24v. 40cm C O A T. IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "24v. 40cm C O A T. IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference"

Transcriptie

1 40cm C O B R D L E 24v A T T E S R S Y GB IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference S VIKTIG INFORMATION Läs anvisningarna före användningen och spara dem för framtida behov D WICHTIGE INFORMATION Bitte vor dem Benutzen des Gerätes durchlesen und gut aufbewahren DK VIGTIGE OPLYSNINGER Du bør læse brugsanvisningen før brug og gemme til senere henvisning F RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS A lire avant usage et à conserver pour référence ultérieure E INFORMACIÓN IMPORTANTE Léase antes de utilizar y consérvela como referencia en el futuro NL BELANGRIJKE INFORMATIE Leest u deze informatie voor het gebruik en bewaar ze voor toekomstige raadpleging P INFORMAÇÕES IMPORTANTES Leia antes de utilizar e guarde para consulta futura N VIKTIG INFORMASJON Les bruksanvisningen nøye før bruk og oppbevar den for senere bruk I INFORMAZIONI IMPORTANTI Leggere prima dell uso e conservare per ulteriore consultazione SF TÄRKEÄÄ TIETOA Lue tämä ennen käyttöä ja säilytä myöhempää tarvetta varten

2 A B C D1 D2 A B D3 D4 E 1 F1 A 3 2 F2 A F3 F4 B A

3 G H J 1 K L M N P Q 1 R S T U V 1 W X 2 3

4 Veiligheidsvoorschriften Deze grasmaaier kan gevaarlijk zijn als hij niet correct gebruikt wordt! Deze grasmaaier kan de gebruiker en omringende personen ernstig verwonden. De waarschuwings- en veiligheidsrichtlijnen moeten nagevolgd worden om de noodzakelijke veiligheid tijdens het gebruik van de grasmaaier te kunnen verzekeren. De gebruiker is verantwoordelijk voor het navolgen van de waarschuwings- en veiligheidsrichtlijnen in deze handleiding en op de grasmaaier. De maaier alleen gebruiken als de door de fabrikant geleverde grasbak of bescherming op zijn plaats is aangebracht. Verklaring van symbolen op de 40cm Cordless STOP Waarschuwing Lees de handleiding voor de gebruiker aandachtig door, zodat u volledig vertrouwd bent met de verschillende bedieningselementen en de werking daarvan. Zorg dat de maaimachine tijdens het maaien altijd in contact blijft met de grond. Als de machine wordt opgetild of gekanteld, kunnen er onder hoge snelheid stenen naar buiten worden geworpen. Zorg dat omstanders uit de buurt blijven. Gebruik de maaimachine niet als er zich mensen, en vooral kinderen of huisdieren, op het te maaien terrein bevinden. Uitschakelen! Haal de stekker uit het stopcontact voordat u de grasmaaier gaat afstellen of reinigen, of wanneer het snoer verward of beschadigd is. Zorg ervoor dat het snoer niet in de buurt van het maaimes kan komen. Verwijder de veiligheidsblokkering voordat u de grasmaaier gaat onderhouden, reinigen of afstellen, of als u hem onbeheerd achterlaat. Wees voorzichtig met uw voeten en handen. Houd uw handen of voeten veilig uit de buurt van het draaiende mes. Het maaimes blijft nog even doordraaien nadat de machine is stopgezet. Wacht altijd totdat alle bewegende delen helemaal zijn uitgedraaid voordat u deze aanraakt. Maai nooit gras als het regent en laat de grasmaaier nooit in de regen buiten staan. Algemeen 1. De grasmaaimachine mag nooit worden gebruikt door kinderen of personen die niet op de hoogte zijn van de instructies voor gebruik. Volgens plaatselijke wettelijke voorschriften kan er een minimum leeftijd van toepassing zijn voor bedieners van deze machine. 2. De grasmaaier is uitsluitend bestemd voor gebruik op de wijze waarop en voor de doeleinden die in deze instructies worden beschreven. 3. Gebruik de grasmaaier nooit als u moe, ziek of onder invloed bent van alcohol, drugs of medicijnen. 4. De bediener of gebruiker is aansprakelijk voor eventuele ongevallen of gevaren die worden veroorzaakt aan andere personen of hun eigendom. Voorbereiding 1. Maai het gras nooit op blote voeten of met sandalen aan. Draag altijd geschikte kleding, handschoenen en stevige schoenen. 2. Controleer of er geen stokken, stenen, botten, ijzerdraad en rommel in het gras liggen; deze kunnen door het mes onder hoge snelheid naar buiten worden geworpen. 3. Vóór gebruik dient u altijd te controleren of de mes sen, mesbouten en het maaimechanisme niet zijn versleten of beschadigd. Om de juiste balans te behouden, dient men bij vervanging van het mes altijd de hele bevestigingsset te vervangen. Elektrische veiligheid 1. Controleer de kabel van de lader regelmatig op tekenen van beschadiging of slijtage. 2. Gebruik de grasmaaier nooit als de kabel van de lader niet in goede staat verkeert. 3. Houdtkinderen altijd uit de buurt van de grasmaaier wanneer deze op de voeding is aangesloten, bijvoorbeeld wanneer hij wordt opgeladen en tijdens het maaien. 4. Als het maaimes een hard voorwerp raakt, dient u de grasmaaier onmiddellijk stop te zetten en de veiligheidsblokkering te verwijderen. Controleer of het maaimes niet verbogen is. Als een maaimes verbogen is, kan dit zware trillingen veroorzaken en kan het maaimes loskomen. Repareer beschadigde onderdelen voordat u de grasmaaier weer in gebruik neemt. 5. Zet de grasmaaier altijd stop en verwijder de veiligheidsblokkering voordat u hem gaat repareren of afstellen. 6. Laat de grasmaaier nooit onbeheerd achter met de veiligheidsblokkering er nog in. Veiligheid van de accu 1. De accu s zijn afgedichte loodaccumulatoren die een bijtend zuur bevatten. Als u accuzuur op uw huid of in uw ogen krijgt, dit onmiddellijk afwassen en een arts raadplegen. 2. Een accu die niet langer bruikbaar is, dient op een verantwoorde wijze te worden weggegooid (zie Verwerking lege accu s). 3. Raak de accupolen niet aan met een metalen voorwerp. 4. Bewaar of laad de accu niet op in de buurt van chemicaliën. Gebruik 1. Gebruik de maaimachine alleen bij daglicht of goed kunstmatig licht. 2. Vermijdtwaar mogelijk gebruik van de machine als het gras nat is. 3. Wees voorzichtig dat u niet uitglijdt als het gras nat is. NEDERLANDS - 1

