my home / bas van pelt binnenhuisarchitectuur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "my home / bas van pelt binnenhuisarchitectuur"

Transcriptie

1 Inventaris van het archief van het woninginrichtingsbedrijf my home / bas van pelt binnenhuisarchitectuur Marg van der Burgh Den Haag

2 INHOUD 1. Inleiding 3 2. Inventaris 2.1. Personalia Familiefoto s en negatieven Andere opnamen Overige Algemene correspondentie Stukken betreffende bijzondere onderwerpen Organisatie Financiën Verkoop en aankoop Huisvesting P.R Tentoonstellingen Modelwoningen Juridische kwesties Opdrachten Documentatie Periode Bas van Pelt ( ) Foto s Negatieven Diapositieven Periode my home ( ) Periode Bas van Pelt Binnenhuisarchitectuur ( ) Foto s Overige foto s Ontwerptekeningen Documentatie over het bedrijf Overige documentatie Gedeponeerd archief van Meubelfabriek J.C. Jansen (sr.) Organisatie Foto s Index 22 2

3 1. Inleiding Het archief van de woninginrichtingszaak my home / bas van pelt binnenhuisarchitectuur is in 2003 aan het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (RKD) overgedragen. Voor de geschiedenis van de woninginichtingszaak wordt verwezen naar het boek my home / bas van pelt binnenhuis-architectuur (Rotterdam, 2005) van Petra Faber en Bas van Pelt. Het archief beslaat de periode en bevat onder andere correspondentie met opdrachtgevers, jaarverslagen en documentatie in de vorm van plakboeken, foto s, negatieven en ontwerptekeningen. Archiefbescheiden van de meubelfabriek J.C. Jansen sr.zijn als gedeponeerd archief toegevoegd. Een index op namen van personen en organisaties, genoemd in de inventaris, is eveneens bijgevoegd. Het archief heeft een omvang van ca. 8 meter. Raadpleging Het archief is openbaar. Citeerinstructie Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (RKD), Den Haag, archief my home / bas van pelt binnenhuisarchitectuur, inv.nr 3

4 2. Inventaris 2.1. Personalia Familiefoto s en negatieven 1-7 Opnamen van het privé-leven van Bas van Pelt, omslagen. 1. Opnamen van verschillende reizen, waaronder een buitenlandse reis met zijn vrouw, ca stuks en 1 omslag. 2. Opnamen van het gezinsleven en familieleden van Bas van Pelt, ca stuks en 2 omslagen. 3. Opnamen van dochter Janni als baby en peuter en kleuter stuks, en 2 omslagen. 4. Opnamen van vrijetijdsbestedingen van Bas van Pelt, waaronder tennis en het verenigingsleven, opnamen en 2 omslagen. 5. Opnamen van landhuis De Pal in Emst en vakantie-opnamen van de familie Van Pelt in en rond het landhuis De Pal, opnamen en 1 omslag. 6. Diverse portretfoto s, groepsfoto s en familiefoto s van Bas van Pelt, foto s, 3 negatieven, en 1 omslag. 7. Glasnegatieven van portretten Bas van Pelt, stuks en 1 omslag Andere opnamen 8. Kleinbeeldnegatieven en twee glasnegatieven waarop afgebeeld de Koninklijke familie, stuks en 1 omslag. 9. Opnamen van de familie Jansen (o.a. het familiegraf), z.j. 2 opnamen en 1 omslag Overige 10. Diverse persoonlijke stukken van Bas van Pelt, omslag. N.B. Bevat onder andere een getuigschrift, notarisdeclaraties, polis van een pensioenfonds, lidmaatschapkaarten van verschillende (beroeps-)verenigingen, rijbewijs, wapenvergunning, deelname als toehoorder aan de Technische Universiteit Delft en een scenario en draaiboek van de film Tango Nocture. 11. Kopieën van behaalde diploma s van D. J. Brouwers en J. van Pelt, omslag. 4

5 2.2. Algemene correspondentie Ingekomen en doorslagen van uitgegane stukken, , , 1945, 1947, 1956, 1959, , , 1983, omslagen. N.B. Alfabetisch geordend en daarbinnen chronologisch. 12. ANGB (Algemene Nederlandse Grafische Bond), stuk. 13. Boot, Marjan, stuk. 14. Brandes, Co., 1939; kopie. 1 stuk. 15. Brouwers, D. en Brouwers van Pelt, J., 1962 en stukken. 16. Brouwers, N.E., stuk. 17. Faber, P, stuk. 18. GKf, stuk; met antwoordbrief. 19. Heuvel, A. van de, stuk met foto s. 20. Koo, N.P. de, stuk. 21. L.O.V. Meubelfabriek N.V., stuk. 22. Muijs, Louis, stuk. 23. Het Paapje B.V., stuk. 24. Pelt, Bas van / My home, 1935 (4 stuks), 1936 (1 stuk), 1940 (1 stuk) 1945 (1 stuk), 1947 (2 stuks), 1956 (1 stuk), 1959 (1 stuk), 1960 (3 stuks), 1961 (2 stuks), 1997 (1 stuk), z.j. (2 stuks). N.B. Het betreft merendeels uitgaande brieven. 25. Sibbett, J. 1979, 1 stuk; met uitgaande brief. 26. Stokvis, W.J., stuk. 27. V.A.N.K., stuk. 28. Vencken, Mr. John, stuk. N.B. Met rekening van Bas van Pelt. 29. Venema, J., stuk. 30. Correspondentie tussen Bas van Pelt en enkele bouw- en aannemersbedrijven voor de bouwkosten van een villa te Wassenaar, in opdracht van de heer Rijmenam, omslag. NB: Bevat ook een bijlage met de berekeningen van Bas van Pelt en Ir. Jan Piets voor het opstellen van de begroting voor de bouwkosten. 31. Correspondentie van de heer A. Langenbach met Bas van Pelt over de bouwkosten van een boshotel en de honoraria van de binnenhuisarchitect en de architect, omslag Stukken betreffende bijzondere onderwerpen Organisatie 32. Stukken betreffende de statuten, statutenwijzigingen, het huishoudelijk reglement, 1934, 1937, 1938, 1952, 1958 (3 ex.). 1 omslag. 5

6 33. Stukken betreffende de registratie bij de Kamer van Koophandel, 1938, 1952, 1957, 1959, 1961, 1962, 1965, 1974, 1980, 1987, omslag. 34. Notariële akten en officiële stukken inzake de koop van panden, leningen en hypotheken en de oprichting van vennoten; chronologisch geordend, 1916, 1934, 1936, 1938, 1939, 1952, 1954, 1955, 1957, 1963, 1970, omslag. N.B. Met twee exemplaren van N.V. Levensverzekering Maatschappij Utrecht van de Algemene voorwaarden van geldlening onder hypothecair verband, d.d. 30 juni Algemene reglementen en reglementen van de firma bas van pelt binnenhuisarchitectuur b.v., alsmede conceptovereenkomsten en contracten met derden, 1937, 1960, 1964, 1965, 1971, 1972, 1973, 1975, omslag. 36. Stukken betreffende de functies en taakverdeling tussen de verschillende functionarissen bij de firma Bas van Pelt Binnenhuisarchitectuur N.V., omslag. 37. Stukken betreffende vergaderingen van de aandeelhouders, 1961, omslag. 38. Stukken (o.a arbeidslijsten en arbeidsregisters) uitgeschreven door de overheid betreffende het personeel van de verschillende woonwinkels te Amsterdam en te Den Haag, omslag. 39. Stukken (o.a. correspondentie) betreffende het concept Huishoudelijk Reglement en Concept Honorariumtabel, ontworpen door de Commissie Binnenhuisarchitecten van de V.A.N.K., omslag. N.B. Bevat tevens een gekopieerd stuk over de oprichting van een tijdschrift door de Bond voor Kunst in Industrie, Stukken betreffende Toonzaal Vereniging Goed Wonen, 1948, [1952?], 1965, 1968, omslag Financiën 41 - Balans met resultatenrekening en balans met winst en verliesrekening betreffende 46 Woninginrichting My Home, Kunstzaal De Gulden Roos en Bas van Pelt Binnenhuisarchitectuur, omslagen , 1933 (3 ex.). 42. Kunstzaal De Gulden Roos, (2 delen), 1935 (2 delen), , 1938 (2 delen), 1939 (2 delen) , 1945 (2 ex.), Bas van Pelt Binnenhuisarchitectuur, Jaarrekeningen van Bas van Pelt Binnenhuisarchitectuur B.V. te Den Haag,

7 , 1989, omslagen , 1989, , 1996 (2 ex.), Stock Ingangsboek en onkostenregister, delen in 1 portefeuille My Home Stock Ingangsboek, nov dec jan sep jan dec Aandelen N.V. Woninginrichting My Home, omslag. 55. Overige financiële stukken betreffende het jaaroverzicht , N.V. Kunstzaal De Gulden Roos (1936), N.V. Woninginrichting My Home (1947) en de reorganisatie van de financiële administratie van Bas van Pelt Binnenhuisarchitectuur N.V. (1962[?]). 56. Overige financiële stukken zoals ontvangstbewijzen en een notitie van een lening van ƒ10, 1935, , z.j. 1 omslag Verkoop en aankoop 57. Kopieën van uitgegane rekeningen en doorslagen betreffende geleverde objecten of diensten, 1932, 1935, 1936, alsmede de verkoopprijzen van eigen modellen, omslag. 58. Ingekomen rekeningen betreffende diensten van derden, 1931, 1940, Kopie van een verkoopnota van een geëxposeerde aquarel, omslag Huisvesting 60. Stukken betreffende het pand Lange Houtstraat 13 te Den Haag, omslag. 61. Stukken betreffende het pand Weteringschans 87 te Amsterdam, 1940, 1948, omslag. 62. Stukken betreffende het pand Leidsestraat 24 te Amsterdam, 1953, 1954, 1966, 1974, omslag. 63. Stukken betreffende het pand Lange Houtstraat 15b te Den Haag, 1933, 1937, 1940, 1941, 1956, 1964, 1970, 1971, 1976, 1980, 1992, 1994, omslag. 7

