Geachte Mevrouw, Mijnheer, Er werd bij u immers de diagnose gesteld van borstkanker. Dit was vast een donderslag bij heldere hemel.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Geachte Mevrouw, Mijnheer, Er werd bij u immers de diagnose gesteld van borstkanker. Dit was vast een donderslag bij heldere hemel."

Transcriptie

1 Geachte Mevrouw, Mijnheer, U werd verwezen naar de borstkliniek. Er werd bij u immers de diagnose gesteld van borstkanker. Dit was vast een donderslag bij heldere hemel. Ofschoon u reeds grotendeels werd ingelicht door uw huisarts of behandelend geneesheer, zijn er waarschijnlijk nog veel vragen omtrent uw ziekte en de behandeling. Deze voorstelling werd door ons samengesteld om u een beter inzicht te geven omtrent de behandeling. De medische termen werden tot een minimum herleid, vet gedrukt en kort omschreven. Achteraan vindt u fotomateriaal om zich een beter beeld te vormen. Voor vragen kunt u uiteraard altijd terecht bij één van onze medewerkers, die allen zijn opgesomd elk met zijn taak. Voor praktische vragen of problemen na uw ontslag kan u telefonisch terecht op de verpleegafdeling 059/ of op de raadpleging van uw behandelende arts. Ten slotte trachten we zelf ook actief bij te dragen aan een betere behandeling van borstkanker. Hiervoor participeren we aan een aantal wetenschappelijke studies, waar u soms ook in aanmerking kan komen voor een vrijwillige deelname. Dr. A. Janssen Dr. S. Depuydt Borstkliniek Dr. R. D hondt Dr. I. Spoormans Medische oncologie Brochure borstkanker - verwerking ws Pagina 1

2 1. Wat is kanker? Algemene bemerkingen over borstkanker Anatomie van de borst Onderzoeken bij borstkanker Bloedafname Radiologisch Borstonderzoek Longonderzoek Leveronderzoek Botonderzoek Microscopisch onderzoek 7 5. De behandeling van borstkanker De chirurgische behandeling van borstkanker Inleiding Inductiechemotherapie (inleidende chemo) Borstamputatie Borstsparende ingreep Borstsparende ingreep bij niet voelbare letsels Okselklieruitruiming Schildwachtklier De nabehandeling (na de operatie) Het nut van de nabehandeling Radiotherapie Chemotherapie Hormonale behandeling De opvolging en genezing Kinesitherapie na borstoperaties Inleiding Vroegtijdige problemen Oefeningen Lymfoedeem, een gevreesde verwikkeling Definitie Symptomen van lymfoedeem Preventie van lymfoedeem 20 Brochure borstkanker - verwerking ws Pagina 2

3 10.4. Behandeling van lymfoedeem Uitwendige borstprothesen Inleiding De voorlopige prothese Definitieve prothese Lingerie & badmode Borstreconstructie Poortcatheter Oncologische revalidatie Sociale voorzieningen voor borstkankerpatiënten Tussenkomst reiskosten Tussenkomst bij borstamputatie Tussenkomst bij haarprothese Tussenkomst bij poortcatheter (zie hoofdstuk 13) Farmaceutische producten Radiotherapie Tussenkomst bij kinesitherapie Tegemoetkomingen Hulpverlening thuis Psycho-sociale begeleiding Veel gestelde vragen Moet ik nog thuisverzorging krijgen? 30 Wanneer kan ik terug in bad of onder de douche? 30 Wanneer mag ik met de wagen rijden? 30 Mag ik nog sporten? 30 Mag ik de pil of vrouwelijke hormonen nog nemen? 30 Mag ik nog zwanger worden? 31 Wat moet ik mijn kinderen vertellen? 31 Hoe moet ik verder leven na een borstamputatie? 31 Hoe moet het nu met mijn partner? 32 Is borstkanker erfelijk? Andere nuttige adressen Onze medewerkers zijn : Wetenschappelijke studies Fotomateriaal Brochure borstkanker - verwerking ws Pagina 3

4 1. Wat is kanker? Kanker is de tweede belangrijkste doodsoorzaak in ons land na hart- en vaatziekten. Het aantal kankergevallen neemt toe met de leeftijd. Dit gebeurt vooral na de leeftijd van 45 jaar. Het aantal sterftegevallen ten gevolge van kanker lijkt zich te stabiliseren dankzij de vroegtijdige opsporing en betere behandelingstechnieken. Ofschoon kanker meestal toevallig ontstaat, zijn er nu toch enkele uitlokkende factoren goed gekend: alcohol (lever), roken (longen, slokdarm, keel), overdreven zonlicht (huid), chemische producten (asbest, ). Een klein percentage is erfelijk. Er bestaat dan een afwijking in het genetisch materiaal van de cel (DNA) dat kan worden overgeërfd van één van de ouders. Ons lichaam is opgebouwd uit miljarden cellen. Om te kunnen groeien en om beschadigde of verouderde cellen te kunnen vervangen, worden er nieuwe cellen aangemaakt door celdeling waarbij er twee nieuwe cellen ontstaan uit één enkele cel. Deze celdeling is normalerwijze een goed gecontroleerd proces zodat er steeds een evenwicht bestaat tussen celafbraak en aanmaak. Soms kan er een fout optreden in het delingsproces en ontstaan er cellen die zich onbeperkt en ongecontroleerd gaan vermenigvuldigen. Op deze manier ontstaan er kwaadaardige tumoren (gezwellen). Kanker is de verzamelnaam voor deze kwaadaardige tumoren die gekenmerkt worden door een ongeremde groei. Deze nemen enerzijds lokaal toe in volume waardoor ze andere weefsels of organen verdringen of er zelfs ingroeien. Anderzijds kunnen er cellen uit het gezwel loskomen en ontsnappen langs de bloed- of lymfevaten. Ze komen terecht in andere organen en kunnen daar nieuwe kolonies stichten: metastase (uitzaaiing). Longen, lever en botten zijn goed doorbloede organen en zijn het meest frequente doelwit. Naast uitzaaiingen via de bloedbaan is er ook uitbreiding mogelijk via de lymfevaten (lymfekanalen). Deze vaten vormen samen met de lymfeklieren (zuiveringsstation) het lymfestelsel (riolering), dat verspreid is over het ganse lichaam. Het lymfevocht wordt gevormd in de weefsels en bevat onder andere afvalstoffen, bacteriën, virussen, ontstekingscellen, Het wordt afgevoerd via de lymfevaten om uiteindelijk in de bloedbaan te worden afgegeven. De lymfeklieren zijn de zuiveringsstations die op strategische plaatsen (liezen, bekken, oksel, hals, ) op de lymfevaten gelegen zijn, om ziekteverwekkers zoals microben onschadelijk te maken. Ook tumorcellen kunnen er worden opgehouden. Brochure borstkanker - verwerking ws Pagina 4

