Werkwijze Fietsergometrie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werkwijze Fietsergometrie"

Transcriptie

1 Werkwijze Fietsergometrie Document ID NVLA ww CPET Document titel Fietsergometrie (cardio pulmonary exercise test) Publicatiedatum April 2013 Versie 1.0 Herzieningsdatum Maart 2016 Doel Vastleggen van de inspanningscapaciteit en de aard van functionele limitatie. Voorwaarden/handelingsbevoegdheid - Aanwezigheid arts of een bevoegd en bekwaam gediplomeerd longfunctieanalist met een arts als achterwacht. 1,9 - Beschikbaarheid resuscitatieset (adrenaline, atropine, nitrobaat) en defibrillator (AED o.i.d.) of reanimatieteam. - Noodoproepsysteem. - Gediplomeerde longfunctieanalisten. Longfunctieanalisten i.o. onder supervisie begeleider. - O 2 -toevoer aanwezig. - Testruimte die voldoet aan de voor de test gestelde eisen. 6,10 Indicaties - Evaluatie van onbegrepen inspanningsintolerantie - Analyse van cardiovasculaire of respiratoire ziekten - Inschatting van handicaps/beperkingen - Pre operatief onderzoek - Inschatting van het inspanningsvermogen van revalidatiekandidaten - Evaluatie van patiënten met een hart- en/of longtransplantatie Absolute contra-indicaties Algemeen - Syncope (flauwvallen) - Beenvenetrombose - Acute niet-pulmonale stoornis die prestatievermogen beïnvloedt (infecties, koorts, nierfalen, onbehandeld schildklierprobleem e.d.) - Niet-coöperatieve patiënt Cardiaal - Recent myocardinfarct (<5 dagen) - Instabiele angina pectoris - Ongecontroleerde aritmieën die klachten veroorzaken of hemodynamische consequenties hebben (derdegraads atrioventriculaire blok, ongecontroleerde/onbehandelde atriale of ventriculaire aritmie) - Actieve endocarditis - Acute myocarditis/pericarditis - Ernstige symptomatische aortastenose - Ongecontroleerd onbehandeld - Verdenking dissectie aneurysma Pulmonaal - Acute longembolie of pulmonaal infarct - Ongecontroleerd astma - Longoedeem - Desaturatie in rust (SpO2 85%) - Respiratoir falen Pagina 1 van 7

2 Relatieve contra-indicaties Bij een relatieve contra-indicatie kan de test technisch gezien worden uitgevoerd, maar de uitslag wordt beïnvloed door de genoemde contra-indicatie. In dit geval zal de fietsergometrie alleen worden uitgevoerd na overleg met de behandelend arts. Algemeen - Vergevorderde of gecompliceerde zwangerschap - Elektrolytstoornis - Klachten bewegingsapparatuur hetgeen fietsen onmogelijk maakt Cardiaal - Stenose linker hoofdstam coronair arterie of equivalente afwijking - Matige stenotische hartklepziekte - Tachyaritmie of bradyaritmie - Ernstige AV-blokkade - Hypertrofische cardiomyopathie - Ernstige pulmonale hypertensie - Ernstige onbehandelde arteriële hypertensie in rust (> 200 mmhg systolisch, > 120 mmhg diastolisch) Indicaties voor het beëindigen van een fietstest - Pijn op de borst passend bij ischemie - Ischemische ECG-veranderingen: - Verschijnen van linkerbundeltakblok - Zeer onvoldoende toename van hartfrequentie zonder gebruik van bètablokkers - Aanhoudende supraventriculaire tachycardie - ST-depressie/elevatie, omkering T-toppen, Q-golven - Toenemende ventriculaire ectopie, meervormige PVC s, PVC superimpositie op T- golf, 3 of meer PVC s achter elkaar, ventriculaire tachycardie - Complexe ectopie - Optreden 2e of 3e graad AV blok - Daling van systolische bloeddruk > 20 mmhg van de hoogste waarde gedurende de test - Hypertensie (systolische druk > 250 mm Hg, diastolische druk > 120 mm Hg) - Ernstige desaturatie (SpO2 80% plus symptomen of signalen van ernstige hypoxemie) - Plotselinge bleekheid - Coördinatieverlies - In de war zijn - Duizeligheid of flauwvallen - Signalen van respiratoir falen Pagina 2 van 7

3 Benodigdheden - Status van de patiënt/volledig ingevulde aanvraag van de arts - Fietsergometer (in staat om bij een brede range van toerentallen dezelfde belasting te geven en bij voorkeur programmeerbaar). - Computer die in staat tot het simultaan meten en registreren van V E, fractie O 2 en fractie CO 2. - Saturatiemeter - ECG-registratie - Scheermesje - Bloeddrukmeter (bij voorkeur automatisch) - Mondstuk en neusklem of masker met hoofdband - Filter/sputumreservoir - Gevalideerd meetsysteem voor het realtime meten van ademhalingsparameters (o.a. V E, BF, VT, CO 2, O 2 ) - IJkgas - Gaasjes - Desinfectants Optioneel: in geval van toedienen van luchtwegverwijders - Luchtwegverwijder (salbutamol, ipratropiumbromide o.i.d.) Optioneel: in geval van tijdens inspanning doen van arteriepunctie en/of in geval van aanleggen arterielijn - Materiaal voor het uitvoeren van een arteriepunctie dan wel het plaatsen, gebruiken en verwijderen van een arteriële lijn. (zie hiervoor ziekenhuisbrede protocollen) - ABL (bloedgasanalysator) Optioneel - Borgscorelijst - DCO-meting tijdens inspanning Registratie van de IC tijdens inspanning - Oesophagus-drukken tijdens inspanning - Arterieel of veneus lactaat afname 1,5 of 3 min na top inspanning GEMETEN WAARDEN Voorafgaand aan het inspanningsonderzoek wordt ingevoerd/gemeten: - barometerstand (Pb) - temperatuur - relatieve luchtvochtigheid (RH) - belasting (ergometrieprotocol kiezen) - patientengegevens (lengte, gewicht, leeftijd, geslacht) - vitale capaciteit (VC) - een-seconde waarde (FEV 1 ) - dode ruimte van het systeem Tijdens het inspanningsonderzoek wordt gemeten: - ventilatie (V E ), i.g.v. van mixing chamber - aantal teugen (BF) en teugvolume (VT), i.g.v. breath by breath - in- en expiratoire CO 2 fractie (F I,CO2, F E,CO2 ) - in- en expiratoire O 2 fractie (F I,O2, F E,O2 ) - end-tidal koolzuur (F ET,CO2 ) - bloeddruk - zuurstofsaturatie (S p,o2 ), tijd - hartfrequentie (HR) - electrocardiogram Pagina 3 van 7