8 64. Stukken betreffende het pand Casuaristraat 28 te Den Haag, 1939, omslag. N.B 1: Blauwdruk van Verbouwingsplan voor een garage in de tuin van het perceel Casuaristraat no. 28. Schaal 1:100. No (2 ex.). N.B 2: De opgave van de oorlogsschade van 10 mei 1940 bevat een handgeschreven balansbijlage, Stukken betreffende het pand Schouwburgstraat 4 te Den Haag, omslag P.R Advertenties, verkoopcatalogi, reclamefolders en P.R.-schema, en z.j., met hiaten. 4 omslagen. 66. Advertenties, , 1941, 1951, 1957, omslag. 67. Verkoopcatalogi, 1935, 1937, [1940], 1956, omslag. 68. Reclamefolders, , 1947, 1971, omslag. 69. PR-schema voor het uitzetten van naamreclame in dag- en weekbladen, z.j. 1 omslag. 70. Briefpapier, briefkaarten, ex-libris, visitekaartjes, pakpapier, stickers, labels, omslag. N.B. Bevat ook een ontwerp van het briefpapier van de Haagsche Kunstkring. 71. Advertenties en reclamedrukwerk; kopieën, 1918, 1922, 1924, 1930, , 1948, omslag Tentoonstellingen 72. Uitnodigingen van gehouden tentoonstellingen, , 1947, , , , 1981, 1987, 2000 en z.j. 1 omslag. N.B. Bevat hier en daar een prijslijst van de te verkopen objecten. 73. Stukken betreffende deelname aan tentoonstellingen van derden, 1933, , 1941, 1947, 1951 en z.j. 1 omslag. 74. Ingekomen uitnodigingen voor tentoonstellingen, omslag Modelwoningen 75. Prijslijsten van een modelwoning en modelflats van Nationale Nederlanden N.V., ingericht met meubilair van bas van pelt binnenhuisarchitectuur n.v., omslag Juridische kwesties 8

9 76. Correspondentie betreffende de verkoop van tapijten aan de heer Brandon, omslag. 77. Correspondentie betreffende Pieter van Gelder/Désiré van Rijn, omslag Opdrachten 78. Sint-Anthoniusziekenhuis te Sneek, tekeningen in 1 omslag. 79. TNO-gebouw te Den Haag, tekening in 1 omslag. 80. Ikaziaziekenhuis te Rotterdam, tekeningen in 1 omslag. 81. Prijsopgave voor twee werkbladen op consoles, een fornuis en een kast, tekening in 1 omslag. 82. Shell N.V. te Den Haag, 1977, met correspondentie. 1 tekening in 1 omslag. N.B. Op de tekening staat vermeld dat de opdracht niet is uitgevoerd. 83. Schetsplan van een woonkamer en slaapruimte, ontworpen door D. Brouwers, voor de heer Bos te Zuthpen, tekening in 1 omslag. 84. Hydrosoil B.V. te Den Haag, 1978, met correspondentie. 3 tekeningen in 1 omslag. 85. Plan voor plafond en verlichting, onbekend, zj. 1 tekening in 1 omslag. 86. Vrijblijvende begroting voor de verbouwing van het kantoor van de firma Van Rijmenam aan de Oranjestraat 23 te Den Haag, z.j. 1 omslag. 9

10 2.4. Documentatie Periode Bas van Pelt ( ) Foto s 87. Foto s van Bas van Pelt op diverse werkplekken foto s. 1 omslag. 88. Fotoalbum my home woninginrichting, ontwerpen van Bas van Pelt album. N.B. 1: Dit album heeft 13 fotobladen waarvan er 5 los zitten. Dit album is compleet. N.B. 2: Met 7 extra afdrukken en reproductiemateriaal. 1 mapje. 89. Fotoalbum my home moderne woninginrichting en bas van pelt, binnenhuisarchitect v.a.n.k., omslag.. N.B. 1: Dit fotoalbum heeft 7 vaste fotobladen waarbij 1 foto ontbreekt. Met 14 losse fotobladen met afbeeldingen van meubels en interieurs N.B. 2: Met 6 foto s die waarschijnlijk tot dit fotoalbum behoren en een extra afdruk. 1 mapje. 90. Foto s van interieurs en meubelontwerpen, fotoalbum. N.B. 1: De foto s in het fotoalbum zijn genummerd; nummers Negen foto s ontbreken (nrs. 310, 321, 324, 345, 364, 388, 389, 407 en 450). N.B. 2: Met extra afdrukken uit het album. 5 foto s in 2 hoesjes in 1 omslag Fotoalbum, reisbescheiden, ontwerptekeningen en reisverslag van Bas van Pelt, album, 1 kaart, 31 hoesjes in 2 omslagen, en 1 losse omslag. 91. Fotoalbum van de reis van Bas van Pelt naar Curaçao (29 oktober januari 1938). Met opnamen van de heenreis naar Curaçao aan boord van de Colombia met tussenstops in Madeira, en Barbados; het verblijf op Curaçao; de vlucht naar Aruba en terugvlucht naar Curaçao; de vlucht naar Venezuela en opnamen van New York. 1 portefeuille. 92. Losse kaart Hamburg-Amerika Linie, track-karte; schaal 1: met daarop aangeduid in zwarte inkt de door Bas van Pelt, de afgelegde route vanuit New York op 20 januari 1938, en de aankomst in Duitsland op 31 januari Nieuwe sets b.p.m. jan met 26 originele potloodtekeningen op calcques van meubelontwerpen voor de b(ritisch) p(etroleum) m(aatschappij), 1940; 1 blauwdruk van Indeeling van het directiepaviljoen: schaal 1: 100; Curacao, 19/ ; 1 blauwdruk van Schetsplan woningtype F Rio Canario: schaal 1:100; Curacao, en een getypt lijstje van Furniture Carribean, met aantekeningen in groene inkt van Bas van Pelt over de invoerrechten. 31 hoesjes in 2 omslagen. 94. Reis(verslag) van Bas van Pelt naar Curaçao, Panama, Haïti, New York en terug naar Holland, getypt verslag in de vorm van een dagboek, 13 pagina s. 10

11 Dit reisdagboek is onvolledig: het begint op 29 oktober 1937 en eindigt op zondag 12 december 1937 (Venezuela Maracaibo); de overige pagina s ontbreken. N.B. Met drie foto s van het gezelschap, tijdens autoraces aan dek van de Colombia, en een geschreven prentbriefkaart (vrst. van de Piscaderabaai op Curaçao) van Bas van Pelt aan zijn dochter Janneke ( ). 95. Foto s van interieurs en meubels, ontworpen en uitgevoerd door Bas van Pelt, foto s. 2 omslagen Foto s van uitgevoerde opdrachten door Bas van Pelt omslagen Foto s van een verbouwde studeer- slaapkamer voor een jong meisje (Den Haag), foto s. N.B. Met zes latere foto s van de afgebeelde vrijdragende armstoel. 97. Foto s van het Sanatorium Koningsheide, Schaarsbergen, foto s. 98. Foto s van ontworpen meubels voor het villadorp van het personeel van de Curaçaose Petroleum Industrie Maatschappij (C.P.I.M.), foto s. N.B. Zie: P. Faber, My home/ Bas van Pelt. Binnenhuisarchitectuur Rotterdam 1995, p Foto s van het interieur landhuis t Zunneke te Lochem, foto s. N.B. Zie: P. Faber, My home/ Bas van Pelt. Binnenhuisarchitectuur Rotterdam 1995, pp Foto s van de directiekamer en ontvangstruimte van Uitgeverij Succes te Den Haag, foto s. N.B. Zie: P. Faber, My home/ Bas van Pelt. Binnenhuisarchitectuur Rotterdam 1995, p Foto s van de inrichting van het nieuwe stadhuis te Huizen, foto s Foto s van de vergaderzaal en de portiersloge van de P.E.G.E.M, Arnhem, z.j. 9 foto s Foto s van het interieur van het woonhuis van Bas van Pelt, Den Haag, foto s Foto s van een armstoel, ontworpen door Bas van Pelt voor het kantoor van een graanhandelaar in het Beursgebouw te Rotterdam, z.j. 2 foto s Foto s van inrichtingen van overheidsgebouwen, ontworpen door Bas van Pelt, foto s. 1 omslag. N.B. Twee foto s zijn gemaakt door Hester Carsten Foto s van meubels, ontworpen door Bas van Pelt en uitgevoerd door Schaik en Berghuis, Waddinxveen, foto s in twintig hoesjes. 1 omslag Foto s van meubels en accessoires, ontworpen door Bas van Pelt, waarvan de 118. meubelproducent of opdrachtegever niet bekend is, omslagen Foto s van een verschillende buffetten. 16 foto s in 8 hoesjes Foto s van vestibules. 6 foto s in 3 hoesjes. 11

