7,5% Obligatie Heerenstede Golf Centrum Rotterdam

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "7,5% Obligatie Heerenstede Golf Centrum Rotterdam"

Transcriptie

1 7,5% Obligatie Heerenstede Golf Centrum Rotterdam

2 Inhoudsopgave De obligatielening 3 - Rentevergoeding 3 - Looptijd 3 - Tussentijds verkopen 3 Golf Centrum Rotterdam 5 - De locatie 5 - De huurder 5 - De huurovereenkomst 6 - Voor wie? 6 Inschrijven en toewijzing 7 De kosten 7 De risico s 8 Overige belangrijke informatie 8 Cashflowoverzicht 9 Betrokken partijen 10

3 7,5% Obligatie Heerenstede Golf Centrum Rotterdam Wijs & van Oostveen introduceert een vastgoedbelegging met een hoge vaste rente, de 7,5% Obligatie Heerenstede Golf Centrum Rotterdam. De belangrijkste kenmerken van deze obligatie: Een vaste rente van 7,5% per jaar* Rente wordt vier keer per jaar uitgekeerd Een looptijd van minimaal vijf jaar en maximaal zeven jaar Beperkte emissie: , (2820 obligaties) Deelnemen is al mogelijk vanaf , (exclusief 3% emissiekosten) De obligatielening De obligatielening wordt uitgegeven door Heerenstede Golf Centrum Rotterdam B.V. De totale emissie bedraagt 2,82 miljoen. Het doel van Heerenstede Golf Centrum Rotterdam B.V. is om met dit vermogen de aankoop van Golf Centrum Rotterdam gedeeltelijk te financieren. Met de aankoop van de 7,5% Obligatie Heerenstede Golf Centrum Rotterdam verstrekt u een lening met een looptijd van minimaal vijf jaar en maximaal zeven jaar. De nominale waarde per obligatie bedraagt 1000,. Rentevergoeding Heerenstede Golf Centrum Rotterdam B.V. betaalt u over de obligatielening een vaste rente van 7,5% per jaar. Deze jaarlijkse rente wordt in vier termijnen achteraf per kalenderkwartaal aan u uitgekeerd. De eerste uitbetaling vindt plaats op 1 juli De rentevergoeding wordt berekend over de nominale waarde. Looptijd De startdatum van de obligatie is 28 april Na maximaal zeven jaar, dus uiterlijk op 27 april 2017, wordt de obligatielening afgelost op 100% van de nominale waarde. Heerenstede Golf Centrum Rotterdam B.V. heeft het recht om de obligatielening vanaf het vijfde jaar, dus vanaf 27 april 2015, in zijn geheel af te lossen op 100% van de nominale waarde. Tussentijds verkopen De 7,5% Obligatie Heerenstede Golf Centrum Rotterdam is een belegging voor de middellange termijn. De obligatie is niet beursgenoteerd en kan daarom niet verkocht worden via de reguliere markt. Maar heeft u om welke reden dan ook (een deel) van uw inleg nodig, dan is het goed om te weten dat u elk kwartaal uw obligaties ter verkoop kunt aanbieden. Er is geen actieve markt, maar Wijs & van Oostveen kan voor u bemiddelen bij de verkoop. Wij beschikken over een uitgebreid cliëntenbestand waaraan wij uw obligatie kunnen aanbieden. De prijs voor de obligaties wordt onderling tussen u en de koper bepaald. Deze prijs kan zowel hoger als lager zijn dan de nominale waarde. * De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De weergegeven rendementen betreffen prognoses. 3