4 Optioneel: gemeten waarden uit het arteriële bloed - arteriële zuurstofdruk: P a,o2 (kpa) - arteriële koolzuurdruk: P a,co2 (kpa) - bicarbonaat: HCO 3 - (mmol/l) - zuurgraad van het bloed: ph - hemoglobinegehalte: Hb (mmol/l) - evt. Lactaat (mmol/l) - base excess: BE (mmol/l) - saturatie: SaO2 (%) BEREKENDE WAARDEN Uit gemeten waarden tijdens inspanning: - Ventilatie: V E (l/min BTPS) = BF * V t,ex (i.g.v. breath by breath ) - maximaal ademminuutvolume (MAMV) - Zuurstofopname: V O 2 (ml/min STPD) = V I * (F I,O2 F Ē, O2 ) - Koolzuurafgifte: V CO 2 (ml/min STPD) = V E * F E,CO2 - Zuurstofpuls: V O 2 /HR (ml/slag) = zuurstofopname per hartslag - Zuurstofopname per kilogram lichaamsgewicht: V O 2 /kg gewicht (ml/min/kg) - Zuurstofequivalent: EqO 2 = V E/V O 2 - Koolzuurequivalent: EqCO 2 = V E/V CO 2 - Dyspnoe index: DI = V E / (gemeten FEV 1 *40) - Respiratoir quotiënt RQ = RER = gaswisselingsratio (R) = V CO 2 /V O 2 - Ademreserve: BR = (gemeten FEV1 * 40) - V E (l) - Hartfrequentie reserven: HRR = (220-leeftijd) HR (1/min) - Anatomische dode ruimte: V D,ana V D,ana / V T = ((F ET,CO2 - F Ē,CO2 ) / F ET,CO2 ) V D,klep / V T - alveolaire zuurstofdruk (P A,O2 ): P A,O2 = F I,O2 * (P b P H2O ) (P aco2 /RQ) - evt. EELV s en of IC s - evt. TTI-index Optioneel: Berekende waarden uit het arteriële bloed: - alveolo-arterieël zuurstofverschil: AaDO 2 = P A,O2 P a,o2 (kpa) - Fysiologische dode ruimte: VD,fys V D,fys / V T = ((P a,co2 - P Ē,CO2 ) / P a,co2 ) V D,klep / V T - Zuurstofcontent: C a,o2 = Hb (mmol/l) * S a,o2 + 0,0105 * P a,o2 Pagina 4 van 7

5 Werkwijze - Controleer en kalibreer de apparatuur volgens de specificaties van de fabrikant. (volumekalibratie en gaskalibratie) - Zorg voor een actuele lengte en gewicht van de patiënt (zie ook NVLA protocol voorbereiding en afhandeling) en eventueel aanvullende gegevens (bijv. laatst geblazen longfunctie en rust ECG). - De patiënt dient gemakkelijk gekleed te gaan (niet krap/knellend of te warm etc.). - Keuze juiste fiets-protocol: Er wordt gestreefd naar een inspanningstijd van maximaal 10 minuten. De wattagetoename per minuut wordt als volgt berekend: (V O2max,pred V O2, rust )/100 = toename wattage per minuut. Waarbij de V O2,max berekend word volgens de op de afdeling geldende formule en V O2, rust = 300 ml. Om praktische redenen kan afgerond worden naar het dichtstbijzijnde 5-tal. Bij een zeer slechte conditie/longfunctie van de patiënt kan het wattage lager ingesteld worden. V O2max,pred volgens Wasserman e.a.: Man: W*(50,27-0,372*A) Vrouw: (43+W)*(22,78-0,17*A) Waarbij: W = gewicht in kg, A = leeftijd in jaren. - Laat de patiënt volgens protocol een flow-volumecurve blazen. Vergelijk de waarden hiervan met eventueel eerder gemeten waarden. Zonodig kan er bronchusverwijder gegeven worden, waarna nogmaals een FV-curve geblazen dient te worden. Indien nodig moeten de waarden overgebracht worden naar de programmatuur voor de registratie tijdens de inspanning. Bepaling van het maximale ademminuutvolume: - Door middel van een MVV-bepaling - Geschat mbv de formule: FEV 1 *40 - Voorbereiding van de patiënt: - Plakken/bevestigen van elektrodes t.b.v. de 12 kanaals ECG-registratie. - Inbrengen van de arteriële lijn. Dit gebeurt doorgaans door een arts (in opleiding) of bevoegd en bekwaam longfunctieanalist. - Afstellen van de fiets aan het postuur van de patiënt. - Instrueer de patiënt over het verloop van de fietstest. (verwacht toerental, duur en fases tijdens de fietstest, metingen gedurende de fietstest, eventueel de borgscore en het belang van maximale inspanning.) - Aansluiten van meetapparatuur: - 12-kanaals ECG-registratie - Bloeddrukband (om de bovenarm waar geen arteriële lijn in zit) - Transcutane saturatiemeter (vinger (evt nagellak verwijderen), oor of voorhoofd) - Mondstuk+knijper of ademmasker - Uitvoeren van de inspanningstest: De fietstest bestaat uit een aantal fases waarbinnen op gezette tijden diverse parameters gemeten worden. Bekijk het rust-ecg en laat deze zo nodig beoordelen door een arts (in opleiding), alvorens de fietstest te starten. Gedurende iedere fase worden de volgende parameters gemeten: o Ventilatoire parameters o Bloeddruk o ECG-registratie o O 2 -saturatie o Evt bloedgaswaarden o Evt borgscore o Evt IC-meting De verschillende fases: - Baseline (rustfase): 3 minuten Pagina 5 van 7

6 Tijdens deze fase worden de rustwaarden gemeten. Patiënt dient rustig op de fiets te zitten, normaal te ademen en niet te fietsen. De waarden dienen stabiel te zijn alvorens naar de volgende fase over te gaan. - Warm-up (intrapfase): 3 minuten Tijdens deze fase wordt er onbelast gefietst op het aangegeven toerental (tussen omwentelingen bij elektrisch of elektromagnetisch geremde fietsergometers of 50 omwentelingen bij mechanisch geremde fietsergometers). - Exercise (inspanningsfase): circa 10 minuten Tijdens deze fase wordt de belasting opgevoerd zoals hierboven berekend. Dit kan ofwel handmatig geschieden via de bediening van de fiets, dan wel geprogrammeerd zijn in de bediening van de fiets dan wel geschieden via de aansturing door een externe computer. Op gezette tijden (meestal elke 3 minuten) en op maximale inspanning worden de verschillende parameters gemeten. Spoor de patiënt aan zo lang mogelijk door te gaan, maar houd daarbij de stopcriteria in acht. - Er wordt gestopt en overgegaan naar de volgende fase zodra de patiënt aangeeft niet meer verder te kunnen of door een beslissing van de arts/longfunctieanalist. - Recovery (herstelfase): 3 minuten Tijdens deze fase wordt onbelast rustig uitgefietst. Na de fietstest wordt de patiënt gevraagd wat voor hem de hoofdreden van stoppen was of indien de patiënt moest stoppen of hij nog verder had kunnen fietsen. Loskoppelen van de apparatuur: - Mondstuk+knijper/ademmasker - Bloeddrukmanchet - Saturatiemeter - ECG-registratie - Indien aanwezig, verwijder de arteriële lijn. Druk de insteekopening minimaal 5 minuten af met een gaasje, zo nodig langer bijvoorbeeld wanneer iemand bloedverdunners gebruikt, totdat het niet meer nabloedt. Breng een drukverband aan. Deze dient minimaal vier uur te blijven zitten. De patiënt mag zelf het drukverband verwijderen. Bij vermoeden van bronchiale hyperreactiviteit bij inspanning, kan besloten worden de FEV 1 tot 20 minuten na de inspanning te vervolgen. Hiertoe wordt de patiënt na het beëindigen van de recoveryfase van de fiets gehaald en wordt herhaaldelijk op geprotocolleerde wijze de FEV 1 gemeten. Zie protocol spirometrie voor/na inspanning. - Verwerk de verkregen data zoals dat op de afdeling gebruikelijk is (bijv. het achteraf invoeren van parameters in de registrerende software). Schoonmaakprocedure - Meetsysteem ventilatoire parameter: Voor het schoonmaken en desinfecteren wordt verwezen naar de in het ziekenhuis geldende hygiënerichtlijnen en het geldende afdelingsprotocol. - Patiëntengebonden materialen: Saturatiemeter, bloeddrukband, masker, banden e.d. dienen huishoudelijk gereinigd te worden en daarna gedesinfecteerd. Zie hiervoor de in het ziekenhuis geldende hygiënerichtlijnen. - Fiets en directe omgeving: Hierbij volstaat huishoudelijk reinigen. Indien verspreiding van lichaamsvloeistoffen (bloed, sputum) daarna ook desinfecteren. - Mondstukken dienen volgens het gebruikelijke protocol te worden vervangen en gereinigd. Afhandeling Zie hiervoor het protocol Voorbereiding en afhandeling. Pagina 6 van 7

