JAARVERSLAG 2012 In Zuidwijk zit je goed

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2012 In Zuidwijk zit je goed"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2012 In Zuidwijk zit je goed 1

2 INHOUD Voorwoord Bestuurssamenstelling Deskundigheidsbevordering Jaarvergadering Evaluatie dagelijks Bestuur Interne ontwikkelingen blz.3 Bestuurstaken blz. 4 Liefde voor Zuidwijk Werk- en Buurtgroepen blz. 5 Coördinatiegroep Denktank (kwartaaloverleg De Buurtgroepen Buurtgroep Burgen blz. 6 Buurtgroep Horsten Buurtgroep Velden/Lo s blz. 7 Buurtgroep Kampen/Steinen Buurtgroep Mare/Rodes Bewonerscomm. Hoog Drakenburg blz. 8 Bewonerscomm. Keyenburg De wijkwinkel Publiciteit De Zuidwijker De website blz. 9 Externe overleggen Werkbezoeken blz. 10 Diversen Tenten en statafels Werving en aantal vrijwilligers blz. 11 Slotwoord 2

3 Jaarverslag 2012 Inleiding Dit jaarverslag van de Bewonersorganisatie Zuidwijk (BOZ) is gemaakt om u een inzicht te geven van haar werkzaamheden in het jaar Bestuurssamenstelling Gedurende het verslagjaar bestond het bestuur uit: mw. J. Philips - van de Wetering mw. E.M. van Houte Vogel dhr. H. Philips mw. A.W. Leentjes - Alphenaar mw. E.M. de Vaan - Vogelzang mw. M.A.W. Wolfs - Spook voorzitter a.i. + penningmeester secretaris 2 e penningmeester algemeen bestuurslid algemeen bestuurslid algemeen bestuurslid Deskundigheidsbevordering: Twee bestuursleden volgden de cursus Gemeentepolitiek. Jaarvergadering: De jaarvergadering is gehouden op 12 april 2012 en was toegankelijk voor alle bewoners uit Zuidwijk. Deze jaarvergadering werd aangekondigd in het wijkblad De Zuidwijker. Evaluatie dag bestuur: Er is halfjaarlijks een evaluatie dag gehouden en wel op 26 januari en op 7 juni. Interne ontwikkelingen: Bij de start van 2012 was het duidelijk dat de BOZ van locatie zou veranderen. Mede dankzij Vestia is het mogelijk geworden een pand te betrekken aan de Vaerhorst. Tijdens deze periode werd er een zware wissel getrokken op het bestuur en de andere vrijwilligers, maar na weken van drukte, inpakken, opknappen van de nieuwe locatie en daar inrichten is gebleken dat het een uitstekende plek is. De opening werd verricht door Jaap Koole en Frans van der Heiden, beiden van Vestia. Bewoners wisten de wijkwinkel en het kantoor weer snel te vinden en de BOZ ontving alleen positieve reacties op haar nieuwe behuizing. 3

4 Bestuurstaken: Door het wegvallen van de professionele ondersteuning zijn de taken overgenomen door het dagelijks bestuur van de BOZ. Het dagelijks bestuur vergadert wekelijks (m.u.v. de vakantieperiodes) op maandagmorgen vanaf uur. In de zomervakantie is de organisatie beperkt open geweest. Taken: Het behandelen van zowel de binnenkomende als uitgaande post en mails. Het archiveren van de post en mails. Het maken van het werkplan Het maken van het jaarverslag Het bijwonen van diverse externe en interne bijeenkomsten (verder in dit verslag wordt dit nader beschreven) Het notuleren bij o.a. Db vergaderingen en de coördinatiegroep Het ondersteunen van de diverse buurtgroepen tijdens hun vergaderingen Inkomende telefoontjes behandelen De uitnodigingen voor vergaderingen aan de diverse buurtgroepen maken en versturen evenals interessante berichten verzamelen voor de buurtgroepen Het ondersteunen van bewoners bij het organiseren van buurtactiviteiten. Facilitaire ondersteuning voor alle wijkbewoners indien dit mogelijk is zoals bijv. het beschikbaar stellen van de vergaderruimte, ook voor de VVE s, en/of de kopieermachine Het verzamelen van kopij voor de Zuidwijker en het doorsturen naar de redactie daarvan Het bijhouden van de website Liefde voor Zuidwijk: Er is 3 keer een bijeenkomst geweest. Onderwerp van de bijeenkomsten was o.a. de bestuursvorm die de Gemeente Rotterdam gaat voeren als in 2014 de deelgemeenten verdwijnen. Hierover is een aantal keren vergaderd en met behulp van Hans de Jong (v/h Urbannerdam) is er een standpunt ingenomen en op papier gezet, waarvan het Bestuur denkt dat dit de beste keuze zal zijn, voor de organisatie en de bewoners van Zuidwijk, om de samenwerking met de bestuurders van Rotterdam op een zo goed mogelijke manier voort te zetten. 4

