Gastro Intestinaal Systeem Post-IC/HC Onderwijs

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gastro Intestinaal Systeem Post-IC/HC Onderwijs"

Transcriptie

1 Gastro Intestinaal Systeem Post-IC/HC Onderwijs Heleen Snel - Maat & Evelien Langenberg Verpleegkundig Specialist Nathalie Scheld-Potuijt Regie verpleegkundige

2 Deel 2: Voeding & NEC Vocht Voeding Ziekten van het maag-darmstelsel NEC Short Bowel Probiotica

3 vochtverdeling

4 Vochtintake

5 Vochtverlies Verlies van vocht via 4 routes: 1. nieren 2. huid 3. longen 4. overig (ontlasting, maaghevel, thoraxdrainage etc)

6 Vochtverlies nieren Prematuur meer risico op H 2 O/electrolytstoornissen door: - minder glomerulaire filtratie - minder goede terugresorptie van Na + - en HCO 3 - minder goede uitscheiding K + en H + - slechter concentrerend/verdunnend vermogen

7 Vochtverlies nieren Normale urineproductie pasgeborene: 1.5 a 3 ml/kg/24 hr Anurie = geen diurese Oligurie = geringe urine productie (< 0.5 ml/kg/24 hr) Polyurie = veel urine (> 5 ml/kg/24 hr)

8 Vochtverlies nieren Urine productie is afhankelijk van de hoeveelheid vocht dat wordt toegediend En afhankelijk v/d filtrerende/ terugresorptie en concentrerende vermogen van de nier Gewichtsverlies van 10% geaccepteerd, aanpassing v/h extracellulaire volume wat nodig is ter bevordering van de transitie

9 Vochtverlies huid Prematuur meer risico op H 2 O verlies door: Groot lich opp Dunne huid

10

11 Vochtverlies ademhaling 1/2 van insensible loss Hoge ademhaling arbeid Warme en droge omstandigheden kan vochtverlies nog meer oplopen

12 Belang van voeding Groei en ontwikkeling, voedingsstoffen Herstel bij aandoeningen ook op langer termijn 50% van de basale energie wordt in de eerste levensjaar verbruikt door de hersenen, bij volwassenen is dit de lever

13 Voeding: Eiwitten Levert calorieën en aminozuren Aminozuren; Bouwstenen, huid/spieren/ botten en het bloed Aanmaak voor nieuwe cellen Aanmaak van afweerstoffen en hormonen Zuigelingen voeding 35% uit essentiële aminozuren, mm heeft de ideale samenstelling Lage eiwit gehalte verstoord groei en ontwikkeling Hoge eiwit verstoring metabolisme bv hyperammoniemie, polyurie, dehydratie en acidose

14 Voeding: eiwitten Bijwerkingen: - Ureum, ammoniak, metabole acidose contra-indicaties: - Metabole ziekten

15 Voeding: Koolhydraten Suikers/sacharide voor energieopslag/ brandstof en stofwisseling Metabolisme in de hersenen Gestreefde intake 4-8 mg/kg/min (1 gr = 4 kcal) Koolhydraten Monosacharide (aldosen en ketosen oa glucose/fructose/ galactose) Disaccharide (lactose, galactose) Polysacchariden (cellulose, zetmeel en glycogeen) V&GI

16 Voeding: Vetten Energiebron 2,5 a 4 mg/kg/dag, 1 gr = 9 kcal MM bevat ook essentiële vetzuren, zoals linolzuur dit samen met cholesterol belangrijk is voor de ontwikkeling v/h centrale zenuwstelsel Tekort aan essentiële vetzuren geeft groeiproblemen, verstoring van de ontwikkeling v/h centrale zenuwstelsel en verstoring v/h gezichtsvermogen

17 Voeding: vetten bijwerkingen? - triglyceriden, binding aan albumine (ipv bilirubine) contra-indicaties? - Alleen relatieve: hyperbilirubinemie, hoge TG-spiegels bv bij sepsis

