Voorwoord. Voor de duidelijkheid hebben we onze projecten opgedeeld in drie categorieën en dat ook (visueel) zichtbaar gemaakt in het jaarverslag:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord. Voor de duidelijkheid hebben we onze projecten opgedeeld in drie categorieën en dat ook (visueel) zichtbaar gemaakt in het jaarverslag:"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2012

2

3 Voorwoord De foto op de voorkant laat een belangrijk aspect van ons werk zien. Vrijwilligers die een training volgen. Deskundigheidsbevordering op het gebied van bijvoorbeeld communicatie, fondswerving, het besturen van een vrijwilligersorganisatie of empowerment. Het is zinvol voor de vrijwilliger zelf en draagt bij aan de kwaliteit van het werk. Dat zien we ook in het traject erna bij vrijwilligersbijeenkomsten of intervisiegroepen; vrijwilligers leren van elkaar en van onze trainers en coördinatoren. Er waren ook veranderingen en innovaties in de projecten. Zo ging het project SchuldHulpMaatje na een voorzichtig begin in 2011 nu voluit van start. Het project Motto trof voorbereidingen voor een nieuwe, derde, vestiging per 1 januari Dit keer in de deelgemeente Hillegersberg/ Schiebroek. Een nieuw project voor ouderen in Rotterdam-Zuid ging van start: Donderdag Bijzonderdag Senior. Voor de duidelijkheid hebben we onze projecten opgedeeld in drie categorieën en dat ook (visueel) zichtbaar gemaakt in het jaarverslag: 1. Projecten die KSA/GCW zelf heeft opgezet en uitvoert. 2. Projecten die we doen samen met andere organisaties. 3. Vrijwilligersorganisaties die we adviseren, ondersteunen en/of trainen In dit jaarverslag zijn 25 projecten beschreven die KSA/GCW alleen of samen met anderen ondersteunt. Daarnaast was er contact met zo n 40 protestantse diaconieën en gaf Train aan ongeveer 30 organisaties cursussen of advies. We wensen u veel leesplezier! Hanny de Kruijf directeur 1

4 Inhoud Voorwoord 1 Projecten die KSA/GCW zelf heeft opgezet en uitvoert Train 3 SchuldHulpMaatje 4 Donderdag Bijzonderdag 5 Michahuis 6 Kerkplein 7 Vakantieweek 8 HiP Rotterdam 9 Projecten die we doen samen met andere organisaties Motto 10 M25 11 Logeerhuis De Buren 12 Veelkleurige Religies Rotterdam 13 Laurentiusdag 14 Ontmoetingsproject Somaliërs 15 Welkom Onthaal 16 Vrijwilligersorganisaties die we adviseren, ondersteunen en/of trainen Met Elkaar voor Elkaar 16 Dag van de Dialoog 17 Diaconieën 17 Maatschappelijke stages 17 RoSA! 18 Kerkelijk Wmo-overleg deelgemeente Prins Alexander 18 Fonds KKR 18 ROS & OMZO 19 Roravolere 19 Wijkpastoraat Crooswijk 19 Stichting Opvangcentrum Mensen In Knelsituaties 20 Financiën 21 Bestuur + Raad van Aangeslotenen 22 Medewerkers + Aandachtsgebieden 23 Adressen 24

5 Train In het verslagjaar 2012 hebben de bezuinigingspolitiek van de overheid en de economische recessie diepe sporen achtergelaten onder vrijwilligers en zelforganisaties. De beginselen Work First (zoeken naar een betaalde baan), Wet werken naar vermogen, marktwerking in de collectieve sectoren, aanbestedingen in het welzijnswerk, veranderingen in de kinderopvang, droegen niet positief bij aan het solidariteitsgevoel van mensen in de stad. De toename van het aantal Voedselbankklanten zegt al veel. Desalniettemin zijn wij erin geslaagd vrijwilligers te stimuleren en te ondersteunen om hun kaderwerk te blijven doen. Wij doen dat door kadertrainingen, workshops en lezingen/ontmoetingen uit te voeren. Wij hebben het afgelopen jaar goed geanticipeerd op deze politieke en maatschappelijke veranderingen. Er was vanuit de zelforganisaties vooral vraag naar de volgende vijf kennissenthema s: financieel beheer, vrijwilligersmanagement, politieke participatie, strijd tegen armoede en internationale solidariteit. Daarnaast is het adviseren van de dagelijkse besturen van zelforganisaties belangrijk onderdeel van ons werk in Rotterdam. De deskundigheidsbevorderings(dbv)-activiteiten van Train zijn op maat gemaakt, vraaggericht en toegespitst op de versterking van het bestuurswerk in deze veranderende samenleving. Vervolgens passen onze activiteiten binnen de sfeer van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In 2012 werd langzamerhand duidelijk dat Train zich blijvend en ervarend heeft bewezen in het multidisciplinaire trainingswerk voor vrijwilligerskaders in Rotterdam. Dit is ook gebleken uit het vertrouwen van de kaders door aan onze activiteiten deel te nemen. De impact van ons werk is (de berekeningsbasis is het aantal directe DBV-gebruikers met factor vijf vermenigvuldigd) meer dan vijfhonderdvijftig vrijwilligers in verschillende deelgemeenten van Rotterdam (behalve Hoek van Holland). 3