5 Werk- en buurtgroepen: De diverse werk- en buurtgroepen van de bewonersorganisatie zijn: coördinatiegroep en denktank buurtgroep Burgen buurtgroep Horsten. buurtgroep Velden/Lo s buurtgroep Kampen/Steinen klankbordgroep Velden- Lo s bewonerscommissie hoog Drakenburg bewonerscommissie Keyenburg bewonerscommissie Beukenhorst bewonerscommissie Almsteinflat werkgroep wijkwinkel. redactie "Zuidwijker". klankbordgroep Website. Er waren structurele contacten met en er werd ondersteuning gegeven aan overige bewonersinitiatieven zoals de Vrouwen van de Velden (VVV), Speeltuin Jeugdveld en aan groepen bewoners die actief waren op buurt en/of straatniveau. Coördinatiegroep: De coördinatiegroep is 5 keer in vergadering bijeen geweest. In deze werkgroep worden diverse onderwerpen besproken tussen afgevaardigden van iedere werkgroep en het bestuur. Dit jaar is een van de onderwerpen geweest de situatie bij Vestia en de gevolgen daarvan voor de bewoners van Zuidwijk. Denktank: (kwartaaloverleg) Ieder kwartaal is het voltallige bestuur bijeen in het kwartaaloverleg. In dit overleg zijn alle externe overleggen voorbereid en belangrijke items uit de bestuursvergaderingen en andere buurt- en werkgroepen besproken. De buurtgroepen: Alle buurten hebben een bewonersnetwerk waaronder een buurtgroep, die zich bezighoudt met het bevorderen van participatie en betrokkenheid van bewoners en het sociaal- en fysiek beheer in de buurten. De buurtgroep Velden is samengegaan met de buurtgroep Lo s en de buurtgroep Kampen is samengegaan met de buurtgroep Steinen. Alle buurtgroepen vergaderden 4 x per jaar. 5