18 Vocht en voeding: monitoring lichamelijk onderzoek: gewicht, circulatie, hydratie vochtbalans laboratoriumonderzoek: electrolyten, ureum/kreat, Ht, bloedgas

19 Moedermelk Natuurlijke voeding waarvan de samenstelling op op bijzondere wijze is afgestemd op de behoefte en ontwikkeling v/h kind. relatief arm aan ijzer, vit D/K en fluoride vet hoog 50-55% van calorische waarde + resorbeerbaar bevat IgA, in colostrum 1ste 10 dgn 3 mnd, geeft minder GI en respiratoire infecties tot 1 jr is steriel en goedkoop vermindert allergische reacties groot bestanddeel waarvan betekenis nog niet bekend is

20 Toevoegingen in moedermelk BMF Protifar MCT

21 Zuigelingenvoeding Eiwit en mineraalgehalte is verlaagd Koemelkvet wordt grotendeels of geheel verwijderd en vervangen door een plantaardige vet waardoor linolzuurgehalte stijgt Vitaminen en sporenelementen worden toegevoegd Als koolhydraat wordt lactose toegevoegd

22 Zuigelingenvoeding

23 Voeding: minimale enterale voeding =MEV Waarom? - sterke prikkel groei/uitrijpen darmslijmvlies - sterke prikkel darmperistaltiek Wanneer? -dag 1 Wat? - borstvoeding, nenatal of nutrilon

24 Voeding: MEV Hoeveel? - tot 750 gram 6 x 0,5 ml BV/NEN gram 6 x 1 ml BV/NEN gram 6 x 2 ml BV/NEN - meer dan x 3 ml BV/Nutrilon

25 Vocht en voeding: MEV Contra-indicaties MEV? - veel retentie - darm-/oesophagusatresie - (verdenking) necrotiserende enterocolitis

26 Parenterale voeding Doel: Het behouden of herstellen v/d normale voedingsstatus, bij kinderen die niet oraal of enteraal gevoed kunnen worden. Moet voldoende energieleverende elementen te bevatten. Indicatie zijn ook aangeboren afwijkingen aan maagdarmkanaal Per leeftijd is dit anders TPV is in principe samengesteld uit een vetemulsie, aminozuurmengsel en koolhydraatoplossingen.

27 Braken of retentie met goede positie maagsonde VEEL RETENTIE (contact arts): -24 dd voeding: 2x uurvolume -8dd en 12dd voeding: 1x volume WEINIG RETENTIE (helder/voeding): -24 dd voeding: 1-2x uurvolume -8dd en 12 dd voeding: 0,5-1x volume -teruggeven retentie -voeding 2 uur pauze (24 dd) of overslaan (8dd en 12dd) -daarna herstarten ZIEK: verd sepsis/odb/nec Niet ziek: goede klinische conditie -staak voeding -pt wordt nagekeken en behandeld naar bevindingen -overweeg MEV -na 12 uur herevaluatie Gallig/bloederig helder of oude voeding -retentie teruggeven -controleer defaecatiepatroon -overweeg klysma bij uitblijven defaecatie sinds 24 uur -voedingspauze 2 uur, daarna hervatten -check opnieuw positie maagsonde -klinische conditie overigens stabiel -retentie weggooien en -voedingspauze 3 uur -na 3 uur controle maagretentie -opnieuw gallige/bloedige retentie -staak voeding -pt wordt nagekeken door arts Geen retentie Heldere retentie of oude voeding V & GI Hervat voeding

28 Vocht en voeding: groei Wat is goede groei? - intra-uteriene groei (15,4 gr/kg/d) en inhaalgroei - +/- 20 gr/kg/d - schedelomtrek 1 cm/week Monitoring? - 1 keer per week: gewichtstoename, gewichts-sd-score, eiwit-intake, energie-intake

