marketingcommunicatie, gefragmenteerd en bedrijven

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "marketingcommunicatie, gefragmenteerd en bedrijven"

Transcriptie

1 T H E M A BUSINESS HARTKATERN Het is dringen geblazen als het gaat om het winnen van de aandacht van de consument. Gevolg: informatie-overload, reclame-irritatie en soms zelfs een totale apathie aan ontvangerskant. Meer dan ooit wordt in marketingcommunicatie een beroep gedaan op creativiteit. De visie van enkele deskundigen op het juiste verhaal. Marketingcommunicatie WAT IS UW VERHAAL? Markten raken steeds meer gefragmenteerd en bedrijven zijn genoodzaakt zich met een veelheid van deelmarkten en segmenten bezig te houden. Deze ontwikkeling wordt nog eens versneld door de geavanceerde ICTtechnologie, die marketeers in staat stelt de behoeften van klanten nauwlettend te volgen en allerlei interessante klant- en dus marketinginformatie te registreren. Er is een lawine van nieuwe media ontstaan, die ieder op hun eigen wijze proberen de versnipperde doelgroepen te bereiken. Traditionele massamedia zoals televisie, tijdschriften en direct mail hebben nog steeds een leidende positie, maar er ontstaan nieuwe, kleine en zeer gerichte radio- en tv-kanalen; broadcasting wordt narrowcasting. Internet biedt talloze mogelijkheden voor doelgroepgerichte communicatie. Ook verschijnen specialistische tijdschriften, die zich richten op een veelheid aan doelgroepen met verschillende behoeften. Daarbij ontstaan nieuwe mediavarianten, zoals toiletreclame en winkelwagenreclame. Bij het verleggen van het aandachtsveld van massamarketing naar doelgerichte marketing, stuit menig marketeer echter op problemen. De hoeveelheid communicatiekanalen en promotietechnieken zorgt hierbij voor de grootste moeilijkheid. Integrated marketing communications, of in goed Nederlands geïntegreerde marketingcommunicatie, lijkt de oplossing en staat volop in de belangstelling. Alle uitingen en verschijningsvormen van een organisatie bepalen immers de indruk die men krijgt van een bedrijf: van het uiterlijk van de vertegenwoordiger tot en met prijsstelling en verpakking. Daarom moet alle communicatie worden gebundeld tot één duidelijke boodschap over de organisatie en haar producten. Droommaatschappij De overdracht van de boodschap is een ander verhaal. Te midden van een stortvloed aan media en informatie-overload is het bepaald niet gemakkelijk, de aandacht van de doelgroep te trekken. De hoeveelheid informatie leidt tot aandachtversnippering; sommige onderne- Business Hartkatern Landelijk katern van de regionale zakenmagazines Postbus 14101, 3508 SE Utrecht, Mecklenburglaan 16, 3581 NW Utrecht Telefoon (030) ; fax (030) ; Eindredactie: Hans Hajée Medewerkers: Arie Craanen, Hans Hooft, Cees Louwers, Ferdinand Pronk, Mart Rienstra, Tony Vos, Rolf de Weijs Advertentieacquisitie: BPN, telefoon Vormgeving: Breakthrough Productions, Tilburg Copyrights: Het auteursrecht op de in Business verschenen artikelen wordt door de uitgever voorbehouden. H A R T K A T E R N 1

2 T H E M A mingen besteden meer geld aan marketing dan aan de fabricage van het product zelf. Het gevecht om de aandacht houdt de marketinggemoederen bezig. Een oplossing voor dit probleem zien sommigen in het vertellen van verhalen.volgens trendwatcher dr. Rolf Jensen, Chief Imagination Officer van Dream Company Ltd. en directeur van The Copenhagen Institute for Future Studies, is de storyteller de meest belangrijke persoon in de eerste helft van deze eeuw. Dream Company houdt zich bezig met toekomststudies en storytelling voor bedrijven. Jensen schreef twee boeken over dit thema: The Dreamsociety (Nederlandse titel De Droommaatschappij ) en - in contrast met brainstorm - Heartstorm. Dit laatste werk gaat vooral over verhalen vertellen. Voor dit boek deed Jensen ruim een jaar onderzoek naar de verhalen achter succesvolle producten en bedrijven. Op dit moment schudden we de informatiaatschappij van ons af en stappen in de droommaatschappij. De helden van de informatiemaatschappij waren de ingenieurs, die nieuwe producten ontwierpen en onderzoek deden naar nieuwe technologieën, chips en genen. Nu komen we in de eeuw van de verhalen, waar gevoel en emotie cruciaal zijn. De helden van nu zijn de verhalenvertellers. Ooit was het beste product de winnaar in de markt, in de nieuwe samenleving zal het beste verhaal het meest succesvol zijn. De materiële functie wordt bijzaak, het fysieke product is slechts van ondergeschikt belang. In plaats daarvan kopen mensen in eerste instantie het verhaal erachter. De waarde van het product is dus afhankelijk van de kracht van dat verhaal. Zo komen in de supermarkt de goedkoopste eieren uit de legbatterij, de duurste van de loslopende scharrelkip. Ogenschijnlijk zijn met de productie van scharreleieren meer kosten gemoeid, maar technisch gezien praten we toch over een identiek product: een doodgewoon ei. Er is een prijsverschil, om- dat het verhaal van de loslopende scharrelkip nu eenmaal beter verkoopt. Het is het verhaal over dierengeluk op idyllisch gelegen boerderijen; daar willen we graag meer voor betalen. Storytelling-marketing is in de VS al een ingeburgerde discipline. Medewerkers bij grote bedrijven als IBM, Nike en Coca Cola worden getraind in deze discipline. Vergeet de traditionele positionering en de merkgerelateerde marketingbenadering. We zijn in de Age of the Narrative beland. De grootste uitdaging voor bedrijven is, hoe ze op een consistente, bondige en geloofwaardige manier hun verhaal weten te Edith Smit, hoofddocent aan de Universiteit van Amsterdam en directeur van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Commerciële Communicatie (SWOCC). EEN GOED BEDRIJFSVERHAAL IS ALS EEN CORPORATE-DNA communiceren, zowel intern als extern, stelt William Ryan, founding partner van Portola Strategies, een bekend Amerikaans adviesbureau voor marketingstrategie. Portola voerde een onderzoek uit waaruit bleek dat 80% van de bedrijven niet effectief weten te communiceren wat ze doen, waarin ze zich onderscheiden en waarom klanten met hen in zee zouden moeten gaan. Met als gevolg gemiste verkoopkansen, moeite om goede medewerkers en investeerders aan te trekken, verwarring over het mission statement en de te volgen koers. Een goed bedrijfsverhaal is als een corporate DNA, dat invloed heeft op nagenoeg alle keuzes die mensen maken met betrekking tot een bedrijf. Preferente breinpositie Ook managementtheorieën raken steeds meer doordrongen van emotionele waarden, vervolgt Rolf Jensen. Aan termen als value based management, mission statements en corporate culture ligt emotie en een verhaal ten grondslag. De verhalenverteller dient zich aan als een nieuw beroep. Er zijn op dit moment al veel storytellers in toerisme, entertainment, marketing en reclame. Of neem de mode. Kleren worden nog wel in het westen ontworpen, maar hoofdzakelijk in lage lonen landen geproduceerd. Wat hier rond mode overblijft zijn de vertellers, die niet zeggen dat kleren je warm houden, maar het juiste verhaal vertellen over lifestyle. In de toekomst zullen verhalen in winkels en op kantoren net zo belangrijk worden als in het theater of op televisie. Welk effect heeft storytelling binnen de marketingcommunicatie? Het stelt mensen op hun gemak en schept een relatie, omdat men meer openstaat voor de boodschap. Storytelling plaatst informatie in een context, zodat deze veel indringender overkomt. We spitsen immers onze oren als een spreker bij een bijeenkomst ter illustratie een verhaal of anekdote vertelt. Waarom lezen we veel boeken en kijken zoveel televisie, waarom luisteren we op feestjes graag naar mensen die iets te vertellen hebben? Storytelling legt een emotionele verbinding, verhalen roepen het gevoel van herkenning en identificatie op met de verteller. Ze verlevendigen droge cijferkost en maken informatie energieker. Ook willen mensen graag goede verhalen onthouden 2 B U S I N E S S