5 2. Algemene bemerkingen over borstkanker Borstkanker is de meest voorkomende kanker bij vrouwen in Europa en Noord-Amerika. Sinds 1999 is er toename van borstkanker, deels door veroudering van de bevolking. In België zou 1 op 10 vrouwen borstkanker ontwikkelen tijdens haar leven. In België werden in 2005 zo n 9405 nieuwe gevallen vastgesteld. 75% van deze gevallen presenteren zich na de leeftijd van 50 jaar met een piekleeftijd tussen 55 en 60 jaar. De oorzaak is niet gekend. Wel zijn er enkele individuele risicofactoren gekend, waarvan de familiale voorgeschiedenis de belangrijkste is. De overgrote meerderheid echter is te wijten aan toeval. Slechts 5 à 10 % van alle gevallen van borstkanker zou erfelijk zijn. Het gebruik van vrouwelijke hormoonpreparaten voor de behandeling in de menopauze is eveneens een belangrijke risicofactor. Borstkanker bij mannen is eerder een zeldzaam probleem: 1% van alle borstkankers. De behandeling is in grote lijnen dezelfde als bij vrouwen. Vóór de behandeling wordt door een reeks onderzoeken eerst nagegaan of er geen metastasen (uitzaaiingen) zijn. Deze bestaan meestal uit een bloedafname, radiografie van longen, skelet en lever, een botscan en soms een borstpunctie. In de behandeling van borstkanker komen drie verschillende disciplines aan bod, vaak in combinatie : de chirurgie (heelkunde), de radiotherapie (bestraling), de medische oncologie (chemo en/of hormonale therapie). Meer dan 80 % van de patiënten zal uiteindelijk genezen. Dit is enerzijds te danken aan de screeningsmammografie die door de overheid gratis wordt aangeboden aan alle vrouwen in België tussen 50 en 70 jaar, om de 2 jaren. Op deze manier worden steeds kleinere borsttumoren gevonden en dus in een beter geneesbaar stadium. Anderzijds zijn de verschillende behandelingen er sterk op vooruit gegaan. Brochure borstkanker - verwerking ws Pagina 5

6 3. Anatomie van de borst De borst is in feite een aanhangsel van de huid van de borstkas. Ze bestaat uit klierweefsel waartussen vetweefsel en steunweefsel. Het klierweefsel is georganiseerd in lobben waarvan de kliergangen eindigen in melkkanalen die op hun beurt uitmonden ter hoogte van de tepel. Het volume klierweefsel is maximaal ontwikkeld bij de vrouw tijdens de vruchtbare periode in haar leven. Het wordt geleidelijk vervangen door vetweefsel waardoor ook de elasticiteit vermindert (doorhangen). De borstklier is rijkelijk voorzien van bloedvaten, komende van de oksel en vanuit de diepte. De lymfedrainage is eveneens uitgebreid en gebeurt voornamelijk naar de oksel toe. De binnenste helft van de borst kan ook deels naar de klierstreken achter het borstbeen draineren. De borst is een geslachtsorgaan, onderhevig aan hormonale veranderingen in het bloed. Tijdens de menstruele cyclus kan hierdoor een spanningsgevoel ontstaan vóór de regels. Tijdens de zwangerschap en later bij de borstvoeding zal er eveneens een belangrijke volumetoename optreden met melkproductie nadien. Tumoren ontstaan in het borstklierweefsel zijn dan ook vaak gevoelig voor vrouwelijke hormonen. Brochure borstkanker - verwerking ws Pagina 6

7 4. Onderzoeken bij borstkanker Deze zijn bedoeld om het stadium (uitgebreidheid) na te gaan en te zien of er geen metastasen (uitzaaiingen) zijn in longen, lever en bot. De testen worden meestal ambulant uitgevoerd. De kans om uitzaaiingen nu al te vinden zijn minder dan 5% 4.1. Bloedafname Deze wordt altijd routinegewijs uitgevoerd. Meestal zijn deze normaal omdat borstkanker vaak pas laattijdig zich in het bloed (tumormarker) laat opsporen. Een gestoorde bloedname wil niet per definitie zeggen dat er uitzaaiingen zijn Radiologisch Borstonderzoek Mammografie: RX opname van de borst waarbij meestal de eerste diagnose wordt gesteld. Echografie: bijkomend onderzoek van de radioloog om meer gegevens zoals de precieze lokalisatie en grootte na te gaan. Eventueel met punctie van het gezwel voor microscopisch onderzoek. NMR of MRI: scan onderzoek dat voornamelijk gebruikt wordt om meerdere tumoren op te sporen of ingeval er twijfel is bij de mammografie en echografie Longonderzoek Dit is meestal een klassieke RX opname van de longen doch soms ook met een CT scan bij twijfel of bij grotere tumoren Leveronderzoek In de meeste gevallen wordt een echografie uitgevoerd en bij twijfel eventueel een bijkomende CT scan of NMR Botonderzoek Dit gebeurt op de dienst nucleaire geneeskunde. Hierbij wordt een licht radioactieve stof (kleurstof) ingespoten via de arm die specifiek alle botten van het lichaam in het licht zal stellen. Twee à drie uren later wordt dan het scanonderzoek uitgevoerd Microscopisch onderzoek Hiervoor wordt eerst een borstpunctie uitgevoerd van het gezwel. De anatoompatholoog kan dan de diagnose van borstkanker bevestigen. Brochure borstkanker - verwerking ws Pagina 7

8 5. De behandeling van borstkanker Nadat alle noodzakelijke onderzoeken zijn uitgevoerd, wordt samen met u besproken welke de beste behandeling is in uw geval. De behandeling is meestal een combinatie van verschillende therapieën: operatie, chemotherapie, radiotherapie en/of hormonale therapie. Ook de volgorde is soms verschillend maar meestal wordt eerst een operatie verricht en nadien een nabehandeling. Niet iedere patiënt zal dezelfde nabehandeling volgen. Uw behandeling wordt onder andere bepaald door uw leeftijd, het stadium van de tumor en het type borstkanker. Tijdens de behandeling zal u ook gevolgd worden door verschillende artsen en begeleiders, naargelang het type therapie dat u op dat moment volgt. De nodige afspraken worden automatisch gemaakt. De uitleg die bij elke therapie hoort, zal ook telkens vooraf worden gegeven. Ook de huisarts wordt bij alle stappen betrokken en ingelicht, zodat u ook nog altijd bij hem of haar terecht kan voor bijkomende vragen. In de volgende hoofdstukken worden de meest frequente therapieën beschreven: de reden van therapie, de methodes, eventuele nevenwerkingen of bemerkingen. Brochure borstkanker - verwerking ws Pagina 8

