Prometheus mechanica

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Prometheus mechanica"

Transcriptie

1 Prometheus mechanica (heruitgave december 2012) Door: Terrence Lauerhohn ISBN Cover by: Peter Scheefhals Copyright 2012, Terrence Lauerhohn Smashwords Edition, License Notes This ebook is licensed for your personal enjoyment only. This ebook may not be re-sold or given away to other people. If you would like to share this book with another person, please purchase an additional copy for each recipient. If you re reading this book and did not purchase it, or it was not purchased for your use only, then please return to Smashwords.com and purchase your own copy. Thank you for respecting the hard work of these authors. Ontredderd zag Menrah zijn wapen in een hoek van het vertrek neerkomen. Smerige verrader! Rogh s galmende stem klonk monotoon en kunstmatig. Een getande, stalen tentakel pakte Menrah op en smeet hem in een andere hoek van de zaal. Jij onderkruipsel. Zie de nabije toekomst! vervolgde de Meester der Meccans en straalde een driedimensionaal beeld de lucht in. De wereld ontvouwde zich voor Menrah s ogen: een eenzaam ruimtestation tolde en buitelde langzaam in vrije val naar zijn ondergang op de bodem van Cuz. De steden waren duister en leeg. Nergens was het schijnsel van verkeer op de geordende linten van snelwegen en luchtbanen te zien. Uit de ruïnes van een kapotgeschoten metropool klommen donkere zuilen giftige rook omhoog. Onder en in de wolken zweefden Meccanschepen, speurend naar overlevenden. Menrah klemde zijn armen rond de tentakel en trok zichzelf los van het apparaat dat door Rogh bezeten werd. Hij sprong, greep naar het uit zijn handen geslagen wapen en vuurde het leeg op de machine. De projectielen sloegen twee van Rogh s benen weg. Terwijl miljoenen nanomachientjes het lichaam van de Meester herstelden, werd Menrah weer in de ijzeren greep van een vangarm gevat. Een andere tentakel sloeg een nieuwe en diepe snee in zijn gezicht. Stroperig sijpelde er levensvocht over zijn linkerwang. Menrah wilde schreeuwen van pijn, maar het Programma van stilzwijgen hield zijn geest gekluisterd, en hem monddood.

2 Jullie dachten mij te kunnen verslaan? Mij, de Meester der Meccans? De stalen bek opende en liet een brullende lach horen. Uitroeiing wacht jullie! Rogh wees naar buiten. Eén van Tazhuls stadswijken verschroeide in de hitte van een immense explosie. Een wolk in de vorm van een paddenstoel kolkte omhoog. Honderden Hallazein, de enige bondgenoten in Menrah s strijd tegen de Meester der Meccans, stierven in de uitslaande vlammen. Menrah werd overspoeld door machteloze woede en haat. Met iedere neergeslagen Hallazein stierven talloze Homech, die hem hun vertrouwen hadden gegeven. Hij wist dat de slachting niet zou verminderen of was tegen te houden: Rogh gaf zijn leger van Meccans genadeloze bevelen. De stalen lijven vernietigden de steden van Cuz en hun inwoners, koud, kil, emotieloos, zonder moeite of erbarmen. Menrah zag de kolossale lichamen van andere Hallazein, zwevend tussen de vlammen die de hemel boven Tazhul verlichtten. De stille wezens waren voltallig neergedaald uit hun domicilie, de bovenste laag van de dampkring en hielpen nu zijn volk te evacueren naar de Homech kolonie op de maan van Cuz. De poging was dapper en Menrah hoopte, tegen zijn verwachting in, dat hun inspanningen niet ijdel waren. Rogh had zijn macht in de eerste uren al uitgebreid tot ver buiten de Homechwereld. Toch dankte Menrah de Hallazein in stilte, voor hun onzelfzuchtige hulp aan zijn ras. Zichzelf vervloekte hij. Het was zijn beslissing geweest. Hij had het monster de codes overhandigd die het de besturing over de Homech machines gaf. Bedoeld om van Cuz een onneembare vesting te maken, beschermd door Rogh s aan perfectie grenzende, kunstmatige brein. Rogh bleek te intelligent en megalomaan. Hij was tot een besef gekomen, dat zijn macht groeide met het verkrijgen van het besturingsprotocol over de Meccans. De stalen legers werden gemobiliseerd, onder bevel van Rogh. Hij werd hun meester. Onmiddellijk daarna begon de uitroeiing van de Homech. Ik zal je laten bloeden en laten lijden voordat ik je lelijke kop van je romp trek! De Meester veroorzaakte nieuwe pijnprikkels. Zenuwen sloegen alarm, Menrah s lichaam stuipte. Rogh sprak weer: Of zal ik nu meteen een einde maken aan je armtierige bestaan? De verleiding is groot, Menrah. Een tentakel draaide rond Menrah s keel. Een andere omvatte zijn middel. Hij zag zijn eigen gezicht gespiegeld in de chromen glans van één van Rogh s armen. Een menselijk gezicht, gemaakt van hetzelfde materiaal als waar de Meester der Meccans uit bestond. Menrah dacht terug aan het begin, de verplichting die in hem geworteld lag: het Evolutionaire plan. Het plan dat zijn vader hem ingegeven en opgedragen had uit te voeren. Dat ervoor moest zorgen dat de uitstervende vleselijke mens zijn volgende stap op de evolutionaire ladder zette en de Homech als waardiger opvolger kreeg. Datzelfde plan was de cynische oorzaak van wat nu het einde van de Homech beschaving én daarmee het einde van de menselijke nalatenschap inluidde.

3 Rogh loste de ijzeren grip op zijn hals en liep met hem naar het raam. Hij stak de grijparm die Menrah s middel omwikkelde naar buiten. Ah, gehaat onderkruipsel, zie hoe de Homech vergaan en ik mijn rechtmatige plaats inneem! gromde het monster met een kwaadaardige laatdunkendheid in zijn stem. De horizon stond in brand, geel en rood, met walmend zwart erboven. Cuz was ontdaan van zijn schoonheid. De metalen vazallen van de Meester der Meccans waren overal. Zij torenden hoog boven het puin van de ingestorte paleizen uit en vermoordden vluchtende Homech. Wat ik werkelijk niet begrijp is waarom de Hallazein jullie helpen, sprak Rogh. Het doet er niet toe, de tijd van de Homech is voorbij. De tentakel stak verder het raam uit en liet Menrah boven een onmetelijke diepte bungelen. Rogh verslapte zijn greep steeds meer, tergend langzaam. Menrah voelde zichzelf wegglijden. Krampachtig probeerde hij zich vast te grijpen aan de metalen arm. Rogh schudde het ledemaat en lachte er sardonisch bij. Op het moment dat Menrah s vingers geen grip meer vonden, kronkelde de tentakel zich om zijn pols. De monsterlijke bek sprak: Wees niet bang, ik laat je niet gaan. Nog niet. Ik wil met je spelen, van je angst genieten. Plagerig trillend bracht Rogh Menrah omhoog tot in zijn gezichtsveld. De doorzichtige, pupilloze ogen van de Meester der Meccans staarden hem kil aan. Menrah s rug werd verwarmd door de vlammen van de brandende gebouwen die werden weerspiegeld in de levenloze, machinale blik van zijn vijand. Achter de irissen zag hij de circuits die deze versie van Rogh bestuurden en klauwde uit naar de starre ogen. De tentakel hield hem verder weg en Menrah miste. De Meester der Meccans had duidelijk plezier in de wanhopige aanval van zijn prooi. Daarom zag hij niet op tijd wat Menrah wél zag in de irissen. Een Hallazein was genaderd en vuurde nu zijn blazen leeg op Rogh. Menrah werd weggeworpen door de explosie. Een doodskreet ontsnapte aan zijn mond nadat het Programma van stilzwijgen stokte. Samen met onderdelen van Rogh kwam hij terecht op de rug van een Hallazein. Door de elasticiteit van diens huid veerde hij een meter terug de lucht in en kwam zacht weer neer. Menrah bevond zich in nieuw gevaar. De Hallazein redden de Homech, maar naar hém speurden ze omdat hij het verdiende berecht te worden. Kleverige linten wikkelden zich om zijn romp, hetgeen zijn vrees terecht maakte. Het kolossale wezen had geen toevallige aanval op de kapotgeschoten versie van Rogh uitgevoerd. Een zachte trilling drong door tot Menrah s brein. Zijn cortex interpreteerde de boodschap en hij hoorde woorden: Menrah, we hebben je gezocht. Je moet verantwoording afleggen.

