Pensioen plan. ZZP Pensioenplan. Je pensioen in eigen handen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pensioen plan. ZZP Pensioenplan. Je pensioen in eigen handen"

Transcriptie

1 ZZP Pensioen plan ZZP Pensioenplan Je pensioen in eigen handen

2 Opbouw van vermogen is een gestage klim omhoog: Met het ZZP Pensioenplan bent u veilig aangelijnd.

3 Inhoudsopgave ZZP Pensioen plan Pagina 1 Pagina 2 Pagina 3 Pagina 4 Pagina 7 Pagina 9 Pagina 10 Pagina 11 Pagina 13 ZZP: Zelfstandig Zonder Pensioen? Collectieve pensioenregelingen Het ZZP Pensioenplan Wat maakt het ZZP Pensioenplan anders? De beleggingsportefeuille Groei van vermogen Verstandig beleggen zonder kennis Fiscaalvriendelijk beleggen Maandelijks inkomen met behoud van vermogen Altijd kunnen beschikken over het vermogen Bij overlijden Kenmerken en kosten Voorbeeldberekening additief of pensioeninkomen Is het ZZP Pensioenplan voor iedereen? Direct deelnemen? Aanvullende informatie voor investeerders Doelgroep Marktbenadering Team Startkosten onderneming Planning en status Verdienmodel Rechtsvorm Rendement op uw investering Deelname als investeerder/co-founder Investeerder via crowdfunding Co-founder worden Risicoprofiel Contact Pagina s Prognose resultatenrekening , 15, 16 en 17

4 ZZP: Zelfstandig Zonder Pensioen? Als ZZP'er heeft u recht op AOW als u de AOW-leeftijd bereikt. Deze maandelijkse uitkering is in de meeste gevallen niet voldoende om er 'prettig' van te kunnen leven. Het is dus van belang om op tijd te beginnen met een aanvullende pensioenvoorziening. Het overgrote deel van de ca. 1 miljoen ZZP ers die Nederland telt heeft zijn of haar aanvullend pensioen (nog) niet geregeld. Vandaar dat er steeds meer initiatieven zijn ontstaan voor pensioenregelingen speciaal voor ZZP'ers. Collectieve pensioenregelingen De huidige aanbieders bieden nagenoeg allemaal hetzelfde product: de collectieve pensioenregeling. Grofweg is het idee dat de zelfstandige op een geblokkeerde rekening flexibel geld inlegt. Dat wordt belegd in aandelen en obligaties, waarbij het opgebouwde vermogen is vrijgesteld van de vermogensheffing in box 3. Aan het eind van de rit, vanaf de leeftijd van 60 of later, komt het vermogen vrij en moet dat verplicht in een uitkering worden gestopt. Die keert vaste bedragen uit gedurende een aantal jaren en desgewenst levenslang. Over de uitkeringen moet belasting betaald worden in box 1 van de inkomstenbelasting. Wie bij de fiscus een aantoonbaar pensioengat heeft, kan gebruik maken van de mogelijkheid om de ingelegde jaarpremies in te zetten als aftrekpost voor de inkomstenbelasting. Voortijdig stoppen met de regeling betekent direct afrekenen met de Belastingdienst: inkomstenbelasting + revisierentie van 20% (samen maximaal 72%!). Het ZZP Pensioenplan Het ZZP Pensioenplan biedt een aantrekkelijk alternatief met grote voordelen ten opzichte van de collectieve pensioenregelingen. De voordelen op een rijtje: Het opgebouwde vermogen: Is na de relatief korte looptijd van 15 jaar vrij en zonder boete opneembaar of Blijft intact na de looptijd: dividenduitkeringen zorgen voor additief inkomen voor de rest van het leven. Is vrijgesteld van inkomstenbelasting (box 1) indien het additieve inkomen bestaat uit ontvangen dividend. Is eveneens vrijgesteld van de vermogensheffing in box 3. Is in noodgevallen ook tussentijds vrij en zonder boete opneembaar. Daarnaast is er geen sprake van een kostenpercentage over het opgebouwde vermogen, die andere aanbieders wel doorberekenen (0,25% - 0,35% per jaar). Naast de vaste abonnementskosten op het ZZP Pensioenplan worden alleen de transactiekosten van de beleggingen doorberekend, tegen lage tarieven. NB: Wil je als ZZP er een aanvullend pensioen opbouwen zonder geld aan de onderneming te onttrekken? Dan kan je ieder jaar een deel van de winst gebruiken voor de fiscale oudedagsreserve (FOR). De gereserveerde bedragen worden pas belast op het moment dat de ZZP er de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Dit kan een behoorlijke besparing opleveren, omdat op dat moment veelal lagere belastingtarieven gelden. Laat je over de fiscale aspecten informeren door een specialist (boekhouder of fiscalist). ZZP Pensioenplan richt zich volledig op zelfstandigen zoals ZZP'ers, freelancers, interimmers en ondernemers. Het biedt een aantrekkelijk alternatief voor het collectieve pensioen, zowel qua vrijheid als qua financiële aspecten. 1

