JAARVERSLAG POPPODIUM BAROEG SPINOZAWEG ET ROTTERDAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2014. POPPODIUM BAROEG SPINOZAWEG 300 3076 ET ROTTERDAM www.baroeg.nl"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2014 POPPODIUM BAROEG SPINOZAWEG ET ROTTERDAM

2 Inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina Inhoudsopgave 1 Inleiding en colofon 2 1. Toelichting op het prestatieraster Aantal producties 1.2 Aantal presentaties 1.3 Aantal bezoekers 2. Toelichting op de jaarrekening Algemeen 2.2 Mogelijke financiële risico s 3. Toelichting op de voor Baroeg relevante beleidsthema s Cultureel ondernemerschap 3.2 Talentontwikkeling 3.3 Levendige (binnen)stad 4. Overig beleid Code Cultural Governance 4.2 Kernwaarden 4.3 Baroeg XL 4.4 Erkend leerbedrijf 4.5 Veiligheid 4.6 Pop Up Rotterdam 5. Toelichting op bedrijfsvoering en marketing Organisatie 5.2 Bestuur 5.3 Staf 5.4 Medewerkers Management Team (MMT) 5.5 Overlegstructuren 5.6 Automatisering 5.7 Marketing en Communicatie Bijlage: Prestatieraster JAARVERSLAG

3 Inleiding De stichting poppodium Baroeg, voorheen de stichting Open Jongeren Centrum Baroeg, speelt al ruim 33 jaar een belangrijke rol in de culturele sector van Rotterdam. Vanaf 1993 is Baroeg actief met het versterken en verbreden van haar podium-functie en in januari 2009 heeft dat geleid tot een statutenwijziging. De programmering van het podium richt zich voornamelijk op harde alternatieve muziek, met stijlen als rock, metal, hardcore, punk, psychobilly, electro en industrial. Baroeg heeft als doelstelling om een professioneel poppodium te zijn, waarbij internationale uitstraling een belangrijke rol speelt. Binnen de programmering nemen naast concerten ook dans- en thema-avonden een plaats in. Poppodium Baroeg is uniek in Nederland met een structureel aanbod van harde en alternatieve muziek. Het podium boekt niet alleen artistiek succes, maar ook op het financiële vlak draait het podium voortvarend. Voor het tweede jaar op rij heeft Baroeg een positief netto resultaat behaald en dat stemt tot tevredenheid. Baroeg s festival Baroeg Open Air (BOA), dat in 2006 voor het eerst werd opgezet, heeft in 2014 de prijs beste festival in de wacht gesleept tijdens de door de Popunie georganiseerde Rotterdam Music Awards. In de twee jaren ervoor werd BOA door de VNPF (Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals) genomineerd als 1 van de 5 beste festivals van Nederland. Deze prijs en deze nominaties ziet Baroeg als een enorme eer. Niet in de laatste plaats vanwege het feit dat in de juryrapporten wordt aangegeven dat de programmering van BOA van hoge kwaliteit is, dat het festival internationale uitstraling heeft en dat het prijzenswaardig is dat er maar liefst 170 vrijwilligers bij het festival betrokken zijn. In dit jaarverslag wordt uiteengezet welke prestaties Baroeg in 2014 heeft geleverd, zowel artistiek als financieel, aan welke beleidsthema s er is gewerkt en hoe de bedrijfsvoering is geweest. Colofon Bestuur Erik de Boer, voorzitter René van Dijke, secretaris (t/m ) Carla Leurs, secretaris (vanaf ) André Groeneveld, penningmeester Carla van Bokhoven-Claassens, algemeen lid André ten Dam, algemeen lid Directie Ron Andriessen, zakelijk leider (t/m ) Leon van Rijnsbergen, artistiek leider (t/m ), directeur / programmeur (vanaf ) Staf David Kuiper, communicatie medewerker Fried Bruggink, medewerker beheer en horeca Zilla Goverde, administratief medewerker Poppodium Baroeg Spinozaweg ET Rotterdam Rotterdam, 29 maart 2015 JAARVERSLAG

4 1. Toelichting op het prestatieraster In bijlage 1 treft de lezer het prestatieraster 2014 aan, volgens het format dat gehanteerd wordt door de afdeling Cultuur van de Gemeente Rotterdam (hierna te noemen: afdeling Cultuur). Per prestatie volgt in dit hoofdstuk een korte toelichting. De paragrafen 1.1 t/m 1.3 komen overeen met de prestaties in het raster, waar ze als A t/m C zijn weergegeven. 1.1 Aantal producties: 76 (A) Onder het aantal producties wordt het aantal openstellingen voor publiek verstaan. Baroeg is in 2014 in totaal 76 keer toegankelijk geweest voor publiek. Daarvan diende er 67 keer entree betaald te worden, terwijl de toegang 9 keer gratis was. Van de 67 betaalde producties waren er 63 een concert en 4 een dansavond. De 9 gratis producties waren voornamelijk talentenjachten en buurtactiviteiten, maar ook het gratis festival Baroeg Open Air op zaterdag 20 september 2014 hoort hierbij. Het uiteindelijke aantal van 76 producties is bijna gelijk aan het begrote aantal producties in het jaarplan 2014 van Baroeg, want dat waren er Aantal presentaties: 275 (B) Het aantal presentaties is het totaal aantal acts (bands en dj's) dat gedurende het jaar heeft opgetreden in Baroeg. In het jaarplan 2014 zijn 300 presentaties als streefgetal opgenomen. Daarbij is uitgegaan van 4 presentaties per productie. Dat gemiddelde aantal presentaties per productie is uiteindelijk niet helemaal gehaald. Het totaal aantal presentaties is uitgekomen op 275 stuks, terwijl er 76 producties zijn geweest. Dit betekent een gemiddelde van 3,62 presentaties per productie. De hoofdreden voor het lagere gemiddelde aantal presentaties is dat Baroeg in de loop van het jaar heeft besloten om te stoppen met dansavonden. Dit terwijl er bij dansavonden gemiddeld 6 á 7 acts per avond op het programma staan, tegenover 3 á 4 acts per concert. Tot dit besluit is Baroeg gekomen naar aanleiding van een klacht over geluidsoverlast in de nachtelijke uren en voornamelijk de officiële waarschuwing die DCMR per brief heeft gegeven op Bij een mogelijke volgende overtreding, aldus DCMR in deze brief, dient Baroeg direct een boete te voldoen van ten minste 1500 euro en ten hoogste 4000 euro. Naderhand zijn er zowel telefonisch als mondeling gesprekken geweest met medewerkers van DCMR en heeft Baroeg uiteindelijk besloten om de dansprogrammering tijdelijk stop te zetten. In 2015 heeft Baroeg het voornemen om enkele dansavonden voort te zetten op andere locaties in Rotterdam. 1.3 Aantal bezoekers: bezoekers (C) Ondanks het feit dat het aantal presentaties is achtergebleven bij het gestelde aantal in het jaarplan, heeft Baroeg het verwachte aantal bezoekers wel benaderd. Terwijl er in het jaarplan 2014 is gestreefd naar bezoekers, zijn dat er uiteindelijk geworden. De in paragraaf 1.1. genoemde 67 producties met een entreeprijs hoger dan 0 euro hebben in totaal bezoekers getrokken. Dat betekent dat er per productie gemiddeld 150 bezoekers zijn getrokken. Daarvan hebben per productie 123 bezoekers een kaartje gekocht en kwamen 27 bezoekers gratis binnen. De 9 niet-betaalde evenementen hebben in totaal bezoekers getrokken. Daarvan was Baroeg Open Air veruit de grootste, met bezoekers. De 8 gratis producties in Baroeg trokken samen dus 765 bezoekers, hetgeen gemiddeld ruim 95 bezoekers per productie betekent. JAARVERSLAG

