Inhoud Alweer een jaar voorbij; en wat voor één! Wie zijn wij? Kamer van Koophandel Doelstelling Bestuur...

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud Alweer een jaar voorbij; en wat voor één!... 3. Wie zijn wij?... 4. Kamer van Koophandel... 4. Doelstelling... 4. Bestuur..."

Transcriptie

1 1

2 Inhoud Alweer een jaar voorbij; en wat voor één!... 3 Wie zijn wij?... 4 Kamer van Koophandel... 4 Doelstelling... 4 Bestuur... 4 Beloningsbeleid... 5 ANBI... 5 Gedragscode ISF... 5 Projecten... 6 Activiteiten... 8 Financieel jaaroverzicht... 9 Contactgegevens

3 Alweer een jaar voorbij; en wat voor één! 2014 is het jaar van de opening van de nieuwbouwvleugel in het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ). Aan de romantiek van het Jozef is dan weliswaar een einde gekomen, maar daar is een moderne ziekenhuisvleugel voor in de plaats gekomen. Gouda en omgeving kan er trots op zijn! Voor ons als Stichting Vrienden van het GHZ heeft deze nieuwbouw een extra prikkel gevormd om ons in te spannen voor zaken die voor de patiënt van groot belang zijn, maar die in de portemonnee van een ziekenhuis niet zo maar passen. U treft er weer vele voorbeelden van aan in dit jaarverslag. Het ziekenhuis is er voor ons allemaal in de regio. Dan is het mooi om te zien hoe daar door u, particulieren en bedrijven, aan wordt bijgedragen. Patiënten en personeel van het ziekenhuis waarderen dit en het komt de kwaliteit van de zorg en de patiënttevredenheid zeker ten goede. In 2014 is een mooie start gemaakt met de doelstelling om zichtbaarder te zijn in het ziekenhuis en haar omgeving. We zetten dat in 2015 met evenzoveel energie voort; er is immers nog genoeg te doen om de patiënt een zo goed mogelijk verblijf te bieden in het GHZ. Het is een mooi doel en wie wil daar niet als Vriend aan bijdragen? Namens het bestuur van de Stichting Vrienden van het GHZ, wil ik u van harte bedanken voor uw belangstelling en inzet voor het werk van de Stichting en ik hoop dat u ons nog vele jaren zult ondersteunen. Einte Elsinga voorzitter Stichting Vrienden van het GHZ 3

4 Wie zijn wij? Kamer van Koophandel Dit jaarverslag omvat informatie en het financiële verslag van de fondsenwervende Stichting Vrienden van het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ). De stichting is gevestigd te Rotterdam en staat in het register bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder het nummer Doelstelling De doelstelling van de Stichting Vrienden van het GHZ is als volgt geformuleerd: Werven van een structurele geldstroom, verkregen door sponsoring, giften of legaten, die zal worden ingezet ten behoeve van extra kwaliteit verhogende voorzieningen die niet gefinancierd kunnen worden uit de exploitatiebegroting en die het verblijf van de patiënten in het Groene Hart Ziekenhuis én hun naasten zo aangenaam mogelijk maken. De projecten passen alle binnen het beleidskader van het GHZ. Bestuur Tijdens het jaar 2014 hebben enkele bestuurswisselingen plaatsgevonden. De heer D.J. Verbeek heeft afscheid genomen als Voorzitter van de Raad van Bestuur van het Groene Hart Ziekenhuis en daarmee ook zijn functie binnen het bestuur van de Stichting Vrienden van het GHZ neergelegd. Zijn opvolger, de heer G. Barnasconi, heeft zijn bestuurszetel voor beide functies overgenomen. Na de gemeenteraadsverkiezingen heeft de heer J. de Laat, voorzitter van de Stichting Vrienden van het GHZ, een functie als wethouder van financiën bij de gemeente Gouda aanvaard. Deze functies zijn niet te combineren en daarom heeft hij zijn bestuurszetel ter beschikking gesteld. Het voorzitterschap is vervolgens overgedragen aan de heer E. Elsinga. Mevrouw M. Suijker is in de plaats van de heer J. de Laat toegetreden tot het bestuur van de Stichting Vrienden van het GHZ. Bestuur (per ) - De heer E. Elsinga (Einte) Voorzitter - De heer G. Barnasconi (Godfried) Bestuurslid - Dhr. G. van Nieuwpoort (Gerard) Bestuurslid - Mevrouw N. Oskam (Nel) Bestuurslid - Mevrouw M. Suijker (Marion) Bestuurslid Het bestuur wordt ondersteund door twee medewerkers (0,7 FTE). Het bestuur is in 2014 in totaal vier keer bijeengekomen. Tijdens deze bijeenkomsten bespreekt men de voortgang van de fondsenwerving ten behoeve van potentiële en gerealiseerde projecten. Ook wordt de in- en externe communicatie bekeken en bespreekt men potentiële sponsoren en (wervings)activiteiten met elkaar en met de medewerkers. 4

