Geleideformulier voor behandeling in commissie en/of raad. Griffie-advies voor behandeling in commissie en/of raad. Behandeling in de raadscommissie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Geleideformulier voor behandeling in commissie en/of raad. Griffie-advies voor behandeling in commissie en/of raad. Behandeling in de raadscommissie"

Transcriptie

1 Geleideformulier voor behandeling in commissie en/of raad CASENUMMER 13G PORT.HOUD: OA ONDERWERP: subsidie onderhoud AED's Griffie-advies voor behandeling in commissie en/of raad RAADSGRIFFIE GRIFFIER: DHR. G.J. EEFTINK ADJUNCT-GRIFFIER: MW. A. HAARHUIS ADJUNCT-GRIFFIER: DHR. L.F. NIJLAND paraaf griffier Behandelen Informeren Datum Commissie Fysiek Commissie Sociaal I Commissie Bestuur Trefpunt (uitgebreide commissie) Raadsvergadering 2/4 LN Opmerkingen griffier: Behandeling in de raadscommissie Bestuur Fysiek Sociaal Datum: Agendapunt: Besluit: Geïnformeerd Akkoord voor raadsbehandeling Hamerstuk Niet-akkoord paraaf griffier Opmerkingen commissiegriffier: Stuknummer:

2 BESLISSINGSFORMULIER COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 13G / B. Timmermans SAM OA ONDERWERP verzoek bijdrage onderhoud AED's AGENDANUMMER AFGESTEMD MET PORTEFEUILLEHOUDER? Ja, en met wethouder Lievers GERAADPLEEGDE ADVIESORGANEN n.v.t. INTERACTIE/PARTICIPATIE BELEIDSPROGRAMMA/FACETAGENDA n.v.t. - COMMUNICATIE Openbaar Publiceren op openbare besluitenlijst één week na besluitvorming. OPMERKINGEN VAN DE SECRETARIS ONTWERPBESLUIT Het college besluit: 1. Het verzoek van de stichting Twente Hart Safe om een bijdrage voor onderhoud van AED s in Hengelo niet te honoreren. 2. Opdracht te geven gemeentelijke AED s op de sportparken Slangenbeek, Vikkershoek en de Noork over te dragen aan de sportverenigingen of te verwijderen. 3. De Raad te informeren over dit besluit. BESLUIT DATUM BEGROTINGSASPECTEN Niet van toepassing (eventueel binnen een product). FORMATIEASPECTEN Dit voorstel heeft geen gevolgen voor de formatie. ONTWERPTOELICHTING T.B.V. OPENBARE BESLUITENLIJST De stichting Twente Hart Safe heeft gevraagd of het zinvol is een verzoek voor bijdrage onderhoud AED s in Hengelo in te dienen. Het antwoord luidt nee omdat de gemeente geen verantwoordelijkheid draagt voor aanvullende AED-hulpverlening en er zodoende ook geen middelen beschikbaar zijn. In lijn hiermee worden de 3 gemeentelijke AED s op de sportparken de Noork, Vikkershoek en Slangenbeek overgedragen aan de sportverenigingen. TOELICHTING/AANDACHTSPUNTEN T.B.V. COLLEGE BIJLAGE(N) antwoordbrief aan stichting Hart Safe Twente

