proloog Tintaglia & IJsvuur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "proloog Tintaglia & IJsvuur"

Transcriptie

1 proloog Tintaglia & IJsvuur Met speels gemak bereed ze de luchtstromingen. Haar poten zaten strak tegen haar lichaam gedrukt en haar vleugels waren wijd gespreid. Op het golvende woestijnzand, ver beneden haar, beeldde een golvende schaduw haar af als een slangachtig wezen met vleugels als een vleermuis en een lange, vinvormige staart. Dat beeld beviel Tintaglia. Het was een aangename dag geweest. Diep vanuit haar keel klonk een geluid als van een reusachtige, spinnende kat. Ze hadden bij zonsopgang met veel succes gejaagd. Beide hadden ze diverse prooien verschalkt, zoals altijd, waarna ze de ochtend etend en vervolgens slapend hadden doorgebracht. Nu echter, nog besmeurd met bloed en slachtafval van die morgen, hadden de twee draken alweer een ander doel voor ogen. Voor haar en een stuk lager, zag IJsvuur eruit als een glanzende, zwarte vorm. Zijn lange lijf golfde lichtjes terwijl hij zijn gewicht verplaatste om de wind perfect te vangen. Zijn torso was dikker en zwaarder dan dat van haar en zijn lichaam was ook langer. Zijn grotere vleugels vertoonden nog steeds scheurtjes in de dikke huid tussen de slagpennen. Zijn lange verblijf in het ijs had zijn tol geëist. Zijn lichaam zou nog jaren van herstel vergen. De kleinere verwondingen aan zijn lichaam waren allang verdwenen, maar de scheuren in zijn vleugels zouden veel langzamer genezen en de littekens zouden altijd zichtbaar blijven. In tegenstelling tot haar eigen azuren perfectie. Vanuit haar ooghoeken bewonderde ze haar glanzende vleugels. 7

2 Alsof hij haar plotselinge gebrek aan aandacht merkte, maakte IJsvuur abrupt een bocht en hij begon in cirkels af te dalen naar de zandduinen. Ze kende hun bestemming. De schijnbaar lege woestijn onder hen kwam steeds dichterbij en veranderde in substantiële gesteentelagen. Niet al te ver weg doemde een afgelegen rotsrand boven het zand op. Het gekartelde oppervlak met ruwe slenken was begroeid met onvolgroeide bomen en grijsgroen struikgewas. Het water en bladergroen betekenden dat er voldoende wild zou zijn voor hun avondjacht. Maar dichterbij nog dan de begroeide richel lag een verborgen oase. Hun glijvlucht zou hen naar een dal met veel bomen en een bron brengen. Het water welde uit de diepten van de aarde op en vormde een uitgestrekte, kalme poel. Zelfs in de winter hield dit dal de warmte van de dag vast. Ze zouden de vroege namiddag doorbrengen in het door de zon verwarmde water om het bloed van hun huid te spoelen, en daarna zouden ze zich overdadig door het zand rollen zodat hun geschubde lichamen weer zouden gaan glanzen. Ze kenden de plek goed. Hun jachtgronden lagen verspreid over een groot gebied, maar ongeveer één keer in de tien dagen leidde IJsvuur hen terug naar deze plek. Hij beweerde dat hij zich deze plek herinnerde uit zijn vroege jeugd. Ooit was hier een kolonie Ouderlingen gevestigd die de bezoekende draken hadden verzorgd. Van hun witte stenen gebouwen en zorgvuldig verzorgde wijngaarden was niets meer overgebleven. De woestijn had hun nederzetting verslonden, maar het water en het zand waren niettemin gebleven. Tintaglia zou graag verder naar het diepe zuiden zijn gevlogen, naar de woestijnen die in de eindeloze hitte blakerden, maar IJsvuur had geweigerd om zo ver te reizen. Ze verdacht de oude draak ervan te weinig uithoudingsvermogen te bezitten voor zo n lange vlucht. Ze had er al eens over nagedacht, méér dan eens, om hem te verlaten en alleen verder te gaan. Maar het verschrikkelijke isolement van de lange gevangenschap in haar cocon had zijn sporen nagelaten. Ieder drakengezelschap, hoe humeurig soms ook, was te verkiezen boven de eenzaamheid. IJsvuur vloog nu laag over het geblakerde zand. Zijn vleugels bewogen met sporadische, machtige slagen die het zand in wolkjes deed opstijgen. Tintaglia volgde hem en probeerde hem te evena- 8

3 ren om haar eigen vliegkunst te verbeteren. Er waren veel dingen die ze niet kon waarderen in haar kameraad, maar hij was een ware Heer van de Hemel met vliegcapaciteiten die zij pas na decénnia zou kunnen evenaren. Hun glijvlucht volgde de contouren van het landschap. Ze wist wat hij van plan was. Ze zouden parallel aan de duinhelling dalen om daarna met gespreide vleugels in het nog warme water te landen. Ze waren halverwege hun afdaling langs de helling, toen het zand op de bovenste randen van de kom omhoogspoot. Canvascamouflagedoeken werden opzij geworpen en rijen boogschutters rezen omhoog. Een falanx van pijlen vloog hen tegemoet. Terwijl de eerste golf van projectielen pijnlijk afketste tegen haar vleugels en flanken, volgde er alweer een tweede. De draken waren te dicht bij de grond om snel opnieuw hoogte te kunnen winnen. IJsvuur maakte een bocht en draaide zich om toen hij het water raakte. Ze zat te dicht achter hem om te kunnen stoppen of haar koers nog te kunnen veranderen. Ze kwam op hem terecht en terwijl hun vleugels en poten in elkaar verstrikt raakten in het warme water, kwamen er speerwerpers uit hun schuilplaatsen tevoorschijn die op hen afrenden als een waar mierenleger. Achter hen verschenen nog meer mannen en deze droegen zware netten van dik touw en kettingen met zich mee. Zonder na te denken of hij haar eventueel zou verwonden, vocht IJsvuur zich van haar los. Hij plonsde de vijver uit om de mannen aan te vallen, waarbij hij haar het water in trapte. Sommige speerwerpers renden weg; anderen vermorzelde hij met zijn machtige achterpoten. Hij draaide om zijn as en sloeg met een verpletterende zwiep van zijn lange staart een groot aantal mannen tegen de grond. Ze wist dat hij tijd aan het rekken was terwijl de gifzakjes in zijn keel zich vulden met een bijtend gif. Nog steeds enigszins verdoofd lag ze daar in het water toen ze zag hoe zijn keel opbolde en zijn muil zich wijd opende. Achter de rijen glimmende, witte scherpe tanden, ving ze een glimp op van de scharlakenrode en oranje gifzakjes. Hij spoog naar zijn tegenstanders. Zijn sissende gebrul veroorzaakte een rode mist van gif. Toen de dodelijke wolk de mannen voor hem trof, steeg er een ijzingwekkend geschreeuw en gekrijs op. 9