3 T H E M A om ze aan iemand anders te vertellen. Dit levert niet alleen een preferente breinpositie op, maar verzekert de storyteller ook van een goede mond-tot-mondreclame. Sluitpost Edith Smit is als communicatiewetenschapper betrokken bij diverse onderzoeken en signaleert trends binnen de marketingcommunicatie. Zij is hoofddocent aan de Universiteit van Amsterdam en directeur van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Commerciële Communicatie (SWOCC), die in 1995 aan de Universiteit van Amsterdam werd opgericht op initiatief van Giep Franzen en Jan van Cuilenburg. SWOCC wil de kennis over commerciële communicatie door middel van wetenschappelijk onder- de praktijk komt daar nauwelijks iets van terecht. Communicatie blijft helaas nog vaak een sluitpost op de begroting; minder budget, dus minder campagnes. Er wordt in deze tijden erg rationeel ingekocht en er is op onderzoeksgebied dan ook vooral behoefte aan cijfers over bereik en effect. Zaken als campagnetracking, waarbij de diverse mediacontacten en effecten worden gemeten, staan volop in de belangstelling. De rol van internet wordt in dit verband steeds belangrijker, omdat dit medium zich uitstekend leent voor multimediale toepassing en eenvoudig onlineanalyses kunnen worden gemaakt. Met deze gegevens kunnen campagnes worden geoptimaliseerd om het effect te vergroten en kosten te besparen. WE SCHUDDEN DE INF0RMATIE- MAATSCHAPPIJ VAN ONS AF zoek vergroten, zodanig dat deze direct toepasbaar is in de dagelijkse praktijk. Hierbij wordt samengewerkt met mensen uit die praktijk. De stichting begeleidt onderzoekers en verstrekt hen beurzen. SWOCC wordt financieel ondersteund door zo n honderd begunstigers uit reclame, media en marktonderzoek. Belangrijke onderwerpen binnen de afstudeerrichting Commerciële Communicatie en Voorlichting zijn merkdenken : communicatiestrategieën, de uiting, de media als dragers van persuasieve boodschappen, mediaplanning en consumentengedrag, aldus Smit. Hoe ziet zij de ontwikkelingen van marketingcommunicatie in economisch mindere tijden? Je merkt duidelijk de invloed van de conjuncturele ontwikkelingen op het marketing- en communicatiebeleid. Over het belang van anticyclisch budgetteren heeft iedereen wel de mond vol, maar in Narrativiteit Er is volop discussie over de consequenties van de reclame-overvloed. SWOCC heeft hier al verschillende onderzoeken naar gedaan en je kunt op basis hiervan concluderen dat sprake is van een negatief effect. Op dit moment houdt men zich vooral bezig met de vraag, hoe adverteerders hiermee moeten omgaan en welke strategieën ze moeten inzetten om de aandacht van de consument te trekken. Daartoe is onderzoek gedaan onder deskundigen uit de reclamepraktijk. Enkele conclusies: vergaar vooral veel kennis over behoeften en gedrag van consumenten en gebruik deze om de relevantie van communicatieboodschappen te vergroten. Oftewel: van aanbodgestuurde naar vraaggestuurde communicatie.verder zijn overzichtelijkheid en eenduidigheid nodig bij de overdracht van de merkwaarden in de verschillende media; zorg dus voor concrete en simpele boodschappen. Creëer merkdominantie en realiseer marktsegmentatie met een afgestemde boodschap. Creativiteit en humor als onderscheidende factoren laten de communicatieboodschap boven de massa uitsteken. Er is vooral veel beweging en ontwikkeling op het gebied van business-to-consumer marketingcommunicatie, zegt Smit. Over business-to-business hoor je relatief weinig, de trend is daar vooral integratie. Een interessante ontwikkeling die je de laatste tijd steeds vaker tegenkomt is de inzet van storytelling, ook wel narrativiteit genoemd. Zowel in interne als externe communicatie is een groeiende belangstelling voor het verhaal. Corporate storytelling ligt aan de basis van marketingcommunicatie. Smit sluit zich in dit verband aan bij de visie van Rolf Jensen: Je moet eerst iets te vertellen hebben voordat je het kunt communiceren. Tekst: DRS. ARIE F.O. CRAANEN Rolf Jensen is directeur van The Copenhagen Institute for Future Studies. H A R T K A T E R N 3

4 T R E N D S De marketing- en communicatiebranche heeft het zwaar gehad de afgelopen jaren. Alle parameters stonden op rood, zegt Jacques Kuyf, voorzitter van de Vereniging van communicatie-adviesbureaus VEA. Onder invloed van de economische ontwikkeling is de relatie tussen opdrachtgevers en bureaus ingrijpend gewijzigd. Lag eind jaren negentig de regie veelal aan bureauzijde, inmiddels wordt het management van de marketingcommunicatiemix in toenemende mate weer door adverteerders zelf gedaan. De verhouding tussen klant en bureau kenmerkt zich door korte lijnen, met een sterke nadruk op direct resultaat. VEA-voorzitter Jacques Kuyf: WE STAAN WEER MET BEIDE BENEN OP DE GROND Jacques Kuyf (44) is Managing Director van FHV BBDO, een van Nederlands grootste adviesbureaus op het gebied van marketing en communicatie. Hij trad in 2001 aan als VEA-voorzitter. De economie is sindsdien in zwaar weer beland. Zo zijn de bedrijfsresultaten over 2002 met gemiddeld 20 tot 25% afgenomen en schreef een substantieel aantal bureaus rode cijfers. Ook 2003 was voor de branche een moeilijk jaar, waarin noodgedwongen veel medewerkers moesten afvloeien. Toch ziet Kuyf lichtpuntjes: Zo zijn in de afgelopen periode nieuwe dienstverlenings- en beloningsmodellen tot stand gekomen. Bureaus en klanten staan open voor bijvoorbeeld een bonus-malus honorering; loon naar resultaat is meer en meer geaccepteerd. Ook beseffen opdrachtgevers in toenemende mate, dat bureaus een fatsoenlijke marge moeten kunnen maken. Zij spelen immers een belangrijke rol bij het creëren van continuïteit voor een merk. Regie verschuift Onder invloed van de economische ontwikkeling is de relatie tussen opdrachtgever en bureau ingrijpend gewijzigd. De druk op commerciële dienstverleners is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Deels omdat sprake was van over- 4 B U S I N E S S

