvatting van al-akhdari over de daden van aanbiddingen volgens de wetsschool van Imām Mālik samengesteld door Abi Zaid Abd al-rahmān bin Muhammad al-saghīr al-akhdari (918-983/1514-1575) Uitleg

Nadere informatie

Tarjih: Het Juiste Standpunt Uitkiezen الرتجيح: اختيار املوقف الصحيح

Tarjih: Het Juiste Standpunt Uitkiezen الرتجيح: اختيار املوقف الصحيح 1436 Tarjih: Het Juiste Standpunt الرتجيح: اختيار املوقف الصحيح [اهلونلدية- dutch [nederlands - Soelayman Aboe Abdoerrahmaan Ashaafi`ie سليمان أبو عبد الرمحان الشافيع Reviser's name: Yassien Abo Abdillah

Nadere informatie

Ontwikkeling van de Islamitische fiqh

Ontwikkeling van de Islamitische fiqh Ontwikkeling van de Islamitische fiqh [لونلدية - dutch [nederlands - Sheikh Muhammed Salih Al-Munajjid vertaling: AlMutaqqun.tk revisie: Yassien Abo Abdillah bron: islamqa.com 2014-1435 كيف تطور الفقه

Nadere informatie

ADVIES AAN DE JONGEREN DIE NAAR SYRIË VERTREKKEN.

ADVIES AAN DE JONGEREN DIE NAAR SYRIË VERTREKKEN. ADVIES AAN DE JONGEREN DIE NAAR SYRIË VERTREKKEN. DOOR DE NOBELE SHAYKH MOHAMMED BIN OMAR BAAZMOEL ( H A F I D A H O E L L A A H ) Vraagsteller uit Nederland: De laatste tijd vindt er een oproep plaats

Nadere informatie

Het gebruik van de siwaak is om je tanden te reinigen en het stelt ook je Heer tevreden. (Ahmad, Ad-Darimi, An-Nasaa i)

Het gebruik van de siwaak is om je tanden te reinigen en het stelt ook je Heer tevreden. (Ahmad, Ad-Darimi, An-Nasaa i) In de naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle. De Woedhoe: de wassing voor het gebed Gids voor Gebed Voordat je Woedhoe neemt Als je Woedoe wilt nemen en je hebt aandrang om naar het toilet te gaan,

Nadere informatie

Tot Wij, toen Ons gebod kwam en de oven kookte, zeiden: Laad in het schip van ieder wezen een paar, mannelijk en vrouwelijk, en uw verwanten behalve

Tot Wij, toen Ons gebod kwam en de oven kookte, zeiden: Laad in het schip van ieder wezen een paar, mannelijk en vrouwelijk, en uw verwanten behalve ح ت ى إ ذ ا ج اء أ م ر ن ا و ف ار الت ن ور ق ل ن ا اح م ل ف يه ا م ن ك ل ز و ج ني اث ن ني و أ ه ل ك إ ال م ن س ب ق ع ل ي ه ال ق و ل و م ن آم ن و م ا آم ن م ع ه إ ال ق ل يل Tot Wij, toen Ons gebod kwam

Nadere informatie

Islam voor iedereen. Zes belangrijkste verzamelaars van Hadith. Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) auteur: Marajana

Islam voor iedereen. Zes belangrijkste verzamelaars van Hadith. Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) auteur: Marajana Zes belangrijkste verzamelaars van Hadith [اهلونلديث - dutch [nederlands - auteur: Marajana revisie: Yassien Abo Abdillah bron: www.ontdekislam.nl Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) 2014-1435 Islam voor

Nadere informatie

Hoe kun je je bekeren tot de Islaam?

Hoe kun je je bekeren tot de Islaam? De Profeet Mohammed (vzmh) heeft de laatste en universele boodschap van God gekregen. Voor de boodschap aan de Profeet Mohammed (vzmh) heeft God zich aan veel Profeten (vzmh) geopenbaard. Volgens een overlevering

Nadere informatie

Mukhtasar al-akhdari Les 4. Deel 2 - uiterlijke & rituele reiniging

Mukhtasar al-akhdari Les 4. Deel 2 - uiterlijke & rituele reiniging Mukhtasar al-akhdari Les 4 Deel 2 - uiterlijke & rituele reiniging 1 Sectie: De Zuivering Vertaling: Reiniging kent twee soorten - Reiniging van rituele onreinheid (Hadath) - Reiniging van viezigheid (Khabath)

Nadere informatie

Bayt ul-hikma. Wist je dat? Islamitische feiten. Wist je dat melk (van een koe) een geneesmiddel bevat voor iedere ziekte?

