Voorwoord. Voor de duidelijkheid hebben we onze projecten opgedeeld in drie categorieën en dat ook (visueel) zichtbaar gemaakt in het jaarverslag:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord. Voor de duidelijkheid hebben we onze projecten opgedeeld in drie categorieën en dat ook (visueel) zichtbaar gemaakt in het jaarverslag:"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2012

2

3 Voorwoord De foto op de voorkant laat een belangrijk aspect van ons werk zien. Vrijwilligers die een training volgen. Deskundigheidsbevordering op het gebied van bijvoorbeeld communicatie, fondswerving, het besturen van een vrijwilligersorganisatie of empowerment. Het is zinvol voor de vrijwilliger zelf en draagt bij aan de kwaliteit van het werk. Dat zien we ook in het traject erna bij vrijwilligersbijeenkomsten of intervisiegroepen; vrijwilligers leren van elkaar en van onze trainers en coördinatoren. Er waren ook veranderingen en innovaties in de projecten. Zo ging het project SchuldHulpMaatje na een voorzichtig begin in 2011 nu voluit van start. Het project Motto trof voorbereidingen voor een nieuwe, derde, vestiging per 1 januari Dit keer in de deelgemeente Hillegersberg/ Schiebroek. Een nieuw project voor ouderen in Rotterdam-Zuid ging van start: Donderdag Bijzonderdag Senior. Voor de duidelijkheid hebben we onze projecten opgedeeld in drie categorieën en dat ook (visueel) zichtbaar gemaakt in het jaarverslag: 1. Projecten die KSA/GCW zelf heeft opgezet en uitvoert. 2. Projecten die we doen samen met andere organisaties. 3. Vrijwilligersorganisaties die we adviseren, ondersteunen en/of trainen In dit jaarverslag zijn 25 projecten beschreven die KSA/GCW alleen of samen met anderen ondersteunt. Daarnaast was er contact met zo n 40 protestantse diaconieën en gaf Train aan ongeveer 30 organisaties cursussen of advies. We wensen u veel leesplezier! Hanny de Kruijf directeur 1

4 Inhoud Voorwoord 1 Projecten die KSA/GCW zelf heeft opgezet en uitvoert Train 3 SchuldHulpMaatje 4 Donderdag Bijzonderdag 5 Michahuis 6 Kerkplein 7 Vakantieweek 8 HiP Rotterdam 9 Projecten die we doen samen met andere organisaties Motto 10 M25 11 Logeerhuis De Buren 12 Veelkleurige Religies Rotterdam 13 Laurentiusdag 14 Ontmoetingsproject Somaliërs 15 Welkom Onthaal 16 Vrijwilligersorganisaties die we adviseren, ondersteunen en/of trainen Met Elkaar voor Elkaar 16 Dag van de Dialoog 17 Diaconieën 17 Maatschappelijke stages 17 RoSA! 18 Kerkelijk Wmo-overleg deelgemeente Prins Alexander 18 Fonds KKR 18 ROS & OMZO 19 Roravolere 19 Wijkpastoraat Crooswijk 19 Stichting Opvangcentrum Mensen In Knelsituaties 20 Financiën 21 Bestuur + Raad van Aangeslotenen 22 Medewerkers + Aandachtsgebieden 23 Adressen 24

5 Train In het verslagjaar 2012 hebben de bezuinigingspolitiek van de overheid en de economische recessie diepe sporen achtergelaten onder vrijwilligers en zelforganisaties. De beginselen Work First (zoeken naar een betaalde baan), Wet werken naar vermogen, marktwerking in de collectieve sectoren, aanbestedingen in het welzijnswerk, veranderingen in de kinderopvang, droegen niet positief bij aan het solidariteitsgevoel van mensen in de stad. De toename van het aantal Voedselbankklanten zegt al veel. Desalniettemin zijn wij erin geslaagd vrijwilligers te stimuleren en te ondersteunen om hun kaderwerk te blijven doen. Wij doen dat door kadertrainingen, workshops en lezingen/ontmoetingen uit te voeren. Wij hebben het afgelopen jaar goed geanticipeerd op deze politieke en maatschappelijke veranderingen. Er was vanuit de zelforganisaties vooral vraag naar de volgende vijf kennissenthema s: financieel beheer, vrijwilligersmanagement, politieke participatie, strijd tegen armoede en internationale solidariteit. Daarnaast is het adviseren van de dagelijkse besturen van zelforganisaties belangrijk onderdeel van ons werk in Rotterdam. De deskundigheidsbevorderings(dbv)-activiteiten van Train zijn op maat gemaakt, vraaggericht en toegespitst op de versterking van het bestuurswerk in deze veranderende samenleving. Vervolgens passen onze activiteiten binnen de sfeer van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In 2012 werd langzamerhand duidelijk dat Train zich blijvend en ervarend heeft bewezen in het multidisciplinaire trainingswerk voor vrijwilligerskaders in Rotterdam. Dit is ook gebleken uit het vertrouwen van de kaders door aan onze activiteiten deel te nemen. De impact van ons werk is (de berekeningsbasis is het aantal directe DBV-gebruikers met factor vijf vermenigvuldigd) meer dan vijfhonderdvijftig vrijwilligers in verschillende deelgemeenten van Rotterdam (behalve Hoek van Holland). 3

6 SchuldHulpMaatje SchulpHulpMaatje is een project van Kerk in Actie, het Landelijk Katholiek Diaconaal Beraad (LKDB), SKIN (migrantenkerken), de Evangelische Alliantie en de PCOB (Protestants Christelijke Ouderen Bond) in samenwerking met het Platform voor Christelijke Schuldhulp (PCS). Een SchuldHulpMaatje is een goed toegeruste vrijwilliger die mensen met financiële problemen ondersteunt. Niet alleen wanneer zij een traject voor schuldhulp doorlopen, maar ook daarna, als zij zelf de draad weer moeten oppakken om zelfstandig hun financiële huishouding op orde te houden. Maatjes zijn ook inzetbaar voor schuldpreventie. Aangezien ons project geen maximum begeleidingsduur van 6 maanden kent zoals de andere thuisadministratieprojecten in de stad, merken we dat instanties vooral de zwaardere hulpvragers naar ons doorverwijzen. In 2012 zijn we verder gegaan met de 24 maatjes van 2011 en hebben we 30 nieuwe maatjes mogen opleiden via 3 toerustingscursussen. In juni is vanwege de beoogde groei, een derde (parttime) coördinator voor dit project aangesteld. Uiteindelijk zijn er 49 trajecten aangegaan met hulpvragers, waarvan er 5 met succes afgerond konden worden. 4

7 Donderdag Bijzonderdag Elke keer zagen we s ochtends vroeg op de verzamelplek tijdens schoolvakanties weer die verwachtingsvolle snoetjes van kinderen. Eén keer zelfs bijna 40 in totaal. Voor hen was de donder dag dan ook niet weer een druilerig vakantiedagje, maar een avontuur lijke Donderdag Bijzonder dag en gingen ze leuke dingen beleven: van een pannenkoekenfeestje met bowlen tot een bezoek aan Professor Plons en het Plaswijckpark. Hoogtepunt was het bezoek aan een kinderboerderij, want als je nog nooit een koe of geit in levende lijve hebt gezien, is het aanraken ervan een hele belevenis. De grotere kinderen gingen mee met de Vrijdag Xtra Bijzonderdag en deden we stoere dingen als karten, surfen en steilewandklimmen. Maar ook een speurtocht in de Laurenskerk en het Radiomuseum bleek nog reuze spannend. Mede dankzij de formidabele inzet van vrijwilligers hadden al deze kinderen, ondanks hun soms moeilijke thuissituatie, de tijd van hun leven en straalde voor hen de zon gewoonweg dwars door alle wolken heen. Een goede reden om hier beslist mee door te gaan. 5

8 Michahuis Diaconale woongemeenschap op oecumenische grondslag voor studenten mbo, hbo of universiteit, van 18 tot 27 jaar, die zich concreet willen richten op hulp aan minderbedeelden in de stad Rotterdam en daartoe activiteiten ontplooien in de stad. Het jaar 2012 zijn we begonnen met 9 bewoners, en na veel wisselingen in de zomervakantie, sloten we het jaar af met 9! In totaal is er ruimte voor 10 bewoners. De studenten doen gedurende 1 dagdeel per week vrijwilligerswerk voor onder andere vluchtelingen, dak- en thuislozen, kinderen en in buurthuizen in achterstandswijken. 6

9 Kerkplein Kerkplein zet zich in voor mensen met een licht verstandelijke beperking, met name binnen de kerken van Rotterdam en omgeving. Vrijwilligers uit verschillende kerken organiseren in werkgroepsverband activiteiten voor de zaterdagmiddag. In 2012 organiseerde Kerkplein een tiental zaterdagmiddagactiviteiten. Zo was er in het voorjaar een lentequiz en dans, in de zomer was er een bijeenkomst waar we bekeken hebben wat de betekenis is van Pinksteren, en we zijn een middag naar het Plaswijckpark geweest. Voor veel deelnemers is zo n middag een hoogtepunt waarnaar uitgekeken wordt, vooral vanwege de warme contacten die er zijn tussen deelnemers en vrijwilligers. De groep is ook dit jaar weer hechter geworden.wij zijn ervan overtuigd dat deze middagen bijdragen aan het welzijn van onze deelnemers. Door verschraling en bezuinigingen op het terrein van welzijn en zorg zal Kerkplein een belangrijke pijler blijven als het gaat om sociale netwerkvorming bij onze deelnemers. 7