6 SchuldHulpMaatje SchulpHulpMaatje is een project van Kerk in Actie, het Landelijk Katholiek Diaconaal Beraad (LKDB), SKIN (migrantenkerken), de Evangelische Alliantie en de PCOB (Protestants Christelijke Ouderen Bond) in samenwerking met het Platform voor Christelijke Schuldhulp (PCS). Een SchuldHulpMaatje is een goed toegeruste vrijwilliger die mensen met financiële problemen ondersteunt. Niet alleen wanneer zij een traject voor schuldhulp doorlopen, maar ook daarna, als zij zelf de draad weer moeten oppakken om zelfstandig hun financiële huishouding op orde te houden. Maatjes zijn ook inzetbaar voor schuldpreventie. Aangezien ons project geen maximum begeleidingsduur van 6 maanden kent zoals de andere thuisadministratieprojecten in de stad, merken we dat instanties vooral de zwaardere hulpvragers naar ons doorverwijzen. In 2012 zijn we verder gegaan met de 24 maatjes van 2011 en hebben we 30 nieuwe maatjes mogen opleiden via 3 toerustingscursussen. In juni is vanwege de beoogde groei, een derde (parttime) coördinator voor dit project aangesteld. Uiteindelijk zijn er 49 trajecten aangegaan met hulpvragers, waarvan er 5 met succes afgerond konden worden. 4

7 Donderdag Bijzonderdag Elke keer zagen we s ochtends vroeg op de verzamelplek tijdens schoolvakanties weer die verwachtingsvolle snoetjes van kinderen. Eén keer zelfs bijna 40 in totaal. Voor hen was de donder dag dan ook niet weer een druilerig vakantiedagje, maar een avontuur lijke Donderdag Bijzonder dag en gingen ze leuke dingen beleven: van een pannenkoekenfeestje met bowlen tot een bezoek aan Professor Plons en het Plaswijckpark. Hoogtepunt was het bezoek aan een kinderboerderij, want als je nog nooit een koe of geit in levende lijve hebt gezien, is het aanraken ervan een hele belevenis. De grotere kinderen gingen mee met de Vrijdag Xtra Bijzonderdag en deden we stoere dingen als karten, surfen en steilewandklimmen. Maar ook een speurtocht in de Laurenskerk en het Radiomuseum bleek nog reuze spannend. Mede dankzij de formidabele inzet van vrijwilligers hadden al deze kinderen, ondanks hun soms moeilijke thuissituatie, de tijd van hun leven en straalde voor hen de zon gewoonweg dwars door alle wolken heen. Een goede reden om hier beslist mee door te gaan. 5

8 Michahuis Diaconale woongemeenschap op oecumenische grondslag voor studenten mbo, hbo of universiteit, van 18 tot 27 jaar, die zich concreet willen richten op hulp aan minderbedeelden in de stad Rotterdam en daartoe activiteiten ontplooien in de stad. Het jaar 2012 zijn we begonnen met 9 bewoners, en na veel wisselingen in de zomervakantie, sloten we het jaar af met 9! In totaal is er ruimte voor 10 bewoners. De studenten doen gedurende 1 dagdeel per week vrijwilligerswerk voor onder andere vluchtelingen, dak- en thuislozen, kinderen en in buurthuizen in achterstandswijken. 6

9 Kerkplein Kerkplein zet zich in voor mensen met een licht verstandelijke beperking, met name binnen de kerken van Rotterdam en omgeving. Vrijwilligers uit verschillende kerken organiseren in werkgroepsverband activiteiten voor de zaterdagmiddag. In 2012 organiseerde Kerkplein een tiental zaterdagmiddagactiviteiten. Zo was er in het voorjaar een lentequiz en dans, in de zomer was er een bijeenkomst waar we bekeken hebben wat de betekenis is van Pinksteren, en we zijn een middag naar het Plaswijckpark geweest. Voor veel deelnemers is zo n middag een hoogtepunt waarnaar uitgekeken wordt, vooral vanwege de warme contacten die er zijn tussen deelnemers en vrijwilligers. De groep is ook dit jaar weer hechter geworden.wij zijn ervan overtuigd dat deze middagen bijdragen aan het welzijn van onze deelnemers. Door verschraling en bezuinigingen op het terrein van welzijn en zorg zal Kerkplein een belangrijke pijler blijven als het gaat om sociale netwerkvorming bij onze deelnemers. 7

10 Vakantieweek Net even anders Voor het eerst in 57 jaar organiseerde KSA/GCW in 2012 maar één vakantieweek: die naar het F.D. Roosevelthuis in Doorn. Er gingen 48 gasten mee en we konden 30 vrijwilligers inzetten. De insteek was als vanouds: de gasten een onvergetelijke week bezorgen! En daar zijn we met vlag en wimpel in geslaagd. De vrijwilligers waren vol toewijding en zorg. Hun loyaliteit kende bijna geen grenzen. Hoewel de week ook ditmaal intensief was, was de voldoening groot. De week leek wat betreft het programma veel op voorgaande jaren, maar mensen maken met elkaar zo n vakantieweek dus was het nét weer even anders! 8

11 HiP Rotterdam Hulp in Praktijk (HiP) is een organisatie die mensen die hulp vragen en mensen die hulp willen bieden, met elkaar verbindt. Het kan dan gaan om klusjes, vervoer of bezoek. Tot nu toe werd HiP met name aangestuurd vanuit een centrale organisatie in Zeist. KSA/GCW onderhield als plaatscoördinator de contacten met de kerken die meedoen in Rotterdam. Het ging in 2012 om 250 hulpvragen en 1659 hulpcontacten. In 2012 zijn voorbereidingen getroffen om HiP in 2013 meer lokaal te organiseren. Dit betekent dat KSA/GCW zelf de helpdesk en database voor Rotterdam gaat verzorgen onder de naam HiP Rotterdam. 9

