Introductie Maliki Fiqh - Reiniging van Lichaam en Ziel. Lesboek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Introductie Maliki Fiqh - Reiniging van Lichaam en Ziel. Lesboek"

Transcriptie

1 Introductie Maliki Fiqh - Reiniging van Lichaam en Ziel Lesboek De basistekst van Al- c Ashmāwiyyah Een primaire tekst over de belangrijkste basiselementen van aanbidding volgens de Madhab van Imam Mālik door Shaykh Abd Al-Bāri Ibn Aĥmad Al- Ashmāwi Al-Rifā i Docent: Zakariya Abdul-Hakim Bosmans Naam:......

2 1 Introductie Maliki Fiqh - Reiniging van Lichaam en Ziel ح يم ن الر ح ب س م اهلل الر In de naam van Allah, de geheel Barmhartige, de speciaal Genadevolle De introductie De zeer geleerde Shaykh en Imam c Abd Al-Bāri Al- Ashmāwi Al-Rifā i moge Allah erbarmen hebben met hem heeft gezegd: Er is mij gevraagd door een paar vrienden om een introductie (tekst) schrijven over de Fiqh volgens de leer van Imam Mālik ibn Anas moge Allah tevreden zijn met hem hetgeen ik vervolgens heb gedaan in de hoop op een beloning (van Allah). ام ة عبد الايإ عال : ا تعال قال الشي خ ا إلاما ا ا إ و الرفا إع ا عشم عال إم ا إا ال ف ة إي دام د ام نمم ا س ي إ ض ال ا إ ن نن إفد إا منا. ي إ ن عض الد ص إدقا إ ن س أ إب ال امذه ال إ إ لع اما إ ام جبت ا إإل فأ ا إ ا إج ف يا ل إ ل إ ي Achtergrond info over de auteur Shaykh Al-Imām Al- Âlim Al- Allāmah Abd Al-Bāri Al- Ashmāwi Ar-Rifā i, een latere māliki geeleerde, maar niet een veel beproken geleerde. De naam Al-Shaykh is een algemene titel die gegeven wordt aan een Islamitische geleerde en meestal uit respect voor zijn leeftijd (ouderdom) maar ook als een soort van autoriteit en betekend in dit geval ook leider of chief of kenner van Islam, dwz. hij heeft een bepaald curiculum doorlopen aan studies, maar ook oud in leeftijd of oude man maar wel gekoppeld aan wijsheid. Iemand die grijs en oud is heeft toch wel het nodige mee gemaakt en is wijs geworden door het leven, vandaar dat een advies van een ouder persoon altijd wordt gerespecteerd, vanwege de wijsheid en levenservaring. Op de dag van vandaag wordt de term Shaykh veelal gekoppeld aan een Islamitische geleerde. Al-Imām betekend voorganger van het gebed en is geestelijk leider tot een bepaald niveau en Al- Âlim (met kasra onder de Lām) betekend een expert of een geleerde in een bepaalde wetenschap en Âlam (fatha boven de Laam) betekend de wereld of een rijkdom behorend tot iemand. Al- Allāmah (shaddah boven de Laam) betekend een deskundige die zeer specialistisch is in een bepaalde wetenschap, je kunt dus zeggen een zeer geleerd persoon. Al-Bāri (met hamzah op het einde) is één van de schone namen van Allah en betekend de Ontwikkelaar Degene Die het niet-bestaande tot bestaan brengt alleen zijn naam is hier zonder hamzah, maar verwijst wel naar de naam van Allah en is in feite een persoonsnaam zodra het gecombineerd staat met Abd (slaaf, dienaar), net zoals Abdu-Allah en Abdu- Rahmān. De Shaykh komt uit de stad Al- Ashmā in Egypte in de buurt van Cario, een wijk genaamd al-manafiyyah, vandaar zijn achternaam vernoemd is naar zijn afkomst. Ar-Rifā i stamt af van de tariqah in tasawwuf die hij volgde van Shaykh Ahmad ibn Al-Husayn Ar-Rifā i gestorven rond het jaar 565/570 AH in Iraq. 1

3 2 Introductie Maliki Fiqh - Reiniging van Lichaam en Ziel Shaykh Al- Ashmāwi is weinig besproken, behalve dat zijn tekst vrij bekend is geworden en veel wordt gebruikt als een introductieles op de Māliki-fiqh. Er is veel Shurūh (uitleg) geschreven op deze tekst die zeer bekend zijn. Het is een introductieles op de meest belangrijke vormen van aanbiddingen van Allah en is vergelijkbaar met de bekende tekst Mukhtasar Al-Akhdari en deze basis onderwerpen zijn ook allemaal terug te lezen in de overige Māliki basisteksten zoals Al-Murshid Al-Mu in van Ibn Ashir en de basisteksten van Qadi Iyad. Deze tekst Matn Al- Ashmāwiyyah is een primaire basistekst die wordt bestudeert op de basisschool van de Azhar universiteit in Egypte alvorens men begint aan de bekende tekst Ath-Thamru Ad-Dāni een bekende uitleg op de Risālah van Ibn Abi Zaid. Zodra een bepaalde tekst veel wordt bestudeerd door de eeuwen heen, dan dat is een duidelijk teken dat Allah deze tekst heeft geaccepteerd, zelfs als van de auteur niets bekend is, vanwege dat de meeste geleerden het niet belangrijk vinden dat hun namen hierbij vermeld staan, omdat ze het puur alleen doen voor de tevredenheid van Allah. Kijk maar eens naar de teksen zoals Al-Ajrumiyyah en Al-Bayqūniyyah, weinig bekend over deze auteurs, maar de teksten zelf worden al eeuwen bestudeerd in alle uithoeken van de wereld, deze teksten zijn qabūl (geaccepteerd) door Allah. Introductie Madhab (wetsschool) ب ( een )vergulde( weg die begaan kan worden, een :(اسم ماك ) Taalkundig (Ism Makān غ ف ة ( Madhab: ) امذه pad waar men zich over begeeft ( اس إطال ف حا ) Technisch: ideologie, doctrine, leer, gerichtheid, oriëntatie, een school. Afgeleid van het werkwoord: ( ه ب ) Dha-ha-ba: gaan, vertrekken, verdwijnen, zich begeven naar maar ook sterven, van mening zijn, geloven, wegnemen Zie Sūrah Al-Baqarah 2:17 Dha-ha-ba Allahu bi-nūrihim "Allah neem hun licht weg" [metaforisch bedoelt in het hart of algemeen zoals het duidelijke zicht op het pad van de waarheid wordt weggenomen]. ه Een ander werkwoord hiervan afgeleid is: ( ب ) Dhah-ha-ba (met shaddah) : vergulden, doen blinken - dat wat weer in verlengde staat van het naamwoord ( هب ) Dhahab: goud en goud is ook vergankelijk en blijft niet voor altijd en het zal jouw verlaten zodra jij sterft dha-ha-ba (het goud) gaat weg. Dus een Madhab is een school gericht op de jurisprudentie (Fiqh) een interpretatie van de Koran en de Sunnah opgetekend door een Mujtahid (een zeer geleerd en ijverig persoon van de hoogste klasse) en is een vergulde weg, omdat de waarde vergelijkbaar is met goud. En in feite is dit een pad dat niet voor eeuwig blijft bestaan en zal vergaan met deze wereld. Het volgen van een Madhab (genaamd Taqlīd) is een verplichting indien men niet voldoende kennis beschikt over de jurisprudentie van de Islam en wanneer men niet voldoende inzicht heeft in het taalkundig onderscheiden van juridische vraagstukken uitgelegd door de vele geleerden van de hoogste klasse in de verschillende wetscholen. En wanneer spreken we over gebrek aan kennis? Om even maar een paar zaken op te noemen bijvoorbeeld; wanneer je geen volledige Islamitische opleiding heb gevolgd, geen volledige beheersing hebt over de Arabische taal, gebrekkig bent aan gegrondveste kennis over jurisprudentie. Beheers je geen Arabisch, beheers je geen Fiqh. Zoals de geleerden ook zeggen: Hoe beter jouw Arabisch, des te beter jouw begrip in Fiqh. 2

