19 april 2012 Nr. 422

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "19 april 2012 Nr. 422"

Transcriptie

1 19 april 2012 Nr. 422 Parochieblad van O.L. Vrouw ten Hemelopneming te s-gravenzande Is samenkomen altijd feest? Ja, als samenkomen te maken heeft met aandacht voor elkaar in verdriet en vreugde, met samen brood en leven delen, met aan elkaar je vreugde en geestdrift doorgeven, met zoekend onderweg zijn in Jezus voetstap, met respect voor ieders levenskeuze, ja, dan is samenkomen een heilig feest. De elf r.-k. parochies van het Westland en Hoek van Holland vormen samen de parochiefederatie St. Franciscus, tussen duin en tuin.

2 Regiopastor: Pastor I.M. Kwee Esdoornstraat 1, 2691 VG tel adres: pastoraal werkster mw. M. Lommerse-Koning tel adres: Bezoekadres : Iepstraat 1, 2691 EX s-gravenzande tel Website Hier vind u ook een link naar de andere parochies van de federatie. Parochiesecretariaat Het parochiesecretariaat is geopend op maandag, woensdag en vrijdag van tot uur en is bereikbaar op tel. nr of via Redactie Hoeksteentjes Mw. G. Kruijthof, Diamant 16, 2691 SV, tel , Mw. C. de Haas, via secretariaat, Iepstraat 1, 2691 EX, tel , Parochiebestuur vice voorzitter dhr. P. Vijverberg Tourmalijn 46, 2691 TR secretaris mw. L. de Deyne Naaldwijkseweg 217, 2691 PT tel penningmeester mw. A. Bol Meerkoet 56 tel gemeensch.opbouw liturgie mw. M. van Ruyven Sweelincklaan 82, 2692 BE tel mw. G.C.M. v. Steekelenburg, s-gravenzandseweg 248, 3151 TV Hoek van Holland tel communicatie, structuur en diaconie dhr. J.H.J. van den Enden, Regulierenstr. 15, 2694BA tel catechese vacature Contactpersoon bezorgers Hoeksteentjes : mevr. J. Smit, tel Kerkbijdrage en overige giften ING : nr t.n.v. r.-k. parochie O.L.Vrouw ten Hemelopneming te s-gravenzande, o.v.v. Kerkbijdrage Rabobank : nr t.n.v. r.-k. parochie O.L.Vrouw ten Hemelopneming te s-gravenzande, o.v.v. Kerkbijdrage Sleuteladres contactpersonen: 1. : de heer L. Valentin, Vlierboompad 10, tel : de heer P. Hendriks, Watersnip 28, tel Kopij voor de volgende uitgave: uiterlijk inleveren 9 mei Verschijningsdatum woensdag 16 mei 2

3 Pastoraal woord Gebroken brood We leven in een periode van het jaar van roepingenzondag, koninginnedag, dit jaar zonder prins Johan Friso en prinses Mabel en hun gezin, van Eerste Communiefeesten en Hemelvaart. Als pastor kom je in gesprek met mensen die je bijzonder aanspreken, omdat zij wat te zeggen hebben. Het leven heeft hun wijsheid gebracht en dat kunnen zij soms prachtig onder woorden brengen. Ik wil u zo n gesprek, met een glimlach, niet onthouden. Zijn ouders waren ruige tuinders. Misschien waren ze niet zo romantisch, maar een ding was zeker, ze hielden zielsveel van elkaar. De geboorte van hem was een groot feest, vertelden ze ieder jaar op zijn verjaardag. Er was geen stuiver voor nieuwe luiers, truitjes of sokken. Dat waren de versleten kleren van een buurjongen. En de wieg? De wieg was niet klaar, maar opa was tuinder en de baby paste makkelijk in een veilingkistje. Geboren in een kistje, dat bestemd was voor bloemkool of kroppen sla. De baby uit dat veilingkistje is nu een grootvader op reis naar zijn laatste station. Het is een reisverhaal dat jong en oud bindt. Je begint huilend in de armen van je moeder en daarmee is het leven dan echt begonnen. Een reis boordevol werkwoorden. Lachen, huilen, vechten, bidden, werken, verwonderen. Liefhebben ook nog. Het zijn werkwoorden waar iedereen mee te maken krijgt. Je ontmoet ze in alle hoedanigheden op je reis door het leven, van vreselijk wreed tot en met ongelofelijk lief. Er zijn dagen dat je jezelf gebroken brood voelt. Er zijn dagen dat je jezelf een mens uit één stuk voelt. Ik weet niet of elk kind geboren wordt uit ouders die zielsveel van elkaar houden. Maar ik wil wel blijven geloven dat liefde de bron van het mensenleven is. De geboorte van ieder (klein)kind is in ieder geval zo bedoeld. Iedere keer als ik die wondertjes mag vastpakken met mijn grove tuindershanden, dan hou ik het niet droog. Dan grijp ik naar m n rooie zakdoek en dan voel ik ook het kruisje van mijn rozenkrans. Ja, ieder kind ontkomt er niet aan om elk werkwoord te vervoegen. En dan op een zondag in april moet opa ook komen naar de kerk. Dan zie je die wondertjes van 7 à 8 jaar prachtig naar voren lopen om hun eerste communie te doen. Jezus symbool van gebroken brood. Hij heeft zichzelf gegeven om mij en zoveel anderen te laten leven. Hij hoort niet in een graf, maar in de hemel. Dat kwam dit jaar pas goed bij mij binnen. Alles lijkt nu op zijn plaats te vallen. Zijn en mijn reis begonnen huilend in de armen van Moeder. Zijn reis eindigde in een Hemelvaart. Mijn reis eindigt of zou je dat geen einde maar een begin mogen noemen? Namens het pastoraal team, pastor Martien Straathof 3