5 4. Grasmaaien op hellingen en taluds kan gevaarlijk zijn. Niet maaien op taluds of steile hellingen. 5. Wees op hellingen extra voorzichtig dat u niet uitglijdt en draag niet-slippend schoeisel. 6. Hellingen dienen altijd in overdwarse richting te worden gemaaid, en niet van boven naar beneden of andersom. 7. Wees uiterst voorzichtig wanneer u op een helling van richting verandert. 8. Loop niet achteruit met de grasmaaier, omdat u dan zou kunnen struikelen. Altijd lopen, nooit rennen. 9. Maai het gras nooit door de maaimachine naar u toe te trekken. 10. Zet de grasmaaier stop en verwijder de veiligheidsblokkering voordat u de grasmaaier verplaatst over een oppervlak anders dan gras en wanneer u de grasmaaier van en naar het te maaien oppervlak verplaatst. 11. De machine mag niet worden gebruikt als de beschermplaten beschadigd of afwezig zijn. 12. De grasmaaier dient altijd voorzichtig te worden gestart, waarbij u er vooral op let dat uw voeten uit de buurt van de maaimessen blijven. 13. Kantel de grasmaaier nooit wanneer de motor nog loopt, behalve tijdens het starten en stopzetten. Tijdens het starten en stopzetten mag de grasmaaier niet verder dan absoluut noodzakelijk worden gekanteld en mag uitsluitend het gedeelte tegenover de kant van de gebruiker worden opgetild. Zorg ervoor dat u beide handen weer in de werkstand heeft voordat u de machine weer op de grond zet. 14. U mag tijdens het starten van de motor nooit vóór de grasoprangbak gaan staan. 15. Houdtuw handen uit de buurt van de grasopvangbak wanneer de motor loopt. 16. Een grasmaaier mag nooit met lopende motor worden opgetild of gedragen. 17. Stop de grasmaaier en verwijder de veiligheidsblokkering: De onderste duwbomen aan het dek monteren 1. Stel de maaihoogte met behulp van de hendel in op de hoogste maaistand. 2. Steek de uiteinden van de onderste handgreep in het deck, zoals geïllustreerd in afbeelding A. 3. Duw beide zijden van de handgreep stevig in het deck op hun plaats (B). 4. Steek de schroef door de ring en in het daarvoor bestemde gat en draai deze met een Pozidriveschroevendraaier in het deck vast, zoals geïllustreerd in afbeelding B. NEDERLANDS - 2 Veiligheidsvoorschriften De duwboom monteren - als u de machine enige tijd onbeheerd wilt achterlaten; - voordat u een verstopping verwijdert; - voordat u controles, reiniging of onderhoud uitvoert aan het apparaat; - als u een vreemd voorwerp raakt. Gebruik de machine niet totdat u zeker bent dat de hele grasmaaimachine veilig is voor gebruik; - als de maaimachine abnormaal trilt, moet u stoppe en onmiddellijk controleren. Te grote trillingen kan letsel veroorzaken. Onderhoud en opslag 1. Zorg dat alle moeren, bouten en schroeven goed zijn aangedraaid zodat de maaier altijd veilig kan worden gebruikt. 2. Controleer de grasopvangbak/-zak regelmatig op slijtage. 3. Vervang versleten of beschadigde onderdelen onmiddellijk. 4. Gebruik alleen het vervangingsmes, de mesbout en de mesadapter die voor dit product zijn gespecificeerd. 5. Laat de motor altijd eerst afkoelen voordat de machine wordt opgeborgen in een afgesloten ruimte. 6. Voorkom brandgevaar, houd de motor, de accuruimte en de ruimte waar u de machine opslaat vrij van gras, bladeren of veel vet. 7. Wees voorzichtig bij het afstellen van de machine dat uw vingers niet bekneld raken tussen bewegende snijmessen en vaste onderdelen van de grasmaaier. 8. Berg de machine op een koele, droge plaats op waar de maaier niet kan worden beschadigd. Veiligheid tijdens transport 1. Voorkom dat de motor onverwacht wordt gestart, verwijder de veiligheidsblokkering. 2. Vouw de handgreep voorzichtig over de machine heen. 3. Zorg ervoor dat het snoer niet bekneld raakt. Het bovenstuk van de duwboom aan het onderstuk bevestigen (C) 1. Zorg ervoor dat het bovenstuk van de duwboom correct geplaatst wordt, met de grendelknop op de schakeldoos naar boven gericht. 2. Controleer of het bovenstuk en het onderstuk van de duwboom correct uitgelijnd zijn. 3. Plaats de bouten, pakringen en knoppen van de duwboom. 4. Bevestig de kabels met de meegeleverde kabelklemmen aan de handgrepen en zorg dat de kabels niet klem komen te zitten tussen de bovenste en de onderste handgreep. Montage van grasopvangbak - Kunststof zak D2-A - locatie-punt, D2-B - klem 1. Steek de handgreep van de grasbak in de bovenkant van een van de helften van de grasbak. Druk deze stevig naar beneden en naar voren, totdat de handgreep op zijn plaats klikt (D1). 2. Draai de helft van de grasbak om, steek de schroef in het gat (zoals geïllustreerd in Afbeelding D1) en draai deze helemaal vast. 3. Plaats de twee helften van de grasopvangbak tegen elkaar en druk elk locatiepunt (D2) op zijn plaats zonder de klemmen helemaal vast te zetten. Pas wanneer de locatiepunten in de juiste stand staan, drukt u de grasopvangbak stevig samen totdat alle klemmen stevig vastzitten. (D3) 4. Voordat u de grasbak op uw maaier monteert, dient u de veiligheidsklep (D4) op te lichten en te controleren of de grasuitworp vrij is van gras en ander vuil. 5. Zet de geheel gemonteerde grasopvangbak op de twee montagepunten aan de achterkant van het dek (D4). 6. Plaats de veiligheidsklep op de bovenkant van de grasopvangbak. Controleer of de grasopvangbak goed vastzit. (D4) * Voor verwijderen volgt u de instructies in omgekeerde volgorde.

6 Montage van grasopvangbak - Stoffen zak A1 - Deksel, A2 - Stoffen zak, A3 - U -frame 1. Inserte el marco en U a través de los manguitos laterales de la bolsa de material y después a la tapa dura, asegurándose de que la pequeña pieza de metal (F1-A) está correctamente situada (F2-A). 2. Una el manguito inferior de la bolsa de material al marco en U (F2-B) 3. Begin aan de voorzijde van het deksel (F3) en steek de rand van de stoffen zak in de binnenste rand van het deksel, totdat hij in de bevestigingspunten (F3- A) klikt. Zorg dat de rand rondom overal goed in de rand van het deksel zit, pas dan is de zak goed bevestigd. 4. Coloque la caja recogecésped totalmente montada en los puntos de situación en la parte posterior de la plataforma. 5. Coloque la tapa de seguridad sobre la parte superior de la caja recogecésped (F4). Asegúrese de que la caja recogecésped está bien colocada. Para desmontar seguir el procedimiento inverso. Opgelet:- Overtuig u ervan dat er geen opening tussen de veiligheidsklep en de grasbak is. Indien grasopvang niet noodzakelijk is kunt u ook gebruik maken van de grasmaaier zonder de grasbak. Zorg ervoor dat de veiligheidsklep volledig gesloten is. De accu opladen J1 - Indicatielampje LAAD DE ACCU OP Voordat u deze voor de eerste keer gaat gebruiken. Als u de grasmaaier langer dan een maand niet gebruikt hebt. De accu ALTIJD onmiddellijk na gebruik opladen! De accu dient 18 uur voor gebruik te worden opgeladen. Laad de accu direct na gebruik weer op voor de volledige laadperiode van 18 uur. Het wordt aangeraden de accu permanent opgeladen te houden wanneer de machine niet wordt gebruikt. Er bestaat geen risico op overlading. Gebruik de acculader alleen binnenshuis. Zorg ervoor dat de acculader niet blootgesteld wordt aan vocht. Houd de acculader en de accu te allen tijde droog. Zorg dat de acculader goed wordt geventileerd tijdens het opladen. 1. Verwijder de veiligheidsblokkering (G). 2. Sluit de acculader aan op de grasmaaimachine (H). 3. Sluit de acculader aan op een geschikt elektrisch wandcontactdoos in uw huis en schakel het apparaat in. 4. Het rode indicatielampje brandt continu tijdens het laden (J). 5. De accu is volledig opgeladen in 18 uur. Tijdens het laden wordt de acculader warm. Dit is normaal en betekent dat de acculader goed werkt. Wanneer de accu volledig is opgeladen, verandert het rode indicatielampje in groen en knippert even. Na de korte knipperperiode blijft het groene lampje permanent branden ter indicatie dat de accu opnieuw is opgeladen en nu slechts druppelsgewijs wordt bijgeladen. VOOR HET GEBRUIK 1. Zet de spanning uit bij de wandcontactdoos en koppel de acculader los van de grasmaaier (K). 2. Verwijder de veiligheidsblokkering. (L) Voorkom dat de accu van de grasmaaimachine een diep niveau van ontlading bereikt, d.w.z. bijna volledig leeg raakt. Door de accu volgens deze instructies te laden kan een maximale levensduur van de accu worden verwacht. Gebruik alleen de acculader die bij dit product wordt geleverd. Gebruik de acculader niet voor andere doeleinden. De maaihoogte instellen 1. Stel de gewenste maaihoogte in met behulp van de hendel aan de linkerkant van de grasmaaier (M). Uw grasmaaier starten 1. Controleer of de veiligheidsblokkering op zijn plaats zit voordat u de machine start. 2. De duwboom enigszins omlaag brengen om de voorkant van de grasmaaier op te lichten waardoor het risico op beschadiging van het gazon bij het starten wordt verminderd. De schakeldoos is voorzien van een vergrendelingsknop (N1) waarmee wordt voorkomen dat de machine per ongeluk gestart wordt. 3. Houd de grendelknop (N) op de schakeldoos Starten en stoppen Automatische spanningsonderbreking ingedrukt en duw één van de start/stop-hendels tegen het bovenstuk van de duwboom (P). 4. Blijf de start/stop-hendel tegen de duwboom gedrukt houden en laat de grendelknop los (Q). 5. De grasmaaier op het gras laten zakken en beginnen te maaien. OPMERKING Er zijn twee start/stop-hendels op de duwboom. Elk van de twee hendels kan gebruikt worden om de machine te starten. Uw grasmaaier stoppen 1. Laat de start/stop-hendel los.lever. Deze grasmaaier is voorzien van een spanningsonderbrekingsschakelaar (R). Wanneer de motor stopt, laat u de start/stop-hendel los. Wacht 20 seconden en druk vervolgens de reset-toets van de spanningsonderbreker in. Indien uw grasmaaier voortdurend stilvalt zonder dat de motor te zwaar wordt belast, raadpleegt u het dichtstbijzijnde onderhoudsbedrijf. OPMERKING: Het instellen van een hogere maaihoogte helpt voorkomen dat de motor overbelast raakt. NEDERLANDS - 3

