BEDIENINGS- EN ONDERHOUDSHANDLEIDING POWERHEART AED G3 PRO 9300P A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BEDIENINGS- EN ONDERHOUDSHANDLEIDING POWERHEART AED G3 PRO 9300P 70-00968-15 A"

Transcriptie

1 BEDIENINGS- EN ONDERHOUDSHANDLEIDING POWERHEART AED G3 PRO 9300P A

2 De informatie in dit document kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De in de voorbeelden gebruikte namen en gegevens zijn fictief tenzij anders aangegeven. Verklaring CE-markering De CE-markering van conformiteit geeft aan dat het apparaat waarbij dit symbool op het directe etiket staat, voldoet aan de betreffende vereisten van de Europese Richtlijn Medische Hulpmiddelen. Informatie over handelsmerken Cardiac Science, het hart-logo, Quinton, Burdick, HeartCentrix, HeartCentrix Powerheart FirstSave Mastertrak MDLink STAR Intellisense Rescue Ready RescueCoach Rescuelink RHYTHMx and Survivalink zijn handelsmerken van Cardiac Science Corporation. Alle andere product- en bedrijfsnamen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van de betreffende firma s. Copyright 2011 Cardiac Science Corporation. Alle rechten voorbehouden. Octrooien Dit apparaat is beschermd door de volgende Amerikaanse en niet-amerikaanse octrooien: 5,792,190; 5,999,493; 5,402,884; 5,579,919; 5,749,902; 5,645,571; 6,029,085; 5,984,102; 5,919,212; 5,700,281; 5,891,173; 5,968,080; 6,263,239; 5,797,969; D402,758; D405,754; 6,088,616; 5,897,576; 5,955,956; 6,083,246; 6,038,473; 5,868,794; 6,366,809; 5,474,574; 6,246,907; 6,289,243; 6,411,846; 6,480,734; 6,658,290; 5,850,920; 6,125,298; EP ; EP ; EP Andere Amerikaanse en niet-amerikaanse octrooien aangevraagd. Cardiac Science Corporation 3303 Monte Villa Parkway Bothell, WA 98021, VS (VS) EC REP MDSS GmbH Schiffgraben 41 D Hannover Duitsland ii A Powerheart AED G3 Pro 9300P

3 Beperkte garantie Beperkte garantie Cardiac Science Corporation ("Cardiac Science") garandeert de originele koper dat de AED's en vermelde levensduur van de batterij vrij zullen zijn van defecten in materiaal en vakmanschap, in overeenstemming met de voorwaarden en bepalingen van deze beperkte garantie ("Beperkte garantie"). Met betrekking tot deze Beperkte Garantie wordt aangenomen dat de oorspronkelijke koper de oorspronkelijke eindgebruiker van het gekochte product is. Deze Beperkte garantie is NIET OVERDRAAGBAAR en NIET TOEWIJSBAAR. Termijn? Deze Beperkte garantie dekt de volgende producten of onderdelen voor de volgende perioden: 1. Zeven (7) jaar vanaf de datum van de originele levering aan de originele koper van automatische, externe defibrillators van Powerheart AED. De garantieduur voor de elektroden, batterijen en accessoires wordt hieronder beschreven. 2. De garantie voor wegwerpelektroden voor defibrillatie loopt tot de vervaldatum. 3. Lithiumbatterijen (onderdeelnr. 9145) hebben een volledige werkingsgarantie van één jaar of 12 gebruiksuren, als dit eerder is, vanaf het moment dat ze in een Powerheart AED G3 Pro zijn aangebracht. 4. Eén (1) jaar vanaf de datum van de originele levering aan de originele koper van Powerheart AED-accessoires. De voorwaarden van de Beperkte garantie die van kracht is vanaf de datum van de originele aankoop, zullen van toepassing zijn op alle garantieclaims. Powerheart AED G3 Pro 9300P A iii

4 Wat u moet doen: Registreer uw product online op: Garantieservice voor uw product verkrijgen: Binnen de V.S. kunt u ons 7 dagen per week, 24 uur per dag gratis bellen op Een van onze technische medewerkers zal proberen u telefonisch te helpen bij het oplossen van uw probleem. Indien nodig, en volgens onze eigen keuze, zullen wij zorgen voor onderhoud of vervanging van ons product. Neem buiten de V.S. contact op met de plaatselijke vertegenwoordiger van Cardiac Science. Wat wij zullen doen: Als uw Cardiac Science-product wordt geretourneerd binnen 30 dagen vanaf de datum waarop het werd aangeschaft, zullen wij, volgens de richtlijnen van een vertegenwoordiger van de technische ondersteuning, het product repareren of het vervangen door een nieuw product of een product met dezelfde waarde, zonder enige kosten voor u, of zullen wij u de aankoopprijs volledig terugbetalen op voorwaarde dat de garantie nog steeds geldig is. Cardiac Science behoudt zich het exclusieve recht voor het product geheel naar eigen goeddunken te repareren of te vervangen, of het volledige aankoopbedrag te vergoeden. EEN DERGELIJK VERHAAL ZAL UW ENIG EN UTSLUITEND VERHAAL ZIJN VOOR ELKE INBREUK OP DE GARANTIE. Als uw Cardiac Science-product volgens de richtlijnen van een vertegenwoordiger van de technische ondersteuning na 30 dagen, maar binnen de garantieperiode, wordt geretourneerd, zal Cardiac Service naar eigen keuze, het product repareren of vervangen. Het gerepareerde of vervangende product wordt gegarandeerd met inachtneming van de bepalingen en voorwaarden van deze Beperkte Garantie gedurende ofwel (a) 90 dagen ofwel (b) de resterende oorspronkelijke garantieperiode, welke van de twee langer is, mits de garantie van toepassing is en de garantieperiode niet is verstreken. Verplichtingen en garantiebeperkingen: Beperkte garantieverplichting: exclusief verhaal DE VOORGAANDE BEPERKTE GARANTIE VERVANGT EN SLUIT ALLE ANDERE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIES UIT, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. Sommige landen staan geen beperkingen toe op de duur van een impliciete garantie, zodat deze beperking mogelijk niet van toepassing is op u. iv A Powerheart AED G3 Pro 9300P

5 GEEN ENKELE PERSOON (INCLUSIEF AGENTEN, DEALERS OF VERTEGENWOORDIGERS VAN CARDIAC SCIENCE) IS GEMACHTIGD OM BEPALINGEN OF GARANTIES TE AANVAARDEN MET BETREKKING TOT PRODUCTEN VAN CARDIAC SCIENCE, BEHALVE OM KOPERS TE VERWIJZEN NAAR DEZE BEPERKTE GARANTIE. UW EXCLUSIEF VERHAAL MET BETREKKING TOT ALLE MOGELIJKE VERLIEZEN OF SCHADEGEVALLEN DIE VOORTVLOEIEN UIT WELKE OORZAAK OOK, ZAL ZIJN ZOALS HIERBOVEN VERMELD. CARDIAC SCIENCE ZAL IN GEEN GEVAL VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR EVENTUELE SPECIALE, PUNITIEVE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE VAN ELKE AARD, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT MORELE SCHADE, COMMERCIEEL VERLIES DOOR WELKE OORZAAK OOK, WERKONDERBREKING VAN ELKE AARD, WINSTDERVING OF LICHAMELIJK LETSEL OF OVERLIJDEN, ZELFS ALS CARDIAC SCIENCE OP DE HOOGTE WERD GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, ONGEACHT DE OORZAAK, HETZIJ NALATIGHEID OF ANDERSZINS. Sommige landen staan de uitsluiting of beperking van incidentele of gevolgschade niet toe. Daarom is de bovenstaande beperking of uitsluiting mogelijk niet van toepassing op u. Wat deze garantie niet dekt: Deze Beperkte garantie dekt geen defecten of schade van welke aard ook die voortvloeit uit, maar niet beperkt is tot ongevallen, schade tijdens de verzending naar onze servicelocatie, geknoei met het product, ongemachtigde productwijzigingen, niet-toegelaten onderhoud, niettoegelaten openen van de productverpakking, het niet volgen van de instructies, verkeerd gebruik, misbruik, nalatigheid, brand, overstroming, oorlog of gevallen van overmacht. Cardiac Science aanvaardt geen garantieclaim met betrekking tot de compatibiliteit van Cardiac Scienceporducten met andere producten, onderdelen of accessoires die niet van Cardiac Science zijn. Powerheart AED G3 Pro 9300P A v