4 3 Introductie Maliki Fiqh - Reiniging van Lichaam en Ziel Om een beetje los te kunnen staan van een wetschool (Madhab) dien je dus jaren lang gestudeerd te hebben (knie aan knie) bij geleerden die alle facetten van de religie machtig zijn en deze geleerden dienen deze kennis weer vernomen te hebben van hun geleerden op gelijke wijze met ononderbroken ketens van overleveringen die terug gaan naar bij de Profeet (salla Allahu alayhi wa sallam) en naar auteurs van bestudeerde teksten volledig in detail uitgelegd, intensief getraind en geëxamineerd. De geleerden waarvan men kennis neemt dien je ook werkelijk te hebben ontmoet in jouw leven, waarbij de zaken in detail uitbundig worden uitgelegd en tegelijkertijd het vrome gedrag van deze geleerden worden overgenomen, waarbij men tevens leert hoe men correct en geduldig met respect moet debatteren. Helaas dat laatste kenmerk zien we zeer weinig terug op de dag van vandaag en het bewijs hiervoor op de vele mediakanalen spreekt voor zich Het nemen en volledig begrijpen van de Islamitische kennis en het bestuderen van de wetscholen gaat dan ook uitsluitend gepaard met een uitmuntend correct gedrag naar de medemens, medestudenten en hun geleerden, maar ook naar de studenten en geleerden van andere opinies en rechtsscholen, ook al is men het niet altijd met elkaar eens. De vele (nachtelijke) gebeden, vele uren lezen en studeren, weinig slaap, weinig voedsel en regelmatig vasten, zich afzonderen van het wereldse leven en zich mengen met geleerden en mensen van goed gedrag en het vermijden van grote en kleine zonden zijn de gebruikelijke en vanzelfsprekende zaken die behoren tot een waardige student van kennis op weg naar een eenvoudig stukje inzicht om een beetje onderscheid te kunnen maken in de verschillende wetscholen. Er waren vele madhahib (meervoud madhab) in de eerste drie generaties van de Islam, waarvan er maar vier het hebben overleefd met als eerste de madhab (op de dag van vandaag de meest gevolgde wetsschool ter wereld) van de zeer geleerde Imam Abu Hanifah An-Nu man geboren in Kufa in Iraq, tweede generatie van de Islam (geb. 80 AH gest. 150 AH) en heeft geleerd van de metgezellen van de profeet (salla Allahu alayhi wa sallam). Over Abu Hanifah is vermeld dat hij één van de eerste is die de Islamitische wetgeving heeft gecodificeerd en gecompileerd vanuit de Koran en de Sunnah. De tweede in rang van opkomst chronologisch gezien is de zeer geleerde Imam Malik geboren en gestorven in Medina (93 AH 197 AH), de auteur van de volumineuze bekende Hadith collectie Al-Muwatta. En als derde de zeer geleerde Imam Muhammed bin Idris Al-Shafi i geboren in Ghazzah, Palastina (geb. 150 AH 204 AH) en afstammeling van de Quraysh en was een student van Imam Malik. Imam Al-Shafi i schreef al zijn lessen op voornamelijk botten en palmbladeren. Na een tijd was het zo n een zware klus al deze zaken mee te slepen, dat hij besloot alles maar te memoriseren wat op de botten en palmbladeren stond geschreven en hiervoor heeft hij zich dagen lang voor opgesloten. En als laatste chronologisch gezien is de zeer geleerde Imam Ahmad bin Hanbal (geb. 165 gest. 241 AH) geboren in Baghdad, Iraq. Hij had altijd graag de wens om een student te zijn van Imam Malik, maar was net zestien jaar oud en de afstand waren duizende kilometers om af te leggen op het moment dat Imam Malik stierf. Over Imam Ahmad bin Hanbal is vermeld dat hij elke dag wel zo n 300 rak aat verrichtte van het gebed. 3

