Verslaglegging Regionale conferentie Ondernemend Bbz

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslaglegging Regionale conferentie Ondernemend Bbz"

Transcriptie

1 Verslaglegging Regionale conferentie Ondernemend Bbz In dit verslag krijgt u een terugkoppeling van de regionale conferentie Ondernemend Bbz. Als bijlage is informatie over de workshops toegevoegd. Mocht u na het lezen van dit verslag vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met het Zelfstandigenloket van de gemeente Alkmaar: of telefonisch via: Welkom door Wethouder Mirjam Hamberg (SP) van de gemeente Alkmaar Als wethouder sociaal was Mirjam Hamberg erg tevreden dat deze conferentie is georganiseerd. De locatie, de Telefooncentrale, vindt zij één van de meest creatieve werklocaties die Alkmaar heeft. Een plek waar veel creatieve bedrijven gehuisvest zijn. Een plek die de deelnemers ook heeft mogen inspireren. In haar welkomstwoord vertelt zij dat het Zelfstandigenloket van de gemeente Alkmaar voor 14 gemeenten in Noord Holland werkt. Jaarlijks ontvangt het Zelfstandigenloket ruim 1200 hulpverzoeken. Mirjam Hamberg in haar afsluitende dankwoord: Er zijn mooie initiatieven gepresenteerd welke hebben geleidt tot nieuwe ideeën en samenwerkingsintenties. De afsluitende borrel werd volledig benut om afspraken te maken en contactgegevens uit te wisselen. Ik kijk terug op een zeer geslaagde conferentie!

2 Trends in ondernemersland: Ondernemen een passie of gewoon een vak? Thijs Pennink, directeur ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord, schetste in zijn presentatie een beeld van de zelfstandig ondernemer, de leuke maar soms ook minder leuke kanten van het vak. Noord-Holland Noord excelleert als transitieregio: een regio die bekend staat om haar innovatieve intersectorale oplossingen voor de wereldwijde problematiek op het gebied van energie, water, voeding en gezondheid en hierdoor erkend wordt als proeftuin. De presentatie van Thijs Pennink is in de bijlage meegezonden. Maatschappelijke kosten en baten van het Bbz In de presentatie van Peter Brouwer voormalig onderzoeker bij TNO, werden de eerste resultaten van het onderzoek in opdracht van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) naar het belang van de ondersteuning van MKB ondernemers door lokale overheden en de toepassing van het Bbz gepresenteerd. De doelstelling van het onderzoek is het verkrijgen van meer inzicht in de (maatschappelijke) kosten en baten van de toepassing van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz), vooral van de gevestigde zelfstandigen. Met dit inzicht kan de VNG haar leden beter adviseren over de toepassing van het Bbz. Een quickscan is een eerste stap om tot het gewenste inzicht te komen en geeft een beeld van: 1. De rol van de diverse stakeholders rondom het Bbz (en ondersteuning van ondernemers in bredere zin) 2. Een inventarisatie van de meest relevante maatschappelijke kosten en baten voor de verschillende stakeholders 3. Een eerste inschatting van de orde van grootte van deze maatschappelijke kosten en baten (voor zover mogelijk) De gehele presentatie van Peter Brouwer is als bijlage meegezonden. Hierin kunt u de eerste resultaten van het onderzoek terug vinden.