7 Gras maaien 1. Begin het gazon altijd vanaf de buitenrand te maaien en maai in stroken telkens in tegengestelde richting (S). 2. Maai het gras in het maaiseizoen tweemaal per week. Het is niet goed voor het gras als er in één keer meer dan eenderde van de lengte wordt afgesneden. Dit kan tevens leiden tot een verslechtering van het verzamelen van het gras. Let op: Zorg dat u de maaier niet overbelast. Als u lang, dik gras maait, kunt u overbelasting van de motor verminderen en risico op beschadiging van uw machine vermijden door de maaihoogte in te stellen op de hoogste stand - zie maaihoogte. T1 - Mes T2 - Mesbout T3 - Mesadapter Het mes verwijderen 1. Houd het mes stevig vast en gebruik de moersleutel om de mesbout tegen de richting van de klok los te draaien (T). 2. Verwijder de mesbout en het mes.(t) 3. Controleer op schade en maak schoon indien nodig. Het mes aanbrengen 1. Controleer of de mesadapter op de juiste wijze is gemonteerd. (T) 2. Monteer het mes op de mesadapter, zodat de scherpe randen van het mes van de mesadapter weg gericht zijn. 3. Plaats de mesbout terug en schroef deze vast door mes en mesadapter. 4. Houd het mes stevig vast en zet de mesbout goed Reiniging (U, V, W en X) 1. Met een borstel het gras van onder het dek verwijderen. 2. Met een zachte borstel gemaaid gras van alle luchtinlaten, de uitwerptrechter en de grasopvangbak verwijderen. 3. Wrijf de bovenkant van uw grasmaaier schoon met een droge doek. Aan het einde van het maaiseizoen 1. Vervang mes, bouten, moeren of schroeven, indien nodig. 2. Maak uw grasmaaier grondig schoon. Uw grasmaaier opbergen 1. Verwijder de veiligheidsblokkering voordat u de machine opbergt. 2. Berg uw maaimachine nooit direct na gebruik op. 3. Wacht altijd tot de motor voldoende is afgekoeld om potentieel brandgevaar te vermijden. 4. Laat de maaimachine opladen. 5. Berg de machine op een koele, droge plaats op waar de maaier niet kan worden beschadigd. NEDERLANDS - 4 Snijmechanisme Onderhoud en reiniging vast met de bijgeleverde steeksleutel. Draai de bout niet te strak vast. 5. Geen langere moersleutel gebruiken. WAARSCHUWING! Voorafgaand aan reiniging, onderhoud of reparatie van de grasmaaimachine ALTIJD de beveiligingssleutel verwijderen om te voorkomen dat de machine per ongeluk start. Wees altijd uiterst voorzichtig met het mes - de scherpe randen kunnen letsel veroorzaken. DRAAG HANDSCHOENEN Ongeacht de conditie, dient het metalen mes na 50 gebruiksuren - of 2 jaar, afhankelijk van welke u het eerste bereikt - te worden vervangen. Als het mes is gebarsten of beschadigd, dient dit te worden vervangen door een nieuw snijblad. De bouten van het snijblad mogen niet worden gebruikt als de isolerende kop is beschadigd, gebarsten of afwezig is. De accu vervangen 1. Raadpleeg een erkend plaatselijk onderhoudsbedrijf wanneer de accu vervangen moet worden. 2. Verander niets aan de bedrading of de verbindingen. 3. De accu s zijn afgedichte loodaccu s die een bijtend zuur bevatten. Als u accuzuur in uw ogen krijgt, uw ogen onmiddellijk met een ruime hoeveelheid water spoelen en een arts raadplegen. Als u accuzuur op uw huid krijgt, dit onmiddellijk met een ruime hoeveelheid water afwassen en de ogen tegen spetters beschermen. BELANGRIJK Het is zeer belangrijk uw grasmaaier schoon te houden. Als er gemaaid gras in de luchtinlaten of onder het dek blijft zitten kan dit een brandgevaar vormen. Maak uw grasmaaier nooit schoon met water. Maak uw grasmaaier nooit schoon met chemische producten, zoals petroleum, of oplosmiddelen - sommige van die producten kunnen belangrijke kunststof onderdelen beschadigen. Informatie Met Betrekking Tot Het Milieu De producten van Electrolux Outdoor Products worden geproduceerd volgens EMS (ISO 14001), waarbij, waar dit uitvoerbaar is, gebruik wordt gemaakt van componenten die zijn geproduceerd op de meest milieuvriendelijke manier volgens de werkijzen van het bedrijf en met de mogelijkheid om aan het einde van de levensduur van het product gerecycled te worden. De verpakking kan gerecycled worden en plasic componenten zijn van een label voorzien (voor zover dat mogelijk was) voor recycling op categorie. Milieubewuste overwegingen dienen mee te spelen bij het weggooien van een product aan het einde van de levensduur. Indien nodig, kunt u kontakt opnemen met de gemeentelijke autoriteit voor informatie over de verwerking. VERWERKING VAN ACCU S De accu dient naar een erkend onderhoudsbedrijf of naar uw plaatselijke recyclingstation te worden gebracht. Gooi lege accu s NIET weg bij het huishoudelijk afval. Gooi een accu NIET weg in water. Loodzwavelzuuraccu s kunnen schadelijk zijn voor het milieu en dienen te worden verwerkt via de erkende recyclingfaciliteit in overeenstemming met de Europese regelgeving. NIET verbranden.