5 4 Introductie Maliki Fiqh - Reiniging van Lichaam en Ziel Korte biografie van Imam Malik (moge Allah tevreden zijn met hem) Hij is Malik ibn Anas ibn Malik ibn Amr, al-imam, Abu Abd-Allah al-humyari al-asbahi al-madani (geb. 93 AH overleden 179 AH), Shaykh al-islam, Bewijs van de Gemeenschap (Ummah), Imam van Dar al-hijrah en geleerde van Medina zoals voorspeld door de Profeet (salla Allahu alayhi wa sallam). Hij is de auteur van al-muwatta, bestaande uit de correcte overleveringen van de Profeet (salla Allahu alayhi wa sallam) samen met de uitspraken van de Metgezellen, de Volgelingen (van de Metgezellen) en degenen na hen. Dit boek werd geprezen door imam al-shafi i (moge Allah tevreden zijn met hem) als het meest correcte boek op aarde na de Qur an (voor afgaande aan de publicatie van Sahih al-bukhari!). Imam Malik zei: "Ik liet mijn boek aan zeventig juristen (rechtsgeleerden) van Medina zien en ieder van hen keurde het goed voor mij (kulluhum wâta ani alayhi), vandaar de naam Muwatta. Imam al-bukhari zei dat de meest correcte keten van alle overleveringen was: Malik, van Nafi, van Ibn Umar." De hadith geleerden noemen dit de zgn. Gouden Keten (-van Overlevering). De Profeet (salla Allahu alayhi wa sallam) zei: Spoedig zullen mensen op de zijden van hun kamelen slaan in hun zoektocht naar kennis en zij zullen niemand vinden die meer kennis heeft dan de geleerde van Medina. En Abu al-mughirah al-makhzumi zei dat dit betekent dat de mensen kennis zullen blijven zoeken. Al-Tirmidhi, al-qadi Iyad, Dhahabi en anderen leveren over van Sufyan ibn Uyaynah, Abd al-razzaq, Ibn Mahdi, Yahya ibn Ma in, Dhu ayb ibn Imama, Ibn al-madini en anderen dat zij imam Malik als deze geleerde zagen. Abu Mus ab said: Malik bad 25 jaar niet in jama ah [in de moskee van de Profeet salla Allahu alayhi wa sallam te Medina]. Hem werd gevraagd: Wat weerhoudt jou (hiervan)? Hij zei: Voor het geval ik iets afkeurenswaardigs zie en verplicht ben het te veranderen. Ibn Abd al-barr zei dat Malik de eerste was die een boek samenstelde dat uitsluitend bestond uit correcte (sahih) overleveringen. Abu Bakr ibn al- Arabi zei: De Muwatta is het eerste fundament en de kern, terwijl het boek van al-bukhari in dit opzicht het tweede fundament is. Op deze twee zijn alle andere boeken gebouwd, zoals die van Muslim en al-tirmidhi. Malik stelde het (de muwatta) samen gedurende de loop van 40 jaar en begon met overleveringen totdat hij deze terugbracht tot het huidige aantal van onder de Al-Zurqani telde 69 personen die de Muwatta direct van Malik overleverden. Imam Malik is de connectie van de gehele islamitische gemeenschap met de kennis van de Sunnah zoals deze werd behouden door de geleerden van de stad van de Profeet (s.a.w.s.), al-medina. Dit referentiepunt van zijn school van jurisprudentie (madhhab van fiqh) komt voortdurend terug in de Muwatta door de zinsnede: En dit is wat ik de mensen van kennis heb zien doen. Abd-Allah ibn Wahb zei: Eenieder die ahadith memoriseert en die geen imam in fiqh heeft is misleid / dwaalt (dâll) en indien Allah ons niet had gered met Malik en al-layth (ibn Sa d), dan zou ik gedwaald hebben. Ibn Mahdi zei: De imams van de mensen in hun tijd, waren er vier: al-thawri, Malik, al-awza i en Hammad ibn Zayd. En hij zei: Ik heb niemand gezien die intelligenter is dan Malik. Imam Malik had zo n eerbied voor de ahadith van de Profeet (s.a.w.s.) dat hij nooit iets overleverde, noch een fatwa gaf, zonder in een rituele staat van reinheid te verkeren. Al-Haytham zei: Ik hoorde dat er aan Malik 40 vragen gesteld werden en op 32 daarvan antwoordde hij: Ik weet het niet. En van Malik, die zei: Het schild van de geleerde is, ik weet het niet, en als hij het (dit) verwaarloost, wordt zijn uitspraak aangevallen. Ibn Wahb levert over van Malik, dat hij Abdullah ibn Yazid ibn Hurmuz hoorde zeggen: Het past bij de geleerde dat hij de uitspraak Ik weet het niet aan zijn studenten overdraagt, totdat dat het fundament wordt waar zij hun toevlucht tot nemen. Ibn Abd al-barr zei: Het is authentiek overgeleverd van Abu ad-darda dat Ik 4

6 5 Introductie Maliki Fiqh - Reiniging van Lichaam en Ziel weet het niet de helft van de kennis is. Abu Mus ab leverde over dat Malik zei: Ik vaardigde geen fatwa s uit voordat 70 geleerden eerst getuigden dat ik daartoe competent was. Qutayba zei: Als we Malik gingen bezoeken, verscheen hij bij ons verfraaid, met kuhl op zijn ogen, geparfumeerd, zijn beste kleren dragend, aan het hoofd van de kring zittend, vragend om palmbladeren voor frisse lucht en hij gaf aan ieder van ons een palmblad. En Tahir ibn Khalid al- Ali levert over van zijn vader, van Ibn Uyaynah die zei: Malik kwam niet met een hadith, behalve als deze authentiek was, en hij leverde niet over, behalve van iemand die thiqah (betrouwbaar) was. En ik heb de mensen in al-medina na zijn dood alleen maar zien wegkwijnen, d.w.z. op het gebied van kennis. De kalief Harun al-rashid zei tegen Malik na zijn antwoorden gehoord te hebben op vragen die hem gesteld werden: Jij bent, bij Allah, de meest wijze der mensen en degene met de meeste kennis. Malik antwoordde: Nee, bij Allah, O Leider der Gelovigen! Hij zei: Jawel, maar jij houdt het verborgen. Bij Allah, zolang ik nog leef zal ik jouw uitspraken op schrift laten stellen zoals de mushafs (van de Qur an) opgeschreven worden en ik zal ze naar de uiteinden van de wereld sturen. Malik weigerde dit echter. Enkele uitspraken van imam Malik Van Ibn Wahb: Allah plaatst kennis waar Hij wilt. Het bestaat niet uit veel overleveren. En: Ik heb gehoord dat niemand de wereld schuwt en zichzelf beschermt behalve dat hij wijsheid zal spreken. Van Abd-Allah ibn Abd al-hakam: De Metgezellen (moge Allah s welbehagen met hen zijn) verschilden in de takken van jurisprudentie (furû al-fiqh) en splitsten zich op in facties (tafarraqû) en eenieder van hen was op zichzelf correct. Van Ja far ibn Abd- Allah: Wij waren met Malik toen een man naar hem toekwam en hem vroeg: O Abu Abd-Allah! De Genadevolle heeft zich over de Troon gevestigd. (Qur an, vers 20:5): Hoe heeft Hij zich gevestigd? Niets raakte Malik meer dan de vraag van die man. Hij keek naar de grond en begon daarin te prikken met een takje dat hij in zijn hand hield totdat hij volledig in het zweet baadde. Daarna hief hij zijn hoofd op en zei: Het hoe daarvan kan men zich niet voorstellen; het gedeelte m.b.t. de vestiging is niet onbekend; geloof erin is verplicht; erover vragen is een innovatie (bid ah); en ik geloof dat jij een man van innovatie bent. Daarna gaf hij een bevel en de man werd naar buiten geleid. Van Ma n: Redetwisten (al-jidâl) in de religie voedt ijdelheid, dooft het licht van het hart en verhardt het en leidt tot doelloos rondwandelen. In de Muwatta: Het (af)scheren van de snor is een innovatie (bid ah). Overgeleverd door Ibn Abi Zayd (in zijn Risalah): De tulband werd vanaf het begin van de islam gedragen en men stopte niet met deze te dragen tot aan onze tijd. Ashhab zei: Als Malik de tulband droeg kwam deze onder zijn kin en liet hij het uiteinde daarvan achter zijn rug hangen en hij droeg musk en andere geuren. Muhammad ibn Rumh zei: Ik zag de Profeet - sallallahu alayhi wa sallam - [in een droom], dus ik zei: O Boodschapper van Allah, waarlijk, Malik en al-layth hebben een meningsverschil, dus van wie van de twee moet ik nemen? Hij (de Profeet - sallallahu alayhi wa sallam) zei: Malik, Malik. Al-Qa nabi zei: Ik hoorde hem zeggen: Malik s leeftijd was negenentachtig jaar, hij stierf in het jaar 179 AH. Isma il ibn Abi Uways zei: Malik werd ziek, dus ondervroeg ik een aantal mensen over wat hij zei op het moment van zijn sterven. Zij zeiden: Hij reciteerde eerst de tashahhud (geloofsgetuigenis), en toen reciteerde hij: Hun zaak is aan Allah, voordien en nadien. [Qur an, Surah ar-rum, vers 4]. En hij stierf op de veertiende van Rabi al-awwal, in het jaar 179 AH. Abu Mus ab az-zuhri zei: Hij stierf na de tiende van Rabi al-awwal, na negentig jaar. Muhammad ibn Sahnun zei: Hij stierf op de dertiende van Rabi al- Awwal. 5