3 Pilot Ondernemen Werkt! Jacqueline Boots en Kaat Kroon blikken terug: Ondernemen Werkt! heeft tijdens de conferentie een tweetal workshops verzorgd. We starten met een interactief gedeelte. Vanuit de zaal hebben we informatie gevraagd over de vaardigheden waar ondernemers over moeten beschikken en waar het naar de mening van het publiek wellicht aan ontbreekt. Als er hier sprake is van gemeenschappelijke waarden is het van belang voor Ondernemen Werkt! om dit mee te nemen in onze advisering aan de startende ondernemer. Onze presentatie over Ondernemen Werkt! begon met een korte film over de toekomst van werk. Deze film is gemaakt door trendwatcher Ajiedj Bakas. Deze film laat de grote veranderingen zien die gaan komen. De veranderingen op de arbeidsmarkt is al gaande. Het aantal ZZP ers neemt toe en dus is er meer behoefte aan informatie en begeleiding op dit vlak. Wij vertellen iets over ons traject waarin wij startende ondernemers begeleiden. Dit is een initiatief van de gemeente Alkmaar, waarin de samenwerking is gezocht met het UWV en de Kamer van Koophandel. Gedurende een traject van 26 weken krijgt de ondernemer wekelijks trainingen, workshops en expertmeetings aangeboden. De begeleiding is in een groep van maximaal 15 starters. Hierdoor ontstaat en er direct een netwerk en daarmee ook samenwerkingsverbanden. De eerste drie maanden zijn gericht op het schrijven van het ondernemingsplan. Daarna gaat het meer en meer over het binnenhalen van commerciële opdrachten. Dit betekent werken aan promotie (online en offline), acquisitie, netwerken etc. Binnen het project werken wij samen met lokale partijen om de informatie zoveel mogelijk te bundelen. De link naar de presentatie Door de ondernemers is het traject beoordeeld met een 8,3. Een resultaat waar wij heel trots op zijn. Eén van de onderneemster Tanja Ortmans (http://linkd.in/sceni1) vertelt over haar reis met Ondernemen Werkt! Hieruit blijkt haar zoektocht in de wereld van het ondernemerschap. De meerwaarde die zij heeft ervaren door de samenwerking met andere ondernemers en de begeleiding van de ondernemerscoach. Haar presentatie is hier terug te vinden: C:\Users\Jacqueline\Dropbox\Ondernemen Werkt!\publiciteit promotie acquisitie\evenementen\bbz bijeenkomst\presentatie 24 mei 14 Tanja.ppt Momenteel zijn wij in onderhandeling met de verschillende private en publieke partijen in de regio om dit project toekomstbestendig vorm te geven. Een factsheet met de meest relevante informatie: C:\Users\Jacqueline\Dropbox\Ondernemen Werkt!\Organisatie\sectorplannen\Factsheet mei 2014.docx Meer weten? Neem contact op met: Kaat Kroon Jacqueline Boots Nancy Feenstra van het Zelfstandigenloket van de gemeente Alkmaar: Ik vond dit een hele leuke workshop! iedereen werd er bij betrokken en daardoor werd iedereen ook enthousiast. Doordat er een onderneemster was die het traject zelf heeft gevolgd, werd heel duidelijk wat "ondernemen werkt!" doet voor startende ondernemers. Het zou een toevoeging zijn voor al onze cliënten als dit traject regionaal uitgevoerd kan worden.