4 Vieringen en diensten in de komende tijd: voorgangers onder voorbehoud Zaterdag 21 april zondag 22 april geen viering 3de zondag van Pasen : eucharistieviering Koor : parochiekoor Misdienaar : Anthony Tran Intentie : Lida Jansen-van der Kleij dinsdag 24 april uur : eucharistieviering zaterdag 28 april : Volp-viering Voorgangers : team Poeldijk volkszang Intentie : voor het welzijn van de parochie zondag 29 april 4de zondag van Pasen Roepingenzondag : eucharistieviering Voorganger : pastor J. Jansen volkszang Misdienaar : Matthijs Jansen Intentie : voor het welzijn van de parochie dinsdag 1 mei uur : rozenkransgebed uur : eucharistieviering zaterdag 5 mei : eucharistieviering Voorganger : pater A. van Well Koor : Cantamus Misdienaar : Lida Torn 4

5 Intenties zondag 6 mei : Christiaan en Theodora van Velzen Chris-Jan van Antwerpen Koos v.d. Ende Dick van Velden 5de zondag van Pasen : eucharistieviering volkszang Misdienaars : Pascal v.d. Meer en Simone de Haan Intentie : voor het welzijn van de parochie dinsdag 8 mei uur : rozenkransgebed uur : eucharistieviering zaterdag 12 mei : eucharistieviering volkszang Misdienaar : Johnny Tran Intentie : voor het welzijn van de parochie zondag 13 mei Moederdag : volp-viering Voorgangers : team Poeldijk Koor : parochiekoor Intentie : voor alle moeders dinsdag 15 mei uur : rozenkransgebed uur : eucharistieviering donderdag 17 mei Hemelvaart : eucharistieviering Koor : parochiekoor Misdienaar : Yvonne Tran Intentie : Marius Luiten 5

6 zaterdag 19 mei zondag 20 mei Geen viering 7de zondag van Pasen : woord- en communieviering Voorganger : pastor R. Dits volkszang Misdienaar : Matthijs Jansen Intentie : voor het welzijn van de parochie dinsdag 22 mei uur : rozenkransgebed uur : eucharistieviering N.b. Iedere zondag en dinsdag is er na de viering gelegenheid tot koffie drinken Van de bestuurstafel Vele vrijwilligers hebben weer een drukke tijd achter de rug met de vastentijd, Palmpasen, de Goede Week, Pasen en de 1ste Heilige communie. Zelf heb ik een kijkje genomen bij het versieren van de palmpasenstokken in de kerk op vrijdagmiddag 30 maart. Direct bij binnenkomst werd ik aangesproken door een meisje, dat mij vroeg of ik wilde helpen bij het omwikkelen van de palmpasenstok met crêpepapier en ik kon dus gelijk aan de slag. Tussendoor stond er voor iedereen drinken en iets lekkers klaar. Daarna werden er allerlei lekkernijen en versiersels aan de stokken gehangen en konden de kinderen bij de leden van de gezinsviering een broodhaantje ophalen om dit bovenop de stok te zetten. Aan het einde van de middag werden de vele palmpasenstokken klaargezet voor de viering van Palmzondag en konden de leden van de gezinsviering terugkijken op een geslaagde knutselmiddag! Na een mooie palmpasenviering, waarin de kinderen een optocht door de kerk hebben gelopen met palmtakjes, vertrokken zij in een feestelijke stoet, onder begeleiding van Piet t Hart, naar de Kreek, om de mensen daar te verrassen met een palmpasenstok of een broodhaantje. Als dank kregen de kinderen een ijsje. 6