5 Beloningsbeleid Stichting Vrienden van het GHZ bestaat voornamelijk uit vrijwilligers. Twee medewerkers (0,7 FTE) krijgen loon voor de werkzaamheden, maar zij staan op de loonlijst bij het Groene Hart Ziekenhuis en drukken qua personeelslasten dus niet op de giften. De bestuursleden zijn onbezoldigd en ontvangen geen (onkosten)vergoeding. ANBI De Stichting Vrienden van het GHZ is door de fiscus erkend als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dit houdt in dat er belastingvoordelen gelden bij schenken, erven en giften. Gedragscode ISF De Stichting Vrienden van het GHZ is aangesloten bij het ISF (Instituut voor Sponsoring en Fondsenwerving), waarmee zij de gedragscode voor fondsenwerving door lokale nonprofitorganisaties onderschrijft. 5

6 Projecten In 2014 heeft de Stichting Vrienden van het GHZ diverse projecten gerealiseerd. Dit is mogelijk gemaakt door de giften van particulieren, stichtingen en bedrijven waarvan de namen uit privacyoverwegingen niet in dit verslag zijn opgenomen. Uiteraard danken we alle Vrienden en donateurs voor de financiële bijdragen. Speel- en Tienerkamer Op de vernieuwde Kinderafdeling van het GHZ komen patiënten in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. De jongste groep kinderen heeft andere ontspanningsbehoeften dan tieners. Daarom is er gekozen om de activiteitenruimte op te splitsen in twee kamers en specifiek in te richten voor deze doelgroepen: een speel- en tienerkamer. Door de tweedeling kunnen de benodigdheden zoals meubels en speelgoed beter afgestemd worden op de verschillende leeftijden. Het stimuleert de kinderen vaker van hun kamer af te komen en gezamenlijke activiteiten te ontplooien. Dit zorgt voor het beter behouden van het dagritme en gaat sociaal-isolement in tijden van ziekte tegen. Daarnaast kunnen de kinderen in de leeftijdsspecifieke kamers goed geobserveerd worden ten behoeve van de juiste behandeling. Familiekamers Voor ernstig zieke patiënten is het contact met hun naaste familie en vrienden erg belangrijk. Omgekeerd wil de familie ook zelf op cruciale momenten graag dicht bij de zieke zijn. In de nieuwe vleugel van het GHZ is daarom op elke etage een familiekamer gerealiseerd, alwaar men in moeilijke tijden rustig kan verblijven, steun kan zoeken bij elkaar en zelfs de nacht kan doorbrengen. Ook kunnen hier privégesprekken plaatsvinden tussen familieleden en eventueel de behandelend arts. De kamers zijn voorzien van een prettige uitstraling, comfortabel meubilair en eigen sanitair. Pendelservice Met name voor patiënten en bezoekers die minder valide of slechtziend zijn, kan de afstand tussen de parkeergarage en de hoofdingang soms iets te groot zijn. Dankzij de pendeldienst worden deze mensen opgehaald bij de parkeergarage en afgezet voor de deur van de centrale hal. Na het bezoek aan het GHZ staat deze golfkar klaar om hen terug te brengen naar de parkeergarage. Een zeer prettige service voor de patiënten en bezoekers Motomed Geriatrie en Hometrainers voor Chirurgie-Urologie Tijdens het verblijf in het ziekenhuis is het, mits de gezondheid het toelaat, van groot belang om in beweging te blijven. Beweging bevordert de algehele conditie en kan zelfs zorgen voor een sneller herstel. Ook zorgen sportfaciliteiten ervoor dat patiënten graag uit bed komen en daardoor een beter dag- en nachtritme aanhouden. Naast de medische voordelen, zorgt het uiteraard ook voor de nodige ontspanning en een prettig tijdverdrijf voor de patiënten. Daarom is de Geriatrie (ouderenzorg) voorzien van een zogenaamde Motomed. Deze bewegingstrainer kan aan bed of aan een stoel geplaatst worden, waardoor patiënten, desgewenst met trapondersteuning, zelfstandig kunnen fietsen. De vernieuwde afdeling Chirurgie-Urologie is in 2014 voorzien van twee hometrainers. 6