Bayt ul-hikma. Wist je dat? Islamitische feiten. Wist je dat melk (van een koe) een geneesmiddel bevat voor iedere ziekte? Bayt ul-hikma Wist je dat? Islamitische feiten Wist je dat melk (van een koe) een geneesmiddel bevat voor iedere ziekte? Ja, het is waar! Volgens Abdullah ibn Mas ud (moge Allah tevreden met hem zijn)

Nadere informatie

Het belang van het volgen van de Soennah

Het belang van het volgen van de Soennah Het belang van het volgen van de Soennah [لونلدية - dutch [nederlands - Sheikh Mohammed Saalih al-moenadjjid revisie: Yassien Abo Abdillah bron: www.al-yaqeen.com http://islamqa.info/ar/604 2014-1435 ة

Nadere informatie

Eerst moet men snappen wat de wilaya is van de profeet صلى هللا عليه وآله over de gelovigen:

Eerst moet men snappen wat de wilaya is van de profeet صلى هللا عليه وآله over de gelovigen: Ik heb dit geschreven om aan te tonen dat de profeet صلى هللا عليه وآله wel degelijk een khalifah en een leider na zijn dood heeft eengewezen, en dat deze khalifah niet.عليه السالم Abu Bakr is, maar Ali

Nadere informatie

De maand Sha'baan شهر شعبان. revisie: Aboe Abdillah Al-belgikie. Kantoor voor da'wa Rabwah (riyadh) 1430-2009. Islam voor iedereen

De maand Sha'baan شهر شعبان. revisie: Aboe Abdillah Al-belgikie. Kantoor voor da'wa Rabwah (riyadh) 1430-2009. Islam voor iedereen De maand Sha'baan شهر شعبان revisie: Aboe Abdillah Al-belgikie البلجيكي االله عبد مراجعة:ابو Kantoor voor da'wa Rabwah (riyadh) 1430-2009 Islam voor iedereen In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle

Nadere informatie

Ziekte en dood vanuit de Islam

Ziekte en dood vanuit de Islam Ziekte en dood vanuit de Islam Drs. Mehmet Resit Uygun Moslim Geestelijk Verzorger (imam) Utrecht, 24 April 2012 Ziekte (1) Is geen straf (vergelding) van God / Allah Is een verschijnsel (signaal, feedback)

Nadere informatie

Advies voor de nieuwe moslim

Advies voor de nieuwe moslim Advies voor de nieuwe moslim ] لونلدية - Dutch [ Nederlands - revisie: Abo Abdillah bron: al-yaqeen Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) 2013-1434 حة إىل املسلم اجلدد» بالل اهلونلدية «مراجعة: أبو عبد االله

Nadere informatie

Enkele uitspraken uit majmuu alfatawa

Enkele uitspraken uit majmuu alfatawa Enkele uitspraken uit majmuu alfatawa [اهلونلدية- dutch [nederlands - revisie: Yassien Abo Abdillah bron: Majmuu Al-Fataawah en Minhaj As-Sunnah An-Nabawiyyah uitgever: islaamkennis.nl Kantoor voor da'wa

Nadere informatie

Waarom moet ik als moslim blij en verheugd zijn? Imam Charif Slimani, Marokkaans Islamitisch Centrum Roosendaal

Waarom moet ik als moslim blij en verheugd zijn? Imam Charif Slimani, Marokkaans Islamitisch Centrum Roosendaal Waarom moet ik als moslim blij en verheugd zijn? Preek offerfeest 12/09/2016 Imam Charif Slimani, Marokkaans Islamitisch Centrum Roosendaal ب س م هللا الر ح من الر ح يم الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم

Nadere informatie

Het kennen van Allah

Het kennen van Allah Tawheed Voor kinderen (niveau 1) Het kennen van Allah Dr. Saleh As-saleh Sha baan 1426 September 2005 In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle Hoofdstuk 1 Wie is Allah? Allah is Ar-Rabb (De Enige

Nadere informatie

In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle TAWHEED. Door: Dr. Abu Ameenah Bilal Philips

In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle TAWHEED. Door: Dr. Abu Ameenah Bilal Philips In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle TAWHEED Door: Dr. Abu Ameenah Bilal Philips Tawheed betekent letterlijk iets één maken of iets één noemen. In het Nederlands wordt het één maken van

Nadere informatie

Iets wettig verklaren en iets verbieden is het alleenrecht van Allah

Iets wettig verklaren en iets verbieden is het alleenrecht van Allah Iets wettig verklaren en iets verbieden is het alleenrecht van Allah ] الهولندية - dutch [ nederlands - revisie: Yassien Abo Abdillah 2013-1434 تلحليل وتلحر م حق االله» بالة اهلونلدية «مراجعة: ياس أبو

Nadere informatie

Oh jullie die geloven! Vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf niet anders dan als moslims.(soera Al Imraan 102)

Oh jullie die geloven! Vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf niet anders dan als moslims.(soera Al Imraan 102) In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is voor Hem, de Opsteller van de Rekening, de Opwekker van de doden. Wij prijzen Allah en vragen Hem ons te helpen en ons te

Nadere informatie

Alle lof zij Allah, de Heer der Werelden. Wij prijzen hem, vragen hem om hulp, vergeving en leiding en geloven in hem en vertrouwen op hem.