4 Het zuur verslond hen. Wapenrustingen van leer of metaal vertraagden het proces, maar hielden het niet tegen. De druppels vielen uit de lucht naar de grond en vraten zich soms direct een weg door menselijke lichamen. Huid, vlees, botten en ingewanden werden doorboord door het gif. Het siste toen het t zand raakte. Sommige mannen stierven snel, maar de meesten niet. Tintaglia had te lang toegekeken. Er werd een net over haar heen geworpen. Bij ieder knooppunt waren de touwen verzwaard met bungelende stukjes lood. Door het net waren kettingen gevlochten, sommige dun, sommige zwaar en sommige voorzien van weerhaken. Ze kon haar vleugels nog maar nauwelijks bewegen en toen ze ernaar klauwde met haar voorpoten, raakten die ook verstrikt. Ze brulde van woede en voelde haar eigen gifzakjes zich ook vullen, terwijl de speerwerpers de poel in waadden en haar begonnen te steken. Ze ving een glimp op van boogschutters die langs de zanderige hellingen naar beneden kwamen rennen en hun bogen spanden. Ze schreeuwde toen een speer een kwetsbare plek tussen haar schubben wist te vinden. De speer drong binnen achter haar voorpoot, in het weke plekje tussen poot en borst. Hij ging niet diep, maar Tintaglia was nog nooit eerder met wat dan ook gestoken. Ze draaide zich schreeuwend van pijn en woede om. Haar eigen gif kwam tevoorschijn met haar schreeuw. De speerwerpers trokken zich in doodsangst terug. Toen het gif zich aan het net hechtte, werd de greep van de touwen en kettingen minder strak en uiteindelijk bezweken ze onder haar geworstel. Ze kon zich nu weer bewegen en was inmiddels gek van woede. Mensen die draken durfden aan te vallen? Ze liep het water uit, recht op haar belagers af. Ze sloeg met haar klauwen en zwiepte met haar staart, en met iedere schreeuw van woede produceerde ze een nieuwe golf van zuur gif. Restanten van het net hingen aan flarden aan haar lichaam. De schrille doodskreten van stervende mensen vulden de lucht. Ze keek geen moment naar IJsvuur. Maar ze kon de slachting die hij aanrichtte duidelijk horen. Pijlen ketsten van haar lichaam af. Met één machtige slag van haar vleugels gooide ze een man of tien door de lucht. Ze schudde nu de laatste restanten van het net van zich af. Onder haar linkervleugel voelde ze de vurige beet van een pijl. Ze trok haar vleugels 10

5 dicht tegen zich aan en besefte te laat dat ze de pijl daardoor dieper haar lichaam in dreef. Ze brulde van de pijn, waardoor er weer een golf gif vrijkwam. Ze draaide om haar as en zwiepte met haar staart in het rond. Heel even zag ze IJsvuur, die een mens tussen zijn kaken omhooghield. De schreeuw van de stervende man steeg uit boven de andere strijdgeluiden toen de draak zijn lichaam in twee stukken beet. De kreten van afschuw van de verderop gelegerde manschappen klonken haar als muziek in de oren en plotseling begreep ze wat haar kameraad aan het doen was. Angst inboezemen is net zo belangrijk als doden. Ze moesten leren er niet eens meer aan te dénken om ooit nog draken aan te vallen. We moeten er enkelen laten ontsnappen, om het verhaal na te kunnen vertellen. Die gedachte bereikte haar luid en duidelijk. Grimmig en bits voegde hij eraan toe: Denk eraan, slechts een paar! Slechts een paar Ze was het met hem eens en liep het water uit naar de angstig opeengepakte mannen die haar hadden willen doden. Ze sloeg ze net zo makkelijk opzij met haar geklauwde voorpoot als een kat een draadje opzij sloeg. Ze hapte naar ze, beet benen van lichamen, armen van schouders; meer om te verminken dan om snel te doden. Ze tilde haar kop op en zwaaide hem naar voren terwijl ze een wolk van gif uitstootte. De menselijke muur vóór haar smolt ineen tot niet meer dan botten en bloed. Toen de middag langzaam overging in de avond, vlogen ze nog een laatste rondje over het dal en de omgeving. Een verspreide groep krijgers vluchtte volkomen gedesoriënteerd naar de met struikgewas begroeide rotsrichel. Laat ze het nieuws maar verspreiden, zei IJsvuur. We moeten terug naar de oase vóór hun vlees begint te bederven. Hij helde over en draaide zich weg van de vluchtende mannen. Zij deed hetzelfde. Zijn voorstel kwam goed uit. De speer was uit het gat in haar huid getrild, maar de pijl aan de andere kant zat er nog steeds in. Het was niet haar bedoeling geweest om hem er nog dieper in te drijven. Op een rustig moment na de eerste slachtpartij, nadat de weinige overlevenden waren weggevlucht, had ze geprobeerd hem eruit te trekken. In plaats daarvan was hij echter afgebroken en het 11

6 stukje hout dat nog uitstak was te klein om er met haar tanden uit te trekken. Het was alleen nog maar dieper in haar lijf geraakt. Bij elke slag van haar vleugels voelde ze de houten schacht en de metalen punt in haar vlees. Hoeveel mensen zijn erop uitgestuurd om het tegen ons op te nemen? vroeg ze zich af. Honderden. Maar wat maakt dat uit? Ze hebben ons niet gedood, en diegenen die we lieten ontsnappen zullen hun nakomelingen vertellen hoe dom ze waren geweest om het ook maar te proberen. Waarom vielen ze ons aan? De aanval paste niet echt bij de meeste van haar ervaringen met mensen. Alle mensen die ze ooit had ontmoet, hadden altijd een groot ontzag voor haar gehad en waren eerder bereid geweest haar te dienen dan haar aan te vallen. Enkelen vertoonden wel eens enige ongehoorzaamheid, maar hen had ze snel in het gareel gekregen. Ze had eerder tegen mensen gevochten, maar niet omdat die haar in een hinderlaag hadden gelokt. Ze had Chalcedeanen gedood, simpelweg omdat zij ervoor had gekozen samen te werken met de Kooplieden van Beijerstad. Ze had ze gedood in ruil voor de hulp van de mensen bij de verzorging van de slangen die, na hun metamorfose, draken zouden worden. Zou deze aanval daar iets mee te maken hebben gehad? Dat leek niet echt waarschijnlijk. Mensen leefden zo kort. Waren zij in staat tot een beredeneerde wraak? IJsvuurs redenering was simpeler. Ze vielen ons aan omdat zij mensen zijn en wij draken. De meeste mensen die je zult ontmoeten háten ons. Sommigen zullen ontzag voor ons veinzen en ons geschenken brengen, maar achter hun gevlij en kruiperige gedrag, schuilt onverholen haat. Vergeet dat nooit. In dit deel van de wereld hebben de mensen ons heel erg lang gehaat. Ooit, voor mijn metamorfose tot draak, probeerden de mensen alle draken uit te roeien. Zij voerden hun eigen kuddes met langzaam werkend gif in de hoop ons te doden. Ze martelden onze Ouderlingendienaren in de hoop geheimen te ontdekken die ze misschien tegen ons konden gebruiken. Ze vernietigden onze burchten in dit deel van de wereld, en vernietigden de stenen pilaren waarlangs onze dienaren reisden, dit alles in de hoop ons te verzwakken. De draken die ze daadwerkelijk wisten te doden werden afgeslacht als dom 12

7 vee en ze gebruikten het vlees en bloed van onze lichamen als medicijn en tonicum voor hun eigen zwakke lichamen. Ik herinner me daar niets van. Tevergeefs spitte Tintaglia in haar voorouderlijke herinneringen. Er is veel wat jij je niet kunt herinneren. Volgens mij heb je te lang in je cocon gezeten. Dat heeft je hersenen beschadigd. Er is zoveel wat je niet weet. Je bent je van zoveel dingen niet bewust. Ze voelde een steek van woede. IJsvuur zei dit soort dingen vaker tegen haar. Meestal nadat ze had gesuggereerd dat zijn lange gevangenschap in het ijs hem gedeeltelijk gek had gemaakt. Ze onderdrukte haar boosheid; ze moest eerst méér te weten zien te komen. En de pijl in haar flank deed haar pijn. Wat is er destijds gebeurd? IJsvuur draaide zijn kop op zijn lange nek om en schonk haar een onheilspellende blik. Wat er gebeurd is? We vernietigden hen, natuurlijk. Ze zijn al hinderlijk genoeg zonder hen te laten denken dat ze tegen onze wensen in kunnen gaan. Ze naderden de bron in het hart van de oase. Overal in het zand lagen menselijke karkassen; het meer in gaan zou zijn alsof ze een vijver van bloed betraden. Overal lagen dode mensen, en in de late namiddagzon veranderden ze al snel in aas. Nadat we gegeten hebben, vertrekken we en zoeken we een schonere slaapplaats, meldde de zwarte draak. We zullen deze plek een tijdje links moeten laten liggen, tot de jakhalzen en de raven het hier voor ons hebben opgeruimd. Er is hier te veel vlees voor ons om in één keer op te eten en mensen bederven snel. Hij minderde vaart om in de vijver te landen waarin enkele menselijke lichamen dobberden. Ze volgde hem. De golven die hun landing veroorzaakten sloegen nog tegen de kant toen hij al een lichaam uit het water oppikte. Mijd de mensen met een metalen wapenrusting, raadde hij haar aan. Je kunt het best de boogschutters kiezen. Gewoonlijk dragen die leer. Hij brak het lichaam in twee stukken en greep er een beet voor het in het water kon vallen. Hij gooide het halve karkas in de lucht, ving het op tussen zijn kaken en hield zijn kop achterover om het door te slikken. De andere helft viel met een plons in het water en zonk weg in de vijver. Hij pakte er nog een, ontdeed deze eerst van zijn hoofd, sloeg zijn kop achterover om het lichaam te vermorzelen met zijn machtige ka- 13