6 Deze beperkte garantie is ongeldig in de volgende gevallen: 1. Als een Cardiac Science-product wordt onderhouden of gerepareerd door een andere persoon of entiteit dan Cardiac Science, tenzij uitdrukkelijk toegelaten door Cardiac Science. 2. Als een verpakking van een Cardiac Science-product is geopend door onbevoegd personeel of als een product wordt gebruikt voor een niettoegelaten doel. 3. Als een Cardiac Science-product wordt gebruikt in combinatie met incompatibele producten, onderdelen of accessoires, met inbegrip van, maar niet beperkt tot batterijen. Producten, onderdelen en accessoires zijn niet compatibel als het geen Cardiac Science-producten zijn die bedoeld zijn voor gebruik met de Powerheart AED. Als de garantieperiode is verlopen: Als uw Cardiac Science-product niet wordt gedekt door onze Beperkte garantie: Binnen de V.S. kunt u gratis bellen naar het nummer voor advies over de mogelijkheid tot het repareren van uw Powerheart AED en voor andere informatie betreffende reparaties, inclusief de kosten. Kosten voor reparaties die niet onder de garantie vallen, worden beoordeeld en zijn voor uw eigen verantwoordelijkheid. Na het uitvoeren van de reparatie, zullen de voorwaarden en bepalingen van deze Beperkte garantie van toepassing zijn op een dergelijk gerepareerd of vervangproduct voor een periode van 90 dagen. Neem buiten de V.S. contact op met de plaatselijke vertegenwoordiger van Cardiac Science. Deze garantie verleent u specifieke wettelijke rechten en u kunt ook andere rechten hebben die verschillen afhankelijk van de staat of het land. vi A Powerheart AED G3 Pro 9300P

7 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Productinformatie en -veiligheid Contactgegevens Producttraceerbaarheid defibrillator Productmodellen Garantie-informatie Veiligheidstermen en -definities Beschrijving veiligheidsalarmen Symboolbeschrijvingen Compliantie elektromagnetische-stralingsnormen Elektromagnetische straling: leidraad en verklaring van de fabrikant Elektromagnetische immuniteit: leidraad en verklaring van de fabrikant Aanbevolen scheidingsafstand tussen draagbare en mobiele RF communicatie-apparatuur en de AED Hoofdstuk 2: Inleiding Beschrijving AED Indicaties voor gebruik Powerheart AED G3 Pro defibrillatie-elektroden defibrillatie-elektroden RHYTHMx AED ECG-analysealgoritme Detectiesnelheid Asystole drempel Ruisdetectie Niet herbevestigde schok Gesynchroniseerde schok Detectie pacemakerpuls SVT-discriminators SVT-waarde Reddingsprotocol STAR bifasische golfvorm STAR bifasische energieprotocollen voor Powerheart G3 AED's Trainingseisen gebruiker A Inhoudsopgave vii

8 Inhoudsopgave Hoofdstuk 3: Aan de slag Indicatoren op de AED Rescue Ready-statusindicator Diagnosepaneel Z-balk-indicator Hoorbare onderhoudsindicator Bedieningsknoppen Schokknop Knop voor bediening in de manuele functie De interne klok van de AED instellen Gesproken prompts en tekstdisplay Hoofdstuk 4: Gegevensbeheer Reddingsgegevens bewaren Reddingsgegevens beoordelen Hoofdstuk 5: Onderhoud en probleemoplossing Zelftests Probleemoplossingstabel indicators Gepland onderhoud Dagelijks onderhoud Maandelijks onderhoud Jaarlijks onderhoud Reiniging en verzorging Bevoegde reparatieservice Veelgestelde vragen Hoofdstuk 6: Technische gegevens Parameters STAR bifasische golfvorm viii Inhoudsopgave A

9 1 Productinformatie en -veiligheid Inhoudsopgave Contactgegevens 1-2 Producttraceerbaarheid defibrillator 1-2 Productmodellen 1-3 Veiligheidstermen en -definities 1-3 Beschrijving veiligheidsalarmen 1-3 Symboolbeschrijvingen 1-8 Voordat u de Powerheart G3 AED gaat gebruiken: Stel uzelf op de hoogte van de diverse veiligheidsalarmen in dit hoofdstuk. Veiligheidsalarmen wijzen op mogelijke gevaren door middel van symbolen en woorden. Ze vertellen u wat mogelijk schade zou kunnen opleveren voor u, de patiënt of de Powerheart G3 AED. Powerheart AED G3 Pro 9300P A 1-1

10 Productinformatie en -veiligheid Contactgegevens Binnen de Verenigde Staten: Neem contact op met de klantenservice van Cardiac Science voor het bestellen van meer Powerheart G3 AED's of accessoires. Gratis nummer (VS): (optie 2) Telefoon: (optie 2) Fax: Cardiac Science biedt 24-uur technische ondersteuning via telefoon. Ook kunt u contact opnemen met de technische ondersteuning via fax, of via een live chatsessie. Bellen met de technische ondersteuning is gratis voor klanten. Zorg dat u het serie- en modelnummer bij de hand hebt als u contact opneemt met de technische ondersteuning. (De serie- en modelnummers bevinden zich op de onderkant van de AED.) Gratis nummer (VS): (optie 1) Telefoon: (optie 1) Fax: Website: Buiten de Verenigde Staten: Neem contact op met de plaatselijke vertegenwoordiger van Cardiac Science voor het bestellen van apparaten of accessoires en om technische ondersteuning te ontvangen voor uw AED-producten. Producttraceerbaarheid defibrillator Defibrillatorfabrikanten en-distributeurs zijn volgens de wet op veilige medische apparatuur (Safe Medical Devices Act) van 1990, verplicht de locatie van de defibrillators die ze verkopen te volgen. Breng de technische ondersteuning van Cardiac Science op de hoogte in het geval uw defibrillator is verkocht, geschonken, verloren, gestolen, geëxporteerd, vernietigd of als deze niet direct bij Cardiac Science of een erkende dealer is aangeschaft A Powerheart AED G3 Pro 9300P

11 Productmodellen Productmodellen Deze handleiding hoort bij de Powerheart G3 Pro model 9300P. Garantie-informatie Aan de Bedienings- en onderhoudshandleiding van de Powerheart G3 AED, noch aan alle informatie hierin (uitgezonderd het hoofdstuk Beperkte garantie) kunnen op geen enkele wijze garantierechten worden ontleend voor de Powerheart G3, de Powerheart G3 Automatic of aanverwante.producten. Hoofdstuk Beperkte garantie in deze handleiding dient als de enige en exclusieve garantie die wordt geboden door Cardiac Science met betrekking tot Powerheart G3 AEDproducten. Veiligheidstermen en -definities De hieronder weergegeven symbolen geven mogelijke risicocategorieën aan. De definitie van elke categorie is als volgt:!!! GEVAAR Deze waarschuwing duidt op gevaren die ernstig of dodelijk lichamelijk letsel zullen veroorzaken. WAARSCHUWING Deze waarschuwing duidt op gevaren die ernstig of dodelijk lichamelijk letsel kunnen veroorzaken. Let op: Deze waarschuwing duidt op gevaren die minder ernstig lichamelijk letsel, beschadiging van het product of materiële schade kunnen veroorzaken. Beschrijving veiligheidsalarmen Hieronder volgt een lijst van veiligheidswaarschuwingen voor de Powerheart 3G AED die in dit gedeelte en overal in deze handleiding voorkomen. U moet deze veiligheidswaarschuwingen hebben gelezen en begrepen alvorens te trachten de AED te gebruiken. Powerheart AED G3 Pro 9300P A 1-3

12 Productinformatie en -veiligheid!!!! Let op: lees deze Gebruikers- en onderhoudshandleiding zorgvuldig door. Deze bevat informatie over de veiligheid van uzelf en die van anderen. Zorg dat u weet hoe de bedieningselementen werken en hoe u de AED op de juiste manier gebruikt, voordat u het product gaat bedienen. GEVAAR! Brand- en ontploffingsgevaar. Om mogelijk brand- en ontploffingsgevaar te voorkomen, mag u de AED niet bedienen: in de buurt van brandbare gassen in de buurt van geconcentreerde zuurstof in een hogedrukkamer WAARSCHUWING! Schokgevaar en mogelijke beschadiging van apparatuur. De stroom van een defibrillatieschok die langs ongewenste banen vloeit, vormt een mogelijk gevaar voor ernstige elektrische schokken en leidt tot potentiële schade aan de apparatuur. Houd u aan de volgende richtlijnen om dit risico tijden het defibrilleren te vermijden: Niet in stilstaand water of regen gebruiken. Breng de patiënt over naar een droge plek Raak de patiënt niet aan, tenzij reanimatie is aangewezen. Raak geen metalen voorwerpen aan die contact maken met de patiënt Zorg dat de defibrillatie-elektroden geen andere elektroden of metalen delen aanraken die contact maken met de patiënt. Koppel alle voor de defibrillator ongeschikte apparatuur los van de patiënt voordat een defibrillatie wordt uitgevoerd. WAARSCHUWING! De batterij model 9145 kan niet worden opgeladen. Probeer niet de batterij op te laden. Als u probeert de batterij op te laden, kan dit een explosie of brand tot gevolg hebben A Powerheart AED G3 Pro 9300P