12 109. Foto s van schrijftafels (met bijbehorende stoelen). 9 foto s in 5 hoesjes Foto s van eetkamerameublementen. 6 foto s in 3 hoesjes Foto s van wandkasten/ boekenkasten. 3 foto s in 2 hoesjes Foto s van kleine tafels (theemeubel, bloementafel, set van bijzettafels). 5 foto s in 3 hoesjes Foto s van slaapkamerameublementen. 10 foto s in 5 hoesjes Foto s van kleine bergmeubels. 9 foto s in 5 hoesjes Foto s van driezitsbanken. 7 foto s in 4 hoesjes Foto s van fauteuils. 6 foto s in 4 hoesjes Foto s van stalen buismeubels, ontworpen door Bas van Pelt en uitgevoerd door verschillende fabrikanten, foto s in 9 hoesjes Foto s van woon- en schrijfaccessoires. 3 foto s in 2 hoesjes Foto s van de toonzaal van My Home aan de Lange Houtstraat 15 b te Den Haag en andere bedrijfsonderdelen van My home, foto s en 1 negatief in 16 hoesjes. 1 omslag Overige foto s en reproducties van interieuronderdelen, stuks. 1 omslag Negatieven 121. Glasnegatieven van interieurs ontworpen door Bas van Pelt, stuks. 5 omslagen. N.B. 2 glasnegatieven zijn licht beschadigd aan de hoeken Glasnegatieven van meubels in stalen buis, ontworpen door Bas van Pelt, stuks. 1 omslag. N.B. 1 negatief is nog niet afgedrukt Glasnegatieven inrichting toonzaal op de eerste verdieping van my home, stuks. 1 omslag Glasnegatieven van deelname aan tentoonstellingen, ca stuks. 1 omslag Glasnegatieven van de inrichting van sanatorium Koningsheide te Schaarsbergen, stuks. 2 omslagen. N.B. 1: 1 negatief is beschadigd. N.B. 2: 1 negatief is nog niet afgedrukt Glasnegatieven van de inrichting van de toonzalen my home, stuks. 1 omslag Negatieven van een verbouwing en de inrichting van de toonzalen my home, stuks. 1 omslag. N.B. Deze negatieven zijn niet eerder afgedrukt. 12

13 128. Glasnegatieven van kunstnijverheidsproducten ontworpen door Bas van Pelt, stuks. 2 omslagen Negatieven en glasnegatieven van meubelontwerpen, ontworpen door Bas van Pelt, stuks. 1 omslag Opnamen van medewerkers van het kantoor en meubelmaker van my home, stuks. 1 omslag Diapositieven 131. Diapositieven van inrichtingen bij my home, stuks. 1 omslag Diapositieven van inrichtingen aan de Lange Houtstraat te Den Haag stuks Diapositieven van meubelontwerpen van Bas van Pelt, stuks. 1 omslag Diapositieven van inrichtingen bij particulieren, otworpen en uitgevoerd door Bas van Pelt, stuks. 2 omslagen Diapositieven van bioscoopreclame voor my home, stuks. 1 omslag Diapositieven in kleur van het interieur van de filiaal Bas van Pelt binnenhuisarchitectuur, Leidsestraat 24 te Amsterdam, stuks. 1 omslag. N.B. Met een diapositief van het 50-jarig bestaan van bas van pelt Kleinbeelddia s van stoelontwerpen, kunstnijverheidsontwerpen, opdrachten voor bedrijven en instellingen en interieurs van woonhuizen, stuks. 1 doos. N.B. Veel van deze dia s komen overeen met de afbeeldingen uit het boek van Pieter Koomen, Binnenhuis. Karakter en sfeer. Het werk van Bas van Pelt Periode my home ( ) 138. Fotoalbum bas van pelt my home, Furniture Senior Staff Housing, Met foto s van meubelen en de opbouw van een prefabhuis voor Caltex Petroleummaatschappij. 1 album. N.B. De foto s zijn gemaakt door fotograaf E.M. van Oijen Foto s van het interieur en exterieur van een proefmodel van een prefabwoning 140 ontworpen door J.C. Jansen voor Caltex Petroleum Maatschappij N.V, omslagen Foto s van de bouw en het exterieur van het proefmodel van de prefab-woning, foto s in 7 hoesjes. 13

14 N.B. Deze woning is gebouwd bij het landhuis De Pal van de familie Van Pelt in Emst Foto s van de inrichting van modelwoningen met meubelen van onder andere Bas van Pelt en modellen uit de hf-serie, naar ontwerp van J.C. Jansen en C. Alons, ca foto s in 14 hoesjes Foto s van hf- (hoog frequent) gelamineerd houten meubels, ontworpen door J.C. Jansen en C. Alons, foto s en 1 diapositief in 12 hoesjes. 1 omslag. N.B. Met 5 foto s van ontwerpen van W. Lutgens die sterk lijken op de ontwerpen van J.C. Jansen en C. Alons, z.j Foto s van de bouw van het prefab-huis bestemd voor de tropen, voor de Caltex Petroleum Maatschappij N.V. te Sumatra, ontworpen door J.C. Jansen en Cor Alons, foto s. 1 omslag Foto s van een bergmeubel voor Goed Wonen, ontworpen door J.C. Jansen en uitgevoerd door my home, ca foto s. 1 omslag Foto s van de vergader- en gehoorzaal van de Algemene Kunstzijde Unie (A.K.U.) te Arnhem, foto s. 1 omslag Bas van Pelt binnenhuisarchitectuur ( ) Foto s Foto s van inrichtingen van overheidsgebouwen, waarvan de opdrachtgever 153 bekend is, , met hiaten. 26 foto s. 9 omslagen Directielunchroom K.L.M. te Schiphol, ontworpen door Cor van Alten, foto s Docentenkamer Lyceum te Delft, ontworpen door Bob Windau, foto. N.B. De foto is genomen door de fotograaf Jan Versnel Recreatieoord De Pauwenhof van de Nederlandse Bank te Voorthuizen, ontworpen door Cor van Alten, in samenwerking met J.B. Knijtijzer, foto s Sint-Antonius Ziekenhuis te Sneek, ontworpen door Bram van den Berg, foto s. N.B. De foto s zijn gemaakt door de fotograaf Jan Versnel Ikazia Ziekenhuis te Rotterdam, foto s Vergaderruimte TNO te Delft, ontworpen door de heer Zandstra, foto Ziekenhuis Ouderijn te Utrecht [?], foto s en 6 tekeningen Verzorgingstehuis Oudtburgh te Bergen, ontworpen door Wim Noordhoek, foto s Werkkkamer en vergaderruimte van de fractievoorzitter van het CDA in het voormalige ministerie van justitie, ontworpen en uitgevoerd door Dick Brouwers en Karel Bodegom, foto s. 14

15 154. Foto s van inrichtingen voor overheid, middenstand en bedrijfsleven, waarvan de opdrachtgever niet bekend is, foto s in 33 hoesjes. 2 omslagen. N.B. De foto van de inrichting van een stoffenwinkel is gemaakt door Jan Versnel Foto s van inrichtingen van modelwoningen, foto s en 3 plattegronden. 1 omslag Foto s van modelwoningen in samenwerking met Stichting Goed Wonen en Groep &, , met een tekst over Groep &. 12 foto s. 1 omslag. N.B. Enkele foto s zijn gemaakt door E.M. van Oijen en Jaap d Oliveira Foto s van inrichtingen en bedrijfsonderdelen van de verschillende filialen Bas van Pelt Binnenhuisarchitectuur N.V., foto s. 1 omslag. 158 Foto s van uitgevoerde ontwerpen, ontworpen door de binnenhuisarchitecten Cor van Alten, Bram van den Berg, Dick Brouwers, Janni Brouwers-van Pelt, e.a. Bob Windau. Deze meubels maakten deel uit van de collectie Bas van Pelt, foto s. 1 omslag Foto s van particuliere woninginrichtingen, waarvan de opdrachtgever niet bekend is, foto s en 1 negatief. 18 omslagen. N.B. Er zijn opnamen bij van de fotografen Max Koot, E.M. van Oijen en Jan Versnel Foto s van particuliere woninginrichtingen, waarbij aangegeven wat de oude situatie 188 is en de nieuwe situatie, Met een plattegrond van de nieuwe situatie. 29 omslagen Plattegrond en foto s van de oude en nieuwe situatie van een woonkamer, eetkamer en werkgedeelte. 9 stuks Plattegrond en foto s van een woonkamer, slaapkamer en keuken. 5 stuks Plattegrond en foto s van een woonkamer, werkgedeelte en eetkamer. 6 stuks Plattegrond en foto s van de inrichting van een woon-eetkamer. 9 stuks Plattegrond en foto s van de inrichting van een woonkamer met eetgedeelte. 4 stuks Plattegrond en foto van de inrichting van een woonkamer te Den Haag, naar een ontwerp van Bram van den Berg, N.B. De foto is gemaakt door E.M. van Oijen Foto s van de nieuwe situatie van een verbouwde kamer en suite, naar een ontwerp van Janni van Pelt en Dick Brouwers te Bussum, foto s Plattegrond en foto s van de verbouwing van een eenpersoonsflat, foto s Plattegrond en foto s van een woon-eetkamer met werkruimte, naar een ontwerp van Janni van Pelt en Dick Brouwers, stuks. 1 omslag Plattegronden en foto s van de verbouwing van een woonhuis te Den Haag, naar een ontwerp van Janni van Pelt en Dick Brouwers, Met een kopie van een artikel over de verbouwing. 3 plattegronden en 18 foto s. 15

