VERBANDPOST Edam en Volendam. AED LOCATIES Edam en Volendam. INEKE geeft het stokje over

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERBANDPOST Edam en Volendam. AED LOCATIES Edam en Volendam. INEKE geeft het stokje over"

Transcriptie

1 VERBANDPOST Edam en AED LOCATIES Edam en INEKE geeft het stokje over BOEKJE 100 mei 2015

2

3 EHBO-boekje 100 ligt voor u!! Het was nog in de tijd van Evert Karregat, de eerste gediplomeerde kaderinstructeur die EHBO-vereniging St.-Willibrordus rijk werd in begin jaren 70. De vereniging kreeg al meer gestalte na een lange reeks pioniersjaren, zoals te lezen viel in de geschiedenis van onze vereniging. Met ongeveer honderd leden was het geen kleinigheid om iedereen steeds goed te in formeren. Het idee ontstond om drie keer per jaar een eigen verenigingsblad uit te geven, zodat de leden van alle wel en wee goed op de hoogte zouden zijn. Er was nog geen internet. Alles moest of per telefoon, of op de cursusavonden of per stencil. Op de Vincentiusschool, waar de EHBO haar intrek had mogen nemen, stond een kleine huisdrukkerij waarop wel een boekje voor de EHBO gemaakt mocht worden. De voorzitter was daar best handig in, dus kwam het boekje er. Inmiddels is het van een half-a4 boekje uitgegroeid naar een volwaardig A4 boekje, in kleur. Vol advertenties van zakenmensen die EHBO-vereniging St.-Willibrordus een zeer warm hart toedragen. De vereniging is tot ver boven de vierhonderd leden gegroeid, veel communicatie gaat nu via internet, er is een eigen site, en toch is een handzaam boekje nog altijd door velen gewenst. We gaan vol vertrouwen verder naar de volgende uitgaven. In 2014 is gevierd dat EHBOvereniging St.Willibrordus 75 jaar bestond. Waar korte tijd later ook het oog op viel, was de GHOR-groep, die alweer 28 jaar bestond, dat betekent dat we in 2016, bij het dertig jarig bestaan, uitgebreid aandacht gaan besteden aan deze parate groep. Daar zit ook een heel verhaal achter met heel veel anekdotes. De zomer komt eraan, de jaarvergadering op 26 mei sluit ons seizoen af. Een mooi moment om eens terug te blikken. Iemand die dat bijzonder secuur doet, is onze kaderman Jaap Zwarthoed. Bij hem berust al enige maanden niet alleen de organisatie van de AED-herhalingslessen, maar ook van de herhalingscursussen van alle gewone EHBO-leden. Ik pik maar één elementje uit zijn relaas. Hij vraagt zich af waarom 5% van de opgeroepen AED ers zonder afbericht wegblijft. Is het teveel moeite iets van je te laten horen? Er staat een heel circus in het Don Bosco College klaar voor alle opgeroepen kandidaten en als er dan mensen wegblijven, is het zonde van alle moeite. Is het maatschappelijk? Wat boeit het me of ik wel of niet kom?! Ik hoop dat het geen trend wordt. Als voorzitter nodig ik u namens mijn bestuursleden van harte uit voor de jaarvergadering in De Jozef op 26 mei om half 8. Het is er altijd gezellig. De pasgeslaagden krijgen hun diploma, het bestuur wordt (her)kozen, de koffie staat klaar, er is een hapje en een drankje om te toosten op weer een goed verlopen seizoen. Kortom, dat uurtje (langer duurt het niet) is niet alleen een mooi sociaal moment, het is ook de bevestiging van jou als lid dat we op de goede weg zijn. Dus, tot ziens!! Cor Tol voorzitter

4 Het honderdste boekje. Is ooit begonnen met nummer EEN dat was in mei 1982! Waar blijft de tijd Dat boekje, de helft kleiner dan het huidige A-4 formaat, met het EHBO-logo nagetekend vanaf een Bondsinsigne De letters E.H.B.O. getekend door mijn man Jan. Het zag er voor die tijd zeer professioneel uit. De teksten door Ineke getypt op een ouderwetse typemachine gedrukt door Cor Tol, op een tafeloffsetmachine. Van computers was nog lang geen sprake. Met dat boekje werden destijds de 182 leden uitgenodigd om naar de Jaarvergadering te komen in CaféRestaurant de Groene aan de Haven te. Tevens daarin de notulen van de jaarvergadering die was gehouden op 9 juni Daarin stond vermeld dat de toenmalige oefenruimte in Het Kofschip werd verlaten en de Sint Vincentiusschool werd als nieuwe oefenruimte in gebruik genomen. Op 13 januari 1981 gingen drie leden op kosten van de vereniging naar de Lotuscursus; in februari 1982 werden de eerste leden opgeroepen om deel te nemen aan de Hart-reanimatiecursus in Purmerend; de nogal saaie herhalingslessen zouden een nieuwe opzet krijgen, waarvoor o.a. een overhead-projector werd aangeschaft Er zou nog contact worden opgenomen met de plaatselijke brandweer inzake een te houden openluchtoefening Ook werd verslag gedaan van de Pleister-actie; De oudere leden onder ons weten het zich nog te herinneren, maar voor velen van u totaal onbekend. Onze vereniging heeft de Rooms Katholieke status en het was in die tijd nog gebruikelijk dat er één keer per jaar gecollecteerd werd bij de uitgang van de kerken. EHBO-leden stonden dan bij de kerkdeur met een tas. Daarin konden de bezoekers een financiële bijdrage doen en in ruil daarvoor kreeg men dan een heuse pleister overhandigd Tja, zo ging dat toen nog. Ook werd in boekje nummer één financieel verslag gelegd door de penningmeester; de contributie was destijds tweeëntwintig GULDEN vijftig. De opbouw was als volgt samengesteld: Bijdrage voor abonnement op Voorpost van de Dokter (nu Eerste Hulp) Bondscontributie per jaar Verlenging EHBO-diploma Jubileumfonds Katholieke Nationale Bond Totaal Resteerde per lid per jaar: ƒ 7,50 gulden ƒ 8,10 gulden ƒ 4,25 gulden ƒ 0,25 gulden ƒ 20,10 gulden ƒ 2,40 gulden Dat bedrag werd als volgt besteed: koffie tijdens de herhalingslessen, zaalhuur, kosten der jaarvergadering, aankoop les- en oefenmateriaal, reanimatiecursus en herhalingslessen, Lotuscursus voor drie EHBO-leden. Ook de wisseling van bestuur kwam in boekje één aan de orde : Evert Karregat, lid vanaf 1947 en vanaf 10 oktober 1962 secretaris, tevens kaderinstructeur, ging het bestuur verlaten. Vanaf 9 juni 1981 is ondergetekende met 31 van de 75 stemmen toegetreden tot het bestuur om zijn