4 4

5 Golf Centrum Rotterdam In 1987 werd Golf Centrum Rotterdam geopend als eerste grootschalige golfoefencentrum van Nederland. In de loop der jaren is de golfbaan meerdere keren verbouwd en uitgebreid. Momenteel beschikt Golf Centrum Rotterdam over een verlichte driving range met zo n 80 overdekte afslagplaatsen en een 9 holes par-3 baan. Daarnaast heeft Golf Centrum Rotterdam onder andere een restaurant, een presentatie- en vergaderruimte, een clubgebouw, een uitgebreide golfshop en circa 134 parkeerplaatsen. Het terrein is prachtig gelegen in een parkachtige omgeving. Golf Centrum Rotterdam is uitstekend geschikt voor golfers die in korte tijd holes willen lopen en niet in de laatste plaats voor golfers die aan hun techniek willen werken. Er wordt een complete golfopleiding aangeboden, inclusief het officieel erkende Nederlandse Golf Federatie-examen voor het golfvaardigheidsbewijs. Golf Centrum Rotterdam richt zich zowel op de particuliere als de zakelijke markt en heeft 3850 leden. Jaarlijks komen er tussen de en bezoekers uit de directe omgeving. Het golfcentrum heeft een laagdrempelig karakter en relatief lage greenfees. De locatie Golf Centrum Rotterdam ligt middenin een groot verstedelijkt gebied met een aanzienlijk percentage actieve golfers. Het oefencentrum is gesitueerd nabij de A20, op 4 kilometer afstand van het centrum van Rotterdam. Zowel met de auto als met het openbaar vervoer is het goed bereikbaar. De huurder Golf Centrum Rotterdam wordt gehuurd door Golf Centrum Rotterdam B.V. Dit bedrijf is een 100% dochter van GMG Beheer B.V. GMG Beheer B.V. staat garant voor het nakomen van de verplichtingen in de huurovereenkomst. GMG (Golf Management Group) ontwikkelt en exploiteert hoogwaardige golfbanen in Nederland en Duitsland. Kenmerkend voor de aanpak van GMG is dat het bedrijf zelf ook alle faciliteiten op de banen, zoals de restaurants en golfshops, exploiteert. Met een omzet van 20 miljoen per jaar is GMG één van de grootste golfbaanexploitanten in Nederland. Succesformule Egbert Mulder, CEO van GMG (Golf Management Group), ontwikkelaar en exploitant van hoogwaardige golfbanen: Golf Centrum Rotterdam is in 1987 geopend als eerste grootschalige golfoefencentrum van Nederland. Het ligt middenin een verstedelijkt gebied met circa 1,3 miljoen inwoners. Daar woont een relatief hoog aantal golfers waarmee we meteen veel potentiële bezoekers binnen bereik hebben. De formule van het golfcentrum spreekt een breed publiek aan. Wij bieden prima faciliteiten voor zowel de gevorderde als de beginnende golfer. Er komen veel particulieren, maar ook golfers uit het bedrijfsleven. Golf Centrum Rotterdam is weinig gevoelig voor de recessie. Onze greenfees behoren tot de laagste van Nederland. En doordat we alle faciliteiten, zoals het restaurant, de golfshop en de golfacademie, in eigen beheer hebben, kunnen we bij de inkoop van diensten en producten schaalvoordelen realiseren. De vooruitzichten zijn positief. In 2008 en 2009 bedroeg de omzet van Golf Centrum Rotterdam respectievelijk nog 2,25 miljoen en 2,4 miljoen. Voor 2010 wordt een omzet verwacht van 2,5 miljoen. 5

6 De huurovereenkomst De huurovereenkomst heeft een looptijd van bijna 19 jaar, en eindigt op 31 december Met Golf Centrum Rotterdam B.V. is een triple net-huurovereenkomst afgesloten, wat inhoudt dat naast de huur, ook de belastingen, verzekeringen en onderhoudskosten ten laste van de huurder komen. Hierdoor zijn er weinig tot geen eigenaarslasten. De jaarlijkse huur bedraagt momenteel ,. Op de huursom wordt een indexering toegepast op basis van de Consumentenprijsindex met een minimale indexering van 3% per jaar. Voor wie? De 7,5% Obligatie Heerenstede Golf Centrum Rotterdam is bedoeld voor beleggers met een middellange horizon. De obligatie is geschikt voor een vrij belegbaar vermogen zonder specifiek of noodzakelijk doel. De obligatie is niet geschikt voor een belegging met geleend geld. Golf in Nederland Nog niet zo lang geleden was golf een exclusieve sport. Maar in navolging van de Angelsaksische en Scandinavische landen is golf ook in Nederland uitgegroeid tot een sport voor een breed publiek. Inmiddels is het na voetbal en tennis in populariteit de derde sport in Nederland geworden. In 2000 waren er nog golfers, in 2009 was dat aantal uitgegroeid tot ruim De Nederlandse Golf Federatie verwacht dat er in het jaar 2015 zo n golfers zullen zijn. 6