16 170. Foto s van een interieur te Leiden, naar een ontwerp van Dick Brouwers, foto s Plattegrond en foto s van de oude en nieuwe situatie van een woonhuis, stuks Plattegrond en foto s van de inrichting van een woonkamer foto s Plattegrond en foto s van de verbouwing van een woonkamer, naar een ontwerp van Janni van Pelt en Dick Brouwers, stuks Foto s van een ingerichte woning van de heer en mevrouw M., naar een ontwerp van Janni van Pelt en Dick Brouwers, foto s Plattegrond en foto s van de inrichting van een bungalow, foto s Foto s van Jan Versnel van een verbouwde keuken, naar een ontwerp van Janni van Pelt en Dick Brouwers, foto s Plattegrond en foto s van een verbouwde badkamer, stuks Foto s van de oude en nieuwe situatie van het woonhuis van de familie Berkel te Malden, naar een ontwerp van Janni van Pelt en Dick Brouwers, 1961 en foto s Plattegronden en foto s van een verbouwde keuken van de familie G. Niestern te Scheveningen, stuks Foto s van de inrichting van een woonkamer van de familie Hofmeister, foto s Plattegrond en foto s in kleur van de verbouwing van een woonhuis te Oestgeest [?], ca plattegrond en 36 foto s (overwegend in kleur) Foto s van een verbouwing van een woonhuis te Oestgeest, naar een ontwerp van Janni van Pelt en Dick Brouwers, foto s Plattegrond en foto s van een verbouwing van een woonhuis van de familie Korenvaar te Den Haag, naar een ontwerp van Janni van Pelt en Dick Brouwers, foto s Foto s van een verbouwing van het tuinhuis van mevrouw A.D. Tusveld, foto s Foto s en een plattegrond van een flat te Amsterdam, ingericht door Dick Lookman, foto s en 1 tekening Foto s van een ingebouwde boekenkast in het woonhuis van de familie Wit, foto s Foto s van de inrichting van het woonhuis van de familie Van Arkel te Den Haag, foto s in kleur Foto s van een verbouwing van woonhuis te Den Haag, ontworpen en uitgevoerd door Jarig de Jong, foto s en 9 dia s Overige foto s Foto s van tentoonstellingen met deelname van My home / Bas van Pelt, foto s. 8 omslagen Tentoonstelling V.A.N.K.-leden. Volksuniversiteit Rotterdam, foto s in 1 hoesje. 16

17 190. Tentoonstelling Haags Gemeentemuseum: Jubileumtentoonstelling Haagse Kunstkring. Den Haag, foto s in 2 hoesjes Najaarsbeurs BKI. Utrecht, foto s Najaarsbeurs BKI. Utrecht, foto s Tentoonstelling Van Abbemuseum: Jubileumtentoonstelling Haagse Kunstkring. Eindhoven, foto s in 1 hoesje Tentoonstelling van Nederlandse kunstnijverheid op de Salon de la société des artistes décorateurs. Parijs, foto Tentoonstelling bij Bas van Pelt van wandtapijten, ontworpen door verschillende kunstenaars en uitgevoerd door Edm. de Cneudt, Amsterdam/Den Haag, foto s Tentoonstelling Gasunie, Haarlemmermeer foto in 1 hoesje Reproductiefoto s op groot formaat van diverse onderwerpen, ca foto s. 1 omslag. N.B. Zie ook inv.nrs Ontwerptekeningen 198. Ontwerptekeningen van meubels door Bas van Pelt, tekeningen in kleur (aquarel) in 13 hoesjes. 1 omslag. N.B. De modellen van de meubels zijn genummerd, nrs , 112, 115, 117, , , 130 (2x)-131, Ontwerp voor een weekendhuisje door architectenbureau bas van pelt en ir. Jan Piets, z.j. 1 tekening op calque. 1 omslag Ontwerp van een lamp voor de Quakerschool, z.j. 1 tekening. 1 omslag Ontwerp van een tafel, z.j. 1 tekening op calque. 1 omslag Ontwerp stapelmeubel Bas van Pelt; kopie van een tekening, z.j. 1 omslag Ontwerptekening van een plattegrondindeling van de modelwoning van een prefabwoning, ontworpen door J.C. Jansen voor Caltex Petroleum Maatschappij NV, tekening in kleur. 1 omslag Ontwerp voor een kinderkamer, tekening. 1 omslag Ontwerp van een bureau (door Bob Windau), tekening. 1 omslag Ontwerp fauteuil nr. 29, dec maart tekening. 1 omslag Ontwerp fauteuil nr. 32, maart tekening. 1 omslag. 17

18 Documentatie over het bedrijf 208. Knipselmap over het werk van Bas van Pelt, maart 1941, 1950 s. N.B. 1: De genummerde pagina s 1-53 van deze knipselmap gaan over het werk van Bas van Pelt. N.B. 2: Achterin de knipselmap bevinden zich enkele losse krantenartikelen uit Plakboeken met krantenknipsels van tentoonstellingen, foto s, brieven, 269 prentbriefkaarten, nieuwjaarskaarten en uitnodigingen betreffende de woninginrichtingszaak en het personeel van bas van pelt binnenhuisarchitectuur, delen b-1967a b b a b-1976a b-1977a c-1977b (vervolg) (vervolg) I II I II (vervolg) (vervolg) (vervolg) I II III; 1986-I II III. 18

19 I II III 1988-I II III I II III 1990-I II III IV V V 1991-I II III I II III IV 1993-I II III IV V 1994-I II III Plakboeken met krantenknipsels van tentoonstellingen, brieven en foto s betreffende 271 contacten met musea, schrijvers, veilingen, delen Deel I Deel II Losse krantenknipsels en kopieën van krantenknipsels met recensies van tentoonstellingen van My Home/ Bas van Pelt Binnenhuisarchitectuur, omslag 273. Artikelen, afbeeldingen of vermeldingen met betrekking tot het werk van My Home/ Bas van Pelt Binnenhuisarchitectuur, omslag Brochures met bijdrage van Bas van Pelt: o.a. het sanatorium Koningsheide te Schaarsbergen en het gemeentehuis van Huizen, 1933, 1937, omslag Overige documentatie 275. Brochures en catalogi van diverse instellingen en bedrijven, omslag Losse krantenartikelen over leven en werk van andere kunstenaars, 1932, 1992 en z.j. 19

20 1 omslag Foto s van nog bestaande meubels bij particulieren en antiquariaten, ontworpen door Bas van Pelt, foto s. 2 omslagen Foto s van een reis naar Kopenhagen, georganiseerd door Goed Wonen, foto s. 1 omslag. N.B. Afgebeelde personen zijn o.a. Ben van Panoodt [?] en mevrouw Schüler. 20

Archief My home / Bas van Pelt binnenhuisarchitectuur

Archief My home / Bas van Pelt binnenhuisarchitectuur Nummer Toegang: NL-HaRKD-0499 Archief My home / Bas van Pelt Marg van der Burgh, 2004-2005 RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) (c) 2000 This finding aid is written in Dutch. 2 Pelt, Bas

Nadere informatie

Frits Spanjaard (1889-1978)

Frits Spanjaard (1889-1978) Archiefnummer 0104 Inventaris van het archief van Frits Spanjaard (1889-1978) 1917-1962, met hiaten Lidy Visser Den Haag 2007-2008 INHOUD 1. Inleiding 3 2. Inventaris 4 2.1. Opdrachten 4 2.2. Voordrachten

Nadere informatie

Archiefnummer 0644. Inventaris van het archief. Ybe van der Wielen (1913-1999) 1937-1994 (met hiaten) Lidy Visser

Archiefnummer 0644. Inventaris van het archief. Ybe van der Wielen (1913-1999) 1937-1994 (met hiaten) Lidy Visser Archiefnummer 0644 Inventaris van het archief Ybe van der Wielen (1913-1999) 1937-1994 (met hiaten) Lidy Visser Den Haag 2008 INHOUD 1. Inleiding 3 2. Inventaris 4 2.1. Algemeen 4 2.2. Particulier 4 2.2.2.

Nadere informatie

Archiefnummer Voorlopige inventaris van het archief van AD DEKKERS ( ) Lidy Visser

Archiefnummer Voorlopige inventaris van het archief van AD DEKKERS ( ) Lidy Visser Archiefnummer 0447 Voorlopige inventaris van het archief van AD DEKKERS (1938-1974) 1962-1983 Lidy Visser Den Haag 2011 INHOUD 1 Inleiding 3 2 Inventaris 4 2.1 Correspondentie 4 2.2 Opdrachten en projecten

Nadere informatie

KONINKLIJKE KUNSTZAAL KLEYKAMP

KONINKLIJKE KUNSTZAAL KLEYKAMP Inventaris van het archief van KONINKLIJKE KUNSTZAAL KLEYKAMP 1904-1932 Marcia Zaaijer/ Ramses van Bragt Den Haag 2002/ 2007 INHOUD 1. Inleiding 3 2. Inventaris 4 2 1. Inleiding Sinds 1958 bevinden zich

Nadere informatie

Archief Françoise van den Bosch

Archief Françoise van den Bosch Nummer Toegang: NL-HaRKD-0535 Archief Françoise van den Bosch Lidy Visser, 2004 RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) 2004 This finding aid is written in Dutch. 2 Bosch, Archief van Françoise

Nadere informatie

Archief Jan Christoffel Schultsz

Archief Jan Christoffel Schultsz Nummer Toegang: NL-HaRKD-0729 Archief Jan Christoffel Schultsz Ramses van Bragt, 2010 RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) 2010 This finding aid is written in Dutch. 2 Schultsz, Archief

Nadere informatie

JAC. VAN DEN BOSCH (1868-1948)