5 T R E N D S INVESTEREN IN EEN MERK BLIJFT ESSENTIEEL capaciteit, maar met name omdat opdrachtgevers scherper zijn gaan inkopen. De spoeling is dunner geworden, terwijl ook de internationalisering gevolgen heeft. Zo bedienen organisaties hun merken in toenemende mate niet per land, maar internationaal. Door de druk op de budgetten is de algehele coördinatie van de merkcommunicatie verschoven. In veel gevallen wordt het management van de marketingcommunicatiemix weer door adverteerders zelf gedaan, waar eind jaren negentig de regie veelal bij de bureaus lag. Als gevolg daarvan kopen adverteerders nu gefragmenteerder in. Er is een toenemende behoefte ontstaan aan korte lijnen, met een vrijwel onmiddellijk resultaat. Kuyf verwacht dat deze tendens een fundamenteel karakter heeft. Door direct te schakelen met de beslissers aan opdrachtgeverskant ervaren klant en bureau minder ruis, hetgeen leidt tot een efficiënte, hoogwaardige output. Dat smaakt naar meer. Deze ontwikkeling heeft wel een keerzijde. Hoe logisch ook, het maakt het voor ons moeilijker om mensen op te leiden en zo voor de toekomst voldoende talent te waarborgen. Informatieplicht Volgens Kuyf hebben opdrachtgevers hun marketinginspanningen in 2003 niet wezenlijk veranderd. Wel zag je dat door internationale bedrijven buitenlandse campagnes vaker ook in Nederland zijn ingezet. Ook liepen campagnes langer door; er was minder vernieuwing. Dat zal veranderen. Immers, als een commercial of advertentie te vaak herhaald wordt of te lang wordt gebruikt, neemt het effect af. Daarom zullen in toenemende nieuwe campagnes worden ontwikkeld. Eind vorig jaar hebben vooral de supermarkten stevig aan te weg getimmerd. Met name in het laatste kwartaal hebben zij - in tijden van sterke concurren- tie - de kracht van heldere communicatie ontdekt.verder werd in de telecomsector een aantal naamsveranderingen gecommuniceerd, waardoor deze hele branche nadrukkelijker in beeld kwam. Financiële dienstverleners hebben meer geïnvesteerd in communicatie, zowel de grootbanken als relatieve nieuwkomers zoals de DSB Groep. Op televisie hebben vooral retailers geëxperimenteerd met nieuwe programma s, al was dit niet altijd even succesvol. Sectoren als arbeidsmarktcommunicatie en corporate communicatie hebben het nog altijd moeilijk. Ook de overheid heeft volgens Kuyf de kracht van massacommunicatie ontdekt. Vergeleken met een aantal jaren geleden wordt veel professioneler omgegaan met de inhoud van de marketingen communicatiemix. Ministeries als VROM en Financiën zijn succesvol en vervullen een voorbeeldfunctie. Ook bij de overheid zie je nu dat de bezuinigingen dwingen tot keuzes. Echter, de overheid heeft een verantwoordelijkheid als het gaat om het creëren van een adequaat draagvlak bij de belastingbetaler. Dat leidt tot een informatieplicht, die in de toekomst zeker niet afneemt. Ambitie Langzaam klimt de economie uit het dal; de bodem van de recessie lijkt bereikt. Op dit moment hebben de meeste bureaus hun zaakjes op orde. Ze worden goed gestuurd op de primaire bedrijfseconomische parameters. Aan opdrachtgeverszijde valt op, dat de merk- en communicatieambities zijn toegenomen. Dat is mede een gevolg van het feit, dat de inspanningen in 2002 en 2003 beperkt waren. Je ziet dat bedrijven nu weer echt plannen maken en strategieën ontwikkelen. Op grond daarvan durf ik de voorspelling aan, dat in 2004 geen sprake zal zijn van een verdere krimp. Voor de reclamebranche blijft het echter alle hens aan dek. De concurrentie zal harder worden. Bureaus worden door klanten nog meer afgerekend op hun werkelijke toegevoegde waarde en op concrete resultaten. De grotere bureaus beheersen veelal de systemen en de processen om dat voor en met hun opdrachtgevers te realiseren. De kleine bureaus zullen door hun lagere kostenstructuur met name op prijs kunnen differentiëren.voor beide is een plaats in de markt. Hard en zacht Kuyf constateert de afgelopen jaren een sterke mate van opportunisme als het gaat om de marketinguitgaven. In tijden van hoogconjunctuur ziet men deze als vaste kosten. Gaat het economisch minder, dan worden marketinginvesteringen veel meer als variabele uitgaven beschouwd en wordt er makkelijker op bezuinigd. Anderzijds zie je dat bij de beoordeling van merken en ondernemingen tijdens een hoogconjunctuur veel aandacht is voor de zachte waarden. In een laagconjunctuur worden juist de harde kenmerken belangrijker. De opportunistische benadering van marketing is begrijpelijk, maar volgens Kuyf niet verstandig. Merken behoren tot de KRACHTENBUNDELING ONONTKOOMBAAR Het ledenaantal van de VEA is stabiel. Voor startende bureaus waarbij de ondernemers ervaring hebben bij grote organisaties is het vaak een logische keuze om lid te worden. Er zijn helaas echter nog altijd vakgenoten die dat anders zien. Feit is dat een branchevereniging de kooltjes uit het vuur haalt. Iedereen, ook de niet-leden, profiteert daarvan. Kuyf constateert een grote dichtheid aan brancheorganisaties op het gebied van marketing en communicatie. Uiteindelijk ontkomen we er niet aan om onze krachten te bundelen. Alleen op die manier kan maximaal resultaat geboekt worden, of het nu gaat om de lobby in Den Haag en Brussel, om training en opleiding of om het creëren van randvoorwaarden voor een optimale bedrijfsvoering. belangrijkste bezittingen van een onderneming. Investeren in een merk blijft daarom essentieel, ongeacht of sprake is van een hoog- dan wel laagconjunctuur. Deels is op dit moment sprake van een correctie op het verleden. Vanaf medio jaren negentig tot de tweede helft van 2001 dachten we, dat bij de waardering van ondernemingen vooral eigenschappen als het type medewerkers, de aard van de dienstverlening en de bedrijfscultuur van belang waren. Terugblikkend kwam dat toch met name voort uit een fin de siècle-gevoel.we staan nu weer met beide benen op de grond. Tekst: HANS HAJÉE H A R T K A T E R N 5

6 Hoe houdt u financiële risico s in uw bedrijf beperkt? Prijs: 179,- (excl. BTW en verzendkosten) Nieuw verschenen, speciaal voor ondernemers uit het MKB: CD-ROM Grip op financiële zaken (inclusief boekje boordevol tips en adviezen) Beoordelen, beheren en plannen van financiële zaken voor ondernemers Ontwikkeld in samenwerking met o.a. Deloitte Waarom deze CD-ROM? Bij economische tegenwind loopt uw bedrijf meer financiële risico's. Met de CD-ROM 'Grip op financiële zaken' houdt u uw financiële risico's beperkt. Maak met deze CD-ROM zelf financiële prognoses, financieringsplannen en investeringsoverzichten en krijg antwoord op al uw financiële vragen. Voor wie? Deze CD-ROM is bedoeld voor alle ondernemers zonder specifieke financiële kennis die de financiële risico s van hun bedrijf zo klein mogelijk willen houden. Met deze CD-ROM kunt u uw bedrijf financieel beter sturen. Uw voordelen op een rij: Analyseer snel en gemakkelijk uw jaarcijfers waardoor u met deze CD-ROM uw bedrijf beter financieel kunt sturen; Maak zelf uw financiële prognoses, financieringsplannen en investeringsoverzichten waardoor u onverwachte financiële tegenvallers kunt voorkomen; Weet wat u moet doen en krijg antwoord op vragen als: - hoe omgaan met de bank? - wat zijn signalen van financiële problemen? - wat zijn dan effectieve maatregelen? - hoe omgaan met een accountant? - op welke manier debiteuren in de hand houden? - enzovoort. Inclusief: Gratis financiële vragenservice voor klanten waarbij u aan de accountants die hebben meegewerkt aan deze CD-ROM een jaar lang gratis uw financiële vragen kunt stellen. Hoe kunt u bestellen? Via het terugsturen van een ingevulde antwoordcoupon naar: Business Antwoordnummer ZK UTRECHT Via onze fax: Via Telefonisch: Ja, Naam bedrijf: ik bestel hierbij de CD-ROM Grip op financiële zaken voor 179,- (excl. BTW en 5,- verzendkosten) en krijg het recht om gedurende een jaar gebruik te maken van de bijbehorende financiële vragenservice. Voorletters/naam contactpersoon: Adres: PC Woonplaats: adres: Coupon Stuur deze antwoordcoupon naar: Business Antwoordnummer ZK Utrecht Of fax naar

7 Z A K E N A U T O BMW ZOEKT MET X3 NIEUWE KLANTENGROEP Het was al te merken aan de wat schreeuwerige spotjes op de radio, maanden voordat de nieuwe BMW X3 in de showroom stond. Deze compacte SUV is bedoeld voor een nieuwe doelgroep, vooral jongere mensen die nu in een grote stationwagon of MPV rijden. Zoals de naam al doet vermoeden staat de X3 in het BMW-programma onder de X5, al zijn de verschillen in afmetingen niet eens zo groot. De BMW X3 heeft zelfs een groter bagagevolume. Dat is dan te bereiken via een normale achterklep in één geheel. Motorisch begint BMW zoals gebruikelijk aan de bovenkant van het programma. Dat betekent dan de bekende 3 liter 6 cilinder, zowel op diesel als benzine. Beide motoren zijn er uiteraard met een Steptronic automaat inclusief sequentiële bedieningsmogelijkheid. Fijne, zeer krachtige machines die niets te wensen over laten. Ook kan de klant kiezen voor een 2,5 liter 6 cilinder, die ook in de categorie meer dan voldoende valt. Later verschijnen er nog 4 cilinder varianten. Hoge zit De X3 heeft een ontwerp volgens de laatste BMW designfilosofie, met verrassende lijnen in bijvoorbeeld de koplampen en de vorm van de achterste zijruiten. Maar van welke kant we de auto ook bekijken, de X3 is en blijft een echte BMW. In het interieur regeert de eenvoud en zijn de meeste zaken in dezelfde kleur uitgevoerd. Strak, sportief en zakelijk zonder de weelde die van de X5 gewend zijn. Ruimte biedt de X3 voldoende, ook achterin waar twee volwassenen prima kunnen zitten. De hoge zit en het daarbij horende uitzicht worden in het algemeen bij SUV s geroemd. PEUGEOT 407 Als grote bekende in het zakelijk segment, komt Peugeot binnenkort sterk in de hogere middenklasse terug met de nieuwe en zeer fraaie 407. De auto staat vanaf mei als sedan in de showroom, aan het einde van de zomer gevolgd door een bijzonder vormgegeven SW. Het front is herkenbaar door de grote Peugeot-leeuw en een forse grille in de voorbumper. Het profiel is met name zeer geslaagd door de optisch lange neus en korte achtersteven. Op het gebied van uitrusting en veiligheid is de nieuwe 407 helemaal up-to-date en datzelfde geldt voor het motorenprogramma. Benzinemotoren zijn er uiteenlopend van 1,8 tot 2,2 liter en natuurlijk de 3 liter V6, die voortaan standaard is voorzien van een nieuwe 6-traps automaat. Naast de vertrouwde 2 liter HDI met 16 kleppen komt er ook een 1,6 liter HDI, die door Peugeot in nauwe samenwerking met Ford is ontwikkeld. In een later stadium mogen we in de 407 ook de splinternieuwe 2,7 liter V6 common rail diesel verwachten. De prijzen van de fraaie nieuweling beginnen bij euro, zodat de concurrentie zijn borst mag natmaken. LAND ROVER FREELANDER Lange tijd was Land Rover een van de weinige aanbieders van terreinauto s op de wereldmarkt, maar met de opkomst van de SUV moet men in Engeland met ernstige concurrentie rekening houden. De populaire Land Rover Freelander wordt daarom door een flinke facelift up-to-date gehouden. Het uiterlijk sluit met name door het nieuwe front goed aan bij de Discovery en Range Rover. Bumpers, grille en koplampen zijn opnieuw vormgegeven. In het interieur zien we direct een compleet nieuw dashboard, dat er door zijn hoekige vormen en metalen accenten stoer en modern uitziet. Motorisch is er geen nieuws onder de zon; de tweeen vierdeurs Freelander is leverbaar met een 1,8 liter 16V Rover motor alsmede de 2,5 liter V6 van dezelfde herkomst. Het meest interessant is de Td4, een 2 liter 16V common rail diesel die bij BMW wordt ingekocht. Nieuw in het programma is een Sport-versie met 18 inch lichtmetalen wielen en een op een jongere doelgroep afgestemde uitrusting. Tekst en fotografie: T ONY VOS H A R T K A T E R N 7