7 Buitenmeubilair De patio en het buitenterrein van het vernieuwde GHZ zijn aangekleed met nieuw buitenmeubilair. Dankzij dit mooie houten meubilair kunnen patiënten en bezoekers even buiten ontspannen, van de zon genieten of gezellig bijpraten. Vrijwilligers palliatieve zorg Voor patiënten in de terminale fase zijn de directe familie en naasten erg belangrijk. Op de verpleegafdelingen van het GHZ werd gesignaleerd dat patiënten die in deze fase verkeren niet altijd over voldoende naasten beschikken of dat de naasten overbelast zijn. Dankzij de Stichting Vrienden van het GHZ kon het GHZ speciale 'vrijwilligers palliatieve zorg' werven en opleiden. Deze vrijwilliger wordt, waar mogelijk, in overleg en samenspraak met de naasten van de patiënt ingezet. De belangrijkste taken van de vrijwilliger zijn aandacht geven en de patiënt op zijn gemak stellen. Ook signaleert de vrijwilliger veranderingen in de situatie van de patiënt en heeft nauw contact met het verplegend personeel. Kindvriendelijke ontvangstruimten en GHZoo Een ziekenhuisbezoek is altijd erg spannend voor kinderen. Om hen op hun gemak te stellen, vervulden we graag de wens om de ontvangstruimten te voorzien van nieuwe spelmaterialen. Daarnaast werden alle afdelingen waar kinderen voor zorg komen voorzien van de GHZoo dieren. Denk aan het priklaboratorium, Kortverblijf, KNO, Radiologie en uiteraard de GezinSuites. Deze animatiedieren zijn speciaal voor het GHZ ontwikkelt. Ze leiden de kinderen af van hun ziekte of pijn en geven een vrolijk beeld aan de afdeling. De aanwezigheid van de GHZoo zal de komende jaren doorgevoerd worden op verschillende afdelingen van het ziekenhuis. Reanimatietraining voor familieleden van hartpatiënten Dankzij de bijdrage van de Vrienden van het GHZ biedt het Groene Hart Ziekenhuis reanimatietrainingen aan familieleden van hartpatiënten die in het ziekenhuis hebben gelegen. Ervaring leert dat de periode tijdens en na de hartrevalidatie voor directe familieleden net zo ingrijpend is als voor de patiënt zelf. Vaak is er angst voor herhaling en angst voor het feit dat men 'niets' kan doen. Tijdens de training wordt het geven van hartmassage, beademing en het gebruik van een AED apparaat aangeleerd. Het doel van de training is dat de cursisten vertrouwen krijgen in het adequaat handelen, wanneer zij (wederom) in hun directe omgeving te maken krijgen met iemand met hartklachten. In 2015 zal dit succesvolle project een vervolg krijgen. Overige projecten Stichting Vrienden van het GHZ krijgt ook regelmatig verzoeken om kleinere projecten in het GHZ te ondersteunen. Deze projecten vragen om beperkte financiën maar kunnen van grote invloed zijn op het veraangenamen van zorg en het verblijf: Kerstkaarten voor patiënten en bezoekers Het versturen van kerstkaarten door patiënten vanuit het GHZ naar naasten thuis. Cadeautjesmand voor polikliniek Chirurgie Na een poliklinische chirurgische ingreep mogen kinderen een cadeautje uitzoeken als beloning c.q. troost. 7