Alle lof zij Allah, de Heer der Werelden. Wij prijzen hem, vragen hem om hulp, vergeving en leiding en geloven in hem en vertrouwen op hem. Alle lof zij Allah, de Heer der Werelden. Wij prijzen hem, vragen hem om hulp, vergeving en leiding en geloven in hem en vertrouwen op hem. Wij zoeken toevlucht bij Allah tegen het kwaad van onszelf en

Nadere informatie

Geen vrouw zou naar een andere vrouw moeten kijken of haar lichaam moeten aanraken om haar te beschrijven aan haar

Geen vrouw zou naar een andere vrouw moeten kijken of haar lichaam moeten aanraken om haar te beschrijven aan haar Hadith moslima Hieronder een aantal hadith die betrekking hebben op moslima. Andere vrouwen niet beschrijven aan echtgenoot Geen vrouw zou naar een andere vrouw moeten kijken of haar lichaam moeten aanraken

Nadere informatie

Imam Abu Hanifa (in het kort)

Imam Abu Hanifa (in het kort) Imam Abu Hanifa (in het kort) ] لونلدية - Dutch [ nederlands - Saoed Khadje revisie: Abo Abdillah Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) 2013-1434 الا مام أبو حنيفة» بالل اهلونلدية «سعود خديج مراجعة: أبو عبد

Nadere informatie

Dromen en hun interpretatie in de Islam

Dromen en hun interpretatie in de Islam Dromen en hun interpretatie in de Islam ] لونلدية - dutch [ nederlands - revisie: Yassien Abo Abdillah bron: http://arrayaan.com Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) 2013-1434 Islam voor iedereen ضوابط تفس

Nadere informatie

Het vasten van de maand Ramadan

Het vasten van de maand Ramadan Het vasten van de maand Ramadan De voorwaarden voor degenen die verplicht zijn om te vasten: Het vasten is verplicht voor iedere Moslim die, veranwoordelijk*, gezond van geest is en het vasten wel kan

Nadere informatie

Regels die betrekking hebben op de Menstruatie Volgens de Maliki Madhhab Ustadh Jalal Ali Amer al-jihani

Regels die betrekking hebben op de Menstruatie Volgens de Maliki Madhhab Ustadh Jalal Ali Amer al-jihani Regels die betrekking hebben op de Menstruatie Volgens de Maliki Madhhab Ustadh Jalal Ali Amer al-jihani In de naam van Allah, De Erbarmer, De Meest Barmhartige Alle lof zij Allah, de Heer der werelden.

Nadere informatie

Waarom zijn de moslims verdeeld in sektes/ verschillende richtingen

Waarom zijn de moslims verdeeld in sektes/ verschillende richtingen Waarom zijn de moslims verdeeld in sektes/ verschillende richtingen [لونلدية - dutch [nederlands - auteur: Zakir Naik revisie: Yassien Abo Abdillah bron: www.overislam.nl Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad)

Nadere informatie

Rasuulullaah. As salaamu alaikum lieve moslims,

Rasuulullaah. As salaamu alaikum lieve moslims, Rasuulullaah zei: "Allaah heeft schepselen die Hij schiep om bij de behoeften van de mensen te helpen en mensen komen naar hen wanneer zij iets nodig hebben; zij zijn degenen die tegen Allaah's straf zullen

Nadere informatie

Uit Moelakhas al-fiqhie van Shaykh Saalih al Fawzaan

Uit Moelakhas al-fiqhie van Shaykh Saalih al Fawzaan Het servies en kleding van de ongelovigen Uit Moelakhas al-fiqhie van Shaykh Saalih al Fawzaan Vertaald vanuit het Engels door Redouan Abu Isma iel al-hollandie Nagekeken vanuit het Arabisch door Musa

Nadere informatie

Module Introductie Sharī ah, Fiqh & Madhabs

Module Introductie Sharī ah, Fiqh & Madhabs Module Introductie Sharī ah, Fiqh & Madhabs Docent: Zakariya Bosmans In de naam van de Allah, de geheel Barmhartige, de speciaal Genadevolle 1 Inhoud 1. Wat is de Sharī ah? 2. Wat is Fiqh? 3. De ontwikkeling

Nadere informatie

Mukhtasar al-akhdari Les 2. Deel I - De interne zuivering

Mukhtasar al-akhdari Les 2. Deel I - De interne zuivering Mukhtasar al-akhdari Les 2 Deel I - De interne zuivering 1 De correctie van Imān (de geloofsovertuiging) het vaststellen van Imān : Vertaling: De primaire verplichting van al-mukallaf (de wettelijk verantwoordelijke)

Nadere informatie

Bron : Ta sies oel-ahkaam alaa ma sahha an khayr iel-anaam bi sharh ahaadieth oemdat oel-ahkaam van Shaykh Ahmad an-nadjmie rahiemahoellaah.

Bron : Ta sies oel-ahkaam alaa ma sahha an khayr iel-anaam bi sharh ahaadieth oemdat oel-ahkaam van Shaykh Ahmad an-nadjmie rahiemahoellaah. Oemdat oel-ahkaam Kitaab as-siyaam Boek van het vasten Met de uitleg van Shaykh Ahmad ibn Yahyaa an-nadjmie Deel 3 Dit derde deel omvat: Het in staat zijn van grote onreinheid wanneer al-fadjr je reeds

Nadere informatie

Bronkritische onderzoeksmethoden ter bestudering van de vroeg-islamitische periode

Bronkritische onderzoeksmethoden ter bestudering van de vroeg-islamitische periode Bronkritische onderzoeksmethoden ter bestudering van de vroeg-islamitische periode Door Loes Vogels in opdracht van: Islam & Arabisch, Radboud Universiteit Nijmegen (2012) OVERLEVERINGEN A-C Variant A,