5 Wat maakt het ZZP Pensioenplan anders? ZZP Pensioenplan onderscheidt zich van pensioenverzekeraars en pensioenfondsen door de manier waarop vermogen wordt opgebouwd en uitgekeerd. Samengevat: De deelnemer realiseert door gedurende een langere periode te beleggen via een persoonlijke beleggingsrekening een opgebouwd vermogen in de vorm van aandelenbezit in bedrijven die dividend uitkeren. Van het ontvangen dividend worden vervolgens weer nieuwe beleggingen gedaan. Door telkens de gemaakte winst om te zetten in aandelen en dit voor een lange periode consequent te blijven doen, groeit het vermogen exponentieel. Dit dividend vormt na de looptijd (15 jaar) een additief, belastingvrij inkomen voor de rest van het leven. Letterlijk je pensioen in eigen handen! De beleggingsportefeuille 70% van het belegde vermogen wordt geinvesteerd in kwalitatief hoogwaardige, beursgenoteerde bedrijven met een lange historie en een bewezen winstgevendheid. Denk hierbij aan bedrijven zoals Coca Cola, Pepsi, Walmart en McDonalds. Bedrijven die gedurende lange periode dividend uitkeren en dit veelal jaarlijks verhogen. Zodra een aandeel is aangekocht wordt deze door een slimme optieconstructie verzekerd tegen een mogelijke koersdaling (door aankoop van verkooprechten met intrinsieke waarde). Hierdoor is sprake van een defensief beleggingsbeleid. Dit wordt ook wel de Buffet-methode, vernoemd naar de bekende (en steenrijke) Amerikaanse superbelegger WarrenBuffet. "Rule One: Never lose money!, luidt zijn devies. Met ca. 30% van het belegde vermogen wordt in afgeleide producten (o.a. opties) gehandeld. Dit brengt meer risico met zich mee maar levert doorgaans ook meer rendement op. 70% Defensief Offensief: Afgeleide producten (o.a. opties) Offensief 30% Defensief: Aandelen van hoogwaardige bedrijven die periodiek dividend uitkeren. 200 > Looptijd in maanden Vermogensopbouw x Euro Opbouw van vermogen vergt discipline en doorzettingsvermogen, Persoonlijke doelstellingen zijn bepalend voor de mate daarvan. Werken, sparen en verstandig beleggen zijn de criteria om deze doelen te bereiken. 2

6 Beleggen zonder kennis van zaken De deelnemer aan het ZZP Pensioenplan hoeft geen kennis van of ervaring met beleggen te hebben: hij of zij opent een beleggingsrekening bij onze broker en abonneert zich op onze ZZP Pensioenplan signaalservice. Het account van de deelnemer wordt aan ons account gekoppeld, waardoor er voor de deel nemer exact dezelfde transacties worden uitgevoerd als dat we dat doen met ons eigen geld. Het ZZP Pensioenplan heeft een groep ervaren en onafhankelijke beleggingsspecialisten aan zich verbonden die gezamenlijk de strategie bepalen en bewaken. Fiscaalvriendelijk beleggen De overheid biedt de zelfstandige ondernemer via de zgn. oudedagsreserve de mogelijkheid om rekening te houden met later. Kortweg komt het er op neer dat (vwb 2015) 9,8% van de belastbare winst, met een maximum van per jaar, fiscaal vriendelijk gereserveerd mag worden voor de oudedagsreserve. Het opgebouwde vermogen op de beleggingsrekening van de deelnemer is vrijgesteld van vermogensrendementsheffing (box 3). Het betreft immers een reservering voor de oudedagsvoorziening. Maandelijks inkomen met behoud van vermogen Het opgebouwde vermogen blijft na de looptijd in tact of neemt zelfs toe door waardestijging van de beleggingen. Het additief inkomen bestaat dan uit de automatisch bijgeschreven dividend uitkeringen, welke maandelijks, per kwartaal of jaarlijks worden uitgekeerd in plaats van herbelegd. Inflatievast en voor de rest van het leven. Het opgebouwde vermogen is altijd beschikbaar De deelnemer heeft te allen tijde de volledige beschikking over het opgebouwde vermogen. Het vermogen bestaat immers uit de opgebouwde beleggingsportefeuille, welke op elk gewenst moment weer verkocht kan worden. Hierbij moet dan wel rekening worden gehouden met fiscale afdracht(en), maar alleen als er gebruik is gemaakt van de hierboven beschreven mogelijkheden van de Fiscale Oudedagsreserve. De fiscale afrekening wordt berekend over het ingelegde bedrag, niet over het behaalde rendement. Het staat de deelnemer ook vrij om zijn of haar aandelenbezit na de looptijd (voor een deel of in zijn geheel) te verkopen, ook dan dient er fiscaal afgerekend te worden. We raden het niet aan om tussentijds of na afloop de beleggingsportefeuille te verkopen maar dit kan, als de persoonlijke omstandigheden hierom vragen, een weloverwogen beslissing zijn. Bij overlijden Bij overlijden komen beleggingen en tegoeden beschikbaar voor de nabestaanden. Zij dienen dan erfbelasting te betalen over de waarde van de opgebouwde portefeuille. Het ZPP Pensioenplan biedt de zelfstandige ondernemer de mogelijkheid vermogen op te bouwen met hulp van professionals, fiscaalvriendelijk en met een hoge mate van vrijheid. De kosten blijven beperkt tot de jaarlijkse abonnementskosten en de transactiekosten welke de broker doorberekent. 3