8 Activiteiten In 2014 is de Stichting Vrienden van het GHZ betrokken geweest bij diverse activiteiten van het Groene Hart Ziekenhuis, zoals de open dag, opening van de nieuwe vleugel, de Vriendendag, opening Regiolocatie Schoonhoven en het Benefietdiner. Ook is aansluiting gezocht bij externe initiatieven zoals Gouda Beach Experience en de Kennisquiz van de Lions Boskoop-Waddinxveen. Met deze activiteiten werden nieuwe gelden geworven en werkt de Stichting Vrienden van het GHZ aan haar bekendheid. 8

9 Financieel jaaroverzicht Balans Stichting Vrienden van het GHZ Saldo bankrekening Algemene reserve Saldo spaarrekening Vooruit ontvangen voor projecten Nog te betalen kosten Resultaten rekening Opbrengsten Opbrengst projecten Kosten projecten Vooruit ontvangen voor projecten Particuliere giften Bedrijfsvrienden Rente opbrengst Inkomsten in natura totaal opbrengsten Kosten Kosten natura opbrengsten Communicatie kosten Algemene / administratiekosten Totaal kosten Resultaat Contactgegevens Stichting Vrienden van het GHZ T.a.v. Monique Bijl of Marit Verdult Bleulandweg HH Gouda Tel.: Website: Facebook: VriendenvanhetGHZ IBAN: NL35 INGB Fiscaalnummer/RSIN:

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Kind & Hoop 2014/2015. Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer

Beleidsplan. Stichting Kind & Hoop 2014/2015. Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer Beleidsplan Stichting Kind & Hoop 2014/2015 Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer Oprichter J. Willems Het bestuur Voorzitter J. Willems Secretaris C.

Nadere informatie

Visie- en missiedocument met activiteitenplan(ning) Inhoud. 1. Wie zijn we? 2. Wat willen we?

Visie- en missiedocument met activiteitenplan(ning) Inhoud. 1. Wie zijn we? 2. Wat willen we? Visie- en missiedocument met activiteitenplan(ning) Inhoud 1. Wie zijn we? 2. Wat willen we? 3. Wat gaan we doen? 4. Onze strategie! 5. Uw steun! 6. Contact met ons 7. Activiteitenplan(ning) 1. Wie zijn

Nadere informatie

Voorwoord. Willie Rovers Voorzitter

Voorwoord. Willie Rovers Voorzitter Jaarverslag 2014 Voorwoord Het afgelopen jaar is een jaar van consolideren geweest. Het peil van verzorging vasthouden en bewaken. Over de uitbreiding van de school Windows of Hope is in oktober een besluit

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting La Oportunidad. 2014-2018 Versie 1.0. Postbus 57, 3247 ZH Dirksland info@la-oportunidad.com www.la-oportunidad.

Beleidsplan. Stichting La Oportunidad. 2014-2018 Versie 1.0. Postbus 57, 3247 ZH Dirksland info@la-oportunidad.com www.la-oportunidad. Beleidsplan Stichting La Oportunidad 2014-2018 Versie 1.0 Stichting La Oportunidad Postbus 57, 3247 ZH Dirksland info@la-oportunidad.com www.la-oportunidad.com Beleidsplan 2014-2018 1 Beleidsplan Stichting

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Hospice De Patio

Stichting Vrienden van Hospice De Patio Stichting Vrienden van Hospice De Patio Dordrecht Rapport inzake Financiële jaarverslaggeving 2010 Bestuursverslag 2010 Begroting en Visie 2011, versie 2 d.d. 23 februari 2011 1 Inhoudsopgave I. Bestuursverslag

Nadere informatie

Stichting Capricorn Beleidsplan Stichting Capricorn 2009-2011

Stichting Capricorn Beleidsplan Stichting Capricorn 2009-2011 Beleidsplan 2009-2011 1. Voorwoord Stelt u zich voor dat kinderen in Nederland met honger naar school gaan. Niet omdat hun ouders geen tijd nemen om ontbijt te verzorgen voor hun kinderen maar vanwege

