my home / bas van pelt binnenhuisarchitectuur

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "my home / bas van pelt binnenhuisarchitectuur"

Transcriptie

1 Inventaris van het archief van het woninginrichtingsbedrijf my home / bas van pelt binnenhuisarchitectuur Marg van der Burgh Den Haag

2 INHOUD 1. Inleiding 3 2. Inventaris 2.1. Personalia Familiefoto s en negatieven Andere opnamen Overige Algemene correspondentie Stukken betreffende bijzondere onderwerpen Organisatie Financiën Verkoop en aankoop Huisvesting P.R Tentoonstellingen Modelwoningen Juridische kwesties Opdrachten Documentatie Periode Bas van Pelt ( ) Foto s Negatieven Diapositieven Periode my home ( ) Periode Bas van Pelt Binnenhuisarchitectuur ( ) Foto s Overige foto s Ontwerptekeningen Documentatie over het bedrijf Overige documentatie Gedeponeerd archief van Meubelfabriek J.C. Jansen (sr.) Organisatie Foto s Index 22 2

3 1. Inleiding Het archief van de woninginrichtingszaak my home / bas van pelt binnenhuisarchitectuur is in 2003 aan het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (RKD) overgedragen. Voor de geschiedenis van de woninginichtingszaak wordt verwezen naar het boek my home / bas van pelt binnenhuis-architectuur (Rotterdam, 2005) van Petra Faber en Bas van Pelt. Het archief beslaat de periode en bevat onder andere correspondentie met opdrachtgevers, jaarverslagen en documentatie in de vorm van plakboeken, foto s, negatieven en ontwerptekeningen. Archiefbescheiden van de meubelfabriek J.C. Jansen sr.zijn als gedeponeerd archief toegevoegd. Een index op namen van personen en organisaties, genoemd in de inventaris, is eveneens bijgevoegd. Het archief heeft een omvang van ca. 8 meter. Raadpleging Het archief is openbaar. Citeerinstructie Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (RKD), Den Haag, archief my home / bas van pelt binnenhuisarchitectuur, inv.nr 3

4 2. Inventaris 2.1. Personalia Familiefoto s en negatieven 1-7 Opnamen van het privé-leven van Bas van Pelt, omslagen. 1. Opnamen van verschillende reizen, waaronder een buitenlandse reis met zijn vrouw, ca stuks en 1 omslag. 2. Opnamen van het gezinsleven en familieleden van Bas van Pelt, ca stuks en 2 omslagen. 3. Opnamen van dochter Janni als baby en peuter en kleuter stuks, en 2 omslagen. 4. Opnamen van vrijetijdsbestedingen van Bas van Pelt, waaronder tennis en het verenigingsleven, opnamen en 2 omslagen. 5. Opnamen van landhuis De Pal in Emst en vakantie-opnamen van de familie Van Pelt in en rond het landhuis De Pal, opnamen en 1 omslag. 6. Diverse portretfoto s, groepsfoto s en familiefoto s van Bas van Pelt, foto s, 3 negatieven, en 1 omslag. 7. Glasnegatieven van portretten Bas van Pelt, stuks en 1 omslag Andere opnamen 8. Kleinbeeldnegatieven en twee glasnegatieven waarop afgebeeld de Koninklijke familie, stuks en 1 omslag. 9. Opnamen van de familie Jansen (o.a. het familiegraf), z.j. 2 opnamen en 1 omslag Overige 10. Diverse persoonlijke stukken van Bas van Pelt, omslag. N.B. Bevat onder andere een getuigschrift, notarisdeclaraties, polis van een pensioenfonds, lidmaatschapkaarten van verschillende (beroeps-)verenigingen, rijbewijs, wapenvergunning, deelname als toehoorder aan de Technische Universiteit Delft en een scenario en draaiboek van de film Tango Nocture. 11. Kopieën van behaalde diploma s van D. J. Brouwers en J. van Pelt, omslag. 4

5 2.2. Algemene correspondentie Ingekomen en doorslagen van uitgegane stukken, , , 1945, 1947, 1956, 1959, , , 1983, omslagen. N.B. Alfabetisch geordend en daarbinnen chronologisch. 12. ANGB (Algemene Nederlandse Grafische Bond), stuk. 13. Boot, Marjan, stuk. 14. Brandes, Co., 1939; kopie. 1 stuk. 15. Brouwers, D. en Brouwers van Pelt, J., 1962 en stukken. 16. Brouwers, N.E., stuk. 17. Faber, P, stuk. 18. GKf, stuk; met antwoordbrief. 19. Heuvel, A. van de, stuk met foto s. 20. Koo, N.P. de, stuk. 21. L.O.V. Meubelfabriek N.V., stuk. 22. Muijs, Louis, stuk. 23. Het Paapje B.V., stuk. 24. Pelt, Bas van / My home, 1935 (4 stuks), 1936 (1 stuk), 1940 (1 stuk) 1945 (1 stuk), 1947 (2 stuks), 1956 (1 stuk), 1959 (1 stuk), 1960 (3 stuks), 1961 (2 stuks), 1997 (1 stuk), z.j. (2 stuks). N.B. Het betreft merendeels uitgaande brieven. 25. Sibbett, J. 1979, 1 stuk; met uitgaande brief. 26. Stokvis, W.J., stuk. 27. V.A.N.K., stuk. 28. Vencken, Mr. John, stuk. N.B. Met rekening van Bas van Pelt. 29. Venema, J., stuk. 30. Correspondentie tussen Bas van Pelt en enkele bouw- en aannemersbedrijven voor de bouwkosten van een villa te Wassenaar, in opdracht van de heer Rijmenam, omslag. NB: Bevat ook een bijlage met de berekeningen van Bas van Pelt en Ir. Jan Piets voor het opstellen van de begroting voor de bouwkosten. 31. Correspondentie van de heer A. Langenbach met Bas van Pelt over de bouwkosten van een boshotel en de honoraria van de binnenhuisarchitect en de architect, omslag Stukken betreffende bijzondere onderwerpen Organisatie 32. Stukken betreffende de statuten, statutenwijzigingen, het huishoudelijk reglement, 1934, 1937, 1938, 1952, 1958 (3 ex.). 1 omslag. 5