10 Vakantieweek Net even anders Voor het eerst in 57 jaar organiseerde KSA/GCW in 2012 maar één vakantieweek: die naar het F.D. Roosevelthuis in Doorn. Er gingen 48 gasten mee en we konden 30 vrijwilligers inzetten. De insteek was als vanouds: de gasten een onvergetelijke week bezorgen! En daar zijn we met vlag en wimpel in geslaagd. De vrijwilligers waren vol toewijding en zorg. Hun loyaliteit kende bijna geen grenzen. Hoewel de week ook ditmaal intensief was, was de voldoening groot. De week leek wat betreft het programma veel op voorgaande jaren, maar mensen maken met elkaar zo n vakantieweek dus was het nét weer even anders! 8

11 HiP Rotterdam Hulp in Praktijk (HiP) is een organisatie die mensen die hulp vragen en mensen die hulp willen bieden, met elkaar verbindt. Het kan dan gaan om klusjes, vervoer of bezoek. Tot nu toe werd HiP met name aangestuurd vanuit een centrale organisatie in Zeist. KSA/GCW onderhield als plaatscoördinator de contacten met de kerken die meedoen in Rotterdam. Het ging in 2012 om 250 hulpvragen en 1659 hulpcontacten. In 2012 zijn voorbereidingen getroffen om HiP in 2013 meer lokaal te organiseren. Dit betekent dat KSA/GCW zelf de helpdesk en database voor Rotterdam gaat verzorgen onder de naam HiP Rotterdam. 9

12 Motto Meelevende ondersteuning voor ouderen verstevigt zich en verdiept zich Het jaar 2012 is voor Motto een goed jaar geweest. Het project in IJsselmonde ontwikkelde zich gestaag. Door circa 18 vaste, enthousiaste, betrokken en deskundige vrijwilligers werden ruim 50 ouderen regelmatig bezocht. De gesprekken die zij voerden getuigen van diepgang en bieden daarmee een essentiële steun voor onze oudere wijkbewoners. In 2012 hebben we twee Zin op Zondag-bijeenkomsten georganiseerd en hoewel het aantal deelnemers nog beperkt is, geven deze ontmoetingen mensen de ruimte om rond thema s als eenzaamheid en Kerst diepgaand met elkaar in contact te komen. Steeds meer mensen weten Motto te vinden en dat komt vooral door de grotere bekendheid van het project. De samenwerking met andere zorg- en welzijnsorganisaties levert steeds meer verwijzingen op. Door intensief samen te werken kan Motto veel voor anderen betekenen en kunnen wij onze cliënten wijzen op de mogelijkheden die andere organisaties kunnen bieden. Ook Motto Prins Alexander staat stevig ingebed in de deelgemeente. Hier zijn ongeveer 15 vrijwilligers actief. Zij voerden gesprekken met circa 40 oudere wijkbewoners. En ook hier is in 2012 het contact met andere organisaties sterk toegenomen, vooral door onze betrokkenheid bij het Platform Zinvol Actief. Voor alle vrijwilligers is in het najaar een training gegeven. In drie middagen hebben we gewerkt aan versteviging en verdieping van die vaardigheden die nodig zijn om moeilijke gesprekken te voe ren. Vrijwilligers van Motto weten zich zo gesteund in hun werk. 10

13 M25 In 2012 trof KSA/GCW voorbereidingen om te gaan samenwerken met Stichting Mara in het project M25. M25 roept (katholieke) jongeren op om zich op diverse zondagmiddagen in te zetten voor hun medemens en op die manier de werken van barmhartigheid, zoals genoemd in Mateüs 25, in praktijk te brengen. Of het nu gaat om bloemschikken met senioren, een feestje organi seren voor anders begaafden of eten koken voor vluchtelingen, het vormt de deelnemende jongeren en laat hen anders tegen het leven aankijken. In 2013 zullen we de doelgroep verbreden en gaan ook jongeren uit protestantse (en migranten)kerken deelnemen. De KSA/GCW-consulent mocht al proefdraaien tijdens het landelijke M25 goes Rotterdam -evenement in september. 11

14 Logeerhuis De Buren 2012 was een goed jaar voor Logeerhuis De Buren. Veel gasten wisten ons te vinden en verbleven voor een kortere of langere periode in het logeerhuis. Soms moesten we mensen teleurstellen omdat er geen plek beschikbaar was. Ook dit jaar verbleven er gasten met uiteenlopende hulpvragen in ons logeerhuis. Opvallend was dat met name het aantal gasten met sociale en financiële problemen het afgelopen jaar toenam. Maatschappelijk werkers en transferverpleegkundigen van ziekenhuizen meldden de meeste gasten bij ons aan. Onze enthousiaste vrijwilligers hebben zich ook dit jaar weer voor 100% ingezet om de gasten een goed verblijf te bieden. Een reden voor televisieprogramma Wij Rotterdam om de vrijwilligers van Logeerhuis De Buren eind 2012 uit te roepen tot De vrijwilligers van de week! In totaal waren er dit jaar 24 vrijwilligers actief. We hebben twee vrijwilligersbijeenkomsten georganiseerd waar o.a. het thema Levensmotto aan bod kwam. In 2012 had het logeerhuis meer gasten met specifieke problematiek, waardoor er een beroep gedaan moest worden op andere inzichten en vaardigheden van de vrijwilligers. Hierdoor heeft de coördinator extra aandacht aan individuele begeleiding van vrijwilligers besteed. Er is het afgelopen jaar veel aandacht besteed aan de pr: verspreiding van huis-aan-huisflyers en folders, en advertenties in de Oud Rotterdammer. Daarnaast gaven we presentaties, organiseerden we een open huis, gaven we een interview op Radio Rijnmond en zijn we gestart met een maandelijkse inloopochtend. Verder is er een kort filmpje over het logeerhuis opgenomen voor het platform SPA22, waaraan een aantal gasten hun medewerking verleende. Voor het onderzoek dat de Erasmus Universiteit uitvoert, hebben we de laatste gesprekken gevoerd. Ook zijn er dit jaar verkennende gesprekken gevoerd over een mogelijk tweede Logeerhuis De Buren op Zuid. Daarnaast hebben we actief fondsen geworven en mochten we van diverse kerken een financiële bijdrage ontvangen. 12

15 Veelkleurige Religies Rotterdam Veelkleurige Religies Rotterdam (VRR) is een interreligieus reisbureau met uitsluitend reisdoelen in Rotterdam: kerken, moskeeën, tempels en synagogen. In 2012 heeft VRR 51 bezoeken gebracht aan gebedshuizen met in totaal bezoekers. Het gaat om met name om bezoeken door groepen scholieren en studenten, en mensen die gebruik maken van de Rotterdampas. Alle reizen worden begeleid door vrijwillige reisleiders die hiervoor speciaal zijn getraind door VRR. Verder is in 2012 hard gewerkt aan een projectplan voor een Educatief Centrum Wereldreligies, waardoor we nog meer mensen zouden kunnen laten kennismaken met de verschillende wereldreligies. 13

16 Laurentiusdag In 2012 zijn voorbereidingen getroffen voor een diaconale Laurentiusdag op 20 april Met een groot aantal kerken en kerkelijke organisaties is een plan ontwikkeld om 800 klanten van de Voedselbank een diner aan te bieden in de Laurenskerk. Vrijwilligers nemen het bedienen aan tafel voor hun rekening. Om geld bij elkaar te halen voor het diner wordt op dezelfde dag een sponsorloop voor jongeren en een scootmobielrace georganiseerd. s Middag is er een symposium over armoede en gezondheid. Doel van de dag is om mensen vanuit verschillende sociaal-economische groepen met elkaar in contact te brengen. Daarom is het ook de bedoeling dat aan tafel tijdens het diner plannen worden gesmeed door gasten en vrijwilligers om elkaar nog eens te treffen op het uitdeelpunt van de Voedselbank en gezamenlijk iets te ondernemen. 14

17 Ontmoetingsproject Somaliërs In de deelgemeente Feijenoord is een ontmoetingsplek voor Somaliërs ge - creëerd in samenwerking met Stichting F.act en Stichting Asiya. Elke medewerker doet zijn werk vrijwillig en is van Somalische afkomst. Verder wordt er eenmaal in de week een druk bezocht spreekuur gehouden, waar Somaliërs langs kunnen komen die problemen hebben met zaken zoals hun uitkering, instanties of schulden. Aan de vrouwengroep wordt Nederlandse les gegeven en ook voorlichting, zowel op dinsdag als, nieuw in 2012, ook op zaterdagmiddag. Gepoogd wordt zoveel mogelijk aan te sluiten op de bestaande hulpverlening. De activiteiten voor de mannengroep zijn wegens gebrek aan initiatief en belangstelling bij de doelgroep in het najaar stopgezet. Ook wordt er op verzoek regelmatig advies gegeven aan verschillende gemeentelijke diensten als het gaat om Somaliërs in Rotterdam en zijn er vaak interviewverzoeken van diverse journalisten. 15