4 De Rotterdamse Zaak: Hulpverlenen op z n Rotterdams De Rotterdamse Zaak wordt mogelijk gemaakt door een samenwerkingsverband tussen Regionaal bureau Zelfstandigen, gemeente Rotterdam, Hogeschool Rotterdam en Stichting ondernemersklankbord. De Rotterdamse Zaak ondersteunt marginale ondernemers om hun ondernemerschap te versterken en hun bedrijfsvoering te verbeteren. De Rotterdamse Zaak is een leerwerkbedrijf waarin HBO studenten Economie van de Hogeschool Rotterdam en ervaren ondernemerscoaches van Stichting Ondernemersklankbord samen de ondernemer ondersteunen. De activiteiten zijn ondermeer: ordenen administratie, verbeteren debiteuren- en crediteurenbeheer, opstellen jaarrekening, winst- en verliesrekening, opstellen marketingplan, verkoopplan, kostprijsberekening, et cetera. Het gaat hierbij om tijdelijke ondersteuning; de ondernemer wordt in staat gesteld om daarna zelf weer verder te gaan. Doelstellingen zijn het oplossen van acute problemen en het vergroten van het verdienvermogen van de ondernemer. Ilva Horn van het Zelfstandigenloket van de gemeente Alkmaar: Het Zelfstandigenloket van de gemeente Alkmaar is geïnspireerd geraakt door de aanpak van de Rotterdamse zaak. Zij heeft inmiddels contact gelegd met de Hogeschool Inholland, het Ondernemersloket en de belastingdienst. Alle partijen waren zeer enthousiast over de workshop. Inmiddels is men aan het verkennen of soortgelijke aanpak ook in Alkmaar kan worden ingevoerd. Charles de Bueger van het Zelfstandigenloket van de gemeente Alkmaar: Ik vond het een interessante presentatie vooral de samenwerking tussen de diverse partijen vind ik erg positief Startwijzer BV: Publiekprivate samenwerking, succesvolle voorbeelden uit de praktijk Startwijzer is een dynamisch bedrijf dat zich richt op het creëren van economische zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Het adviesbureau uit Hoorn helpt mensen in het ontdekken van hun (unieke) talenten en deze verder te ontwikkelen. Een gedeelte van deze mensen richt zich op het ondernemerschap. Startwijzer helpt aspirant-ondernemers met vakinhoudelijke trainingen, maar stuurt ook duidelijk op de ontwikkeling van ondernemend gedrag. In de presentatie van Hannie van Lent en Frank Bakker werd duidelijk dat Startwijzer in de dagelijkse praktijk heel veel samenwerkt met publieke organisaties. Een succesvol voorbeeld van publiekprivate samenwerking is het project Doorstartbegeleiding Ondernemers. Dit project is een samenwerking van Startwijzer, gemeente en een aantal financiële instellingen. In een intensief, maar kort tijdsbestek wordt de bedrijfssituatie geanalyseerd en samen met de onderneming gewerkt aan verbetering op het gebied van financiën/schulden, marketing en bedrijfsprocessen. Diverse mooie praktijkvoorbeelden kwamen aan bod, die op meerdere fronten elders in het land toepasbaar zouden kunnen zijn.

5 Het doorbreken van de negatieve spiraal bij problematische schulden Ido van der Gragt, van OXYZ (bureau voor ondernemers met schulden) is in zijn presentatie ingegaan op het doorbreken van de negatieve spiraal bij problematische schulden. Door inzet van het Bbz kunnen kapitaal en ondernemerszin naar zijn idee behouden blijven. In zijn presentatie ging hij in op het ontstaan van een negatieve spiraal en welke maatschappelijke gevolgen dit kan hebben. Door vroegtijdig (schuld)hulpverlening te bieden aan zelfstandig ondernemers kan voorkomen worden dat zij hun bedrijf moeten beëindigen en wellicht in een uitkeringssituatie terecht komen. De presentatie kunt u nalezen, deze is bij deze nieuwsbrief als bijlage meegezonden. Maaike Kroon van het Zelfstandigenloket van de gemeente Alkmaar: Het hebben van een forse schuldenpositie is iets wat veel zorgen met zich meebrengt en werkt contraproductief. Een geslaagde schuldsanering kan een ondernemer weer kracht geven het ondernemen weer goed op te pakken. Maar schuldsanering is wel een vak. Ido heeft enthousiast zijn werkwijze met ons willen delen. Rondeleiding TelefoonCentrale De TelefoonCentrale is niet zomaar een werkplek. Het is een huis waar ondernemers samenkomen en met elkaar willen werken. Er zijn bedrijven gehuisvest uit de architectuur & stedenbouw, design & communicatie, fotografie & video, ICT services & automatisering, onderwijs & wetenschap, kunst & cultuur, voeding & gezondheid, agribusiness, mode, lifestyle, sport & games en onderzoek & advies. De TelefoonCentrale is voor ondernemers, z(z)p ers, freelancers en starters met een idealistische of realistische inslag, die de meerwaarde zien van het nieuwe werken en graag hun inspirerende inbreng willen geven. Van huurders wordt verwacht dat ze extra aandacht besteden aan de aankleding van hun werkruimte. De geijkte bureaus en archiefkasten zijn niet welkom. Alle wanden zijn van glas en je kunt overal binnen kijken. Daarom moet de inrichting van elk kantoor passen bij de rest van het gebouw. Modern, hip of retro dat maakt niet uit. Als het maar creatief is! Een modern, kleurrijk gebouw waar kleine en middelgrote ondernemers (net)werken en elkaar creatief inspireren. Er worden flexplekken, werkplekken, kantoorruimte en vergaderruimte per uur, dag of meer verhuurd aan kleine en middelgrote bedrijven. Stuk voor stuk ondernemers met een sterke eigen identiteit, die open staan voor het nieuwe denken en werken. Dit is namelijk niet alleen een plek om te werken, maar ook om te ontspannen en vooral geïnspireerd te raken. Paul van den Berg van het Zelfstandigenloket van de gemeente Alkmaar was bij de rondleiding: Een rondleiding in een omgeving waar je graag wilt zijn. Overal mensen aan het werk in inspirerende kantoren. Ik heb tijdens de rondleiding begrepen dat er nu zelfs een wachtlijst is. Binnenkort een etage erop, een vleugel eraan een uitbreiding van de parkeerplaats. Er zijn zelfs succesvolle samenwerkingsverbanden ontstaan tussen bedrijven. Het bij elkaar brengen van kleine bedrijven in een groter geheel is kennelijk iets wat 'werkt' in 2014, 2015 etc.

