CPR-richtlijnen 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CPR-richtlijnen 2010"

Transcriptie

1 CPR-richtlijnen 2010

2

3 ILCOR ERC BRR Prov / Lokaal

4

5 de essentie 30 / 2 (mag voor ieder) circulatie-controle (reageren, bewegen, ademhalen) AED: 1x defib / 2 tss-door masseren

6 Belangrijk BLS! Alarmeren (opschalen) Masseren Defibrilleren

7

8 relevante letterwoorden cpr bacbc PEA EMD BLS ALS DNR CPR CPcR NTR

9 Wijzigingen Belang van kwaliteit van borstcompressies Diepte: minstens 5 cm niet meer dan 6 cm Frequentie: minstens 100/min niet meer dan 120/min effectieve aantal = afhankelijk van onderbrekingen! Shock niet uitstellen om CPR te doen Belang van feedback zuurstofbeleid

10 Wanneer start ik met reanimeren?

11 ff demonstreren toepassing Reanimatie BLS

12 Veiligheid bij reanimaties 1. Ruimte 2. Onderzoekshandschoenen 3. Beademings-bescherming 4. Omgeving: gassen e.a.

13 A = ademweg vrij = hoofdtil + kinlift Géén expliciete inspectie v d luchtweg Enkel inspectie v d luchtweg bij vaststelling v obstructie bij beademing c/n => bedachtzaamheid nr wervelletsel

14 b A c B C = Bewustzijn? reageren? - vragen - opdrachten Euh slechthorend, stoffen-invloed (hand-contact, zacht schudden schouders) zo - => AcBC

15 B = beademing? K / L / V afwezigheid waarneembaar normale AH maximaal 10 (min. 5?) controleren pas beademen na eerst UHM (tenzij kind, baby: 5 start-beademingen)

16 Hoe beadem ik VEILIG Masker Ballon Tube Efficiënt => borstkas-uitzetting Wat als ni lukt

17 Zuurstof: tijdens CPR : 100 % na ROSC : SaO %

18 Capno! systematisch - bevestiging ET - info CPR - criterium voortzetting?

19 C => tekenen van circulatie: - reageren - spreken - bewegen - waarneembaar normale AH

20 Monitor in opstart via Defib-pads Capno

21 UHM bij volwassenen Positionering v d handen: i h midden v d borstkas (borstbeen) 5 tot 6cm diep 100 (tot 120) uhms per minuut

22 Onderzoek wijst uit dat er 48% v d tijd tijdens reanimaties niet zou gemasseerd worden? Gemiddeld zou de de compressiediepte slechts 34mm bedragen?

23 Zelfde compressiediepte vr iedereen? man of vrouw, 40 of 140 kg? UHM steeds minimaal onderbreken! (bvb niet tijdens laden defib), reanimeer steeds met onderzoekshandschoenen.

24 Verhoogd succes van defibrillatie Diepere compressies geven meer succes op defibrilleren. Edelson 2006

25 Verhoogd succes van defibrillatie Analyse van AED registraties en accelerometer gegevens. Compressies van meer dan 5 cm waren geassocieerd met hoger succes op defibrilleren.

26 Precordiale slag? niet meer, verlaten

27 Opschalen 100 / 112 / ALS Direct Na 1 reanimeren vanaf bewusteloosheid, laatstens na vaststelling AHstilstand meerdere hulpverleners (2 ) zo HV alléén - > bij kinderen (niet cardiale oorzaak) veiligheidshouding

28 Dispatcher-assisted CPR

29 Luchtweg-belemmering => bewusteloos - kaakbeenwig, verwijderen - borststoten / uhm => bewust Heimlich / borst- buik- greep

30 Luchtweg? kaakbeenwig Gekruist vingermaneuver Haakmaneuver grijpmaeuver Kloppen op de rug Baby/kind

31 Stabiele zijlig

32 ALS Cpr: UHM Ritme-detectie + evt. defibrillatie Luchtweg: Intubatie of alternatief Medicatie Adrenaline Amiodarone

33 Taak BLS er na aankomst ALS UHM Opstelling Materiaal-zorg Psychosociaal

34 Wanneer mag ik stoppen met reanimatie?

35 beoordelingsfiche cpr

36

37

38

39 de 2/300 -test

40 Vorming & Training? CPR (e.a.) = gemeenschappelijke verantwoordelijkheid * opleidings-instelling(en) * diensten / werkgevers (ZWDn ook) * individu zelf!