18 Welkom Onthaal Ooit begonnen als een maatjesproject voor mensen die een verblijfsvergunning hadden gekregen, heeft Welkom Onthaal zich aangepast aan de behoeftes die er nu zijn onder vluchtelingen. Langs de startbaan van het vliegveld Rotterdam The Hague Airport, staat een groot, somber gebouw waar een paar honderd vreemdelingen wachten op uitzetting naar hun land van herkomst. De coördinatiegroep van Welkom Onthaal, een samenwerkingsverband van KSA/GCW met Mara en SP, heeft in 2012 geholpen om vrijwilligers te werven die bezoekwerk doen in dit detentiecentrum Zestienhoven en muziekvrijwilligers die spelen bij de drie kerkdiensten die elke zondag worden gehouden. Elke eerste zondag van de maand wordt buiten voor de deur van het detentiecentrum een wake gehouden waar bij weer en wind zo n 40 à 50 mensen op af komen. In de week voor Kerst heeft een groot aantal vrijwilligers 550 kerstpakketten voor volwassenen ingepakt en uitgedeeld aan de mensen die op dat moment vastzaten in detentiecentrum Zestienhoven. Kerken en particulieren hadden voor dit doel veel geld gedoneerd. Kinderen hadden prachtige tekeningen gemaakt om bij de pakketten te doen. In het voorjaar is voor alle vrijwilligers een avond georganiseerd over Staatloosheid en in het najaar over kinderrechten onder de titel Eerst kind, dan vreemdeling. Met Elkaar Voor Elkaar Het project Met elkaar voor elkaar, reeds gestart in 2007, heeft als doel om kerstkaarten te maken voor mensen die van zéér weinig moeten zien rond te komen en een die daardoor ook nog eens weinig sociale contacten hebben. Diverse groepen vrijwilligers, van jong tot oud, met diverse culturele achtergrond, maakten deze kerstkaarten, die via de Voedselbank terechtkomen bij mensen die van zeer weinig moeten rondkomen. Belangrijk nevendoel is de vrijwilligers die de kaarten maken te laten praten en nadenken over het onderwerp armoede en sociale uitsluiting. Dit hele project wordt gecoördineerd door één vrijwilliger. KSA/GCW is in 2011 betrokken geraakt bij dit project door o.a. de fondswerving te doen. In 2011 was de productie ruim 3700 kaarten en in 2012 was deze nog meer: 4000! 16

19 Dag van de Dialoog Ook dit jaar participeerde KSA/GCW in het (voorbereidings-)platform van de Dag van de Dialoog en tijdens de uitvoering ervan op 9 november. Door de hele stad heen waren er zo n 180 dialoogtafels, waar zo n 1500 deelnemers aan plaatsnamen, met als enige doel: onderling begrip kweken in een multiculturele samenleving. Het gespreksthema: Maak jij het verschil? paste hier goed bij. Ook al keken de professionals uit diverse werksoorten aan de KSA/GCW-tafel in Overschie er anders tegenaan dan de bewonersorganisatie aan de tweede tafel in Crooswijk. Boeiend was het zeker om te mogen horen hoe iedereen op zijn geheel unieke wijze het verschil wil maken in zijn eigen werk/woonomgeving. Diaconieën Met ingang van 2011 heeft elke diaconie die bij KSA/GCW is aangesloten, een vaste contactpersoon gekregen. Het gaat om zo n 40 diaconieën die verdeeld zijn onder zes medewerkers van KSA/GCW. De contactpersoon fungeert als vraagbaak en kan indien nodig andere collega s inschakelen. Met stip op nummer 1 blijven vragen rond armoede en schulden staan. Ook is in 2012 een avond georganiseerd voor diakenen over sociaal isolement en ouderenmishandeling. Maatschappelijke stages Letterlijk de hele vergaderruimte van KSA/GCW lag bezaaid met knipsels, toen vier meiden van het Comenius College hun kerkelijke maatschappelijke stage begonnen. Ze maakten namelijk kerstkaarten voor de stichting Met elkaar voor elkaar. De volgende dag sorteerden ze driftig tweedehands kle ding in een winkel van het Leger des Heils en hielpen mee op de Seniorensoos. Vervolgens verzonnen ze een heuse speurtocht door het Historisch Museum, die de week daarop door de kinderen van de Donderdag Bijzonderdag gelopen is. Tot slot hielpen ze nog met het uitdelen van pakketten bij de Voedselbank van het Wijkpastoraat Crooswijk. Vooral de kennismaking met armoede maakte diepe indruk op deze vier veertienjarigen en vol enthousiasme hebben ze hier tijdens de Paaswijding op school over verteld aan hun medeleerlingen. 17

20 RoSA! RoSA! is de Rotterdamse Sociale Alli antie, een armoedeplatform dat door bijeenkomsten aandacht wil vragen voor armoedevraagstukken en deze wil adresseren aan de politiek en bewoners van Rotterdam. RoSA! begon ook in 2012 met een nieuwjaarsbijeenkomst. Vanwege de steeds groter wordende bezuinigingen een goede gelegenheid voor een debat met verschillende politici, met als thema Is er nog een uitweg voor de minima in 2012?. Op 17 oktober is de wederom goed bezochte dag tegen de armoede gehouden in samenwerking met de Pauluskerk en diverse maatschappelijke organisaties. De gratis -nieuwsbrief heeft nu ruim 650 abonnees. Kerkelijk Wmo-overleg deelgemeente Prins Alexander In de deelgemeente Alexander hebben zich een flink aantal kerken rondom het thema Wmo verzameld. Afgevaardigden komen regelmatig bijeen om elkaar op de hoogte te houden van elkaars werk, en om waar mogelijk de samenwerking te zoeken. Ook is dit overleg er om gecoördineerd contact te houden met de deelgemeente. In 2012 is er wederom een impulsavond georganiseerd, om te laten zien wat er allemaal al gebeurd op diaconaal vlak in de deelgemeente, en om zo het netwerk te versterken. Fonds KKR Stichting Rotterdam heeft bij KSA/GCW een voorschot in rekening courant gestald, bedoeld voor kleine fondsaanvragen, dat wil zeggen aanvragen tot 1.000,-. Organisaties kunnen éénmalig een aanvraag doen, voor een nieuw project wat zicht beweegt in de christelijke context, innovatief en maatschappelijk relevant is. In 2012 hebben vijf projecten een aanvraag gedaan en deze ook toegekend gekregen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om Skin-Rotterdam, de diaconie van een migrantenkerk en Vakantieweken voor mindervaliden. 18

21 ROS en OMZO KSA/GCW ondersteunt (bestuurlijk) twee vluchtelingenproject in Rotterdam: - het Rotterdams Ongedocumenteerden Steunpunt (ROS), met een spreekuur, opvang, taalschool en andere activiteiten in Katendrecht; - de Stichting Ondersteuning Mensen Zonder Verblijfstitel Pauluskerk (OMZO), met een spreekuur en medische dienst in de Pauluskerk en heeft daarnaast een tweetal panden in de stad voor opvang. Voor wat betreft het organiseren van symposia en beïnvloeden van beleid en politiek, trekken ROS en OMZO samen op. Roravolere De Rotterdamse Raad voor Levensbeschouwing en Religie (Roravolere) heeft een achterban bestaand uit mensen met uiteenlopende levensbeschouwingen of religies. Elke tweede maandag van de maand organiseert een van de deelnemers aan Roravolere een zogenaamd kleurrijk gesprek : een interactieve ontmoeting rond een bepaald thema. Dit vindt vaak plaats in het gebouw of het gebedshuis van de organisator. In het najaar organiseerde Roravolere in samenwerking met de Hogeschool Rotterdam een symposium met als titel Hoe groot is jouw wereld?. Het symposium richtte zich speciaal op jongeren, waarbij de vraag of het doen van vrijwilligerswerk iets te maken heeft met de eigen levensbeschouwing of religie, centraal stond. KSA/GCW ondersteunt de vrijwilligers en neemt deel aan het bestuur. Wijkpastoraat Crooswijk Het bijspringen van KSA/GCW in het diaconale werk in de wijken Oud & Nieuw Crooswijk, is met twee jaar verlengd. De hiervoor afgestane consulent is druk bezig geweest met de op- en uitbouw van talloze activiteiten en zag de bezoekersaantallen stijgen. Naast het organiseren van twee geslaagde busreisjes, werkte hij mee aan het kinderkamp en bezocht hij de volwassenenweek. Ook organiseerde hij activiteiten en vieringen tijdens alle christelijke en nationale feestdagen. 19

