24v. 40cm C O A T. IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "24v. 40cm C O A T. IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference"

Transcriptie

1 40cm C O B R D L E 24v A T T E S R S Y GB IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference S VIKTIG INFORMATION Läs anvisningarna före användningen och spara dem för framtida behov D WICHTIGE INFORMATION Bitte vor dem Benutzen des Gerätes durchlesen und gut aufbewahren DK VIGTIGE OPLYSNINGER Du bør læse brugsanvisningen før brug og gemme til senere henvisning F RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS A lire avant usage et à conserver pour référence ultérieure E INFORMACIÓN IMPORTANTE Léase antes de utilizar y consérvela como referencia en el futuro NL BELANGRIJKE INFORMATIE Leest u deze informatie voor het gebruik en bewaar ze voor toekomstige raadpleging P INFORMAÇÕES IMPORTANTES Leia antes de utilizar e guarde para consulta futura N VIKTIG INFORMASJON Les bruksanvisningen nøye før bruk og oppbevar den for senere bruk I INFORMAZIONI IMPORTANTI Leggere prima dell uso e conservare per ulteriore consultazione SF TÄRKEÄÄ TIETOA Lue tämä ennen käyttöä ja säilytä myöhempää tarvetta varten

2 A B C D1 D2 A B D3 D4 E 1 F1 A 3 2 F2 A F3 F4 B A

3 G H J 1 K L M N P Q 1 R S T U V 1 W X 2 3

4 Veiligheidsvoorschriften Deze grasmaaier kan gevaarlijk zijn als hij niet correct gebruikt wordt! Deze grasmaaier kan de gebruiker en omringende personen ernstig verwonden. De waarschuwings- en veiligheidsrichtlijnen moeten nagevolgd worden om de noodzakelijke veiligheid tijdens het gebruik van de grasmaaier te kunnen verzekeren. De gebruiker is verantwoordelijk voor het navolgen van de waarschuwings- en veiligheidsrichtlijnen in deze handleiding en op de grasmaaier. De maaier alleen gebruiken als de door de fabrikant geleverde grasbak of bescherming op zijn plaats is aangebracht. Verklaring van symbolen op de 40cm Cordless STOP Waarschuwing Lees de handleiding voor de gebruiker aandachtig door, zodat u volledig vertrouwd bent met de verschillende bedieningselementen en de werking daarvan. Zorg dat de maaimachine tijdens het maaien altijd in contact blijft met de grond. Als de machine wordt opgetild of gekanteld, kunnen er onder hoge snelheid stenen naar buiten worden geworpen. Zorg dat omstanders uit de buurt blijven. Gebruik de maaimachine niet als er zich mensen, en vooral kinderen of huisdieren, op het te maaien terrein bevinden. Uitschakelen! Haal de stekker uit het stopcontact voordat u de grasmaaier gaat afstellen of reinigen, of wanneer het snoer verward of beschadigd is. Zorg ervoor dat het snoer niet in de buurt van het maaimes kan komen. Verwijder de veiligheidsblokkering voordat u de grasmaaier gaat onderhouden, reinigen of afstellen, of als u hem onbeheerd achterlaat. Wees voorzichtig met uw voeten en handen. Houd uw handen of voeten veilig uit de buurt van het draaiende mes. Het maaimes blijft nog even doordraaien nadat de machine is stopgezet. Wacht altijd totdat alle bewegende delen helemaal zijn uitgedraaid voordat u deze aanraakt. Maai nooit gras als het regent en laat de grasmaaier nooit in de regen buiten staan. Algemeen 1. De grasmaaimachine mag nooit worden gebruikt door kinderen of personen die niet op de hoogte zijn van de instructies voor gebruik. Volgens plaatselijke wettelijke voorschriften kan er een minimum leeftijd van toepassing zijn voor bedieners van deze machine. 2. De grasmaaier is uitsluitend bestemd voor gebruik op de wijze waarop en voor de doeleinden die in deze instructies worden beschreven. 3. Gebruik de grasmaaier nooit als u moe, ziek of onder invloed bent van alcohol, drugs of medicijnen. 4. De bediener of gebruiker is aansprakelijk voor eventuele ongevallen of gevaren die worden veroorzaakt aan andere personen of hun eigendom. Voorbereiding 1. Maai het gras nooit op blote voeten of met sandalen aan. Draag altijd geschikte kleding, handschoenen en stevige schoenen. 2. Controleer of er geen stokken, stenen, botten, ijzerdraad en rommel in het gras liggen; deze kunnen door het mes onder hoge snelheid naar buiten worden geworpen. 3. Vóór gebruik dient u altijd te controleren of de mes sen, mesbouten en het maaimechanisme niet zijn versleten of beschadigd. Om de juiste balans te behouden, dient men bij vervanging van het mes altijd de hele bevestigingsset te vervangen. Elektrische veiligheid 1. Controleer de kabel van de lader regelmatig op tekenen van beschadiging of slijtage. 2. Gebruik de grasmaaier nooit als de kabel van de lader niet in goede staat verkeert. 3. Houdtkinderen altijd uit de buurt van de grasmaaier wanneer deze op de voeding is aangesloten, bijvoorbeeld wanneer hij wordt opgeladen en tijdens het maaien. 4. Als het maaimes een hard voorwerp raakt, dient u de grasmaaier onmiddellijk stop te zetten en de veiligheidsblokkering te verwijderen. Controleer of het maaimes niet verbogen is. Als een maaimes verbogen is, kan dit zware trillingen veroorzaken en kan het maaimes loskomen. Repareer beschadigde onderdelen voordat u de grasmaaier weer in gebruik neemt. 5. Zet de grasmaaier altijd stop en verwijder de veiligheidsblokkering voordat u hem gaat repareren of afstellen. 6. Laat de grasmaaier nooit onbeheerd achter met de veiligheidsblokkering er nog in. Veiligheid van de accu 1. De accu s zijn afgedichte loodaccumulatoren die een bijtend zuur bevatten. Als u accuzuur op uw huid of in uw ogen krijgt, dit onmiddellijk afwassen en een arts raadplegen. 2. Een accu die niet langer bruikbaar is, dient op een verantwoorde wijze te worden weggegooid (zie Verwerking lege accu s). 3. Raak de accupolen niet aan met een metalen voorwerp. 4. Bewaar of laad de accu niet op in de buurt van chemicaliën. Gebruik 1. Gebruik de maaimachine alleen bij daglicht of goed kunstmatig licht. 2. Vermijdtwaar mogelijk gebruik van de machine als het gras nat is. 3. Wees voorzichtig dat u niet uitglijdt als het gras nat is. NEDERLANDS - 1