6 33. Stukken betreffende de registratie bij de Kamer van Koophandel, 1938, 1952, 1957, 1959, 1961, 1962, 1965, 1974, 1980, 1987, omslag. 34. Notariële akten en officiële stukken inzake de koop van panden, leningen en hypotheken en de oprichting van vennoten; chronologisch geordend, 1916, 1934, 1936, 1938, 1939, 1952, 1954, 1955, 1957, 1963, 1970, omslag. N.B. Met twee exemplaren van N.V. Levensverzekering Maatschappij Utrecht van de Algemene voorwaarden van geldlening onder hypothecair verband, d.d. 30 juni Algemene reglementen en reglementen van de firma bas van pelt binnenhuisarchitectuur b.v., alsmede conceptovereenkomsten en contracten met derden, 1937, 1960, 1964, 1965, 1971, 1972, 1973, 1975, omslag. 36. Stukken betreffende de functies en taakverdeling tussen de verschillende functionarissen bij de firma Bas van Pelt Binnenhuisarchitectuur N.V., omslag. 37. Stukken betreffende vergaderingen van de aandeelhouders, 1961, omslag. 38. Stukken (o.a arbeidslijsten en arbeidsregisters) uitgeschreven door de overheid betreffende het personeel van de verschillende woonwinkels te Amsterdam en te Den Haag, omslag. 39. Stukken (o.a. correspondentie) betreffende het concept Huishoudelijk Reglement en Concept Honorariumtabel, ontworpen door de Commissie Binnenhuisarchitecten van de V.A.N.K., omslag. N.B. Bevat tevens een gekopieerd stuk over de oprichting van een tijdschrift door de Bond voor Kunst in Industrie, Stukken betreffende Toonzaal Vereniging Goed Wonen, 1948, [1952?], 1965, 1968, omslag Financiën 41 - Balans met resultatenrekening en balans met winst en verliesrekening betreffende 46 Woninginrichting My Home, Kunstzaal De Gulden Roos en Bas van Pelt Binnenhuisarchitectuur, omslagen , 1933 (3 ex.). 42. Kunstzaal De Gulden Roos, (2 delen), 1935 (2 delen), , 1938 (2 delen), 1939 (2 delen) , 1945 (2 ex.), Bas van Pelt Binnenhuisarchitectuur, Jaarrekeningen van Bas van Pelt Binnenhuisarchitectuur B.V. te Den Haag,

7 , 1989, omslagen , 1989, , 1996 (2 ex.), Stock Ingangsboek en onkostenregister, delen in 1 portefeuille My Home Stock Ingangsboek, nov dec jan sep jan dec Aandelen N.V. Woninginrichting My Home, omslag. 55. Overige financiële stukken betreffende het jaaroverzicht , N.V. Kunstzaal De Gulden Roos (1936), N.V. Woninginrichting My Home (1947) en de reorganisatie van de financiële administratie van Bas van Pelt Binnenhuisarchitectuur N.V. (1962[?]). 56. Overige financiële stukken zoals ontvangstbewijzen en een notitie van een lening van ƒ10, 1935, , z.j. 1 omslag Verkoop en aankoop 57. Kopieën van uitgegane rekeningen en doorslagen betreffende geleverde objecten of diensten, 1932, 1935, 1936, alsmede de verkoopprijzen van eigen modellen, omslag. 58. Ingekomen rekeningen betreffende diensten van derden, 1931, 1940, Kopie van een verkoopnota van een geëxposeerde aquarel, omslag Huisvesting 60. Stukken betreffende het pand Lange Houtstraat 13 te Den Haag, omslag. 61. Stukken betreffende het pand Weteringschans 87 te Amsterdam, 1940, 1948, omslag. 62. Stukken betreffende het pand Leidsestraat 24 te Amsterdam, 1953, 1954, 1966, 1974, omslag. 63. Stukken betreffende het pand Lange Houtstraat 15b te Den Haag, 1933, 1937, 1940, 1941, 1956, 1964, 1970, 1971, 1976, 1980, 1992, 1994, omslag. 7

8 64. Stukken betreffende het pand Casuaristraat 28 te Den Haag, 1939, omslag. N.B 1: Blauwdruk van Verbouwingsplan voor een garage in de tuin van het perceel Casuaristraat no. 28. Schaal 1:100. No (2 ex.). N.B 2: De opgave van de oorlogsschade van 10 mei 1940 bevat een handgeschreven balansbijlage, Stukken betreffende het pand Schouwburgstraat 4 te Den Haag, omslag P.R Advertenties, verkoopcatalogi, reclamefolders en P.R.-schema, en z.j., met hiaten. 4 omslagen. 66. Advertenties, , 1941, 1951, 1957, omslag. 67. Verkoopcatalogi, 1935, 1937, [1940], 1956, omslag. 68. Reclamefolders, , 1947, 1971, omslag. 69. PR-schema voor het uitzetten van naamreclame in dag- en weekbladen, z.j. 1 omslag. 70. Briefpapier, briefkaarten, ex-libris, visitekaartjes, pakpapier, stickers, labels, omslag. N.B. Bevat ook een ontwerp van het briefpapier van de Haagsche Kunstkring. 71. Advertenties en reclamedrukwerk; kopieën, 1918, 1922, 1924, 1930, , 1948, omslag Tentoonstellingen 72. Uitnodigingen van gehouden tentoonstellingen, , 1947, , , , 1981, 1987, 2000 en z.j. 1 omslag. N.B. Bevat hier en daar een prijslijst van de te verkopen objecten. 73. Stukken betreffende deelname aan tentoonstellingen van derden, 1933, , 1941, 1947, 1951 en z.j. 1 omslag. 74. Ingekomen uitnodigingen voor tentoonstellingen, omslag Modelwoningen 75. Prijslijsten van een modelwoning en modelflats van Nationale Nederlanden N.V., ingericht met meubilair van bas van pelt binnenhuisarchitectuur n.v., omslag Juridische kwesties 8