22 Stichting Opvang Mensen in Knelsituaties Somik I De stichting Somik stelt zich ten doel mensen die zich in een onhoudbare thuissituatie bevinden, op te vangen en naar zelfstandigheid te begeleiden. Dit project wordt uitgevoerd door vrijwilligsters. In het afgelopen jaar hebben we in totaal 30 vrouwen en 24 kinderen opgevangen in ons opvangpand voor vrouwen dat een capaciteit heeft van 10 kamers. De helft van hen is slachtoffer van huiselijk geweld, 4 van deze vrouwen zijn slachtoffer mensenhandel. 11 van hen verkeerden in knelsituaties. 4 kinderen zijn geboren in de periode dat hun moeders bij ons verbleven. Alle kinderen zijn aangemeld bij het SISA-signaleringssysteem. 6 vrouwen zijn doorgestroomd met urgentie naar een zelfstandige woning, 2 naar begeleid wonen, 8 vrouwen hebben zelf woonruimte gevonden, 10 zijn nog bij ons. De bewoonsters worden begeleid door 16 vrijwilligers, die dit werk met hart en handen doen. Somik II Tevens hebben we een opvangpand voor mannen in knelsituaties, een kleiner pand met 3 kamers. Ook mannen kunnen slachtoffer zijn van huiselijk geweld. Toch is dit is nog steeds een taboe. We hebben het afgelopen jaar geen aanmeldingen gehad, maar wel van jonge mannen die slachtoffer zijn van mensenhandel. In totaal bewoonden 5 mannen onze opvang gedurende het afgelopen jaar. De mensen die bij ons in de opvang verbleven, ervaren deze als een warme plaats en hebben veel steun aan elkaar en aan de vrijwilligsters. We zorgen ook voor nazorg, de oud-bewoners en bewoonsters worden opgezocht in hun nieuwe huis en velen komen zo nu en dan terug, om een praatje te maken of raad te vragen. Dankzij de inzet van velen was het een mooi jaar. 20

23 Financiën KSA/GCW ontving in 2012 als organisatie voor levensbeschouwend maatschappelijk activeringswerk subsidie van SoZaWe, bijdragen van de 18 aangesloten diaconieën, giften via de diaconale advieslijst Protestantse Kerk Nederland (PKN) te Zuid-Holland, en van fondsen: Bouwend Rotterdam DePaGeZo Het Neyenburghfonds Sint Laurensfonds Stichting Bevordering van Volkskracht Stichting Daniël van der Vorm Stichting Het R.C. Maagdenhuis Stichting Het Vierkerkenhuis Stichting Rotterdam Stichting Samenwerkende Steunfondsen Verstandelijk Gehandicapten Rijnmond 21

24 Bestuur Dhr. J.W. van der Mik (voorzitter) Ds. A. de Jong (secretaris) Dhr. B.C. Wildeboer (penningmeester) Overige bestuursleden: Dhr. H. Bodifée Mevr. E.M. de Heer Dhr. P. de Jong Mevr. G. Morée-van Cappellen Raad van Aangeslotenen Dhr en mevr. van Baars Diaconie Nederlands Gereformeerde Kerk Rotterdam-Overschie Dhr. J. Bosma Protestantse Gemeente Rotterdam-Noordrand Dhr. P. Breeuwer Diaconie Doopsgezinde Gemeente Rotterdam Mevr. A. Geluk-Bakker Diaconie Hervormde Gemeente Delfshaven Dhr. P. van Gool Diaconie van de Gereformeerde Kerk Pernis Dhr. C. den Hollander diaconie Gereformeerde Kerk Rotterdam-Centrum Dhr. E. de Jong Protestantse Gemeente Rotterdam-Kralingen i.w. Dhr. G. Kempff Protestantse Gemeente Rotterdam-Hoogvliet Mevr. A. van Leeuwen Pauluskerk Dhr. J. Leurgans Hervormde Gemeente Rotterdam-Centrum Dhr. P. van Poelgeest Diaconie Hervormde Gemeente Rotterdam-Zuid Dhr. S. Reuijl Diaconie van de Gereformeerde Kerk Alexanderstad Dhr. H.G.C. Rienks Protestantse Gemeente Rotterdam-Overschie Dhr. T. Schoenmakers Remonstrantse Gemeente Rotterdam Dhr. B. van de Stoep Hervormde Gemeente Pernis Dhr. K. Telleman Diaconie Gereformeerde Kerk IJsselmonde 22

25 Medewerkers Hanny de Kruijf (directeur) Wilma Petersen Mia Bronder Erik Maan Paula Rotteveel Tanja Demper Elly Prinse Alexander Borst Edmond van Dijck Purwanto Anne-Karinne Sanders Heidi van der Wijk Maria Tavares George Martinus Aandachtsgebieden interreligieuze dialoog, vluchtelingen en Kerkennacht vakantieweken voor mensen met een zorgvraag, zorg, Logeerhuis de Buren coördinator Logeerhuis De Buren, woonservicegebied Vreewijk, zorg, sociaal isolement Donderdag Bijzonderdag, maatschappelijke stages, Schuldhulpmaatje, Dag van de Dialoog, Diaconaal werker in Crooswijk coördinator SOMIK (Stichting Opvang Mensen in Knelsituaties), huiselijk geweld pastoraal consulent Kerkplein (kerk en mensen met een verstandelijke beperking) coördinator Motto IJsselmonde en Motto Noordrand (Meelevende Ondersteuning t.b.v. Thuiswonende ouderen; betreft vragen rond zingeving) armoede, Somaliërs, coördinator Michahuis (diaconaal studentenhuis) Train (trainingen en cursussen op maat voor vrijwilligers) Train (traningen en cursussen op maat voor vrijwilligers) leidinggevende secretariaat secretariaat en fondswerving secretariaat interne klussendienst 23

26 Adressen Stichting KSA/GCW Hang GG Rotterdam Telefoon: (010) Website: Logeerhuis De Buren Cordell Hullplaats VB Rotterdam Telefoon: (010) Website: Centrum voor Levensvragen Rotterdam Motto IJsselmonde Herenwaard AK Rotterdam Motto Prins Alexander Van Moorselplaats SH Rotterdam Motto Hillegersberg-Schiebroek Wilgenlei CW Rotterdam Telefoon: (010) Mobiel (Elly Prinse): Michahuis Katendrechtse Lagedijk ZR Rotterdam Telefoon: (010)

27 Fotografie Peter van Mulken (cover, blz. 1, 5, 7, 12, 13, 16, 18, 19, 20) Purwanto (blz. 3) e.a. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende.

28 Jaarverslag 2012 Stichting KSA/GCW Hang GG Rotterdam Telefoon (010) IBAN: NL81INGB

Beleidsplan Samen 010 2015

Beleidsplan Samen 010 2015 Beleidsplan Samen 010 2015 Samen 010 ondersteunt (groepen) vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties die zich inzetten voor kwetsbare groepen in Rotterdam. Samen 010 is vanuit haar christelijke identiteit

Nadere informatie

Beleidsplan KSA/GCW 2014

Beleidsplan KSA/GCW 2014 Beleidsplan KSA/GCW 2014 Doelstelling De Stichting KSA/GCW ondersteunt (groepen) vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties die zich inzetten voor kwetsbare groepen in Rotterdam. KSA/GCW is vanuit haar

Nadere informatie

Beleidsplan Samen

Beleidsplan Samen Beleidsplan Samen 010 2017 Samen 010 ondersteunt (groepen) vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties die zich inzetten voor kwetsbare groepen in Rotterdam. Samen 010 is vanuit haar christelijke identiteit

Nadere informatie

Inhoud. Projecten die Samen 010 zelf heeft opgezet en uitvoert. Projecten die we doen samen met andere organisaties

Inhoud. Projecten die Samen 010 zelf heeft opgezet en uitvoert. Projecten die we doen samen met andere organisaties jaarverslag 2014 Inhoud Projecten die Samen 010 zelf heeft opgezet en uitvoert Budgetmaatjes 010 3 Donderdag Bijzonderdag 3 Donderdag Bijzonderdag Senior 3 HiP Rotterdam 4 Kerkplein 4 Michahuis 5 Motto

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. De aandachtsgebieden van SSCMA zijn: - parochies en PKN diaconieen. - huiselijk geweld. - eenzaamheid.

Jaarverslag 2012. De aandachtsgebieden van SSCMA zijn: - parochies en PKN diaconieen. - huiselijk geweld. - eenzaamheid. Jaarverslag 2012 De aandachtsgebieden van SSCMA zijn: - parochies en PKN diaconieen - huiselijk geweld - eenzaamheid - fondswerving - participatie en ontmoeting - armoedebestrijding - aandacht voor jongeren

Nadere informatie

Bijlage 1: Format zorgaanbieders basisinformatie op aparte pagina (deellink) van website zorgaanbieder

Bijlage 1: Format zorgaanbieders basisinformatie op aparte pagina (deellink) van website zorgaanbieder Bijlage 1: Format zorgaanbieders basisinformatie op aparte pagina (deellink) van website zorgaanbieder Zorgaanbieders wordt gevraagd de deellink eigen pagina in te richten op de eigen website met onderstaande

Nadere informatie

Zorg en ondersteuning Middin WMO Rotterdam. A. Naam organisatie Middin. B. Omschrijving organisatie

Zorg en ondersteuning Middin WMO Rotterdam. A. Naam organisatie Middin. B. Omschrijving organisatie Zorg en ondersteuning Middin WMO Rotterdam A. Naam organisatie Middin B. Omschrijving organisatie Middin ondersteunt kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen op verschillende gebieden: Bij dagelijkse

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT 2. TERUGBLIK OP HET JAAR 2014 2.1 INTERNE BESTUURLIJKE ORGANISATIE 2.1.1 BESTUUR 2.1.2 COORDINATIE 2.2

Nadere informatie

Adressen. Samen 010 Hang GG Rotterdam T (010) E W

Adressen. Samen 010 Hang GG Rotterdam T (010) E W jaarverslag 2014 Adressen Samen 010 Hang 7 3011 GG Rotterdam T (010) 466 67 22 E info@samen010.nl W www.samen010.nl Logeerhuis De Buren Astanaplein 7 3072 JR Rotterdam T (010) 466 67 22 E info@logeerhuisdeburen.nl

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk in Veenendaal Vacatures, scholing en ondersteuning

Vrijwilligerswerk in Veenendaal Vacatures, scholing en ondersteuning Vrijwilligerswerk in Veenendaal Vacatures, scholing en ondersteuning 1 Nuttig bezig zijn, iets voor een ander betekenen, sociale contacten of werkervaring opdoen. Er zijn talloze redenen waarom mensen

Nadere informatie

Jaarverslag. SchuldHulpMaatje Culemborg 2014

Jaarverslag. SchuldHulpMaatje Culemborg 2014 Jaarverslag SchuldHulpMaatje Culemborg 2014 Inhoudsopgave Algemeen jaarverslag 1. Inleiding 2. Financiële ondersteuning 3. Werving vrijwilligers en opleiding tot schuldhulpmaatje 4. Aanmeldingen hulpvragers

Nadere informatie

Ieder Motto project heeft nu per week 16 uur ondersteuning van een geestelijk verzorger.