5 4. Grasmaaien op hellingen en taluds kan gevaarlijk zijn. Niet maaien op taluds of steile hellingen. 5. Wees op hellingen extra voorzichtig dat u niet uitglijdt en draag niet-slippend schoeisel. 6. Hellingen dienen altijd in overdwarse richting te worden gemaaid, en niet van boven naar beneden of andersom. 7. Wees uiterst voorzichtig wanneer u op een helling van richting verandert. 8. Loop niet achteruit met de grasmaaier, omdat u dan zou kunnen struikelen. Altijd lopen, nooit rennen. 9. Maai het gras nooit door de maaimachine naar u toe te trekken. 10. Zet de grasmaaier stop en verwijder de veiligheidsblokkering voordat u de grasmaaier verplaatst over een oppervlak anders dan gras en wanneer u de grasmaaier van en naar het te maaien oppervlak verplaatst. 11. De machine mag niet worden gebruikt als de beschermplaten beschadigd of afwezig zijn. 12. De grasmaaier dient altijd voorzichtig te worden gestart, waarbij u er vooral op let dat uw voeten uit de buurt van de maaimessen blijven. 13. Kantel de grasmaaier nooit wanneer de motor nog loopt, behalve tijdens het starten en stopzetten. Tijdens het starten en stopzetten mag de grasmaaier niet verder dan absoluut noodzakelijk worden gekanteld en mag uitsluitend het gedeelte tegenover de kant van de gebruiker worden opgetild. Zorg ervoor dat u beide handen weer in de werkstand heeft voordat u de machine weer op de grond zet. 14. U mag tijdens het starten van de motor nooit vóór de grasoprangbak gaan staan. 15. Houdtuw handen uit de buurt van de grasopvangbak wanneer de motor loopt. 16. Een grasmaaier mag nooit met lopende motor worden opgetild of gedragen. 17. Stop de grasmaaier en verwijder de veiligheidsblokkering: De onderste duwbomen aan het dek monteren 1. Stel de maaihoogte met behulp van de hendel in op de hoogste maaistand. 2. Steek de uiteinden van de onderste handgreep in het deck, zoals geïllustreerd in afbeelding A. 3. Duw beide zijden van de handgreep stevig in het deck op hun plaats (B). 4. Steek de schroef door de ring en in het daarvoor bestemde gat en draai deze met een Pozidriveschroevendraaier in het deck vast, zoals geïllustreerd in afbeelding B. NEDERLANDS - 2 Veiligheidsvoorschriften De duwboom monteren - als u de machine enige tijd onbeheerd wilt achterlaten; - voordat u een verstopping verwijdert; - voordat u controles, reiniging of onderhoud uitvoert aan het apparaat; - als u een vreemd voorwerp raakt. Gebruik de machine niet totdat u zeker bent dat de hele grasmaaimachine veilig is voor gebruik; - als de maaimachine abnormaal trilt, moet u stoppe en onmiddellijk controleren. Te grote trillingen kan letsel veroorzaken. Onderhoud en opslag 1. Zorg dat alle moeren, bouten en schroeven goed zijn aangedraaid zodat de maaier altijd veilig kan worden gebruikt. 2. Controleer de grasopvangbak/-zak regelmatig op slijtage. 3. Vervang versleten of beschadigde onderdelen onmiddellijk. 4. Gebruik alleen het vervangingsmes, de mesbout en de mesadapter die voor dit product zijn gespecificeerd. 5. Laat de motor altijd eerst afkoelen voordat de machine wordt opgeborgen in een afgesloten ruimte. 6. Voorkom brandgevaar, houd de motor, de accuruimte en de ruimte waar u de machine opslaat vrij van gras, bladeren of veel vet. 7. Wees voorzichtig bij het afstellen van de machine dat uw vingers niet bekneld raken tussen bewegende snijmessen en vaste onderdelen van de grasmaaier. 8. Berg de machine op een koele, droge plaats op waar de maaier niet kan worden beschadigd. Veiligheid tijdens transport 1. Voorkom dat de motor onverwacht wordt gestart, verwijder de veiligheidsblokkering. 2. Vouw de handgreep voorzichtig over de machine heen. 3. Zorg ervoor dat het snoer niet bekneld raakt. Het bovenstuk van de duwboom aan het onderstuk bevestigen (C) 1. Zorg ervoor dat het bovenstuk van de duwboom correct geplaatst wordt, met de grendelknop op de schakeldoos naar boven gericht. 2. Controleer of het bovenstuk en het onderstuk van de duwboom correct uitgelijnd zijn. 3. Plaats de bouten, pakringen en knoppen van de duwboom. 4. Bevestig de kabels met de meegeleverde kabelklemmen aan de handgrepen en zorg dat de kabels niet klem komen te zitten tussen de bovenste en de onderste handgreep. Montage van grasopvangbak - Kunststof zak D2-A - locatie-punt, D2-B - klem 1. Steek de handgreep van de grasbak in de bovenkant van een van de helften van de grasbak. Druk deze stevig naar beneden en naar voren, totdat de handgreep op zijn plaats klikt (D1). 2. Draai de helft van de grasbak om, steek de schroef in het gat (zoals geïllustreerd in Afbeelding D1) en draai deze helemaal vast. 3. Plaats de twee helften van de grasopvangbak tegen elkaar en druk elk locatiepunt (D2) op zijn plaats zonder de klemmen helemaal vast te zetten. Pas wanneer de locatiepunten in de juiste stand staan, drukt u de grasopvangbak stevig samen totdat alle klemmen stevig vastzitten. (D3) 4. Voordat u de grasbak op uw maaier monteert, dient u de veiligheidsklep (D4) op te lichten en te controleren of de grasuitworp vrij is van gras en ander vuil. 5. Zet de geheel gemonteerde grasopvangbak op de twee montagepunten aan de achterkant van het dek (D4). 6. Plaats de veiligheidsklep op de bovenkant van de grasopvangbak. Controleer of de grasopvangbak goed vastzit. (D4) * Voor verwijderen volgt u de instructies in omgekeerde volgorde.