7 Voorlichting Vooraf dient de patiënt over het doel van het onderzoek te zijn geïnformeerd door de behandelend arts. Specifieke (waar, wanneer) en praktische (voorbereiding door patiënt, sportkleding aan/mee) informatie wordt gegeven door de longfunctieanalist en kan ook mee worden gegeven aan de patiënt in een informatiefolder. Bronnen 1. ATS/ACCP Statement on cardiopulmonary exercise testing. Am J Respir Crit Care Med 2003; 167: PulmoDidact Fietsergometrie, 9e jaargang nr American College of Sports Medicine, Guidelines for Exercise Testing and Prescription, 4e editie. 1991, Lea & Febiger, Philadelphia. 4. LOI lesstof cursus Longfunctie-assistent, hoofdstuk 936F Jones, N.L., Clinical Exercise Testing, 3e editie. 1988, W.B. Saunders, Philadelphia. 6. Wasserman, K., J.E. Hansen, D.E. Sue, R. Casaburi, B.J. Whipp, Principles of Exercise Testing and Interpretation, 3e editie. 1999, Lippincott, Williams & Wilkins, Philadelphia. 7. Werkgroep Infectie Preventie, richtlijn Intravasale therapie, februari Placement and management of arterial catheters. 9. Wet BIG 10. M. Demedts & M Decramer, longfunctieonderzoekm, technieken toepassingeninterpretaties. H15 Inspanningsproeven, Auteurs J. Jacobs, Longfunctie-analist Geautoriseerd door NVLA Commissie Kwaliteitsbeheersing Pagina 7 van 7

Werkwijze 6 minuten wandeltest

Werkwijze 6 minuten wandeltest Werkwijze 6 minuten wandeltest Document ID NVLA 120417 prt 6 MWT Document titel 6 minuten wandeltest Publicatiedatum April 2012 Versie 1.0 Herzieningsdatum Januari 2017 Doel Meten van het functionele inspanningsvermogen

Nadere informatie

Werkwijze 6 minuten wandeltest

Werkwijze 6 minuten wandeltest Werkwijze 6 minuten wandeltest Document ID NVLA 170110 ww 6 MWT Document titel 6 minuten wandeltest Publicatiedatum April 2012 Versie 1.0 Herzieningsdatum Zie Planning herziening Doel Meten van het functionele

Nadere informatie

Prof. dr. F. C. Visser Cardioloog Erasmus Medisch Centrum. Electrocardiografische & fysiologische veranderingen tijdens inspanning

Prof. dr. F. C. Visser Cardioloog Erasmus Medisch Centrum. Electrocardiografische & fysiologische veranderingen tijdens inspanning Prof. dr. F. C. Visser Cardioloog Erasmus Medisch Centrum Electrocardiografische & fysiologische veranderingen tijdens inspanning Indicaties voor inspannings ECG Evaluatie van patienten met pijn op de

Nadere informatie

Werkwijze Spirometrie/Flowvolume meting

Werkwijze Spirometrie/Flowvolume meting Werkwijze Spirometrie/Flowvolume meting Document ID NVLA 160412 ww S/FV lf Document titel Spirometrie/Flowvolume meting Publicatiedatum April 2016 Versie 2.0 Herzieningsdatum Januari 2020 Doel Het meten

Nadere informatie

Werkwijze (assisteren bij) arterielijn inbrengen en bloed afname.

Werkwijze (assisteren bij) arterielijn inbrengen en bloed afname. Werkwijze (assisteren bij) arterielijn inbrengen en bloed afname. Document ID NVLA 150417 ww ARTL+BA Document titel Arterielijn inbrengen en bloedafname Publicatiedatum April 2015 Versie 1.0 Herzieningsdatum

Nadere informatie

Workshop Maximale inspanningstest: Uitvoer en interpretatie in het kader van instellen en beoordelen van trainingsinterventies FYSIOLOGIE

Workshop Maximale inspanningstest: Uitvoer en interpretatie in het kader van instellen en beoordelen van trainingsinterventies FYSIOLOGIE IBSCongres, 28 januari 2017, Hogeschool Utrecht, Utrecht Workshop Maximale inspanningstest: Uitvoer en interpretatie in het kader van instellen en beoordelen van trainingsinterventies FYSIOLOGIE Dr. M.S.

Nadere informatie

Ergometrie: interpretatie. Strategie. Volgorde. Fietsergometrie: Interpretatie op Tijdbasis. Waarom alle variabelen als functie van de tijd?

Ergometrie: interpretatie. Strategie. Volgorde. Fietsergometrie: Interpretatie op Tijdbasis. Waarom alle variabelen als functie van de tijd? Ergometrie: interpretatie Fietsergometrie: Interpretatie op Tijdbasis NVALT Assistentendag Juni 11 j.g.vanden.aardweg@mca.nl Hart-Long Centrum Medisch Centrum Alkmaar 1 2 Strategie 1. Logische en consequente

Nadere informatie

Werkwijze Interpretatie van spirometrie

Werkwijze Interpretatie van spirometrie Werkwijze Interpretatie van spirometrie Document ID NVLA 160620 ww IntSpir Document titel Interpretatie van spirometrie Publicatiedatum Juni 2016 Versie 1.0 Herzieningsdatum Juni 2021 Doel Het standaardiseren

Nadere informatie

COPD. Meten is weten!!! Maar wat meten we dan??

COPD. Meten is weten!!! Maar wat meten we dan?? COPD Meten is weten!!! Maar wat meten we dan?? Bij een patiënt kunnen verschillende longfunctie testen worden gedaan om te kijken of er sprake is van COPD. Je kunt met de testen de ernst van de COPD bepalen.

Nadere informatie

Pijn op de borst. Duodagen 2017 Cees van der Spek, huisarts Jasper Bennik, cardioloog

Pijn op de borst. Duodagen 2017 Cees van der Spek, huisarts Jasper Bennik, cardioloog Pijn op de borst Duodagen 2017 Cees van der Spek, huisarts Jasper Bennik, cardioloog Indeling Korte casus Achtergrondinformatie Pre test likelihood Waarde van de inspanningstest Aanvullende diagnostiek

Nadere informatie

COPD Meten is weten!!! Maar wat meten we dan??