41 DNR / NTR correct voorschrift Verschillen in codes? 1 => uitbreiden (buiten reanimatieverstrekking) 2 => niet uitbreiden 3 => afbouwen

42 CPR praktijk in overdreven grote les-groepen? meer inspanningen en verantwoordelijkheid vanuit ZWDn en betrokken MUGs! => kleine(re) groepen! iedere individuele hulpverlener oefent zich(zelf) in cpr, minstens alle 6 maanden (rustige momenten, onder collega s) Zelf-leer-station! (begeleid waar nodig) => geen blabla maar pouspous

43 basisopstelling voor reanimatie

44 naalden en glas

45 psychosociaal

46 Als het hart niet terug start? respect en tact evacuatie lichaam overledene functie in deze spoedgevallendienst 100? toonbaar maken lichaam opvang & gelegenheid tot afscheid niet natuurlijk overlijden: zorg voor sporen (lijkzak.. => beschermzeil of?)

47 als het hart ni trg start 8/10 Hoe ga je daar mee om? -> nr nabestaanden -> hulpverleners: * nabespreking * lering / bijsturing * ondersteuning (ook psy) Meer aandacht!! (ook i d opleidingen)

48 AED waar 1x/2j of + cpr => 100 ZWs! de essentie demo 1 defib per cyclus (niet meer 3) 2 tss-door uhm opengetrokken bevoegdheid naar nietgeneesheren vanaf 1 jaar

49 AED s inhospitaal? cardio niet acute ZH-campussen elders

50 eerst flappen vs eerst masseren? eerst asap flappen (trg) gecontroleerd en getuigd OK/Cathlab mag tot drie maal na elkaar (trg)

51 Alternatieve luchtweg

52 Mondpijpje?

53 Botnaalden => boor

54 Hartmassage met een toestel??

55 Competenties ZW: - Zuurstofverstrekking - Infusie (neutraal) - bij cpr (afwezigheid) Defib Luchtweg-alternatief - Pijnsedatie (afgebakend) MUG - Intubatie+alternatief - Intra-osseus prikken - Spanningspneu draineren - Noodtracheotomie - Ernstige pijnsedatie - grondige kennis RGK

56 Beleid eerste hulp - ruimer publiek - beperkte(re) inhoud Aed - waar - opleiding - financiering

57 EWS bewustzijn: ac verwardheid, achteruitgang, CIA AH: obj dyspnoe, freq, satur Circulatie: BD, freq, thc pijn Temp Nierfie indicaties? MUG, buik-gevoelen vpk e.a.

58 Polscontrole? Niet reanimatie-omstandigheden Reanimatie (vnl ALS-uitvoering) evaluatie uhm evaluatie herstel circulatie

59

60 Een intubatiepoging bij rea zou niet langer dan 10 sec mogen duren en dient bij voorkeur te gebeuren tijdens het masseren Uit onderzoek blijken deze intubaties gemiddeld 46 tot 1 te duren, 0.5 tot 17% zit verkeerd => capno-prioriteit! Vermijdt het hyperventileren tijdens reanimatie o w v cerebrale vasoconstrictie en hypoxie daardoor.

61

62 Medicatie Slechts weinig produkten Weinig wetenschappelijke gegevens Pas NA hartmassage, Defibrillatie (indien aangewezen)

63

64

65 Medicatie: vasopressie Adrenaline (vasopressine) 1 ste bolus : na de 3 de schok bij VF/VT onmiddellijk bij asystolie of PEA, daarna elke 3 5 min Geen nieuwe evidentie PACA trial

66

67 Medicatie: anti-arytmica Atropine: niet meer aanbevolen in de behandeling van asystolie en PEA Amiodarone: 300 mg na de 3deschok (+ 150 mg indien 2dedosis nodig is), na 1eadrenalinedosis Magnesium: niet routinematig 2 g bij refractaire VF en vermoeden hypomg. Bij torsade de pointes of digoxinetoxiciteit