6 Montage van grasopvangbak - Stoffen zak A1 - Deksel, A2 - Stoffen zak, A3 - U -frame 1. Inserte el marco en U a través de los manguitos laterales de la bolsa de material y después a la tapa dura, asegurándose de que la pequeña pieza de metal (F1-A) está correctamente situada (F2-A). 2. Una el manguito inferior de la bolsa de material al marco en U (F2-B) 3. Begin aan de voorzijde van het deksel (F3) en steek de rand van de stoffen zak in de binnenste rand van het deksel, totdat hij in de bevestigingspunten (F3- A) klikt. Zorg dat de rand rondom overal goed in de rand van het deksel zit, pas dan is de zak goed bevestigd. 4. Coloque la caja recogecésped totalmente montada en los puntos de situación en la parte posterior de la plataforma. 5. Coloque la tapa de seguridad sobre la parte superior de la caja recogecésped (F4). Asegúrese de que la caja recogecésped está bien colocada. Para desmontar seguir el procedimiento inverso. Opgelet:- Overtuig u ervan dat er geen opening tussen de veiligheidsklep en de grasbak is. Indien grasopvang niet noodzakelijk is kunt u ook gebruik maken van de grasmaaier zonder de grasbak. Zorg ervoor dat de veiligheidsklep volledig gesloten is. De accu opladen J1 - Indicatielampje LAAD DE ACCU OP Voordat u deze voor de eerste keer gaat gebruiken. Als u de grasmaaier langer dan een maand niet gebruikt hebt. De accu ALTIJD onmiddellijk na gebruik opladen! De accu dient 18 uur voor gebruik te worden opgeladen. Laad de accu direct na gebruik weer op voor de volledige laadperiode van 18 uur. Het wordt aangeraden de accu permanent opgeladen te houden wanneer de machine niet wordt gebruikt. Er bestaat geen risico op overlading. Gebruik de acculader alleen binnenshuis. Zorg ervoor dat de acculader niet blootgesteld wordt aan vocht. Houd de acculader en de accu te allen tijde droog. Zorg dat de acculader goed wordt geventileerd tijdens het opladen. 1. Verwijder de veiligheidsblokkering (G). 2. Sluit de acculader aan op de grasmaaimachine (H). 3. Sluit de acculader aan op een geschikt elektrisch wandcontactdoos in uw huis en schakel het apparaat in. 4. Het rode indicatielampje brandt continu tijdens het laden (J). 5. De accu is volledig opgeladen in 18 uur. Tijdens het laden wordt de acculader warm. Dit is normaal en betekent dat de acculader goed werkt. Wanneer de accu volledig is opgeladen, verandert het rode indicatielampje in groen en knippert even. Na de korte knipperperiode blijft het groene lampje permanent branden ter indicatie dat de accu opnieuw is opgeladen en nu slechts druppelsgewijs wordt bijgeladen. VOOR HET GEBRUIK 1. Zet de spanning uit bij de wandcontactdoos en koppel de acculader los van de grasmaaier (K). 2. Verwijder de veiligheidsblokkering. (L) Voorkom dat de accu van de grasmaaimachine een diep niveau van ontlading bereikt, d.w.z. bijna volledig leeg raakt. Door de accu volgens deze instructies te laden kan een maximale levensduur van de accu worden verwacht. Gebruik alleen de acculader die bij dit product wordt geleverd. Gebruik de acculader niet voor andere doeleinden. De maaihoogte instellen 1. Stel de gewenste maaihoogte in met behulp van de hendel aan de linkerkant van de grasmaaier (M). Uw grasmaaier starten 1. Controleer of de veiligheidsblokkering op zijn plaats zit voordat u de machine start. 2. De duwboom enigszins omlaag brengen om de voorkant van de grasmaaier op te lichten waardoor het risico op beschadiging van het gazon bij het starten wordt verminderd. De schakeldoos is voorzien van een vergrendelingsknop (N1) waarmee wordt voorkomen dat de machine per ongeluk gestart wordt. 3. Houd de grendelknop (N) op de schakeldoos Starten en stoppen Automatische spanningsonderbreking ingedrukt en duw één van de start/stop-hendels tegen het bovenstuk van de duwboom (P). 4. Blijf de start/stop-hendel tegen de duwboom gedrukt houden en laat de grendelknop los (Q). 5. De grasmaaier op het gras laten zakken en beginnen te maaien. OPMERKING Er zijn twee start/stop-hendels op de duwboom. Elk van de twee hendels kan gebruikt worden om de machine te starten. Uw grasmaaier stoppen 1. Laat de start/stop-hendel los.lever. Deze grasmaaier is voorzien van een spanningsonderbrekingsschakelaar (R). Wanneer de motor stopt, laat u de start/stop-hendel los. Wacht 20 seconden en druk vervolgens de reset-toets van de spanningsonderbreker in. Indien uw grasmaaier voortdurend stilvalt zonder dat de motor te zwaar wordt belast, raadpleegt u het dichtstbijzijnde onderhoudsbedrijf. OPMERKING: Het instellen van een hogere maaihoogte helpt voorkomen dat de motor overbelast raakt. NEDERLANDS - 3