6 Buurtgroep Burgen: In 2012 is de werkgroep 4 maal in vergadering bijeen geweest. De groep bestaat uit 12 leden uit zowel koop- als huurwoningen. Herinrichting Keyenburg: De ondergrondse vuilcontainers zijn geplaatst en langs de IP s zijn leibomen geplant. De nieuwbouwplannen staan in de ijskast i.v.m. de economische crisis. De sloop van de Britsenburg is een feit geworden en door de bijzonder nette afwerking van het betreffende sloopbedrijf geheel tot tevredenheid van de omwonenden. Een afgevaardigde van Watch Out is bij elke vergadering aanwezig geweest. Ook een vertegenwoordiger van Vestia Rotterdam-zuid is soms aanwezig bij de vergaderingen. Helaas is er geen afgevaardigde van de politie bij de vergaderingen aanwezig geweest. Een groep actieve bewoners uit de Burgen heeft een zomerfeest(9 juni), een survival/zevenkamp(16 juni) en een winterfeest(8 december) georganiseerd. Alle drie deze activiteiten werden bijzonder enthousiast bezocht. Het vervuilen van de wijk: Veel wegwaaiend papier en ander vuil was reden tot klagen, maar ook de hondenuitlaatplaatsen worden tot ergernis slecht schoongehouden. Ook constateert de buurtgroep dat er steeds meer (loslopende) honden uitgelaten worden daar waar het niet is toegestaan. De herstructurering Dit bleef een belangrijk agendapunt in de vergaderingen van de Buurtgroep. Herinrichting Schuilenburg is in 2012 gereed gekomen. De sloop van de flats aan de Britsenburg was eind maart klaar. De ontwikkeling van de locatie Toermalijn is gestopt. Op de valreep kwam het bericht dat er aan de Keyenburg (voormalig sorteerbedrijf PTT) een kazerne ingericht wordt voor de brandweer. Hierover zijn de omwonenden door de brandweer met een brief op de hoogte gebracht. In januari 2013 worden de omwonenden uitgenodigd voor een kennismakingsbezoek. De buurtgroep wordt niet speciaal ondersteund omdat 3 leden van het Bestuur in deze buurt woonachtig zijn. Buurtgroep Horsten: De buurtgroep Horsten bestaat uit 11 leden, waarvan een aantal leden zich bezighoudt met organisatie van buurtactiviteiten. De groep is in 4 vergaderingen bijeen geweest. Punten die tijdens de vergaderingen aan de orde kwamen: De geluidsoverlast van de Rijksweg 15 uitbreiding, deelname aan Liefde voor Zuidwijk, organisatie van Zomerfeest op 25 augustus en een winterfeest in december. 6

7 Buurtgroep Velden/Lo s: De buurtgroepen Velden en Lo s zijn samen gevoegd en bestaat nu uit totaal 12 leden. Er is een nieuwe voorzitter benoemd. In deze groepen is een toename van vrijwilligers gekomen. De inloop van de koffie en kennismakingsmiddag aan het Merx- Meerleveld op 11 juli was een succes. De opzet van honkballen voor de jeugd aan het Bornerveld is eveneens succesvol. Herstructurering: deels gesloopt maar ook een groot deel staat dichtgetimmerd en verlaten bij de entree van de wijk. Tijdens een bijeenkomst van Zuidwijk Zien is een start gemaakt met plannen voor het inrichten van de drie kale grasvelden in die buurt. Het bestuur heeft in twee brieven aan de Interimbestuurders van Vestia haar grote zorg uitgesproken over het uitblijven van de aanpak van de dichtgetimmerde flats in de Veldenbuurt. Na het regelmatig veranderen van plannen voor de woningen aan de Oldegaarde, Meyenhage en portiekwoningen aan de Harkulo kwam er eind van het jaar een goed bericht: Toegezegd is dat de renovatie begin 2013 van start Buurtgroep Kampen/Steinen: In de loop van 2012 zijn de buurtgroepen Kampen en Steinen samengevoegd. De bewonerscommissie Almsteinflat heeft zich bij de buurtgroep aangesloten. De groep bestaat totaal uit 13 leden. Het onderhoudsproject Almsteinflat en Langenhorstflat is gereedgekomen. Parkeren geeft in beide buurten regelmatig overlast. De drainage in de buurten is uitgevoerd, maar geeft onder een aantal woningen nog problemen. Zowel in de Kampen als de Steinen biedt Vestia de eengezinswoningen te koop aan. De problemen rond de speelplek Hesselskamp worden in samenwerking met DOCK, Vestia en bewoners aangepakt en hopelijk tot een oplossing gebracht. Op 1 september is er een multiculturele hapjesmiddag gehouden op het terrein van de Wereld op Zuid. Het was een groot succes en voor herhaling vatbaar. Buurtgroep Mare/Rodes Helaas is deze buurtgroep opgehouden met haar werkzaamheden. De BOZ tracht hiervoor wel nieuwe vrijwilligers te vinden om dan de groep weer te kunnen activeren. 7