9 6. De chirurgische behandeling van borstkanker 6.1. Inleiding In de meeste gevallen wordt de behandeling gestart met heelkunde. Dit kan bestaan uit enerzijds het verwijderen van de volledige borst (mastectomie of borstamputatie) of anderzijds een borstsparende ingreep. Meestal worden gelijktijdig de okselklieren onderzocht Dit gebeurt aan de hand van 1 klier (schildwachtklier), soms alle klieren (okselklieruitruiming) die verwijderd worden. De keuze van de operatie wordt onder andere bepaald door het stadium van de ziekte, de grootte van het gezwel, de grootte van de borst, de plaats van het gezwel, Op de raadpleging in de borstkliniek wordt u fotomateriaal getoond van het te verwachten resultaat Inductiechemotherapie (inleidende chemo) Bij grotere borstkankergezwellen wordt soms een inleidende chemotherapie gegeven. Dit heeft de bedoeling om het gezwel kleiner te maken om eventueel nadien een borstsparende operatie te kunnen uitvoeren. Tegelijkertijd krijgt men een idee omtrent de gevoeligheid van het gezwel voor chemotherapie. Na 2 à 3 kuren wordt een herevaluatie uitgevoerd en een ingreep eventueel gepland. In functie van het microscopisch onderzoek na de operatie, kunnen nog een aantal aanvullende kuren worden gegeven postoperatief Borstamputatie Hierbij wordt de volledige borstklier verwijderd met bovenliggende huid en tepel (foto). De okselklieren worden meestal in één geheel meegenomen. Het eindresultaat is een vlakke borstkaswand met een horizontaal of schuin verlopend litteken, reikend tot aan de oksel. Nadien kan hierop een uitwendige borstprothese worden gedragen, zie hoofdstuk 11. Er bestaat altijd de mogelijkheid voor een borstreconstructie, zie hoofdstuk 12. Ook hiervan is er fotomateriaal aanwezig in de borstkliniek Borstsparende ingreep Door de vroegtijdige diagnose is het nu vaak mogelijk de borst te sparen (foto). De operatie (brede excisie) bestaat uit het verwijderen van het gezwel met een marge van normaal borstklierweefsel. Gezwellen die dicht bij de tepel gelegen zijn, kunnen gelijkaardig worden behandeld doch soms met wegname van de tepel. Het definitief microscopisch onderzoek na de operatie moet uitmaken of het letsel inderdaad volledig en voldoende veilig werd weggenomen. Indien de borst kan gespaard worden, wordt er nadien steeds een bestraling gepland, zie hst 7. Brochure borstkanker - verwerking ws Pagina 9

10 De voorwaarden voor een borstsparende behandeling zijn : het gezwel mag niet groter dan 4 cm zijn; de grootte van het gezwel vergeleken met de grootte van de borst moet voldoende garantie bieden voor een aanvaardbaar cosmetisch resultaat na volledige verwijdering van het gezwel; na een borstsparende behandeling moet men bereid zijn om 5 à 6 weken radiotherapie te ondergaan; radiotherapie is niet altijd mogelijk : hoge leeftijd, vroeger reeds bestraling gehad, zwangere vrouwen (risico voor het kindje). Na een borstsparende ingreep is een zorgvuldige opvolging noodzakelijk om een eventuele heropflakkering in de rest van de borst vroegtijdig op te sporen. Dit bestaat uit regelmatige controles en jaarlijks een mammografie (radiologie van de borst). Tenslotte mag er maar één kwaadaardig letsel in de borst zijn en mogen er geen uitgebreide verkalkingen zichtbaar zijn op de mammografie. Samengevat kan men zeggen dat het belangrijk is dat het letsel volledig en veilig kan worden weggenomen met het behoud van een goed cosmetisch resultaat. In alle andere gevallen wordt beter een borstamputatie uitgevoerd. De kansen op definitieve genezing zijn in dit laatste geval daarom niet slechter Borstsparende ingreep bij niet voelbare letsels Door de screeningsmammografie worden de letsels die we vinden veel kleiner. Soms zo klein dat ze zelfs niet meer gevoeld worden. Om ze tijdens de operatie toch goed te kunnen vinden, wordt vlak voor de operatie een klein naaldje geprikt door de radioloog met echografie of mammografie. Met dat naaldje, dat op de huid wordt vast gekleefd, wordt u nadien naar de operatiezaal gebracht (foto) Okselklieruitruiming Radiografieën en onderzoek door de arts van de klieren in de oksel zijn niet volledig betrouwbaar. Vergrote klieren zijn niet noodzakelijk het gevolg van kanker maar kunnen ook bijvoorbeeld een reactie zijn na een punctie. Daartegenover kunnen normaal aanvoelende klieren reeds microscopisch kleine uitzaaiingen bevatten. Niettemin worden aangetaste lymfeklieren het best steeds verwijderd. Enerzijds voorkomt dit problemen in de toekomst. Anderzijds is de informatie die men bekomt uit het microscopisch onderzoek van de klieren belangrijk voor de beslissing tot eventuele verdere nabehandeling (zie hoofdstuk 7). Bij een volledige okseluitruiming worden alle klieren verwijderd die in verband staan met de borst. Tijdens de operatie wordt een drain (plastiek buisje) ingebracht om bloed en wondvocht na de operatie te laten aflopen. Op deze manier kan de huid, die Brochure borstkanker - verwerking ws Pagina 10

11 losgemaakt was, terug vastgroeien aan de borstkas en oksel. Nadien wordt een stevig rekverband aangelegd. Na de operatie worden oefeningen onder leiding van een kinesist gestart om verstijving van de schouder en de grote borstspier te voorkomen (zie hoofdstuk 9). Deze oefeningen worden tweemaal daags herhaald. De hoeveelheid wondvocht zal geleidelijk afnemen en meestal kan na 10 à 14 dagen het buisje worden verwijderd. Hierna mag de arm normaal bewogen worden. Bij het wegnemen van de klieren worden vaak de huidzenuwtjes geraakt van de huid van de okselholte en de binnenzijde van de bovenarm. Dit geeft aanleiding tot een slapend of prikkelend gevoel, wat vaak na verloop van maanden verdwijnt en slechts zelden blijvende last veroorzaakt. De meest gekende verwikkeling van de okselklieruitruiming is lymfoedeem (gezwollen, dikke arm). De lymfevaten en lymfeklieren spelen een rol in het opruimen van infecties en overtollig vocht in de huid en onderliggende weefsels. Na een okseloperatie gaat dus een deel van die functie verloren. Onmiddellijke zwelling na de operatie komt zelden voor en is weinig uitgesproken (kleiner dan 4%). Echt lymfoedeem treedt meestal op na bestraling van de oksel of na infecties ter hoogte van de arm waarbij de resterende lymfevaten ontsteken en dichtslibben (tot 7%). Voorkomen is dan ook beter dan genezen (zie hoofdstuk 10) Schildwachtklier In ongeveer de helft van de gevallen kan de okselklieruitruiming vermeden worden door de techniek van de schildwachtklier. De schildwachtklier is de eerste klier die zou draineren van de borst of van het gezwel erin gelegen. Door de inspuiting thv de borst of het gezwel kan deze klier gemarkeerd worden. De kleurstof wordt enkele uren voor de operatie ingespoten op de nucleaire geneeskunde (cfr. botscan) (foto). Na 2 uren wordt een scanfoto genomen en zodra de klier tekent op de foto, wordt u naar de operatiezaal gebracht. Hier wordt hij operatief verwijderd via een kleine incisie thv de oksel, nadat eerst het borstgezwel was verwijderd. Indien het microscopisch onderzoek tijdens de operatie aantoont dat deze klier tumorvrij is, kan afgezien worden van een okselklieruitruiming. Indien er echter toch kankercellen zouden worden aangetroffen in deze klier, dan moeten ook de andere okselklieren nog verwijderd worden. Indien de techniek van de schildwachtklier wordt toegepast is er geen enkele kans op lymfoedeem. Brochure borstkanker - verwerking ws Pagina 11