9 76. Correspondentie betreffende de verkoop van tapijten aan de heer Brandon, omslag. 77. Correspondentie betreffende Pieter van Gelder/Désiré van Rijn, omslag Opdrachten 78. Sint-Anthoniusziekenhuis te Sneek, tekeningen in 1 omslag. 79. TNO-gebouw te Den Haag, tekening in 1 omslag. 80. Ikaziaziekenhuis te Rotterdam, tekeningen in 1 omslag. 81. Prijsopgave voor twee werkbladen op consoles, een fornuis en een kast, tekening in 1 omslag. 82. Shell N.V. te Den Haag, 1977, met correspondentie. 1 tekening in 1 omslag. N.B. Op de tekening staat vermeld dat de opdracht niet is uitgevoerd. 83. Schetsplan van een woonkamer en slaapruimte, ontworpen door D. Brouwers, voor de heer Bos te Zuthpen, tekening in 1 omslag. 84. Hydrosoil B.V. te Den Haag, 1978, met correspondentie. 3 tekeningen in 1 omslag. 85. Plan voor plafond en verlichting, onbekend, zj. 1 tekening in 1 omslag. 86. Vrijblijvende begroting voor de verbouwing van het kantoor van de firma Van Rijmenam aan de Oranjestraat 23 te Den Haag, z.j. 1 omslag. 9

10 2.4. Documentatie Periode Bas van Pelt ( ) Foto s 87. Foto s van Bas van Pelt op diverse werkplekken foto s. 1 omslag. 88. Fotoalbum my home woninginrichting, ontwerpen van Bas van Pelt album. N.B. 1: Dit album heeft 13 fotobladen waarvan er 5 los zitten. Dit album is compleet. N.B. 2: Met 7 extra afdrukken en reproductiemateriaal. 1 mapje. 89. Fotoalbum my home moderne woninginrichting en bas van pelt, binnenhuisarchitect v.a.n.k., omslag.. N.B. 1: Dit fotoalbum heeft 7 vaste fotobladen waarbij 1 foto ontbreekt. Met 14 losse fotobladen met afbeeldingen van meubels en interieurs N.B. 2: Met 6 foto s die waarschijnlijk tot dit fotoalbum behoren en een extra afdruk. 1 mapje. 90. Foto s van interieurs en meubelontwerpen, fotoalbum. N.B. 1: De foto s in het fotoalbum zijn genummerd; nummers Negen foto s ontbreken (nrs. 310, 321, 324, 345, 364, 388, 389, 407 en 450). N.B. 2: Met extra afdrukken uit het album. 5 foto s in 2 hoesjes in 1 omslag Fotoalbum, reisbescheiden, ontwerptekeningen en reisverslag van Bas van Pelt, album, 1 kaart, 31 hoesjes in 2 omslagen, en 1 losse omslag. 91. Fotoalbum van de reis van Bas van Pelt naar Curaçao (29 oktober januari 1938). Met opnamen van de heenreis naar Curaçao aan boord van de Colombia met tussenstops in Madeira, en Barbados; het verblijf op Curaçao; de vlucht naar Aruba en terugvlucht naar Curaçao; de vlucht naar Venezuela en opnamen van New York. 1 portefeuille. 92. Losse kaart Hamburg-Amerika Linie, track-karte; schaal 1: met daarop aangeduid in zwarte inkt de door Bas van Pelt, de afgelegde route vanuit New York op 20 januari 1938, en de aankomst in Duitsland op 31 januari Nieuwe sets b.p.m. jan met 26 originele potloodtekeningen op calcques van meubelontwerpen voor de b(ritisch) p(etroleum) m(aatschappij), 1940; 1 blauwdruk van Indeeling van het directiepaviljoen: schaal 1: 100; Curacao, 19/ ; 1 blauwdruk van Schetsplan woningtype F Rio Canario: schaal 1:100; Curacao, en een getypt lijstje van Furniture Carribean, met aantekeningen in groene inkt van Bas van Pelt over de invoerrechten. 31 hoesjes in 2 omslagen. 94. Reis(verslag) van Bas van Pelt naar Curaçao, Panama, Haïti, New York en terug naar Holland, getypt verslag in de vorm van een dagboek, 13 pagina s. 10

11 Dit reisdagboek is onvolledig: het begint op 29 oktober 1937 en eindigt op zondag 12 december 1937 (Venezuela Maracaibo); de overige pagina s ontbreken. N.B. Met drie foto s van het gezelschap, tijdens autoraces aan dek van de Colombia, en een geschreven prentbriefkaart (vrst. van de Piscaderabaai op Curaçao) van Bas van Pelt aan zijn dochter Janneke ( ). 95. Foto s van interieurs en meubels, ontworpen en uitgevoerd door Bas van Pelt, foto s. 2 omslagen Foto s van uitgevoerde opdrachten door Bas van Pelt omslagen Foto s van een verbouwde studeer- slaapkamer voor een jong meisje (Den Haag), foto s. N.B. Met zes latere foto s van de afgebeelde vrijdragende armstoel. 97. Foto s van het Sanatorium Koningsheide, Schaarsbergen, foto s. 98. Foto s van ontworpen meubels voor het villadorp van het personeel van de Curaçaose Petroleum Industrie Maatschappij (C.P.I.M.), foto s. N.B. Zie: P. Faber, My home/ Bas van Pelt. Binnenhuisarchitectuur Rotterdam 1995, p Foto s van het interieur landhuis t Zunneke te Lochem, foto s. N.B. Zie: P. Faber, My home/ Bas van Pelt. Binnenhuisarchitectuur Rotterdam 1995, pp Foto s van de directiekamer en ontvangstruimte van Uitgeverij Succes te Den Haag, foto s. N.B. Zie: P. Faber, My home/ Bas van Pelt. Binnenhuisarchitectuur Rotterdam 1995, p Foto s van de inrichting van het nieuwe stadhuis te Huizen, foto s Foto s van de vergaderzaal en de portiersloge van de P.E.G.E.M, Arnhem, z.j. 9 foto s Foto s van het interieur van het woonhuis van Bas van Pelt, Den Haag, foto s Foto s van een armstoel, ontworpen door Bas van Pelt voor het kantoor van een graanhandelaar in het Beursgebouw te Rotterdam, z.j. 2 foto s Foto s van inrichtingen van overheidsgebouwen, ontworpen door Bas van Pelt, foto s. 1 omslag. N.B. Twee foto s zijn gemaakt door Hester Carsten Foto s van meubels, ontworpen door Bas van Pelt en uitgevoerd door Schaik en Berghuis, Waddinxveen, foto s in twintig hoesjes. 1 omslag Foto s van meubels en accessoires, ontworpen door Bas van Pelt, waarvan de 118. meubelproducent of opdrachtegever niet bekend is, omslagen Foto s van een verschillende buffetten. 16 foto s in 8 hoesjes Foto s van vestibules. 6 foto s in 3 hoesjes. 11