Nadere informatie

Zwangerschap en borstvoeding tijdens de Ramadan

Zwangerschap en borstvoeding tijdens de Ramadan Zwangerschap en borstvoeding tijdens de Ramadan ] لونلدية - dutch [ nederlands - revisie: Abo Abdillah Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) 2012-1433 Islam voor iedereen لرضعة و احلامل أثناء الصيام» بالة

Nadere informatie

Het oordeel over het vieren van de profetische geboorte. -rahiemaho Allaah- Bron: http://www.binbaz.org.sa/mat/8325

Het oordeel over het vieren van de profetische geboorte. -rahiemaho Allaah- Bron: http://www.binbaz.org.sa/mat/8325 -rahiemaho Allaah- Bron: http://www.binbaz.org.sa/mat/8325 Het oordeel over het vieren van de profetische geboorte Alle lof is aan Allaah en de prijzingen en de vrede over de boodschapper van Allaah, zijn

Nadere informatie

Tawhied. Voor kinderen. Dr. Saleh As -Saleh. Niveau 2. 8-12 jaar

Tawhied. Voor kinderen. Dr. Saleh As -Saleh. Niveau 2. 8-12 jaar Tawhied Voor kinderen Dr. Saleh As -Saleh Niveau 2 8-12 jaar In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle Ik getuig dat er geen God het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allaah. En ik getuig

Nadere informatie

De Reiniging en het Gebed. Hoofdstuk 1. Tijden van het Gebed (Salaah)

De Reiniging en het Gebed. Hoofdstuk 1. Tijden van het Gebed (Salaah) De Reiniging en het Gebed Hoofdstuk 1. Tijden van het Gebed (Salaah) Het is verplicht om de vijf gebeden te verrichten tijdens de dag en de nacht. Dit zijn: Het middaggebed (Edh-dhohor): van vier rak^ah,

Nadere informatie

Jezus volgen! Echt? Het evangelie naar Johannes 6:22-71. dinsdag 2 juni 2015

Jezus volgen! Echt? Het evangelie naar Johannes 6:22-71. dinsdag 2 juni 2015 Jezus volgen! Echt? Het evangelie naar Johannes 6:22-71 dinsdag 2 juni 2015 1 ev. Johannes tot nu toe 1:1-18 Jezus is het Woord: bij God en zelf God 1:19-52 Jezus is het Lam van God discipelen volgen Hem

Nadere informatie

De leiding van de Profeet in het vasten

De leiding van de Profeet in het vasten De leiding van de Profeet in het vasten gebaseerd op het werk van Ibn al-qayyim al-djawziyyah Zaad al-ma aad Deel 1 Vertaling en samenstelling : Abu Hudayfa Musa ibn Yusuf De Leiding van de Profeet in

Nadere informatie

Wat zijn onze plichten tegenover de profeet Mohamed (vrede zij met hem)?

Wat zijn onze plichten tegenover de profeet Mohamed (vrede zij met hem)? Wat zijn onze plichten tegenover de profeet Mohamed (vrede zij met hem)? Marokkaans Islamitisch Centrum Roosendaal Vrijdagpreek Imam Charif Slimani 09/12/2016 Beste gelovigen, de moslim gelooft in alle

Nadere informatie

Hoe om te gaan met meningsverschillen

Hoe om te gaan met meningsverschillen Hoe om te gaan met meningsverschillen - en het bekritiseren van anderen- [اهلونلدية- dutch [nederlands - revisie: Yassien Abo Abdillah Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) 2014-1436 Islam voor iedereen كيفية

Nadere informatie

Bewijzen voor het bestaan van Allah

Bewijzen voor het bestaan van Allah Bewijzen voor het bestaan van Allah ] لونلدية - dutch [ nederlands - revisie: Yassien Abo Abdillah Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) 2013-1434 Islam voor iedereen أدلة وجود االله» بة ال اهلونلدية «مراجعة:

Nadere informatie

V&A Ramadan - Shawwaal

V&A Ramadan - Shawwaal - Kan je de tekenen van Lailatoel-Qadr (de Nacht van de Voorbeschikking) opnoemen? Moet ik zakaat al-fitr betalen voor mijn kinderen die in een ander land wonen? - Is het verplicht voor een persoon die

Nadere informatie

De positie van de moslima in het leven

De positie van de moslima in het leven De positie van de moslima in het leven [اهلونلدية - dutch [nederlands - auteur: shaykh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz revisie: Yassien Abo Abdillah bron: al-yaqeen.com Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad)

Nadere informatie

Opwekking 346: Opwekking 167:

Opwekking 346: Opwekking 167: Opwekking 346: Maak ons tot een stralend licht een stralend licht Tot de wereld ziet wie haar het leven geeft. Laat het schijnen door ons heen. Maak ons tot een woord van hoop een levend woord dat U verlossing

Nadere informatie

Shaych Moehammed Oemar Baazmoel

Shaych Moehammed Oemar Baazmoel Een evenwichtig antwoord inzake de meningsverschillen omtrent at-taraawieh Shaych Moehammed Oemar Baazmoel Bron: http://bakkah.net/audio/aamb037.ra Vertaling : Aboe Roemaysae Ridouan al Holandi Is het

Nadere informatie

Het beledigen van een van de metgezellen

Het beledigen van een van de metgezellen Het beledigen van een van de metgezellen ] ونلدي - 2TDutch2T [ Nederlands - revisie: Abo Abdillah Al-belgikie bron: uit het boek Al-Kaba ir, van Imam adh-dhahabi Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyadh) 2011-1432