12 Motto Meelevende ondersteuning voor ouderen verstevigt zich en verdiept zich Het jaar 2012 is voor Motto een goed jaar geweest. Het project in IJsselmonde ontwikkelde zich gestaag. Door circa 18 vaste, enthousiaste, betrokken en deskundige vrijwilligers werden ruim 50 ouderen regelmatig bezocht. De gesprekken die zij voerden getuigen van diepgang en bieden daarmee een essentiële steun voor onze oudere wijkbewoners. In 2012 hebben we twee Zin op Zondag-bijeenkomsten georganiseerd en hoewel het aantal deelnemers nog beperkt is, geven deze ontmoetingen mensen de ruimte om rond thema s als eenzaamheid en Kerst diepgaand met elkaar in contact te komen. Steeds meer mensen weten Motto te vinden en dat komt vooral door de grotere bekendheid van het project. De samenwerking met andere zorg- en welzijnsorganisaties levert steeds meer verwijzingen op. Door intensief samen te werken kan Motto veel voor anderen betekenen en kunnen wij onze cliënten wijzen op de mogelijkheden die andere organisaties kunnen bieden. Ook Motto Prins Alexander staat stevig ingebed in de deelgemeente. Hier zijn ongeveer 15 vrijwilligers actief. Zij voerden gesprekken met circa 40 oudere wijkbewoners. En ook hier is in 2012 het contact met andere organisaties sterk toegenomen, vooral door onze betrokkenheid bij het Platform Zinvol Actief. Voor alle vrijwilligers is in het najaar een training gegeven. In drie middagen hebben we gewerkt aan versteviging en verdieping van die vaardigheden die nodig zijn om moeilijke gesprekken te voe ren. Vrijwilligers van Motto weten zich zo gesteund in hun werk. 10

13 M25 In 2012 trof KSA/GCW voorbereidingen om te gaan samenwerken met Stichting Mara in het project M25. M25 roept (katholieke) jongeren op om zich op diverse zondagmiddagen in te zetten voor hun medemens en op die manier de werken van barmhartigheid, zoals genoemd in Mateüs 25, in praktijk te brengen. Of het nu gaat om bloemschikken met senioren, een feestje organi seren voor anders begaafden of eten koken voor vluchtelingen, het vormt de deelnemende jongeren en laat hen anders tegen het leven aankijken. In 2013 zullen we de doelgroep verbreden en gaan ook jongeren uit protestantse (en migranten)kerken deelnemen. De KSA/GCW-consulent mocht al proefdraaien tijdens het landelijke M25 goes Rotterdam -evenement in september. 11

14 Logeerhuis De Buren 2012 was een goed jaar voor Logeerhuis De Buren. Veel gasten wisten ons te vinden en verbleven voor een kortere of langere periode in het logeerhuis. Soms moesten we mensen teleurstellen omdat er geen plek beschikbaar was. Ook dit jaar verbleven er gasten met uiteenlopende hulpvragen in ons logeerhuis. Opvallend was dat met name het aantal gasten met sociale en financiële problemen het afgelopen jaar toenam. Maatschappelijk werkers en transferverpleegkundigen van ziekenhuizen meldden de meeste gasten bij ons aan. Onze enthousiaste vrijwilligers hebben zich ook dit jaar weer voor 100% ingezet om de gasten een goed verblijf te bieden. Een reden voor televisieprogramma Wij Rotterdam om de vrijwilligers van Logeerhuis De Buren eind 2012 uit te roepen tot De vrijwilligers van de week! In totaal waren er dit jaar 24 vrijwilligers actief. We hebben twee vrijwilligersbijeenkomsten georganiseerd waar o.a. het thema Levensmotto aan bod kwam. In 2012 had het logeerhuis meer gasten met specifieke problematiek, waardoor er een beroep gedaan moest worden op andere inzichten en vaardigheden van de vrijwilligers. Hierdoor heeft de coördinator extra aandacht aan individuele begeleiding van vrijwilligers besteed. Er is het afgelopen jaar veel aandacht besteed aan de pr: verspreiding van huis-aan-huisflyers en folders, en advertenties in de Oud Rotterdammer. Daarnaast gaven we presentaties, organiseerden we een open huis, gaven we een interview op Radio Rijnmond en zijn we gestart met een maandelijkse inloopochtend. Verder is er een kort filmpje over het logeerhuis opgenomen voor het platform SPA22, waaraan een aantal gasten hun medewerking verleende. Voor het onderzoek dat de Erasmus Universiteit uitvoert, hebben we de laatste gesprekken gevoerd. Ook zijn er dit jaar verkennende gesprekken gevoerd over een mogelijk tweede Logeerhuis De Buren op Zuid. Daarnaast hebben we actief fondsen geworven en mochten we van diverse kerken een financiële bijdrage ontvangen. 12

15 Veelkleurige Religies Rotterdam Veelkleurige Religies Rotterdam (VRR) is een interreligieus reisbureau met uitsluitend reisdoelen in Rotterdam: kerken, moskeeën, tempels en synagogen. In 2012 heeft VRR 51 bezoeken gebracht aan gebedshuizen met in totaal bezoekers. Het gaat om met name om bezoeken door groepen scholieren en studenten, en mensen die gebruik maken van de Rotterdampas. Alle reizen worden begeleid door vrijwillige reisleiders die hiervoor speciaal zijn getraind door VRR. Verder is in 2012 hard gewerkt aan een projectplan voor een Educatief Centrum Wereldreligies, waardoor we nog meer mensen zouden kunnen laten kennismaken met de verschillende wereldreligies. 13

16 Laurentiusdag In 2012 zijn voorbereidingen getroffen voor een diaconale Laurentiusdag op 20 april Met een groot aantal kerken en kerkelijke organisaties is een plan ontwikkeld om 800 klanten van de Voedselbank een diner aan te bieden in de Laurenskerk. Vrijwilligers nemen het bedienen aan tafel voor hun rekening. Om geld bij elkaar te halen voor het diner wordt op dezelfde dag een sponsorloop voor jongeren en een scootmobielrace georganiseerd. s Middag is er een symposium over armoede en gezondheid. Doel van de dag is om mensen vanuit verschillende sociaal-economische groepen met elkaar in contact te brengen. Daarom is het ook de bedoeling dat aan tafel tijdens het diner plannen worden gesmeed door gasten en vrijwilligers om elkaar nog eens te treffen op het uitdeelpunt van de Voedselbank en gezamenlijk iets te ondernemen. 14