12 109. Foto s van schrijftafels (met bijbehorende stoelen). 9 foto s in 5 hoesjes Foto s van eetkamerameublementen. 6 foto s in 3 hoesjes Foto s van wandkasten/ boekenkasten. 3 foto s in 2 hoesjes Foto s van kleine tafels (theemeubel, bloementafel, set van bijzettafels). 5 foto s in 3 hoesjes Foto s van slaapkamerameublementen. 10 foto s in 5 hoesjes Foto s van kleine bergmeubels. 9 foto s in 5 hoesjes Foto s van driezitsbanken. 7 foto s in 4 hoesjes Foto s van fauteuils. 6 foto s in 4 hoesjes Foto s van stalen buismeubels, ontworpen door Bas van Pelt en uitgevoerd door verschillende fabrikanten, foto s in 9 hoesjes Foto s van woon- en schrijfaccessoires. 3 foto s in 2 hoesjes Foto s van de toonzaal van My Home aan de Lange Houtstraat 15 b te Den Haag en andere bedrijfsonderdelen van My home, foto s en 1 negatief in 16 hoesjes. 1 omslag Overige foto s en reproducties van interieuronderdelen, stuks. 1 omslag Negatieven 121. Glasnegatieven van interieurs ontworpen door Bas van Pelt, stuks. 5 omslagen. N.B. 2 glasnegatieven zijn licht beschadigd aan de hoeken Glasnegatieven van meubels in stalen buis, ontworpen door Bas van Pelt, stuks. 1 omslag. N.B. 1 negatief is nog niet afgedrukt Glasnegatieven inrichting toonzaal op de eerste verdieping van my home, stuks. 1 omslag Glasnegatieven van deelname aan tentoonstellingen, ca stuks. 1 omslag Glasnegatieven van de inrichting van sanatorium Koningsheide te Schaarsbergen, stuks. 2 omslagen. N.B. 1: 1 negatief is beschadigd. N.B. 2: 1 negatief is nog niet afgedrukt Glasnegatieven van de inrichting van de toonzalen my home, stuks. 1 omslag Negatieven van een verbouwing en de inrichting van de toonzalen my home, stuks. 1 omslag. N.B. Deze negatieven zijn niet eerder afgedrukt. 12

13 128. Glasnegatieven van kunstnijverheidsproducten ontworpen door Bas van Pelt, stuks. 2 omslagen Negatieven en glasnegatieven van meubelontwerpen, ontworpen door Bas van Pelt, stuks. 1 omslag Opnamen van medewerkers van het kantoor en meubelmaker van my home, stuks. 1 omslag Diapositieven 131. Diapositieven van inrichtingen bij my home, stuks. 1 omslag Diapositieven van inrichtingen aan de Lange Houtstraat te Den Haag stuks Diapositieven van meubelontwerpen van Bas van Pelt, stuks. 1 omslag Diapositieven van inrichtingen bij particulieren, otworpen en uitgevoerd door Bas van Pelt, stuks. 2 omslagen Diapositieven van bioscoopreclame voor my home, stuks. 1 omslag Diapositieven in kleur van het interieur van de filiaal Bas van Pelt binnenhuisarchitectuur, Leidsestraat 24 te Amsterdam, stuks. 1 omslag. N.B. Met een diapositief van het 50-jarig bestaan van bas van pelt Kleinbeelddia s van stoelontwerpen, kunstnijverheidsontwerpen, opdrachten voor bedrijven en instellingen en interieurs van woonhuizen, stuks. 1 doos. N.B. Veel van deze dia s komen overeen met de afbeeldingen uit het boek van Pieter Koomen, Binnenhuis. Karakter en sfeer. Het werk van Bas van Pelt Periode my home ( ) 138. Fotoalbum bas van pelt my home, Furniture Senior Staff Housing, Met foto s van meubelen en de opbouw van een prefabhuis voor Caltex Petroleummaatschappij. 1 album. N.B. De foto s zijn gemaakt door fotograaf E.M. van Oijen Foto s van het interieur en exterieur van een proefmodel van een prefabwoning 140 ontworpen door J.C. Jansen voor Caltex Petroleum Maatschappij N.V, omslagen Foto s van de bouw en het exterieur van het proefmodel van de prefab-woning, foto s in 7 hoesjes. 13