68 Medicatie andere medicatie? onveranderd Bicarbonaat Calcium IV vocht thrombolyse

69 Vasculaire toegang Perifere vene (IV) Na inspuiten medicatie tijdens CPR: spoel na met 20 ml NaCL 0,9% Indien geen veneuze toegang in de eerste minuten: plaats intra-osseus infuus (IO) Kinderen en volwassenen Tibia en humerus Zelfde dosages Tracheale route wordt niet meer gebruikt

70 Feedback en kwalititeit * opleiding * praktijk begeleid / individueel / intercollegiaal / praktisch / geregistreerd Computertraining, Q CPR, data-analyse en bijsturing

71 CPR-meter Laerdal / Philips

72 Zoll Pocket CPR

73 Q-CPR

74 Feedback na reanimatie: Het reanimatierapport

75 Defibrillatie-stroom type Bifasisch Monofasisch intensiteit

76 Thrombolyse overwogen bij cpr na / door thrombose; ev. 90 blijven reanimeren

77 Hypothermie milde hypothermie (32-34 C) na geslaagde reanimaties gedurende 12 à 24u na reanimatie

78 Kind & Baby Mogen identiek zoals volwassene +/- Professionele hulpverleners 100 / Spg / IZ 5 start-ventilaties (niet cardiogene oorzaak) 15/2 (ritme 100 tot 120 per minuut) alléén reanimeren én alarmeren: eerst 1 cpr Handpositionering: onderste derde + 1 vinger Compressiediepte Frequentie Kind

79 Pasgeborenen: Het moment v afklemming navelstreng: tenzij levensbedreigende symptomen w er 1 gewacht vr het afklemmen. De rea kan gestart met omgevingslucht, er mag 10 gewacht om een saturatie v 90% te halen. Om warmteverlies te bestrijden (zeker bij 28 weken) blijkt het inpakken van het lichaam in transparante plastic folie meest optimaal (hoofd vrij laten). Reanimatie-schema vr deze voor regelmatig ervaren reanimatoren pasgeborenen 5 / 3 / 1 / 3 / 1 (ritme 120 UHMs per minuut) Meconium dient enkel geaspireerd bij bedreigde (niet vinnige) baby. Adrenaline (20microgr of 0,2cc per kg lich-gew) in verdunde applicatie en mag hier nog via ET. Check glycemie bij kritieke patn! Reanimatiepoging overwegen stop te zetten indien na 10 geen HR of na 15 zo HR niet + 60 is. Rea niet starten als kind eerder komt dan op 23 weken, zo gewicht van minder dan 400g, zware handicap en ernstig mortaliteits-risico. Gebruik capno! Toegang via navelvene.

80 Kinderen Belang om meestal i d eerste plaats respiratoir te ondersteunen 5 / 15 / 2 / 15 vanaf 2 ervaren hulpverleners Als alléén of in opstart 5 / 30 / 2 / 30 Borstkas 1/3 diep indrukken en ritme v 100 tot 120 Na ROSC zuurstofverstrekking titreren a h v saturatiewaarde 94 to 98 %. Geen gecuffte tube onder de acht jaar! Defib-advies blijft (voorlopig?) op 4j/kg (w verder onderzocht en wellicht lichtjes opgetrokken?) Voorkeur gaat absoluut uit nr consequent gebruik kleefpads (geen paddles). Bij fib-ritmes die aanhouden, na derde schok adrenaline (10 mcg/kg) en cordarone 5mg/kg), adrenaline herhalen om de twee cycli vervolgens en amiodarone enkel nog een tweede keer verstrekken. Na Rosc ook hier weer zuurstof titreren a h v saturatie! Bewaak en bestrijd koorts agressief zo van toepassing (monitor dit centraal via slokdarm of blaas). Monitor tevens glycemie. Het belang v vroegtijdig tsskomen, EWS! en vroeger tsskomen ervaren medische teams bij situaties, zelfs vanaf buikgevoelen ouders of hulpverlener! Ook hier w hypothermie-behandeling aanbevolen! IO toegang geniet voorkeur.