5 2. Toelichting op de jaarrekening 2.1 Algemeen Poppodium Baroeg heeft het boekjaar 2014 afgesloten met een nettowinst van ,- Na het positieve resultaat van 2013, een nettowinst van 9.155,-, is dat een nieuwe opsteker. De positieve resultaten van 2013 en 2014 zijn voornamelijk te danken aan meer eigen inkomsten, lagere kosten (als gevolg van bezuinigingen op diverse inkopen) en meer externe financiering ten opzichte van 2012, toen het podium een financieel slecht jaar doormaakte. De belangrijkste externe financier van de stichting poppodium Baroeg is de gemeentelijke afdeling Cultuur, die de stichting subsidieert vanuit het Cultuurplan van de Gemeente Rotterdam. Vanaf 1 januari 2013 is er een tweede vaste subsidiepartner bij gekomen, namelijk het Fonds Podiumkunsten (FPK), dat verliesdekkende subsidies verleent wanneer Baroeg Nederlandse acts boekt. Meer uitleg hierover volgt in paragraaf De eigen inkomsten van de stichting bestaan uit de horecaomzet, entree- en garderobeomzet en de verkoop van merchandise. De openluchtfestival activiteiten zijn ondergebracht in de stichting Baroeg Open Air. De inkomsten van de stichting Baroeg Open Air bestaan uit externe financiering (fondsen en sponsors), advertentieverkoop, merchandiseverkoop, standhuur en horecaomzet. 2.2 Mogelijke financiële risico s Hoewel er in 2014 voor het tweede jaar op rij een positief financieel resultaat is behaald, is Baroeg zich bewust van de financiële risico s waar het podium in de nabije toekomst mogelijk mee te maken zal hebben. De afgelopen jaren zijn de vaste kosten (o,a. personeelskosten en huisvestingskosten) gestegen, terwijl de vaste inkomsten (subsidies, sponsoring etc.) deze trend niet volgden. Dit legt te veel druk op het netto resultaat dat behaald dient te worden uit de activiteiten. Baroeg houdt er rekening mee dat de vaste inkomsten in de toekomst mogelijk zullen dalen. Om dit op te kunnen vangen, bezuinigt Baroeg per op de personeelskosten. Daarnaast zal er in 2015 een beter resultaat behaald dienen te worden vanuit externe financiering. In de eerste helft van dat jaar volgt de organisatie het Wijzer Werven traject, zie hiervoor ook paragraaf Een ander financieel risico vormt het jaarlijkse buitenfestival Baroeg Open Air. Tot op heden heeft de organisatie altijd geluk gehad met het weer, maar als het in de toekomst wat dat betreft een keer tegenzit, dan kan dat financieel verstrekkende gevolgen hebben. Dat is ook een van de voornaamste redenen geweest om een aparte stichting op te richten voor het organiseren van het festival, want daarmee wordt het risico gespreid. Het werk wordt echter wel uitgevoerd door dezelfde mensen die poppodium Baroeg runnen en die organisatie zal er zeker hinder van ondervinden als Baroeg Open Air een keer met noodweer te maken krijgt. Voor de editie in 2015 zal nog beter worden uitgezocht hoe het risico kan worden ingedekt, voornamelijk door de financieringsmix van het festival te maximaliseren. JAARVERSLAG

6 3. Toelichting op de voor Baroeg relevante beleidsthema s Tijdens de cultuurplanperiode heeft de Gemeente Rotterdam de volgende drie thema s als speerpunten van beleid gekozen: cultureel ondernemerschap, talentontwikkeling en levendige (binnen) stad. In dit hoofdstuk worden de vorderingen beschreven die Baroeg op deze vlakken heeft geboekt in Cultureel ondernemerschap Algemeen Binnen Baroeg zijn er de afgelopen jaren diverse maatregelen genomen om meer eigen inkomsten binnen te halen en zo de crisis het hoofd te bieden. In 2013 is er een communicatiemedewerker aangenomen binnen de betaalde staf en is er een nieuw algemeen bestuurslid aangenomen met een commerciële achtergrond vanuit de horecasector. In 2014 is de aftredende secretaris opgevolgd door een kandidate die ruimschoots ervaring heeft als cultureel ondernemer. Zie ook paragraaf Wijzer Werven In het laatste kwartaal van 2014 is besloten om Baroeg aan te melden voor Wijzer Werven. Dit is een project dat in opdracht van het ministerie van OCW wordt uitgevoerd door het samenwerkingsverband Berenschot, Charistar en Van Dooren Advies. Wijzer Werven heeft als doel om het ondernemerschap bij culturele instellingen te versterken door het aanbieden van een trainings- en coachingsprogramma. Het project loopt voor Baroeg van februari tot en met april De organisatie verwacht hierbij veel kennis op te doen over fondsenwerving en hoopt vervolgens de financieringsmix van Baroeg en Baroeg Open Air te maximaliseren Kernpodium Sinds 1 januari 2013 is Baroeg een Kernpodium C bij het Fonds Podium Kunsten (FPK). Deze erkenning is goed geweest voor de landelijke status van het podium, want Baroeg hoort sindsdien tot de 43 Nederlandse poppodia met de titel kernpodium. Niet minder belangrijk is het feit dat deze status ook financiële voordelen heeft. Als kernpodium kan Baroeg vanaf dat moment namelijk subsidie aanvragen bij het FPK, in gevallen dat er verlies geleden wordt bij concerten en dansavonden met Nederlandse bands, solo-muzikanten en dj's. In het eerste jaar moest Baroeg nog wennen aan de regeling, maar in 2014 wist het podium er al veel beter gebruik van te maken. Terwijl de bijdrage van het FPK in 2013 nog 9.638,- bedroeg, is dit bedrag in 2014 gestegen naar maar liefst 18,348, Metropoolregio Als uiting van het voornemen in het cultuurbeleidsplan van Baroeg, is er in 2013 een samenwerking gestart met de organisatie van podium 't Paard in Den Haag. In dat jaar heeft Baroeg de eerste Rotterdamse bands in Den Haag op laten treden en heeft t Paard Haagse bands aangedragen die hebben opgetreden in Rotterdam. De samenwerking is in 2014 voortgezet Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Poppodium Baroeg ziet het structureel als een verantwoordelijkheid om een steentje bij te dragen aan de maatschappij in zijn algemeenheid en de lokale omgeving in het bijzonder. Baroeg doet er alles aan om tijdens concerten geluidshinder in de buurt te voorkomen. Daarnaast is Baroeg een OK-punt voor de stichting Meld Geweld en wordt er onder de noemer Ontmoet Elkaar In Baroeg jaarlijks een activiteit opgezet die zich puur richt op de buurtbewoners. In 2014 is dit evenement is een dergelijke buurtactiviteit zelfs twee keer opgezet. Ook worden er elk jaar benefietavonden voor goede doelen georganiseerd. In 2014 zijn er in dat kader twee concerten georganiseerd, waarvan de opbrengst respectievelijk is gegaan naar de stichting Roparun en de stichting Stop Hersentumoren. Op de Baroeg Open Air editie in 2014 is in samenwerking met de gemeentelijke dienst Stadsbeheer cluster Schoon een duurzaamheidsproject opgezet met betrekking tot het inzamelen van plastic bekers door bezoekers van het festival. JAARVERSLAG

7 3.2 Talentontwikkeling De talentontwikkelingsactiviteiten van Baroeg in 2014 zijn te verdelen over 4 hoofdcategorieën: Rock Central, Metal Battle, Battle 4 BOA en Baroeg Open Air. Per categorie worden de projecten hier kort toegelicht Rock Central Rock Central is een talentontwikkelingsprogramma dat zich specifiek richt op alternatieve gitaarmuziek. Het project is een samenwerking tussen SKVR en poppodium Baroeg. In het SKVR-gebouw aan de Dalweg worden er op donderdagavond lessen gegeven in de categorieën bas, gitaar, drums, zang en bandcoaching. Na afloop van een lesperiode presenteren de leerlingen zich in Baroeg en deze showcases vinden 2 keer per jaar plaats. Hier presenteren de bands zich die les hebben gehad onder de vlag van Rock Central Metal Battle De Metal Battle is een landelijke wedstrijd voor beginnende metal bands. In alle provincies van Nederland vindt er een voorronde plaats en Baroeg organiseert elk jaar de Zuid-Hollandse voorronde. In de voorronde hebben de bands gestreden om 1 plaats in de halve finale, die voor het tweede jaar op rij ook in Baroeg heeft plaatsgevonden. Bij zowel de voorronde als de halve finale heeft Baroeg een driekoppige jury samengesteld, die bestaat uit muziekdeskundigen met ruime ervaring als bandlid en/of organisator van concerten. De jury let op deelaspecten als podiumpresentatie en uitstraling, strakheid en samenspel, composities, originaliteit, techniek van de muzikanten, zang, ambitie en over-all indruk. Na afloop van de avonden is er ruimte voor uitleg van en discussie met de juryleden. Dat zijn vaak leerzame momenten voor beginnende bands Battle 4 BOA Nadat in 2013 de eerste editie van deze wedstrijd voor beginnende bands uit het hele land heeft plaatsgevonden, is deze battle in 2014 voor de tweede keer opgezet. Binnen diverse harde en alternatieve genres hebben zich voor de editie in 2014 maar liefst 51 bands aangemeld. De programmeurs van Baroeg hebben daar, deels geholpen door een poll onder de facebook volgers van Baroeg, de 6 beste bands uitgekozen. Die 6 bands hebben op 15 juni 2014 opgetreden op het podium van Baroeg, waarbij een vakjury van 3 personen 1 winnaar heeft aangewezen. Deze band heeft heeft uiteindelijk een plaats verdiend op Baroeg Open Air. Het jurybeleid was vergelijkbaar met de Metal Battle (zie paragraaf 3.2.2) Baroeg Open Air Op BOA hebben 3 opkomende bands opgetreden op de zogenaamde talent stage. Het programma op dit podium is als volgt tot stand gekomen. Als opener heeft er een Haagse band opgetreden, die is voorgedragen door poppodium het Paard in Den Haag. Dit in het kader van het Metropool regio project (zie ook paragraaf 3.1.4). De tweede band op de talent stage was de landelijke winnaar van de Metal Battle (zie paragraaf 3.2.2), terwijl de winnaar van de Battle 4 BOA (zie paragraaf 3.2.3) de talent stage mocht afsluiten. 3.3 Levendige (binnen)stad Baroeg Open Air is een gratis jaarlijks festival dat wordt georganiseerd door poppodium Baroeg. Het festival kenmerkt zich door de brede, underground programmering en ontspannen sfeer. Op zaterdag 20 september 2014 heeft de zevende editie van Baroeg Open Air plaatsgevonden in het Rotterdamse Zuiderpark bij Ahoy. De editie heeft wederom meerdere records, onder andere het hoogste bezoekersaantal (7500) en de hoogste baromzet tot op heden. De organisatie beschouwt het festival opnieuw als een groot succes. Tijdens Baroeg Open Air is er een uitgebreid onderzoek uitgevoerd onder de bezoekers. De organisatie heeft hiermee meer inzicht gekregen in (de wensen van) het publiek. Organisatorisch is de editie naar tevredenheid verlopen. Van tevoren is het contact met alle gemeentelijke instanties erg prettig geweest en het festival is volgens het draaiboek en zonder noemenswaardige incidenten verlopen. Na twee jaar op rij een nominatie te hebben gehad voor een IJzeren Podiumdier - een landelijke verkiezing die wordt georganiseerd door door de Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals (VNPF) - is BOA in 2014 voor het eerst echt in de prijzen gevallen. Op 14 november 2014 werd tijdens de eerste Rotterdam Music Awards, opgezet door de Popunie, de prijs voor beste festival in de wacht gesleept. Deze prijs werd in Rotown uitgereikt door wethouder Visser en omvatte niet alleen een award, maar ook een geldbedrag. JAARVERSLAG