14 N.B. Deze woning is gebouwd bij het landhuis De Pal van de familie Van Pelt in Emst Foto s van de inrichting van modelwoningen met meubelen van onder andere Bas van Pelt en modellen uit de hf-serie, naar ontwerp van J.C. Jansen en C. Alons, ca foto s in 14 hoesjes Foto s van hf- (hoog frequent) gelamineerd houten meubels, ontworpen door J.C. Jansen en C. Alons, foto s en 1 diapositief in 12 hoesjes. 1 omslag. N.B. Met 5 foto s van ontwerpen van W. Lutgens die sterk lijken op de ontwerpen van J.C. Jansen en C. Alons, z.j Foto s van de bouw van het prefab-huis bestemd voor de tropen, voor de Caltex Petroleum Maatschappij N.V. te Sumatra, ontworpen door J.C. Jansen en Cor Alons, foto s. 1 omslag Foto s van een bergmeubel voor Goed Wonen, ontworpen door J.C. Jansen en uitgevoerd door my home, ca foto s. 1 omslag Foto s van de vergader- en gehoorzaal van de Algemene Kunstzijde Unie (A.K.U.) te Arnhem, foto s. 1 omslag Bas van Pelt binnenhuisarchitectuur ( ) Foto s Foto s van inrichtingen van overheidsgebouwen, waarvan de opdrachtgever 153 bekend is, , met hiaten. 26 foto s. 9 omslagen Directielunchroom K.L.M. te Schiphol, ontworpen door Cor van Alten, foto s Docentenkamer Lyceum te Delft, ontworpen door Bob Windau, foto. N.B. De foto is genomen door de fotograaf Jan Versnel Recreatieoord De Pauwenhof van de Nederlandse Bank te Voorthuizen, ontworpen door Cor van Alten, in samenwerking met J.B. Knijtijzer, foto s Sint-Antonius Ziekenhuis te Sneek, ontworpen door Bram van den Berg, foto s. N.B. De foto s zijn gemaakt door de fotograaf Jan Versnel Ikazia Ziekenhuis te Rotterdam, foto s Vergaderruimte TNO te Delft, ontworpen door de heer Zandstra, foto Ziekenhuis Ouderijn te Utrecht [?], foto s en 6 tekeningen Verzorgingstehuis Oudtburgh te Bergen, ontworpen door Wim Noordhoek, foto s Werkkkamer en vergaderruimte van de fractievoorzitter van het CDA in het voormalige ministerie van justitie, ontworpen en uitgevoerd door Dick Brouwers en Karel Bodegom, foto s. 14

15 154. Foto s van inrichtingen voor overheid, middenstand en bedrijfsleven, waarvan de opdrachtgever niet bekend is, foto s in 33 hoesjes. 2 omslagen. N.B. De foto van de inrichting van een stoffenwinkel is gemaakt door Jan Versnel Foto s van inrichtingen van modelwoningen, foto s en 3 plattegronden. 1 omslag Foto s van modelwoningen in samenwerking met Stichting Goed Wonen en Groep &, , met een tekst over Groep &. 12 foto s. 1 omslag. N.B. Enkele foto s zijn gemaakt door E.M. van Oijen en Jaap d Oliveira Foto s van inrichtingen en bedrijfsonderdelen van de verschillende filialen Bas van Pelt Binnenhuisarchitectuur N.V., foto s. 1 omslag. 158 Foto s van uitgevoerde ontwerpen, ontworpen door de binnenhuisarchitecten Cor van Alten, Bram van den Berg, Dick Brouwers, Janni Brouwers-van Pelt, e.a. Bob Windau. Deze meubels maakten deel uit van de collectie Bas van Pelt, foto s. 1 omslag Foto s van particuliere woninginrichtingen, waarvan de opdrachtgever niet bekend is, foto s en 1 negatief. 18 omslagen. N.B. Er zijn opnamen bij van de fotografen Max Koot, E.M. van Oijen en Jan Versnel Foto s van particuliere woninginrichtingen, waarbij aangegeven wat de oude situatie 188 is en de nieuwe situatie, Met een plattegrond van de nieuwe situatie. 29 omslagen Plattegrond en foto s van de oude en nieuwe situatie van een woonkamer, eetkamer en werkgedeelte. 9 stuks Plattegrond en foto s van een woonkamer, slaapkamer en keuken. 5 stuks Plattegrond en foto s van een woonkamer, werkgedeelte en eetkamer. 6 stuks Plattegrond en foto s van de inrichting van een woon-eetkamer. 9 stuks Plattegrond en foto s van de inrichting van een woonkamer met eetgedeelte. 4 stuks Plattegrond en foto van de inrichting van een woonkamer te Den Haag, naar een ontwerp van Bram van den Berg, N.B. De foto is gemaakt door E.M. van Oijen Foto s van de nieuwe situatie van een verbouwde kamer en suite, naar een ontwerp van Janni van Pelt en Dick Brouwers te Bussum, foto s Plattegrond en foto s van de verbouwing van een eenpersoonsflat, foto s Plattegrond en foto s van een woon-eetkamer met werkruimte, naar een ontwerp van Janni van Pelt en Dick Brouwers, stuks. 1 omslag Plattegronden en foto s van de verbouwing van een woonhuis te Den Haag, naar een ontwerp van Janni van Pelt en Dick Brouwers, Met een kopie van een artikel over de verbouwing. 3 plattegronden en 18 foto s. 15

16 170. Foto s van een interieur te Leiden, naar een ontwerp van Dick Brouwers, foto s Plattegrond en foto s van de oude en nieuwe situatie van een woonhuis, stuks Plattegrond en foto s van de inrichting van een woonkamer foto s Plattegrond en foto s van de verbouwing van een woonkamer, naar een ontwerp van Janni van Pelt en Dick Brouwers, stuks Foto s van een ingerichte woning van de heer en mevrouw M., naar een ontwerp van Janni van Pelt en Dick Brouwers, foto s Plattegrond en foto s van de inrichting van een bungalow, foto s Foto s van Jan Versnel van een verbouwde keuken, naar een ontwerp van Janni van Pelt en Dick Brouwers, foto s Plattegrond en foto s van een verbouwde badkamer, stuks Foto s van de oude en nieuwe situatie van het woonhuis van de familie Berkel te Malden, naar een ontwerp van Janni van Pelt en Dick Brouwers, 1961 en foto s Plattegronden en foto s van een verbouwde keuken van de familie G. Niestern te Scheveningen, stuks Foto s van de inrichting van een woonkamer van de familie Hofmeister, foto s Plattegrond en foto s in kleur van de verbouwing van een woonhuis te Oestgeest [?], ca plattegrond en 36 foto s (overwegend in kleur) Foto s van een verbouwing van een woonhuis te Oestgeest, naar een ontwerp van Janni van Pelt en Dick Brouwers, foto s Plattegrond en foto s van een verbouwing van een woonhuis van de familie Korenvaar te Den Haag, naar een ontwerp van Janni van Pelt en Dick Brouwers, foto s Foto s van een verbouwing van het tuinhuis van mevrouw A.D. Tusveld, foto s Foto s en een plattegrond van een flat te Amsterdam, ingericht door Dick Lookman, foto s en 1 tekening Foto s van een ingebouwde boekenkast in het woonhuis van de familie Wit, foto s Foto s van de inrichting van het woonhuis van de familie Van Arkel te Den Haag, foto s in kleur Foto s van een verbouwing van woonhuis te Den Haag, ontworpen en uitgevoerd door Jarig de Jong, foto s en 9 dia s Overige foto s Foto s van tentoonstellingen met deelname van My home / Bas van Pelt, foto s. 8 omslagen Tentoonstelling V.A.N.K.-leden. Volksuniversiteit Rotterdam, foto s in 1 hoesje. 16