29 Vocht en voeding: groei Stappenplan bij achterblijvende groei in gewicht van prematuren (richtlijn) Voedingsintake indien mogelijk ophogen tot 180 ml/kg/d Indikken Nenatal tot 18% bij het ontbreken van moedermelk Ophogen eiwit intake tot 4 g/kg/d dmv Protifar (0,9 g eiwit/g) Toevoegen MCT 2% Toevoegen MCT 4%

30 Vitamines Nodig voor de stofwisseling Vit A: opbouw van epitheel weefsel (rol bij BPD) Vit D: stofwisseling Ca/Mag/P (rol bij rachitis) Vit E: antioxidant, beschermt celmembraan Vit K: synthese v/d stollingsfactoren Vit B: meerdere stofwisselingsprocessen Vit C: antioxidant tegen vrije radicalen (weerstand) Vetoplosbare vitamines:

31 Electrolyten en vocht Interactie tussen water / zoutregulerende hormonen Veel veranderingen tijdens de transitie Tevens zien we water, zoutconcentraties en stresshormonen normaliseren Hoeveelheid vocht neonaat hangt af van verlies van nieren / huid /longen, dit is insensible water loss (IWL) Vocht nodig voor vorming van nieuwe weefsels, teveel geeft ODB/BPD

32 Maagdarmproblemen

33 Ileus Onvermogen v/h darmstelsel om faeces af te voeren. Paralytische ileus is een verlamming v/d darm, bij sepsis, NEC, medicatie Obstructieve ileus: atresie, malrotatie, NEC, hirschsprung. Verschijnselen afhankelijk v/d oorzaak en plaats v/d ileus of obstructie

34 Meconium plug Obstructie van het distale deel v/d dunne darm Veroorzaakt door een abnormale samenstelling meconium Passage onmogelijk Enzym pancreas verantwoordelijk voor eiwit en vet metabolisme 95% is cystic fibrose de oorzaak Bij premature zelden CF oorzaak verminderde motiliteit v/d darm t.g.v. prematuriteit

35 meconium plug

36 Necrotising Enterocolitis (NEC) 0.3 tot 2.4 per 1000 levend geborenen Incidentie 3-10% in neonaten < 1500 g Excessief inflammatoir proces in darmen meestal terminale ileum en colon aangedaan 27-63% behoeft chirurgische interventie Perforatie komt bij 1 op de 3 voor mortaliteit bij NEC rond 20%

37 Necrotiserende enterocolitis Op onze NICU: Jaarlijks circa 240 VLBW prematuren In incidentie NEC 5,6% overall mortaliteit (ongeacht de oorzaak van overlijden) 20 % Patienten die NEC overleven, hebben een langere opnameduur en een verhoogd risico op een vertraagde psychomotorische ontwikkeling en blijvende darmproblemen (o.a. stricturen, shortbowel). Preventie van NEC bestond tot nu toe uit antenatale steroïden, verse moedermelk, infectie preventie en een voorzichtig voedingsbeleid.

38 Incidence of NEC related to gestational age no IUGR IUGR % >37 gestational age Gilbert WM, Danielsen B, Am J Obstet Gynecol. 2003

39 Necrotiserende enterocolitis (NEC) Etiologie grotendeels onbekend Darmischemie, enterale voeding, bacteriële overgroei, immaturiteit van het maagdarmsysteem, afweermechanisme. Darmmucosa raakt beschadigd -> bacteriële invasie Morbiditeit: complicaties: stricturen en short bowel Epidemieën

40 Risico factoren voor NEC Pre/dysmatuur Hypoxie/ asfyxie Respiratoir, IRDS persisterende apnoes Circulatoir, hypotensie, hypotermie, ODB, cor vitium Wisseltransfusie Lijnen (NAL) Infectie V&GI

41 Advances in Neonatal Care 2003: B. Noerr

42 Pathogenese Onrijpheid darm en verminderde immuniteit motililteit darm barriere functie permeabiliteit systemische and locale immuniteit maagzuurproductie Echter ook: onnatuurlijke omgeving van het ziekenhuis (pathogene en resistente bacteriën), veelvuldig gebruik van antibiotica hoogosmolaire (kunst)voeding bij VLBL prematuren Verstoring ontwikkeling en verandering darmflora in potentieel pathogeen.

