11/2005. Mod: 300E/B-CE. Production code: FAP300. The catering program

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "11/2005. Mod: 300E/B-CE. Production code: FAP300. The catering program"

Transcriptie

1 11/2005 Mod: 300E/B-CE Production code: FAP300 The catering program

2 1. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 1.1 Algemene voorschriften 1.2 Mechanische voorschriften 1.3 Elektrische voorschriften 2. TECHNISCHE GEGEVENS 2.1 Gewicht en maat tabel en geluid 2.2 Leveringsvoorwaarden en verpakking Inhoudsopgave 3. INSTALLATIE 3.1 Installatie van de machine 3.2 Elektriciteitsaansluiting 3.3 Veiligheidsmaatregels en informatie aan de gebruiker 4. GEBRUIK VAN DE MACHINE 4.1 Bevelen 4.2 Positie van de produkten op de machine 5. REINIGING EN BEWARING 5.1 Algemeen en produkten voor reiniging 5.2 Verwijdering van de schaal 5.3 Verwijdering van de beschermingshoes van het mes 5.4 Reiniging van hetmes en de beschermingsring 5.5 Verwijdering van de deksel van de messenslijper en reiniging 5.6 In elkaar zetten van de machine 6. SLIJPEN EN SMEREN 6.1 Slijpen 6.2 Olieen 6.3 Lange onderbreking van het gebruik 7. BIJLAGEN 7.1 Elektriciteitsschema FAP 7.2 Elketriciteitsschema GPR 7.3 Onderdelen

3 1. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 1.1 Algemene veiligheidsvoorschriften - De snijmachine dient alleen gebruikt te worden door bevoegd en geinstrueerd personeel en moet alleen gebruikt worden waarvoor het is ontworpen. - Bij personeelsverandering voor instructies zorgen - Ook wanneer de machine van verscheidenen veiligheidssystemen voorzien is, moet vermeden worden de handen in de buurt van het mes of andere bewegende delen te houden. - Voor dat men begint met het reinigen of enig onderhoud moet de machine van het elektriciteitsnet afgesloten worden - Geregeld de kabel en elektrische elementen controleren - Gebruik de machine nooit voor ingevroren voeding, vlees en vis met botten of non-food produkten - Wanneer de diameter van het mes met meer dan 10 mm verminderd is, moet hij vervangen worden. - Nooit zelf repareren, altijd door een bevoegd persoon laten doen. 1.2 Mechanische voorschriften De snijmachines die wij produceren en die in deze handleiding wordt beschreven, wat de mechanische veiligheidsvoorschriften betreft, komen overeen met de EEC voorschriften: 89/392 91/368 93/44 93/68. De hygiene voorschriften komen overeen met EEC 89/109. Deze voorschriften worden bereikt door: - het aanbrengen van een vaste beschermingsring voor het mes - vaststaande weegschaal - opstelling voor het loshalen van de schaal (optie), (wanneer de instelknop van de snijdikte op 0 staat) - Verschillende veiligheidsmaatregelen op de weegschaal - Dichtingsbodem zodat elk contact tussen handen en de elektrische onderdelen vermeden wordt 1.3 Electiciteitsvoorschriften De veiligheid tegen elektrische gevaren komen overeen met regel EEC 73/23 en Alle snijmachines GPR hebben een laag voltage en 2 knoppen voor het starten en stoppen van de machine. Op die lage volgage circuit zit een relais om de machine te herstarten in geval van uitval Alle snijmachines FAP hebben een relais voor het herstarten van de machine in geval van uitval. Door de perfekte isolatie van alle elektrische elementen en de optimale weerstand van alle gebruikte materialen, kunnen onze machines geinstalleerd worden in de meeste omgevingen. Waarschuwing : Schoonmaken niet met waterstraal maar met een vochtige doek In verband met de in punt Advies voor overige gevaren van EEC voorschrift 89/392 E 91/368 wordt daarop gewezen, dat de gebruikte bescherming niet volkomen het risico zich te snijden weghaalt, hoewel de mogelijkheid tot schade verkleind wordt. De bescherming moeten in overeenstemming met strenge voorschriften gerealiseerd worden.