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Inzetbaarheidsscan 2 Ben jij duurzaam inzetbaar? Blijf van waarde in de wereld van werk Iedereen wil graag gezond, productief en met plezier

Nadere informatie

Kuilven 22, 5469 GB Erp NL27 RABO 0142 6019 85 www.childrensperfecthope.org. Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018

Kuilven 22, 5469 GB Erp NL27 RABO 0142 6019 85 www.childrensperfecthope.org. Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018 Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018 Voorwoord In dit beleidsplan geven wij u graag een helder beeld van de activiteiten van Stichting Children s Perfect Hope (CPH). Ook informeren

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Kenya Child Care

Beleidsplan Stichting Kenya Child Care Beleidsplan Stichting Kenya Child Care 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 2 2 Inleiding 3 3 Missie 4 4 Doelgroep 5 5 Organisatie 5 6 Bestuur 6 7 Organisatie Kenia 7 7.1 Toelating kinderen 8 7.2 Medische zorg

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Haarwensen Boekjaar 2012

Jaarverslag Stichting Haarwensen Boekjaar 2012 Jaarverslag Stichting Haarwensen Boekjaar Inhoudsopgave Inleiding 3 Algemene informatie Stichting Haarwensen 4 Doelstelling 4 Historie 4 Bestuurssamenstelling 5 Activiteiten Stichting Haarwensen 6 Fondswerving

Nadere informatie

januari 2012 tot en met december 2012 versie 1.0 BELEIDSPLAN 2012

januari 2012 tot en met december 2012 versie 1.0 BELEIDSPLAN 2012 januari 2012 tot en met december 2012 versie 1.0 BELEIDSPLAN 2012 Inhoud Voorwoord... 3 Samenvatting... 4 1. Missie en doelstellingen... 5 1.1 Missie...5 1.2 Doelstellingen...5 1.2.1 Geldelijke ondersteuning...5

Nadere informatie

Introductie. Zakenplatform Eindhoven: samen groeien naar meer zakelijk succes!

Introductie. Zakenplatform Eindhoven: samen groeien naar meer zakelijk succes! Introductie De regio Eindhoven is en heeft een voorbeeldfunctie voor de rest van Nederland op zakelijk gebied, zeker qua innovatief vermogen. En dat willen we natuurlijk graag zo houden! Visie: Dat gaat

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

HET PRINSES MÁXIMA CENTRUM. Jaaroverzicht 2014 VOOR KINDERONCOLOGIE STICHTING STEUN. 1 www.prinsesmaximacentrum.nl

HET PRINSES MÁXIMA CENTRUM. Jaaroverzicht 2014 VOOR KINDERONCOLOGIE STICHTING STEUN. 1 www.prinsesmaximacentrum.nl STICHTING STEUN HET PRINSES MÁXIMA CENTRUM VOOR KINDERONCOLOGIE 1 Over het Prinses Máxima Centrum In 2012 is Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie B.V. opgericht op initiatief van de beroepsgroep,

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING HEPPIE

JAARVERSLAG 2014 STICHTING HEPPIE JAARVERSLAG 2014 STICHTING HEPPIE 1 COLOFON Opgericht 19 februari 1997. De statuten zijn voor het laatst gewijzigd op 25 maart 2009. Verslagjaar Het verslagjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Nadere informatie

JAARREKENING 2013 Stichting Twinkle Stars

JAARREKENING 2013 Stichting Twinkle Stars Jaarrekening 2013 Stichting Twinkle Stars 1 JAARREKENING 2013 Stichting Twinkle Stars Jaarrekening 2013 Stichting Twinkle Stars 2 Inhoudsopgave Voorwoord... 3... 3 1. Doelstelling... 4 2. De Stichting...

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Yagana World for the poor in Gambia

Beleidsplan Stichting Yagana World for the poor in Gambia Beleidsplan Stichting Yagana World for the poor in Gambia Inleiding Voor u ligt een beleidsplan van de Stichting Yagana World. Deze stichting is 31 augustus 2004 opgericht en gevestigd te Nieuw Vennep.