7 ZZP Pensioen plan Kenmerken en kosten ZZP Pensioenplan biedt een beleggingssignaalservice aan via het online platform van een broker. Deze strategie wordt bepaald en bewaakt door een groep ervaren, professionele beleggingsspecialisten welke zich aan het ZPP Pensioenplan hebben verbonden. De deelnemer abonneert zich op de signaalservice van het ZZP Pensioenplan. Deze signaalservice omvat het bepalen en bewaken van de beleggingsstrategie en het automatisch door de broker laten uitvoeren van de beleggingstransacties. Het abonnementsgeld van 500 exclusief btw per jaar wordt vooraf in rekening gebracht. Je kunt op elk moment, om een voor jou moverende reden, de service stopzetten. Vooraf betaalde abonnementskosten worden bij opzegging niet gerestitueerd. Elke deelnemer opent een persoonlijke beleggingsrekening bij onze Nederlandse broker die onder toezicht staat van de AFM (Autoriteit Financiële Markten). De deelnemer stort éénmalig een bedrag van op deze beleggingsrekening en stort gedurende de looptijd van 15 jaar telkens 500 per maand bij. Financiële transacties tussen deelnemer en broker vinden onderling plaats. Het ZPP Pensioenplan is hier geen partij in en heeft geen inzage of toegang tot de beleggingsrekening van de deelnemer. Omdat ZZP Pensioenplan geen financiële instelling is en zich beperkt tot het afgeven van beleggingssignalen, valt zij zelf buiten het AFM toezicht. Het aantal abonnees op onze beleggingsstrategie is gelimiteerd tot maximaal personen. Deze beperking is gevolg van onze beleggingsstrategie. ZZP Pensioenplan is zelfstandig, onafhankelijk en niet gelieerd aan een bank, verzekeraar of vakbond. "When we own portions of outstanding businesses with outstanding managements, our favorite holding period is forever." Warren Buffet 4

8

9 Voorbeeldberekening additief of pensioeninkomen Als voorbeeld nemen we een ondernemer van 45 jaar. Gehuwd, twee kinderen. Van enige vorm van pensioenopbouw is het nog niet gekomen, hij realiseert zich dat de tijd dringt. Berekening additief inkomen Startleeftijd: 45 jaar Looptijd: 15 jaar Inleg eenmalig: Maandelijkse stortingen: 500 Totaal ingelegd na 15 jaar: Rendement: 8% (prognose gemiddeld rendement per jaar) Opgebouwde vermogen na 15 jaar (prognose): Dividenduitkering: 8% (prognose gemiddeld dividend per jaar) Additief inkomen: per jaar / per maand Berekening AOW inkomen* Burgelijke staat: gehuwd/samenwonend Partner ook AOW leeftijd bereikt: ja AOW uitkering: 767 Vakantietoeslag: 61 Prognose inkomen op pensioenleeftijd netto per maand: * De AOW-leeftijd wordt vanaf 2016 in stappen van 3 maanden verhoogd en vanaf 2019 in stappen van 4 maanden. Vanaf 2022 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting.!u ontvangt uw 1e AOW-uitkering op de dag dat u de AOW-leeftijd bereikt. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Is het ZZP Pensioenplan voor iedereen? De alternatieve pensioenvoorziening die het ZZP Pensioenplan biedt, zal niet voor iedereen financieel haalbaar zijn. Het vergt namelijk voldoende continuïteit van het inkomen t.b.v. de maandelijkse stortingen. Om deze reden adviseren wij om pas deel te nemen aan het ZZP Pensioenplan als het ondernemersinkomen minimaal bruto per jaar bedraagt. Direct deelnemen? Bezoek dan onze website en maak gebruik van het aanvraagformulier. LET OP! Het aantal deelnemers is gelimiteerd tot maximaal Heeft u een vraag of een opmerking? Stuur deze dan bij voorkeur naar Op werkdagen zijn we tussen 09:00 en 21:00 telefonisch bereikbaar op (gratis servicenummer). De leeftijd waarop je kan stoppen met werken is gelijk aan de leeftijd waarop je dit financieel kunt veroorloven. 7