7 Inschrijven U kunt op drie manieren inschrijven: telefonisch via Wijs & van Oostveen: via internet: schriftelijk met het inschrijvingsformulier bij deze brochure Inschrijven kan al vanaf , (exclusief 3% emissiekosten). De inschrijvingsperiode sluit op 22 april Toewijzing De nominale waarde per obligatie bedraagt 1000,. In totaal worden er 2820 obligaties uitgegeven. De minimale afname is twaalf obligaties. Bij overtekening van de emissie worden de obligaties toegewezen op volgorde van binnenkomst van de inschrijvingen. Het volledige aankoopbedrag, inclusief de emissiekosten, dient uiterlijk op 28 april 2010 bijgeschreven te zijn op de beleggingsrekening. Na toewijzing van de obligaties ontvangt u een schriftelijke bevestiging. Aankoop van de obligaties gaat via uw bestaande beleggingsrekening of, indien u nog geen cliënt bij Wijs & van Oostveen bent, via de door Wijs & van Oostveen aangeboden beleggersgiro. Binnen de beleggersgiro worden de obligaties op een beleggingsrekening bijgeschreven en geadministreerd. Ieder kwartaal ontvangt u een actueel overzicht van uw beleggingen. De beleggersgiro kunt u ook gebruiken voor andere beleggingsproducten van Wijs & van Oostveen. De kosten Voor het plaatsen van de obligaties worden eenmalig 3% emissiekosten in rekening gebracht. Voor het administreren van de obligaties kan er sprake zijn van bewaarloon en administratiekosten. Bij tussentijdse aan- of verkoop worden er transactiekosten in rekening gebracht. De transactiekosten bedragen dan maximaal 1,5% over de aan- of verkoop. Opvolger van de 7,5% Obligatie Heerenstede Golfbaan Spaarnwoude Er zijn veel overeenkomsten tussen de 7,5% Obligatie Heerenstede Golf Centrum Rotterdam en de 7,5% Obligatie Heerenstede Golfbaan Spaarnwoude, die Wijs & van Oostveen vorig jaar heeft geïntroduceerd. Beide obligatie leningen zijn geïnitieerd door Heerenstede Vastgoed B.V. Golf Centrum Rotterdam en Golfbaan Spaarnwoude, waar de obligatieleningen betrekking op hebben, worden geëxploiteerd door GMG. Daarnaast zijn beide golfbanen een publiekstrekker. Naast deze overeenkomsten is er ook een belangrijk verschil, namelijk dat de huidige emissie veel kleiner is. Voor de aankoop van Golfbaan Spaarnwoude is een obligatielening van 4,5 miljoen uitgegeven. En voor de aankoop van Golf Centrum Rotterdam een obligatielening van 2,82 miljoen. Aangezien de obligaties worden toegewezen op volgorde van binnenkomst van de inschrijvingen, is het raadzaam om snel te reageren. 7