8 4. Overig beleid Poppodium Baroeg is in de periode voor het eerst opgenomen in het Cultuurplan van de gemeente Rotterdam. Sinds dat moment werkt de organisatie structureel aan professionalisering. Binnen de nieuwe cultuurplanperiode gaat dat proces verder. Onder andere op het gebied van cultureel ondernemerschap heeft het podium de afgelopen jaren vooruitgang geboekt, zoals reeds beschreven werd in paragraaf 3.1. Overige speerpunten van beleid worden in dit hoofdstuk besproken. 4.1 Governance Code Cultuur Goed bestuur, adequaat toezicht en transparante verantwoording geven invulling aan 'good governance'. Het doel hiervan is culturele instellingen te ondersteunen bij hun dagelijkse uitvoering van hun beleid. Vanuit deze Governace Code Cultuur (GCC) heeft Baroeg gekozen voor een van de twee besturings-modellen, namelijk het bestuur model. De in 2012 opgestelde bestuurs- en directiereglementen, die regelmatig worden geactualiseerd, vormen een leidraad voor de uitvoering van de taken en bevoegdheden van het bestuur en de directie van Baroeg. 4.2 Kernwaarden Met het in het leven roepen van kernwaarden is een positieve stap gezet in de richting van medewerkers en bezoekers van Baroeg. Met de opgestelde vijf kernwaarden trachten bestuur en directie duidelijk te maken waar zij voor staan. De kernwaarden zijn van toepassing op alles wat Baroeg doet, met als nevendoel om erover na te denken en er met anderen over te praten. De kernwaarden zijn: Klantgericht, Authentiek, Betrokken, Efficiënt en Laagdrempelig. In de uitwerking van de genoemde vijf kernwaarden worden zowel gewenst als ongewenst gedrag per item beschreven. 4.3 Baroeg XL Een structureel probleem waar Baroeg mee te maken heeft, is dat de faciliteiten van het huidige pand aan de Spinozaweg gedateerd en beperkt zijn. Binnen het project Baroeg XL probeert de organisatie daar een oplossing voor te vinden. In 2014 is er meerdere malen contact geweest met Stadsontwikkeling, de verhuurder van het pand, en de afdeling Cultuur, de belangrijkste subsidiënt. In gezamenlijk overleg zal in 2015 worden bepaald of een verbouwing van het pand haalbaar is. De facetten die de meeste aandacht behoeven, worden hier kort beschreven. Binnen het huidige pand zijn de faciliteiten voor de optredende artiesten abominabel. Zo is er in de backstage geen eigen douche en toilet beschikbaar voor de acts en is de kleedkamer erg krap. Er treden gemiddeld 3 á 4 acts per avond op, terwijl er in de kleedkamer slechts plaats is voor 1 act. De faciliteiten voor artiesten zijn bij vrijwel alle poppodia in Nederland beter, waardoor veel grote bands voor Baroeg vaak lastig of zelfs onmogelijk te boeken zijn. Daarnaast kampt het pand met slechte geluidsisolatie, waardoor de organisatie van Baroeg in de exploitatie beperkt wordt. Na uur mag volgens een in 2012 uitgevoerd akoestisch onderzoek nog slechts 96 db(a) worden uitgestoten en dat is te weinig om na dat tijdstip nog concerten of dansavonden te laten plaatsvinden. Na een officiële waarschuwing van DCMR op heeft Baroeg zelfs besloten om helemaal met dansavonden te stoppen op de eigen locatie. Met een capaciteit van 400 bezoekers is het pand te groot voor een servet en te klein voor een tafellaken. Door een specifieke positie binnen de Nederlandse popsector kan Baroeg de concurrentie met andere podia van gelijke omvang weliswaar prima aan, maar voor veel potentiële boekingen is het pand ook simpelweg te klein. Door schaalvergroting zou het pand beter te exploiteren zijn en zou het podium een nog betere concurrentiepositie kunnen bereiken. Ook voor de medewerkers van Baroeg kent het pand beperkingen. Zo is de klimaatbeheersing op het kantoor onvoldoende en is er een gebrek aan vergaderruimte. JAARVERSLAG

9 4.4 Erkend leerbedrijf Baroeg was in 2014 een erkend leerbedrijf volgens de maatstaven van de overkoepelende organisaties Savantis, Calibris en Ecabo. Sinds 2014 is er binnen de staf continu plaats voor 1 stagiair, die zich bezighoudt met uitvoerende en ondersteunende promotie- en productietaken. Voorbeelden van promotietaken zijn het verzinnen en uitvoeren van promotiecampagnes, het schrijven en verspreiden van persberichten en nieuwsbrieven en het bijhouden van de website, social media en online agenda s. Voorbeelden van productietaken zijn het invullen van productiesheets, het invoeren van productieinfo in het planningssysteem Stager en het meelopen met de producieleider tijdens de concerten. Daarnaast is er binnen Baroeg ruimte voor het uitvoeren van afstudeeronderzoeken. Dat heeft 1 student in 2014 succesvol gedaan. 4.5 Veiligheid De organisatie van Baroeg doet er alles aan om tijdens de activiteiten de veiligheid van bezoekers, artiesten en medewerkers te waarborgen. De samenwerking met het externe securitybedrijf Q Beveiliging & Bewaking verloopt naar beider wens. Ook de samenwerking met de politie verloopt voorspoedig, mede vanwege het feit dat Baroeg eens per maand een overzicht van de producties verstuurt naar de wijkagenten. 4.6 ANBI-status Sinds 2012 is Baroeg aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting in het geval van erfenissen of schenkingen. Ook voor donateurs zijn de bedragen die ze schenken belastingvrij. De ANBI kan daarnaast energiebelasting terugvragen. In 2013 en 2014 zijn er plannen ontwikkeld om meer effect te halen uit de ANBI-status, deze zullen in het Wijzer Werven traject in 2015 (zie paragraaf 3.1.2) verder vorm krijgen. In 2014 heeft ook de stichting Baroeg Open Air de ANBI-status toegewezen gekregen. 4.7 Pop Up Rotterdam De stichting Pop Up Rotterdam is opgericht in 2009 als gezamenlijk initiatief van de toenmalige poppodia in Rotterdam, te weten Rotown, WORM, WATT, WMDC en Baroeg. De hoofddoelstelling van de stichting is om meer samenwerking te bewerkstelligen tussen de Rotterdam podia, onder andere op het gebied van automatisering, marketing en programmering. Baroeg is altijd actief betrokken geweest bij dit collectief. In 2014 is de samenwerking binnen Pop Up intensiever geworden. Een van de gezamenlijke initiatieven was het projectplan De Stad Als Podium, dat in december 2014 werd ingediend bij de gemeente Rotterdam. JAARVERSLAG