Ieder Motto project heeft nu per week 16 uur ondersteuning van een geestelijk verzorger. Wie betaalt de geestelijke verzorging buiten de instelling? Inleiding tijdens studiemiddag VGVZ 4 april 2014. Elly Prinse, Centrum Levensvragen /MOTTO Rotterdam. Beste mensen, Mijn bijdrage aan deze studiemiddag

Nadere informatie

Beleidsplan 2016. 1. Ondersteuning (migranten)kerken en diaconieën

Beleidsplan 2016. 1. Ondersteuning (migranten)kerken en diaconieën Beleidsplan 2016 De Stichting Samenwerking Christelijk Maatschappelijk Activeringswerk (SSCMA) ondersteunt (groepen) vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties die zich inzetten voor kwetsbare groepen

Nadere informatie

BELEIDSPLAN SERVE THE CITY HAARLEM

BELEIDSPLAN SERVE THE CITY HAARLEM 1. Analyse van de huidige situatie 2. Lange termijn 3. Middellange termijn 4. Financiën 5. Bekendheid Als je honderd mensen niet kunt helpen, help er dan eentje Moeder Theresa 1. Analyse van de huidige

Nadere informatie

Prestatieplan 2017 STG

Prestatieplan 2017 STG Prestatieplan 2017 STG Midden en Zuid-Kennemerland Jan Stuytstraat 44 2014 XK Haarlem Telefoon: 023-5516368 Mobiel: 06-22707400 stg@thuiszorg-gehandicapten.nl www.thuiszorg-gehandicapten.nl Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zoetermeer 2013-2015

Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zoetermeer 2013-2015 Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zoetermeer 2013-2015 Voorwoord Een belangrijke kerkelijke/diaconale missie luidt: helpen wie geen helper heeft. Naast de reeds eeuwenoude diaconale hulpverlening aan gezinnen

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJK RENDEMENT VAN VRIJWILLIGERSPROJECTEN IN DE SCHULDHULPVERLENING

MAATSCHAPPELIJK RENDEMENT VAN VRIJWILLIGERSPROJECTEN IN DE SCHULDHULPVERLENING MAATSCHAPPELIJK RENDEMENT VAN VRIJWILLIGERSPROJECTEN IN DE SCHULDHULPVERLENING Dit onderzoek is mogelijk gemaakt door de volgende organisaties (op alfabetische volgorde): Stichting Christelijke Schuldhulppreventie

Nadere informatie

Middin ondersteunt kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen op verschillende gebieden:

Middin ondersteunt kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen op verschillende gebieden: Basisinformatie zorgverlening in het kader van Wmo in Rotterdam A. Naam organisatie Middin B. Omschrijving organisatie Middin ondersteunt kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen op verschillende gebieden:

Nadere informatie

Logeerhuis De Buren Jaarverslag 2014

Logeerhuis De Buren Jaarverslag 2014 Logeerhuis De Buren Jaarverslag 2014 Inleiding Op 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning van kracht gegaan. Vanaf dat moment zijn de plannen voor Logeerhuis De Buren ontwikkeld en is eind

Nadere informatie

BEGROTING VAN LASTEN EN BATEN 2016. "de diaconale opdracht in cijfers"

BEGROTING VAN LASTEN EN BATEN 2016. de diaconale opdracht in cijfers BEGROTING VAN LASTEN EN BATEN 2016 "de diaconale opdracht in cijfers" Ter goedkeuring in de vergadering van het College van Diakenen dd. 10 november 2016 Diaconie van de Protestantse Gemeente te Amsterdam

Nadere informatie

Jaarverslag. SchuldHulpMaatje Culemborg 2015

Jaarverslag. SchuldHulpMaatje Culemborg 2015 Jaarverslag SchuldHulpMaatje Culemborg 2015 Inhoudsopgave Algemeen jaarverslag 1. Inleiding 2. Financiële ondersteuning 3. Werving vrijwilligers en opleiding tot schuldhulpmaatje 4. Aanmeldingen hulpvragers

Nadere informatie

Activiteiten Koplopersstad Rotterdam

Activiteiten Koplopersstad Rotterdam Activiteiten Koplopersstad Rotterdam Activiteit 1: Kom erbij en trommel mee Stichting Corridor 26-09-2013 van 15.30-19.00 uur Provenierssingel 66 Rotterdam Wijkbewoners en mensen uit psychiatrie Diana

Nadere informatie

Utrecht West. Terugkoppeling Netwerkbijeenkomst 2 oktober 2014, Buurtcentrum Rosa

Utrecht West. Terugkoppeling Netwerkbijeenkomst 2 oktober 2014, Buurtcentrum Rosa Utrecht West Terugkoppeling Netwerkbijeenkomst 2 oktober 2014, Buurtcentrum Rosa We willen u als bewoner van Utrecht West graag informeren over de uitkomsten van de netwerkbijeenkomst in buurtcentrum Rosa.

Nadere informatie

De aanwezigheid van de directeur bij de bestuursvergaderingen zal deze samenwerking optimaliseren.

De aanwezigheid van de directeur bij de bestuursvergaderingen zal deze samenwerking optimaliseren. JAARVERSLAG 2014 VOORWOORD In tijden van bezuinigingen in de hulpverlening is het toch weer hartverwarmend om te merken dat er nog steeds in de Leidse regio veel betrokkenheid is voor het werk van vrouwenopvang

Nadere informatie

Interkerkelijk diaconaal samenwerkingsverband Emmen. Jaarverslag 2010.

Interkerkelijk diaconaal samenwerkingsverband Emmen. Jaarverslag 2010. Interkerkelijk diaconaal samenwerkingsverband Emmen Jaarverslag 2010. Inleiding: Hierbij ontvangt u ons jaarverslag over de gang van zaken in 2010 en de verwachte activiteiten in 2011 e.v. Vanaf 2007 worden

Nadere informatie

vrijvanschuld Diaconale cursus Schuldhulppreventie

vrijvanschuld Diaconale cursus Schuldhulppreventie vrijvanschuld Diaconale cursus Schuldhulppreventie Inleiding Het aantal huishoudens met schulden is vorig jaar fors gestegen. In 2010 meldden zich 80.000 huishoudens bij de schuldhulpverlening, ruim 25.000

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Stichting Open Hof

Jaarverslag 2014 Stichting Open Hof Jaarverslag 2014 Stichting Open Hof Verslag bestuur Inleiding Voor u ligt het Jaarverslag 2014 van de Stichting Open Hof. Deze Stichting beheert het pand De Open Hof, aan Om en Bij 116 in Den Haag. In

Nadere informatie

BELEIDSPLAN VAN HET COLLEGE VAN DIAKENEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE VOORBURG

BELEIDSPLAN VAN HET COLLEGE VAN DIAKENEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE VOORBURG BELEIDSPLAN VAN HET COLLEGE VAN DIAKENEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE VOORBURG Inleiding Dit beleidsplan maakt deel uit van het beleidsplan van de Protestantse Gemeente Voorburg 2013-2017 met het thema

Nadere informatie

Coalitie Erbij Woudenberg

Coalitie Erbij Woudenberg Jaarverslag 2016 Coalitie Erbij Woudenberg Inhoud Voorwoord Jaarverslag 2016 Bijlage: financieel overzicht Voorwoord Beste lezer, Voor u ligt het jaarverslag 2016 van de Stichting Coalitie Erbij Woudenberg.