5 secretariswerkzaamheden over te nemen. Tja, en dan zitten we zomaar in mei 2015, bezig met de opmaak van boekje HONDERD niet te geloven. De tijd is werkelijk voorbij gevlogen. Nog steeds met heel veel plezier benader ik een keer per jaar de vele bedrijven met het verzoek om een advertentie te plaatsen, drie keer voor totaal 45 euro. Goed voor de clubkas! Enthousiast typ ik de woorden en zinnen aan elkaar; nu op een vrij moderne computer. Voorzitter Cor Tol controleert de boel en Cynthia Schokker-Schoorl verzorgt op zeer professionele wijze de lay-out. Ook hoop ik altijd maar, dat er iets van het geschrevene bij de lezers blijft hangen. Het is veel informatie, maar in mijn ogen ook belangrijk om te lezen. Zo kun je betrokken blijven bij de vereniging. Zo weet je, dat je niet kunt volstaan met alleen maar lid zijn. Je moet er ook iets voor doen. Herhalingsplicht, betalingsplicht, je kennis op peil houden, én in geval van nood, óók nog hulp verlenen, soms letterlijk iemands leven redden. En dát is nou juist waarvoor we dit allemaal doen. De kennis die door het Kader- en Lotusteam aan u wordt overgebracht kan het verschil maken tussen leven en dood. Ik mag u bekennen, dat ik heel trots ben op mijn lidmaatschap bij een zeer bijzondere EHBO-vereniging die momenteel bijna 460 leden telt. Volgend jaar zit ik 35 jaar als secretaris aan de bestuurstafel; mag ik dan mijn taak overdragen aan iemand anders? Aan U misschien?? Denk er eens over na; er gaat uiteraard wat tijd inzitten, maar het geeft heel veel voldoening, je houdt contact met de buitenwereld het is gewoon érg leuk om te doen! Maar.vanaf volgend jaar wil ik mij dan iets meer bezighouden met ons mooie gezin en onze drie geweldige kleinzoons. Tot nu toe deed/doe ik het met heel veel plezier en ik leg ik graag uit wat mijn taak zoal inhoudt!! Ook met dit honderdste boekje wens ik u weer veel leesplezier! Uw secretaris: Ineke Zwarthoed-Schokker. Enthousiast typt Ineke de woorden en zinnen aan elkaar aan het bureau in haar huiskamer

6 Winkelcentrum Havenhof Tel: Morseweg 63, 1131PH Bezoekadres: Julianaweg 74, 1131 DD Postadres: Postbus 149, 1130 AC Telefoon: , Fax: Galjoen GM Carlo Sier: Jan Tol: website: Burgemeester van Baarstraat WV Haven ER - tel D.B.S. SCHILDERS VOLENDAM B.V. Boezelgracht PE tel.: fax: Pr. Bernardlaan CG Tel Fax Mob

7 Inhoud boekje 100 mei 2015 Voorwoord van de Voorzitter JAARVERGADERING DINSDAG 26 MEI OM UUR IN DE JOZEF!!!(zie elders in dit blad de agenda) Burger Hart Hulp stand van zaken Alles over de AED s en Burger Hart Hulp AED in uw bezit? Meldt deze aan via AED Locaties ( 64 ) AED Locaties Edam ( 25 ) AED Batterijen voortaan kosteloos vervangen? AED in uw buurt n idee? Nu makkelijk te vinden op Kunt u reanimeren? Meldt dit via Adres gewijzigd? Meldt het bij het secretariaat! Alarmering via de mobieltje (ICE) Beginnerscursussen 2015 goed afgesloten Beginnerscursus volgen?? Wacht niet te lang met aanmelden! Bestuurssamenstelling / Kadergroep / Lotusteam/Nazorgteam Blad Eerste Hulp 3 x per jaar gratis voor alle leden Colofon Collecte Nederlandse Brandwonden Stichting 11 t/m 17 okt Contributie verzoek betaling voor eind mei 2015 Dank aan adverteerders in Eerste Hulp Dank aan Nivo, Nivo TV, Love, Kabelkrant Diploma vervallen?? Uitleg De gele kaart EERSTE HULP VERLEEND? DE NAZORGGROEP staat 24/7 voor u klaar! EHBO op Facebook Ehbo site EHBO = ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling Ereleden per april 2015 Het honderdste verenigingsboekje In memoriam Mevrouw Karregat; KADEROPLEIDING VOLGEN??? LOTUS GROEP samenstelling gewijzigd Nadere uitleg over EHBO onderscheidingen Verbandposten Locaties (40) Locaties Edam (4) Wilt u een Verbandpost beheren? Verenigingsboekje niet meer per post buiten postcodegebied 1131/1132/1135 Verenigingsboekje ook te vinden op en via Facebook Wanneer bel je 112? Wat gebeurt er zoal binnen onze vereniging? Seizoens opening met Dokter Koster als gastspreker!!