10

11 ZZP Pensioen plan Waarom investeren in dit bedrijf? Unieke formule Behoefte aan pensioenvoorziening voor ZZP ers Grote doelgroep van 1 miljoen Nederlanders Gezond rendement op investering Beperkt risicoprofiel Jaarlijkse dividenduitkering Deelnemen via crowdfunding vanaf 20 Deelname als co-founder vanaf Aanvullende informatie voor investeerders 9

12 Doelgroep We richten ons primair op de zelfstandige ondernemer of ZZP er. Nederland telt ongeveer 1 miljoen ZZP'ers en DGA's. Daarnaast bouwt zo'n 10% van de Nederlanders die in loondienst werken geen pensioen op. Dit betreft werknemers in sectoren zonder pensioenplicht zoals ICT, communicatie en zakelijke dienstverlening (bron: CBS). Onze doelgroep verdient een bruto jaarinkomen van of meer, hiermee rekening houdende bestaat onze potentiële markt uit circa: ZZP'ers DGA's werkenden zonder pensioenregeling Onze doelgroep omvat dus zo'n 1 miljoen Nederlanders die zelf hun aanvullend pensioen moeten regelen. Van deze doelgroep willen we binnen drie jaar 1% als deelnemer/abonnee aan ons binden. Deelnemers die tussentijds het abonnement beëindigen maken plaats voor nieuwe abonnees die door de opgebouwde naamsbekendheid en door herhaalde marketingacties worden gewonnen. Martkbenadering ZZP Pensioenplan benadert en bedient haar klanten zoveel mogelijk rechtstreeks. Onze potentiële klanten zijn uiteraard vrij om contact te zoeken met een fiscalist of vermogensadviseur om ons product te bespreken. Dat vinden wij zelfs verstandig omdat de situatie voor iedereen verschilt. Potentiële klanten worden bereikt via: Telefonische benadering d.m.v. verkoopteam* Google Adwords Social Media (Facebook, Linkedin, Twitter e.a.) (opt-in gebruikers) Reclame via radio, tv, tijdschriften en dagbladen Mond tot mond reclame * Wij geloven in een actieve aanpak en marktbenadering. Dat houdt in dat we dagelijks ondernemers in onze doelgroep telefonisch zullen benaderen. Hiervoor zal een landelijk opererend verkoopteam worden opgezet. Dit team wordt ondersteund door reclameuitingen op de hierboven beschreven kanalen. Voor een nieuwe speler als ZZP Pensioenplan is PR cruciaal. Gezien de actualiteit van het onderwerp (ZZP en pensioen) en het feit dat wij een uniek concept brengen, verwachten we veel publiciteit. 10

13 Team Het team van het ZZP Pensioenplan bestaat uit enkele ervaren ondernemers, een fiscalist en een groep van professionele, onafhankelijke beleggingsspecialisten. Deze groep bepaalt en bewaakt de strategie van het ZZP Pensioenplan. Dit team wordt ondersteund door gekwalificeerde medewerkers op kantoor. Startkosten onderneming De opstartkosten zijn begroot op Om deze kosten te kunnen financieren is nog een investeringsbedrag nodig van , welke via de co-founders en crowdfunding zal worden vergaard. Investeerders krijgen hiervoor een belang (in de vorm van aandelen) in de onderneming. Planning en status Zodra het benodigde startkapitaal beschikbaar is gaat de onderneming van start. Het kantoor zal worden gevestigd in Heerhugowaard of directe omgeving. De onderneming zal organisch groeien naar een kleine vaste staf van circa 10 fte s. Werkzaamheden die buiten de kerntaken liggen worden zoveel mogelijk uitbesteed. Verdienmodel Het verdienmodel van ZZP Pensioenplan is gebaseerd op het afsluiten van abonnementen op de beleggingssignalen, niets meer en niets minder. Het is bovendien eerlijker dan het gangbare verdienmodel - een percentage van het belegd vermogen - dat andere aanbieders hanteren. De prognose voor de gerealiseerde omzet in het eerste jaar bedraagt 1,5 miljoen euro en in het derde jaar 5 miljoen euro ( abonnees x 500). Rechtsvorm Het ZZP Pensioenplan heeft de Coöperatieve Vereniging U.A. als rechtsvorm gekozen. Het ZZP Pensioenplan is opgericht door een aantal ondernemers, waaronder de zelfstandig opererende beleggingsspecialisten welke de signaalservice en de strategie bepalen en bewaken. Rendement op uw investering In ons neutrale scenario verwachten we dat het aantal abonnees in drie jaar tijd groeit tot het maximale aantal van We vragen onze investeerders dan ook minimaal 3 jaar aan te blijven om het maximale rendement te kunnen behalen. We keren vanaf het eerste boekjaar jaarlijks dividend uit. Onze prognose laat zien dat deze in het eerste boekjaar ca. 5% zal bedragen, het tweede boekjaar ca. 15% en het derde boekjaar ca. 25%. De opvolgende jaren zal de dividenduitkering volgens prognose ca. 30% bedragen. Social media vormen het hart van onze online strategie. We zullen op diverse kanalen adverteren en Google AdWords inzetten. Daarnaast zal ZZP Pensioenplan zich actief profileren op Twitter, via blogs en diverse belegging,- en pensioen netwerkgroepen. 11