8 De risico s Beleggen bij wie en in welke vorm dan ook brengt financiële risico s met zich mee. Door de aankoop van deze obligatie verstrekt de koper een lening aan Heerenstede Golf Centrum Rotterdam B.V. De obligatiehouders lopen het risico dat Heerenstede Golf Centrum Rotterdam B.V. niet of onvoldoende in staat is aan haar financiële verplichtingen te kunnen voldoen, waardoor de hoogte van de rentebetalingen en/of (tussentijdse en eind-)waarde van de obligatie negatief kunnen worden beïnvloed. In het meest ongunstige geval kan de rente niet worden betaald en kan het door de obligatiehouders ingebrachte vermogen geheel tenietgaan. Na uitgifte is de obligatie beperkt verhandelbaar. Bij tussentijdse verkoop kan de verkoopprijs onder de nominale waarde liggen. De aankoop van Golf Centrum Rotterdam wordt naast de uitgifte van obligaties ( 2,82 miljoen), gefinancierd met een hypothecaire lening ( 1,2 miljoen). De obligatielening is achtergesteld ten opzichte van de hypothecaire lening. Lees voor een uitgebreide opsomming en beschrijving van alle risico s het prospectus. Overige belangrijke informatie De aankoopbeslissing dient uitsluitend te worden genomen op basis van het prospectus, dat kosteloos verkrijgbaar is op het adres van Wijs & van Oostveen, Herengracht 493, 1017 BT Amsterdam en te downloaden is vanaf Wijs & van Oostveen is als beleggingsonderneming geregistreerd bij de AFM te Amsterdam. Voor particuliere Nederlandse ingezetenen wordt de 7,5% Obligatie Heerenstede Golf Centrum Rotterdam fiscaal belast volgens de in box III (inkomsten uit sparen en beleggen) geldende tarieven. De fiscale behandeling van uw belegging hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst aan wijzigingen onderhevig zijn. 8

9 Cashflowoverzicht Onderstaand cashflowoverzicht geeft inzicht in de verwachte kasstromen van Heerenstede Golf Centrum Rotterdam B.V. (Bedragen * 1000,) Periode 28/04/ /12/ /01/ /04/2017 Inkomsten exploitatie Huuropbrengst 1) Uitgaven exploitatie Exploitatielasten Beheervergoeding Fondskosten 2) Rentelasten hypotheek 3) Saldo voor rente 7,5% obligatie Af: rente 7,5% obligatie Cashflow exploitatie Bij: vooruitontvangen huur 4) 78 Bij: cashflow periode 15 februari t/m 27 april Af: aflossing hypothecaire lening Mutatie liquiditeiten periode Liquiditeiten begin periode 5) Liquiditeiten einde periode Toelichting (1) De huuropbrengst is geïndexeerd met 3% op jaarbasis. In het cashflowoverzicht is de eerste indexering per 1 januari 2011 verondersteld. In werkelijkheid zal de eerste indexering per 15 januari 2011 plaatsvinden. (2) De fondskosten bestaan uit bijvoorbeeld de jaarlijkse accountantskosten, administratiekosten en kosten Kamer van Koophandel. De fondskosten zijn opgenomen op basis van een indexering van 2% op jaarbasis. (3) De rentelasten voor de hypotheek zijn tot en met 2014 variabel en gemaximeerd op 5,4% per jaar. In de periode daarna tot aan de aflossing is de hypotheekrente variabel. Afhankelijk van de marktomstandigheden kan voor deze periode tevens worden gekozen voor een vaste rente. (4) De huuropbrengsten worden per kwartaal vooruit ontvangen. Dit betekent in de eerste periode een extra inkomstenbron ter hoogte van de huuropbrengst van het volgende kwartaal. (5) Als onderdeel van de initiële investering is een bedrag van , opgenomen als liquiditeitsreserve. 9