13 Beschrijving veiligheidsalarmen!!!! WAARSCHUWING! Mogelijke gevoeligheid voor radiofrequentie (RF). RF-gevoeligheid voor mobiele telefoons, CB-radio's, FM-radiozendontvangers en andere draadloze apparaten kan onjuiste ritmeherkenning en vervolgens schokadvies veroorzaken. Bij het uitvoeren van een reddingsactie met de AED mogen binnen een omtrek van 1 meter ten opzichte van de AED geen draadloze radiofoons worden gebruikt. Schakel de radiofoon en overige vergelijkbare apparatuur in de buurt van het incident uit. WAARSCHUWING! Mogelijke interferentie met geïmplanteerde pacemaker. Bij patiënten met een geïmplanteerde pacemaker mag niet gewacht worden met therapie. Wanneer de patiënt bewusteloos is of niet ademt, moet een poging worden gedaan om te defibrilleren. De AED is uitgerust met een voorziening om een pacemaker te detecteren en te negeren. Bij bepaalde pacemakers geeft de AED echter mogelijk niet het advies een defibrillatieschok toe te dienen. (Cummins, R., ed., Advanced Cardiac Life Support; AHA (1994): hoofdstuk 4) Bij het plaatsen van de elektroden: Plaats de elektroden niet direct boven een geïmplanteerd apparaat. Plaats de elektrode op minstens 2,5 cm afstand van een geïmplanteerd apparaat. WAARSCHUWING! Elektromagnetische compatibiliteit. Het gebruik van andere dan de gespecificeerde accessoires of kabels, met uitzondering van accessoires en kabels die door Cardiac Science Corporation worden verkocht als reserveonderdelen voor interne onderdelen, kan hogere emissies of lagere immuniteit van de AED tot gevolg hebben. WAARSCHUWING! Onjuiste plaatsing van de apparatuur. Plaats de AED uit de buurt van andere apparatuur. Wanneer het noodzakelijk is de AED direct naast of op andere apparatuur te plaatsen, houd dan in de gaten of de AED normaal werkt. Powerheart AED G3 Pro 9300P A 1-5

14 Productinformatie en -veiligheid!!!!!! Let op: gebruiksbeperking. Volgens de (Amerikaanse) federale wetgeving mag dit apparaat alleen worden verkocht door of in opdracht van een (praktiserend) arts die wettelijk bevoegd is in de staat waar hij/zijn zijn/haar beroep uitoefent. Let op: lithium-zwaveldioxidebatterij (model 9145). Inhoud onder druk: probeer nooit de batterij op te laden, kort te sluiten, te doorboren, te vervormen of deze bloot te stellen aan temperaturen boven 65 C. Verwijder de batterij wanneer deze leeg is. Let op: batterij verwijderen. Recycle of verwijder de lithiumbatterij overeenkomstig de landelijke, regionale of plaatselijke wetgeving. Voorkom brand- en explosiegevaar: probeer niet de batterij te verbranden, ook niet in een vuilverbrandingsoven. Let op: gebruik alleen door Cardiac Science goedgekeurde apparatuur. Het gebruik van andere dan door Cardiac Science goedgekeurde batterijen, elektroden, kabels of optionele apparatuur kan tot gevolg hebben dat de AED niet naar verwachting werkt tijdens een reddingsactie. Let op: mogelijk onjuiste werking AED. Het gebruik van elektroden die beschadigd zijn of waarvan de houdbaarheidsdatum is verstreken, kan tot onjuiste werking van de AED leiden. Let op: de patiënt verplaatsen tijdens de reddingsactie. Duwen en trekken, of veelvuldig verplaatsen van de patiënt tijdens een reddingsactie kan tot gevolg hebben dat de AED's niet correct het hartritme van de patiënt analyseren. Stop alle bewegingen en trillingen voordat u een reddingsactie gaat ondernemen A Powerheart AED G3 Pro 9300P

15 Beschrijving veiligheidsalarmen!!! Let op: systeemverklaring. Apparatuur die wordt aangesloten op de analoge en digitale interfaces moet zijn gecertificeerd volgens de desbetreffende IEC-normen (d.w.z. IEC voor gegevensverwerkende apparatuur en IEC voor medische apparatuur). Bovendien moeten alle configuraties voldoen aan de systeemnorm IEC Degene die extra apparatuur aansluit op het gedeelte voor signaalinvoer of het gedeelte voor signaaluitvoer, configureert een medisch systeem en is er daarom verantwoordelijk voor of het systeem voldoet aan de vereisten van de systeemnorm IEC Let op: storingen van de apparatuur. Mobiele en RF-communicatieapparatuur kan van invloed zijn op de AED. Houd altijd de aanbevolen scheidingsafstanden in acht zoals die staan vermeld in de tabellen van de EMC-verklaring (ElektroMagnetische Compatibiliteit). Let op: storingen van de apparatuur. Voor de AED gelden speciale voorzorgsmaatregelen met betrekking tot de elektromagnetische compatibiliteit. Gebruik de AED overeenkomstig de richtlijnen in de tabellen van de EMC-verklaring. Powerheart AED G3 Pro 9300P A 1-7

16 Productinformatie en -veiligheid Symboolbeschrijvingen De volgende symbolen kunnen worden weergegeven in deze bedieningshandleiding, op de AED of op de optionele onderdelen van de AED. Sommige symbolen geven standaarden aan en compliantie van de AED en het gebruik ervan. Symbool Beschrijving Symbool Beschrijving! IP24 Let op. Raadpleeg de bijbehorende documentatie. Gevaarlijke spanning: het uitgangsvermogen van de defibrillator geeft een hoge spanning en levert schokgevaar op. Lees alle veiligheidsalarmen in deze handleiding en zorg dat u ze begrijpt voordat u de AED gaat gebruiken. De AED is beschermd tegen de gevolgen van opspattend water overeenkomstig IEC Door CSA International geclassificeerd met betrekking tot gevaar voor elektrische schokken, brand en mechanische risico's, enkel overeenkomstig UL , CAN/CSA C22.2 No M90, EN en EN Voldoet aan UL-norm UL Gecertificeerd volgens CAN/CSA norm C22.2 nr M90 Verdere informatie vindt u in de bijbehorende documentatie. Voor defibrillators geschikte apparatuur type BF: wanneer de AED met de elektroden wordt aangesloten op de borst van de patiënt, is de AED bestand tegen de effecten van een van buitenaf toegediende defibrillatieschok. Probeer niet de batterij op te laden. Door Intertek geclassificeerd met betrekking tot gevaar voor elektrische schokken, brand en mechanische risico's, enkel overeenkomstig UL , CAN/CSA C22.2 No M90, EN en EN Voldoet aan UL-norm UL Gecertificeerd volgens CAN/CSA norm C22.2 nr M A Powerheart AED G3 Pro 9300P

17 Symboolbeschrijvingen Symbool Beschrijving Symbool Beschrijving Wanneer de indicator gaat branden, druk dan op deze knop om een defibrillatieschok toe te dienen. De Z-balk geeft een relatieve visuele indicatie van de totale transthoracale impedantie tussen de twee defibrillatie-elektroden. Een rode indicator met een ZWARTE X betekent dat de AED aandacht of onderhoud van de operator nodig heeft en niet klaar is voor hulpverlening (Rescue Ready). Geeft de plaatsing van ECGafleidingen en elektroden aan (AHA). Geeft de batterijstatus van de AED weer. De verlichte zones geven de resterende batterijcapaciteit weer. Geeft aan dat onderhoud aan de AED is vereist door geautoriseerd onderhoudspersoneel. Een groene indicator zonder een ZWARTE X betekent dat de AED klaar is voor hulpverlening (Rescue ready). Geeft de plaatsing van ECG-afleidingen en elektroden aan (IEC). Na indrukken en bevestigen wordt de manuele functie geactiveerd. Geeft aan dat de manuele bedieningsfunctie is uitgeschakeld. Symbool voor Aan. Open de klep om de AED in te schakelen. Testknop: indrukken om de batterijlading te zien. Oplaad-LED: als deze ononderbroken geel brandt betekent dit dat de batterij wordt opgeladen. Een knipperende gele LED betekent een oplaadfout. Batterijlading: geeft de batterijstatus van de AED weer. De verlichte zones geven de resterende batterijlading aan als op de testknop wordt gedrukt. Powerheart AED G3 Pro 9300P A 1-9

