Septembercongres der Jonge Democraten ALV 71 te Utrecht 2015 INHOUD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Septembercongres der Jonge Democraten ALV 71 te Utrecht 2015 INHOUD"

Transcriptie

1 INHOUD Verantwoording Landelijk Bestuur Beleidsplan Landelijk Bestuur Begroting Toelichting op de begroting Amendementen op de Begroting Organimo s Wijzigingen Huishoudelijk Reglement Statutenwijzigingen

2 VERANTWOORDING LANDELIJK BESTUUR Voorwoord Jonge Democraten, Het zit er op. Een jaar lang hebben we van het congres het vertrouwen gekregen de JD te besturen, de vereniging verder te versterken en het JD-geluid naar buiten te brengen. Dit document bevat de derde, bijgewerkte versie van onze bestuursverantwoording, waarin nu ook de laatste zomermaanden zijn verwerkt. Bij ons overheerst een positief gevoel over het afgelopen jaar. De onderlinge sfeer is nog altijd erg goed en een groot deel van de voorgenomen ambities zijn waargemaakt. In dit document trachten we open te zijn over de resultaten van ons bestuursjaar; zowel over de successen als over zaken die uiteindelijk niet uitvoerbaar bleken of zijn blijven liggen. Bij aanvang van ons bestuursjaar stelden we drie uitgangspunten centraal: openheid, toegankelijkheid en pionieren. Openheid hebben we onder meer vorm gegeven door de notulen van onze besluiten openbaar te maken en bestuursleden hun bezigheden te laten terugkoppelen in kadernieuwsbrieven. De toegankelijkheid van de vereniging is vergroot met gratis ALV's, sterke promotie van evenementen door een nieuw Creatief Team, een wekelijks evenementenoverzicht op sociale media en succesvolle introductie-evenementen. Pionieren als progressieve voorhoede hebben we gedaan met maar liefst 43 media-uitingen, met 's-werelds eerste XTC-shop en en Europese coalitie voor netneutraliteit als hoogtepunten. Buiten deze speerpunten kun je in dit document nog een hoop meer lezen. Over de invoering van vakgroepen bij Scholing & Vorming, over belastingvrij doneren aan de JD, over de zonder uitzondering drukbezochte landelijke evenementen, over internationale seminars en congressen, over verbeteringen aan de website en nog veel meer. Wij hopen dat dit document een eerlijk beeld schept van het afgelopen jaar. Mochten er desondanks nog vragen zijn, dan zien we er naar uit die te beantwoorden. Hoewel we allemaal van het bestuursjaar genoten hebben, kan het LB soms ook hectisch, druk en veeleisend zijn. Het is daarom goed dat er jaarlijks een wisseling van de wacht plaatsvindt, zodat telkens een nieuw, fris team aan de slag kan om de vereniging nóg een stap verder te brengen. Momenteel loopt de overdracht voorspoedig en we hebben alle vertrouwen dat onze opvolgers komend jaar die volgende stap kunnen zetten. Wij vonden het een enorme eer om een jaar lang jullie LB te mogen zijn! Met een laatste vrijzinnige groet, Landelijk Bestuur Arnout, Bas, Dirkjan, Hanna, Marjolein, Mark, Martin, Milan en Tom. 2

3 2. Vereniging en afdelingen 2.1 Openheid Communicatie met afdelingen Het afgelopen bestuursjaar konden afdelingsbestuurders drie mensen uit het Landelijk Bestuur benaderen als ze ergens mee zaten: de Secretaris Organisatie, hun contactpersoon en hun functieequivalent. We hebben gemerkt dat het per afdeling verschilt met wie het meest contact gezocht wordt, maar dat het contact in de meeste gevallen via de contactpersoon of functie-equivalent liep. Als Landelijk Bestuur hebben wij de indruk dat afdelingsbestuurders altijd wel bij iemand binnen het Landelijk Bestuur terecht konden. FEO s Dit jaar is voor elke bestuursfunctie een FEO georganiseerd tijdens het kaderweekend en de kaderdagen. Omdat niet alle afdelingsbesturen dezelfde functies kennen hebben we de FEO s zo ingericht dat sommige functies zijn samengevoegd, zodat voldoende kennisoverdracht kon plaatsvinden. De reacties op deze FEO s zijn overwegend positief; kaderleden ervaren de meerwaarde ervan en leggen op deze manier makkelijk contacten of doen inspiratie op voor hun eigen functie of afdeling. Kennisoverdracht Kennisoverdracht vindt niet alleen plaats tijdens FEO s maar tegenwoordig ook op de Wolk. Als Landelijk Bestuur maken wij volledig gebruik van de Wolk, waardoor nu al een stuk meer informatie bewaard blijft dan voorheen. Zo veel mogelijk van de (organisatorische) kennis die wij dit jaar op hebben gedaan is daarin vastgelegd. Een deel van de kennisoverdracht heeft al plaatsgevonden door de nieuwe informatie in de map voor afdelingen op de Wolk. Tijdens de zomer heeft elk bestuurslid de informatie op de Wolk waar nodig nog aangevuld. 2.2 Toegankelijkheid landelijke activiteiten Bereikbaarheid Alle landelijke activiteiten die in het afgelopen bestuursjaar georganiseerd zijn, hebben plaatsgevonden in het midden van het land, met uitzondering van het Wintercongres, dat in Tilburg plaatsvond, en de Introdag en het Zomercongres, die beide in Den Haag plaatsvonden. Voor de Introdag is gekozen voor Den Haag, zodat er een bezoek aan de Tweede Kamer gebracht kon worden. De locatie van de (politieke) congressen was afhankelijk van de congresvoorstellen die zijn ingediend, waarbij bereikbaarheid geen bijzonder criterium was. Voor het Septembercongres is dit criterium echter wel gehandhaafd. Deelnemersbijdragen Door goed te onderhandelen met locaties en slim in te kopen zijn we erin geslaagd de deelnemersbijdragen van het Introweekend en het PI-weekend schappelijk te houden. De deelnemersbijdrage van het PI-Weekend was zelfs lager dan in voorgaande jaren. De deelnemersbijdrage van de (politieke) congressen bedroeg echter beide keren nog steeds het maximum van 50 euro voor het 3

4 gehele weekend. Hoewel bij alle beslissingen het streven is geweest de kosten zo laag mogelijk te houden, is het helaas niet mogelijk geweest de maximale kosten van de congressen in Tilburg en Den Haag onder de 50 euro te houden. Dit ligt onder andere aan de beperkte mogelijkheden die deze steden bieden voor groepen van ongeveer 200 mensen. Daarnaast is het aantal congresdeelnemers gestegen, wat ook een effect heeft gehad op de realisatie van de begroting. Een groot verschil ten opzichte van voorgaande congressen is wel dat de ALV in beide gevallen dit jaar geheel gratis was en daarmee zeer toegankelijk. Door de begroting anders in te richten en de inschrijfformulieren aan te passen kan elke deelnemer nu per onderdeel van het Congres aangeven of hij of zij hier gebruik van wil maken. Hierdoor worden deelnemers niet meer gedwongen te betalen voor pakketten, maar kunnen zij zelf kiezen of ze lunchen in een restaurant of liever zelf een broodje meenemen. Commissie Huisvesting Voorafgaand aan het Zomercongres heeft de Commissie Huisvesting haar rapport uitgebracht. Dit is toegelicht op een aparte avond én tijdens het Zomercongres. Gedurende het Congres is er ook een enquête afgenomen onder de aanwezige leden. De uitkomsten van de enquête zijn verwerkt en een groepje bestaande uit leden van LB Tijs en LB Walgenbach hebben gezocht naar locaties die voldoen aan de uitkomsten van de enquête. Tijdens het Septembercongres zullen twee verhuisopties worden voorgelegd; een voor een eigen pand in Den Haag en een voor een eigen pand in Utrecht. 4