8 DOKTER KOSTER KOMT LEZING GEVEN!! Het bestuur van EHBO-vereniging Sint Willibrordus is heel trots! Op dinsdag 15 september a.s. komt niemand minder dan dokter Koster, Cardioloog van het AMC, in de aula van het Don Bosco College spreken voor de leden van onze vereniging. De eerste Algemene Ledenavond die ook meetelt als herhalingsles, is voor alle leden een verplichte avond. Vanaf uur wordt u geacht daarbij aanwezig te zijn. Dokter Koster is de medeoprichter en drijvende kracht achter het AED-project dat vanaf 2003 in een groot succes is. Mede door zijn know-how en enthousiasme is destijds het project van start gegaan; letterlijk aan de keukentafel bij dokter Koster thuis, waren Bert Kap, Han Janson en Hans Schoorl destijds getuige van het startschot van een prachtig initiatief. Het was destijds het eerste grootschalige particuliere initiatief in Nederland. Noteer de datum in je agenda en zorg dat je deze avond niet mist. Trouwens je mág deze avond niet missen!!! LOTUSKRING* WATERLAND INGRIJPEND GEWIJZIGD * Landelijke Organisatie Tot Uitbeelding Slachtoffers. In de afgelopen periode waren er binnen de Lotuskring Waterland behoorlijk wat wijzigingen. Wanda Slaats en William Zwarthoed hebben onlangs besloten om niet langer als Lotus beschikbaar te zijn. Uiteraard danken wij hen heel hartelijk voor hun jarenlange inzet aan onze vereniging betoond. Op 21 maart jl. wisten Claudia Toppers-Egstorf en André Oudhuis te slagen als Lotus. 'n Geweldige prestatie!! Heel veel tijd en energie hebben zij gestoken in deze heftige opleiding. Met een lastig examen volgens de richtlijnen van Het Oranje Kruis te Den Haag wisten zij de Lotus-opleiding met goed gevolg af te sluiten. Nu mogen zij tijdens Beginners- en herhalingscursussen als Lotus werken. Zij kregen enorm veel steun en advies van Lotuskringleden William Zwarthoed, Jan Kemper, Tom Veerman en Dick Tol; met hun jarenlange ervaring konden zij Claudia en André op elk hun eigen wijze voorbereiden op de zware taak: aan het examenteam tonen dat je voldoende kennis van zaken in huis hebt om een goede LOTUS-prestatie neer te zetten. Het is ze gelukt! RK EHBO Sint Willibrordus is bijzonder trots en blij met deze geweldige prestatie!! Van harte gefeliciteerd! Tijdens de Jaarvergadering op dinsdag 26 mei a.s. om uur in de Jozef worden Claudia en André even in de schijnwerpers gezet!! Momenteel zijn nog een aantal leden bezig met de Lotus-opleiding en in juni 2015 staat voor hen een examen gepland. Van harte hopen wij dat zij ook de eindstreep zullen halen en wensen allen daarbij heel veel succes! VERVALDATUM VAN EHBO-DIPLOMA Per 1 april jl. waren totaal 214 certificaten van leden van onze EHBO-vereniging vervallen. Na controle van de presentielijsten van het afgelopen herhaalseizoen werden de verlengingen bij Het Oranje Kruis te Den Haag weer aangevraagd. Onlangs zijn alle certificaten naar de leden verstuurd. De eerstvolgende vervaldatum is 1 oktober Ook voor die leden zullen de verlengingsbewijzen worden aangevraagd en thuisbezorgd. Hebt u vragen? Mail naar

9 Nijverheidstraat 35D GE EDAM - Tel: Fax: Hét adres voor uw bruiloft, feest of partij, met uw familie, vrienden, buren of collega's. Heideweg 1,, Tel Schilder Viscentrum Haven EW Telefoon Zeestraat ZE Tel: verstelbare hoofdsteun verstelbare armleuning optioneel: verstelbare zitdiepte Carré Wonen & Slapen BV Julianaweg 137a 1131 DH OOSTHUIZERWEG GH EDAM TEL FAX JONKSIERBESTRATING. NL WWW. JONKSIERBESTRATING. NL

10 Notulen Jaarvergadering 2014 EHBO- Notulen Jaarvergadering 2014 EHBO- Dinsdag 13 mei 2014 Sint Jozefgebouw Aanwezig: 45 leden en 6 bestuursleden. Afwezig: Anne-Marie Kras, 2e secr. Opening door de voorzitter Allen van harte welkom. In het afgelopen jaar is ons helaas op veel te jonge leeftijd Kees Tol Zwartje ontvallen. Hij was lid bij onze vereniging via zijn werkgever ETB Sombroek. Wij wensen zijn familie heel veel sterkte. Alle besluiten die hier tijdens deze vergadering worden genomen, gelden voor alle leden, ook al zijn die nu niet allemaal aanwezig. Jullie stemmen voor iedereen die lid is van onze vereniging. Hartelijk woord van welkom aan verenigingsarts Johan Molenaar; ook Nico van Dinter is aanwezig, ook al vergaat hem het lopen steeds moeizamer; thuisblijven is voor hem echter nimmer een optie waar het onze EHBO-vereniging betreft. Ook de pasgeslaagde cursisten die onder leiding van Suzanne Veerman-Zwarthoed hun diploma wisten te behalen: van harte welkom. We maken er ook dit keer weer, weliswaar n korte, maar gezellige bijeenkomst van met n borrel en n hapje. Dus, ga niet meteen na de vergadering naar huis: de bediening brengt nog wat lekkers rond. Punt 2: Notulen Jaarvergadering 2013 Deze waren afgedrukt in boekje 97 en voorzitter neemt aan dat allen deze hebben gelezen. Bram Pegt merkt op, dat in het boekje nog steeds zijn naam wordt vermeld als contactpersoon bij verbandpost van de Spinmolen. Zijn naam kan eruit. Wel wil hij eventueel een verbandpost aan huis. Dick Kwakman zal, als commissaris van materiaal, hierover worden ingelicht. De notulen kunnen worden opgeborgen in het archief. Suzanne Veerman-Zwarthoed meldt, dat zij op de site nog niet in het overzicht van kaderinstructeurs is opgenomen; dit zal zsm door Cynthia Schokker-Schoorl in orde worden gemaakt. Punt 3: Jaarverslag 2013 door de penningmeester. Hans Schoorl geeft uitleg over het financiële gedeelte van de vereniging. We liggen op koers. De twee kascontroleurs Tinie van Vlaanderen en Carla Overmars-Keizer hebben de hele boel gecontroleerd en hebben middels hun handtekening voor akkoord getekend. Het zag er weer prima verzorgd uit. Hans past goed op de centen en haalt uitsluitend in uiterste noodzaak als het ware het kistje open Sinds 2012 heeft onze vereniging de Anbi-status waardoor donaties in bepaalde gevallen voor de belasting aftrekbaar zijn. Daartoe is volledige inzage in de financiën verplicht. Daarom staan alle gegevens op de site en voor iedereen in te zien. Van de adverteerders kwam, ondanks de minder geworden economie, toch nog ruim 4000 euro binnen. Door Jaap Zwarthoed werd n groot aantal AED-reanimatietrainingen verzorgd, dat bracht wat geld in het laadje en van de gemeente ontvangen wij een kleine subsidie voor het AED-project. Het bestuur is nog volop in bespreking over de vergoeding van de AED-batterijen die na elk inzet moeten worden vernieuwd. Zodra daarover meer bekend is, wordt dit openbaar gemaakt. Er gaan behoorlijke bedragen om in de boekhouding van onze vereniging. Lidmaatschap van de (actieve) leden bij de Nationale Bond voor EHBO; kosten van de diplomaverlengingen via het Oranje Kruis; de contributie kan ook dit jaar weer gehandhaafd blijven op 27,50 per persoon; de pasgeslaagden krijgen nog geen acceptgirokaart thuis omdat zij dit al hebben betaald in het cursusgeld. Voorzitter voegt nog toe dat wij voor het gebruik van het Don Bosco College geen huur betalen en dat scheelt een heel grote kostenpost; dit met hartelijke dank aan het Skov; het enige dat we moeten doen, is het gebouw na gebruik weer netjes achterlaten. Een diepe buiging aan Hans en Ineke die ieder jaar opnieuw een verzoek aan de plaatselijke middenstand uitsturen om voor n paar tientjes te adverteren in ons verenigingsboekje. Beiden