8 Aanwijzingen voor het traceren van fouten Grasmaaier start niet 1. Is de juiste startprocedure gevolgd? Zie De grasmaaimachine starten. 2. Zit de veiligheidsblokkering op de juiste plaats? 3. Is de accu leeg? - Laad de accu op - zie Accu opladen. 4. Is de zekering van de veiligheidsblokkering gesprongen? Vervang deze door een nieuwe. 5. Is de spanningsonderbreking geactiveerd? Zie Automatische spanningsonderbreking. Als de grasmaaier niet wil starten, verwijdert u de veiligheidsblokkering. Raadpleeg een erkend plaatselijk onderhoudsbedrijf. Slechte grasvergaring 1. Reinig de buitenkant van de luchtinlaatopeningen, de afvoertrechter en de onderkant van het basisframe. 2. Verhoog de maaihoogte - Zie maaihoogte bijstellen. Indien de slechte grasvergaring voortduurt, verwijdert u de veiligheidsblokkering. Raadpleeg een erkend plaatselijk onderhoudsbedrijf. Te veel trilling 1. Is het snijmes op de juiste wijze gemonteerd? 2. Indien het mes beschadigd of versleten is, dit vervangen door een nieuw mes. Indien de trilling voortduurt, verwijdert u onmiddellyk de veiligheidsblokkering. Raadpleeg een erkend plaatselijk onderhoudsbedrijf. Grasmaaier wordt te zwaar om te duwen 1. Bij lang gras of een oneffen ondergrond dient de maaihoogte te worden ingesteld op een hogere stand. Zie maaihoogte bijstellen. 2. Controleer of de wielen vrij kunnen draaien. Indien het probleem voortduurt, verwijdert u de veiligheidsblokkering. Raadpleeg een erkend plaatselijk onderhoudsbedrijf. Niet voldoende vermogen, oververhitting of spanningsonderbreking 1. Is de accu leeg? - Laad de accu op - Zie Accu opladen. 2. Verwijder grasresten en vuil rond de motor, luchtinlaatopeningen en van de onderkant van het dek, inclusief afvoertrechk. 3. Verhoog de maaistand - Zie maaihoogte bijstellen. Indien de grasmaaier nog steeds niet voldoende vermogen heeft, oververhit raakt of als de spanning wordt onderbroken, verwijdert u de veiligheidsblokkering. Raadpleeg een erkend plaatselijk onderhoudsbedrijf. Onvoldoende maaijtijd 1. Is de accu volledig opgeladen? - Zie Accu opladen. 2. Verhoog de maaihoogte - Zie maaihoogte bijstellen. 3. Accu dient te worden vervangen - Zie Accu vervangen. Indien het probleem voortduurt, verwijdert u de veiligheidsblokkering. Raadpleeg een erkend plaatselijk onderhoudsbedrijf. Aanbevelingen voor onderhoud Uw product bevat een zilver en zwart label waarop de productklasse wordt aangegeven. U wordt ten zeerste aangeraden uw product ten minste elke twaalf maanden een service-beurt te geven, vaker indien het beroepshalve veelvuldig wordt gebruikt. Garantie en garantiebeleid Als enig onderdeel binnen twee jaar na aankoop van het product fabricagefouten vertoont, zal Electrolux Outdoor Products dit via een door haar erkend servicecentrum geheel kosteloos repareren of vervangen, mits: (a) de fout direct via de erkende reparateur is gemeld; (b) de klant een bewijs van aankoop heeft overhandigd; (c) het defect niet is veroorzaakt door fout gebruik, verwaarlozing of foute afstelling door de gebruiker; (d) het defect niet het gevolg is van normale slijtage door gebruik; (e) de machine niet is onderhouden of gerepareerd, uit elkaar gehaald of gemodificeerd door een persoon die hiervoor niet uitdrukkelijk is gemachtigd door Electrolux Outdoor Products; (f) de machine niet is verhuurd; (g) de machine in het bezit is van de oorspronkelijke eigenaar; (h) de machine niet is gebruikt buiten het land waarvoor hij oorspronkelijk is gespecificeerd; (i) de machine niet voor commerciële doeleinden is gebruikt. * Deze garantie is een aanvulling op uw wettelijk geldende rechten als consument, en tasten uw rechten op geen enkele wijze aan. Defecten die het gevolg zijn van de hieronder genoemde oorzaken vallen niet onder de garantie, en het is dan ook uiterst belangrijk dat u de instructies in de handleiding goed doorleest en het gebruik en onderhoud van de machine begrijpt. Defecten die niet onder de garantie vallen: * Vervanging van versleten of beschadigd mes * Defecten die het gevolg zijn van het niet melden van een fout. * Defecten die het gevolg zijn van een schok/stoot. * Defecten die het gevolg zijn van gebruik dat afwijkt van de instructies en aanbevelingen in de handleiding. * Machines die gebruikt zijn voor verhuur vallen niet onder de garantie. * De volgende onderdelen zijn onderhevig aan slijtage en hun levensduur is afhankelijk van regelmatig onderhoud en vallen daarom gewoonlijk niet onder een garantieclaim: messen. * Voorzichtig! Electrolux Outdoor Products aanvaardt geen aansprakelijkheid onder de garantie voor defecten die geheel of gedeeltelijk, direct of indirect, het gevolg zijn van het monteren van vervangingsonderdelen of aanvullende onderdelen die niet zijn gemaakt noch zijn goedgekeurd door Electrolux Outdoor Products, of indien de machine op welke wijze dan ook is gemodificeerd. NEDERLANDS - 5

9 BELGIQUE/BELGIË ČESKÁ REPUBLIKA DANMARK DEUTSCHLAND ESTONIA FRANCE FINLAND SUOMI ITALIA IRELAND MAGYARORSZÁG NORGE NEDERLAND ÖSTERREICH POLSKA SLOVENIJA SLOVENSKA SCHWEIZ/SUISSE/SUIZZERA SVERIGE UNITED KINGDOM Flymo Belgique/België Tel: , Fax: Electrolux, spol. s.r.o., oz Electrolux Outdoor Products, Dobronická 635, Praha 4 Tel: 02/ , Info-linka: 0800/ Internet: Electrolux Outdoor Products, Flymo/Partner A/S, Lundtoftegårdsvej 93A, DK 2800 Kgs.Lyngby Tel: , Flymo Deutschland Tel: , Fax: Electrolux Estonia Ltd (Electrolux Eesti AS) Tel: (372) Flymo France SNC Tel , Fax Flymo Finland Suomi Tel: , Fax: McCulloch Italiana s.r.l. - Via Como 72, Valmadrera (LECCO) - ITALIA Tel: , Fax: Flymo Ireland Tel: , Fax: Electrolux Lehel Kft Tel: Flymo/Partner, div. av Electrolux Motor a.s. Tel: Flymo Nederland Tel: , Fax: HUSQVARNA Zentralwerkstätte, Industriezeile 36, 4020 LINZ, Tel: , Fax: Electrolux Poland Sp. z.o.o. Husqvarna, Warszawa Myslowicka 10/2 Tel:- (22) SKANTEH d.o.o. Tel:- (061) , Fax:-(061) Electrolux Slovakia s.r.o., Borova Sihot 211, Lipt. Hradok Tel: , Fax: , Flymo Schweiz/Suisse/Suizzera Tel / , Fax / Electrolux Outdoor Products, Sverige Tel: , Fax: Electrolux Outdoor Products United Kingdom Tel: , Fax:

10 Electrolux Outdoor Products Aycliffe Industrial Park NEWTON AYCLIFFE Co.Durham DL5 6UP ENGLAND Telephone - (00) Fax - (00) UK Telephone Fax Our policy of continuous improvement means that the specification of products may be altered from time to time without prior notice. Electrolux Outdoor Products manufacture products for a number of well known brands under various registered patents, designs and trademarks in several countries. Electrolux Outdoor Products Ltd. Registered Office, Electrolux Works, Oakley Road, Luton LU4 9QQ Registered number England The Electrolux Group is the world s largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor use. More than 55 million Electrolux Group products (such as refrigerators, cookers, washing machines, vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year to a value of approx. USD 14 billion in more than 150 countries around the world

Hoofdstuk 9 Onderhoud en opslag

Hoofdstuk 9 Onderhoud en opslag Onderhoud en opslag Hoofdstuk 9 Onderhoud en opslag 9.1 Onderhoud van het maaidek Robomow is een functionele mulch maaier. Daarom kunnen zich grasresten ophopen onder het maaidek, vooral bij het maaien

Nadere informatie

DEUTSCH. Silent 40 Batt

DEUTSCH. Silent 40 Batt DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 NL NEDERLANDS SYMBOLEN Op de

Nadere informatie

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 LADYBIRD 45 EL 45S EL 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 1 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503804/0

Nadere informatie

ELECTRIC WHEELED ROTAR

ELECTRIC WHEELED ROTAR ELECTRIC WHEELED ROTAR ARY Y LAWNMOWER ELEKTRISCHER SICHELMÄHER MIT RÄDERN TONDEUSE ELECTRIQUE POUSSEE ELEKTRISCHE ROTERENDE GRASMAAIMACHINE OP WIELEN ELEKTRISK, HJULGÅENDE ROTORKLIPPER SÄHKÖKÄYTTÖINEN

Nadere informatie

c BELANGRIJK c Denk erom de automatische berichtgever voor het vervangen van de messen weer terug te stellen na elke vervanging van de messen.

c BELANGRIJK c Denk erom de automatische berichtgever voor het vervangen van de messen weer terug te stellen na elke vervanging van de messen. Hoofdstuk 10 Onderhoud en opslag Onderhoud en opslag 10.1 Aanbevolen onderhoudsschema Onderhoud Interval Onderhoudsprocedure Elk gebruik Controleer en verwijder indien nodig grassnippers en vuil van het

Nadere informatie

8. Onderhoud 8. ONDERHOUD. 8.1 Winteropslag. Robotmaaier

8. Onderhoud 8. ONDERHOUD. 8.1 Winteropslag. Robotmaaier 8. Onderhoud Controleer en maak de Husqvarna-robotmaaier regelmatig schoon en vervang eventuele versleten onderdelen voor een betere betrouwbaarheid en een langere levensduur. Zie voor meer informatie

Nadere informatie

Powerpack. gebruikshandleiding

Powerpack. gebruikshandleiding Powerpack gebruikshandleiding 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding De RMA powerpack is een hulpmiddel voor de begeleiding. Het vergemakkelijkt het duwen van een rolstoel gebruiker. De hulpmotor is niet ontworpen