8 ken en slikte het vervolgens in zijn geheel door. Ze bekeek hem aandachtig. Ze bederven snel. Je moet nu eten. Ik heb nog nooit een mens gegeten. Ze voelde een milde weerzin. Ze had veel mensen gedood, maar ze had er nog nooit een opgegeten. Dat leek merkwaardig nu. Ze dacht aan de mensen met wie ze bevriend was geweest, Reyn en Malta en haar kleine, jonge zanger Selden. Zij had hen ertoe aangezet om Ouderlingen te worden en daarna had ze niet vaak meer aan hen gedacht. Selden. Bij de gedachte aan hem voelde ze even een sprankje blijdschap. Dat was nog eens een zanger die wist hoe hij een draak moest prijzen. Deze drie mensen had ze uitverkoren en tot haar Ouderlingen gemaakt. Dus zij waren anders, misschien. Als ze toevallig in de buurt zou zijn als een van hen stierf, zou ze het lichaam opeten, om hun herinneringen te behouden. Maar andere mensen eten was kennelijk niet veel anders dan het eten van een buffel of welk ander dikhuidig wezen dan ook. Ze liep naar de rand van de poel en koos een lichaam waaruit nog steeds bloed stroomde. Het lag op een stapel verse lijken. Ze scheurde het in tweeën, kauwde er een paar keer op en slikte het door. Het vlees gleed naar beneden. Vlees was vlees, besloot ze en ze had honger na de strijd. IJsvuur at domweg waar hij stond. Hij verzette een paar stappen in de poel om nog meer doden te grijpen. Daar was geen gebrek aan, maar Tintaglia was kieskeuriger. Hij had gelijk gehad wat betreft het menselijke bederf; sommigen stonken al. Ze zocht diegenen die het recentst waren gestorven en liet de lichamen die al stijf werden links liggen. Ze zocht net haar weg door een stapel lichamen toen er eentje een kreet slaakte en van haar weg probeerde te kruipen. Hij was niet groot en het gif had gedeelten van zijn benen al weggevreten. Hij sleepte zich voort, zachtjes jankend. En toen IJsvuur naderde, aangetrokken door de geluiden, vond de jongen zijn stem terug. Alsjeblieft! schreeuwde hij met brekende stem. Laat me alsjeblieft leven! Wij wilden jullie niet aanvallen, mijn vader en ik. Ze dwongen ons! Zij, de mannen van de Hertog, namen mijn vaders erfgenaam, zijn oudste zoon, mijn moeder en mijn twee zusters gevangen. Ze zeiden dat als we niet deelnamen aan de jacht op jullie, 14

9 zij ze allemaal zouden verbranden. En dat mijn vaders naam met hem zou uitsterven en dat onze familielijn tot stof zou vergaan. Dus moesten we wel meegaan. We wilden jullie geen kwaad doen, prachtige, slimme draken. Het is een beetje laat om te proberen om bij ons in het gevlij te komen, zei IJsvuur geamuseerd. Wie nam je familie gevangen? Tintaglia was nieuwsgierig. Het bot stak uit het been van de jongen. Hij zou het niet overleven. De mannen van de Hertog. De Hertog van Chalced. Ze zeiden dat we lichaamsdelen van draken mee terug moesten nemen voor de Hertog. Hij heeft drakenmedicijnen nodig om in leven te blijven. Als we bloed of schubben, een lever of een drakenoog mee zouden nemen, zou de Hertog ons rijk maken. Maar zo niet De jongen keek naar zijn been. Hij staarde er een tijdje naar en toen knapte er plotseling iets in hem. Hij keek op naar Tintaglia. We zijn al dood. Wij allemaal. Ja, zei ze, maar voor het woord tot de hersenen van de jongen kon doordringen, had IJsvuur het lichaam al tussen zijn kaken. Net zo snel als een slang die aanvalt. Vers vlees. Het heeft geen zin om hem te laten rotten. De zwarte draak gooide zijn kop naar achteren, verzwolg de rest van het lichaam van de jongen en liep onverstoorbaar verder naar de volgende stapel karkassen. 15

Er was eens een heel groot bos. Met bomen en bloemen. En heel veel verschillende dieren. Aan de rand van dat bos woonde, in een grot, een draakje. Dat draakje had de mooiste grot van iedereen. Lekker vochtig

Nadere informatie

1 Vinden de andere flamingo s mij een vreemde vogel? Dat moeten ze dan maar zelf weten. Misschien hebben ze wel gelijk. Het is ook raar, een flamingo die jaloers is op een mens. En ook nog op een paard.

Nadere informatie

rijm By fightgirl91 Submitted: October 17, 2005 Updated: October 17, 2005

rijm By fightgirl91 Submitted: October 17, 2005 Updated: October 17, 2005 rijm By fightgirl91 Submitted: October 17, 2005 Updated: October 17, 2005 Provided by Fanart Central. http://www.fanart-central.net/stories/user/fightgirl91/21803/rijm Chapter 1 - rijm 2 1 - rijm Gepaard

Nadere informatie

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan.

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan. Geelzucht Toen ik 15 was, kreeg ik geelzucht. De ziekte begon in de herfst en duurde tot het voorjaar. Ik voelde me eerst steeds ellendiger worden. Maar in januari ging het beter. Mijn moeder zette een

Nadere informatie

het laatste station van de wereld

het laatste station van de wereld het laatste station van de wereld 1 het tekeningen van ingrid godon laatste station van de wereld een verhaal van paul verrept 2 3 4 5 6 7 8 9 1 De schilder Emile stond om vier uur op. Hij droeg een lang,

Nadere informatie

De steen die verhalen vertelt.