Nadere informatie

Beleidsplan TOV 2016. Auteur: Wendy Verkerk Klein

Beleidsplan TOV 2016. Auteur: Wendy Verkerk Klein Beleidsplan TOV 2016 Auteur: Wendy Verkerk Klein Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van stichting jij bent TOV! TOV eten en TOV boeken zijn onlosmakelijk verbonden met de stichting. Dit plan beschrijft

Nadere informatie

Participatie & vrijwilligerswerk

Participatie & vrijwilligerswerk Participatie & vrijwilligerswerk Doe mee! 1 2 Participatieplaats: wennen aan werk MENES: jongeren praten mee over de toekomst Jongeren 12 23 jaar We willen graag met jongeren in gesprek over de toekomst

Nadere informatie

Moeder- en kindcentrum

Moeder- en kindcentrum Moeder- en kindcentrum Jaarverslag 2012 'Een Duurzame Toekomst 2011-2014' Februari 2013 Moeder- en Kindcentrum Bij-1 Schimmelweg 1 2524 VT Den Haag 070 785 58 20 06 19 45 43 47 info@bij-1.nl Stichting

Nadere informatie

Stichting Seniorenraad Baarn

Stichting Seniorenraad Baarn De gemeente heeft een aantal 'adviseurs': groepen inwoners die de gemeente adviseren over onderwerpen die belangrijk zijn voor bepaalde doelgroepen, gebieden of wijken. De Contactcommissie Lage Vuursche

Nadere informatie

Inhoud. Hugo de Jonge, wethouder van Onderwijs, Jeugd en Zorg

Inhoud. Hugo de Jonge, wethouder van Onderwijs, Jeugd en Zorg jaarverslag 2015 Inhoud 1 Voorwoord 2 Mantelzorgmaatjes 4 Logeerhuis De Buren 6 Budgetmaatjes 010 7 Budgetmaatjes Capelle 9 Donderdag Bijzonderdag 10 Donderdag Bijzonderdag Senior 12 HiP Rotterdam en HiP

Nadere informatie

In dit verslag blikken wij als Stichting Open Arms terug op het jaar 2012 en kijken wij vooruit naar het jaar 2013.

In dit verslag blikken wij als Stichting Open Arms terug op het jaar 2012 en kijken wij vooruit naar het jaar 2013. In dit verslag blikken wij als Stichting Open Arms terug op het jaar 2012 en kijken wij vooruit naar het jaar 2013. Het jaar 2012 stond in het teken van het wisselen van de wacht. Grethe Kruizinga vond

Nadere informatie

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245.

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245. Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245 Jaarplan 2014 INHOUD 1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT 2 ALGEMENE DOELSTELLING 2 2

Nadere informatie

Beleidsplan TOV Auteur: Wendy Verkerk Klein

Beleidsplan TOV Auteur: Wendy Verkerk Klein Beleidsplan TOV 2017 Auteur: Wendy Verkerk Klein Voorwoord Voor u ligt het nieuwe beleidsplan voor 2017 van stichting jij bent TOV! TOV eten en TOV boeken zijn onlosmakelijk verbonden met de stichting.

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. Hanny de Kruijf, directeur

Inhoud. Voorwoord. Hanny de Kruijf, directeur jaarverslag 2016 Hang 7 3011 GG Rotterdam tel. (010) 466 67 22 info@samen010.nl www.samen010.nl IBAN: NL 81 INGB 0000 5434 11 www.facebook.com/samen010 @Samen_010 Inhoud Voorwoord Hanny de Kruijf, directeur

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting "Als kanker je raakt"

Jaarverslag 2013 Stichting Als kanker je raakt Jaarverslag 2013 Stichting "Als kanker je raakt" Inhoudsopgave Bladzijde Voorwoord 3 Bestuurssamenstelling 3 Doelstelling en beleid 4 Organisatie en beloningsbeleid 4 Verslag activiteiten 4 Doelen voor

Nadere informatie

De SP fractie bezocht tijdens de 'Buurt OpStand' tour van december 2013 tot februari 2014 veel buurt en

De SP fractie bezocht tijdens de 'Buurt OpStand' tour van december 2013 tot februari 2014 veel buurt en BUURT OpStand BUURT OpStand De SP fractie bezocht tijdens de 'Buurt OpStand' tour van december 2013 tot februari 2014 veel buurt en bewonersinitiatieven in de stad. In de gesprekken wilden we er achterkomen

Nadere informatie

GIFTENADVIES 2011 NOORD-HOLLAND WOORD VOORAF

GIFTENADVIES 2011 NOORD-HOLLAND WOORD VOORAF GIFTENADVIES 2011 NOORD-HOLLAND WOORD VOORAF Het Giftenadvies wil de Noord-Hollandse diaconieën behulpzaam zijn bij het steunen van goede doelen in de regio. Het is goed gebruik dat de diaconieën minstens

Nadere informatie

Stichting Encour. Beleidsplan

Stichting Encour. Beleidsplan Stichting Encour Beleidsplan Visie Door het toepassen van Bijbelse financiële principes op elk gebied van het leven neemt stress af en worden mensen schuldenvrij: het geld is niet de baas over de mensen,

Nadere informatie

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a.

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave. Gedicht 3. Voorwoord 4. Doelstelling en werkwijze van de Stichting 5. Verslag van het bestuur 6. Verslag

Nadere informatie

Korte kennismaking met elkaar Presentatie project Schuldhulpmaatje Koffie/thee Gelegenheid tot stellen van vragen

Korte kennismaking met elkaar Presentatie project Schuldhulpmaatje Koffie/thee Gelegenheid tot stellen van vragen 1 2 Agenda Korte kennismaking met elkaar Presentatie project Schuldhulpmaatje Koffie/thee Gelegenheid tot stellen van vragen Deze presentatie kan worden gedownload op www.isfdelft/nl op de pagina downloads

Nadere informatie

Presentatie Caritas een kerk die helpt!

Presentatie Caritas een kerk die helpt! Hartelijk welkom! Presentatie Caritas een kerk die helpt! terugkijken & vooruitblikken Caritas een kerk die helpt! Vanuit christelijke overtuiging: Begeleiden, ondersteunen en inspireren van hulpbehoevenden

Nadere informatie

MEE Zuid-Holland Noord Praktische Thuishulp In de regio s Delft, Westland, Oostland, Den Haag en randgemeenten Jaarverslag 2010

MEE Zuid-Holland Noord Praktische Thuishulp In de regio s Delft, Westland, Oostland, Den Haag en randgemeenten Jaarverslag 2010 Praktische Thuishulp In de regio s Delft, Westland, Oostland, Den Haag en randgemeenten Inhoudsopgave Pagina Inleiding 3 Praktische Thuishulp 4 Samenwerking en externe contacten 6 PR Activiteiten 8 Praktische

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. SchuldHulp Maatje Zeist. Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zeist 2016-2020

BELEIDSPLAN. SchuldHulp Maatje Zeist. Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zeist 2016-2020 BELEIDSPLAN SchuldHulp Maatje Zeist Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zeist 2016-2020 Inhoud 1. Inleiding 2. Missie 3. Visie 4. Wat wil SHMZ bereiken 5. Voor wie is SHMZ 6. Met wie werkt SHMZ samen 7. De Organisatiestructuur

Nadere informatie

voorwoord Namens het bestuur, Hilde Jansen

voorwoord Namens het bestuur, Hilde Jansen jaarverslag 2013 voorwoord Met enige trots biedt de Stichting Vrienden van Rosa Manus hierbij haar jaarverslag 2013 aan. Een jaar waarin we in staat waren om nieuwe vrienden te werven, waarin we een aantal

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Stichting Kledingbank Amersfoort JAARVERSLAG STICHTING KLEDINGBANK AMERFOORT 2015

JAARVERSLAG. Stichting Kledingbank Amersfoort JAARVERSLAG STICHTING KLEDINGBANK AMERFOORT 2015 JAARVERSLAG 2015 Stichting Kledingbank Amersfoort Adres Argonweg 10, 3812 RB Amersfoort Internet www.kledingbank-amersfoort.nl E-mail info@kledingbank-amersfoort.nl Bankrekeningnummer NL95 RABO 0118 6286

Nadere informatie

Enquête armoedebestrijding

Enquête armoedebestrijding Enquête armoedebestrijding BIJ VOORKEUR VIA INTERNET: U kunt de vragenlijst via internet invullen. Ga naar www.knooppuntkerkenenarmoede.nl/armoedeonderzoek. Log in met het wachtwoord dat u heeft ontvangen

Nadere informatie

Armoede in Nederland 2013

Armoede in Nederland 2013 Armoede in Nederland 2013 Onderzoek naar hulpverlening door diaconieën, parochiële caritas-instellingen en andere kerkelijke organisaties Onderzoek over 2012; vergelijking met 2009 Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

Reguliere taken In de beschreven taken is soms voor de diaconie een coördinerende rol weggelegd. Door de betrokkenheid van gemeenteleden wordt een

Reguliere taken In de beschreven taken is soms voor de diaconie een coördinerende rol weggelegd. Door de betrokkenheid van gemeenteleden wordt een Beleid De diaken staat in het snijvlak van een kerk en samenleving waarin mensen proberen om het leven voor elkaar en anderen zo goed mogelijk te laten zijn. Maar in dit leven lijken de minder goede dingen

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting BOOM Maasluis

Jaarverslag 2013 Stichting BOOM Maasluis Budget Op Orde Maken Jaarverslag 2013 Stichting BOOM Maasluis Ter inleiding Dit is het eerste jaarverslag van Stichting BOOM Maassluis. We kijken zelf ook in verbazing om naar wat er allemaal gebeurd is

Nadere informatie

PROVINCIALE RAAD VAN KERKEN

PROVINCIALE RAAD VAN KERKEN PROVINCIALE RAAD VAN KERKEN IN GRONINGEN EN DRENTHE JAARVERSLAG 2010 *Inleiding De leden van de raad De provinciale raad van kerken in Groningen en Drenthe (voortaan de raad ) bestaat uit leden die namens

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Wist u dat? September/oktober Editie 28. Stichting Perpectief. VluchtelingenWerk Oost Nederland/ Locatie Beuningen

Nieuwsbrief. Wist u dat? September/oktober Editie 28. Stichting Perpectief. VluchtelingenWerk Oost Nederland/ Locatie Beuningen Nieuwsbrief Stichting Perpectief September/oktober Editie 28 VluchtelingenWerk Oost Nederland/ Locatie Beuningen Wist u dat? Deze maand hebben we een bezoek gebracht aan Stichting VluchtelingenWerk Oost

Nadere informatie

Stichting Kansvol Jaarverslag 2014

Stichting Kansvol Jaarverslag 2014 Stichting Kansvol Jaarverslag 2014 Inhoud 1. De organisatie p.2 Oprichting Stichting Kansvol Doelstellingen Werkwijze Opstartfase Onderweg naar 2015 2. Activiteiten p.3 Kunstproject met Toevlucht Activiteitenmiddag

Nadere informatie

Reeks artikelen over de samenwerkende vrijwilligersorganisaties die zich bezighouden met armoedebestrijding in Amersfoort.