4 2. TECHNISCHE GEGEVENS Technische gegevens van de series snijmachines GPR-FAP - verschillende werkmogelijkheden - het gebruik, reiniging en bewaring is veilig - goed hygiene garandeert, dankzij het design en uitvoering van de onderdelen in roestvrijstaal en aluminium legering. Zonder hoeken die moeilijk te reinigen zijn. 2.1 Gewicht en maat tabel Model Afmetingen in cm Gewicht in kg Aantal Watt Elektische aansluiting Omwentelingen mes GPR 36 x 46 x /1/ GPR 42 x 54 x /1/ GPR 45 x 56 x /1/ GPR 45 x 56 x /3/ TR FAP x 45 x /1/ FAP x 54 x /1/ FAP x 56 x /1/ Geluid : 62 DB voor alle machines Let op : de elektrische gegevens van alle machines zijn op het gegevensplaatje van de motor vermeld - voor de installatie zie elektrische aansluiting 2.2 Leveringsvoorwaarden en verpakking Alle snijmachines zijn verpakt in een sterke kartonnen doos met een gevormde binnenkant, om de machine tijdens het transport volledig te beschermen Elke doos wordt geleverd met : - verklaringen in overeenstemming met EEC - gebruiksaanwijzing - Garantiecertificaat Alle onderdelen van de verpakking (karton, schuim enz) kunnen worden weggegooid als huishoudelijk afval. Wanneer de machine is geinstalleerd in landen met speciale regels wat betreft de verpakking, de eindconsument moet instemmen met de regels die gebruikt worden.

5 3. INSTALLATIE 3.1 Opstelling van de machine De verbinding tussen de machine en de opstellingsplaats moet door geoefend personeel geschieden. Waarschuwing: Het systeem en de plaats waar het apparaat wordt geplaatst, moeten in overeenstemming zijn met de ongevalverzekerings- en elektrische CEI voorschriften. De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele direkte of indirekte schades, wanneer deze voorschriften niet opgevolgd worden. Het apparaat op een open, goed geventileerde, droge en stabiele ondergrond plaatsen. Liefst zo ver mogelijk van warmte- en warmtebronnen, op een hoogte van ong. 80 cm, naast het stopkontakt. 3.2 Elektriciteitsaansluiting Het apparaat moet met een kabel verbonden worden aan een hoofdschakelaar met thermometer, die uitgeschakeld wordt wanneer degene die met het apparaat werkt, in contact komt met werkende onderdelen. Het is verplicht, het apparaat goed aan te sluiten in overeenstemming met de geldende regels. De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden voor directe en indirecte schade wanneer deze regels niet worden nageleefd. Alle messen van de series GRAVITY GPR zijn verkrijgbaar in 2 versies. 3 fasig V400/3/50 HZ of enkelfasig V 230/1/50 HZ. Wanneer de voltages anders zijn dan bovengenomen moet u contact opnemen met de fabrikant of een gemachtigde handelaar. (Zie fig ) Fig 1 Waarschuwing!!! Voordat men het apparaat aansluit op een 3 fasige aansluiting, moet de draairichting van het mes gecheckt worden. Om het apparaat te stoppen, druk 1 keer op de groene start knop en dan op de rode stop knop. Bekijk de machine vanaf de kant van de beschermingslaag van het mes. Het mes moet klokgewijs ronddraaien. Wanneer de richting niet goed is, moet men 2 of 3 voedingsdraden omdraien ( in stekker of stopcontact).