12 7. De nabehandeling (na de operatie) 7.1. Het nut van de nabehandeling Talrijke grote studies hebben reeds het positief effect aangetoond op de overleving (definitieve genezing) en de kans op herval door middel van adjuverende (aanvullende) nabehandeling na borstoperaties. Er zijn twee vormen van nabehandeling mogelijk: lokaal en algemeen. De lokale nabehandeling bestaat uit radiotherapie (bestraling). Deze is bedoeld om eventuele achtergebleven kankercellen in de borst of het amputatielitteken uit te schakelen. Zo wordt de kans op lokaal recidief (herval) geminimaliseerd en wordt de overleving ook hierdoor verbeterd. De algemene nabehandeling bestaat uit chemotherapie of hormonale therapie. Deze is gericht op de kankercellen die mogelijk reeds langs de bloed- of de lymfevaten ontsnapt zouden zijn uit het gezwel, op het ogenblik van de diagnose (microscopische uitzaaiingen), en die nog niet met de bloedtesten of klassieke radiologische onderzoeken kunnen worden gedetecteerd. Macroscopische uitzaaiingen werden daarentegen reeds uitgesloten aan de hand van de uitgevoerde onderzoeken vóór de operatie. Elk dossier wordt besproken op de wekelijkse oncologische stafvergadering (MOC, multidisciplinair oncologisch consult), waar medisch oncologen, chirurgen, radiotherapeuten, radiologen, anatoompathologen, nucleaire geneeskunde vertegenwoordigd zijn. Hier wordt de individuele behandeling voor elke patiënt beslist. Dit wordt nadien met u besproken op de raadpleging, waarna de nodige afspraken voor de nabehandeling worden gemaakt. Ook de huisarts wordt bij alle stappen betrokken en ingelicht, zodat u ook nog altijd bij hem of haar terecht kan voor bijkomende vragen Radiotherapie Werkingsmechanisme De radiotherapie maakt gebruik van hoogenergetische stralen. Deze veroorzaken een beschadiging van het DNA van een cel (erfelijk materiaal) waardoor ze zich niet meer kan delen. Normale cellen worden ook aangetast doch kunnen beter herstellen van de toegebrachte schade. De bestralingsdosis wordt zo berekend en toegediend dat er minimale schade optreedt ter hoogte van de normale weefsels en maximaal ter hoogte van het target (doel). De belangrijkste rol van de radiotherapie is weggelegd in de locoregionale (plaatselijke) controle van de ziekte. Door het uitvoeren van deze bestraling zal men 20% minder kans hebben om lokaal iets terug te krijgen en daardoor ook 5% meer kans op genezing. Brochure borstkanker - verwerking ws Pagina 12

13 Types van bestraling Bestraling van de borst Na borstsparende chirurgie volgt er klassiek een bestraling van de borst. Zo worden gelijke genezingskansen bekomen als met een borstamputatie voor hetzelfde gezwel. De bestraling start meestal 4 à 6 weken na de operatie, zodra de wonden goed genezen zijn. Deze bestaat uit 25 zittingen verdeeld over 5 weken, elke werkdag. De weekenddagen en feestdagen zijn rustdagen. Elke zitting neemt enkele minuten in beslag. Vooraf wordt een simulatie (schijnzitting) uitgevoerd om het bestralingsveld (zone) af te lijnen en om de dosis te berekenen. De apparatuur gelijkt sterk op de toestellen op de dienst radiologie, maar dan computergestuurd en met een andere soort stralen. Na deze klassieke bestraling wordt nog een boost (extra dosis) gegeven ter hoogte van het litteken gedurende een achttal bijkomende zittingen Bestraling na borstamputatie. Deze bestraling wordt enkel voorbehouden wanneer er argumenten zijn voor een hoger risico voor lokaal herval : grote gezwellen (groter dan 5 cm), nipt of onvolledig verwijderd, ingroei van de huid, meerdere aangetaste klieren Bestraling van de klieren achter het borstbeen De meeste borsttumoren draineren (verspreiden) naar de klieren in de oksel (eerste stap van uitbreiding of uitzaaiing). Tumoren ter hoogte van de binnenste helft van de borst kunnen zich ook verspreiden naar klieren achter het sternum (borstbeen). Deze klieren achter het borstbeen zijn niet bereikbaar voor chirurgie, zoals in de oksel. Deze klieren worden daarom preventief bestraald bij tumoren gelegen in de binnenste helft van de borst of gelegen achter de tepel Bestraling van de oksel Meestal wordt een volledige okselklieruitruiming uitgevoerd en is bestraling overbodig. Radiotherapie wordt enkel weerhouden voor belangrijke klieraantasting in de oksel of onvolledige chirurgische verwijdering Nevenwerkingen De nevenwerkingen bij radiotherapie zijn vergelijkbaar met reacties op blootstelling aan de zon (vb. zonnebank). Deze treden meestal op vanaf de tweede week van de behandeling en bestaan uit erytheem (roodheid) en soms radiodermatitis (droge, bruine verkleuring) van de huid. Blaarvorming is minder frequent en treedt vooral op in de plooien onder de borst en ter hoogte van de oksel. De meeste huidreacties genezen binnen de 1 à 2 maanden na de therapie. Een blijvende lichtbruine verkleuring van de huid of een vaster aanvoelen van de borst is mogelijk. Brochure borstkanker - verwerking ws Pagina 13