17 190. Tentoonstelling Haags Gemeentemuseum: Jubileumtentoonstelling Haagse Kunstkring. Den Haag, foto s in 2 hoesjes Najaarsbeurs BKI. Utrecht, foto s Najaarsbeurs BKI. Utrecht, foto s Tentoonstelling Van Abbemuseum: Jubileumtentoonstelling Haagse Kunstkring. Eindhoven, foto s in 1 hoesje Tentoonstelling van Nederlandse kunstnijverheid op de Salon de la société des artistes décorateurs. Parijs, foto Tentoonstelling bij Bas van Pelt van wandtapijten, ontworpen door verschillende kunstenaars en uitgevoerd door Edm. de Cneudt, Amsterdam/Den Haag, foto s Tentoonstelling Gasunie, Haarlemmermeer foto in 1 hoesje Reproductiefoto s op groot formaat van diverse onderwerpen, ca foto s. 1 omslag. N.B. Zie ook inv.nrs Ontwerptekeningen 198. Ontwerptekeningen van meubels door Bas van Pelt, tekeningen in kleur (aquarel) in 13 hoesjes. 1 omslag. N.B. De modellen van de meubels zijn genummerd, nrs , 112, 115, 117, , , 130 (2x)-131, Ontwerp voor een weekendhuisje door architectenbureau bas van pelt en ir. Jan Piets, z.j. 1 tekening op calque. 1 omslag Ontwerp van een lamp voor de Quakerschool, z.j. 1 tekening. 1 omslag Ontwerp van een tafel, z.j. 1 tekening op calque. 1 omslag Ontwerp stapelmeubel Bas van Pelt; kopie van een tekening, z.j. 1 omslag Ontwerptekening van een plattegrondindeling van de modelwoning van een prefabwoning, ontworpen door J.C. Jansen voor Caltex Petroleum Maatschappij NV, tekening in kleur. 1 omslag Ontwerp voor een kinderkamer, tekening. 1 omslag Ontwerp van een bureau (door Bob Windau), tekening. 1 omslag Ontwerp fauteuil nr. 29, dec maart tekening. 1 omslag Ontwerp fauteuil nr. 32, maart tekening. 1 omslag. 17

18 Documentatie over het bedrijf 208. Knipselmap over het werk van Bas van Pelt, maart 1941, 1950 s. N.B. 1: De genummerde pagina s 1-53 van deze knipselmap gaan over het werk van Bas van Pelt. N.B. 2: Achterin de knipselmap bevinden zich enkele losse krantenartikelen uit Plakboeken met krantenknipsels van tentoonstellingen, foto s, brieven, 269 prentbriefkaarten, nieuwjaarskaarten en uitnodigingen betreffende de woninginrichtingszaak en het personeel van bas van pelt binnenhuisarchitectuur, delen b-1967a b b a b-1976a b-1977a c-1977b (vervolg) (vervolg) I II I II (vervolg) (vervolg) (vervolg) I II III; 1986-I II III. 18

19 I II III 1988-I II III I II III 1990-I II III IV V V 1991-I II III I II III IV 1993-I II III IV V 1994-I II III Plakboeken met krantenknipsels van tentoonstellingen, brieven en foto s betreffende 271 contacten met musea, schrijvers, veilingen, delen Deel I Deel II Losse krantenknipsels en kopieën van krantenknipsels met recensies van tentoonstellingen van My Home/ Bas van Pelt Binnenhuisarchitectuur, omslag 273. Artikelen, afbeeldingen of vermeldingen met betrekking tot het werk van My Home/ Bas van Pelt Binnenhuisarchitectuur, omslag Brochures met bijdrage van Bas van Pelt: o.a. het sanatorium Koningsheide te Schaarsbergen en het gemeentehuis van Huizen, 1933, 1937, omslag Overige documentatie 275. Brochures en catalogi van diverse instellingen en bedrijven, omslag Losse krantenartikelen over leven en werk van andere kunstenaars, 1932, 1992 en z.j. 19

20 1 omslag Foto s van nog bestaande meubels bij particulieren en antiquariaten, ontworpen door Bas van Pelt, foto s. 2 omslagen Foto s van een reis naar Kopenhagen, georganiseerd door Goed Wonen, foto s. 1 omslag. N.B. Afgebeelde personen zijn o.a. Ben van Panoodt [?] en mevrouw Schüler. 20

Inventaris van het archief van de uitvinder F.B.A. Prinsen, 1919-1976

Inventaris van het archief van de uitvinder F.B.A. Prinsen, 1919-1976 Nummer archiefinventaris: 3.20.74.01 Inventaris van het archief van de uitvinder F.B.A. Prinsen, 1919-1976 Auteur: H.W. Dokkum, A. Meddens, A. Versteege, H.J.Ph.G. Kaajan Nationaal Archief, Den Haag 1983

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming: Afdeling Kabinet, 1940-1945

Inventaris van het archief van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming: Afdeling Kabinet, 1940-1945 Nummer archiefinventaris: 2.14.37 Inventaris van het archief van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming: Afdeling Kabinet, 1940-1945 Auteur: F.G.A.H.H. van Abeelen Nationaal Archief,