3 ADVIES VOOR BESLISSING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS CASENUMMER 13G ONDERWERP verzoek bijdrage onderhoud AED's AANLEIDING EN DOEL Henk Poort van de stichting Twente Hart Safe vraagt in een brief (mail) of het zinvol is om gezien het vigerende beleid een verzoek bij de gemeente Hengelo in te dienen voor een bijdrage in het onderhoud van AED s. Hij vraagt indirect ook het in 2008 vastgestelde beleid nog eens tegen het licht te houden. OVERWEGINGEN Het antwoord op het verzoek kan kort luiden nee, het is niet zinvol een verzoek in te dienen. Het in 2008 opgestelde beleid is medio 2011 op verzoek van de Raad door het college bekrachtigd. In de brief van 22 juli 2011 aan Pro Hengelo hierover, staat dat in het beleid is vastgelegd dat de gemeente in haar regierol geen verantwoordelijkheid draagt voor aanvullende AED-hulpverlening; de verantwoordelijkheid voor de acute zorgverlening ligt bij de reguliere ambulancedienst en het huidige zorgaanbod. Vanuit haar regierol heeft de gemeente deelgenomen aan het plan Lekenhulpverlening platteland Twente. Voor de dorpskernen Beckum, Oele en Twekkelo zijn 3 AED s aangeschaft waarmee het publieke domein van de gemeente Hengelo volgens de normen (voor aanrijtijden) van Ambulance Oost is afgedekt. De verantwoordelijkheid voor beheer, onderhoud en opleiding ligt bij de daarvoor aangewezen instanties. In de sociale visie heeft het college het standpunt gekozen dat in dit soort zaken men moet durven loslaten en men op de inzet van burgers en instellingen moet durven te vertrouwen. Het feit dat in de periode 2008 tot 2011 het aantal geregistreerde AED s behoorlijk is uitgebreid, verdeeld over de hele stad, heeft het college er toe gebracht, op verzoek van de Raad, het beleid inzake AED s van 2008 te bekrachtigen. Dit heeft tot gevolg dat er geen financiële middelen beschikbaar zijn. In lijn hiermee worden de 3 gemeentelijke AED s op de sportparken de Noork, Vikkershoek en Slangenbeek overgedragen aan de sportverenigingen aldaar (of verwijderd). Met Ambulance Oost en EHBO-vereniging Hengelo blijven we in gesprek over thema s als overzicht en opleiding als het gaat over AED s. Conform gemaakte afspraken wordt de brief gedeeld met de Raad. FINANCIËLE EN PERSONELE ASPECTEN n.v.t. VERVOLGTRAJECTEN EN PRODUCTEN 1. antwoordbrief aan de stichting Hart Safe Twente verzenden 2. traject overdracht AED s op de 3 sportparken realiseren 3. de Raad informeren over dit besluit ADVIES AAN HET COLLEGE Aan het college wordt voorgesteld: 1. Het verzoek van de stichting Twente Hart Safe om een bijdrage voor onderhoud van AED s in Hengelo niet te honoreren. 2. Opdracht te geven gemeentelijke AED s op de sportparken Slangenbeek, Vikkershoek en de Noork over te dragen aan de sportverenigingen of te verwijderen. 3. De Raad te informeren over dit besluit.

4 *505920* Gemeente Hengelo Stichting Twente Hart Safe Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO OV Postbus AA Hengelo Onderwerp Kenmerk Datum Tussenbericht m.b.t. uw brief met het onderwerp: 13G200122/ 8 maart 2013 subsidie onderhoud AED's Geachte heer/mevrouw, Naar aanleiding van uw brief van delen wij u mee dat de afdoening hiervan meer tijd in beslag neemt dan voorzien. Wij maken dan ook gebruik van de mogelijkheid om de afdoening uit te stellen. Wij streven ernaar om uw brief voor af te doen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de behandelaar van uw brief, de heer BM Timmermans van de afdeling MO. Dit bericht is automatisch gegenereerd en derhalve niet ondertekend. Bezoekadres Burgemeester Jansenplein 1 adres Tel Fax