17 Ontmoetingsproject Somaliërs In de deelgemeente Feijenoord is een ontmoetingsplek voor Somaliërs ge - creëerd in samenwerking met Stichting F.act en Stichting Asiya. Elke medewerker doet zijn werk vrijwillig en is van Somalische afkomst. Verder wordt er eenmaal in de week een druk bezocht spreekuur gehouden, waar Somaliërs langs kunnen komen die problemen hebben met zaken zoals hun uitkering, instanties of schulden. Aan de vrouwengroep wordt Nederlandse les gegeven en ook voorlichting, zowel op dinsdag als, nieuw in 2012, ook op zaterdagmiddag. Gepoogd wordt zoveel mogelijk aan te sluiten op de bestaande hulpverlening. De activiteiten voor de mannengroep zijn wegens gebrek aan initiatief en belangstelling bij de doelgroep in het najaar stopgezet. Ook wordt er op verzoek regelmatig advies gegeven aan verschillende gemeentelijke diensten als het gaat om Somaliërs in Rotterdam en zijn er vaak interviewverzoeken van diverse journalisten. 15

18 Welkom Onthaal Ooit begonnen als een maatjesproject voor mensen die een verblijfsvergunning hadden gekregen, heeft Welkom Onthaal zich aangepast aan de behoeftes die er nu zijn onder vluchtelingen. Langs de startbaan van het vliegveld Rotterdam The Hague Airport, staat een groot, somber gebouw waar een paar honderd vreemdelingen wachten op uitzetting naar hun land van herkomst. De coördinatiegroep van Welkom Onthaal, een samenwerkingsverband van KSA/GCW met Mara en SP, heeft in 2012 geholpen om vrijwilligers te werven die bezoekwerk doen in dit detentiecentrum Zestienhoven en muziekvrijwilligers die spelen bij de drie kerkdiensten die elke zondag worden gehouden. Elke eerste zondag van de maand wordt buiten voor de deur van het detentiecentrum een wake gehouden waar bij weer en wind zo n 40 à 50 mensen op af komen. In de week voor Kerst heeft een groot aantal vrijwilligers 550 kerstpakketten voor volwassenen ingepakt en uitgedeeld aan de mensen die op dat moment vastzaten in detentiecentrum Zestienhoven. Kerken en particulieren hadden voor dit doel veel geld gedoneerd. Kinderen hadden prachtige tekeningen gemaakt om bij de pakketten te doen. In het voorjaar is voor alle vrijwilligers een avond georganiseerd over Staatloosheid en in het najaar over kinderrechten onder de titel Eerst kind, dan vreemdeling. Met Elkaar Voor Elkaar Het project Met elkaar voor elkaar, reeds gestart in 2007, heeft als doel om kerstkaarten te maken voor mensen die van zéér weinig moeten zien rond te komen en een die daardoor ook nog eens weinig sociale contacten hebben. Diverse groepen vrijwilligers, van jong tot oud, met diverse culturele achtergrond, maakten deze kerstkaarten, die via de Voedselbank terechtkomen bij mensen die van zeer weinig moeten rondkomen. Belangrijk nevendoel is de vrijwilligers die de kaarten maken te laten praten en nadenken over het onderwerp armoede en sociale uitsluiting. Dit hele project wordt gecoördineerd door één vrijwilliger. KSA/GCW is in 2011 betrokken geraakt bij dit project door o.a. de fondswerving te doen. In 2011 was de productie ruim 3700 kaarten en in 2012 was deze nog meer: 4000! 16

19 Dag van de Dialoog Ook dit jaar participeerde KSA/GCW in het (voorbereidings-)platform van de Dag van de Dialoog en tijdens de uitvoering ervan op 9 november. Door de hele stad heen waren er zo n 180 dialoogtafels, waar zo n 1500 deelnemers aan plaatsnamen, met als enige doel: onderling begrip kweken in een multiculturele samenleving. Het gespreksthema: Maak jij het verschil? paste hier goed bij. Ook al keken de professionals uit diverse werksoorten aan de KSA/GCW-tafel in Overschie er anders tegenaan dan de bewonersorganisatie aan de tweede tafel in Crooswijk. Boeiend was het zeker om te mogen horen hoe iedereen op zijn geheel unieke wijze het verschil wil maken in zijn eigen werk/woonomgeving. Diaconieën Met ingang van 2011 heeft elke diaconie die bij KSA/GCW is aangesloten, een vaste contactpersoon gekregen. Het gaat om zo n 40 diaconieën die verdeeld zijn onder zes medewerkers van KSA/GCW. De contactpersoon fungeert als vraagbaak en kan indien nodig andere collega s inschakelen. Met stip op nummer 1 blijven vragen rond armoede en schulden staan. Ook is in 2012 een avond georganiseerd voor diakenen over sociaal isolement en ouderenmishandeling. Maatschappelijke stages Letterlijk de hele vergaderruimte van KSA/GCW lag bezaaid met knipsels, toen vier meiden van het Comenius College hun kerkelijke maatschappelijke stage begonnen. Ze maakten namelijk kerstkaarten voor de stichting Met elkaar voor elkaar. De volgende dag sorteerden ze driftig tweedehands kle ding in een winkel van het Leger des Heils en hielpen mee op de Seniorensoos. Vervolgens verzonnen ze een heuse speurtocht door het Historisch Museum, die de week daarop door de kinderen van de Donderdag Bijzonderdag gelopen is. Tot slot hielpen ze nog met het uitdelen van pakketten bij de Voedselbank van het Wijkpastoraat Crooswijk. Vooral de kennismaking met armoede maakte diepe indruk op deze vier veertienjarigen en vol enthousiasme hebben ze hier tijdens de Paaswijding op school over verteld aan hun medeleerlingen. 17