5 3. Politiek 3.1 Inhoudelijke speerpunten Bij een bestuursjaar komen ontzettend veel organisatorische taken kijken, waardoor de focus op politieke inhoud soms in het gedrang dreigt te komen. Gelukkig beschikt het Landelijk Bestuur over portefeuillehouders, werkgroepen en afdelingen die hart hebben voor politiek en ons van voldoende input hebben voorzien om met tevredenheid terug te kunnen kijken op het afgelopen jaar. We hebben ingespeeld op actuele kwesties (o.a. het leenstelsel, netneutraliteit en asielbeleid) maar zijn ook met langer lopende onderwerpen bezig geweest (o.a. pensioenen, het softdrugsbeleid en MDMJA). In mei is door het Landelijk Bestuur een discussieavond over TTIP georganiseerd om de meningsvorming binnen de vereniging rondom dit onderwerp te stimuleren. Op basis van die avond zijn op het Zomercongres moties over dit onderwerp behandeld en heeft de JD er nu een standpunt over. Met het project NL2040 is dit jaar geprobeerd te werken aan de langetermijnvisie van de Jonge Democraten. De trainingen die bij afdelingen en op de Kaderdag van april gegeven zijn zorgden voor nieuwe, frisse ideeën en bleken daarmee een welkome impuls. Het project is ook online uitgerold in de vorm van de website Helaas is het moeilijk gebleken tot echt concrete ideeën te komen die nu al bruikbaar zijn om mee naar buiten te treden. Het traject is evenwel nuttig geweest vanwege de zeer positieve en creatieve sfeer die de trainingen en sessies opriepen. Het project en de uitkomsten die er tot nu toe zijn zullen uiteraard worden overgedragen aan het nieuwe bestuur. 3.2 PKO en werkgroepen Binnen het Politiek Kernoverleg en tussen de werkgroepen bestaan natuurlijk verschillen maar over het algemeen functioneert de politiek-inhoudelijke tak van de vereniging erg goed. De doorstroom is hoog, wat betekent dat we voortdurend nieuwe gezichten mogen verwelkomen die bijdragen aan de politieke lijn van de vereniging, maar dat doet niet af aan de kwaliteit van de output. Er zijn op initiatief van werkgroepen talloze activiteiten georganiseerd en bijdragen aan politieke congressen geleverd in de vorm van moties en resoluties. Wat betreft het functioneren van het PKO is wel opgevallen dat de verschillende taken van het orgaan (inhoudelijke discussies aanjagen, een werkgroep draaiende houden en het Landelijk Bestuur adviseren op politiek gebied) niet altijd even gemakkelijk te combineren zijn. Dat is deels een onoverkomelijk probleem, maar het Landelijk Bestuur is van mening dat nadenken over mogelijke aanpassingen ter verbetering geen kwaad kan en is blij te constateren dat haar opvolgers daar al mee gestart zijn. 3.5 PI-weekend, masterclasses en symposia We kunnen terugkijken op een succesvol Politiek Inhoudelijk-weekend met geslaagde sessies die goed op elkaar aansloten en een erg goede sfeer. Verbeterpunt is na afloop meer met de opgedane kennis en ideeën te doen, bijvoorbeeld door mensen vooraf te vragen verslagen van de sessies te maken. Er zijn in ons bestuursjaar geen politieke masterclasses georganiseerd. Dit was geen bewuste keuze; er hebben in andere vormen tal van politieke activiteiten plaatsgevonden, aan een masterclass was dit jaar simpelweg geen behoefte. 5

6 Er hebben twee symposia plaatsgevonden (Duurzaam Ondernemen en Breinbrekers) en twee werkgroepen zijn bezig met de voorbereidingen voor symposia in het najaar van

7 4. Acties en promotie 4.1 Promotie, ledenwerving en zomeroffensief Eén van de belangrijkste projecten op gebied van promotie in het tweede halfjaar was de Introdag. Dit jaar hebben we besloten één Introweekend (in het najaar) en één landelijke Introdag (in het voorjaar) te organiseren, omdat vorig jaar bleek dat er in het voorjaar weinig animo was voor een heel weekend. Daarbij is een introdag laagdrempeliger voor nieuwe leden dan een weekend. Op ledenwervingsgebied is geprobeerd de Secretarissen Promotie van afdelingen zo goed mogelijk te ondersteunen waar dit gewenst was. Het Creatief Team is een erg actieve groep en krijgt veel opdrachten binnen van verschillende leden binnen de JD. Daarnaast is een groep binnen het team bezig met een update van de huisstijl. De belangrijkste periode voor het werven van nieuwe leden is het Zomeroffensief: tijdens de introductieweken van de Hogescholen en Universiteiten door het hele land werven we veel nieuwe leden en maken we mensen enthousiast zich bij de Jonge Democrate aan te sluiten. We zijn als Landelijk Bestuur een proef gestart om afdelingen een los budget te geven voor het zomeroffensief. Afdelingen konden via een bestelformulier zelf gadgets, kleding, flyers en ander promotiemateriaal bij ons bestellen. Dit is goed bevallen; de afdelingen hadden op deze manier meer invloed op welke spullen ze wilden gebruiken. Daarnaast zijn een er nieuwe shirts (groen met witte opdruk) en zijn een aantal nieuwe gadgets geïntroduceerd. Verder ondersteunen huidig en aankomend Landelijke Bestuur de afdelingen tijdens het Zomeroffensief door bij activiteiten in het hele land aanwezig te zijn. 4.2 Politieke acties Afgelopen halfjaar hadden we twee ludieke acties, namelijk 'Waarisivo' en de opening van de eerste XTC winkel ter wereld. De insteek van de 'Waarisivo'-actie was om de privacyschending van de regering onder het bewind van toenmalig minister Opstelten aan de kaak te stellen. Op de dag van de privacy werd Opstelten 'gevolgd' met elk uur een ludiek plaatje met tekst over wat minister Opstelten op dat moment aan doen was. Dit werd gedaan door middel van een website die gekoppeld was aan het JD twitteraccount. De actie werd opgepikt door enkele grote media en was ook even trending topic op Twitter. In mei openden we in Amsterdam s werelds eerste XTC-winkel. Het idee achter de winkel was aandacht te vragen voor ons standpunt over de legalisatie van XTC, ook door middel van het vorig jaar door de JD opgestarte concept 'MDMJA'. Met de actie zijn we een burgerinitatief gestart dat het onderwerp op de agenda van de Tweede Kamer moet zetten. Dit vereist handtekening en is daarmee een langetermijnproject dat ons bestuursjaar overstijgt. Daarnaast is ons manifest voor waarborging van netneutraliteit in de Europese Unie door bijna 100 politieke jongerenorganisaties uit 30 verschillende landen ondertekend. Daarmee is het de grootste samenwerking van politieke jongerenorganisaties in de Europese geschiedenis. Verschillende Nederlandse media hebben over het initiatief bericht, alswel internationale media uit onder meer Groot- Brittanië. 7

8 Hoewel we in het beleidsplan stelden dat we vaker ludieke acties wilden doen, bleek dat makkelijker gezegd dan gedaan. Voor de uitvoering van een goede ludieke actie moeten veel factoren kloppen en ondanks dat we veel ideeën besproken hebben, bleken de meeste toch niet goed genoeg of onuitvoerbaar. Over de kwaliteit van de uitgevoerde acties zijn we tevreden, maar kwantitatief kan het altijd beter. 8

9 5. Scholing & Vorming 5.1 Overzicht In het eerste halfjaar is achter de schermen hard gewerkt door het ICT-team - met input van de trainers - aan een Scholing & Vorming-portaalsite. Als voorloper hierop hebben alle afdelingen in december 2014 een overzicht ontvangen van het toenmalige trainingsaanbod. Hierbij is bewust gekeken met de trainers wat we op dat moment konden aanbieden. In januari 2015 was het portaal gereed en is het gepresenteerd aan het kader op de Kaderdag. Naar aanleiding van de feedback die we hierop hebben ontvangen, is het verder afgebouwd en verbeterd waar mogelijk. Suggesties blijven welkom. Het trainersbestand bestond bij ons aantreden uit veel mensen die al lange tijd niet actief waren geweest en/of geen interesse meer hadden in het geven van trainingen. Sommige trainers wisten niet eens dat ze trainer waren. Daarom heeft een belronde plaats gevonden waarmee we van 65 naar zo n 35 trainers zijn gegaan. Alle trainers zijn ontslagen en de trainers waarmee we verder wilden zijn voor 2015 opnieuw benoemd. De insteek is nu trainers voor één jaar te benoemen en dit na afloop te evalueren en kijken of we dit willen verlengen. Rond de zomer zijn er extra debattrainers geworven, omdat hier een duidelijk tekort aan bleek. 5.2 Ondersteuning Kadertrainingen vraaggerichter Aan de kadertrainingen die het afgelopen jaar zijn aangeboden ging altijd een behoefte-inventarisatie vooraf. Hierdoor ontstond meestal een goed beeld van welke vragen en wensen er leefden binnen het kader op het gebied van trainingen, waardoor we het aanbod daar beter op konden afstemmen. Op de laatste kaderdag in april merkten we dat de keuze aan trainingen voor sommige kaderleden niet goed aansloot op hun behoeftes, ondanks de behoefte-inventarisatie. Omdat een deel van de kaderleden al langer kaderlid was, bestond de behoefte aan meer verdieping en organisatorische trainingen, terwijl er vooral politiek-inhoudelijke trainingen op het programma stonden. Eén van de trainingen was exclusief voor voorzitters, waardoor de keuze voor de andere kaderleden te beperkt was (twee i.p.v. drie trainingen). Deze feedback wordt meegegeven aan het volgende bestuur. Ondanks het feit dat de trainingen op de laatste kaderdag niet voldoende aansloten op de behoeften, heeft het kader wel actief laten weten waar ze dan wel behoefte aan hadden. Scholing & Vorming binnen afdelingen stimuleren De ondersteuning van afdelingen bestond het afgelopen jaar vooral uit het vergroten van de zichtbaarheid van Scholing & Vorming. Elk afdelingsbestuur is benaderd en gevraagd een contactpersoon voor Scholing & Vorming te benoemen, omdat deze functie in slechts twee afdelingsbesturen standaard vertegenwoordigd is. Vaak werd dit de Secretaris Organisatie, omdat Scholing hier veel overeenkomsten mee heeft. Elk afdelingsbestuur heeft nu een aanspreekpunt S&V en weet dat ze altijd bij de landelijke Secretaris Scholing & Vorming terecht kan. 9