10 5. Toelichting op de bedrijfsvoering en marketing 5.1 Organisatie De organisatie van de stichting Poppodium Baroeg bestaat uit een bestuur van vijf onbezoldigde leden, een staf van vier bezoldigde leden en een team van circa 70 vrijwillig medewerkers. Het statutaire doel van de stichting Poppodium Baroeg is 'het ontplooien van culturele activiteiten waaronder met name begrepen het organiseren van concerten en dansavonden'. Kwaliteit, stabiliteit en continuïteit vormen hierbij steeds de basis voor de organisatie en haar onderdelen. Poppodium Baroeg heeft eigen operationele activiteiten, verdeeld over de staf en haar medewerkers. De taakgebieden voor de stafleden zijn: zakelijke activiteiten, programmering, pre-productie, horeca, beheer, communicatie, marketing, promotie en administratie. De taakgebieden voor de vrijwillig medewerkers zijn: medewerkerscoördinatie (uitgevoerd door het medewerkers management team), productieleiding, bar, entree & garderobe, licht en keuken. Daarnaast maakt poppodium Baroeg tijdens de producties gebruik van ingehuurde geluidstechnici en beveiligers. 5.2 Bestuur Het bestuur van Baroeg werkt volgens de Governance Code Cultuur, zie ook paragraaf 4.1. De samenstelling is als volgt: 1 voorzitter, 1 penningmeester, 1 secretaris en 2 algemene leden. Binnen het bestuur heeft secretaris René van Dijke besloten om zijn aflopende termijn per niet te verlengen. Hij is per vervangen door Carla Leurs, die veel ervaring inbrengt. Ze is al sinds 1996 werkzaam als cultureel ondernemer in de culturele sector en heeft werkervaring als zakelijk leider, organisator en marketeer. Onder andere bij het Metropolis festival, het Vlaardingse Zomerterras en Luxor Live in Arnhem. 5.3 Staf De betaalde staf van Baroeg bestond tot uit 5 mensen, namelijk een zakelijk leider (32 uur per week), een artistiek leider (32 uur), een medewerker beheer / horeca (24 uur), een communicatiemedewerker (24 uur) en een administratief medewerkster (8 uur). Sinds bestaat de staf uit 4 mensen, namelijk een directeur / programmeur (32 uur), een medewerker beheer / horeca (24 uur), een communicatie- medewerker (24 uur) en een administratief medewerker (8 uur). Per worden de contracten van de eerstgenoemde drie medewerkers uitgebreid met extra uren. Er is binnen het stafteam continu plaats voor 1 stagiair die zich bezighoudt met ondersteunende taken op het gebied van promotie en (pre-)productie. 5.4 Medewerkers Management Team (MMT) De uitvoerende taken die voortvloeien uit het coördineren van vrijwilligers ligt binnen Baroeg bij een groep van ervaren vrijwilligers, aangestuurd door de directeur. Het MMT wordt gevormd door maximaal 8 medewerkers en is samengesteld uit de verschillende medewerkersgroepen (bar, entree/garderobe, keuken, licht). Het team heeft tot taak om intakegesprekken te voeren met nieuwe medewerkers, hun inwerktraject te verzorgen en de inroostering van medewerkers te verzorgen. Inmiddels is het MMT een volwaardig orgaan geworden binnen Baroeg, naast het team van productieleiders. Baroeg werkt met een groep van circa 70 vaste vrijwilligers. Voor Baroeg Open Air worden er 100 vrijwilligers extra ingezet. In 2014 zijn de voorbereidingen getroffen voor een nieuw medewerkersbeleid, dat in 2015 zal worden geactiveerd. 5.5 Overlegstructuren Binnen de organisatie van Baroeg vinden er diverse overleggen plaats. In 2014 zijn er 8 bestuur / directievergaderingen geweest. Het bestuur is daarnaast 2 keer zonder de directie bij elkaar gekomen. Er zijn 20 stafvergaderingen geweest. Er zijn 6 MMT-overleggen geweest en het team van productieleiders heeft 8 keer vergaderd. Het MMT en de productieleiders zijn 1 keer met zijn allen bij elkaar gekomen in het kader van het te ontwikkelen medewerkersbeleid. Er is 1 algemene vrijwilligersvergadering geweest. Ook hebben er een aantal themavergaderingen plaatsgevonden in de voorbereiding op Baroeg Open Air, met achteraf een evaluatievergadering. JAARVERSLAG

11 5.6 Automatisering In 2014 heeft Baroeg het ticketing- en planningssysteem Stager, ontwikkeld door WORM Rotterdam, verder ingevoerd in de organisatie. Een belangrijke wijziging hieromtrent heeft te maken met de vrijwilligersadministratie. Alle vrijwilligers zijn van een medewerkerspas voorzien die gescand kan worden bij de deur. Op deze wijze wordt, via een koppeling aan Stager, bijgehouden hoeveel niet-werkende vrijwilligers er in Baroeg aanwezig zijn tijdens de producties. Dit heeft als voordeel dat vrijwilligers zich gemakkelijk kunnen identificeren aan de deur en de administratie van hun aanwezigheid automatisch gaat. De tweede wijziging ligt in de digitale infrastructuur voor het stafpersoneel van Baroeg. Baroeg heeft gekozen om voor een groot deel in de cloud te gaan werken. Door bestanden online te delen en te bewerken is het samen werken aan grote documenten simpeler geworden. Daarnaast biedt deze werkwijze grote voordelen bij de samenwerking en informatiedeling met externe partijen. Ontwerpers van posters of contacten bij boekingskantoren kunnen nu bijvoorbeeld gemakkelijker de informatie ontvangen die zij nodig hebben van Baroeg. 5.7 Marketing en communicatie Op het gebied van marketing en communicatie zijn in 2014 op drie gebieden grote stappen gemaakt. Het eerste gebied is dat van het publieksonderzoek. Zo is het doelgroepenonderzoek dat in 2013 op Baroeg Open Air is uitgevoerd in samenwerking met Rotterdam Festivals verwerkt in de promotieplannen van Baroeg Open Air en Baroeg. Daarnaast is er op Baroeg Open Air 2014 een uitgebreider publieksonderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek diende ten dele als verdieping van het onderzoek uit 2013 en richtte zich onder andere op welke promotiemiddelen door welke doelgroep wordt bekeken. Deze uitkomsten hebben op waardevolle wijze richting kunnen geven aan het gebied van advertenties, verspreiding van drukwerk en het gebruik van social media. Een andere belangrijke uitkomst van dit onderzoek is de hoge NPS (Netto Promotor Score), namelijk 31. De NPS is een veelgebruikt instrument om klanttevredenheid te meten en wordt ook wel gezien als indicator van het groeipotentieel van een bedrijf. Het tweede gebied waar in 2014 belangrijke progressie is geboekt ligt op het vlak van websites. Baroeg is in zee gegaan met een ontwerper en website designer die de huisstijl heeft omgezet in een nieuwe website. De voordelen van deze website liggen op vier vlakken. Ten eerste is Baroeg beter vindbaar via zoekmachines als Google, ten tweede kan er meer gewerkt worden met multimedia, ten derde is de site door het content management system (CMS) eenvoudiger bij te houden en ten vierde is de site verder geïntegreerd met het ticketing- en planningssyseem Stager. Dat zorgt voor een eenvoudigere workflow. In 2015 zal de site nog verder worden verbeterd. Daarnaast wordt er een bezoekersanalyse systeem ingebouwd waardoor de effectiviteit van de website geoptimaliseerd kan worden op het gebied van gebruiksgemak en ticketverkoop. Ook is er in 2014 een nieuwe website gebouwd voor Baroeg Open Air. Deze website zal, in een vernieuwd jasje, ook voor het festival in 2015 worden gebruikt. Tot slot is er op het gebied van de organisatie van de marketing en communicatie belangrijke vooruitgang te benoemen. Door het creëren van een vast takenpakket en een handleiding voor de stagiair is een deel van het werk van de communicatiemedewerker uitbesteed aan de stagiair. Dit zorgt voor ruimte om binnen werkuren vernieuwing en verbetering van marketingcampagnes door te voeren. Om overzicht te houden en richting te geven aan deze campagnes is er een intern planningssysteem ingevoerd wat in de loop van 2015 nog verder uitgewerkt gaat worden. BIJLAGE JAARVERSLAG

12 Prestatieraster 2014 Prestatie Verwachting Jaarplan 2014 A) Aantal producties Resultaat 2014 B) Aantal presentaties C) Aantal bezoekers JAARVERSLAG

JAARVERSLAG POPPODIUM BAROEG SPINOZAWEG ET ROTTERDAM

JAARVERSLAG POPPODIUM BAROEG SPINOZAWEG ET ROTTERDAM JAARVERSLAG 2015 POPPODIUM BAROEG SPINOZAWEG 300 3076 ET ROTTERDAM www.baroeg.nl Inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina Inhoudsopgave 1 Inleiding en colofon 2 1. Toelichting op het prestatieraster 3 1.1 Aantal

Nadere informatie

JAARVERSLAG POPPODIUM BAROEG SPINOZAWEG ET ROTTERDAM

JAARVERSLAG POPPODIUM BAROEG SPINOZAWEG ET ROTTERDAM JAARVERSLAG 2016 POPPODIUM BAROEG SPINOZAWEG 300 3076 ET ROTTERDAM www.baroeg.nl Inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina Inhoudsopgave 1 Inleiding en colofon 2 1. Toelichting op het prestatieraster 3 1.1 Aantal

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Zomerterras

Beleidsplan Stichting Zomerterras Beleidsplan Stichting Zomerterras 2016 en toekomst (verkorte versie) Beleidsplan Stichting Zomerterras 2016 en toekomst (verkorte versie) 1 Inleiding In dit beleidsplan is het actuele beleid van Stichting

Nadere informatie

November 2015. Beleidsplan Stichting UICF 2015-2018

November 2015. Beleidsplan Stichting UICF 2015-2018 November 2015 Beleidsplan Stichting UICF 2015-2018 Voorwoord Dit beleidsplan bevat de omschrijving van de activiteiten en doelstellingen van Stichting UICF. Dit beleidsplan is geschreven voor alle betrokkenen

Nadere informatie

Bevrijdingsfestival Overijssel

Bevrijdingsfestival Overijssel Bevrijdingsfestival Overijssel Activiteitenplan 2017 20-8-2016 Inleiding Zwolle, augustus 2016 In dit activiteitenplan leest u onze plannen voor de 27 e editie van het Bevrijdingsfestival Overijssel. Het

Nadere informatie

Beleidsplan Historisch Festival Almelo

Beleidsplan Historisch Festival Almelo Beleidsplan Historisch Festival Almelo Juni 2014 1 Inhoud 1 Inleiding 2 Uitgangspunten 2.1 De Stichting 2.1 Doelstelling 3 Activiteiten 3.1 ANBI 3.2 Beheer 3.3 Samenwerking 3.4 Activiteiten 4 Organisatie