20 RoSA! RoSA! is de Rotterdamse Sociale Alli antie, een armoedeplatform dat door bijeenkomsten aandacht wil vragen voor armoedevraagstukken en deze wil adresseren aan de politiek en bewoners van Rotterdam. RoSA! begon ook in 2012 met een nieuwjaarsbijeenkomst. Vanwege de steeds groter wordende bezuinigingen een goede gelegenheid voor een debat met verschillende politici, met als thema Is er nog een uitweg voor de minima in 2012?. Op 17 oktober is de wederom goed bezochte dag tegen de armoede gehouden in samenwerking met de Pauluskerk en diverse maatschappelijke organisaties. De gratis -nieuwsbrief heeft nu ruim 650 abonnees. Kerkelijk Wmo-overleg deelgemeente Prins Alexander In de deelgemeente Alexander hebben zich een flink aantal kerken rondom het thema Wmo verzameld. Afgevaardigden komen regelmatig bijeen om elkaar op de hoogte te houden van elkaars werk, en om waar mogelijk de samenwerking te zoeken. Ook is dit overleg er om gecoördineerd contact te houden met de deelgemeente. In 2012 is er wederom een impulsavond georganiseerd, om te laten zien wat er allemaal al gebeurd op diaconaal vlak in de deelgemeente, en om zo het netwerk te versterken. Fonds KKR Stichting Rotterdam heeft bij KSA/GCW een voorschot in rekening courant gestald, bedoeld voor kleine fondsaanvragen, dat wil zeggen aanvragen tot 1.000,-. Organisaties kunnen éénmalig een aanvraag doen, voor een nieuw project wat zicht beweegt in de christelijke context, innovatief en maatschappelijk relevant is. In 2012 hebben vijf projecten een aanvraag gedaan en deze ook toegekend gekregen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om Skin-Rotterdam, de diaconie van een migrantenkerk en Vakantieweken voor mindervaliden. 18

21 ROS en OMZO KSA/GCW ondersteunt (bestuurlijk) twee vluchtelingenproject in Rotterdam: - het Rotterdams Ongedocumenteerden Steunpunt (ROS), met een spreekuur, opvang, taalschool en andere activiteiten in Katendrecht; - de Stichting Ondersteuning Mensen Zonder Verblijfstitel Pauluskerk (OMZO), met een spreekuur en medische dienst in de Pauluskerk en heeft daarnaast een tweetal panden in de stad voor opvang. Voor wat betreft het organiseren van symposia en beïnvloeden van beleid en politiek, trekken ROS en OMZO samen op. Roravolere De Rotterdamse Raad voor Levensbeschouwing en Religie (Roravolere) heeft een achterban bestaand uit mensen met uiteenlopende levensbeschouwingen of religies. Elke tweede maandag van de maand organiseert een van de deelnemers aan Roravolere een zogenaamd kleurrijk gesprek : een interactieve ontmoeting rond een bepaald thema. Dit vindt vaak plaats in het gebouw of het gebedshuis van de organisator. In het najaar organiseerde Roravolere in samenwerking met de Hogeschool Rotterdam een symposium met als titel Hoe groot is jouw wereld?. Het symposium richtte zich speciaal op jongeren, waarbij de vraag of het doen van vrijwilligerswerk iets te maken heeft met de eigen levensbeschouwing of religie, centraal stond. KSA/GCW ondersteunt de vrijwilligers en neemt deel aan het bestuur. Wijkpastoraat Crooswijk Het bijspringen van KSA/GCW in het diaconale werk in de wijken Oud & Nieuw Crooswijk, is met twee jaar verlengd. De hiervoor afgestane consulent is druk bezig geweest met de op- en uitbouw van talloze activiteiten en zag de bezoekersaantallen stijgen. Naast het organiseren van twee geslaagde busreisjes, werkte hij mee aan het kinderkamp en bezocht hij de volwassenenweek. Ook organiseerde hij activiteiten en vieringen tijdens alle christelijke en nationale feestdagen. 19

22 Stichting Opvang Mensen in Knelsituaties Somik I De stichting Somik stelt zich ten doel mensen die zich in een onhoudbare thuissituatie bevinden, op te vangen en naar zelfstandigheid te begeleiden. Dit project wordt uitgevoerd door vrijwilligsters. In het afgelopen jaar hebben we in totaal 30 vrouwen en 24 kinderen opgevangen in ons opvangpand voor vrouwen dat een capaciteit heeft van 10 kamers. De helft van hen is slachtoffer van huiselijk geweld, 4 van deze vrouwen zijn slachtoffer mensenhandel. 11 van hen verkeerden in knelsituaties. 4 kinderen zijn geboren in de periode dat hun moeders bij ons verbleven. Alle kinderen zijn aangemeld bij het SISA-signaleringssysteem. 6 vrouwen zijn doorgestroomd met urgentie naar een zelfstandige woning, 2 naar begeleid wonen, 8 vrouwen hebben zelf woonruimte gevonden, 10 zijn nog bij ons. De bewoonsters worden begeleid door 16 vrijwilligers, die dit werk met hart en handen doen. Somik II Tevens hebben we een opvangpand voor mannen in knelsituaties, een kleiner pand met 3 kamers. Ook mannen kunnen slachtoffer zijn van huiselijk geweld. Toch is dit is nog steeds een taboe. We hebben het afgelopen jaar geen aanmeldingen gehad, maar wel van jonge mannen die slachtoffer zijn van mensenhandel. In totaal bewoonden 5 mannen onze opvang gedurende het afgelopen jaar. De mensen die bij ons in de opvang verbleven, ervaren deze als een warme plaats en hebben veel steun aan elkaar en aan de vrijwilligsters. We zorgen ook voor nazorg, de oud-bewoners en bewoonsters worden opgezocht in hun nieuwe huis en velen komen zo nu en dan terug, om een praatje te maken of raad te vragen. Dankzij de inzet van velen was het een mooi jaar. 20