18 Productinformatie en -veiligheid Symbool Beschrijving Symbool Beschrijving Productiedatum: jaar en maand. R 2 Datum van hercertificering in de fabriek (R): jaar en maand. Latexvrij. Disposable. Voor gebruik bij één patiënt. Hier trekken om te openen. Voor gebruik door of in opdracht van een arts of door personen met een wettelijke vergunning hiervoor. Niet verbranden of blootstellen aan open vuur. - Positie van defibrillatieelektroden op de borst van de patiënt. - Als de elektroden op het scherm knipperen, moeten de defibrillatie-elektroden worden gecontroleerd. De defibrillatie-elektroden ontbreken, zijn niet aangesloten of de functionaliteit laat te wensen over. Verwijder één elektrode van het blauwe tussenvel door de hoek met het lipje los te trekken. Explosiegevaar: niet gebruiken in de buurt van brandbare gassen, inclusief geconcentreerde zuurstof. 2 Boven- en ondergrens voor gebruikstemperatuur. Gebruik de elektroden vóór deze datum. Serienummer REF Modelnummer apparaat, modelnummer batterij A Powerheart AED G3 Pro 9300P

19 Symboolbeschrijvingen Symbool Beschrijving Symbool Beschrijving OPTION Optienummer LOT Partijnummer Lithiumion Oplaadbare batterij Lithium-zwaveldioxide Geautoriseerd vertegenwoordiger in de Europese Unie CE-markering: deze apparatuur voldoet aan de essentiële eisen van Richtlijn 93/42/EEC voor medische hulpmiddelen. Fabrikant Afval van Elektronische en Elektrische Apparatuur (AEEA). Afzonderlijk ophalen van afval van elektrische en elektronische apparatuur. Pb Afval van Elektronische en Elektrische Apparatuur (AEEA) dat lood bevat. Afzonderlijk ophalen van afval van elektrische en elektronische apparatuur. Recycle karton volgende de plaatselijke wetgeving. Verwijder afval overeenkomstig de regionale, provinciale en landelijke regelgeving. Powerheart AED G3 Pro 9300P A 1-11

20 Compliantie elektromagnetische-stralingsnormen Elektromagnetische straling: leidraad en verklaring van de fabrikant De AED is bedoeld voor gebruik in de hieronder gespecificeerde elektromagnetische omgeving. De klant of gebruiker van de AED moet ervoor zorgen dat de monitor in een dergelijke omgeving wordt gebruikt. Emissietest Compliantie Elektromagnetische omgeving richtlijnen RF-emissies CISPR 11 Groep 1 De AED gebruikt RF-energie alleen voor de interne werking. De RF-afgifte is derhalve erg laag en veroorzaakt naar alle waarschijnlijkheid geen storing in elektronische apparatuur in de buurt A Powerheart AED G3 Pro 9300P

21 Compliantie elektromagnetische-stralingsnormen Emissietest Compliantie Elektromagnetische omgeving richtlijnen RF-emissies CISPR 11 Harmonische emissies IEC Spanningsschommelingen/ flikkeremissies Klasse B Niet van toepassing Niet van toepassing De AED is geschikt voor gebruik in alle nationale vestigingen, inclusief huishoudelijke vestigingen en vestigingen die direct zijn aangesloten op een openbaar laagspanningsnetwerk dat stroom levert aan gebouwen die voor huishoudelijke doeleinden zijn bedoeld. IEC Powerheart AED G3 Pro 9300P A 1-13

22 Elektromagnetische immuniteit: leidraad en verklaring van de fabrikant De AED is bedoeld voor gebruik in de hieronder gespecificeerde elektromagnetische omgeving. De klant of de gebruiker van de AED dient erop toe te zien dat deze in dit soort omgevingen wordt gebruikt. Immuniteitstest Testniveau IEC Compliantieniveau Elektromagnetische omgeving richtlijnen Elektrostatische ontlading (ESD) IEC ±6 kv contact ±8 kv lucht ±6 kv contact ±8 kv lucht Vloeren moeten van hout, beton of keramische tegels zijn. Als vloeren met een synthetisch materiaal zijn bedekt, dient de relatieve vochtigheidsgraad ten minste 30% te zijn. Snelle elektrische transiënt/stroomstoot ±2 kv voor voedingslijnen Niet van toepassing IEC ±1 kv voor ingangs-/ uitgangslijnen Piekspanning ±1 kv differentiaalmodus Niet van toepassing IEC ±2 kv common modus A Powerheart AED G3 Pro 9300P

23 Compliantie elektromagnetische-stralingsnormen Immuniteitstest Testniveau IEC Compliantieniveau Elektromagnetische omgeving richtlijnen Spanningsdips, korte onderbrekingen en spanningsvariaties op de ingangslijnen van de voeding <5% U T (>95% dip in U T ) per 0,5 cyclus 40% U T (60% dip in U T ) per 5 cycli 70% U T (30% dip in U T ) per 25 cycli Niet van toepassing <5% U T (>95% dip in U T ) gedurende 5 sec. Magnetisch veld van stroomfrequentie (50/60 Hz) IEC A/m 80 A/m De magnetische velden van de stroomfrequentie moeten op een niveau liggen dat niet hoger is dan het niveau dat kenmerkend is voor een standaardlocatie in een standaard zware industriële fabrieken en krachtcentrales en de controlekamers van H.V.-substations. Opmerking: U T is de wisselstroom netspanning vóór toepassing van het testniveau. Powerheart AED G3 Pro 9300P A 1-15

24 Immuniteitstest Testniveau IEC Compliantieniveau Elektromagnetische omgeving richtlijnen Geleide RF 3 Vrms Niet van toepassing IEC khz tot 80 MHz buiten ISM-banden a 10 Vrms Niet van toepassing 150 khz tot 80 MHz in ISM-banden a A Powerheart AED G3 Pro 9300P

25 Compliantie elektromagnetische-stralingsnormen Immuniteitstest Testniveau IEC Compliantieniveau Elektromagnetische omgeving richtlijnen Draagbare en mobiele RFcommunicatieapparatuur mag zich niet dichter bij enig deel van de AED bevinden, waaronder kabels, dan de aanbevolen scheidingsafstand berekend uit de op de frequentie van de zender van toepassing zijnde vergelijking. Aanbevolen scheidingsafstand Uitgestraalde RF 10 V/m 10 V/m d = 1,2 P 80 MHz tot 800 MHz IEC MHz tot 2,5 GHz d = 2,3 P 800 MHz tot 2,5 GHz waarbij P de maximale uitgangsvermogensclassificatie van de zender in watt (W) is volgens de fabrikant van de zender en d de aanbevolen scheidingsafstand in meter (m) is b. Powerheart AED G3 Pro 9300P A 1-17

26 Immuniteitstest Testniveau IEC Compliantieniveau Elektromagnetische omgeving richtlijnen Veldsterktes van vast RF-zenders, als vastgesteld door een elektromagnetisch onderzoek van de locatie, c dienen minder te zijn dan het nalevingsniveau in elk frequentiebereik. d Interferentie kan voorkomen in de buurt van apparatuur die met het volgende symbool is gekenmerkt: A Powerheart AED G3 Pro 9300P

BEDIENINGS- EN ONDERHOUDSHANDLEIDING POWERHEART AED G3 PLUS 9390A EN 9390E 70-00914-15 C

BEDIENINGS- EN ONDERHOUDSHANDLEIDING POWERHEART AED G3 PLUS 9390A EN 9390E 70-00914-15 C BEDIENINGS- EN ONDERHOUDSHANDLEIDING POWERHEART AED G3 PLUS 9390A EN 9390E 70-00914-15 C De informatie in dit document kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De namen en gegevens in de voorbeelden zijn

Nadere informatie

Leidraad en verklaring van de fabrikant Elektromagnetische emissie & immuniteit

Leidraad en verklaring van de fabrikant Elektromagnetische emissie & immuniteit Leidraad en verklaring van de fabrikant Elektromagnetische emissie & immuniteit Nederlands Page AirSense 10 AirCurve 10 1-3 S9 Serie 4-6 Stellar 7-9 ApneaLink ApneaLink Plus ApneaLink Air 10-12 S8 & S8

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing AED-trainer

Gebruiksaanwijzing AED-trainer Gebruiksaanwijzing AED-trainer ONDERDEELNUMMER Copyright 2007 Cardiac Science Corporation. All rights reserved. De AED-trainer (trainingstoestel voor automatische externe defibrillators) is een apparaat

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING POWERHEART AUTOMATISCHE EXTERNE DEFIBRILLATOR G3 PLUS 9390A EN 9390E 112-0038-215 A

