Het techniek onderwijs is dood; leven het techniek onderwijs.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het techniek onderwijs is dood; leven het techniek onderwijs."

Transcriptie

1 Versie 2 doc mvo.01 Het techniek onderwijs is dood; leven het techniek onderwijs. Nieuwe manier van werken nieuwe manier van leren Het technisch onderwijs is aan een opknapbeurt toe, Het is een degelijk oud bouwwerk dat nog wel overeind staat, maar geen bewoners meer trekt. De gestaag dalende instroom in de techniek vormt een fors probleem voor de scholen, maar ook voor het bedrijfsleven. Bovendien sluit ook de uitstroom niet meer aan op de moderne beroepspraktijk in de technische bedrijven. Hoog tijd dus voor verandering. Tijd voor het anders leren van het project Revival Technische Onderwijs (RTO), dat het leren compleet op z n kop zet en focust op de nieuwe manier van werken: integraal ontwerpen. Is de techniek hiermee gered? Anders werken vraagt om anders leren Het initiatief dat uitmondde in het project Revival Technisch Onderwijs kwam uit ongebruikelijke hoek: het bedrijfsleven. Bijna twee jaar geleden kwam de directeur van IHC Holland, Joop Hylkema, naar mij toe, vertelt Max Hoefijzers, lid van het college van bestuur van het DaVinci College in Dordrecht. Hij vroeg of we samen iets konden doen aan twee grote problemen waarmee zijn bedrijf en meer algemeen het technische bedrijfsleven geconfronteerd wordt. Het belangrijkste probleem, met name in zijn bedrijf, is dat het technische bulkwerk, het recht-toe-recht-aan-werk, naar de lagelonenlanden verdwijnt. Alleen hoogwaardige technologie blijft in Nederland, want deze kennis hebben die landen niet in huis. Zo laat IHC casco s van schepen in Roemenië of in Korea maken en transporteert deze vervolgens naar Nederland om er hier hoogwaardige technologie in te bouwen. Mijn bedrijf moet nu omschakelen van dat recht-toe-recht-aan-werk naar deze hele nieuwe werkwijze. Kunnen jullie mij als onderwijsinstelling daarbij helpen?, vroeg Hylkema, die direct het tweede probleem aansneed: de opdrogende instroom in de techniek. Want er moeten natuurlijk ook nog mensen zijn om dat werk uit te voeren. Dus moest ook wat gebeuren om het technisch onderwijs aantrekkelijker te maken. Scholen en bedrijven samen in het diepe Hylkema stelde voor om beide problemen te combineren en samen te werken aan een nieuwe, betere invulling van zowel de onderwijsvorm als inhoud: het hoe en het wat. Wij hebben toen als ROC gezegd: we doen het, al wist Hoefijzers nog helemaal niet hoe, want zo n vraag uit het bedrijfsleven was nooit eerder voorgekomen. Wel bogen wij ons in die tijd net over nieuwe onderwijsconcepten. Dus die twee dingen kwamen heel goed samen. Een sterk punt was dat we niet de gebruikelijke behoedzame weg bewandelden, maar zeiden: laten we gewoon beginnen, we zien wel. Je leert dit alleen door gewoon in het diepe te springen, anders gebeurt er in nog geen 100 jaar iets. Dat in het diepe springen deed het DaVinci echter niet alleen. Hoefijzers benaderde een paar VMBO scholen in de regio waarvan hij wist dat ze niet alleen maar op de winkel willen passen, zoals het Gemini College uit Ridderkerk en Merewade College te Gorinchem. Die hebben we bij elkaar geroepen en gevraagd of we ons door dit bedrijf kunnen laten triggeren om het technisch onderwijs nu eens echt heel anders 1

2 aan te pakken. De uitkomst was dat we ermee aan de slag zouden gaan, beginnend met de mbo-opleiding technodesign en integraal ontwerpen in het vmbo. De scholen pakten de zaak meteen breed aan. Een peiler van de nieuwe aanpak is de intensieve kennisuitwisseling tussen onderwijs en bedrijfsleven, ofwel tussen theorie en praktijk het zogenaamde anders circuleren. Daarvoor is een consortium gevormd tussen de drie scholen, de bedrijven IHC Holland, Bakker Sliedrecht en Nedstaal Staal en de kennisbureaus TLO Holland Controls en Prospectief Advies. Dit consortium vormt de kern van onderwijsproject Revival Technisch Onderwijs (RTO). Daarnaast bestaan er samenwerkingsverbanden met enige koepels uit het onderwijs en bedrijfsleven en met de scheepsbouwopleiding van de HTS Rotterdam. Anders leren: student centraal Hamvraag bij de opzet van het project was natuurlijk hoe dat anders leren in te richten zodat het jongeren boeit en tegelijkertijd die nieuwe werkwijze aanleert. De klassieke structuur leent zich daar niet voor, want de technische opleidingen zijn veel te smal en te versnipperd. Die zijn voor jongelui niet aantrekkelijk en niet inzichtelijk. Nu kruip je al op jonge leeftijd in een smal kokertje en daarna kun je geen kant meer op. Als je het dan niet meer leuk vindt, is er maar één manier om te ontsnappen en dat is uitstappen. En dus stapt 60% van de leerlingen in de techniek uit de opleiding! Alleen maar omdat hun keuze niet blijkt te zijn wat ze willen, legt Hoefijzers uit. Wij gaan in dit project van een heel ander paradigma uit, namelijk van het gegeven dat elke mens zijn eigen carrière wil bepalen, dus ook zijn onderwijscarrière. Net als bij een baan moet je gewoon ergens beginnen en maar zien wat je leuk vindt. Dus weg met die schuttingen en smalle kokers. Treed die fantastische wereld gewoon maar eens binnen en ontdek maar wat er te koop is. Dat ontdekken gebeurt via realistische groepsopdrachten, bij het DaVinci prestaties geheten, die door mensen van buiten de school zijn ontworpen. Daarin krijgen ze met allerlei praktische aspecten te maken, moeten ze samenwerken en problemen zelf zien op te lossen. De leerlingen kunnen kiezen uit een groot reservoir aan beschikbare prestaties en die prestatie uitzoeken die past bij wat zij op dat moment graag willen. Anders leren: omgekeerde kam Deze vrijheid van keuze en oriëntatie is het spiegelbeeld van het klassieke onderwijs: eerst veel theorie leren, dan wat praktijk doen en tot slot nog even in de echte wereld kijken. Wij sturen de leerling meteen de praktijk in. Niet om dingen na te doen, maar om zélf te ontdekken wat hem interesseert en vandaaruit verder te gaan naar een punt waarvan hij zegt: ja, dat is wat ik wil. Het is het beeld van de omgekeerde trechter: je begint met jezelf breed te oriënteren en naarmate je verdergaat werk je steeds gerichter naar het vak van je keuze. Hoefijzers onderstreept dat de leerling zo niet alleen een goede vakkeuze leert maken. Hij leert ook beter, want het betreft een terrein dat hem echt interesseert. Deze interesse en de concrete problemen waar de leerling tijdens prestaties tegenaan loopt, roepen vragen en een zekere leergierigheid op. De vakdocenten en de theorie zijn er dan om in die behoefte te voorzien. De theorie is dus volgend, waardoor die op een veel vruchtbaarder bodem valt dan in het klassieke onderwijs. De theorie wordt ook niet op schoolse wijze volgens een vast rooster gedoceerd, maar in workshops die een praktische of theoretische leervraag behandelen. Het DaVinci laat de leerling zelf, al naar gelang zijn leerbehoefte, kiezen wanneer hij welke workshops volgt. Leerlingen kunnen ook onderwerpen voor workshops aandragen. Het komt, kortom, neer op eigen initiatief tonen. Leerlingen én leraren zijn zeer enthousiast over de RTO-aanpak, ook al doen zich uiteraard enkele kinderziekten en 2