7 Goede Vrijdag was er om uur een woord- en gebedsviering om de dood van Jezus te herdenken. Dit jaar is er voor een vernieuwde uitvoering gekozen, waarbij het lijdensverhaal werd verteld en ondersteund met afbeeldingen op een scherm. Tussendoor werd er door alle kinderen en mensen gebeden en aan het einde werden er bloemen bij het kruis neergelegd. Ondanks de geringe opkomst was het toch een mooie viering. Met Pasen, het feest van de verrijzenis van Jezus, zijn er diverse vieringen geweest, met mooie liederen van onze eigen koren en de prachtige bloemversiering op het altaar, waarin het vuur werd uitgebeeld. Op het moment dat ik dit stukje schrijf zullen de 2 vieringen voor de 1ste H. communie nog moeten plaatsvinden, maar zal het voor de 1ste communicantjes zeker weer een onvergetelijke dag worden door de grote inzet van de leden van deze werkgroep. Anita Bol, penningmeester Uit de parochieagenda zondag 22 april voorjaarsmarkt, aansluitend na de viering van in en om de kerk woensdag 2 mei uur bestuursvergadering (vergaderruimte) maandag 7 mei uur werkgroep vormselvoorbereiding (vergaderruimte) dinsdag 8 mei uur doopgespreksavond (vergaderruimte) woensdag 9 mei uur parochieavond: lezing omgaan met verlies, verzorgd door de terminale thuiszorg (kerk) Kopij inleveren Hoeksteentjes donderdag 10 mei uur vergadering braderieviering (vergaderruimte) woensdag 16 mei Uitgifte Hoeksteentjes (i.p.v. donderdag) 7

8 Vieringen Regio West van 21 april tot en met 20 mei VOORGANGERS EN SOORT VIERINGEN ZIJN ONDER VOORBEHOUD HOEK VAN HOLLAND HEENWEG s-gravenzande MONSTER Par. O.L.V. ten Parochie H. Egbertus & H. Lambertus Hemelopneming Parochie H. Machutus POELDIJK Parochie H. Bartholomeus Zaterdag 21 april 3 e zaterdag GEEN VIERING Zondag 22 april Past.w. M. Hoogervorst Past.w. M. Hoogervorst Zaterdag 28 april Volkszang VOLP Poeldijk Zondag 29 april Eucharistiev./ Parochiek. Eucharistiev./ Parochiek. Pastor J. Jansen Zaterdag 5 mei Cantamus Pastor A. van Well Zondag 6 mei Diaken R. Dits Diaken R. Dits Gezins-, eucharistieviering Zaterdag 12 mei Zondag 13 mei Donderdag 17 mei HEMELVAART uur Pater B. ten Berge s.j. Past.w. M. Lommerse VOLP Poeldijk Zaterdag 19 mei 3e zaterdag GEEN VIERING Zondag 20 mei Diaken R. Dits VOLP Monster Diaken R. Dits Eucharistiev./Cantor Medea 1ste H. Communieviering. Mojeko Cantor Laus Deo Pater D. v.d. Akker Eucharistiev./ Laus Deo Pastor J. Jansen Laus Deo Past.w. M. Lommerse 2 e zaterdag GEEN VIERING Heren Laus Deo Pater P. de Ruiter s.j. Medea VOLP Monster Laus Deo Diaken R. Dits Pater B. ten Berge s.j. VOLP Poeldijk 1 e zaterdag GEEN VIERING Past.w. M. Lommerse VOLP Poeldijk 1ste H. Communiev. Kinderkoor Diaken R. Dits

9 Opbrengst collectes: 18 maart 95,70 24/25 maart 180,71 31 maart/1 april 316,42 7/8 april 643,05 Voor diegene die de collecte gemist heeft of anderszins aan onze parochie/het doel wil bijdragen bestaat de mogelijkheid uw gave over te maken op rekening nr of nr t.n.v. r.-k. parochie O.L. Vrouw ten Hemelopneming te s-gravenzande o.v.v. het doel. De Vastenactie heeft 477,40 opgebracht. Hartelijk dank voor uw gulle gave ten bate van het onderwijsproject in Campina Grande, Brazilië. Doopdata en gespreksavonden De volgende data zijn in onze kerk gepland voor de a.s. doopgesprekken (aanvang uur) en doopvieringen: Doopgesprek pastor doopviering Dinsdag 8 mei M. Kwee 20 mei Woensdag 4 juli M. Kwee 15 juli Woensdag 5 september M. Kwee 16 september Voorjaarsmarkt Op 22 april is het dan eindelijk zover: Na de eucharistieviering gaat onze voorjaarsmarkt van start. Van 11 tot ongeveer uur is er voor iedereen een gezellig samenzijn in en buiten de kerk. Er zullen workshops worden gehouden: mandala tekenen, maskers maken. De kinderen kunnen worden geschminkt en er wordt voorgelezen in de voorleeshoek. Verder bakken onze voorzitter en zijn vrouw heerlijke poffertjes en pannenkoeken voor iedereen. Er worden collages gemaakt, er wordt gezorgd voor broodjes en drinken en iedereen wordt gevraagd om iets lekkers mee te nemen van thuis. Daarnaast worden er plantjes en verse groenten verkocht voor het goede doel en is er bovenal de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten en te laten zien wat men allemaal in huis heeft.