23 Financiën KSA/GCW ontving in 2012 als organisatie voor levensbeschouwend maatschappelijk activeringswerk subsidie van SoZaWe, bijdragen van de 18 aangesloten diaconieën, giften via de diaconale advieslijst Protestantse Kerk Nederland (PKN) te Zuid-Holland, en van fondsen: Bouwend Rotterdam DePaGeZo Het Neyenburghfonds Sint Laurensfonds Stichting Bevordering van Volkskracht Stichting Daniël van der Vorm Stichting Het R.C. Maagdenhuis Stichting Het Vierkerkenhuis Stichting Rotterdam Stichting Samenwerkende Steunfondsen Verstandelijk Gehandicapten Rijnmond 21

24 Bestuur Dhr. J.W. van der Mik (voorzitter) Ds. A. de Jong (secretaris) Dhr. B.C. Wildeboer (penningmeester) Overige bestuursleden: Dhr. H. Bodifée Mevr. E.M. de Heer Dhr. P. de Jong Mevr. G. Morée-van Cappellen Raad van Aangeslotenen Dhr en mevr. van Baars Diaconie Nederlands Gereformeerde Kerk Rotterdam-Overschie Dhr. J. Bosma Protestantse Gemeente Rotterdam-Noordrand Dhr. P. Breeuwer Diaconie Doopsgezinde Gemeente Rotterdam Mevr. A. Geluk-Bakker Diaconie Hervormde Gemeente Delfshaven Dhr. P. van Gool Diaconie van de Gereformeerde Kerk Pernis Dhr. C. den Hollander diaconie Gereformeerde Kerk Rotterdam-Centrum Dhr. E. de Jong Protestantse Gemeente Rotterdam-Kralingen i.w. Dhr. G. Kempff Protestantse Gemeente Rotterdam-Hoogvliet Mevr. A. van Leeuwen Pauluskerk Dhr. J. Leurgans Hervormde Gemeente Rotterdam-Centrum Dhr. P. van Poelgeest Diaconie Hervormde Gemeente Rotterdam-Zuid Dhr. S. Reuijl Diaconie van de Gereformeerde Kerk Alexanderstad Dhr. H.G.C. Rienks Protestantse Gemeente Rotterdam-Overschie Dhr. T. Schoenmakers Remonstrantse Gemeente Rotterdam Dhr. B. van de Stoep Hervormde Gemeente Pernis Dhr. K. Telleman Diaconie Gereformeerde Kerk IJsselmonde 22

25 Medewerkers Hanny de Kruijf (directeur) Wilma Petersen Mia Bronder Erik Maan Paula Rotteveel Tanja Demper Elly Prinse Alexander Borst Edmond van Dijck Purwanto Anne-Karinne Sanders Heidi van der Wijk Maria Tavares George Martinus Aandachtsgebieden interreligieuze dialoog, vluchtelingen en Kerkennacht vakantieweken voor mensen met een zorgvraag, zorg, Logeerhuis de Buren coördinator Logeerhuis De Buren, woonservicegebied Vreewijk, zorg, sociaal isolement Donderdag Bijzonderdag, maatschappelijke stages, Schuldhulpmaatje, Dag van de Dialoog, Diaconaal werker in Crooswijk coördinator SOMIK (Stichting Opvang Mensen in Knelsituaties), huiselijk geweld pastoraal consulent Kerkplein (kerk en mensen met een verstandelijke beperking) coördinator Motto IJsselmonde en Motto Noordrand (Meelevende Ondersteuning t.b.v. Thuiswonende ouderen; betreft vragen rond zingeving) armoede, Somaliërs, coördinator Michahuis (diaconaal studentenhuis) Train (trainingen en cursussen op maat voor vrijwilligers) Train (traningen en cursussen op maat voor vrijwilligers) leidinggevende secretariaat secretariaat en fondswerving secretariaat interne klussendienst 23

26 Adressen Stichting KSA/GCW Hang GG Rotterdam Telefoon: (010) Website: Logeerhuis De Buren Cordell Hullplaats VB Rotterdam Telefoon: (010) Website: Centrum voor Levensvragen Rotterdam Motto IJsselmonde Herenwaard AK Rotterdam Motto Prins Alexander Van Moorselplaats SH Rotterdam Motto Hillegersberg-Schiebroek Wilgenlei CW Rotterdam Telefoon: (010) Mobiel (Elly Prinse): Michahuis Katendrechtse Lagedijk ZR Rotterdam Telefoon: (010)

27 Fotografie Peter van Mulken (cover, blz. 1, 5, 7, 12, 13, 16, 18, 19, 20) Purwanto (blz. 3) e.a. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende.

28 Jaarverslag 2012 Stichting KSA/GCW Hang GG Rotterdam Telefoon (010) IBAN: NL81INGB

Zelf & Samen. 1 Actief in alle wijken 2 Maatschappelijke hulpverlening 3 Kleurrijk en divers 4 Jong, zelf en samen 5 Wij van de MJD Adressen

Zelf & Samen. 1 Actief in alle wijken 2 Maatschappelijke hulpverlening 3 Kleurrijk en divers 4 Jong, zelf en samen 5 Wij van de MJD Adressen Jaarverslag 2012 Jongeren actief voor de Maand van het geld. Jonge moeders vinden elkaar bij de jonge moedergroep Project Somaliërs. Vertrouwen winnen en samenwerken Schoolmaatschappelijk werk succesvol

Nadere informatie

Voorwoord. 2. De organisatie...12 2.1. De doelen...12 2.2. Onze kracht...12 2.3. Onze werkwijze...12 2.4. De organisatiestructuur...