8

9 L I T E R A T U U R IK WERK GRAAG...MET MIJN ELLEBOGEN DOOR ALEXANDER VIER De schrijver van dit boek vindt ellebogenwerk helemaal niet verkeerd. Sterker nog, volgens Alexander Vier is manipuleren en konkelen zelfs noodzakelijk als het er om gaat, de kwaliteit van uw leven te vergroten. Iedereen doet het: collega s, leidinggevenden, de buren, ja zelfs uw levenspartner. Een beetje opscheppen, een nuttig contact leggen en 's-avonds even snel voordringen bij de kassa. Bij zowel de kleine als de grote dingen in het leven komt u volgens Vier niet ver met correct gedrag en het consequent vasthouden aan normen en waarden. Of het nu gaat om een plaats in de rij bij de kassa of een voortvarend verloop van uw carrière, ellebogenwerk is onmisbaar. Het boek Ik werk graag...met mijn ellebogen maakt duidelijk hoe u met uw ellebogen verantwoordelijkheid kunt nemen en zich kunt onderscheiden van concurrenten zonder voldoende karakter. Vier geeft tien handige elleboogmethoden, die in elke situatie uitkomst moeten bieden. 170 pagina s, ISBN X. Prijs 18,95. Scriptum, Schiedam. MANAGEMENT CLASSICS Management Classics is een Nederlands gesproken reeks van tien audio-cd s, waarin de theorieën van de meest invloedrijke managementdenkers worden samengevat en vertaald naar de praktijk. De hoofdredactie en presentatie is in handen van Ben Tiggelaar. Op de vierde cd uit de reeks behandelt Tiggelaar de belangrijkste ideeën van Michael Hammer over reorganiseren. Hammer stond aan de basis van business process redesign, ook wel BPR. Deze theorie staat voor een herziening en herinrichting van bedrijfsprocessen, waarbij technologie een belangrijke rol speelt. Hammer schreef hierover samen met James Champy het boek Reengineering the Corporation, ofwel in niets aan duidelijkheid te wensen overlatend Nederlands, De bijl aan de wortel. BPR is dan ook vooral synoniem geworden voor een ingrijpend herstructureren. Op de cd met de ideeën van Michael Hammer over reorganiseren, gaat Ben Tiggelaar uitgebreid in op BPR. Met reden, want in de praktijk bleek dat een groot deel van de reengineeringstrajecten niet succesvol was. Prijs 23,95 per cd, een abonnement kost 199,50. Mainpress, Schiedam. JE LEVEN IN BALANS DOOR MARCO VON MÜNCHHAUSEN Iedereen kent wel iemand in zijn omgeving, die overwerkt of zelfs opgebrand is. Mensen leiden onder stress en hebben te weinig tijd voor hun partner, hun kinderen en hun sociale leven. Door de grote druk schieten sporten en gezond eten er vaak bij in. Toch is de oplossing voor bovenstaande problemen bekend. Minder werken, je minder druk maken en een gezondere levensstijl. In de praktijk komt dat er echter vaak niet van. In zijn boek Je leven in balans legt Marco van Münchhausen uit, waarom het de meeste mensen niet lukt een omslag te maken. Hij biedt een plan om het leven beter in balans te brengen en geeft adviezen en tips, om stapsgewijs te komen tot duurzame veranderingen. 232 pagina s, ISBN Prijs 22,50. Scriptum, Schiedam. MISSION AT WORK DOOR PAUL WEERMEIJER Elke organisatie heeft een missie nodig. Een missie geeft focus en richting aan denken en handelen, zorgt voor een bundeling van gezamenlijke kracht en energie, voor meer passie in het werk en een grotere efficiency. Bovenal echter geeft een helder omschreven missie antwoord op de vraag naar de uniciteit van een bedrijf. Missies raken de kern van een organisatie en moeten daarom door alle medewerkers worden erkend, begrepen en uitgedragen. Een organisatiemissie fungeert als kompas en geeft houvast, vooral in economisch moeilijke tijden. Missies zijn derhalve van vitaal belang voor managers die streven naar resultaat, effectieve besluitvorming en meer slagkracht. Met Mission at Work geeft Paul Weermeijer hen een leidraad om stap voor stap de missie van het bedrijf te beschrijven en vervolgens vast te leggen. Het boek is ook geschikt voor organisaties die hun missie al geformuleerd hebben. Paul Weermeijer was 25 jaar werkzaam in het bedrijfsleven en bekleedde diverse (management) functies. Sinds 1990 is hij zelfstandig communicatieadviseur. 155 pagina s, ISBN Prijs: 22,50. Uitgeverij Thema, Zaltbommel. H A R T K A T E R N 9

10 P R O F I E L Persstrateeg Ton Elias: BOEGBEELDEN ZOEKEN WE, GEEN BOEKHOUDERS Je maakt van een drol geen slagroomtaart, is een gevleugelde uitspraak van Ton Elias. De oud parlementair-verslaggever - tegenwoordig zelfstandig ondernemer - behoort tot het selecte gezelschap communicatieadviseurs met aanzien in de top van het Nederlandse bedrijfsleven. Regelmatig zit de 48-jarige Elias om de tafel met CEO s en voorzitters van Raden van Bestuur. Steevast houdt hij daar zijn vurige pleidooi voor openheid, transparantie en een pro-actieve manier van communiceren. Vaak is het echter gericht aan dovemansoren. Het is lastig een passende omschrijving te vinden voor het werk van Ton Elias. Is hij een imagodokter, een media-adviseur, een communicatiestrateeg, een mannetjesmaker of enkel een schoktherapeut? De oud-journalist weet het des te beter: hij is persstrateeg. En een goede ook (of een erg slimme), want sinds hij op 1 januari 2000 zijn eigen bedrijf is begonnen, loopt het ondanks de economische tegenwind storm op zijn statige Haagse kantoor, pal achter het Binnenhof. Een strategische keuze, deze locatie, zonder enige twijfel. Toch zijn het niet uitsluitend politici die af en aan lopen bij Elias Advies. De voormalig directeur communicatie van Aegon Nederland bedient vooral de top van het Nederlandse bedrijfsleven van (communicatief) advies. Op het imposante klantenlijstje prijken bijvoorbeeld de namen van Rabobank (hoofddirectie), Logica CMG (Nederlandse directie) en Van Lanschot Bankiers (directie). Er is bij tal van bedrijven nog veel werk aan de winkel, aldus Elias. Het bedrijfsleven is te voorzichtig in haar externe communicatie. Er wordt daarbij nauwelijks aandacht besteed aan een boeiend marketinginstrument, zoals free publicity dat kan zijn. De media worden angstvallig op afstand gehouden en ervaren als een potentiële vijand. Politici zijn anders, stelt Elias onomwonden. Zij zijn minder bang, opgevoed als deze groep is met de aanwezigheid van media. Tegelijkertijd zijn politici juist vaak weer slordiger, minder goed voorbereid en weinig punctueel. Topondernemers daarentegen zijn scherp, maar helaas vaak minder goed in staat hun boodschap over te brengen. Larry King In dat verband roept Elias zijn klanten op, openheid van zaken te geven. Vertel over je bedrijf, toon nieuwe producten, laat tevreden werknemers aan het woord, maar wees ook kritisch naar jezelf. Het gaat er om het respect te winnen van de klant. Slaag je daar in, dan zie je dat op termijn terug in je omzeten winstcijfers. Ter illustratie refereert hij aan een gesprek tussen een topman van een Amerikaans computerbedrijf en talkshowhost Larry King op CNN. Hoewel die CEO daar stevig aan de tand werd gevoeld, bleef hij to-the- 10 B U S I N E S S