Nadere informatie

INLEIDING VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN SYMBOLEN. De symbolen in deze gebruiksaanwijzing. Symbolen op het apparaat

INLEIDING VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN SYMBOLEN. De symbolen in deze gebruiksaanwijzing. Symbolen op het apparaat INLEIDING Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld voor Rapid 100E. Lees ze eerst grondig door alvorens u het apparaat in gebruik neemt. Deze gebruiksaanwijzing bevat de veiligheidsvoorschriften, de voorschriften

Nadere informatie

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 S SVENSKA 1 2 3 4 5 7 A B 6 SVENSKA 8 9 X Z S Y W V 10 NEDERLANDS NL SYMBOLEN Op de machine ziet u de volgende symbolen om u eraan te herinneren dat voorzichtigheid en

Nadere informatie

DEUTSCH. Multiclip

DEUTSCH. Multiclip DEUTSCH D Multiclip 8211-0229-07 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2 SVENSKA S 9. 10. 3 NEDERLANDS NL SYMBOLEN De volgende symbolen staan op de machine om u eraan te herinneren dat voorzichtigheid en

Nadere informatie

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL Elektrische Infrarood Verwarming Model 93485 Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL 1 Algemene veiligheidsinstructies LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING Alvorens de radiateur in bedrijf te nemen, moet u deze gebruiks

Nadere informatie

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K /2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K /2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212420/2 2008-2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Inleiding Met de Nokia Extra Power DC-11/ DC-11K (hierna DC-11 genoemd) kunt u de batterijen van twee compatibele

Nadere informatie

Staafmixer. Gebruikershandleiding HBS6702W NL 01M

Staafmixer. Gebruikershandleiding HBS6702W NL 01M Staafmixer Gebruikershandleiding HBS6702W NL 01M-8834363200-1617-01 Lees eerst deze gebruikershandleiding! Beste klanten, Wij danken u dat u een product van Beko heeft gekozen. We hopen dat u de beste

Nadere informatie

Byzoo Sous Vide Hippo

Byzoo Sous Vide Hippo Byzoo Sous Vide Hippo handleiding 220-240V, 50Hz 800W BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK EN BEWAAR VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE 1 Lees alle instructies zorgvuldig voor

Nadere informatie

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605. Gebruiksaanwijzing

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605 NL Gebruiksaanwijzing HP8605 a b c d e f g h i j 10 sec. Nederlands 1 Gefeliciteerd Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips!

Nadere informatie

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Gebruiksaanwijzing

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696 Gebruiksaanwijzing o n a m b l k c j d e i f g h p q r 3 4 16mm 22mm 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. Nederlands Gefeliciteerd met

Nadere informatie

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Nadere informatie

28V Laadapparaat voor robotgazonmaaier NL

28V Laadapparaat voor robotgazonmaaier NL WA3744 1 2 a b A B C 1. Netstroomadapter 2. Aansluiting Niet alle afgebeelde of beschreven toebehoren worden standaard meegeleverd. Wij adviseren u alle accessoires te kopen in de winkel waar u het gereedschap

Nadere informatie

Printed: 07.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5071466 / 000 / 00

Printed: 07.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5071466 / 000 / 00 OORSPRONKELIJKE GEBRUIKSAANWIJZING DD-ST-150/160-CCS Kruisrails Lees de handleiding beslist voordat u de machine de eerste keer gebruikt. Bewaar deze handleiding altijd bij het apparaat. Geef het apparaat

Nadere informatie

RIO. Rio Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série Rio Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar Rio Manual de operación (6)

RIO. Rio Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série Rio Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar Rio Manual de operación (6) RIO 150718 GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA Rio Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série Rio Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar Rio Manual de operación

Nadere informatie

Automatische WC-bril Gebruiksaanwijzingen

Automatische WC-bril Gebruiksaanwijzingen Automatische WC-bril Gebruiksaanwijzingen Beschrijving van het product 1. Voorste sensor 2. Batterij 3. Klep 4. Sensor aanwezigheid gebruiker 5. Bewegingssensor 6. Bril 7. Laadingang 8. Wieltje om het

Nadere informatie

Styler. Register your product and get support at HP4681/00. Gebruiksaanwijzing

Styler.  Register your product and get support at HP4681/00. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Styler HP4681/00 NL Gebruiksaanwijzing a h g b c f e d Nederlands Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product

Nadere informatie

Bandenwisselaar handbediend

Bandenwisselaar handbediend 9706552 Bandenwisselaar handbediend Gebruikershandleiding 1 Bewaar deze handleiding op een veilige plek! U wordt verwezen naar deze handeling voor de montage-instructies, operationele procedures, veiligheidsinformatie

Nadere informatie

Gebruikersinstructies LED display, accu en lader voor handbikes uitgevoerd met elektrische ondersteuning

Gebruikersinstructies LED display, accu en lader voor handbikes uitgevoerd met elektrische ondersteuning Gebruikersinstructies Led Display, accu en lader V2.4 Double Performance BV Antwerpseweg 13/1 2803 PB Gouda Tel: 0182-573833 Gebruikersinstructies LED display, accu en lader voor handbikes uitgevoerd met

Nadere informatie

Accu en oplader instructies: Eigen bedrijfsgegevens

Accu en oplader instructies: Eigen bedrijfsgegevens Accu en oplader instructies: Eigen bedrijfsgegevens 1. Als u de accu helemaal leeg hebt gereden, zorg er dan voor dat u uw accu kort hierna weer aan de lader zet (binnen enkele uren). 2. Laat de accu nooit

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Puch Radius, State of the Art, Boogy BMS

Gebruikershandleiding Puch Radius, State of the Art, Boogy BMS Gebruikershandleiding Puch Radius, State of the Art, Boogy BMS Gefeliciteerd! U heeft gekozen voor een fiets met elektrische ondersteuning, de E-bike. Uw E-bike zal u door zijn elektrische ondersteuning

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES (A.U.B. BEWAREN).

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES (A.U.B. BEWAREN). Batterijoplader BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES (A.U.B. BEWAREN). LEES AANDACHTIG DE VOLGENDE INSTRUCTIES DOOR OM HET RISICO VAN BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VERMINDEREN. Handleiding Art. -Nr:201604

Nadere informatie

Mode d emploi Instructions for use Gebrauchsanweisung Gebruiksaanwijzing Istruzioni per l uso Modo de empleo Instruçóes de utilizaçào Brugsanvisning

Mode d emploi Instructions for use Gebrauchsanweisung Gebruiksaanwijzing Istruzioni per l uso Modo de empleo Instruçóes de utilizaçào Brugsanvisning Mode d emploi Instructions for use Gebrauchsanweisung Gebruiksaanwijzing Istruzioni per l uso Modo de empleo Instruçóes de utilizaçào Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Руководство

Nadere informatie

HANDLEIDING LEKTRA draadloze stofzuiger op batterijen Type ZKOX0219 (K940CBX)

HANDLEIDING LEKTRA draadloze stofzuiger op batterijen Type ZKOX0219 (K940CBX) Geïmporteerd door: Zwembad BVBA Industrieweg 9 3190 Boortmeerbeek België www.harmopool.eu HANDLEIDING LEKTRA draadloze stofzuiger op batterijen Type ZKOX0219 (K940CBX) Inhoudsopgave Veiligheidsinstructies...

Nadere informatie

Straightener HP8331. Register your product and get support at NL Gebruiksaanwijzing

Straightener HP8331. Register your product and get support at  NL Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8331 NL Gebruiksaanwijzing Nederlands Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op www.philips.com/welcome

Nadere informatie

Hairdryer. Register your product and get support at. HP4935/00. Gebruiksaanwijzing

Hairdryer. Register your product and get support at.  HP4935/00. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4935/00 Gebruiksaanwijzing Nederlands Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op www.philips.com/welcome

Nadere informatie

Papiervernietiger X10 CD

Papiervernietiger X10 CD Papiervernietiger X10 CD met aparte snij-eenheid voor cd's/dvd's en creditcards Handleiding 91608 Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor het versnipperen/vernietigen van een maximum van 10 (niet-geniete)

Nadere informatie

Inleiding.. 3. Productoverzicht.4. Belangrijke aanwijzingen voor uw veiligheid 5. Bewaar deze gebruiksaanwijzing.5

Inleiding.. 3. Productoverzicht.4. Belangrijke aanwijzingen voor uw veiligheid 5. Bewaar deze gebruiksaanwijzing.5 GEBRUIKSAANWIJZING Inhoudsopgave: Inleiding.. 3 Productoverzicht.4 Belangrijke aanwijzingen voor uw veiligheid 5 Bewaar deze gebruiksaanwijzing.5 Hoe creëer ik verschillende haarstijlen 7 2 Inleiding:

Nadere informatie

KITCHEN SCALES KW Product code

KITCHEN SCALES KW Product code KITCHEN SCALES KW 5040 Product code 1805302 2 C A B D E 3 NEDERLANDS 14-17 4 VEILIGHEID EN INSTELLING Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u dit apparaat gebruikt! Volg alle veiligheidsinstructies

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Staafmixer. Lees deze instructies zorgvuldig door en bewaar ze voor toekomstig gebruik.