6 Een impressie van de dag

7

Werkwijzer Dienstverlening voor zelfstandigen met schulden inrichten

Werkwijzer Dienstverlening voor zelfstandigen met schulden inrichten Werkwijzer Dienstverlening voor zelfstandigen met schulden inrichten Mei 2014 www.divosa.nl 2 Inhoud Inleiding 4 Hoofdstuk 1 Zelfstandigen met schulden 6 Hoofdstuk 2 Dienstverlening voor zelfstandigen

Nadere informatie

Informatie Maatschappelijke Beursvloer Maastricht

Informatie Maatschappelijke Beursvloer Maastricht Wat is een beursvloer De Beursvloer is een lokaal evenement waar maatschappelijke behoeften worden verhandeld: vraag en aanbod van vrijwilligerswerk in de meest brede zin van het woord. Voorwaarde is dat

Nadere informatie

AANBOD BEDRIJFSHUISVESTING STARTERS

AANBOD BEDRIJFSHUISVESTING STARTERS INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Inleiding 4 Beleidsmatige context en cijfers 5 2.1 Economische visie 2012-2016 Helmond: Ondernemende stad in een toptechnologie regio 5 2.2 Werkgeversplein Helmond

Nadere informatie

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Voor je ligt het boekje ivolunteer. Wij adviseren dit boekje te gebruiken samen met het boek Verovering van de jongerenmarkt, uitgegeven door MOVISIE

Nadere informatie

Vrijwilligers Centrale Regio Alkmaar Sterk in vrijwilligerswerk!

Vrijwilligers Centrale Regio Alkmaar Sterk in vrijwilligerswerk! jaarverslag 2014 Vrijwilligers Centrale Regio Alkmaar Sterk in vrijwilligerswerk! in t kort 12 Intern opgeleide coachvrijwilligers Introductie vijftigpluspunt Minder medewerkers in loondienst 500 Vrijwilligers

Nadere informatie

CONCEPT Eindrapportage Ondernemershuis Zuidoost Periode 1 april 31 december 2011

CONCEPT Eindrapportage Ondernemershuis Zuidoost Periode 1 april 31 december 2011 Van Postbus 74744, 1070 BS Amsterdam Bachstraat 15, 1077 GE Amsterdam Telefoon (020) 669 90 66 Fax (020) 669 64 76 info@kplusv.nl www.kplusv.nl Rapport CONCEPT Eindrapportage Ondernemershuis Zuidoost Periode

Nadere informatie

Henk Kamp. Maxime Verhagen. Andrée van Es en Carolien Gehrels dubbelinterview wethouders Amsterdam NAJAAR 2011 NUMMER 1 JAARGANG 1