6 3.3 Veiligheidsmaatregelen voor de gebruiker Vakkundig personeel, die de installatie en de elektriciteits aansluiting verzorgen, is geboden de gebruiker te laten zien hoe met de machine gewerkt moet worden. De gebruikers moeten ook over de eventuele veiligheidsmaatregelen in kennis worden gesteld en bovendien moet de gebruiksaanwijzing overgedragen worden. 4. GEBRUIKSAANWIJZING Bevelen voor GPR De controlelichten en gebruiksknoppen bevinden zich op de rechter kant van het onderstel, wanneer de machine voor de gebruiker staat. 1. Groene startknop 2. Rode stopknop 3. Witte bedrijfscontrollelicht tussen beide functies 4. Instelknop voor snijdikte 5. Deblokageknop 6. Toevoeging olie

7 Bevelen voor FAP De controlelichten en gebruiksknoppen bevinden zich op de rechter kant van het onderstel, wanneer de machine voor de gebruiker staat. 1. Groene startknop 2. Rode stopknop 4. Instelknop voor snijdikte 6. Toevoeging olie 4.2 Positie van het snijwaar - Het snijwaar moet op de schaal gelegd worden wanneer de instelknop voor snijdikte (4) op nul staat en de motor uit staat, om te verhinderen dat het mes beschadigd. - De op de schaal gelegde snijwaar moet door de voedselpers geblokkeerd worden - Uw hand op de voedselpers leggen met het de snijbeweging beginnen - Pas wanneer het snijwaar volledig gesneden is, kunt u het voorste gedeelte van de voedselpers gebruiken om de rest tegen het mes te houden - Na beeindiging van het snijden moet de motor worden uitgeschakeld en de instelknop voor snijdikte weer op nul gezet worden. Het snijwaar van de schaal nemen

8 5. REINIGING EN BEWARING 5.1 Algemeenheden en schoonmaakprodukten - Voordat men met het schoonmaken of onderhoud begint, moet men checken of de hoofdschakelaar uitstaat en of de voedingstoevoer afgesloten is - Elke dag de machine nauwkeuring schoonmaken voor een goede uitvoering en behoud van het apparaat - Ondanks vele veiligheden, zorg voor zo min mogelijk risicos om u te snijden wanneer u het mes gebruikt - Reinig de machine met de gewone neutrale syntetisch schoonmaakmiddel, die geen soda of alcohol mogen bevatten. Geen afwasmachine gebruiken om onderdelen te reinigen, om deze onderdelen niet te beschadigen 5.2 Verwijdering van de schaal ( alleen voor apparaten voor GPR) 1. Stel de instelknop voor snijdikte in op nul 2. Zet de schaal tegenover het mes zoals op in het figuur 3. Draai de knop voor het vastzetten van de schaal los en verwijder de schaal 4. De schaal kan onder een waterstraal gereinigd worden. Alles in omgekeerde volgorde uitvoeren op de schaal weer te bevestigen 5.3 Verwijdering van de hoes van het mes 1. De draaiknop die aan de andere kant van het mes gemonteerd is, losschroeven 2. Die draaiknop in de richting van het mes drukken om de hoes van zijn plek los te maken 3. De hoes van de snijmachine afnemen 4. De hoes kan onder een waterstraal gereinigd worden

9 5.4 Reiniging van het mes en de ring van de beschermhoes De reiniging van het mes moet met grote voorzichtigheid uitgevoerd worden omdat het gevaar zich te snijden bestaat Men kan reinigen met gebruik van een vochtige doen en eventueel een reinigingsmiddel om het mes goed te ontvetten. Het is belangrijk dat men het mes goed afneemt (niet met een waterstraal) maar altijd met een vochtige doek. Aansluitend goed drogen. Het is belangrijk dat de gebruikte produkten hygiene kunnen garanderen en absoluut geen giftige onderdelen bevat. Het mes en de binnenkant van de ring moeten grondig gereinigd worden 1. Een vochtige doek of reinigingspapier in de ruimte tussen het mes en de ring halen 2. Het mes handmatig draaien en de hele ring afnemen

