Leesproef Schelmen & Schatten. Brad Winning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leesproef Schelmen & Schatten. Brad Winning"

Transcriptie

1 Leesproef Schelmen & Schatten Brad Winning Books of Fantasy Postbus AG Kampen Copyright 2012 Alex de Jong, Kampen Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur/uitgever. 1

2 2 DE VERGETEN GODIN Teder legde hij Alysia s levenloze lichaam in het vers gedolven graf, schikte haar tuniek - waar geronnen bloed in stilte verhaalde van de eerder bij haar aangebrachte verwondingen -, en sloot een moment zijn ogen. Stilte. Tijd om haar leven te gedenken. Ze was voor hem gestorven; deze slavin die met gevaar voor eigen leven zijn aanvaller te lijf was gegaan en zo voor de noodzakelijke afleiding had gezorgd. Het had hem, Sirkhan, tijd gegeven om met hernieuwde inspanning het vervloekte wezen te doden. Was het echt nog maar enkele dagen geleden? Het leek meer een eeuwigheid terug. Rust zacht, prinses, fluisterde hij. Nog steeds in gedachten verzonken, had hij zijn ogen gesloten. Zijn gezicht opgeheven, zijn neus in de wind, ruikend. Een weeë, bedorven lucht zwierde hem vanuit een zachte, woestijnhete bries, tegemoet. De geur van rottend vlees. Een bekende lucht voor deze krijger. De lucht van de dood. Even beroerde hij haar wangen, streelde haar zachte huid, liet zijn vingers even rusten. Daarna waaierde hij haar sluier over haar gelaat, zodat het ruwe zand haar gezicht niet rechtstreeks zou kunnen raken. Rust zacht, prinses, zei hij nogmaals en zuchtte eens diep. Meteen daarop begon hij met zijn grote handen de eerder door hemzelf opgeworpen zandwallen naar elkaar toe te schuiven, zodat hij gaandeweg, haar voeten eerst, haar hele lichaam bedekte. Pas als laatste schoof hij een bult zand naar de kuil waarin haar hoofd rustte, prevelde een bijna stil gebed naar zijn God en liet toen haar gezicht verdwijnen. Beelden van hun kortstondige samenzijn, van de passie die zij die ene nacht vlak voor haar dood hadden gedeeld, drongen zich aan hem op. Ze werden opgevolgd door het bloederige gevecht, haar dood en zijn belofte aan haar, vlak voordat ze haar laatste adem uitblies Ik breng je naar je vader en vraag hem om jouw hand, had hij haar beloofd. Maar drie dagen reizen door het dorre en hete landschap had de conditie van haar gestorven lichaam er niet beter op gemaakt. Ze was gaan stinken. Omdat hij ervan overtuigd was dat hij niet anders kon, had hij haar hier, op vijftig meter van de bron van deze oase, pal naast de ruïne van een oude, vergane tempel van een reeds lang vergeten

3 God, een rustplaats gegeven. Ik zal je ooit ophalen en terugbrengen naar je vaderland, beloofde hij met een mengeling van ongenoegen en schuld in zijn stem. Zo waar ik Sirkhan di Momo y Avaya heet, meisje. Moeizaam stond hij op en veegde het zand van zijn blote knieën. Zijn hart voelde bezwaard om zijn verraad. Hij had haar, bij leven, iets anders beloofd dan hij nu, noodgedwongen door de lange reis, moest doen. Het spijt me, prinses, zei hij. De woorden gleden weg op de bries. Hij keek rond. Eigenlijk zou hij nog stenen op haar graf moeten leggen, zodat mogelijke roofdieren haar lichaam niet op zouden kunnen graven, maar hij besloot het karwei uit te stellen. De dag was vermoeiend en uitputtend geweest. Eerst zou hij rusten en een maaltijd van konijnenvlees verorberen. Later, nog voordat de nacht volledig haar intrede zou doen, zou hij haar laatste rustplaats met stenen beveiligen. Later. Nu niet. Toen hij zich omdraaide en in de richting van zijn trouwe viervoeter keek, rook hij het opnieuw. Die vieze weemakende lucht van rottend vlees. Een kort moment tevoren had hij tegen beter weten in, nog gedacht dat het haar lichaam was wat hij had geroken, maar nu wist hij wel beter. Deze stank kwam niet van de zwijgzame dame die drie dagen lang volslagen levenloos in zijn gezelschap had vertoefd. Dit was de geur van iemand iets anders. Instinctief sprong hij opzij en zag een lang voorwerp langs zijn gezicht flitsen. Hij hoorde het zoemen in de hete lucht. Meteen daarop begon zijn paard te krijsen. Een speer had zich in haar flank geboord. Ze hinnikte vol doodsangst, klauwde met haar hoeven in de lucht en zette het, nog voordat hij haar had kunnen sussen, op een lopen. Bij Matrax, vloekte hij. Met zijn immense zwaard in de hand, keerde hij zich in de richting van waar de speer moest zijn gegooid. Daar, achter de lage restanten van een eerder zeer dikke, solide muur, ontwaarde hij een eenzame gestalte. De man - naar zijn voorkomen te zien een Hastyri van lage afkomst -, sprintte weg. Hij was zichtbaar geschrokken nu hij de barbaar met opgeheven wapen naderbij zag komen. 3

4 Blijf staan, smeerlap! Sirkhan zag hoe de man met veel moeite over brokstukken worstelde, uitgleed over gruis dat onder de zolen van zijn laarzen van verbrokkelend gesteente rolde, en luid jammerend voorover viel. Proestend hief hij zijn hoofd, spuugde vochtig zand van zijn lippen en probeerde zich op te richten om om te kijken. Sirkhan belette het hem door s mans gezicht opnieuw in het zand te duwen. Boos riep hij: Je hebt mijn paard verwond en het de stuipen op het lijf gejaagd. Misschien is het zelfs wel dood, hufter dat je bent! De vastgepinde man zwaaide wild met zijn armen en deed verwoede pogingen zich los te wurmen uit de ijzeren greep van de barbaar. Ik zou je in het zand moeten laten stikken, smerige rat. In weerwil van zijn woorden liet hij de man echter los. Van nabij keek Sirkhan toe terwijl de man overeind krabbelde en als een geschrokken vogeltje om zich heen keek. Er is niemand om je te helpen, vriend, snoof de barbaar. Ik ik dacht dat je een dode was hakkelde de man en plantte zijn achterwerk op een steen dat daarmee als krukje dienst deed. Heus! Als ik dood was, had je me geen speer meer toe hoeven te werpen, idioot. Hij nam de man aandachtig op en stelde zijn eerste indruk licht bij. Hoewel deze man de kleding van een schurftige Hastyri droeg, had zijn lichaamskleur meer weg van iemand uit zonniger oorden. Een bastaard of een dief, dus. Het het spijt me. Ik Zijn ogen flitsten angstig naar de tempelruïne en weer terug naar Sirkhan. Ik dacht dat ze me Toen de man zelfs na drie ademteugen nog steeds niets aan zijn eerdere stotterende woordenbrij toevoegde, blikte Sirkhan even om, nieuwsgierig naar waar de man dan gevaar van verwachtte. Vanuit de schamele restanten van de tempel, inmiddels gehuld in de sluimerende schemer van de invallende nacht, zag hij twee gedaanten traag naderbij komen. Het echte gevaar was daarentegen dichterbij. Sirkhan hoorde steentjes rollen en wist instinctief dat de vreemde snuiter in beweging was gekomen, dat hij zijn kans dacht te hebben geroken. Meteen haalde de barbaar, zich ondertussen razendsnel omdraaiend 4

5 naar de man, uit. Er sneed iets scherps langs zijn arm, maar hij voelde het amper. Zijn gebalde vuist trof de man recht in zijn smoel. In de stilte van de opkomende nacht weerklonk een akelig krakend geluid. Bloed sproeide uit de gehavende neus, terwijl de man luid krijsend achterover stuitte en door de vaart van Sirkhans vuistslag van zijn benen werd gelicht en neer ging. s Mans hoofd klapte met een smak tegen de brokstukken van de tempel. Hij bleef bewegingloos liggen. De Tarkausiër was reeds opgestaan, zijn zwaard in de aanslag. Slechts even keek hij grimmig naar de kleine snee in zijn gespierde arm. Bloed welde op uit de schram die het mes van de man had gemaakt. Dat was al de tweede keer dat je me naar het leven stond, kleine rat. Ik mag hopen dat die steen je kop heeft verbrijzeld, want als je me een derde keer naar het leven staat, dan maak je kennis met het staal van mijn zwaard. Even schopte hij met zijn in sandalen gevatte voet tegen het lichaam van de man. Er kwam geen beweging. Hij schopte nogmaals, dit keer harder om een eventueel geveinsde bewusteloosheid te achterhalen, maar de man gaf nog steeds geen kik. Mooi. Dan kan ik me nu met die andere gasten gaan vermaken. Hij zag twee gestalten naderen. Te zien aan hun kurassen en soldatentenue waren het waarschijnlijk wachters. De mannen waren traag. Sirkhan grijnsde. Dit beloofde een makkie te worden. Snel sprong hij op en rende langs de puinhopen van de ingestorte tempel. Hij slaakte een oorlogskreet terwijl hij naderbij stormde. Geen van de mannen leek er echter ook maar enigszins van onder de indruk te zijn. Ze leken volslagen stoïcijns. Eén van hen bleef ogenschijnlijk bijna verveeld staan, griste een pijl uit de koker op zijn rug en spande doodgemoedereerd zijn boog. De barbaar dook opzij. Toch nog bijna te laat. Hij voelde de luchtverplaatsing van de pijl langs zijn wang. Door het zand buitelend, griste hij een steen ter grootte van een vuist van de zanderige grond en wierp deze met kracht naar de boogschutter. Een nieuwe pijl, afgeschoten door de tweede man, boorde zich met een vreemd sissend geluid in het zand vlak naast zijn voeten. Hij sprong naar voren, richtte zich op en stormde, luid brullend in zijn eigen 5