11 Notulen Jaarvergadering 2014 EHBO- doen, alsof ze voor hun eigen portemonnee aan de slag zijn! Het totale financiële plaatje van onze vereniging ziet er gewoon heel gezond uit. Punt 4: nieuwe kascontroleurs Tinie van Vlaanderen controleerde voor de tweede keer en moet afscheid nemen als kascontroleur.: Jeanette Kes-Veerman meldt zich aan zij zal volgend jaar samen met Carla Overmars-Keizer, die dan voor de tweede keer mag controleren, door Hans Schoorl worden opgeroepen om bij hem thuis de financiën te checken. Punt 5: Jubileum 75 jaar EHBO- Op zaterdag 13 september a.s. wordt tijdens een Open Dag in- en om het Don Bosco College ons 75jarig jubileum gevierd. Achter de schermen wordt volop aan de voorbereiding gewerkt en als iemand daarbij wil meehelpen kan men zich melden bij Jan Schokker, Hoofd Opleidingen. Het wordt een buitenmanifestatie; alles wat met EHBO heeft te maken komt aan de orde. Samenwerking met ambulance en brandweer is al toegezegd. We gaan er een leuke dag van maken met z n allen. Punt 6: bestuursverkiezing: Voorzitter Cor Tol stelt zich herkiesbaar voor de volgende dienstperiode van drie jaar. Er hebben zich geen tegenkandidaten aangemeld. Alle aanwezige leden gaan middels hand opsteken, akkoord. Ook tweede secretaris Anne-Marie Kras (alhoewel niet aanwezig) stelt zich herkiesbaar en ook voor haar gaan de handen van de leden omhoog. Ook zij mag nog drie jaar blijven. Punt 6 A: Bestuursverkiezing 2015 Voorzitter deelt mee dat secretaris Ineke volgend jaar een stapje terugdoet. Zij wil meer tijd gaan besteden aan haar gezin. Dan zit zij 34 jaar achter haar bureau en dan kan het wel weer. Ineke blijft wil wel aanblijven als bestuurslid, maar de grote hoeveelheid administratieve taken nemen dusdanig veel tijd van haar in beslag, waardoor zij dit besluit heeft genomen. Bestuur moet dus op zoek naar opvolging. Mocht iemand interesse hebben om dit prachtige werk over te nemen: mail naar en je krijgt alle info die je nodig hebt om het stokje over te nemen. Punt 7: Uitreiking diploma s pasgeslaagden In april was de afsluiting van de beginnerscursus 2013 in de Jozef. Daar was de voorzitter al even langs geweest om kennis te maken met de nieuwe leden. Nu is de uitreiking van de diploma s; ze hebben er lang op moeten wachten, maar ze zijn er eindelijk. Een gezellige groep die onder leiding van de vorig jaar geslaagde kaderinstructeur Suzanne Veerman-Zwarthoed en verenigingsarts Johan Molenaar de cursus bijwoonde met goed gevolg. Samen met een grote groep assistenten werden zij voorbereid op het spannende examen. Allen van harte welkom in de vereniging en laten we hopen dat je de opgedane kennis nooit hoeft te gebruiken; mócht dat wel nodig zijn, dat weet je wat je moet doen én wat je niet moet doen! Je haalt dit diploma vooral voor jezelf! Laat het niet verlopen; Inmiddels hebben 2 pasgeslaagden ook al een verbandpost aan huis. Esther de Boer woont op het Pinkewad 10; dat is in de Broeckgouw. Lydia Runderkamp woont in het voormalige woonhuis van Jan Veerman (sik) Krokussenstraat 3; Hij was een EHBO-er in hart en nieren. De voorzitter spreekt voor alle geslaagden de hoop uit, dat allen nét zolang lid zullen blijven als Jan Sik ooit. Allen van harte gefeliciteerd met deze mooie prestatie. Punt 8: Burger Hart Hulp Stand van zaken Momenteel zijn er al 140 inschrijvingen van hulpverleners en AED-locaties; op is heel makkelijk na te kijken waar tot nu de diverse AED s zijn geplaatst.

12 Notulen Jaarvergadering 2014 EHBO- Dit project ging in 2012 van start en 2013 was het eerste volle jaar; zeventien keer werd alarm gegeven waarbij er iedere keer iemand binnen zes minuten bij het slachtoffer aanwezig was. 10 x werd een reanimatie gestart en vier personen gingen met hartslag de ambulance in. Onlangs werd het convenant ondertekend waarin de overeenkomst van samenwerking tussen onze vereniging en Ambulance Amsterdam. Dokter Koster van het AMC verzorgde de presentatie; Cor Tol, Hans Schoorl en Ineke Zwarthoed-Schokker waren daarbij aanwezig en voelden zich apetrots omdat EHBO als voorbeeld werd genoemd vanwege de start in 2002 van dit project; destijds aan de keukentafel bij dr. Koster thuis, werd door Bert Kap, Han Janson en Hans Schoorl uitgebreid besproken hoe het alarmeren van EHBO-ers én de inzet van de AED s nóg beter kon worden georganiseerd en de samenwerking met alarmcentrale van 112 verder uitgebreid. De huidige cijfers tonen aan dat het een machtig project is ter verbetering van de hulpverlening. Hopelijk komt dokter Koster binnenkort naar om verder uitleg te geven en de dan bekende cijfers te tonen. Met name om te weten wat er na een alarmering gebeurt, is bijzonder interessant. Aanmelden bij Burger Harthulp mag graag! Wees niet bang; je bent nooit alleen; er worden altijd veel personen opgeroepen en meestal zijn er 5 à 6 personen meteen aanwezig. Jouw aanmelding kan zomaar een mensenleven redden. Punt 9: Kermis 2014 oproep assistentie Voorzitter roept de leden op om zich te melden bij Hans om te assisteren tijdens de kermis. De openingstijden moeten, op verzoek van de gemeente worden uitgebreid dus hebben we nog meer mensen nodig. Onze inzet wordt enorm gewaardeerd en hopelijk willen jullie ook deel uitmaken van de kermisploeg. De inzet moet niet nóg zwaarder worden voor de huidige groep en weet dat je ook daar nooit alleen bent. Je gaat nimmer in je eentje op pad! Punt 10: Lotusopleiding Heb je interesse in een Lotusopleiding? Neem contact op met Lotusman Tom Veerman Mr. Mührenlaan 57 Punt 11: Wat verder ter tafel kwam: - Ons verse kaderlid Suzanne Veerman-Zwarthoed is onlangs een eigen EHBO-opleidingsbedrijf begonnen; wij wensen haar heel veel succes. - Heel veel dank aan kaderinstructeur Jaap Zwarthoed, voor zijn gigantische inzet bij de trainingen en herhalingslessen Reanimatie / AED-bediening. Samen met een grote groep assistenten zorgt Jaap jaarlijks voor deze lessen die als een geoliede machine verlopen; grote complimenten voor dit mooie werk. Er gaat heel wat vrije tijd in zitten, maar de resultaten zijn enorm positief. - De Brandwondencollecte wordt gehouden van 6 t/m 10 oktober We zoeken altijd nieuwe collectanten; ieder EHBO-lid kan n keer een collectebus thuisbezorgd krijgen met het verzoek om een klein wijkje te lopen. - Op donderdag 18 september a.s. start weer een nieuwe beginnerscursus. Men kan zich aanmelden via Ineke: - Op zaterdag 13 september a.s. is de Open Dag bij het Don Bosco College; - Op dinsdag 16 september is de eerste Algemene Herhalingsles in het Don Bosco College; - A.s. woensdag 14 mei 2014 is en in het DBC een training reanimatie en AED-bediening door Ambulance Amsterdam voor eenieder die zich heeft aangemeld bij Burger Harthulp. - Jaap Bond en Cees Zwarthoed hebben geen vragen voor de rondvraag. - Onlangs, op de vrijdag vóór Koningsdag werden twee van onze leden Koninklijk onderscheiden en benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau: Johan Bond boetie en Hans Schoorl. Beiden verrichten enorm veel vrijwilligerswerk waaronder ook heel veel inzet bij onze vereniging EHBO-. Een lintje krijg je heus niet zomaar, daar gaat een enorm uitgebreide controle aan vooraf. Voorzitter feliciteert beide heren van harte met deze bijzondere onderscheiding! - Alle pasgeslaagden werden nog even bijeen geroepen om een foto te maken voor de Nivo en ons eigen verenigingsboekje. Punt 12: Sluiting door de voorzitter: Allen hartelijk dank voor de aanwezigheid en wel thuis!