GEBRUIKSAANWIJZING POWERHEART AUTOMATISCHE EXTERNE DEFIBRILLATOR G3 PLUS 9390A EN 9390E 112-0038-215 A GEBRUIKSAANWIJZING POWERHEART AUTOMATISCHE EXTERNE DEFIBRILLATOR G3 PLUS 9390A EN 9390E 112-0038-215 A Kennisgeving van rechten 2008 Cardiac Science Corporation. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel

Nadere informatie

Powerheart G5 AED Automatisch

Powerheart G5 AED Automatisch Powerheart G5 AED Automatisch RESCUE R E A D Y Specificaties van offerte Bediening en gebruik + De AED wordt automatisch geactiveerd bij het openen van de klep. + De AED zal tekst-/gesproken prompts en

Nadere informatie

Begeleiding en verklaring fabrikant Elektromagnetische (EMC) uitstraling Elektromagnetische immuniteit Aanbevolen separatieafstanden

Begeleiding en verklaring fabrikant Elektromagnetische (EMC) uitstraling Elektromagnetische immuniteit Aanbevolen separatieafstanden Elektromagnetische (EMC) uitstraling Elektromagnetische immuniteit Aanbevolen separatieafstanden Waarschuwing Waarschuwing Medische, elektrische apparatuur vereist speciale voorzorgsmaatregelen met betrekking

Nadere informatie

BEDIENINGS- EN ONDERHOUDSHANDLEIDING POWERHEART AED G3 9300A EN 9300E B

BEDIENINGS- EN ONDERHOUDSHANDLEIDING POWERHEART AED G3 9300A EN 9300E B BEDIENINGS- EN ONDERHOUDSHANDLEIDING POWERHEART AED G3 9300A EN 9300E 70-00966-15 B De informatie in dit document kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De in de voorbeelden gebruikte namen en gegevens

Nadere informatie

Powerheart G5 AED-trainingsapparaat Gebruikershandleiding

Powerheart G5 AED-trainingsapparaat Gebruikershandleiding Powerheart G5 AED-trainingsapparaat Gebruikershandleiding Copyright 2012 Cardiac Science Corporation. Alle rechten voorbehouden. Gebruik het trainingsapparaat bij de automatische externe defibrillator

Nadere informatie

Life-Point Pro Trainer manual A5 20-01-15 kleur voor prints.indd 1

Life-Point Pro Trainer manual A5 20-01-15 kleur voor prints.indd 1 Life-POINT Pro AED TRAINER handleiding Life-Point Pro Trainer manual A5 20-01-15 kleur voor prints.indd 1 20-01-15 20:03 Life-Point Pro AED - TRAINER Handleiding BELANGRIJK Leest u deze handleiding zorgvuldig

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing WAARSCHUWING:

Gebruiksaanwijzing WAARSCHUWING: Gebruiksaanwijzing WAARSCHUWING: Elektrische schok en brandgevaar. Verbind geen telefoons of niet toegelaten connectoren met de contactdoos van het apparaat. OVERZICHT VAN DE AED Raak vertrouwd met de

Nadere informatie

Life-Point Pro AED - TRAINER Handleiding

Life-Point Pro AED - TRAINER Handleiding Life-POINT Pro AED TRAINER handleiding Life-Point Pro AED - TRAINER Handleiding BELANGRIJK Leest u deze handleiding zorgvuldig door vóór het gebruik van het apparaat. De informatie in dit document behoort

Nadere informatie

Raak vertrouwd met de deskundige bediening en gebruikswijze van de AED, voordat u dit product gaat gebruiken.

Raak vertrouwd met de deskundige bediening en gebruikswijze van de AED, voordat u dit product gaat gebruiken. Gebruiksaanwijzing OVERZICHT VAN DE AED Raak vertrouwd met de deskundige bediening en gebruikswijze van de AED, voordat u dit product gaat gebruiken. Inhoud: Overzicht van de AED pagina 1 Symboolbeschrijvingen

Nadere informatie

OVERZICHT APPARAAT. Knop Type patiënt. Pacemaker. Sync. Knop Rapporten Knop Afdrukken. Navigatieknoppen. Therapiepoort. ECG-poort.

OVERZICHT APPARAAT. Knop Type patiënt. Pacemaker. Sync. Knop Rapporten Knop Afdrukken. Navigatieknoppen. Therapiepoort. ECG-poort. SCHERM DEFIBRILLATOR OVERZICHT APPARAAT Knop Type patiënt Indicator Klaar voor gebruik USB-poort Therapieknop Overzicht apparaat AED Off Uit Monitor Display Kies energie Laden-knop Pacemaker Knop Lead

Nadere informatie

Het AED Toestel voor gebruikers.

Het AED Toestel voor gebruikers. Het AED Toestel voor gebruikers. Cardiac Science presenteert zijn professionele AED, zijnde AED G3 Automatic Eigenschappen: Eenvoud: Patent: RHYTHMx : Steminstructries: STAR : Gewicht: Batterij: Simpele,

Nadere informatie

Het AED Toestel voor gebruikers.

Het AED Toestel voor gebruikers. Het AED Toestel voor gebruikers. Cardiac Science presenteert zijn professionele AED, zijnde AED G3 Semi-Automatic Eigenschappen: Eenvoud: Patent: RHYTHMx : Steminstructries: STAR : Gewicht: Batterij: Simpele,

Nadere informatie

Het AED Toestel voor professionele gebruikers.

Het AED Toestel voor professionele gebruikers. Het AED Toestel voor professionele gebruikers. Eigenschappen: Cardiac Science presenteert zijn professionele AED, zijnde 1 ste AED met EKG kleurenscherm de G3Pro. De eerste AED met kleurenscherm, manuele

Nadere informatie

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar SBT50/00. Gebruiksaanwijzing

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar  SBT50/00. Gebruiksaanwijzing Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar www.philips.com/welcome SBT50/00 Gebruiksaanwijzing a b c d e f BEEP PHILIPS SBT50 1 Belangrijk Veiligheid Belangrijke veiligheidsinstructies

Nadere informatie

testo 330i Rookgas-meetinstrument Inbedrijfstelling en veiligheid

testo 330i Rookgas-meetinstrument Inbedrijfstelling en veiligheid testo 330i Rookgas-meetinstrument Inbedrijfstelling en veiligheid www.testo-international.com/330imanuals 2 1 Inbedrijfstelling 1 Inbedrijfstelling 1.1. App installeren Voor de bediening van het meetinstrument

Nadere informatie

AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR. 2x 3x

AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR. 2x 3x 2x 3x [5] De stekkerdoos schakelt ter bevestiging 2x in en uit. De code van de zender is in het geheugen van de stekkerdoos opgeslagen en het product is klaar voor gebruik. Er kunnen maximaal 6 verschillende

Nadere informatie

Register your product and get support at www.philips.com/welcome AJ110 NL Gebruiksaanwijzing Netherlands 1 Belangrijk Kennisgeving Eventuele wijzigingen of modificaties aan het apparaat die niet uitdrukkelijk

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR A B C * Verlichting: Aan / Uit * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings-

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 TUIN STEKKERDOOS SCHAKELAAR ZWAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 TUIN STEKKERDOOS SCHAKELAAR ZWAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 TUIN STEKKERDOOS SCHAKELAAR ZWAAR D C B A * * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings- en

Nadere informatie

Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL. 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen.

Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL. 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen. Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen. Introductie: Bedankt voor het aanschaffen van deze UHF- PLL 40 kanaals rondleidingsysteem en draadloze

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Draadloze Nokia Charging Stand DT-910

Gebruikershandleiding Draadloze Nokia Charging Stand DT-910 Gebruikershandleiding Draadloze Nokia Charging Stand DT-910 Uitgave 1.0 2 Over uw draadloze lader Met de Draadloze Nokia Charging Stand DT-910 kunt u uw telefoon draadloos opladen. Plaats uw telefoon op

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR D C B A * * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings- en

Nadere informatie

Joystick-adapterkabel Omni Easy Rider

Joystick-adapterkabel Omni Easy Rider Gebruikers- en installatiehandleiding NL Joystick-adapterkabel Omni Easy Rider M002-90 Contact en product mo-vis BVBA Biebuyckstraat 15 D 9850 Nevele - België Website: www.mo-vis.com E-mail: contact@mo-vis.com

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Nederlands. Alarmsysteem & Sensorpleister

Gebruiksaanwijzing Nederlands. Alarmsysteem & Sensorpleister Gebruiksaanwijzing Nederlands Alarmsysteem & Sensorpleister Gebruiksaanwijzing Alarmsysteem & Sensorpleister Dutch version 2007 Redsense Medical AB Box 287 301 07 Halmstad, Sweden www.redsensemedical.com

Nadere informatie

HS-2R Radio-hoofdtelefoon van Nokia Gebruikershandleiding. 9355495 Uitgave 2

HS-2R Radio-hoofdtelefoon van Nokia Gebruikershandleiding. 9355495 Uitgave 2 HS-2R Radio-hoofdtelefoon van Nokia Gebruikershandleiding 9355495 Uitgave 2 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product HS-2R conform is aan de bepalingen

Nadere informatie

M Series XL Battery. ZOLL XL Smart Battery Rev. C

M Series XL Battery. ZOLL XL Smart Battery Rev. C M Series XL Battery ZOLL XL Smart Battery 9650-0221-16 Rev. C De verschijningsdatum of het revisienummer van deze handleiding bevindt zich op de voorzijde. ZOLL, XL Battery, Smart Battery, Base PowerCharger

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA2-2300R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA2-2300R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA2-2300R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS A C B 1 2 1 2 G D E A: LED-indicator B: Kinderbeveiliging C: LED-indicator D: Aan/uit-toetsen E: Groeptoets (kanaal 1 en

Nadere informatie

EML-1000 ENERGIEMETER VOOR ICS-1000

EML-1000 ENERGIEMETER VOOR ICS-1000 GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.0 EML-1000 ENERGIEMETER VOOR ICS-1000 *Op www.klikaanklikuit.nl vind u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen OMSCHRIJVING Deze energiemeter kan worden gebruikt in combinatie

Nadere informatie

Productgarantie en softwarelicentie: originele Xbox 360-console

Productgarantie en softwarelicentie: originele Xbox 360-console Xbox 360 Productgarantie en softwarelicentie: originele Xbox 360-console INFORMATIE OVER BEPERKTE GARANTIE EN RETOURZENDINGEN LEES DEZE BEPERKTE GARANTIE ZORGVULDIG DOOR ZODAT JE OP DE HOOGTE BENT VAN

Nadere informatie

Een AED redt levens. Martien van Gorp. Vivon Nederland B.V. Ekkersrijt 1121 5692 AD Son

Een AED redt levens. Martien van Gorp. Vivon Nederland B.V. Ekkersrijt 1121 5692 AD Son Een AED redt levens Martien van Gorp Vivon Nederland B.V. Ekkersrijt 1121 5692 AD Son Over Vivon Jarenlange expertise Merkonafhankelijk ISO 9001:2008 gecertificeerd Samenwerking met o.a. Nederlandse Hartstichting

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Altijd tot uw dienst SRP3011. Vragen? Vraag het Philips

Gebruiksaanwijzing. Altijd tot uw dienst SRP3011. Vragen? Vraag het Philips Altijd tot uw dienst Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar www.philips.com/support Vragen? Vraag het Philips SRP3011 Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1 Uw universele afstandsbediening

Nadere informatie

www.klikaanklikuit.nl START-LINE ONTVANGER ACDB-7000C LEES ALTIJD EERST DEZE HANDLEIDING versie 2.0 Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen DRAADLOZE DEURBEL ONTVANGER

Nadere informatie

www.klikaanklikuit.nl START-LINE ONTVANGER ACDB-6600C LEES ALTIJD EERST DEZE HANDLEIDING versie 2.0 Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen DRAADLOZE DEURBEL Lees

Nadere informatie

BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER

BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER Snel installatiegids DA-30501 Inhoud Vóór gebruik... 2 1. Informatie over de DA-30501... 2 2. Systeemeisen... 2 3. Overzicht... 2 Aan de slag... 3 1. De batterij van de

Nadere informatie

AFR-100 FITTING DIMMER

AFR-100 FITTING DIMMER GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.0 AFR-100 FITTING DIMMER *Op www.klikaanklikuit.nl vind u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen COMPATIBILITEIT Deze ontvanger werkt met alle KlikAanKlikUit zenders met

Nadere informatie

AWST-8800 DRAADLOZE WANDSCHAKELAAR

AWST-8800 DRAADLOZE WANDSCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 2.0 AWST-8800 DRAADLOZE WANDSCHAKELAAR *Op www.klikaanklikuit.nl vind u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen OMSCHRIJVING Deze draadloze wandschakelaar kan op iedere gewenste

Nadere informatie

Stand for Nest Learning Thermostat Socle / Standaard Guide and Warranty / Guide et garantie / Handleiding en garantie

Stand for Nest Learning Thermostat Socle / Standaard Guide and Warranty / Guide et garantie / Handleiding en garantie Stand for Nest Learning Thermostat Socle / Standaard Guide and Warranty / Guide et garantie / Handleiding en garantie Voordat je begint Zorg ervoor dat de Nest Heat Link al is geïnstalleerd. Pak het netsnoer

Nadere informatie

ICR-200. www.ices-electronics.com

ICR-200. www.ices-electronics.com ICR-200 www.ices-electronics.com FM WEKKERRADIO MET BATTERIJ BACK-UP 1. SNOOZE/SLEEP OFF-KNOP 2. ALARM INSTELLEN-KNOP 3. TIJD INSTELLEN-KNOP 4. SLAAP INSTELLEN-KNOP 5. UREN INSTELLEN-KNOP 6. MINUTEN INSTELLEN-KNOP

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-300 STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-300 STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-300 STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR A B C * Verlichting: Aan / Uit / Dimmen * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator

Nadere informatie

PA3-1000R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS. Afstandsbediening A: Zend-indicator B: Aan / uit knoppen C: Huiscode-schuif

PA3-1000R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS. Afstandsbediening A: Zend-indicator B: Aan / uit knoppen C: Huiscode-schuif D C E A B F Afstandsbediening A: Zend-indicator B: Aan / uit knoppen C: Huiscode-schuif Schakelaar D: Spanningsindicator E: Kinderbeveiliging F: Letter-/cijfercodeschijf 1 [1] Instellen ontvang -code Draai

Nadere informatie

2700G Series. Reference Pressure Gauge. Veiligheidsinformatie

2700G Series. Reference Pressure Gauge. Veiligheidsinformatie 2700G Series Reference Pressure Gauge PN 4150088 (Dutch) September 2012 2012 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in USA. All product names are trademarks of their respective companies. BEPERKTE

Nadere informatie

Joystick Interface Omni-DX

Joystick Interface Omni-DX Gebruikers- en installatiehandleiding NL Joystick Interface Omni-DX P002-31 Contact en product mo-vis BVBA Biebuyckstraat 15 D 9850 Nevele - België Website: www.mo-vis.com E-mail: contact@mo-vis.com Telefoon:

Nadere informatie

MS Semen Storage Pro

MS Semen Storage Pro MS Semen Storage Pro 150 4508425 NL MS Semenstorage PRO 150 Gebruiksaanwijzing... 3 4508425/11-01-2016/F Inhoud MS Semen Storage Pro 150... 1 Bepalingen... 3 Introductie... 4 MS Semen Storage... 5 Aanbevelingen...

Nadere informatie

POCKET PCS WERELDWIJDE GARANTIEVERKLARING EN TECHNISCHE ONDERSTEUNING

POCKET PCS WERELDWIJDE GARANTIEVERKLARING EN TECHNISCHE ONDERSTEUNING POCKET PCS WERELDWIJDE GARANTIEVERKLARING EN TECHNISCHE ONDERSTEUNING Algemene voorwaarden BEHALVE VOORZOVER UITDRUKKELIJK VERMELD IN DEZE GARANTIEVERKLARING, VERLEENT HP GEEN ANDERE GARANTIES OF VOORWAARDEN,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia Wireless Charging Pillow by Fatboy DT-901

Gebruikershandleiding Nokia Wireless Charging Pillow by Fatboy DT-901 Gebruikershandleiding Nokia Wireless Charging Pillow by Fatboy DT-901 Uitgave 1.1 2 Over uw draadloze lader Met de Draadloze Nokia Charging Pillow van Fatboy DT-901 kunt u uw telefoon of ander compatibel

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Veiligheid bij het gebruik van elektriciteit. Phaser 7750-kleurenlaserprinter

Gebruikersveiligheid. Veiligheid bij het gebruik van elektriciteit. Phaser 7750-kleurenlaserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ALED-003 DRAADLOZE LED SPOT

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ALED-003 DRAADLOZE LED SPOT GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ALED-003 DRAADLOZE LED SPOT OMSCHRIJVING Deze LED spot met ingebouwde ontvanger is draadloos en dus overal te bevestigen. Met een KlikAanKlikUit zender naar keuze kunt u het lampje

Nadere informatie

HeartSine samaritan PAD SAM 350P. Gebruikershandleiding

HeartSine samaritan PAD SAM 350P. Gebruikershandleiding HeartSine samaritan PAD SAM 350P Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Indicaties voor gebruik 4 Indicaties voor gebruik 4 Contra-indicaties voor gebruik 4 Beoogde gebruikers 4 Waarschuwingen

Nadere informatie

HeartSine samaritan PAD SAM 360P. Gebruikershandleiding

HeartSine samaritan PAD SAM 360P. Gebruikershandleiding HeartSine samaritan PAD SAM 360P Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Indicaties voor gebruik 4 Indicaties voor gebruik 4 Contra-indicaties voor gebruik 4 Beoogde gebruikers 4 Waarschuwingen

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 2.0 AWST-8802 DRAADLOZE DUBBELE WANDSCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 2.0 AWST-8802 DRAADLOZE DUBBELE WANDSCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 2.0 AWST-8802 DRAADLOZE DUBBELE WANDSCHAKELAAR OMSCHRIJVING Deze draadloze wandschakelaar kan op iedere gewenste plaats bevestigd worden, zonder gedoe met draden of hoge spanning.