3 gewenningsproblemen voor. Dat deze ook echt scoort als het gaat om het aantrekkelijker maken van het technisch onderwijs, bewijst het feit dat de uitval van leerlingen, die landelijk in het technisch beroepsonderwijs maar liefst 60% bedraagt, bij DaVinci tijdens het eerste pilotjaar is gedaald tot 12%! Anders werken: nieuwe competenties Behalve dat we het technisch onderwijs voor de leerlingen aantrekkelijker moeten maken, moeten we hen iets anders leren zodat ze met die nieuwe manier van werken uit de voeten kunnen, vervolgt Hoefijzers. Dan gaat het om de inhoud. Die stond, ingegeven door de praktijk in het bedrijfsleven, al vast: integraal ontwerpen. Integraal ontwerpen is bij IHC Holland en andere productiebedrijven het antwoord op de snelle veranderingen in de bedrijven, de beroepspraktijk en de markt. Hun bedrijfsprocessen worden steeds complexer omdat zij zich meer op hoogwaardige technologie toeleggen en toenemend klantgestuurd zijn. Aan hun producten worden steeds hogere eisen gesteld. Deze eisen gelden de hele productlevenscyclus, van verkoop, ontwerp, productie, gebruik tot en met het vraagstuk van afval en recycling. Tegelijkertijd moeten die bedrijven steeds sneller, beter en goedkoper werken omdat hun markt transparanter, internationaler en dus competitiever wordt. Dit alles vraagt om een andere werkwijze en andere kwaliteiten dan voorheen, zowel van bedrijven als van hun werknemers. Een nieuwe generatie technici moet voor deze omslag zorgen - niet meer de vertrouwde specialist, die één kunstje heel goed beheerst maar daarbuiten nauwelijks uit de voeten kan, doch een veelzijdig opgeleid iemand die de kennis en vooral de competenties bezit om probleemoplossend om te gaan met complexe zaken. Daarvoor moet die persoon multidisciplinair, multifunctioneel en klantgericht kunnen opereren en goed met ICT weten om te gaan stuk voor stuk kwaliteiten die juist in praktijkopdrachten optimaal worden ontwikkeld. Kortom, de RTO-aanpak is ook de beste weg voor het aanleren van de vaardigheden die de nieuwe manier van werken in het moderne bedrijfsleven vereist. Anders circuleren: de doorlopenenden leerweg Het ontwikkelen van creativiteit, zelfredzaamheid en samenwerking zijn zaken die in het RTO-project bij uitstek uit de verf komen. De onderwijsopzet is van hbo tot vmbo daarop gericht en dus in grote trekken dezelfde, met veel praktijk, daarop toegespitste lessen of workshops en veel ruimte voor de zelfsturende leerling. Er zijn natuurlijk ook verschillen tussen de niveaus. Die zitten vooral in de duur en complexiteit van de praktijkopdrachten en de mate van zelfsturing. In het algemeen geldt dat hoe hoger het onderwijsniveau, des te complexer zijn de opdrachten en des te groter is de invloed van de leerling op het wat (de inhoud) en het hoe (vorm, volgorde, tijdstip) van het onderwijs. Aan de hand van de hoe- en wat-matrix laat Hoefijzers ook zien waarin de RTO-aanpak zich onderscheidt van andere onderwijsconcepten. Dat geldt in mindere mate voor het hoe; de leervorm is in andere onderwijsprojecten ook enigszins aanwezig. Uniek is de RTO-aanpak wel in wát de leerling leert; het bepalen van de leerinhoud is namelijk veel meer leerlinggestuurd dan in enig ander onderwijsconcept. Daarvoor heeft het consortium toestemming van de minister van onderwijs, die volgens Hoefijzers na een oriënterend bezoek aangaf het fantastisch te vinden wat hier gebeurt. Zodoende kan iedereen die dit traject met goed gevolg aflegt, een algemeen erkend beroep vervullen. Dit was de theorie van de RTO-onderwijspraktijk, nu de praktijk zelf aan de hand van voorbeelden uit het hbo, mbo en vmbo. 3

4 Best practus: Hogeschool Utrecht/IHC Holland: Digitale brug scholen en bedrijven In een vergaderruimte bij IHC Holland in Kinderdijk zitten drie bij deze offshore- en baggervaartuigenbouwer werkzame ingenieurs. De drie hebben werktuigbouwkunde gestudeerd aan de Hogeschool Utrecht, waar in hun laatste jaar integraal ontwerpen zijn debuut maakt. Giedo Lankhorst volgde alleen de lessen, Wijnand van Heerd en Erwin Schalkx zijn afgestudeerd via het IO-brugproject, een soortgelijk project als RTO, maar dan voor het hbo. Studiebegeleider Gerwin Schinkel, die bij het gesprek aanwezig is, licht het onderwijsconcept van IO-brug toe zoals dat nu bijna geheel is uitgekristalliseerd. In IO-brug, de naam zegt het al, gaat het om het koppelen van scholen en bedrijven, om de kenniscirculatie tussen die twee. Het project beslaat twee studiejaren en omvat vier onderdelen. In het eerste halfjaar voeren de studenten projecten uit bij bedrijven en vervolgens kapitaliseren zij hun ervaringen in leidraden en dergelijke. In het tweede jaar studeren ze een half jaar om daarna hun ervaringen om te zetten in producten die opgeleverd kunnen worden. Om deze duale leervorm in goede banen te leiden zijn met hulp van kennisbureaus diverse instrumenten ontwikkeld, zoals een docentenhandleiding voor het werven en selecteren van bedrijven, verzorgen van workshops, begeleiden van studenten op de werkvloer en het organiseren van knowlegde exchange conferences bijeenkomsten waarin studenten ervaringen kunnen uitwisselen. Zo vindt een deel van de begeleiding, vertelt Schinkel, plaats via een zogeheten Blackboard, een elektronisch leerplatform waar studenten en docenten vragen, kennis en tips kunnen uitwisselen. Tot slot is er een speciale handleiding voor het uitvoeren van bedrijfsprojecten, over de do s en don ts en wat daar allemaal bij komt kijken. Schinkel geeft aan dat dit hele instrumentarium beschikbaar is voor geïnteresseerde hbo-instellingen, inclusief docententrainingen. Bredere kijk is een duidelijke meerwaarde Uit de reactie van de drie ex-io-studenten blijkt hoe ver de bedrijven vooruitlopen op de scholen als het gaat om integraal ontwerpen. Tijdens hun laatste jaar stond dat vak op school nog duidelijk in de kinderschoenen en waren veel docenten zoekende. Dus leerden ze het meeste in de praktijk en raakten zij daar enthousiast over deze nieuwe manier van werken en denken. Op zich is daar niets mis mee, want dat ontdekkende leren is juist typerend voor integraal ontwerpen. Deze leermethode heeft ook duidelijk meerwaarde boven de reguliere werktuigbouwkundige opleiding, vindt Giedo: Ik denk dat het echt verschil maakt. Niet zozeer qua kennisniveau, want je hebt allebei HTS gedaan, maar wel omdat je dankzij je bredere kijk het geheel beter kunt overzien en meer oplossend kunt denken. Vergeleken met een gewone werktuigbouwkundige weten wij meer van bedrijfskunde, ICT en andere zaken die een belangrijke rol spelen in bedrijfsprocessen. Daardoor kunnen wij dat soort zaken veel beter koppelen. Dat is onze meerwaarde. Erwin ervaart regelmatig dat de helicopterview van de integraal ontwerper een belangrijke toegevoegdewaarde is. Zo verstaan wij de ICT-mensen en omgekeerd. Als wij iets van ze willen, kunnen wij dat dankzij onze integrale denkwijze duidelijk maken. Als je niets van ICT weet en wat je daarmee kunt, krijg je misschien wel een perfect programma, alleen niet voor de functionaliteiten die je zo graag wilt hebben. Wijnand ziet ook de voordelen in. Onze opleiding is breder en minder diep. Daarmee kun je beter uit de voeten dan met een smallere blik en kennis van een klein veld. Je bent daarmee echter niet per se beter. Ik zie twee verschillende mensen die je allebei nodig hebt. Als je een project doet, moeten er ook mensen zijn aan wie je technische, wiskundige en ICT-zaken kunt uitbesteden. 4

5 Guido vindt de bredere bagage die je meekrijgt belangrijker en onderscheidender dan vakinhoudelijke verschillen: Integraal ontwerpen is heel duidelijk een totaal andere richting. Het grootste verschil is de aanpak en methode die wij hebben gekregen. Die is veel interessanter dan klassikaal les krijgen en achter de computer sommetjes zitten maken. Nu doe je brede ervaring op in bedrijven en zie je hoe integraal ontwerpen bij verschillende bedrijven wordt aangepakt. Dat was voor mij het meest interessante. In het diepe gegooid worden vindt hij een prima leerschool: Je krijgt een probleem voorgeschoteld, krijgt daar theorie over van hoe je dat zou kunnen oplossen en daarna pak je het probleem in de groep zelf aan. Zo leer je zelfstandig je weg te zoeken en waar je de kennis en tools kunt vinden. Ik denk ook dat je daar beter van leert, want je bent daar heel enthousiast mee bezig. Hun goede ervaringen waren aanleiding om de tweejarige masteropleiding integraal ontwerpen aan de hogeschool van utrecht te volgen, maar ook in hun huidige betrekking plukken zij de vruchten van hun opleiding. Daardoor konden wij ons presenteren als iets extra s en kregen we extra mogelijkheden binnen het bedrijf, vertelt Wijnand. Ik ben persoonlijk heel weinig met orderwerk bezig. Ik kan mij 40 uur per week richten op ontwikkeling en optimalisatie. Studiebegeleider Schinkel beaamt deze voorkeursbehandeling. Nu komen ze meteen op een afdeling terecht waar ze ontwikkelwerk doen, wat veel leuker en interessanter is. Normaliter krijg je dat soort werk pas veel later aangeboden. Dus als je naar hun carrière kijkt, denk ik dat ze een goede keuze hebben gemaakt. Best practus ROC DaVinci College Van vakdocent naar leer- en werkmeester Het DaVinci College in Dordrecht is de school waar het allemaal begon. Op dit ROC startten ze na een jaar van voorbereiden in 2001 met de RTO-opleiding technodesign op niveau 3/4, gevolgd door de lagere niveaus in Leermeester Nicolette Groenhart licht de aanpak toe. Bij technodesign kunnen de leerlingen ervoor kiezen om zich eerst breed te oriënteren en gaandeweg een bepaalde afstudeerrichting in te slaan. De opleiding bestrijkt drie afstudeerrichtingen: bouwen en wonen, mobiliteit en transport plus energie en constructie. Andere richtingen vallen nog niet onder het RTO-concept, zoals ICT, maar dat zit wel in de pen. Het vak ICT is natuurlijk wel onderdeel van de RTO-opleidingen. Een belangrijk onderdeel van de RTO-opleiding zijn de prestaties, praktijkopdrachten buiten school die leerlingen groepsgewijs voor kortere of langere tijd verrichten en passen in een bepaalde richting. Leerlingen moeten deze prestaties samen van a tot z uitvoeren en in principe alles zelf regelen en uitvogelen. Natuurlijk krijgen ze daarbij wel begeleiding. Leermeesters als Groenhart zijn er voor coaching en persoonlijke begeleiding, werkmeesters vervullen de oude rol van de vakdocent. Sommigen combineren beide rollen. Leer- en werkmeesters voeren veel gesprekken met de leerlingen. Vaste items zijn verder het begin en het einde van de week: elke maandag wisselen de leerlingen in groepen uit wat ze die week gaan doen en elke donderdag vertellen ze wat ze gedaan en geleerd hebben. Vrij, maar niet vrijblijvend Naast de prestaties buiten school zijn er workshops op school. Het is verplicht om die te volgen, maar de leerlingen zijn vrij om te kiezen welke workshops ze volgen. Daarbij heb je de keuze tussen brede workshops, als je nog niet weet wat je wil, en vakgerichte workshops, die je volgt als je weet welke kant je opgaat. Elke dag is er 5