5 Terpstra, Irma Stuknummer: Registratiedatum: 21/01/2013 Hill pagina 1 van 1 Van: Brugman, Marlies namens Oude Alink, Janneke Verzonden: woensdag 23januari :13 Aan: gemeente Onderwerp: FW: AED in Hengelo Dag collega's, wilien jullie onderstaande svp officieel inboeken? Dank en vriendelijke groet, Marlies Brugman Van: Twente Hart Safe Verzonden: maandag 21 januari :07 Aan: Oude Alink, Janneke Onderwerp: AED in Hengelo Geachte mevrouw Oude Alink, Zoals bij u bekend maakt de stichting Twente Hart Safe zich sterk om Hengelo te voorzien van het fel begeerde AED netwerk en de daarbij opgeleide burgerhulpverleners. In geheel Hengelo staan op 8 januari AED?s geregistreerd en slechts 433 burgerhulpverleners. Dat laatste is een zorgelijke ontwikkeling. Concreet betekend dat er slechts 1 burgerhulpverlener oproepbaar is voor gemiddeld 187 burgers. De stichting Twente Hart Safe?bezit? of verzorgt het onderhoud van ruim 50% van alle Hengelose aangemelde en geregistreerde AED?s in het alarmeringssysteem Hartslagnu. (Voorheen AED Alert). Deze AED?s dienen uiteraard onderhouden te worden waarbij periodieke vervanging van elektroden en batterijen essentieel zijn. De periodieke onderhoudskosten worden deels door derden betaald echter het grote gros moet door de stichting worden opgehoest. Voor dat laatste moeten wij een beroep doen op andere partijen. Zo wilien wij ook de gemeente Hengelo om een bijdrage vragen Mijn vraag aan u is dan ook of het zinvol is, gezien het AED standpunt uit 2008 van de gemeente Hengelo, om een dergelijk verzoek in te dienen? Het standpunt van de gemeente is inmiddels 5 jaar geleden genomen waarvan wij ons afvragen of dit besluit nog eens tegen het licht gehouden kan worden. Met vriendelijke groeten, Stichting Twente Hart Safe Henk Poort Correspondentieadres: Theo Wolvecampstraat ZZ Hengelo Telefoon: Mobiel: Stichting Twente Hart Safe is een door de NNR (Nederlandse Reanimatie Raad) erkend opleidingsinstituut.

6 ^.^e^ IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIII Stichting Twente Hart Safe Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO OV Postbus AA Hengelo Onderwerp beantwoording verzoek Geachte heer Poort, Kenmerk 13G200122/ Datum 0 2 APR VERZONDEN - 8 APR In uw mail van 23 januari vraagt u of net zinvol is een verzoek in te dienen voor een bijdrage in de periodieke onderhoudskosten van AED's in Hengelo. U stelt verder in uw mail dat het standpunt van de gemeente in 2008 is vastgesteld, en u vraagt of net nog eens tegen het licht gehouden kan worden. Dit laatste hebben wij gedaan in In het beleid inzake AED's staat dat de gemeente vanuit haar regierol geen verantwoordelijkheid draagt voor aanvullende AED-hulpverlening. In de sociale visie heeft het college het standpunt gekozen dat in dit soort zaken men moet durven loslaten en men op de inzet van burgers en instellingen moet durven te vertrouwen. Het feit dat in de periode 2008 tot 2011 het aantal geregistreerde AED's behoorlijk is uitgebreid, verdeeld over de hele stad, heeft het college er toe gebracht, op verzoek van de Raad, het beleid inzake AED's van 2008 te bekrachtigen. Dit heeft tot gevolg dat er geen financiele middelen beschikbaar zijn. Ons antwoord op uw verzoek of het zinvol is een verzoek in te dienen voor een bijdrage in de periodieke onderhoudskosten van AED's luidt daarom: nee, dit is niet zinvol. Met vriendelijke groet, Burgemeester en wethouders van Hengelo, de secretaris, de/burgemeester, Ir.Wimjoost Licht Drs. Sander WJ.G. Schelberg Bezoekadres Hazenweg 121 adres Behandeld door B. Timmermans Tel Fax

Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 10.2

Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 10.2 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 357013 Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Vormgeven van een Klant Contact Centrum Verantwoordelijk portefeuillehouder: dhr. F.P. Fakkers

Nadere informatie

De voorzitter van de Drechtraad. R.J.G. Bandell. Agenda. Nr. Onderwerp. 20.00 uur: 1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen Agenda

De voorzitter van de Drechtraad. R.J.G. Bandell. Agenda. Nr. Onderwerp. 20.00 uur: 1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen Agenda De voorzitter van de Drechtraad nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op woensdag 18 maart 2009 in de Raadzaal van het Stadhuis van Dordrecht wordt gehouden,