11 P R O F I E L PRESENTATIE IS IN NEDERLAND EEN ONDERGESCHOVEN KINDJE point, toegankelijk en uiterst ontspannen. Halverwege het interview haalde hij plots een gadget uit zijn zak: zijn nieuwste innovatie. Vervolgens kreeg hij van Larry King de tijd om tekst en uitleg te geven over dit nieuwe product. Zo n natuurlijke performance zie ik in Nederland nooit op televisie. De reden? Een verschil in cultuur soms? Onder andere, zegt Elias. Presentatie is hier een ondergeschoven kindje. Dat begint al in het onderwijs. Voor zover daar spreekbeurten worden gehouden, draait het om inhoud en minder om vorm, uitstraling en presentatie. Ook het fenomeen debatteren is pas van recente aard.wij Nederlanders zijn daar bepaald geen meesters in, kijk maar naar onze Tweede Kamer; de saaiheid druipt er vanaf. Brave Hendrik Een andere verklaring voor het feit dat vaderlandse topmanagers doorgaans over weinig charisma beschikken, zoekt Elias in de legitimatie van hun aanstelling. In Nederland zijn jarenlang boekhouders benoemd als directeur, omdat ze zo goed op de winkel kunnen passen. Een verkeerde keuze, want in dit soort functies draait het steeds meer om communicatieve vaardigheden, om uitstraling. Een onderneming heeft een leider aan de top nodig, een vent met visie, iemand die zegt waar zijn bedrijf voor staat. Voor zover ons land over dergelijke types beschikt, dreigt volgens Elias al gauw het gevaar daarin door te schieten. Neem Cees van der Hoeven. Die zat op een gegeven moment bij Astrid Joosten over allerlei onbeduidende koetjes en kalfjes te praten. Fout. Zoeken naar publiciteit is goed, jezelf presenteren aan het volk is prima, maar er moet een relatie zijn met de business. Het opzienbarende tv-optreden van de oud-topman van Ahold schoot destijds bij de Haagse persstrateeg volledig in het verkeerde keelgat. Te meer omdat niemand hem daarin corrigeerde, ook vooraf.voor mij hèt bewijs dat de meeste communicatieafdelingen uit louter Brave Hendriken bestaan, terwijl het toch hùn taak is het schrille geluid van de samenleving het bedrijf binnen te loodsen. Communicatiemedewerkers zijn echter vooral uitvoerders geworden, mensen die hun baas nauwelijks weerwoord durven te geven. Dat was in de tijd dat Elias bij Aegon Nederland de communicatieve scepter zwaaide, wel anders. Daar vonden regelmatig pittige gesprekken plaats met de directie. Ook nu, in zijn rol van extern adviseur, gelooft Elias heilig in dit soort confronterende sessies. Bij onze mediatrainingen gaat het er bepaald niet zachtzinnig aan toe. Mijn ervaring is dat topmanagers dat juist plezierig vinden. Op dat niveau is tegenspraak zelfs wenselijk. Aan de andere kant verdenk ik hen ervan dat ze liever externen inschakelen omdat het fileren dan maar kortstondig duurt. Eenmaal terug op de zaak, kiezen ze echter weer voor de rustige factoren: de ja-knikkers. VERTEL JE VERHAAL EN WEES EERLIJK Swahili Elias stoort zich aan deze lakse, weinig heldhaftige mentaliteit. Ik weet dat de complete top van Nederland zich ten tijde van de affaire Boonstra (inzake het met voorkennis handelen in aandelen Endemol) heeft geërgerd aan de indruk die toen werd gewekt, dat alle CEO s zich te buiten gaan aan geknoei met informatie en aan rücksichtslos gegraai. Maar niemand nam de moeite daar publiekelijk stelling tegen te nemen. Mede daardoor ontstond bij het grote publiek de idee dat dit dus inderdaad gemeengoed was.wie zwijgt, stemt immers toe. Het gevolg was vervreemding van de klant en dus imagoschade. Volgens Elias doen bedrijven er verstandig aan in crisistijd snel de tegenaanval te kiezen. Als topmanagers in staat zijn in helder Nederlands en niet in het Swahili van de directievleugel hun zegje te doen, adviseer ik hen meteen naar buiten te treden.vertel je verhaal en wees eerlijk. Zijn er fouten gemaakt, geef dat ruiterlijk toe. Een voorbeeld van hoe het volgens Elias niet moet, is de situatie vorig jaar rondom de hoge beloning van Ahold-topman Anders Moberg. De klanten van Albert Heijn hebben twee weken moeten wachten, voordat ze tekst en uitleg kregen. Ze voelden zich belazerd, met als gevolg dat ze AH en masse de rug toekeerden.waarom is toen niet even de moeite genomen om tekst en uitleg te geven bij tv-programma s als 2-Vandaag of Netwerk? Had de directie meteen kunnen vertellen dat klanten van deze ophef niets zouden merken. Nu moest er een heuse prijzenoorlog aan te pas komen. Heb je enig idee hoeveel deze operatie heeft gekost? Europa, best belangrijk Elias weet het beter. Toch stak er een golf van kritiek op toen recent de nieuwe slogan voor de Europa-campagne werd gepresenteerd: Europa, best belangrijk. Een concept, ontwikkeld door Elias Communicatie. Kort geleden werd Elias zelf hierover op de hak genomen in een strip van het reclamevaktijdschrift Adformatie. Stompzinnig, beoordeelt de persstrateeg deze uiting. Ik vind het onvoorstelbaar dat politici en mensen die beweren verstand te hebben van dit vak, niet begrijpen dat deze slogan juist voortreffelijk is, al was het maar omdat iedereen het er sindsdien over heeft gehad. Elias klinkt oprecht en gelooft heilig in het concept: De slagzin is ontwikkeld voor een groot publiek; we willen mensen die niets met Europa hebben aan het denken zetten, zodat ze op een wat losse, positievere manier tegen de eenwording aan gaan kijken. Elias verheft dan zijn stem: Het interesseert mij dan ook geen biet wat de zogenaamde intelligentsia van deze slogan vindt. Sterker nog, als dit soort mensen onze keuze afwijst, is dat voor mij een extra bewijs dat we de goede strategie te pakken hebben. Tekst: MART RIENSTRA H A R T K A T E R N 1 1

12 P L A T F O R M BouwRAI 2004 KENNIS EN ERVARING À LA CARTE Woningbouw mag zich verheugen in een grote belangstelling. Terecht, want hierdoor wordt immers bepaald hoe Nederland er tot ver in de toekomst uit zal zien. Overheid en bouwsector wachten tal van uitdagingen, waarvan het bijbenen van de nieuwbouwopgave en het vormgeven aan grootschalige stedelijke herstructurering de belangrijkste zijn. Genoeg stof derhalve voor de BouwRAI, die van 30 maart tot en 2 april plaatsvindt in Amsterdam. Al vanaf de eerste BouwRAI staat woningbouw centraal bij deze beurs. Er was en is geen ander onafhankelijk platform dat zich specifiek richt op de eerste fase van het bouwtraject, aldus beursmanager Dorien Sibbel. Door deze duidelijke positionering heeft ook een thema als de bouwfraude geen invloed op de aard van de beurs. BouwRAI heeft altijd al een zakelijk karakter gehad als neutraal podium; dat blijft zo. Bovendien hebben de bouwfraude en de enquête zich voornamelijk gericht op utiliteitsbouw en infrastructuur, niet op woningbouw. Optimaliseren De tweejaarlijkse BouwRAI is vooral bestemd voor vertegenwoordigers van projectontwikkelaars, gemeenten en provincies, woningcorporaties en architectenen adviesbureaus. Kern van de beurs vormen de producten en diensten van de exposanten. Verder zijn er architectuurpresentaties, congressen, seminars en praktijkexcursies. Sibbel: Er is een à la carte bezoekersprogramma, waarmee we meer inspelen op de wensen van de bezoekers die niet alleen komen voor de vakbeurs, maar ook voor netwerken, het uitwisselen van ervaringen, et cetera. Zij kunnen een bezoek aan de BouwRAI optimaliseren door allerlei onderdelen van het programma te combineren met bijvoorbeeld congressen of excursies. De komende editie van de beurs biedt nadrukkelijk aandacht voor woningbouwprojecten. Hiermee onderscheidt BouwRAI zich van andere bouwbeurzen, die meer op de uitvoering gericht zijn.we doen dit onder andere middels Projectpleinen, waar bijzondere woningbouwprojecten te zien zijn. Uitwisseling Deze Projectpleinen zijn een nieuw initiatief op de BouwRAI. Er komen drie pleinen met elk een eigen insteek, waar zich in totaal meer dan twintig woningbouwprojecten presenteren. Zo geeft het Projectplein Aedes Corporatiehuis de visie weer van de corporaties op woningbouw. Bijzondere projecten als het gaat om Industrieel, Flexibel en Demontabel bouwen worden getoond op het Projectplein IFD. Ook wonen en 12 B U S I N E S S