6 wel een workshop op school. Daar is ook vraag naar, de leerlingen willen houvast, was de ervaring uit het eerste jaar. Toch is het niet zo dat je louter verkennend bezig kunt zijn. Daar heb je in principe anderhalf jaar de tijd voor, aldus Groenhart. Zo kun je een tijdje prestaties doen in de bouw, op een tractor zitten bij een wegaanleg, lassen bij IHC, noem maar op. Dat is echt uniek, dat kan nergens anders. Ook wordt er op gezette tijden beoordeeld. Het DaVinci hanteert twee soorten beoordeling. De portfoliobeoordeling is gericht op de ontwikkelingslijnen, het hoe. Daarbij gaat het om de persoonlijke kwaliteiten en sociale vaardigheden. Daar staat geen tijdlimiet voor, als het aan het eind van de rit maar goed zit. Daarnaast worden de leerlijnen beoordeeld, het wat. Daarbij gaat het om de vakvaardigheden. Met deze beoordeling sluit je elke fase af. Hoelang de leerling over een bepaalde fase doet, bepaalt die zelf, maar hij of zij kan pas naar een volgende fase als de vorige fase is afgerond via een examen. Daarvan zijn er drie soorten, vertelt Groenhart. De eerste fase sluit af met soort assessment, een kritische beroepssituatie waarin de leerling in een halve dag een probleem alleen moet oplossen, zoals het verzorgen van een onderhoudsbeurt aan een auto. Een panel, een soort jury, beoordeelt hem daarbij. Aan het eind van de derde fase volgt ook weer zo n kritische beroepssituatie, maar die is nog wat moeilijker. De leerling studeert ten slotte af met een meesterproef, een complexe, gespecialiseerde taak binnen een bedrijf in de richting waarin die afstudeert. Voor alle proeven geldt dat de leerling die zelf aanvraagt als die denkt dat die daar klaar voor is. Je leert onwijs veel van je fouten In het Centrum voor Oriëntatie en Beroep vlakbij school zijn Monique van Noord, Janine Dokter en Linda de Wolf bezig met hun prestatie: het bouwen van een huis. Geen echt huis, maar een flink model waar alle denkbare materialen en technieken aan te pas komen. Ze zijn met niets begonnen en hebben alles helemaal zelf moeten doen. Aanvankelijk kwam hun prestatie moeilijk van de grond. We hadden al die voorbereidingen nog nooit gedaan en kwamen maar niet over de drempel om echt te gaan bouwen, vertelt Monique. Vakmensen die ernaar keken zeiden steeds dat we het niet goed deden. Nu hebben we de fouten in het ontwerp verbeterd en zijn we een heel eind op weg met de bouw. Juist van hun fouten leren ze veel, erkennen ze. Je leert zo veel meer dan in de klas, zegt Linda. Ik heb hiervoor MTS gedaan en wat ik daar in twee jaar heb geleerd, leer ik hier in twee weken. Daar zit je op school en met boeken. Als je goed bent, moet je op de rest van de klas wachten. Hier werk je in je eigen tempo. En je leert onwijs veel van je fouten. Die maak je maar één keer. Net als voor de anderen gaat voor Janine, die van plan is om architectuur te gaan doen, een wereld open: Voor kinderen uit het basisonderwijs maken wij een huis om te laten zien hoe dat wordt gebouwd. We weten dat wel, maar toch kom je dingen tegen van: goh, hoort dat er ook bij? Nu we zelf een huis hebben gebouwd, weten we heel goed wat wel en niet kan. Je kent de problemen en dat komt later weer van pas als je met aannemers te maken krijgt. Hoewel dat niet altijd meevalt, vinden ze het wel mooi dat ze met heel veel aspecten van het werk te maken hebben, zoals het inhuren van metselaars, die zelf ook in opleiding zijn. Daardoor doen ze allerlei vaardigheden op. Samenwerken is heel belangrijk. Heb ik nooit gehad, maar dat heb ik hier in no-time geleerd, zegt Linda, die net als de anderen vindt dat ze hier echt iets leren. Monique: Niet alles ligt voor je klaar of is voorgekauwd. Je moet alles zelf uitzoeken. Dat kan wel eens tot frustraties leiden, maar als het eenmaal klaar is, heb je echt iets van: yes! Dat hebben we toch maar helemaal zelf voor elkaar gekregen. Daar leer je veel van, ook vakkennis. 6

7 Bestpractus Vmbo Bedrijf in de school Dat integraal ontwerpen ook op vmbo-niveau tot tevreden reacties en positieve resultaten leidt, bewijst het Gemini College in Ridderkerk. Het Gemini college was samen met het Merewade college in Gorcum een van de twee VMBO scholen waar in september is gestart met een praktijk pilot. Na een voorbereidingsperiode van een jaar besloot deze school een pilot te starten met een bepaalde klas. Daarvoor namen ze leerlingen van de derde klas die aan metaalkunde begonnen. De klas bestond uit een mix van basisberoepsgerichte en leerwegondersteunende leerlingen. Docent metaaltechniek Rien de Winter, die in de pilot ook als tutor optrad, splitste de 17 leerlingen tellende klas zeven weken lang in vier werkgroepen. Elke groep, die telkens uit vier à vijf leerlingen bestond, moest op basis van zelfwerkzaamheid een tastbare opdracht uit het bedrijfsleven uitvoeren, variërend van het maken van een duwkar voor een kinderdagverblijf tot en met een hondenkar voor achter de fiets. Zo n opdracht is een simulatie van de werkwijze in het bedrijfsleven, waarbij elke groep het hele bedrijfsproces van klantvraag tot productaflevering moest doorlopen, vertelt De Winter. Dat betekent dat zij voor deze opdracht in groepsverband alle fasen van het proces moesten afhandelen, zoals het klantcontact, het informeren naar productgegevens, een stukje metaalkunde, calculeren, ontwerpen, inkopen, lassen, schilderen, presenteren en afleveren. Voor het maken van offertes en brieven, het vergaren van kennis en met elkaar communiceren konden de leerlingen gebruikmaken van Blackboard [een electronische leerplatform via internet voor kennisuitwisseling]. Zo kwamen zij ook in aanraking met ICT. Bovendien konden ze altijd vragen stellen, direct aan mij of via het blackboard. Hoewel de leerlingen dus wel enige begeleiding en feedback van de docenten kregen, lieten zij de groepen wel zo veel mogelijk zelf uitzoeken. Voor de grootte van de wielen van de fietskar hebben we ze gezegd dat ze maar op internet moesten kijken. Toen zijn ook nog naar de fietsenmaker gegaan. Ook komen ze met lesvragen bij je, bijvoorbeeld of ze een les lassen kunnen volgen. Dus zorg er ervoor dat vier man kunnen komen lassen. Een andere ploeg wilde buigen. Daar moet je als docent op inspelen. Het realiteitsgehalte van de opdrachten zorgt duidelijk voor een boeiende leeromgeving. De leerlingen raken echt enthousiast en krijgen alle gelegenheid om voor hun latere werk belangrijke competenties te ontwikkelen. Bijna spelenderwijs doen zij vakkennis op, zij vragen er zelfs om, maar niet alles in het IO-lessysteem is praktijkgericht. Zo krijgen de vmbo-leerlingen binnen de projecten ook gewoon AVO-vakken als Engels, Nederlands en wiskunde. Deze lessen geven mij weer zin om te leren De Winter kan terugkijken op een vruchtbaar pilotproject dat ook voor hem als docent zeer leerzaam was. Vroeger had je een lesmethode die de leerling gewoon volgde. In deze aanpak daarentegen staat de leervraag van de leerlingen centraal. De grote truc is nu hoe je als tutor de leervraag bij de leerling naar boven haalt en hoe je ervoor zorgt dat ze met die vraag op de goede plaats komen. Deze rol is nieuw en daar moet ik nog in groeien. De Winter heeft meer dingen ontdekt die voor verbetering vatbaar zijn. Ik heb de indruk dat vooral leerwegondersteunende leerlingen moeite hebben met dit lessysteem. Dat zijn nogal primair reagerende leerlingen, die in paniek raken wanneer hun vraag niet meteen met een oplossing wordt beantwoord. Andere verbeterpunten zijn de iets te gecompliceerde opdrachten en de wellicht iets te lange projectperiode. Ook is de groep wat aan de grote kant, zeker omdat ze vanuit het reguliere onderwijs ineens in een situatie belanden met veel meer vrijheden waar niet meer klassikaal les wordt gegeven. Toch ben ik over het algemeen tevreden. Ik zie zulke leuke dingen en 7