7 Gras maaien 1. Begin het gazon altijd vanaf de buitenrand te maaien en maai in stroken telkens in tegengestelde richting (S). 2. Maai het gras in het maaiseizoen tweemaal per week. Het is niet goed voor het gras als er in één keer meer dan eenderde van de lengte wordt afgesneden. Dit kan tevens leiden tot een verslechtering van het verzamelen van het gras. Let op: Zorg dat u de maaier niet overbelast. Als u lang, dik gras maait, kunt u overbelasting van de motor verminderen en risico op beschadiging van uw machine vermijden door de maaihoogte in te stellen op de hoogste stand - zie maaihoogte. T1 - Mes T2 - Mesbout T3 - Mesadapter Het mes verwijderen 1. Houd het mes stevig vast en gebruik de moersleutel om de mesbout tegen de richting van de klok los te draaien (T). 2. Verwijder de mesbout en het mes.(t) 3. Controleer op schade en maak schoon indien nodig. Het mes aanbrengen 1. Controleer of de mesadapter op de juiste wijze is gemonteerd. (T) 2. Monteer het mes op de mesadapter, zodat de scherpe randen van het mes van de mesadapter weg gericht zijn. 3. Plaats de mesbout terug en schroef deze vast door mes en mesadapter. 4. Houd het mes stevig vast en zet de mesbout goed Reiniging (U, V, W en X) 1. Met een borstel het gras van onder het dek verwijderen. 2. Met een zachte borstel gemaaid gras van alle luchtinlaten, de uitwerptrechter en de grasopvangbak verwijderen. 3. Wrijf de bovenkant van uw grasmaaier schoon met een droge doek. Aan het einde van het maaiseizoen 1. Vervang mes, bouten, moeren of schroeven, indien nodig. 2. Maak uw grasmaaier grondig schoon. Uw grasmaaier opbergen 1. Verwijder de veiligheidsblokkering voordat u de machine opbergt. 2. Berg uw maaimachine nooit direct na gebruik op. 3. Wacht altijd tot de motor voldoende is afgekoeld om potentieel brandgevaar te vermijden. 4. Laat de maaimachine opladen. 5. Berg de machine op een koele, droge plaats op waar de maaier niet kan worden beschadigd. NEDERLANDS - 4 Snijmechanisme Onderhoud en reiniging vast met de bijgeleverde steeksleutel. Draai de bout niet te strak vast. 5. Geen langere moersleutel gebruiken. WAARSCHUWING! Voorafgaand aan reiniging, onderhoud of reparatie van de grasmaaimachine ALTIJD de beveiligingssleutel verwijderen om te voorkomen dat de machine per ongeluk start. Wees altijd uiterst voorzichtig met het mes - de scherpe randen kunnen letsel veroorzaken. DRAAG HANDSCHOENEN Ongeacht de conditie, dient het metalen mes na 50 gebruiksuren - of 2 jaar, afhankelijk van welke u het eerste bereikt - te worden vervangen. Als het mes is gebarsten of beschadigd, dient dit te worden vervangen door een nieuw snijblad. De bouten van het snijblad mogen niet worden gebruikt als de isolerende kop is beschadigd, gebarsten of afwezig is. De accu vervangen 1. Raadpleeg een erkend plaatselijk onderhoudsbedrijf wanneer de accu vervangen moet worden. 2. Verander niets aan de bedrading of de verbindingen. 3. De accu s zijn afgedichte loodaccu s die een bijtend zuur bevatten. Als u accuzuur in uw ogen krijgt, uw ogen onmiddellijk met een ruime hoeveelheid water spoelen en een arts raadplegen. Als u accuzuur op uw huid krijgt, dit onmiddellijk met een ruime hoeveelheid water afwassen en de ogen tegen spetters beschermen. BELANGRIJK Het is zeer belangrijk uw grasmaaier schoon te houden. Als er gemaaid gras in de luchtinlaten of onder het dek blijft zitten kan dit een brandgevaar vormen. Maak uw grasmaaier nooit schoon met water. Maak uw grasmaaier nooit schoon met chemische producten, zoals petroleum, of oplosmiddelen - sommige van die producten kunnen belangrijke kunststof onderdelen beschadigen. Informatie Met Betrekking Tot Het Milieu De producten van Electrolux Outdoor Products worden geproduceerd volgens EMS (ISO 14001), waarbij, waar dit uitvoerbaar is, gebruik wordt gemaakt van componenten die zijn geproduceerd op de meest milieuvriendelijke manier volgens de werkijzen van het bedrijf en met de mogelijkheid om aan het einde van de levensduur van het product gerecycled te worden. De verpakking kan gerecycled worden en plasic componenten zijn van een label voorzien (voor zover dat mogelijk was) voor recycling op categorie. Milieubewuste overwegingen dienen mee te spelen bij het weggooien van een product aan het einde van de levensduur. Indien nodig, kunt u kontakt opnemen met de gemeentelijke autoriteit voor informatie over de verwerking. VERWERKING VAN ACCU S De accu dient naar een erkend onderhoudsbedrijf of naar uw plaatselijke recyclingstation te worden gebracht. Gooi lege accu s NIET weg bij het huishoudelijk afval. Gooi een accu NIET weg in water. Loodzwavelzuuraccu s kunnen schadelijk zijn voor het milieu en dienen te worden verwerkt via de erkende recyclingfaciliteit in overeenstemming met de Europese regelgeving. NIET verbranden.