10 De Secretaris Scholing & Vorming heeft ook veel afdelingen bezocht en pro-actief meegedacht welke trainingen er gegeven konden worden. Op het Kaderweekend en de Kaderdagen waren meestal alle afdelingen vertegenwoordigd en was er voor elke bestuursfunctie een Functie Equivalentenoverleg (FEO), waaronder S&V zelf. Door het zo expliciet aan de orde te laten komen en pro-actief contact op te nemen met afdelingen, werden afdelingen zich meer bewust van de rol die Scholing & Vorming inneemt of in kan nemen in de afdeling. Sommige afdelingen hebben met een afdelingskaderdag laten zien dat Scholing & Vorming echt het verschil kan maken en een goed instrument is als je leden wilt activeren en actief wilt houden in je afdeling. Eind april heeft de Secretaris Scholing & Vorming een evaluatiegesprek met elke afdeling gehad om terug te blikken op de gang van zaken tot nu toe en vooruit te blikken op de wensen en behoeftes van de afdeling in de rest van het jaar. De output van afdelingen wordt meegenomen in de overdracht met onze opvolgers. Tevens zijn een aantal materialen voor afdelingen beschikbaar gekomen op de Wolk, zoals een hand-out van de training Ledenactivering, maar ook een lespakket om op middelbare scholen jezelf te presenteren als JD-afdeling. 5.3 Verbreding Trainers breder inzetbaar Met de trainers is bekeken hoe we meer trainingen kunnen bieden dan wat we tot nu toe hebben aangeboden. Eerder is gesproken over de mogelijkheid bestuurstrainers in te zetten als coach of mediator. Bestuurstrainers bieden vanaf nu ook terugkomdagen aan, zodat je als bestuur kunt kijken waar je staat en wat er nog beter kan. Ook is er een start-up training ontwikkeld voor teams (landelijk of op afdelingsniveau) die aangevraagd kan worden. Perstraining Statenverkiezingen Om er voor te zorgen dat het kader de media goed te woord kan staan, hebben afgevaardigden van elk afdelingsbestuur de mogelijkheid gekregen een perstraining te volgen. Elk bestuur heeft deze kans dit jaar aangegrepen; deze zijn elk naar hun eigen behoeften bijgeschoold op het gebied van media. Debat en meningsvorming stimuleren Aanvankelijk werd in het beleidsplan vermeld dat er een aparte training voor debat en meningsvorming zou komen. Dit is in eerste instantie niet gedaan. De reden hiervoor is dat het LB wilde kijken wat met de huidige trainingen kon worden bereikt. Er is een debatreeks aangeboden waarbij debatteren voor beginners en gevorderden opgevolgd werden door een congressimulatie of training manipulatie & framing. Hier is door diverse afdelingen gebruik gemaakt. Debatvaardigheden dienen blijvend gestimuleerd te worden, maar de politiek-inhoudelijke trainingen kunnen het inhoudelijke debat verder versterken. Daarop is geïnventariseerd welke experts de JD heeft binnen bepaalde expertisegebieden, zodat zij ook lezingen of presentaties over dit onderwerp kunnen geven. Het vinden van debattrainers was in het voorjaar van 2015 wat problematisch. Hierover is contact geweest met de afdelingen en er zijn nieuwe trainers geworven. Het Debattoernooi viel qua opkomst 10

11 tegen, maar het niveau van de debatten lag hoger dan in Door een betere promotie en meer samenwerking met de afdelingen (bijvorbeeld het organiseren van voorrondes) zou dit evenement beter tot zijn recht kunnen komen en meer gaan leven binnen de vereniging. Binden en behouden ervaren leden In mei en juni zijn brainstormavonden georganiseerd onder ervaren JD leden. Het Landelijk Bestuur vindt het belangrijk te peilen hoe leden die al wat langer lid zijn en meer hebben gedaan binnen de vereniging actief kunnen worden gehouden. De uitkomsten van de sessies worden meegegeven aan het nieuwe Landelijk Bestuur. De Secretaris Scholing & Vorming is verder betrokken geweest bij de organisatie van het Oudtroweekend in het najaar van 2014, waar ervaren leden meer verdieping zochten en natuurlijk ook gezelligheid. Dit weekend werd positief ontvangen door de deelnemers en bood de verdieping die ze zochten. In het vervolg is het belangrijk te kijken hoe de vereniging meer kan profiteren van de opgedane kennis en inzichten tijdens dit weekend. Vakgroepen trainers Hoewel afdelingen en teams er als het goed is weinig van merken, is er intern wat veranderd op de manier waarop Scholing & Vorming georganiseerd is. De Secretaris Scholing en Vorming merkte dat een grote groep trainers niet goed werkt, omdat elke trainer andere trainingen geeft. Om een verbeterslag te kunnen maken zijn vier vakgroepen aangesteld met een roulerend coördinatorschap. De vakgroepen houden zich bezig met: 1. Kennis, Visie en Inhoudelijke trainingen, 2. Retorica & Politieke Vaardigheden (debatteren, framing, etc.), 3. Bestuur & Organisatie en 4. Internationaal. Binnen de vakgroepen wordt gekeken of het trainingsmateriaal en de trainingen nog actueel zijn, wat aangepast of vernieuwd moet worden, maar ook worden ervaringen uitgewisseld op het gebied van werkvormen en methodes. Hierdoor kunnen verbeterslagen worden gemaakt. Nog niet alle trainers leveren een even grote bijdrage aan de vakgroepen. Dit zou gestimuleerd kunnen worden om de vakgroep en het niveau van Scholing & Vorming naar een nog hoger niveau te tillen in de vereniging. Omdat de vakgroep Retorica & Politieke Vaardigheden (waar debatteren onder valt), het afgelopen half jaar geen coördinator kende, heeft de Secretaris Scholing & Vorming zelf een aantal taken op zich moeten nemen om de eerste stappen binnen deze vakgroep te kunnen zetten. Dit was niet ideaal, maar scholing en zeker debatteren is nou eenmaal een belangrijk onderdeel van onze organisatie. Meerdaagse masterclass De meerdaagse masterclass stond nog op de planning voor het afgelopen halfjaar, maar heeft helaas niet plaats gevonden. Het idee tijdens een masterclass meer de diepte in te gaan rond een bepaald thema werd enthousiast ontvangen in het bestuur. Tegelijk kwamen sommige vakgroepen met trainers echter niet goed van de grond. Omdat het Landelijk Bestuur veel waarde hecht aan een stevig fundament op het gebied voor Scholing & Vorming voor haar opvolgers, is besloten de masterclass niet te realiseren binnen ons bestuursjaar. Het budget voor de masterclass blijft gereserveerd voor 2015 en in de 11

12 overdracht zal nadrukkelijk gewezen worden op deze mogelijkheid, alsmede eventuele thema s voor de masterclass. Recentelijk zijn er gesprekken geweest met de DEMO-redactie over een vaardigheden-masterclass, maar die gaat niet meer tijdens ons bestuursjaar plaatsvinden. Het nieuwe Landelijk Bestuur pakt dit verder op. 12