Nadere informatie

Stichting Breda AED Proof Jaarverslag 2012

Stichting Breda AED Proof Jaarverslag 2012 Stichting Breda AED Proof Breda, januari 2013 namens het bestuur W. Bondzio-Hupkens, secretaris. Bisschopshoeve 262 4817 PZ BREDA 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1.0 ALGEMEEN... 3 1.1 Bestuur... 3 1.2

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1063836 Datum: Behandeld door: Maaike Wever Afdeling/Team: Ruimtelijke Ontwikkeling / Beleid Onderwerp: Provinciaal Inpassingsplan N244: reactie in

Nadere informatie

Bij *: Kadernota : Het presidium stelt voor om agendapunt 5 als volgt te behandelen:

Bij *: Kadernota : Het presidium stelt voor om agendapunt 5 als volgt te behandelen: GEZAMENLIJKE COMMIS- SIE VERGADERING Aan de leden van de raad en de raadscommissies Onderwerp Datum Uitnodiging gezamenlijke commissievergadering 05 juni 2013 Geachte leden, Hierbij nodig ik u, namens

Nadere informatie

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.)

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.) De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 4 december 2012 in het Stadhuis, Staduisplein 1 te Dordrecht gehouden wordt van 21.35-23.00

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. : Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag. De voorzitter van Commissie Bestuur. Geachte voorzitter,

Gemeente Den Haag. : Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag. De voorzitter van Commissie Bestuur. Geachte voorzitter, Wethouder van Sociale zaken, Werkgelegenheid, Wijkaanpak en Sport, Rabin S. Baldewsingh Gemeente Den Haag : Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag De voorzitter van Commissie Bestuur Uw brief van

Nadere informatie

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.)

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.) De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 15 januari 2013 in het Stadhuis, Stadhuisplein 1 te Dordrecht gehouden wordt van 19.30-23.00

Nadere informatie

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar L. TopL.W. Top, 0595 447737737 gemeente@winsum.nl (t.a.v. L. Top L.W. Top)

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar L. TopL.W. Top, 0595 447737737 gemeente@winsum.nl (t.a.v. L. Top L.W. Top) Vergadering: 7 juni 2012 Agendanummer: 4 Status: Informerend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar L. TopL.W. Top, 0595 447737737 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. L. Top L.W. Top) Aan de

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL *D13.004416* D13.004416. krediet investering en frictiekosten

RAADSVOORSTEL *D13.004416* D13.004416. krediet investering en frictiekosten RAADSVOORSTEL *D13.004416* D13.004416 DATUM 28 oktober 2013 AGENDAPUNT 18 ONDERWERP Instemmen met uitgangspunten toekomstbestendige bibliotheek en beschikbaar stellen krediet investering en frictiekosten

Nadere informatie

Raadsvergadering van 28 april 2011 Agendanummer: 10.1

Raadsvergadering van 28 april 2011 Agendanummer: 10.1 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 278484 Raadsvergadering van 28 april 2011 Agendanummer: 10.1 Onderwerp: Verkoop aandelen Intergas Verantwoordelijk portefeuillehouder: L.M. Koevoets SAMENVATTING De afgelopen

Nadere informatie

V E R S L A G. van de openbare vergadering van de raad der gemeente Hengelo (O), gehouden op maandag 3 april 2000, te 19.30 uur. ==================

V E R S L A G. van de openbare vergadering van de raad der gemeente Hengelo (O), gehouden op maandag 3 april 2000, te 19.30 uur. ================== V E R S L A G van de openbare vergadering van de raad der gemeente Hengelo (O), gehouden op maandag 3 april 2000, te 9.30 uur. ================== AGENDA A. Algemeen. Verslag vergadering van 22 februari

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 30 maart 2011 / 39/2011. Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t.