8 Aanwijzingen voor het traceren van fouten Grasmaaier start niet 1. Is de juiste startprocedure gevolgd? Zie De grasmaaimachine starten. 2. Zit de veiligheidsblokkering op de juiste plaats? 3. Is de accu leeg? - Laad de accu op - zie Accu opladen. 4. Is de zekering van de veiligheidsblokkering gesprongen? Vervang deze door een nieuwe. 5. Is de spanningsonderbreking geactiveerd? Zie Automatische spanningsonderbreking. Als de grasmaaier niet wil starten, verwijdert u de veiligheidsblokkering. Raadpleeg een erkend plaatselijk onderhoudsbedrijf. Slechte grasvergaring 1. Reinig de buitenkant van de luchtinlaatopeningen, de afvoertrechter en de onderkant van het basisframe. 2. Verhoog de maaihoogte - Zie maaihoogte bijstellen. Indien de slechte grasvergaring voortduurt, verwijdert u de veiligheidsblokkering. Raadpleeg een erkend plaatselijk onderhoudsbedrijf. Te veel trilling 1. Is het snijmes op de juiste wijze gemonteerd? 2. Indien het mes beschadigd of versleten is, dit vervangen door een nieuw mes. Indien de trilling voortduurt, verwijdert u onmiddellyk de veiligheidsblokkering. Raadpleeg een erkend plaatselijk onderhoudsbedrijf. Grasmaaier wordt te zwaar om te duwen 1. Bij lang gras of een oneffen ondergrond dient de maaihoogte te worden ingesteld op een hogere stand. Zie maaihoogte bijstellen. 2. Controleer of de wielen vrij kunnen draaien. Indien het probleem voortduurt, verwijdert u de veiligheidsblokkering. Raadpleeg een erkend plaatselijk onderhoudsbedrijf. Niet voldoende vermogen, oververhitting of spanningsonderbreking 1. Is de accu leeg? - Laad de accu op - Zie Accu opladen. 2. Verwijder grasresten en vuil rond de motor, luchtinlaatopeningen en van de onderkant van het dek, inclusief afvoertrechk. 3. Verhoog de maaistand - Zie maaihoogte bijstellen. Indien de grasmaaier nog steeds niet voldoende vermogen heeft, oververhit raakt of als de spanning wordt onderbroken, verwijdert u de veiligheidsblokkering. Raadpleeg een erkend plaatselijk onderhoudsbedrijf. Onvoldoende maaijtijd 1. Is de accu volledig opgeladen? - Zie Accu opladen. 2. Verhoog de maaihoogte - Zie maaihoogte bijstellen. 3. Accu dient te worden vervangen - Zie Accu vervangen. Indien het probleem voortduurt, verwijdert u de veiligheidsblokkering. Raadpleeg een erkend plaatselijk onderhoudsbedrijf. Aanbevelingen voor onderhoud Uw product bevat een zilver en zwart label waarop de productklasse wordt aangegeven. U wordt ten zeerste aangeraden uw product ten minste elke twaalf maanden een service-beurt te geven, vaker indien het beroepshalve veelvuldig wordt gebruikt. Garantie en garantiebeleid Als enig onderdeel binnen twee jaar na aankoop van het product fabricagefouten vertoont, zal Electrolux Outdoor Products dit via een door haar erkend servicecentrum geheel kosteloos repareren of vervangen, mits: (a) de fout direct via de erkende reparateur is gemeld; (b) de klant een bewijs van aankoop heeft overhandigd; (c) het defect niet is veroorzaakt door fout gebruik, verwaarlozing of foute afstelling door de gebruiker; (d) het defect niet het gevolg is van normale slijtage door gebruik; (e) de machine niet is onderhouden of gerepareerd, uit elkaar gehaald of gemodificeerd door een persoon die hiervoor niet uitdrukkelijk is gemachtigd door Electrolux Outdoor Products; (f) de machine niet is verhuurd; (g) de machine in het bezit is van de oorspronkelijke eigenaar; (h) de machine niet is gebruikt buiten het land waarvoor hij oorspronkelijk is gespecificeerd; (i) de machine niet voor commerciële doeleinden is gebruikt. * Deze garantie is een aanvulling op uw wettelijk geldende rechten als consument, en tasten uw rechten op geen enkele wijze aan. Defecten die het gevolg zijn van de hieronder genoemde oorzaken vallen niet onder de garantie, en het is dan ook uiterst belangrijk dat u de instructies in de handleiding goed doorleest en het gebruik en onderhoud van de machine begrijpt. Defecten die niet onder de garantie vallen: * Vervanging van versleten of beschadigd mes * Defecten die het gevolg zijn van het niet melden van een fout. * Defecten die het gevolg zijn van een schok/stoot. * Defecten die het gevolg zijn van gebruik dat afwijkt van de instructies en aanbevelingen in de handleiding. * Machines die gebruikt zijn voor verhuur vallen niet onder de garantie. * De volgende onderdelen zijn onderhevig aan slijtage en hun levensduur is afhankelijk van regelmatig onderhoud en vallen daarom gewoonlijk niet onder een garantieclaim: messen. * Voorzichtig! Electrolux Outdoor Products aanvaardt geen aansprakelijkheid onder de garantie voor defecten die geheel of gedeeltelijk, direct of indirect, het gevolg zijn van het monteren van vervangingsonderdelen of aanvullende onderdelen die niet zijn gemaakt noch zijn goedgekeurd door Electrolux Outdoor Products, of indien de machine op welke wijze dan ook is gemodificeerd. NEDERLANDS - 5