COPD Meten is weten!!! Maar wat meten we dan?? COPD Meten is weten!!! Maar wat meten we dan?? De lengte en het gewicht vragen aan de patiënt is voldoende. Iedereen weet toch hoe lang en zwaar hij/zij is. Juist/Onjuist Bij een patiënt kunnen verschillende

Nadere informatie

B-FIT TRAININGSWIJZER. Appendix 2

B-FIT TRAININGSWIJZER. Appendix 2 B-FIT TRAININGSWIJZER Appendix 2 APPENDIX 2. SUB-MAXIMALE INSPANNINGSTEST. De sub-maximale inspanningstest zoals hieronder beschreven kan worden gebruikt worden om vast te stellen of de trainingsvorm geschikt

Nadere informatie

Ergometrie. = fietstest

Ergometrie. = fietstest Ergometrie = fietstest Inleiding In deze folder leest u meer over het ergometrie-onderzoek, ook wel fietstest genoemd. U heeft een afspraak voor dit onderzoek op: dag om uur. Het onderzoek vindt plaats

Nadere informatie

Ergometrie Aeroob RozenbergSport.nl 2012 pagina 1 / 7

Ergometrie Aeroob RozenbergSport.nl 2012 pagina 1 / 7 RozenbergSport.nl 2012 pagina 1 / 7 Inhoud Spiro-ergometrie Getraindheid Aeroob vermogen Pulmonaal Wasserman Hematologisch Myogeen Obesitas Spiro-ergometrie Test maximaal? Test maximaal? HF max = 220 -

Nadere informatie

Inspanningsfysiologie Victor Niemeijer, sportarts

Inspanningsfysiologie Victor Niemeijer, sportarts Inspanningsfysiologie Victor Niemeijer, sportarts 18 e Grande Conference Verona 2012 Algemene veranderingen tijdens inspanning Binnen enkele seconden: Hartfrequentie neemt toe Ventilatie neemt toe Zuurstofopname

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties document D043528/02 Annex.

Hierbij gaat voor de delegaties document D043528/02 Annex. Raad van de Europese Unie Brussel, 8 maart 2016 (OR. en) 6937/16 ADD 1 TRANS 72 BEGELEIDENDE NOTA van: de Europese Commissie ingekomen: 7 maart 2016 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: het secretariaat-generaal

Nadere informatie

Bloedgassen. Homeostase. Ronald Broek

Bloedgassen. Homeostase. Ronald Broek Bloedgassen Homeostase Ronald Broek Verstoring Homeostase Ziekte/Trauma/vergiftiging. Geeft zuur-base en bloedgasstoornissen. Oorzaken zuur-base verschuiving Longemfyseem. Nierinsufficientie Grote chirurgische

Nadere informatie

Betreft: dhr E Herber, geb. 22-04-1966. Amsterdam, 15 november 2007.

Betreft: dhr E Herber, geb. 22-04-1966. Amsterdam, 15 november 2007. Betreft: dhr E Herber, geb. 22-04-1966. Amsterdam, 15 november 2007. Geachte heer Herber, Naar aanleiding van de 15 november 2007 bij u gedane keuring kan ik het volgende melden: Vraagstelling: conditie

Nadere informatie

NVZF Jaarcongres 2011 Inspanningstesten en hun klinische betekenis bij COPD

NVZF Jaarcongres 2011 Inspanningstesten en hun klinische betekenis bij COPD NVZF Jaarcongres 2011 Inspanningstesten en hun klinische betekenis bij COPD dr. A.J. van t Hul Schoondonck-centrum voor Longrevalidatie Brabantlaan 1 4817 JW Breda 076-533 14 54 a.vanthul@rcbreda.nl Basis

Nadere informatie

STANDARD OPERATION PROCEDURE VOOR CARDIOLOGISCH INSPANNINGSONDERZOEK. versie 1.1 Augustus 2007

STANDARD OPERATION PROCEDURE VOOR CARDIOLOGISCH INSPANNINGSONDERZOEK. versie 1.1 Augustus 2007 STANDARD OPERATION PROCEDURE VOOR CARDIOLOGISCH INSPANNINGSONDERZOEK versie 1.1 Augustus 2007 Opdrachtgever: Voorbereid door: Bestuur van de NVVC G.J. de Weerd, cardioloog, lid Commissie Kwaliteit van

Nadere informatie

Maximale inspanningstest

Maximale inspanningstest Maximale inspanningstest Je komt bij ons in het ziekenhuis voor een test. Die test heet maximale inspanningstest. Het is een onderzoek waarbij de dokter onderzoekt: Hoe jouw conditie is. Hoe je longen,

Nadere informatie

Respiratoire complicaties bij thoraxchirurgie. Bart van Silfhout Ventilation Practitioner

Respiratoire complicaties bij thoraxchirurgie. Bart van Silfhout Ventilation Practitioner Respiratoire complicaties bij thoraxchirurgie Bart van Silfhout Ventilation Practitioner Doel & inhoud Het uitwisselen van ideeën, kennis en gedachten en vooral een leuke voordracht!!! Gasuitwisseling

Nadere informatie

LONGFUNCTIEONDERZOEKEN

LONGFUNCTIEONDERZOEKEN PATIËNTENINFORMATIE SPIJKENISSE Medisch Centrum LONGFUNCTIEONDERZOEKEN In deze folder geeft het Spijkenisse Medisch Centrum u algemene informatie over longfunctieonderzoeken die op de longpolikliniek (route

Nadere informatie

Bloedgasanalyse. Doelstelling. Bloedgasanalyse. 4 mei 2004 Blad 1. Sacha Schellaars IC centrum UMC Utrecht. Zuur base evenwicht Oxygenatie

Bloedgasanalyse. Doelstelling. Bloedgasanalyse. 4 mei 2004 Blad 1. Sacha Schellaars IC centrum UMC Utrecht. Zuur base evenwicht Oxygenatie Bloedgasanalyse Sacha Schellaars IC centrum UMC Utrecht Doelstelling De student kan de 4 stoornissen in het zuurbase evenwicht benoemen. De student kan compensatiemechanismen herkennen en benoemen. De

Nadere informatie

VISA Specificaties PAGO-rapport

VISA Specificaties PAGO-rapport VISA Specificaties PAGO-rapport Versie 1.1 - juli 2012 Blad 1 van 19 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 2. Transformatietabel PAGO-rapport... 4 3. Uitleg gegevens PAGO-rapport... 8 3.1 Algemene gegevens...

Nadere informatie

O locatie Delfzicht, vanaf de hoofdingang route H, u kunt zich melden bij de balie van de functieafdeling, locatie H.06 - telefoonnummer: 0596 644 439

O locatie Delfzicht, vanaf de hoofdingang route H, u kunt zich melden bij de balie van de functieafdeling, locatie H.06 - telefoonnummer: 0596 644 439 Fietsergometrie 2 Fietsergometrie Het onderzoek vindt plaats op: dag, datum, om uur U moet zich melden bij: O locatie Delfzicht, vanaf de hoofdingang route H, u kunt zich melden bij de balie van de functieafdeling,

Nadere informatie

Longfunctieonderzoek. Longgeneeskunde. Uitleg diverse onderzoeken. Inleiding

Longfunctieonderzoek. Longgeneeskunde. Uitleg diverse onderzoeken. Inleiding Longgeneeskunde Longfunctieonderzoek Uitleg diverse onderzoeken Inleiding Uw longarts heeft met u een afspraak gemaakt voor een longfunctieonderzoek. Uw arts heeft u hierover al de nodige informatie gegeven.

Nadere informatie

INFOBROCHURE: STAGIAIRS VERPLEEGKUNDE CARDIOLOGIE

INFOBROCHURE: STAGIAIRS VERPLEEGKUNDE CARDIOLOGIE INFOBROCHURE: STAGIAIRS VERPLEEGKUNDE CARDIOLOGIE Algemeen In de week dat de stagiairs op cardio staan, wordt verwacht dat ze zich elke dag om 08u00 aanmelden op functiemeting (echo-cardio). Onderzoeken

Nadere informatie

Longfunctie. Ergometrie. fietstest

Longfunctie. Ergometrie. fietstest Longfunctie Ergometrie fietstest ONDERZOEK U wordt op dag om uur verwacht op de poli/afdeling, locatie Als u verhinderd bent, wilt u dit dan tijdig melden en een nieuwe afspraak maken. Wij verzoeken u

Nadere informatie

longfunctietest patiënteninformatie Waarom dit onderzoek? Het onderzoek

longfunctietest patiënteninformatie Waarom dit onderzoek? Het onderzoek patiënteninformatie longfunctietest Omdat u longen (tijdelijk) niet goed werken, krijgt u binnenkort een onderzoek van uw longfunctie. Welke soorten onderzoeken zijn er? En wanneer krijgt u de uitslag?