10 Het is immers voorjaar! En dat mag gevierd worden! De voorbereidingen zijn in volle gang. We hebben er echt zin in. Komen jullie ook?! Gemma van Steekelenburg, John van den Enden (namens ons gehele bestuur) Lezing omgaan met verlies, woensdag 9 mei Mensen kunnen rouwen over vele soorten verlies. Het overlijden van een dierbare, verlies van gezondheid, van werk, van geboorteland of afscheid door bijvoorbeeld een scheiding. Mensen in rouw zoeken een nieuwe weg. Het is een reis van je hoofd naar je hart. In je hart kom je jezelf tegen en ontmoet je misschien mensen en voorvallen die je had willen vergeten. Maar als je werkelijk contact maakt met je hart, wordt het een reis om nooit te vergeten. Op die zoektocht wil Bertine ten Brinke ons meenemen. Zij heeft zich hierin gespecialiseerd en wil er tijdens een lezing veel meer over vertellen en met ons hierover in gesprek gaan. Ook weten wij dat er veel vragen leven over het werk van de terminale thuiszorg. Een dierbare thuis verzorgen tot het einde van het leven is zwaar. Ondersteuning van goed opgeleide en deskundige vrijwilligers kan een uitkomst bieden. De leiding van deze groep vrijwilligers is bereid ons hierover wat meer te vertellen. Wij als kerkbestuur willen u dan ook graag uitnodigen om deze bijzondere avond bij te wonen: Woensdag : 9 mei uur is er koffie en thee uur start de uitleg van de terminale thuiszorg uur Bertine ten Brinke. De avond wordt afgesloten met een samenzijn onder het genot van n drankje en n hapje. Er is dan gelegenheid om n vrijwillige bijdragen te geven, voor onze parochie. 10

11 Stille Omgang Met 2 auto s naar Voorburg en daarna in de bus verder naar Amsterdam. Op het rozenkransgebed na was het, op verzoek, stil in de bus. In Amsterdam aangekomen moesten wij een kwartiertje wachten voordat wij naar de kerk, De Krijtberg, mochten lopen. Het was een mooie mis met aandacht voor de slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland, doordat er een groep uit het zuiden van het land aanwezig was, inclusief hun priester. Ook dat er na een Goede Vrijdag altijd wel weer een Pasen komt; met andere woorden: na regen komt zonneschijn. Daarna begon de Stille Omgang. Er liepen wel 25 groepen van 40 personen s avonds/ s nachts door Amsterdam. En stil was het. Er werd geen woord gezegd en het uitgaanspubliek toonde meestal respect voor ons. Op een gegeven moment hoorde ik iemand zeggen: Wat is dit voor een stille tocht. Daar krijg je kippenvel van. Het was heel indrukwekkend om als een stille groep door hartje Amsterdam te lopen. Ans Vollebregt Palmpaasstokken Op Palmzondag werd De Kreek wederom verrast door de kinderen die met hun versierde palmpaasstokken langskwamen. De symboliek waar de versieringen voor staan werd deskundig uitgelegd door Piet t Hart. De liedjes waren leuk, zelfs de dominee probeerde mee te doen. Veel bewoners genoten zichtbaar van deze vrolijke onderbreking van hun kerkdienst. Er was weer veel werk verzet door de werkgroep, hartelijk bedankt. Len de Jong lid pastoraal team van de "Kreek". The Passion: het lijdensverhaal in een modern jasje Na het overweldigende succes van vorig jaar in Gouda vond op Witte Donderdag de opvoering van The Passion nu in Rotterdam plaats. Op het Willemsplein aan de voet van de verlichte Erasmusbrug keken ruim mensen, zowel jong als oud, naar dit grootscheepse passiespel met talloze BN-ers en hedendaagse muziek. Nog eens 1,7 miljoen keken naar de live uitzending op televisie. 11