Nadere informatie

Stichting Koepeltjesfestival. Beleidsplan 2012 2020

Stichting Koepeltjesfestival. Beleidsplan 2012 2020 Stichting Koepeltjesfestival Beleidsplan 2012 2020 Inhoudsopgave 1.Inleiding 2.Doelstelling en ambities Koepeltjesfestival 3. Het bestuur 4. Financiën 1.Inleiding. Het begon vorig jaar als projectonderdeel

Nadere informatie

Het kan succesvol zijn

Het kan succesvol zijn Het kan succesvol zijn Inhoud 1.Historie 2.Doel van dit document 3.Analyse 4.Poppodium 5.Organisatie 6.Huisvesting 7.Bestuursvorm 8.Vrijwilligers 9.Subsidiegelden 10.Continuïteit 11.Agenda 12.Stappenplan

Nadere informatie

Woord vooraf 3. Alles begint met een gedachte 4. Beginnen met beschrijven van de plannen 4. Draagvlak creëren 4. Oprichten van de stichting 5

Woord vooraf 3. Alles begint met een gedachte 4. Beginnen met beschrijven van de plannen 4. Draagvlak creëren 4. Oprichten van de stichting 5 Jaarverslag 2015 1 Inhoudsopgave: pagina: Woord vooraf 3 Alles begint met een gedachte 4 Beginnen met beschrijven van de plannen 4 Draagvlak creëren 4 Oprichten van de stichting 5 Doelstelling van de stichting

Nadere informatie

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Geschreven door: Daan Boers Inleiding Om het Kulturhus Wekerom bekendheid te geven en om de mensen te informeren over de activiteiten in het Kulturhus,

Nadere informatie

Uit het beleidsplan van de Stichting:

Uit het beleidsplan van de Stichting: Uit het beleidsplan van de Stichting: 1.2 Doel van de stichting. In 2006 is de Stichting Vrienden van OBS Wittevrouwen opgericht. De stichting is een onafhankelijke stichting die zich ten doel heeft gesteld

Nadere informatie

Beleidsplan 2015 2016. Stichting Stop Dierenleed Nederland. Almere, januari 2014

Beleidsplan 2015 2016. Stichting Stop Dierenleed Nederland. Almere, januari 2014 Beleidsplan 2015 2016 Stichting Stop Dierenleed Nederland Stichting Stop Dierenleed Nederland Hartekruidpad 7 1313JJ Almere 06-10734354 www.stopdierenleednederland.org info@stopdierenleednederland.org

Nadere informatie

Beleidsplan 2014/2015. Stichting Gelukskinders

Beleidsplan 2014/2015. Stichting Gelukskinders Stichting Gelukskinders E-mail: algemeen@gelukskinders.org Internet: www.gelukskinders.org KvK: 61809853 Beleidsplan 2014/2015 Stichting Gelukskinders Beleidsplan Stichting Gelukskinders Pagina 1 Inhoud

Nadere informatie

ENQUETE POPCULTUUR IN NOORD-LIMBURG voor podia

ENQUETE POPCULTUUR IN NOORD-LIMBURG voor podia ENQUETE POPCULTUUR IN NOORD-LIMBURG voor podia BELANGRIJK Gegeven antwoorden worden strikt vertrouwelijk en naamloos verwerkt. Deelname aan de enquête is anoniem. Wil je echter kenbaar maken waar je voor

Nadere informatie

Begroting en financiële positie

Begroting en financiële positie Begroting en financiële positie Voor de exploitatie dienen drie verschillende fases te worden onderscheiden: 1 Doorstart 2 Opbouw 3 Uitbouw fase 1- Deze fase dient een eerste aanvang te krijgen ruim vóór

Nadere informatie

Beleidsplan Periode

Beleidsplan Periode Beleidsplan Periode 2011 2021 Stichting wijkraad Leuken Postbus 10257 6000 CG Weert Kvk nr. 41066676 Fiscaal nr. 802606568 Vastgesteld door het bestuur op 20 december 2016 1. Inleiding In dit beleidsplan

Nadere informatie

Paleis van de Verdraagzaamheid. Jaarplan 2012

Paleis van de Verdraagzaamheid. Jaarplan 2012 Paleis van de Verdraagzaamheid Jaarplan 2012 Voorwoord Door een zeer succesvolle eerste editie van de jaarlijkse verkiezing van Ambassade en Ambassadeur van de Verdraagzaamheid was 2011 voor het Paleis

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2017

Beleidsplan 2013-2017 Voorwoord Deventer is trots op de veelkleurige, multiculturele samenstelling van haar inwoners. Al eeuwen lang onderhoudt Deventer, als Hanzestad contacten met vele landen en culturen over heel de wereld.

Nadere informatie

Hartelijk welkom bij Porgy en Bizz!

Hartelijk welkom bij Porgy en Bizz! Hartelijk welkom bij Porgy en Bizz! 1956: de opera Porgy en Bess die geen opera mocht heten draait in Europa. 1957: Frank Koulen de Neger van Terneuzen laat zich inspireren en start op 20 april Lunchroom

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Stichting Net Niet Genoeg

Jaarplan 2015 Stichting Net Niet Genoeg 2015 Stichting Net Niet Genoeg Versie februari 2015 Datum 21 februari 2015 Status Definitief Inhoud 1 Algemeen 3 2 Jaarplan: Van het bestuur 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Positionering 4 2.3 Website 4 2.4 Social

Nadere informatie

Woord vooraf 3. Alles begint met een gedachte 4. Beginnen met beschrijven van de plannen 4. Draagvlak creëren 4. Doelstelling van de stichting 5

Woord vooraf 3. Alles begint met een gedachte 4. Beginnen met beschrijven van de plannen 4. Draagvlak creëren 4. Doelstelling van de stichting 5 1 Jaarverslag 2016 Inhoudsopgave: pagina: Woord vooraf 3 Alles begint met een gedachte 4 Beginnen met beschrijven van de plannen 4 Draagvlak creëren 4 Doelstelling van de stichting 5 Aanschrijving fondsen

Nadere informatie

Jaarverslag Cultuurcentrum Deurne. Vastgesteld op 14 juni Dit verslag bevat informatie over de activiteiten in 2016 van

Jaarverslag Cultuurcentrum Deurne. Vastgesteld op 14 juni Dit verslag bevat informatie over de activiteiten in 2016 van Jaarverslag 2016 Cultuurcentrum Deurne Vastgesteld op 14 juni 2017 Dit verslag bevat informatie over de activiteiten in 2016 van Stichting Cultuurhuis Deurne en Cultuurplein BV. 1 Inhoud Jaarverslag 2016...

Nadere informatie

ANBI STATUS 2015. Datum: 1 juni 2015 Auteurs: Manon van Driel, Gert- Jan Verboom, Arwin de Beer

ANBI STATUS 2015. Datum: 1 juni 2015 Auteurs: Manon van Driel, Gert- Jan Verboom, Arwin de Beer ANBI STATUS 2015 Datum: 1 juni 2015 Auteurs: Manon van Driel, Gert- Jan Verboom, Arwin de Beer Inleiding Stichting The Hang- Out 010 is een nieuwe organisatie. De stichting is begin 2015 opgericht bij

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 JOHAN WAGENAAR STICHTING DEN HAAG - - SAMENVATTING - -

JAARVERSLAG 2015 JOHAN WAGENAAR STICHTING DEN HAAG - - SAMENVATTING - - JAARVERSLAG 2015 JOHAN WAGENAAR STICHTING - - SAMENVATTING - - BESTUURSVERSLAG Aard van de instelling Organisatie voor (nieuwe) muziek: de Johan Wagenaar Stichting looft muziekprijzen uit en neemt initiatieven

Nadere informatie

Organisatie Wat is Alkmaars Talent? Doel Doelgroep Bereik doelgroep Promotiemateriaal De volgende middelen zijn/worden ontwikkeld:

Organisatie Wat is Alkmaars Talent? Doel Doelgroep Bereik doelgroep Promotiemateriaal De volgende middelen zijn/worden ontwikkeld: 2015/2016 2016 In 2014 heeft het Jeugdcultuurfonds Alkmaar (JCF) het initiatief genomen om voor het eerst Alkmaars Talent te organiseren. Wegens het grote succes, met ruim 200 deelnemende jongeren wil

Nadere informatie

Jera On Air wordt georganiseerd door stichting Jera On Air en vindt plaats in Ysselsteyn (Noord-Limburg). Jera On Air is

Jera On Air wordt georganiseerd door stichting Jera On Air en vindt plaats in Ysselsteyn (Noord-Limburg). Jera On Air is Jera On Air wordt georganiseerd door stichting Jera On Air en vindt plaats in Ysselsteyn (Noord-Limburg). Jera On Air is een sterk groeiend festival dat zich richt op de liefhebbers van alternatieve rock

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING HAARWENSEN

BELEIDSPLAN STICHTING HAARWENSEN BELEIDSPLAN STICHTING HAARWENSEN 2015 2018 Stichting Haarwensen Industrieweg 15 3641 RK Mijdrecht 0297-745300 www.haarwensen.nl info@haarwensen.nl KvK 34290369 Inleiding In dit beleidsplan beschrijft Stichting

Nadere informatie

Profiel Directeur Stichting De Tamboer

Profiel Directeur Stichting De Tamboer www.detamboer.nl Profiel Directeur Stichting De Tamboer juni 2017 Inleiding Theater De Tamboer is gevestigd in het centrum van de stad Hoogeveen. De gemeente Hoogeveen telt ruim 55.000 inwoners, waarvan