8 voldoende aangrijpingspunten om dit project verder uit te bouwen. De kinderen zijn veel gemotiveerder, leren in groepsverband werken en waarderen de zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Dat onderschrijven ook Brian van der Heuvel en Carland Lopez, twee leerlingen die aan de pilot deelnamen. Het is veel leuker en leerzamer. Anders maak je altijd maar kleine dingen, nu moet je echt een product maken. Zo leer je alles rondom een product kennen. Je hebt ook meer verantwoordelijkheid omdat je voor een klant werkt. Je bent daardoor oplettender, omdat je dat product goed wilt afleveren. Als ik straks naar het mbo ga, hoop ik dat ik op dezelfde manier les krijg, meent Brian. Daarop inhakend zegt Carland: De theorielessen zijn ook anders. Je krijgt nu lessen over wat je nodig hebt. En je bent allround bezig. Dat is veel leuker. In die zeven weken heb ik geen moment gedacht van: Ik ga vandaag maar eens niet naar school. Deze lessen geven mij weer zin om te leren. Ook van buiten ontvangt het Gemini College veel positieve reacties, zegt De Winter tot besluit. Onlangs kregen we bezoek van enkele docenten van het DaVinci College. Ik moet zeggen, ze waren redelijk onder de indruk wat hier op onze school gebeurde. Verbeter punten hoe verder De voorbeelden maken duidelijk dat het RTO-concept in het onderwijs brengt wat velen ervan hopen: aantrekkelijker onderwijs en nuttige vaardigheden. Natuurlijk zijn er de nodige kinderziektes en verbeterpunten, maar vele klinken niet onbekend in de oren: gebrek aan lokalen, leermiddelen, docenten en praktijkopdrachten. Er is wel kritiek, erkent Hoefijzers ook, maar we geloven er heilig in dat dit oplevert wat we nodig hebben. Dat vind ik een groot verschil met de kritiek op het verleden. Hij voelt zich gesterkt door toonaangevende bedrijven, het ministerie van OC&W en stichting Axis, ingesteld om het technisch onderwijs in Nederland te herontwerpen. Axis heeft alle herontwerpen bekeken en ons concept van RTO uitgeroepen tot het mooiste meisje van het bal. Er zitten doorleefde concepten achter. Dat moet wel, want als je dit niet doet vanuit een duidelijke visie, gaat het wellicht naar de knoppen. Hoe blijf je anders consistent?! Want je krijgt kritiek. Als die ertoe leidt dat je gaat zwabberen en terugkeert naar het oude vertrouwde, dan komt er geen nieuw onderwijs. Kun je die daarentegen pareren met visie en incorporeren in verbeteringen van het concept, komt het wel goed. Hoefijzers gelooft heilig in het laatste: We zijn in het stadium beland dat we voor het vmbo en het mbo een goed concept hebben. Daarmee treden we ook naar buiten. We hebben met andere ROC s in de regio gesproken over technodesign. Ze mogen het concept zo overnemen en we willen ze zelfs daarbij helpen. Ook kijken we hoe we meer vmbo-scholen in de regio met dit concept kunnen laten werken. En omdat je voor het praktijkgedeelte veel bedrijven nodig hebt, proberen we ook meer bedrijven bij het initiatief te betrekken. Het mag duidelijk zijn dat onderwijzend en ondernemend Nederland nog het nodige over Revival Technisch Onderwijs zal horen. 8

De Verticale Ondernemerskolom Twente: Project 301

De Verticale Ondernemerskolom Twente: Project 301 De Verticale Ondernemerskolom Twente: Project 301 ROC van Twente - Hengelo In januari 2004 is de afdeling Handel van het toenmalige ROC Oost- Nederland, School voor Economie en ICT, locatie Hengelo - nu

Nadere informatie

VMBO-Select: een menu voor jezelf Vrije keuze in het vmbo

VMBO-Select: een menu voor jezelf Vrije keuze in het vmbo : een menu voor jezelf Vrije keuze in het vmbo In deze folder maakt u kennis met VMBO-Select, TalentStad-in-aanbouw, een nieuwe visie op het vmbo. TalentStad is een samenwerkingsverband van het Agnieten

Nadere informatie

Mbo, toets je taal! Taalvaardigheid Nederlands beoordelen in competentiegericht onderwijs

Mbo, toets je taal! Taalvaardigheid Nederlands beoordelen in competentiegericht onderwijs . Competentieleren Hajer, M. & T. Meestringa (2004). Handboek taalgericht vakonderwijs. Bussum: Coutinho. Ministerie van OC&W (2004). Van A tot Z betrokken. Aanvalsplan Laaggeletterdheid 2006-2010 (http://taalinmbo.kennisnet.nl/bronnen/aanvalsplan).

Nadere informatie

Individueel procesverslag

Individueel procesverslag Individueel procesverslag Een weergave van mijn werkzaamheden binnen het G-Blok. Afdeling : Academie voor ICT & Media, Informatica Schooljaar : 2009 Blok : G Datum : 30 10-2009 Plaats : Honselersdijk Naam:

Nadere informatie

EEN LEVEN LANG LEREN

EEN LEVEN LANG LEREN EEN LEVEN LANG LEREN Martin van der Dong, 48 allround operator mengvoeder Agrifirm, Meppel Waarom ben je een EVC-traject gaan volgen? Wat was je motivatie? Mijn werkgever Agrifirm besloot om voor alle

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KEUZE VAN LEERLINGEN! VMBO-BASIS/KADER VOOR DE RICHTING BWI/BOUW!

ONDERZOEK NAAR KEUZE VAN LEERLINGEN! VMBO-BASIS/KADER VOOR DE RICHTING BWI/BOUW! ONDERZOEK NAAR KEUZE VAN LEERLINGEN VMBO-BASIS/KADER VOOR DE RICHTING BWI/BOUW 2 november 2015 Inleiding De instroom in de bouwopleidingen is de afgelopen jaren sterk afgenomen. De moeilijke tijden waarmee

Nadere informatie

presentatie Hans Meinders 10 jaar VMBO 9 november 2009 Twents Carmel College

presentatie Hans Meinders 10 jaar VMBO 9 november 2009 Twents Carmel College Commerciele Technologie, een intersectoraal programma op het Twents Carmel College presentatie Hans Meinders 10 jaar VMBO 9 november 2009 Twents Carmel College Een voorbeeld, ComTech op het Twents Carmelcollege

Nadere informatie

A. Persoonlijke gegevens

A. Persoonlijke gegevens Windesheim, Gesprek op afstand Zelfevalutie/feedbackformulier Beste (aankomende) student, Hartelijk dank voor het invullen en versturen van het Intakeformulier Afstandsleren School of Education. Per e-mail

Nadere informatie

2.9 Lesplan opzet workshop 8 Lesformulier

2.9 Lesplan opzet workshop 8 Lesformulier 2.9 Lesplan opzet workshop 8 Lesformulier Naam docent: Onderwerp van de les/training/ workshop: Aantal deelnemende studenten: Datum: Presenteren Beginsituatie: Groep kent elkaar nu al redelijk goed. Er

Nadere informatie

INFORMATIE V M B 2015 B

INFORMATIE V M B 2015 B INFORMATIE VMBO 2015 BORNEGO COLLEGE GOED VOOR ELKAAR! WWW.BORNEGO.NL Ik ben geen type om met mijn neus in de boeken te zitten. Daarom doe ik basis. We hebben bij Bornego Beugel gelukkig veel praktijklessen.

Nadere informatie

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER.

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. Mats Werkt! DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. WWW.MATSWERKT.NL Mats werkt: Dé cursus voor het begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking op de werkvloer.

Nadere informatie

Dit artikel en onderzoek zijn onderdeel van mijn afstudeeropdracht bij de eerstegraadsopleiding wiskunde bij het IVLOS in Utrecht.