10 Betrokken partijen Initiatiefnemer De 7,5% Obligatie Heerenstede Golf Centrum Rotterdam is een initiatief van Heerenstede Vastgoed B.V. Dit bedrijf is gespecialiseerd in het ontwikkelen van vastgoedbeleggingen. Om de kwaliteit van de beleggingen te waarborgen, hanteert Heerenstede Vastgoed bij de selectie van de objecten strenge criteria ten aanzien van de locatie, het onderhoud en de huurders. Heerenstede Vastgoed B.V. heeft in het verleden meerdere vastgoedbeleggingen geïnitieerd, waaronder de 7% Obligatie Heerenstede Duitsland Winkelfonds I en II en de 7,5% Obligatie Heerenstede Golfbaan Spaarnwoude. Al deze beleggingen hebben betrekking op commercieel vastgoed en zijn volledig geplaatst. Heerenstede Vastgoed B.V. is een dochterbedrijf van Wijs & van Oostveen Beheer B.V. Uitgevende instelling De obligatie is uitgegeven door Heerenstede Golf Centrum Rotterdam B.V., een 100% dochter van Heeren stede Vastgoed B.V. Heerenstede Golf Centrum Rotterdam B.V. zal de rentevergoeding betalen aan de obligatiehouders en aan het einde van de looptijd de nominale waarde terugbetalen. Door uw belegging in de 7,5% Obligatie Heerenstede Golf Centrum Rotterdam loopt u een debiteurenrisico op de uitgevende instelling. Stichting obligatiehouders De belangen van de obligatiehouders worden behartigd door een onafhankelijke stichting (Stichting Obligatiehouders Heerenstede Golf Centrum Rotterdam). De voornaamste activiteit van deze stichting is het houden van toezicht op en het naleven van de obligatievoorwaarden. Belangrijkste punten op een rij: Golf Centrum Rotterdam is het eerste grootschalige oefencentrum voor golfers in Nederland Langdurige huurovereenkomst van bijna 19 jaar, met een indexering van minimaal 3% per jaar op de huursom Triple net-huurovereenkomst, waardoor er weinig tot geen eigenaarslasten zijn Een kwalitatief goede huurder Een aantrekkelijke vaste rente van 7,5% per jaar, die jaarlijks in vier termijnen wordt uitgekeerd Een looptijd van minimaal vijf jaar en maximaal zeven jaar Tussentijds beperkt verhandelbaar Beperkte emissie: , (2820 obligaties) Deelnemen is al mogelijk vanaf , (exclusief 3% emissiekosten) Debiteurenrisico op Heerenstede Golf Centrum Rotterdam B.V. Prospectus goedgekeurd door de AFM, lees dit prospectus zorgvuldig door voordat u de obligatie koopt 10

11 Adressen en telefoonnummers van de voornaamste partijen die betrokken zijn bij de emissie van de 7,5% Obligatie Heerenstede Golf Centrum Rotterdam Plaatsingskantoor Wijs & van Oostveen B.V. Herengracht BT Amsterdam Telefoon: Stichting obligatiehouders Stichting Obligatiehouders Heerenstede Golf Centrum Rotterdam Locatellikade AZ Amsterdam Telefoon: Vastgoedfinancier (hypotheekverstrekker) Coöperatieve Rabobank Graafschap-Midden U.A. Terborgseweg GM Doetinchem Telefoon: Uitgevende instelling Heerenstede Golf Centrum Rotterdam B.V. Herengracht CH Amsterdam Telefoon: Stichtingsbestuur TMF Management B.V. Locatellikade AZ Amsterdam Telefoon: Depothouder obligaties Euroclear Nederland Damrak LM Amsterdam Telefoon: Beheerder (directie) van uitgevende instelling Heerenstede Vastgoed Beheer B.V. Herengracht CH Amsterdam Telefoon:

12 Wijs & van Oostveen Sinds de start in 1987 heeft Wijs & van Oostveen zich volledig toegelegd op één discipline, en dat is beleggen. Een persoonlijke benadering, een gedegen beleggingsbeleid en transparantie en deskundigheid zijn kenmerkend voor onze dienstverlening. Tot onze cliënten behoren particuliere beleggers, DGA s, ondernemers en pensioen-bv s, maar ook stichtingen en verenigingen. Naast het actief beheren van vermogens introduceren wij regelmatig interessante beleggingsproducten. Daarbij streven wij ernaar de kwaliteit te bieden die tot de beste van de markt behoort. Herengracht 493, 1017 BT Amsterdam, Telefoon: , Fax: ,

BELVEDERE ACADEMIA LEIDEN UNIVERSITY N.V. BELVEDERE ACADEMIA LEIDEN UNIVERSITY N.V.