8 Bewonerscommissie Hoog Drakenburg: De bewonerscommissie komt elke 6 weken bijeen. Twee keer per jaar vindt er een kascontrole plaats. Activiteiten bestonden uit o.a.: bingo, klaverjassen en andere kaartspelletjes, biljarten, zingen, opfriscursus AED, uitstapje en gezellige bijeenkomsten in de daartoe bestemde ruimte. De ruimte is alle dagen open. Bewonerscommissie Keyenburg: De bewonerscommissie Keyenburg is eind 2012 opgehouden met haar werkzaamheden. Aan de bewoners van het complex is dit schriftelijk medegedeeld. Ook Vestia is hiervan op de hoogte gebracht. In 2013 is er wellicht een groep bewoners die deze taak op zich wil nemen De wijkwinkel: Ondanks de verhuizing naar een andere locatie is gebleken dat de bewoners de wijkwinkel nog steeds kunnen vinden. Er is geconstateerd dat er een groot aantal nieuwe klanten de winkel heeft bezocht. Door de economische crisis is het soort hulp veranderd van veel klachten over buurt en huisvesting naar hulp op sociaal gebied. Er wordt door de BOZ hulp voor budgettering aangeboden evenals het ordenen van administratie van bewoners. De spreekuren worden 4 x per week gehouden en in totaal zijn dat 12 uren per week. In de zomer en in december is de wijkwinkel tijdens de vakanties gesloten. Dit jaar is de winkel ook gesloten geweest i.v.m. de verhuizing. Het aantal bezoekers is wat toegenomen vergeleken bij voorgaande jaren, het aantal hulpvragen is ongeveer gelijk gebleven. Er zijn twee nieuwe wijkwinkeliers bij gekomen, die worden ingewerkt en ingezet zodra zij hiervoor klaar zijn. Het aantal bezoekers uit Zuidwijk bedroeg dit jaar 338 waarvoor 512 handelingen zijn verricht. Het aantal bezoekers uit andere wijken en zelfs andere gemeenten was: 42. Publiciteit: De Zuidwijker: Met veel plezier heeft de redactie er ook dit jaar weer voor gezorgd dat er vier Zuidwijkers uitkwamen. Door het wegvallen van subsidienten zijn wij helaas teruggegaan naar 4 edities, die volledig door het bewonersfonds Zuidwijk worden betaald. De redactie is er in geslaagd een vrijwilliger te vinden die helpt bij corrigeren van de artikelen De digitale versie van de wijkkrant is te vinden op onze website. 8

9 De website: Er is eind 2012 besloten om de website opnieuw op te zetten. Een aantal bestuursleden zal de website gaan beheren. De verwachting is dat de site in januari 2013 de lucht in gaat. Externe overleggen: Overleg over wijkaangelegenheden in het huurdersplatform Zuidwijk- Pendrecht. Onderwerpen die aan de orde kwamen: 1. Huurbeleid (liberaliseren van woningen) 2. Ontlabeling van diverse 55+ flats. 3. Aanwezigheid medewerkers leefbaarheid bij buurtgroepen 4. Stand van zaken projecten herstructurering 5. Toelichting op gebeurtenissen bij Vestia 6. Participatiestructuur 7. Koopaanbod eengezinswoningen door Vestia 8. Stand van zaken samenwerkingsovereenkomst. Indien relevant voor Zuidwijk werden Deelraadsvergaderingen bezocht. Nauw overleg met collega-instellingen in de deelgemeente Charlois. Samen met de andere bewonersorganisaties in Charlois werd gesproken over de toekomstige rol en functie van bewonersorganisaties. Deelname aan de klankbordgroep Ahoy Overleg met de landelijke huurdersraad Vestia (LHV) waar de BOZ een onderdeel van is. Men kwam 10 keer bijeen. De onderwerpen die besproken zijn waren o.a.: 1. de moeilijkheden bij Vestia en de daaruit eventueel voortvloeiende gevolgen voor de huurders, 2. de reorganisatie van zowel het personeelsbestand als het samenvoegen van vestigingen. 3. Participatie na de reorganisatie 4. Er is overleg geweest tussen de LHV en de heren Thielen en Mosselman van Vestia. 5. Ook de plannen van de regering betreffende de huren kwamen aan de orde. 9