9 BELGIQUE/BELGIË ČESKÁ REPUBLIKA DANMARK DEUTSCHLAND ESTONIA FRANCE FINLAND SUOMI ITALIA IRELAND MAGYARORSZÁG NORGE NEDERLAND ÖSTERREICH POLSKA SLOVENIJA SLOVENSKA SCHWEIZ/SUISSE/SUIZZERA SVERIGE UNITED KINGDOM Flymo Belgique/België Tel: , Fax: Electrolux, spol. s.r.o., oz Electrolux Outdoor Products, Dobronická 635, Praha 4 Tel: 02/ , Info-linka: 0800/ Internet: Electrolux Outdoor Products, Flymo/Partner A/S, Lundtoftegårdsvej 93A, DK 2800 Kgs.Lyngby Tel: , Flymo Deutschland Tel: , Fax: Electrolux Estonia Ltd (Electrolux Eesti AS) Tel: (372) Flymo France SNC Tel , Fax Flymo Finland Suomi Tel: , Fax: McCulloch Italiana s.r.l. - Via Como 72, Valmadrera (LECCO) - ITALIA Tel: , Fax: Flymo Ireland Tel: , Fax: Electrolux Lehel Kft Tel: Flymo/Partner, div. av Electrolux Motor a.s. Tel: Flymo Nederland Tel: , Fax: HUSQVARNA Zentralwerkstätte, Industriezeile 36, 4020 LINZ, Tel: , Fax: Electrolux Poland Sp. z.o.o. Husqvarna, Warszawa Myslowicka 10/2 Tel:- (22) SKANTEH d.o.o. Tel:- (061) , Fax:-(061) Electrolux Slovakia s.r.o., Borova Sihot 211, Lipt. Hradok Tel: , Fax: , Flymo Schweiz/Suisse/Suizzera Tel / , Fax / Electrolux Outdoor Products, Sverige Tel: , Fax: Electrolux Outdoor Products United Kingdom Tel: , Fax:

10 Electrolux Outdoor Products Aycliffe Industrial Park NEWTON AYCLIFFE Co.Durham DL5 6UP ENGLAND Telephone - (00) Fax - (00) UK Telephone Fax Our policy of continuous improvement means that the specification of products may be altered from time to time without prior notice. Electrolux Outdoor Products manufacture products for a number of well known brands under various registered patents, designs and trademarks in several countries. Electrolux Outdoor Products Ltd. Registered Office, Electrolux Works, Oakley Road, Luton LU4 9QQ Registered number England The Electrolux Group is the world s largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor use. More than 55 million Electrolux Group products (such as refrigerators, cookers, washing machines, vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year to a value of approx. USD 14 billion in more than 150 countries around the world

Standards referenced: EN 55014-1:2011. EN 55014-2:2008. EN 61000-3-2:2006. EN 61000-3-3:2008.

Standards referenced: EN 55014-1:2011. EN 55014-2:2008. EN 61000-3-2:2006. EN 61000-3-3:2008. Inleiding EU Declaration of Conformity Manufacturer: F. Robotics Acquisitions Ltd. Hatzabar St., Industrial Zone P.O.Box 1412 Pardesiya, 42815 Israel The products covered by this Declaration 26 Volt Battery

Nadere informatie

Rider 16. Gebruiksaanwijzing 101 91 33-36. Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en begint niet te werken voor u alles duidelijk heeft begrepen.

Rider 16. Gebruiksaanwijzing 101 91 33-36. Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en begint niet te werken voor u alles duidelijk heeft begrepen. Rider 16 Gebruiksaanwijzing Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en begint niet te werken voor u alles duidelijk heeft begrepen. 101 91 33-36 INHOUDSOPGAVE Gebruiksaanwijzing voor Rider 16 Inleiding...