Gebruiksaanwijzing. Staafmixer. Lees deze instructies zorgvuldig door en bewaar ze voor toekomstig gebruik. Gebruiksaanwijzing Staafmixer SB9126 NL Lees deze instructies zorgvuldig door en bewaar ze voor toekomstig gebruik. Belangrijke veiligheidsinstructies Deze staafmixer is ontwikkeld om aan de hoogste kwaliteitseisen,

Nadere informatie

Hair Styler HP8650 HP8651. Register your product and get support at NL Gebruiksaanwijzing

Hair Styler HP8650 HP8651. Register your product and get support at  NL Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hair Styler HP8650 HP8651 NL Gebruiksaanwijzing Nederlands Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op

Nadere informatie

Hairdryer. www.philips.com/welcome. Register your product and get support at HP8183 HP8182 HP8181 HP8180. Gebruiksaanwijzing

Hairdryer. www.philips.com/welcome. Register your product and get support at HP8183 HP8182 HP8181 HP8180. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8183 HP8182 HP8181 HP8180 NL Gebruiksaanwijzing Nederlands Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Veiligheid bij het gebruik van elektriciteit. Phaser 7750-kleurenlaserprinter

Gebruikersveiligheid. Veiligheid bij het gebruik van elektriciteit. Phaser 7750-kleurenlaserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

Downloaded from www.vandenborre.be Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Gebruiksaanwijzing

Downloaded from www.vandenborre.be Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 NL Gebruiksaanwijzing a b c d e f g h c d i j k Downloaded from www.vandenborre.be C 3 Downloaded from www.vandenborre.be

Nadere informatie

Straightener. Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8297. Gebruiksaanwijzing

Straightener. Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8297. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8297 NL Gebruiksaanwijzing a b cd e g f h i Nederlands Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw

Nadere informatie

STIGA PARK 121 M

STIGA PARK 121 M STIGA PARK 121 M 8211-3011-09 1. Park -1993 5a. D 5b. 2. Park -1993 6a. Park -1999 6b. Park 2000- F G H 3. Park -1993 7. I I 4. Park -1993 8. 2 J 9. 13. 10. 14. Z X Y W V 11. 15. Denna produkt, eller delar

Nadere informatie

PURE WHITE MR. BLUE JUICY LIME HOT ORANGE THINK PINK

PURE WHITE MR. BLUE JUICY LIME HOT ORANGE THINK PINK PL Instrukcja obsługi DE Bedienungsanleitung EN User's manual NL Gebruiksaanwijzing PURE WHITE MR. BLUE JUICY LIME HOT ORANGE THINK PINK NL GEBRUIKSAANWIJZING DE COTTIEN NICK>

Nadere informatie

Montagehandleiding Screens screenstotaalshop.nl 1. Instructie plaatsen screen. 1.1 Aftekenen montage gaten

Montagehandleiding Screens screenstotaalshop.nl 1. Instructie plaatsen screen. 1.1 Aftekenen montage gaten Montagehandleiding Screens screenstotaalshop.nl 1. Instructie plaatsen screen Neem het screen uit de verpakking. Om beschadiging van het screen te voorkomen raden wij u aan hierbij geen mes te gebruiken.

Nadere informatie

Straightener. Register your product and get support at HP8355. Gebruiksaanwijzing

Straightener.  Register your product and get support at HP8355. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8355 NL Gebruiksaanwijzing SONIC SONIC Nederlands Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product

Nadere informatie

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Hairdryer HP8260. NL Gebruiksaanwijzing

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Hairdryer HP8260. NL Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8260 NL Gebruiksaanwijzing Nederlands 1 Inleiding Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING TEGELZAAGMACHINE DYNAMIC 680

GEBRUIKSAANWIJZING TEGELZAAGMACHINE DYNAMIC 680 GEBRUIKSAANWIJZING TEGELZAAGMACHINE DYNAMIC 680 Inhoudsopgave VEILIGHEIDSINSTRUCTIES 3 WAARSCHUWINGEN 4 VEILIGHEIDS RICHTLIJNEN / ALGEMEEN 6 INSTALLATIE EN MONTAGE 7 ZAGEN 8 ONDERHOUD 9 ONDERDELENTEKENING

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING HET BESTELLEN VAN ONDERDELEN DIE VERVANGEN MOETEN WORDEN VRAGEN? WAARSCHUWING Lees alle instructies en voorzorgsmaatregelen

GEBRUIKSAANWIJZING HET BESTELLEN VAN ONDERDELEN DIE VERVANGEN MOETEN WORDEN VRAGEN? WAARSCHUWING Lees alle instructies en voorzorgsmaatregelen HET BESTELLEN VAN ONDERDELEN DIE VERVANGEN MOETEN WORDEN Om vervang onderdelen voor uw loopband te bestellen, neem dan a.u.b. contact op met de winkel waar u dit apparaat hebt gekocht. Zorg ervoor dat

Nadere informatie

Straightener HP8333. Register your product and get support at NL Gebruiksaanwijzing

Straightener HP8333. Register your product and get support at  NL Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8333 NL Gebruiksaanwijzing e f d c b a Nederlands Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product

Nadere informatie

8. Onderhoud 8. ONDERHOUD. 8.1 Accu

8. Onderhoud 8. ONDERHOUD. 8.1 Accu 8. Onderhoud Voor een betere bedrijfszekerheid en hogere levensduur, moet u Husqvarna Automower regelmatig controleren en schoonmaken en indien nodig versleten onderdelen vervangen. Voor meer informatie

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Peugeot CE22, CE33, CE141, CE132, CE122, CE151, CE101, CE111

Gebruikershandleiding Peugeot CE22, CE33, CE141, CE132, CE122, CE151, CE101, CE111 Gebruikershandleiding Peugeot CE22, CE33, CE141, CE132, CE122, CE151, CE101, CE111 Gefeliciteerd! U heeft gekozen voor een fiets met elektische ondersteuning, de E-bike. Uw E-bike zal u meer mogelijkheden

Nadere informatie

COFFEE MAKER KM 5040

COFFEE MAKER KM 5040 COFFEE MAKER KM 5040 NL C D E F G H I J K L M N A B F O 3 NEDERLANDS 29-32 4 VEILIGHEID EN INSTELLING Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u dit apparaat gebruikt! Volg alle veiligheidsinstructies

Nadere informatie

Bij het gebruik van elektrische apparaten, moeten de basis voorzorgsmaatregelen altijd opgevolgd worden inclusief de volgende:

Bij het gebruik van elektrische apparaten, moeten de basis voorzorgsmaatregelen altijd opgevolgd worden inclusief de volgende: A. Cover BYZOO WHOLE SLOW JUICER ZEBRA HANDLEIDING Gebruiksaanwijzing B. Page 1 BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN Bij het gebruik van elektrische apparaten, moeten de basis voorzorgsmaatregelen altijd opgevolgd

Nadere informatie

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Bij gebruik van dit gereedschap dienen veiligheidsvoorschriften in acht genomen te worden om het risico op brand, elektrische schok en verwondingen te voorkomen. Lees de volgende

Nadere informatie

X ATTENTIE: de borstel draait nog na, nadat de stekker uit het stopcontact is getrokken.