6 onverstaanbare taal, naar voren. Hij maaide breed met zijn vlijmscherpe slagzwaard. Terwijl zijn zwaard zoemend door de lucht kliefde, zag hij hoe zijn steen doel trof en recht in het gezicht van de eerste schutter smakte. Het werd erin opgevangen met een zachte plof. Stof spatte op, alsof de steen niet in het gezicht van de wachter, maar in een zandduin was gevallen. Er spatte geen bloed. Er brulde geen gevaarlijk verwonde man. Niets. Sterker nog: de steen bleef, als een grotesk oog, gewoon in het ingedeukte gezicht hangen. Het geheel leek een absurde parodie op een menselijk gelaat. Toch weerhield deze cosmetische ingreep de man er niet van om nu een oud en gebutst zwaard uit de leren schede aan zijn zijde te trekken. Geluidloos stormde de snuiter op hem af, de steen als een boos oog op Sirkhans gespierde gestalte gericht. Wat, bij de Goden Sirkhan haalde uit. Zijn zwaard kliefde door de aftandse leren kuras en door de borstkas van de tweede schutter. Meteen daarop haalde hij uit naar de eerste man met het stenen oog. Geen van hen dook opzij, alsof ze leken te verwachten dat het zwaard van hun tegenstander hen niet zou kunnen schaden. Uit de opengereten borst van de tweede boogschutter spatte een stofwolk. De man schreeuwde echter niet van woede of van pijn. Hij zette daarentegen onverschrokken een stap in Sirkhans richting. De beweging maakte het geluid als van afgekloven, oude botten in een zak. Het zwaard van Sirkhan sneed als door water, zonder noemenswaardige tegenstand, door de vooruitgestoken arm van de eerste schutter. Zwaard en hand ploften in het zand. En waar Sirkhan nu wel een ijzingwekkende kreet van pijn had verwacht, zei de man niets. En waar hij bloed verwachtte, gutsend uit de afgehakte pols, zag hij tot zijn grote verbazing slechts stof dwarrelen. Dit waren geen mensen. Dit waren wezens. Ondoden. Misschien zou het een normale sterveling hebben doen afschrikken, maar niet deze Tarkausiër, die in zijn jaren van omzwervingen door 6

7 exotische oorden wel met vreemdere wezens dan ondoden in aanraking was gekomen. Wegrennen lag niet in zijn aard. Sneller dan iemand voor mogelijk had gehouden, maaide en hakte hij in het rond, amputeerde vingers en handen, hakte in schouders, benen en buikstreek, maar wist de wezens pas te stoppen toen hij ze - zelf nauwelijks vermoeid en breed lachend omdat hij genoot van het gevecht - de kop afhakte. Vrijwel gelijktijdig ploften de hoofden in het rulle zand, spuugde hun romp nog een laatste stofwolk uit en vielen de torso s met een kletterend geluid opzij. Een woestijnwolf huilde, ogenschijnlijk alsof het weende om de uitkomst van het gevecht, zo bedacht Sirkhan. Achter hem applaudisseerde iemand. Woest keerde hij zich om en zag de vreemde snuiter. Op zijn kleding zat bloed van zijn uiteengespatte neus. Je hebt zeker iets goed te maken? bromde de barbaar en schopte tegen de lijken aan zijn voeten. Weet jij hier meer van? De man gromde iets ten antwoord. Sirkhan verstond het niet en kwam naderbij, zijn slagzwaard nog steeds in zijn handen. Het glom in het licht van de volle maan. We zijn bij de tempel van Godin Inia. Je hebt net twee van haar wachters gedood. Gedood? Te zien aan hun skeletten waren ze al lang dood, grapte de grote man. Hij kwam naderbij en ging op een grote zandsteen zitten. Vertel me meer van deze Godin die ik niet ken, en van haar wachters. Maar vergeet niet: je hebt reeds twee keer geprobeerd mij te doden. Een derde poging overleef je niet! De man knikte, betaste voorzichtig zijn gehavende neus, wreef over zijn pijnlijke achterhoofd en knikte desondanks geestdriftig. Het was een vergissing, heus. Ik zou nimmer De barbaar hief, duidelijk met enige boosheid, zijn hand en legde de man daarmee het zwijgen op. Ik ben niet geïnteresseerd in je verontschuldigingen en argumenten. Ik wil slechts weten wat hier gaande is. Hij stopte zijn zwaard weg en grinnikte naar de nog steeds zwijgzame man. Nee, beter nog, bedacht hij zich. We gaan eerst eens 7

8 een kamp maken. Ik heb honger en ik heb nog een paar konijnen aan mijn zadel ha-. Hij zweeg en blikte een moment om, naar de plaats waar eerder zijn paard had gestaan; voordat het door de geworpen speer was geraakt en de benen had genomen. Geen paard, geen konijnen Hij zuchtte. Eens kijken of je verhalen mijn maag kunnen vullen. Nu was het de beurt aan de vreemde snuiter om te grinniken. Hij wees naar een duin, een eind verderop. Daar ligt je paard. Ik weet het zeker. Sirkhan keek de man aan, zijn ogen verrieden het vermaak dat hij voelde opkomen. Je worp was niet krachtig genoeg om mijn paard te doden. Haal je dus maar niets in je hoofd, slappeling. De man knikte in antwoord, keek beschaamd naar de grond en bromde bijna onverstaanbaar: Ik weet het. Ik ben niet sterk. Daarom had ik er gif op gedaan. Je paard is dood. Zeker weten. Het spijt me. 8 2 De geroosterde konijnen smaakten goed. Met het vet op zijn kin, had de man, die zichzelf had voorgesteld als Seth de Hand Montierey, verhaald van de geschiedenis van de tempel. Volgens zijn verhaal was de tempel al eeuwen geleden, tijdens een godsdienstoorlog, door rivaliserende stammen vernietigd. Sindsdien was ook de naam van de eerder zo geëerde Godin Inia in de vergetelheid geraakt. De Godin omhult zich nu met wandelende lijken van mannen die al sinds hun geboorte in haar geloven. Alleen omdat zij dat nu nog steeds doen, leven zij voort, want Inia is, volgens de overlevering van de mensen die hier ooit woonden, toen deze wereld nog vruchtbaar en voortvarend was, de Godin van dood en leven. De oermoeder die alles wat leeft beschermt en alles wat dood is liefdevol omarmt en koestert alsof het nog steeds leeft. Sirkhan had nog nooit van deze Godin gehoord en zei dat dus ook. Seth had er even om gegrinnikt en vervolgens laten weten dat dat dan ook de reden was waarom de cultus van Inia op instorten stond. Ik had verwacht dat ze inmiddels zou zijn gestorven en dat Kunnen Goden ooit sterven dan? had de barbaar willen weten.

9 Natuurlijk! had de Hastyri met buitenlands bloed ( mijn vader was een buitenlander, vandaar mijn mooie achternaam ) geroepen, voordat hij weer een flinke hap van het konijn had genomen. Dat wist ik wel, merkte de barbaar verbolgen op. Zwaarden zijn nu eenmaal gemaakt om te doden! Nee De bastaard kauwde snel en geërgerd, alsof hij haast had. Ze kunnen sterven, maar niet door het zwaard. Hij sprak nu met consumptie; kon blijkbaar niet wachten tot hij de onwetende barbaar met zijn wijsheid om de oren kon slaan. Zwaarden zijn nutteloos tegen Goden. Sirkhan legde betekenisvol zijn hand op het heft van zijn zwaard. Niet die van mij. Die doodt alles. Ook Goden. Seth knikte, duidelijk met een blik van ik geef je gelijk, maar je hebt het niet en vrat verder. Want van eten kon, ondanks zijn zogenaamde gegoede afkomst van vaders kant, nauwelijks sprake zijn, vond Sirkhan. Pas toen de man het laatste kluifje van zijn konijn had leeg geschraapt en achteloos had weggegooid, zei hij: Goden sterven wanneer er niemand meer is om in hen te geloven. Wanneer de laatste levende ziel het gelovige lichaam heeft verlaten en naar andere, mooiere oorden vol maagden en lekkere spijzen, is verhuisd. Dan ook zal de God, waarin niemand meer gelooft, sterven. Zo? Denk je dat echt? Ik ken verhalen uit andere oorden op deze wereld, waar Leugens, mijn waarde Sirkhan. Allemaal leugens. Een God sterft wanneer er niemand meer in hem of haar gelooft. Hum, klonk het. Het was onmiskenbaar: Sirkhan was het er niet mee eens, maar besloot niet verder te discussiëren. En wat nu als we al die ondoden doden? Seth grinnikte en wees met een vinger naar de barbaar. Precies, makker. En daar komt nu jouw hulp om de hoek kijken. Oh ja? Ietwat verbaasd keek hij de man, die eerder had bekend dat zijn bijnaam de Hand te maken had met zijn vingervlugheid als dief, met groeiende belangstelling aan. Ik ruik een avontuur. Precies! En hij verhaalde van grote rijkdommen die, opgeslagen in geheime kelders van het complex, wachtten om geplunderd te worden. 9

10 Meer goud en juwelen dan ze getweeën zouden kunnen dragen. Meer rijkdom dan drie koningen ooit gedurende hun levens met al hun oorlogen bij elkaar zouden kunnen stelen. Meer Ik geloof je. Maar waarom zou je dat met mij willen delen? Seth trok aan het vel onder zijn oog en keek waarderend naar de Tarkausiër. Je bent niet alleen sterk, maar ook slim, grote man. Waarom dacht je dat ik eerder die speer naar je heb gegooid? Ik dacht dat je één van haar kampioenen was. Dat je me achtervolgde vanuit de krochten van de tempel. Ik heb je nodig om de gevaren in de tempel te trotseren. Om te vechten waar ik dat niet kan. Je bent al binnen geweest? Seth knikte geestdriftig. Goud en juwelen gezien? Hij schudde langzaam zijn hoofd. En toch geloof je die verhaaltjes? Hij knikte weer en leek toen zijn stem teruggevonden te hebben. Waarom niet? Omdat mensen vaak maar lukraak verhaaltjes vertellen en alleen goedgelovige stommelingen die praatjes voor waar aannemen. Zou je denken? Het was duidelijk dat de man twijfelde tussen boos zijn om de insinuatie, dan wel twijfelde over het waarheidsgehalte van hetgeen hem was verteld. Grote kans, zei Sirkhan. Bovendien: als die rijkdommen hier echt waren, waarom zouden ze dan nog niet geplunderd zijn door mannen zoals jij en ik voor ons? Omdat de wachters er nog steeds zijn. En zo lang die wachters er zijn, is het goud er; is dat wat je wilt zeggen? Seth knikte. Zijn gezicht vertoonde echter een en al twijfel. Schoorvoetend zei hij: De verhalen zeggen het. In het land waar ik vandaan kom zeggen ouders tegen hun kinderen dat ze uit de kool groeien of dat de ooievaar ze heeft gebracht. Waarschijnlijk geloof je dat soort praatjes ook? De bulderende lach van de barbaar kletterde om de ruïne en echode langs de duinen. Dus je wilt niet met me mee naar binnen en de ondoden voor me 10