12 The Passion was weer grootser dan vorig jaar. Cor Bakker, die de muzikale leiding had met een 28-mans orkest, noemde het een combinatie van muziek, mucisal en film. De EO en RKK kunnen er een jaarlijkse traditie van maken, want verschillende steden willen dit spektakel wel faciliteren. Op de 29 personen die met de bus vanuit het Westland naar Rotterdam waren getrokken, maakte het eveneens een overweldigende indruk en zij hadden het niet willen missen. Voor diegenen die het gemist hebben: The Passion is terug te zien op Uitzending Gemist of Afsluiting restauratie en feestelijke heropening Brielse Ommegang Op 27 april 2012 wordt in Brielle de restauratie van de Ommegang afgesloten met een eucharistieviering. Mgr. J.H.J. van den Hende is hoofdcelebrant in de Bedevaartskerk HH. Martelaren van Gorcum te Brielle. Na de viering is er een officieel moment voor de heropening van de Ommegang. Vervolgens is er gelegenheid tot informeel samenzijn in aanwezigheid van bestuurders van kerkelijke en burgerlijke overheid, van fondsen, van vrijwilligers en gelovigen. De Ommegang omsluit het Martelveld van het Bedevaartsoord, waar op 7 juli aanstaande de jaarlijkse Nationale Bedevaart zal plaatsvinden. Op 2 september 2010 startte de omvangrijke restauratie, die begroot was op een bedrag van 2.2 miljoen en die dankzij grote betrokkenheid van de Brielse vrijwilligers en met financiële ondersteuning van Skanfonds kon worden uitgevoerd. In de afgelopen jaren is aandacht besteed aan het interieur en het exterieur van de kerk. Zo zijn onder meer ook alle beelden, die al in de houten kapel van 1880 stonden, gerestaureerd. Voor ons liggen nu nog het herstel van de Kruiswegstaties en de restauratie van een Maarschalkerweerd-orgel, dat voor deze kerk is gereserveerd en daarin na restauratie een plaats zal krijgen. Beste interieurverzorgsters, De datum van ons uitje dit jaar is donderdag 7 juni. Alle details hoor je later nog persoonlijk. Zet deze datum al vast in je agenda en houd hem vrij. Groetjes van groep 5, Sylvia, Ineke en Marga. 12

13 Vertelsels van vroeger Op maandag 23 april houdt de afdeling 's-gravenzande van Passage de laatste ledenavond van het seizoen Als gast op deze avond verzorgt de heer De Cock leuke voordrachten en vertelsels, met gedichten in het Betuwse dialect, afgewisseld met grappige voorvallen uit het dagelijkse leven. De bijeenkomst begint om uur in Gebouw De Brug, Koningin Julianaweg 61 te 's- Gravenzande. Een ieder is van harte uitgenodigd deze humoristische avond bij te wonen. Vrienden en bekenden zijn ook welkom. Entree gasten 3 euro. Berichten uit De Kreek en Sonnevanck Opname De heer H. van Reisen Mevrouw A.C. v.d. Hoeven-Goeienbier Naar huis Mevrouw H. Kester-Grootscholten Jarig in mei 19 mei mevrouw T. Verbeek-Beijker (in Sonnevanck 0 25 mei mevrouw A. v.d. Hoeven-Goeienbier 28 mei mevrouw A. van Antwerpen-Krol ( in Sonnevanck )) Elke vrijdagmiddag is er voor de bewoners van De Kreek en Sonnevanck om uur een eucharistieviering of een woord- en communieviering. Voorganger is pastor M. Kwee of een van de medewerkers van het team. Vriendelijke groet, Rieky Israel, tel ; VITIS WELZIJN, afd. ISG, (Interkerkelijk Steunfonds s-gravenzande) Vragen naar ouderenadviseur, Tel ; 13

14 Roepingenzondag 29 april Gebed om roepingen God, U hebt in alle tijden zorg willen dragen voor herders die uw volk leiden. Ik bid U om priesters die vervuld van Uw heilige naam, trouw aan die dienst van het altaar, enthousiaste verkondigers van het evangelie en ijverige bedienaren van de sacramenten zijn. Ik bid U om diakens die Uw blijde boodschap van hoop en bemoediging, van vrede en gerechtigheid, in woord en daad verkondigen en uw Koninkrijk van liefde dichterbij brengen. Spreek ook mij aan om in uw kerkgemeenschap en in de samenleving dienstbaar te zijn aan U en de mensen in navolging van de Goede Herder, Jezus Christus, onze Heer. Amen Kopij voor de volgende uitgave: uiterlijk inleveren 9 mei Verschijningsdatum woensdag 16 mei 14

15 Parochiefederatie Sint Franciscus tussen duin en tuin Regio West: H. Bartholomeus te Poeldijk H. Machutus te Monster O.L. Vrouw ten Hemelopneming te s-gravenzande H Egbertus en H. Lambertus te Hoek van Holland / Heenweg Regiopastores: pastor I.M. Kwee Esdoornstraat 1, 2691 VG s-gravenzande tel / pastoraal werkster M.J.J. Lommerse p/a Choorstraat 105, 2681 AR Monster tel / Overige leden van het pastoraal team pastoor/moderator J.C.M. Steenvoorden tel / pastor M.Th.J. Straathof tel / diaken R.H. Dits tel / pastoraal werkster M.Th. v.d. Loo tel / Federatiesecretariaat Website: mw. M. de Jong Dijkstraat 25, AV Honselersdijk Bereikbaar: tel / Aanwezig: maandag t/m vrijdag van uur Met vragen t.a.v. het pastoraat kunt u in eerste instantie terecht bij uw regiopastores. Voor het melden van huwelijk of overlijden kunt u contact opnemen met het federatiesecretariaat. Hier kunt u ook terecht in dringende gevallen wanneer u een priester nodig heeft. 15