BELVEDERE ACADEMIA LEIDEN UNIVERSITY N.V. BELVEDERE ACADEMIA LEIDEN UNIVERSITY N.V. BELVEDERE ACADEMIA LEIDEN UNIVERSITY N.V. Belvédère Academia Leiden University 1 BELVEDERE ACADEMIA, RAPENBURG 70, 2311 EZ LEIDEN Cultureel beleggen met de Belvédère Obligatie De Universiteit Leiden heeft

Nadere informatie

Groenbeleggen met de Rabobank

Groenbeleggen met de Rabobank Groenbeleggen met de Rabobank Zuinig zijn op het milieu. We weten allemaal hoe belangrijk dat is. Zeker tegenwoordig. Natuurlijk kunnen we zelf actief zorgen voor een betere leefomgeving. Alleen: vaak

Nadere informatie

PROSPECTUS OBLIGATIEFONDS HAERZATHE STUDENTENUNITS I BV. Haerzathe Investments

PROSPECTUS OBLIGATIEFONDS HAERZATHE STUDENTENUNITS I BV. Haerzathe Investments PROSPECTUS OBLIGATIEFONDS HAERZATHE STUDENTENUNITS I BV Haerzathe Investments Haerzathe Investments ProsPectus obligatiefonds HaerzatHe studentenunits i bv Haerzathe Studentenunits I B.V. 1 Colofon Dit

Nadere informatie

PROSPECTUS CREDIT LINKED VASTGOED X

PROSPECTUS CREDIT LINKED VASTGOED X PROSPECTUS CREDIT LINKED VASTGOED X 650.000 6% Klasse I Obligaties 1.800.000 7,2% Klasse II Obligaties met 7,5% winstdeling Hypothecaire leningen op woningen in Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk

Nadere informatie

investeringsmemorandum 2 e serie

investeringsmemorandum 2 e serie 1. Subheading 1.1 Rendement De zon is een duurzame energiebron met veel potentie. Elk uur levert de zon voldoende energie om in de jaarlijkse behoefte van alle mensen te voorzien. Door de stille maatschap

Nadere informatie

Informatiememorandum. Uitnodiging inschrijving obligatielening ter aanschaf en exploitatie van Windpark Burgervlotbrug

Informatiememorandum. Uitnodiging inschrijving obligatielening ter aanschaf en exploitatie van Windpark Burgervlotbrug Informatiememorandum Uitnodiging inschrijving obligatielening ter aanschaf en exploitatie van Windpark Burgervlotbrug 1 Definities Burgervlotbrug Beheer Burgerwind EIA Echo Investments Eneco Holding Evelop

Nadere informatie

Grond Obligatie Fonds I B.V. Informatiememorandum

Grond Obligatie Fonds I B.V. Informatiememorandum Grond Obligatie Fonds I B.V. Informatiememorandum GROND OBLIGATIE FONDS I B.V. Informatiememorandum VOORWOORD Met veel genoegen informeren wij u over de uitgifte van een obligatielening door Grond Obligatie

Nadere informatie

Informatiememorandum Supermarktfonds.nl

Informatiememorandum Supermarktfonds.nl Informatiememorandum Supermarktfonds.nl Voor en door supermarktondernemers 1 augustus 2011 4 Inhoudsopgave Kernpunten 4 Voorwoord 5 1. Samenvatting 6 2. Risicofactoren 9 2.1 Liquiditeit / verhandelbaarheid

Nadere informatie

8,0% Listed Junior Secured Bond MS HANZE GÖTEBORG

8,0% Listed Junior Secured Bond MS HANZE GÖTEBORG 8,0% Listed Junior Secured Bond MS HANZE GÖTEBORG Dit Prospectus is op 7 oktober 2011 gepubliceerd door Hanzevast capital nv Het copyright op dit Prospectus berust bij Hanzevast capital nv. Niets uit deze