Nadere informatie

ACD-1000 STEKKERDOOS SCHAKELAAR

ACD-1000 STEKKERDOOS SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.1 ACD-1000 STEKKERDOOS SCHAKELAAR *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product. U

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APCR-2300 STEKKERBLOK SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APCR-2300 STEKKERBLOK SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APCR-2300 STEKKERBLOK SCHAKELAAR A B C A: LED-indicator B: Verbindingsknop C: Kinderbeveiliging 1 [1] Plaatsen stekkerblok schakelaar Plaats de stekker van het stekkerblok in

Nadere informatie

INSTALLATIEGIDS Telefoon adapter

INSTALLATIEGIDS Telefoon adapter INSTALLATIEGIDS Telefoon adapter 3 Inhoudsopgave Introductie 4 Productoverzicht van de telefoon adapter 5 Aansluiten op netstroom 6 Aansluiten van de telefoonlijn 7 SoundGate voorbereiden voor het luisteren

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.3* ACDB-7000C DEURBEL. *Op vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.3* ACDB-7000C DEURBEL. *Op  vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.3* ACDB-7000C DEURBEL *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen OMSCHRIJVING Deze deurbel ontvanger kan worden gebruikt in combinatie met KlikAanKlikUit

Nadere informatie

AGDR-300 STEKKERDOOS DIMMER

AGDR-300 STEKKERDOOS DIMMER GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.1 AGDR-300 STEKKERDOOS DIMMER *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product. U hebt

Nadere informatie

BESCHRIJVING VIDEOCAMERA... 2 VOORBEREIDINGEN... 3 GEBRUIK VAN UW G-EYE... 4 DATUM- EN TIJDINSTELLING... 6 LASERPOINTER... 6

BESCHRIJVING VIDEOCAMERA... 2 VOORBEREIDINGEN... 3 GEBRUIK VAN UW G-EYE... 4 DATUM- EN TIJDINSTELLING... 6 LASERPOINTER... 6 NL INHOUDSOPGAVE BESCHRIJVING VIDEOCAMERA... 2 VOORBEREIDINGEN... 3 Opladen...3 Micro-SD kaart aanbrengen...3 GEBRUIK VAN UW G-EYE... 4 IN-/UITSCHAKELEN...4 Een video opnemen...5 Een foto maken...5 DATUM-

Nadere informatie

AFR-060 FITTING SCHAKELAAR

AFR-060 FITTING SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.0 AFR-060 FITTING SCHAKELAAR *Op www.klikaanklikuit.nl vind u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen COMPATIBILITEIT Deze ontvanger werkt met alle KlikAanKlikUit zenders

Nadere informatie

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar SBA3110/00. Gebruiksaanwijzing

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar  SBA3110/00. Gebruiksaanwijzing Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar www.philips.com/welcome SBA3110/00 Gebruiksaanwijzing 1 Belangrijk Veiligheid Belangrijke veiligheidsinstructies Let op waarschuwingen. Volg

Nadere informatie

Defibtech LIFELINE Semi-Automatische Externe Defibrillator

Defibtech LIFELINE Semi-Automatische Externe Defibrillator Defibtech LIFELINE Semi-Automatische Externe Defibrillator Aanvulling Gebruikershandleiding Wijzigingen in Hoofdstuk 4 (Het gebruik van de Lifeline AED) in de gebruikershandleiding van Defibtech zijn gemaakt

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Universele draagbare USB-lader DC-18 van Nokia

Gebruikershandleiding Universele draagbare USB-lader DC-18 van Nokia Gebruikershandleiding Universele draagbare USB-lader DC-18 van Nokia Uitgave 1.3 NL Onderdelen Leer uw draagbare lader kennen. 1 Micro-USB-aansluiting 2 Aansluitingshandvat 3 Indicator voor het batterijniveau

Nadere informatie

Handleiding BTS-5. Lees deze handleiding zorgvuldig door

Handleiding BTS-5. Lees deze handleiding zorgvuldig door Handleiding BTS-5 Lees deze handleiding zorgvuldig door Handleiding voor draagbare Bluetooth-luidspreker Bedankt voor het kiezen van de BTS-5, lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Monty Alarmzender

Gebruikershandleiding Monty Alarmzender Gebruikershandleiding Monty Alarmzender Voorwoord Hartelijk dank voor het gebruik van de Monty alarmzender. Wij hebben met de grootste zorg deze applicatie en het device ontwikkeld, om u in staat te stellen

Nadere informatie

Bluetooth Auto Luidspreker

Bluetooth Auto Luidspreker ENVIVO Bluetooth Auto Luidspreker GEBRUIKERSHANDLEIDING INHOUDSOPGAVE INTRODUCTIE...4 WELKOM...4 ALGEMENE INFORMATIE EN VEILIGHEIDSINSTRUCTIES...5 WAARSCHUWING...5 PRODUCT AFBEELDING & BELANGRIJKSTE FUNCTIES...6

Nadere informatie

[6] Zoekmode activeren [7] Aanmelden zender

[6] Zoekmode activeren [7] Aanmelden zender [6] Zoekmode activeren [7] Aanmelden zender Druk met een puntig voorwerp kort op de Zend met de KlikAanKlikUit zender een AAN - verbindknop. De LED-indicator gaat knipperen signaal. Druk bijvoorbeeld op

Nadere informatie

www.klikaanklikuit.nl START-LINE ZENDER AGST-8800 LEES ALTIJD EERST DEZE HANDLEIDING Item 70151 Versie 1.0 Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen DRAADLOZE WANDSCHAKELAAR

Nadere informatie

AGDR-3500 STEKKERDOOS SCHAKELAAR BUITEN

AGDR-3500 STEKKERDOOS SCHAKELAAR BUITEN GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.1 AGDR-3500 STEKKERDOOS SCHAKELAAR BUITEN *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product.

Nadere informatie

www.klikaanklikuit.nl

www.klikaanklikuit.nl www.klikaanklikuit.nl START-LINE ZENDER AKCT-510 LEES ALTIJD EERST DEZE HANDLEIDING versie 3.0 Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen SLEUTELHANGER AFSTANDSBEDIENING

Nadere informatie

Register your product and get support at AE3300. Gebruiksaanwijzing

Register your product and get support at AE3300. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at AE3300 NL Gebruiksaanwijzing 1 a b c f e d 2 3 + _ + + _ + _ + + _ Nederlands 1 Belangrijk Veiligheid Belangrijke veiligheidsinstructies a Lees deze instructies.