81 Preventie van circulatiestilstand Eerste schakel in de keten van overleven In hospitaal: Gebruik van Early Warning Scores Uitbouwen van medische noodteams Vermindert het aantal onvoorziene reanimaties op zaal Opleiding van personeel moet worden verbeterd: Systematische benadering, Onmiddellijke behandeling, communicatie,

82

83 Teamwork Vooraf verdelen van de taken Aanduiden teamleider Belang van niet technische vaardigheden Prioriteiten stellen en taken verdelen Werken in teamverband Goede inschatting van de situatie (vb.: kwaliteit BLS?) In staat om beslissingen te nemen Gestructureerde communicatie

84

85 Echografie tijdens CPR Snelle detectie van de omkeerbare oorzaken, vooral voor de ritmes waarbij geen schok aangewezen is Echt versus pseudo-pea Hypovolemie Vermoeden longembolie Harttamponade Belangrijkste probleem: periodes van «no flowtime» Price S. Curr Opin Crit Care 2010;16:211-5

86 Echografie tijdens CPR Snelle detectie van de omkeerbare oorzaken, vooral voor de ritmes waarbij geen schok aangewezen is Echt versus pseudo-pea Hypovolemie Vermoeden longembolie Harttamponade Belangrijkste probleem: periodes van «no flowtime» Price S. Curr Opin Crit Care 2010;16:211-5

87 Hypothermie Wanneer, wie, hoe, PROTOCOL!

88 Reanimatie-beleid? Globaal Instellings-specifiek! ZH-reanimatie-werkgroep (officers abroad) Vaardigheidstrainingen en opleiding Procedures Staande orders reanimatie!(?)

89 Opleidingen reanimatie Specialistisch Brc ALS e.a. ILS Rescue, Tom Schmitte, in eigen instelling vpkn + ARTSEN

90 Oefenpoppen reanimatie Guidelines proved Alternatieven rescuemate e.a.? Overdreven in ALS-poppen?

91 Data-beheer CPR reanimaties interne MUGs ZW / MUG AED link / facilitering / overkoepelend

92 meer info via www. erc.edu resuscitation.be rzst.be

93 Elementaire cpr-kennis

94 Aandachtsptn bij het reanimeren van een patiënt met vermoeden (hals-)wervel-letsel?

95 Verschil BLS vs ALS?

96 Verschilpunten in het reanimeren alléén vs met 2 of meerdere hulpverleners?

97 Leg uit: bacbc

98 AED-gebruik: licht toe: - motivatie - praktische werking

99 Aandachtspunten tijdens -UHM -beademing

100 Geef de elementen van de overlevingsketen

101 Bespreek opstelling van materiaal en hulpverleners tijdens reanimatie - BLS-fase > buiten AED-toep. > in AED-toepassing - ALS-fase

102 Heimlich? indicatie en toepassing

103 Sommeer de natuurlijke e d technische hulpmiddelen ter vrijwaring van de luchtweg

104 (de)monteer een beademingsballon

105 Bespreek het hygiënisch onderhoud van een beademingsballon

106 Welke meest voorkomende onderliggende hartritmes tref je bij reanimaties?

107 Bespreek de aandachtsptn bij het gebruik van mondpijpjes

108 Vragen?

Specialistische reanimatie van kinderen - met de basale reanimatie van kinderen door medische professionals

Specialistische reanimatie van kinderen - met de basale reanimatie van kinderen door medische professionals Specialistische reanimatie van kinderen - met de basale reanimatie van kinderen door medische professionals 68 Nederlandse Reanimatie Raad / Belgische Reanimatieraad Introductie Dit hoofdstuk bevat de

Nadere informatie

Basale reanimatie van volwassenen

Basale reanimatie van volwassenen Basale reanimatie van volwassenen 14 Nederlandse Reanimatie Raad / Belgische Reanimatieraad Introductie Dit hoofdstuk bevat de richtlijnen basale reanimatie van volwassenen voor een hulpverlener, buiten