7 6 Introductie Maliki Fiqh - Reiniging van Lichaam en Ziel 1. Het hoofdstuk over de zaken die de Wuđū ongeldig maken. Weet - en moge Allah, de Verhevene jou succes schenken - dat de zaken die de Wuđū ongeldig maken, bestaan uit twee onderdelen: directe voorvallen (onreinheden) en indirecte voorvallen (oorzaken voor onreinheden). اقإ إض ال ض إ ا ن ف د ال ا تعال اإعم و إ ي قإسم سب ن لع : نحد اث و ال ض إ. ناقإض ن حد اث ا إ ن 6

8 إ 7 Introductie Maliki Fiqh - Reiniging van Lichaam en Ziel Wat betreft de directe voorvallen (onreinheden), dit zijn er in totaal vijf. Drie vanaf de voorzijde (van het lichaam) en deze zijn: (1) Prostaatvocht (voorvocht door opwinding) (2) dik wit vocht (na urineren) en (3) urine. En twee vanaf de achterzijde (van het lichaam) en deze zijn: (4) ontlasting en (5) wind. ا ال حد اث فم مسة : ثال فأام ال الم ذ و ة إامن ا ث د والل. ب د اثنا إ إامن و. غائإط والريح و إه : ا : ا م ه ادل إ ر و

9 8 Introductie Maliki Fiqh - Reiniging van Lichaam en Ziel En wat betreft de indirecte voorvallen (oorzaken voor onreinheden), dit is de slaap en die bestaat uit vier soorten: (1) lange diepe slaap, die de Wuđū ongeldig maakt. (2) korte diepe slaap, die de Wuđū ongeldig maakt (3) korte lichte slaap, die de Wuđū niet ongeldig maakt en (4) lange lichte slaap, waarbij het aanbevolen is om de Wuđū te vernieuwen. ه لع سب ا ال حد ا إث : فانل و ا ن ام ون ند ض يبع نقسا إدي ي ال ض ن إة : ط إي ث ند ض ق إص ي ث إدي ي ال ض ق إص ي خ إفيف إفيف ي ستح ب إي خ ال ض ط ال يند ض إامنا ال ض. 8

10 9 Introductie Maliki Fiqh - Reiniging van Lichaam en Ziel En tot de indirecte voorvallen (oorzaken voor onreinheden) behoren ook: het verliezen van het verstand middels; krankzinnigheid (bezetenheid), bewusteloosheid en bedwelming (bijv: door alcohol en drugs). وال ز و ا : ال ض ال ا ت ت ند ض إامن سبا إ إ إ وا إلم غما إ و السر إ ر. ن عد إ إا ل

11 10 Introductie Maliki Fiqh - Reiniging van Lichaam en Ziel De Wuđū wordt (ook) ongeldig door: afvalligheid (in de Islam), bij twijfel over de geldigheid van de Wuđū en bij het aanraken van het verbonden mannelijke geslachtsdeel; met de binnenzijde van de handpalm en de vingers of met hun zijkanten. En zelfs door een extra (6 de ) vinger indien deze gevoel heeft. ال ض إدض ينت و ب إ الش إي ةإ و إالرد إص إ إبا إط إ ن إ ر اتمت ب إ مس ا ر الد إث و ا ي إمم ني و إج ا إط إ ن ال د ص ا إ إ ن و إب ا ر ف ن زائإد إ حس ل إأد صب و 10

12 11 Introductie Maliki Fiqh - Reiniging van Lichaam en Ziel En wat betreft het aanraken, dit is verdeeld in vier soorten: (1) Wanneer hij de intentie had voor genot en het vervolgens heeft ervaren, dan de Wuđū is verplicht voor hem (2) en wanneer hij het (genot) heeft ervaren, maar niet de intentie hier voor had, dan de Wuđū is verplicht voor hem. (3) En wanneer hij de intentie had hiervoor en het (genot) achteraf niet heeft ervaren, dan de Wuđū is verplicht voor hem. (4) En wanneer hij geen intentie had voor genot en het niet heeft ervaren, dan berust er geen verplichting van de Wuđū op hem. : نيبع ه لع م إس و وب إ ال ع ي إا ال ا ف ج ده و ة و ال ل م ول ض إة نقس ا إ قص د ا ج د ه إإ و و ا إإ قص د ه و ع ي إا ال ض ا ف يد إصده ع ي إا ال ض م ي إدها ف ول م ل ة و ال ل ي إدها فال و ض ع ي إا م يد إصد إإ ل و. 11