Nadere informatie

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Gebruiksaanwijzing Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en begint niet te werken voor u alles duidelijk heeft begrepen. 101 91 58-36 INHOUDSOPGAVE Gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Regina Plus 40T. Regina Plus 90T V1/0814

Regina Plus 40T. Regina Plus 90T V1/0814 Regina Plus 40T Regina Plus 90T A190146 A190196 V1/0814 A190146 420 Ø 220 A190196 312 Ø 270 460 360 1 2 3 9 4 8 7 5 6 10 13 11 12 NL/B NEDERLANDS Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing Lees voor

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Rider 15V2. Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en gebruik de machine niet voor u alles duidelijk heeft begrepen.

Gebruiksaanwijzing Rider 15V2. Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en gebruik de machine niet voor u alles duidelijk heeft begrepen. Gebruiksaanwijzing Rider 15V2 Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en gebruik de machine niet voor u alles duidelijk heeft begrepen. Nederlands INHOUDSOPGAVE Gebruiksaanwijzing voor Rider 15V2 Inleiding...

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD

Gebruiksaanwijzing Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD Gebruiksaanwijzing Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en gebruik de machine niet voor u alles duidelijk heeft begrepen. Nederlands INHOUDSOPGAVE Gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Heggeschararaccesoire HA110 HA850 Accessorio tosasiepi HA110 HA850 Heckenscherenzusatz HA110 HA850 Unidade para recorte de sebes HA110 HA850

Heggeschararaccesoire HA110 HA850 Accessorio tosasiepi HA110 HA850 Heckenscherenzusatz HA110 HA850 Unidade para recorte de sebes HA110 HA850 Gebruiksaanwijzing Instruzioni per l uso Bedienungsanwesung Instrucoes para o uso Heggeschararaccesoire HA110 HA850 Accessorio tosasiepi HA110 HA850 Heckenscherenzusatz HA110 HA850 Unidade para recorte

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HUSQVARNA 327 P5 X http://nl.yourpdfguides.com/dref/3345459

Uw gebruiksaanwijzing. HUSQVARNA 327 P5 X http://nl.yourpdfguides.com/dref/3345459 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING Modelnr. PETL1071.0 Serienr Schrijf het serienummer hierboven voor verdere raadpleging. GEBRUIKERSHANDLEIDING Sticker met serienummer KLANTENDIENST Neem contact op met de Klantendienst (zie informatie

Nadere informatie

VERA INSTRUCTIONS. Käyttöohjeet. Kullanma kılavuzu 用户指南. Instukcja obslugi

VERA INSTRUCTIONS. Käyttöohjeet. Kullanma kılavuzu 用户指南. Instukcja obslugi "See on the internal pages: (DE), (ES), (PT), (NL), (RU), (CS), (RO), (FI), (GR), (DA), (PL), (TR)" 14-VERAMANUALE2 VERA INSTRUCTIONS e-mail (IT) Tutti i dettagli del testo sono stati attentamente controllati.

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HUSQVARNA 535 FBX http://nl.yourpdfguides.com/dref/3345157

Uw gebruiksaanwijzing. HUSQVARNA 535 FBX http://nl.yourpdfguides.com/dref/3345157 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

ADINA 70 S-line ADINA 85 M-line

ADINA 70 S-line ADINA 85 M-line ADINA 70 S-line ADINA 85 M-line 6 3 > = BRuGSANVISNING MANuEL D utilisation ISTRuzIONI D uso GEBRuIKSAANwIJzING BRuKSANVISNING 2 30 60 88 8 Kerncomponenten 6 A Kacheldeur 2 3 Siliconenstrip kacheldeur

Nadere informatie

Type HD8751 GEBRUIKSAANWIJZING

Type HD8751 GEBRUIKSAANWIJZING Registreer uw product en krijg ondersteuning op www.philips.com/welcome 07 Nederlands Type HD8751 GEBRUIKSAANWIJZING 07 NL LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG ALVORENS DE MACHINE TE GEBRUIKEN. 2 NEDERLANDS

Nadere informatie

Downloaded from www.vandenborre.be

Downloaded from www.vandenborre.be NL INSTRUCTIES VOOR DE INBOUWGASKOOKPLAAT FR BE BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES UW EIGEN VEILIGHEID EN DIE VAN ANDEREN IS ZEER BELANGRIJK Deze handleiding en het apparaat zelf zijn voorzien van belangrijke

Nadere informatie

INSTRUCTIES VOOR DE INBOUWGASKOOKPLAAT

INSTRUCTIES VOOR DE INBOUWGASKOOKPLAAT NL INSTRUCTIES VOOR DE INBOUWGASKOOKPLAAT BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES UW EIGEN VEILIGHEID EN DIE VAN ANDEREN IS ZEER BELANGRIJK Deze handleiding en het apparaat zelf zijn voorzien van belangrijke

Nadere informatie

MD 500H MINI RUPS DUMPER. Gebruiksaanwijzing. Voor nadere informatie zie www.matom.nl

MD 500H MINI RUPS DUMPER. Gebruiksaanwijzing. Voor nadere informatie zie www.matom.nl MD 500H MINI RUPS DUMPER Gebruiksaanwijzing Voor nadere informatie zie www.matom.nl Gebruiksaanwijzing LET OP! De motorolie en hydraulische olie is NORMAAL verwijderd voor transport (OF DE MACHINE IS STARTKLAAR

Nadere informatie

Type HD8750 GEBRUIKSAANWIJZING

Type HD8750 GEBRUIKSAANWIJZING Registreer uw product en krijg ondersteuning op www.philips.com/welcome 07 Nederlands Type HD8750 GEBRUIKSAANWIJZING 07 NL LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG ALVORENS DE MACHINE TE GEBRUIKEN 2 NEDERLANDS