Nadere informatie

Basale reanimatie van kinderen

Basale reanimatie van kinderen Basale reanimatie van kinderen Introductie Dit hoofdstuk bevat de richtlijnen basale reanimatie van kinderen. Deze richtlijnen zijn gebaseerd op de uitgave van de European Resuscitation Council, gepubliceerd

Nadere informatie

richtlijnen Reanimatie 2010 In nederland en belgië

richtlijnen Reanimatie 2010 In nederland en belgië richtlijnen Reanimatie 2010 In nederland en belgië 2 Nederlandse Reanimatie Raad / Belgische Reanimatieraad Uitgever Nederlandse Reanimatie Raad Rondweg 29 5406 NK Uden Telefoon: 0413-244138 Fax:0413-244131

Nadere informatie

Basale reanimatie van kinderen door anderen dan gespecialiseerde zorgprofessionals

Basale reanimatie van kinderen door anderen dan gespecialiseerde zorgprofessionals Basale reanimatie van kinderen door anderen dan gespecialiseerde zorgprofessionals 28 Nederlandse Reanimatie Raad / Belgische Reanimatieraad Introductie Indien basale reanimatie van een kind nodig is,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding HeartSine Samaritan PAD SAM 300P. HeartSine

Gebruikershandleiding HeartSine Samaritan PAD SAM 300P. HeartSine Gebruikershandleiding HeartSine Samaritan PAD SAM 300P HeartSine Inhoud Inleiding Configuratie Van samaritan PAD SAM model 300P Richtlijnen Reanimatie 2005 Uw samaritan PAD Kenmerken Van De samaritan PAD

Nadere informatie

Vijf belangrijke punten van EHBO voor kinderen zijn:

Vijf belangrijke punten van EHBO voor kinderen zijn: Vijf belangrijke punten van EHBO voor kinderen zijn: 1. Denk eerst aan je eigen veiligheid en de veiligheid voor het kind 2. Ga na wat er gebeurd is en wat het kind mankeert 3. Probeer het kind gerust

Nadere informatie

Starten, niet starten en stoppen van de reanimatie. Richtlijn van de Nederlandse Reanimatie Raad

Starten, niet starten en stoppen van de reanimatie. Richtlijn van de Nederlandse Reanimatie Raad Starten, niet starten en stoppen van de reanimatie. Richtlijn van de Nederlandse Reanimatie Raad Najaar 2008 1) Inleiding Plotseling verlies van bewustzijn is zeer vaak het gevolg van een hartstilstand

Nadere informatie

BEDRIJFSHULPVERLENER

BEDRIJFSHULPVERLENER BEDRIJFSHULPVERLENER Versie: Juli 2011 1 Bedrijfshulpverlening (BHV) - Voldoen aan de Arbo-wetgeving - Voorkomen van rechtelijke aanspraken - Bedrijfshulpverlening is verplicht voor alle bedrijven en instellingen

Nadere informatie

EERSTE HULP DOOR POLITIE. Redactie: R.H.F.M. Appelhof E.A.R. Ariëns P.A. Mantel K.J.M. Mertens H.N. den Nieuwenboer W.L.M. ten Wolde.

EERSTE HULP DOOR POLITIE. Redactie: R.H.F.M. Appelhof E.A.R. Ariëns P.A. Mantel K.J.M. Mertens H.N. den Nieuwenboer W.L.M. ten Wolde. EERSTE HULP DOOR POLITIE Redactie: R.H.F.M. Appelhof E.A.R. Ariëns P.A. Mantel K.J.M. Mertens H.N. den Nieuwenboer W.L.M. ten Wolde Met dank aan: Docenten Politieacademie Foto-omslag: Harro Meijnen Alle

Nadere informatie

SPOEDGEVALLEN. Vlaamse Vereniging Verpleegkundigen Spoedgevallenzorg vzw. www.vvvs.be. Driemaandelijks Tijdschrift Jaargang 2011-30