14

15 Deelname als investeerder/co-founder Het bedrijf is gewaardeerd op 2,1 miljoen euro (NCW berekening door Equidam.com). In totaal zijn 10% van de aandelen beschikbaar voor investeerders ( stuks) voor 20 per aandeel. De primaire emissie levert bij volledige verkoop het bedrijf een eigen vermogen op van Het benodigde startkapitaal bedraagt de helft hiervan. Bij een volledige emissie zal het resterende deel worden aangewend ter aanvulling van de liquide middelen. Investeerder via crowdfundingplatform: vanaf 20 U wordt (indirect) aandeelhouder via de aandeelhouders C.V. (U.A.) welke Symbid hiervoor opricht. Deze C.V. wordt aandeelhouder van de onderneming ZZP Pensioenplan C.V. (U.A.). U betaalt hiervoor 20 per aandeel exclusief transactiekosten. Er is geen aankooplimiet, zo lang de voorraad strekt. Een belangrijk aanlooprisico dekt crowdfunder Symbid voor u af: Als de crowdfunding niet succesvol is -het benodigde startkapitaal van wordt niet bereikt- betaalt Intersolve (Stichting FEET) uw investering (100%) terug. Uw risico blijft dan beperkt tot de door u betaalde Symbid dossier- en transactiekosten. Co-founder worden: vanaf U kunt er ook voor kiezen co-founder te worden en daarmee directe aandeelhouder in de ZZP Pensioenplan C.V. (U.A.). U heeft inspraak via de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering en stemrecht bij het nemen van belangrijke beslissingen. Daarnaast wordt u regelmatig uitgenodigd voor seminars over beleggen waar u met forse korting - of soms zelfs gratis- aan kunt deelnemen. Risicoprofiel U investeert in een startende onderneming. Dat brengt hogere risico's met zich mee dan bijvoorbeeld investeren via de beurs in al gevestigde bedrijven. ZZP Pensioenplan is geen financiële instelling maar biedt een beleggingsstrategie (signaalservice) en staat om deze reden niet onder toezicht van de AFM. Contact Heeft u na het lezen van deze documentatie vragen? Neem dan gerust contact met ons op! Bel (tot 21:00 uur bereikbaar) of stuur een naar In de opstartfase van de onderneming ZZP Pensioenplan CV is het operationeel en financieel beheer in handen van Baltus Broodkast Beheer BV (beheermaatschappij, Meer informatie over het ZZP Pensioenplan en uw voordelen als investeerder kunt u vinden op 13

16 Prognose Resultatenrekening ZZP Pensioenplan 2016 (1e boekjaar) Omzet Netto omzet 1,500,000 Kostprijs van de omzet 675,000 PROGNOSE Kosten Brutowinst 825,000 Personeelskosten 250,000 Marketingkosten 120,000 Overige bedrijfskosten 86,710 Som der bedrijfskosten 456,710 Bedrijfsresultaat Belastingen Resultaat (voor belastingen) 368,290 Vennootschapsbelasting Belastbaar bedrag x 25% 92,073 Netto resultaat PROGNOSE Dividend Resultaat (na belastingen) 276,218 Dividendberekening t.b.v. co-founders/crowdfunding (samen 10% aandelenbezit) Dividendpercentage: 20% van netto resultaat Netto uitkering na inhouding dividendbelasting (15%) 4,696 Rendement investeerders (%) 4,7 Meer informatie over het ZZP Pensioenplan en uw voordelen als investeerder kunt u vinden op 14

17 Prognose Resultatenrekening ZZP Pensioenplan 2017 (2e boekjaar) Omzet Kosten Netto omzet 3,425,000 Kostprijs van de omzet 1,541,250 PROGNOSE KostenPROGNOSE Brutowinst 1,883,750 Personeelskosten 410,000 Marketingkosten 180,000 Overige bedrijfskosten 63,600 Som der bedrijfskosten 653,600 Bedrijfsresultaat Belastingen Resultaat (voor belastingen) 1,230,150 Vennootschapsbelasting Belastbaar bedrag x 25% 307,537 Netto resultaat PROGNOSE Dividend Resultaat (na belastingen) 922,612 Dividendberekening t.b.v. co-founders/crowdfunding (samen 10% aandelenbezit) Dividendpercentage: 20% van netto resultaat Netto uitkering na inhouding dividendbelasting (15%) 15,684 Rendement investeerders (%) 15,7 Meer informatie over het ZZP Pensioenplan en uw voordelen als investeerder kunt u vinden op 15