Nadere informatie

26 maart 2009. Jaarverslag 2008

26 maart 2009. Jaarverslag 2008 26 maart 2009 Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave 1. VOORBLAD...3 1.1 BASISGEGEVENS... 3 1.2 AARD VAN DE INSTELLING... 3 1.3 GEGEVENS ORGANISATIE... 3 1.4 ONDERTEKENING... 3 2. ALGEMENE INFORMATIE... 4 2.1

Nadere informatie

BE-A0516_108959_107655_DUT

BE-A0516_108959_107655_DUT BE-A0516_108959_107655_DUT Inventaris van het archief overgedragen door de familie Descamps - Reyntjens (1789-2006). Het familiearchief Descamps - Reyntjens,(...) Barco NV en het archief van vakbondsafgevaardigde

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Deli Spoorwegmaatschappij (DSM), 1883-1970

Inventaris van het archief van de Deli Spoorwegmaatschappij (DSM), 1883-1970 Nummer archiefinventaris: 2.20.11 Inventaris van het archief van de Deli Spoorwegmaatschappij (DSM), 1883-1970 Auteur: J.W.T. van het Hekke Nationaal Archief, Den Haag 1975 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

INHOUD. Inleiding 3. Aanwijzingen voor het gebruik van de inventaris 7. Stukken van algemene aard 8

INHOUD. Inleiding 3. Aanwijzingen voor het gebruik van de inventaris 7. Stukken van algemene aard 8 INHOUD Inleiding 3 Aanwijzingen voor het gebruik van de inventaris 7 Stukken van algemene aard 8 1.1 Agenda's en notulen 8 1.2 Opgemaakte stukken met staten van verzonden en ontvangen brieven 8 1.3 Correspondentie

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Directie Financiering en Deelnemingen van het Ministerie van Economische Zaken, (1946) 1950-1975

Inventaris van het archief van de Directie Financiering en Deelnemingen van het Ministerie van Economische Zaken, (1946) 1950-1975 Nummer archiefinventaris: 2.06.113 Inventaris van het archief van de Directie Financiering en Deelnemingen van het Ministerie van Economische Zaken, (1946) 1950-1975 Auteur: CAS 2081 Nationaal Archief,

Nadere informatie

Een toekomst voor vormgevingsarchieven

Een toekomst voor vormgevingsarchieven Stichting voor Nederlandse vormgeving Achtergrond en analyse door Petra Timmer Pagina 2 Voorwoord Voorwoord De Premsela Stichting zet zich in voor een toekomst voor de vormgevingsarchieven. Tot nu toe

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.02.17. Auteur: Centrale Archief Selectiedienst. Nationaal Archief, Den Haag 1995. Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: 2.02.17. Auteur: Centrale Archief Selectiedienst. Nationaal Archief, Den Haag 1995. Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.02.17 Inventaris van de archieven van de Buitengewone Algemene Rekenkamer te Londen, 1941-1946; de Accountant-Generaal van de Nederlandse Regering, 1942-1952; de Gouvernements-Accountantsdienst

Nadere informatie

De Geschiedenis van het SINT ANTONIUS EN MARTINUSGILDE. te CUIJK. van 1960 t/m 2004

De Geschiedenis van het SINT ANTONIUS EN MARTINUSGILDE. te CUIJK. van 1960 t/m 2004 De Geschiedenis van het SINT ANTONIUS EN MARTINUSGILDE te CUIJK van 1960 t/m 2004 door P. Vis Gildemeester 1982 t/m 2003 Geschied04g 1 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 2 1: 1960-1976... 3 2: 1979-2000... 5 3:

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.08.45

Nummer archiefinventaris: 2.08.45 Nummer archiefinventaris: 2.08.45 Inventaris van het archief van de Beheerder van Nederlandsche Eigendommen later Afdeling Beheer van Nederlandsche Eigendommen ressorterend onder het bureau van de Financiële

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van J. Schouten

Plaatsingslijst van het archief van J. Schouten Plaatsingslijst van het archief van J. Schouten (1895-1962) 224 Samengesteld door J.A. Burger (vóór 1972) met een inleiding door Lineke Kooij Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Projectgroep Beleid Informatietoepassingen (BIT), (1970) 1983-1984

Inventaris van het archief van de Projectgroep Beleid Informatietoepassingen (BIT), (1970) 1983-1984 Nummer archiefinventaris: 2.14.23 Inventaris van het archief van de Projectgroep Beleid Informatietoepassingen (BIT), (1970) 1983-1984 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1985 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van Van Gend en Loos NV, ca. 1800-1983

Inventaris van het archief van Van Gend en Loos NV, ca. 1800-1983 Nummer archiefinventaris: 2.18.22 Inventaris van het archief van Van Gend en Loos NV, ca. 1800-1983 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1984 Copyright: cc0 This finding aid is written in

Nadere informatie

Jaarverslag Museum Kennemerland 2013

Jaarverslag Museum Kennemerland 2013 Jaarverslag Museum Kennemerland 2013. Jan van der Schoor tijdens het project 'middeleeuwse stad' rond de Wijkertoren bij de viering van 700 jaar stadsrechten Beverwijk Mei 2014 Westerhoutplein 1 1943 AA

Nadere informatie

Inventaris archief. Holierhoekse- en Zouteveense polder. 1431 [eig. 1859]-1970. In: Inventaris archieven polder Vockestaert

Inventaris archief. Holierhoekse- en Zouteveense polder. 1431 [eig. 1859]-1970. In: Inventaris archieven polder Vockestaert Inventaris archief Holierhoekse- en Zouteveense polder 1431 [eig. 1859]-1970 In: Inventaris archieven polder Vockestaert (1959)1970-1976(1978) en rechtsvoorgangers Holierhoekse- en Zouteveensche polder