Nadere informatie

Fietsergometrie met arteriële zuurstof en ventilatie meting

Fietsergometrie met arteriële zuurstof en ventilatie meting Fietsergometrie met arteriële zuurstof en ventilatie meting Wat is een fietsergometrie De fietsergometrie is een inspanningstest waarbij het de bedoeling is dat u een maximale inspanning levert volgens

Nadere informatie

Infobrochure. Ergospirometrie

Infobrochure. Ergospirometrie Infobrochure Ergospirometrie Infobrochure Pneumologie Geachte heer/mevrouw, Dit infoblad heeft tot doel u te informeren over de procedure die u dient te ondergaan. Een ergospirometrie is een fietstest

Nadere informatie

Mevr. A, 38 jaar. Inspanningstesten bij pulmonale vasculaire ziekten. Conclusie 27/11/2017. Mevr. A, 38 jaar Eerste hart-longhulp PET-CT

Mevr. A, 38 jaar. Inspanningstesten bij pulmonale vasculaire ziekten. Conclusie 27/11/2017. Mevr. A, 38 jaar Eerste hart-longhulp PET-CT Mevr. A, 38 jaar Inspanningstesten bij pulmonale vasculaire ziekten Verpleegkundige, vraagt via de wandelgangen een X-thorax aan: Mathias Leys Joost van den Aardweg Mevr. A, 38 jaar Eerste hart-longhulp

Nadere informatie

Ergometrie op de longfunctie

Ergometrie op de longfunctie Ergometrie op de longfunctie ERGOMETRIE OP DE LONGFUNCTIE Afdeling: Functieafdeling (route H, locatie H.06) Melden bij: aanmeldzuil 6 Telefoon: 088 066 2439 Bereikbaar: werkdagen tussen 08.15-12.00 uur

Nadere informatie

RICHTLIJNEN. (Voor de EER relevante tekst)

RICHTLIJNEN. (Voor de EER relevante tekst) 8.7.2016 L 183/59 RICHTLIJNEN RICHTLIJN (EU) 2016/1106 VAN DE COMMISSIE van 7 juli 2016 tot wijziging van Richtlijn 2006/126/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het rijbewijs (Voor de

Nadere informatie

Inspanningsonderzoek

Inspanningsonderzoek Inspanningsonderzoek Een inspanningsonderzoek geeft informatie over uw maximale inspanningsniveau en toont aan of u na het leveren van inspanning last krijgt van benauwdheid. Dit testen wij door u te laten

Nadere informatie

Uitgebreid longfunctieonderzoek

Uitgebreid longfunctieonderzoek Uitgebreid longfunctieonderzoek Inleiding De kinderarts heeft afgesproken dat er binnenkort bij uw kind een longfunctietest gedaan wordt. In deze folder kunt u lezen wat dit onderzoek inhoudt en hoe de

Nadere informatie

Bijlage 3.1. Meetinstrumenten. Free Running Asthma Screening Test, FRAST. Benodigdheden stopwatch piekstroommeter; bij voorkeur die van het kind zelf

Bijlage 3.1. Meetinstrumenten. Free Running Asthma Screening Test, FRAST. Benodigdheden stopwatch piekstroommeter; bij voorkeur die van het kind zelf Bijlage 3 Meetinstrumenten Bijlage 3.1 Free Running Asthma Screening Test, FRAST stopwatch piekstroommeter; bij voorkeur die van het kind zelf Protocol Bij de FRAST wordt het kind gevraagd om gedurende

Nadere informatie

Dyspneu poli; samenwerking longziekten en cardiologie. Annelies M. Slats

Dyspneu poli; samenwerking longziekten en cardiologie. Annelies M. Slats Dyspneu poli; samenwerking longziekten en cardiologie Annelies M. Slats Ontstaan Cardiologie reeds lopende poli voor pijn op de borst buitenpoli in Lisse Wens gecombineerd spreekuur longziekten ten cardiologie

Nadere informatie

Vraag 1: Welk onderzoek laat u verrichten om pulmonale hypertensie aan te tonen of uit te sluiten?

Vraag 1: Welk onderzoek laat u verrichten om pulmonale hypertensie aan te tonen of uit te sluiten? ROIG 22-11-06 Leerstof Murray and Nadels s textbook of respiratory medicine, 4 de editie Volume 1 Hfst 4: Ventilation, blood flow and gas exchange Hfst 24: Pulmonary function testing Hfst 36 en 37: COPD

Nadere informatie

Longfunctietest (kinderen)

Longfunctietest (kinderen) Longfunctietest (kinderen) Inleiding De kinderarts heeft afgesproken dat er binnenkort bij uw kind een longfunctietest gedaan zal worden. In deze folder kunt u lezen wat dit onderzoek inhoud en hoe de

Nadere informatie

Fietstest met VO2 max meting

Fietstest met VO2 max meting Cardiologie Fietstest met VO2 max meting www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl CAR028 / Fietstest met VO2 max meting / 21-10-2015 2 Fietstest met

Nadere informatie

Monodisciplinaire Richtlijn. Sportmedische ergometrie bij een SMI. VSG5157 Geaccordeerd door ALV op 13-9-2012-1 -

Monodisciplinaire Richtlijn. Sportmedische ergometrie bij een SMI. VSG5157 Geaccordeerd door ALV op 13-9-2012-1 - Monodisciplinaire Richtlijn Sportmedische ergometrie bij een SMI VSG5157 Geaccordeerd door ALV op 13-9-2012-1 - Colofon Richtlijn Sportmedische ergometrie bij een SMI 2012, Vereniging voor Sportgeneeskunde

Nadere informatie

Longfunctieonderzoek. Voorbereiding voor alle onderzoeken. Wat is longfunctieonderzoek? MCL Harlingen route 12

Longfunctieonderzoek. Voorbereiding voor alle onderzoeken. Wat is longfunctieonderzoek? MCL Harlingen route 12 U komt binnenkort naar de Longfunctieafdeling. route 61, 1e etage MCL Harlingen route 12, begane grond De onderzoeken die u krijgt staan aangekruist bij de inhoudsopgave. Vragen kunt u stellen voor en

Nadere informatie

Klachtencommissie Huisartsenzorg Midden-Nederland Uitspraak. Kern: risicofactoren en gemiste diagnose acuut coronair lijden

Klachtencommissie Huisartsenzorg Midden-Nederland Uitspraak. Kern: risicofactoren en gemiste diagnose acuut coronair lijden Klachtencommissie Huisartsenzorg Midden-Nederland Uitspraak Kern: risicofactoren en gemiste diagnose acuut coronair lijden Uit de onderstaande casus blijkt weer eens hoe belangrijk het is om als huisarts

Nadere informatie

Zuurbase evenwicht. dr Bart Bohy http://www.medics4medics.com

Zuurbase evenwicht. dr Bart Bohy http://www.medics4medics.com Zuurbase evenwicht 1 Zuren 2 Base 3 4 5 6 7 oxygenatie / ventilatie 8 9 Arteriële bloedgaswaarden Oxygenatie PaO2: 80-100mmH2O SaO2: 95-100% Ventilatie: PaCO2: 35-45mmHg Zuur-base status ph: 7.35-7.45

Nadere informatie

LONGFUNCTIE-ONDERZOEK. Ergometrie. fietstest ONDERZOEK

LONGFUNCTIE-ONDERZOEK. Ergometrie. fietstest ONDERZOEK LONGFUNCTIE-ONDERZOEK Ergometrie fietstest ONDERZOEK U wordt op dag om uur verwacht op de poli/afdeling. Als u verhinderd bent, wilt u dit dan tijdig melden en een nieuwe afspraak maken? Wij verzoeken

Nadere informatie

Fietsergometrie met bloedafname

Fietsergometrie met bloedafname Fietsergometrie met bloedafname 2 Fietsergometrie Het onderzoek vindt plaats op: dag, datum, om uur O Locatie Delfzicht Melden bij: O Locatie Lucas Melden bij: de aanmeldzuil nr.8 functieafdeling (route

Nadere informatie

Kent u de cijfers van uw hart?