Henk Kamp. Maxime Verhagen. Andrée van Es en Carolien Gehrels dubbelinterview wethouders Amsterdam NAJAAR 2011 NUMMER 1 JAARGANG 1 good COMPANY 1 Henk Kamp over modernisering van de sociale zekerheid en ondernemerschap Maxime Verhagen over brood op de plank en het Ondernemersplein Andrée van Es en Carolien Gehrels dubbelinterview

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

Inspiratiegids voor gemeenten

Inspiratiegids voor gemeenten Duurzaam werken aan ondernemerschap Inspiratiegids voor gemeenten INHOUDSOPGAVE 1 Visie... 6 2 Interne samenwerking in de praktijk... 11 3 Ontwikkeling ondernemerspleinen... 23 4 / 1 Stimuleer: Jongeren...

Nadere informatie

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19 2 Mensen terugbrengen naar de arbeidsmarkt of ze begeleiden naar een ander beroep. Dat is de missie van WerkCompleet. We beschikken over alle competenties en kwaliteiten die voor dit inspirerende werk

Nadere informatie

Samenwerkingen die werken

Samenwerkingen die werken Alfred Griffioen Samenwerkingen die werken Over de coöperatie als rechtsvorm voor commerciële en maatschappelijke initiatieven de Coöperatie expert 1 Over de Coöperatie expert De Coöperatie expert is de

Nadere informatie

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie.

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie. DE SUCCESFORMULE: Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie Toekomstbestendig NJR het Bureau is het jongerenadviesbureau voor professionals over jongeren. NJR het Bureau ontwikkelt: ǃ Beleidsadvies

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

SAMEN VOOR GROEN EN SOCIAAL. Programma GroenLinks Amersfoort (2014-2018)

SAMEN VOOR GROEN EN SOCIAAL. Programma GroenLinks Amersfoort (2014-2018) SAMEN VOOR GROEN EN SOCIAAL Programma GroenLinks Amersfoort (2014-2018) Beste kiezer, Op 19 maart 2014 worden gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Ook Amersfoort kiest een nieuwe raad. Die zal in de komende

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

kenteq jaarbericht 2008 2009 zien

kenteq jaarbericht 2008 2009 zien kenteq jaarbericht 2008 2009 zien kenteq jaarbericht 2008 2009 zien voorwoord Zie hier het Kenteq jaarbericht 2008. Een bijzonder bericht, waarin we ons in drie delen laten zien. In het eerste deel durven

Nadere informatie

Business, Finance & Law. Opleidingen 2015-2016 voltijd

Business, Finance & Law. Opleidingen 2015-2016 voltijd Business, Finance & Law Opleidingen 2015-2016 voltijd 2 Business, Finance & Law Opleidingen 2015-2016 Inhoud Introductie 3 Opleidingsoverzicht Business, Finance & Law 5 Opleidingen: Accountancy 6 Associate-degreeprogramma

Nadere informatie

Oktober 2013. Drechtsteden. een kansrijke regio. Innovatief ondernemen. (interne) status quo doorbreken. dinnerdaten. vorkje prikken in de regen 1

Oktober 2013. Drechtsteden. een kansrijke regio. Innovatief ondernemen. (interne) status quo doorbreken. dinnerdaten. vorkje prikken in de regen 1 Oktober 2013 Drechtsteden een kansrijke regio Innovatief ondernemen (interne) status quo doorbreken dinnerdaten vorkje prikken in de regen 1 ACTIVITEITEN AGENDA Leerparkpromenade 2013 31 oktober 14 november

Nadere informatie

het persoonlijk ontwikkelingsplan zestor

het persoonlijk ontwikkelingsplan zestor arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo Handreiking HET PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN ondersteuning bij de invoering van het Persoonlijk Ontwikkelingsplan 1 2 Handreiking HET PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN

Nadere informatie

Informatiebrochure 1

Informatiebrochure 1 Informatiebrochure 1 SAM& Brochure Organisaties 2012, SAM& Uitgegeven in eigen beheer Info@samen.nu Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange.