13 6. Internationaal 6.1 Internationale projecten Op internationaal gebied heeft onze vereniging niet stil gestaan het afgelopen jaar en daar is het LB ontzettend blij mee. Om te beginnen zijn de afdelingen en internationale teams erg actief geweest in het opzetten van internationale activiteiten. Er zijn veel verzoeken gekomen om contact te zoeken met buitenlandse zusterorganisaties voor het opzetten van uitwisselingen of, zoals de JD het noemt, twinnings. Een niet gering aantal afdelingen en teams is ook op twinning geweest én - zelfs nu - heeft een aantal voor de komende maanden nog plannen. Wat betreft het aantal studiereizen is het een rustiger jaar gebleken. Eerder enthousiasme uit het PKO in de eerste helft van deze bestuursperiode bleek ietwat bekoeld in de tweede periode. Toch zijn op dit vlak enkele mooie dingen opgezet. Ook dit jaar heeft weer een excursie naar het Europees Parlement plaatsgevonden. Dit keer ging de reis naar Straatsburg. Met een klein organiserend team is een vol programma voor de deelnemers neergezet, wat enthousiast werd ontvangen. Terugkijkend was het een erg geslaagd evenement. Buiten de kaders van twinnings, studiereizen en andere activiteiten heeft het LB ook geprobeerd evenementen van andere buitenlandse PJO s te promoten binnen de vereniging. Het animo hiervoor verschilde per activiteit behoorlijk, maar toch is het enkele keren gelukt mensen op pad te sturen. Vanwege deze grote hoeveelheid aan activiteiten en reizen, is besloten dat de noodzaak van een landelijke twinning is weggevallen. Afgelopen jaar viel te bemerken dat met een toename van activiteiten, het aantal aanmeldingen ook voor deze activiteiten langzaam is teruggelopen. Het LB besloot daarom de landelijke twinning geen doorgang te laten vinden. Een meer laagdrempelige zomerreis had hiervoor in de plaats moeten komen, maar die is wegens een gering aantal aanmeldingen helaas eveneens afgeblazen. Tot slot heeft de Secretaris Internationaal het afgelopen jaar meegewerkt aan een project van het NIMD. Doel hiervan was nauwere samenwerking tot stand te brengen tussen verschillende internationale afdelingen van Nederlandse PJO s. Er is in dit kader een reis geweest naar Georgië, waar kennis is gemaakt met verschillende politieke jongeren uit de Kaukasus tijdens een driedaags politiek forum. Een groter project waar ook alle Nederlandse PJO s bij betrokken zijn komt het komende jaar van de grond. Het is de bedoeling dat dit een jaarlijks terugkerende samenwerking is, waarbij meer leden van alle PJO s betrokken zijn. 6.2 LYMEC en IFLRY In de tweede helft van dit bestuursjaar hebben twee congressen plaatsgevonden van onze koepelorganisaties: één van IFLRY en één van LYMEC. Het IFLRY-congres vond eerst plaats, van 2 tot en met 5 april in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. Met een stabiele delegatie van acht mensen zijn de Jonge Democraten hier uitstekend vertegenwoordigd geweest. Er zijn vijf resoluties ingediend en aangenomen, kritische bestuursvragen gesteld en inhoudelijke sessies georganiseerd. 13

14 Ook op het LYMEC-congres is een constructieve bijdrage geleverd. Door een onverwachts groot aantal ingediende resoluties werd helaas het merendeel van de resoluties van de Jonge Democraten niet behandeld. Echter, de resolutie die aan bod kwam werd aangenomen en daarnaast hebben we door het indienen van talloze amendementen een grote inhoudelijke bijdrage kunnen leveren. Tevens hebben we een lid van de JD-delegatie met het op-een-na grootste aantal stemmen laten verkiezen tot lid van de LYMEC-delegatie naar het ALDE-congres in november. Niet alleen heeft de JD dit jaar een inhoudelijke bijdrage aan het congres geleverd, ook hadden we, samen met de JOVD, de organisatie ervan in handen. Met een zeven-koppig team is enkele maanden hard gewerkt aan het opzetten van dit geheel en dat blijkt achteraf niets voor niets geweest. Liberale jongeren vanuit heel Europa hebben een vier dagen lang aanwezig kunnen zijn op een strak georganiseerd congres in hartje Rotterdam. Een prestatie om te koesteren. 6.3 Internationale teams Op dit moment heeft de JD twee internationale teams: Team Arab Transition en Team West-Afrika. Beide komen regelmatig samen en organiseren evenementen. Team Arab Transition is het oudste internationale team van de JD en is afgelopen april opnieuw van leden gewisseld. Ten behoeve van het behouden van ervaring zijn enkele teamleden aangebleven, waardoor een gebalanceerd nieuw team is ontstaan. Het team heeft inmiddels al een begin gemaakt met enkele nieuwe projecten, waardoor de JD wellicht snel weer op congressen of conferenties in het Midden-Oosten vertegenwoordigd zal zijn. De organisatie van het een half jaar geleden aangekondigde meerdaagse seminar, waarvoor door Team Arab Transition met succes een aanzienlijke Europese subsidie is aangevraagd, is inmiddels ook in een vergevorderd stadium. Dit seminar, dat door organisaties uit 12 landen bezocht zal worden, zal in de eerste dagen van september 2015 plaatsvinden en dus zijn afgerond ten tijde van dit congres. Team West-Afrika is ook al een poosje bezig zichzelf te vestigen. Het enthousiaste team heeft inmiddels met verschillende organisaties contacten gelegd en een lid van het team is op eigen gelegenheid afgereisd naar Ghana om o.a. voor dit team met verschillende partijen te spreken. Binnenkort zullen de eerste activiteiten worden aangekondigd. 14

15 7. Organisatie & Bedrijfsvoering 7.1 Administratie Ledenadministratie De ledenadministratie is de afgelopen jaren een pijnpuntje van de Algemeen Secretarissen geweest. In het beleidsplan wordt een tweetal punten betreffende de ledenadministratie genoemd: 1. Toezien op een goede en zorgvuldige afwikkeling door de ledenadministratie. 2. Gegevens van leden die alleen lid van de Jonge Democraten zijn mogen niet door D66 worden gebruikt. Afgelopen jaar is getracht de ledenadministratie zo goed mogelijk af te handelen. Fouten die werden gesignaleerd zijn hersteld en indien mogelijk structureel verbeterd. De focus leggen op het oplossen van de kern van het probleem leek het meest wenselijk. De belangrijkste reden dat fouten optreden binnen onze ledenadministratie is het ontbreken van een API, een programma dat de systemen van D66 koppelt met die van de Jonge Democraten. Tijdens de onderhandelingen omtrent eventuele voortzetting van het servicecontract is het opleveren van deze API expliciet onderdeel van de onderhandelingen geworden. D66 heeft de oplevering hiervan beloofd binnen redelijke termijn voor beide partijen. Momenteel is een werknemer van D66 de oplevering aan het coördineren met het IT-bedrijf van D66. Vanwege verstoorde verhoudingen tussen beide hiervoor genoemde actoren is het lastig aan te geven wanneer oplevering precies plaats zal hebben, maar dit heeft hopelijk voor het einde van het jaar plaats. Momenteel zijn de werkafspraken bevestigd en worden de eerste stappen gezet in het ontwerpen van de API. 7.2 informatie-structuur Website als toegankelijke spin in het web Om de informatie die de Jonge Democraten bieden te stroomlijnen werd het wenselijk geacht de verschillende deelwebsites van de Jonge Democraten zo goed mogelijk te integreren in de hoofdwebsite jongedemocraten.nl. Dit bleek een lastig proces, met name omdat het programma waarin de website werkt (Joomla) een andere is dan de meeste deelwebsites (Django). Tijdens de Hackathon van september bleek het lastig door te gaan met het programma waarin de hoofdwebsite staat (Joomla). Een update van dit programma zou er voor zorgen dat verschillende functionaliteiten van de website niet meer zouden werken. Daarom is er voor gekozen een intensief project op te pakken, namelijk om de hoofdwebsite handmatig in hetzelfde programma te zetten als de deelwebsites (de migratie van Joomla naar Django). Dit project is erg intensief en vergt momenteel veel capaciteit van het ICT-team. Tijdens een extra bijeenkomst met de Algemeen Secretarissen van de afdelingen is de eerste versie van de nieuwe achterkant van de website aan hen voorgelegd. Als toekomstige gebruikers kon zo tijdig hun feedback worden gehoord en meegenomen. De Hackathon van april is onder andere gebruikt om die feedback te verwerken en een plan ten aanzien van implementatie op te stellen. Als alles volgens de opgestelde planning verloopt, zal de nieuwe achterkant van de website de komende maanden kunnen worden gelanceerd. 15

Septembercongres der Jonge Democraten ALV 71 te Utrecht 2015 INHOUD

Septembercongres der Jonge Democraten ALV 71 te Utrecht 2015 INHOUD INHOUD Septembercongres der Jonge Democraten Congresvoorzitters... 2 Stem- en Notulencommissie... 2 Hoe werkt een congres?... 3 Verantwoording Landelijk Bestuur 2014-2015... 5 Beleidsplan Landelijk Bestuur

Nadere informatie

Bestuursplan Geervliet

Bestuursplan Geervliet Bestuursplan Geervliet Samen verder Remco Geervliet Voorzitter Mieke de Wit Algemeen Secretaris Zeno Thijsse Penningmeester Mitchel Eijkemans Secretaris Organisatie Thijs van Rens Secretaris Politiek Marceline

Nadere informatie

Beleidsplan Jonge Democraten Arnhem - Nijmegen Bestuur Van Vugt I September 2016

Beleidsplan Jonge Democraten Arnhem - Nijmegen Bestuur Van Vugt I September 2016 Beleidsplan Jonge Democraten Arnhem - Nijmegen Bestuur Van Vugt I September 2016 Beste leden, Hierbij presenteren wij het beleidsplan voor de komende bestuursperiode. Als bestuur zijn wij gezamenlijk tot

Nadere informatie

Inhoud 1.De Jonge Democraten als vrijzinnige voorhoede 4

Inhoud 1.De Jonge Democraten als vrijzinnige voorhoede 4 Beleidsplan landelijk bestuur 2015-2016 Eigenzinnig Verbindend Voor een sociale, progressieve en vrijzinnige koers 4 augustus 2015 Inhoud 1.De als vrijzinnige voorhoede 4 2.De politieke motor 8 3. Ontwikkeling