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 30 maart 2011 / 39/2011. Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 30 maart 2011 / 39/2011 Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Onderwerp Voortgang medische heroïne behandeling Programma / Programmanummer

Nadere informatie

Gemeente Ede: mw. L. Kaptein (programmamanager Wmo), dhr. H. ten Dam (hoofd afd. Zorg). dhr. Rust en dhr. Kuijck en mw. Gaasbeek (secretaris)

Gemeente Ede: mw. L. Kaptein (programmamanager Wmo), dhr. H. ten Dam (hoofd afd. Zorg). dhr. Rust en dhr. Kuijck en mw. Gaasbeek (secretaris) Verslag van de vergadering van de adviesraad Wmo 31 oktober 2012 Aanwezig: Adviesraad Wmo: dhr. C. Schellens (voorzitter), mw. Y. van Geel, dhr. P. Schuttel, dhr. J. Hille Ris Lambers, dhr. H. Davidse,

Nadere informatie

Datum. Agendapunt: Stand van zaken HWH 2.0 - Standpunt WSHD t.b.v. besluitvorming AB HWH 11-11-2013. Eekhout, A.C.M. (Heemraad) Aard voorstel

Datum. Agendapunt: Stand van zaken HWH 2.0 - Standpunt WSHD t.b.v. besluitvorming AB HWH 11-11-2013. Eekhout, A.C.M. (Heemraad) Aard voorstel Datum: Agendapunt: 15 oktober 15. B1300478 waterschap Hollandse Delta Aan college van dijkgraaf en heemraden Stand van zaken HWH 2.0 - Standpunt WSHD t.b.v. besluitvorming AB HWH 11-11- Verantwoordelijk

Nadere informatie

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans.

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans. 12e raadsvergadering, 2 november 2010, 19.30 uur Gemeenteraad Bij aanvang van de vergadering zijn aanwezig de leden: J.L. van Aert, K. Ajouaou, H.F.J. Bekkers, J.F. Boetzkes, S.J.P.H.A. van de Brug, J.F.T.

Nadere informatie

AGC 17-4-2013 Bijlage 6a. Regionale agendering Baanbrekend Drechtsteden

AGC 17-4-2013 Bijlage 6a. Regionale agendering Baanbrekend Drechtsteden AGC 17-4-2013 Bijlage 6a Regionale agendering Baanbrekend Drechtsteden VOORBLAD DOSSIER NUMMER 1022345 Onderwerp Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 Regelement van Orde van de fractie

Nadere informatie

16 november 2011. Stand van zaken Maankwartier. 20111116/MK/EI/Raadin formatie. Geachte leden van de Raad,

16 november 2011. Stand van zaken Maankwartier. 20111116/MK/EI/Raadin formatie. Geachte leden van de Raad, [] Uw kenmerk - Datum 16 november 2011 Ons kenmerk 20111116/MK/EI/Raadin formatie Onderwerp Stand van zaken Maankwartier Bijlage(n) 1 Geachte leden van de Raad, Scheijen, Hans Project Management 045 560

Nadere informatie

8661 Geraadpleegd. B. Duindam, Elise van Andel

8661 Geraadpleegd. B. Duindam, Elise van Andel VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: C.M. van Dam Tel.nr. : Datum: 16 december 2013 Tekenstukken: Ja Bijlagen: 5 Afschrift aan: B. Duindam, Elise van Andel N.a.v. (evt. briefnrs.): 26967, 30184,

Nadere informatie

Beantwoording vragen van de raad

Beantwoording vragen van de raad Beantwoording vragen van de raad Datum collegevergadering 12-11-2013 Registratienummer Naam raadslid Fractie Portefeuillehouder(s) Rs13.00766 Beryl Dreijer Beryl Dreijer F.M. Weerwind Onderwerp: Declaraties,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE WEERT VAN 2 NOVEMBER 2006

NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE WEERT VAN 2 NOVEMBER 2006 NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE WEERT VAN 2 NOVEMBER 2006 1. Opening...2 2. Spreekrecht...2 3. Mededelingen...2 4. a. Vaststellen van de notulen van de vergadering van 20 september

Nadere informatie

Oostzaan Bulten gewoon

Oostzaan Bulten gewoon GESCAND OP Gemeente Oostzaan Bulten gewoon Gemeenteraad Oostzaan - 6 NOV. 201^ Gemeente Oostzaan Gemeentehuis eizockadres Kerl

Nadere informatie

VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE

VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESTUUR VAN 7 DECEMBER 2006 Aanwezig: Voorzitter: Fungerend griffier: Mw. I. van Hasselt Dhr. A. van Eil Leden: Dhr. H. Haarhuis PvdA Dhr. F.