13 LUTECKS CAFETARIA Burg van Baarstraat WT Tel Julianaweg DL Postbus AA Tel Zonnepanelen Papaverstraat 24/A 1131 HK Tel Haven Karregat en Kroon Timmerwerken J.P.M. Karregat A.P. Schotelstraat VT Tel. (0299) C.S.C. Kroon De Dijkkavel JT Tel. (0299) Mobiel Burg. van Baarstraat WT Telefoon Julianaweg DH Tel de Stient BE Telefoon

14 1e etage

15 4 AED BEDIENAAR IN HUIS? MAAK HET ZICHTBAAR! Met de gele kaart kunt u voor uw directe woon en/of werkomgeving kenbaar maken dat er iemand in de buurt is die kan reanimeren en weet hoe de AED bediend moet worden. In geval van nood kan dit belangrijke minuten schelen. Uit recente publicaties van o.a. de Nederlandse Hartstichting, blijkt dat elke minuut telt en dat het aantal geslaagde reanimatiepogingen sterk kan toenemen. Hang de gele kaart dus zichtbaar op achter het (boven) raam of bij de voordeur! Kijk voor alle AED-locaties op de site Is een AED in uw buurt 'n idee?? Al vele buurten gingen u daarin voor. Bespreek het eens met uw buren. Het belang van een AED in uw buurt behoeft geen verdere toelichting. Vooral de laatste tijd horen we steeds meer signalen van geslaagde reanimaties met behulp van de Automatische Externe Defibrillator. telt ruim 900 goedgetrainde personen die ingeval van een hartstilstand/circulatiestilstand adequaat kunnen helpen. Verdere informatie over de aanschaf van een AED kunt u verkrijgen bij onze penningmeester Hans Schoorl via Ter info: Onze vereniging heeft geen enkel ( financieel ) belang bij uw aanschaf van een AED van welke leverancier dan ook.

16 AED-LOCATIES IN VOLENDAM EN EDAM MAKKELIJK OP TE ZOEKEN Op onze site via een aparte link zie je een plaatje van onze gemeente. Daarop zie je alle locaties in Edam en waar een AED te vinden is. Één blik op die kaart is genoeg om te constateren dat in de planetenbuurten en op het Munnikenveld vrij weinig AED's te vinden zijn. Ziet u kans, d.m.v. een buurtinitiatief ook een AED in uw buurt te realiseren? Neem contact op met onze penningmeester Hans Schoorl via DOORGEVEN WIJZIGINGEN HEEL BELANGRIJK!!! Het melden van wijzigingen van uw gegevens kan u veel kosten besparen. Is uw adres veranderd? Laat het even weten via Wij sturen o.a. de verlenging van uw diploma naar het bij ons bekende adres. Als wij voor u een kopie van het diploma moeten aanvragen omdat het bijvoorbeeld naar het oude adres is gestuurd, dan kost het u minimaal 12,95 en dat is toch jammer van het geld. Één mailtje naar het secretariaat en uw gegevens worden in onze administratie verwerkt!!

17 Sportlaan BK - Tel.: Correspondentieadres: Administratiekantoor Runderkamp Jan Platstraat 24, 1132 HH Tel , Fax: Bezoekadres: Wattstraat 2a, 1131 JX Kleine Kerkstraat AT EDAM Tel Maatwerk in plaatwerk Haven EV Tel: Fax: UTILITEITSBOUW WONINGBOUW BETONBOUW KRAANVERHUUR DeToek PB Tel.: Fax:

18 VERBANDPOSTEN VOLENDAM Pr. Irenestraat 24 Pr. Beatrixstraat 16 Meidoornstraat 2 Edammerweg St. Jozefstraat 2 Doolhof 6 St. Antoniusstraat 13 Meergracht AV 1131 AX 1131 BJ 1131 DR 1131 DX 1131 XG 1131 GW 1131 EN Lou Snoek Johan van der Waarden Kees Keuken Kennedyschool/Nicolaasschool De Jozef MET AED Leonie de Lange Ria Reurs-Tol Jaap Zwarthoed MET AED Burg. van Baarstraat 34 Krokussenstraat 3 Volgervennenplein 7 Mgr. C. Veermanlaan 63 Schoklandstraat 28 Schoklandstraat WV 1131 LJ 1131 JA 1131 KE 1131 KV 1131 KX Asterstraat 35 Reigerstraat LR 1131 MA Lou & Mi (Louis Schilder) Lydia Runderkamp Marga de Boer-Tuyp Thea Kap - van Wattingen Chantal Vermeulen Petrusschool (o.a. Dick Kwakman en Johan Bond) Wanda Slaats Cynthia Schokker-Schoorl Saturnusstraat 39 Neptunusstraat 26 Pegassusstraat NM 1131 WJ 1131 NA Gré Veerman Hans Schoorl Fam. Pegt Chr. v. Abcoudestr. 10 Chr. v. Abcoudestr. 103 Jan Platstraat AC 1132 AB 1132 HH Jannes Prent (AED bij Rabobank) School de Spinmolen Johan Bond Kreil 12 W. van Nieuwenhovenstraat 7 Willem Woutersstraat 43 Georg Heringstraat BG 1132 VW 1132 XN 1132VP Tinie de Boer-Plat Henk van Nek Aagje Tuyp-Tol Johan Bond (Boetie) Mr. Muhrenlaan 57 Mr. Muhrenlaan 58 Donata Steurhof De Wigge 30 Getijdelant 46 Werengouw 18 Barkentijn 25 Galjoen 28 Galjoen 38 Tjalk 39 Paardrijder 7 Jan Steenstraat 1 Vincent van Goghstraat 7 Pinkewad 10 (gebied Vomar) 1132 CC 1132 CH 1132DL 1132 EH 1132 EV 1132 EX 1132 GD 1132 GM 1132 GM 1132 GW 1132 RW 1132 TK 1132 TE 1132 NC Tom en Gerda Veerman MET AED Carla Overmars-Keyzer mevr. Tol-Bakkeren Ilse Tielemans - de Koning Harry v.d. Waarden Miranda Zwarthoed-Schilder Klaas Smit René Vermeulen Suzanne Veerman-Zwarthoed Karina Bont-Schilder Anita de Lange-Sier Margriet Veerman-Sombroek Fam. Schilder- van 't Hoff Esther de Boer VERBANDPOSTEN EDAM Siem Buys Theo de Lange` Tonja Mastenbroek Fam. Has William Pontstraat 18 Gevangenpoortsteeg 19 Standerdmolen 82 merpad 11

19 IN GEVAL VAN NOOD. ICE In Case of Emergency Een ambulancemedewerker heeft opgemerkt dat heel dikwijls bij een ongeval, de slachtoffers een GSM bij zich hebben. Maar het urgentiepersoneel weet vaak niet welke persoon men moet bellen uit deze grote lijst met telefoonnummers. Daarom is er een standaardnaam bedacht voor deze situatie. Als iedereen in zijn GSM een adres creëert onder de naam "ICE" (=In Case of Emergency). en je slaat onder deze naam het telefoonnummer op van de persoon die gebeld moet worden in geval van nood, dan scheelt dat voor de hulpdienst enorm veel tijd en onnodige ongerustheid voor betrokkene. "ICE" IS ONDERTUSSEN AL INTERNATIONAAL ERKEND ALS AFKORTING. Politie, ambulancemedewerkers, de arts, enz... steeds weten ze met wie ze contact moeten opnemen. Indien u verschillende nummers wilt opslaan, maak dan gebruik van de namen ICE1, ICE2, ICE3 enz. 't Is gemakkelijk te realiseren, kost niets en kan zeker een verschil maken als het snel moet gaan. Creëer nu meteen een ICE-adres met telefoonnummer in je GSM en zorg ervoor dat bij een eventueel ongeval waarbij je zelf betrokken raakt, de hulpdiensten zo snel mogelijk die personen kunnen inseinen die jijzelf vooraf hebt ingevoerd op je mobiele telefoonlijst. MISVERSTANDEN RONDOM BETALING AED-BATTERIJEN NA INZET OPGEHELDERD Na elk gebruik van een AED bij een reanimatie, moeten de batterijen worden vervangen. In het verleden moesten de kosten daarvan betaald worden door de eigenaar van de AED. Als een AED, in eigendom van een buurt-initiatief, was ingezet, moest men als het ware bij alle buren, of (familie van) het slachtoffer langs om de kosten van nieuwe batterijen te kunnen betalen. Dat is verleden tijd. Het bestuur van RK EHBO Sint Willibrordus heeft inmiddels met de gemeente Edam- kunnen regelen, dat na een burgerharthulpinzet, wij de kosten van de vervanging van de batterijen voor onze rekening kunnen nemen. Dit ten laste van de van de gemeente ontvangen subsidie. Voor alle duidelijkheid: dus NIET bij een reguliere vervanging. Na gebruik van een AED tijdens een reanimatie kan met onderstaande contact opgenomen kan worden. Namens RK EHBO "Sint Willibrordus" Hans Schoorl Neptunusstraat WJ / Voor info:

20 BOEKJES NIET MEER PER POST VOOR LEDEN BUITEN ONS POSTCODEGEBIED!! Aan leden die buiten postcodegebied 1131, 1132 of 1135 wonen, wordt het EHBO-verenigingsboekje niet meer per post toegestuurd. Dit, als gevolg van de enorm hoge verzendkosten. De boekjes zijn behoorlijk groot en zwaar waardoor de postbezorging gigantische onkosten met zich mee brengt. Het EHBObestuur heeft er voor gekozen om de boekjes niet langer toe te zenden, maar die leden te verwijzen naar de site Daarop is het gehele boekje, inclusief de advertenties, te lezen. Het bestuur betreurt deze beslissing, maar ten opzichte van de andere leden zijn de kosten onevenredig hoog. Wij hopen te mogen rekenen op uw begrip. DANK AAN ADVERTEERDERS IN EERSTE HULP EHBO-MAGAZINE VOOR VRIJWILLIGERS Eerste Hulp is een uitgave van de Nationale Bond voor EHBO in Eemnes en wordt 3 keer per jaar gratis aan alle, bij de Bond ingeschreven EHBO-leden toegezonden. Daarin staan zo nu en dan ook een aantal advertenties van bedrijven in Edam en. Als dank aan die bedrijven plaatsen wij hun advertentie ook eenmalig in ons eigen verenigingsboekje. In Eerste Hulp nr. 3 stonden o.a. onderstaande advertenties: Tol Plaatwerk, Chr. Huygensstraat 15, 1131 VB Schildersbedrijf Veerman, Paulus Rinkstraat 9, 1132 VV D.B.S. Schilders, Pr. Bernhardlaan 1, 1131 CG Tol & Sier Loodgieter & CV-bedrijf, Galjoen 29, 1132 GM In Eerste Hulp nr. 1 stonden advertenties van onderstaande bedrijven: Installatiebedrijf Buys, Schoklandstraat 98, 1131 LA De Boer Accountants, Voorhaven 26, 1135 BR Edam Bent u geen lid van EHBO- maar wilt u wel het blad Eerste Hulp ontvangen? Neem contact op met de Nationale Bond EHBO via telefoonnummer of mail: EERSTE HULP 3 X PER JAAR GRATIS Alle EHBO-leden, ingeschreven bij de Nationale Bond voor EHBO te Eemnes, ontvangen 3 x per jaar het blad Eerste Hulp gratis in de bus. (Ere-) Leden die niet meer actief zijn binnen onze vereniging, zijn niet meer ingeschreven bij de Nationale Bond voor EHBO en ontvangen dus ook niet langer het blad Eerste Hulp. Om te voorkomen dat op één adres meerdere exemplaren worden bezorgd, heeft het bestuur de zogenaamde dubbeladressen aan de Nationale Bond doorgegeven. Ontvangt u het blad (nog) niet? Laat het even weten bij het secretariaat: Ook als uw naam- en of adresgegevens zijn gewijzigd, laat ons dat even weten. Bent u geen lid van EHBO- maar wilt u wel het blad Eerste Hulp ontvangen? Neem contact op met de Nationale Bond EHBO via telefoonnummer of mail: EHBO NU OOK OP FACEBOOK De EHBO heeft naast de site ook een eigen account op Facebook. Dit loopt al goed: de EHBO is al voorzien van tientallen vrienden. Kijk op onze site: daar treft u de knop om je aan te melden als vriend van EHBO vereniging St. Willibrordus. Ook digitaal komen dan alle nieuwtjes jullie kant op. Of zoek op deze naam binnen Facebook, dan is het ook terug te vinden.