43

44 Verwekkers NEC Clostridium Klebsiella Salmonella E-coli Rotavirus Coxackievirus Andere retrovirussen V&GI

45 Presentatie NEC 3 vormen: 1) terme kinderen: -1e levensweek - associatie: perinatale stress, cong hartafwijkingen, intestinale anomalie, maternaal drugsgebruik 2) spontane intestinale perforatie (SIP) - 1e levensweek, associatie indomethacine, dexamethason en hydrocortison 3) klassieke necrotiserende enterocolitis -preterme neonaat: dag 8-10

46 Eerste a-specifieke symptomen Gedrag neonaat verandert Instabiele lichaamstemperatuur Huidskleur verandert Perifere circulatie neemt af Mictie-patroon kan veranderen Toename apneu/ brady s

47 Latere specifieke symptomen Toename buikomvang Duidelijke vaattekening op de huid van de buik Toename druk in buikholte Zichtbare darmlissen Intensivatie beademingsvoorwaarden door diafragmahoogstand Optreden van voedingsproblemen Ontlastingpatroon verandert, soms tekenen van obstipatie, bijmenging bloed of slijm Neonaat maakt algemeen zieke en zwakke indruk

48 NEC: Classificatie volgens Bell Bell stadium 1: voedingsintolerantie tekenen van sepsis: apnoe, brady, temperatuur instabiliteit bolle buik, braken eventueel bloed bij ontlasting

49 Bell stadium 2 Presentatie: als Bell 1, met acidose, trombocytopenie verminderde peristaltiek pneumatosis intestinalis pneumoportogram

50

51 Bell stadium 3 Presentatie: als 2, met ernstig ziek, pijnlijke buik septische shock gegeneraliseerde pneumatosis intestinalis perforatie

52 Bevestigen van vrij lucht in de buik: foto met horizontale stralengang

53 NEC behandeling Bell 3 Conservatief Antibiotica Rust Pijnstilling Operatie indien mogelijk Perforatie operatie abdominale drain

54 Stadia volgens Bell Bell 1: voedingsintolerantie, abdominale uitzetting,braken, evt bloed bij faeces Bell 2: als stadium 1 met pneumatosis intestinalis op X-BOZ of gas in vena porta Bell 3: als stadium 2 met septische shock, gegeneraliseerde pneumatosis intestinalis en/ of pneumoperitoneum op x-boz

55 NEC

56 Behandeling NEC Stoppen enterale voeding, afhangende maagsonde Breedspectrum antibiotica Parenterale voeding Ondersteuning vitale functies Regelmatig buikoverzichtfoto s Regelmatig laboratoriumonderzoek Chirurgische interventie bij: - intestinale perforatie - verslechterende klinische of biochemische status

57 Short bowel Wanneer het totale absorberende oppervlak van de dunne darm als gevolg van aangeboren afwijkingen of uitgebreide resectie zo kort is dat malabsorptie en groeivertraging het gevolg is. Ontstaan door: Congenitale defecten, volvulus, vascualire problemen, infecties, NEC, Trauma en darmresectie Gevolg: Verminderde opname voedingsstoffen veroorzaakt ondervoeding, deficiënties, metabole verstoring, vaak gecompliceerd door infecties

58 Short Bowel

59 Short bowel - pathofysiologie Ontstaat na resectie v/d dunne darm -> malabsorptie Adaptatieproces Morfologische veranderingen met verlenging van darm villi Hierdoor oppervlakte mucosa vergroot, absorptiecapaciteit neemt toe Hierdoor beter enterale opname voedingsstoffen Enterale voeding stimuleert dit proces Proces kan jaren duren