Voorwoord. 2. De organisatie...12 2.1. De doelen...12 2.2. Onze kracht...12 2.3. Onze werkwijze...12 2.4. De organisatiestructuur... Inhoud Voorwoord 1. Stichting Nisa, terugblik 2013...5 1.1. Ontstaan en missie van Nisa for Nisa...5 1.2. Terugblik op 2013...6 1.3. Advies en Hulp, Tussen in en Tussen-Door...7 1.4. Het meidenproject

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. van. Inloophuis De Ruimte

Jaarverslag 2014. van. Inloophuis De Ruimte http://www.inloophuisderuimte.nl Inloophuis De Ruimte Hengelostraat 39 1324 GR Almere Jaarverslag 2014 van Inloophuis De Ruimte maart 2015 Kamer van Koophandel: 39070561 Telefoon: 036 533 94 64 / 036 540

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond

Jaarverslag 2009. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2009 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2009 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Voorwoord Dit jaarverslag geeft u een beeld van de activiteiten

Nadere informatie

Gezien en gehoord. Maatschappelijk rendement van project Motto: zingeving en levensvragen bij ouderen

Gezien en gehoord. Maatschappelijk rendement van project Motto: zingeving en levensvragen bij ouderen Gezien en gehoord Maatschappelijk rendement van project Motto: zingeving en levensvragen bij ouderen Maarten Davelaar Ahmed Hamdi Jenny Verheijen Marie-Christine van Dongen Angela Verleun Gezien en gehoord

Nadere informatie

Het antwoord van Humanitas

Het antwoord van Humanitas Het antwoord van Humanitas www.humanitasjaarverslag2013.nl Dit document is een bijlage van het online jaarverslag 2013 van Humanitas. Het betreft de tekst van het jaarverslag. Kijk voor de Jaarrekening

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Stichting VluchtelingenWerk Zeeland

Jaarverslag 2012 Stichting VluchtelingenWerk Zeeland Jaarverslag 2012 Stichting VluchtelingenWerk Zeeland Inhoudsopgave Jaarverslag 2012 Pag 3 Voorwoord VluchtelingenWerk Zeeland Pag 4 Centrale locaties. Locatie AZC Goes Pag 5 Decentrale locaties. Locatie

Nadere informatie

Stichting Vesta. Jaarverslag. s-hertogenbosch. www.stichtingvesta.nl info@stichtingvesta.nl Triodos Bank 254615473 KvK 54080630 ANBI 851151000

Stichting Vesta. Jaarverslag. s-hertogenbosch. www.stichtingvesta.nl info@stichtingvesta.nl Triodos Bank 254615473 KvK 54080630 ANBI 851151000 Stichting Vesta s-hertogenbosch Jaarverslag 2013 www.stichtingvesta.nl info@stichtingvesta.nl Triodos Bank 254615473 KvK 54080630 ANBI 851151000 Jaarverslag Stichting Vesta 2013 1 - Introductie Door de

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond

Jaarverslag 2012. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2012 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2012 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Voorwoord Dit jaarverslag geeft u een beeld van de activiteiten

Nadere informatie

1 e halfjaarverslag 2014

1 e halfjaarverslag 2014 1 e halfjaarverslag 2014 Januari - juni 2014 SCw Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Pagina 2 1. Inleiding Pagina 3 2. Trends en samenvatting Pagina 6. 3. Kinderwerk Pagina 9. 4. Jongerenwerk 16- Pagina 14. 5. Accommodatie

Nadere informatie

Kansen van kerken binnen de Wmo in Utrecht

Kansen van kerken binnen de Wmo in Utrecht Kansen van kerken binnen de Wmo in Utrecht Een inventarisatie van de mogelijkheden die de Wmo biedt aan kerken om de participatie van burgers in de stad Utrecht te bevorderen Auteurs Datum Rianne Morren,

Nadere informatie

Humanitas district Noord. Jaarverslag 2014

Humanitas district Noord. Jaarverslag 2014 Humanitas district Noord Jaarverslag 2014 1 1. Voorwoord In een tijd waarin vernieuwing in de zorg en de hulpverlening vaak ook bezuinigingen en onzekerheden met zich meebrengt wordt een groter beroep

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Algemene vergadering 23 mei 2012 Bezoekadres Postadres www.pcob.nl

Jaarverslag 2011 Algemene vergadering 23 mei 2012 Bezoekadres Postadres www.pcob.nl Jaarverslag 2011 Algemene vergadering 23 mei 2012 Jaarverslag 2011 Onderwerp / Project Jaarverslag 2011 Portefeuille bestuurder Okke Pol Verantwoordelijk MT-lid Hans van Ronkel Medewerker Johan Bakker

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

Dienen Delen Doen. Onderzoek naar de maatschappelijke inzet van de diaconieën van de Protestantse Kerk in Nederland

Dienen Delen Doen. Onderzoek naar de maatschappelijke inzet van de diaconieën van de Protestantse Kerk in Nederland Dienen Delen Doen Onderzoek naar de maatschappelijke inzet van de diaconieën van de Protestantse Kerk in Nederland Een initiatief van de Federatie van Diaconieën in samenwerking met Kerk in Actie (Binnenlands

Nadere informatie

Kerken en moskeeën onder de Wmo

Kerken en moskeeën onder de Wmo Een verkennend onderzoek naar kansen en bedreigingen Kerken en moskeeën onder de Wmo Gemeente Amsterdam Gemeente Arnhem Gemeente Delft Gemeente Den Helder IJburg Geitenkamp Vrijenban Julianadorp Gemeente