De steen die verhalen vertelt. De steen die verhalen vertelt. Heel lang geleden kenden de mensen geen verhalen, er waren geen verhalenvertellers. Het leven zonder verhalen was heel moeilijk, vooral gedurende de lange winteravonden,

Nadere informatie

Het lam. Arna van Deelen

Het lam. Arna van Deelen Het lam Arna van Deelen Hij leunde vermoeid op zijn staf, starend over de eindeloze velden. De kudde lag verspreid onder de bomen, die op deze tijd van de dag voor wat schaduw zorgden. Hij legde zijn hand

Nadere informatie

14 God ging steeds voor hen uit, overdag in een wolk, s nachts in licht en vuur.

14 God ging steeds voor hen uit, overdag in een wolk, s nachts in licht en vuur. Psalmen Psalm 78 1 Een lied van Asaf. De lessen van het verleden Luister allemaal naar mijn woorden. Luister goed, want ik wil jullie iets leren. 2 Wijze woorden wil ik spreken, wijze woorden over het

Nadere informatie

Het verhaal van de schepping (Genesis 1 en 2)

Het verhaal van de schepping (Genesis 1 en 2) Het verhaal van de schepping (Genesis 1 en 2) Toen God begon met zijn schepping, was het donker en leeg. Maar God zei: Laat er licht zijn! En opeens was er licht. Nu was het niet donker meer, maar nog

Nadere informatie

Het tweede avontuur van Broer Vos en Broer Konijn

Het tweede avontuur van Broer Vos en Broer Konijn Het tweede avontuur van Broer Vos en Broer Konijn Oom Remus bron. Z.n., z.p. ca. 1950 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/remu001twee01_01/colofon.php 2010 dbnl / erven J.C. Harries 2 [Het

Nadere informatie

-23- Geen medelijden

-23- Geen medelijden -22- Graniet Hoeveel keer was de vrachtwagen al gestopt? Innocent was de tel kwijtgeraakt. Telkens als de truck halt hield, werden er een paar jongens naar binnen geduwd. Maar nu bleef de deur van de laadruimte

Nadere informatie

Spreekbeurt Dag. Oglaya Doua

Spreekbeurt Dag. Oglaya Doua Spreekbeurt Dag Oglaya Doua Ik werd wakker voordat m n wekker afging. Het was de dag van mijn spreekbeurt. Met m n ogen wijd open lag ik in bed, mezelf afvragend waarom ik in hemelsnaam bananen als onderwerp

Nadere informatie

De jongen die niet griezelen kon

De jongen die niet griezelen kon De jongen die niet griezelen kon Er was eens een jongen die niets griezelig vond. Als er verhalen verteld werden waar iedereen kippenvel van kreeg, begreep hij niet wat daar eng aan was. Als mensen hem

Nadere informatie

We hebben verleden week nog gewinkeld. Toen wisten we het nog niet. De kinderbijslag was binnen en ik mocht voor honderd euro kleren uitkiezen.

We hebben verleden week nog gewinkeld. Toen wisten we het nog niet. De kinderbijslag was binnen en ik mocht voor honderd euro kleren uitkiezen. Woensdag Ik denk dat ik gek word! Dat moet wel, want ik heb net gehoord dat mijn moeder kanker heeft. Niet zomaar een kankertje dat met een chemo of bestraling overgaat. Nee. Het zit door haar hele lijf.

Nadere informatie

Bewegingsverhaal: Ritme en expressie Els Wostyn

Bewegingsverhaal: Ritme en expressie Els Wostyn PETER en de wolf Sports Media vzw Bewegingsverhaal: Ritme en expressie Els Wostyn Aansluiten bij het thema: Peter en de wolf wordt in de klas uitgewerkt. Doelgroep: derde kleuter Beginsituatie: bewegingsverhalen

Nadere informatie

Kastelen in Nederland

Kastelen in Nederland Kastelen in Nederland J In ons land staan veel kastelen. Meer dan honderd. De meeste van die kastelen staan in het water. Bijvoorbeeld midden in een meer of een heel grote vijver. Als er geen water was,

Nadere informatie

Een felle bliksemflits zette het bos heel even in een spookachtig,

Een felle bliksemflits zette het bos heel even in een spookachtig, Een felle bliksemflits zette het bos heel even in een spookachtig, wit licht. Nauwelijks een tel later leek het alsof de hemel openbarstte. Een enorme donderslag deed de grond daveren en de bomen schudden.

Nadere informatie

Op een avond besloot Dolfje naar de dierentuin te gaan. Er stond een mooie volle maan aan de hemel, dus Dolfje was geen gewone jongen.

Op een avond besloot Dolfje naar de dierentuin te gaan. Er stond een mooie volle maan aan de hemel, dus Dolfje was geen gewone jongen. 6-9 jaar Dolfje Weerwolfje en de verdwenen dierentuindieren Op een avond besloot Dolfje naar de dierentuin te gaan. Er stond een mooie volle maan aan de hemel, dus Dolfje was geen gewone jongen. Hij had

Nadere informatie

Geschreven voor Ivy en Tess. met hun woordje Brompeltje

Geschreven voor Ivy en Tess. met hun woordje Brompeltje De wensfles Geschreven voor Ivy en Tess met hun woordje Brompeltje Ivy en Tess gingen graag naar het strand en waren er bijna elke dag te vinden. Maar deze dag zouden ze nooit meer vergeten. Die dag schitterde

Nadere informatie

Spotvogel.qxp 16-02-2009 15:08 Pagina 5

Spotvogel.qxp 16-02-2009 15:08 Pagina 5 Spotvogel.qxp 16-02-2009 15:08 Pagina 5 Het is tijd voor mijn geest om te ruien. Er valt veel te zeggen voor het schrijven met een veerpen, hoe geaffecteerd ook: met dode veren brengt men woorden tot leven.

Nadere informatie

0-3 maanden zwanger. Zwanger. Deel 1

0-3 maanden zwanger. Zwanger. Deel 1 Zwanger Ik was voor het eerst zwanger. Ik voelde het meteen. Het kon gewoon niet anders. Het waren nog maar een paar cellen in mijn buik. Toch voelde ik het. Deel 1 0-3 maanden zwanger Veel te vroeg kocht

Nadere informatie

Inhoud. Een nacht 7. Voetstappen 27. Strijder in de schaduw 51

Inhoud. Een nacht 7. Voetstappen 27. Strijder in de schaduw 51 Inhoud Een nacht 7 Voetstappen 27 Strijder in de schaduw 51 5 Een nacht 6 Een plek om te slapen Ik ben gevlucht uit mijn land. Daardoor heb ik geen thuis meer. De wind neemt me mee. Soms hierheen, soms

Nadere informatie

Inhoud Slaapkamer 6 Opwarming 8 Een jaar later 10 Genoeg 12 Terrorist 14 Geheim 16 Olie 20 R.O.A. 23 Betty 26 Vertrouwen 29 Feiten 32 G.O.F. 35 Protest 38 Warm 42 Reuzenmachine 44 Een bewaker! 47 Terrorist?

Nadere informatie

OP BEZOEK BIJ BARON GEENWEGGE VAN TERUG

OP BEZOEK BIJ BARON GEENWEGGE VAN TERUG ar pla xce m Gr ati se OP BEZOEK BIJ BARON GEENWEGGE VAN TERUG OP BEZOEK BIJ BARON GEENWEGGE VAN TERUG WIL JIJ HET HELE (VOORLEES) VERHAAL GRAAG LEZEN? Je krijgt Op bezoek bij baron Geenwegge van Terug

Nadere informatie

HET GELUID VAN ZWAARTEKRACHT

HET GELUID VAN ZWAARTEKRACHT HET GELUID VAN ZWAARTEKRACHT Van Joe Simpson verschenen eerder bij Nijgh & Van Ditmar: Over de rand Op de grens Orkaan van stilte De schaduwzijde Dit schimmenspel De smekende stilte JOE SIMPSON Het geluid

Nadere informatie

02-01-2006-28-04-2014 (8 jaar)

02-01-2006-28-04-2014 (8 jaar) BELLA (II) 02-01-2006-28-04-2014 (8 jaar) In 2007 kwam je voor het eerst lessen op onze hondenschool. Je had als pup eerder getraind op een andere school maar moest daar stoppen vanwege ED operaties aan

Nadere informatie

Het Verloren Ei. Geschreven door. Judie McEwen www.rogueartistsspeak.blogspot.com. Illustraties van. Dick Rink www.blog.dickrink.