Kent u de cijfers van uw hart? Kent u de cijfers van uw hart? CHOLESTEROL? GEWICHT/ BUIKOMTREK? UW? BLOEDDRUK? SUIKERGEHALTE? V.U.: Dr Freddy Van de Casseye - Elyzeese-Veldenstraat 63-1050 Brussel Belgische Cardiologische Liga www.cardiologischeliga.be

Nadere informatie

Belangrijke informatie vooraf

Belangrijke informatie vooraf Belangrijke informatie vooraf Individuele deelnemers dienen het medisch screeningsboek recent (d.w.z. na 1-9-2015) in te laten vullen door een (revalidatie/sport/huis)-arts. Deel I wordt door u zelf ingevuld,

Nadere informatie

Ablatie procedure ventriculaire tachycardie. De verpleegkundige zorg: "stilte tijdens de storm". Emile Peters Klinische Electrofysiologie

Ablatie procedure ventriculaire tachycardie. De verpleegkundige zorg: stilte tijdens de storm. Emile Peters Klinische Electrofysiologie Ablatie procedure ventriculaire tachycardie. De verpleegkundige zorg: "stilte tijdens de storm". Emile Peters Klinische Electrofysiologie Wat is een ventriculaire tachycardie? Een sustained ventriculaire

Nadere informatie

Fietstest. Ergometrie

Fietstest. Ergometrie Fietstest Ergometrie 2 Binnenkort komt u voor een longfunctieonderzoek op de polikliniek longziekten B70. Een longfunctieonderzoek kan bestaan uit meerdere onderzoeken. In deze folder staat de gang van

Nadere informatie

Longgeneeskunde. Fietstest.

Longgeneeskunde. Fietstest. Longgeneeskunde Fietstest www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl LON006 / Fietstest / 27-01-2017 2 Fietstest Uw behandelend arts heeft u ingelicht

Nadere informatie

Inspanningselektrocardiogram. Met arteriële zuurstof en ventilatie meting

Inspanningselektrocardiogram. Met arteriële zuurstof en ventilatie meting Inspanningselektrocardiogram Met arteriële zuurstof en ventilatie meting Wat is een elektrocardiogram? Alvorens in te gaan op de functie van het inspannings-elektrocardiogram willen wij u eerst wat vertellen

Nadere informatie

Indeling presentatie

Indeling presentatie Gho-Go COPD ketenzorg avond 10 september 2013 Norbert IJkelenstam Kaderhuisarts astma/copd 1 Indeling presentatie Aandachtspunten vanuit spiegelinformatie 2013 Het begrip ziektelast en de COPD ziektelastmeter

Nadere informatie

8 Longfunctieonderzoeken

8 Longfunctieonderzoeken Patiënteninformatie 8 Longfunctieonderzoeken Inleiding Binnenkort verwachten wij u op de longfunctieafdeling van Amphia voor één of meerdere longfunctieonderzoeken. Op iedere locatie van ons ziekenhuis

Nadere informatie

Inspanningsfysiologie Rhijn Visser, sportarts Beatrix Ziekenhuis Gorinchem

Inspanningsfysiologie Rhijn Visser, sportarts Beatrix Ziekenhuis Gorinchem Inspanningsfysiologie Rhijn Visser, sportarts Beatrix Ziekenhuis Gorinchem SMA Middenrivierengebied Gorinchem 2015 Jaarlijks aantal sportblessures Alle Blessures: 4.500.000 Behandelingen: 1.900.000 Ziekenhuisopnames:

Nadere informatie

Kwaliteitscontrole longfunctieapparatuur door middel van

Kwaliteitscontrole longfunctieapparatuur door middel van Werkwijze Kwaliteitscontrole longfunctieapparatuur door middel van biologische controle Document ID Document titel Publicatiedatum November 2015 Versie 1.0 Herzieningsdatum 01-11-2017 NVLA 151124 ww KCLA

Nadere informatie

Longfunctieonderzoeken

Longfunctieonderzoeken Longfunctieonderzoeken In deze folder geeft het Spijkenisse Medisch Centrum u algemene informatie over longfunctieonderzoeken die op de longpolikliniek (route 77) worden uitgevoerd. Leest u deze informatie

Nadere informatie

COPD en Comorbiditeit

COPD en Comorbiditeit COPD en Comorbiditeit Christiaan Meek Paul de Vries Machinist lv Comorbiditeit en COPD Welke comorbiditeit levert voor u problemen op bij diagnostiek en begeleiding COPD? 1 Comorbiditeit en COPD Welke

Nadere informatie

Inspanningstest met ademanalyse

Inspanningstest met ademanalyse Inspanningstest met ademanalyse Afdelingen cardiologie, longziekten en sportgeneeskunde De inspanningstest vindt plaats op: Datum:.. Dag/tijdstip: dag..uur Melden: 0 Locatie Eindhoven, cardiologisch centrum,

Nadere informatie

Cardiologie. Inleiding. Peter Soethoudt Spoedgevallen Middelheim Verpleegkundige

Cardiologie. Inleiding. Peter Soethoudt Spoedgevallen Middelheim Verpleegkundige Cardiologie Inleiding Peter Soethoudt Spoedgevallen Middelheim Verpleegkundige Het hart Een holle spier, die door geregeld samen te trekken, bloed door het lichaam pompt (6 L / minuut) Het hart Is asymetrisch

Nadere informatie

Longfunctieonderzoeken. Sophia Kinderziekenhuis

Longfunctieonderzoeken. Sophia Kinderziekenhuis Longfunctieonderzoeken Sophia Kinderziekenhuis Uw kind komt binnenkort om één of meer van de in deze folder beschreven longfunctieonderzoeken uit te voeren. De onderzoeken helpen de arts een beter beeld

Nadere informatie

Cardiologie De nieuwste ontwikkelingen. Dr. S.A.J. van den Broek Thoraxcentrum/Afdeling Cardiologie UMCG

Cardiologie De nieuwste ontwikkelingen. Dr. S.A.J. van den Broek Thoraxcentrum/Afdeling Cardiologie UMCG Cardiologie De nieuwste ontwikkelingen Dr. S.A.J. van den Broek Thoraxcentrum/Afdeling Cardiologie UMCG Dhr. A, 48 jaar taxichauffeur s ochtends 06.20 uur acuut pijn op de borst met een zwaar gevoel in

Nadere informatie

Mythe: Zuurstof is gevaarlijk bij COPD

Mythe: Zuurstof is gevaarlijk bij COPD Mythe: Zuurstof is gevaarlijk bij COPD Dr Leo Heunks longarts-intensivist afd intensive care April, 211 Programma Regulatie van de ademhaling Effect O2 tijdens AE-COPD Oorzaken hypercapnie tijdens AE-COPD