Nadere informatie

A Vaste bespreekpunten 1 Verzamelbesluit sociale zekerheid (zaaknummer 1122985) Akkoord.

A Vaste bespreekpunten 1 Verzamelbesluit sociale zekerheid (zaaknummer 1122985) Akkoord. B&W-vergadering van 17 maart 2015 Zaaknummer : 1144020 Aanwezig : burgemeester de heer dr. G.O. van Veldhuizen wethouder mevrouw A.J. de Jong wethouder mevrouw P.W. Douw van Dam wethouder de heer B.A.

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2013.0013016 Onderwerp Wmo-verordening Haarlemmermeer 2013

Raadsvoorstel 2013.0013016 Onderwerp Wmo-verordening Haarlemmermeer 2013 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel 2013.0013016 Onderwerp Wmo-verordening Haarlemmermeer 2013 Portefeuillehouder S. Bak steller Jan Willem de Zeeuw Collegevergadering 12 maart 2013 Raadsvergadering

Nadere informatie

ONTWERPBESCHIKKING AAN DEZE ONTWERPBESCHIKKING KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND

ONTWERPBESCHIKKING AAN DEZE ONTWERPBESCHIKKING KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND Bezoekadres Weesperplein 4 Amsterdam Postbus 922 1000 AX Amsterdam Telefoon 020 551 38 88 Fax 020 620 10 16 www.dmb.amsterdam.nl Bouw- en Woningtoezicht Retouradres: Postbus 922, 1000 AX Amsterdam ONTWERPBESCHIKKING

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam Stadsdeel Nieuw-West

Gemeente Amsterdam Stadsdeel Nieuw-West Bezoekadres Pieter Calandlaan 1 Amsterdam Postbus 2003 1000 CA Amsterdam Telefoon 14 020 Verslag Open Raad besluitvormende sessie 14 september 2010 Verslag van de besluitvormende sessie, stadsdeel Nieuw-West

Nadere informatie

Bijlage 2 Openbare versie Ernst & Young Accountants LLP de directie Boompjes 258 3011 XZ ROTTERDAM

Bijlage 2 Openbare versie Ernst & Young Accountants LLP de directie Boompjes 258 3011 XZ ROTTERDAM PER KOERIER Bijlage 2 Openbare versie Ernst & Young Accountants LLP de directie Boompjes 258 3011 XZ ROTTERDAM Datum 9 november 2011 Ons kenmerk JZ--------------------- Pagina 1 van 156 E-mail -------------------@afm.nl

Nadere informatie

Heerfìugowaard Stad van kansen

Heerfìugowaard Stad van kansen Heerfìugowaard Stad van kansen Lijst van ingekomen stukken voor de raadsvergadering van 16 oktober 2012. Rubriek A. De Raad wordt voorgesteld de onder deze rubriek vermelde brieven ca. voor kennisgeving

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering. Plaatselijk Belang Lierderholthuis. Datum: 21 maart 2012 Tijd: 20.00 uur Plaats: Café d Olde Wettering

Algemene Ledenvergadering. Plaatselijk Belang Lierderholthuis. Datum: 21 maart 2012 Tijd: 20.00 uur Plaats: Café d Olde Wettering UITNODIGING Algemene Ledenvergadering Plaatselijk Belang Lierderholthuis Datum: 21 maart 2012 Tijd: 20.00 uur Plaats: Café d Olde Wettering Bijlagen: * agenda * verslag vorige vergadering * machtiging

Nadere informatie