Dit artikel en onderzoek zijn onderdeel van mijn afstudeeropdracht bij de eerstegraadsopleiding wiskunde bij het IVLOS in Utrecht. Han Bäumer han.baumer@xs4all.nl Vaardigheden inzichtelijk UniC en!mpulse zijn twee scholen die naast de cognitieve vaardigheden ook (persoonlijke) vaardigheden trainen. Om deze vaardigheden te concretiseren

Nadere informatie

WERKEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS? je eerste stap is HeT indicatief intakegesprek

WERKEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS? je eerste stap is HeT indicatief intakegesprek WERKEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS? je eerste stap is HeT indicatief intakegesprek Je denkt eraan om leraar te worden in het voortgezet onderwijs. Je hebt je georiënteerd, er met anderen over gesproken

Nadere informatie

E-PAPER. Drie praktische tips om je werk als apothekersassistent(e) leuker te maken!

E-PAPER. Drie praktische tips om je werk als apothekersassistent(e) leuker te maken! Dé expert in praktische apotheektrainingen E-PAPER Drie praktische tips om je werk als apothekersassistent(e) leuker te maken! 1 Inhoudsopgave De cliënt en ik 3 Weet jij nog waarom je in de apotheek wilde

Nadere informatie

WAT VERWACHTEN BEDRIJVEN van mij als stagiair(e)?

WAT VERWACHTEN BEDRIJVEN van mij als stagiair(e)? WAT VERWACHTEN BEDRIJVEN van mij als stagiair(e)? WAT VERWACHTEN ONTWERPBUREAUS VAN EEN CMD er DIE EEN MEELOOPSTAGE BINNEN HUN BEDRIJF GAAT VOLGEN? MIJN LOOPBAAN op de hogeschool Patiënten met pre diabetes

Nadere informatie

CONCLUSIE Aantal niveaus te laag

CONCLUSIE Aantal niveaus te laag Bijlage 1. Opening door Gelbrich Feenstra. Zij werkt als onderwijsadviseur bij APS in Utrecht en sinds ruim een jaar is zij projectleider Engels bij het VLC. Wat was de aanleiding voor deze conferentie?

Nadere informatie

wellantcollege ll De Gemengde Leerweg De theoretische leerweg met een praktische inslag. Een succesvolle route!

wellantcollege ll De Gemengde Leerweg De theoretische leerweg met een praktische inslag. Een succesvolle route! wellantcollege ll De Gemengde Leerweg De theoretische leerweg met een praktische inslag. Een succesvolle route! Ben jij dit? ' Ik kan de theoretische leerweg aan, maar ik wil ook graag iets doen met gezond

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen.

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo EEN WERELD SCHOOL vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen Gemini (H)TL Gemini (H)TL, iets voor jou! De HTL- route Je hebt advies

Nadere informatie

(Vak)teksten lezen in vmbo - mbo - Handleiding

(Vak)teksten lezen in vmbo - mbo - Handleiding (Vak)teksten lezen in vmbo - mbo - Handleiding Aan de slag met lezen in beroepsgerichte vakken Voor de verbetering van leesvaardigheid is het belangrijk dat leerlingen regelmatig en veel lezen. Hoe krijg

Nadere informatie

Dossier opdracht 5. Kijk op leerlingen en leren

Dossier opdracht 5. Kijk op leerlingen en leren Dossier opdracht 5 Kijk op leerlingen en leren Naam: Thomas Sluyter Nummer: 1018808 Jaar / Klas: 1e jaar Docent Wiskunde, deeltijd Datum: 19 januari, 2008 Samenvatting Als voorbereiding op onze baan in

Nadere informatie

Hybride leeromgeving in het beroepsonderwijs

Hybride leeromgeving in het beroepsonderwijs Erica Aalsma(a) & Tonnie van Dijk(b) (a) De Leermeesters, Wijk bij Duurstede (b) Koning Willem I College, s-hertogenbosch Contact: Erica.aalsma@deleermeesters.nl t.vandijk@kw1c.nl Hybride leeromgeving

Nadere informatie

Ondernemend onderwijs voor een groene toekomst. Groen is overal en voor iedereen

Ondernemend onderwijs voor een groene toekomst. Groen is overal en voor iedereen Ondernemend onderwijs voor een groene toekomst Groen is overal en voor iedereen AOC s geven een breed scala aan opleidingen op het gebied van voedsel, natuur en leefomgeving. Zij verzorgen vmbo, mbo en

Nadere informatie

Een vertrouwd thuis, een huiskamer zaterdag, 13 oktober 2012 00:00. Willem Braak

Een vertrouwd thuis, een huiskamer zaterdag, 13 oktober 2012 00:00. Willem Braak Willem Braak Maandag 15 oktober start Opleidingscentrum Granbeeuw met een fundraiser voor een nieuw initiatief: Vrienden van Opleidingscentrum Granbeeuw. Het bedrijfsleven zal benaderd en aangemoedigd

Nadere informatie

Tekst lezen en vragen stellen

Tekst lezen en vragen stellen 1. Lees de uitleg. Tekst lezen en vragen stellen Als je een tekst leest, kunnen er allerlei vragen bij je opkomen. Bijvoorbeeld: Welke leerwegen zijn er binnen het vmbo? Waarom moet je kritisch zijn bij

Nadere informatie

stad college DAAR GA JE HET MAKEN! UNIEK IN ALMERE praktijkgericht vmbo Almere

stad college DAAR GA JE HET MAKEN! UNIEK IN ALMERE praktijkgericht vmbo Almere UNIEK IN ALMERE stad college DAAR GA JE HET MAKEN! Wil je echt een vak leren, dan zit je goed op het Stad College in Almere. Praktijkgericht onderwijs dat perfect aansluit op je latere beroep óf op het

Nadere informatie

Workshop Handleiding. Boomwhackers 2. wat is jouw talent?

Workshop Handleiding. Boomwhackers 2. wat is jouw talent? Workshop Handleiding 2 wat is jouw talent? Inhoudsopgave Hoe gebruik je deze workshop? Hoe kun je deze workshop inzetten in je klas? Les 1 t/m 12 Hier beschrijven we alle lessen afzonderlijk en we geven

Nadere informatie

Juridische medewerker

Juridische medewerker 28-11-2013 Sectorwerkstuk Juridische medewerker Temel, Elif HET ASSINK LYCEUM Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Hoeveel procent van de opleiding bestaat uit stage?... 6 o Begeleiding...

Nadere informatie

Visie in de praktijk

Visie in de praktijk Gastlessen voor studenten 2 e leerjaar PW 3 en 4 Pedagogisch kader kindercentra 0-4 jaar - Docentenhandleiding Visie in de praktijk Gastles visie in de praktijk - Docentenhandleiding Theorie over dit onderwerp:

Nadere informatie

Maatschappelijke zorg

Maatschappelijke zorg Deze Digitale Nieuwsbrief is een uitgave van: 2008, nummer 1 Maatschappelijke zorg De brug ligt er Wat is het allemaal snel gegaan. In juni 2006 zetten twaalf zorgaanbieders en negen mbo- en hbo-instellingen

Nadere informatie

Meisjes en jongens, dames en heren,

Meisjes en jongens, dames en heren, Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, opening vmbo-schooljaar 2011-2012, Noorderpoort VMBO Groningen-Zuid/Zernike College, 15 september 2011 Meisjes en jongens, dames en heren, Het woord

Nadere informatie

Bij. research. Gemaakt door: Flore Wassenberg A3c Stage gelopen bij Ron en Janne.

Bij. research. Gemaakt door: Flore Wassenberg A3c Stage gelopen bij Ron en Janne. Bij research Gemaakt door: Flore Wassenberg A3c Stage gelopen bij Ron en Janne. Opdracht 1 Stagelogboek De eerste dag heb ik bij Ron Steijvers stage gelopen en die is project leider ontwikkelaar, vooral

Nadere informatie

Succesvolle doorstroom mbo hbo in Noord-NL. Agnes Meijer 26 januari 2017

Succesvolle doorstroom mbo hbo in Noord-NL. Agnes Meijer 26 januari 2017 Succesvolle doorstroom mbo hbo in Noord-NL Agnes Meijer 26 januari 2017 Samenwerking mbo hbo in Noord-NL Brug bouwen tussen twee bewegende oevers zodat mbostudenten een grotere kans op studiesucces hebben

Nadere informatie

Jouw praktische weg naar het hbo. Onderdeel van AOC Oost

Jouw praktische weg naar het hbo. Onderdeel van AOC Oost Jouw praktische weg naar het hbo Onderdeel van AOC Oost 2014 2015 2Informatie Het Groene Lyceum 2014-2015 Lekker praktisch bezig zijn maar wel op een hoog niveau. Is dat ook voor jou de leukste route naar

Nadere informatie

De kwaliteit van educatieve activiteiten meten. Universiteitsmuseum Utrecht

De kwaliteit van educatieve activiteiten meten. Universiteitsmuseum Utrecht De kwaliteit van educatieve activiteiten meten Universiteitsmuseum Utrecht De kwaliteit van educatieve activiteiten meten Universiteitsmuseum Utrecht Claudia de Graauw Bo Broers Januari 2015 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Xcellent. in performance ontwikkeling van mens en organisatie

Xcellent. in performance ontwikkeling van mens en organisatie Xcellent in performance ontwikkeling van mens en organisatie Xpertise Xpert Xact Xcellent + Xpertise Een geslaagd opleidingstraject begint met kennis. Onze kennis, maar ook die van u. P3transfer heeft

Nadere informatie

Uit het resultaat van mijn test kwamen voornamelijk de doener en beslisser naar voren.