Nadere informatie

Een Jonge Democraat in elke gemeenteraad

Een Jonge Democraat in elke gemeenteraad Een Jonge Democraat in elke gemeenteraad Inleiding Jonge Democraten barsten van het talent. Vooral (voormalig) leden van het kader hebben ervaring opgedaan met intensief samenwerken, leiding geven en campagne

Nadere informatie

ALV 70 Den Haag. 12 tot en met 14 juni 2015

ALV 70 Den Haag. 12 tot en met 14 juni 2015 ALV 70 Den Haag 12 tot en met 14 juni 2015 INHOUD Inhoud 2 Welkomstwoord congresteam 3 Welkomstwoord afdelingsvoorzitters 4 Deadlines 5 Congresprogramma 6 Agenda ALV 7 Den Haag 8 Rotterdam 8 Locaties 9

Nadere informatie

AAV JONGE DEMOCRATEN AMSTERDAM

AAV JONGE DEMOCRATEN AMSTERDAM AAV 06-09-2016 JONGE DEMOCRATEN AMSTERDAM 1 INHOUDSOPGAVE Programma... 3 Agenda... 3 Kandidaatstelling penningmeester... 4 Beleidsplan bestuur-heemskerk... 5 2 PROGRAMMA 19.30 Opening AAV 19.31 Installatie

Nadere informatie

Nie uwsb rie f Stichting OE R S T I C H T I N G O N D E R W I J S E V A L U A T I E R A P P O R T J A A R G A N G 4, NR. 3 ( M A A R T 2 0 1 1 )

Nie uwsb rie f Stichting OE R S T I C H T I N G O N D E R W I J S E V A L U A T I E R A P P O R T J A A R G A N G 4, NR. 3 ( M A A R T 2 0 1 1 ) Nie uwsb rie f Stichting OE R S T I C H T I N G O N D E R W I J S E V A L U A T I E R A P P O R T J A A R G A N G 4, NR. 3 ( M A A R T 2 0 1 1 ) Nieuwsbrief Stichting OER Stichting Onderwijs Evaluatie

Nadere informatie

Samenwerking Kwaliteit Diversiteit

Samenwerking Kwaliteit Diversiteit Beleidsplan Jonge Democraten Fryslân bestuur Meister I 2016/2017 Samenwerking Kwaliteit Diversiteit Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Visie en doelstellingen 3. Het beleid 3.1 Leden en promotie 3.1 Activiteiten

Nadere informatie

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven Het Katwijkse Sportweetje Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven digitale nieuwsbrief voor het verenigingsleven editie 2015.1 klik en lees het artikel van uw interesse volg

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

Growth & Reflection. Opleverdatum: 18 juni 2014

Growth & Reflection. Opleverdatum: 18 juni 2014 Growth & Reflection Growth & Reflection Opleverdatum: 18 juni 2014 Multimediaal Reclamebureau 2013/2014 Inleiding Er zit alweer een half jaar bij MMR op en ik heb weer veel nieuwe dingen geleerd en nieuwe

Nadere informatie

Scholingsaanbod najaar 2013. voor actieve vrijwilligers van ANBO

Scholingsaanbod najaar 2013. voor actieve vrijwilligers van ANBO Scholingsaanbod najaar 2013 voor actieve vrijwilligers van ANBO Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2.... 4 3. Aanbod... 5 3.1 Workshop Webmaster... 5 3.2 Workshop Beleidsbeïnvloeding Wmo... 6 3.3 Workshop

Nadere informatie

Beleidsplan Jonge Democraten Fryslân Bestuur Meijer I

Beleidsplan Jonge Democraten Fryslân Bestuur Meijer I Beleidsplan Jonge Democraten Fryslân In verscheidenheid verenigd 0 Inhoudsopgave Inleiding Pagina 2 Visie en doelstellingen 3 Het beleid -Leden en promotie -Activiteiten -Politiek -Financiën 4 Evaluatie

Nadere informatie

JAARPLAN JONGE SOCIALISTEN ARNHEM- NIJMEGEN

JAARPLAN JONGE SOCIALISTEN ARNHEM- NIJMEGEN JAARPLAN JONGE SOCIALISTEN ARNHEM- NIJMEGEN 2015-2016 Inhoudsopgave Voorwoord (pagina 3) Inleiding (pagina 3) Bestuur Jonge Socialisten Arnhem- Nijmegen 2015-2016 (pagina 4) Portefeuilleverdeling (pagina

Nadere informatie

Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011

Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011 Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011 Van de voorzitter Ik heb in de eerste nieuwsbrief van dit jaar gezegd dat er nieuws moet zijn voor een nieuwe nieuwsbrief En nieuws hebben we zeker weer. Nieuwe bestuursleden

Nadere informatie

Blok 1 - Voeding en ziekte

Blok 1 - Voeding en ziekte Reflectie jaar 2 Algemeen Nadat ik mijn propedeuse heb behaald kon ik mij in het volgende studiejaar compleet richten op het begin van de hoofdfase. Ik heb in het tweede jaar veel geleerd en mijzelf verder

Nadere informatie

Stichting leerkracht: elke dag samen een beetje beter

Stichting leerkracht: elke dag samen een beetje beter Stichting leerkracht: elke dag samen een beetje beter Wat is leerkracht? Stichting leerkracht is een organisatie van enthousiaste experts uit het onderwijs en bedrijfsleven die scholen helpt in het ontwikkelen

Nadere informatie

Beleidsplan Verenigingsjaar

Beleidsplan Verenigingsjaar Beleidsplan Verenigingsjaar 2015-2016 Dennis de Groot - Voorzitter Donny Batenburg - Secretaris Arjen Traas - Penningmeester Evi van der Weegen Commissaris Externe Betrekkingen Voorwoord Beste leden van

Nadere informatie

Beleidsplan ASCI 2012-2013

Beleidsplan ASCI 2012-2013 Beleidsplan ASCI 2012-2013 Voorwoord Met dit plan willen we inzicht geven in waar het bestuur komend studiejaar met ASCI naar toe wil. Het plan is onderverdeeld in 4 delen, te weten: Algemeen, Continuering,

Nadere informatie

Septembercongres der Jonge Democraten ALV 71 te Utrecht 2015 INHOUD

Septembercongres der Jonge Democraten ALV 71 te Utrecht 2015 INHOUD INHOUD Beleidsplan Landelijk Bestuur 2015 2016... 2 Begroting 2016... 17 Toelichting op de begroting... 21 Wijzigingen Huishoudelijk Regelement... 24 Statutenwijzigingen... 37 1 BELEIDSPLAN LANDELIJK BESTUUR

Nadere informatie

Hans van Rooij VERSTAG

Hans van Rooij VERSTAG Hans van Rooij VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen van

Nadere informatie

JAARPLAN Christen-Democratisch Jongeren Appèl 2016

JAARPLAN Christen-Democratisch Jongeren Appèl 2016 JAARPLAN Christen-Democratisch Jongeren Appèl 2016 Voorwoord Waarde leden, Voor jullie ligt het nieuwe beleidsplan (jaarplan) van het CDJA voor het jaar 2016. Dit jaar hebben we gekozen voor een andere

Nadere informatie

Jaarverslag 2013-2014

Jaarverslag 2013-2014 NOVA Voorzitter Anthony Matthijsen 24-9-2014 Inhoud Voorwoord... 2 Inleiding... 3 Mijn taken... 3 Externe contacten... 4 Vergaderingen... 4 Administratie... 4 Commissies... 5 Eerstejaarsfeest... 5 De club...

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 VLP Roosendaal

Jaarverslag 2016 VLP Roosendaal Jaarverslag 2016 VLP Roosendaal Inhoudsopgave Voorwoord pagina 3 Doelstelling pagina 4 Beleidsplan 2016 pagina 4 Begrotingsbeleid pagina 4 Gebeurtenissen 2015 pagina 5 Bestuurssamenstelling pagina 5 Fractiesamenstelling

Nadere informatie

Werkplan 2016 bestuur afdeling Groningen

Werkplan 2016 bestuur afdeling Groningen Werkplan 2016 bestuur afdeling Groningen Inleiding In dit werkplan van het bestuur kijken we terug op het afgelopen jaar en stellen we de speerpunten voor het komende jaar vast. Het werkplan zal samen

Nadere informatie

AAV der Jonge Democraten Limburg

AAV der Jonge Democraten Limburg AAV der Jonge Democraten Limburg 11-1-2017 Notulen AAV JD Limburg 11 januari 2017 Opening 19:38 Dennis wenst iedereen een gelukkig nieuwjaar. Benoeming SNC Hans is benoemd. Vaststellen Agenda Jaarrekening

Nadere informatie

Afdelingsreglement. Jonge Democraten Groningen

Afdelingsreglement. Jonge Democraten Groningen 1 Afdelingsreglement Jonge Democraten Groningen Vastgesteld op de Algemene Afdelingsvergadering van 29 januari 2013 en voor het laatst gewijzigd op 9 maart 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Nadere informatie

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING In gesprek met elkaar. Uitwerking van de stellingen. De onderstaande stellingen hebben we deze avond besproken onder elke stelling staan een aantal opmerkingen die

Nadere informatie

Met een rugzakje vol info ga ik naar huis, veel gesprekken, leuke manier van middagvulling.