4 De vlucht ging steil omhoog. Onder hem werd Cuz kleiner. Menrah zag de horizon van zijn wereld nu gebold. Het uitzicht was gruwelijk. Als in het visioen dat Rogh hem had laten zien, waren de steden duister en leeg. De hemel kleurde op vele plaatsen rood. Erboven kolkten zwarte pluimen rook. De Meester der Meccans was overal. Samen met, en in zijn schepselen. Hun stalen en geklauwde ledematen lieten littekens achter in de steden en trokken voren in de straten. Het tijdperk van de Homech liep ten einde en maakte plaats voor een nieuwe, zeer meedogenloze beschaving. Deze nieuwe orde stond geen andere civilisatie toe, geen enkele vorm van concurrentie. Het universum zou door Rogh schoongeveegd worden van al het leven. De koningin van de Hallazein kwam in zicht. Haar formidabele gestalte zweefde traag tussen de nu donkere wolken, met de bek wijd open. Menrah hield zich stevig vast aan de tentakels die hem omstrengelden. Een steile duik en scherpe bocht volgde. De immense opening kwam razendsnel dichtbij. Luister Hallazein, laat me gaan! Menrah sprak niet uit zelfbehoud. Rogh is naar mij op zoek. Mijn arrestatie kan verschrikkelijke gevolgen hebben! In zijn hoofd klonk het antwoord: Ik geloof dat je niet spreekt om jezelf te redden. Wees gerust, de Moeder is hier veilig en goed verborgen. De Meester der Meccans zal jou niet vinden. De bek van de koningin sloot toen haar onderdaan binnen was. Menrah werd gegrepen door kleverige bollen die hem de hoogte introkken en wegvoerden. De ribben van de koningin spanden zich boven hem, in een flauwe en kilometerslange boog. Honderden blazen bolden daar op om het immense creatuur van de benodigde gassen te voorzien en het in de lucht te houden. Een smalle gang leidde naar een volgend vertrek. Erachter was een andere, grotere zaal, vol met Homech. Hoeveel er hier een asiel hadden gekregen was niet te tellen en amper te schatten. De vluchtelingen lagen, zaten, of renden chaotisch langs elkaar op de levende vloer. Zelfs hier speelden de kinderen hun spelletjes en stoorden zich weinig aan het oorlogsgeweld waar de wereld aan blootgesteld werd. In de gezichten van hun opvoeders zag Menrah hoe de wanhoop over het aanstaande lot van de onschuldige jeugdigen hen kwelde. Hun overduidelijke besef van de dreiging die de Meester der Meccans bleek te zijn, deed de zelfhaat die in Menrah woelde, opwaaien. Weer moest hij denken aan de gevolgen wanneer Rogh hem zou weten te vinden. Hij moest hier weg zien te geraken. De bollen die hem vasthielden dumpten hem op de grond. Onmiddellijk kwamen er nieuwe aanzetten om hun taak over te nemen. In de tijd dat Menrah daar stond werd hij herkend door zijn soortgenoten. Verrader! Moordenaar! klonk het. Verwensingen werden hem toegeschreeuwd. Blikken, door diepe verbittering en haat aangedreven, kreeg hij toegeworpen. Hij wilde de vluchtelingen vertellen dat hij geen kwaad had gewild en hoeveel hij van hen hield; dat hij de Homech een betere toekomst had willen geven. Een

5 stomp in zijn gezicht verhinderde dat. De vuist kwam hard aan, gedreven door de emotie van degene die geslagen had. Meer vuisten kwamen zijn kant uit en sommigen daarvan raakten hem ook hard en iedere keer gemeend. Gelukkig vloog hij weer snel door de lucht, in de kleverige grip van nieuwe bollen. Het gescheld en de vloeken pijnigden Menrah s geest met hun echo s, zelfs nadat de schreeuwen van de vluchtelingen buiten het bereik van zijn gehoor waren gekomen. Hoger en hoger ging het, tot aan de ribben. Lange, vlezige linten grepen hem daar. Zij voerden hem verder, door een lang kanaal, nu in verticale richting. Menrah werd aan het eind van de tunnel tegen een kloppend membraan gehouden, dat zich opende en hem een ander vertrek in zoog. Meteen toen hij daar aankwam stroomde de ruimte vol met een stroperige gel. Het goedje bereikte zijn lippen. Menrah slikte en activeerde zijn kieuwen. De vloeistof was echter te dik en bleef aan de binnenkant van zijn mond plakken. Minuten gingen voorbij, waarin hij steeds meer vreesde dat zijn terechtstelling al uitgevoerd werd en een proces achterwege bleef. Het moment kwam dat een dreigende verstikking Menrah verhinderde helder na te denken. Alarmerende reflexen waarschuwden zijn brein. Zijn lichaam verkrampte. Een zachte stem klonk in zijn hoofd: Beweeg, Menrah. Maak de oplossing vloeibaar. Na enkele wilde slagen in de gel bleek de dikke substantie inderdaad wateriger te worden. Eindelijk werd het vocht opgenomen door zijn kieuwen. Opgelucht ademde hij en slaagde erin met rustigere slagen de gel dun genoeg te houden. Traag zwom Menrah door het lichaamsvocht en vroeg zich af in welk gedeelte van de enorme Hallazein koningin hij zich bevond en of zij het was die zojuist tegen hem gesproken had. Een roze gekleurde wand doemde voor hem op, bezaaid met ruw behaarde stoppels. Wanneer hij er langs zwom, golfden ze traag zijn richting op. Menrah zorgde dat hij uit hun buurt bleef. De korte stengels schoten plots dunne draden weg die hem raakten en aan zijn lichaam vasthechtten. Een zacht en rustgevend gonzen vibreerde in Menrah s hoofd, omgezet naar woorden: Je daden zullen nu beoordeeld worden. Wij zijn de enigen die daartoe in staat zijn, door jouw handelen. Daarom hebben wij de verantwoordelijkheid je te berechten. Ook die onzalige taak hebben wij aan jou te danken, Menrah. Menrah luisterde gedwongen en ongeduldig. Er werd kostbare tijd verloren. Tijd die nodig was om de Homech te evacueren. Zij hadden geen schuld aan zijn misdaden en verdienden een kans om gered te worden. De Hallazein koningin vervolgde haar telepathische betoog: De Hallazein hechten veel waarde aan gerechtigheid. Een zware schuld betekent echter een zware straf. Wij willen geen moordenaars zijn. We hopen dat je jezelf afdoende

6 kunt verdedigen. De noodzaak jou te moeten bestraffen zal ons collectieve geheugen en denken lang blijven kwellen. Maar voor dát kwaad zullen we jou niet aanklagen. Hallazein, u moet mij laten gaan. Menrah wist niet of de geluidstrillingen ver genoeg door de gel drongen om tot haar te komen. Hij hoopte het en legde haar uit in welk gevaar de koningin zich begaf met zijn gevangenneming: Rogh haat mij tot in het hart van zijn wezen. Het monster zal er alles aan doen om me te krijgen. De hemel van Cuz zal niet groot genoeg blijken. U kunt zich hier niet verstoppen! De Hallazein koningin liet niet merken of zij hem gehoord had: Kom, Menrah, het tijdstip van oordeel is aangebroken. Een sidderen ging door Menrah s geest. Andere gevoelens dan die van hemzelf haakten zich vast in zijn gedachten. Zijn herinneringen werden gevonden en vertaald naar beelden: De oude Aarde, stervend en zonder maan, draaide langzaam rond haar as. De steden werden nog bevolkt. In de oranje lucht, onder een rode middagzon, zweefde een laboratorium. Menrah s lichaam was daar geboren. Een mens boog over zijn slappe lichaam en schoof een ouderwetse bio-cel op zijn plaats. Menrah s ogen openden zich voor het eerst en hij aanschouwde zijn ouder. Hij hoorde zijn eerste woorden: Dien en eer de mens, Menrah. Laat je door hem onderwijzen. Wees zijn erfgenaam. De beelden werden vage, gekleurde vlekken die zich in een nieuw patroon rangschikten: de zon was dof rood, de grond zwart verkoold en kil. Ontvleesde overblijfselen van de beschaafde mens staken tussen het puin van vervallen gebouwen uit. Aaseters regeerden de verstilde steden en heulden in de overwoekerende plantengroei. Aan de horizon zag Menrah de laatste explosies de lucht verlichten. Al hun voorgaande oorlogen opgeteld, en samengevoegd, verbleekten bij de Holocaust die de mensheid nu uitvoerde op zichzelf. Menrah leefde voort, met als leidraad de opdracht die zijn vader hem had gegeven: het Evolutionaire plan... De koningin groef dieper in zijn brein. Menrah zag zichzelf, zoekend tussen de verstervende resten van de mensheid, naar middelen om te blijven voortbestaan. Eeuwenlang zocht hij door, gemeten volgens de tijdrekening van zijn schepper. Hij had geen haast. Voor hem was tijd iets dat voorbijging, verder niets. Het verstrijken ervan liet geen sporen achter op zijn lichaam of in zijn geest. Veel van de machines die, net als Menrah, eens de mensheid bedienden, waren overgebleven en dienden hem nu. Menrah kopieerde zichzelf en het lukte hem zo de Aarde opnieuw te bevolken. Uit respect voor zijn maker gaf hij dit nieuwe ras het uiterlijk en aard van de mens, net als zijn vader dat met hem had gedaan. Hij bracht verbeteringen aan in de nieuwe soort. Dat was een belangrijke voorwaarde van het Evolutionaire plan.