Reeks artikelen over de samenwerkende vrijwilligersorganisaties die zich bezighouden met armoedebestrijding in Amersfoort. 11/29/2016 Reeks artikelen over de samenwerkende vrijwilligersorganisaties die zich bezighouden met armoedebestrijding in Amersfoort. Met dank aan AmersfoortNU PACT SAM SAM SAMEN TEGEN ARMOEDE Kledingbank,

Nadere informatie

SAMEN STA JE STERK S U P P O R T F R Y S L Â N B E L E I D S P L A N 2 0 1 5-2 0 1 7

SAMEN STA JE STERK S U P P O R T F R Y S L Â N B E L E I D S P L A N 2 0 1 5-2 0 1 7 SAMEN STA JE STERK SUPPORT FRYSLÂN BELEIDSPLAN 2015-2017 INLEIDING Maatjesproject Support Fryslân startte in 2001 als onderdeel van Solidair Fryslân. Per 1 januari 2014 is Support Fryslân een zelfstandige

Nadere informatie

Onderzoek Federatie van Diaconieën en Kerk in Actie naar toekomstgericht diaconaal beleid

Onderzoek Federatie van Diaconieën en Kerk in Actie naar toekomstgericht diaconaal beleid Onderzoek Federatie van Diaconieën en Kerk in Actie naar toekomstgericht diaconaal beleid Doelstelling onderzoek Het verkrijgen van inzicht in welk toekomstgericht beleid kan bijdragen aan het (verder)

Nadere informatie

Jaarverslag SOFAK 2014. Stichting Ondersteunings Fonds Allochtone Kerken. Jaarrekening 2O14

Jaarverslag SOFAK 2014. Stichting Ondersteunings Fonds Allochtone Kerken. Jaarrekening 2O14 Stichting Ondersteunings Fonds Allochtone Kerken Jaarrekening 2O14 1 Colofon Stichting OndersteuningsFonds Allochtone Kerken Wildenburg 1 3058 Z T ROTTERDAM info@sofak.ni www.sofak.nl kvk-nummer: 41190406

Nadere informatie

Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Berkenstein

Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Berkenstein Jaarverslag 2015 Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Berkenstein Veenendaal Veenendaal 1 1. Voorwoord Met dit jaarverslag brengen wij u graag op de hoogte van de gang van zaken bij de Stichting

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Inhoudelijk - en financieel verslag. Van de Stichting Schuldhulpmaatje Zutphen

Jaarverslag 2013. Inhoudelijk - en financieel verslag. Van de Stichting Schuldhulpmaatje Zutphen Jaarverslag 2013 Inhoudelijk - en financieel verslag Van de Stichting Schuldhulpmaatje Zutphen Zutphen, 18 februari 2014 1. Inhoudsopgave.2. 2. Voorwoord.3. 3. Ontstaansgeschiedenis 4.5. 4. De uitvoering..5.6.

Nadere informatie

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR 1 JAARPLAN 2015 Voorwoord Het jaar 2014 is bijzonder succesvol geweest voor Present Rotterdam. Met succes zijn we op weg naar een stabiele organisatie met vaste partners, hebben we veel groepen vrijwilligers

Nadere informatie

Projectplan Ouderen en Levensvragen / Zingeving Cuijk.

Projectplan Ouderen en Levensvragen / Zingeving Cuijk. Projectplan Ouderen en Levensvragen / Zingeving Cuijk. Levens- / en zingevingvragen zijn op de achtergrond geraakt in onze samenleving, soms ook in het welzijnswerk. Toch zijn kwetsbaarheid en eenzaamheid

Nadere informatie

PROVINCIALE RAAD VAN KERKEN IN GRONINGEN EN DRENTHE

PROVINCIALE RAAD VAN KERKEN IN GRONINGEN EN DRENTHE PROVINCIALE RAAD VAN KERKEN IN GRONINGEN EN DRENTHE JAARVERSLAG 2016 *Inleiding De leden van de raad De provinciale raad van kerken in Groningen en Drenthe (voortaan de raad ) bestaat uit leden die namens

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING DE ZWAAN

BELEIDSPLAN STICHTING DE ZWAAN BELEIDSPLAN STICHTING DE ZWAAN 2015-2018 INHOUDSOPGAVE: 1. Inleiding 2. Doelstelling 3. Huisvesting 3.1 Automatisering 3.2 Algemeen personeelsbeleid 3.3 Taken coördinator Open Huis 3.4 Taken coördinator

Nadere informatie

Dakloos Apeldoorn Informatie voor spreekbeurt

Dakloos Apeldoorn Informatie voor spreekbeurt Dakloos Apeldoorn Informatie voor spreekbeurt (voor de bovenbouw) Hier willen we je op weg helpen bij het maken van een spreekbeurt. Je hebt ervoor gekozen om je spreekbeurt te houden over daklozen, of

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015 Auteur: Wendy Verkerk- Klein Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van TOV te Tiel. Februari 2015 is stichting Jij bent TOV opgericht waardoor we dit jaar

Nadere informatie

Beleidsplan stichting SchuldHulpMaatje Ermelo

Beleidsplan stichting SchuldHulpMaatje Ermelo Beleidsplan stichting SchuldHulpMaatje Ermelo 2014-2018 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Missie... 2 3. Visie... 2 4. Wat wil SHME bereiken... 3 5. Voor wie is SHME... 3 6. Met wie werkt SMHE samen... 4 7.

Nadere informatie

Vrijwilligers Sport & Bewegen Informatie & Advies

Vrijwilligers Sport & Bewegen Informatie & Advies ensen brengt m samen Bij Stichting Welzijn Veere staan de inwoners van alle kernen van onze gemeente centraal. Bij ons draait het om u: hoe het met u gaat en of u zich thuis voelt in uw woonomgeving. Samen

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Stichting Present Assen

Jaarplan 2017 Stichting Present Assen Jaarplan 2017 Stichting Present Assen Kun je in één dag veranderen wat in een jaar is misgegaan? Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1 Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1.1 Doelstelling 2017..3 1.2

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Present Barneveld

Jaarverslag Stichting Present Barneveld Jaarverslag Stichting Present Barneveld 2013 Stichting Present Barneveld is opgericht op 7 mei 2013 De akte van oprichting is verleden door notaris mr. G.A. van den Bos De statutaire vestigingsplaats is

Nadere informatie

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Wij zíjn er voor jou Prezzent ondersteunt je om zo zelfstandig mogelijk te wonen, op onze woonlocaties of met ambulante begeleiding.

Nadere informatie

Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding:

Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding: Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding: Voor u ligt het beleidsplan van TOV eten en Stichting Jij bent TOV! Dit plan beschrijft de doelstellingen en acties van de stichting voor de komende

Nadere informatie

Stichting Seniorenplatform Gouda. Jaarverslag 2014

Stichting Seniorenplatform Gouda. Jaarverslag 2014 Gouda, 20 februari 2015 Stichting Seniorenplatform Gouda Jaarverslag 2014 De topics in 2014: Lancering van de website van de SSG Het forum rond de gemeenteraadsverkiezingen In gesprek met de ouderenbonden

Nadere informatie

llochtone meiden en vrouwen in-zicht

llochtone meiden en vrouwen in-zicht 2010 PROJECTEN Nieuwsbrief INHOUD Allochtone meiden & vrouwen in-zicht (Vervolg project) Kinderen aan zet (Onderzoek naar de gevolgen voor kinderen van het hebben van een moeder die seksueel misbruikt

Nadere informatie

Voor onze opleiding geldt: samenwerken met informele zorg hoort erbij

Voor onze opleiding geldt: samenwerken met informele zorg hoort erbij Inspiratie voor hbo zorg en welzijn Informele zorg & Social Work aan de hogeschool Inholland Voor onze opleiding geldt: samenwerken met informele zorg hoort erbij Voor onze opleiding geldt: samenwerken

Nadere informatie

De Zorgzame Kerk. Concept Beleidsplan 2015-2019. Protestantse Wijkgemeente Ambacht-Oost. November 2014 Bethelkerk Vlaardingen

De Zorgzame Kerk. Concept Beleidsplan 2015-2019. Protestantse Wijkgemeente Ambacht-Oost. November 2014 Bethelkerk Vlaardingen De Zorgzame Kerk Protestantse Wijkgemeente Ambacht-Oost Concept Beleidsplan 2015-2019 November 2014 Bethelkerk Vlaardingen Beleid en plannen Beleid is het aangeven van een richting en het definiëren van

Nadere informatie

Diaconaal Steunpunt. Per 1 januari is Derk Jan Poel met veel enthousiasme begonnen als opvolger van Dirk-Albert Prins.