11 opruimen? Heb ik dat gezegd? De zwartharige barbaar schudde zijn hoofd. Je moet niet voor andere mensen denken, vriend. Zeker niet als het een Tarkausiër is, wiens gedachten jij denkt te kunnen raden. Seth keek hem niet begrijpend aan. Natuurlijk ga ik een avontuur niet uit de weg, sprak hij verbolgen, daarmee Seths onzekerheid doorbrekend. Hij smeet de afgekloven botjes van het konijn in het vuur, waar het siste. Een Tarkausiër gaat nooit een avontuur uit de weg, vervolgde hij terwijl de stank van verbrand vlees zich aan hen opdrong. Bovendien ik heb op dit moment toch even niets beters te doen 11 3 Ze daalden af langs vochtige muren en over glibberige, uitgesleten traptreden. Het was Sirkhan inmiddels al wel duidelijk dat de cultus van Inia vroeger erg veel aanhangers had gehad en dat menigeen via deze trap naar het heiligdom van de tempel was afgedaald. Omdat Seth, ondanks zijn bravoure, weinig op had met het betreden van de tempel, liep de barbaar voorop, een grote walmende toorts in zijn handen en een waakzame blik in zijn ogen. Ondanks de geruststelling van Seth dat hij eerder deze trap was afgegaan en gedurende de afdaling alleen maar was opgeschrikt door vleermuizen, hield Sirkhan rekening met alles. Uiteindelijk waren er eerder twee wandelende lijken naar boven gekomen om bij Seth verhaal te halen. Wat zei hem dat zoiets niet ook nu zou kunnen gebeuren? Uiteindelijk kreeg de Hastyri toch gelijk. Tijdens hun afdaling werden ze niet gestoord door bloeddorstige ondoden. Gaandeweg bekroop Sirkhan, vanwege de doodse stilte, steeds meer het gevoel dat er daar beneden een sluimerend gevaar op hen wachtte dat vele malen angstwekkender was dan twee stommelende lijken die niet eens een fatsoenlijke pijl af konden schieten. Sirkhan keek om. Jij bent hier al geweest? De barbaar zag dat de Hastyri vaag knikte. Geen rijkdommen?

12 Niet hier, stelde hij zonder aarzeling. Daarvoor moeten we dieper in de catacomben afdalen. Als je maar niet denkt dat je me onderweg naar de diepe krochten van dit complex kunt vermoorden, vriend. Zodra je dat een derde maal probeert, rijg ik je aan mijn zwaard. Maak je geen zorgen, vriend Sirkhan. Ik heb niets aan een dode barbaar. Dan word je ook een van haar mannen en daar schiet ik niets mee op. Zou je denken? De barbaar haalde zijn schouders op, liet aansluitend de vlam van zijn toorts langs de wanden glijden en bekeek de inscripties waarmee de wanden waren versierd. De tekens kwamen hem volledig onbekend voor. Wat voor volk woonde hier? Seth gaf aan het niet te weten en voegde er daarna grinnikend aan toe: Volgens de verhalen waren ze in ieder geval rijk. De barbaar schamperde: Jij ook met je verhalen! Hij wandelde verder en bleef staan voor een langwerpige steen die enigszins los leek te staan van de rest van de wand. Dit lijkt me een deur. Ben je daar al geweest? Hij zag dat de kleine man zijn hoofd schudde, gaf hem de brandende toorts en zette aansluitend zijn schouder tegen het paneel. Hij drukte met al zijn kracht, maar de steen wilde niet wijken. Meestal hebben dit soort deuren een geheim mechanisme om ze te openen, verkondigde de Hastyri en begon langs de wand te tasten. Ha! riep hij triomfantelijk. Meteen daarop drukte hij met zijn vinger op een minuscuul klein palletje. Ergens van ver hoorde Sirkhan een mechanische klik. Toen schoof de deur langzaam open; een hal tonend die een onwelriekende graflucht uitboerde. Weet je zeker dat je hier nog niet bent geweest? opperde de barbaar argwanend. Hij greep de toorts uit Seths handen en stapte de hal binnen. Al na enkele flinke passen ontwaarde hij een grote ronde ruimte, als de koepel van de Slydonische kerken die hij wel eens van binnen had bekeken. Hier op de wanden geen inscripties, maar mooie fresco s; taferelen van planten, dieren en mensen in een paradijselijke omgeving. Kon het waarlijk zo zijn dat de nu bestaande woestijn er ooit, in een ver verleden, zo uit had gezien? 12

13 Een immense troon, in het midden van de koepel, domineerde de ruimte. De versierde bovenkant van het vreemde uit ivoor gekerfde zitmeubel raakte bijna de bovenkant van de stenen koepel, leek aldaar de wijzende vinger van een dik mannetje met kleine boog en pijlenkoker op de rug, te raken. De geschilderde voorstelling leek bijna levensecht. Leuk, sprak de barbaar met weinig overtuiging, terwijl hij verwijtend om keek naar Seth. Ook hier geen rijkdommen, vriend. En dieper dan dit kunnen we niet! Voordat Seth iets kon zeggen, galmde een vrouwenstem door het vertrek: Je hebt woord gehouden, Seth Montierey. En omdat een Godin ook altijd woord houdt, ben je vrij om te gaan! Wat?! Sirkhan draaide zich om, richting troon en zag pas nu hoe een overweldigende schoonheid, haar naakte lichaam gevangen in een zijden niemendalletje, bevallig op hen neer keek. Haar vrouwelijke rondingen drukten tegen het flinterdunne textiel, leken er uit te willen springen om aldus de vrijheid tegemoet te treden. Of de handen van de barbaar in, dacht Sirkhan met een grijns, nauwelijks onder de indruk van het plotselinge verschijnen van de vrouw zelf. En wie mag jij dan wel zijn? Ik? Ik ben Inia! riep ze. Eerst verbaasd, meteen daarop verbolgen, alsof deze sterveling beter had moeten weten dan om te vragen naar de bekende weg. Mooi. En ik ben Sirkhan di Momo y Avaya van de Tarkausische hooglanden; doder van magiërs, ondoden, Goden en Godinnen. Hij negeerde haar hoongelach en keerde zich naar Seth. De man leek op het punt te staan om weg te rennen. En waar denk jij naar toe te gaan, lelijke rat? Hij trok hem aan zijn tenue naar zich toe en blikte in zijn ogen, de vlam van de toorts nabij het haar van de man, zodat er een schroeilucht opdwarrelde. Wat voor gemeen spelletje speel jij? Hij probeerde het angstige gezicht van de rat te lezen, maar de man stotterde slechts, probeerde de barbaar van zich af te slaan en sloot zijn ogen om zo de onderzoekende blik van Sirkhan te vermijden. Hij moest me een levende ziel brengen; iemand die mij zou kunnen aanbidden. En wat is er mis met het feit dat hij die rol zelf op zich zou nemen? 13

14 Sirkhan smeet de Hastyri naar de troon. De man viel op handen en voeten voor de Godin neer. Kijk, met de juiste overreding Hij lachte. Zij lachte mee. De Hastyri jammerde. Ik heb u gebracht wat u wilde, oh, lieve Godin. Spaar mijn leven en neem dat van deze barbaar. Sirkhan trok zijn zwaard, blikte even in de richting van de Godin en liep toen op de Hastyri af. Vertel me van je afspraak met deze vrouw. Godin! riep ze hem bestraffend toe. Sirkhan keek op en grijnslachte. Godin? Dat valt nog maar te bezien. Vooralsnog zie ik alleen maar een halfnaakte vrouw op een troon. Niet onaantrekkelijk, dat zal ik bekennen. Eentje die mijn mannelijkheid doet steigeren, ook dat durf ik zonder schaamrood op mijn kaken toe te geven, maar vooralsnog slechts een vrouw en geen Godin. Die titel heb je nog niet verdiend. Haar schaterlach rolde door het vertrek, deed de Hastyri ineen krimpen en bracht bij Sirkhan een ongekende rust. Zo te horen ben je nog gek ook! voegde hij er laatdunkend aan toe. Genoeg! Ze strekte haar hand alsof ze een toverspreuk wilde uitvoeren, maar was zichtbaar teleurgesteld toen dat niet lukte. Kijk aan een vrouw die denkt de krachten van een Godin te hebben, maar nu ontdekt dat Zwijg, sterveling. Ik kan je doden zonder Ik jou ook! Met een machtige sprong stond hij ineens naast haar op het platform, zijn zwaardpunt gericht op haar majesteitelijke hals. Even slikte hij toen hij haar welgevormde borsten zag, onderdrukte de neiging om ze aan te raken en keek op. Vertel me nu snel van jullie verraad, zodat ik kan besluiten wat ik met die jammerende dwaas moet doen! En ze vertelde hem, lacherig en hautain, dat ze beloofd had hem te sparen, hem vrij te laten, als hij een waardige vervanger voor zichzelf kon vinden. Vervanger? Voor wat? Seth hield me al maandenlang gezelschap, vermaakte me met verhalen over de buitenwereld en Ik ken geen vermakelijke verhalen, sprak hij beslist. Ik ben hier niet 14