Met een rugzakje vol info ga ik naar huis, veel gesprekken, leuke manier van middagvulling. Leerzaam, leuk, nieuwe contacten opgedaan, nieuwe ideeën. Het open Space concept is geweldig. Met een rugzakje vol info ga ik naar huis, veel gesprekken, leuke manier van middagvulling. Ontspannen maar

Nadere informatie

Ontmoeten met ambitie

Ontmoeten met ambitie Ontmoeten met ambitie Handleiding activiteiten Inleiding PerspectieF is een organisatie van christelijke jongeren die politiek actief zijn. PerspectieF wil stimuleren dat ook andere jongeren zich aansluiten

Nadere informatie

Afdelingsreglement Jonge Democraten Limburg

Afdelingsreglement Jonge Democraten Limburg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Afdelingsreglement Jonge Democraten Limburg Hoofdstuk 1:

Nadere informatie

Agenda Algemene Ledenvergadering Ibn Battuta

Agenda Algemene Ledenvergadering Ibn Battuta Agenda Algemene Ledenvergadering 17 februari 2015 Inloop 19:30 uur, Start 20:00 uur. Café the Crown (Gedempte Zuiderdiep 2) 1. Opening 2. Vaststellen agenda 3. Vaststellen vorige notulen 4. Bestuursmededelingen

Nadere informatie

Activiteitenplan Vrijzinnige Partij 2015

Activiteitenplan Vrijzinnige Partij 2015 Activiteitenplan Vrijzinnige Partij 2015 Inhoud Inleiding... 2 1. Organisatieopbouw... 3 2. Politieke vormings- en scholingsactiviteiten... 3 3. Informatievoorziening... 3 4. Ledenwerving: supporters...

Nadere informatie

La vita è bella! Het leven is mooi

La vita è bella! Het leven is mooi La vita è bella! Het leven is mooi Hier zien jullie een aantal foto s van vrienden en activiteiten die ik met vrienden heb gedaan. Links bovenin: Bezoeken van een AS Roma voetbalwedstrijd met collega s

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 t/m 2016

Beleidsplan 2012 t/m 2016 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Mei 2012 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Inleiding Dit beleidsplan is het resultaat van een voortgaand proces, waar we sinds twee jaar aan werken. In die periode is het volgende gebeurd.

Nadere informatie

Enquête stichting Parentes Zoetermeer

Enquête stichting Parentes Zoetermeer Enquête stichting Parentes Zoetermeer In de afgelopen weken hebt u de mogelijkheid gehad om d.m.v. onze enquête uw stem te laten horen over diverse punten die spelen binnen onze stichting Parentes. In

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2017

Beleidsplan 2013-2017 Voorwoord Deventer is trots op de veelkleurige, multiculturele samenstelling van haar inwoners. Al eeuwen lang onderhoudt Deventer, als Hanzestad contacten met vele landen en culturen over heel de wereld.

Nadere informatie

JMA jaarkader. 2014-2015 concept

JMA jaarkader. 2014-2015 concept JMA jaarkader 2014-2015 concept INHOUDSOPGAVE Voorwoord...1 Hoofdstuk 1 - Doelen voor 2014-2015...3 Van ABP naar hernieuwde samenwerking Milieudefensie...3 Positioneringstraject...3 Criteria partnerships...3

Nadere informatie

Bestuursplan De Wit Make Brabant Great Again

Bestuursplan De Wit Make Brabant Great Again Bestuursplan De Wit Make Brabant Great Again Najaar 2016 1 Inleiding Op het moment dat we dit plan schrijven, zijn we al druk bezig met de voorbereidingen van het zomeroffensief en de activiteiten van

Nadere informatie

Zoekboekje Kies voor een bestuursjaar bij DWARS Groningen!

Zoekboekje Kies voor een bestuursjaar bij DWARS Groningen! Zoekboekje 2017-2018 Kies voor een bestuursjaar bij DWARS Groningen! bestuursfunctie bij DWARS Groningen Wil jij een jaar lang bezig houden met groene en linkse politiek? Bestuurlijke en politieke ervaring

Nadere informatie

Werkplan landelijk bestuur 2015/2016 Jonge Socialisten in de PvdA

Werkplan landelijk bestuur 2015/2016 Jonge Socialisten in de PvdA Werkplan landelijk bestuur 2015/2016 Jonge Socialisten in de PvdA Van links naar rechts: Martijn Otten (bestuurslid politiek & communicatie), Laura Jak (vicevoorzitter/secretaris), Lieke Kuiper (bestuurslid

Nadere informatie

Het functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Werknemer Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Inhoudsopgave Inleiding... 5 Wat is een functioneringsgesprek?... 7 Waarom is een functioneringsgesprek

Nadere informatie

Karin de Galan. Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach.

Karin de Galan. Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach. Karin de Galan Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach. Ze heeft zich gespecialiseerd in het trainen van trainers en richtte in 2007 de galan school voor training op. Eerder werkte ze als

Nadere informatie

Informatiebrochure Nacht van de Fooi Stedelijk Bestuur 2016

Informatiebrochure Nacht van de Fooi Stedelijk Bestuur 2016 Informatiebrochure Nacht van de Fooi Stedelijk Bestuur 2016 Stichting Nacht van de Fooi Kromme Nieuwegracht 58, 3512 HL Utrecht contact@nachtvandefooi.nl www.nachtvandefooi.nl Beste geïnteresseerde, Dat

Nadere informatie

Voor je begint met bloggen

Voor je begint met bloggen Voor je begint met bloggen Gemma Kregting, Adviseur online marketing Corporate Communications & Marketing Voor je begint met bloggen Stap 1: Bepaal waar je over wilt bloggen Stap 2: Wie gaat er bloggen

Nadere informatie

Concept PROFIEL. Geachte bestuursleden,

Concept PROFIEL. Geachte bestuursleden, Concept PROFIEL Geachte bestuursleden, Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen binnen het Hoofdbestuur van 50PLUS zijn de afdelingsvoorzitters van mening dat de profielschets van kandidaat bestuursleden

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGELEMENT

HUISHOUDELIJK REGELEMENT HUISHOUDELIJK REGELEMENT DWARS JOVD CDJA Pink! ROOD JS Perspectief JD INHOUDSOPGAVE Doel HR 3 Algemene bepalingen 3 Financiën 4 De stichting 5 Bestuur 5 Raad van Toezicht 6 Vergaderingen 6 Activiteiten

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015

Beleidsplan 2014-2015 Beleidsplan 2014-2015 Geachte lezer, Voor u ligt het beleidsplan van International Federation of Medical Students Associations The Netherlands (IFMSA-NL) voor het beleidsjaar 2014-2015. Hierin zijn de

Nadere informatie

VVD trainingsaanbod in 2013 KC's Groningen en Drenthe

VVD trainingsaanbod in 2013 KC's Groningen en Drenthe VVD trainingsaanbod in 2013 KC's Groningen en Drenthe Let op: soms wijzigt er iets in dit programma. Kijk daarom voor de zekerheid altijd op de website van de kamercentrale of u de laatste versie van dit

Nadere informatie

Congo s protocol bestuursvorming

Congo s protocol bestuursvorming Congo s protocol bestuursvorming 1 Inhoud Voorwoord 3 Afkortingen lijst 4 Aanstelling MotivaCie 5 Aanstelling nieuw bestuur 6 Conclusie/Discussie 8 2 Voorwoord Amsterdam, 07-10-2014 In 2009 is er bij Congo

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 en Jaarplan 2015

Jaarverslag 2014 en Jaarplan 2015 Jaarverslag 2014 en Jaarplan 2015 Nederlandse Organisatie van Vrouwelijke Apothekers 1 1. Samenstelling Bestuur en commissies peildatum 31-12-2014 Bestuur Voorzitter: Martina Teichert. Penningmeester en

Nadere informatie

Actueel beleidsplan. Stichting Vrienden van Hubrecht Instituut 2014-2016

Actueel beleidsplan. Stichting Vrienden van Hubrecht Instituut 2014-2016 Stichting Vrienden van het Hubrecht Instituut Actueel beleidsplan Stichting Vrienden van Hubrecht Instituut E vrienden@hubrecht.eu 2014-2016 1.1 Inleiding Naar aanleiding van het uitgevoerde onderzoek

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015 Auteur: Wendy Verkerk- Klein Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van TOV te Tiel. Februari 2015 is stichting Jij bent TOV opgericht waardoor we dit jaar