13 zorg is een actueel onderwerp, dat op de BouwRAI een eigen Projectplein krijgt. De invulling is in handen van Arcares, de brancheorganisatie voor Verpleging & Verzorging, en het College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen. Foto s, tekeningen en maquettes zullen de woningbouwprojecten visualiseren. Daarnaast geven de betrokken partijen desgewenst een mondelinge toelichting. Doelstelling is om op die manier de uitwisseling van ervaringen en deskundigheid te stimuleren. Excursies Wie naast de toekomstige projecten op de pleinen de laatste ontwikkelingen ook echt in de praktijk toegepast wil zien, kan tijdens de BouwRAI deelnemen aan een aantal excursies. Er zijn drie Amsterdamse projecten uitgekozen, die ieder een eigen deel van de woningbouwproblematiek belichten. Zo richt de excursie naar IJburg zich vooral op stedelijke uitbreiding, terwijl bij de Bijlmermeer de nadruk ligt op herstructurering. Dit laatste onderwerp komt, samen met het thema knooppunten, ook aan bod in de excursie naar de overkluizing van de A10 en de Westelijke Tuinsteden. De excursies worden begeleid door professionele architectuurgidsen, terwijl de betrokken partijen een aanvullende uitleg geven. Ook architectuur krijgt de nodige aandacht. Zo geeft het Nederlands Architectuur Instituut in het beurstheater presentaties over verschillende onderwerpen en is er een paviljoen van architectenbureaus.verder wordt ruime aandacht besteed aan Europan, een internationale organisatie die ontwikkeling en vernieuwing van de architectuur bevordert.tijdens de BouwRAI wordt getoond, hoe de winnaars van de tweejaarlijkse Europan-ideeënprijsvraag zich ontwikkeld hebben. Bijzonder aan deze competitie is, dat de winnende projecten ook werkelijk gerealiseerd worden. Het internationale karakter wordt tijdens de BouwRAI op een creatieve wijze benadrukt. Zo is aandacht voor Nederlandse architecten die een project in het buitenland hebben gewonnen en voor buitenlanders, die winnaar werden met een project voor een Nederlandse locatie. Divers Beursmanager Sibbel verwacht zo n 350 exposanten op de BouwRAI Dat zijn er iets minder dan bij de vorige editie. Belangrijkste oorzaak hiervoor is de economische situatie in de bouwwereld. Verder hebben partijen uit de eerste fase ONLINE REGISTRATIE De BouwRAI 2004 wordt gehouden van 30 maart tot en met 2 april en is dagelijks geopend van tot uur.alleen de laatste dag sluit de beurs een uur eerder.wie zich tijdig online laat registeren via ontvangt een gratis toegangskaart voor de beurs. Ook vindt u op deze site een overzicht van alle seminars, congressen en excursies. Net als andere jaren vindt gelijktijdig met de BouwRAI de internationale vakbeurs Intertraffic plaats. Dit evenement richt zich op ontwerp, beheer en onderhoud van verkeersen vervoersinfrastructuur. Bezoekers aan de BouwRAI hebben gratis toegang tot deze beurs. nu ook andere mogelijkheden om zich te presenteren, bijvoorbeeld via de Projectpleinen. De participanten hierin tellen we niet mee als deelnemer. Nieuw zijn deelnemers op het gebied van de inrichting van de openbare ruimte. Dit past bij de trend, dat de woonomgeving steeds meer van belang wordt bij de ontwikkeling van projecten. P L A T F O R M Al met al denken we dat het aanbod, met name als het gaat om de eerste fase, voor bezoekers meer divers is dan twee jaar geleden. Vergeleken met de Bouw RAI in 2002 verwacht de organisatie, dat het bezoekersaantal dit jaar met zo n personen stabiel blijft. Congressen De BouwRAI opent op dinsdag 30 maart met het congres Partnership in de stedelijke vernieuwing. Hoofdrolspelers, waaronder minister Dekker van VROM, zullen discussiëren over de resultaten van deze vernieuwing en ingaan op de vraag, of de mooie beleidsintenties en de vervolgens gemaakte afspraken ook echt werken. Als slotakkoord voor de Bouw- RAI is eveneens gekozen voor een congres, met als thema Strategisch voorraadbeleid: van beleid naar doen.tijdens dit symposium vindt ook de uitreiking van de Bouwprijs plaats, bestemd voor de beste innovatie op de beursvloer. Tekst: CEES LOUWERS Fotografie: NFP PHOTOGRAPHY Artist impression van het Bernard de Wildepark in Breda, dat tijdens de BouwRAI wordt getoond op het Projectplein Aedes Corporatiehuis. H A R T K A T E R N 1 3

14 BUSINESS HARTKATERN Met haar regionale focus staat BUSINESS dicht bij de beslissers in het Nederlandse bedrijfsleven; er is sprake van een hoge zakelijke en emotionele betrokkenheid tussen lezer en tijdschrift. Door de integratie van zowel regionale als landelijke informatie kent BUSINESS een unieke mediaformule. Zo bieden de regionale BUSINESS uitgaven adverteerders een uitgelezen mogelijkheid voor landelijke exposure. Het hart van elke editie bestaat uit een katern dat op nationaal niveau verslag doet van economische ontwikkelingen, ondernemerschap en management. Naast een deels thematische invulling geven diepte-interviews een andere, vaak verrassende kijk op de drijfveren van ondernemers, politici en bestuurders. Dé ideale combinatie: landelijk adverteren met regionale impact! BUSINESS uitgaven verschijnen onder meer in de gehele Randstad (Amsterdam, Haarlem, Leiden, Den Haag, Zoetermeer, Delft, Rotterdam, Amersfoort, Hilversum, Dordrecht, Gorinchem, Utrecht), West-Brabant (Breda, Roosendaal, Bergen op Zoom), Midden-Brabant (Tilburg, Waalwijk), Rivierenland (Tiel), Nijmegen, Arnhem, Ede, Veenendaal, Wageningen, Apeldoorn, Deventer, Zutphen, alsmede de provincies Zeeland, Overijssel en Flevoland. Kortom, u bereikt het economische hart van Nederland met het BUSINESS Hartkatern. Neem contact op met één van de regionale Business Publishers voor meer informatie. Zelf uitgever worden? Dat kan. Als u de drive hebt om als zelfstandig ondernemer in uw eigen regio een business-tobusiness tijdschrift uit te geven volgens een voor Nederland unieke formule, dan heeft u nog kansen in de regio s Noord-Holland, Groningen, Friesland, Drenthe, Oost-Gelderland en Limburg. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Kees van t Zelfde, Postbus 4137, 2980 GC Ridderkerk; telefoon of