JAC. VAN DEN BOSCH (1868-1948) Inventaris van het archief van JAC. VAN DEN BOSCH (1868-1948) binnenhuisarchitect, meubelontwerper, graficus en schilder 1895-1948 (-1975) Lidy Visser Den Haag 2001 INHOUD 1. Inleiding 1.1. Lotgevallen

Nadere informatie

Archief Koninklijke Kunstzaal Kleykamp

Archief Koninklijke Kunstzaal Kleykamp Nummer Toegang: NL-HaRKD-0443 Archief Koninklijke Kunstzaal Kleykamp Marcia Zaaijer, 2002; Ramses van Bragt, 2007 RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) 2002, 2007 This finding aid is written

Nadere informatie

VERENIGING VAN NEDERLANDSE BEELDENDE KUNSTENAARS DE BRUG. Inventaris van het archief van (1945-) 1951, 1960-1996 (-1998)

VERENIGING VAN NEDERLANDSE BEELDENDE KUNSTENAARS DE BRUG. Inventaris van het archief van (1945-) 1951, 1960-1996 (-1998) Inventaris van het archief van VERENIGING VAN NEDERLANDSE BEELDENDE KUNSTENAARS DE BRUG (1945-) 1951, 1960-1996 (-1998) Tiny de Boer / Ramses van Bragt Den Haag 2001 / 2007 INHOUD 1. Inleiding 3 2. Inventaris

Nadere informatie

Ernee van der Linden- t Hooft (1911-2004)

Ernee van der Linden- t Hooft (1911-2004) Plaatsingslijst van het archief van Ernee van der Linden- t Hooft (1911-2004) 1934-1987, met hiaten Lidy Visser Den Haag 2008 INHOUD 1. Inleiding 3 2. Plaatsingslijst 4 2 1. Inleiding Het archief van de

Nadere informatie

Archiefnummer 0662. Inventaris van het archief van. Anna Bergman. (leefjaren onbekend) 1932-1939, 1942, 1944-1949, 1954-1956.

Archiefnummer 0662. Inventaris van het archief van. Anna Bergman. (leefjaren onbekend) 1932-1939, 1942, 1944-1949, 1954-1956. Archiefnummer 0662 Inventaris van het archief van Anna Bergman (leefjaren onbekend) 1932-1939, 1942, 1944-1949, 1954-1956 Wietse Coppes Den Haag 2008 INHOUD 1. Inleiding 2 2. Inventaris 2.1. Correspondentie

Nadere informatie

Archief Nederlandsche Coöperatieve Arbeiders Transito-Maatschappij (Amsterdam) (-1989)

Archief Nederlandsche Coöperatieve Arbeiders Transito-Maatschappij (Amsterdam) (-1989) Archief Nederlandsche Coöperatieve Arbeiders Transito-Maatschappij (Amsterdam) 1903-1973 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch00941

Nadere informatie

KITLV-inventaris 5. 0. Oude inventaris met inleiding. A. NOTULEN EN JAARVERSLAGEN

KITLV-inventaris 5. 0. Oude inventaris met inleiding. A. NOTULEN EN JAARVERSLAGEN KITLV-inventaris 5 H 1077: Archief van de Koninklijke Vereeniging Oost en West (1899-), met statuten, notulen en jaarverslagen, correspondentie, ledenadministratie en financiën. 1899-1971. 16 dozen. Schenking

Nadere informatie

Inventaris van het archief van. H.F. Boot. Schilder (1877-1963) (1857, 1869, 1891-1901) 1908-1963. en inventaris van gedeponeerd archief

Inventaris van het archief van. H.F. Boot. Schilder (1877-1963) (1857, 1869, 1891-1901) 1908-1963. en inventaris van gedeponeerd archief Archiefnummer 0595 Inventaris van het archief van H.F. Boot Schilder (1877-1963) (1857, 1869, 1891-1901) 1908-1963 en inventaris van gedeponeerd archief 1962-1963, 1968-1971, 1997-1999 Karlijn de Jong

Nadere informatie

Archief Vereniging van Nederlandse Beeldende Kunstenaars 'De Brug'

Archief Vereniging van Nederlandse Beeldende Kunstenaars 'De Brug' Nummer Toegang: NL-HaRKD-0160 Archief Vereniging van Nederlandse Beeldende Kunstenaars 'De Brug' Tiny de Boer, Ramses van Bragt, 2001 / 2007 RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) (c) 2000

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. aanwijzingen voor gebruik 2. toegepaste kunst 3. Ontwerpen van meubels 3. Salontafels: 3. Eettafels: 3.

INHOUDSOPGAVE. aanwijzingen voor gebruik 2. toegepaste kunst 3. Ontwerpen van meubels 3. Salontafels: 3. Eettafels: 3. INHOUDSOPGAVE INLEIDING 2 aanwijzingen voor gebruik 2 toegepaste kunst 3 Ontwerpen van meubels 3 Salontafels: 3 Eettafels: 3 Overige tafels: 3 Bergmeubelen: 3 Slaapkamermeubelen: 4 Zitmeubelen: 4 Overige

Nadere informatie

Archief en collectie George Hendrik Breitner (1857-1923)

Archief en collectie George Hendrik Breitner (1857-1923) Nummer Toegang: NL-HaRKD-0396 Archief en collectie George Hendrik Breitner (1857-1923) Lidy Visser, 2004 RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) 2004 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

Archief Ybe van der Wielen

Archief Ybe van der Wielen Nummer Toegang: NL-HaRKD-0644 Archief Ybe van der Wielen Lidy Visser, 2008 RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) 2008 This finding aid is written in Dutch. 2 Wielen, Archief Ybe van der

Nadere informatie

Archiefnummer 0354. Inventaris van het archief/de collectie van. A. Greebe (1915-1993) Kunstenaar en verzamelaar 1917-1979.

Archiefnummer 0354. Inventaris van het archief/de collectie van. A. Greebe (1915-1993) Kunstenaar en verzamelaar 1917-1979. Archiefnummer 0354 Inventaris van het archief/de collectie van A. Greebe (1915-1993) Kunstenaar en verzamelaar 1917-1979 Lidy Visser Den Haag 2002/2009 INHOUD 1. Inleiding 3 2. Inventaris 4 2.1. Correspondentie

Nadere informatie

Nummer Toegang: NL-HaRKD Archief Anna Bergman. Wietse Coppes, RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) 2008

Nummer Toegang: NL-HaRKD Archief Anna Bergman. Wietse Coppes, RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) 2008 Nummer Toegang: NL-HaRKD-0662 Archief Anna Bergman Wietse Coppes, 2008 RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) 2008 This finding aid is written in Dutch. 2 Bergman, Archief Anna NL-HaRKD-0662

Nadere informatie

Archiefnummer 0702. Voorlopige inventaris van het archief van de DAGTEEKEN- EN KUNSTAMBACHTSSCHOOL VOOR MEISJES 1878-1923

Archiefnummer 0702. Voorlopige inventaris van het archief van de DAGTEEKEN- EN KUNSTAMBACHTSSCHOOL VOOR MEISJES 1878-1923 Archiefnummer 0702 Voorlopige inventaris van het archief van de DAGTEEKEN- EN KUNSTAMBACHTSSCHOOL VOOR MEISJES 1878-1923 Dagteeken- en Kunstambachtsschool voor Meisjes Deel I Klaas de Jong Amsterdam 2

Nadere informatie

Nummer Toegang: NL-HaRKD Jan Kriege. RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) (c) This finding aid is written in Dutch.

Nummer Toegang: NL-HaRKD Jan Kriege. RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) (c) This finding aid is written in Dutch. Nummer Toegang: NL-HaRKD-0734 Jan Kriege RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) (c) 2000 This finding aid is written in Dutch. 2 Kriege NL-HaRKD-0734 NL-HaRKD-0734 Kriege 3 I N H O U D S

Nadere informatie

RIJKSBUREAU VOOR KUNSTHISTORISCHE DOCUMENTATIE. Inventaris van het archief van GERARD HORDIJK ( ) (1928) , , z.j.

RIJKSBUREAU VOOR KUNSTHISTORISCHE DOCUMENTATIE. Inventaris van het archief van GERARD HORDIJK ( ) (1928) , , z.j. Archiefnummer 0223 RIJKSBUREAU VOOR KUNSTHISTORISCHE DOCUMENTATIE Inventaris van het archief van GERARD HORDIJK (1899-1958) (1928) 1940-1944, 1957-1958, z.j. Wietse Coppes Den Haag 2007, 2008 2012 INHOUD

Nadere informatie

Archief en documentatie Haags Gemeentemuseum

Archief en documentatie Haags Gemeentemuseum Nummer Toegang: NL-HaRKD-0831 Archief en documentatie Haags Gemeentemuseum RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) (c) 2000 This finding aid is written in Dutch. 2 Haags Gemeentemuseum, Archief

Nadere informatie

Archief van de Drukkerij De Industrie en Verwante Bedrijven

Archief van de Drukkerij De Industrie en Verwante Bedrijven Archief van de Drukkerij De Industrie en Verwante Bedrijven Algemene kenmerken Toegangsnummer: 587 Periode: 1907-1941 Archiefvormers Drukkerij De Industrie, N.V. : 1, 2 Rechtszekerheid, tot het voeren

Nadere informatie

Archief Galerie 20 / Felix Valk

Archief Galerie 20 / Felix Valk Nummer Toegang: NL-HaRKD-0032 Archief Galerie 20 / Felix Valk Marcia Zaaijer, 2003; Lidy Visser, 2013 RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) 2003, 2013 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

Auke en Wiesje Bult-Vreugde

Auke en Wiesje Bult-Vreugde Archiefnummer 0732 Inventaris van het archief van Auke en Wiesje Bult-Vreugde 1953-1984, met hiaten Karlijn de Jong Den Haag 2010 INHOUD 1 Inleiding 1.1 Schenking en verantwoording van de inventarisatie

Nadere informatie

Archief en collectie Johan Marinus de Vries

Archief en collectie Johan Marinus de Vries Nummer Toegang: NL-HaRKD-0157 Archief en collectie Johan Marinus de Vries Jan Teeuwisse, Marcia Zaaijer, 1996 RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) 1996 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

Nummer Toegang: 205 Plaatsingslijst van het archief van de vereniging 'het kinderhuis', (1983).