Het Verloren Ei. Geschreven door. Judie McEwen www.rogueartistsspeak.blogspot.com. Illustraties van. Dick Rink www.blog.dickrink. Het Verloren Ei Geschreven door Judie McEwen www.rogueartistsspeak.blogspot.com Illustraties van Dick Rink www.blog.dickrink.nl Copyright 2011 Uil was net wakker geworden uit zijn dagelijkse middag dutje,

Nadere informatie

Voor Cootje. de vuurtoren

Voor Cootje. de vuurtoren Voor Cootje de vuurtoren De Koos Meinderts vuurtoren Lemniscaat & Annette Fienieg Nederlandse rechten Lemniscaat b.v. Rotterdam 2007 isbn 978 90 5637 909 4 Tekst: Koos Meinderts, 2007 Illustraties: Annette

Nadere informatie

LES 10. Sluipaanval. Doe Lees 1 Samuël 24.

LES 10. Sluipaanval. Doe Lees 1 Samuël 24. LES Sluipaanval Ben je wel eens gepest? Is er iemand die altijd vervelend tegen jou doet? Heb je ooit geprobeerd om die persoon terug te pakken? (Zie 1 Samuël 24; Patriarchen en Profeten, blz. 603-615)

Nadere informatie

Een gelukkige huisvrouw

Een gelukkige huisvrouw Een gelukkige huisvrouw Voordat ik zwanger was, was ik een gelukkige huisvrouw, ik had alles wat ik wilde. En daarvoor hoefde ik geen dag te werken. Want werken, dat deed mijn man Harry al. Harry zat in

Nadere informatie

De brug van Adri. Rollen: Verteller Martje Adri Wim

De brug van Adri. Rollen: Verteller Martje Adri Wim De brug van Adri Rollen: Verteller Martje Adri Wim Daar loopt een meisje. Ze heet Martje. Ze kijkt boos en loopt langzaam. Ze weet niet waarheen. Martje kent Wim. Hij woont in dezelfde straat, maar Wim

Nadere informatie

Het Drakenfeestje Tekst Mathias Dellaert Illustraties Siri Austvik

Het Drakenfeestje Tekst Mathias Dellaert Illustraties Siri Austvik Het Drakenfeestje Tekst Mathias Dellaert Illustraties Siri Austvik Het Drakenfeestje Tekst Mathias Dellaert Illustraties Siri Austvik Voor Rune s vijfde verjaardag. Voor hem, zijn vriendjes en zijn klasgenootjes

Nadere informatie

Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden

Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden zijn ouders hem, maar alle andere konijntjes noemden

Nadere informatie

Vlinder en Neushoorn

Vlinder en Neushoorn Vlinder en Neushoorn Hoi, zei Vlinder. Hoi, zei Neushoorn, hoewel hij meestal niets zei. Maar hij was in een goede bui. Vlinder streek neer op de hoorn van Neushoorn en leek erg zenuwachtig. Hoi! zei Vlinder

Nadere informatie

Water Egypte. In elk land hebben mensen hun eigen gewoontes. Dat merk je als je veel reist. Ik zal een voorbeeld geven.

Water Egypte. In elk land hebben mensen hun eigen gewoontes. Dat merk je als je veel reist. Ik zal een voorbeeld geven. Water Egypte In elk land hebben mensen hun eigen gewoontes. Dat merk je als je veel reist. Ik zal een voorbeeld geven. Ik ga naar een restaurant in Nederland. Daar bestel ik een glas water. De ober vraagt

Nadere informatie

6 Stefanus gevangengenomen

6 Stefanus gevangengenomen 6 Stefanus gevangengenomen 8. En Stefanus, vol geloof en kracht, deed wonderen en grote tekenen onder het volk. 9. En enigen van hen die behoorden tot de zogenoemde synagoge van de Libertijnen, van de

Nadere informatie

't gummybeertje le journal D' Hoge School redactie: Tom & Senne 24-10-08 jaargang 3 nr. 7 http://zevensprong.org frankieweyns@hotmail.

't gummybeertje le journal D' Hoge School redactie: Tom & Senne 24-10-08 jaargang 3 nr. 7 http://zevensprong.org frankieweyns@hotmail. 't gummybeertje le journal D' Hoge School redactie: Tom & Senne 24-10-08 jaargang 3 nr. 7 http://zevensprong.org frankieweyns@hotmail.com Het aapje en de sleutels Er was eens een man en die had de sleutels

Nadere informatie

Niet in slaap vallen hoor!

Niet in slaap vallen hoor! Niet in slaap vallen hoor! Marcus 13: 33-37: Dierenversie Geïllustreerd door: 30 november 2014 Maria Koninginkerk Baarn 2 De oude leeuw heeft vakantieplannen. Dat vertelde hij vanmorgen aan alle dieren:

Nadere informatie

Door welke oorzaak voelde Saul zich alleen en onbeschermd? En wat had hij vernomen?

Door welke oorzaak voelde Saul zich alleen en onbeschermd? En wat had hij vernomen? Dood van Saul en zijn zonen. Door welke oorzaak voelde Saul zich alleen en onbeschermd? En wat had hij vernomen? Zie 1 Samuel 30 en 31 Saul echter voelde zich alleen en onbeschermd, omdat God hem verlaten

Nadere informatie

Stoner

Stoner Stoner http://www.stoner.nu/stoner/ 306. Soms kwam Edith de kamer in, nam plaats op het bed naast hem en spraken ze met elkaar. Ze spraken over alledaagse dingen - over mensen die ze oppervlakkig kenden,

Nadere informatie

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te kijken...4 De mensenmenigte opende zich in het midden...5 Toen

Nadere informatie

Het paaltje van Oosterlittens Er stond weer een pot met bonen! Elke avond kreeg de schoenmaker van Oosterlittens bonen te eten. Maar de schoenmaker

Het paaltje van Oosterlittens Er stond weer een pot met bonen! Elke avond kreeg de schoenmaker van Oosterlittens bonen te eten. Maar de schoenmaker Het paaltje van Oosterlittens Er stond weer een pot met bonen! Elke avond kreeg de schoenmaker van Oosterlittens bonen te eten. Maar de schoenmaker klaagde nooit. Hij was te arm om vlees te kopen. Elke

Nadere informatie

Tik-tak Tik-tak tik-tak. Ik tik de tijd op mijn gemak. Ik haast me niet zoals je ziet. Tik-tak tik-tak, ik denk dat ik een slaapje pak.

Tik-tak Tik-tak tik-tak. Ik tik de tijd op mijn gemak. Ik haast me niet zoals je ziet. Tik-tak tik-tak, ik denk dat ik een slaapje pak. Tik-tak - Lees het gedicht tik-tak voor. Doe dit in het strakke ritme van een langzaam tikkende klok: Tik - tak - tik - tak Ik tik - de tijd - op mijn - gemak. Enzovoort. - Laat de kinderen vrij op het

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 HET ONTSTAAN VAN HET LEVEN OP AARDE BLZ 3. HOOFDSTUK 3 DE VELOCIRAPTOR BLZ 5. HOOFDSTUK 4 DE SPINOSAURUS BLZ 6.