14 Bestraling van de klierstreken achter het borstbeen kan aanleiding geven tot een voorbijgaande droge prikkelhoest of sliklast. De combinatie van chirurgie en radiotherapie van de oksel houdt een groter risico in op blijvend oedeem van de arm. Gezien het een lokale behandeling betreft, gaat radiotherapie niet gepaard met haaruitval of braken. Wel is er vermoeidheid mogelijk, vooral naar het einde van de bestraling. Dit wordt natuurlijk ook deels verklaard door de dagelijkse sleur om zich naar het ziekenhuis te begeven. Niettemin zullen sommige vrouwen in staat zijn om hun professionele activiteit waar te nemen tijdens de radiotherapie mits enige aanpassing van hun agenda Chemotherapie Borstkanker is een relatief chemogevoelige kanker. Chemotherapie is dan ook een belangrijk instrument geworden voor de genezing. De kansen op genezing door het toedienen van chemotherapie na een operatie kunnen hiermee toenemen met 10% of meer. Het is een medicamenteuze behandeling met cytostatica (celdodende medicamenten). De kans op genezing wordt bepaald door de aanwezigheid van microscopische uitzaaiingen. Hier spelen verschillende factoren mee: grootte van de tumor soort tumor aantal aangetaste klieren, hormoongevoeligheid gevoeligheid voor chemo Naarmate het ingeschat risico groter is heeft de patiënte meer baat bij een aanvullende algemene therapie. Verder spelen ook de leeftijd van de patiënte, de al of niet aanwezigheid van de menopauze en de gevoeligheid van de tumor voor vrouwelijke hormonen, mee. Uiteindelijk moet bij elke nabehandeling ook het nut worden afgewogen tegenover de nevenwerkingen. De chemotherapeutische behandeling zal door de medisch oncoloog meer gedetailleerd worden besproken van zodra de beslissing is genomen om ze toe te dienen. Dit kan maar worden vastgelegd als alle resultaten van de uitgevoerde onderzoeken op het weggenomen weefsel ter beschikking zijn. Dit neemt 2 weken in beslag na de operatie. Er zijn verschillende schema s van chemotherapie mogelijk. Het meest toegepast schema is een combinatie van 3 producten. De behandeling duurt 4 à 5 maanden; hierbij dient men 6 maal naar het oncologisch daghospitaal te komen. De medicatie wordt rechtstreeks in een ader toegediend. Hiervoor wordt soms een poortkatheter (onderhuidse katheter) onder lokale anesthesie ingeplant, hetgeen bloednames en toedienen van medicatie aanzienlijk vergemakkelijkt (zie hoofdstuk 13). Cytostatica grijpen niet alleen in op snel delende tumorcellen, maar ook op snel delende gezonde cellen. De belangrijkste nevenwerkingen zijn klachten ter hoogte van het Brochure borstkanker - verwerking ws Pagina 14

15 spijsverteringsstelsel (misselijkheid, braken, diarree, ontsteking van het mondslijmvlies), haarverlies, verhoogde gevoeligheid voor infecties en vermoeidheid. Bij vrouwen die nog niet in de menopauze zijn, blijft de menstruatie soms achterwege tijdens de behandeling. Boven de leeftijd van 40 jaar is dit vaak definitief. Patienten die chemotherapie ondergaan kunnen last hebben van bepaalde bijwerkingen, o.a. misselijkheid, braken, diarree, vermoeidheid In het oncologisch centrum (dagziekenhuis) wordt u bijgestaan door de oncologisch verpleegkundige. Alleenstaande patienten die na de dagbehandeling naar huis gaan, staan er alleen voor. Een nieuw initiatief werd genomen: een zorghuis (zie nuttige adressen) waar de alleenstaande chemopatiënten of bij wie de partner de zorg niet aankan, terecht kunnen in een moeilijke periode van de chemotherapie. Het is een alledaagse woning waar maximaal 4 gasten in een huiselijke sfeer kunnen worden opgevangen tijdens de zwaarste dagen van hun chemobehandeling. (zie hoofdstuk 17) Na de chemotherapie kan men deelnemen aan het oncologisch revalidatie programma om vlugger te herstellen (zie hoofdstuk 14) 7.4. Hormonale behandeling De borst is een secundair geslachtsorgaan bij de vrouw en staat onder invloed van geslachtshormonen. Ook tumoren die ontstaan zijn in de borst, blijken in 80% van de gevallen gevoelig te zijn voor vrouwelijke hormonen. Deze hormonale gevoeligheid kan in het labo worden getest op het weggenomen tumorweefsel. De hormonale therapie is gericht op het blokkeren van de ontwikkeling en de functie van hormoongevoelige tumorcellen. Dit kan tijdelijk of definitief zijn. Een tijdelijke (omkeerbare) behandeling bestaat onder vorm van tabletten. Het meest gebruikte zijn Tamoxifen (vb. Nolvadex ), Femara, Aromasin, Arimidex. Ze bestaat uit het dagelijks innemen van één tablet en dit voor een periode van 5 jaar. De belangrijkste neveneffecten die zich kunnen voordoen zijn : vapeurs of warmteopwellingen en lichte gewichtstoename. Soms veroorzaakt het bij de start van de behandeling wat voorbijgaande maaglast, soms ook wat gewichtslast en spierlast. Bepaalde medicamenten kunnen osteoporose (botontkalking) versnellen. In dat geval wordt nog een bijkomende test verricht om het kalkgehalte in het botweefsel te bepalen. Een definitieve (onomkeerbare) hormonale therapie is het stilleggen van de eierstokken door middel van een operatie of bestraling. De definitieve hormonale behandeling wordt gebruikt bij nog menstruerende vrouwen om ze vroegtijdig in de menopauze te brengen. Ze wordt ook toegepast indien er een verhoogd risico is op eierstokkanker. Door een hormonale behandeling gedurende 5 jaren te volgen, reduceert men het risico op herval met 12% en verbetert de overleving (genezing) met 10%. Bovendien is er ook een positief beschermend effect op de andere borst, waar men de kans om ook een borstkanker hier krijgt ook reduceert met bijna 50%. Brochure borstkanker - verwerking ws Pagina 15

16 8. De opvolging g en genezing Na de behandeling volgt een stricte follow-up (medische opvolging). Deze gebeurt opnieuw door de specialist waar u oorspronkelijk naar verwezen was. De eerste 2 jaren wordt u gezien om de 3 à 4 maanden. Nadien wordt u om de 6 maanden gezien. Na 5 jaren is de kans op genezing vrij groot en wordt u nog jaarlijks nog éénmaal gezien. Gedurende de eerste 5 jaren zal u ook jaarlijks een grote controle krijgen, bestaande uit radiologie van longen, lever en beide borsten. Ten slotte wordt er met regelmaat een bloedname aangevraagd bij uw huisarts, meestal 1 week voor de consultatie. Na 5 jaren wordt enkel nog een mammografie jaarlijks aangevraagd. De belangrijkste vraag die men heeft, is natuurlijk : kan ik genezen en wanneer ben ik genezen? Specifiek voor uw geval, heeft men hier geen juist antwoord (ja of nee) voor. Men kan u wel een idee geven hoe uw genezingskansen er uit zien, gebaseerd op onze ervaring in de borstkliniek. Hier worden door ons nu al meer dan 600 patiënten behandeld en gevolgd met borstkanker. De meeste patiënten (96%) presenteren zich sowieso zonder uitzaaiingen (= voorwaarde om te kunnen genezen). De drie problemen die zich kunnen voordoen na het eindigen van de behandeling zijn: uitzaaiingen (metastasen)tijdens de opvolging (10%), herval van borstkanker in dezelfde borst of een nieuwe borstkanker in de andere borst: Uitzaaiingen (10%): botten, lever en longen zijn de meeste frequente organen. de meeste uitzaaiingen doen zich voor in de eerste 5 jaren na de behandeling. Na 5j heeft men nog slechts 1 % kans op laattijdige uitzaaiingen Herval in dezelfde borst: 2.4 % waarvan ook het merendeel binnen de eerste 5 jaren Nieuwe borstkanker in de andere borst: 6 % van onze patienten zal vroeg of laat ook een borstkanker aan de andere kant krijgen. Deze zijn meestal in een vroeger stadium ontdekt gezien de stricte opvolging. Gemiddeld trad deze nieuwe borstkanker pas op na 96 maanden na de eerste, zodat best voor lange tijd jaarlijks een mammografie wordt verricht. Samengevat heeft een gemiddelde borstkanker patiënt bij ons meer dan 85% kans om definitief genezen te zijn. Men moet minstens 5 jaren wachten om hiervan zo goed als zeker van te zijn. Problemen doen zich meestal voor binnen de eerste 5 jaren, vandaar ook het belang om goed opgevolgd te worden in deze periode. Brochure borstkanker - verwerking ws Pagina 16