Ontmoeting. Ik vind het moeilijk een brug te slaan naar de ander, maar ik wil wel lopen als de ander een brug slaat naar mij en dan niet

Ontmoeting. Ik vind het moeilijk een brug te slaan naar de ander, maar ik wil wel lopen als de ander een brug slaat naar mij en dan niet algemeen Parochieblad Informatieblad voor en door parochianen Midden-Delfland Jaargang 4, nummer 5 februari 2015 Ik vind het moeilijk een brug te slaan naar de ander, maar ik wil wel lopen als de ander

Nadere informatie

Nieuws uit de parochies. St. Andreas, St. Jan de Doper, St. Joseph FEBRUARI 2015

Nieuws uit de parochies. St. Andreas, St. Jan de Doper, St. Joseph FEBRUARI 2015 Nieuws uit de parochies St. Andreas, St. Jan de Doper, St. Joseph 10 e jaargang nummer 2 FEBRUARI 2015 De elf RK parochies van het Westland en Hoek van Holland vormen samen parochiefederatie Sint Franciscus,

Nadere informatie

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 1 februari 2015

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 1 februari 2015 Parochieblad Delft Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 1 februari 2015 Er kwam een melaatse op Hem af, die om hulp vroeg. Hij viel op zijn knieën en zei: Als U wilt, kunt U me

Nadere informatie

JAARGANG 6, nr. 5 AUGUSTUS - SEPTEMBER - OKTOBER 2008

JAARGANG 6, nr. 5 AUGUSTUS - SEPTEMBER - OKTOBER 2008 JAARGANG 6, nr. 5 AUGUSTUS - SEPTEMBER - OKTOBER 2008 Parochiesecretariaat Weesp/Muiden/Muiderberg: Herengracht 17, 1382 AE Weesp, tel. 0294 412530 E-mailadres: info@mwmparochies.nl Website: www.mwmparochies.nl

Nadere informatie

Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar

Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar Jaargang 1 - no. 4 28 maart - 2 mei 2015 De Augustinus Paasnummer 2015 Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar Van de bestuurstafel Website live in een

Nadere informatie

R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP H.H. PETRUS EN PAULUS VARIK VOORJAAR 2015

R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP H.H. PETRUS EN PAULUS VARIK VOORJAAR 2015 R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP H.H. PETRUS EN PAULUS VARIK VOORJAAR 2015 Adressenlijst: R.K. Geloofsgemeenschap H.H. Petrus en Paulus Grotestraat 21 4064 EC Varik tel. 0345-512660 (secretariaat Suitbertusparochie)

Nadere informatie

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 4 mei 2015

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 4 mei 2015 Parochieblad Delft Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 4 mei 2015 "Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren zij allen op één plaats bijeen. Plotseling kwam er uit de hemel een

Nadere informatie

Nens Radio op de kabel op de kabel fr. 88.1, FM 105.3. Iedere zondagmorgen van 9.00 uur tot 10.00 uur het programma: Zingen op zondag

Nens Radio op de kabel op de kabel fr. 88.1, FM 105.3. Iedere zondagmorgen van 9.00 uur tot 10.00 uur het programma: Zingen op zondag Colofon: De redactie bestaat uit: - Piet Augustinus - Theo Blokland - Rina Hiep - Ida van Kesteren - Joke Kouwenhoven - Engel Langendijk Contactpersonen redactie: - Joke Kouwenhoven tel. 3616313 - Engel

Nadere informatie

AUGUSTINUSNIEUWS 18 MAART 13 MEI 2012 1

AUGUSTINUSNIEUWS 18 MAART 13 MEI 2012 1 AUGUSTINUSNIEUWS 18 MAART 13 MEI 2012 1 JAARGANG 43- NR. 374 COLOFON Het parochieblad is een uitgave van de St.Augustinusparochie te Vijfhuizen. Het boekje verschijnt 7 keer per jaar. REDACTIE Dalva Marçal

Nadere informatie

DATA PAROCHIEBLAD Aanleveren kopij

DATA PAROCHIEBLAD Aanleveren kopij juni 2014 DATA PAROCHIEBLAD Inleveren kopij Aanleveren kopij Verschijningsdatum Vóór 1 september 2014 20 september 2014 Kopij in te leveren bij het parochiesecretariaat of per e-mail naar: maasen.vanderhijden@tiscali.nl

Nadere informatie

Pasen 2012. Parochieblad van de Pastorale Eenheid Bommelerwaard. Redactie: Hertog Arnoldstraat 57 B, 5331 XG Kerkdriel

Pasen 2012. Parochieblad van de Pastorale Eenheid Bommelerwaard. Redactie: Hertog Arnoldstraat 57 B, 5331 XG Kerkdriel 1 Pasen 2012 Parochieblad van de Pastorale Eenheid Bommelerwaard 1 e jaargang, aflevering 1, Pasen 2012 Oplage: 7.000 ex. Verschijnt 5 x per jaar Redactie: Hertog Arnoldstraat 57 B, 5331 XG Kerkdriel Kernredactie:

Nadere informatie

Pastorale. Informatieblad voor de Bonifatiusparochie Jaargang 11 - nummer 5 juni 2011

Pastorale. Informatieblad voor de Bonifatiusparochie Jaargang 11 - nummer 5 juni 2011 Pastorale Informatieblad voor de Bonifatiusparochie Jaargang 11 - nummer 5 juni 2011 Altijd Pinksteren! Pastor Ingrid van der Aart Als ik dit schrijf denk ik terug aan gisteren, 15 mei, toen we in de Benedictus

Nadere informatie

INHOUD. Vouwen en nieten parochieblad: maandag 21 sep. a.s.

INHOUD. Vouwen en nieten parochieblad: maandag 21 sep. a.s. AUGUSTUS SEPTEMBER 2015 INHOUD 3 Vrede verbindt 5 Schaamte bij de buren 7 Seniorendagen 2015 7 Als een lopend vuurtje! 9 De Miva Collecteert 29-30 augustus 10 Passiespelen 11 Voedselbank 12 Rock Solid:

Nadere informatie

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010 PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010 Aan het volk van God bij Sint Adelbertus en Sint Engelmundus Hebt u een minuutje? vroeg de oude man bescheiden.

Nadere informatie

Nieuws. uit de Parochie. Sint Agnes / Santa Inés

Nieuws. uit de Parochie. Sint Agnes / Santa Inés Nieuws uit de Parochie Sint Agnes / Santa Inés Jaargang 43, nummer 1 voor de maanden augustus-oktober 2014 Inhoudsopgave Voorwoord van de Redactie...3 Woord van de Parochievicaris...4 Vanuit het bestuur...7

Nadere informatie

Christus Koning DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG NUMMER 9, NOVEMBER 2011, JAARGANG 1

Christus Koning DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG NUMMER 9, NOVEMBER 2011, JAARGANG 1 DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG UITGAVE VAN RK PAROCHIE ST. BENEDICTUS NUMMER 9, NOVEMBER 2011, JAARGANG 1 Christus Koning Advent Lourdes Koren Colofon Inhoudsopgave

Nadere informatie

Jaargang 34, nr. 3 maart 2012

Jaargang 34, nr. 3 maart 2012 Jaargang 34, nr. 3 maart 2012 Contact- en informatieblad van de parochie van O.L. Vrouw ten Hemelopneming te Renkum Redactie: Typewerk: Illustraties: Kopiëren: Redactieadres: Pastorie: Secretariaat aanwezig:

Nadere informatie

Bedevaart naar Lourdes

Bedevaart naar Lourdes Parochie Licht van Christus Vleuten - De Meern - Haarzuilens - Leidsche Rijn - Vleuterweide - Veldhuizen - De Balije - De Woerd DRIELUIK 16e jaargang nr 1 2015 Bedevaart naar Lourdes 17 februari informatieavond

Nadere informatie

Noorderlicht ST.-JORISPAROCHIE. Nieuws uit de. Goede week en Pasen Een week om bij stil te staan

Noorderlicht ST.-JORISPAROCHIE. Nieuws uit de. Goede week en Pasen Een week om bij stil te staan Zaterdag 14 maart Nieuws uit de 2 t/m vrijdag 17 april 2015 ST.-JORISPAROCHIE Jaargang 13 nr. 2 Noorderlicht In deze uitgave: Goede week en Pasen Een week om bij stil te staan The Passion te Enschede op

Nadere informatie

Schema voor kerkelijk nieuws de St. Jacobsschelp

Schema voor kerkelijk nieuws de St. Jacobsschelp Schema voor kerkelijk nieuws de St. Jacobsschelp Kopij voor de volgende de Sint Jacobsschelp uiterlijk woensdag 28 januari 2015 te zenden naar e-mailadres par.jacobus@outlook.com; Misintenties uiterlijk

Nadere informatie

TER OVERDENKING. Gezegende Paasdagen gewenst, ds. Margreet Hop BIJ DE KERKDIENSTEN. Damkerk Hoogezand - 10.00 uur - Ds. W. v.d. Veen.