HOOFDSTUK 1 HET ONTSTAAN VAN HET LEVEN OP AARDE BLZ 3. HOOFDSTUK 3 DE VELOCIRAPTOR BLZ 5. HOOFDSTUK 4 DE SPINOSAURUS BLZ 6. INLEIDING BLZ 2. HOOFDSTUK 1 HET ONTSTAAN VAN HET LEVEN OP AARDE BLZ 3. HOOFDSTUK 2 DE IRRITATOR BLZ 4. HOOFDSTUK 3 DE VELOCIRAPTOR BLZ 5. HOOFDSTUK 4 DE SPINOSAURUS BLZ 6. HOOFDSTUK 5 TYRANOSAURUS REX

Nadere informatie

Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen

Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen De ezel van Bethlehem Naar een verhaal van Jacques Elan Bewerkt door Koos Stenger Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen over iets wat er met me gebeurd is. Het

Nadere informatie

Het afscheid_125x200 20140811 10:28 Pagina 3. Jenna Blum & Sarah McCoy. Het afscheid

Het afscheid_125x200 20140811 10:28 Pagina 3. Jenna Blum & Sarah McCoy. Het afscheid Het afscheid_125x200 20140811 10:28 Pagina 3 Jenna Blum & Sarah McCoy Het afscheid Het afscheid_125x200 20140811 10:28 Pagina 6 Voor mijn vader Het afscheid_125x200 20140811 10:28 Pagina 9 1 Het was eind

Nadere informatie

Lust ik niet! Junior. groep 1/2/3/4

Lust ik niet! Junior. groep 1/2/3/4 Lust ik niet! Tekst: Marisa Stoffers illustraties: Gert-Jan Bos Isa de ijsvogel was pas vier weken oud. Haar veren glommen en glansden. En ze kon al goed vliegen. Vandaag, zei ze tegen zichzelf, vandaag

Nadere informatie

Ze zouden haar treiteren! Gegiechel achter haar rug. Gemene opmerkingen. Flauwe geintjes. Misschien wel een spin in haar cola... Ze zag het gezicht

Ze zouden haar treiteren! Gegiechel achter haar rug. Gemene opmerkingen. Flauwe geintjes. Misschien wel een spin in haar cola... Ze zag het gezicht Ik ga niet! Jullie begrijpen er helemaal niets van! Carlijn liep stampvoetend de trap op. Ze was woedend. Haar hoofd bonkte. Ik ga niet! En daarmee uit! Carlijn smeet de deur van haar kamer achter zich

Nadere informatie

Klein Kontakt. Jarigen. in april zijn:

Klein Kontakt. Jarigen. in april zijn: A Klein Kontakt Het is alweer eind maart wanneer dit Kontakt uitkomt, het voorjaar lijkt begonnen, veel kinderen hebben kweekbakjes met groentes in de vensterbank staan, die straks de tuin in gaan. Over

Nadere informatie

Hoe beschrijft de Bijbel de kampvechter van de Filistijnen en hoe heette hij?

Hoe beschrijft de Bijbel de kampvechter van de Filistijnen en hoe heette hij? David en Goliath. Hoe beschrijft de Bijbel de kampvechter van de Filistijnen en hoe heette hij? 1 Samuel 17:4-7 4 Toen kwam er een kampvechter tevoorschijn uit het leger van de Filistijnen. Zijn naam was

Nadere informatie

Hoe de Koning een kater kreeg van D. blom

Hoe de Koning een kater kreeg van D. blom Hoe de Koning een kater kreeg van D. blom Na het ontbijt liepen zoals iedere morgen de koning en de koningin hun vaste rondje door de tuin. Genietend van het zonnetje en hun prachtig aangelegde tuin met

Nadere informatie

Ex 29: 43 Daar zal Ik dan de Israëlieten ontmoeten, en zij zullen door Mijn heerlijkheid geheiligd worden

Ex 29: 43 Daar zal Ik dan de Israëlieten ontmoeten, en zij zullen door Mijn heerlijkheid geheiligd worden 27-10-2013 1 Ex 29: 43 Daar zal Ik dan de Israëlieten ontmoeten, en zij zullen door Mijn heerlijkheid geheiligd worden. 27-10-2013 2 Zal Hij me doden? Zal Hij op me mopperen? Zal Hij me knarsetandend toelaten?

Nadere informatie

In dit gebouw vragen ze je: Kan je op je rug in slaap vallen? Ze vragen je: Zie je vaak iets vanuit je ooghoek dat er later niet blijkt te zijn?

In dit gebouw vragen ze je: Kan je op je rug in slaap vallen? Ze vragen je: Zie je vaak iets vanuit je ooghoek dat er later niet blijkt te zijn? Loopdrang De gangen in dit gebouw beginnen alweer nog voordat ze zijn geëindigd. Het zijn cirkels. Dit gebouw was vroeger een opvanghuis voor demente bejaarden. En de gangen hier lopen rond, omdat sommige

Nadere informatie

Paul van Loon. Dolfje Weerwolfje. Tekeningen Hugo van Look. Leopold / Amsterdam

Paul van Loon. Dolfje Weerwolfje. Tekeningen Hugo van Look. Leopold / Amsterdam Paul van Loon Dolfje Weerwolfje Tekeningen Hugo van Look Leopold / Amsterdam AVI M6 Negenenveertigste druk 2016 1996 tekst: Paul van Loon Omslag en illustraties: Hugo van Look, 1996 / 2015 Vormgeving:

Nadere informatie

Kijk je mee? Oerwoud. 2006, Parasol N.V. België

Kijk je mee? Oerwoud. 2006, Parasol N.V. België Kijk je mee? Oerwoud 2006, Parasol N.V. België Pag. 2 Inhoudsopgave In het oerwoud 3 De luiaard 4 De toekan 5 De jaguar 6 De leguaan 7 De tapir 8 De papegaai 9 De aap 10 De adder 11 Lianen 12 Woordenlijst

Nadere informatie

Simone Foekens. met illustraties van Melanie Broekhoven SpecialBooX, Zuid-Beijerland. Kinderbijbel

Simone Foekens. met illustraties van Melanie Broekhoven SpecialBooX, Zuid-Beijerland.  Kinderbijbel Kinderbijbel 2017 SpecialBooX, Zuid-Beijerland www.specialboox.nl Kinderbijbel Tekst: Simone Foekens Illustraties: Melanie Broekhoven Ontwerp en vormgeving: SpecialBooX Simone Foekens met illustraties

Nadere informatie

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school.

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school. Voorwoord Susan schrijft elke dag in haar dagboek. Dat dagboek is geen echt boek. En ook geen schrift. Susans dagboek zit in haar tablet, een tablet van school. In een map die Moeilijke Vragen heet. Susan

Nadere informatie

Het olifantenboekje. het eigenwijze Fantje. C.A. Leembruggen. Zie voor verantwoording:

Het olifantenboekje. het eigenwijze Fantje. C.A. Leembruggen. Zie voor verantwoording: Het olifantenboekje het eigenwijze Fantje C.A. Leembruggen bron. W. van Hoeve, Deventer 1943 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/leem026olif01_01/colofon.php 2010 dbnl 1 2 [Het olifantenboekje.

Nadere informatie

Ga niet naar de hel. Een jonge Koreaanse artiest meegenomen naar de hel. PIT www.divinerevelations.info/dutch

Ga niet naar de hel. Een jonge Koreaanse artiest meegenomen naar de hel. PIT www.divinerevelations.info/dutch Ga niet naar de hel Een jonge Koreaanse artiest meegenomen naar de hel PIT www.divinerevelations.info/dutch In 2009 werd een jonge artieste, die een nachtbidstond bijwoonden, bezocht door Jezus Christus.

Nadere informatie

Krabbie Krab wordt Kapper

Krabbie Krab wordt Kapper E-boek Geschreven en Vormgeving Esther van Duin Copyright Esthers Atelier www.esthersatelier.nl email info@esthersatelier.nl Krabbie Krab wordt Kapper Krabbie krab was een kunstenaar. Hij maakte beelden

Nadere informatie

Janusz Korczak. door Renée van Eeken

Janusz Korczak. door Renée van Eeken Janusz Korczak door Renée van Eeken Hoofdstukken 1. Inleiding 2. Wie was Janusz Korczak? 3. Zijn levensverhaal 4. Janusz Korzcak in deze tijd 5. Waarom ik hem gekozen heb 6. Nawoord 7. Bronvermelding 1

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 KINDERLEED

Hoofdstuk 1 KINDERLEED Hoofdstuk 1 KINDERLEED Mijn twee zusjes en ik woonden in Amsterdam in de Vrolikstraat 158. Ik weet niet meer welke etage, maar dat is niet van belang. Ik ben geboren op 4 december 1931. Mijn middelste

Nadere informatie

Vermoord? vroeg Evi angstig. Ongetwijfeld. Maar de directeur... Vermoord, herhaalden we beslist. Daarna hebben ze zijn lichaam ondergedompeld in een

Vermoord? vroeg Evi angstig. Ongetwijfeld. Maar de directeur... Vermoord, herhaalden we beslist. Daarna hebben ze zijn lichaam ondergedompeld in een 2 Juf Kol Tijdens de pauze kwamen we samen in de fietsenstalling. Meester Rob naar z n opoe? Helemaal naar de andere kant van de wereld? Op z n oude fiets? Zonder muts! Alsof we hem zouden vergeten! Onzin!