X ATTENTIE: de borstel draait nog na, nadat de stekker uit het stopcontact is getrokken. X ATTENTIE: de borstel draait nog na, nadat de stekker uit het stopcontact is getrokken. X Gebruik het borsteltype, dat door de fabrikant wordt aanbevolen. Voordat u onderhoud aan het apparaat uitvoert

Nadere informatie

BRAUN 360. Gebruiksaanwijzing

BRAUN 360. Gebruiksaanwijzing BRAUN 360 Gebruiksaanwijzing 370 360 Series 3 on off low replace 16 m onths 370 Type 5774 Type 5779 Braun Infolines Deutsch 6 English 10 Français 14 Español 19 Português 24 Italiano 29 Nederlands 33 Dansk

Nadere informatie

STIGA VILLA 92 M 107 M

STIGA VILLA 92 M 107 M STIGA VILLA 92 M 107 M 8211-3037-03 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R Z X Y 11. 12. W V 3 NEDERLANDS NL SYMBOLEN Op de machine ziet u de volgende symbolen om u eraan te herinneren

Nadere informatie

Handleiding Gebruiker Aandrijving Quattrocycle

Handleiding Gebruiker Aandrijving Quattrocycle Handleiding Gebruiker Aandrijving Quattrocycle NL N.B.: Lees deze handleiding aandachtig door voordat u het voertuig in gebruik neemt. Bewaar deze handleiding zorgvuldig. Inhoudsopgave GEBRUIK VOLGENS

Nadere informatie

Mixer Gebruikershandleiding

Mixer Gebruikershandleiding Mixer Gebruikershandleiding HMM6420W NL 01M-8832853200-1617-01 Lees eerst deze gebruikershandleiding! Beste klanten, Wij danken u dat u een product van Beko heeft gekozen. We hopen dat u de beste resultaten

Nadere informatie

Hairdryer. www.philips.com/welcome. Register your product and get support at HP8251 HP8250. Gebruiksaanwijzing

Hairdryer. www.philips.com/welcome. Register your product and get support at HP8251 HP8250. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8251 HP8250 NL Gebruiksaanwijzing b a c j d e f i h g Nederlands Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer

Nadere informatie

EW3590/3591/3592 Bluetooth hoofdtelefoon met microfoon

EW3590/3591/3592 Bluetooth hoofdtelefoon met microfoon EW3590/3591/3592 Bluetooth hoofdtelefoon met microfoon 2 NEDERLANDS EW3590/3591/3592 Bluetooth hoofdtelefoon met microfoon Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Inhoud van de verpakking... 2 2.0 Aansluiten...

Nadere informatie

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8698. Gebruiksaanwijzing

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8698. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8698 Gebruiksaanwijzing o n m a b p q l k c d r j i e Salon s f g h t u 24 v 3 4 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7 Nederlands Gefeliciteerd met

Nadere informatie

STIGA VILLA 85 M

STIGA VILLA 85 M STIGA VILLA 85 M 8211-3039-01 1. 2. A B 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2 R L 9. 10. Z X V W Y 11. 3 NL NEDERLANDS SYMBOLEN Op de machine ziet u de volgende symbolen om u eraan te herinneren dat voorzichtigheid en oplettendheid

Nadere informatie

Montage-instructie. Rolpoort. RV55 - RV77 - Vision Door

Montage-instructie. Rolpoort. RV55 - RV77 - Vision Door Montage-instructie Rolpoort RV55 - RV77 - Vision Door Inhoud verpakking 1 1. pantser 2. kap met as 3. geleiders 4. ophangveren 5. afdekdopjes 6. bediening a. elektrisch: schakelaar + stekker b. afstandbediend:

Nadere informatie

Nederlands 3 English 7 Français 11 Deutsch 15 Español 19 Italiano 23

Nederlands 3 English 7 Français 11 Deutsch 15 Español 19 Italiano 23 Nederlands 3 English 7 Français 11 Deutsch 15 Español 19 Italiano 23 Svenska 27 Dansk 30 Norsk 33 Suomi 36 Português 39 Ελληνικά 43 عربية 50 282893 Princess Mini Cooler White 282895 Princess Mini Cooler

Nadere informatie

Straightener. Register your product and get support at HP8361/00. Gebruiksaanwijzing

Straightener.  Register your product and get support at HP8361/00. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8361/00 NL Gebruiksaanwijzing a b c d e + -- --- f g h i j k l Nederlands Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips!

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding 1 Aan de eigenaar Gefeliciteerd met de aankoop van uw Haswing elektrische buitenboordmotor. Een Haswing is een duurzaam kwaliteitsproduct, ontworpen om topprestaties te leveren. Bovendien

Nadere informatie

STIHL AK 10, 20, 30. Veiligheidsinstructies

STIHL AK 10, 20, 30. Veiligheidsinstructies { STIHL AK 10, 20, 30 Veiligheidsinstructies Nederlands Inhoudsopgave Vertaling van de originele handleiding 1 Veiligheidsinstructies................................ 1 1.1 Waarschuwingssymbolen...........................

Nadere informatie

Oplaadbare motorhakfrees. Art. Nr.:27326

Oplaadbare motorhakfrees. Art. Nr.:27326 Oplaadbare motorhakfrees Art. Nr.:27326 Waarschuwing: Lees deze handleiding aandachtig vooraleer het instrument te gebruiken en bewaar voor latere raadplegingen. ALGEMEEN AANZICHT 1. Ontgrendelingsknop

Nadere informatie

Elektrische fiets. Handleiding

Elektrische fiets. Handleiding Elektrische fiets Handleiding 6-7-2009 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave:...1 Display:...2 Openen van de Accubehuizing...3 Hoe de accu wordt opgeladen...3 U kunt de accu als volgt opladen:...3 Onderhoud van

Nadere informatie

Hakapparaat Gebruikershandleiding

Hakapparaat Gebruikershandleiding Hakapparaat Gebruikershandleiding CHG6400W NL 01M-8832813200-1617-01 Lees eerst deze gebruikershandleiding! Beste klanten, Wij danken u dat u een product van Beko heeft gekozen. We hopen dat u de beste

Nadere informatie

ATA-kabel. Opmerking: U kunt instructies op het internet vinden op http://www.apple.com/support/doityourself/.

ATA-kabel. Opmerking: U kunt instructies op het internet vinden op http://www.apple.com/support/doityourself/. Nederlands Instructies voor vervanging ATA-kabel AppleCare Volg de instructies in dit document nauwgezet. Als u dit niet doet, kan de apparatuur beschadigd raken en de garantie komen te vervallen. Opmerking:

Nadere informatie

INHOUD. CE Verklaring van Overeenstemming 8. 2

INHOUD. CE Verklaring van Overeenstemming 8.  2 INHOUD 1. Algemene veiligheid 3 2. Kenmerken 3 3. Beperkingen 3 4. Algemene informatie 3 5. Installatie 4 6. Werking 5 7. Elektrische specificaties 6 8. Rendement 6 9. Probleemoplossing 6 10. Onderdelenlijst

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING TEGELZAAGMACHINE TCM180

GEBRUIKSAANWIJZING TEGELZAAGMACHINE TCM180 GEBRUIKSAANWIJZING TEGELZAAGMACHINE TCM180 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE -------------------------------------------------------------------------------- VEILIGHEIDSINSTRUCTIES -----------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING EILAND AFZUIGKAPPEN

GEBRUIKSAANWIJZING EILAND AFZUIGKAPPEN GEBRUIKSAANWIJZING EILAND AFZUIGKAPPEN 2 GARANTIE Op het apparaat is 24 maanden garantie vanaf koopdatum. Uitgesloten van garantie zijn: verlichting, schade en gevolgschade ontstaan door een gebrekkig

Nadere informatie

Bee-Bot Oplaadbare, kindvriendelijk, programmeerbare vloerrobot

Bee-Bot Oplaadbare, kindvriendelijk, programmeerbare vloerrobot Bee-Bot Oplaadbare, kindvriendelijk, programmeerbare vloerrobot GEBRUIKERS- HANDLEIDING www.tts-shopping.com Bee-Bot is een bekroonde programmeerbare vloerrobot met een eenvoudige, kindvriendelijke lay-out,

Nadere informatie

Jolly jump trampoline. gebruiksaanwijzing

Jolly jump trampoline. gebruiksaanwijzing Jolly jump trampoline gebruiksaanwijzing INLEIDING Gefeliciteerd met de aankoop van jouw Jolly Jump trampoline! In deze gebruiksaanwijzing vind je alle informatie die je nodig hebt om nog jaren plezier

Nadere informatie

instructieboekje EUROM GS5000 Infraroodstraler op gas

instructieboekje EUROM GS5000 Infraroodstraler op gas instructieboekje EUROM GS5000 Infraroodstraler op gas 2 HARTELIJK DANK Hartelijk dank dat u voor de EUROM GS5000 kachel gekozen hebt. U hebt daarmee een goede keus gemaakt! Wij hopen dat hij tot uw volle

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 5500-laserprinter

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 5500-laserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