17 9. Kinesitherapie na borstoperaties 9.1. Inleiding Operaties ter hoogte van de grote borstspier en de oksel zijn doorgaans niet pijnlijk maar veroorzaken hinder en beperking van beweeglijkheid van het schoudergewricht. De dag na de ingreep zal uw kinesist dan ook al starten met een licht oefenprogramma. De bedoeling is om uw schouder zo snel mogelijk zijn normale beweeglijkheid terug te bezorgen en om vroegtijdige problemen na een operatie te voorkomen Vroegtijdige problemen Verkramping van de grote borstspier Dit kan een scherpe stekende pijn veroorzaken langs de voorkant van schouder en borst. De spier verkrampt doordat u de arm teveel stilhoudt en niet normaal beweegt. Hoe eerder u de arm strekt en op de gewone manier naar dingen reikt, hoe minder kans u hebt op deze pijn Gevoelsstoornissen Aan de binnenzijde van de bovenarm en langs de buitenkant van de borst ontstaat een brandend en tintelend pijnlijk gevoel. Dit komt doordat tijdens de operatie zenuwen zijn doorgesneden die voor het gevoel van de huid zorgen. Het is een normaal verschijnsel en duurt gewoonlijk enkele maanden. Sommige patiënten blijven een gevoelloze plek op hun bovenarm houden Huidplooi Na het wegnemen van de okselklieren blijft er vaak een plooi in de huid zitten die door de oksel en langs de binnenkant van de arm loopt. In deze huidplooi zitten lymfevaten die beschadigd zijn en geen vocht meer transporteren. Deze lymfevaten drogen op, krimpen en staan daardoor als gespannen snaren onder uw arm. Dikwijls zijn ze pijnlijk. Dit gevoel kan doorlopen tot in de pols, waardoor de elleboog dan moeilijk gestrekt kan worden Fantoompijn na borstamputatie Na een borstamputatie kan men soms nog de indruk hebben, nog een tepel te hebben. Dit gevoel is meestal niet storend en verdwijnt spontaan na enige maanden Oefeningen Beweging zal in de meeste gevallen een oplossing bieden. Als eerste oefening is het soms nodig een goede ademhalingstechniek aan te leren om te ontspannen. Diep inademen en Brochure borstkanker - verwerking ws Pagina 17

18 langzaam uitademen helpt u te relaxeren. Daarna starten we de schouderbewegingen in alle richtingen, alsook oefeningen met gestrekte elleboog om de huid goed te rekken. Alle oefeningen worden verscheidene keren herhaald, eerst passief, nadien actief. Er wordt gewerkt tot aan de pijngrens. Het vochtdebiet in de drain zal initieel toenemen bij de revalidatie, doch zal geleidelijk afnemen. Er wordt aangeraden om niet meer dan tweemaal daags te oefenen om het vochtverlies langs de drain niet te veel te stimuleren. Het bewegen van de schouder heeft immers het effect van een pomp. Na het ontslag uit het ziekenhuis wordt aangeraden thuis verder te oefenen. Warmtetherapie, elektrotherapie en allerhande massages zijn hier niet aangewezen Armen boven het hoofd strekken. Ga met gebogen knieën op de rug liggen of ga met de rug tegen een muur staan. Pak met beide handen een stok vast. Hou de handen net zo ver uit elkaar als de schouders breed zijn. Til de stok tot boven het gezicht en hou de ellebogen daarbij recht. Breng de stok nu langzaam over het hoofd naar achter. De niet-geopereerde arm helpt de andere arm Vlinderstretch. Ga op de rug liggen, trek de knieën op en hou de voeten op de grond. Sla de handen losjes in elkaar en leg ze achter het hoofd. Hou de ellebogen bij elkaar voor het gezicht. Laat de ellebogen langzaam naar de grond zakken. Telkens u de ellebogen verder naar de grond duwt zal u het voelen trekken aan de geopereerde zijde, in oksel en borst. Zorg ervoor dat de elleboog van de «goede» arm op de grond komt te liggen. Brochure borstkanker - verwerking ws Pagina 18

19 Zijwaartse armstretch. Doe deze oefening, indien mogelijk, voor een spiegel. Ga op een rechte stoel zitten. Hou de pols van de arm van de geopereerde zijde vast met de hand van de «goede» arm. Leg beide handen op het hoofd en hou de ellebogen zijwaarts gericht. Hou het hoofd rechtop. Trek langzaam de arm aan de geopereerde kant naar het hoofd toe. Probeer de bovenarm zo dicht mogelijk bij het oor te krijgen. Let er op dat u het hoofd niet naar de arm beweegt. Laat beide armen zakken Muurklimmen. Ga met het gezicht naar de muur staan, met de voeten ongeveer 15 cm van de muur weg. Laat het voorhoofd tegen de muur rusten, voor het evenwicht. Leg de handpalmen net boven het hoofd tegen de muur. Begin met de vingers langs de muur naar boven te wandelen, elke keer een stukje hoger. Wandel mee omhoog tot de elleboog van de niet- geopereerde arm helemaal gestrekt is. Wandel met de hand van de geopereerde zijde zo ver naar boven als u kan. Dezelfde oefening kan u herhalen door de geopereerde zijde naar de muur te draaien en opnieuw te wandelen. Brochure borstkanker - verwerking ws Pagina 19