Colofon t Oplappertje

Colofon t Oplappertje 1 2 Colofon t Oplappertje EHBO afd. Sint-Pancras Uitgave 32e jaargang, nummer 1, maart 2012 t Oplappertje is een uitgave van de Koninklijke Nederlandse Vereniging E.H.B.O. afdeling Sint-Pancras. Dit blad

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

75 jaar EHBO vereniging Liempde

75 jaar EHBO vereniging Liempde 75 jaar EHBO vereniging Liempde Geschreven door: Shirley Schoenmakers-Rüb. 1 Colofon Uitgave: EHBO vereniging Liempde Auteur: Shirley Schoenmakers-Rüb Foto s: Afkomstig van EHBO vereniging Liempde, familie

Nadere informatie

jaargang 22 nummer 1 w a t e r s t a d

jaargang 22 nummer 1 w a t e r s t a d jaargang 22 nummer 1 1 2 jaargang 22 nummer 1 jaargang 22 nummer 1 3 feb/maart 2014 Colofoon Toerclub WTAC Waterstad Opgericht 30 oktober 1992 Aangesloten bij N.T.F.U. onder nummer 108062 Clubgebouw Martin

Nadere informatie

Bolleboos. Let op! 5 april 2008. 10 april 2008 Jaarvergadering. De CVB op Internet. http://www.decvb.nl. NiVeSoft. Windenergie!

Bolleboos. Let op! 5 april 2008. 10 april 2008 Jaarvergadering. De CVB op Internet. http://www.decvb.nl. NiVeSoft. Windenergie! Windenergie! De TNT Post Port betaald Afz. CVB, Rietkraag 95 2144 KB Beinsdorp Belangstelling? Bel: 023-5581158 Bolleboos april 2008 De CVB op Internet http://www.decvb.nl NiVeSoft Uw dealer voor o.a.

Nadere informatie

Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland

Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland MAART2011 Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland Afscheid Van de redactie. In ons verenigingsblad proberen we als redactie steeds informatie

Nadere informatie

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Pinpost Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Ja hooooooor daar is ie weer. (Dik voor mekaar show) de laatste Pinpost van dit seizoen. Boordevol informatie over

Nadere informatie

Fijne Kerstvakantie gewenst!

Fijne Kerstvakantie gewenst! Er ligt weer een nieuwe info voor u. Het halfjaarlijks blad van Hoor Friesland. In het voor- en najaar kunt u een uitgave van ons verwachten. In de tussentijd houden we u op de hoogte door middel van onze

Nadere informatie

Een pessimist ziet een moeilijkheid in elke mogelijkheid, een optimist ziet een mogelijkheid in elke moeilijkheid.

Een pessimist ziet een moeilijkheid in elke mogelijkheid, een optimist ziet een mogelijkheid in elke moeilijkheid. Jaargang 22 nr. 4 december 2011 Uw sympathie en hulp hebben wij in het afgelopen jaar bijzonder gewaardeerd. Onze hartelijke dank daarvoor! Wij wensen u fijne feestdagen toe en een voorspoedig en gelukkig

Nadere informatie

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INspraak MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014 Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INSPRAAK COLUMN Wat doen we met Wouter? Een goede vriendin van mij heeft een zoon. Hij

Nadere informatie

Brouwhuisse kerk met emotioneel beladen laatste viering gesloten

Brouwhuisse kerk met emotioneel beladen laatste viering gesloten Jaargang 27 juli/augustus 2011 Stichting wijkblad DE CORRIDOR maandelijks informatieblad voor de wijk Brouwhuis www.decorridor.nl 25 IN DIT NUMMER: Wijkvereniging de Zonnesteen met de bestuursmededeling

Nadere informatie

Inhoud. Colofon. De Hartenjager Info 2014-2015

Inhoud. Colofon. De Hartenjager Info 2014-2015 Inhoud De Hartenjager Info 2014-2015 2 Voor wie is dit blad? 3 Hartenjagen, recreatiesport 4 De doelstelling Verzameld werk Truus Eelman (Vrijwilliger) 5 Hoe ziet zo n sportavond eruit 6 Andere activiteiten

Nadere informatie

Colofon. Algemeen 1. Kaagnieuws 581

Colofon. Algemeen 1. Kaagnieuws 581 Algemeen 1 Colofon Verenigingsorgaan van Koninklijke Watersportvereniging De Kaag, opgericht 14 oktober 1910. Postadres: Postbus 3, 2360 AA Warmond. Havenkantoor/secretariaat Kaagstraat 1, 2361 KM Warmond

Nadere informatie

Bolleboos. CVB op internet http://www.decvb.nl. Redacteur gezocht! (zie pagina 2) Demonstratie over het maken van een eenvoudige

Bolleboos. CVB op internet http://www.decvb.nl. Redacteur gezocht! (zie pagina 2) Demonstratie over het maken van een eenvoudige CVB op internet http://www.decvb.nl De TNT Post Port betaald Afz. CVB, Rietkraag 95 2144 KB Beinsdorp Hier had uw advertentie kunnen staan! Bolleboos maart 2007 Windenergie! Belangstelling? Bel: 023-5581158

Nadere informatie

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Uitnodiging en agenda 3 Notulen jaarvergadering 2013-2014 4 Jaarverslag bestuur 9 Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Jaarverslag accommodatiecommissie 17 Jaarverslag