10 5.5 Verwijdering van de slijpdeksel en reiniging De draaiknop, zoals in het figuur aangegeven losschroeven en de deksel met de messenslijpers optillen. Deze verwijderen door optillen en draaien van In elkaar zetten van de machine Om de machine weer goed in elkaar te zetten, alle bovengenoemde handelingen in omgekeerde volgorde uitvoeren

11 6. SLIJPEN EN OLIEEN 6.1 Slijpen Deze belangrijke handeling elke keer uitvoeren wanneer het mes niet schoon is of wanneer het snijden niet meer goed gaat. De tijd tussen deze handelingen hangt af van het gebruik van het apparaat en de soort produkten die gesneden worden. Voordat men met het slijpen begint moet de machine grondig gereinigd worden en moet het mes zorgvuldig ontvet worden. 1. De stecker op het stroomnet aansluiten. De bevestigingsknop afschroeven. 2. De messenslijper optillen en 180 draaien zodat het mes zich tussen beide slijpstenen bevindt 3. De druktoets B ong 5-10 seconden indrukken. 4. De druktoets A enige seconden indrukken voor het verwijderen van eventuele oneffenheden 5. De machine uitzetten en de messenslijper weer terugplaatsen Belangrijk: De drukknop B is een knop die het slijpen uitvoert. De drukknop A verwijderd enkel oneffenheden. Tijdens het slijpen, moet de orginele tekening van de messnede behouden blijven

12 6.2 Olieen Het is belangrijk de beweegbare delen regelmatig met witte vaselineolie te smeren. Nooit plantaardige of olijfolie gebruiken, want dat kan de machine beschadigen. De delen, in de figuur aangegeven, door de gaten van olie voorzien. 6.3 Lange onderbreking van het gebruik van de machine. Wanneer de machine voor een lange tijd ongebruikt blijft, moet de wandhoofdschakelaar uitgeschakeld worden en moet een volledige reinigen zowel van de machine als van de bijbehoren uitgevoerd worden. Het is raadzaam alle delen van de machine met witte vaselineolie (of met gelijkwaardig produkten) te beschermen. Verder is het aan te raden de machine met een nylondoek of ander materiaal voor stof te behoeden.

Regina Plus 40T. Regina Plus 90T V1/0814

Regina Plus 40T. Regina Plus 90T V1/0814 Regina Plus 40T Regina Plus 90T A190146 A190196 V1/0814 A190146 420 Ø 220 A190196 312 Ø 270 460 360 1 2 3 9 4 8 7 5 6 10 13 11 12 NL/B NEDERLANDS Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing Lees voor

Nadere informatie

Type HD8751 GEBRUIKSAANWIJZING

Type HD8751 GEBRUIKSAANWIJZING Registreer uw product en krijg ondersteuning op www.philips.com/welcome 07 Nederlands Type HD8751 GEBRUIKSAANWIJZING 07 NL LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG ALVORENS DE MACHINE TE GEBRUIKEN. 2 NEDERLANDS

Nadere informatie

Type HD8750 GEBRUIKSAANWIJZING

Type HD8750 GEBRUIKSAANWIJZING Registreer uw product en krijg ondersteuning op www.philips.com/welcome 07 Nederlands Type HD8750 GEBRUIKSAANWIJZING 07 NL LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG ALVORENS DE MACHINE TE GEBRUIKEN 2 NEDERLANDS

Nadere informatie

Type HD8920 GEBRUIKSAANWIJZING

Type HD8920 GEBRUIKSAANWIJZING Registreer uw product en krijg ondersteuning op www.philips.com/welcome 07 Nederlands Type HD8920 GEBRUIKSAANWIJZING 07 NL LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG ALVORENS DE MACHINE TE GEBRUIKEN. 2 NEDERLANDS