Uit het resultaat van mijn test kwamen voornamelijk de doener en beslisser naar voren. Metawerk Fedor. Semester 1a Opdracht 1. Ik heb voor opdracht 1 de leerstijlentest van Kolb gemaakt. Deze test heeft als doel om te kijken op wat voor manier je het beste informatie kunt opnemen en verwerken.

Nadere informatie

De beste basis voor je toekomst

De beste basis voor je toekomst Visser t Hooft Lyceum Leiderdorp KANSRIJK EN UITDAGEND De beste basis voor je toekomst i 11gymnasium 11atheneum 11havo vhl.nl 11mavo (vmbo-t) Muzenlaan 155 q Op de open avond vond ik de school meteen leuk

Nadere informatie

Wat maak jij. morgen mee MBO. Veehouderij

Wat maak jij. morgen mee MBO. Veehouderij Wat maak jij morgen mee MBO Morgen is groen bij AOC Oost Morgen is groen bij AOC Oost. En dat is maar goed ook. We hebben een groene wereld nodig, waarin jij en je omgeving goed kunnen leven. Daar zijn

Nadere informatie

Conclusie enquête 2015 onder vrijwilligers SWS

Conclusie enquête 2015 onder vrijwilligers SWS Conclusie enquête 2015 onder vrijwilligers SWS De meeste vragen in de enquête zijn gesloten vragen. De vrijwilligers konden de stellingen beoordelen m.b.v. een zevenpunts Lickertschaal. In dit document

Nadere informatie

Erkend leerbedrijf. dáár wordt het vak geleerd. horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening

Erkend leerbedrijf. dáár wordt het vak geleerd. horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening Erkend leerbedrijf dáár wordt het vak geleerd horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening Waarom erkend leerbedrijf? Jonge mensen wegwijs maken in de sector: dat is de taak van een leerbedrijf.

Nadere informatie

alfa-college.nl drenthecollege.nl mensoaltinggroningen.nl noorderpoort.nl

alfa-college.nl drenthecollege.nl mensoaltinggroningen.nl noorderpoort.nl alfa-college.nl drenthecollege.nl mboterra.nl mensoaltinggroningen.nl noorderpoort.nl Inleiding Er zijn ontzettend veel opleidingen in het mbo, wat het moeilijk maakt om te kiezen. Om jou te helpen bij

Nadere informatie

Human Dynamics bouwt aan respect voor verschillen Traject Human Dynamics Montessorischool De Schakel in Hoogvliet Rotterdam.

Human Dynamics bouwt aan respect voor verschillen Traject Human Dynamics Montessorischool De Schakel in Hoogvliet Rotterdam. Human Dynamics bouwt aan respect voor verschillen Traject Human Dynamics Montessorischool De Schakel in Hoogvliet Rotterdam. Marijke Markus en Elise Werkman Vier jaar geleden begon Annette de Deken als

Nadere informatie

Een goede loodgieter, daar zit iedereen om te springen

Een goede loodgieter, daar zit iedereen om te springen Gemeente Den Haag Een goede loodgieter, daar zit iedereen om te springen Den Haag werkt aan betere aansluiting onderwijs op arbeidsmarkt Bedrijfsleven, onderwijs en bestuurders in de regio Den Haag slaan

Nadere informatie

Signmaker Desktop Publishing (DTP)

Signmaker Desktop Publishing (DTP) Signmaker Desktop Publishing (DTP) Voor grafische opleidingen in Zeeland moet je op het ROC Westerschelde zijn! In Zeeland kun je voor grafische opleidingen alleen terecht op het ROC Westerschelde in Terneuzen.

Nadere informatie

Anne: Onderwijsassistent (MBO niveau 4) Lisa: Onderwijsassistent (MBO niveau 4)

Anne: Onderwijsassistent (MBO niveau 4) Lisa: Onderwijsassistent (MBO niveau 4) Anne: Onderwijsassistent (MBO niveau 4) Ik kreeg vanaf de eerste dag een fijn gevoel bij deze school. Er hangt een gezellige sfeer. Je wordt goed opgevangen door de docenten. Als je ergens mee zit kan

Nadere informatie

15 16 Evaluatie Docentencursus Zuyd, juni Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1

15 16 Evaluatie Docentencursus Zuyd, juni Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1 15 16 Evaluatie Docentencursus Zuyd, juni 2016 Inhoudsopgave 1...1 2 Hoofdsectie...2 1 Geef bij de onderstaande stellingen aan of u ermee zeer mee oneens/oneens/eens/zeer mee eens bent, dan wel neutraal

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

DECANOLOGICA LEERJAAR 2 VMBO

DECANOLOGICA LEERJAAR 2 VMBO DECANOLOGICA LEERJAAR 2 VMBO 2014-2015 1 Inhoudsopgave 1 Het onderwijs verandert blz 3 2 Kiezen in VMBO-2 blz 4 3 De opleidingen binnen het Minkema College blz 5 Basis- en kaderberoepsgerichte leerweg

Nadere informatie

Vakopleidingen. MBO² opleiding Chauffeur Goederenvervoer. CCV Gecertificeerde opleidingen. Onze kennis en ervaring is de kracht achter ons verhaal.

Vakopleidingen. MBO² opleiding Chauffeur Goederenvervoer. CCV Gecertificeerde opleidingen. Onze kennis en ervaring is de kracht achter ons verhaal. Vakopleidingen MBO² opleiding Chauffeur Goederenvervoer CCV Gecertificeerde opleidingen Gecertificeerd opleider Transport en Logistiek MBO erkend opleider Ministerie van OC&W Brinnr. 30NY Vakopleidingen

Nadere informatie

SECTORPROJECT 4 VMBO - T

SECTORPROJECT 4 VMBO - T SECTORPROJECT 4 VMBO - T 2016-2017 handleiding leerlingen inhoud: inleiding stappenplan logboek beoordelingsformulier tijdpad 1 INLEIDING SECTORPROJECT VOOR 4 VMBO-T Alle leerlingen van het vmbo theoretische

Nadere informatie

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers VMBO

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers VMBO Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer Dossiers VMBO Inhoudsopgave Inleiding... 3 Informatie BPV-beoordeling... 4 Kerntaak, werkprocessen, competenties, beoordelingscriteria en Arbo-regels... 4

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. Gemini (H)TL

EEN WERELD SCHOOL. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. Gemini (H)TL EEN WERELD SCHOOL vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen Gemini (H)TL Gemini (H)TL is iets voor jou! Je hebt advies vmbo theoretische leerweg Vmbo theoretische leerweg

Nadere informatie

Dennis Boot. ondersteund door Web 2.0. Samenwerken en begeleiden

Dennis Boot. ondersteund door Web 2.0. Samenwerken en begeleiden Samenwerken en begeleiden ondersteund door Web 2.0 Dennis Boot Evaluatie van Google Sites en Google Apps tijdens stages en projecten in het onderwijs. Inhoud Inleiding... 1 Google Sites i.c.m. Google Apps

Nadere informatie

15 16 Evaluatie Korte Docentencursus Zuyd, april Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1

15 16 Evaluatie Korte Docentencursus Zuyd, april Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1 15 16 Evaluatie Korte Docentencursus Zuyd, april 2016 Inhoudsopgave 1...1 2 Hoofdsectie...2 1 Geef bij de onderstaande stellingen aan of u ermee zeer mee oneens/oneens/eens/zeer mee eens bent, dan wel

Nadere informatie

Internationale beroepspraktijkvorming

Internationale beroepspraktijkvorming Internationale beroepspraktijkvorming Uw leerlingen over de grens: tips en spelregels Mbo-leerlingen kiezen steeds vaker voor een stage in het buitenland. Maar hoe regelt u die internationale BPV (i-bpv)?

Nadere informatie

Checklist Sollicitatiebrief schrijven 2F - handleiding

Checklist Sollicitatiebrief schrijven 2F - handleiding Checklist Sollicitatiebrief schrijven 2F - handleiding Inleiding De checklist Sollicitatiebrief schrijven 2F is ontwikkeld voor leerlingen die moeten leren schrijven op 2F. In deze handleiding wordt toegelicht

Nadere informatie

Leerwerktraject. Je leert het pas ècht goed, als je het zelf doet.