Nummer Toegang: 205 Plaatsingslijst van het archief van de vereniging 'het kinderhuis', (1983). Nummer Toegang: 205 Plaatsingslijst van het archief van de vereniging 'het kinderhuis', 1904-1980 (1983). Archief Delft 205 Vereniging Het Kinderhuis 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING

Nadere informatie

Nummer Toegang: BUEN. Bueno de Mesquita, A. / Archief

Nummer Toegang: BUEN. Bueno de Mesquita, A. / Archief Nummer Toegang: BUEN Bueno de Mesquita, A. / Archief Het Nieuwe Instituut (c) 2000 BUEN Bueno de Mesquita, A. / Archief 3 I N H O U D S O P G A V E BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5 Aanwijzingen voor de

Nadere informatie

B.V. Sneeker Jachthaven

B.V. Sneeker Jachthaven Archief van B.V. Sneeker Jachthaven Inleiding Het orgaan De naam van de archiefvormer is de B.V. Sneeker Jachthaven. Het initiatief voor de Sneeker Jachthaven werd in december 1910 genomen door vijf particuliere

Nadere informatie

Nummer Toegang: NL-HaRKD-0747. Archief Aad de Haas. Ramses van Bragt m.m.v. Jan de Smit, 2013-2014

Nummer Toegang: NL-HaRKD-0747. Archief Aad de Haas. Ramses van Bragt m.m.v. Jan de Smit, 2013-2014 Nummer Toegang: NL-HaRKD-0747 Archief Aad de Haas Ramses van Bragt m.m.v. Jan de Smit, 2013-2014 RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) (c) 2000 This finding aid is written in Dutch. 2 Haas

Nadere informatie

Inventaris van het archief van prof. ir. D. Dresden [levensjaren ],

Inventaris van het archief van prof. ir. D. Dresden [levensjaren ], Nummer archiefinventaris: 2.21.183.19 Inventaris van het archief van prof. ir. D. Dresden [levensjaren 1886-1960], 1893-1960 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1977 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van de Stichting Adullam

Plaatsingslijst van het archief van de Stichting Adullam Plaatsingslijst van het archief van de Stichting Adullam (1969-2007) 765 Samengesteld door P. Bak Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije Universiteit Amsterdam

Nadere informatie

Nummer Toegang: NL-HaRKD M.H.Damme. RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) (c) This finding aid is written in Dutch.

Nummer Toegang: NL-HaRKD M.H.Damme. RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) (c) This finding aid is written in Dutch. Nummer Toegang: NL-HaRKD-0780 M.H.Damme RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) (c) 2000 This finding aid is written in Dutch. 2 Archief. Damme NL-HaRKD-0780 NL-HaRKD-0780 Archief. Damme 3

Nadere informatie

Archief en collectie Salomon Garf

Archief en collectie Salomon Garf Nummer Toegang: NL-HaRKD-0069 Archief en collectie Salomon Garf Marcia Zaaijer, 2001; Lidy Visser, 2004-2006 RKD - Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis 2001 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

Archief Henk van Gelre

Archief Henk van Gelre Nummer Toegang: NL-HaRKD-0735 Archief Henk van Gelre Lidy Visser, 2010 RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) 2010 This finding aid is written in Dutch. 2 Gelre, Archief Henk van NL-HaRKD-0735

Nadere informatie

Archief Familie Goeting

Archief Familie Goeting Nummer Toegang: NL-HaRKD-0663 Archief Familie Goeting Ramses van Bragt, 2009-2010 RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) (c) 2000 This finding aid is written in Dutch. 2 Goeting, Archief

Nadere informatie

Archief Kunsthandel Huinck en Scherjon

Archief Kunsthandel Huinck en Scherjon Nummer Toegang: NL-HaRKD-0405 Archief Kunsthandel Huinck en Scherjon Marcia Zaaijer, 1997; Ramses van Bragt, 2007 RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) 1997, 2007 This finding aid is written

Nadere informatie

Collectie gemeente Zwartewaterland - deelcollectie Genemuiden

Collectie gemeente Zwartewaterland - deelcollectie Genemuiden Interieurinrichting gemeentehuis Genemuiden. Deze inventarisatie van het meubilair in het gemeentehuis van Genemuiden beperkt zich tot de interieuronderdelen die in 1968 door binnenhuisarchitect Dirk van

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlands- Marokkaanse Kamer van Koophandel te Casablanca, 1956-1971

Inventaris van het archief van de Nederlands- Marokkaanse Kamer van Koophandel te Casablanca, 1956-1971 Nummer archiefinventaris: 2.19.042.27 Inventaris van het archief van de Nederlands- Marokkaanse Kamer van Koophandel te Casablanca, 1956-1971 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1982 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van HAAGSE AQUARELLISTEN Marcia Zaaijer / Lidy Visser

Inventaris van het archief van HAAGSE AQUARELLISTEN Marcia Zaaijer / Lidy Visser Inventaris van het archief van HAAGSE AQUARELLISTEN 1955-1995 Marcia Zaaijer / Lidy Visser Den Haag 1995 / 2005 INHOUD 1. Inleiding 3 2. Inventaris 4 2.1. Schenking 1964, 1995 2.2. Aanvulling 2005 4 3.

Nadere informatie

Archief Gerard Hordijk

Archief Gerard Hordijk Nummer Toegang: NL-HaRKD-0223 Archief Gerard Hordijk Wietse Coppes, 2007-2008, 2012 RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) 2012 This finding aid is written in Dutch. 2 Hordijk, Archief Gerard

Nadere informatie

Archief Nico en Clara Anna Eisenloeffel

Archief Nico en Clara Anna Eisenloeffel Nummer Toegang: NL-HaRKD-0544 Archief Nico en Clara Anna Eisenloeffel Lidy Visser, 2004 RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) 2004 This finding aid is written in Dutch. 2 Eisenloeffel, Archief

Nadere informatie

Archief Haagse Aquarellisten

Archief Haagse Aquarellisten Nummer Toegang: NL-HaRKD-0567 Archief Haagse Aquarellisten Marcia Zaaijer, 1995; Lidy Visser, 2005 RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) 1995, 2005 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

Archief Kunsthandel Frederik Muller en Co.

Archief Kunsthandel Frederik Muller en Co. Nummer Toegang: NL-HaRKD-0606 Archief Kunsthandel Frederik Muller en Co. Lidy Visser, 2007; 2011 RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) 2007 This finding aid is written in Dutch. 2 Muller

Nadere informatie

Nummer Toegang: ZANS. Zanstra, P. / Archief

Nummer Toegang: ZANS. Zanstra, P. / Archief Nummer Toegang: ZANS Zanstra, P. / Archief Het Nieuwe Instituut (c) 2000 ZANS Zanstra, P. / Archief 3 I N H O U D S O P G A V E BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5 Aanwijzingen voor de gebruiker...6 Citeerinstructie...6

Nadere informatie

Archief G.P. van Stolk

Archief G.P. van Stolk Nummer Toegang: NL-HaRKD-0749 Archief G.P. van Stolk RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) (c) 2000 This finding aid is written in Dutch. 2 Stolk NL-HaRKD-0749 NL-HaRKD-0749 Stolk 3 I N

Nadere informatie

Nummer Toegang: 68 Inventaris van het archief van de commissarissen over de bank van lening te Delft,

Nummer Toegang: 68 Inventaris van het archief van de commissarissen over de bank van lening te Delft, Nummer Toegang: 68 Inventaris van het archief van de commissarissen over de bank van lening te Delft, 1676-1923 Archief Delft 68 Commissarissen Bank van Lening 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave

Nadere informatie

Archief en collectie van Albert Plasschaert

Archief en collectie van Albert Plasschaert Nummer Toegang: NL-HaRKD-0372 Archief en collectie van Albert Plasschaert RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) (c) 2000 This finding aid is written in Dutch. 2 Plasschaert, Archief en collectie

Nadere informatie

Buurtvereniging Juliana

Buurtvereniging Juliana Inventaris van het archief van Buurtvereniging Juliana 1937-2012 Archiefnummer 180 Gemeentearchief Wageningen 2013 Inleiding De viering van de verloving van H.K.H. Prinses Juliana met Z.K.H. Prins Bernhard

Nadere informatie

Plaatsingsiijst van het archief van de. N.V.OMesIagerijjv/h H.W.Verloop& Co.te Oudewater (1868)

Plaatsingsiijst van het archief van de. N.V.OMesIagerijjv/h H.W.Verloop& Co.te Oudewater (1868) -0 078- Plaatsingsiijst van het archief van de N.V.OMesIagerijjv/h H.W.Verloop& Co.te Oudewater (1868) 1881-1980 Dezefabriek heeft bestaan van 1880-1980 en werd geleid door in totaal drie generaties Verloop