Diaconaal Steunpunt. Per 1 januari is Derk Jan Poel met veel enthousiasme begonnen als opvolger van Dirk-Albert Prins. Rapportage werkzaamheden periode: September 2008 September 2009 Samenvatting Het Diaconaal Steunpunt (DS) zet zich in om het diaconaat van de GKv te stimuleren via het ondersteunen van de diaken. Met afgelopen

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag. Stichting Revive

Sociaal jaarverslag. Stichting Revive Sociaal jaarverslag Stichting Revive 2014 Sociaal jaarverslag 2014 van stichting Revive met vermelding van de activiteiten op het gebied van Ontmoeting, Ondersteuning, Opvang en Onderwijs. Stichting Revive

Nadere informatie

Het aantal mensen van de doelgroepen die een beroep op Dress hebben gedaan is meer dan voorgaand jaar t.w 166

Het aantal mensen van de doelgroepen die een beroep op Dress hebben gedaan is meer dan voorgaand jaar t.w 166 Van de coördinator. Voorwoord en verwachtingen 2015 Het jaar 2014 is een spannend jaar geweest waarin er sprake was van sluiting i.v.m. een te korte aan financiële middelen. Zoals aangegeven in het jaarverslag

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. christelijke jongeren enthousiast maken om zich actief in te zetten voor de medemens

Jaarverslag 2012. christelijke jongeren enthousiast maken om zich actief in te zetten voor de medemens Jaarverslag 2012 christelijke jongeren enthousiast maken om zich actief in te zetten voor de medemens Ede, juli 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Horizonjaar ROC Menso Alting College... 4 Netwerk Dien

Nadere informatie

Word een zorgzame kerk!

Word een zorgzame kerk! Word een zorgzame kerk! 1 Zorgzame Kerk wil waar maken waar de kerken voor staan, in de kerk én in de samenleving. Nederland verandert, de kerk verandert mee Nederland verandert. Van verzorgingsstaat wordt

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 VluchtelingenWerk WOBB, Locatie Geertruidenberg

Jaarverslag 2015 VluchtelingenWerk WOBB, Locatie Geertruidenberg Introductie Vluchtelingenwerk West- en Oost-Brabant en Bommelerwaard (WOBB) locatie Geertruidenberg, zet zich in voor vluchtelingen die gehuisvest worden in onze gemeente. Door maatschappelijke begeleiding

Nadere informatie

Methodiekbeschrijving Logeerhuis De Buren:

Methodiekbeschrijving Logeerhuis De Buren: Methodiekbeschrijving Logeerhuis De Buren: Doelstelling Beleidsdoel 1. Het bevorderen van zelfredzaamheid en zorgzame netwerken van Rotterdamse burgers; Er wordt vanuit het logeerhuis gewerkt aan versterking

Nadere informatie

Project SchuldHulpMaatje. LCR Congres Samenhang en Samenspel

Project SchuldHulpMaatje. LCR Congres Samenhang en Samenspel Project SchuldHulpMaatje LCR Congres Samenhang en Samenspel Waarom problemen? Echtscheiding Zonder baan Arbeidsongeschikt Niet geleerd om te gaan met geld Niet alert budgederen Overbesteding Hebzucht PrakHsche

Nadere informatie

Werkboek. In 7 stappen aan de slag met maatschappelijke stage. Maatschappelijke stage in en rond de kerk. In 7 stappen

Werkboek. In 7 stappen aan de slag met maatschappelijke stage. Maatschappelijke stage in en rond de kerk. In 7 stappen kerk en stage Maatschappelijke stage in en rond de kerk In 7 stappen Werkboek In 7 stappen aan de slag met maatschappelijke stage Inhoudsopgave In zeven stappen aan de slag met maatschappelijke stage 4

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Schuldhulpmaatje West-Friesland

Jaarverslag 2016 Schuldhulpmaatje West-Friesland Jaarverslag 2016 Schuldhulpmaatje West-Friesland Inhoud: Hulpvragers Maatjes Coördinatoren Sponsors Financiën Bestuur Toekomst Namens het bestuur mag ik u verslag uitbrengen van de activiteiten van Schuldhulpmaatje-WF

Nadere informatie

Geestelijke verzorging

Geestelijke verzorging Dienst Geestelijke Verzorging Geestelijke verzorging Algemene informatie >> Levens- en geloofsvragen Het gaat steeds om dezelfde kernvragen: wat maakt het leven de moeite waard? Wat maakt het leven zinvol?

Nadere informatie

Projectplan Stichting Present Maassluis

Projectplan Stichting Present Maassluis Projectplan 2015-2017 Stichting Present Maassluis Inhoudsopgave Blz. Missie Stichting Present Maassluis 2 Visie Stichting Present Maassluis 2 Interne organisatie 3 Operationeel team 3 Groepen 4 Maatschappelijke

Nadere informatie

Diaconieën ondersteunen mensen in armoede, binnen en buiten de kerk.

Diaconieën ondersteunen mensen in armoede, binnen en buiten de kerk. Kerk helpt bij armoede. Geloven is delen. Diaconieën ondersteunen mensen in armoede, binnen en buiten de kerk. Onze diaconie is aangesloten bij de Stichting Diaconale werkgroep solidair Skarsterlân. Uit

Nadere informatie

VOORWOORD. Hilde Jansen Voorzitter Stichting Vrienden van Rosa Manus

VOORWOORD. Hilde Jansen Voorzitter Stichting Vrienden van Rosa Manus JAARVERSLAG 2012 VOORWOORD Hierbij treft u het jaarverslag 2012 aan van de Stichting Vrienden van Rosa Manus. Deze nieuwe stichting, met een geheel nieuw bestuur, is officieel opgericht eind 2010. Rosa

Nadere informatie

Verslag coördinatie van het Project Schuldhulpmaatje in Heerhugowaard. Inleiding. Schuldhulpmaatjes. Hulpvragen. Tijdsbesteding

Verslag coördinatie van het Project Schuldhulpmaatje in Heerhugowaard. Inleiding. Schuldhulpmaatjes. Hulpvragen. Tijdsbesteding Verslag coördinatie van het Project Schuldhulpmaatje in Heerhugowaard 2016 Inleiding Schuldhulpmaatjes Hulpvragen Tijdsbesteding Relaties / Ketenpartners Bedrijfsmaatje Conclusie Januari 2017 Pagina 1

Nadere informatie

Sterk in verbinden. UVV Haarlem e.o. ruim 75 jaar actief. Unie van Vrijwilligers

Sterk in verbinden. UVV Haarlem e.o. ruim 75 jaar actief. Unie van Vrijwilligers Unie van Vrijwilligers Sterk in verbinden UVV Haarlem e.o. ruim 75 jaar actief Tafeltje Dekje In het ziekenhuis Bibliotheek aan Huis Winkeltjes in zorginstellingen Over ons Ruim 75 jaar actief van mens

Nadere informatie

Servicepunt Vrijwilligers/ VrijwilligersVacatureBank

Servicepunt Vrijwilligers/ VrijwilligersVacatureBank Servicepunt Vrijwilligers/ VrijwilligersVacatureBank Voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties Servicepunt Vrijwilligers Het Servicepunt Vrijwilligers van Punt Welzijn ondersteunt vrijwilligers en

Nadere informatie

Hertaling augustus 2017 Annemiek Denissen

Hertaling augustus 2017 Annemiek Denissen Hertaling augustus 2017 Annemiek Denissen 1 Het regionaal platform ervaringskennis Wie zijn wij? Wij zijn mensen uit cliëntenraden in Nijmegen en begonnen in 2013.Wij vinden het belangrijk om wat cliënten

Nadere informatie

Coalitie Erbij Woudenberg

Coalitie Erbij Woudenberg Jaarverslag 2015 Coalitie Erbij Woudenberg Inhoud Voorwoord Jaarverslag 2015 Bijlage: financieel overzicht Voorwoord Beste lezer, Voor u ligt het jaarverslag 2015 van de Stichting Coalitie Erbij Woudenberg.

Nadere informatie

STICHTING DIACONAAL CENTRUM VOOR HET GEVANGENISPASTORAAT. BELEIDSPLAN Van het diaconaal centrum voor het gevangenispastoraat Voor de periode 2014-2016

STICHTING DIACONAAL CENTRUM VOOR HET GEVANGENISPASTORAAT. BELEIDSPLAN Van het diaconaal centrum voor het gevangenispastoraat Voor de periode 2014-2016 STICHTING DIACONAAL CENTRUM VOOR HET GEVANGENISPASTORAAT BELEIDSPLAN Van het diaconaal centrum voor het gevangenispastoraat Voor de periode 2014-2016 Inleiding: De Stichting Diaconaal Centrum voor het

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Tamar Center Thailand

Jaarverslag Stichting Tamar Center Thailand Jaarverslag Stichting Tamar Center Thailand 2014-2015 Stichting Tamar Center Thailand KvK nummer 24346554 RSIN 812161555 http://www.tamarcenter.org/nl Voorwoord In de afgelopen jaren heeft de Stichting

Nadere informatie

'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid'

'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid' 'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid' Voor Mekaar is de titel van het Rotterdamse actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid (december 2014). Het volledige

Nadere informatie