SPOEDGEVALLEN. Vlaamse Vereniging Verpleegkundigen Spoedgevallenzorg vzw. www.vvvs.be. Driemaandelijks Tijdschrift Jaargang 2011-30 ISSN 1376-7801 SPOEDGEVALLEN Vlaamse Vereniging Verpleegkundigen Spoedgevallenzorg vzw. www.vvvs.be Driemaandelijks Tijdschrift Jaargang 2011-30 V.U. Lauwaert Door, Briel 115, 9340 Smetlede Nr. 3 spoedgevallen

Nadere informatie

Defibtech LIFELINE Semi-Automatische Externe Defibrillator

Defibtech LIFELINE Semi-Automatische Externe Defibrillator Defibtech LIFELINE Semi-Automatische Externe Defibrillator Gebruikershandleiding AHA /ERC 2010 ELECTRONIC DISTRIBUTION Belangrijk! Defibtech is niet aansprakelijk voor fouten in de inhoud van dit materiaal,

Nadere informatie

HEARTSTART FRx DEFIBRILLATOR GEBRUIKERSHANDLEIDING. 861305 Editie 2

HEARTSTART FRx DEFIBRILLATOR GEBRUIKERSHANDLEIDING. 861305 Editie 2 HEARTSTART FRx DEFIBRILLATOR GEBRUIKERSHANDLEIDING 861305 Editie 2 Opzettelijk onbedrukt gelaten. Opzettelijk onbedrukt gelaten. HeartStart FRx defibrillator BEKNOPTE NASLAGGIDS Opzettelijk onbedrukt

Nadere informatie

Informatie over (niet)-reanimeren

Informatie over (niet)-reanimeren Informatie over (niet)-reanimeren iet-reanimerenpenning Wat is reanimatie? Wat is de overlevi ans? Wat merkt het slachtoffer? Hoe groot is de kans op (blijv chade? Wel of niet reanimeren? Uw wens telt

Nadere informatie

basis EHBO opleiding Het Vlaamse Kruis vzw (eerste hulp bij ongelukken)

basis EHBO opleiding Het Vlaamse Kruis vzw (eerste hulp bij ongelukken) Het Vlaamse Kruis vzw basis EHBO (eerste hulp bij ongelukken) opleiding Algemeen secretariaat Provinciesteenweg 660 2530 Boechout Tel. 03 226 25 45 Fax 03 226 11 35 E-post: as@hvk.be www.hetvlaamsekruis.be

Nadere informatie

ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau 3. 1.8 Handelt in crisis en onvoorziene situaties Antwoordmodellen

ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau 3. 1.8 Handelt in crisis en onvoorziene situaties Antwoordmodellen ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau 3 1.8 Handelt in crisis en onvoorziene situaties Antwoordmodellen Inhoudsopgave 1 Assertief opstellen 5 1.1 Assertiviteit 5 Praktijk: Vick zegt altijd ja 5 Kennisopdracht

Nadere informatie

BLS en ALS bij kinderen. Laatste richtlijnen: ILCOR 2005

BLS en ALS bij kinderen. Laatste richtlijnen: ILCOR 2005 BLS en ALS bij kinderen Laatste richtlijnen: ILCOR 2005 ILCOR RICHTLIJNEN 2005 DOELSTELLINGEN Kort en eenvoudig Voor kinderen en volwassenen meer uniformiteit BLS (basic life support) AED (automated external

Nadere informatie

Post-reanimatie zorg voor volwassenen

Post-reanimatie zorg voor volwassenen Post-reanimatie zorg voor volwassenen 58 Nederlandse Reanimatie Raad / Belgische Reanimatieraad Introductie Het is belangrijk te benadrukken dat de behandeling van een reanimatie niet stopt zodra ROSC

Nadere informatie

KENNIS MAAKT HET VERSCHIL ONDERZOEK IN DE LIFT

KENNIS MAAKT HET VERSCHIL ONDERZOEK IN DE LIFT P a g e 28 KENNIS MAAKT HET VERSCHIL ONDERZOEK IN DE LIFT Ontwikkeling van de Landelijke Onderzoeksagenda Ambulancezorg 2014-2018 BIJLAGEN Nijmegen, oktober 2014 I.M. van de Glind MSc Dr. S.A.A. Berben