10 Werkbezoeken: Vestia Den Haag op 16 oktober de vraagwijzer in Pendrecht op 12 juli WMO bijeenkomst van de DG Charlois in het Millinxpakhuis op 12 april Diversen: Strookjesactie georganiseerd om de bezoekersbalie bij Vestia in Zuidwijk voor bewoners van Zuidwijk te behouden De Social Sofa is van het Slingeplein verhuisd naar het van Tijenplantsoen Meegewerkt aan een aantal uitzendingen op SBS6 in het programma Hart van Nederland over de situatie bij Vestia en de daaruit voortvloeiende stand van zaken in de sloop/renovatie van de Veldenbuurt Meegewerkt aan interview over ouderen en het ouderenbeleid Ontvangen van vertegenwoordigers van diverse instanties over de samenwerking in de toekomst tussen de BOZ en o.a. Humanitas, de Matrix uit de Palsterkamp, De zichtbare Schakel Zuidwijk, Buurtzorg Charlois, Pit010, Dock, Hogeschool Rotterdam. Medewerking verleend aan de campagne van Vestia Vestia pakt uit op 22 september. Voorzitter was jurylid voor verkiezing Beste Buur. Rondritten in de huifkar georganiseerd voor ouderen uit de 2 zorgcomplexen in Zuidwijk, om de mensen te laten zien hoe onze wijk veranderd is. In december is afscheid genomen van de medewerkers van Watch Out die helaas wegbezuinigd zijn. Het bestuur heeft op19 december een kerstborrel gehouden voor de actieve vrijwilligers. Na afloop kreeg iedere vrijwilliger als dank voor zijn/haar inzet een leuke attentie mee. Tenten en statafels: Van de mogelijkheid om tenten en statafels van de BOZ te kunnen lenen is door bewoners 14 x gebruik gemaakt. Helaas is gebleken dat niet iedereen goed met geleende spullen omgaat. Er is besloten dat de 2 van de 4 tenten die nog over zijn, alleen nog gebruikt worden voor eigen buurtgroepen. De statafels kunnen nog wel door iedereen geleend worden. 10

11 Werving en het aantal vrijwilligers: Ook in 2012 heeft de organisatie zich sterk gemaakt om nieuwe vrijwilligers te motiveren zich aan te sluiten bij de BOZ. Ondanks dat dit niet eenvoudig is, is de BOZ er in geslaagd om weer een aantal vrijwilligers toe te voegen aan de organisatie. In december 2012 telde de BOZ 85 actieve vrijwilligers. Een aantal vrijwilligers is om diverse redenen gestopt met het werk bij de organisatie. Helaas moesten wij dit jaar door overlijden ook afscheid nemen van enkele vrijwilligers. Tot slot: Het jaar 2012 is een spannend jaar geweest voor de BOZ. Geconstateerd kan worden dat het gelukt is de organisatie levend te houden en zelfs aan te vullen met nieuwe vrijwilligers. Het bestuur van de bewonersorganisatie bedankt nadrukkelijk al haar vrijwilligers die weer veel werk hebben verzet voor een beter Zuidwijk want voor ons allemaal is het motto: In Zuidwijk zit je goed Rotterdam, 25 februari 2013 Het Bestuur, Voor deze: Mw. J. Philips- van de Wetering 11

Vereniging Buurtraad Steenvoorde Jaarverslag 2013

Vereniging Buurtraad Steenvoorde Jaarverslag 2013 Vereniging Buurtraad Steenvoorde Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Jaarverslag 2013 Bladzijde 1. Inleiding 5 2. Activiteiten Bewonersorganisaties 9-21 BO De Strijp 9 BO Muziekbuurt 13 o Activiteitencomité

Nadere informatie

Beste leden, Het bestuur, Hans Botman, Arjan van den Hoogen en Saskia Kluit

Beste leden, Het bestuur, Hans Botman, Arjan van den Hoogen en Saskia Kluit Jaarverslag 2011 Beste leden, Wat kunnen we met zijn allen trots zijn op wat we afgelopen jaar allemaal hebben gedaan! Dankzij jullie inzet heeft Energie-U heel veel bereikt in het eerste jaar van haar