15 gekomen om verhalen te vertellen. Ik kom voor de rijkdom die mij is beloofd. Ze lachte dwaas en wees naar de deur die hen toegang tot dit gewelf had verschaft. Bedoel je dat? Ineens blonk er goud en meende hij prachtige juwelen en edelstenen in geopende kisten te zien liggen. Is dat echt? Allemaal echt, verzekerde ze hem. Waarom zagen we het dan niet eerder? Omdat ik dat niet wilde, zei ze en legde geruststellend een koele hand op zijn bovenarm. Ineens voelde het zwaard zwaar en wilde hij het laten vallen. Hij sprong achteruit, weg van haar troon, terug bij de verraderlijke worm die hem aan deze feeks had uitgeleverd. Wat ben jij voor een heks? Geen heks, riep Seth ineens tot haar verdediging. Een Godin. Een Godin zonder volgelingen is als een hoer zonder klanten, stelde de barbaar onomwonden vast. Ik zou een ander baantje zoeken als ik jou was. Hij grinnikte dommig om zijn eigen grap. Vrouwe ik heb u een vervanger gebracht. Laat mij gaan. En ik? informeerde de barbaar droogjes terwijl Seth opkrabbelde. Jij vermaakt me met verhalen totdat ik genoeg van je heb of tot je sterft en niet meer kunt praten. Dus Hij hief zijn zwaard en keek naar de rug van de Hastyri, die zich bij de rijkdommen had vervoegd en bezig was zijn zakken te vullen, ik zal, hoe dan ook, hier sterven? Hij hoorde haar bevestigend mompelen. In dat geval heb je me voor de derde keer naar het leven gestaan, Seth! Sirkhan slingerde zijn zwaard naar de graaiende man. En dus houd ik me aan míjn afspraak! Het zwaard doorboorde de rug van de dief, deed de man schreeuwen van schrik en pijn. Meteen daarop viel hij voorover. Dood. Ik kan hem tot leven wekken, zei ze met lichte uitdaging in haar stem. Waarom zou je? Om te demonstreren dat je een Godin bent? Sirkhan lachte gemaakt. Ik zou hem meteen weer doden, zoals ik al je ondoden zou doden. 15

16 Hier leek ze even over na te denken. Haar mooie gezichtje, omkranst door golvend lang haar, vertoonde een weinig flatteuze denkrimpel. Dus we zijn alleen? Als die laatste twee zombies je laatste handlangers waren? Ja! Blijft over je metgezellin, bracht ze glimlachend uit. Om haar woorden kracht bij te zetten, wees ze naar de deur, waar nu een tweede vrouw was verschenen. Sirkhan herkende haar uit duizenden. Ooit had hij in verrukking naar haar gezicht gekeken, haar blik opgezogen toen ook zij was klaargekomen. Daarna had hij haar gezicht dagenlang gezien terwijl zij, levenloos hangend in zijn armen, voor hem op het paard had gezeten; haar lieftallige gezicht nabij het zijne, de geur van haar haren diep in zijn neus. En nu Bij de Goden nee Hij stopte zijn zwaard weg en beende op haar af. Ze stond nogal onvast op haar benen, dreigde om te vallen, zodat hij haar opving. Ze leunde in zijn armen, meer omdat zijn handen in haar rug haar stevig tegen zijn lichaam aan duwden, dan uit eigen wil en overtuiging, merkte hij. Ze was doods. Wat heb je met haar gedaan? Hij brieste de woorden als een dolgedraaide stier. Wat, bij de Goden Ik ben de Godin Inia, heerseres over leven en dood! Ik heb haar teruggeroepen om mij gezelschap te houden. Hij had willen roepen ik dacht dat ik je nieuwe gezelschap was, maar sloot zijn lippen opeen; keek naar de vrouw die hem haar liefde had geschonken en als gevolg daarvan veel te vroeg was gestorven. Nu leefde ze weer. Moest hij blij voor haar zijn? Nee. Deze ondode staat van leven kon geen zegen zijn. Zijn hart verkrampte. Hij streelde haar wangen, veegde het schurende zand eraf en drukte een kus op haar voorhoofd. Hoe voel je je? vroeg hij. Het was, vreemd genoeg, het enige wat hij uit kon brengen. Ze kan niet praten, zei de Godin. Ze is een levende dode. Bij de Goden, je bent niet wijs! Hij trok zijn zwaard en drukte het meisje tegen zich aan en keerde zich naar de nog steeds goddelijk glimlachende Godin. Doe haar dit niet aan! Laat haar rusten! Ze is mijn tempeldame, klonk het meesmuilend. Iedere tempel heeft 16

17 een tempeldame nodig en ik, als Godin, kan dat natuurlijk niet zelf zijn. In dat geval beroep ik me op dezelfde regeling die je met Seth had, brulde hij. Ik heb je een ander gebracht, dus ben ik vrij. Hij voelde zich een schoft, maar het was het eerste wat in hem op kwam; zoekend naar een uitweg. Koortsachtig probeerde hij naar een andere, betere oplossing te zoeken, maar het kwam niet. De Godin lachte zacht. Ze kan niet praten. Ze kan me niet vermaken. Bovendien bracht Seth me jou, een levende. En jij hebt me alleen maar een dode vrouw gebracht. Verdomme, vrouw, ik kan je zoveel mannen brengen dat je iedere avond van het jaar een ander hebt om verhalen te vertellen. En meer Ze schudde haar mooie hoofd. Ik heb jou. Wat meer kan een vrouw zich wensen? Ze grinnikte en wees naar de jonge vrouw. Weet je dat ik haar ervaringen kan voelen? Dat ik weet wat zij weet? Dat ik voel wat zij heeft gevoeld? En ik voel haar liefde voor jou. Een genegenheid die verder gaat dan de liefde voor haarzelf. Ze heeft zich wijsgemaakt dat ze van je houdt. Geschrokken keek hij naar het meisje en weer terug naar de Godin. Vertel me meer. Alleen als jij hier blijft en mij vermaakt. Hij gruwelde van de onderliggende suggestie, voelde zich naakt, kwetsbaar; een angstwekkende ervaring voor deze krijger. Je bent gek, vrouw. Waarom zou je genoegen nemen met mij, hier onderin je catacomben? Weggestopt, verscholen voor de mensheid hierboven? Waar heb je het over? Hij aaide de koude schouder van het meisje, drukte haar even tegen zich aan en vervolgde, ditmaal met meer overtuiging nu het idee langzaam begon te rijpen: Iedere Godin wil toch aanbeden worden? Een grote schare volgelingen hebben? Mensen die haar aanbidden en haar naam bejubelen en bezingen? Die dichten in haar naam, kinderen dopen in haar naam, doden ter aarde bestellen in haar naam die haar bidden, smeken om kracht Ja, toch? Waar doel je op, barbaar? Hij zag in haar ogen dat ze, ondanks de geveinsde desinteresse, meer in zijn woorden geïnteresseerd was dan ze wilde toegeven. 17

18 Ik kan je dat allemaal geven. Mensen die je naam roepen, die bidden in jouw naam, die je lof toejuichen En de prijs? Mijn vrijheid. Je zult me moeten vertrouwen en moeten loslaten als ik de belofte heb ingelost. Ha, schamperde ze. Zodra ik je nu laat gaan om je voorstel uit te voeren, kom je nooit meer terug. Hij keek naar het meisje en zei: Ik laat haar bij je achter. Wat denk je zelf? En ze proefde, of ze het wilde of niet, de oprechtheid van zijn woorden in de lucht, voelde de genegenheid die hij voor het meisje had gevoeld en nog steeds voelde, raakte overdonderd door de emoties die deze twee stervelingen voor elkaar hadden. Hij zou terugkomen. Voor haar. Sirkhan hoefde de vrouwe niet te overtuigen, dat wist hij. Als ze waarlijk een Godin was en hij neigde er naar dit sterk te geloven dan wist deze heerseres over leven en dood genoeg door alleen maar naar hem te kijken. Hij kuste het meisje, beloofde haar dat hij snel terug zou komen en drukte haar een moment innig tegen zich aan. Even leek ze hem glimlachend aan te kijken, misschien zelfs wel liefdevol en begerig, maar hij wist dat dit slechts zijn wens was en niet de realiteit. Ik kom terug en ik zal mijn belofte ditmaal wel uitvoeren, geloof me! Hij hoopte dat ze begreep dat hij zich schuldig voelde haar hier, bij deze vergeten Godin te hebben begraven in plaats van in haar geboorteland, zoals hij haar eerder, bij leven, had toegezegd. Nu had hij haar tot onderdeel van zijn probleem gemaakt en dat was nimmer zijn bedoeling geweest. Hij had haar begraven met de beste bedoelingen; niet om haar nooit meer rust te gunnen. Ik kom terug. Snel! 18 4 De aanwijzingen van de Godin klopten exact. Amper tien mijlen van de oase vond hij de eerste nederzetting, deelde er de rijkdommen die hij uit de tempel had meegenomen uit en vervolgde zijn weg. Hij werd op weg naar de volgende oase gevolgd door tientallen gelukzoekers, trommelde

19 daar werkloze of anderszins onfortuinlijke mensen op en sleepte zo, gaandeweg, een groeiend aantal armen, dieven en gelukzoekers met zich mee. Op de avond van de zevende dag nadat hij op pad was gegaan, was het gezelschap dat met hem meereisde gegroeid tot enkele honderden zielen. Fortuinzoekers die, tegen betaling, best een aantal dagen met hem mee wilden trekken langs nederzettingen in de woestijn. Veel van hen verdienden met die korte reis meer dan ze in twee jaar bij elkaar zouden kunnen sprokkelen. Niet vreemd dus dat deze mensen zelfs, ter afsluiting van hun reis, ook wel wilden bidden tot een voor hen onbekende Godin. Zeker wanneer hen dat, zoals hij beloofde en hij gaf ze een extra goudstuk om zijn worden kracht bij te zetten rijkdom op zou leveren. Tevreden keek hij naar de menigte. Nu ze hier bij de tempelruïne stonden, leken het minder dan hij aanvankelijk had gehoopt. Alsof de hoeveelheid mensen het aflegde tegen het aantal zandkorrels in de woestijn. Een nietig hoopje mens. Hopelijk genoeg om de Godin tot leven te wekken, om haar toe te juichen en te doen groeien, om haar macht immens te maken en zo haar vijanden te doen verschrompelen. Zodra de gong weerklinkt, wil ik dat jullie tot de nieuwe Godin bidden, riep hij de verzamelde menigte toe. Bid hard en bid goed, zodat ze jullie rijkdom kan geven; zodat jullie nimmer meer armoede zullen kennen en voor altijd haar naam zullen roepen; haar zullen toejuichen voor jullie goede leven en zodat jullie tot in de nadagen van jullie bestaan, haar naam zullen eren en jullie zullen blijven herinneren wie het was die jullie rijkdom heeft gegeven! Dat ben jij, Sirkhan, riep een man, overlopend van enthousiasme. Nee, nee. Ik ben maar een simpele sterveling. Eer de Godin! Eer de Godin! riepen de mensen. Eer de Godin! Tevreden betrad hij de tempel, in zijn kielzog een paar mannen. Hij had met ze afgesproken dat ze, ieder op gepaste afstand, op zijn signaal zouden wachten. Vanuit de catacombe zou hij de eerste man een seintje geven, die zou het weer doorgeven aan de volgende, totdat uiteindelijk, buiten, de laatste man de gong zou slaan en het bidden voor de nieuwe 19

20 Godin zou kunnen beginnen. Vanavond wordt een nieuwe Godin geboren, zei hij tegen niemand in het bijzonder toen hij de tempel steeds dieper in ging. Ten langen leste waren ze bij de troonzaal aangekomen. De laatste man, een grijsaard die vanaf het begin met hem mee was gereisd en veel mensen voor hem had opgetrommeld, bleef bij de deuropening staan en staarde naar de rijkdommen die in de koepelzaal lagen opgestapeld. Voor jullie, straks, beloofde Sirkhan de man fluisterend. Zo lang de mensen maar doen wat ze hebben beloofd! Toen richtte hij zich tot de Godin en haar gezelschapsdame. Ik ben er. Om mijn afspraak na te komen en om mijn vriendin mee te nemen. Je realiseert je toch wel dat ze zal sterven als ze te ver bij mij uit de buurt is? Hij knikte. Dat geeft niet. Ze was al dood en zal nu de rustplaats krijgen die ze verdient. Goed De Godin zuchtte, sloot een moment haar ogen. Het kwam Sirkhan voor alsof ze de ruimte en de mensen die zich er in de buurt bevonden, aan het aftasten was. Sirkhan voelde een koude wind langs zijn rug en rilde. Geef het signaal maar door, Fahid! riep hij naar de oude man, wiens ogen aan de rijkdommen vastgelijmd leken te zitten. Eh ja excuses De man liep naar de deur en schreeuwde het bevel door aan de volgende en die weer aan de volgende en de volgende De vergeten Godin genoot van het besef dat er zoveel mensen waren om haar te bejubelen, laafde zich bij de aandacht die ze reeds nu al in hun gedachten had, voelde zich geliefd. Een Godin. De barbaar had zijn woord gehouden en haar meer gegeven dan ze ooit had durven dromen. Ineens leken de tijden van weleer weer nakend, voelde ze hoe ze aan de vooravond van haar wedergeboorte stond, hoe ze weer machtig, geliefd en vol aanzien zou zijn Eer de Godin! Eer de Godin! Eer de Godin! 20

Er was eens een heel groot bos. Met bomen en bloemen. En heel veel verschillende dieren. Aan de rand van dat bos woonde, in een grot, een draakje. Dat draakje had de mooiste grot van iedereen. Lekker vochtig

Nadere informatie

rijm By fightgirl91 Submitted: October 17, 2005 Updated: October 17, 2005

rijm By fightgirl91 Submitted: October 17, 2005 Updated: October 17, 2005 rijm By fightgirl91 Submitted: October 17, 2005 Updated: October 17, 2005 Provided by Fanart Central. http://www.fanart-central.net/stories/user/fightgirl91/21803/rijm Chapter 1 - rijm 2 1 - rijm Gepaard

Nadere informatie

Vlinder en Neushoorn

Vlinder en Neushoorn Vlinder en Neushoorn Hoi, zei Vlinder. Hoi, zei Neushoorn, hoewel hij meestal niets zei. Maar hij was in een goede bui. Vlinder streek neer op de hoorn van Neushoorn en leek erg zenuwachtig. Hoi! zei Vlinder

Nadere informatie

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 LES 4 Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 De boodschap God hoort en verhoort onze gebeden voor elkaar. Leertekst: Terwijl Petrus onder zware bewaking zat

Nadere informatie

Het lam. Arna van Deelen

Het lam. Arna van Deelen Het lam Arna van Deelen Hij leunde vermoeid op zijn staf, starend over de eindeloze velden. De kudde lag verspreid onder de bomen, die op deze tijd van de dag voor wat schaduw zorgden. Hij legde zijn hand

Nadere informatie

Het paaltje van Oosterlittens Er stond weer een pot met bonen! Elke avond kreeg de schoenmaker van Oosterlittens bonen te eten. Maar de schoenmaker

Het paaltje van Oosterlittens Er stond weer een pot met bonen! Elke avond kreeg de schoenmaker van Oosterlittens bonen te eten. Maar de schoenmaker Het paaltje van Oosterlittens Er stond weer een pot met bonen! Elke avond kreeg de schoenmaker van Oosterlittens bonen te eten. Maar de schoenmaker klaagde nooit. Hij was te arm om vlees te kopen. Elke

Nadere informatie

Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24

Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24 Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24 Als je iets verkeerd doet, verdien je straf. Ja toch? Dat is eerlijk. Er is niemand die nooit iets

Nadere informatie

Het tweede avontuur van Broer Vos en Broer Konijn

Het tweede avontuur van Broer Vos en Broer Konijn Het tweede avontuur van Broer Vos en Broer Konijn Oom Remus bron. Z.n., z.p. ca. 1950 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/remu001twee01_01/colofon.php 2010 dbnl / erven J.C. Harries 2 [Het

Nadere informatie

Inhoud. Een nacht 7. Voetstappen 27. Strijder in de schaduw 51

Inhoud. Een nacht 7. Voetstappen 27. Strijder in de schaduw 51 Inhoud Een nacht 7 Voetstappen 27 Strijder in de schaduw 51 5 Een nacht 6 Een plek om te slapen Ik ben gevlucht uit mijn land. Daardoor heb ik geen thuis meer. De wind neemt me mee. Soms hierheen, soms

Nadere informatie

OPDRACHT 1 : SCRIPT EN INTERACTIEVE VERSIE VAK : SCHRIJVEN --LOIS VEHOF--

OPDRACHT 1 : SCRIPT EN INTERACTIEVE VERSIE VAK : SCHRIJVEN --LOIS VEHOF-- OPDRACHT 1 : SCRIPT EN INTERACTIEVE VERSIE VAK : SCHRIJVEN --LOIS VEHOF-- Confrontatie scene Written by Loïs Vehof Genre: Avontuur Locatie: De oude tempel Protagonist: Wachter Antagonist: Dief Conflict:

Nadere informatie

De steen die verhalen vertelt.

De steen die verhalen vertelt. De steen die verhalen vertelt. Heel lang geleden kenden de mensen geen verhalen, er waren geen verhalenvertellers. Het leven zonder verhalen was heel moeilijk, vooral gedurende de lange winteravonden,

Nadere informatie

Jezus geeft zijn leven voor de mensen

Jezus geeft zijn leven voor de mensen Eerste Communieproject 38 Jezus geeft zijn leven voor de mensen Niet iedereen gelooft in Jezus In les 5 hebben we gezien dat Jezus vertelt over de Vader. God houdt van de mensen. Hij vergeeft je zonden.

Nadere informatie

l Wouter mag Floor niet slaan. l Wouter mag geen alcohol drinken (geen druppel!).

l Wouter mag Floor niet slaan. l Wouter mag geen alcohol drinken (geen druppel!). 3. Net keek mama heel beteuterd toen ze me een nachtzoen kwam geven. Vind je het echt erg dat ik zoveel moet werken? vroeg ze. Wat moest ik daarop zeggen? Ze keek zo droevig! Valt wel mee, hoor, zei ik.

Nadere informatie

Verhaal: Jozef en Maria

Verhaal: Jozef en Maria Verhaal: Jozef en Maria Er was eens een vrouw, Maria. Maria was een heel gewone jonge vrouw, net zo gewoon als jij en ik. Toch had God haar uitgekozen om iets heel belangrijks te doen. Iets wat de hele

Nadere informatie

Er was eens een Kleine Ziel die tegen God zei: Ik weet wie ik ben, ik ben het licht net als alle andere zielen.

Er was eens een Kleine Ziel die tegen God zei: Ik weet wie ik ben, ik ben het licht net als alle andere zielen. Een klein gesprekje met God Er was eens een Kleine Ziel die tegen God zei: Ik weet wie ik ben, ik ben het licht net als alle andere zielen. God lachte breed. Dat is waar!, zei God. Jij bent ook het licht.

Nadere informatie

Noach bouwt een ark Genesis 6-8

Noach bouwt een ark Genesis 6-8 2 Noach bouwt een ark Genesis 6-8 Het is niet fijn meer op de aarde. De mensen maken ruzie, ze vechten en ze zijn God vergeten. Maar er is één man die anders is. Dat is Noach. Op een dag praat God met

Nadere informatie

Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande

Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande Eerste druk 2015 R.R. Koning Foto/Afbeelding cover: Antoinette Martens Illustaties door: Antoinette Martens ISBN: 978-94-022-2192-3 Productie

Nadere informatie

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan.

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan. Geelzucht Toen ik 15 was, kreeg ik geelzucht. De ziekte begon in de herfst en duurde tot het voorjaar. Ik voelde me eerst steeds ellendiger worden. Maar in januari ging het beter. Mijn moeder zette een

Nadere informatie

Hoe de Koning een kater kreeg van D. blom

Hoe de Koning een kater kreeg van D. blom Hoe de Koning een kater kreeg van D. blom Na het ontbijt liepen zoals iedere morgen de koning en de koningin hun vaste rondje door de tuin. Genietend van het zonnetje en hun prachtig aangelegde tuin met

Nadere informatie

Voorwoord. Rome en de Romeinen

Voorwoord. Rome en de Romeinen Voorwoord Rome en de Romeinen Dit verhaal speelt in Rome, ongeveer 2000 jaar geleden. Rome was toen een rijke stad, met prachtige gebouwen. Zoals paleizen voor de keizers, voor de Senaat en voor de grote

Nadere informatie

Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus.

Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus. Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus. De engel zei: God zal jou een kind geven. God zal jou Zijn Kind geven. God zal jou Jezus geven.

Nadere informatie

Samen met Jezus op weg

Samen met Jezus op weg Samen met Jezus op weg KERK & WERELD Korte Schipstraat 16 2800 Mechelen Tekst: Myrjam De Keyser 1. De laatste keer samen Jezus en zijn leerlingen willen graag het paasfeest vieren. Daarvoor zijn ze naar

Nadere informatie

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te kijken...4 De mensenmenigte opende zich in het midden...5 Toen

Nadere informatie

Het verhaal van de schepping (Genesis 1 en 2)

Het verhaal van de schepping (Genesis 1 en 2) Het verhaal van de schepping (Genesis 1 en 2) Toen God begon met zijn schepping, was het donker en leeg. Maar God zei: Laat er licht zijn! En opeens was er licht. Nu was het niet donker meer, maar nog

Nadere informatie

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang.

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang. Vanavond ga ik mijn man vertellen dat ik bij hem wegga. Na het eten vertel ik het hem. Ik heb veel tijd besteed aan het maken van deze laatste maaltijd. Met vlaflip toe. Ik hoop dat de klap niet te hard

Nadere informatie

DE RIJKE MAN, DE ARME MAN

DE RIJKE MAN, DE ARME MAN Bijbel voor Kinderen presenteert DE RIJKE MAN, DE ARME MAN Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: M. Maillot en Lazarus Aangepast door: M. Maillot en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd

Nadere informatie

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Op Toon Hoogte 182 Door Uw genade Vader Door Uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige

Nadere informatie

Voor Cootje. de vuurtoren

Voor Cootje. de vuurtoren Voor Cootje de vuurtoren De Koos Meinderts vuurtoren Lemniscaat & Annette Fienieg Nederlandse rechten Lemniscaat b.v. Rotterdam 2007 isbn 978 90 5637 909 4 Tekst: Koos Meinderts, 2007 Illustraties: Annette

Nadere informatie

TONEELSTUK Marama en de krokodillenrivier.

TONEELSTUK Marama en de krokodillenrivier. TONEELSTUK Marama en de krokodillenrivier. AKTE I Scène 1 In een Afrikaans dorpje staan wat hutjes en zijn de mensen bezig met alledaagse dingen: er wordt water gehaald, eten gemaakt, kinderen spelen buiten...

Nadere informatie

Paasviering. Sing-in 2017

Paasviering. Sing-in 2017 Paasviering Sing-in 2017 Welkom en gebed Psalm 100:1 Juich, aarde, juich alom den HEER; Dient God met blijdschap, geeft Hem eer; Komt, nadert voor Zijn aangezicht; Zingt Hem een vrolijk lofgedicht. Wij

Nadere informatie

Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen

Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen De ezel van Bethlehem Naar een verhaal van Jacques Elan Bewerkt door Koos Stenger Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen over iets wat er met me gebeurd is. Het

Nadere informatie

Pasen met peuters en kleuters. Jojo is weg

Pasen met peuters en kleuters. Jojo is weg Pasen met peuters en kleuters Beertje Jojo is weg Thema Maria is verdrietig, haar beste Vriend is er niet meer. Wat is Maria blij als ze Jezus weer ziet. Hij is opgestaan uit de dood! Wat heb je nodig?

Nadere informatie

1 Tessalonicenzen 1. Begin van de brief

1 Tessalonicenzen 1. Begin van de brief 1 Tessalonicenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Tessalonica 1 Dit is een brief van Paulus, Silvanus en Timoteüs, aan de christenen in de stad Tessalonica. Jullie horen bij God, de

Nadere informatie

GAAT ER OP UIT. Balder

GAAT ER OP UIT. Balder Balder GAAT ER OP UIT H et was die ene nacht van het jaar dat de tijd stil lijkt te staan voor het merendeel van de mensen, maar voor EEN persoon ging die nog altijd veel te snel. Er was nooit genoeg tijd

Nadere informatie

Teksten van Wereldlichtjesdag 12 december 2015. Gedicht: Kaarsenlicht

Teksten van Wereldlichtjesdag 12 december 2015. Gedicht: Kaarsenlicht Teksten van Wereldlichtjesdag 12 december 2015 Gedicht: Kaarsenlicht Omdat ieder lichtje een verhaal is groter dan alle woorden van missen en dood van liefde levensgroot die we ooit spraken en hoorden

Nadere informatie

Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden

Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden zijn ouders hem, maar alle andere konijntjes noemden

Nadere informatie

LES 2. De reus en de steen. Sabbat

LES 2. De reus en de steen. Sabbat Sabbat Doe Leer de powertext. De reus en de steen Denk aan een keer toen je gestuurd werd voor een speciale booodschap. Was het iets dat graag wilde doen of had je er geen zin in? Liep het heel anders

Nadere informatie

wat is dat eigenlijk? Denk mee over acht grote vragen

wat is dat eigenlijk? Denk mee over acht grote vragen Geloven, wat is dat eigenlijk? Denk mee over acht grote vragen pagina 10 Hoe is de wereld ontstaan? pagina 26 Waarom bestaat de mens? pagina 42 Wat is geloven? pagina 58 Wie is God? pagina 74 Waarom heeft

Nadere informatie

-23- Geen medelijden

-23- Geen medelijden -22- Graniet Hoeveel keer was de vrachtwagen al gestopt? Innocent was de tel kwijtgeraakt. Telkens als de truck halt hield, werden er een paar jongens naar binnen geduwd. Maar nu bleef de deur van de laadruimte

Nadere informatie

Liturgie 30 april 2017

Liturgie 30 april 2017 Liturgie 30 april 2017 Welkom en mededelingen Zingen Hemelhoog 617a Tienduizend redenen De zon komt op, maakt de morgen wakker; mijn dag begint met een lied voor U. Heer, wat er ook gebeurt en wat mij

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

Kinderliedboekje Inhoudsopgave

Kinderliedboekje Inhoudsopgave Kinderliedboekje Inhoudsopgave Jezus is de goede herder...2 Hoor de vogels zingen weer...2 Dank U voor deze nieuwe morgen...3 Jezus is geboren...4 Zit je deur nog op slot...4 Dank U voor uw liefde Heer...4

Nadere informatie

Ze zouden haar treiteren! Gegiechel achter haar rug. Gemene opmerkingen. Flauwe geintjes. Misschien wel een spin in haar cola... Ze zag het gezicht

Ze zouden haar treiteren! Gegiechel achter haar rug. Gemene opmerkingen. Flauwe geintjes. Misschien wel een spin in haar cola... Ze zag het gezicht Ik ga niet! Jullie begrijpen er helemaal niets van! Carlijn liep stampvoetend de trap op. Ze was woedend. Haar hoofd bonkte. Ik ga niet! En daarmee uit! Carlijn smeet de deur van haar kamer achter zich

Nadere informatie

Projectlijn A Meelopen met de Meute? Hellig Hart

Projectlijn A Meelopen met de Meute? Hellig Hart Les 4A Titel Thema Benodigdheden Doelstelling Net even iets anders Betrouwbaarheid: geloofwaardigheid Computer, printer, DVD fragment 2 en 3, werkblad 4A.1 en informatieblad 4A.1, achtergrondinformatie

Nadere informatie

Er zijn mensen nodig met nieuwe fantasie

Er zijn mensen nodig met nieuwe fantasie Er zijn mensen nodig met nieuwe fantasie Ervaringen, belevenissen, vragen in woorden gevangen om die woorden weer vrij te laten in nieuwe ervaringen, belevenissen, vragen. Marcel Zagers www.meerstemmig.nl

Nadere informatie

Wij zijn twee vrienden... jij en ik

Wij zijn twee vrienden... jij en ik Wij zijn twee vrienden... jij en ik Twee dikke vrienden... jij en ik voor Nona voor altijd negen... voor altijd in mijn hart Kika Konijn Kika Konijn was een goede vriendin van alle dieren in het bos. Ze

Nadere informatie

Britt & Esra - Het avontuur met het zadel

Britt & Esra - Het avontuur met het zadel Britt & Esra - Het avontuur met het zadel Abonneer u nu op de Karakter Nieuwsbrief. Ga naar www.karakteruitgevers.nl; www.facebook.com/karakteruitgevers; www.twitter.com/uitkarakter en: * ontvang regelmatig

Nadere informatie

Kinderkerstfeest van de Kindernevendienst 26 december Kerstverhaal

Kinderkerstfeest van de Kindernevendienst 26 december Kerstverhaal Kinderkerstfeest van de Kindernevendienst 26 december 2016 Kerstverhaal Heel lang geleden was er een jonge vrouw, Maria. Zij woonde in het dorpje Nazareth. Maria was een heel gewone vrouw, net zo gewoon

Nadere informatie

"Afraid of the Dead ( The Escape ) Hoofdstuk 5"

Afraid of the Dead ( The Escape ) Hoofdstuk 5 "Afraid of the Dead ( The Escape ) Hoofdstuk 5" Voor het eerst alleen Ik werd wakker in een kamer. Een witte kamer. Ik wist niet waar ik was, het was in ieder geval niet de Isolatieruimte. Ik keek om me

Nadere informatie

Water Egypte. In elk land hebben mensen hun eigen gewoontes. Dat merk je als je veel reist. Ik zal een voorbeeld geven.

Water Egypte. In elk land hebben mensen hun eigen gewoontes. Dat merk je als je veel reist. Ik zal een voorbeeld geven. Water Egypte In elk land hebben mensen hun eigen gewoontes. Dat merk je als je veel reist. Ik zal een voorbeeld geven. Ik ga naar een restaurant in Nederland. Daar bestel ik een glas water. De ober vraagt

Nadere informatie

6 Stefanus gevangengenomen

6 Stefanus gevangengenomen 6 Stefanus gevangengenomen 8. En Stefanus, vol geloof en kracht, deed wonderen en grote tekenen onder het volk. 9. En enigen van hen die behoorden tot de zogenoemde synagoge van de Libertijnen, van de

Nadere informatie

Apostolische rondzendbrief

Apostolische rondzendbrief oktober 9, 2011 Jaargang 1, nummer 1 Lieve mensen, Zo bent u een voorbeeld voor alle gelovigen in Macedonië en Achaje geworden. Wij zijn nu al weer een tijdje hier in het zuiden van Griekenland, in de

Nadere informatie

EEN PRINS WORDT EEN HERDER

EEN PRINS WORDT EEN HERDER Bijbel voor Kinderen presenteert EEN PRINS WORDT EEN HERDER Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: M. Maillot en Lazarus Aangepast door: E. Frischbutter en Sarah S. Vertaald door: Erna van Barneveld

Nadere informatie

Sterker dan de dood Paasprogramma 2016 Groep 1 t/m 4 Joh. Bogermanschool Houten

Sterker dan de dood Paasprogramma 2016 Groep 1 t/m 4 Joh. Bogermanschool Houten Sterker dan de dood Paasprogramma 2016 Groep 1 t/m 4 Joh. Bogermanschool Houten Kinderen zingen Vertel me eens Heer Jezus Toen u op aarde was Waarom geloofde niemand toen Dat u de koning was? Ze wilden

Nadere informatie

De twee zaken waarover je in dit boek kunt lezen, zijn de meest vreemde zaken die Sherlock Holmes ooit heeft opgelost.

De twee zaken waarover je in dit boek kunt lezen, zijn de meest vreemde zaken die Sherlock Holmes ooit heeft opgelost. Sherlock Holmes was een beroemde Engelse privédetective. Hij heeft niet echt bestaan. Maar de schrijver Arthur Conan Doyle kon zo goed schrijven, dat veel mensen dachten dat hij wél echt bestond. Sherlock

Nadere informatie

JAN STEVENS. Voorjaarsdroom. De Wielewaal" Dordrecht 1945

JAN STEVENS. Voorjaarsdroom. De Wielewaal Dordrecht 1945 JAN STEVENS Voorjaarsdroom De Wielewaal" Dordrecht 1945 r JAN STEVENS 4 Voorjaarsdroom De Wielewaal" Dordrecht 1945 voor Minke « Die lentemorgen, vroeg - ben ik door de boomgaard gegaan en het was of

Nadere informatie

Luisteren: muziek (B2 nr. 3)

Luisteren: muziek (B2 nr. 3) OPDRACHTEN LUISTEREN: MUZIEK www.nt2taalmenu.nl nt2taalmenu is een website voor mensen die Nederlands willen leren én voor docenten NT2. Iedereen die Nederlands wil leren, kan gratis online oefenen. U

Nadere informatie

Vertel me toch je geheim! Gezinsdienst over Simson en Delilah

Vertel me toch je geheim! Gezinsdienst over Simson en Delilah Orde van dienst voor de viering van de eredienst in de Morgensterkerk Vertel me toch je geheim! Gezinsdienst over Simson en Delilah 6 november 2011 DIENST VAN DE VOORBEREIDING Orgelspel Bruce Springsteen

Nadere informatie

Rianne haalt haar hand door Jochems haar terwijl ze naar de kamer loopt. Kijk eens wie we daar hebben? roept ze als ze uit het raam kijkt.

Rianne haalt haar hand door Jochems haar terwijl ze naar de kamer loopt. Kijk eens wie we daar hebben? roept ze als ze uit het raam kijkt. Hoofdstuk 1 Zullen we deze ballonnen nog aan de lamp hangen? Vragend kijkt Rianne Jochem aan. Is goed, mompelt haar stiefbroertje zacht. Hé, wat is er? vraagt Rianne verbaasd. Vind je de slingers niet

Nadere informatie

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus.

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 1 Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 2 Het verhaal De Goede Week Trouw, Hoop en Spijt Ik wil jullie vandaag vertellen over de Goede Week. Dat

Nadere informatie

Een gesprekje met God de kleine Ziel en de zon

Een gesprekje met God de kleine Ziel en de zon de kleine Ziel en de zon Een kinderparabel gebaseerd op Een ongewoon gesprek met Ergens in de tijd was er een Zieltje, dat tegen zei: Ik weet wie ik ben! zei: Dat is heel mooi. Wie ben je dan? En het Zieltje

Nadere informatie

Het feest van de olifant

Het feest van de olifant Het feest van de olifant door Marike Jongsma In een land hier ver vandaan leefde eens een mooie olifant. Olifant had vele vrienden in het woud. Maar zijn vrienden hadden olifant al een poosje niet meer

Nadere informatie

De kleine draak vindt het drakenland Iris Kater. Vandaag wil ik jullie iets vertellen over een kleine draak.

De kleine draak vindt het drakenland Iris Kater. Vandaag wil ik jullie iets vertellen over een kleine draak. De kleine draak vindt het drakenland Iris Kater Vandaag wil ik jullie iets vertellen over een kleine draak. Deze kleine draak werd in de mensenwereld geboren en heeft lang bij zijn vriend Maurice en zijn

Nadere informatie

Refrein: Als het regent in jouw hart en je kunt alleen maar huilen, kom dan bij me, hou me vast, in mijn armen mag je schuilen.

Refrein: Als het regent in jouw hart en je kunt alleen maar huilen, kom dan bij me, hou me vast, in mijn armen mag je schuilen. Ellen en Patrick Nooit meer je stem, nooit meer je lach, Alles gaat terug, naar die éne dag. De pijn vanbinnen, het doet zo n zeer, Ze zeggen dat het mindert, maar wanneer... Intredelied: M n oma is gestorven

Nadere informatie

Menze Fernandus van Houten

Menze Fernandus van Houten Liturgieboekje bij het afscheid van Menze Fernandus van Houten * Groningen, 10 februari 1931 Tolbert, 21 februari 2016 in een samenkomst op donderdag 25 februari 2016, om 11.00u in de Gereformeerde Kerk

Nadere informatie

wat mij ten diepste houd bewogen. Ligt alles open Ligt alles open Ligt alles open voor Uw ogen

wat mij ten diepste houd bewogen. Ligt alles open Ligt alles open Ligt alles open voor Uw ogen Thema: 'Verlangen naar meer' (7e in serie 'Handelingen-een kerk in beweging') Vooraf: lied 'Met open armen' (schrijvers voor gerechtigheid - youtube) Welkom / mededelingen Votum / zegengroet Zingen: The

Nadere informatie

HC zd. 22 nr. 32. dia 1

HC zd. 22 nr. 32. dia 1 HC zd. 22 nr. 32 een spannend onderwerp als dit niet waar is, valt alles duigen of zoals Paulus het zegt in 1 Kor. 15 : 19 als wij alleen voor dit leven op Christus hopen zijn wij de beklagenswaardigste

Nadere informatie

Het Drakenfeestje Tekst Mathias Dellaert Illustraties Siri Austvik

Het Drakenfeestje Tekst Mathias Dellaert Illustraties Siri Austvik Het Drakenfeestje Tekst Mathias Dellaert Illustraties Siri Austvik Het Drakenfeestje Tekst Mathias Dellaert Illustraties Siri Austvik Voor Rune s vijfde verjaardag. Voor hem, zijn vriendjes en zijn klasgenootjes

Nadere informatie

Opwekking 346: Opwekking 167:

Opwekking 346: Opwekking 167: Opwekking 346: Maak ons tot een stralend licht een stralend licht Tot de wereld ziet wie haar het leven geeft. Laat het schijnen door ons heen. Maak ons tot een woord van hoop een levend woord dat U verlossing

Nadere informatie

De jongen die niet griezelen kon

De jongen die niet griezelen kon De jongen die niet griezelen kon Er was eens een jongen die niets griezelig vond. Als er verhalen verteld werden waar iedereen kippenvel van kreeg, begreep hij niet wat daar eng aan was. Als mensen hem

Nadere informatie

HANDIG ALS EEN HOND DREIGT

HANDIG ALS EEN HOND DREIGT l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n HANDIG ALS EEN HOND DREIGT OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN HIER LEES JE HANDIGE INFORMATIE OVER HONDEN DIE DREIGEN. JE KUNT

Nadere informatie

Samen houden we de website up-to-date!

Samen houden we de website up-to-date! Organiseer je een nieuwe (eenmalige of vaker terugkerende) activiteit binnen BOEI 90? Valt er een door jou georganiseerde activiteit uit of verandert er iets in de data hiervan? Laat het weten aan communicatie@boei90.nl!

Nadere informatie

Een gesprekje met God De kleine ziel en de zon

Een gesprekje met God De kleine ziel en de zon Een gesprekje met God De kleine ziel en de zon Parabel geschreven door Neale Donald Walsch Ergens in de tijd was er een Zieltje, dat tegen God zei: Ik weet wie ik ben! God zei: Dat is heel mooi. Wie ben

Nadere informatie

Gedichten en korte spreuken voor rouwbrieven en dankkaartjes.

Gedichten en korte spreuken voor rouwbrieven en dankkaartjes. Gedichten en korte spreuken voor rouwbrieven en dankkaartjes. Rust nu maar uit, je hebt je strijd gestreden. Je hebt het als een moedig man gedaan. Wie kan begrijpen hoe je hebt geleden en wie kan voelen,

Nadere informatie

Tommie, Dik en Esmeralda

Tommie, Dik en Esmeralda Tommie, Dik en Esmeralda Een tijd gelden woonden twee meisjes genaamd Marieke en Ineke met hun vader en moeder op een boerderij in Afrika. Er was geen televisie, er was geen school, er was geen bibliotheek

Nadere informatie

Een leerling van Jezus vertelt ('walking sermon' langs kunstwerken)

Een leerling van Jezus vertelt ('walking sermon' langs kunstwerken) Een leerling van Jezus vertelt ('walking sermon' langs kunstwerken) Doek achter de tafel Even kijken hoor. U en jullie hebben er al naar kunnen kijken, maar ik nog niet. Nu wil ik het goed zien. Ja, zo

Nadere informatie

Ik ga je wat vertellen, je hoeft alleen maar te volgen wat ik zeg, mijn stem is nu het enige wat voor jou belangrijk is om te volgen.

Ik ga je wat vertellen, je hoeft alleen maar te volgen wat ik zeg, mijn stem is nu het enige wat voor jou belangrijk is om te volgen. Oefening 1: Nodig: 2 personen en een boom of een huisdier: Zoek een plek op bij een boom of in de buurt bij je paard of ander huisdier waar je even niet gestoord wordt en veilig even je ogen dicht kunt

Nadere informatie

1. Als het leven soms pijn doet

1. Als het leven soms pijn doet 1. Als het leven soms pijn doet 1 Als het leven soms pijn doet en de storm gaat tekeer in een tijd van moeite en verdriet. Alsof de zon niet meer opkomt en het altijd donker blijft en de ochtend het daglicht

Nadere informatie

1 Vinden de andere flamingo s mij een vreemde vogel? Dat moeten ze dan maar zelf weten. Misschien hebben ze wel gelijk. Het is ook raar, een flamingo die jaloers is op een mens. En ook nog op een paard.

Nadere informatie

2 Petrus 1. Begin van de brief

2 Petrus 1. Begin van de brief 2 Petrus 1 Begin van de brief Petrus groet alle christenen 1 Dit is een brief van Simon Petrus, een dienaar en apostel van Jezus Christus. Aan alle mensen die zijn gaan geloven. Jullie geloof is net zo

Nadere informatie

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente,

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, We zijn er doorheen gegaan, Veertig dagen en nachten, Tijd van voorbereiding...

Nadere informatie

1 Sam. 13 preek NGKO 12 juli 2015

1 Sam. 13 preek NGKO 12 juli 2015 1 Sam. 13 preek NGKO 12 juli 2015 Persoonlijk aangesproken! (Geloven in Generaties 1) Tekst: 1 Samuël 13 Mijn geloof in mijn kerk Deze week vroeg ik me af wanneer ik eigenlijk zélf tot geloof gekomen ben?

Nadere informatie

schaduw daar waar de eenzaamheid wacht woorden die 'k overdag niet goed kan vinden fluister ik elke nacht jouw hand even op de mijne mijn stem als

schaduw daar waar de eenzaamheid wacht woorden die 'k overdag niet goed kan vinden fluister ik elke nacht jouw hand even op de mijne mijn stem als Rob De Nijs, Roman Rob de Nijs Roman Liefde is niet voor mij Als je weg wilt ga dan maar gauw ik had gehoopt dat ik tot rust kwam bij jouw maar misschien is het waar wat je zei jij bent het niet voor mij

Nadere informatie

Bijbel voor Kinderen. presenteert DE VERLOREN ZOON

Bijbel voor Kinderen. presenteert DE VERLOREN ZOON Bijbel voor Kinderen presenteert DE VERLOREN ZOON Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Lazarus Aangepast door: Ruth Klassen en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd door: Bible

Nadere informatie

Bert staat op een ladder. En trekt aan de planten die groeien in de dakgoot. Hij verstopt de luidspreker en het stopcontact achter de planten.

Bert staat op een ladder. En trekt aan de planten die groeien in de dakgoot. Hij verstopt de luidspreker en het stopcontact achter de planten. Helaas Wanneer besloot Bert om Lizzy te vermoorden? Vreemd. Hij herinnert zich het niet precies. Het was in ieder geval toen Lizzy dat wijf leerde kennen. Dat idiote wijf met haar rare verhalen. Bert staat

Nadere informatie

Hoofdstuk 14 Botsingen

Hoofdstuk 14 Botsingen Hoofdstuk 14 Botsingen Paard vond het heerlijk om trekpaard te zijn. Al zingend en soms zelfs met een klein dansje erbij, trok hij de kar over de smalle bergweggetjes. Er staat een paard in de gang, zong

Nadere informatie

14 God ging steeds voor hen uit, overdag in een wolk, s nachts in licht en vuur.

14 God ging steeds voor hen uit, overdag in een wolk, s nachts in licht en vuur. Psalmen Psalm 78 1 Een lied van Asaf. De lessen van het verleden Luister allemaal naar mijn woorden. Luister goed, want ik wil jullie iets leren. 2 Wijze woorden wil ik spreken, wijze woorden over het

Nadere informatie

Lezen : Jacobus 4. PvN 84 Gezang 160 Opwekking 733 Gezang 161 Opwekking 614 Opwekking 430 Opwekking 544 Gezang 165 Gezang 10

Lezen : Jacobus 4. PvN 84 Gezang 160 Opwekking 733 Gezang 161 Opwekking 614 Opwekking 430 Opwekking 544 Gezang 165 Gezang 10 Welkom Lezen : Jacobus 4 PvN 84 Gezang 160 Opwekking 733 Gezang 161 Opwekking 614 Opwekking 430 Opwekking 544 Gezang 165 Gezang 10 Votum en groet Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde

Nadere informatie

1 Sam. 13 preek NGKE 4 sept. 2016

1 Sam. 13 preek NGKE 4 sept. 2016 1 1 Sam. 13 preek NGKE 4 sept. 2016 2 Persoonlijk aangesproken! (Geloven in Generaties 1) Mijn geloof in mijn kerk Deze week vroeg ik me af wanneer ik eigenlijk zélf tot geloof gekomen ben? En ik weet

Nadere informatie

Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen

Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen Openingstekst: (Door een ouder en kind) A. Zeg zou jij het licht aandoen? Je moet opschieten, want het is bijna tijd. Dadelijk

Nadere informatie

Televisie. binnenwerk_herrie 64 pagina s inclusief schutbladen_ indd 4

Televisie. binnenwerk_herrie 64 pagina s inclusief schutbladen_ indd 4 Televisie 4 binnenwerk_herrie 64 pagina s inclusief schutbladen_26 03 2014.indd 4 Weet jij wat ik nou weleens zou willen weten? riep Herrie. Ik zou weleens willen weten waarom ik weer geen televisie mag

Nadere informatie

GAVE Kerk: werkblad Bijbelklassen en Spoorzoekers

GAVE Kerk: werkblad Bijbelklassen en Spoorzoekers Onze gemeentevisie GAVE Kerk: werkblad Bijbelklassen en Spoorzoekers Wij zijn gemeente van Jezus Christus die hem leren kennen, volgen en verkondigen. G K V - V Thematekst met gebaren: Sleutelvers: God

Nadere informatie

E C C E H O M O. Weekoverweging. Ziet de mens *** in de oorsprong werd de mens twee om door lichamelijke eenwording nieuwe mensen voort te brengen

E C C E H O M O. Weekoverweging. Ziet de mens *** in de oorsprong werd de mens twee om door lichamelijke eenwording nieuwe mensen voort te brengen WEEK 18 1 Weekoverweging E C C E H O M O Ziet de mens *** in de oorsprong werd de mens twee om door lichamelijke eenwording nieuwe mensen voort te brengen in de ontplooiing worden mensen twee om door geestelijke

Nadere informatie

Door het raam ziet ze Bea, de benedenbuurvrouw. Ze veegt de sneeuw weg van het pad voor de flat. Uitslover, denkt Alice.

Door het raam ziet ze Bea, de benedenbuurvrouw. Ze veegt de sneeuw weg van het pad voor de flat. Uitslover, denkt Alice. Alice ligt in bed. Heel langzaam wordt ze wakker. Haar lichaam ontspannen, haar hoofd leeg. De vertrouwde geur van haar man Jules hangt in de slaapkamer. Een geur van alcohol, nootmuskaat en oude man.

Nadere informatie

LES 6. Nu zie je Hem wel, nu zie je Hem niet.

LES 6. Nu zie je Hem wel, nu zie je Hem niet. LES Nu zie je Hem wel, Sabbat Doe Lees Lukas 4. 40 nu zie je Hem niet. Heb je weleens een moment gehad dat je het gevoel had dat God heel dicht bij je was? Misschien door een liedje, een bijbelvers, een

Nadere informatie

Ooit komt er een dag dat de hemel openbreekt en de doden zullen opstaan. Ooit komt er een dag dat U terug komt op een wolk en dat U kijkt met ogen,

Ooit komt er een dag dat de hemel openbreekt en de doden zullen opstaan. Ooit komt er een dag dat U terug komt op een wolk en dat U kijkt met ogen, Ooit komt er een dag dat de hemel openbreekt en de doden zullen opstaan. Ooit komt er een dag dat U terug komt op een wolk en dat U kijkt met ogen, stralend als de zon Ooit zal het zo zijn dat we leven

Nadere informatie

LES 11. Respect tonen of een lesje leren? Sabbat

LES 11. Respect tonen of een lesje leren? Sabbat LES Respect tonen of een lesje leren? Heb je ooit het gevoel dat je niet respectvol of eerlijk werd behandeld? Behandel jij anderen altijd op die manier? Omdat we allemaal Gods kinderen zijn, moeten we

Nadere informatie

naar God Verlangen Thema: juni welkom in de open deur dienst voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan

naar God Verlangen Thema: juni welkom in de open deur dienst voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan welkom juni in de open deur dienst 19 2016 Thema: Verlangen naar God n.a.v. Psalm 42 voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan organist: Christian Boogaard Welkom en

Nadere informatie

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Ferenc Göndör IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Uitgeverij Eenvoudig Communiceren 3 Mijn vader Lang geleden kwam een jonge, joodse man naar het land Hongarije. Mohr Goldklang was zijn naam. Dat was mijn opa. Mohr

Nadere informatie

Oud wit Prins de Vos. Ik wil je.

Oud wit Prins de Vos. Ik wil je. Oud wit Prins de Vos Ik wil je. Het is het eerste berichtje dat ik vandaag van hem ontvang. De uren waarin het stil blijf zijn ondragelijk. Pas als ik de trilling in mijn broekzak voel begint mijn hart

Nadere informatie