Nadere informatie

2 8 1 7 1 8 6 3 4 6 5 9 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 BELANGRIJKE INFORMATIE Geachte klant, Voor het koffiezetapparaat Diva maakt u gebruik van pads of koffiepoeder voor het maken van en koffie. Zoals elk huishoudelijk

Nadere informatie

Handleiding Swiss Egro 90 Series

Handleiding Swiss Egro 90 Series Handleiding Swiss Egro 90 Series Inhoud 1 Inleiding... 4 1.1 Copyright protection...4 1.2 Doelstelling van deze gebruikershandleiding...4 1.3 Garantie...4 1.4 Symbolen...4 1.5 Kwaliteitsverzekering...5

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. In deze handleiding gebruikte waarschuwingssymbolen en -woorden... 2 2. Gebruik voor het beoogde doel... 3

Inhoudsopgave 1. In deze handleiding gebruikte waarschuwingssymbolen en -woorden... 2 2. Gebruik voor het beoogde doel... 3 Koffiepadmachine LIFETEC MD14020 Handleiding Inhoudsopgave 1. In deze handleiding gebruikte waarschuwingssymbolen en -woorden... 2 2. Gebruik voor het beoogde doel... 3 2.1. Inhoud van de verpakking...

Nadere informatie

INSTRUCTIES VOOR DE INBOUWGASKOOKPLAAT

INSTRUCTIES VOOR DE INBOUWGASKOOKPLAAT NL INSTRUCTIES VOOR DE INBOUWGASKOOKPLAAT BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES UW EIGEN VEILIGHEID EN DIE VAN ANDEREN IS ZEER BELANGRIJK Deze handleiding en het apparaat zelf zijn voorzien van belangrijke

Nadere informatie

Downloaded from www.vandenborre.be

Downloaded from www.vandenborre.be NL INSTRUCTIES VOOR DE INBOUWGASKOOKPLAAT FR BE BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES UW EIGEN VEILIGHEID EN DIE VAN ANDEREN IS ZEER BELANGRIJK Deze handleiding en het apparaat zelf zijn voorzien van belangrijke

Nadere informatie

OVERZICHT. bereiding van heet water...15 Wijziging van de hoeveelheid...15. Gebruik conform de bestemming... 8

OVERZICHT. bereiding van heet water...15 Wijziging van de hoeveelheid...15. Gebruik conform de bestemming... 8 OVERZICHT Introductie... 7 In deze handleiding gebruikte symbolen...7 Letters tussen haakjes...7 Problemen en reparaties...7 Veiligheid... 7 Fundamentele waarschuwingen voor de veiligheid... 7 Gebruik

Nadere informatie

BOXER SERIE MARLIN SERIE FALCON SERIE POLAR SERIE

BOXER SERIE MARLIN SERIE FALCON SERIE POLAR SERIE GEBRUIKSAANWIJZING BOXER SERIE MARLIN SERIE FALCON SERIE POLAR SERIE Versie 06.03 DIG.NL Deze handleiding heeft betrekking op de BOXER, MARLIN, FALCON, en POLAR series. De algemene instructies zijn van

Nadere informatie

Gebruikers en Installatie Handleiding. Patio verwarming PH-4 en PH-8

Gebruikers en Installatie Handleiding. Patio verwarming PH-4 en PH-8 Gebruikers en Installatie Handleiding Patio verwarming PH-4 en PH-8 Beugelmontage voor ronde en vierkante parasols met 8 baleinen Kettingmontage voor pagodetenten en andere constructies NL BE PH-8 SR25

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Kookplaat ZGG62414

Gebruiksaanwijzing. Kookplaat ZGG62414 NL Gebruiksaanwijzing Kookplaat ZGG62414 NL Inhoud Veiligheidsinformatie _ 2 Veiligheidsvoorschriften _ 3 Beschrijving van het product _ 5 Dagelijks gebruik _ 6 Nuttige aanwijzingen en tips _ 7 Veiligheidsinformatie