Nadere informatie

functieafdeling (route H, locatie H.06) de aanmeldzuil op Oost Begane Grond wachtkamer longgeneeskunde (OBG)

functieafdeling (route H, locatie H.06) de aanmeldzuil op Oost Begane Grond wachtkamer longgeneeskunde (OBG) Fietsergometrie 2 Het onderzoek vindt plaats op: dag, datum, om uur O Locatie Delfzicht Melden bij: O Locatie Lucas Melden bij: de aanmeldzuil nr.8 functieafdeling (route H, locatie H.06) de aanmeldzuil

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Longfunctieonderzoek bij volwassenen

Patiënteninformatie. Longfunctieonderzoek bij volwassenen Longfunctieonderzoek bij volwassenen U bent verwezen naar de polikliniek Longgeneeskunde voor een longfunctieonderzoek. Met longfunctieonderzoek wordt het functioneren van de longen vastgesteld. Met een

Nadere informatie

Longfunctieonderzoek

Longfunctieonderzoek Longfunctieonderzoek Een longfunctieonderzoek is een onderzoek waarbij wordt gemeten wat de inhoud, de doorgankelijkheid, de elasticiteit en de gevoeligheid van de luchtwegen zijn. Ook kan worden vastgesteld

Nadere informatie

Astma/ COPD versie 2009 achtergronden casusschetsen

Astma/ COPD versie 2009 achtergronden casusschetsen Astma/ COPD versie 2009 achtergronden casusschetsen Voor: begeleider/presentator Voorstel wijzigingen bij herziening werkafspraak kunnen op de laatste pagina worden genoteerd. Interline januari 2010 INTERLINE

Nadere informatie

Inspanningsonderzoek bij astma

Inspanningsonderzoek bij astma Inspanningsonderzoek bij astma Informatie voor patiënten Belangrijk: 3 dagen voor het onderzoek moet u stoppen met de medicijnen voor uw longen. Lees deze folder daarom bijtijds en goed door. F0714-1071

Nadere informatie

Onderzoeken van de longfunctie

Onderzoeken van de longfunctie Onderzoeken van de longfunctie Functieafdeling Hart-Long-Sport U heeft op verzoek van uw specialist een afspraak om uw longfunctie te laten meten. Het onderzoek van de longfunctie vindt plaats op: Datum:

Nadere informatie

Richtlijn Inspanningstest met ECG-registratie

Richtlijn Inspanningstest met ECG-registratie Richtlijn Inspanningstest met ECG-registratie Introductie Welke vraag wordt beantwoord? Doelpopulatie: leeftijd, geslacht, klinisch beeld, co-morbiditeit Hoe wordt rekening gehouden met perspectief en

Nadere informatie

Perioperatieve Cardiale Complicaties. BJ Amsel 12 januari 2008

Perioperatieve Cardiale Complicaties. BJ Amsel 12 januari 2008 Perioperatieve Cardiale Complicaties BJ Amsel 12 januari 2008 Simple ideas for the simple-minded De patiënt moet een [naam ingreep] ondergaan Cardiale Complicaties Preoperatieve screening Preventie Postoperatieve

Nadere informatie

Workshop 6-min wandeltest. Criteria testen Evaluatie Praktijk Valkuilen

Workshop 6-min wandeltest. Criteria testen Evaluatie Praktijk Valkuilen Workshop 6-min wandeltest Criteria testen Evaluatie Praktijk Valkuilen Criteria Testen Betrouwbaar Norm- en referentiegroepen Inschatten van risico s Uitvoerbaar Veilig 6-min wandeltest: functioneel uithoudingsvermogen

Nadere informatie

Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met een bekende Hart- of Vaatziekten Versie mei 2016

Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met een bekende Hart- of Vaatziekten Versie mei 2016 Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met een bekende Hart- of Vaatziekten Versie 1.7 30 mei 2016 Specificaties Vervallen: advies stoppen met roken, bewegingsadvies en voedingsadvies, RR > 140

Nadere informatie

Een ieder betrokken bij de toediening van remifentanil PCA (arts en klinisch verloskundige) is opgeleid en heeft kennis van:

Een ieder betrokken bij de toediening van remifentanil PCA (arts en klinisch verloskundige) is opgeleid en heeft kennis van: DISCLAIMER Protocollen geven aan hoe lokaal uitvoering wordt gegeven aan beroepskaders, -normen, standpunten en richtlijnen. Protocollen worden lokaal/plaatselijk vastgesteld, rekening houdend met de typische

Nadere informatie

Bronchoscopie: voorbereiding en nazorg. Ingel Demedts, MD, PhD Longarts, Dienst Longziekten UZ Gent Eindejaarsmeeting BVP La Hulpe, 30 november 2008

Bronchoscopie: voorbereiding en nazorg. Ingel Demedts, MD, PhD Longarts, Dienst Longziekten UZ Gent Eindejaarsmeeting BVP La Hulpe, 30 november 2008 Bronchoscopie: voorbereiding en nazorg Ingel Demedts, MD, PhD Longarts, Dienst Longziekten UZ Gent Eindejaarsmeeting BVP La Hulpe, 30 november 2008 Inleiding 1. Wat is bronchoscopie? 2. Evidentie 3. Veiligheid

Nadere informatie

Echocardiogram en fietsergometrie (inspanningstest)

Echocardiogram en fietsergometrie (inspanningstest) Echocardiogram en fietsergometrie (inspanningstest) 2 Functieafdeling Locatie Delfzicht (Delfzijl) Melden bij: Datum: Tijd: Zuil 8 (route H, locatie H.06) (vervolgens kunt u plaatsnemen in wachtkamer 1

Nadere informatie

Myocardperfusiescintigrafie & nucleaire ejectiefractiebepaling. Presentatie (deel I) Presentatie (deel II)

Myocardperfusiescintigrafie & nucleaire ejectiefractiebepaling. Presentatie (deel I) Presentatie (deel II) Myocardperfusiescintigrafie & nucleaire ejectiefractiebepaling Onderwijs Module CCU Afdeling Nucleaire Geneeskunde Universitair Medisch Centrum Utrecht Presentatie (deel I) Indicaties Principe Tracers

Nadere informatie

Rode Vlaggen. Cursus. Directe Toegankelijkheid Oefentherapie

Rode Vlaggen. Cursus. Directe Toegankelijkheid Oefentherapie Rode Vlaggen Cursus Directe Toegankelijkheid Oefentherapie Alle rechten voorbehouden Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, foto-kopie, microfilm

Nadere informatie

Uw longfunctie-onderzoek

Uw longfunctie-onderzoek Uw longfunctie-onderzoek U krijgt een onderzoek naar het functioneren van de longen. Het onderzoek bestaat meestal uit verschillende blaastestjes. Hierbij ademt u door een mondstuk verbonden aan een meetapparaat.

Nadere informatie

PAGO. Rapport. Persoonlijke resultaten en advies. jaar. Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek. Vragen? Arbouw

PAGO. Rapport. Persoonlijke resultaten en advies. jaar. Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek. Vragen? Arbouw Vragen? Heeft u vragen over uw resultaten? Neem dan contact op met uw arbodienst. Voor algemene vragen over het PAGO kunt u contact opnemen met Arbouw. Bel de Arbouw Infolijn op 0341-46 62 22 of stuur

Nadere informatie

Myocard infarct Diagnostiek en transmurale afspraken OLVG regio. dr. Geert-Jan Geersing Huisarts Buitenhof Prof.dr. Freek Verheugt Cardioloog OLVG

Myocard infarct Diagnostiek en transmurale afspraken OLVG regio. dr. Geert-Jan Geersing Huisarts Buitenhof Prof.dr. Freek Verheugt Cardioloog OLVG Myocard infarct Diagnostiek en transmurale afspraken OLVG regio dr. Geert-Jan Geersing Huisarts Buitenhof Prof.dr. Freek Verheugt Cardioloog OLVG Presentatie vandaag Epidemiologie myocardinfarct Diagnostiek

Nadere informatie

Longfunctieonderzoeken

Longfunctieonderzoeken Longfunctieonderzoeken Inleiding Uw behandelend arts heeft u geadviseerd een longfunctieonderzoek te laten verrichten. Hierdoor krijgt de arts een indruk van de werking en het functioneren van uw longen.