13 12 Introductie Maliki Fiqh - Reiniging van Lichaam en Ziel En de Wuđū wordt niet ongeldig door het aanraken van de achterzijde (de anus), noch de twee (testikels), noch de private delen van een jong meisje. En niet door braken, noch door het eten van kamelenvlees, noch door het koppen (van bloed), noch door aderlating, noch door het lachen in het gebed. En ook niet wanneer een vrouw haar private delen aanraakt. Er is gezegd: indien het is gestreeld, dan de Wuđū is verplicht voor haar. En Allah is het meest Alwetende. ض إمس د إ ي ر وال ن نثي إدض ال و ال ينت ك إ وال إأ ة وال ق إغ ي و ال إمس فر إج د ص ال ال إ ة و إحجاام ف صد و ال وي و ل إم جز ا م نة فرج س اإمر ال إم ة و ة إي د ص ال م إدمد ال ا و ض ا ال ع يم ت ف : ن طف قإي و إإ. م نع

14 13 Introductie Maliki Fiqh - Reiniging van Lichaam en Ziel 2. Het hoofdstuk over de soorten van water die zijn toegestaan voor de Wuđū. قس ا إ ال ا ن إمياهإ ا ا ال ض إ ت ي ز إامنم Weet - en moge Allah, de Verhevene jou succes schenken - dat het water van twee soorten is: Gemengd en niet-gemengd. ن الما لع. إ ي : ال د وف عال ا ت م ط وم غ ي م ط اإعم - قإسم 13

15 14 Introductie Maliki Fiqh - Reiniging van Lichaam en Ziel En wat betreft het niet-gemengde (water), dit is rein en absoluut water (schoon en puur van zichzelf) en het is toegestaan hiermee de Wuđū te verrichten. Eveneens hetgeen wat neerdaalt uit de hemel (zoals: regen, hagel en sneeuw) of hetgeen wat voortkomt uit de aarde (zoals een waterbron). ه الما ي و م طم م إط ف ا م غ ي الم فأام إامنا ال ض س ا نزل إامن الم ط ق ي ز الي إ و ن ب إامن ا إ ن الس م 14

16 15 Introductie Maliki Fiqh - Reiniging van Lichaam en Ziel En wat betreft het gemengde (water), wanneer één van zijn drie kenmerken zijn veranderd (d.w.z.) zijn kleur, zijn smaak en zijn geur, dan is dit onderverdeeld in twee soorten: نح د نود ص افإ إا اثل الثة ي غ إإا ت و ي إ يإ إا ب إش فم لع و طع إم إا ن م ط ا الم ام ون :لنإ إا ن إ ي قإسم 15

17 16 Introductie Maliki Fiqh - Reiniging van Lichaam en Ziel (1) Soms, wordt het (water) gemengd met een onreinheid (d.w.z. onzuivere stof) en die dit vervolgens doet veranderen (d.w.z. de drie kenmerken). Want het water met een onreinheid is niet geschikt om de Wuđū mee te verrichten. Maar als het niet is veranderd (d.w.z. de drie kenmerken) door deze (onreinheid) en het water is van een kleine hoeveelheid en de onreinheid is van een kleine hoeveelheid, dan hiermee de Wuđū verrichten is afkeurenswaardig volgens de bekende mening (in de madh-hab van Imam Malik). إ إا فال إس ي ما ن غ ت إجس في ة ف ي ت إط إن تاي غ ي إ إا فإإ ت م ي إإ ل ال ض و ال ي إصح إامنا إ ال ره ما ق إيال ف وانل ج اس ة ق إي ف ة ر ك ي إ شم الم ال ض إامنا لع 16

18 17 Introductie Maliki Fiqh - Reiniging van Lichaam en Ziel (2) Soms, wordt het (water) gemengd met een reinheid (d.w.z. een zuivere stof) en die dit vervolgens doet veranderen. Als kan worden voorkomen dat de zuivere stof (zich mengt) met het (water), zoals water dat gemengd is met saffraan, bloemen, deeg en wat vergelijkbaar is hiermee, dan is dit water puur in zijn essentie, maar niet reinigend voor iets anders. Het kan worden gebruikt voor algemene doeleinden, zoals koken, het maken van deeg, om te drinken en soortgelijke zaken van deze aard. Het kan niet gebruikt voor de doeleinden van de aanbidding, noch voor de Wuđū of iets anders (in deze categorie). إ إا فإإ ك ي غ ت ي ة ف ي ت إط إطا إهر ف اي وت م إكن ا إالح إ ت از إامنا كلما إ إمم ا ي ا طا إهر ا ا ع إج إ ي وام ا إ و ال ي إد و ر مف المم إط إالز ا الما ذ م ل إ ف نشب ا إي ا إت إامن عم ا عاد ي إ هإ في ست إغ ام طمر جن و ش ع ط بخ و ي ا عم ست ي ي ف إس إا م غ طا إهر ي ن إ ل إ وال ن و ال إي ا إت ال إي و ض و إعباد م غ ي إ هإ 17

19 إ و إ 18 Introductie Maliki Fiqh - Reiniging van Lichaam en Ziel En als het niet kan worden voorkomen (dat het zich mengt) met het (water), zoals water dat is veranderd (bijvoorbeeld in smaak) door zout (van slib en slijk of zeewater), of door modder, of door afvoer van een bron waar arseen of zwavel van afkomstig is of wat ook vergelijkbaar is met deze zaken (d.w.z. iets wat onvermijdelijk is, zoals bijvoorbeeld chloor), dan is dit water in zijn geheel zuiver en geschikt om hiermee de Wuđū te verrichten. En Allah is het meest Alwetende. إم م إكن ا إالح إ ت از إامنا وإ ك م ا ال ي وإ إة ن المأةإ ن ك لما إ ال إالس بم تغ ي إ م امع إد إ ز إ ينإيخ نو رإ ر إ يت نو ن ا ل اي إ لع. ل إ فمذا ك ا ط م ي ي إصح إامنا ال ض. م ع وال ا ن 18