7 Daar tijd en veel extreme natuureigenschappen geen invloed hadden op de lichamelijke en geestelijke vermogens van deze nieuwe mens, waren ze voor het reizen door de Kosmos geen belemmering. De planeten rond de bijna dode zon werden het eerst bevolkt, en raakten overbevolkt... De beelden verdwenen en Menrah s geest keerde terug naar de realiteit. De koningin zoemde harder in zijn hoofd. Nu komen we aan bij de misdaden waar je van beschuldigd wordt. Ze verstevigde haar geestelijke grip. Vlak voordat hij weer in visioenen wegviel, zag Menrah de zender. Vastgekleefd aan zijn linkerbeen, niet groter dan een speldenknop, maar met een rampzalig en groot bereik. Daarna zakte hij weg in machteloosheid. De herinneringen kwamen terug: Zijn kinderen, de Homech, vonden nieuwe werelden en maakten die hun eigen. De annexaties verliepen altijd zonder noembare strijd. Veel van de oorspronkelijke volkeren en hun culturen hielden echter geen stand. Het tijdperk van de Homech begon dankzij het Evolutionaire plan. Overal was hun beschaving aanwezig en lieten ze hun invloed gelden, tot aan de uiterste grenzen van het Universum. Met Cuz als middelpunt. Cuz was de grootste van alle werelden en het thuis van de titanische Hallazein. Zij leefden niet op het oppervlak van de wereld en vertoonden zich zelden onder de wolken. Hun gebrek aan belangstelling voor de vruchtbare gronden had hen behoed voor uitsterven. Daarom waren de Hallazein nog voltallig aanwezig boven Cuz... Abrupt verdween Cuz en zag Menrah weer roze, vlezige wanden. De Hallazein koningin liet haar psychische band met hem iets verslappen. Ik ben tot een beslissing gekomen, Menrah. Ik heb het Evolutionaire plan en wat het inhoudt, begrepen. Ook dat dit plan jou door je schepper is opgedrongen. Wij Hallazein kunnen jou niet verantwoordelijk houden voor de gepleegde misdaad. De herinnering aan de verspreiding van de Homech over het universum en de effecten daarvan, verlamde Menrah. Nooit had hij erbij stilgestaan dat de groei van zijn volk het uitsterven van anderen had veroorzaakt. Hij sloot zijn ogen en hoopte dat daarmee het woelen in zijn verwarde gedachten zou verdwijnen. Een staccato trillen en beven bracht hem weer terug naar de realiteit. Hij opende zijn ogen. De gel die hem vasthield was vermengd met rode, draderige wolkjes en golfde in stromen weg door een bloedend gat. Even later zat Menrah op het droge. De koningin had haar organen teruggetrokken en was niet meer aanwezig in zijn geest. Menrah keek naar buiten. Hij zag Homechschepen, nu Meccanschepen, en het vuur van hun wapens. De Hallazein die de koningin verdedigden, stortten naar hun dood, een vlammend spoor achter zich aanslepend. De horizon kwam schuin te liggen. Menrah voelde zich wegglijden. Cuz, brandend en geblakerd, leek te groeien en op hem af te komen. Heel in de verte hoorde hij het paniekgeschreeuw van de Homech verderop, in de buik van de koningin.

8 Tazhul kwam door het gat in zicht. De laatste staande torens werden gebroken door het machtige en aanstormende lichaam van de koningin. Geen enkel gebouw bleef staan waar zij neerkwam. Het puin van Tazhul volgde in haar zog, stuiterend over de grond. De snelheid werd pas na honderden meters minder. Een kolossaal gebouw bracht een definitief eind aan de vaart. Een muur van stof, staal en steen denderde langs de tot stilstand gekomen gigant. Menrah bleef bij bewustzijn. Hij lag verstrikt in de vlezige linten uit het inwendige van de koningin, en vlakbij de gapende wond. Buiten zag hij andere overlevenden rondstrompelen. Ga weg van hier! Alsjeblieft, vlucht weg! riep hij hen toe. Maar Rogh had het lichaam van de koningin al gevonden. Tientallen Meccanschepen vlogen over en losten de hordes van de Meester. De Meccans begonnen meteen aan het uitvoeren van hun gruwelijke opdracht. Menrah plukte de zender van zijn been en kneep die, Rogh vervloekend, kapot. In foetushouding opgekruld hield hij zich dood, diep in de schaduwen. Een oog hield hij half open. Zijn bittere machteloosheid verbijtend, was hij getuige van het moorden en verminken. De gillen van vluchtende en stervende Homech klonken zolang de Meccans het Hallazeinlijk genadeloos naar hem afspeurden. Toen de laatste doodskreet al een tijd verstomd was, durfde Menrah zich pas weer te verroeren. Hij maakte zich los van de kleverige gel, wurmde zich uit de linten en kroop naar buiten. In de lucht kruisten vurige strepen elkaar. Hier en daar waren grote explosies te zien. Het uitmoorden van de nu ongeleide en verdwaasde Hallazein was begonnen. Cuz was verloren, besefte Menrah. Tot het laatst toe had hij de hoop gehouden, door de inmenging van de Hallazein. Zijn leven had geen verdere zin en hem restte niet meer dan Rogh zijn zin te geven. Alleen zo zou hij zijn schuld kunnen inlossen. De Meester der Meccans mocht hem hebben, zijn botte woede op hem loslaten. Heimelijk verliet Menrah de dode koningin en begaf zich naar de ruïnes verderop. Onder de rood oplichtende nachtelijke hemel sloop hij naar een stille en opgebroken straat. De weg, bezaaid met lijken en kapotte vervoersmiddelen, voerde hem naar een overeind staande gevel. Hij las de onbescheiden grote letters die in de pui gebeiteld waren: Menrah s hof. De nalatenschap van De Mens. Een eens imposant beeld van hem lag in drie delen naast de trap. Menrah bekeek zijn eigen zelfingenomen gezicht. De ogen in het brokstuk dat het hoofd was, staarden naar boven, waar Hallazein met de Homech in hun buiken samen stierven. Een beeld van een Eerste Fase Homech was onbeschadigd en de rechterhand hand ervan lag liefdevol in de losse hand van zijn eigen beeltenis. Het kind stond in de schaduw van zijn enorme gehouwen hoofd. Terwijl Menrah naar boven staarde en het vervallen gebouw aanzag, werd hij overspoeld door schaamte om dit onverdiende eerbetoon aan hem. Hij dacht aan

9 de Homech die hem aan boord van de Hallazein koningin hadden aangevallen en hoe waar hún woorden waren geweest. Hij wilde zichzelf niet langer aanzien. Snel liep hij door. Binnen was het pikkedonker. Menrah schakelde de warmtesensoren in zijn ogen aan. Een rommelige zaal lag voor hem, vlekkerig, kil blauw en groen gekleurd, met hier en daar een zachtgele tint waar de omgeving verwarmd werd door restenergie. Het zachte suizen van een windstroom was het enige geluid dat hij hoorde. Links van hem stond een rij lage pilaren opgesteld, waarvan enkelen museumstukken droegen. Het eerste stuk was een Homech brein. De glazen bol fonkelde door meanderende twinkelingen. Menrah wist wiens hersenen dit waren. Deze bol, zijn broer, was nooit in een lichaam geplaatst en had dienst gedaan als experiment. Daarna maakte Menrah s vader hém en gaf hem een lichaam. Iedere aeon die sindsdien was verstreken, herinnerde Menrah zich. Even ging het weer door zijn gedachten dat het lang genoeg was geweest, zijn bestaan. Hij had altijd de ware inhoud van het Evolutionaire plan overgedragen aan de nieuwe generaties Homech. Nu echter, met de kennis wat het plan aanrichtte onder het overige leven in de Melkweg, en op dit moment deed met de Homechbeschaving en Hallazein, wenste hij dat zijn vader ook zijn hersenen nooit in een lichaam had geplaatst. Menrah troostte zichzelf met de wetenschap dat het slechts even nog zijn schuld en schande hoefde te dragen. Hij vervolgde zijn zoektocht en kwam langs de collectie wapens die zijn vader voor de mens had ontwikkeld. Zijn blik viel op een energiepistool en hij onderzocht het. De krachtcel was vrijwel vergaan. Voorzichtig haalde Menrah de trekker over. Flutterend spoog het wapen een blauw straaltje uit. In een korte boog viel het naar de grond en spetterde enkele seconden na. Of de uitgestoten energie voldoende was om door Rogh s dienaars opgemerkt te worden, daar twijfelde Menrah aan. Lichtelijk teleurgesteld legde hij het wapen terug op de pilaar. Hij sloeg een eerste gang in. Galmend klonken zijn voetstappen op het harde marmer. Aan het eind van de gang doemde de beeltenis van zijn vader op, gezet in een trotse houding. De rechterhand had het zwaard van zijn geslacht vast, dreigend naar een afwezige tegenstander. Menrah s handen klemden zich om de kling. Eén van zijn vingertoppen werd meteen afgesneden bij de eerste aanraking. De pijn verbijtend, klauterde hij op een dijbeen en pakte het zwaard bij het gevest. Zijn vaders bedrijfslogo kleurde goud in de knop bovenop. Even keek Menrah naar het identieke symbool op zijn borst. Toen rukte hij nijdig het wapen los uit de stenen handen. Dank u vader, voor deze laatste erfenis, zei hij sarcastisch, gespeend van eerbied. Aandachtig bekeek hij wat hij van zijn vader had afgepakt. Het zwaard was gemaakt uit composiet dat, gescherpt tot een enkele molecuul dik, overal