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereeniging Volksbadhuis A.C. DE VOOGD VAN DER STRAATEN Gemeentearchief Schiedam, (c) 1968

Inventaris van het archief van de Vereeniging Volksbadhuis A.C. DE VOOGD VAN DER STRAATEN Gemeentearchief Schiedam, (c) 1968 110 Inventaris van het archief van de Vereeniging Volksbadhuis 1899-1968 A.C. DE VOOGD VAN DER STRAATEN Gemeentearchief Schiedam, (c) 1968 Beschrijving van het archief Naam archiefblok: Archief van de

Nadere informatie

Nummer Toegang: BOSA. Bos, A. / Archief

Nummer Toegang: BOSA. Bos, A. / Archief Nummer Toegang: BOSA Bos, A. / Archief Het Nieuwe Instituut (c) 2000 BOSA Bos, A. / Archief 3 I N H O U D S O P G A V E BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5 Aanwijzingen voor de gebruiker...6 Citeerinstructie...6

Nadere informatie

Archief Stichting Françoise van den Bosch

Archief Stichting Françoise van den Bosch Nummer Toegang: NL-HaRKD-0642 Archief Stichting Françoise van den Bosch Lidy Visser, 2008 RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) 2008 This finding aid is written in Dutch. 2 Bosch, Archief

Nadere informatie

CODE : LIJST VAN DE KAARTEN & PLATTEGRONDEN. Vincent van der Sman

CODE : LIJST VAN DE KAARTEN & PLATTEGRONDEN. Vincent van der Sman TOKA CODE : LIJST VAN DE VERZAMELING KAARTEN & PLATTEGRONDEN Vincent van der Sman NEDERLANDS ARCHITECTUUR-INSTITUUT Amsterdam, 1992 R A A D P L E G I N G B I J G E B R U I K -------------------------------------------

Nadere informatie

1 omslag. 1 omslag. 3 Aantekeningen van A.M. de Rouville de Meux over architectuur. 1 omslag

1 omslag. 1 omslag. 3 Aantekeningen van A.M. de Rouville de Meux over architectuur. 1 omslag Lijst van stukken van A.M. de Rouville de Meux 1 Stamboom van de familie De Rouville de Meux 2 Werkenlijsten - een manuscript van A.M. de Rouville de Meux - een getypte werkenlijst gemaakt door Dhr. J.

Nadere informatie

Archief Familie Boendermaker

Archief Familie Boendermaker Nummer Toegang: NL-HaRKD-0454 Archief Familie Boendermaker Ramses van Bragt, 2015 RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) 2015 This finding aid is written in Dutch. 2 Boendermaker NL-HaRKD-0454

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de. Nederlands Hervormde Gemeente

Inventaris van het archief van de. Nederlands Hervormde Gemeente T000381 Inventaris van het archief van de Nederlands Hervormde Gemeente Houten, 1685-2006 W.B. Heins 1994 Aanvulling door: M.A. van der Eerden-Vonk, 2013 1 INLEIDING Nog te schrijven na completering van

Nadere informatie

Archief Schoolvereniging Arnhem-Liemers Voortgezet Onderwijs

Archief Schoolvereniging Arnhem-Liemers Voortgezet Onderwijs Plaatsingslijst Archief Schoolvereniging Arnhem-Liemers Voortgezet Onderwijs Archiefnummer: 721 Archiefnaam: ALVO Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1946-1995

Nadere informatie

Archief G.J. Nieuwenhuizen Segaar

Archief G.J. Nieuwenhuizen Segaar Nummer Toegang: NL-HaRKD-0650 Archief G.J. Nieuwenhuizen Segaar Ramses van Bragt, m.m.v. Noortje van Amerongen, 2009 RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) 2009 This finding aid is written

Nadere informatie

Archief De Van Kempen Stichting

Archief De Van Kempen Stichting Nummer Toegang: NL-HaRKD-0792 Archief De Van Kempen Stichting Irene Meyjes, 2013 RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) 2013 This finding aid is written in Dutch. 2 Kempen Stichting, Van

Nadere informatie

Archief van de Afdeling Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister en Verkiezingen

Archief van de Afdeling Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister en Verkiezingen Archief van de Afdeling Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister en Verkiezingen Algemene kenmerken Toegangsnummer: 5176 Periode: 1811-1960 Archiefvormer Secretarie; afdeling Burgerlijke Stand (1852-1946)

Nadere informatie

Archief International Friendship League. Sectie Nederland

Archief International Friendship League. Sectie Nederland Archief International Friendship League. Sectie Nederland 1929-2012 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch02600 IISG Amsterdam 2015

Nadere informatie

Archief van Maggi s Producten Maatschappij N.V., en rechtsopvolger

Archief van Maggi s Producten Maatschappij N.V., en rechtsopvolger Archief van Maggi s Producten Maatschappij N.V., en rechtsopvolger Tessa de Boer Algemene kenmerken Toegangsnummer: 1291 Periode: 1897-1983 Archiefvormer Maggifabriek, Nestlé Inleiding Julius Maggi begon

Nadere informatie

Stichting Pieter Pauw

Stichting Pieter Pauw Inventaris van het archief van de Stichting Pieter Pauw 1911-1969 C.D. Gast Gemeentearchief Wageningen 1988 Inleiding Op 18 oktober 1911 riep mevrouw Margaretha Jacoba Pauw - Pont, weduwe van Pieter Pauw,

Nadere informatie

Aanvragen als: BANP + aanvr.nr.

Aanvragen als: BANP + aanvr.nr. ARCHIEF Jb. VAN DEN BAN Jb. van den Ban werd in 1860 te Nieuw Helvoet geboren. Hij volgde een opleiding aan de Academie voor Beeldende Kunsten te Rotterdam. Gedurende de jaren 1882-1884 studeerde hij aan

Nadere informatie

Nummer Toegang: NL-HaRKD Archief Jan Slagter. Esther Olijslager/ Lidy Visser RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) (c) 2000

Nummer Toegang: NL-HaRKD Archief Jan Slagter. Esther Olijslager/ Lidy Visser RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) (c) 2000 Nummer Toegang: NL-HaRKD-0121 Archief Jan Slagter Esther Olijslager/ Lidy Visser 2015 RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) (c) 2000 This finding aid is written in Dutch. 2 Slagter NL-HaRKD-0121

Nadere informatie

Nummer Toegang: 121. Archief Delft

Nummer Toegang: 121. Archief Delft Nummer Toegang: 121 Plaatsingslijst van het archief van de eerste technische school, de gemeentelijke technische avondschool, en de Delftsche huishoud- en industrieschool 'rust-roest', 1911-1972 Archief

Nadere informatie

Archief Nederlandse Christen Vrouwen Geheel-Onthouders Unie (-1989)

Archief Nederlandse Christen Vrouwen Geheel-Onthouders Unie (-1989) Archief Nederlandse Christen Vrouwen Geheel-Onthouders Unie 1894-1983 (-1989)1894-1983 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch00971

Nadere informatie

HET ARCHIEF VAN SCHUTTERSGILDE SINT-ANNA HET EIND TE VENRAY

HET ARCHIEF VAN SCHUTTERSGILDE SINT-ANNA HET EIND TE VENRAY 1 HET ARCHIEF VAN SCHUTTERSGILDE SINT-ANNA HET EIND TE VENRAY Schuttersgilde Sint-Anna Het Eind was een van de drie schutterijen in Venray dorp. Haar ontstaan ligt vermoedelijk in de Tachtigjarige Oorlog,

Nadere informatie

Archief Harry op de Laak

Archief Harry op de Laak Nummer Toegang: NL-HaRKD-0156 Archief Harry op de Laak Marcia Zaaijer, 1995 RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) 1995 This finding aid is written in Dutch. 2 Laak, Archief Harry op de NL-HaRKD-0156

Nadere informatie

Archief SDAP. Afdeling Delft (1897) 1898-1939 (1941, 1945)1898-1939

Archief SDAP. Afdeling Delft (1897) 1898-1939 (1941, 1945)1898-1939 Archief SDAP. Afdeling Delft (1897) 1898-1939 (1941, 1945)1898-1939 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch01293 IISG Amsterdam 2015

Nadere informatie

Stichting Kunstenaars Herdenken 5 mei

Stichting Kunstenaars Herdenken 5 mei Archiefnummer 0296 Inventaris van het archief van Stichting Kunstenaars Herdenken 5 mei 1955-1965 Ramses van Bragt en Noortje van Amerongen Den Haag 2009 INHOUD 1 Inleiding 3 2 Inventaris 2.1 Bestuurlijke

Nadere informatie

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF VAN DE N.V. WERF GUSTO CA. 1898-1995 DOOR H.M.A.

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF VAN DE N.V. WERF GUSTO CA. 1898-1995 DOOR H.M.A. G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M TOEGANGSNUMMER 386 PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF VAN DE N.V. WERF GUSTO CA. 1898-1995 DOOR H.M.A. KRUSE SCHIEDAM 2011 INHOUDSOPGAVE INLEIDING...2 PLAATSINGSLIJST...3

Nadere informatie

Archief A.A.M. Pauwels

Archief A.A.M. Pauwels Nummer Toegang: NL-HaRKD-0001 Archief A.A.M. Pauwels Ramses van Bragt, Jan de Lange, 2008-2009 RKD - Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis (c) 2000 This finding aid is written in Dutch. 2 Pauwels,

Nadere informatie

Nummer Toegang: ROUV. Rouville de Meux, A.M. de / Archivalia

Nummer Toegang: ROUV. Rouville de Meux, A.M. de / Archivalia Nummer Toegang: ROUV Rouville de Meux, A.M. de / Archivalia Het Nieuwe Instituut (c) 2000 ROUV Rouville de Meux, A.M. de / Archivalia 3 I N H O U D S O P G A V E BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5 Aanwijzingen

Nadere informatie

Archiefnummer 0394. Inventaris van het archief en collectie. Marius Bauer (1867-1932) 1881-1932 (1932-1963, 1976); met hiaten.