Nadere informatie

Sindbad. De Vier Windstreken

Sindbad. De Vier Windstreken Nieuwsgierig naar de wereld achter de horizon, vertrekt Sindbad op een schip naar Oost-Indië. Hij bevaart alle zeeën en oceanen waar de zon op schijnt en beleeft de meest fantastische avonturen. Hongerige

Nadere informatie

Ruth 1. Ruth en Noömi

Ruth 1. Ruth en Noömi Ruth 1 Ruth en Noömi Elimelech en zijn familie 1 Toen de rechters het land bestuurden, was er eens hongersnood in Juda. Daarom besloot een man uit Betlehem naar het land Moab te gaan. Zijn vrouw en zijn

Nadere informatie

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 LES 4 Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 De boodschap God hoort en verhoort onze gebeden voor elkaar. Leertekst: Terwijl Petrus onder zware bewaking zat

Nadere informatie

LES 2. De reus en de steen. Sabbat

LES 2. De reus en de steen. Sabbat Sabbat Doe Leer de powertext. De reus en de steen Denk aan een keer toen je gestuurd werd voor een speciale booodschap. Was het iets dat graag wilde doen of had je er geen zin in? Liep het heel anders

Nadere informatie

Wij zijn twee vrienden... jij en ik

Wij zijn twee vrienden... jij en ik Wij zijn twee vrienden... jij en ik Twee dikke vrienden... jij en ik voor Nona voor altijd negen... voor altijd in mijn hart Kika Konijn Kika Konijn was een goede vriendin van alle dieren in het bos. Ze

Nadere informatie

De kleine beestjesclub

De kleine beestjesclub Thema: mini Biologie Dieren Insecten en spinnen Moeilijkheid: * Tijdsduur: ** Juf Nelly De kleine beestjesclub Doel: Na deze opdracht weet je meer over verschillende insecten Uitleg opdracht Je luistert

Nadere informatie

De gekko en de havik. (en de tien gevaarlijkste dieren)

De gekko en de havik. (en de tien gevaarlijkste dieren) De gekko en de havik (en de tien gevaarlijkste dieren) Marc ter Horst Illustratie: Aniek (7) Op het strand van Kalimantan zit een beestje stil te zonnen. Van zijn neus tot zijn staart is het bedekt met

Nadere informatie

Ervaringen Voorbeeld jouw ervaring delen? formulier

Ervaringen Voorbeeld jouw ervaring delen? formulier Ervaringen Voorbeeld jouw ervaring delen? formulier Vraag 1 Hoe heb je zielsliefde ontdekt, en ontdekte je zielsliefde het ook op dat moment? Ik ontmoette haar op mijn werk in de rookruimte. We konden

Nadere informatie

Luisteren: muziek (B2 nr. 3)

Luisteren: muziek (B2 nr. 3) OPDRACHTEN LUISTEREN: MUZIEK www.nt2taalmenu.nl nt2taalmenu is een website voor mensen die Nederlands willen leren én voor docenten NT2. Iedereen die Nederlands wil leren, kan gratis online oefenen. U

Nadere informatie

Stilton! Ik ben uitgever van de meest gelezen krant van wakker Muizeneiland, De Wakkere Muis.

Stilton! Ik ben uitgever van de meest gelezen krant van wakker Muizeneiland, De Wakkere Muis. EEN MISTIGE AVOND IN OKTOBER Het was een mistige avond in oktober. Ik haat reizen! Zat ik maar lekker thuis in mijn luie stoel! Helaas, ahum, ik bevond mij in een aardedonker bos Wil je weten waarom? Luister!

Nadere informatie

Eerste druk, 2013 2013 Arinka Linders AVI E5 M6 Illustraties: Michiel Linders

Eerste druk, 2013 2013 Arinka Linders AVI E5 M6 Illustraties: Michiel Linders Leo Leeuwtje Eerste druk, 2013 2013 Arinka Linders AVI E5 M6 Illustraties: Michiel Linders isbn: 9789048431052 nur: 282 Uitgever: Free Musketeers, Zoetermeer www.freemusketeers.nl Hoewel aan de totstandkoming

Nadere informatie

Natuurburen. In samenwerking met Stichting Welzijn Zorgcentra Basisscholen NME Centrum. Doel Saamhorigheid in de wijk versterken Elkaar leren kennen

Natuurburen. In samenwerking met Stichting Welzijn Zorgcentra Basisscholen NME Centrum. Doel Saamhorigheid in de wijk versterken Elkaar leren kennen Natuurburen In samenwerking met Stichting Welzijn Zorgcentra Basisscholen NME Centrum Doel Saamhorigheid in de wijk versterken Elkaar leren kennen Projectbeschrijving Ouderen en jongeren voeren samen activiteiten

Nadere informatie

De wonder- baarlijke Merlijn

De wonder- baarlijke Merlijn De wonder- baarlijke Merlijn k weet niet hoe het bij jullie was, maar ik sprak al heel snel mijn eerste woordjes. Ik was niet veel meer dan een zuigeling toen ik al kon praten! Misschien was toen mijn

Nadere informatie

Een nieuwe vriendin, een nieuw tijdperk

Een nieuwe vriendin, een nieuw tijdperk Een nieuwe vriendin, een nieuw tijdperk Ruud Macco De kieren van de deur lichtten oogverblindend op. De radio viel uit. De klap kwam zo n halve minuut later. Toen ik wakker werd, was het stil en donker.

Nadere informatie

Een verhaal voor kleuters aanpassen (vereenvoudigen of verrijken)

Een verhaal voor kleuters aanpassen (vereenvoudigen of verrijken) Een verhaal voor kleuters aanpassen (vereenvoudigen of verrijken) Soms is het noodzakelijk om een verhaal te vereenvoudigen. Dit kan je door vrij te vertellen en daarbij een aantal aanpassingen te doen.

Nadere informatie

IK BEN TROTS OP MIJN SNOR!

IK BEN TROTS OP MIJN SNOR! IK BEN TROTS OP MIJN SNOR! Op een ochtend was ik heerlijk op mijn gemak aan het werk op mijn kantoor... Ja, mijn kantoor. Jullie weten toch waar dat is, of niet? Wat? Dat weten jullie niet? Echt niet?

Nadere informatie

HANDIG ALS EEN HOND DREIGT

HANDIG ALS EEN HOND DREIGT l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n HANDIG ALS EEN HOND DREIGT OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN HIER LEES JE HANDIGE INFORMATIE OVER HONDEN DIE DREIGEN. JE KUNT

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord bij de Nederlandse editie 7 Inleiding 9 Wat je moet weten voordat je aan dit verhaal begint 12

Inhoud. Voorwoord bij de Nederlandse editie 7 Inleiding 9 Wat je moet weten voordat je aan dit verhaal begint 12 Inhoud Voorwoord bij de Nederlandse editie 7 Inleiding 9 Wat je moet weten voordat je aan dit verhaal begint 12 Deel i. Een parabel over vertrouwen Geschonden vertrouwen 17 Een kwestie van perceptie 21

Nadere informatie

Ze neemt nog een slok van haar rum-cola. Even lijkt het alsof de slok weer omhoogkomt.