Nadere informatie

IMPRESSA S50/4000/401 Gebruiksaanwijzing

IMPRESSA S50/4000/401 Gebruiksaanwijzing IMPRESSA S50/4000/401 Gebruiksaanwijzing Art. Nr. 62088 / 0019669 5/03 Jura Impressa S50/4000/401 Nederlands... 6 20 = Aanwijzing = Belangrijk = Tip Jura Elektroapparate AG, CH-4626 Niederbuchsiten, Internet

Nadere informatie

Motorkast. Installatie/gebruik. Beginnend serienr. 1103000001 Zie pagina 5 voor modelidentificatie

Motorkast. Installatie/gebruik. Beginnend serienr. 1103000001 Zie pagina 5 voor modelidentificatie Motorkast Beginnend serienr. 1103000001 Zie pagina 5 voor modelidentificatie Installatie/gebruik GER1C_SVG Vertaling van Oorspronkelijke Instructies Bewaar deze voorschriften voor toekomstige verwijzing.

Nadere informatie

versie 2015-1 Javo BV Postbus 21 2210 AA Noordwijkerhout Holland T: +31 (0)252 343121 F: +31 (0)252 377423 info@javo.eu www.javo.

versie 2015-1 Javo BV Postbus 21 2210 AA Noordwijkerhout Holland T: +31 (0)252 343121 F: +31 (0)252 377423 info@javo.eu www.javo. Gebruikershandleiding Origineel document versie 2015-1 Afneemrobot JAR met bufferband Machine nr.: Javo BV Postbus 21 2210 AA Noordwijkerhout Holland T: +31 (0)252 343121 F: +31 (0)252 377423 info@javo.eu

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing KA 3482

Gebruiksaanwijzing KA 3482 Gebruiksaanwijzing KA 3482 Gebruiksaanwijzing Dank u voor uw keuze van dit product. We hopen dat u er veel plezier van beleeft. Symbolen in deze bedieningshandleiding Belangrijke aanwijzingen voor uw veiligheid

Nadere informatie

AGA VIER-TWEE SERIE - GEBRUIKERSHANDLEIDING (AARDGAS EN PROPAAN)

AGA VIER-TWEE SERIE - GEBRUIKERSHANDLEIDING (AARDGAS EN PROPAAN) AGA VIER-TWEE SERIE - GEBRUIKERSHANDLEIDING (AARDGAS EN PROPAAN) Bevat instructies voor onderhoud, installatie en gebruik en kookaanwijzingen DESN 513534 Onthoud dat als u een onderdeel van dit fornuis

Nadere informatie

MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI

MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZINGEN MANUAL DE INSTRUCCIONES MANUAL DE INSTRUÇÕES ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKCJA

Nadere informatie

CAPPUCCINO- EN KOFFIEAUTOMAAT DE NL. Μηχανή για καφέ και καπουτσίνο ESAM 04.110. Машина для приготовления кофе и капуччино. Mашина за кафе и капучино

CAPPUCCINO- EN KOFFIEAUTOMAAT DE NL. Μηχανή για καφέ και καπουτσίνο ESAM 04.110. Машина для приготовления кофе и капуччино. Mашина за кафе и капучино CAPPUCCINO- EN KOFFIEAUTOMAAT DE NL Cafetera para café y capuchino ES Máquina para café e capuchinho GB PT Μηχανή για καφέ και καπουτσίνο Kaffe- og cappuccinomaskin Kaffemaskin för espresso och cappuccino

Nadere informatie

ONDERDELEN Dank u voor uw aankoop van een Haier-product

ONDERDELEN Dank u voor uw aankoop van een Haier-product ONDERDELEN Dank u voor uw aankoop van een Haier-product Lees de volgende instructies goed door voordat u het apparaat in gebruik neemt. De instructies bevatten belangrijke informatie waarmee u het apparaat