15 A D V E R T O R I A L De Stichting Business Centers Groep Nederland (BCGN) is een overkoepelend orgaan, cq samenwerkingsverband van Business Centers en Bedrijvencentra in Nederland, die samen gemeenschappelijke diensten aanbieden aan bestaande en nieuwe (startende en doorstartende) ondernemers. Daarnaast biedt de Stichting BCGN een landelijke dekking aan nationale en internationale bedrijven,met name op het gebied van vergader-,telefoon-,en secretariële service. De ingang naar succesvol zakendoen De oprichters van de Stichting Business Centers Groep Nederland: Casper de Vos Klootwijk (links) en Dick Guntenaar Wat is een Business Center? Business Centers, ook wel Bedrijvencentra genoemd, bestaan in Nederland sinds Anno 2004 opereren er in ons land zo n 400 Business Centers. Ze variëren van klein (750 vierkante meter bruto vloeroppervlak) tot groot ( vierkante meter bruto vloeroppervlak). Een Business Center bestaat uit een (kantoor)gebouw met veel kleine kantoorunits (vanaf 15 vierkante meter) en/of bedrijfsunits (vanaf 50 vierkante meter).vaak worden huurcontracten gehanteerd met een korte opzegperiode voor de huurder (easy in/easy out-principe). Business Centers bieden een gezamenlijke receptie van waaruit huurders/ondernemers kunnen worden gefaciliteerd: vergaderruimte, postverzorging, agendabeheer, opvang van bezoek, snel internet, telefoon-, service en dergelijke. Waarom is de Stichting BCGN opgericht? De doelstelling van de Stichting is tweeledig: - Het kunnen aanbieden van een landelijke dekking aan nationale en internationale bedrijven. - Het nog beter faciliteren van de in de Business Centers/Bedrijvencentra reeds gevestigde ondernemers. De bestaande Business Centers/Bedrijvencentra functioneren meestal zeer goed in de plaats van vestiging. Stads- of regio-overschrijdende vragen van bestaande huurders kunnen meestal niet worden gehonoreerd. De samenwerking van Business Centers / Bedrijvencentra in de Stichting BCGN maakt het mogelijk dat Bedrijvencentra elkaars huurders kunnen faciliteren; bijvoorbeeld met vergaderruimte en domicilieservice. Daarmede wordt niet alleen de slagkracht van een Business Center/Bedrijvencentrum vergroot, maar ook die van de bestaande huurders. Wie zitten er achter de Stichting? De Stichting is een initiatief van Casper de Vos Klootwijk (onder andere Ocean Business Centra in Rotterdam) en Dick Guntenaar (onder andere Bedrijvencentrum Lombok te Utrecht). Zij vormen het voorlopige bestuur van de Stichting BCGN. Casper en Dick hebben ieder ruim twintig jaar ervaring met Bedrijvencentra. Casper als ondernemer en Dick tot zes jaar geleden als onderdirecteur van Rabobank Amsterdam en daarna als ondernemer. De Stichting BCGN is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Bedrijvencentra en Economische Ontwikkelingen (nvbeo, opgericht in 1988, website: Informatie Stichting BCGN Kantoor: Mobiel: Tel Casper de Vos Klootwijk, Fax Dick Guntenaar, H A R T K A T E R N 1 5

16 Zuiderduin Beachhotel Een klasse apart in Zeeland Voor recepties, vergaderingen of grotere bijeenkomsten is Zuiderduin Beachhotel 'the place to be'. Een receptie voor 250 gasten? Vergaderen, een personeelsbijeenkomst of sportdag, de start van een campagne, het management van Zuiderduin Beachhotel draait er de hand niet voor om. Het prachtige hotel beschikt over 67 luxe hotelkamers, zes sfeervolle zalen, een uitstekend restaurant, een eigen helicopter platform en uniek is de trendy Zuiderduin Beachclub. Vanuit het hotel even de duinen over en daar op het strand wordt de gastvrijheid en dienstverlening voortgezet. De Beachclub kunt u het hele jaar door exclusief reserveren voor uw receptie, lunch of diner. Kortom, wie vergaderen wil combineren met ontspannen, wie zijn relaties kennis wil laten maken met de Zeeuwse gastvrijheid, ontkomt er niet aan: Zuiderduin Beachhotel. Wilt u meer informatie over de zakelijke & feestelijke mogelijkheden? Bel dan naar: of RINGGG...BANDEN Bel (0229) en vraag naar de legio mogelijkheden, de scherpe prijzen en de snelle levertijden! Ringbanden in kunststof Ringbanden in plastilein Showtassen Mappen Omslagen Offertemappen Documentatiemappen Cursusmappen Etuis L-mappen Badges Congrestassen Flipovers Verzamelbanden Clipborden Snelhechters Softwarebanden Diskettehoezen Disketteverzenddozen Presentatiekoffers Telefoon: (0229) , Fax: (0229) Nieuwe Steen 32, 1625 HV Hoorn Postbus 19, 1689 ZG Zwaag (NH) Internet:

BUSINESS HET BUDGET OP DE BRANDSTAPEL? NATIONAAL

BUSINESS HET BUDGET OP DE BRANDSTAPEL? NATIONAAL T H E M A BUSINESS NATIONAAL Terwijl veel ondernemers en banken zweren bij het traditionele budget, gaan steeds meer geluiden op om deze wijze van het begroten van inkomsten en uitgaven overboord te gooien.

Nadere informatie

BUSINESS WERK AAN DE WINKEL. Met name nieuwe EU-lidstaten HARTKATERN. Proactief arbeidsmarktbeleid noodzakelijk

BUSINESS WERK AAN DE WINKEL. Met name nieuwe EU-lidstaten HARTKATERN. Proactief arbeidsmarktbeleid noodzakelijk T H E M A BUSINESS HARTKATERN De Nederlandse arbeidsmarkt staat onder druk. Laagconjunctuur zorgt voor afnemende werkgelegenheid, arbeidsmigranten uit de nieuwe EU-lidstaten staan in de rij en lage lonen

Nadere informatie

NATIONAAL BUSINESS. adviesbureau op het gebied van economische ontwikkeling en vastgoed. Het bureau werkt voor institutionele

NATIONAAL BUSINESS. adviesbureau op het gebied van economische ontwikkeling en vastgoed. Het bureau werkt voor institutionele T H E M A BUSINESS NATIONAAL In een krappe arbeidsmarkt hebben medewerkers steeds meer voor het uitzoeken waar ze willen werken. Bedrijfshuisvesting is daarom zowel een belangrijke arbeidsvoorwaarde als

Nadere informatie

BUSINESS NATIONAAL DE TOEKOMST IS AAN EEN ZAKENKABINET. Adjiedj Bakas over ambitie, urgentie en innovatie

BUSINESS NATIONAAL DE TOEKOMST IS AAN EEN ZAKENKABINET. Adjiedj Bakas over ambitie, urgentie en innovatie BUSINESS NATIONAAL Adjiedj Bakas over ambitie, urgentie en innovatie DE TOEKOMST IS AAN EEN ZAKENKABINET P R O F I E L Hoewel de professie al enige tijd bestaat, wordt het belang van trendwatchers steeds

Nadere informatie

NATIONAAL. MKB moet inhaalslag maken BUSINESS

NATIONAAL. MKB moet inhaalslag maken BUSINESS T H E M A BUSINESS NATIONAAL Een aantal van de belangrijkste IT-ontwikkelingen van de laatste vijftien jaar zijn wireless lan, java en bluetooth. Alle drie zijn ze ontsproten uit de hoofden van Nederlandse

Nadere informatie

Vernieuwende ondernemers voor het MKB. Coverstory AccountantZ. Samen naar een circulaire economie Zakenautotestdag Met blinkende bolides door de regio

Vernieuwende ondernemers voor het MKB. Coverstory AccountantZ. Samen naar een circulaire economie Zakenautotestdag Met blinkende bolides door de regio Profiel RIVIERENLAND REGIONAAL ZAKENMAGAZINE JAARGANG 31 NUMMER 2 MEI 2015 Coverstory AccountantZ Vernieuwende ondernemers voor het MKB Samen naar een circulaire economie Zakenautotestdag Met blinkende

Nadere informatie

Als je niet kunt lachen moet je geen winkel beginnen. magazine. 10 e jaargang nr. 2 2011. Acquisitieblooper: het ik-verhaal - pagina 10

Als je niet kunt lachen moet je geen winkel beginnen. magazine. 10 e jaargang nr. 2 2011. Acquisitieblooper: het ik-verhaal - pagina 10 10 e jaargang nr. 2 2011 Acquisitieblooper: het ik-verhaal - pagina 10 Wederom een geslaagd salescongres - pagina 17 Win de verloren klant weer terug - pagina 25 Als je niet kunt lachen moet je geen winkel

Nadere informatie

De Marketingcommunicatiegroep Groeien in bestaande en nieuwe markten. Week van de Ondernemer vergroot kansen

De Marketingcommunicatiegroep Groeien in bestaande en nieuwe markten. Week van de Ondernemer vergroot kansen Dit document wordt u aangeboden door: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX klik hier voor meer artikelen utrecht regionaal zakenmagazine Jaargang

Nadere informatie

GEHEIMEN van SUCCES PHIL H. KLEINGELD

GEHEIMEN van SUCCES PHIL H. KLEINGELD Wilt u uw zakelijke succes vergroten? Lees dan dit boek! Voor geen enkele ondernemer is de weg naar succes gelijk. Succes hebben is van teveel verschillende factoren afhankelijk zoals de in dit boek geprofileerde

Nadere informatie

Great place to Work. In gesprek met

Great place to Work. In gesprek met In gesprek met Liza Hofland, Coca-Cola Enterprises Niels Bos, HILTI Nederland Harjan Dijkema & Sabine Beute, Solviteers Jacqueline de Block, Business School for Sales Priscilla van de Pol, KPN Wesley Brouwer

Nadere informatie

Sales Apps maken het verkoopproces effectief en leuk

Sales Apps maken het verkoopproces effectief en leuk In gesprek met Olivier van Arkel, sales directeur Sharewire Jasper Klootwijk, commercieel directeur SNT Harald de Jongh, verkoopdirecteur Zakelijke Markt PostNL Michael van den Brink, sales director KPN

Nadere informatie

BUSINESS NATIONAAL EEN GOEDE VERLIEZER KAN DE GROOTSTE WINNAAR WORDEN. De ervaring van Toon Gerbrands

BUSINESS NATIONAAL EEN GOEDE VERLIEZER KAN DE GROOTSTE WINNAAR WORDEN. De ervaring van Toon Gerbrands BUSINESS NATIONAAL De ervaring van Toon Gerbrands EEN GOEDE VERLIEZER KAN DE GROOTSTE WINNAAR WORDEN P R O F I E L Ruim vijf jaar geleden maakte Toon Gerbrands zijn entree in de voetballerij. De voormalige

Nadere informatie

DSW zet in op groepsdetachering DECEMBER 2012. ABS Den Elzen neemt Autoschade De Vries over. Bé Emmens: Crisis? Innoveren!