Archiefnummer 0394. Inventaris van het archief en collectie. Marius Bauer (1867-1932) 1881-1932 (1932-1963, 1976); met hiaten. Archiefnummer 0394 Inventaris van het archief en collectie Marius Bauer (1867-1932) 1881-1932 (1932-1963, 1976); met hiaten Lidy Visser Den Haag 2012 1. Inleiding Een deel van het archief- en documentatiemateriaal

Nadere informatie

Nummer Toegang: WOON. t Woonhuys / Archief

Nummer Toegang: WOON. t Woonhuys / Archief Nummer Toegang: WOON t Woonhuys / Archief Het Nieuwe Instituut (c) 2000 WOON t Woonhuys / Archief 3 I N H O U D S O P G A V E BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5 Aanwijzingen voor de gebruiker...6 Citeerinstructie...6

Nadere informatie

Nummer Toegang: 558 Plaatsingslijst van het archief van de Katholieke Bouwvereniging St. Hippolytus,

Nummer Toegang: 558 Plaatsingslijst van het archief van de Katholieke Bouwvereniging St. Hippolytus, Nummer Toegang: 558 Plaatsingslijst van het archief van de Katholieke Bouwvereniging St. Hippolytus, 1910-2000 Archief Delft 558 Katholieke Bouwvereniging St. Hippolytus 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave

Nadere informatie

Archief Kunsthandel Van Marle & Bignell

Archief Kunsthandel Van Marle & Bignell Nummer Toegang: NL-HaRKD-0366 Archief Kunsthandel Van Marle & Bignell M. Gruythuysen en D. Brongers, 1999 RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) 1999 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

Archief Kunsthandel Goupil (Den Haag)

Archief Kunsthandel Goupil (Den Haag) Nummer Toegang: NL-HaRKD-0355 Archief Kunsthandel Goupil (Den Haag) Marcia Zaaijer, 1933, 1999; Lidy Visser, 2013 RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) 1933, 1999, 2013 This finding aid

Nadere informatie

Inleiding. R. Mager Hilversum november, 1990. Raadpleging bij gebruik. Aanvragen als : RUYT + Inventarisnummer...

Inleiding. R. Mager Hilversum november, 1990. Raadpleging bij gebruik. Aanvragen als : RUYT + Inventarisnummer... Inleiding De heer (884-977), jongste uit een gezin met 9 kinderen, kreeg zijn eerste tekenlessen van een zekere v.d. Pavert ('wil je kunstenaar worden en armoe lijden, of wil je een gezin kunnen onderhouden?

Nadere informatie

Collectie Federatie van Rotterdamse beeldende kunstenaars 'De Branding'

Collectie Federatie van Rotterdamse beeldende kunstenaars 'De Branding' Nummer Toegang: NL-HaRKD-0058 Collectie Federatie van Rotterdamse beeldende kunstenaars 'De Branding' Lidy Visser, 2005 RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) 2005 This finding aid is written

Nadere informatie

Archief van de Stichting Internationale Tentoonstelling Het Atoom

Archief van de Stichting Internationale Tentoonstelling Het Atoom Archief van de Stichting Internationale Tentoonstelling Het Atoom Algemene kenmerken Toegangsnummer: 259 Periode: 1955-1959 Archiefvormer Stichting Internationale Tentoonstelling Het Atoom Amsterdam Inventaris

Nadere informatie

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE COMMISSIE INZAKE HUISHOUDELIJKE VOORLICHTING RESP.

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE COMMISSIE INZAKE HUISHOUDELIJKE VOORLICHTING RESP. G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M TOEGANGSNUMMER 612 INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE COMMISSIE INZAKE HUISHOUDELIJKE VOORLICHTING RESP. DE STICHTING VOOR HUISHOUDELIJKE EN GEZINSVOORLICHTING

Nadere informatie

Achelpoort 16, Hamont. Vraagprijs : 225.000,- k.k. k.k.

Achelpoort 16, Hamont. Vraagprijs : 225.000,- k.k. k.k. Achelpoort 16, Hamont Karakteristiek geschakeld woonhuis met vrijstaande garage en diepe achtertuin. Deze sfeervolle gezinswoning beschikt nog over diverse authentieke elementen. Inhoud : ca. 455 m³ Perceel

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Stichting Landelijk Centrum Huwelijkscontacten en andere duurzame man-vrouw relaties, 1948-1991

Inventaris van het archief van de Stichting Landelijk Centrum Huwelijkscontacten en andere duurzame man-vrouw relaties, 1948-1991 Nummer archiefinventaris: 2.19.169 Inventaris van het archief van de Stichting Landelijk Centrum Huwelijkscontacten en andere duurzame man-vrouw relaties, 1948-1991 Auteur: S.M. Pereira Nationaal Archief,

Nadere informatie

Archief Sebald Justinus Rutgers

Archief Sebald Justinus Rutgers Archief Sebald Justinus Rutgers 1918-1961 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch01226 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Archief Sebald

Nadere informatie

Archief Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst 'De Grafische'

Archief Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst 'De Grafische' Nummer Toegang: NL-HaRKD-0004 Archief Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst 'De Grafische' Ramses van Bragt, 2011 RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) 2011 This finding aid is

Nadere informatie

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE EVANGELISCH LUTHERSE GEMEENTE TE DOESBURG

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE EVANGELISCH LUTHERSE GEMEENTE TE DOESBURG INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE EVANGELISCH LUTHERSE GEMEENTE TE DOESBURG 1735-1985 INHOUD: I. Stukken van algemene aard II. Stukken betreffende de zielszorg III. Stukken betreffende de functionarissen

Nadere informatie

Inleiding. Projecten van Verspoor & Muylaert, 1928-1936 5

Inleiding. Projecten van Verspoor & Muylaert, 1928-1936 5 INHOUD Inleiding A.J.J. Verspoor (1887-1967) 2 M.J. Muylaert (geb.1890) 2 Het archief 2 Aanwijzingen voor gebruik 3 Literatuur 3 Inventaris Personalia A.J.J. Verspoor 4 Projecten van A.J.J. Verspoor 4

Nadere informatie

Katholieke Onderwijzersvereniging in het Aartsbisdom Utrecht en het Bisdom Groningen Sint Lebuïnus

Katholieke Onderwijzersvereniging in het Aartsbisdom Utrecht en het Bisdom Groningen Sint Lebuïnus Plaatsingslijst Archief Katholieke Onderwijzersvereniging in het Aartsbisdom Utrecht en het Bisdom Groningen Sint Lebuïnus Archiefnummer: 209 Archiefnaam: LEBU Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort

Nadere informatie

Plaatsingslijst. vanhetarchiefvanhet. Groene Kruis c.a., afdeling Bodegraven (1916)

Plaatsingslijst. vanhetarchiefvanhet. Groene Kruis c.a., afdeling Bodegraven (1916) Plaatsingslijst vanhetarchiefvanhet Groene Kruis c.a., afdeling Bodegraven (1916) 1935-1978 RHC Rijnstreek en Lopikerwaard Woerden 2014 G.J. Vermeij Plaatsingslijst Stukken van algemene aard 1-2. Notulen

Nadere informatie

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE KATHOLIEKE TECHNISCHE SCHOOL TE VENRAY (1946)

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE KATHOLIEKE TECHNISCHE SCHOOL TE VENRAY (1946) INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE KATHOLIEKE TECHNISCHE SCHOOL TE VENRAY (1946) 1947-1995 Paul Mols Doxis, Den Haag 2010 Inhoudsopgave 1 Stukken van algemene aard...3 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen.4

Nadere informatie

Inventaris van het archief van Jongelingsvereniging op gereformeerde grondslag Samuel te Hilversum

Inventaris van het archief van Jongelingsvereniging op gereformeerde grondslag Samuel te Hilversum Inventaris van het archief van Jongelingsvereniging op gereformeerde grondslag Samuel te Hilversum (1887-1966) 888 Samengesteld door mw. drs. I. Kiel-Hartog Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands

Nadere informatie

Uitgeverij Gottmer. Plaatsingslijst

Uitgeverij Gottmer. Plaatsingslijst Plaatsingslijst Archief Uitgeverij Gottmer Archiefnummer: 1097 Archiefnaam: GOTT Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1945-1996 Katholiek Documentatie Centrum 2012 1-7

Nadere informatie

Nummer Toegang: 181 Plaatsingslijst van het archief van de machinefabriek reineveld, (1613) (1974)

Nummer Toegang: 181 Plaatsingslijst van het archief van de machinefabriek reineveld, (1613) (1974) Nummer Toegang: 181 Plaatsingslijst van het archief van de machinefabriek reineveld, (1613) 1882-1973 (1974) Archief Delft 181 Machinefabriek Reineveld 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Financiën: Administratie der Registratie, 1813-1823

Inventaris van het archief van het Ministerie van Financiën: Administratie der Registratie, 1813-1823 Nummer archiefinventaris: 2.08.01.04 Inventaris van het archief van het Ministerie van Financiën: Administratie der Registratie, 1813-1823 Auteur: Medew. Schaarsb. Nationaal Archief, Den Haag 1979 Copyright:

Nadere informatie