18 Prognose Resultatenrekening ZZP Pensioenplan 2018 (3e boekjaar) Omzet Kosten Netto omzet 5,000,000 Kostprijs van de omzet 2,250,000 PROGNOSE KostenPROGNOSE Brutowinst 2,750,000 Personeelskosten 510,000 Marketingkosten 240,000 Overige bedrijfskosten 72,750 Som der bedrijfskosten 822,750 Bedrijfsresultaat Belastingen Resultaat (voor belastingen) 1,927,250 Vennootschapsbelasting Belastbaar bedrag x 25% 481,812 Netto resultaat PROGNOSE Dividend Resultaat (na belastingen) 1,445,437 Dividendberekening t.b.v. co-founders/crowdfunding (samen 10% aandelenbezit) Dividendpercentage: 20% van netto resultaat Netto uitkering na inhouding dividendbelasting (15%) 24,572 Rendement investeerders (%) 24,6 Meer informatie over het ZZP Pensioenplan en uw voordelen als investeerder kunt u vinden op 16

19 Prognose Resultatenrekening ZZP Pensioenplan 2019 (4e en opvolgende boekjaren) Omzet Kosten Netto omzet 5,000,000 Kostprijs van de omzet 1,750,000 PROGNOSE KostenPROGNOSE Brutowinst 3,250,000 Personeelskosten 510,000 Marketingkosten 120,000 Overige bedrijfskosten 66,750 Som der bedrijfskosten 696,750 Bedrijfsresultaat Belastingen Resultaat (voor belastingen) 2,553,250 Vennootschapsbelasting Belastbaar bedrag x 25% 638,312 Netto resultaat PROGNOSE Dividend Resultaat (na belastingen) 1,914,937 Dividendberekening t.b.v. co-founders/crowdfunding (samen 10% aandelenbezit) Dividendpercentage: 20% van netto resultaat Netto uitkering na inhouding dividendbelasting (15%) 32,554 Rendement investeerders (%) 32,6 Meer informatie over het ZZP Pensioenplan en uw voordelen als investeerder kunt u vinden op 17

20 ZZP Pensioen plan ZZP Pensioenplan C.V. (U.A) Postbus BE Heerhugowaard Telefoon (072) Website ZZP Pensioenplan 2015 All rechten voorbehouden Gebruikte foto s in de brochure: Shutterstock (license)

Pensioenregeling. Individueel pensioenbeleggen

Pensioenregeling. Individueel pensioenbeleggen Pensioenregeling Individueel pensioenbeleggen Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel 1 4 1.1 De regelingen 4 1.2 De administratie van uw beleggingen 6 Deel 2 7 2.1 Wat is beleggen? 7 2.2 Risico en rendement 8

Nadere informatie

Vermogen opbouwen voor later

Vermogen opbouwen voor later BeleggingsRekening U wilt geld opzij zetten voor later en een vermogen opbouwen. Omdat uw kinderen nog gaan studeren, u graag die verre reis wilt maken, een tweede huis wilt kopen, eerder wilt stoppen

Nadere informatie

VIPinvest Advies: Zelf online beleggen met het comfort van professionele advisering en ondersteuning

VIPinvest Advies: Zelf online beleggen met het comfort van professionele advisering en ondersteuning VIPinvest Advies VIPinvest Advies: Zelf online beleggen met het comfort van professionele advisering en ondersteuning VIPinvest Advies is een nieuwe online adviesdienst waarmee Van Lanschot inspeelt op

Nadere informatie

Productinformatie en Afspraken Evi Netto Pensioenbeleggen

Productinformatie en Afspraken Evi Netto Pensioenbeleggen Productinformatie en Afspraken Evi Netto Pensioenbeleggen 1. Productinformatie van Evi Netto Pensioenbeleggen 2. Afspraken Evi Netto Pensioenbeleggen Deze productinformatie en de Afspraken van Evi Netto

Nadere informatie

Onderzoek ZZP Pensioenen. Goed begin, maar half werk!

Onderzoek ZZP Pensioenen. Goed begin, maar half werk! Onderzoek ZZP Pensioenen Goed begin, maar half werk! 1. De aanbieders tot 2015 1.1 Het fiscale speelveld 1.2 ZZP pensioen als nieuwe vorm? 2. De nieuwe aanbieders vanaf 2015 2.1 Oude wijn in nieuwe zakken

Nadere informatie

Straks ruimte voor uw toekomstplannen

Straks ruimte voor uw toekomstplannen AEGON Lijfrenterekening Straks ruimte voor uw toekomstplannen Nu geld opzij zetten voor later Wat u straks ook wilt, u kunt nu geld opzij zetten voor later. Zodat u dan kunt doen wat u echt wilt. In alle

Nadere informatie

Stel uw inkomen als DGA in alle vrijheid zeker. NnL

Stel uw inkomen als DGA in alle vrijheid zeker. NnL Stel uw inkomen als DGA in alle vrijheid zeker NnL Persoonlijk advies Iedere onderneming, elke ondernemer is uniek. U verlangt dus advies op maat. Daarom werkt Nationale-Nederlanden met verzekeringsadviseurs

Nadere informatie

Uw vermogensopbouw. Waarom vermogensopbouw? Vormen en productoplossingen bij vermogensopbouw. Sparen of beleggen? Of, sparen én beleggen!