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 5500-laserprinter

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 5500-laserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

www.klikaanklikuit.nl START-LINE ONTVANGER AFR-060 LEES ALTIJD EERST DEZE HANDLEIDING versie 2.0 Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen FITTING SCHAKELAAR Lees voordat

Nadere informatie

EM8695 Draadloze gasmelder

EM8695 Draadloze gasmelder EM8695 Draadloze gasmelder 2 NEDERLANDS EM8695 - Draadloze gasmelder Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 2.0 Algemeen... 3 3.0 Eerste gebruik... 3 4.0 Gasdetector aanmelden... 3 5.0 Installatie... 4 6.0

Nadere informatie

NEDERLANDS. POLAR IrDA-USB 2.0-adapter en Bridge Driver Gebruiksaanwijzing

NEDERLANDS. POLAR IrDA-USB 2.0-adapter en Bridge Driver Gebruiksaanwijzing POLAR IrDA-USB 2.0-adapter en Bridge Driver Gebruiksaanwijzing INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN... 3 2. INSTALLATIE VAN HET STUURPROGRAMMA... 4 3. HARDWARE-INSTALLATIE... 7 4. DETECTIE... 10 5. IRDA-VERBINDING

Nadere informatie

Snelstartgids CJB26Q0ALAEB

Snelstartgids CJB26Q0ALAEB Snelstartgids CJB26Q0ALAEB Welkom! In deze beknopte gebruiksaanwijzing wordt uw USB-modem beschreven, wordt informatie gegeven over hoe u de beheerparameters kunt instellen en hoe u helpinformatie op de

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 STEKKERDOOS SCHAKELAAR BUITEN

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 STEKKERDOOS SCHAKELAAR BUITEN GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 STEKKERDOOS SCHAKELAAR BUITEN Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product. U hebt een kwalitatief hoogwaardig product in handen waarvan u vele jaren

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 WST-8800 WANDSCHAKELAAR ENKEL

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 WST-8800 WANDSCHAKELAAR ENKEL GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 WST-8800 WANDSCHAKELAAR ENKEL * A B C D E F G Verlichting: Aan / Uit / Dimmen Electrische zonwering: Open / Dicht / Stoppen * Afbeelding van de HDR-105 Halogeendimmer/schakelaar

Nadere informatie

KITCHEN SCALES KW Product code

KITCHEN SCALES KW Product code KITCHEN SCALES KW 5040 Product code 1805302 2 C A B D E 3 NEDERLANDS 14-17 4 VEILIGHEID EN INSTELLING Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u dit apparaat gebruikt! Volg alle veiligheidsinstructies

Nadere informatie

NOKIA BEPERKTE FABRIEKSGARANTIE VOOR NOKIA WINDOWSTELEFOON

NOKIA BEPERKTE FABRIEKSGARANTIE VOOR NOKIA WINDOWSTELEFOON NOKIA BEPERKTE FABRIEKSGARANTIE VOOR NOKIA WINDOWSTELEFOON LET OP! Deze beperkte fabrieksgarantie ( Garantie ) geldt alleen voor authentieke Nokia-producten met Windowstelefoon die zijn verkocht via geautoriseerde

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 2.0 AMST-606 DRAADLOOS MAGNEETCONTACT

GEBRUIKSAANWIJZING v. 2.0 AMST-606 DRAADLOOS MAGNEETCONTACT GEBRUIKSAANWIJZING v. 2.0 AMST-606 DRAADLOOS MAGNEETCONTACT OMSCHRIJVING Dit draadloze magneetcontact kan op iedere gewenste plaats bevestigd worden, zonder gedoe met draden of hoge spanning. Met het

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AFR-060 FITTING-ONTVANGER

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AFR-060 FITTING-ONTVANGER GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AFR-060 FITTING-ONTVANGER A B C * Verlichting: Aan / Uit * Afbeelding van de YCT-102 (niet inbegrepen) A: Fitting voor gloeilamp B: Zoekmode-knop C: Indicator 1 [1] Uitschakelen

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 ACDB-6600AC DRAADLOZE DEURBEL EN DRUKKNOP

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 ACDB-6600AC DRAADLOZE DEURBEL EN DRUKKNOP GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 ACDB-6600AC DRAADLOZE DEURBEL EN DRUKKNOP OMSCHRIJVING Omdat deze deurbel op batterijen werkt, kunt u de gong eenvoudig meenemen naar een andere kamer of mee naar buiten nemen

Nadere informatie

Nokia FM Transmitter CA /1

Nokia FM Transmitter CA /1 Nokia FM Transmitter CA-300 6 3 5 7 9203668/1 CONFORMITEITSVERKLARING Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product CA-119 in overeenstemming is met de essentiële eisen en andere relevante bepalingen

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AMST-606 MAGNEETSCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AMST-606 MAGNEETSCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AMST-606 MAGNEETSCHAKELAAR B C * A D D E * Afbeelding van de AC-1000 stekkerdoosschakelaar (niet inbegrepen) 1 A: Deel 1 B: Deel2 C: Batterij D: Bevestigingspunt E: Schakeltijd-schijf

Nadere informatie

SUUNTO COMFORT BELT Heart Rate Transmitter Belts

SUUNTO COMFORT BELT Heart Rate Transmitter Belts nl SUUNTO COMFORT BELT Heart Rate Transmitter Belts Gebruikershandleiding 1 Inleiding tot de Suunto Comfort Belt................................................. 3 2 Aan de slag met de Suunto Comfort Belt.............................................

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AKCT-510 SLEUTELHANGER AFSTANDSBEDIENING

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AKCT-510 SLEUTELHANGER AFSTANDSBEDIENING GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AKCT-510 SLEUTELHANGER AFSTANDSBEDIENING OMSCHRIJVING Met de AKCT-510 sleutelhanger afstandsbediening kunt u KlikAanKlikUit ontvangers bedienen om verlichting aan/uit te schakelen

Nadere informatie

ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER

ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.0 ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product. U

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA3-1500R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA3-1500R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA3-1500R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS Waar moet u op letten? Het KlikAanKlikUit systeem De set APA3-1500R is eenvoudig uit te breiden met andere KlikAanKlikUit

Nadere informatie

Het gebruik van AED Manager

Het gebruik van AED Manager Het gebruik van AED Manager Copyright 2014 Cardiac Science Corporation. Alle rechten voorbehouden. Inhoudsopgave u Informatie over AED Manager 2 u AED- en reddingsparameters instellen 7 u Een reddingsactie

Nadere informatie

Gebruikershandleiding BT TRANSPONDER

Gebruikershandleiding BT TRANSPONDER Gebruikershandleiding BT TRANSPONDER Voorwoord Hartelijk dank voor het gebruik van de MOPAS BT Transponder. Wij hebben met de grootste zorg deze applicatie en het device ontwikkeld om personen in staat

Nadere informatie

POLAR CS CADENCE SENSOR W.I.N.D. Gebruiksaanwijzing

POLAR CS CADENCE SENSOR W.I.N.D. Gebruiksaanwijzing POLAR CS CADENCE SENSOR W.I.N.D. Gebruiksaanwijzing NEDERLANDS De Polar CS Trapfrequentiesensor W.I.N.D. is bedoeld voor meting van de trapfrequentie, d.w.z. het aantal omwentelingen van de pedalen per

Nadere informatie

www.klikaanklikuit.nl

www.klikaanklikuit.nl www.klikaanklikuit.nl START-LINE ZENDER AMST-606 LEES ALTIJD EERST DEZE HANDLEIDING versie.0 Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen DRAADLOOS DEUR/RAAM CONTACT Lees

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ACD-1000 STEKKERDOOS SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ACD-1000 STEKKERDOOS SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ACD-1000 STEKKERDOOS SCHAKELAAR Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product. U hebt een kwalitatief hoogwaardig product in handen waarvan u veel plezier en comfort

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 2.0 ABST-604 DRAADLOZE SCHEMERSENSOR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 2.0 ABST-604 DRAADLOZE SCHEMERSENSOR GEBRUIKSAANWIJZING v. 2.0 ABST-604 DRAADLOZE SCHEMERSENSOR OMSCHRIJVING De ABST-604 draadloze schemersensor kunt u overal plaatsen, zowel binnen als buiten, zonder gedoe met installatiedraden. De zender

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Altijd tot uw dienst SRP6011. Vragen? Vraag het Philips

Gebruiksaanwijzing. Altijd tot uw dienst SRP6011. Vragen? Vraag het Philips Altijd tot uw dienst Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar www.philips.com/support Vragen? Vraag het Philips SRP6011 Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1 Uw universele afstandsbediening

Nadere informatie

AXIWI. Gebruiksaanwijzing AXIWI AT-320. Digitaal Draadloos Audio Systeem

AXIWI. Gebruiksaanwijzing AXIWI AT-320. Digitaal Draadloos Audio Systeem AXIWI Digitaal Draadloos Audio Systeem AXIWI AT-320 Gebruiksaanwijzing Veiligheidsinstructie: Neem het onderstaande in acht: Vermijd opslag en gebruik in te warme en vochtige plaatsen. Het gebruik in zulke

Nadere informatie

voordat u zal de aansprakelijkheid zijn van de eigenaar. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door service monteurs van Baumatic.

voordat u zal de aansprakelijkheid zijn van de eigenaar. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door service monteurs van Baumatic. OPMERKING: Deze gebruikers handleiding bevat belangrijke informatie, zoals veiligheid & installatie punten, die u er toe zal leiden om het beste uit uw apparaat te halen. Hou het op een veilige plaats,

Nadere informatie

Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing

Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing CECH-ZHD1 7020228 Compatibele hardware PlayStation 3-systeem (CECH-400x-serie) Voorzorgsmaatregelen Lees om veilig gebruik van dit product te garanderen

Nadere informatie