Nadere informatie

Jaarverslag ondernemingsraad REAKTGROEP 2012

Jaarverslag ondernemingsraad REAKTGROEP 2012 Jaarverslag ondernemingsraad REAKTGROEP 2012 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2012 van de ondernemingsraad van de REAKTGROEP. 2012 was een roerig en druk jaar met vele maatschappelijke ontwikkelingen,

Nadere informatie

vernieuwt Het doel? Jongeren zonder opleiding het rechte pad op sturen, door hen een toekomst in de maatschappij te bieden.

vernieuwt Het doel? Jongeren zonder opleiding het rechte pad op sturen, door hen een toekomst in de maatschappij te bieden. APRIL 2013 Heijplaat vernieuwt Pagina 3 Inhaalslag Bewoners begroeten bewoners Kinderpersbureau Heijplaat Op De Klaver Heijplaat ondernemen de leerlingen veel leuke dingen. Een van die dingen is het kinderpersbureau.

Nadere informatie

ZVH Jaarverslag 2008

ZVH Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008 ZVH Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave Voorwoord.............................................................. 3 Verslag van de organisatie... 4 Gesprek met de directeur-bestuurder Frank van

Nadere informatie

STICHTING BUURTWERK VOORHOF II JAARVERSLAG 2013

STICHTING BUURTWERK VOORHOF II JAARVERSLAG 2013 STICHTING BUURTWERK VOORHOF II JAARVERSLAG 2013 Auteurs Christina Terpstra (voorzitter) Rob Senechal (secretaris) Laurien Seip (penningmeester) Bernice Stüger Datum maandag 19 mei 2014 Status Definitief

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 2 2. Visie 3 3. De activiteiten 4 4. Coördinator en groepswerkers 8 5. Vrijwilligers 9 6. Bestuur 12 7. Contacten in de samenleving 13 8. Publiciteit 14 9. Toekomst 15

Nadere informatie

Inhoud 01.Inleiding 02.Bestuur 03.Hoofd Secretariaat 04.Kantoor Hv Woonbelang 05.De huurdersvereniging Woonbelang

Inhoud 01.Inleiding 02.Bestuur 03.Hoofd Secretariaat 04.Kantoor Hv Woonbelang 05.De huurdersvereniging Woonbelang Inhoud 01.Inleiding 02.Bestuur 03.Hoofd Secretariaat 04.Kantoor Hv Woonbelang 05.De huurdersvereniging Woonbelang 06.Bewonersoverlegcommissies (BOC s) 07.Algemene Ledenvergadering 16 mei 2011 08.Raad van

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. van. Inloophuis De Ruimte

Jaarverslag 2014. van. Inloophuis De Ruimte http://www.inloophuisderuimte.nl Inloophuis De Ruimte Hengelostraat 39 1324 GR Almere Jaarverslag 2014 van Inloophuis De Ruimte maart 2015 Kamer van Koophandel: 39070561 Telefoon: 036 533 94 64 / 036 540

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Verslag van het bestuur over 2012. 2. Verwachte ontwikkelingen in 2013. 3. Het werk van Bureau Sociaal Raadslieden

Inhoudsopgave. 1. Verslag van het bestuur over 2012. 2. Verwachte ontwikkelingen in 2013. 3. Het werk van Bureau Sociaal Raadslieden Inhoudsopgave 1. Verslag van het bestuur over 2012 2. Verwachte ontwikkelingen in 2013 3. Het werk van Bureau Sociaal Raadslieden 4. Het werk van Bureau Sociaal Raadslieden in 2012 5. Organisatie en deskundigheidsbevordering

Nadere informatie

Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening 2014 2

Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening 2014 2 Voorwoord... 3 Jaarverslag 2014... 4 Verslag van het bestuur... 5 Koers... 5 Goede Governance... 6 Nieuwe statuten... 6 Financieel Herstelplan... 7 Personeel en Organisatie... 7 Strategisch Vastgoed Beleid...