Nadere informatie

9,4% * rendement. Realistisch in rendement. Prospectus. AEFIDES Vastgoed XV CV

9,4% * rendement. Realistisch in rendement. Prospectus. AEFIDES Vastgoed XV CV 9,4% * rendement Realistisch in rendement Prospectus AEFIDES Vastgoed XV CV Prospectus d.d. 8 september 2008 in verband met de uitgifte van 92 Participaties van 50.000 (totaal 4.600.000) in AEFIDES VASTGOED

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

PROSPECTUS 2012 Immovest Emsland V B.V. obligatiefonds

PROSPECTUS 2012 Immovest Emsland V B.V. obligatiefonds PROSPECTUS 2012 Veilig beleggen in een van de sterkste economieën van Noord-Europa Couponrente: 4,75% per jaar Uitkering per maand Looptijd: 3 jaar Waardevaste zekerheden Een initiatief van Holding B.V.

Nadere informatie

Informatiememorandum. supermarktfonds.nl voor en door supermarktondernemers

Informatiememorandum. supermarktfonds.nl voor en door supermarktondernemers Informatiememorandum supermarktfonds.nl voor en door supermarktondernemers Informatiememorandum supermarktfonds.nl voor en door supermarktondernemers 18 september 2013 4 Inhoudsopgave Kernpunten 4 1. Samenvatting

Nadere informatie

BOUWFONDS OFFICE VALUE FUND NV. 2 e EMISSIE

BOUWFONDS OFFICE VALUE FUND NV. 2 e EMISSIE BOUWFONDS OFFICE VALUE FUND NV 2 e EMISSIE Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer BV biedt beleggers de mogelijkheid om certificaten van aandelen te verwerven in Bouwfonds Office Value Fund NV. Waarom Bouwfonds

Nadere informatie

Rabo Variabele Lange Rente Obligatie

Rabo Variabele Lange Rente Obligatie Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

de Nationale Grondbank N.V. Nederlandse Inflatie Obligatie

de Nationale Grondbank N.V. Nederlandse Inflatie Obligatie de Nationale Grondbank N.V. Nederlandse Inflatie Obligatie NL Inflatie Obligatieleningen DNG 2013-2023/1. max. 15 mln Met hypothecaire zekerheid en pandrecht op de kasstroom en garantie op de Nominale

Nadere informatie

ING Real Estate Woningfonds VI CV

ING Real Estate Woningfonds VI CV EUROPA / AZIE / AUSTRALIE / GROOT BRITTANNIE / VERENIGDE STATEN ING Real Estate Woningfonds VI CV BROCHURE De Autoriteit Financiële Markten heeft op 14 november 2005 aan de Beheerder van het fonds ING

Nadere informatie

BEURSWAAGE. Wegen naar rendement. Analyse Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed Uitgifte Tranche 2. Aanbieder

BEURSWAAGE. Wegen naar rendement. Analyse Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed Uitgifte Tranche 2. Aanbieder Analyse Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed Uitgifte Tranche 2 Aanbieder Het betreft hier de uitgifte van Tranche 2 van Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed van Schild Holland Fonds N.V. Dit

Nadere informatie

PARKING FUND NEDERLAND II

PARKING FUND NEDERLAND II PARKING FUND NEDERLAND II INHOUDSOPGAVE 1. Samenvatting... 1 2. Risicofactoren... 10 3. Adressen betrokken partijen... 15 4. Definities... 17 5. Nederlandse parkeergaragemarkt vanuit vastgoedbeleggingsperspectief...

Nadere informatie

Memorandum Horeca Obligatie Fonds B.V. 2015 INFORMATIEMEMORANDUM HORECA OBLIGATIE FONDS B.V. HOF 2015-Obligaties. Januari 2015.