Nadere informatie

Uit Moelakhas al-fiqhie van Shaykh Saalih al Fawzaan

Uit Moelakhas al-fiqhie van Shaykh Saalih al Fawzaan Het inhalen van de gemiste dagen van de Ramadhaan Uit Moelakhas al-fiqhie van Shaykh Saalih al Fawzaan Vertaald vanuit het Engels door Redouan Abu Isma iel al-hollandie Nagekeken vanuit het Arabische door

Nadere informatie

Deel 1. -Hafidahoe Allaah- AbdoeAllah ibn Mas oed zei:

Deel 1. -Hafidahoe Allaah- AbdoeAllah ibn Mas oed zei: Deel 1 -Hafidahoe Allaah- AbdoeAllah ibn Mas oed zei: Laat een ieder van jullie geen persoon blind volgen! Als hij gelooft dan geloof jij, en als hij ongelovig wordt ben je ongelovig. Als jullie genoodzaakt

Nadere informatie

Kennis is genezing. Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) Islam voor iedereen. auteur: Ali ibn Hassan. revisie: Yassien Abo Abdillah

Kennis is genezing. Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) Islam voor iedereen. auteur: Ali ibn Hassan. revisie: Yassien Abo Abdillah Kennis is genezing ] لونلدية - dutch [ nederlands - auteur: Ali ibn Hassan revisie: Yassien Abo Abdillah bron: www.eltawheed.nl Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) 2013-1435 Islam voor iedereen لعلم شفاء

Nadere informatie

De waarde van de kennis

De waarde van de kennis De waarde van de kennis ] لونلدية - dutch [ nederlands - revisie: Yassien Abo Abdillah 2013-1434 فضل العلم» بالة اهلونلدية «مراجعة: ياس أبو عبد االله 2013-1434 Alle lof behoort aan Allah. Kennis 1. Jij

Nadere informatie

Imaam Naasir oed-dien al-albaanie

Imaam Naasir oed-dien al-albaanie De fundamenten voor de opleving van de islaam Imaam Naasir oed-dien al-albaanie رحمه الله Vertaling : Aboe Maryam Moehammed al Maghribie Bron : Al-Asaalah Magazine: Issue nummer. 11, 2e jaar, Dhoel-Hijjah

Nadere informatie

AANGAANDE DE KWESTIE IN DE GAZA-STROOK TE COMITÉ VOOR ONDERZOEK EN FATAAWA

AANGAANDE DE KWESTIE IN DE GAZA-STROOK TE COMITÉ VOOR ONDERZOEK EN FATAAWA VERDUIDELIJKING AANGAANDE DE KWESTIE IN DE GAZA-STROOK TE PALESTINA DOOR HET PERMANENTE COMITÉ VOOR ONDERZOEK EN FATAAWA Alle lof is aan Allaah en moge de Vrede en Zegeningen van Allaah met de meest edele

Nadere informatie

Wie is Jezus, deel 2. les 5b FOLLOW

Wie is Jezus, deel 2. les 5b FOLLOW Wie is Jezus, deel 2 les 5b DEEL 2B FOLLOW JEZUS, DE REDDER Joh 4:7-9,22 Jezus deed in dit verhaal een aantal dingen die niet gebruikelijk waren. Hij sprak alleen met een vrouw. Dit was ook nog eens een

Nadere informatie

Het verrichten van de kleine wassing (woedoo) Herziend door zijne eminentie de geleerde Abdellah Ibn Abderrahman Al Djibrin (moge Allah hem zegenen).

Het verrichten van de kleine wassing (woedoo) Herziend door zijne eminentie de geleerde Abdellah Ibn Abderrahman Al Djibrin (moge Allah hem zegenen). Het verrichten van de kleine wassing (woedoo) Herziend door zijne eminentie de geleerde Abdellah Ibn Abderrahman Al Djibrin (moge Allah hem zegenen). صفة الوضوء راجعها فضيلة الشيخ العلامة عبداالله بن عبدالرمحن

Nadere informatie

De diepe geheimen van het Vasten

De diepe geheimen van het Vasten De diepe geheimen van het Vasten رحمه ا Imaam Moewaffaqoed-Dien Ibn Qoedamaah Al-Maqdisi (g. 529 H) bron: Moekhtasar Minhaadjoel-Qaasidien (p. 38-41). Dit artikel werd vertaald naar het engels. Er werden

Nadere informatie

Heilig Jaar van Barmhartigheid

Heilig Jaar van Barmhartigheid Heilig Jaar van Barmhartigheid van 8 december 2015 tot 20 november 2016 Paus Franciscus heeft alle mensen van de hele wereld uitgenodigd voor een heilig Jaar van Barmhartigheid. Dit hele jaar is er extra

Nadere informatie

Wijze uitspraken van Ibn Alqayyim

Wijze uitspraken van Ibn Alqayyim Wijze uitspraken van Ibn Alqayyim ] لونلدية - Dutch [ Nederlands - Ibn Alqayyim revisie: Abo Abdillah Bron: Madarij Assalikine Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) 2013-1434 عض احل م من مدارج السالك» بالل

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

1) De ongelovige is blind gemaakt door Satan (2 Korintiërs 4:4).

1) De ongelovige is blind gemaakt door Satan (2 Korintiërs 4:4). BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 4 Les 4 - Redding: Waarom is het voor ieder mens nodig om gered te worden? In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 1) De ongelovige

Nadere informatie

Fatwa's over de Ramadan

Fatwa's over de Ramadan Fatwa's over de Ramadan فتا مضانية [nederlands - ] Sheikh Saleh bin Fawzaan Alfawzaan 1431-2010 فتا مضانية (( باللغة هلوجگدية )) فضيلة لشيخ صالح بن فو لفو 1431-2010 2 Fatwa's over de Ramadan: Wordt degene

Nadere informatie

Door onze keuze is er een breuk tussen God en mens.

Door onze keuze is er een breuk tussen God en mens. Probleem: breuk tussen en mens Door onze keuze is er een breuk tussen en mens. maakte de mens omdat Hij een vriend wilde. Hij wilde aanhoudend contact met de mens. Hij gaf de mens een verrassend mooi leven.

Nadere informatie

Leidt een bevel van Allaah en Zijn Profeet automatisch tot een verplichting?

Leidt een bevel van Allaah en Zijn Profeet automatisch tot een verplichting? Leidt een bevel van Allaah en Zijn Profeet automatisch tot een verplichting? Er zijn mensen die claimen dat bepaalde zaken niet verplicht zijn, terwijl de profeet deze zaken heeft bevolen. Een voorbeeld

Nadere informatie

Depressie van jongeren

Depressie van jongeren Depressie van jongeren ] لونلدية - Dutch [ nederlands - revisie: Abo Abdillah Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyadh) 2012-1433 Islam voor iedereen قلق الشباب» بالة اهلونلدية «مراجعة: أبو ع االله ابللجييك 2012-1433

Nadere informatie

as-shaykh Badr bin Alî bin Tâmie al- Utaybî 9

as-shaykh Badr bin Alî bin Tâmie al- Utaybî 9 Een beknopte weergave van de voorgeschreven en verboden tawassoel as-shaykh Badr bin Alî bin Tâmie al- Utaybî 9 In Algemeenheid zeg ik: Dat men weet dat at-tawassoel het zoeken van een middelpunt in het

Nadere informatie

Grondbeginselen van de geloofsleer Aqidah

Grondbeginselen van de geloofsleer Aqidah Grondbeginselen van de geloofsleer Aqidah العقيدة و أصوهلا Door: Mohamed Akhenakh, Noureddine Mansouri. Revisie: Aboe Abdillah Al-belgikie مراجعة : أبوعبد االله اكلجييك Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyadh)

Nadere informatie

naar God Verlangen Thema: juni welkom in de open deur dienst voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan

naar God Verlangen Thema: juni welkom in de open deur dienst voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan welkom juni in de open deur dienst 19 2016 Thema: Verlangen naar God n.a.v. Psalm 42 voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan organist: Christian Boogaard Welkom en

Nadere informatie

Alghiera. revisie: Yassien Abo Abdillah 2013-1435

Alghiera. revisie: Yassien Abo Abdillah 2013-1435 Alghiera ] الهولندية- [ nederlands - dutch revisie: Yassien Abo Abdillah 2013-1435 الغ ة» بالة اهلونلدية «مراجعة: ياس أبو عبد االله 2013-1435 Alle lof behoort aan Allah. Alghiera Wij leven in een maatschappij

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

Het belang van kennis en onderwijs

Het belang van kennis en onderwijs Het belang van kennis en onderwijs Marokkaans Islamitisch Centrum Roosendaal (MICR) Vrijdagpreek Imam Charif Slimani 08/09/2017 Beste broeders en zuster, de zomervakantie is voorbij en het nieuwe schooljaar

Nadere informatie

Wat zegt de Bijbel over vrouwen?

Wat zegt de Bijbel over vrouwen? Wat zegt de Bijbel over vrouwen? [اهلونلدية - dutch [nederlands - revisie: Yassien Abo Abdillah bron: uwkeuze.nl Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) 2014-1435 Islam voor iedereen ماذا يقول اإلجنيل عن النساء

Nadere informatie

DOCUMENTEN ISLAM LAGER ONDERWIJS

DOCUMENTEN ISLAM LAGER ONDERWIJS DOCUMENTEN ISLAM LAGER ONDERWIJS TOILET Voor het naar binnen gaan (met linkervoet) zegt men: Bismillâh. Allâhoemma innie a oêdzoe bika min al-choebŝi wa al-chabâ is (In de naam van Allah. Bij U zoek ik

Nadere informatie

Mag ik jou een vraag stellen?

Mag ik jou een vraag stellen? Mag ik jou een vraag stellen? Mag ik jou, die dit leest, een zeer belangrijke vraag stellen? Stel dat je vandaag zou sterven, doordat er iets verschrikkelijks gebeurt, bijvoorbeeld een auto ongeluk of

Nadere informatie

Heer, U zocht mij, toen ik was weggegaan U bracht mij veilig in Uw gezin U vergaf mij, mijn schuld is weggedaan U gaf mijn leven een nieuw begin

Heer, U zocht mij, toen ik was weggegaan U bracht mij veilig in Uw gezin U vergaf mij, mijn schuld is weggedaan U gaf mijn leven een nieuw begin Met Deliver zingen we voor de dienst; Dat is genade! - Opwekking 722 Heer ik dank U Voor wat U heeft gedaan Ik kon niet doorgaan op eigen kracht Maar dankzij Jezus mag ik nu voor U staan U spreekt mij

Nadere informatie

De moslim bemoeit zich niet met andermans zaken

De moslim bemoeit zich niet met andermans zaken De moslim bemoeit zich niet met andermans zaken [اهلونلدية- dutch [nederlands - revisie: Yassien Abo Abdillah bron: discoverislam.nl Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) 2015-1436 Islam voor iedereen املسلم

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

3e Statie: Jezus valt voor de 1e maal onder het kruis.

3e Statie: Jezus valt voor de 1e maal onder het kruis. 1e Statie: Jezus wordt ter dood veroordeeld. De eerste plaats waar Jezus stil stond op de kruisweg, was het paleis van de Romeinse landvoogd Pontius Pilatus. De joodse leiders wilden Jezus uit de weg ruimen.

Nadere informatie

TL 3 PERIODE 2 DE ISLAM

TL 3 PERIODE 2 DE ISLAM TL 3 PERIODE 2 DE ISLAM OPDRACHT DE 5 ZUILEN BART SATIJN INTRODUCTIE Wat is een zuil? Waarom is dit belangrijk? Waarom zou de Islam het woord zuil gebruiken BART SATIJN OPDRACHT ZUILEN Welke 5 zuilen zijn

Nadere informatie

Benut de maand Ramadan en versterk jou geloof

Benut de maand Ramadan en versterk jou geloof Benut de maand Ramadan en versterk jou geloof Marokkaans Islamitisch Centrum Roosendaal (MICR) Vrijdagpreek Imam Charif Slimani 26/05/2017 Beste gelovigen, ondanks de ontelbare gunsten die Allah ons heeft

Nadere informatie

Het onvermogen van de doden om te horen Uit: Mysteries of the Soul Expounded door Abu Bilal Mustafah al-kanadi rahimahullah

Het onvermogen van de doden om te horen Uit: Mysteries of the Soul Expounded door Abu Bilal Mustafah al-kanadi rahimahullah Het onvermogen van de doden om te horen Uit: Mysteries of the Soul Expounded door Abu Bilal Mustafah al-kanadi rahimahullah Vertaling : Aboe Abdir-Rahmaan Nagekeken en gepubliceerd : Selefienederland Inleiding

Nadere informatie

-Hafidahoe Allaah- Een selectie van overleveringen over de Aqiedah en de Soennah

-Hafidahoe Allaah- Een selectie van overleveringen over de Aqiedah en de Soennah Een selectie van overleveringen over de Aqiedah en de Soennah -Hafidahoe Allaah- Bron (boek): lam addar almanthoor min al-qawl alma-e-thoor fie al-i tiqaad was-soennah Een selectie van overleveringen over

Nadere informatie

BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 1. Les 1 - De oorsprong van de Bijbel. In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling

BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 1. Les 1 - De oorsprong van de Bijbel. In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 1 Les 1 - De oorsprong van de Bijbel In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Deze bijbelstudies zijn vooral bedoeld voor jongeren van 11

Nadere informatie

Hoop en Begeerten. revisie: Yassien Abo Abdillah. Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) 2014-1436. Islam voor iedereen

Hoop en Begeerten. revisie: Yassien Abo Abdillah. Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) 2014-1436. Islam voor iedereen Hoop en Begeerten [اهلونلدية- dutch [nederlands - revisie: Yassien Abo Abdillah Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) 2014-1436 Islam voor iedereen اآلمال والشهوات «باللغة اهلونلدية» مراجعة: ياسني أبو عبد

Nadere informatie

Een brief aan een jongere die nieuw is in praktiseren. -Hafidahoe Allaah- Bron: http://www.haddady.com/ra_page_views.php?id=224

Een brief aan een jongere die nieuw is in praktiseren. -Hafidahoe Allaah- Bron: http://www.haddady.com/ra_page_views.php?id=224 -Hafidahoe Allaah- Bron: http://www.haddady.com/ra_page_views.php?id=224 In de naam van Allah de meest Barmhartige de meest Genadevolle. Een brief aan een jongere die nieuw is in praktiseren Assalaamoe

Nadere informatie

Theorieboek. 3Q De vijf zuilen van de Islam 1. De Sahada,de Salaat, de Zakaat, de Sawm en de Hadj

Theorieboek. 3Q De vijf zuilen van de Islam 1. De Sahada,de Salaat, de Zakaat, de Sawm en de Hadj 3Q De vijf zuilen van de Islam 1 Wat zijn en houden de vijf zuilen van de Islam in? De Sahada,de Salaat, de Zakaat, de Sawm en de Hadj Het geloof van de Islam steunt op vijf zuilen. Deze zuilen zijn de

Nadere informatie

Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus.

Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus. Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus. De engel zei: God zal jou een kind geven. God zal jou Zijn Kind geven. God zal jou Jezus geven.

Nadere informatie

Een aantal regels over zedelijkheidsnormen bij een bezoek aan een zieke

Een aantal regels over zedelijkheidsnormen bij een bezoek aan een zieke Een aantal regels over zedelijkheidsnormen bij een bezoek aan een zieke [اهلونلدية- dutch [nederlands - auteur: sheikh mohammed Al-Hamad revisie: Yassien Abo Abdillah bron: www.islamhouse.com Kantoor voor

Nadere informatie

Zondag 28 gaat over het Heilig Avondmaal (1)

Zondag 28 gaat over het Heilig Avondmaal (1) Zondag 28 Zondag 28 gaat over het Heilig Avondmaal (1) Lees de tekst van Zondag 28 Vraag 75 : Hoe wordt gij in het Heilig Avondmaal vermaand en verzekerd, dat gij aan de enige offerande van Christus, aan

Nadere informatie

De Hadj van.. www.happyorganizedhome.nl Hadj 2015

De Hadj van.. www.happyorganizedhome.nl Hadj 2015 De Hadj van.. 2 De geschiedenis van de Hadj Elk jaar gaan miljoenen moslims op bedevaart. Moslims die over de gehele wereld wonen, reizen naar Saoedi-Arabië om daar hun vijfde zuil, namelijk de Hadj te

Nadere informatie

GOD TEST ABRAHAM S LIEFDE

GOD TEST ABRAHAM S LIEFDE Bijbel voor Kinderen presenteert GOD TEST ABRAHAM S LIEFDE Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Byron Unger en Lazarus Aangepast door: M. Maillot en Tammy S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd

Nadere informatie

Bron: http://understand-islam.net/site/index.php?option=com_content&view=article&id=28&itemid=43

Bron: http://understand-islam.net/site/index.php?option=com_content&view=article&id=28&itemid=43 Dit is het verhaal van Profeet Saalih عليه سلام en zijn volk dat bekend stond als Thamoed. Ze woonden in het noordwestelijke deel van Arabie en ze stonden bekend om het hebben van veel vee en landbouw.

Nadere informatie

GEBEDEN AMEN. beland. zodat ik niet in moeilijkheid. Leid mij veilig aan Uw hand, vandaan. gaan, haal me daar dan vlug. Mocht ik verkeerde wegen

GEBEDEN AMEN. beland. zodat ik niet in moeilijkheid. Leid mij veilig aan Uw hand, vandaan. gaan, haal me daar dan vlug. Mocht ik verkeerde wegen ijn lieve engel, bewaar en help mij altijd goed. God heeft U aan mij gegeven, als een helper in dit leven. Mocht ik verkeerde wegen gaan, haal me daar dan vlug vandaan. Leid mij veilig aan Uw hand, zodat

Nadere informatie

Sterker dan de dood Paasprogramma 2016 Groep 1 t/m 4 Joh. Bogermanschool Houten

Sterker dan de dood Paasprogramma 2016 Groep 1 t/m 4 Joh. Bogermanschool Houten Sterker dan de dood Paasprogramma 2016 Groep 1 t/m 4 Joh. Bogermanschool Houten Kinderen zingen Vertel me eens Heer Jezus Toen u op aarde was Waarom geloofde niemand toen Dat u de koning was? Ze wilden

Nadere informatie

Gedurende de laatste 10 dagen van de Ramadan sloot de Profeet

Gedurende de laatste 10 dagen van de Ramadan sloot de Profeet 1 Inleiding: Gedurende de laatste 10 dagen van de Ramadan sloot de Profeet zich af van de mensen en richtte zich volledig op Allah. En hoe kon het ook anders, hij was dit namelijk al gewend voordat hij

Nadere informatie

Wie kreeg een opmerkelijke droom en welk indruk liet deze droom bij de koning achter?

Wie kreeg een opmerkelijke droom en welk indruk liet deze droom bij de koning achter? De droom van koning Nebukadnezar. Wie kreeg een opmerkelijke droom en welk indruk liet deze droom bij de koning achter? Daniël 2:1 1 In het tweede regeringsjaar van Nebukadnezar had Nebukadnezar dromen.

Nadere informatie

EEN PRINS WORDT EEN HERDER

EEN PRINS WORDT EEN HERDER Bijbel voor Kinderen presenteert EEN PRINS WORDT EEN HERDER Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: M. Maillot en Lazarus Aangepast door: E. Frischbutter en Sarah S. Vertaald door: Erna van Barneveld

Nadere informatie

De basis is dat de dingen toegestaan zijn

De basis is dat de dingen toegestaan zijn De basis is dat de dingen toegestaan zijn ] لونلدية - dutch [ nederlands - revisie: Yassien Abo Abdillah Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) 2013-1434 Islam voor iedereen لا صل يف الا شياء هو الا باحة» باللغةهلونلدية

Nadere informatie

Meerdere wetscholen: Zegen of vloek?

Meerdere wetscholen: Zegen of vloek? Meerdere wetscholen: Zegen of vloek? Anne Dijk & Kamel Essabane De islamitische traditie kenmerkt zich door eenheid in verscheidenheid. Zo is Allah absoluut één en ondeelbaar, maar heeft Hij (meer dan)

Nadere informatie

Je bent een goed idee!

Je bent een goed idee! Je bent een goed idee! God heeft jou bedacht Jeugddienst 'ELIM' Spreker: Ds. D. Dekker Medewerking en muzikale begeleiding: Gospelgroep PROMISE 24 februari 2013 Aanvang: 19.00 uur Voor de dienst: U maakt

Nadere informatie