Leerwerktraject. Je leert het pas ècht goed, als je het zelf doet. Leerwerktraject Je leert het pas ècht goed, als je het zelf doet. in vogelvlucht Leerwerktraject: leren terwijl je werkt Vmbo staat voor voorbereidend middel baar beroepsonderwijs. Het is de perfecte start

Nadere informatie

Maatwerkrapportage bij Aansluitingsmonitor 2008 2009

Maatwerkrapportage bij Aansluitingsmonitor 2008 2009 Maatwerkrapportage bij Aansluitingsmonitor 2008 2009 Tabellenbijlage hogeschool: opleidingsrapportage: naam opleiding studiejaar: 2008 2009 bron: Aansluitingsmonitor Noordoost Nederland 2008 2009, sept

Nadere informatie

PROJECT 2014 FLL WORLD CLASS SM

PROJECT 2014 FLL WORLD CLASS SM PROJECT 2014 FLL WORLD CLASS SM In het FLL World Class SM Project zal jullie team: Een onderwerp kiezen waar jullie enthousiast over zijn of altijd al meer over hebben willen weten. Een innovatieve oplossing

Nadere informatie

De nieuwe Havo voorbereidend HBO Buiksloterweg 85 1031 CG Amsterdam T: 020 579 72 10 I: www.checkdenieuwehavo.nl

De nieuwe Havo voorbereidend HBO Buiksloterweg 85 1031 CG Amsterdam T: 020 579 72 10 I: www.checkdenieuwehavo.nl De nieuwe Havo voorbereidend HBO Buiksloterweg 85 1031 CG Amsterdam T: 020 579 72 10 I: www.checkdenieuwehavo.nl 1 De nieuwe Havo voorbereidend HBO Wat is De nieuwe Havo? De nieuwe Havo biedt Havo onderwijs

Nadere informatie

BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG

BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG STUDENTEN DOEN UITSPRAKEN OVER DE ACADEMISCHE WERELD, HET VAKGEBIED EN HET BEROEPENVELD.. onderzoek niet zo saai als ik dacht werken in

Nadere informatie

Presentatie vraagfinanciering

Presentatie vraagfinanciering Presentatie vraagfinanciering Flexibel studeren voor professionals Gerrit van der Heijden, 17 januari 2016 Deeltijd bacheloropleidingen Hbo-deeltijdopleidingen: Godsdienst Pastoraal Werk Leraar Godsdienst/Levensbeschouwing

Nadere informatie

ipad enquête - ouders - 18 reacties (van 29 ouders)!

ipad enquête - ouders - 18 reacties (van 29 ouders)! 18 responses View all Publish analytics 18 responses ipad enquête - ouders - 18 reacties (van 9 ouders) Summary View all responses Publish analytics In welke mate ziet u uw zoon of dochter de ipad thuis

Nadere informatie

Minor Toegepaste Psychologie

Minor Toegepaste Psychologie Minor Toegepaste Psychologie 1 Inleiding Waarom houden mensen zich niet aan dieetvoorschriften? Hoe kan ik ze dan stimuleren om dat wel te doen? Hoe kan ik teamsporters leren om beter om te gaan met zelfkritiek?

Nadere informatie

Verpleegkundige in opleiding

Verpleegkundige in opleiding Volg je hart, gebruik je hoofd Verpleegkundige in opleiding Opleiding verpleegkunde Zoek je zinvol werk en wil je graag voor mensen zorgen? Word dan verpleegkundige! Kom naar VUmc. Wij zijn je ideale partner

Nadere informatie

Leerplanschema Minor Psychologie

Leerplanschema Minor Psychologie Minor Psychologie 1 Inleiding Waarom houden mensen zich niet aan dieetvoorschriften? Hoe kan ik ze dan stimuleren om dat wel te doen? Hoe kan ik teamsporters leren om beter om te gaan met zelfkritiek?

Nadere informatie

WELKOM OP HET GROENE LYCEUM!

WELKOM OP HET GROENE LYCEUM! De andere route naar het hbo! WELKOM OP HET GROENE LYCEUM! Binnenkort ga jij naar het voortgezet onderwijs. Een grote stap! Kun je goed leren, maar ben je ook praktisch ingesteld? Dan past het Groene Lyceum

Nadere informatie

Nico bleef altijd rustig, legde dingen goed en duidelijk uit en nam de tijd, net zolang tot je het begreep.

Nico bleef altijd rustig, legde dingen goed en duidelijk uit en nam de tijd, net zolang tot je het begreep. Review van Denice: Beste Nico, Voordat ik bij Nico kwam lessen, zat ik bij een andere rijschool. Bij deze rijschool lukte het maar niet om verbetering te krijgen in mijn rijden. Dit was frustrerend en

Nadere informatie

Christelijke Scholengemeenschap - gymnasium, atheneum, havo en vmbo. Betaonderwijs

Christelijke Scholengemeenschap - gymnasium, atheneum, havo en vmbo. Betaonderwijs Christelijke Scholengemeenschap - gymnasium, atheneum, havo en vmbo Betaonderwijs 'Als je doet wat je altijd gedaan hebt, krijg je wat je altijd kreeg' Albert Einstein Wat is betaonderwijs? De bètarichting

Nadere informatie

Sectorgids Educatie OnderwijsBoulevard 2015-2016

Sectorgids Educatie OnderwijsBoulevard 2015-2016 : specialisten in maatwerk Sectorgids Educatie 2015-2016 Sector Educatie - 2 Inhoudsopgave pagina Inleiding 1 BasisEducatie in de 2 Nederlands als tweede Taal (NT2) en inburgering in de 3 4 6 3 MBO opleidingen

Nadere informatie

Ons. Onderwijs. Kwaliteit in onderwijs

Ons. Onderwijs. Kwaliteit in onderwijs Ons Onderwijs Kwaliteit in onderwijs Voorwoord Bij Marianum staat de ontwikkeling van de leerling voorop. Wij staan voor aantrekkelijk en afgestemd onderwijs, gemotiveerde leerlingen en goede eindresultaten.

Nadere informatie

Gouden handjes? Gouden toekomst!

Gouden handjes? Gouden toekomst! De missie van het Vakcollege Technisch talent al jong stimuleren en hen via een excellente leergang effectief opleiden voor een baan als gekwalificeerd vakman of vakvrouw in het bedrijfsleven. Gouden handjes?

Nadere informatie

Nieuw vmbo op. het Haarlem College. op het Haarlem College kan het. Podium & Presentatie Mavo en Mavo + Informatie voor de leerlingen van groep 8

Nieuw vmbo op. het Haarlem College. op het Haarlem College kan het. Podium & Presentatie Mavo en Mavo + Informatie voor de leerlingen van groep 8 Nieuw vmbo op het Haarlem College op het Haarlem College kan het Media & Vormgeving Zorg & Welzijn Techniek & Energie Ondernemen & Commercie Podium & Presentatie Mavo en Mavo + Sport & Veiligheid Gemengde

Nadere informatie

Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen gekregen. Wilt u meer weten over dit keurmerk kijk dan op de website: www.stichtingmakkelijklezen.nl.

Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen gekregen. Wilt u meer weten over dit keurmerk kijk dan op de website: www.stichtingmakkelijklezen.nl. Chatten Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen gekregen. Wilt u meer weten over dit keurmerk kijk dan op de website: www.stichtingmakkelijklezen.nl. Colofon Een uitgave van Eenvoudig Communiceren

Nadere informatie

Vliegtuigtechniek. Markiezaat College, het échte werk

Vliegtuigtechniek. Markiezaat College, het échte werk 2016 2017 Vliegtuigtechniek Markiezaat College, het échte werk Vliegtuigtechniek: The sky is the limit Vliegtuigtechniek is een wereld op zich. Techniek voor hoogvliegers. De wereld van professionals die

Nadere informatie

Met meer dan dertig basisscholen in den Bosch e.o.

Met meer dan dertig basisscholen in den Bosch e.o. Talentontwikkeling voor en door jongeren www.oho-t.nl Onderwijs helpt Onderwijs bij talentontwikkeling (OhO-t) bestaat alleen in een krachtig, regionaal onderwijsnetwerk, liefst met betrokkenheid van bedrijfsleven

Nadere informatie

Van mbo-er naar succesvolle hbo-student Workshop doorstroom HBO - KNMP/SBA platformdag AA

Van mbo-er naar succesvolle hbo-student Workshop doorstroom HBO - KNMP/SBA platformdag AA Van mbo-er naar succesvolle hbo-student Workshop doorstroom HBO - KNMP/SBA platformdag AA Oefening van mbo-er naar succesvolle hbo-student Toelichting Als docent aan de opleiding voor apothekersassistent

Nadere informatie

Hoge school van Amsterdam. Jeroen Zonneveld [POP VERSLAG] BU Keuzen verslag Jeroen Zonneveld. Publieke versie

Hoge school van Amsterdam. Jeroen Zonneveld [POP VERSLAG] BU Keuzen verslag Jeroen Zonneveld. Publieke versie 2013 Hoge school van Amsterdam Jeroen Zonneveld [POP VERSLAG] BU Keuzen verslag Jeroen Zonneveld Publieke versie Contents Inleiding... 3 Zelfportret... 4 Persoonlijke doelstellingen... 5 Korte termijn....