Nadere informatie

Heggeschararaccesoire HA110 HA850 Accessorio tosasiepi HA110 HA850 Heckenscherenzusatz HA110 HA850 Unidade para recorte de sebes HA110 HA850

Heggeschararaccesoire HA110 HA850 Accessorio tosasiepi HA110 HA850 Heckenscherenzusatz HA110 HA850 Unidade para recorte de sebes HA110 HA850 Gebruiksaanwijzing Instruzioni per l uso Bedienungsanwesung Instrucoes para o uso Heggeschararaccesoire HA110 HA850 Accessorio tosasiepi HA110 HA850 Heckenscherenzusatz HA110 HA850 Unidade para recorte

Nadere informatie

BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT

BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT Aandachtig deze gebruiksaanwijzing doorlezen alvorens het apparaat te installeren en te gebruiken. Alleen op deze manier zullen de beste resultaten en de maximale veiligheid gegarandeerd kunnen worden.

Nadere informatie

Gebruikshandleiding Vista Instant

Gebruikshandleiding Vista Instant GH-QBG-NL-00 Gebruikshandleiding Vista Instant Uw dealer: Voorwoord Lees deze gebruikershandleiding aandachtig. Bewaar hem zorgvuldig op een voor alle gebruikers bereikbare plaats. Deze gebruikershandleiding

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING NL -B Inleiding Gefeliciteerd met de keuze van uw nieuwe rolstoel Kwaliteit en functionaliteit zijn sleutelbegrippen bij alle rolstoelen van Handicare. De Exigo 10 wordt geproduceerd

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Maart 2010 Artikelnummer 19789

Gebruikershandleiding. Maart 2010 Artikelnummer 19789 Gebruikershandleiding Maart 2010 Artikelnummer 19789 Serienummer : Registratienummer : Telefoonnummer service : Leverancier : Inhoudsopgave Inleiding...4 Veiligheidsinstructies...5 Specificaties...7 Beschrijving

Nadere informatie

INGEBOUWDE GASKOOKPLAAT

INGEBOUWDE GASKOOKPLAAT NL INGEBOUWDE GASKOOKPLAAT BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUTIES UW VEILIGHEID EN DIE VAN ANDEREN IS ERG BELANGRIJK Deze handleiding en het apparaat zelf zijn voorzien van belangrijke veiligheidsaanwijzigen,

Nadere informatie

IMPRESSA XF50 Type 661. Originele gebruiksaanwijzing K E. Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat gebruikt.

IMPRESSA XF50 Type 661. Originele gebruiksaanwijzing K E. Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat gebruikt. IMPRESSA XF50 Type 661 Originele gebruiksaanwijzing K E Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat gebruikt. Legende: DISPLAYGEGEVENS = ter informatie DISPLAYGEGEVENS = ga te werk volgens de getoonde

Nadere informatie

VERA INSTRUCTIONS. Käyttöohjeet. Kullanma kılavuzu 用户指南. Instukcja obslugi

VERA INSTRUCTIONS. Käyttöohjeet. Kullanma kılavuzu 用户指南. Instukcja obslugi "See on the internal pages: (DE), (ES), (PT), (NL), (RU), (CS), (RO), (FI), (GR), (DA), (PL), (TR)" 14-VERAMANUALE2 VERA INSTRUCTIONS e-mail (IT) Tutti i dettagli del testo sono stati attentamente controllati.

Nadere informatie

PROFESSIONELE DROOGKASTEN. 8,5 kg INSTALLATIE, BEDIENING

PROFESSIONELE DROOGKASTEN. 8,5 kg INSTALLATIE, BEDIENING PROFESSIONELE DROOGKASTEN 8,5 kg INSTALLATIE, BEDIENING Uitgave datum: Aug 2013 Lees alle instructies alvorens de droger te gebruiken. WAARSCHUWING VOOR UW VEILIGHEID moet de informatie in deze handleiding

Nadere informatie