Uw vermogensopbouw. Waarom vermogensopbouw? Vormen en productoplossingen bij vermogensopbouw. Sparen of beleggen? Of, sparen én beleggen! Uw vermogensopbouw Waarom vermogensopbouw? Vormen en productoplossingen bij vermogensopbouw Sparen of beleggen? Of, sparen én beleggen! De risico s van beleggen. Hoe te beleggen? Uw beleggingsportefeuille?

Nadere informatie

Kunt ú straks rondkomen van uw pensioen?

Kunt ú straks rondkomen van uw pensioen? Het nieuwe pensioenakkoord Evaluatie pensioengesprekken bij 30 en 45 jaar Pensioenfonds OWASE, de actuele financiële situatie Financiële risico s van het pensioenfonds Kunt ú straks rondkomen van uw pensioen?

Nadere informatie

Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers. Laat aan duidelijkheid niets te wensen over

Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers. Laat aan duidelijkheid niets te wensen over Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers Laat aan duidelijkheid niets te wensen over Samenwerking als basis Als werkgever wilt u volledig inzicht in de kosten hebben en tegelijk zorgen voor tevreden

Nadere informatie

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad. pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad in vraag & antwoord kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.com 2 inleiding Stichting Pensioenfonds Randstad Telefoon

Nadere informatie

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV Pensioenbeleggen Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV 1 2 Inleiding In deze brochure vind je informatie over Individueel Pensioenbeleggen (IPB) bij Pensioenfonds UWV. Deze informatie is alleen van

Nadere informatie

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen Productwijzer Vermogen opbouwen met de Sparen & Beleggen Wat kunt u lezen in deze productwijzer? Bent u of wordt u ontslagen? Dan kan het zijn dat uw werkgever u een vergoeding geeft, omdat u door het

Nadere informatie

Meerderheid zelfstandigen bouwt geen pensioen op Een derde verwacht onvoldoende

Meerderheid zelfstandigen bouwt geen pensioen op Een derde verwacht onvoldoende ZZP ING Economisch Bureau Meerderheid zelfstandigen bouwt geen pensioen op Een derde verwacht onvoldoende pensioeninkomen te hebben Meer dan de helft van de zelfstandige zonder personeel (zzp ers) bouwt

Nadere informatie

Kies de hypotheek die bij u past. NnL

Kies de hypotheek die bij u past. NnL Kies de hypotheek die bij u past NnL Persoonlijk advies Ieder mens is uniek. U verlangt dus een advies dat bij u past. Daarom werkt Nationale-Nederlanden met verzekerings- en hypotheekadviseurs. Die hebben

Nadere informatie

Opbouw kapitaal voor Extra Pensioen via Mijn Pensioen

Opbouw kapitaal voor Extra Pensioen via Mijn Pensioen Deelnemersbrochure TNO 2012 Opbouw kapitaal voor Extra Pensioen via Mijn Pensioen Zorgplicht; Pensioenopbouw op maat; Zelf beleggen of uitbesteden aan professionals; Mogelijkheid om te sparen; Altijd online

Nadere informatie

Hoe ziet uw financiële toekomst eruit? Antwoord op veelgestelde vragen plus handige tips

Hoe ziet uw financiële toekomst eruit? Antwoord op veelgestelde vragen plus handige tips Hoe ziet uw financiële toekomst eruit? Antwoord op veelgestelde vragen plus handige tips ING009-04 Brochure FIA 0608.indd 1 06-08-2009 16:51:37 Omdat u antwoord wilt op uw vragen Hartelijk dank voor uw

Nadere informatie

Pensioenregeling. Individueel pensioenbeleggen

Pensioenregeling. Individueel pensioenbeleggen Pensioenregeling Individueel pensioenbeleggen Inhoudsopgave Individueel pensioenbeleggen Inleiding 3 Deel 1 4 1.1 De regelingen 4 1.2 De administratie van uw beleggingen 5 Deel 2 6 2.1 Wat is beleggen?