20 19 Introductie Maliki Fiqh - Reiniging van Lichaam en Ziel 3. Het hoofdstuk over de verplichte handelingen van de Wuđū, zijn Sunnah handelingen en zijn verdienstelijke handelingen. En wat betreft de verplichte handelingen van de Wuđū, dit zijn er zeven: (1) (het aannemen van) de intentie (2) bij het wassen van het gezicht, (3) het wassen van de handen tot en met de ellebogen, (4) het vegen over het gehele hoofd, (5 ) het wassen van de voeten tot en met de enkels, (6) het ononderbroken wassen (7) en het wrijven (over de ledematen tijdens de wassing). Voor zover de zeven (verplichte onderdelen). ض إ ائإ إض ال ا فر نإ إا وس ن وفض ائإ إ إا ة : انلي ة إعند ام ا فرائإض ال ض إ فسبع فأ إ ي س إ الج إا وغس ايلد ي إ ن إإل ال إمرفد غ س الرج إ ي إإل غ إي إ الر ن إس و و مسح ج ة م س بع. ف إذهإ. ا في واتل د إيل إ ي و الر عب 19

21 20 Introductie Maliki Fiqh - Reiniging van Lichaam en Ziel Echter, het is verplicht bij het wassen van jouw gezicht, om met je vingers door het haar van je baard te kammen indien het haar van de baard dun is en de huid eronder zichtbaar is. En wanneer (het haar van de baard) dik is, dan is er geen noodzaak voor jou deze door te kammen (met jouw vingers). Zo ook is het verplicht, om tijdens het wassen van jouw handen (deze) kammende beweging te maken tussen jouw vingers volgens de bekende mening (in de madh-hab van Imam Malik). ت ج إم ن س إ و ي ي غ إة خ ش عر ال حي إإ ك إكن ي إب ع إفي ف فا ش عر إليتإ إب تا وإإ ك ر إي ف فا فال ي تظم ر ا ي شة ت ي ي إب ع ي ت إي ما وكذل إ ي ع يإ شم الم ن د صا إع لع. ت س إ يد ي ن غ 20

22 21 Introductie Maliki Fiqh - Reiniging van Lichaam en Ziel Wat betreft de Sunnah handelingen van de Wuđū, dit zijn er acht: (1) het eerst wassen van de handen tot en met de polsen, (2) spoelen (van de mond met water), (3) het opsnuiven van water (met de neus), (4) het uitsnuiten, dit is het water omlaag trekken uit de neus (met gebruik van duim en wijsvinger naar buiten blazen), (5) het terugvegen van het hoofd, (6) het vegen van de beide oren aan de buitenzijde (achterzijde) en aan hun binnenzijden (voorzijde), (7) het vernieuwen van het water voor beide (oren) (8) en het behoud van de juiste volgorde tussen de verplichte onderdelen (van de Wuđū ). ة : انإي م ض إ ف ال ا س ن ام ون و ال ف إإل الر م ن ض ة ضم إ ي والم غس ايلد ي إ ن ا إالستإنش اق وا إالستإن اي وه جذ و الما إ إامن ال و مسح ال ن ت و ا إ ل إديد الم ن إس س إح الر د م ي ن إف و ا ا إطنإ إمم ب إ ي إ ظ ا إهر إهما و ائإ إض إا. ت رتإيب فر ا و م م 21

23 إ 22 Introductie Maliki Fiqh - Reiniging van Lichaam en Ziel En wat betreft de verdienstelijke handelingen van de Wuđū, dit zijn er zeven: (1) het benoemen (d.w.z. het uitspreken van de Basmalah ), (2) een reine omgeving (voor het uitvoeren van de Wuđū ), (3) het verbruiken van weinig water zonder limiet, (4) het plaatsen van de (water)kom aan de rechterzijde, indien open (aan de bovenzijde), (5) de tweede en derde wassing (van de ledematen), wanneer vooraf gegaan door de eerste (volledige wassing), (6) het beginnen aan de voorzijde van het hoofd (7) en (je tanden reinigen met) de Siwāk. En Allah is het meest Alwetende. ة : ا فضائإ ا فسبع ام ون قإ ة الم ا ط ا إهر و لع ايل إم إ ي إإ ك س إمية والم إض ا ت ا إ ض ا إلن و ا إ إال ح د و امفت ف حا وا غسة اثل انإية اثل ا إثلة إإا نوعب إال ول والد إم دد و. واهلل نع م. ن إس والساك الر

24 23 Introductie Maliki Fiqh - Reiniging van Lichaam en Ziel 4. Het hoofdstuk over de verplichte handelingen van de Ghusl, zijn Sunnah handelingen en zijn verdienstelijke handelingen. فض ائإ إ إا نإ إا و س ن س إ و فرائإ إض ا غ ا Voor wat betreft zijn verplichte handelingen, dit zijn er vijf: (1) de intentie (bij aanvang van de werkelijke Ghusl), (2) het gehele lichaam wassen met water, (3) het (krachtig) wrijven over het gehele lichaam, (4) het ononderbroken wassen (van de ledematen) (5) en door het haar kammen (met de vingers). ا فر ائإض ا فم مسة فأام ا إ ودل ج إالم الش ع إ ر. س إي إ ا ل : انلي ة وتع إميم ا لس ا في و ت إي إد و إد 23

25 24 Introductie Maliki Fiqh - Reiniging van Lichaam en Ziel En wat betreft zijn Sunnah handelingen, dit zijn er vier: (1) het eerst wassen (Al-Ghasl) van de handen tot en met de polsen, (2) spoelen (van de mond met water), (3) het opsnuiven van water (met de neus en weer uitblazen) (4) en het (schoon)vegen van de gleuven van de oorschelpen. ال ف إإل ر مي إا و ة : غس ي دي إا ن ع يب ن ا فأ ا سن ام ون ا إخ م سح إد صم ا إالستإنش اق و ضم ض ة و والم ن ال إ ي. 24

26 إ 25 Introductie Maliki Fiqh - Reiniging van Lichaam en Ziel En wat betreft zijn verdienstelijke handelingen, dit zijn er zes: (1) het beginnen met het verwijderen van de schadelijke (d.w.z. onreine) zaken van zijn lichaam, (2) vervolgens de wassing (Al-Ghusl) toepassen op de ledematen van de Wuđū (d.w.z. het verrichten van de Wuđū waarvan de voeten op het einde van de Ghusl), (3) het wassen van de bovendelen (van het lichaam) voor de onderste delen, (4) het wassen van het hoofd in drievoud, (5) beginnen (met wassen) vanaf de rechterzijden (van het lichaam) voor de linkerzijden, (6) het verbruik van weinig water met nauwkeurige bepaling van het wassen (d.w.z. met perfectie). En Allah is het meest Alwetende. ن ى ع ا إة ال إست ة : الد إإإز ا فضائإ ا ف ام ون س ال غ س ث م إإرم ال ن عضا إ و ضئإ إا و لاع إي ج إدهإ قب ال سافإ إ وت إيث الر ن إس إا غس إ والد قإ ة الما إ ام إإحاك ا إ إ س و ي ب الم ا إام إ ن ق إالمي م. ع ا غس إ. واهلل ن 25

De samenvatting van al-akhdari over de daden van aanbiddingen volgens de wetsschool van Imām Mālik

De samenvatting van al-akhdari over de daden van aanbiddingen volgens de wetsschool van Imām Mālik De samenvatting van al-akhdari over de daden van aanbiddingen volgens de wetsschool van Imām Mālik samengesteld door Abi Zaid Abd al-rahmān bin Muhammad al-saghīr al-akhdari (918-983/1514-1575) Uitleg

Nadere informatie

De tekenen voor de dag des oordeels

De tekenen voor de dag des oordeels De tekenen voor de dag des oordeels [اهلونلدية- dutch [nederlands - auteur: Ibn Kathier revisie: Yassien Abo Abdillah Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) 2014-1435 Islam voor iedereen أرشاط قبل يوم القيامة

Nadere informatie

De helper voor het verduidelijken van de betekenissen van de uitspraak van imaam ibn Sireen: Deze kennis is religie

De helper voor het verduidelijken van de betekenissen van de uitspraak van imaam ibn Sireen: Deze kennis is religie De helper voor het verduidelijken van de betekenissen van de uitspraak van imaam ibn Sireen: Deze kennis is religie Deel 1 Shaykh Ahmad ibn Omar ibn Saalim Baazmoel -Hafidahoe Allaah- Deze Kennis is religie,

Nadere informatie

Twee heldhaftige broers in dit leven.. Samen hebben ze alles gegeven.

Twee heldhaftige broers in dit leven.. Samen hebben ze alles gegeven. Twee heldhaftige broers in dit leven.. Samen hebben ze alles gegeven. Bismilaahi Rahmaani Raheem. Alle lof en dank is aan Allaah die ons heeft gezegend met de Jihad op Zijn Pad. De 26 jarige Abu Walae,

Nadere informatie

De reis van de ziel na de dood (Een Samenvatting van Kitab Ar-Ruh van Ibn Al- Qayyiem)

De reis van de ziel na de dood (Een Samenvatting van Kitab Ar-Ruh van Ibn Al- Qayyiem) De reis van de ziel na de dood (Een Samenvatting van Kitab Ar-Ruh van Ibn Al- Qayyiem) [هوجدية - [nederlands Door: Soelaymane bin Saleh Algoeraashie 1431-2010 خمترص ملساي ل كتاب الروح لابن القيم» باللغة

Nadere informatie

WAAROM MOSLIMS MADHHABS VOLGEN

WAAROM MOSLIMS MADHHABS VOLGEN WAAROMMOSLIMSMADHHABSVOLGEN MADHHABSVOLGEN EenInleidingtotdeFiqhvandeSoennitischeMadhhabs GeschrevendoorSheikhNu SheikhNuhHaMi amimkeller mkeller Vertaald,bewerktengepubliceerddoorwww.sunni.nl www.sunni.nl1428h

Nadere informatie

DOOR: UMM SADJAAD. "Er is niets dat zwaarder op de Weegschaal weegt dan een goed karakter." Ahmad, Abu Daawoed.

DOOR: UMM SADJAAD. Er is niets dat zwaarder op de Weegschaal weegt dan een goed karakter. Ahmad, Abu Daawoed. DOOR: UMM SADJAAD. Rasuulullaah heeft gezegd: "Er is niets dat zwaarder op de Weegschaal weegt dan een goed karakter." Ahmad, Abu Daawoed. Voorzeker, alle lof is aan Allaah, wij prijzen Hem lof en wij

Nadere informatie

De Stem van Mijn Geliefde. De Stem van Mijn Geliefde

De Stem van Mijn Geliefde. De Stem van Mijn Geliefde HANDBOEK OVER GEHOORZAAMHEID door Esther Korson Ik sliep, maar mijn hart waakte, de stem van mijn Geliefde, Die klopte Ziet Hem, Hij komt, springende op de bergen, huppelende op de heuvelen! Hooglied 5:2

Nadere informatie

Eindrapportage project rouwondersteuning aan allochtonen. Als je verdriet hebt, Kom dan even zeggen Hoe pijn dat doet

Eindrapportage project rouwondersteuning aan allochtonen. Als je verdriet hebt, Kom dan even zeggen Hoe pijn dat doet Eindrapportage project rouwondersteuning aan allochtonen Als je verdriet hebt, Kom dan even zeggen Hoe pijn dat doet Eindrapportage project rouwondersteuning aan allochtonen Als je verdriet hebt, Kom

Nadere informatie

BURGERSCHAP. Verdieping. Gevorderd 1. Juni 2014

BURGERSCHAP. Verdieping. Gevorderd 1. Juni 2014 1 BURGERSCHAP Verdieping Gevorderd 1 Juni 2014 2 INHOUDSOPGAVE PAGINA Voorwoord Hoofdstuk 1: Sociaal-maatschappelijke dimensie inleiding Thema 1: De grote wereldgodsdiensten uit het Midden-Oosten 6 Thema

Nadere informatie

HET ADVIES VAN SALIH

HET ADVIES VAN SALIH Hou 121 HET ADVIES VAN SALIH Behoorlijk Advies ZJNE HEILIGHEID: HAJJ SHAYKH MUHAMMAD HASAN SALIH ALI SHAH De Qutb (Master) van de Ni matullahi Sultan Ali Shahi Gunabadi Orde Inhoud: Voorwoord... 5 Het

Nadere informatie

الشهادة أأن تنت الغيب و عالم فيه

الشهادة أأن تنت الغيب و عالم فيه WIE ZIJN DE KHAWARIJ? Shaykh Abu Hamza Al-Misri (Moge Allah zijn vrijlating bespoedigen) قلل عبادك فيي بين تحكم الشهادة أأن تنت الغيب و عالم والا رض السماوات فاطر اللهم يختلفون فيه آانوا ماا Zeg: O Allah,

Nadere informatie

Het Herstel van Alle Dingen

Het Herstel van Alle Dingen Het Herstel van Alle Dingen Door Dr. Stephen E. Jones 2 Het Herstel van Alle Dingen Door Dr. Stephen E. Jones De Bijbelteksten in dit boekje komen uit de NIEUWE BIJBELVERTALING (NBV) tenzij anders aangegeven.