10 doorheen sneed. Op de kling was een spreuk gegraveerd: Heb hoop. Ik sta u bij. Menrah kon een cynische glimlach niet onderdrukken. De spreekwoordelijke hoop in de leus op het zwaard was hij kwijt en de enige hulp die hij van het wapen mocht verwachten, zou zijn leven niet redden. De lichte bries die door de gang waaide werd plotseling onderbroken door enkele seconden windstilte. Menrah reageerde zonder dralen en dook weg achter het beeld. Drie Meccans zweefden naar zijn vader. Hun grijparmen zwierden dreigend en zoekend door de lucht. Menrah hield zich muisstil. Het was belangrijk dat hij dit goed speelde en zich niet al te makkelijk liet vinden. Eén van de monsterlijke misbaksels kwam zijn richting uit en ontdekte hem. Rondzwaaiend en houwend met het zwaard sprong Menrah op. De kling reet vervolgens door het harde pantser van de machine. De half organische brei die de Meccan vulde, viel uit het omhulsel en kroop doelloos over de vloer. De tweede klauwde naar het lemmet en was direct één van zijn armen kwijt. Een slag met het zwaard halveerde de andere. De derde Meccan greep Menrah, klemde de hand af die het zwaard vasthield en verboog vervolgens met geweld zijn vingers. Het wapen viel kletterend op de grond. Een injectienaald werd in zijn arm geschoven. Rogh s nano s stroomden door Menrah s lichaam. Zijn spieren verslapten. Zijn geest bleef bewust. De Meccan sleepte hem hardhandig naar buiten. Allesbehalve zachtzinnig sleurde de machine hem over de straatstenen, terwijl de ander boven hen zweefde, met het zwaard in zijn korte stompjes. Rogh sprak via die Meccan: Ik vind je ook precies wanneer het mij goed uitkomt. Is dat geluk of niet? Menrah kreeg een por met het zwaard. De pijn deerde hem niet langer, maar een diepe groef bleef in zijn stevige synthetische huid achter. Kostbaar levensvocht liet een rood spoor achter op de straten. Menrah, wat vind jij? Dat je zo meteen voor me staat, dat ik eigenhandig een eind aan jouw leven kan maken. Zoveel blijdschap kan ik bijna niet op. Het Programma van stilzwijgen was niet in werking gezet. Met opzet dus. Menrah antwoordde: Jij goor schepsel, jij miserabele machine. Maak je geen illusies. Het is nog niet voorbij. De Nee, Menrah, voorbij is het niet. Daar geef ik je gelijk in! De laatste Homechkolonies zijn hierna aan de beurt. Daarna is het pas voorbij. Menrah maakte emotieloos zijn zin af: Het Universum zal nóóit van jou worden, Rogh. De beide Meccans barstten los in een schaterende lach en namen de route waar de meeste brokstukken lagen. Na uren zo voortgesleept te zijn kwam de toren waar de Meester huisde, in zicht.

11 Menrah, gebutst, geschramd, pijnlijk tot in zijn titanium botten en vocht verliezend, was opgelucht. Zijn blijheid onderdrukkend, klaagde en huilde hij tot hij een cel werd ingegooid. Daar bleef hij kreunend liggen. Rogh liet hem niet met rust. Zijn aanwezigheid was overal in het gebouw. Zelfs de muren van Menrah s gevang maakten deel uit van de Meester en bedreigden hem met de meest gruwelijke martelingen. Meccans haalden hem op toen hij net had toegegeven aan zijn vermoeidheid. Op een brute manier werd hij wakker gemaakt en naar de bovenste verdieping van een conische toren gebracht. Boeien waren daar niet nodig. Menrah stond met zijn armen naast elkaar, zonder bewegingsruimte. Rogh deinde voor hem op en neer, als een wolk sterk geconcentreerde, subatomaire nano s. De gore walm die zijn lichaam was, kringelde Menrah s neus in. Wat hij rook was rot, een verdorvenheid die ongekend was. Het bederf plakte aan zijn gehemelte, prikkend en indringend. De Meester der Meccans sprak, en klonk uitzonderlijk zachtaardig, bijna melancholisch: Menrah, waarom heb je me niet laten begaan? Ik deed toch wat je van me verlangde? Om dezelfde reden als jij, het voldoen aan het verwachtingspatroon van jouw vader, besloot ook ik te doen wat ik nu doe. Je bleek een anomalie, een verkeerde beslissing, Rogh. Jou te laten bestaan is een misdaad en maakt van mij een misdadiger! Ik draag een schuld en zal die inlossen, beet Menrah het ijle gedrocht toe. Waarmee dan vader? Het zwaard dat hoop moest geven verscheen in de dikke mist die Rogh was. Onverminderd zacht en geduldig vervolgde de Meester: Met dit misschien? Het zwaard viel voor Menrah s voeten. Raap het op, sla naar me uit. Ik laat je toe mij aan te vallen. Kom! Het was duidelijk niet gemeend. Menrah ondernam niet eens een poging het zwaard op te pakken. Rogh, ik moest hier zijn. Ik wilde gevonden worden. Menrah keek even naar het zwaard. Dit was één van mijn vaders uitvindingen, een droefgeestig aandenken aan hem. Hij leefde van de dood. Het was voor hem op het eind zelfs een bewust genomen uitweg. De mensheid is namelijk door zijn ontdekkingen vernietigd. Als iemand wist hoe belangrijk het is te kunnen kiezen wanneer je sterft, dan was hij het wel. Diezelfde keuze heb ik van hem gekregen. Dat is het ware wapen dat ik bij me draag. De Meester der Meccans uitte zijn onbegrip met een heftig kolken van zijn lichaam. Menrah sprak zijn laatste woorden tegen zijn schepping: Het Evolutionaire plan wordt stopgezet, Rogh. Het stopt hier, waar de Homech beschaving ophoudt te bestaan. Het Heelal zal niet door jouw aanwezigheid gecorrumpeerd worden. Jouw leven eindigt met dat van mij. Rogh brulde in machteloze woede: eindelijk begreep hij de boodschap.

12 Terwijl buiten de laatste Hallazein ter aarde stortte en met hem de laatste Homech op Cuz, kwam de zwaarste bom die Menrah s vader ooit had gemaakt, tot ontploffing. Menrah s dovende gedachten waren vragen: bestaat er een hiernamaals voor mijn ziel? En hoe ziet het er daar voor me uit? Toen hield hij op te bestaan, samen met Cuz en alles dat die wereld bewoonde.

Er was eens een heel groot bos. Met bomen en bloemen. En heel veel verschillende dieren. Aan de rand van dat bos woonde, in een grot, een draakje. Dat draakje had de mooiste grot van iedereen. Lekker vochtig

Nadere informatie

Het lam. Arna van Deelen

Het lam. Arna van Deelen Het lam Arna van Deelen Hij leunde vermoeid op zijn staf, starend over de eindeloze velden. De kudde lag verspreid onder de bomen, die op deze tijd van de dag voor wat schaduw zorgden. Hij legde zijn hand

Nadere informatie

De steen die verhalen vertelt.

De steen die verhalen vertelt. De steen die verhalen vertelt. Heel lang geleden kenden de mensen geen verhalen, er waren geen verhalenvertellers. Het leven zonder verhalen was heel moeilijk, vooral gedurende de lange winteravonden,

Nadere informatie

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan.

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan. Geelzucht Toen ik 15 was, kreeg ik geelzucht. De ziekte begon in de herfst en duurde tot het voorjaar. Ik voelde me eerst steeds ellendiger worden. Maar in januari ging het beter. Mijn moeder zette een

Nadere informatie

rijm By fightgirl91 Submitted: October 17, 2005 Updated: October 17, 2005

rijm By fightgirl91 Submitted: October 17, 2005 Updated: October 17, 2005 rijm By fightgirl91 Submitted: October 17, 2005 Updated: October 17, 2005 Provided by Fanart Central. http://www.fanart-central.net/stories/user/fightgirl91/21803/rijm Chapter 1 - rijm 2 1 - rijm Gepaard

Nadere informatie

Een nieuwe vriendin, een nieuw tijdperk

Een nieuwe vriendin, een nieuw tijdperk Een nieuwe vriendin, een nieuw tijdperk Ruud Macco De kieren van de deur lichtten oogverblindend op. De radio viel uit. De klap kwam zo n halve minuut later. Toen ik wakker werd, was het stil en donker.