TER OVERDENKING. Gezegende Paasdagen gewenst, ds. Margreet Hop BIJ DE KERKDIENSTEN. Damkerk Hoogezand - 10.00 uur - Ds. W. v.d. Veen. TER OVERDENKING Deze maand is het weer Pasen, het feest van de opstanding van Jezus. Het is een dag van licht en van lente, van nieuw leven en van nieuwe adem. Het is de dag van een nieuwe toekomst. Maar

Nadere informatie

BRON VAN INSPIRATIE. 11 januari 7 februari 2014 www.sintjandedoper.nl P A R O C H I E S T. J A N D E D O P E R

BRON VAN INSPIRATIE. 11 januari 7 februari 2014 www.sintjandedoper.nl P A R O C H I E S T. J A N D E D O P E R BRON VAN INSPIRATIE 11 januari 7 februari 2014 www.sintjandedoper.nl P A R O C H I E S T. J A N D E D O P E R GEDICHT Een nieuw jaar, een nieuw begin, een nieuwe start, een schone lei Nieuwe kansen en

Nadere informatie

R.K. geloofsgemeenschap Heilige Barbara - Culemborg

R.K. geloofsgemeenschap Heilige Barbara - Culemborg R.K. geloofsgemeenschap Heilige Barbara - Culemborg BARBARAKLOK Mei 2015 2 Barbaraklok 2015 mei BARBARAKLOK De volgende Barbaraklok verschijnt op 30 mei. Kopij voor deze uitgave dient uiterlijk vrijdag

Nadere informatie

OVERWEG is een periodieke uitgave van R.-K. parochie De Goede Herder te Castricum 11 e jaargang, no. 1, januari 2015

OVERWEG is een periodieke uitgave van R.-K. parochie De Goede Herder te Castricum 11 e jaargang, no. 1, januari 2015 OVERWEG is een periodieke uitgave van R.-K. parochie De Goede Herder te Castricum 11 e jaargang, no. 1, januari 2015 pagina 1 Inhoud 2 Nieuws van het bestuur Bert Jan Rozestraten 3 Van de redactie 4 Gedicht

Nadere informatie

Van de H. Mattheus - 48 e jaargang, nr. 1, 24 januari t/m 21 maart 2013 VAN DE PASTOR. TWEEDE ZONDAG VEERTIGDAGENTIJD 24 februari 2013 Genesis 15,

Van de H. Mattheus - 48 e jaargang, nr. 1, 24 januari t/m 21 maart 2013 VAN DE PASTOR. TWEEDE ZONDAG VEERTIGDAGENTIJD 24 februari 2013 Genesis 15, Van de H. Mattheus - 48 e jaargang, nr. 1, 24 januari t/m 21 maart 2013 VAN DE PASTOR. TWEEDE ZONDAG VEERTIGDAGENTIJD 24 februari 2013 Genesis 15, 5-12 17-18, Lucas 9, 28b-36 Mensen van God Bestaan zulke

Nadere informatie

Pastorale. Tussen Kerst en Aswoensdag. Pastoor Alexander van Deelen

Pastorale. Tussen Kerst en Aswoensdag. Pastoor Alexander van Deelen Pastorale Informatieblad voor de Bonifatiusparochie Jaargang 12 - nummer 1 februari 2012 Tussen Kerst en Aswoensdag Dit altaar wordt door ons gezalfd. Moge de Heer zelf het heiligen door zijn kracht en

Nadere informatie

Kerstmis weer volop gevierd

Kerstmis weer volop gevierd Rondom de Kerk in en om Leiden December 2012 - Jaargang 8 - no. 3 In dit nummer l Catechese in het voorjaar 2 l Kerstbonnenactie 6 l Oproep tot getuigen 18 l Twitteren met God, deel 1 32 Kerstmis weer

Nadere informatie

Gabriëlle is eerder bestuurslid geweest en Joop is naast vele andere werkzaamheden koster van De Menswordingskerk.

Gabriëlle is eerder bestuurslid geweest en Joop is naast vele andere werkzaamheden koster van De Menswordingskerk. Parochiekern De Goede Herder Postadres: Hoge Rijndijk 16 2382 AS Zoeterwoude Telefoon secretariaat: ma-/wo-/vr-ochtend 071-541 15 10 Telefoon urgente zaken: 06-22 02 76 68 E-mail secretariaat: degoedeherder@yahoo.com

Nadere informatie

www.emmaus-apeldoorn.nl

www.emmaus-apeldoorn.nl vrijdag 10 oktober 2014 44e jaargang, nummer informatieblad voor katholiek apeldoorn 02 (driewekennummer) volgende uitgave vrijdag 31 oktober 2014 www.emmaus-apeldoorn.nl kerk pagina 4 huis pagina 5 stad

Nadere informatie

Jaargang 64. Nummer 2 Pasen 2014. In dit nummer Gedicht 2 Hoofdartikel: Pasen 2014 3

Jaargang 64. Nummer 2 Pasen 2014. In dit nummer Gedicht 2 Hoofdartikel: Pasen 2014 3 Jaargang 64 Nummer 2 Pasen 2014 Colofon Redactie adres: H.W. Romeijn-van Berkel h.w.vanberkel@zadkine.nl H.H. Petrus en Paulus, Het Paradijs Rotterdam Pastoor drs. J. de Rie, Delft, Tel:06-22424422 jderie@mac.com

Nadere informatie