Memorandum Horeca Obligatie Fonds B.V. 2015 INFORMATIEMEMORANDUM HORECA OBLIGATIE FONDS B.V. HOF 2015-Obligaties. Januari 2015. INFORMATIEMEMORANDUM HORECA OBLIGATIE FONDS B.V. HOF -Obligaties Pagina 1 van 82 INLEIDING Het Horeca Obligatie Fonds B.V. (HOF) investeert zowel in veelbelovende nieuwe als reeds bestaande professionele

Nadere informatie

Prospectus MeesPierson-LaSalle Vastgoedfonds II CV

Prospectus MeesPierson-LaSalle Vastgoedfonds II CV Prospectus MeesPierson-LaSalle Vastgoedfonds II CV Kernpunten Het tweede vastgoedfonds op initiatief van MeesPierson en LaSalle Investment Management Defensieve belegging in kwaliteits winkelvastgoed Goede

Nadere informatie

INFORMATIEMEMORANDUM GLASVEZELOBLIGATIES

INFORMATIEMEMORANDUM GLASVEZELOBLIGATIES INFORMATIEMEMORANDUM GLASVEZELOBLIGATIES INFORMATIEMEMORANDUM GLASVEZELOBLIGATIES Coöperatie HSLnet u.a. Heeze-Leende Informatiememorandum versie 14 december 2012 Copyright 2012 Coöperatie HSLnet u.a.

Nadere informatie

PROSPECTUS PARKING FUND NEDERLAND III

PROSPECTUS PARKING FUND NEDERLAND III PROSPECTUS PARKING FUND NEDERLAND III INHOUDSOPGAVE 1. Samenvatting... 1 2. Risicofactoren... 10 3. Adressen betrokken partijen... 15 4. Definities... 17 5. Nederlandse parkeergaragemarkt vanuit vastgoedbeleggingsperspectief...

Nadere informatie

Een initiatief van: Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer BV onderdeel van ABN AMRO Bouwfonds Nederlandse Gemeenten NV

Een initiatief van: Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer BV onderdeel van ABN AMRO Bouwfonds Nederlandse Gemeenten NV Een initiatief van: Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer BV onderdeel van ABN AMRO Bouwfonds Nederlandse Gemeenten NV ABN AMRO BOUWFONDS VASTGOEDFONDS VII DISTRIFONDS II NEDERLAND CV Inhoudsopgave Definities

Nadere informatie

Informatie memorandum

Informatie memorandum Informatie memorandum Informatie memorandum 3 4 Informatiememorandum MKBi Groeifonds B.V. (een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd

Nadere informatie

Financiële bijsluiter Woningfonds Apeldoorn C.V.

Financiële bijsluiter Woningfonds Apeldoorn C.V. FINANCIËLE Financiële bijsluiter Woningfonds Apeldoorn C.V. Productinformatie over het product Woningfonds Apeldoorn C.V. A. Korte weergave van de beleggingsinstelling Annexum Beheer B.V. is de beheerder

Nadere informatie

Trotter International Holding BV. Prospectus OBLIGATIELENING

Trotter International Holding BV. Prospectus OBLIGATIELENING Trotter International Holding BV Prospectus OBLIGATIELENING Den Haag 10-6-2013 PROSPECTUS Dit Prospectus wordt gepubliceerd in verband met de aanbieding en uitgifte van maximaal 220 nominaal 7% + winstdelende

Nadere informatie

WVGH SENIORENFONDS IV CV

WVGH SENIORENFONDS IV CV Prospectus SF IV CV FINAL 6 mei 2009 For AFM approval WVGH SENIORENFONDS IV CV Beleggen in service-appartementencomplexen Pieter de Hoogh te Bilthoven en Beeckestein te Deventer 10,6% prognose totaal rendement

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Mensen geven vastgoed waarde

Mensen geven vastgoed waarde p r o s p e c t u s z e u v e n m e e r e n n v Mensen geven vastgoed waarde ZEUVEN MEEREN VASTGOEDFONDS NV 1. Definities 4 2. Samenvatting 6 3. Risico s 9 4. Doelstellingen 12 5. Beleggen in commercieel

Nadere informatie