Nadere informatie

NAAR VERNIEUWD TOEZICHT EXCELLENTE SCHOLEN

NAAR VERNIEUWD TOEZICHT EXCELLENTE SCHOLEN NAAR VERNIEUWD TOEZICHT EXCELLENTE SCHOLEN juni 2016 1 Inleiding 1.1 Achtergrond In 2012 heeft de toenmalige minister van Onderwijs het predicaat Excellente School in het leven geroepen om goed presterende

Nadere informatie

Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland

Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland LiveBuild Jaarplan 2014 Kameroen / Nederland Inleiding LiveBuild is een organisatie met veel ambitie, enthousiasme en passie. Wij geloven in de positieve kracht van eenieder

Nadere informatie

Rapport onderzoek Afgevaardigden

Rapport onderzoek Afgevaardigden 1. Inleiding Op 30 november 2012 (herinnering op 12 december) hebben 28 afgevaardigden en 1 oudafgevaardigde van Badminton Nederland een mailing ontvangen met daarin een link naar de enquête Afgevaardigden

Nadere informatie

Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019. Versie 12 maart 2015

Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019. Versie 12 maart 2015 Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019 Versie 12 maart 2015 1 Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019 1. Financieel gezond en betaalbaar 2. Gezelligheid 3. Sportieve ambitie 4. Voldoende zaalcapaciteit

Nadere informatie

Scholingsgids ANBO Academie 2015. Voor actieve vrijwilligers van ANBO

Scholingsgids ANBO Academie 2015. Voor actieve vrijwilligers van ANBO Scholingsgids ANBO Academie 2015 Voor actieve vrijwilligers van ANBO Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2.... 4 3. Aanbod... 5 3.1 Workshop Welkom bij ANBO... 5 3.2 Instructiebijeenkomst Ledenadministrateur...

Nadere informatie

SLB reflectie eindverslag. Docent: Mieke Vissers Naam: Lynn Duijs Studentnummer: Datum: Vak: SLB.

SLB reflectie eindverslag. Docent: Mieke Vissers Naam: Lynn Duijs Studentnummer: Datum: Vak: SLB. SLB reflectie eindverslag Docent: Mieke Vissers Naam: Lynn Duijs Studentnummer: 12043273 Datum: 05.11.2012 Vak: SLB 1 Inhoudsopgave Bijeenkomst 1 Blz. 3 Bijeenkomst 2 Blz. 4 Reflectie 3 + competenties

Nadere informatie

Individueel verslag Timo de Reus klas 4A

Individueel verslag Timo de Reus klas 4A Individueel verslag de Reus klas 4A Overzicht en tijdsbesteding van taken en activiteiten 3.2 Wanneer Planning: hoe zorg je ervoor dat het project binnen de beschikbare tijd wordt afgerond? Wat Wie Van

Nadere informatie

Persoonlijk Ontwikkelingsplan

Persoonlijk Ontwikkelingsplan Persoonlijk Ontwikkelingsplan De leerdoelen Leerdoel 1 Producer Tijdens het project van de verdieping wil ik graag meer kennis opdoen over de productie van een film. Tijdens mijn stage heb ik al verschillende

Nadere informatie

Advies Bestuurlijke Vernieuwing VDH

Advies Bestuurlijke Vernieuwing VDH Advies Bestuurlijke Vernieuwing VDH Hoogland 26 juli 2012 1 Inleiding 3 2 Werkwijze 3 3 Bestuurlijke organisatie 3 4 Profiel bestuursleden 4 5 Commissie structuur 4 6 Vergroten draagvlak 5 7 Verdere procedure

Nadere informatie

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Beleidsplan stichting Hof van Nagele beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Missie, Visie, Doelen 2 Doelen 2 Bestuur 3 Werkwijze 3 Beheer en besteding van gelden

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2014

Beleidsplan 2013-2014 Beleidsplan 2013-2014 Geachte lezer, Voor u ligt het beleidsplan van International Federation of Medical Students Associations The Netherlands (IFMSA-NL) voor het beleidsjaar 2013-2014. Hierin zijn de

Nadere informatie

Jeroen Dusseldorp 17-12-2013

Jeroen Dusseldorp 17-12-2013 Groeidocument trainingen blok 2 Jeroen Dusseldorp 17-12-2013 Inleiding Voor u ligt mijn groeidocument van de trainingen die zijn gegeven in blok 2 van de minor Consultancy. Om een succesvolle consultant

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting Matthias. Colofon Uitgave: Stichting Matthias Inhoud: bestuur Stichting Matthias

Jaarverslag 2011. Stichting Matthias. Colofon Uitgave: Stichting Matthias Inhoud: bestuur Stichting Matthias Jaarverslag 2011 Colofon Uitgave: Stichting Matthias Inhoud: bestuur Stichting Matthias Postadres: Postbus 277 1970 AG IJmuiden Telefoon: 06-22840270 Fax 084-7289657 Email: info@stichting-matthias.nl Opgericht

Nadere informatie

Beleidsplan FairFriends Foundation 2014-2020. fa ir frie n d s

Beleidsplan FairFriends Foundation 2014-2020. fa ir frie n d s Beleidsplan FairFriends Foundation 2014-2020 fa ir frie n d s 1. Inleiding Dit beleidsplan is opgesteld om vast te leggen wat de toekomstvisie is van de Stichting Fairfriends Foundation. Hierin willen

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN MSVN-FRYSLÂN

BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN MSVN-FRYSLÂN BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN MSVN-FRYSLÂN Meerjarenbeleidsplan 2016 2019 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan 2016-2019 van Stichting Vrienden van MSVN-Fryslân. In dit beleidsplan staan de activiteiten

Nadere informatie

Visie GroenLinks Leiden in 2018

Visie GroenLinks Leiden in 2018 Visie GroenLinks Leiden in 2018 Inleiding GroenLinks afdeling Leiden staat stevig in haar schoenen. Afgelopen jaar is opnieuw bewezen dat wij, ondanks politieke tegenwind, als afdeling een goede verkiezingsuitslag

Nadere informatie

Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014

Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014 Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014 Inleiding Dit plan bestaat uit vier delen: De voornemens van de Millenniumwerkgroep voor 2014 als overkoepelende werkgroep; Het activiteitenplan van de werkgroep

Nadere informatie

Met gegrauw en gesnauw bereik je niks

Met gegrauw en gesnauw bereik je niks 81 Weike Medendorp, PvdA Met gegrauw en gesnauw bereik je niks Ik denk dat we een aantal resultaten hebben bereikt waar we trots op mogen zijn. Neem bijvoorbeeld het plan van transformatie voor de Enci,

Nadere informatie

Geacht bestuur, Mochten er nog vragen zijn dan kunnen jullie het SSA bestuur en specifiek de penningmeester altijd benaderen. Veel succes!

Geacht bestuur, Mochten er nog vragen zijn dan kunnen jullie het SSA bestuur en specifiek de penningmeester altijd benaderen. Veel succes! Geacht bestuur, Voor jullie ligt het nieuwe document voor het profileringsfonds van het bestuursjaar 2014-2015. In dit document zijn alle criteria, de puntentelling en de indeling van de map opgenomen.

Nadere informatie

Wat leuk dat je interesse hebt in een bestuursfunctie van de Co-Raad VUmc!

Wat leuk dat je interesse hebt in een bestuursfunctie van de Co-Raad VUmc! Beste student, Wat leuk dat je interesse hebt in een bestuursfunctie van de Co-Raad VUmc! In juni 2017 zullen er vier bestuursleden aftreden. Vijf bestuursleden (voorzitter, penningmeester, een masterfunctionaris

Nadere informatie

GA VOORAL NIET DENKEN VOOR DE GEBRUIKERS, MAAR VRAAG HET ZE ZELF Martine Brommer, communicatieadviseur Omring

GA VOORAL NIET DENKEN VOOR DE GEBRUIKERS, MAAR VRAAG HET ZE ZELF Martine Brommer, communicatieadviseur Omring Stap 1 GA VOORAL NIET DENKEN VOOR DE GEBRUIKERS, MAAR VRAAG HET ZE ZELF Martine Brommer, communicatieadviseur Omring 34 { INTERVIEW Waarom hebben jullie gekozen voor een social intranet? Ons oude intranet

Nadere informatie

Communicatieplan FICE NL

Communicatieplan FICE NL Communicatieplan FICE NL In dit communicatieplan wordt voor verschillende doelgroepen de doelen, middelen en communicatiemomenten besproken. In de communicatie zijn de volgende doelgroepen te onderscheiden:

Nadere informatie

Motivaties Kandidaatstellingen

Motivaties Kandidaatstellingen Jonge Democraten Groningen Motivaties Kandidaatstellingen Voor het 39e bestuur Matt Veerkamp 13-6-2017 Matt Veerkamp voor Voorzitter Beste sociaal-liberalen, De afgelopen maanden ben ik met veel plezier