60 Symptomen short bowel Malabsorptie Onvoldoende groei Diarree, door overproductie maagzuur met als gevolg een versnelde darmpassage en in-activering van pancreaslipase D-lactaatacidemie, door overmatig aanbod koolhydraten, door vergisting -> D-lactaatacidemie, leidt tot resp gecomp acidose en verandering van de darmflora Nier/ galstenen, door é oxaalzuur

61 Short bowel Complicaties: Langdurig TPV met bijwerkingen als: Sepsis Cholestase Leverfunctiestoornissen Voedingsdeficiënties Diarree Bacteriële overgroei Lange termijn prognose hangt af van compensatievermogen v/d darm.

62 Probiotica Afgeleide van ten gunste van leven (Grieks) Fuller (1989): "Een probioticum is een levend microbiologisch voedingssupplement, dat de gezondheid van de gastheer mogelijk bevordert, door het microbiële evenwicht in de darm te verbeteren. Meest gebruikt zijn stammen van melkzuurbacterieën: Lactobacillus Bifidobacterium

63

64 Evidence probiotica Systematische reviews laten zien dat het profylactisch gebruik van probiotica een significante reductie geeft van NEC en mortaliteit. Profylactische probiotica kunnen de incidentie van en mortaliteit door NEC met meer dan de helft verlagen Mortaliteit daalt en volledig enterale voeding wordt eerder verdragen. 1 casus beschreven van een probiotische sepsis in een premature neonaat. Probiotica kunnen veilig met enterale voeding toegediend worden aan prematuren. Evidence based guidelines adviseren het gebruik van routine probiotica bij VLBW patiënten.

65

66 Probiotica in de praktijk Infloran Bevat Lactobacillus acidophilus & Bifidobacterium bifidum Geïmporteerd uit Italië ism met apotheek Voor alle kinderen < 32 weken AD en/of geboortegewicht < 1500 gram Start probiotica 1x daags suppletie in de voeding (18 uur) 1 capsule oplossen in 2 ml (moeder)melk Indien minder dan 2 ml voeding wordt gegeven, deze aanvullen met steriel water tot 2 ml, niet met kunstvoeding! Kinderen die minder dan 2 ml voeding krijgen, krijgen ook minder probiotica

De belangrijkste voedingsproblemen van de oncologische patiënt in kaart HANDLEIDING & PRAKTISCHE TIPS

De belangrijkste voedingsproblemen van de oncologische patiënt in kaart HANDLEIDING & PRAKTISCHE TIPS De belangrijkste voedingsproblemen van de oncologische patiënt in kaart HANDLEIDING & PRAKTISCHE TIPS 1 Verantwoording Eind 2002 voerde de Stichting tegen Kanker een enquête uit bij ziekenhuisdiëtisten

Nadere informatie

Probiotica pancreatitis

Probiotica pancreatitis Probiotica pancreatitis De Consumentenbond rukt het onderzoek naar de toepassing van probiotica bij mensen met een acute alvleesklierontsteking geheel uit zijn verband en bedrijft paniekvoetbal. Dat schrijft

Nadere informatie

De rol van voeding bij preventie en behandeling van decubitus.

De rol van voeding bij preventie en behandeling van decubitus. KHBO Brugjaar verpleegkunde 1 De rol van voeding bij preventie en behandeling van decubitus. 1 inleiding Decubitus is een veel voorkomend probleem bij ouderen. Naast het gebruik van drukopheffende lig-en

Nadere informatie

Multi-orgaanfalen. Marianne Binnenhei Intensive Care Canisius Wilhelmina Ziekenhuis te Nijmegen