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Pole Position 2015-2019

Beleidsplan Stichting Pole Position 2015-2019 Beleidsplan Stichting Pole Position 2015-2019 Voorwoord Voor u ligt het 1 e beleidsplan van stichting Pole Position. De stichting is opgericht op 2 augustus 2013 en heeft in het ruime jaar waarin het bestaat

Nadere informatie

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs Jaarverslag 2014 Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA) De Ontmoeting 49 3823 HH Amersfoort Contactpersoon: Linda Rook (voorzitter) T 06 244 34 397 E info@vluchtelingenambassadeurs.nl

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Binnentuin over God

Beleidsplan Stichting Binnentuin over God Beleidsplan 2017-2020 Stichting Binnentuin over God Inhoud Inleiding 1. Doelstelling Stichting Binnentuin over God 1.1 Doel 1.2 Verwezenlijking 2. Realisatie en doelstelling 2.1 De binnentuin; een indrukwekkende

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting "Als kanker je raakt"

Jaarverslag 2013 Stichting Als kanker je raakt Jaarverslag 2013 Stichting "Als kanker je raakt" Inhoudsopgave Bladzijde Voorwoord 3 Bestuurssamenstelling 3 Doelstelling en beleid 4 Organisatie en beloningsbeleid 4 Verslag activiteiten 4 Doelen voor

Nadere informatie

Dit is het beleidsplan van De Stichting Ambulante Dagbesteding, opgesteld voor de periode 2015-2016. De stichting is opgericht en notarieel geregistreerd op 22 juli 2015 en gevestigd te Utrecht. Dit beleidsplan

Nadere informatie

Beleidsplan herfst 2013

Beleidsplan herfst 2013 Beleidsplan herfst 2013 I. De stichting I.1. Inleiding Dit beleidsplan zal dienen als leidraad voor het te voeren dagelijks beleid, als toetsingsinstrument voor plannen en voortgang van projecten en als

Nadere informatie

Stichting ALL IMPROV. Jaarverslag 2014

Stichting ALL IMPROV. Jaarverslag 2014 Stichting ALL IMPROV Jaarverslag 2014 1 Contents 1 Bestuur verslag... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3 Bestuur... 3 1.4 Beleid... 4 2 Aanvragen en afwijzingen... 4 3 Financiën... 5 3.1 Balans

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2016 Reuringfestival

Beleidsplan 2013-2016 Reuringfestival Beleidsplan 2013-2016 Reuringfestival De missie van Reuring Reuring is een jaarlijks terugkerend, internationaal theater- en muziekfestival in Purmerend. Het Reuring Festival richt zich op een breed publiek.

Nadere informatie

Toelichting Deelregeling programmeringssubsidies Fonds Podiumkunsten, onderdeel podia popmuziek

Toelichting Deelregeling programmeringssubsidies Fonds Podiumkunsten, onderdeel podia popmuziek Toelichting Deelregeling programmeringssubsidies Fonds Podiumkunsten, onderdeel podia popmuziek 1. Inleiding Met de Deelregeling programmeringssubsidies beoogt het Fonds Podiumkunsten de kwaliteit en diversiteit

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Marian Bentvelzen en Monique Strijk Juli 2012 Brede Hilledijk 590, 3072 NK Rotterdam Tel.: 0613467100, 0653224897 KvK: 54218853 E: moniquestrijk@hotmail.com, post@marianbentvelzen.nl

Nadere informatie

Beleidsplan t Saam

Beleidsplan t Saam Beleidsplan t Saam 2017-2020 Samenwerken aan een duurzame toekomst van t Saam Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Historie 3. Missie en Visie 4. Doelstellingen 5. Doelgroep 6. Organisatiestructuur 7. Interne

Nadere informatie

Stichting Present Walcheren. Jaarplan 2013

Stichting Present Walcheren. Jaarplan 2013 walcheren Stichting Present Walcheren Jaarplan 2013 2012-12-10 Inhoudsopgave Stichting Present Walcheren... 1 Jaarplan 2013... 1 1. Inleiding... 2 2. Algemene beschrijving Present... 2 3. Beschrijving

Nadere informatie

CULTUUR EN ONDERNEMERSCHAP ONTMOETEN ELKAAR BIJ DIT PRACHTIGE FESTIVAL

CULTUUR EN ONDERNEMERSCHAP ONTMOETEN ELKAAR BIJ DIT PRACHTIGE FESTIVAL 13/14/15/16 JAN 2016 GRONINGEN NL CULTUUR EN ONDERNEMERSCHAP ONTMOETEN ELKAAR BIJ DIT PRACHTIGE FESTIVAL PETER DEN OUDSTEN, BURGEMEESTER GRONINGEN ONDERNEMERSCLUB EUROSONIC NOORDERSLAG 2016 WWW.EUROSONIC-NOORDERSLAG.NL

Nadere informatie

Hoofdlijnen Beleidskaders GRACELAND FESTIVAL 2017

Hoofdlijnen Beleidskaders GRACELAND FESTIVAL 2017 Hoofdlijnen Beleidskaders GRACELAND FESTIVAL 2017 INHOUDSOPGAVE GRACELAND FESTIVAL Missie Visie Kernwaarden Doelen 2017 ORGANISATIE STAKEHOLDERS DOELGROEPEN INKOMSTEN WWW.GRACELANDFESTIVAL.NL 2 GRACELAND

Nadere informatie

STICHTING VOOR JOU. een mooi moment voor mensen met kanker

STICHTING VOOR JOU. een mooi moment voor mensen met kanker STICHTING VOOR JOU een mooi moment voor mensen met kanker Jaarverslag 2013 2 Inhoudsopgave Bladzijde 3 Inleiding Communicatie en PR Website en social media Nieuwsbrief Bladzijde 4 Communicatie en PR Overig

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN DE STADSSCHOUWBURG UTRECHT BELEIDSNOTITIE 2013-2016

STICHTING VRIENDEN VAN DE STADSSCHOUWBURG UTRECHT BELEIDSNOTITIE 2013-2016 STICHTING VRIENDEN VAN DE STADSSCHOUWBURG UTRECHT - STADSSCHOUWBURG FOUNDATION - BELEIDSNOTITIE 2013-2016 17 april 2013 INHOUDSOPGAVE 1. DOELSTELLING... 3 2. STRATEGIE... 3 3. BEHEER VAN HET VERMOGEN...

Nadere informatie

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening (ook als ontmoetingsplek) in de binnenstad. Cultuurparticipatie Kernfuncties leren, lezen en informeren bieden voor burgers mogelijkheden

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Lotte s Leven

Beleidsplan Stichting Lotte s Leven Beleidsplan Stichting Lotte s Leven Versie 1.0 - december 2012 2012-2013 Inhoud Opbouw van het beleidsplan 3 De interne organisatie 4 Werving van financiële middele 5 Wijze van fondsenwerving 6 Doelen

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering)

FUNCTIEPROFIEL. VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering) FUNCTIEPROFIEL VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering) April 2016 DE ORGANISATIE Stichting is een onafhankelijke Nederlandse stichting die zich wereldwijd richt

Nadere informatie

Inspiratiecarrousel. Creatieve ideeën uit de praktijk

Inspiratiecarrousel. Creatieve ideeën uit de praktijk Inspiratiecarrousel Creatieve ideeën uit de praktijk Theater- en Congrescentrum Hanzehof - Zutphen Concept: Rendementsverhoging door kostenverlaging. Veel theaters programmeren sowieso in twee zalen, wij

Nadere informatie

S0ch0ng Raadhuisconcerten Hilversum. Beleidsplan Mei 2016

S0ch0ng Raadhuisconcerten Hilversum. Beleidsplan Mei 2016 S0ch0ng Raadhuisconcerten Hilversum Beleidsplan 2017 Mei 2016 Inhoudsopgave Stichting Raadhuisconcerten Hilversum Pagina Inhoudsopgave 2 Introductie 3 Programmering 4 Organisatie 6 Bijdrage aan doelen

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Dorpshuis 2010. De Rotonde. Niekerk

Jaarverslag Stichting Dorpshuis 2010. De Rotonde. Niekerk Jaarverslag Stichting Dorpshuis 2010 De Rotonde Niekerk 1. Inleiding Dit is het eerste jaarverslag van de Stichting Dorpshuis De Rotonde te Niekerk in de gemeente Grootegast. Eind 2009 is een ingrijpende

Nadere informatie

Sponsorpakketten 2015

Sponsorpakketten 2015 www.alphendhuez.nl 2015 Sponsorpakketten 2015 Inhoud Benefietfestival (sinds 2011) Doel 2015 Sponsormogelijkheden Productpakketten Contactgegevens Benefietfestival Alphen d Huez Alphen d Huez is in 2011

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Jan Zondag

Beleidsplan Stichting Jan Zondag Beleidsplan Stichting Jan Zondag 2016-2019 Beleidsplan Stichting Jan Zondag 2016-2019 1. Inleiding 2. Missie, visie en statutaire doelstelling 2.1 Missie 2.2 Visie en statutaire doelstellingen 2.3 Bestemming