DSW zet in op groepsdetachering DECEMBER 2012. ABS Den Elzen neemt Autoschade De Vries over. Bé Emmens: Crisis? Innoveren! DECEMBER 2012 Zakenmagazine voor Zoetermeer, Benthuizen, Bleiswijk, Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs, Pijnacker-Nootdorp, Forepark (Den Haag) DSW zet in op groepsdetachering En de machtigste van ZOETERMEER

Nadere informatie

Til de werkomgeving naar een hoger plan

Til de werkomgeving naar een hoger plan FACILITY MANAGEMENT juli 2015 Innovaties in facility management FM loont echt! Realtime gegevens zorgen voor transparantie Facility manager is spil in circulaire economie Beveiliging en veiligheid heeft

Nadere informatie

Ketensamenwerking werkt

Ketensamenwerking werkt pagina 3 pagina 4-5 pagina 7 Het Mooie Plan Dura Vermeer Bouw Rotterdam realiseert samen met de Rotterdamse woningcorporatie Com wonen Het Mooie Plan. Dit project wordt gerealiseerd aan de oostflank van

Nadere informatie

EYOND ODAY S ECHNOLOGY. Smarter Organizations. Nederlandse versie

EYOND ODAY S ECHNOLOGY. Smarter Organizations. Nederlandse versie EYOND ODAY S ECHNOLOGY Smarter Organizations Nederlandse versie Organisaties zo slim maken als de mensen die er werken Met trots presenteer ik u de vierde editie van het IBM Inspire Beyond Today s Technology

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Jaarbeurs Holding Jaarverslag 2012

JAARVERSLAG. Jaarbeurs Holding Jaarverslag 2012 JAARVERSLAG 2008200920102011 201220132 Jaarbeurs Holding Jaarverslag 2012 Jaarbeurs Holding Jaarverslag 2012 1 MISSIE De missie van Jaarbeurs is het creëren van inspirerende en waardevolle ontmoetingen,

Nadere informatie

Paul Nouwen, Antony Burgmans, Peter Elverding en Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company

Paul Nouwen, Antony Burgmans, Peter Elverding en Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company Paul Nouwen, Antony Burgmans, Peter Elverding en Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company Bilthoven, mei 2012 Aad Veenman in gesprek met een klant Aad Veenman, voormalig CEO van NS

Nadere informatie

kracht van ondernemen met euretco gemak van centraal betalen Wij stellen u graag het nieuwe Euretco voor

kracht van ondernemen met euretco gemak van centraal betalen Wij stellen u graag het nieuwe Euretco voor PROFIEL profiel november jaargang 201219 extra 02 editie oktober 2012 ROFIEL extra FASHION kracht van ondernemen met euretco SPORT gemak van centraal betalen Wij stellen u graag het nieuwe Euretco voor

Nadere informatie

INSPIRERENDE VISIES. marketing voor en door marketeers. Jan van Wijk. Uitgave van Het Marketinggenootschap in samenwerking met Avans Hogeschool

INSPIRERENDE VISIES. marketing voor en door marketeers. Jan van Wijk. Uitgave van Het Marketinggenootschap in samenwerking met Avans Hogeschool INSPIRERENDE VISIES 2 INSPIRERENDE VISIES marketing voor en door marketeers Jan van Wijk Uitgave van Het Marketinggenootschap in samenwerking met Avans Hogeschool 3 Voor meer informatie kunt u contact

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

SALESmagazine bestaat 1 jaar!

SALESmagazine bestaat 1 jaar! SALESmagazine bestaat 1 jaar! Extra dik jubileumnummer h é t c a r r i è r e m a g a z i n e v o o r s a l e s - & m a r k e t i n g p r o f e s s i o n a l s! M e i 2 0 0 9 3 In gesprek met Eise Harkema,

Nadere informatie

ZICHT OP EEN KRAPPE ARBEIDSMARKT. Meer dan 100 nieuwe collega s in 10 maanden!

ZICHT OP EEN KRAPPE ARBEIDSMARKT. Meer dan 100 nieuwe collega s in 10 maanden! ZICHT OP EEN KRAPPE ARBEIDSMARKT Inhoudsopgave T-Splitsing werving 100 nieuwe medewerkers Paradoxale ontwikkelingen Externen voor kernactiviteiten Global mindset en praktische kansen Oprechte interesse

Nadere informatie

Nieuwe Tijden. Omzet van meer dan helft MKB ers groeit in 2011. de arbeidsmoraal. MKB Marktmonitor 2011/2012 van Unique en TNO.

Nieuwe Tijden. Omzet van meer dan helft MKB ers groeit in 2011. de arbeidsmoraal. MKB Marktmonitor 2011/2012 van Unique en TNO. Nieuwe Tijden MKB Marktmonitor 2011/2012 van Unique en TNO Omzet van meer dan helft MKB ers groeit in 2011 Baas wordt aantrekkelijker door flexibel werken Social media veranderen de arbeidsmoraal Inhoud

Nadere informatie

hét carrièremagazine voor salesprofessionals! maart 2011

hét carrièremagazine voor salesprofessionals! maart 2011 hét carrièremagazine voor salesprofessionals! maart 2011 1 In gesprek met Hilti, veel kansen voor sales Neomax, bij ons heeft het vrouwelijk denken voorrang TNT Post professionaliseert haar salesorganisatie

Nadere informatie

Tip: Print dit e-book uit voor optimaal resultaat!

Tip: Print dit e-book uit voor optimaal resultaat! Tip: Print dit e-book uit voor optimaal resultaat! 2012 Ian Muller Windkracht62 1 / 68 17 stappen naar succes met internet Gefeliciteerd! Je hebt zojuist de 1.0 versie van mijn e-book Wind, web, winst!

Nadere informatie

Succesvolle. mkb-. marketing in 10 stappen

Succesvolle. mkb-. marketing in 10 stappen Succesvolle. mkb-. marketing in 10 stappen ERSTEUNEND ONDERZOEK ONDERTUSsEN ONDERLING ONDERLIGGEND ONDERWERP 2. ONDERSTEUNENDPAG. 26 Hoe word je prioriteit? Een van de belangrijkste basismarketinglessen

Nadere informatie

It s lonely. at the top. het ONDERNEMERS. on line NOORDWEST VELUWE EN EEMLAND B E L A N G. SEAT Bakker 75 jaar jong

It s lonely. at the top. het ONDERNEMERS. on line NOORDWEST VELUWE EN EEMLAND B E L A N G. SEAT Bakker 75 jaar jong het ONDERNEMERS NOORDWEST VELUWE EN EEMLAND B E L A N G SEAT Bakker 75 jaar jong NR. 3-2005 Het gaat goed met de Bedrijvenkring Ermelo Onderwijs en bedrijfsleven vinden elkaar steeds beter It s lonely

Nadere informatie

If the price is right

If the price is right If the price is right H É T C A R R I È R E M A G A Z I N E V O O R S A L E S P R O F E S S I O N A L S! N O V E M B E R 2 0 0 9 6 In gesprek met Jordy Kool & Marjolijn van Berkel, Infotheek ICT Diensten

Nadere informatie

Coverstory: DeeDee Plastics Succesvol in een mannenwereld. Nationaal Rampondernemer Frank Krake: Zorg altijd voor een plan B

Coverstory: DeeDee Plastics Succesvol in een mannenwereld. Nationaal Rampondernemer Frank Krake: Zorg altijd voor een plan B noord-limburg regionaal zakenmagazine Jaargang 8 nummer 3 juli 2014 Coverstory: DeeDee Plastics Succesvol in een mannenwereld Nationaal Rampondernemer Frank Krake: Zorg altijd voor een plan B business

Nadere informatie