Handleiding Plextalk PTN1. Handleiding Daisyspeler Plextalk PTN1

Handleiding Plextalk PTN1. Handleiding Daisyspeler Plextalk PTN1 Handleiding Daisyspeler Plextalk PTN1 1 DAISYSPELER PLEXTALK PTN1 Korte inleiding: Wij hopen dat u plezier zult beleven aan het beluisteren van de digitale boeken. Dit document beschrijft de hoofdfuncties

Nadere informatie

NOSE AND EAR HAIR TRIMMER

NOSE AND EAR HAIR TRIMMER NOSE AND EAR HAIR TRIMMER MT 3910 NEDERLANDS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Straightener. Register your product and get support at HP8290/00. Gebruiksaanwijzing

Straightener. Register your product and get support at  HP8290/00. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8290/00 NL Gebruiksaanwijzing j k Nederlands Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op

Nadere informatie

L300 Plus-hulpmiddelen

L300 Plus-hulpmiddelen 6 L300 Plus-hulpmiddelen L300-elektroden en -elektrodehouders De L300-elektroden genereren de elektrische stimulatie die wordt gebruikt voor dorsiflexie van de voet. Er kunnen drie soorten elektroden worden

Nadere informatie

Handleiding LifeGuard

Handleiding LifeGuard Handleiding LifeGuard I Introductie De LifeGuard bestaat uit een basisstation en een armband, die gebruikt kunnen worden als alarm bij onderdompeling in water en bij verdwalen. Ga naar www.manual-guide.com

Nadere informatie

ASPI01 STOFZUIGER-BLAZER 800 W

ASPI01 STOFZUIGER-BLAZER 800 W ASPI01 STOFZUIGER-BLAZER 800 W Opbouw: A - Zuigopening B - Bevestigingspunt draagriem C - Aan/uit-knop D - Handgreep E - Bevestigingsclip F - Lange buis G - Aansluitstuk H - Filter I - Stofcompartiment

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Haardroger

Gebruiksaanwijzing. Haardroger Gebruiksaanwijzing Haardroger NL 8 1 7 6 2 3 4 5 2 NL Haardroger Aansluiting Dit apparaat mag alleen worden aangesloten op een volgens de wet geinstalleerd geaard stopcontact. Zorg ervoor dat de op het

Nadere informatie

Handleiding voor zonnescherm 3x2 M

Handleiding voor zonnescherm 3x2 M Artikelnummer: Modelnummer: OD210017 328.149CGY Handleiding voor zonnescherm 3x2 M Lees deze handleiding voor gebruik goed door. Gooi deze handleiding niet weg na de montage. Bewaar deze handleiding voor

Nadere informatie

Strip-Cut Papiervernietiger S7-CD

Strip-Cut Papiervernietiger S7-CD Strip-Cut Papiervernietiger S7-CD Handleiding 91605 Hartelijk bedankt voor het aanschaffen van dit kwaliteitsproduct. Lees deze gebruiksaanwijzingen a.u.b. zorgvuldig door, voordat u het apparaat voor

Nadere informatie

INSTALLATIE INSTRUCTIES

INSTALLATIE INSTRUCTIES Scherm min. 5 kg DQ Regular 1000 DQ Regular 700 INSTALLATIE INSTRUCTIES INHOUD: 1. Belangrijke veiligheidsinstructie s. 2. Specificaties en afmetingen. 3. Anti-afknel / Auto-omkeer functie. 4. Meegeleverde

Nadere informatie

Nokia Charging Plate DT-600. Uitgave 1.2

Nokia Charging Plate DT-600. Uitgave 1.2 Nokia Charging Plate DT-600 6 1 2 2 5 4 3 7 Uitgave 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Inleiding Met de Nokia Charging Plate DT-600 kunt u de batterijen van vijf compatibele apparaten

Nadere informatie

Inhoud Veiligheidsadviezen... 4 Ingebruikname... 6 Gebruik... 7

Inhoud Veiligheidsadviezen... 4 Ingebruikname... 6 Gebruik... 7 Inhoud Veiligheidsadviezen... 4 Bedoeld gebruik...4 Algemeen...4 Op de juiste wijze omgaan met batterijen...5 Nooit zelf repareren...5 Ingebruikname... 6 Inhoud verpakking controleren...6 Batterij plaatsen...6

Nadere informatie

HANDLEIDING ZONNESCHERM 4X3M MONTAGEINSTRUCTIES

HANDLEIDING ZONNESCHERM 4X3M MONTAGEINSTRUCTIES HANDLEIDING ZONNESCHERM 4X3M MONTAGEINSTRUCTIES Artikelnummer: OD 210070 Modelnummer: 328.370 LEES DE ONDERSTAANDE INSTRUCTIES VOOR ASSEMBLAGE EN BEWAAR ZE. 1. SCHEID EN IDENTIFICEER ALLE ONDERDELEN EN

Nadere informatie

GEBRUIK. Verwijder alle verpakkingen, stickers en diverse accessoires zowel aan de binnenals buitenkant van de waterkoker.

GEBRUIK. Verwijder alle verpakkingen, stickers en diverse accessoires zowel aan de binnenals buitenkant van de waterkoker. GEBRUIK NL Wij danken u voor het kopen van een Rowenta waterkoker. Leest u de volgende instructies, die van toepassing zijn op al onze modellen, alstublieft zorgvuldig door en houd ze bij de hand. Open

Nadere informatie

HQ-CHARGER UUR SUPER COMPACTE ACCULADER VOOR AAA/AA ACCU'S

HQ-CHARGER UUR SUPER COMPACTE ACCULADER VOOR AAA/AA ACCU'S NEDERLANDS GEBRUIKSAANWIJZING HQ-CHARGER51 1-2 UUR SUPER COMPACTE ACCULADER VOOR AAA/AA ACCU'S LEES VÓÓR HET OPLADEN DE INSTRUCTIES Gebruikershandleiding Lees deze handleiding a.u.b. zorgvuldig. Deze handleiding

Nadere informatie

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116e-1 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116e-1 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116e-1 Printed in U.S.A. nummer klantendienst Als onderdeel van het klantendienstprogramma van Rexair krijgt iedere Rainbow RainJet een serienummer

Nadere informatie

Byzoo Sous Vide Turtle

Byzoo Sous Vide Turtle Byzoo Sous Vide Turtle ZAT01 Handleiding 220-240V, 50Hz 1300W BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK EN BEWAAR VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE Bij het gebruik van elektrische

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING VRAGEN? OPGELET. Modelnr. WEEVBE Serienr. Schrijf het serienummer hierboven voor verdere raadpleging. Sticker met serienummer

GEBRUIKSAANWIJZING VRAGEN? OPGELET. Modelnr. WEEVBE Serienr. Schrijf het serienummer hierboven voor verdere raadpleging. Sticker met serienummer Modelnr. WEEVBE3909.0 Serienr. Schrijf het serienummer hierboven voor verdere raadpleging. GEBRUIKSAANWIJZING Sticker met serienummer VRAGEN? Als fabrikant zijn wij gesteld op uw volledige tevredenheid.

Nadere informatie

ALGEMENE AANWIJZINGEN VOOR VERLICHTINGSARMATUREN

ALGEMENE AANWIJZINGEN VOOR VERLICHTINGSARMATUREN ALGEMENE AANWIJZINGEN VOOR VERLICHTINGSARMATUREN ALGEMENE AANWIJZINGEN VOOR VERLICHTINGSARMATUREN VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK VEILIGHEIDSINSTRUCTIES De fabrikant adviseert een juiste toepassing van de verlichtingsarmaturen!

Nadere informatie

C40. Compressor Cooler Instruction Manual 4. Kompressor-Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière à compression Notice d emploi 18

C40. Compressor Cooler Instruction Manual 4. Kompressor-Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière à compression Notice d emploi 18 .book Seite 1 Donnerstag, 14. Oktober 2004 3:22 15 GB D F E I NL DK N S FIN Compressor Cooler Instruction Manual 4 Kompressor-Kühlbox Bedienungsanleitung 11 Glacière à compression Notice d emploi 18 Nevera

Nadere informatie

Hairdryer. Register your product and get support at HP8203 HP8202 HP8201 HP8200. Gebruiksaanwijzing

Hairdryer. Register your product and get support at  HP8203 HP8202 HP8201 HP8200. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8203 HP8202 HP8201 HP8200 NL Gebruiksaanwijzing Nederlands Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw

Nadere informatie