Nadere informatie

Wijkkrant Slachthuisbuurt Augustus 2013 Jaargang 11 nummer 2

Wijkkrant Slachthuisbuurt Augustus 2013 Jaargang 11 nummer 2 Wijkkrant Slachthuisbuurt Augustus 2013 Jaargang 11 nummer 2 Pag. 2 Colofon Pag. 3 Voorwoord van de voorzitter Pag. 4 25 jaar aandacht voor wijken/plantenbakken Pag. 5 Opening nieuwbouw Hartekampgroep

Nadere informatie

op grond van artikel 8 lid 5 van de statuten heeft het bestuur de eer u op te roepen voor het bijwonen van de

op grond van artikel 8 lid 5 van de statuten heeft het bestuur de eer u op te roepen voor het bijwonen van de op grond van artikel 8 lid 5 van de statuten heeft het bestuur de eer u op te roepen voor het bijwonen van de te houden op donderdag 11 april 2013 in het SOCIAAL EN CULTUREELCENTRUM DE KIEKMURE Tesselschadelaan

Nadere informatie

W i j k k r a n t. Parkwijk-Zuiderpolder. Jaargang 16 Februari 2008

W i j k k r a n t. Parkwijk-Zuiderpolder. Jaargang 16 Februari 2008 W i j k k r a n t Parkwijk-Zuiderpolder Jaargang 16 Februari 2008 In dit nummer Jaarverslag 2007 Notulist gezocht Nieuwjaarsreceptie Interview met... bezoek ons ook op www.parkwijk-zuiderpolder.nl Wijkraadsleden

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011. van de. stichting

JAARVERSLAG 2011. van de. stichting JAARVERSLAG 2011 van de stichting Huurdersraad Woonwijs Belangenbehartiger van alle huurders van Woningcorporatie UWOON te Harderwijk Jaarverslag2011.doc. Pag. 1 van 13. Voorwoord. Dit is de 8 e editie

Nadere informatie

NieuwsHeft. Accommodatie onder de loep. In dit NieuwsHeft: Informatiemagazine voor gemeenschapshuizen. Jaargang 14 - nummer 1 - maart 2010

NieuwsHeft. Accommodatie onder de loep. In dit NieuwsHeft: Informatiemagazine voor gemeenschapshuizen. Jaargang 14 - nummer 1 - maart 2010 Jaargang 14 - nummer 1 - maart 2010 Accommodatie onder de loep In dit NieuwsHeft: Themabijeenkomsten 3 Jaarverslag / Werkplan Grote delen van de binnenstad van Helmond zijn herstructureringsgebieden. Te

Nadere informatie

Stichting Buurthuis De Ezel, hierna te noemen: de stichting, biedt u hierbij het jaarverslag 2014 aan.

Stichting Buurthuis De Ezel, hierna te noemen: de stichting, biedt u hierbij het jaarverslag 2014 aan. Voorwoord Stichting Buurthuis De Ezel, hierna te noemen: de stichting, biedt u hierbij het jaarverslag 2014 aan. De stichting is een gesubsidieerde vrijwilligersorganisatie, die actief is binnen de ontmoetingsfunctie.

Nadere informatie

Bijlage: 1 Verslag Algemene Ledenvergadering Huurdersbelangenvereniging HBV De Woonkoepel Zwolle

Bijlage: 1 Verslag Algemene Ledenvergadering Huurdersbelangenvereniging HBV De Woonkoepel Zwolle UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING 27 MAART 2013 De Woonkoepel zwolle 23 februari 2013 Huurdersbelangenvereniging Postbus 1239 8001 BE Zwolle Hierbij wordt u uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

dagopvang peuteropvang gastouderopvang buitenschoolse opvang

dagopvang peuteropvang gastouderopvang buitenschoolse opvang JAARVERSLAG 2012 Altijd de leukste kinderopvang bij de hand dagopvang peuteropvang gastouderopvang buitenschoolse opvang stichting Kwest, Druivenstraat 30, 2671 SK Naaldwijk www.stichtingkwest.nl JAARVERSLAG