Nadere informatie

Subsidieregeling meerjarige ondersteuning culturele instellingen stadsdeel Zuid

Subsidieregeling meerjarige ondersteuning culturele instellingen stadsdeel Zuid Subsidieregeling meerjarige ondersteuning culturele instellingen stadsdeel Zuid TOELICHTING Stadsdeel Zuid wil zoals verwoord in de Uitvoeringsnotitie Kunst en Cultuur de relatie met de gevestigde culturele

Nadere informatie

INFORMATIE AVOND VRIJWILLIGERS STICHTING JEUGD EN JONGERENWERK OIRSBEEK

INFORMATIE AVOND VRIJWILLIGERS STICHTING JEUGD EN JONGERENWERK OIRSBEEK INFORMATIE AVOND VRIJWILLIGERS STICHTING JEUGD EN JONGERENWERK OIRSBEEK AGENDA Samenstelling bestuur Activiteiten 2013 / 2014 Taakverdeling / portefeuilles bestuursleden Onderhoud en verbouwing Schepenbank

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis

Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis Beldhuismolenweg 8a 7562 PC Deurningen Telefoon: 088 45 46 700 E-mail: info@welkomhuis-twente.nl Website: www.welkomhuis-twente.nl Beleidsplan 2014 Pagina 1

Nadere informatie

Algemene beleidsregels incidentele subsidies kunst en cultuur

Algemene beleidsregels incidentele subsidies kunst en cultuur Algemene beleidsregels incidentele subsidies kunst en cultuur Inleiding Het kunst- en cultuurbeleid van de gemeente Rotterdam is gericht op een gezonde stedelijke culturele sector. Een sector waarin zoveel

Nadere informatie

Schouwburg & Filmtheater Agnietenhof, plek van cultuur en ontmoeting

Schouwburg & Filmtheater Agnietenhof, plek van cultuur en ontmoeting Schouwburg & Filmtheater Agnietenhof, plek van cultuur en ontmoeting In deze notitie worden de verbouwingsplannen van de Agnietenhof toegelicht. Het is bedoeld om, na de beeldvormende avond van afgelopen

Nadere informatie

Wie zijn wij? Uit het beleidsplan van de Stichting:

Wie zijn wij? Uit het beleidsplan van de Stichting: Wie zijn wij? Uit het beleidsplan van de Stichting: 1.2 Doel van de stichting. In 2006 is de Stichting Vrienden van OBS Wittevrouwen opgericht. De stichting is een onafhankelijke stichting die zich ten

Nadere informatie

JAARVERSLAG Stichting Vincentiuswinkel gemeente Heusden

JAARVERSLAG Stichting Vincentiuswinkel gemeente Heusden Stichting Vincentiuswinkel gemeente Heusden Postadres : Julianastraat 7, 5251 EC Vlijmen Winkel : Grotestraat 138A, 5151BN Drunen Telefoon : 06-15526578 Website : www.vincentiusheusden.nl/winkel e-mail

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING HAPPYNEZZ

BELEIDSPLAN STICHTING HAPPYNEZZ Vakantieweek voor meervoudig gehandicapten Regio West Brabant BELEIDSPLAN STICHTING HAPPYNEZZ 2016-2021 Datum 28-02-2016 Stichting Happynezz Parallelweg 101 4621 JV Bergen op Zoom e-mail: secretaris@happynezz-wb.nl

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 van 11

Inhoudsopgave. 1 van 11 Inhoudsopgave Leerlingen werven was nog nooit zo makkelijk... 2 Hoe komen we aan meer leerlingen? 2 Door wie wordt de schoolkeuze beïnvloed?. 2 Door wat wordt de schoolkeuze beïnvloed?...2 Hoe komen ouders

Nadere informatie

Algemene beleidsregels eenmalige subsidies kunst en cultuur

Algemene beleidsregels eenmalige subsidies kunst en cultuur Algemene beleidsregels eenmalige subsidies kunst en cultuur Inleiding Het kunst- en cultuurbeleid van de gemeente Rotterdam is gericht op een gezonde stedelijke culturele sector. Een sector waarin zoveel

Nadere informatie

De doelstelling van Stichting De Doelen Steunfonds is opgenomen in de statuten en luidt als volgt:

De doelstelling van Stichting De Doelen Steunfonds is opgenomen in de statuten en luidt als volgt: Beleidsplan Stichting De Doelen Steunfonds 2013-2016 1. Inleiding Stichting De Doelen Steunfonds, hierna te noemen het Steunfonds, is de nieuwe naam van de Stichting Culturele Promoties Rotterdam (SCPR)

Nadere informatie

Rapport. aan het bestuur van Stichting Baroeg Open Air, Rotterdam

Rapport. aan het bestuur van Stichting Baroeg Open Air, Rotterdam Rapport aan het bestuur van inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Rapport 1 Algemene opmerkingen Bijlagen Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2015 4 2 Exploitatierekening over 2015 5 3 Grondslagen

Nadere informatie

WAAROM SCHIPPOP SPONSOREN?

WAAROM SCHIPPOP SPONSOREN? SPONSOR BROCHURE Schipluiden, februari 2012 Beste ondernemer, Het Schipluidense popfestival Schippop zal dit jaar voor de dertiende keer muzikaal van zich laten horen en wel op zaterdag 2 juni 2012. WAAROM

Nadere informatie

Stichting GetOud. Rekening en Verantwoording

Stichting GetOud. Rekening en Verantwoording Stichting GetOud Rekening en Verantwoording Boekjaar 2013 Vooraf Stichting GetOud is bij notariële acte op 14 september 2010 opgericht. Het initiatief voor de oprichting van deze stichting is genomen door

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Nederlands Debat Instituut Januari 2013 t/m augustus 2014 (verlengd 1 e boekjaar)

Jaarverslag Stichting Nederlands Debat Instituut Januari 2013 t/m augustus 2014 (verlengd 1 e boekjaar) Jaarverslag Stichting Nederlands Debat Instituut Januari 2013 t/m augustus 2014 (verlengd 1 e boekjaar) Van 1998 tot en met 2013 heeft het Nederlands Debat Instituut BV als bedrijf jaarlijks debattoernooien

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Paardkrachtig 2014-2018

Beleidsplan Stichting Paardkrachtig 2014-2018 Beleidsplan Stichting Paardkrachtig 2014-2018 Geachte lezer, Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Paardkrachtig, opgesteld voor de periode 2014 tot 2018. Stichting Paardkrachtig is opgericht en notarieel

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2014. Stichting Openluchttheater Cabrio. Soest

Financieel jaarverslag 2014. Stichting Openluchttheater Cabrio. Soest Financieel jaarverslag 2014 Stichting Openluchttheater Cabrio Soest 1. Werkzaamheden 2. Inleiding 3. Jaarrekening Balans per 31 december 2014 en Staat van Inkomsten en Lasten 2014 4. Toelichting Balans

Nadere informatie

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen A. De bestuurlijk I. Algemeen Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten. Het huishoudelijk reglement wordt samengesteld en goedgekeurd door het voltallige

Nadere informatie

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen A. De bestuurlijk I. Algemeen Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten. Het huishoudelijk reglement wordt samengesteld en goedgekeurd door het voltallige

Nadere informatie

Beleidsplan FairFriends Foundation 2014-2020. fa ir frie n d s

Beleidsplan FairFriends Foundation 2014-2020. fa ir frie n d s Beleidsplan FairFriends Foundation 2014-2020 fa ir frie n d s 1. Inleiding Dit beleidsplan is opgesteld om vast te leggen wat de toekomstvisie is van de Stichting Fairfriends Foundation. Hierin willen

Nadere informatie

Jaarplan 2016 Inhoudsopgave:

Jaarplan 2016 Inhoudsopgave: Jaarplan 2016 Inhoudsopgave: Missie en kerndoel Subdoelen om kerndoel te bereiken Doelen en acties 2016 naar aanleiding van de subdoelen Begroting Missie en kerndoel Heerenveen brengt een beweging op gang

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2016

Beleidsplan 2015-2016 Beleidsplan 2015-2016 Vertelt onder de volken zijn heerlijkheid, onder alle natiën zijn wonderen. Psalm 96:3 Beleidsplan Strijen, juni 2015 Inhoudsopgave Voorwoord...1 1 Stichting Hope 4 the Nations...2

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 DESTINO. stichting. Geef een kind de toekomst! WWW.STICHTINGDESTINO.COM

JAARVERSLAG 2012 DESTINO. stichting. Geef een kind de toekomst! WWW.STICHTINGDESTINO.COM JAARVERSLAG 2012 DESTINO Geef een kind de toekomst! stichting WWW.STICHTINGDESTINO.COM Voorwoord Hierbij bieden wij u het Jaarverslag 2012 aan. Dit verslag is een verantwoording van de activiteiten en

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Ark van Noach

Beleidsplan Stichting Ark van Noach Beleidsplan Stichting Ark van Noach Beleidsplan Voor u ligt het beleidsplan van stichting Ark van Noach. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen, activiteiten en geeft inzicht in de werving

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020

Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020 Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van stichting Pole Position. De stichting is opgericht op 2 augustus 2013. Inmiddels hebben 70 mensen mogen genieten

Nadere informatie

Stichting Koningsdag Zierikzee. Dulve BD Zierikzee IBAN NL75RABO

Stichting Koningsdag Zierikzee. Dulve BD Zierikzee IBAN NL75RABO Stichting Koningsdag Zierikzee Dulve 50 4303 BD Zierikzee IBAN NL75RABO0300072473 www.koningsdagzierikzee.nl contact@koningsdagzierikzee.nl 06-30714396 JAARVERSLAG 2015 Inhoud 1. Bestuursverslag... 3 1.1