Multi-orgaanfalen. Marianne Binnenhei Intensive Care Canisius Wilhelmina Ziekenhuis te Nijmegen Multi-orgaanfalen Marianne Binnenhei Intensive Care Canisius Wilhelmina Ziekenhuis te Nijmegen Inhoud Definitie en uitleg van multi-orgaanfalen 3 Algemeen 3 Pathofysiologie van multi-orgaanfalen 3 Verschijnselen

Nadere informatie

algemene problemen Hoofdstuk 1 W.D. Reitsma en J.B.L. Hoekstra Lichaamssamenstelling

algemene problemen Hoofdstuk 1 W.D. Reitsma en J.B.L. Hoekstra Lichaamssamenstelling Hoofdstuk 1 algemene problemen W.D. Reitsma en J.B.L. Hoekstra Ω 1.1 Lichaamssamenstelling Het totale lichaamswater bedraagt ongeveer 60% van het lichaamsgewicht. Bij vrouwen is dit iets lager dan bij

Nadere informatie

Maatregelen ter bevordering van maagontlediging bij enterale voeding. 1. Algoritme: Maatregelen ter bevordering van de maagontlediging bij

Maatregelen ter bevordering van maagontlediging bij enterale voeding. 1. Algoritme: Maatregelen ter bevordering van de maagontlediging bij Maatregelen ter bevordering van maagontlediging bij enterale voeding HM Oudemans-van Straaten, h.m.oudemans-vanstraaten@olvg.nl 1. Algoritme: Maatregelen ter bevordering van de maagontlediging bij enterale

Nadere informatie

Zorgpad Ketogeen dieet behandeling

Zorgpad Ketogeen dieet behandeling Zorgpad Ketogeen dieet behandeling bij refractaire epilepsie & metabole ziekten bij kinderen Behandelarenversie Juni 2014 0 1 Auteurs: E.J.T.M. van der Louw¹ Th.A.M. van den Hurk² Dr. C.E. Catsman- Berrevoets³

Nadere informatie

Richtlijnen over. borstvoeding en kunstvoeding. voor. zuigelingen van 0 tot 12 maand. Werkgroep Voeding van de Vlaamse Vereniging Kindergeneeskunde

Richtlijnen over. borstvoeding en kunstvoeding. voor. zuigelingen van 0 tot 12 maand. Werkgroep Voeding van de Vlaamse Vereniging Kindergeneeskunde 1 Richtlijnen over borstvoeding en kunstvoeding voor zuigelingen van 0 tot 12 maand Werkgroep Voeding van de Vlaamse Vereniging Kindergeneeskunde In samenwerking met de Vlaamse Pediatrische Diëtisten en

Nadere informatie

DIABETES > ontstaan. Ontstaan

DIABETES > ontstaan. Ontstaan DIABETES > definitie Definitie Geschiendenis 1500 voor Christus hadden de Hindoes al opgemerkt dat de urine van sommige personen bijzonder in trek was bij bepaalde insecten en vliegen. Rond 250 voor Christus

Nadere informatie

RICHTLIJN VOOR DE BEHANDELING VAN ACUTE ONTREGELING VAN DIABETES MELLITUS

RICHTLIJN VOOR DE BEHANDELING VAN ACUTE ONTREGELING VAN DIABETES MELLITUS RICHTLIJN VOOR DE BEHANDELING VAN ACUTE ONTREGELING VAN DIABETES MELLITUS DIABETISCHE KETO-ACIDOSE EN HYPEROSMOLAIR HYPERGLYCEMISCH NON-KETOTISCH SYNDROOM 2005 INHOUDSOPGAVE SAMENSTELLING WERKGROEP...2

Nadere informatie

Nier-, lever- en hartaandoeningen ALL AGES

Nier-, lever- en hartaandoeningen ALL AGES Nier-, lever- en hartaandoeningen ALL AGES Nieraandoeningen...Pagina 4 Leveraandoeningen...Pagina 11 Hartaandoeningen...Pagina 17 Introductie van een nieuw dieet...pagina 25 Uw dierenarts heeft bij uw