Nadere informatie

12 Bijlagen. I: Collectie. Aankopen. Bibliotheek. Foto s en drukwerk. Orden en Onderscheidingen. Prenten

12 Bijlagen. I: Collectie. Aankopen. Bibliotheek. Foto s en drukwerk. Orden en Onderscheidingen. Prenten 12 Bijlagen De bijlagen zijn in drie delen opgenomen; het eerste deel beslaat collectie gerelateerde zaken als aankopen, schenkingen, restauraties en tentoonstellingsverkeer. Het tweede deel handelt over

Nadere informatie

CONCEPT RICHTLIJNEN VOOR KERKELIJK ARCHIEFBEHEER

CONCEPT RICHTLIJNEN VOOR KERKELIJK ARCHIEFBEHEER Concept d.d. 16 augustus 2010 1 CONCEPT RICHTLIJNEN VOOR KERKELIJK ARCHIEFBEHEER bestemd voor archiefvormers en archiefbeheerders in kerkelijke gemeenten Uitgave van de Commissie tot registratie van protestantse

Nadere informatie

Inventaris van het. Zuiveringsschap Veluwe 1971-1996

Inventaris van het. Zuiveringsschap Veluwe 1971-1996 Inventaris van het Zuiveringsschap Veluwe 1971-1996 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...5 2. Inventaris...10 2.1. Stukken van algemene aard...10 2.1.1. Vergaderstukken...10 2.1.1.1. Verenigde Vergadering...10

Nadere informatie

Inventaris van het archief van prof.mr. J. Offerhaus (1892-1966) over de jaren 1919-1966

Inventaris van het archief van prof.mr. J. Offerhaus (1892-1966) over de jaren 1919-1966 Nummer archiefinventaris: 2.21.391 Inventaris van het archief van prof.mr. J. Offerhaus (1892-1966) over de jaren 1919-1966 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 2011 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Directoraat- Generaal Rijksbegroting van het Ministerie van Financiën, (1919) 1940-1979 (1991)

Inventaris van het archief van het Directoraat- Generaal Rijksbegroting van het Ministerie van Financiën, (1919) 1940-1979 (1991) Nummer archiefinventaris: 2.08.5298 Inventaris van het archief van het Directoraat- Generaal Rijksbegroting van het Ministerie van Financiën, (1919) 1940-1979 (1991) Auteur: Centrale Archief Selectiedienst,

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.15.28

Nummer archiefinventaris: 2.15.28 Nummer archiefinventaris: 2.15.28 Inventaris van de archieven van de Afdeling Werkverschaffing en Steunverlening, (1930) 1931-1939 (1943); Afdeling Werkverruiming; Rijksdienst voor de Werkverruiming, 1939-1945;

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de leerlingenvereniging van de Rijks HBS, later Scholengemeenschap Schravenlant, "Onder Ons", 1903-2003 (2004)

Inventaris van het archief van de leerlingenvereniging van de Rijks HBS, later Scholengemeenschap Schravenlant, Onder Ons, 1903-2003 (2004) Toegangsnummer: 604 Inventaris van het archief van de leerlingenvereniging van de Rijks HBS, later Scholengemeenschap Schravenlant, "Onder Ons", 1903-2003 (2004) Th. Clarijs, H.M.A. Kruse Gemeentearchief

Nadere informatie

Hete adem en koude kermis. De werkomstandigheden van de ambtenaren van de secretarie van staat van Lode wijk Napoleon

Hete adem en koude kermis. De werkomstandigheden van de ambtenaren van de secretarie van staat van Lode wijk Napoleon Hete adem en koude kermis. De werkomstandigheden van de ambtenaren van de secretarie van staat van Lode wijk Napoleon J. ROELEVINK In 1806 betrok de kamerbewaarder van de secretarie van staat, de heer

Nadere informatie

Guus Tiesinga heeft in 1978 als raadslid voor D66 bij de algemene beschouwingen aandacht gevraagd voor het Zaanse industriële erfgoed.

Guus Tiesinga heeft in 1978 als raadslid voor D66 bij de algemene beschouwingen aandacht gevraagd voor het Zaanse industriële erfgoed. De geschiedenis M.B.T.Z. zoals blijkt uit notulen van de bestuurs- en ledenvergaderingen. Guus Tiesinga heeft in 1978 als raadslid voor D66 bij de algemene beschouwingen aandacht gevraagd voor het Zaanse

Nadere informatie

A c h t e r d e s c h e r m e n v a n d e s t i j l k a m e r

A c h t e r d e s c h e r m e n v a n d e s t i j l k a m e r A c h t e r d e s c h e r m e n v a n d e s t i j l k a m e r Ze kwamen in grote kratten binnen bij Het Nieuwe Instituut, de onttakelde stijlkamers die al jaren in het depot van het Amsterdam Museum stonden.

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.11.26

Nummer archiefinventaris: 2.11.26 Nummer archiefinventaris: 2.11.26 Inventaris van het archief van het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening: Regeringscommissariaat voor de Buitenlandse Agrarische Aangelegenheden (ReCoBAA),

Nadere informatie

Historische Vereniging Vlaardingen december 2013

Historische Vereniging Vlaardingen december 2013 Historische Vereniging Vlaardingen december 2013 130 Billitonlaan 42-48, 3131 LK Vlaardingen Tel. 010-4344645 Openingstijden: maandag t/m vrijdag 09.00-17.30 uur zaterdag 09.00-17.00 uur In overleg is

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Staten van Holland, vóór 1572

Inventaris van het archief van de Staten van Holland, vóór 1572 Nummer archiefinventaris: 3.01.03 Inventaris van het archief van de Staten van Holland, vóór 1572 Auteur: P.A. Meilink Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

INVENTARIS VAN DE ARCHIEVEN VAN DE GEMEENTE WINSUM (1882) 1932 1989 (1992)

INVENTARIS VAN DE ARCHIEVEN VAN DE GEMEENTE WINSUM (1882) 1932 1989 (1992) INVENTARIS VAN DE ARCHIEVEN VAN DE GEMEENTE WINSUM (1882) 1932 1989 (1992) De vier archiefblokken worden één F.J. Oosterhuis 1992, 2008 1 Winsum, mei 1970. De invulling van Obergum is in volle gang. De

Nadere informatie