Nadere informatie

Stichting Tour voor MS

Stichting Tour voor MS Stichting Tour voor MS Beleidsplan 2014 Vastgesteld in bestuursvergadering d.d. 06-01-2014 Stichting Tour voor MS Van Doesburgpad 67 6921 MH Duiven KVK-nummer: 59039949 Belastingnummer: 8532.91.512 Website:

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017.

Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017. . Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017. Index Pag. Voorwoord 1. Inleiding 1 2. Doelstellingen 4 3. Organisatie 7 4. Uitvoering 10 5. Strategie en toekomst 17 6. Communicatie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 5 7 7 7 7 7 8 8 9 9 10 10 10 13 14 14 17 17 17 20 23 25 36 Bijlage I: Bestaansrecht 35 37

Inhoudsopgave. 5 7 7 7 7 7 8 8 9 9 10 10 10 13 14 14 17 17 17 20 23 25 36 Bijlage I: Bestaansrecht 35 37 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Historie 3 I. Het jaar in vogelvlucht II. Beleidsvisie A. Missie B. Doelstellingen C. Doelgroepen D. Activiteiten III. Organisatie A. Bestuur 9 B. Fondsenwervingscommissie

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Beetje Beter 2012-2014. Versie 1.0. Stichting Beetje Beter Nicolaas Beetslaan 66 2273 RD VOORBURG. www.beetjebeter.

Beleidsplan. Stichting Beetje Beter 2012-2014. Versie 1.0. Stichting Beetje Beter Nicolaas Beetslaan 66 2273 RD VOORBURG. www.beetjebeter. Beleidsplan Stichting Beetje Beter 2012-2014 Versie 1.0. Stichting Beetje Beter Nicolaas Beetslaan 66 2273 RD VOORBURG www.beetjebeter.nl Beleidsplan 2012 2014 1 beleidsplan Stichting Beetje Beter 2012-2014

Nadere informatie

open en toegankelijk een huis in de wijk

open en toegankelijk een huis in de wijk open en toegankelijk een huis in de wijk De Liendert Zwaluwenstraat 1 3815 SB Amersfoort T (033) 472 28 44 E liendert@beweging3.nl www.beweging3.nl welkom Beste lezer, Wij heten u van harte welkom als

Nadere informatie

Verpleeghuis Heemswijk

Verpleeghuis Heemswijk Verpleeghuis Heemswijk Informatie ViVa! Zorggroep Kwaliteit van leven Inhoudsopgave Welkom! 3 De organisatie ViVa! Zorggroep 4 Wonen in Heemswijk 5 - indeling kamer - huisdieren - sleutel - telefoon -

Nadere informatie

The difference is equality

The difference is equality The difference is equality 1 N.A.W.-gegevens Stichting Fahari Foundation Stichting Fahari Foundation De Haenstraat 27 5361 JL GRAVE Tel: 0486-850277 / 06-21543260 Oprichtingsdatum: 14-04-2010 KvK: 17284201

Nadere informatie

Kleinschalig groepswonen Locatie Meenthehof Steenwijk. Informatie voor bewoners en familie

Kleinschalig groepswonen Locatie Meenthehof Steenwijk. Informatie voor bewoners en familie Kleinschalig groepswonen Locatie Meenthehof Steenwijk Informatie voor bewoners en familie 2 Welkom Geachte mevrouw, meneer, Om u en/of uw naasten met het kleinschalig groepswonen vertrouwd te maken, bieden

Nadere informatie

Durf te vertrouwen Jaarverslag 2010

Durf te vertrouwen Jaarverslag 2010 Durf te vertrouwen Jaarverslag 2010 COLOFON Tekst: Realisatie: Drukwerk: Eindredactie: NPV Muntz Apeldoorn Zalsman Kampen b.v. dr. R. Seldenrijk, directeur NPV Inhoudsopgave De NPV in het land pagina 4

Nadere informatie

Draag zorg voor een betere wereld ook als u er zelf niet meer bent.

Draag zorg voor een betere wereld ook als u er zelf niet meer bent. Draag zorg voor een betere wereld ook als u er zelf niet meer bent. 1 INHOUD VOORWOORD Voorwoord 3 AMREF Flying Doctors? 5 Wat doen we? 6 De kracht van AMREF 8 Flying Doctors Hoe kunt u ons steunen? 11

Nadere informatie