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange. 13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM Januari t/m juni 2015 ichange.uchange.wechange. Inhoud INLEIDING 3 RESULTATEN 4 SPECIFIEKE INFORMATIE OVER JONGEREN MET EN ZONDER STARTKWALIFICATIE 4 AANVULLENDE INFORMATIE 4

Nadere informatie

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering In het nieuwsd April 2009 In deze uitgave: Industriedag 2009 Bezoek stadsdepot Maatregelenpakket economische recessie Thema: Onderwijsleerbedrijven vergen tijd én geduld KvK en de Drechtsteden Kansen in

Nadere informatie

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid Jongeren aan de slag 2015-2018 Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid 1 2 Rotterdams actieprogramma tegen jeugdwerkloosheid Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Ontwikkelingen 7 2.1 Ontwikkelingen

Nadere informatie

NR.02 2015. Innovatie. Vakdag Parkmanagement, 21 mei Leergangen Ondernemersfondsen

NR.02 2015. Innovatie. Vakdag Parkmanagement, 21 mei Leergangen Ondernemersfondsen NR.02 2015 Innovatie Vakdag Parkmanagement, 21 mei Leergangen Ondernemersfondsen Advertentie Voorwoord en inhoud Bent u klaar voor de Participatiewet? Voorwoord Inhoud Werkgevers hebben sinds 1 januari

Nadere informatie

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement The manager in me Inhoudsopgave pagina 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement 2. Toepassing van de methodiek Opzet/trainingsonderdelen

Nadere informatie

PARTICIPATIE CARROUSEL FACTOR M Opdracht van gemeente Rotterdam aan Factor M gericht op de inschakeling in het arbeidsproces van werkzoekenden.

PARTICIPATIE CARROUSEL FACTOR M Opdracht van gemeente Rotterdam aan Factor M gericht op de inschakeling in het arbeidsproces van werkzoekenden. www.factor-m.nl Mens, Maatschappij, Meedoen en Motivatie; dat is waar Factor M voor staat! Factor M werkt vanuit de overtuiging dat ieder mens kan en moet deelnemen aan de maatschappij door naar eigen

Nadere informatie

Mia Nijland Top Job Salland April 2013. De samenwerkingspartners van BinQ zijn: Klink-Nijland GWW Fundeon ROC Deltion Nijland & Kroes

Mia Nijland Top Job Salland April 2013. De samenwerkingspartners van BinQ zijn: Klink-Nijland GWW Fundeon ROC Deltion Nijland & Kroes Voorwoord Dit verslag is geschreven naar aanleiding van het symposium over het leerwerkproject BinQ dat op vrijdag 22 maart 2013 heeft plaatsgevonden bij de Leeren Lampe in Raalte. Genodigden waren rijks-

Nadere informatie

Ook Coevorden. Een overkoepelend platform voor alle @Coevordenaren. Project Datum Versie Status. Opzet platform Ook Coevorden 2 april 2015 0.

Ook Coevorden. Een overkoepelend platform voor alle @Coevordenaren. Project Datum Versie Status. Opzet platform Ook Coevorden 2 april 2015 0. Ook Coevorden Een overkoepelend platform voor alle @Coevordenaren Project Datum Versie Status Opzet platform Ook Coevorden 2 april 2015 0.4 Concept 1. Visie Achtergrond: van twitter via verbinding naar

Nadere informatie

VOORSTEL STUDIEVERENIGINGEN VAN

VOORSTEL STUDIEVERENIGINGEN VAN VOORSTEL STUDIEVERENIGINGEN VAN DE FACULTEIT MAATSCHAPPIJ- EN GEDRAGSWETENSCHAPPEN RUIMTE IN HET NIEUWE ROETERSEILAND COMPLEX 1 VOORWOORD 12 NOVEMBER 2012 FV-FMG UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM Voor u ligt

Nadere informatie