Nadere informatie

Verbreden en verzilveren 2.0 Beleidsplan Stichting Skyway

Verbreden en verzilveren 2.0 Beleidsplan Stichting Skyway Verbreden en verzilveren 2.0 Beleidsplan Stichting Skyway Inleiding Stichting Skyway staat symbool voor vernieuwing, integriteit, ruimdenkendheid, creativiteit en inspiratie. In de afgelopen 10 jaar heeft

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Estafetteloop

Jaarverslag Stichting Estafetteloop Jaarverslag 2013 20-4-2014 Stichting Estafetteloop Voorwoord Het bestuur Het ontstaan van Stichting Estafetteloop De Stichting Estafetteloop Missie Visie De 100 van Spijkenisse Hoe werkt het Barbecue Het

Nadere informatie

Toelichting. Deelregeling Nederlands Popmuziek Plan van het Nederlands Fonds voor Podiumkunsten+

Toelichting. Deelregeling Nederlands Popmuziek Plan van het Nederlands Fonds voor Podiumkunsten+ 1/6 Toelichting Deelregeling Nederlands Popmuziek Plan 2009-2010 van het Nederlands Fonds voor Podiumkunsten+ Toelichting op artikel 1- Definities In de definitie van een Kernpodium wordt gesproken over

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 19-1-2015

Jaarverslag 2014 19-1-2015 Jaarverslag 2014 19-1-2015 Voorwoord... 3 Het bestuur... 3 Het ontstaan van Stichting Estafetteloop... 4 De Stichting Estafetteloop... 4 De 100 van Spijkenisse... 5 Hoe werkt het... 5 Het goede doel...

Nadere informatie

STICHTING PODIA HEEMSTEDE J A A R V E R S L A G

STICHTING PODIA HEEMSTEDE J A A R V E R S L A G 1 STICHTING PODIA HEEMSTEDE J A A R V E R S L A G Periode 1 januari 31 december 2016 Deel 1 Activiteitenverslag 2016 Deel 2 Financieel verslag 2016 Secretariaat: Claus Sluterweg 2, 2106 BP Heemstede 2

Nadere informatie

Geef Prostaatkanker het nakijken. Beleidsplan Stichting Blue Ribbon 2015-2016

Geef Prostaatkanker het nakijken. Beleidsplan Stichting Blue Ribbon 2015-2016 Beleidsplan Stichting Blue Ribbon 2015-2016 Geef Prostaatkanker het nakijken 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding a. Organisatie 2. Strategie a. Statutaire doelstelling b. Afwezigheid van winstoogmerk c. Bestemming

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Nationale Opera & Ballet Fonds 2016

Beleidsplan Stichting Nationale Opera & Ballet Fonds 2016 Beleidsplan Stichting Nationale Opera & Ballet Fonds 2016 Stichting Nationale Opera & Ballet Fonds is opgericht op 15 december 2016. In onderstaand plan legt het bestuur van de Stichting het beleid van

Nadere informatie

Promotie Ondernemers Binnenstad Dordrecht. Jaarplan 2015. (eerste versie op hoofdlijnen)

Promotie Ondernemers Binnenstad Dordrecht. Jaarplan 2015. (eerste versie op hoofdlijnen) Promotie Ondernemers Binnenstad Dordrecht Jaarplan 2015 (eerste versie op hoofdlijnen) Versie 2.0 27 maart 2015 1. Inleiding De POBD is een vereniging die als doel heeft het winkel- en horecabezoek aan

Nadere informatie

Beleidsplan Careyn Zorgfonds

Beleidsplan Careyn Zorgfonds Beleidsplan Careyn Zorgfonds Priscilla Loor Fondsenwerver Careyn Zorgfonds Utrecht, november 2015 Inhoudsopgave 1. Aanleiding... 3 2. Careyn Zorgfonds... 3 3. Activiteiten... 4 3.1 Fondsenwerving... 4

Nadere informatie

Stichting Koppie-Au. Voorwoord

Stichting Koppie-Au. Voorwoord Voorwoord Stichting Koppie-Au heeft een intensief tweede jaar achter de rug. Een jaar waarin veel energie is gestopt in het bouwen van het crowdfunding platform koppie-au.nl en waarin een begin is gemaakt

Nadere informatie

STICHTING RESEARCH FOUNDATION LUPUS INTERNATIONAL JAARVERSLAG 2016

STICHTING RESEARCH FOUNDATION LUPUS INTERNATIONAL JAARVERSLAG 2016 Presbyterian ziekenhuis is gevestigd in New York City. 6 INHOUDSOPGAVE 1 Voorwoord 3 2 Activiteiten 3 3 Publiciteit 4 4 Externe contacten 4 5 Interne organisatie 4 6 Financiële verantwoording 4/5 7 Bestuur

Nadere informatie

KUNSTENPLAN 2017-2020 RICHTLIJNEN ONDERNEMINGSPLAN VIERJARIGE SUBSIDIES

KUNSTENPLAN 2017-2020 RICHTLIJNEN ONDERNEMINGSPLAN VIERJARIGE SUBSIDIES KUNSTENPLAN 2017-2020 RICHTLIJNEN ONDERNEMINGSPLAN VIERJARIGE SUBSIDIES RICHTLIJNEN ONDERNEMINGSPLAN VIERJARIGE SUBSIDIES KUNSTENPLAN 2017-2020 Inleiding Deze richtlijnen voor het ondernemingsplan zijn

Nadere informatie

STICHTING DE LICHTING MUZIEK THEATER

STICHTING DE LICHTING MUZIEK THEATER STICHTING DE LICHTING MUZIEK THEATER DANS BELEIDSPLAN 2014-2017 Inleiding Stichting de Lichting is opgericht in 1986 en heeft als algemene doelstelling het stimuleren van podiumkunsten, en het verrichten

Nadere informatie

Projectschets [ORGANISATIE]

Projectschets [ORGANISATIE] Projectschets [ORGANISATIE] Editie [DATUM] tot en met [DATUM] [LOCATIE] INHOUD 01. Projectomschrijving 02. Doelstelling 03. Opzet festival 04. Organisatie a. [ORGANISATIE] b. [SAMENWERKENDE PARTNERS] c.

Nadere informatie

Stichting Pajong. Jaarplan 2015. Stichting Pajong

Stichting Pajong. Jaarplan 2015. Stichting Pajong Stichting Pajong Jaarplan 2015 Stichting Pajong 1. Inleiding Stichting Pajong is opgericht als vriendenstichting van het Indisch Herinneringscentrum (IHC). De stichting heeft de status van ANBI en richt

Nadere informatie

Vanaf 1 januari 2014 moet een ANBI op een internetsite de volgende gegevens publiceren:

Vanaf 1 januari 2014 moet een ANBI op een internetsite de volgende gegevens publiceren: Vanaf 1 januari 2014 moet een ANBI op een internetsite de volgende gegevens publiceren: de naam van de instelling het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer het

Nadere informatie

Junior Company op vmbo basis, kader en gemengd (profiel dienstverlening en producten)

Junior Company op vmbo basis, kader en gemengd (profiel dienstverlening en producten) Junior Company op vmbo basis, kader en gemengd (profiel dienstverlening en producten) Tijdens Junior Company richten de leerlingen hun eigen company op en deze runnen ze één schooljaar. Ze verdelen functies,

Nadere informatie

1. Over Stichting Martin Luther Heritage Foundation

1. Over Stichting Martin Luther Heritage Foundation Beleidsplan 2017-2019 1. Over Stichting Martin Luther Heritage Foundation Theoloog Maarten Luther (1483-1546) is een van de belangrijkste reformatoren en grondlegger van het protestantisme. Door zijn toedoen

Nadere informatie

1. Waarom dit beleidsplan? 3. 2. Missie 3. 3. Werkwijze 3. 4. Doelstellingen 4. 5. Financiering 4. 6. Organisatie 5. 7.

1. Waarom dit beleidsplan? 3. 2. Missie 3. 3. Werkwijze 3. 4. Doelstellingen 4. 5. Financiering 4. 6. Organisatie 5. 7. Beleidsplan 2013 2016 Inhoudsopgave Pagina 1. Waarom dit beleidsplan? 3 2. Missie 3 3. Werkwijze 3 4. Doelstellingen 4 5. Financiering 4 6. Organisatie 5 7. Verantwoording 6 8. Vrijwilligersbeleid 6 9.

Nadere informatie

Sponsoring in moeilijke tijden en alternatieven. Jan Verhaert KNSB Verenigingsdag

Sponsoring in moeilijke tijden en alternatieven. Jan Verhaert KNSB Verenigingsdag in moeilijke tijden en alternatieven Jan Verhaert KNSB Verenigingsdag Inhoud Sponsoring (bedrijven) Fondswerving (particulieren) Subsidies (overheden) Ontwikkelingen Overheden Consumenten Sponsoren Houden

Nadere informatie

JMA jaarkader. 2014-2015 concept

JMA jaarkader. 2014-2015 concept JMA jaarkader 2014-2015 concept INHOUDSOPGAVE Voorwoord...1 Hoofdstuk 1 - Doelen voor 2014-2015...3 Van ABP naar hernieuwde samenwerking Milieudefensie...3 Positioneringstraject...3 Criteria partnerships...3

Nadere informatie