Nadere informatie

November 2014 INHOUD. Voorwoord

November 2014 INHOUD. Voorwoord November 2014 INHOUD Voorwoord Dit gebeurt er ook Parlementaire Enquête Woningcorporaties De nieuwe Woningwet en de Novelle Landelijke Huurdersdag in Ede Werkgroepen Ede Een geluid uit de Werkgroep Middelhoogbouw

Nadere informatie

UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING

UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING Het bestuur van LBC nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de Leiderdorpse Bridgeclub. De ALV wordt gehouden op maandag 23 september 2013

Nadere informatie

Jaargang 32 Nummer 2 Juni 2012

Jaargang 32 Nummer 2 Juni 2012 Jaargang 32 Nummer 2 Juni 2012 Nunspeet - Hulshorst - Vierhouten - Elspeet Een uitgave van: www.gemeentebelang-nunspeet.nl Colofon Het Klaverblad is een uitgave van vereniging Gemeentebelang bankrekeningnummer

Nadere informatie

VAN DE BESTUURSTAFEL.

VAN DE BESTUURSTAFEL. Buitenwesten In dit nummer: wijkfeest - info activiteiten - nieuws v/h panel - vrijwilligers MFC - oldenammenbeamskip en natuurlijk Ons Dorp Wijkblad SEPTEMBER 2009 VAN DE BESTUURSTAFEL. COLOFON Redactie:

Nadere informatie

onderwijs nieuwsbrief POOL Wij zijn POOL en stellen ons voor nieuwsbrief onderwijs inhoud doorstart project onderwijs in zelfstandig POOL

onderwijs nieuwsbrief POOL Wij zijn POOL en stellen ons voor nieuwsbrief onderwijs inhoud doorstart project onderwijs in zelfstandig POOL nieuwsbrief inhoud Voorstellen POOL 1 Eerste antwoorden voor jonge ouders 2 Altijd op de hoogte met de direct mail 2 Een klacht indienen helpt 3 Als een school vinden niet lukt 4 Nieuws voor gebruikers

Nadere informatie

LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005

LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005 LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005 In dit nummer Algemeen Van het bestuur 2 Horzel over economie 5 Ondertussen in eigen huis 10 Verlengen rijbewijs C en D 14 Ingezonden brief 16 de Pen 21 Haven Verkoop SHB

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 2 2. Visie 3 3. De activiteiten 4 4. Coördinator en groepswerkers 8 5. Vrijwilligers 9 6. Bestuur 12 7. Contacten in de samenleving 13 8. Publiciteit 14 9. Toekomst 15

Nadere informatie

OVERDENKING. 1 Kerkvenster NAAM EN FEIT

OVERDENKING. 1 Kerkvenster NAAM EN FEIT OVERDENKING NAAM EN FEIT Een jeugdherinnering. Op de christelijke lagere school die ik als kind bezocht hadden wij een boekje om onze Bijbelkennis te vergroten. Het heette Naam en feit. Wat ik mij er vooral

Nadere informatie

Imago versterken door zichtbaar maken van toegevoegde waarde. Een historisch moment. Werken aan vindbaarheid en profilering op het internet

Imago versterken door zichtbaar maken van toegevoegde waarde. Een historisch moment. Werken aan vindbaarheid en profilering op het internet JAARGANG 6 NUMMER 4 DECEMBER 2010 M A G A Z I N E Een historisch moment Werken aan vindbaarheid en profilering op het internet Ik ben gek op geld Imago versterken door zichtbaar maken van toegevoegde waarde

Nadere informatie

Themanummer Tolken. Doventolkvoorziening in Nederland door Wouter Bolier, met medewerking van Benny Elferink en Noor Huguenin

Themanummer Tolken. Doventolkvoorziening in Nederland door Wouter Bolier, met medewerking van Benny Elferink en Noor Huguenin Themanummer Tolken Nederland telt 1,5 miljoen mensen met een auditieve beperking, waarvan 25.000 doofgeborenen en 10.000 plots- en laatdoven. Voor zwaar slechthorende en dove mensen kan een tolkvoorziening

Nadere informatie

T.C. Welgelegen Lage Weide 4. Rek.nr. ABN-AMRO Zutphen: 40.46.45.828 www.tc-welgelegen.nl info@tc-welgelegen.nl Opgericht 27 maart 1980.

T.C. Welgelegen Lage Weide 4. Rek.nr. ABN-AMRO Zutphen: 40.46.45.828 www.tc-welgelegen.nl info@tc-welgelegen.nl Opgericht 27 maart 1980. Jaargang 30 Nummer 1-2009 T.C. Welgelegen Lage Weide 4 0575 52 77 49 7231 NN Warnsveld Rek.nr. ABN-AMRO Zutphen: 40.46.45.828 www.tc-welgelegen.nl info@tc-welgelegen.nl Opgericht 27 maart 1980 Bestuur

Nadere informatie

D E V E U R B O D E. Wijkkrant. Te lezen in deze wijkkrant onder andere: Beeklust / Groeneveld / Ossenkoppelerhoek 39 e Jaargang / november 2014.

D E V E U R B O D E. Wijkkrant. Te lezen in deze wijkkrant onder andere: Beeklust / Groeneveld / Ossenkoppelerhoek 39 e Jaargang / november 2014. D E V E U R B O D E Wijkkrant voor Beeklust / Groeneveld / Ossenkoppelerhoek 39 e Jaargang / november 2014 Te lezen in deze wijkkrant onder andere: Activiteitenagenda wijkcentrum Bericht van wijkagent

Nadere informatie

HANDBOEK VOOR VRIJWILLIGERSORGANISATIES WAALWIJK

HANDBOEK VOOR VRIJWILLIGERSORGANISATIES WAALWIJK HANDBOEK VOOR VRIJWILLIGERSORGANISATIES WAALWIJK 3 COLOFON Redactie OndersteuningsPunt Sport en Welzijn Illustraties Marc Camps Vormgeving en drukwerk Raster40 Oplage 500 exemplaren Uitgave Gemeente Waalwijk,

Nadere informatie

Tandartsen. Het adres voor: Schoen reparatie Sleutel duplicatie Schoen onderhoud Podologie (steunzolen) Tassen Portomonnées Riemen

Tandartsen. Het adres voor: Schoen reparatie Sleutel duplicatie Schoen onderhoud Podologie (steunzolen) Tassen Portomonnées Riemen schoenmakerij ambachtelijk Vakmanschap andkroon Het adres voor: Schoen reparatie Sleutel duplicatie Schoen onderhoud Podologie (steunzolen) Tassen Portomonnées Riemen Rembrandtlaan 171a; 7606 GL Almelo;

Nadere informatie