Nadere informatie

HeartSine samaritan PAD SAM 360P. Gebruikershandleiding

HeartSine samaritan PAD SAM 360P. Gebruikershandleiding HeartSine samaritan PAD SAM 360P Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Indicaties voor gebruik 4 Indicaties voor gebruik 4 Contra-indicaties voor gebruik 4 Beoogde gebruikers 4 Waarschuwingen

Nadere informatie

Richtlijn simulatie teamtraining

Richtlijn simulatie teamtraining Tijdschrift voor Medisch Onderwijs, maart 2011 Vol. 30, nr. 1, Suppl. 1, p. 3-10 Richtlijn simulatie teamtraining C.R.M.G. Fluit,T.P.F.M. Klaassen Voorwoord De opdracht tot het ontwerpen van een In VIVO

Nadere informatie

Defibtech DDU-120 Volautomatische externe defibrillator

Defibtech DDU-120 Volautomatische externe defibrillator Defibtech DDU-120 Volautomatische externe defibrillator Gebruikershandleiding Software V2.0 Belangrijk! Defibtech is niet aansprakelijk voor fouten in de inhoud van dit materiaal, voor bijkomstige of

Nadere informatie

HANDREIKING OPVANG & NAZORG

HANDREIKING OPVANG & NAZORG HANDREIKING OPVANG & NAZORG www.omgaanmetagressie.nl Nijmegen Geachte heer, mevrouw, Hierbij ontvangt u onze vrijblijvende handreiking als aanvulling op het samenstellen van een integraal veiligheidsbeleid

Nadere informatie

Anesthesie en pijnbehandeling. Rondom een operatie

Anesthesie en pijnbehandeling. Rondom een operatie Anesthesie en pijnbehandeling Rondom een operatie Inhoud Inleiding 3 Vormen van anesthesie 3 Wat doet de anesthesioloog 4 Algehele anesthesie 5 Voordelen van algehele anesthesie 5 Nadelen van algehele

Nadere informatie

Keuzemenu bij beroepsopdracht 5 Verpleegtechnische en voorbehouden handelingen voor verpleegkundigen

Keuzemenu bij beroepsopdracht 5 Verpleegtechnische en voorbehouden handelingen voor verpleegkundigen Keuzemenu bij beroepsopdracht 5 Verpleegtechnische en voorbehouden handelingen voor verpleegkundigen BBL 4 AZ/ keuzemenu 5 verpleegtechnisch en voorbehouden handelingen/ juli 2008 Pagina 1 van 43 Overzicht

Nadere informatie

HULPVERLENING DUIKEN EHBO

HULPVERLENING DUIKEN EHBO HULPVERLENING DUIKEN EHBO CURSUS EERSTE HULP BIJ ONGEVALLEN VVW - DUIKEN VVW DUIKEN VZW CURSUS EHBO V1.2008 INLEIDING CURSUS EHBO Tijdens een duikevenement kunnen tal van kleine en grotere ongevallen gebeuren.

Nadere informatie

Introductiemap studenten verpleegkunde Spoedgevallendienst

Introductiemap studenten verpleegkunde Spoedgevallendienst Introductiemap studenten verpleegkunde Spoedgevallendienst 1-07-2015 Introductiemap stagiairs verpleegkunde - Spoedgevallendienst 1 Beste student Het team van de spoedgevallendienst heet je van harte welkom.

Nadere informatie

13 Ergonomie. 1 Inleiding

13 Ergonomie. 1 Inleiding DC 13 Ergonomie 1 Inleiding Ergonomie gaat over fysieke en sociale omstandigheden en je gezondheid. In feite gaat ergonomie over alle situaties, ook die bij je thuis. In dit thema hebben we het echter

Nadere informatie

Defibtech DDU-2300 Semi-automatische externe defibrillator Gebruikershandleiding

Defibtech DDU-2300 Semi-automatische externe defibrillator Gebruikershandleiding Defibtech DDU-2300 Semi-automatische externe defibrillator Gebruikershandleiding DRUK OP DE AAN-KNOP 1 BEVESTIG ELEKTRODEN VOLG AED- INSTRUCTIES 2 DRUK OP VERZOEK DE SCHOK- KNOP IN 3 B Belangrijk Defibtech

Nadere informatie