Nadere informatie

H A N D L E I D I N G Neo

H A N D L E I D I N G Neo HANDLEIDING Neo In dit boekje vindt u informatie over het eigenlijk gebruik en onderhoud van de machine. Lees het aandachtig door en bewaar het op een veilige plaats. Gelieve uw aankoopfactuur of het ontvangstbewijs

Nadere informatie

KIPOR aggregaten INSTRUCTIEBOEKJE. Sinemaster IG1000 Sinemaster IG2000 Sinemaster IG2600

KIPOR aggregaten INSTRUCTIEBOEKJE. Sinemaster IG1000 Sinemaster IG2000 Sinemaster IG2600 CE verklaring Hierbij verklaart de ondertekenaar: Euromac b.v., Kokosstraat 20, 8281 JC Genemuiden Nederland Dat de volgende apparaten: Benzine aggregaten Bekend onder het merk KIPOR Type Sinemaster IG1000,

Nadere informatie

OVERZICHT. bereiding van heet water...15 Wijziging van de hoeveelheid...15. Gebruik conform de bestemming... 8

OVERZICHT. bereiding van heet water...15 Wijziging van de hoeveelheid...15. Gebruik conform de bestemming... 8 OVERZICHT Introductie... 7 In deze handleiding gebruikte symbolen...7 Letters tussen haakjes...7 Problemen en reparaties...7 Veiligheid... 7 Fundamentele waarschuwingen voor de veiligheid... 7 Gebruik

Nadere informatie

Gebruikshandleiding. Duet junior V 2012.1

Gebruikshandleiding. Duet junior V 2012.1 Gebruikshandleiding Duet junior V 2012.1 2 Garantie Blz. 5 Algemene informatie Blz. 6 7 Ingebruikname Blz. 8 13 Gebruik Blz. 14 20 Onderhoud Blz. 22-24 Storingen Blz. 25 Technische Specificaties Blz. 26

Nadere informatie

MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI

MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZINGEN MANUAL DE INSTRUCCIONES MANUAL DE INSTRUÇÕES ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKCJA

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing 7BA00171 / 092K13. Type: LDB-10

Gebruiksaanwijzing 7BA00171 / 092K13. Type: LDB-10 Gebruiksaanwijzing 7BA00171 / 092K13 Type: LDB-10 Inhoud 1 VeiligheidsinstructiesFout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 1.1 Veiligheidswaarschuwingen...... 7 1.2 Persoonlijke bescherming... 11 1.3 Gebruiksvoorschriften...

Nadere informatie

LIBRE LX *INFMANU3819*

LIBRE LX *INFMANU3819* LIBRE LX VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Pride Leverancier: Adres: WAARSCHUWING! Het eerste afstellen van deze scootmobiel en het uitvoeren van alle in deze handleiding gegeven procedures dient door een goedgekeurde

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR DE CORRECTE VERWERKING VAN HET PRODUCT IN OVEREENSTEMMING MET DE EUROPESE RICHTLIJN 2002/96/EC

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR DE CORRECTE VERWERKING VAN HET PRODUCT IN OVEREENSTEMMING MET DE EUROPESE RICHTLIJN 2002/96/EC INHOUD 1 BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT (zie pagina 3)................................75 2 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN...............................................75 3 INSTALLATIE............................................................76

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. In deze handleiding gebruikte waarschuwingssymbolen en -woorden... 2 2. Gebruik voor het beoogde doel... 3

Inhoudsopgave 1. In deze handleiding gebruikte waarschuwingssymbolen en -woorden... 2 2. Gebruik voor het beoogde doel... 3 Koffiepadmachine LIFETEC MD14020 Handleiding Inhoudsopgave 1. In deze handleiding gebruikte waarschuwingssymbolen en -woorden... 2 2. Gebruik voor het beoogde doel... 3 2.1. Inhoud van de verpakking...

Nadere informatie

2 8 1 7 1 8 6 3 4 6 5 9 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 BELANGRIJKE INFORMATIE Geachte klant, Voor het koffiezetapparaat Diva maakt u gebruik van pads of koffiepoeder voor het maken van en koffie. Zoals elk huishoudelijk

Nadere informatie

Handleiding ECO.30. Kernboormachine

Handleiding ECO.30. Kernboormachine Handleiding ECO.30 Kernboormachine SERIE NO. AANKOOPDATUM Gefeliciteerd met de aanschaf van deze Euroboor ECO.30 kernboormachine. Deze machine is ontwikkeld om snel en efficiënt gaten in diverse staalsoorten

Nadere informatie

Type HD8920 GEBRUIKSAANWIJZING

Type HD8920 GEBRUIKSAANWIJZING Registreer uw product en krijg ondersteuning op www.philips.com/welcome 07 Nederlands Type HD8920 GEBRUIKSAANWIJZING 07 NL LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG ALVORENS DE MACHINE TE GEBRUIKEN. 2 NEDERLANDS

Nadere informatie

BEDIENINGSHANDLEIDING SCHEEPSMOTOREN 1GM10 1GM10C 1GM10V. Dutch

BEDIENINGSHANDLEIDING SCHEEPSMOTOREN 1GM10 1GM10C 1GM10V. Dutch BEDIENINGSHANDLEIDING SCHEEPSMOTOREN 1GM10 1GM10C 1GM10V nl Dutch California Proposition 65 Waarschuwing De uitlaatgassen van dieselmotoren en sommige bestanddelen daarvan kunnen volgens de staat California

Nadere informatie