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM 2013 Arnhem, juni 2014 Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van Stichting Geeferom 2013. Een Stichting opgericht vanuit een visie dat vele kleine beetjes een mooiere,

Nadere informatie

Heilooër Harmonie-orkest Caecilia. Beleidsplan 2012 2015

Heilooër Harmonie-orkest Caecilia. Beleidsplan 2012 2015 Heilooër Harmonie-orkest Caecilia Beleidsplan 2012 2015 Versie 2014 V Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Doelstelling van de vereniging 3 2. Bestuur en organisatie 4 2.1 Bestuur 4 2.2 Commissies 4 3. Beleid

Nadere informatie

PR-team, stand van zaken

PR-team, stand van zaken Beste deelnemer, Ditmaal ontvang je een update van het PR-team. Deze update staat voornamelijk in het teken van de kaartverkoop ten behoeve van ons thuisconcert op 24 mei a.s.. We vragen je deze dan ook

Nadere informatie

Beginsituatie. Aanpak

Beginsituatie. Aanpak Ouderparticipatie op school Meedoen kun je leren! Februari Juli 2012 Beginsituatie De aanleiding voor SBO School A 1 om met het project Ouderparticipatie op school Meedoen kun je leren!, aandacht te besteden

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Stichting Welzijn Middelburg Klanttevredenheidsonderzoek juli 2014 Voorwoord Met gepaste trots presenteer ik u het klanttevredenheidonderzoek (KTO) naar de dienstverlening en activiteiten van Stichting

Nadere informatie

Eindverslag SLB module 12

Eindverslag SLB module 12 Eindverslag SLB module 12 Marthe Verwater HDT 3C 0901129 Inhoudsopgave: Eindreflectie.. Blz.3 Reflectieverslag les 1.. Blz.4 Reflectieverslag les 2.. Blz.6 Reflectieverslag les 3.. Blz.8 2 Eindreflectie

Nadere informatie

Blok 1 - Introductie

Blok 1 - Introductie Reflectie jaar 1 Algemeen Aan het begin van het eerste jaar kwamen een hoop nieuwe dingen op mij af. Na een jaar reizen had ik veel zin om aan de studie Voeding en Diëtetiek te beginnen en was erg benieuwd

Nadere informatie

Beleidsvisie BCNieuwerkerk

Beleidsvisie BCNieuwerkerk Beleidsvisie BCNieuwerkerk 2017-2022 Missie Visie Beleid BCN 2017.Docx 17-04-2017 1/8 Doel... 3 Leeswijzer... 3 Missie... 3 Visie... 4 Beleid... 5 1. Bestendig:... 5 a. Financieel gezond en betaalbaar...

Nadere informatie

In deze uitgave: - Voorwoord - Kort verslag ALV 20 oktober - De Grote Clubactie - Rabo Clubkas Campagne - LSV Kerstmarkt - Vacatures.

In deze uitgave: - Voorwoord - Kort verslag ALV 20 oktober - De Grote Clubactie - Rabo Clubkas Campagne - LSV Kerstmarkt - Vacatures. In deze uitgave: - Voorwoord - Kort verslag ALV 20 oktober - De Grote Clubactie - Rabo Clubkas Campagne - LSV Kerstmarkt - Vacatures 1 Voorwoord: Hier is al weer de derde nieuwsbrief van het seizoen 2017-2018.

Nadere informatie

Informatiebrochure Nacht van de Fooi Stedelijk Bestuur 2017

Informatiebrochure Nacht van de Fooi Stedelijk Bestuur 2017 Informatiebrochure Nacht van de Fooi Stedelijk Bestuur 2017 Stichting Nacht van de Fooi Kromme Nieuwegracht 58, 3512 HL Utrecht contact@nachtvandefooi.nl www.nachtvandefooi.nl Beste geïnteresseerde, Dat

Nadere informatie

E-PAPER. Drie praktische tips om je werk als apothekersassistent(e) leuker te maken!

E-PAPER. Drie praktische tips om je werk als apothekersassistent(e) leuker te maken! Dé expert in praktische apotheektrainingen E-PAPER Drie praktische tips om je werk als apothekersassistent(e) leuker te maken! 1 Inhoudsopgave De cliënt en ik 3 Weet jij nog waarom je in de apotheek wilde

Nadere informatie

Geachte lezer, Namens het Bestuur van IFMSA-NL, Hoogachtend, Roel van de Geer

Geachte lezer, Namens het Bestuur van IFMSA-NL, Hoogachtend, Roel van de Geer Geachte lezer, Voor u ligt het beleidsplan van de International Federation of Medical Students Associations The Netherlands (IFMSA-NL) voor het beleidsjaar 2013-2014. Hierin zijn de speerpunten voor het

Nadere informatie

This is APP! Jongerenparticipatie Gemeente Appingedam

This is APP! Jongerenparticipatie Gemeente Appingedam This is APP! Jongerenparticipatie Gemeente Appingedam ! De gemeente Appingedam wil jongeren actiever laten participeren in beleidsvorming, zodat ze beter kan inspelen op de behoeften van jongeren. Om dit

Nadere informatie

Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact

Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact Sales als basis voor klantcontact stimuleert klanttevredenheid Meer dan 900 medewerkers van Transcom Nederland verzorgen dagelijks facilitaire

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN BURO LIMA 2015-2020

BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN BURO LIMA 2015-2020 BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN BURO LIMA 2015-2020 Oktober 2014 Stichting Vrienden van Buro Lima, Fokkershoek 8b, 5473VD Heeswijk-Dinther. tel.: 0610001854 www.burolima.nl vrienden@burolima.nl KvK

Nadere informatie

E - STEMMEN: LAAT JIJ JE ONLINE STEM GELDEN?

E - STEMMEN: LAAT JIJ JE ONLINE STEM GELDEN? E - STEMMEN: LAAT JIJ JE ONLINE STEM GELDEN? Evaluatie-onderzoek van het online stemmen Een kwantitatief onderzoek naar het stemmen via internet van burger@overheid. Uitgevoerd door NetPanel in samenwerking

Nadere informatie

Leidraad Lokale Netwerken

Leidraad Lokale Netwerken Leidraad Lokale Netwerken Januari 2016 Leidraad Lokale Netwerken stappenplan oprichting en formulieren Voor een open en toegankelijke partij is het van belang om op lokaal niveau een krachtige en slagvaardige

Nadere informatie

Van beleidsplan naar jaarplan: cursusjaar

Van beleidsplan naar jaarplan: cursusjaar Van beleidsplan naar jaarplan: cursusjaar 2017-2018 Inleiding In het beleidsplan 2015-2019 heeft het bestuur van de Volksuniversiteit West-Betuwe (VUWB) haar plannen voor de lange termijn uiteengezet.

Nadere informatie

Werkplan landelijk bestuur 2016/2017 Jonge Socialisten in de PvdA

Werkplan landelijk bestuur 2016/2017 Jonge Socialisten in de PvdA Werkplan landelijk bestuur 2016/2017 Jonge Socialisten in de PvdA Bovenste rij (v.l.n.r.): Edou Hamstra (bestuurslid leden), Simon Putman (bestuurslid politiek & scholing) Twan Wilmes (penningmeester &

Nadere informatie

Concept Tik en Tel. Esmay Smidt MM1B Projectbegeleiding

Concept Tik en Tel. Esmay Smidt MM1B Projectbegeleiding Concept Tik en Tel Esmay Smidt MM1B Projectbegeleiding Inhoudsopgave Het voorblad 1 De inhoudsopgave 2 De briefing 3 De debriefing 4 Het concept van Tik en Tel 5 De planning 6 De begroting 7 De feedback

Nadere informatie

15 tips om het maximum uit uw congres- en beursdeelname te halen

15 tips om het maximum uit uw congres- en beursdeelname te halen 15 tips om het maximum uit uw congres- en beursdeelname te halen Miek Wouters Learning Consultant, Kluwer Opleidingen miek.wouters@kluwer.be Twitter: @KluwerLearning www.kluweropleidingen.be 2013 Kluwer

Nadere informatie

Informatiebrochure Nacht van de Fooi Stedelijk Bestuur 2014-2015

Informatiebrochure Nacht van de Fooi Stedelijk Bestuur 2014-2015 Informatiebrochure Nacht van de Fooi Stedelijk Bestuur 2014-2015 Beste geïnteresseerde, Dat je deze informatiebrochure nu voor je hebt liggen betekent dat je interesse hebt in een parttime bestuursjaar

Nadere informatie

BELEIDSPLAN A.S.V.A. ALUMNIVERENIGING. Oud en Nieuw

BELEIDSPLAN A.S.V.A. ALUMNIVERENIGING. Oud en Nieuw BELEIDSPLAN A.S.V.A. ALUMNIVERENIGING Oud en Nieuw Datum: 6 mei 2016 VOORWOORD Beste leden, Vorig jaar is er voorzichtig begonnen met het opnieuw tot leven brengen van de ASVA Alumnivereniging. Veel mensen

Nadere informatie