Nadere informatie

Aanvullend longfunctieonderzoek

Aanvullend longfunctieonderzoek Aanvullend longfunctieonderzoek Inleiding In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten tot het ondergaan van aanvullend longfunctieonderzoek in het Radboudumc. Dit onderzoek vindt plaats op de

Nadere informatie

Gender differences in heart disease. Dr Danny Schoors

Gender differences in heart disease. Dr Danny Schoors Gender differences in heart disease Dr Danny Schoors Women are meant to be loved, not to be understood Oscar Wilde (1854-1900) 2 05/01/16 Inleiding Cardiovasculaire ziekte 7 tot 10 jaar later dan bij mannen

Nadere informatie

Inhoud. Verpleegkunde Cardiologie. Symptomen. Diagnose. Verpleegkunde Cardiologie 1. Indeling New York Heart Association (NYHA)

Inhoud. Verpleegkunde Cardiologie. Symptomen. Diagnose. Verpleegkunde Cardiologie 1. Indeling New York Heart Association (NYHA) Inhoud Verpleegkunde Cardiologie Han van der Borgh Verpleegkundige aspecten bij: Angina Pectoris Acuut coronair syndroom Prinz Metal Decompensatie cordis Cardiogene shock P.C.I./STENT/ spoed CABG in perifeer

Nadere informatie

Netwerkbijeenkomst. Testen van een (top)sporter

Netwerkbijeenkomst. Testen van een (top)sporter Netwerkbijeenkomst Testen van een (top)sporter Wielrennen www.mspopleidingen.nl 1 Inhoud Testen om te testen of om te meten? Wat willen we weten? Fysieke testen (lab) ergometer (veld) vermogenstest Blessure

Nadere informatie

SOP Inspanningsonderzoek

SOP Inspanningsonderzoek 2016 NEDERLANDSE VERENIGING VOOR CARDIOLOGIE 14 september 2016 Opgesteld door: Commissie kwaliteit Vorige versie: augustus 2007 2016 Inhoudsopgave 1. AFBAKENING EN DOEL VAN HET INSPANNINGSONDERZOEK...

Nadere informatie

ECLS: Goede en minder goede indicaties. Diederik van Dijk

ECLS: Goede en minder goede indicaties. Diederik van Dijk ECLS: Goede en minder goede indicaties Diederik van Dijk Extra Corporeal Life Support Bloedsomloop en ademhaling uit de muur Extra Corporeal Life Support De ultieme vorm van life support Maar ken uw beperkingen!

Nadere informatie

Man, 46 jaar, bij inspanning eenmalig stekende pijn links in de borst. Zakte af na 20 minuten rust. Bij onderzoek locale drukpijn.

Man, 46 jaar, bij inspanning eenmalig stekende pijn links in de borst. Zakte af na 20 minuten rust. Bij onderzoek locale drukpijn. 18 oktober 1999 Angina pectoris Casusschetsen Casusschets 1 Man, 46 jaar, bij inspanning eenmalig stekende pijn links in de borst. Zakte af na 20 minuten rust. Bij onderzoek locale drukpijn. Vraag 1: Hoe

Nadere informatie

LONGFUNCTIEONDERZOEKEN

LONGFUNCTIEONDERZOEKEN PATIËNTENINFORMATIE SPIJKENISSE Medisch Centrum LONGFUNCTIEONDERZOEKEN In deze folder geeft het Spijkenisse Medisch Centrum u algemene informatie over longfunctieonderzoeken die op de longpolikliniek (route

Nadere informatie

Chance@home Hartcentrum cardiologie nazorg. Isala

Chance@home Hartcentrum cardiologie nazorg. Isala Chance@home Hartcentrum cardiologie nazorg Isala Auteur: Joke Breukelman Datum: 20 november 2015 Inleiding Organisatie Doel Chance@home Voorwaarden Chance@home Patiëntencategorie Meetinstrumenten Werkwijze

Nadere informatie

Richtlijn behandeling van ernstige sepsis en septische shock volwassenen. Medische protocollencommissie Intensive Care

Richtlijn behandeling van ernstige sepsis en septische shock volwassenen. Medische protocollencommissie Intensive Care Titel Richtlijn behandeling van ernstige sepsis en septische shock volwassenen Datum vaststelling: 02-2013 Datum revisie: 02-2015 Verantwoording: Bron document: Medische protocollencommissie Intensive

Nadere informatie

Elektroconvulsie therapie (ECT) Afdeling PAAZ

Elektroconvulsie therapie (ECT) Afdeling PAAZ Elektroconvulsie therapie (ECT) Afdeling PAAZ Albert Scweitzer ziekenhuis afdeling Psychiatrie mei 2015 pavo 0373 Inleiding De psychiater heeft met u besproken dat u elektroconvulsie therapie (ECT) gaat

Nadere informatie

Sport hoogte RozenbergSport.nl 5 april 2012 pagina 1 / 5

Sport hoogte RozenbergSport.nl 5 april 2012 pagina 1 / 5 RozenbergSport.nl 5 april 2012 pagina 1 / 5 Inhoud Geografie waarden Onder water waarden effecten Acute effecten Hormonaal Metabolisme Inspanning & spier Cardiovasculair Pulmonaal Hematologisch Chronische

Nadere informatie

Ik ben zo benauwd. Titia Klemmeier/Josien Bleeker

Ik ben zo benauwd. Titia Klemmeier/Josien Bleeker Ik ben zo benauwd Titia Klemmeier/Josien Bleeker dyspneu ademnood kortademigheid benauwdheid Bemoeilijkte ademhaling Programma Inventarisatie leerdoelen Kennis over de praktijk? Alarmsymptomen Achtergrond

Nadere informatie

De nieuwe standaarden astma en COPD. Wat is nieuw

De nieuwe standaarden astma en COPD. Wat is nieuw De nieuwe standaarden astma en COPD Wat is nieuw De patiënt staat centraal Veranderingen Nieuwe definitie luchtwegobstructie Nieuwe indeling ernst astma en COPD Plaats reversibiliteitstest bij astma en

Nadere informatie

Impedantie NO-meting en arteriepunctie

Impedantie NO-meting en arteriepunctie Impedantie NO-meting en arteriepunctie 2 Impedantiemeting/NO-meting/Arteriepunctie Het onderzoek vindt plaats op: dag, datum, om uur O Locatie Delfzicht Melden bij: O Locatie Lucas Melden bij: de aanmeldzuil

Nadere informatie

Overzicht. Inspanning voor kinderen met een aangeboren hartafwijking. Inspanning- moet het? Inleiding. Toronto Model

Overzicht. Inspanning voor kinderen met een aangeboren hartafwijking. Inspanning- moet het? Inleiding. Toronto Model Overzicht Inleiding Inspanning- moet dat? mag dat? is het gevaarlijk? Inspanning bij verschillende typen aangeboren hart Inspanning als therapie Inspanning voor kinderen met een aangeboren hartafwijking

Nadere informatie