Ze neemt nog een slok van haar rum-cola. Even lijkt het alsof de slok weer omhoogkomt. Manon De muziek dreunt in haar hoofd, haar maag, haar buik. Manon neemt nog een slok uit het glas dat voor haar staat. Wat was het ook alweer? O ja, rum-cola natuurlijk. Een bacootje noemen de jongens

Nadere informatie

DINOSAURIËRS. Marthe Terny

DINOSAURIËRS. Marthe Terny DINOSAURIËRS Marthe Terny 1. INLEIDING Ik hou mijn spreekbeurt over dinosauriërs, omdat ik dit een erg leuk en interessant onderwerp vind. We weten al veel over de dinosauriërs, maar nog niet alles. Ik

Nadere informatie

De kerker met de vijf sloten. Crista Hendriks

De kerker met de vijf sloten. Crista Hendriks De kerker met de vijf sloten Crista Hendriks Schrijver: Crista Hendriks Coverontwerp: Pluis Tekst & Ontwerp ISBN: 9789402126112 Crista Hendriks 2014-2 - Voor Oscar... zonder jou zou dit verhaal er nooit

Nadere informatie

Bijzondere vakantie op Cyprus Ans van den Helm

Bijzondere vakantie op Cyprus Ans van den Helm Bijzondere vakantie op Cyprus Ans van den Helm In 2011 gingen mijn man en ik 10 dagen op vakantie naar Cyprus. Toen we geland waren, stond er een taxi klaar, om ons naar ons vakantieverblijf, te brengen.

Nadere informatie

Het wonder van het kruis. De omwisseling aan het kruis

Het wonder van het kruis. De omwisseling aan het kruis Het wonder van het kruis De omwisseling aan het kruis Het wonder van het kruis / De Omwisseling Vergeving Verlossing / Reiniging Genezing Bevrijding Verzoening Nieuw leven Getsemane Diezelfde avond ging

Nadere informatie

TONEELSTUK Marama en de krokodillenrivier.

TONEELSTUK Marama en de krokodillenrivier. TONEELSTUK Marama en de krokodillenrivier. AKTE I Scène 1 In een Afrikaans dorpje staan wat hutjes en zijn de mensen bezig met alledaagse dingen: er wordt water gehaald, eten gemaakt, kinderen spelen buiten...

Nadere informatie

Klein Kontakt. Jarigen in april - A -

Klein Kontakt. Jarigen in april - A - - A - Klein Kontakt Hallo allemaal, vanaf de Brugslootweg komen deze keer de puzzels, verhalen en kleurplaten voor jullie. Margreet (de moeder van Jesse) heeft het estafettestokje aan mij doorgegeven en

Nadere informatie

Waar in de Bijbel vraagt God aan Abraham om een opmerkelijk offer? Genesis 22. Abraham wordt door God op de proef gesteld!

Waar in de Bijbel vraagt God aan Abraham om een opmerkelijk offer? Genesis 22. Abraham wordt door God op de proef gesteld! Waar in de Bijbel vraagt God aan Abraham om een opmerkelijk offer? Genesis 22 Abraham wordt door God op de proef gesteld! Wat verzoekt God aan Abraham? Genesis 22:2 2 En Hij zeide: Neem toch uw zoon, uw

Nadere informatie

Edward van de Vendel. De grote verboden zolder

Edward van de Vendel. De grote verboden zolder Edward van de Vendel De grote verboden zolder Amsterdam Antwerpen Em. Querido s Kinderboeken Uitgeverij 2017 www.queridokinderboeken.nl www.edwardvandevendel.com Copyright 2017 Edward van de Vendel Niets

Nadere informatie

Er waren eens twee duifjes - september 2009

Er waren eens twee duifjes - september 2009 Theo Aalberse Er waren eens twee duifjes - september 2009 oorspronkelijke tekst geschreven door: Theo Aalberse illustraties getekend door: Jean-Paul Vroegop publicatie: kinderboek-online.nl registratie:

Nadere informatie

Waarom de slak zijn huisje altijd met zich meedraagt

Waarom de slak zijn huisje altijd met zich meedraagt Waarom de slak zijn huisje altijd met zich meedraagt Ies Spreekmeester bron. Van Holkema & Warendorf, Amsterdam 1946 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/spre012waar01_01/colofon.php 2010

Nadere informatie

Uitgeverij Eenvoudig Communiceren / Lezen voor Iedereen www.eenvoudigcommuniceren.nl www.lezenvooriedereen.be

Uitgeverij Eenvoudig Communiceren / Lezen voor Iedereen www.eenvoudigcommuniceren.nl www.lezenvooriedereen.be De kloof Uitgeverij Eenvoudig Communiceren / Lezen voor Iedereen www.eenvoudigcommuniceren.nl www.lezenvooriedereen.be De kloof is het eerste deel in de spannende, twintigdelige reeks BoekenBoeien. In

Nadere informatie

Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, Die galmt door heel Jeruzalem; Een heerlijk morgenlicht breekt aan; De Zoon van God is opgestaan!

Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, Die galmt door heel Jeruzalem; Een heerlijk morgenlicht breekt aan; De Zoon van God is opgestaan! Pasen 2016 Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, Die galmt door heel Jeruzalem; Een heerlijk morgenlicht breekt aan; De Zoon van God is opgestaan! Geen graf hield Davids Zoon omkneld, Hij overwon,

Nadere informatie

Vraag aan de zee. Vraag aan de tijd. wk 3. wk 2

Vraag aan de zee. Vraag aan de tijd. wk 3. wk 2 Bladzijde negen, Bladzijde tien, Krijg ik het wel ooit te zien? Ander hoofdstuk, Nieuw begin.. Maar niets, Weer dicht, Het heeft geen zin. Dan probeer ik achterin dat dikke boek. Dat ik daar niet vaker

Nadere informatie

Ankie. het meisje uit de bossen van Karoetsja. Antoon Kersten ooit geschreven voor zijn kleindochter Karin. blad 1

Ankie. het meisje uit de bossen van Karoetsja. Antoon Kersten ooit geschreven voor zijn kleindochter Karin. blad 1 Ankie het meisje uit de bossen van Karoetsja Antoon Kersten ooit geschreven voor zijn kleindochter Karin blad 1 In een ver land, wel duizend kilometer hier vandaan, woonde Angelina. Haar moeder noemde

Nadere informatie

De platanen in Aix. Joost Bruins

De platanen in Aix. Joost Bruins De platanen in Aix De platanen in Aix Joost Bruins COLOFON ISBN 9789051798845 1e druk, 2014 2014 Joost Bruins Dit boek is een uitgave van Gopher B.V. Keizersgracht 75-II 1015 CE Amsterdam Exemplaren zijn

Nadere informatie

Gerard van Gemert. Kopduel I E F D E G O ALT J E S D

Gerard van Gemert. Kopduel I E F D E G O ALT J E S D Gerard van Gemert Kopduel KIEF I E F D E G O ALT J E S D Willem de Zwerver En? Strafwerk? vroeg Daan. Remy knikte. Twee bladzijden uit het geschiedenisboek overschrijven. Balen, zei Daan. Hij had op het

Nadere informatie

Tussen de palen I E F

Tussen de palen I E F Gerard van Gemert Tussen de palen KIEF I E F D E G O ALT J E S D Rotjongens Fietsen we samen? vroeg Joeri. Is goed, antwoordde Daan. Even mijn tas pakken. Oké, zei Joeri. Dan loop ik vast naar de fietsen.

Nadere informatie

Ik besloot te verder te gaan en de zeven stappen naar het geluk eerst helemaal af te maken. We hadden al:

Ik besloot te verder te gaan en de zeven stappen naar het geluk eerst helemaal af te maken. We hadden al: Niet meer overgeven Vaak is de eerste zin die de klant uitspreekt een aanwijzing voor de hulpvraag. Paula zat nog maar net toen ze zei: ik ben bang om over te geven. Voor deze angst is een mooie naam:

Nadere informatie