Nadere informatie

14 God ging steeds voor hen uit, overdag in een wolk, s nachts in licht en vuur.

14 God ging steeds voor hen uit, overdag in een wolk, s nachts in licht en vuur. Psalmen Psalm 78 1 Een lied van Asaf. De lessen van het verleden Luister allemaal naar mijn woorden. Luister goed, want ik wil jullie iets leren. 2 Wijze woorden wil ik spreken, wijze woorden over het

Nadere informatie

het laatste station van de wereld

het laatste station van de wereld het laatste station van de wereld 1 het tekeningen van ingrid godon laatste station van de wereld een verhaal van paul verrept 2 3 4 5 6 7 8 9 1 De schilder Emile stond om vier uur op. Hij droeg een lang,

Nadere informatie

Sander Kloet. Elisha Mercelina. Het zwarte meer

Sander Kloet. Elisha Mercelina. Het zwarte meer Sander Kloet koud zo voelt het hier. kil ik weet niet waar het vandaan komt het is geen kou. het is angst. angst voor de wereld angst voor de dag van morgen bang dat we dingen vergeten bang dat we dingen

Nadere informatie

6 Stefanus gevangengenomen

6 Stefanus gevangengenomen 6 Stefanus gevangengenomen 8. En Stefanus, vol geloof en kracht, deed wonderen en grote tekenen onder het volk. 9. En enigen van hen die behoorden tot de zogenoemde synagoge van de Libertijnen, van de

Nadere informatie

4. Het is ook het verhaal van een koe en van een foto, van de vader aan het begin van de vorige eeuw, een zwart-witfoto als herinnering met een koe er

4. Het is ook het verhaal van een koe en van een foto, van de vader aan het begin van de vorige eeuw, een zwart-witfoto als herinnering met een koe er 1. Het was de zon in mijn hand of de zon van de weiden in mei op de drempel van de deur. Of ook: de drempel van mei aan de deuren van Vorst, en vandaag zie ik de stad door een raam dat uitkijkt op acht

Nadere informatie

Het paaltje van Oosterlittens Er stond weer een pot met bonen! Elke avond kreeg de schoenmaker van Oosterlittens bonen te eten. Maar de schoenmaker

Het paaltje van Oosterlittens Er stond weer een pot met bonen! Elke avond kreeg de schoenmaker van Oosterlittens bonen te eten. Maar de schoenmaker Het paaltje van Oosterlittens Er stond weer een pot met bonen! Elke avond kreeg de schoenmaker van Oosterlittens bonen te eten. Maar de schoenmaker klaagde nooit. Hij was te arm om vlees te kopen. Elke

Nadere informatie

WOONARK Rikus Koops 2003

WOONARK Rikus Koops 2003 WOONARK Rikus Koops 2003 Hij woonde aan, of eerder op of in het water; maar hij zag de rivier nooit. Alle ramen in de woonboot die uitkeken over de rivier, had hij dichtgespijkerd met grote platen hout.

Nadere informatie

wat is dat eigenlijk? Denk mee over acht grote vragen

wat is dat eigenlijk? Denk mee over acht grote vragen Geloven, wat is dat eigenlijk? Denk mee over acht grote vragen pagina 10 Hoe is de wereld ontstaan? pagina 26 Waarom bestaat de mens? pagina 42 Wat is geloven? pagina 58 Wie is God? pagina 74 Waarom heeft

Nadere informatie

Het verhaal van de schepping (Genesis 1 en 2)

Het verhaal van de schepping (Genesis 1 en 2) Het verhaal van de schepping (Genesis 1 en 2) Toen God begon met zijn schepping, was het donker en leeg. Maar God zei: Laat er licht zijn! En opeens was er licht. Nu was het niet donker meer, maar nog

Nadere informatie

Op een avond besloot Dolfje naar de dierentuin te gaan. Er stond een mooie volle maan aan de hemel, dus Dolfje was geen gewone jongen.

Op een avond besloot Dolfje naar de dierentuin te gaan. Er stond een mooie volle maan aan de hemel, dus Dolfje was geen gewone jongen. 6-9 jaar Dolfje Weerwolfje en de verdwenen dierentuindieren Op een avond besloot Dolfje naar de dierentuin te gaan. Er stond een mooie volle maan aan de hemel, dus Dolfje was geen gewone jongen. Hij had

Nadere informatie

LES 2. De reus en de steen. Sabbat

LES 2. De reus en de steen. Sabbat Sabbat Doe Leer de powertext. De reus en de steen Denk aan een keer toen je gestuurd werd voor een speciale booodschap. Was het iets dat graag wilde doen of had je er geen zin in? Liep het heel anders

Nadere informatie

Een felle bliksemflits zette het bos heel even in een spookachtig,

Een felle bliksemflits zette het bos heel even in een spookachtig, Een felle bliksemflits zette het bos heel even in een spookachtig, wit licht. Nauwelijks een tel later leek het alsof de hemel openbarstte. Een enorme donderslag deed de grond daveren en de bomen schudden.

Nadere informatie

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij.

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij. Lied: Ik ben ik (bij thema 1: ik ben mezelf) (nr. 1 en 2 op de CD) : Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Ik heb een mooie naam, van achter en vooraan.

Nadere informatie

Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, Die galmt door heel Jeruzalem; Een heerlijk morgenlicht breekt aan; De Zoon van God is opgestaan!

Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, Die galmt door heel Jeruzalem; Een heerlijk morgenlicht breekt aan; De Zoon van God is opgestaan! Pasen 2016 Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, Die galmt door heel Jeruzalem; Een heerlijk morgenlicht breekt aan; De Zoon van God is opgestaan! Geen graf hield Davids Zoon omkneld, Hij overwon,

Nadere informatie

De platanen in Aix. Joost Bruins

De platanen in Aix. Joost Bruins De platanen in Aix De platanen in Aix Joost Bruins COLOFON ISBN 9789051798845 1e druk, 2014 2014 Joost Bruins Dit boek is een uitgave van Gopher B.V. Keizersgracht 75-II 1015 CE Amsterdam Exemplaren zijn

Nadere informatie

U2 viering: programma en vertaling van de U2 songteksten

U2 viering: programma en vertaling van de U2 songteksten U2 viering: programma en vertaling van de U2 songteksten Intro Vredeswens (Grace) ter groet Pride God YHWH Om te volgen Spiegel Gloria Vraag en Antwoord De wereld When love comes to town Love and peace

Nadere informatie

Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden

Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden zijn ouders hem, maar alle andere konijntjes noemden

Nadere informatie

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te kijken...4 De mensenmenigte opende zich in het midden...5 Toen

Nadere informatie

Spotvogel.qxp 16-02-2009 15:08 Pagina 5

Spotvogel.qxp 16-02-2009 15:08 Pagina 5 Spotvogel.qxp 16-02-2009 15:08 Pagina 5 Het is tijd voor mijn geest om te ruien. Er valt veel te zeggen voor het schrijven met een veerpen, hoe geaffecteerd ook: met dode veren brengt men woorden tot leven.

Nadere informatie

't gummybeertje le journal D' Hoge School redactie: Tom & Senne 24-10-08 jaargang 3 nr. 7 http://zevensprong.org frankieweyns@hotmail.

't gummybeertje le journal D' Hoge School redactie: Tom & Senne 24-10-08 jaargang 3 nr. 7 http://zevensprong.org frankieweyns@hotmail. 't gummybeertje le journal D' Hoge School redactie: Tom & Senne 24-10-08 jaargang 3 nr. 7 http://zevensprong.org frankieweyns@hotmail.com Het aapje en de sleutels Er was eens een man en die had de sleutels

Nadere informatie

EEN MUISJE IN HET HOL VAN DE WOLF. levendige wolvenjongen. De wolf raakte. schaduw: het was Tabaqui, de jakhals! wudahcs

EEN MUISJE IN HET HOL VAN DE WOLF. levendige wolvenjongen. De wolf raakte. schaduw: het was Tabaqui, de jakhals! wudahcs EEN MUISJE IN HET HOL VAN DE WOLF e avond viel over de heuvels van Seeonee. In het knusse, warme hol genoot papa Wolf van de laatste ogenblikken van rust voor hij op jacht ging. Mama Wolf lag naast hem,

Nadere informatie

Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen

Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen De ezel van Bethlehem Naar een verhaal van Jacques Elan Bewerkt door Koos Stenger Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen over iets wat er met me gebeurd is. Het

Nadere informatie

De wederkomst van Jezus & de Dag des Oordeels

De wederkomst van Jezus & de Dag des Oordeels De wederkomst van Jezus & de Dag des Oordeels Sarang s Visioen Een visioen van de wederkomst van Jezus en de Dag des Oordeels door een jong Aziatische meisje genaamd Sarang. Dit is een interview met Sarang

Nadere informatie

Verhaal: Jozef en Maria

Verhaal: Jozef en Maria Verhaal: Jozef en Maria Er was eens een vrouw, Maria. Maria was een heel gewone jonge vrouw, net zo gewoon als jij en ik. Toch had God haar uitgekozen om iets heel belangrijks te doen. Iets wat de hele

Nadere informatie

Het tweede avontuur van Broer Vos en Broer Konijn

Het tweede avontuur van Broer Vos en Broer Konijn Het tweede avontuur van Broer Vos en Broer Konijn Oom Remus bron. Z.n., z.p. ca. 1950 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/remu001twee01_01/colofon.php 2010 dbnl / erven J.C. Harries 2 [Het

Nadere informatie

Teksten van Wereldlichtjesdag 12 december 2015. Gedicht: Kaarsenlicht

Teksten van Wereldlichtjesdag 12 december 2015. Gedicht: Kaarsenlicht Teksten van Wereldlichtjesdag 12 december 2015 Gedicht: Kaarsenlicht Omdat ieder lichtje een verhaal is groter dan alle woorden van missen en dood van liefde levensgroot die we ooit spraken en hoorden

Nadere informatie

"Afraid of the Dead ( The Escape ) Hoofdstuk 5"

Afraid of the Dead ( The Escape ) Hoofdstuk 5 "Afraid of the Dead ( The Escape ) Hoofdstuk 5" Voor het eerst alleen Ik werd wakker in een kamer. Een witte kamer. Ik wist niet waar ik was, het was in ieder geval niet de Isolatieruimte. Ik keek om me

Nadere informatie

Verhalen uit een ander rijk

Verhalen uit een ander rijk Verhalen uit een ander rijk Ana-Magdalena Zainea www.anderssamen.nl www.ana-magdalena.nl Titel: Verhalen uit een ander rijk Auteur: Ana-Magdalena Zainea Correctie: Bart Renaer en Dorien Ruben Illustraties

Nadere informatie

Inhoud. Een nacht 7. Voetstappen 27. Strijder in de schaduw 51

Inhoud. Een nacht 7. Voetstappen 27. Strijder in de schaduw 51 Inhoud Een nacht 7 Voetstappen 27 Strijder in de schaduw 51 5 Een nacht 6 Een plek om te slapen Ik ben gevlucht uit mijn land. Daardoor heb ik geen thuis meer. De wind neemt me mee. Soms hierheen, soms

Nadere informatie

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Op Toon Hoogte 182 Door Uw genade Vader Door Uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige

Nadere informatie

50 TINTEN HEMELSBLAUW Verhalen over de liefde van God, Bijbelteksten en teksten en tekeningen van Luus Verheijen. Deel 1 EEN WONDER!

50 TINTEN HEMELSBLAUW Verhalen over de liefde van God, Bijbelteksten en teksten en tekeningen van Luus Verheijen. Deel 1 EEN WONDER! 50 TINTEN HEMELSBLAUW Verhalen over de liefde van God, Bijbelteksten en teksten en tekeningen van Luus Verheijen Deel 1 EEN WONDER! 1 Vreugde Hoi, ik ben Joy. Dat is het Engels voor vreugde, blijdschap.

Nadere informatie

JEZUS DE GEWELDIGE LERAAR

JEZUS DE GEWELDIGE LERAAR JEZUS DE GEWELDIGE LERAAR Bijbel voor Kinderen presenteert Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Byron Unger en Lazarus Aangepast door: E. Frischbutter en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul

Nadere informatie

Copyright Tekst 2013 Linda Dielemans Copyright 2013 The House of Books, Vianen/Antwerpen

Copyright Tekst 2013 Linda Dielemans Copyright 2013 The House of Books, Vianen/Antwerpen LINDA DIELEMANS Copyright Tekst 2013 Linda Dielemans Copyright 2013 The House of Books, Vianen/Antwerpen Omslag: Wil Immink Design Binnenwerk: ZetSpiegel, Best ISBN 978 90 443 4027 3 ISBN e-book: 978 90

Nadere informatie

2

2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Wij gaan voor even uit elkaar 1. Wij gaan voor e-ven uit el-kaar en de-len nu het licht. Dat.. Licht ver telt ons iets van God op hem zijn wij ge - richt. Straks zoeken

Nadere informatie

Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen

Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen Openingstekst: (Door een ouder en kind) A. Zeg zou jij het licht aandoen? Je moet opschieten, want het is bijna tijd. Dadelijk

Nadere informatie

TWEEDE GRAAD. 1. Evelien Smets - 3LwiA. 2. Shamaïla Safi - 3WW. 3. Lei Vanderwegen - 3LMT. 4. Yens Elskens - 3WW. 5. Jonas-Frederik Jans - 3 LWiA

TWEEDE GRAAD. 1. Evelien Smets - 3LwiA. 2. Shamaïla Safi - 3WW. 3. Lei Vanderwegen - 3LMT. 4. Yens Elskens - 3WW. 5. Jonas-Frederik Jans - 3 LWiA TWEEDE GRAAD 1. Evelien Smets - 3LwiA 2. Shamaïla Safi - 3WW 3. Lei Vanderwegen - 3LMT 4. Yens Elskens - 3WW 5. Jonas-Frederik Jans - 3 LWiA 6. Bo Dumullier - 3GL 7. Ashley Uhala Diese - 3Hum 8. Sabrina

Nadere informatie

TONEELSTUK Marama en de krokodillenrivier.

TONEELSTUK Marama en de krokodillenrivier. TONEELSTUK Marama en de krokodillenrivier. AKTE I Scène 1 In een Afrikaans dorpje staan wat hutjes en zijn de mensen bezig met alledaagse dingen: er wordt water gehaald, eten gemaakt, kinderen spelen buiten...

Nadere informatie

LES 10. Sluipaanval. Doe Lees 1 Samuël 24.

LES 10. Sluipaanval. Doe Lees 1 Samuël 24. LES Sluipaanval Ben je wel eens gepest? Is er iemand die altijd vervelend tegen jou doet? Heb je ooit geprobeerd om die persoon terug te pakken? (Zie 1 Samuël 24; Patriarchen en Profeten, blz. 603-615)

Nadere informatie

Hans Kuyper. F-Side Story. Tekeningen Annet Schaap. leopold / amsterdam

Hans Kuyper. F-Side Story. Tekeningen Annet Schaap. leopold / amsterdam Hans Kuyper F-Side Story Tekeningen Annet Schaap leopold / amsterdam De eerste woorden Naomi was geen bang meisje. Nou ja, meestal niet. Extreem grote spinnen ging ze liever uit de weg, en al te opdringerige

Nadere informatie

Door welke oorzaak voelde Saul zich alleen en onbeschermd? En wat had hij vernomen?

Door welke oorzaak voelde Saul zich alleen en onbeschermd? En wat had hij vernomen? Dood van Saul en zijn zonen. Door welke oorzaak voelde Saul zich alleen en onbeschermd? En wat had hij vernomen? Zie 1 Samuel 30 en 31 Saul echter voelde zich alleen en onbeschermd, omdat God hem verlaten

Nadere informatie

Tussen de palen I E F

Tussen de palen I E F Gerard van Gemert Tussen de palen KIEF I E F D E G O ALT J E S D Rotjongens Fietsen we samen? vroeg Joeri. Is goed, antwoordde Daan. Even mijn tas pakken. Oké, zei Joeri. Dan loop ik vast naar de fietsen.

Nadere informatie

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 LES 4 Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 De boodschap God hoort en verhoort onze gebeden voor elkaar. Leertekst: Terwijl Petrus onder zware bewaking zat

Nadere informatie

Welke opdracht gaf Jakob aan zijn zonen vanwege de hongersnood?

Welke opdracht gaf Jakob aan zijn zonen vanwege de hongersnood? Jozefs broers bij de onderkoning. Welke opdracht gaf Jakob aan zijn zonen vanwege de hongersnood? Genesis 42:1-2 1 Toen Jakob zag dat er koren in Egypte was, zei Jakob tegen zijn zonen: Waarom kijken jullie

Nadere informatie

Een gelukkige huisvrouw

Een gelukkige huisvrouw Een gelukkige huisvrouw Voordat ik zwanger was, was ik een gelukkige huisvrouw, ik had alles wat ik wilde. En daarvoor hoefde ik geen dag te werken. Want werken, dat deed mijn man Harry al. Harry zat in

Nadere informatie

SLACHTOFFERSCHAP, TRAUMA EN GEWELD - EEN ONONTWARBARE KLUWEN? 25 mei 2016, Antropia, Driebergen - 25 mei 2016, gedichten Ingmar Heytze

SLACHTOFFERSCHAP, TRAUMA EN GEWELD - EEN ONONTWARBARE KLUWEN? 25 mei 2016, Antropia, Driebergen - 25 mei 2016, gedichten Ingmar Heytze SLACHTOFFERSCHAP, TRAUMA EN GEWELD - EEN ONONTWARBARE KLUWEN? 25 mei 2016, Antropia, Driebergen - 25 mei 2016, gedichten Ingmar Heytze MONITOR Dit wordt geen nieuw verhaal. We doen wat met ons werd gedaan,

Nadere informatie

Diablo en Bélgica (1953) maar wel in Cuentos del otro barrio (1931). Die tekst bestaat al in het Frans

Diablo en Bélgica (1953) maar wel in Cuentos del otro barrio (1931). Die tekst bestaat al in het Frans Roberto J. PAYRO (1867-1928) werkte als Argentijnse journalist van La Nación in België, tussen 1909 en 1923. Tijdens de Eerste Wereldoorlog, was hij tegen de neutraliteit van Argentinië omdat de Duitsers

Nadere informatie

0-3 maanden zwanger. Zwanger. Deel 1

0-3 maanden zwanger. Zwanger. Deel 1 Zwanger Ik was voor het eerst zwanger. Ik voelde het meteen. Het kon gewoon niet anders. Het waren nog maar een paar cellen in mijn buik. Toch voelde ik het. Deel 1 0-3 maanden zwanger Veel te vroeg kocht

Nadere informatie

Bijbel voor Kinderen. presenteert JACOB DE BEDRIEGER

Bijbel voor Kinderen. presenteert JACOB DE BEDRIEGER Bijbel voor Kinderen presenteert JACOB DE BEDRIEGER Geschreven door: E. Duncan Hughes Illustraties door: M. Maillot en Lazarus Aangepast door: M. Kerr en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd

Nadere informatie

Refrein: Als het regent in jouw hart en je kunt alleen maar huilen, kom dan bij me, hou me vast, in mijn armen mag je schuilen.

Refrein: Als het regent in jouw hart en je kunt alleen maar huilen, kom dan bij me, hou me vast, in mijn armen mag je schuilen. Ellen en Patrick Nooit meer je stem, nooit meer je lach, Alles gaat terug, naar die éne dag. De pijn vanbinnen, het doet zo n zeer, Ze zeggen dat het mindert, maar wanneer... Intredelied: M n oma is gestorven

Nadere informatie

Grafische vormgeving: Jeelof Design, Leeuwarden Omslagfoto: istockphoto

Grafische vormgeving: Jeelof Design, Leeuwarden Omslagfoto: istockphoto Colofon ISBN 978 90 79556 30 4 2010 Kim Baldwin en Xenia Alexiou 2012 Nederlandse vertaling LaVita Publishing en Ineke de Groot Oorspronkelijke titel: Missing Lynx Oorspronkelijke uitgever: Bold Strokes

Nadere informatie

Zoë Zwabber en Sam Spons Een spetterend avontuur

Zoë Zwabber en Sam Spons Een spetterend avontuur De soapstory van Zoë Zwabber en Sam Spons Een spetterend avontuur door Margriet Keller Zwabber & Spons Inhoud: Die keer dat Zoë Zwabber terechtkwam bij haar Samuel Augustinus Melchior Spons gabber 2 Die

Nadere informatie

Kastelen in Nederland

Kastelen in Nederland Kastelen in Nederland J In ons land staan veel kastelen. Meer dan honderd. De meeste van die kastelen staan in het water. Bijvoorbeeld midden in een meer of een heel grote vijver. Als er geen water was,

Nadere informatie

Het Drakenfeestje Tekst Mathias Dellaert Illustraties Siri Austvik

Het Drakenfeestje Tekst Mathias Dellaert Illustraties Siri Austvik Het Drakenfeestje Tekst Mathias Dellaert Illustraties Siri Austvik Het Drakenfeestje Tekst Mathias Dellaert Illustraties Siri Austvik Voor Rune s vijfde verjaardag. Voor hem, zijn vriendjes en zijn klasgenootjes

Nadere informatie

HET GELUID VAN ZWAARTEKRACHT

HET GELUID VAN ZWAARTEKRACHT HET GELUID VAN ZWAARTEKRACHT Van Joe Simpson verschenen eerder bij Nijgh & Van Ditmar: Over de rand Op de grens Orkaan van stilte De schaduwzijde Dit schimmenspel De smekende stilte JOE SIMPSON Het geluid

Nadere informatie

Stilton! Ik ben uitgever van de meest gelezen krant van wakker Muizeneiland, De Wakkere Muis.

Stilton! Ik ben uitgever van de meest gelezen krant van wakker Muizeneiland, De Wakkere Muis. EEN MISTIGE AVOND IN OKTOBER Het was een mistige avond in oktober. Ik haat reizen! Zat ik maar lekker thuis in mijn luie stoel! Helaas, ahum, ik bevond mij in een aardedonker bos Wil je weten waarom? Luister!

Nadere informatie

Ooit komt er een dag dat de hemel openbreekt en de doden zullen opstaan. Ooit komt er een dag dat U terug komt op een wolk en dat U kijkt met ogen,

Ooit komt er een dag dat de hemel openbreekt en de doden zullen opstaan. Ooit komt er een dag dat U terug komt op een wolk en dat U kijkt met ogen, Ooit komt er een dag dat de hemel openbreekt en de doden zullen opstaan. Ooit komt er een dag dat U terug komt op een wolk en dat U kijkt met ogen, stralend als de zon Ooit zal het zo zijn dat we leven

Nadere informatie

Stoner

Stoner Stoner http://www.stoner.nu/stoner/ 306. Soms kwam Edith de kamer in, nam plaats op het bed naast hem en spraken ze met elkaar. Ze spraken over alledaagse dingen - over mensen die ze oppervlakkig kenden,

Nadere informatie

OP BEZOEK BIJ BARON GEENWEGGE VAN TERUG

OP BEZOEK BIJ BARON GEENWEGGE VAN TERUG ar pla xce m Gr ati se OP BEZOEK BIJ BARON GEENWEGGE VAN TERUG OP BEZOEK BIJ BARON GEENWEGGE VAN TERUG WIL JIJ HET HELE (VOORLEES) VERHAAL GRAAG LEZEN? Je krijgt Op bezoek bij baron Geenwegge van Terug

Nadere informatie

Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande

Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande Eerste druk 2015 R.R. Koning Foto/Afbeelding cover: Antoinette Martens Illustaties door: Antoinette Martens ISBN: 978-94-022-2192-3 Productie

Nadere informatie

Waar in de Bijbel vraagt God aan Abraham om een opmerkelijk offer? Genesis 22. Abraham wordt door God op de proef gesteld!

Waar in de Bijbel vraagt God aan Abraham om een opmerkelijk offer? Genesis 22. Abraham wordt door God op de proef gesteld! Waar in de Bijbel vraagt God aan Abraham om een opmerkelijk offer? Genesis 22 Abraham wordt door God op de proef gesteld! Wat verzoekt God aan Abraham? Genesis 22:2 2 En Hij zeide: Neem toch uw zoon, uw

Nadere informatie

Hoe gewoon Bijzonder is. Monique Goemans

Hoe gewoon Bijzonder is. Monique Goemans Hoe gewoon Bijzonder is Monique Goemans Met dank aan alle mensen, ontmoetingen en ervaringen, die hebben bijgedragen aan wie ik ben Dit boek is voor jou, Mischa en voor alle mensen die los moeten laten

Nadere informatie

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand.

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

2 U geeft mij moed, God! Ik wil muziek maken en zingen, met heel mijn hart.

2 U geeft mij moed, God! Ik wil muziek maken en zingen, met heel mijn hart. 108 1 Een lied van David. God geeft mij moed 2 U geeft mij moed, God! Ik wil muziek maken en zingen, met heel mijn hart. 3 Ik wil mijn harp laten klinken, ik wil de zon wakker maken met mijn lied. 4 Heer,

Nadere informatie

De meeuwen van de Afsluitdijk

De meeuwen van de Afsluitdijk De meeuwen van de Afsluitdijk Eerste druk, oktober 2011 2011 Ellen D. IJzendoorn Kleuringbewerking cover: Kasper Smoolenaars ISBN: 978-90-484-9016-5 NUR: 277 Uitgever: Literoza, Zoetermeer www.literoza.nl

Nadere informatie

De jongen die niet griezelen kon

De jongen die niet griezelen kon De jongen die niet griezelen kon Er was eens een jongen die niets griezelig vond. Als er verhalen verteld werden waar iedereen kippenvel van kreeg, begreep hij niet wat daar eng aan was. Als mensen hem

Nadere informatie

Het is de familieblues. Je kent dat gevoel vast wel. Je zit aan je familie vast. Voor altijd ben je verbonden met je ouders, je broers, je zussen.

Het is de familieblues. Je kent dat gevoel vast wel. Je zit aan je familie vast. Voor altijd ben je verbonden met je ouders, je broers, je zussen. De familieblues Tot mijn 15e noemde ik mijn ouders papa en mama. Daarna niet meer. Toen noemde ik mijn vader meester. Zo noemde hij zich ook als hij lesgaf. Hij was leraar Engels op een middelbare school.

Nadere informatie

! "!# "$" "% %" "# % &"%"& "! " "" % #$ %#% ' %"( % ")$ " " % % ' * % %") %" % $ + "% " % & &, *! $ -". %" %" '!! "% )"%( " &%(1'!

! !# $ % % # % &%& !   % #$ %#% ' %( % )$   % % ' * % %) % % $ + %  % & &, *! $ -. % % '!! % )%(  &%(1'! ! "!# "$" "% %" "# % &"%"& "! " "" % #$ %#% ' %"( % ")$ " " % % ' * % %") %" % $ + "% " % & &, *! $ -". %" %" '!! "% )"%( "!%/ ')&" &"%%!#&")%%0 ' "%"%*&" %"&" % "&%$0 &% &%(1'! ',%&" 2# "3+ )%" "!&%%,'!&""

Nadere informatie

NOACH EN DE ZONDVLOED

NOACH EN DE ZONDVLOED Bijbel voor Kinderen presenteert NOACH EN DE ZONDVLOED Geschreven door: E. Duncan Hughes Illustraties door: Byron Unger en Lazarus Aangepast door: M. Maillot en Tammy S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd

Nadere informatie

De stem van de stilte (nav 1 Koningen 19: 12, 13)

De stem van de stilte (nav 1 Koningen 19: 12, 13) (nav 1 Koningen 19: 12, 13) Na het vuur klonk het gefluister van een zachte bries. En daar klonk een stem die sprak. t is nergens om mij heen echt stil terwijl ik liever anders wil heel het leven draait

Nadere informatie

NieuwsBrief nr.1, 2014 Naar Binnen

NieuwsBrief nr.1, 2014 Naar Binnen NieuwsBrief nr.1, 2014 Naar Binnen Beste lezer, Het thema van deze nieuwsbrief is verbinding. De winter is de tijd om het donker weer met het licht te verbinden. Er komt letterlijk meer licht. In verbinding

Nadere informatie

-23- Geen medelijden

-23- Geen medelijden -22- Graniet Hoeveel keer was de vrachtwagen al gestopt? Innocent was de tel kwijtgeraakt. Telkens als de truck halt hield, werden er een paar jongens naar binnen geduwd. Maar nu bleef de deur van de laadruimte

Nadere informatie

Dit verhaal gaat over een schat, die je overal kunt vinden : zowel hier als daar, zowel vroeger als nu. Een schat zo rijk als het leven zelf, die

Dit verhaal gaat over een schat, die je overal kunt vinden : zowel hier als daar, zowel vroeger als nu. Een schat zo rijk als het leven zelf, die Er zit een schat verborgen in jezelf Dit verhaal gaat over een schat, die je overal kunt vinden : zowel hier als daar, zowel vroeger als nu. Een schat zo rijk als het leven zelf, die toont hoe het zijn

Nadere informatie

NOACH EN DE ZONDVLOED

NOACH EN DE ZONDVLOED Bijbel voor Kinderen presenteert NOACH EN DE ZONDVLOED Geschreven door: E. Duncan Hughes Illustraties door: Byron Unger en Lazarus Aangepast door: M. Maillot en Tammy S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd

Nadere informatie

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente,

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, We zijn er doorheen gegaan, Veertig dagen en nachten, Tijd van voorbereiding...

Nadere informatie

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Ferenc Göndör IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Uitgeverij Eenvoudig Communiceren 3 Mijn vader Lang geleden kwam een jonge, joodse man naar het land Hongarije. Mohr Goldklang was zijn naam. Dat was mijn opa. Mohr

Nadere informatie

D Artagnan gaat naar Parijs

D Artagnan gaat naar Parijs D Artagnan gaat naar Parijs Artagnan reed op zijn oude paard, een uitgeputte knol met een trieste blik. Ook al was zijn paard op zijn minst vreemd te noemen en ook al waren de kleren die hij droeg verbleekt,

Nadere informatie

KOPIEERBLADEN. THEMA 5: Ik wil ridder worden! Plantyn - TotemTaal - Thema 5: ik wil ridder worden!

KOPIEERBLADEN. THEMA 5: Ik wil ridder worden! Plantyn - TotemTaal - Thema 5: ik wil ridder worden! KOPIEERBLADEN THEMA 5: Ik wil ridder worden! 97 97 Wat moet je doen om ridder te worden? Vind je dit goed? Moet er nog iets bij? Als je de opdrachten hier goed uitvoert, krijg je een ridderdiploma. Page

Nadere informatie

Het wonder van het kruis. De omwisseling aan het kruis

Het wonder van het kruis. De omwisseling aan het kruis Het wonder van het kruis De omwisseling aan het kruis Het wonder van het kruis / De Omwisseling Vergeving Verlossing / Reiniging Genezing Bevrijding Verzoening Nieuw leven Getsemane Diezelfde avond ging

Nadere informatie

Toen ze opkeek, zag ze dat ze niet meer alleen was. Bij de koeien stond een jongen met een stok. Hij had blond haar, dat rood leek in het late

Toen ze opkeek, zag ze dat ze niet meer alleen was. Bij de koeien stond een jongen met een stok. Hij had blond haar, dat rood leek in het late De oude jongen Iedere zaterdag ging Bryanna naar Kael met een mand wol. Ze keek toe hoe hij sokken breide. Genoeg voor alle voeten in het dorp en alle voeten in de stad. Eens per week vertrok er een kar

Nadere informatie

OPDRACHT 1 : SCRIPT EN INTERACTIEVE VERSIE VAK : SCHRIJVEN --LOIS VEHOF--

OPDRACHT 1 : SCRIPT EN INTERACTIEVE VERSIE VAK : SCHRIJVEN --LOIS VEHOF-- OPDRACHT 1 : SCRIPT EN INTERACTIEVE VERSIE VAK : SCHRIJVEN --LOIS VEHOF-- Confrontatie scene Written by Loïs Vehof Genre: Avontuur Locatie: De oude tempel Protagonist: Wachter Antagonist: Dief Conflict:

Nadere informatie

Welke angst leefde bij de broers van Jozef na het overlijden van hun vader?

Welke angst leefde bij de broers van Jozef na het overlijden van hun vader? Wat hield Jozef zijn hele leven in Egypte voor ogen? Welke angst leefde bij de broers van Jozef na het overlijden van hun vader? Genesis 50:15, 17 15 Toen de broers van Jozef zagen dat hun vader dood was,

Nadere informatie

HET PAD VAN DE LEIDENDE MERRIE

HET PAD VAN DE LEIDENDE MERRIE HET PAD VAN DE LEIDENDE MERRIE Handel altijd uit liefde, maar realiseer je dat liefde vaak zacht en meegaand mag wezen, maar soms ook krachtig en standvastig moet zijn. Nanda van Gestel van der Schel Het

Nadere informatie

Hoe de Koning een kater kreeg van D. blom

Hoe de Koning een kater kreeg van D. blom Hoe de Koning een kater kreeg van D. blom Na het ontbijt liepen zoals iedere morgen de koning en de koningin hun vaste rondje door de tuin. Genietend van het zonnetje en hun prachtig aangelegde tuin met

Nadere informatie

Het is om wanhopig te worden. t Drukt je neer, je komt geen stap vooruit. Vooral in je zwakste momenten word je door een machtige vijand gestuit.

Het is om wanhopig te worden. t Drukt je neer, je komt geen stap vooruit. Vooral in je zwakste momenten word je door een machtige vijand gestuit. Overwinning Je twijfelt of je wel in de hemel zult komen, een stemmetje in je zegt van niet. Te zondig voor al die mooie dromen. Dat loopt op niets uit, zoals je zelf toch wel ziet. Het is om wanhopig

Nadere informatie

David Grossman Uit de tijd vallen

David Grossman Uit de tijd vallen David Grossman Uit de tijd vallen Een verhaal in stemmen Vertaling Ruben Verhasselt Cossee Amsterdam stadschroniqueur: Als ze s avonds aan tafel zitten te eten, verandert plots het gezicht van de man.

Nadere informatie

Een Berbers dorp. Mijn zussen en ik mochten van mijn vader naar school. Meestal mochten alleen jongens naar school.

Een Berbers dorp. Mijn zussen en ik mochten van mijn vader naar school. Meestal mochten alleen jongens naar school. Een Berbers dorp Ik ben geboren en opgegroeid in het noorden van Marokko. In een buitenwijk van de stad Nador. Iedereen kent elkaar en altijd kun je bij de mensen binnenlopen. Als er feest is, viert het

Nadere informatie

De gebruiker mag het werk kopiëren, verspreiden en doorgeven, onder de volgende voorwaarden:

De gebruiker mag het werk kopiëren, verspreiden en doorgeven, onder de volgende voorwaarden: Auteur: Chris Hantzen Ontwerp kaft: Leander de Goede http://www.chrishantzen.nl/ Dit werk is gepubliceerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel- GeenAfgeleideWerken 3.0 Nederland licentie.

Nadere informatie

Koude Thee Ben Trein 2008

Koude Thee Ben Trein 2008 Koude Thee Ik word wakker van een onbestemd gevoel. De droom verdwijnt meteen achter de sluier tussen heden en verleden, een donkere prognose achterlatend. De nieuwe dag zal grote verandering meebrengen.

Nadere informatie

Paul van Loon. Dolfje Weerwolfje. Tekeningen Hugo van Look. Leopold / Amsterdam

Paul van Loon. Dolfje Weerwolfje. Tekeningen Hugo van Look. Leopold / Amsterdam Paul van Loon Dolfje Weerwolfje Tekeningen Hugo van Look Leopold / Amsterdam AVI M6 Negenenveertigste druk 2016 1996 tekst: Paul van Loon Omslag en illustraties: Hugo van Look, 1996 / 2015 Vormgeving:

Nadere informatie

Spreekbeurt Dag. Oglaya Doua

Spreekbeurt Dag. Oglaya Doua Spreekbeurt Dag Oglaya Doua Ik werd wakker voordat m n wekker afging. Het was de dag van mijn spreekbeurt. Met m n ogen wijd open lag ik in bed, mezelf afvragend waarom ik in hemelsnaam bananen als onderwerp

Nadere informatie

e klok had twaalf geslagen in de metropool

e klok had twaalf geslagen in de metropool D e klok had twaalf geslagen in de metropool Ratstad. De zon scheen stralend op de duizenden wolkenkrabbers, spitsen en torens van het financiële hart van de stad. Aan de voet van deze grote gevaartes

Nadere informatie

Bij wie vroeg Jakob hulp toen zijn zonen de tweede reis naar Egypte gingen maken?

Bij wie vroeg Jakob hulp toen zijn zonen de tweede reis naar Egypte gingen maken? De tweede reis van Jozefs broers naar Egypte. Bij wie vroeg Jakob hulp toen zijn zonen de tweede reis naar Egypte gingen maken? Genesis 43:14 14 God, de Almachtige, geve jullie barmhartigheid in de ogen

Nadere informatie

Bewegingsverhaal: Ritme en expressie Els Wostyn

Bewegingsverhaal: Ritme en expressie Els Wostyn PETER en de wolf Sports Media vzw Bewegingsverhaal: Ritme en expressie Els Wostyn Aansluiten bij het thema: Peter en de wolf wordt in de klas uitgewerkt. Doelgroep: derde kleuter Beginsituatie: bewegingsverhalen

Nadere informatie