Nadere informatie

Samenvatting Catering: Voedingsleer

Samenvatting Catering: Voedingsleer Samenvatting Catering: Voedingsleer 1 Inleiding Wat is er verandert t.o.v. vroeger? Vroeger: Schaarste nu overvloed 1.1 Waarom eten we wat we eten? Waarom eten we wat nu? Fysiologisch bepaald: - Lichaam

Nadere informatie

Basisinformatie Diabetes Mellitus type 2

Basisinformatie Diabetes Mellitus type 2 Basisinformatie Diabetes Mellitus type 2 Datum : 26 maart 2007, gewijzigd 16 november 2009 Document : Bi 01 Bron : Zorgprogramma Diabetes Stichting Icare (2007) Auteur : MCC Klik Inhoudsopgave Inleiding..

Nadere informatie

5O204 Water en zouthuishouding

5O204 Water en zouthuishouding 5O204 Water en zouthuishouding Thema 1 3 HC 1.1 - Inleiding 3 HC 1.2 - Glomerulaire filtratie en proteïnurie 3 ZSO 1.1 - Anatomie 3 ZSO 1.2 - Glomerulaire filtratie (GFR) / Creatinineklaring 4 ZSO 1.3

Nadere informatie

Effect van hypoxie op obesitaspatiënten en sporters. ir Jannie van Beek

Effect van hypoxie op obesitaspatiënten en sporters. ir Jannie van Beek Effect van hypoxie op obesitaspatiënten en sporters ir Jannie van Beek Rapport 2009 Samenvatting Blootstelling aan laag zuurstofcondities zorgt voor een verlaagde zuurstofverzadiging van het hemoglobine

Nadere informatie

DIABETES Een leidraad voor behandeling en diagnostiek

DIABETES Een leidraad voor behandeling en diagnostiek DIABETES Een leidraad voor behandeling en diagnostiek (Europees Laboratorium voor Nutriënten, Bunnik, Nederland) Diabetes is een veel voorkomenden stofwisselingsziekte. Het komt bij zo n 2% (2 op de 100

Nadere informatie

Inhoud. deel i spoedeisende zorg 33. Redactie en lijst van auteurs 26. Voorwoord 31

Inhoud. deel i spoedeisende zorg 33. Redactie en lijst van auteurs 26. Voorwoord 31 Inhoud Redactie en lijst van auteurs 26 Voorwoord 31 deel i spoedeisende zorg 33 1 Het acuut zieke kind 35 C.M.P. Buysse, E.N. de Jager, M. de Hoog 1.1 Inleiding 3 5 1.2 A = airway (luchtwegen) 35 1.3

Nadere informatie

Verpleegkundig werkboek sondevoeding

Verpleegkundig werkboek sondevoeding Verpleegkundig werkboek sondevoeding 1 Inhoud Rol zorgverlener: Screen 4 Dieetbehandeling 5 Communiceer 6 Evalueer/Ontslag 7 Praktische adviezen: ENLock en ENPlus aansluitsysteem voor enterale sondes 10

Nadere informatie

Foetale bewaking. Anna-Karin Sundström David Rosén K G Rosén

Foetale bewaking. Anna-Karin Sundström David Rosén K G Rosén Foetale bewaking Anna-Karin Sundström David Rosén K G Rosén info@neoventa.com www.neoventa.com Voorwoord Dit educatieve materiaal, getiteld Foetale bewaking is ontwikkeld om verloskundigen en artsen te

Nadere informatie

ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau b3. Anatomie en ziekteleer Antwoordmodellen

ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau b3. Anatomie en ziekteleer Antwoordmodellen ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau b3 Anatomie en ziekteleer Antwoordmodellen Inhoudsopgave 1 Algemene inleiding 7 1.1 Ziekteleer, anatomie en fysiologie 7 2 Hulp bij de persoonlijke verzorging 9 2.1 Ik heb

Nadere informatie

Avond 2: Energiehuishouding

Avond 2: Energiehuishouding Avond 2: Energiehuishouding Thema: Energiehuishouding, waar heb je voedsel voor nodig? Spreker: Prof. Dr. Luc van Loon, Department of Human Movement Sciences, Maastricht University Casus: Jan, Claire en

Nadere informatie

Wat is de fysiotherapeutische interventie bij polyneuropathie?