Nadere informatie

Patrimonium Barendrecht. Jaarverslag en jaarrekening 2009

Patrimonium Barendrecht. Jaarverslag en jaarrekening 2009 Patrimonium Barendrecht Jaarverslag en jaarrekening 2009 Voorwoord Voor Patrimonium was 2009 een bewogen jaar, waarin veel is ondernomen en gerealiseerd. Maar het afgelopen jaar werd ook overschaduwd

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. van Stichting Inloophuis De Ruimte. Almere

Jaarverslag 2013. van Stichting Inloophuis De Ruimte. Almere Inloophuis De Ruimte Hengelostraat 39 1324 GR Almere http://www.inloophuisderuimte.nl Jaarverslag 2013 van Stichting Inloophuis De Ruimte Almere juni 2014 Kamer van Koophandel: 39070561 Telefoon: 036 533

Nadere informatie

JAARVERSLAG Rzijn 2010

JAARVERSLAG Rzijn 2010 JAARVERSLAG Rzijn 2010 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Welzijn Ouderen 4 Doelstelling Welzijn Ouderen Informatie en Advies Maaltijdvoorziening Vrijwilligerswerk Seniorenvoorlichting/Informatie Algemene voorlichting

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 2 van 45

JAARVERSLAG 2012. Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 2 van 45 STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE DEEL A: VERSLAGEN 2012 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT VERSLAG DIRECTEUR/BESTUURDER VERSLAG CENTRALE OUDERCOMMISSIE VERSLAG ONDERNEMINGSRAAD VERSLAG INGEDIENDE KLACHTEN SOCIAAL

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Texels Welzijn. Op Texel doet iedereen mee op basis van eigen kracht én zorg voor elkaar.

Jaarverslag 2014. Texels Welzijn. Op Texel doet iedereen mee op basis van eigen kracht én zorg voor elkaar. Jaarverslag 2014 Texels Welzijn Texels Welzijn staat voor: Texels Welzijn is het eerste aanspreekpunt voor burgers bij alle vragen op het gebied van welzijn, maatschappelijke ondersteuning en de WMO. Op

Nadere informatie

+ Concernparticipatieraad Woonbron

+ Concernparticipatieraad Woonbron 2007 2008 + Concernparticipatieraad Woonbron VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES Prins Alexander December 2007 VAN DE REDACTIE Alweer ons vierde blad van 2007. Een extra dik nummer, omdat wij veel kopij hebben

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2018. De borging en verankering van een sterke en proactieve medezeggenschapsvereniging met een missie.

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2018. De borging en verankering van een sterke en proactieve medezeggenschapsvereniging met een missie. STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2018 De borging en verankering van een sterke en proactieve medezeggenschapsvereniging met een missie. STRATEGISCH BELEIDSPLAN De borging en verankering van een sterke en proactieve

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Jaarrekening 2013. 1. Voorwoord blz. 3. 2. Bestuurlijke activiteiten blz. 4. 3. Communicatie en P.R. blz. 7. 4. De projecten blz.

Jaarverslag 2013. Jaarrekening 2013. 1. Voorwoord blz. 3. 2. Bestuurlijke activiteiten blz. 4. 3. Communicatie en P.R. blz. 7. 4. De projecten blz. Jaardocument 2013 Jaarverslag 2013 1. Voorwoord blz. 3 2. Bestuurlijke activiteiten blz. 4 3. Communicatie en P.R. blz. 7 4. De projecten blz. 9 4.1. Vrijwillige Ouderen Adviseurs (VOA s) blz. 9 4.2. Werkgroep

Nadere informatie

jaarverslag 2013 Nodig èn beschikbaar!

jaarverslag 2013 Nodig èn beschikbaar! jaarverslag 2013 Nodig èn beschikbaar! Voorwoord jaarverslag 2013 Geachte lezer, Mede namens het bestuur, de medewerkers en de vrijwilligers nodig ik u van harte uit om kennis te nemen van ons jaarverslag

Nadere informatie