Nadere informatie

God straft om te redden

God straft om te redden God straft om te redden Alverzoening: de leer dat God rechtvaardig straft. Door Tom van Dijk Inhoud Wat is alverzoening?...5 Bijbels schrijven over de redding van allen...8 Bijbels schrijven over oordeel

Nadere informatie

De tekst hieronder is het ondertitelbestand wat iets leesbaarder is gemaakt. Veel zinnen zijn dus in de spreekvorm opgeschreven.

De tekst hieronder is het ondertitelbestand wat iets leesbaarder is gemaakt. Veel zinnen zijn dus in de spreekvorm opgeschreven. De tekst hieronder is het ondertitelbestand wat iets leesbaarder is gemaakt. Veel zinnen zijn dus in de spreekvorm opgeschreven. Doorbraken We bevinden ons nu in een serie genaamd: "verheffen van, het

Nadere informatie

Gods Doel met de Gelovige

Gods Doel met de Gelovige Gods Doel met de Gelovige Miles J. Stanford (1914-1999) Oorspronkelijke uitgave: Christian Correspondence, U.S.A. Uitgegeven, in 22 periodieke afleveringen, door Brood voor een hongerig hart Mandolinehof

Nadere informatie

Een levende relatie met de Heer Jezus

Een levende relatie met de Heer Jezus M. G. de Koning Een levende relatie met de Heer Jezus evangelisatie Inhoud Vooraf...4 Deel : Waarom eigenlijk?... 5. Relaties...5 Inleiding...5 Relatie maakt de mens...5 De norm in de relatie...5 Twee

Nadere informatie

Wat is de Dharma? De essentiële leringen van de Boeddha. Sangharakshita

Wat is de Dharma? De essentiële leringen van de Boeddha. Sangharakshita Wat is de Dharma? De essentiële leringen van de Boeddha Sangharakshita Wat is de Dharma? Naar het Nederlands vertaald en uitgegeven door Stichting de 3 juwelen, Amsterdam, met toestemming van Sangharakshita

Nadere informatie

de bergrede in het licht van de vedanta-leer

de bergrede in het licht van de vedanta-leer de bergrede in het licht van de vedanta-leer Deze tekst is uitsluitend voor persoonlijk gebruik. Commercieel gebruik is niet toegestaan. Evenmin is het toegestaan de tekst te wijzigen, bewerken, geheel

Nadere informatie

De Bijbel, voluit Woord van God

De Bijbel, voluit Woord van God De Bijbel, voluit Woord van God M.G. de Koning De Bijbel, voluit Woord van God Back to Basics 3 De Bijbel, voluit Woord van God Copyright M.G. de Koning Vormgeving: Jan Paul Spoor Herziene editie 2008

Nadere informatie

De Grootheid van Gods Doel

De Grootheid van Gods Doel De Grootheid van Gods Doel door John H. Essex Deel 1: Inleidende scènes Deel 2: Scènes van verwoesting Deel 3: Scène Zes Deel 4: Ere zij God Deel 5: Stefanus en Paulus Deel 6: Toekomst scènes 1 2 De grootheid

Nadere informatie

ROMEINEN Ronald Weinland 8 Mei 2010

ROMEINEN Ronald Weinland 8 Mei 2010 ROMEINEN Ronald Weinland 8 Mei 2010 Vandaag hebben we hier op Hawaï niet dezelfde preek die iedereen beluisterd. Vandaag is het namelijk een vooraf opgenomen preek, waar iedereen naar luistert. Maar het

Nadere informatie

Jozef Rulof. Zij die terugkeerden uit de dood

Jozef Rulof. Zij die terugkeerden uit de dood Jozef Rulof Zij die terugkeerden uit de dood www.theageofchrist.com Jozef Rulof (1898-1952) Jozef Rulof Zij die terugkeerden uit de dood Stichting Geestelijk-Wetenschappelijk Genootschap De Eeuw van Christus

Nadere informatie

Ik werd geheiligd (1 Korintiërs 1:2; 1:30)

Ik werd geheiligd (1 Korintiërs 1:2; 1:30) Les 12 - Redding Ik werd geheiligd (apart gezet) deel II In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 Ik werd geheiligd (1 Korintiërs 1:2; 1:30) We gaan in deze les nog drie FEITEN

Nadere informatie

2013-03-20. Heilige Geest en de Klif(Steile rots) deel 1. Dag allemaal,

2013-03-20. Heilige Geest en de Klif(Steile rots) deel 1. Dag allemaal, 2013-03-20 Heilige Geest en de Klif(Steile rots) deel 1 Dag allemaal, Kippen en gebroken ramen Mijn broertje en zijn vrienden waren niet veel ouder dan 10 jaar, toen het gebeurde. Ze waren op de boerderij

Nadere informatie

De dingen die daarvan verschil

De dingen die daarvan verschil I N L E I D I N G HET WOORD DER WAARHEID RECHT SNIJDEN "Benaarstig u, om uzelven Gode beproefd voor te stellen, een arbeider die niet beschaamd wordt, die het Woord der waarheid recht snijdt." (2Tim.2:15)

Nadere informatie

Deel 64 nr. 27. De investeringen 64-27 64-0314. Door William Marrion Branham

Deel 64 nr. 27. De investeringen 64-27 64-0314. Door William Marrion Branham Deel 64 nr. 27 64-27 64-0314 De investeringen Door William Marrion Branham De investeringen Een prediking van William Marrion Branham Op: 14 maart 1964 (zaterdag avond) Te: Beaumont hotel, Beaumont, Texas,

Nadere informatie

Het herstel van Israël Een studie in Zacharia 14 en Deuteronomium 30. Zacharia 14. Door.. Ab Klein Haneveld

Het herstel van Israël Een studie in Zacharia 14 en Deuteronomium 30. Zacharia 14. Door.. Ab Klein Haneveld Het herstel van Israël Een studie in Zacharia 14 en Deuteronomium 30 Door.. Ab Klein Haneveld Zacharia 14 "Ziet, de dag komt den Heere, dat uw roof zal uitgedeeld worden in het midden van u, o Jeruzalem!

Nadere informatie

Ik spreek in tongen meer dan u allen

Ik spreek in tongen meer dan u allen Ik spreek in tongen meer dan u allen G.-F. Rendal Een Bijbelse beschouwing van het fenomeen Oorspr. uitgave: Je parle en langue plus que vous tous ; Edition de Bérée, B.P. 86, CH 1350 Orbe, Zwitserland.

Nadere informatie

99 TIPS Voor het lopen van :

99 TIPS Voor het lopen van : 99 TIPS Voor het lopen van : Een Marathon Eelco de Boer 2007 Eelco de boer. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of doorgestuurd/doorverkocht zonder toestemming van de schrijver.

Nadere informatie