Nadere informatie

CKV Festival 2012. CKV festival 2012

CKV Festival 2012. CKV festival 2012 C CKV Festival 2012 Het CKV Festival vindt in 2012 plaats op 23 en 30 oktober. Twee dagen gaan de Bredase leerlingen van het voortgezet onderwijs naar de culturele instellingen van Breda. De basis van

Nadere informatie

De missie van het Vakcollege

De missie van het Vakcollege De missie van het Vakcollege Technisch talent al jong stimuleren en hen via een excellente leergang effectief opleiden voor een baan als gekwalificeerd vakman of vakvrouw in het bedrijfsleven. stempel

Nadere informatie

Schoolportretten bij onderzoek naar examens in extra vakken / vakken op een hoger niveau

Schoolportretten bij onderzoek naar examens in extra vakken / vakken op een hoger niveau Schoolportretten bij onderzoek naar examens in extra vakken / vakken op een hoger niveau Colofon: Dit is een uitgave van het ministerie van OCW, directie Voortgezet Onderwijs Coordinatie: Muriel Cluitmans

Nadere informatie

Op veel beroepsopleidingen ONLINE ONDERWIJS HEEFT KLASLOKAAL HARD NODIG. Het combineren van klassikaal onderwijs met een online leeromgeving

Op veel beroepsopleidingen ONLINE ONDERWIJS HEEFT KLASLOKAAL HARD NODIG. Het combineren van klassikaal onderwijs met een online leeromgeving ONLINE ONDERWIJS HEEFT KLASLOKAAL HARD NODIG Het combineren van klassikaal onderwijs met een online leeromgeving valt docenten in de praktijk niet mee. Een college opnemen en op internet zetten is niet

Nadere informatie

wellantcollege ll De Gemengde Leerweg De theoretische leerweg met een praktische inslag. Een succesvolle route!

wellantcollege ll De Gemengde Leerweg De theoretische leerweg met een praktische inslag. Een succesvolle route! wellantcollege ll De Gemengde Leerweg De theoretische met een praktische inslag. Een succesvolle route! Ben jij dit? Ik kan de theoretische aan, maar ik wil ook graag iets doen met gezond eten, natuur,

Nadere informatie

VISIE OP ONDERWIJS. Associate degrees voltijd

VISIE OP ONDERWIJS. Associate degrees voltijd VISIE OP ONDERWIJS Associate degrees voltijd Voor u ligt de Visie op Onderwijs voor de Associate degree-opleidingen. Deze visie is tot stand gekomen met de partners in het mbo en het hbo in de regio. In

Nadere informatie

Meer waard met Schoevers

Meer waard met Schoevers Meer waard met Schoevers Met Schoevers word je meer waard. Want bij ons combineer je leren en werken. Je leert dus echt een vak als managementassistent, officemanager of communicatieprofessional en gaat

Nadere informatie

Onderstaand treft u de resultaten aan van de vragenlijst over ondernemend onderwijs.

Onderstaand treft u de resultaten aan van de vragenlijst over ondernemend onderwijs. De behoefte aan het delen van kennis en ervaring is groot! Samenwerking door kennis te delen en ervaringen uit te wisselen is essentieel om de verdere implementatie van ondernemend onderwijs efficiënt

Nadere informatie

Reflectieverslag. Stages of concern. Jan-Hessel Boermans

Reflectieverslag. Stages of concern. Jan-Hessel Boermans Reflectieverslag Stages of concern Jan-Hessel Boermans Motivatie Sinds augustus 2010 ben ik werkzaam in het onderwijs als groepsleerkracht op een cluster 4 school. Een baan met veel afwisseling en een

Nadere informatie

Sport en Welzijn. Advanced Nursing Practice Masteropleiding Amsterdam

Sport en Welzijn. Advanced Nursing Practice Masteropleiding Amsterdam Gezondh Sport en Welzijn Advanced Nursing Practice Masteropleiding Amsterdam Gezondheid, Sport en Welzijn Masteropleiding Verpleegkundig Specialist De masteropleiding Advanced Nursing Practice (ANP) leidt

Nadere informatie

INFORMATIE VMBO BORNEGO COLLEGE GOED VOOR ELKAAR! WWW.BORNEGO.NL

INFORMATIE VMBO BORNEGO COLLEGE GOED VOOR ELKAAR! WWW.BORNEGO.NL INFORMATIE VMBO 2014 BORNEGO COLLEGE GOED VOOR ELKAAR! WWW.BORNEGO.NL Eigenlijk houd ik niet zo van leren, maar meer van doen. Daarom doe ik ook kader. Dan heb je wat minder leerstof en wat meer praktijk.

Nadere informatie

SOS Vakmanschap - Organisatie voor behoud en versterking van specialistische beroepen - Geld is niet het belangrijkste

SOS Vakmanschap - Organisatie voor behoud en versterking van specialistische beroepen - Geld is niet het belangrijkste SOS Vakmanschap - Organisatie voor behoud en versterking van specialistische beroepen - Geld is niet het belangrijkste bron: monitor SOS Vakmanschap 2012 V aklieden als hoefsmeden, hoedenmakers en glasblazers

Nadere informatie

Meer jonge mensen in de techniek. Daarbij ondersteunen we uw school of bedrijf!

Meer jonge mensen in de techniek. Daarbij ondersteunen we uw school of bedrijf! Meer jonge mensen in de techniek Daarbij ondersteunen we uw school of bedrijf! Over TechniekTalent.nu TechniekTalent.nu is een samenwerkingsverband van acht technische sectoren met één doel: meer instroom

Nadere informatie

TRAINER/INSTRUCTEUR 2. voor alle zwemdisciplines. Het FUNdament voor het geven van trainingen

TRAINER/INSTRUCTEUR 2. voor alle zwemdisciplines. Het FUNdament voor het geven van trainingen TRAINER/INSTRUCTEUR 2 voor alle zwemdisciplines Het FUNdament voor het geven van trainingen TRAINER/INSTRUCTEUR 2 WAAROM EEN OPLEIDING VOLGEN? Al 125 jaar zet de KNZB zich samen met verenigingen in om

Nadere informatie

Het Loopbaanlab brengt onderwijsprofessionals in beweging

Het Loopbaanlab brengt onderwijsprofessionals in beweging Oktober 2015 Het Loopbaanlab brengt onderwijsprofessionals in beweging Uitkomsten van meerjarig onderzoek naar de effecten van het Loopbaanlab Leestijd 8 minuten Hoe blijf ik in beweging? De kwaliteit

Nadere informatie

DOELGERICHT LEZEN EN SAMENVATTEN KWALITATIEF ONDERZOEK ENGELS GRAMMAR CREATIEF DENKEN

DOELGERICHT LEZEN EN SAMENVATTEN KWALITATIEF ONDERZOEK ENGELS GRAMMAR CREATIEF DENKEN STUDIELOOPBAANBEGELEIDING DOELGERICHT LEZEN EN SAMENVATTEN KWALITATIEF ONDERZOEK ENGELS GRAMMAR CREATIEF DENKEN BUSINESS BENCHMARK COMMUNICATIEMIDDELEN INLEIDING COMMUNICATIE PROJECTMATIG WERKEN PRESENTEREN

Nadere informatie

Voorbereiding assessment

Voorbereiding assessment Voorbereiding assessment 1. Zelfportret gemaakt door malou... 1 2. Samenvatting... 3 3. Zelfportret door een docent... 5 4. Zelfportret door Slc er... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 5. Aanvullende

Nadere informatie

Onderwijsassistent (niveau 4 BOL, 3 jaar) Wat zijn mijn taken als onderwijsassistent?

Onderwijsassistent (niveau 4 BOL, 3 jaar) Wat zijn mijn taken als onderwijsassistent? Onderwijsassistent Onderwijsassistent (niveau 4 BOL, 3 jaar) Een school, een groepsleraar en een lokaal met vaak 25 of meer kinderen. Dat kan heel gezellig zijn voor de leerlingen, maar voor de leraar

Nadere informatie

THERE S A NEW VMBO IN TOWN IN EEN SPLINTERNIEUW SCHOOLGEBOUW!

THERE S A NEW VMBO IN TOWN IN EEN SPLINTERNIEUW SCHOOLGEBOUW! THERE S A NEW VMBO IN TOWN IN EEN SPLINTERNIEUW SCHOOLGEBOUW! THERE IS A NEW VMBO IN TOWN Een plek waar jij je thuis voelt. Waar jij de persoonlijke aanpak krijgt die je verdient. Waar jij wordt uitgedaagd

Nadere informatie

Starters-enquête. 9 september 2014. Een initiatief van AOb-Groene Golf en het NCRV-programma Altijd Wat

Starters-enquête. 9 september 2014. Een initiatief van AOb-Groene Golf en het NCRV-programma Altijd Wat Starters-enquête 9 september 2014 Een initiatief van AOb-Groene Golf en het NCRV-programma Altijd Wat 1 EEN STROEVE START Een fantastische baan, maar heel erg zwaar. De Groene Golf de jongerenafdeling

Nadere informatie

Vormgeving van SLB in de praktijk

Vormgeving van SLB in de praktijk Vormgeving van SLB in de praktijk Inhoudsopgave Inleiding...2 Het eerste leerjaar...2 Voorbeeld Programmering Studieloopbaanbegeleiding (SLB) niveau 3-4...3 POP en Portfolio...8 Vervolg...10 Eisma-Edumedia

Nadere informatie

Dames en heren, 1 DVHN, 9 september 2015.

Dames en heren, 1 DVHN, 9 september 2015. Toespraak commissaris van de Koning Max van den Berg, opening bijeenkomst Klantengroep Samenwerking Noord (Holland Web Week), Groningen, 16 september 2015 Dames en heren, Goed nieuws is geen nieuws, zeggen

Nadere informatie