Nadere informatie

Inhoud. Vormgeving, tekst en opmaak: Terp 10 Communicatie, www.terp10.nl

Inhoud. Vormgeving, tekst en opmaak: Terp 10 Communicatie, www.terp10.nl VluchtelingenWerk Noord-Nederland Jaarverslag 2008 Inhoud Projectoverzicht 4 Gezinshereniging 5 Als familie 6 Asiel 8 Verrijking voor Vluchtelingen 10 Medebewoners 11 Netwerkproject 12 The Match 13 Perspectief

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

jaarverslag 2013 Nodig èn beschikbaar!

jaarverslag 2013 Nodig èn beschikbaar! jaarverslag 2013 Nodig èn beschikbaar! Voorwoord jaarverslag 2013 Geachte lezer, Mede namens het bestuur, de medewerkers en de vrijwilligers nodig ik u van harte uit om kennis te nemen van ons jaarverslag

Nadere informatie

amerpoort jaarbeeld 2011 Werelden die bij elkaar komen

amerpoort jaarbeeld 2011 Werelden die bij elkaar komen amerpoort jaarbeeld 2011 Werelden die bij elkaar komen Amerpoort in 2011: Werelden die bij elkaar komen Als ik nu terugblik, is het eigenlijk wonderlijk dat we nog nooit een Jaarbeeld hebben gemaakt rond

Nadere informatie

S T A G E in de S T A D. Gemeenteraad Dordrecht. Raadsperiode 2006-2010 'deel 3' Gemeenteraad Dordrecht Februari 2008

S T A G E in de S T A D. Gemeenteraad Dordrecht. Raadsperiode 2006-2010 'deel 3' Gemeenteraad Dordrecht Februari 2008 S T A G E in de S T A D Gemeenteraad Dordrecht Februari 2008 Gemeenteraad Dordrecht Raadsperiode 2006-2010 'deel 3' S T A G E in de S T A D Geachte lezer, Voor u ligt een bijzonder verslag Stage in de

Nadere informatie

Jongeren nemen hun instellingen onder de loep

Jongeren nemen hun instellingen onder de loep Jongeren nemen hun instellingen onder de loep Participatie Audit (zwerf-)jongeren Almere: Keuring van onderop Jodi Mak Diane Bulsink Sanne Smid Maarten Davelaar Jongeren nemen hun instellingen onder de

Nadere informatie

Vierde kwartaalrapportage Backoffice Radar Wmo, Werk & Ondernemen

Vierde kwartaalrapportage Backoffice Radar Wmo, Werk & Ondernemen Vierde kwartaalrapportage Backoffice Radar Wmo, Werk & Ondernemen December 2014 Han Paulides Programmaleider Zorg & Welzijn VOORWOORD Twee jaar werken in het centrum van Rotterdam zit er op. In deze kwartaalrapportage

Nadere informatie

humanitas Jaarverslag 2014 Afdeling Groningen stad

humanitas Jaarverslag 2014 Afdeling Groningen stad humanitas Jaarverslag Afdeling Groningen stad Akerkhof ZZ 22 9711 JB Groningen Telefoon: (050) 312 60 00 mip.groningen@humanitas.nl www.humanitasgroningen.nl Missie Humanitas Nederland Humanitas is een

Nadere informatie

Moeder- en Kindcentrum

Moeder- en Kindcentrum Moeder- en Kindcentrum PROJECTPLAN EEN DUURZAME TOEKOMST Oktober 2013 Stichting Bij-1 Schimmelweg 1 2524 VT Den Haag info@bij-1.nl 070 785 58 20 06 19 45 43 47 KvK 53959965 Rekening nr: 398277974 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Texels Welzijn. Op Texel doet iedereen mee op basis van eigen kracht én zorg voor elkaar.

Texels Welzijn. Op Texel doet iedereen mee op basis van eigen kracht én zorg voor elkaar. Jaarverslag 2013 Texels Welzijn Texels Welzijn staat voor: Texels Welzijn is het eerste aanspreekpunt voor burgers bij alle vragen op het gebied van welzijn, maatschappelijke ondersteuning en de WMO. Op

Nadere informatie

Koffiekamer senioren in Caberg-Malpertuis voorbeeld van Wijkkracht

Koffiekamer senioren in Caberg-Malpertuis voorbeeld van Wijkkracht Trajektinfo jaargang 21 september 2013 De aftrap van Go Active Be Creative in de St. Franciscusschool te Reijmerstok. Rechts (in judopak) wethouder Piet Franssen van Gulpen-Wittem. Voor het artikel over

Nadere informatie

Jaarverslag. Digitaal Trapveld Cybersoek

Jaarverslag. Digitaal Trapveld Cybersoek Jaarverslag 2012 Digitaal Trapveld Cybersoek Stichting Zeeburg Internetplein Maart 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Doelstellingen... 5 Doelgroepen... 6 Visie... 8 Werkwijze... 9 Succes en betekenis...

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Dienstenorganisatie Protestantse Kerk in Nederland

Jaarverslag 2011 Dienstenorganisatie Protestantse Kerk in Nederland Jaarverslag 2011 Dienstenorganisatie Protestantse Kerk in Nederland Met cijfers Een jaar met mijlpalen Voor u ligt het jaarverslag 2011 van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland,

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Texels Welzijn. Op Texel doet iedereen mee op basis van eigen kracht én zorg voor elkaar.

Jaarverslag 2014. Texels Welzijn. Op Texel doet iedereen mee op basis van eigen kracht én zorg voor elkaar. Jaarverslag 2014 Texels Welzijn Texels Welzijn staat voor: Texels Welzijn is het eerste aanspreekpunt voor burgers bij alle vragen op het gebied van welzijn, maatschappelijke ondersteuning en de WMO. Op

Nadere informatie