Wat is de fysiotherapeutische interventie bij polyneuropathie? Beroepsopdracht 2007 Wat is de fysiotherapeutische interventie bij polyneuropathie? Wat is de beschikbare evidentie en hoe wordt de interventie op dit moment in de praktijk vormgegeven. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Richtlijn Dehydratie en vochttoediening

Richtlijn Dehydratie en vochttoediening 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Richtlijn Dehydratie en vochttoediening Colofon De eerste versie van de richtlijn Dehydratie en vochttoediening werd in 2001 geschreven als onderdeel

Nadere informatie

De rol van microbiota voor een evenwichtig afweersysteem

De rol van microbiota voor een evenwichtig afweersysteem De rol van microbiota voor een evenwichtig afweersysteem MARI A SMITS 1, ALFONS J JANSMAN 2, HUUB FJ SAVELKOUL 3, ANNEMARIE JM REBEL 4 praktisch Central Veterinary Institute, onderdeel van Wageningen UR,

Nadere informatie

DISCLAIMER. Het dieet is af te raden in de volgende gevallen:

DISCLAIMER. Het dieet is af te raden in de volgende gevallen: DISCLAIMER Het eiwitdieet is in principe voor iedereen die gezond is geschikt. In een aantal gevallen wordt het dieet wel afgeraden of adviseren we een arts of behandelend arts te raadplegen. Zie hieronder

Nadere informatie

Hoe goed of slecht is melk voor elk? De visie van Coos Beunk

Hoe goed of slecht is melk voor elk? De visie van Coos Beunk otto@tigweb.nl > Hoe goed of slecht is melk voor elk? De visie van Coos Beunk Is melk eigenlijk wel zo gezond als wordt beweerd? Arts-homeopaat C. Beunk laat zien van niet. CInleiding Coos Beunk is een

Nadere informatie

NVOnderwerp. Refeedingsyndroom

NVOnderwerp. Refeedingsyndroom NVOnderwerp Refeedingsyndroom Achtergrond Ondervoeding bij ziekte is een frequent probleem in de (Nederlandse) gezondheidszorg. Ernstig ondervoede patiënten hebben bij het snel (her)starten van (par)enterale

Nadere informatie

Meten is weten. Dit boek wordt u aangeboden door

Meten is weten. Dit boek wordt u aangeboden door Meten is weten Dit boek wordt u aangeboden door Met dank aan dr. R.P.J. Michels, internist, A.R. Welter, voor het kritisch doorlezen van het manuscript, mw. I. Plooy-de Langen voor haar hulp, en mw. P.H.

Nadere informatie

Kinderen met een stoma

Kinderen met een stoma Kinderen met een stoma Nederlandse Stomavereniging Colofon Eerste druk 2005 Oplage 2500 Teksten: Arnoud Kluiters Eindredactie: Rietje Krijnen Ontwerp en lay-out: Van den Oever Vormgeving, Deil Inhoudelijke

Nadere informatie

Evenwichtig eten: lekker en gezond, ook voor onze mond. Tandvriendelijk voedingsadvies

Evenwichtig eten: lekker en gezond, ook voor onze mond. Tandvriendelijk voedingsadvies Evenwichtig eten: lekker en gezond, ook voor onze mond. Tandvriendelijk voedingsadvies 2 Evenwichtig eten: lekker en gezond, ook voor onze mond. Tandvriendelijk voedingsadvies April 2012 Een standpuntbepaling

Nadere informatie