20 10. Lymfoedeem, een gevreesde verwikkeling Definitie Lymfoedeem is een onderhuidse opstapeling van eiwitrijke vloeistof veroorzaakt door beschadiging of afsluiting van de lymfevaten Symptomen van lymfoedeem Het eerste symptoom is een zwelling van de vingers en de handrug of alleen van de voorarm of de bovenarm. Dikwijls is de hele arm gezwollen. De arm voelt dan strak en gespannen aan en wordt steeds zwaarder en moeizamer om te gebruiken. Armoedeem kan gepaard gaan met tintelingen. De zwelling kan nauwelijks zichtbaar zijn of tot meer dan 10 cm verschil in omtrek bedragen. Een verschil van 3 cm is reeds bemerkbaar. Men moet er rekening mee houden dat bij een rechtshandige de omtrek van de rechter bovenarm sowieso 1 cm groter kan zijn dan links en omgekeerd. De zwelling neemt gedurende zekere tijd langzaam toe om dan uiteindelijk te stabiliseren. In het begin is het oedeem nog reduceerbaar; het is nog zacht en men kan er met de vinger een putje in duwen (pitting of zacht oedeem). Blijft het onbehandeld, dan zal het geleidelijk harder worden door de ontwikkeling van fibrose (hard oedeem). Dan wordt het lymfoedeem onomkeerbaar en permanent. De bedoeling is dus om zo vroeg mogelijk te behandelen, wanneer er nog sprake is van zacht oedeem Preventie van lymfoedeem Vermijd vermoeiende arbeid en grote krachtinspanningen. Het is beter het werk te verdelen over heel de dag of enkele dagen. In feite dient iedereen zelf te ondervinden welke de maximaal toelaatbare belasting van de arm is. Sport beoefenen is goed met mate. Het dragen van spannende kledij of knellende armbanden en ringen aan de betrokken arm is af te raden. Langdurig baden in water, sauna, extreem koude en sterke waterstralen zijn te vermijden. De lymfevaten en lymfeklieren spelen een rol in het opruimen van infecties. Na een okseloperatie gaat dus een deel van die functie verloren. Vandaar dat iedere wonde, insectenbeet of kleine oppervlakkige infectie aanleiding kan geven tot ontsteking van de lymfevaten (lymfangitis) of wondroos, gekenmerkt door zwelling, rode vlekken, algemeen onwelzijn, koorts, enz Preventie is de beste remedie: o vermijd injecties, vaccinaties, bloedafnames en infusen aan de geopereerde zijde; Indien niet anders mogelijk, dient de huid zeer goed te worden ontsmet; o gebruik een ladyshave bij ontharing in plaats van een scheermesje; Brochure borstkanker - verwerking ws Pagina 20

Borstkanker. hoe moet het nu verder?

Borstkanker. hoe moet het nu verder? Borstkanker hoe moet het nu verder? Deze brochure bevat zeker niet alle gedetailleerde informatie over borstkanker. We geven u vooral de belangrijkste en juiste informatie mee over borstkanker. 2 We proberen

Nadere informatie

Borstkanker... wat nu? Brochure voor vrouwen en mannen met borstkanker. Informatiebrochure patiënten

Borstkanker... wat nu? Brochure voor vrouwen en mannen met borstkanker. Informatiebrochure patiënten Borstkanker... wat nu? Brochure voor vrouwen en mannen met borstkanker Informatiebrochure patiënten 3 1. Borstkanker...4 1.1 Wat is borstkanker?...4 1.2 Borstkanker in cijfers...5 1.3 Symptomen van borstkanker...5

Nadere informatie

Inhoud. KWF Geverslijn: 0900 202 00 41 ( 0,01/m) Giro 26000. KWF Kanker Infolijn 0800 022 66 22 (gratis) www.kwfkankerbestrijding.

Inhoud. KWF Geverslijn: 0900 202 00 41 ( 0,01/m) Giro 26000. KWF Kanker Infolijn 0800 022 66 22 (gratis) www.kwfkankerbestrijding. Chemotherapie Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Wat is kanker? 5 Hoe werkt chemotherapie? 8 Wanneer wordt chemotherapie toegepast? 11 Hoe wordt de behandeling gegeven? 12 Bijwerkingen 18 Redenen om de

Nadere informatie

Lymfoedeem bij kanker

Lymfoedeem bij kanker Lymfoedeem bij kanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het lymfestelsel 5 Lymfoedeem 7 Preventie 11 Wat u zelf kunt doen 13 Lymfoedeem: eerste klachten en onderzoek 19 Niet-operatieve behandelingen

Nadere informatie

Voor wie is deze brochure? Inhoud

Voor wie is deze brochure? Inhoud Chemotherapie Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Hoe werkt chemotherapie? 4 Wat is het doel van chemotherapie? 7 Hoe wordt chemotherapie gegeven? 9 Richtlijnen voor hygiëne 15 Bijwerkingen en gevolgen

Nadere informatie

Inhoud. KWF Kanker Infolijn 0800 022 66 22 (gratis) Informatie en advies voor kankerpatiënten en hun naasten

Inhoud. KWF Kanker Infolijn 0800 022 66 22 (gratis) Informatie en advies voor kankerpatiënten en hun naasten Radiotherapie Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Wat is kanker? 5 Wat is radiotherapie? 8 Hoe werkt radiotherapie? 10 Wanneer wordt radiotherapie toegepast? 11 Uitwendige bestraling 13 Inwendige bestraling

Nadere informatie

Inhoud. KWF Geverslijn: 0900 202 00 41 ( 0,01/m) Giro 26000. KWF Kanker Infolijn 0800 022 66 22 (gratis) www.kwfkankerbestrijding.

Inhoud. KWF Geverslijn: 0900 202 00 41 ( 0,01/m) Giro 26000. KWF Kanker Infolijn 0800 022 66 22 (gratis) www.kwfkankerbestrijding. Alvleesklierkanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Wat is kanker? 4 Het lymfestelsel 6 De alvleesklier 8 Alvleesklierkanker 11 Oorzaken 13 Klachten 14 Onderzoek 16 Verder onderzoek 18 Behandeling 22

Nadere informatie

Immunotherapie en monoklonale antilichamen

Immunotherapie en monoklonale antilichamen Immunotherapie en monoklonale antilichamen Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Wat is kanker? 5 Het afweersysteem 8 Wat is immunotherapie en wat zijn monoklonale antilichamen? 9 Hoe werkt immunotherapie

Nadere informatie

Wat is anesthesie? patiënteninformatie

Wat is anesthesie? patiënteninformatie Wat is anesthesie? patiënteninformatie 1. Wat is anesthesie? Dokter, ik zal toch nog wakker worden? is een vraag die patiënten vaak stellen aan de anesthesist. Het besef dat ze tijdens de operatie de controle

Nadere informatie

Borstkanker tijdig opsporen

Borstkanker tijdig opsporen Borstkanker tijdig opsporen Borstkanker tijdig opsporen Borstkanker is wereldwijd de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. In Vlaanderen zijn er jaarlijks meer dan 5 000 nieuwe patiënten. De precieze

Nadere informatie

Operatie bij borstkanker

Operatie bij borstkanker Operatie bij borstkanker Informatie voor patiënten MB0002-1500 oktober 2014 Bronovo www.bronovo.nl Bronovolaan 5 2597 AX Den Haag Postbus 96900 2509 JH Den Haag 070 312 41 41 Medisch Centrum Haaglanden

Nadere informatie

NET-groep. Informatie over. neuro-endocriene tumoren (NET) de longen

NET-groep. Informatie over. neuro-endocriene tumoren (NET) de longen NET-groep Informatie over neuro-endocriene tumoren (NET) de longen 1 Deze brochure kwam tot stand in samenwerking met de Raad van Advies van de NET-groep Deze brochure is een uitgave van Stichting NET-groep

Nadere informatie

PATIËNTENINFO. U ondergaat een niertransplantatie. Nefrologie-hypertensie

PATIËNTENINFO. U ondergaat een niertransplantatie. Nefrologie-hypertensie PATIËNTENINFO U ondergaat een niertransplantatie Nefrologie-hypertensie Inhoud Inleiding... 4 Belangrijk te weten Wanneer is een donornier beschikbaar?... 6 Weefselgroepen en afstoting... 8 Eurotransplant...

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Radiotherapie. bij borstkanker. Uw behandelwijzer

Patiënteninformatie. Radiotherapie. bij borstkanker. Uw behandelwijzer Patiënteninformatie Radiotherapie bij borstkanker Uw behandelwijzer Inhoud 1 1 2 3 4 5 Persoonlijke gegevens Bestralingsschema Borstkanker en radiotherapie Waarom bestraling? Uitwendige bestraling Met

Nadere informatie

Ben je weer beter? Praktische tips voor het werken aan herstel van kanker

Ben je weer beter? Praktische tips voor het werken aan herstel van kanker Ben je weer beter? Praktische tips voor het werken aan herstel van kanker Colofon Tekstbewerking: Walstra tekst en advies, Oegstgeest Redactie: Projectgroep: Mw. dr. ir. A.M.J. Chorus, voedingsdeskundige/epidemioloog,

Nadere informatie

Brandwonden genezen Hoe verder? Informatiebrochure voor patiënten met brandwonden en ouders van kinderen met brandwonden

Brandwonden genezen Hoe verder? Informatiebrochure voor patiënten met brandwonden en ouders van kinderen met brandwonden Brandwonden genezen Hoe verder? Informatiebrochure voor patiënten met brandwonden en ouders van kinderen met brandwonden Verklarende woordenlijst Brandwond Een beschadiging van de huid, veroorzaakt door

Nadere informatie

MEN-1-syndroom. erfelijkheid en kanker

MEN-1-syndroom. erfelijkheid en kanker MEN-1-syndroom erfelijkheid en kanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Goedaardige en kwaadaardige gezwellen 4 Het men-1-syndroom 6 De bijschildklieren 9 De alvleesklier 13 De hypofyse 16 De bijnieren

Nadere informatie

Voor wie is deze brochure? Inhoud

Voor wie is deze brochure? Inhoud Pijn bij kanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Wat is pijn? 4 Pijndiagnose 8 Behandeling van pijn 10 Andere methoden 19 Omgaan met pijn 22 Wat u zelf kunt doen 24 Wilt u meer informatie? 26 Voor wie

Nadere informatie

Wat staat er in mijn genen geschreven? in de kijker. informatie over erfelijkheid en predictief genetisch onderzoek

Wat staat er in mijn genen geschreven? in de kijker. informatie over erfelijkheid en predictief genetisch onderzoek Wat staat er in mijn genen geschreven? erfelijkheid in de kijker informatie over erfelijkheid en predictief genetisch onderzoek Inleiding 3 Wat moeten we weten over ons erfelijk materiaal? 4 Autosomaal

Nadere informatie

HARTEKINDEREN vzw. Onthaalbrochure

HARTEKINDEREN vzw. Onthaalbrochure HARTEKINDEREN vzw Onthaalbrochure INLEIDING...3 HARTEKINDEREN vzw...4 Doel...4 Werking...4 Finaciering Hartekinderen vzw...4 Contactpersonen Hartekinderen vzw...4 Meer weten?...5 YOUNG HEARTS BELGIUM...5

Nadere informatie

De ziekte van Von Hippel-Lindau. erfelijkheid en kanker

De ziekte van Von Hippel-Lindau. erfelijkheid en kanker De ziekte van Von Hippel-Lindau erfelijkheid en kanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Wat is kanker? 4 Kanker in de familie 6 Hoe ontstaat een erfelijke aanleg? 7 De ziekte van Von Hippel-Lindau 10

Nadere informatie

Leven met CMP VLAANDEREN

Leven met CMP VLAANDEREN Leven met DE ZIEKTE VAN WALDENSTRÖM CMP VLAANDEREN Colofon Grafische vormgeving: MB Grafische Creaties, Wetteren Druk en afwerking: CTP, Turnhout Uitgiftedatum: oktober 2013 Uitgegeven door CMP Vlaanderen

Nadere informatie

MEN-2-syndroom. erfelijkheid en kanker

MEN-2-syndroom. erfelijkheid en kanker MEN-2-syndroom erfelijkheid en kanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Goedaardige en kwaadaardige gezwellen 4 Het men-2-syndroom 6 De schildklier 8 De bijnieren 12 De bijschildklieren 16 Hoe ontstaat

Nadere informatie

Pijnbestrijding bij kanker

Pijnbestrijding bij kanker Pijnbestrijding bij kanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Wat is pijn? 4 Pijndiagnose 7 Behandeling van pijn 9 Andere methoden 18 Omgaan met pijn 21 Wat u zelf kunt doen 24 Wilt u meer informatie?

Nadere informatie

Handleiding voor de borstvoeding

Handleiding voor de borstvoeding Handleiding voor de borstvoeding 1 Inhoudsopgave Borstvoeding, een bewuste keuze 5 Borstvoeding, een goed begin 6 Tips voor de partner 6 Oefening baart kunst 7 Wat gebeurt er met je lichaam 7 Hoe wordt

Nadere informatie

Hoe kan u ons bereiken? 02. De werking van de nieren 03. Behandeling van chronische nierinsufficiëntie 05

Hoe kan u ons bereiken? 02. De werking van de nieren 03. Behandeling van chronische nierinsufficiëntie 05 inhoud Hoe kan u ons bereiken? 02 De werking van de nieren 03 Behandeling van chronische nierinsufficiëntie 05 Hemodialyse 06 De toegangsweg 06 De hemodialyse procedure 10 De hemodialyseafdeling 12 Peritoneale

Nadere informatie

INFORMATIE voor de patiënt UROSTOMA NA BRICKEROPERATIE

INFORMATIE voor de patiënt UROSTOMA NA BRICKEROPERATIE INFORMATIE voor de patiënt UROSTOMA NA BRICKEROPERATIE EH 51 Tel: 02 477 77 51 INHOUD Voorwoord....................................................................................................................................4

Nadere informatie