Nadere informatie

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV Pensioenbeleggen Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV 1 2 Inleiding In deze brochure vind je informatie over Individueel Pensioenbeleggen (IPB) bij Pensioenfonds UWV. Deze informatie is alleen van

Nadere informatie

ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE

ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE ADVIES MET HET LUYTEN ADVIESGROEP betrouwbaar beter Bredaseweg 65 Kantoorgebouw de Havik 4872 LA ETTEN-LEUR Tel. (076) 5021087 Fax (076) 5021604 Email info@luyten.nl Internet

Nadere informatie

Een hypotheek die past bij uw leven

Een hypotheek die past bij uw leven AEGON Hypotheken Een hypotheek die past bij uw leven Inhoudsopgave Een eigen huis, een eigen hypotheek 4 AEGON Bankspaarhypotheek 7 AEGON SpaarHypotheek 8 AEGON LevenHypotheek 10 AEGON Levensloop Hypotheek

Nadere informatie

NN Groei & Garant Vermogen Voor een verzekerde toekomst

NN Groei & Garant Vermogen Voor een verzekerde toekomst NN Groei & Garant Vermogen Voor een verzekerde toekomst Verzekeringen www.nn.nl Inhoudsopgave De kansen van beleggen benutten 3 Vrij vermogen of extra inkomen 3 Zicht op een aantrekkelijk rendement 4 Bescherming

Nadere informatie

Pensioen. in het kort

Pensioen. in het kort Pensioen in het kort 1 2 Inhoud 1. Het pensioen in het kort 4 2. Uw ouderdomspensioen in het kort 5 3. Hoeveel (ouderdoms)pensioen krijgt u straks? 7 4. Pensioen voor uw partner en kinderen 10 5. Wanneer

Nadere informatie

Robeco Direct BROCHURE VOOR DEELNEMERS FLEXIBEL INDIVIDUEEL PENSIOEN STICHTING ORTEC PENSIOENFONDS

Robeco Direct BROCHURE VOOR DEELNEMERS FLEXIBEL INDIVIDUEEL PENSIOEN STICHTING ORTEC PENSIOENFONDS Robeco Direct BROCHURE VOOR DEELNEMERS FLEXIBEL INDIVIDUEEL PENSIOEN STICHTING ORTEC PENSIOENFONDS Inhoud 1. Inleiding... 3 2. De beschikbare premieregeling van Stichting Ortec Pensioenfonds.. 4 3. Flexioen...

Nadere informatie

Garfin Consult Consult B.V., hierna te noemen Garfin Consult; en, hierna te noemen: Belegger.

Garfin Consult Consult B.V., hierna te noemen Garfin Consult; en, hierna te noemen: Belegger. Ondergetekenden: Garfin Consult Consult B.V., hierna te noemen Garfin Consult; en, hierna te noemen: Belegger. Overwegende dat: Garfin Consult beschikt over de benodigde vergunning(en) om Belegger te kunnen

Nadere informatie

De kennis van een private bank, met het enthousiasme van een online coach. Van geld naar vermogen

De kennis van een private bank, met het enthousiasme van een online coach. Van geld naar vermogen De kennis van een private bank, met het enthousiasme van een online coach. Van geld naar vermogen Dit is Evi De kennis van een private bank, maar dan online. Dat is Evi. En of u nu een grote of kleine

Nadere informatie

FLEXFUND HYPOTHEEK DE VRIJHEID VAN INDIVIDUELE VERMOGENSOPBOUW

FLEXFUND HYPOTHEEK DE VRIJHEID VAN INDIVIDUELE VERMOGENSOPBOUW FLEXFUND HYPOTHEEK DE VRIJHEID VAN INDIVIDUELE VERMOGENSOPBOUW FLEXFUND HYPOTHEEK DE VRIJHEID VAN INDIVIDUELE VERMOGENSOPBOUW Zoals uw huis de basis is voor uw privéleven, zo is uw hypotheek de basis voor

Nadere informatie

Robeco Direct. Deelnemersbrochure Flexibel Individueel Pensioen Stichting Pensioenfonds ACF/Brocacef

Robeco Direct. Deelnemersbrochure Flexibel Individueel Pensioen Stichting Pensioenfonds ACF/Brocacef Robeco Direct Deelnemersbrochure Flexibel Individueel Pensioen Stichting Pensioenfonds ACF/Brocacef Deelnemersbrochure ACF/Brocacef Inhoud 1. Inleiding...3 2. Flexioen...4 3. Beleggen...5 4. financieel

Nadere informatie

Voorwaarden voor Beleggingsadvies

Voorwaarden voor Beleggingsadvies Voorwaarden voor Beleggingsadvies U belegt of wilt gaan beleggen bij Van Lanschot Bankiers waarbij wij u adviseren. Hiervoor hebt of sluit u met ons een Overeenkomst voor Beleggingsadvies. Bij deze overeenkomst

Nadere informatie

Het Nederlandse pensioensysteem. Een overzicht van de belangrijkste aspecten

Het Nederlandse pensioensysteem. Een overzicht van de belangrijkste aspecten Het Nederlandse pensioensysteem Een overzicht van de belangrijkste aspecten Het Nederlandse pensioensysteem Een overzicht van de belangrijkste aspecten Stichting voor Ondernemingspensioenfo Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie