BEDIENINGS- EN ONDERHOUDSHANDLEIDING POWERHEART AED G3 PRO 9300P A

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BEDIENINGS- EN ONDERHOUDSHANDLEIDING POWERHEART AED G3 PRO 9300P 70-00968-15 A"

Transcriptie

1 BEDIENINGS- EN ONDERHOUDSHANDLEIDING POWERHEART AED G3 PRO 9300P A

2 De informatie in dit document kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De in de voorbeelden gebruikte namen en gegevens zijn fictief tenzij anders aangegeven. Verklaring CE-markering De CE-markering van conformiteit geeft aan dat het apparaat waarbij dit symbool op het directe etiket staat, voldoet aan de betreffende vereisten van de Europese Richtlijn Medische Hulpmiddelen. Informatie over handelsmerken Cardiac Science, het hart-logo, Quinton, Burdick, HeartCentrix, HeartCentrix Powerheart FirstSave Mastertrak MDLink STAR Intellisense Rescue Ready RescueCoach Rescuelink RHYTHMx and Survivalink zijn handelsmerken van Cardiac Science Corporation. Alle andere product- en bedrijfsnamen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van de betreffende firma s. Copyright 2011 Cardiac Science Corporation. Alle rechten voorbehouden. Octrooien Dit apparaat is beschermd door de volgende Amerikaanse en niet-amerikaanse octrooien: 5,792,190; 5,999,493; 5,402,884; 5,579,919; 5,749,902; 5,645,571; 6,029,085; 5,984,102; 5,919,212; 5,700,281; 5,891,173; 5,968,080; 6,263,239; 5,797,969; D402,758; D405,754; 6,088,616; 5,897,576; 5,955,956; 6,083,246; 6,038,473; 5,868,794; 6,366,809; 5,474,574; 6,246,907; 6,289,243; 6,411,846; 6,480,734; 6,658,290; 5,850,920; 6,125,298; EP ; EP ; EP Andere Amerikaanse en niet-amerikaanse octrooien aangevraagd. Cardiac Science Corporation 3303 Monte Villa Parkway Bothell, WA 98021, VS (VS) EC REP MDSS GmbH Schiffgraben 41 D Hannover Duitsland ii A Powerheart AED G3 Pro 9300P

3 Beperkte garantie Beperkte garantie Cardiac Science Corporation ("Cardiac Science") garandeert de originele koper dat de AED's en vermelde levensduur van de batterij vrij zullen zijn van defecten in materiaal en vakmanschap, in overeenstemming met de voorwaarden en bepalingen van deze beperkte garantie ("Beperkte garantie"). Met betrekking tot deze Beperkte Garantie wordt aangenomen dat de oorspronkelijke koper de oorspronkelijke eindgebruiker van het gekochte product is. Deze Beperkte garantie is NIET OVERDRAAGBAAR en NIET TOEWIJSBAAR. Termijn? Deze Beperkte garantie dekt de volgende producten of onderdelen voor de volgende perioden: 1. Zeven (7) jaar vanaf de datum van de originele levering aan de originele koper van automatische, externe defibrillators van Powerheart AED. De garantieduur voor de elektroden, batterijen en accessoires wordt hieronder beschreven. 2. De garantie voor wegwerpelektroden voor defibrillatie loopt tot de vervaldatum. 3. Lithiumbatterijen (onderdeelnr. 9145) hebben een volledige werkingsgarantie van één jaar of 12 gebruiksuren, als dit eerder is, vanaf het moment dat ze in een Powerheart AED G3 Pro zijn aangebracht. 4. Eén (1) jaar vanaf de datum van de originele levering aan de originele koper van Powerheart AED-accessoires. De voorwaarden van de Beperkte garantie die van kracht is vanaf de datum van de originele aankoop, zullen van toepassing zijn op alle garantieclaims. Powerheart AED G3 Pro 9300P A iii

4 Wat u moet doen: Registreer uw product online op: Garantieservice voor uw product verkrijgen: Binnen de V.S. kunt u ons 7 dagen per week, 24 uur per dag gratis bellen op Een van onze technische medewerkers zal proberen u telefonisch te helpen bij het oplossen van uw probleem. Indien nodig, en volgens onze eigen keuze, zullen wij zorgen voor onderhoud of vervanging van ons product. Neem buiten de V.S. contact op met de plaatselijke vertegenwoordiger van Cardiac Science. Wat wij zullen doen: Als uw Cardiac Science-product wordt geretourneerd binnen 30 dagen vanaf de datum waarop het werd aangeschaft, zullen wij, volgens de richtlijnen van een vertegenwoordiger van de technische ondersteuning, het product repareren of het vervangen door een nieuw product of een product met dezelfde waarde, zonder enige kosten voor u, of zullen wij u de aankoopprijs volledig terugbetalen op voorwaarde dat de garantie nog steeds geldig is. Cardiac Science behoudt zich het exclusieve recht voor het product geheel naar eigen goeddunken te repareren of te vervangen, of het volledige aankoopbedrag te vergoeden. EEN DERGELIJK VERHAAL ZAL UW ENIG EN UTSLUITEND VERHAAL ZIJN VOOR ELKE INBREUK OP DE GARANTIE. Als uw Cardiac Science-product volgens de richtlijnen van een vertegenwoordiger van de technische ondersteuning na 30 dagen, maar binnen de garantieperiode, wordt geretourneerd, zal Cardiac Service naar eigen keuze, het product repareren of vervangen. Het gerepareerde of vervangende product wordt gegarandeerd met inachtneming van de bepalingen en voorwaarden van deze Beperkte Garantie gedurende ofwel (a) 90 dagen ofwel (b) de resterende oorspronkelijke garantieperiode, welke van de twee langer is, mits de garantie van toepassing is en de garantieperiode niet is verstreken. Verplichtingen en garantiebeperkingen: Beperkte garantieverplichting: exclusief verhaal DE VOORGAANDE BEPERKTE GARANTIE VERVANGT EN SLUIT ALLE ANDERE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIES UIT, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. Sommige landen staan geen beperkingen toe op de duur van een impliciete garantie, zodat deze beperking mogelijk niet van toepassing is op u. iv A Powerheart AED G3 Pro 9300P

5 GEEN ENKELE PERSOON (INCLUSIEF AGENTEN, DEALERS OF VERTEGENWOORDIGERS VAN CARDIAC SCIENCE) IS GEMACHTIGD OM BEPALINGEN OF GARANTIES TE AANVAARDEN MET BETREKKING TOT PRODUCTEN VAN CARDIAC SCIENCE, BEHALVE OM KOPERS TE VERWIJZEN NAAR DEZE BEPERKTE GARANTIE. UW EXCLUSIEF VERHAAL MET BETREKKING TOT ALLE MOGELIJKE VERLIEZEN OF SCHADEGEVALLEN DIE VOORTVLOEIEN UIT WELKE OORZAAK OOK, ZAL ZIJN ZOALS HIERBOVEN VERMELD. CARDIAC SCIENCE ZAL IN GEEN GEVAL VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR EVENTUELE SPECIALE, PUNITIEVE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE VAN ELKE AARD, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT MORELE SCHADE, COMMERCIEEL VERLIES DOOR WELKE OORZAAK OOK, WERKONDERBREKING VAN ELKE AARD, WINSTDERVING OF LICHAMELIJK LETSEL OF OVERLIJDEN, ZELFS ALS CARDIAC SCIENCE OP DE HOOGTE WERD GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, ONGEACHT DE OORZAAK, HETZIJ NALATIGHEID OF ANDERSZINS. Sommige landen staan de uitsluiting of beperking van incidentele of gevolgschade niet toe. Daarom is de bovenstaande beperking of uitsluiting mogelijk niet van toepassing op u. Wat deze garantie niet dekt: Deze Beperkte garantie dekt geen defecten of schade van welke aard ook die voortvloeit uit, maar niet beperkt is tot ongevallen, schade tijdens de verzending naar onze servicelocatie, geknoei met het product, ongemachtigde productwijzigingen, niet-toegelaten onderhoud, niettoegelaten openen van de productverpakking, het niet volgen van de instructies, verkeerd gebruik, misbruik, nalatigheid, brand, overstroming, oorlog of gevallen van overmacht. Cardiac Science aanvaardt geen garantieclaim met betrekking tot de compatibiliteit van Cardiac Scienceporducten met andere producten, onderdelen of accessoires die niet van Cardiac Science zijn. Powerheart AED G3 Pro 9300P A v

6 Deze beperkte garantie is ongeldig in de volgende gevallen: 1. Als een Cardiac Science-product wordt onderhouden of gerepareerd door een andere persoon of entiteit dan Cardiac Science, tenzij uitdrukkelijk toegelaten door Cardiac Science. 2. Als een verpakking van een Cardiac Science-product is geopend door onbevoegd personeel of als een product wordt gebruikt voor een niettoegelaten doel. 3. Als een Cardiac Science-product wordt gebruikt in combinatie met incompatibele producten, onderdelen of accessoires, met inbegrip van, maar niet beperkt tot batterijen. Producten, onderdelen en accessoires zijn niet compatibel als het geen Cardiac Science-producten zijn die bedoeld zijn voor gebruik met de Powerheart AED. Als de garantieperiode is verlopen: Als uw Cardiac Science-product niet wordt gedekt door onze Beperkte garantie: Binnen de V.S. kunt u gratis bellen naar het nummer voor advies over de mogelijkheid tot het repareren van uw Powerheart AED en voor andere informatie betreffende reparaties, inclusief de kosten. Kosten voor reparaties die niet onder de garantie vallen, worden beoordeeld en zijn voor uw eigen verantwoordelijkheid. Na het uitvoeren van de reparatie, zullen de voorwaarden en bepalingen van deze Beperkte garantie van toepassing zijn op een dergelijk gerepareerd of vervangproduct voor een periode van 90 dagen. Neem buiten de V.S. contact op met de plaatselijke vertegenwoordiger van Cardiac Science. Deze garantie verleent u specifieke wettelijke rechten en u kunt ook andere rechten hebben die verschillen afhankelijk van de staat of het land. vi A Powerheart AED G3 Pro 9300P

7 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Productinformatie en -veiligheid Contactgegevens Producttraceerbaarheid defibrillator Productmodellen Garantie-informatie Veiligheidstermen en -definities Beschrijving veiligheidsalarmen Symboolbeschrijvingen Compliantie elektromagnetische-stralingsnormen Elektromagnetische straling: leidraad en verklaring van de fabrikant Elektromagnetische immuniteit: leidraad en verklaring van de fabrikant Aanbevolen scheidingsafstand tussen draagbare en mobiele RF communicatie-apparatuur en de AED Hoofdstuk 2: Inleiding Beschrijving AED Indicaties voor gebruik Powerheart AED G3 Pro defibrillatie-elektroden defibrillatie-elektroden RHYTHMx AED ECG-analysealgoritme Detectiesnelheid Asystole drempel Ruisdetectie Niet herbevestigde schok Gesynchroniseerde schok Detectie pacemakerpuls SVT-discriminators SVT-waarde Reddingsprotocol STAR bifasische golfvorm STAR bifasische energieprotocollen voor Powerheart G3 AED's Trainingseisen gebruiker A Inhoudsopgave vii

8 Inhoudsopgave Hoofdstuk 3: Aan de slag Indicatoren op de AED Rescue Ready-statusindicator Diagnosepaneel Z-balk-indicator Hoorbare onderhoudsindicator Bedieningsknoppen Schokknop Knop voor bediening in de manuele functie De interne klok van de AED instellen Gesproken prompts en tekstdisplay Hoofdstuk 4: Gegevensbeheer Reddingsgegevens bewaren Reddingsgegevens beoordelen Hoofdstuk 5: Onderhoud en probleemoplossing Zelftests Probleemoplossingstabel indicators Gepland onderhoud Dagelijks onderhoud Maandelijks onderhoud Jaarlijks onderhoud Reiniging en verzorging Bevoegde reparatieservice Veelgestelde vragen Hoofdstuk 6: Technische gegevens Parameters STAR bifasische golfvorm viii Inhoudsopgave A

9 1 Productinformatie en -veiligheid Inhoudsopgave Contactgegevens 1-2 Producttraceerbaarheid defibrillator 1-2 Productmodellen 1-3 Veiligheidstermen en -definities 1-3 Beschrijving veiligheidsalarmen 1-3 Symboolbeschrijvingen 1-8 Voordat u de Powerheart G3 AED gaat gebruiken: Stel uzelf op de hoogte van de diverse veiligheidsalarmen in dit hoofdstuk. Veiligheidsalarmen wijzen op mogelijke gevaren door middel van symbolen en woorden. Ze vertellen u wat mogelijk schade zou kunnen opleveren voor u, de patiënt of de Powerheart G3 AED. Powerheart AED G3 Pro 9300P A 1-1

10 Productinformatie en -veiligheid Contactgegevens Binnen de Verenigde Staten: Neem contact op met de klantenservice van Cardiac Science voor het bestellen van meer Powerheart G3 AED's of accessoires. Gratis nummer (VS): (optie 2) Telefoon: (optie 2) Fax: Cardiac Science biedt 24-uur technische ondersteuning via telefoon. Ook kunt u contact opnemen met de technische ondersteuning via fax, of via een live chatsessie. Bellen met de technische ondersteuning is gratis voor klanten. Zorg dat u het serie- en modelnummer bij de hand hebt als u contact opneemt met de technische ondersteuning. (De serie- en modelnummers bevinden zich op de onderkant van de AED.) Gratis nummer (VS): (optie 1) Telefoon: (optie 1) Fax: Website: Buiten de Verenigde Staten: Neem contact op met de plaatselijke vertegenwoordiger van Cardiac Science voor het bestellen van apparaten of accessoires en om technische ondersteuning te ontvangen voor uw AED-producten. Producttraceerbaarheid defibrillator Defibrillatorfabrikanten en-distributeurs zijn volgens de wet op veilige medische apparatuur (Safe Medical Devices Act) van 1990, verplicht de locatie van de defibrillators die ze verkopen te volgen. Breng de technische ondersteuning van Cardiac Science op de hoogte in het geval uw defibrillator is verkocht, geschonken, verloren, gestolen, geëxporteerd, vernietigd of als deze niet direct bij Cardiac Science of een erkende dealer is aangeschaft A Powerheart AED G3 Pro 9300P

11 Productmodellen Productmodellen Deze handleiding hoort bij de Powerheart G3 Pro model 9300P. Garantie-informatie Aan de Bedienings- en onderhoudshandleiding van de Powerheart G3 AED, noch aan alle informatie hierin (uitgezonderd het hoofdstuk Beperkte garantie) kunnen op geen enkele wijze garantierechten worden ontleend voor de Powerheart G3, de Powerheart G3 Automatic of aanverwante.producten. Hoofdstuk Beperkte garantie in deze handleiding dient als de enige en exclusieve garantie die wordt geboden door Cardiac Science met betrekking tot Powerheart G3 AEDproducten. Veiligheidstermen en -definities De hieronder weergegeven symbolen geven mogelijke risicocategorieën aan. De definitie van elke categorie is als volgt:!!! GEVAAR Deze waarschuwing duidt op gevaren die ernstig of dodelijk lichamelijk letsel zullen veroorzaken. WAARSCHUWING Deze waarschuwing duidt op gevaren die ernstig of dodelijk lichamelijk letsel kunnen veroorzaken. Let op: Deze waarschuwing duidt op gevaren die minder ernstig lichamelijk letsel, beschadiging van het product of materiële schade kunnen veroorzaken. Beschrijving veiligheidsalarmen Hieronder volgt een lijst van veiligheidswaarschuwingen voor de Powerheart 3G AED die in dit gedeelte en overal in deze handleiding voorkomen. U moet deze veiligheidswaarschuwingen hebben gelezen en begrepen alvorens te trachten de AED te gebruiken. Powerheart AED G3 Pro 9300P A 1-3

12 Productinformatie en -veiligheid!!!! Let op: lees deze Gebruikers- en onderhoudshandleiding zorgvuldig door. Deze bevat informatie over de veiligheid van uzelf en die van anderen. Zorg dat u weet hoe de bedieningselementen werken en hoe u de AED op de juiste manier gebruikt, voordat u het product gaat bedienen. GEVAAR! Brand- en ontploffingsgevaar. Om mogelijk brand- en ontploffingsgevaar te voorkomen, mag u de AED niet bedienen: in de buurt van brandbare gassen in de buurt van geconcentreerde zuurstof in een hogedrukkamer WAARSCHUWING! Schokgevaar en mogelijke beschadiging van apparatuur. De stroom van een defibrillatieschok die langs ongewenste banen vloeit, vormt een mogelijk gevaar voor ernstige elektrische schokken en leidt tot potentiële schade aan de apparatuur. Houd u aan de volgende richtlijnen om dit risico tijden het defibrilleren te vermijden: Niet in stilstaand water of regen gebruiken. Breng de patiënt over naar een droge plek Raak de patiënt niet aan, tenzij reanimatie is aangewezen. Raak geen metalen voorwerpen aan die contact maken met de patiënt Zorg dat de defibrillatie-elektroden geen andere elektroden of metalen delen aanraken die contact maken met de patiënt. Koppel alle voor de defibrillator ongeschikte apparatuur los van de patiënt voordat een defibrillatie wordt uitgevoerd. WAARSCHUWING! De batterij model 9145 kan niet worden opgeladen. Probeer niet de batterij op te laden. Als u probeert de batterij op te laden, kan dit een explosie of brand tot gevolg hebben A Powerheart AED G3 Pro 9300P

13 Beschrijving veiligheidsalarmen!!!! WAARSCHUWING! Mogelijke gevoeligheid voor radiofrequentie (RF). RF-gevoeligheid voor mobiele telefoons, CB-radio's, FM-radiozendontvangers en andere draadloze apparaten kan onjuiste ritmeherkenning en vervolgens schokadvies veroorzaken. Bij het uitvoeren van een reddingsactie met de AED mogen binnen een omtrek van 1 meter ten opzichte van de AED geen draadloze radiofoons worden gebruikt. Schakel de radiofoon en overige vergelijkbare apparatuur in de buurt van het incident uit. WAARSCHUWING! Mogelijke interferentie met geïmplanteerde pacemaker. Bij patiënten met een geïmplanteerde pacemaker mag niet gewacht worden met therapie. Wanneer de patiënt bewusteloos is of niet ademt, moet een poging worden gedaan om te defibrilleren. De AED is uitgerust met een voorziening om een pacemaker te detecteren en te negeren. Bij bepaalde pacemakers geeft de AED echter mogelijk niet het advies een defibrillatieschok toe te dienen. (Cummins, R., ed., Advanced Cardiac Life Support; AHA (1994): hoofdstuk 4) Bij het plaatsen van de elektroden: Plaats de elektroden niet direct boven een geïmplanteerd apparaat. Plaats de elektrode op minstens 2,5 cm afstand van een geïmplanteerd apparaat. WAARSCHUWING! Elektromagnetische compatibiliteit. Het gebruik van andere dan de gespecificeerde accessoires of kabels, met uitzondering van accessoires en kabels die door Cardiac Science Corporation worden verkocht als reserveonderdelen voor interne onderdelen, kan hogere emissies of lagere immuniteit van de AED tot gevolg hebben. WAARSCHUWING! Onjuiste plaatsing van de apparatuur. Plaats de AED uit de buurt van andere apparatuur. Wanneer het noodzakelijk is de AED direct naast of op andere apparatuur te plaatsen, houd dan in de gaten of de AED normaal werkt. Powerheart AED G3 Pro 9300P A 1-5

14 Productinformatie en -veiligheid!!!!!! Let op: gebruiksbeperking. Volgens de (Amerikaanse) federale wetgeving mag dit apparaat alleen worden verkocht door of in opdracht van een (praktiserend) arts die wettelijk bevoegd is in de staat waar hij/zijn zijn/haar beroep uitoefent. Let op: lithium-zwaveldioxidebatterij (model 9145). Inhoud onder druk: probeer nooit de batterij op te laden, kort te sluiten, te doorboren, te vervormen of deze bloot te stellen aan temperaturen boven 65 C. Verwijder de batterij wanneer deze leeg is. Let op: batterij verwijderen. Recycle of verwijder de lithiumbatterij overeenkomstig de landelijke, regionale of plaatselijke wetgeving. Voorkom brand- en explosiegevaar: probeer niet de batterij te verbranden, ook niet in een vuilverbrandingsoven. Let op: gebruik alleen door Cardiac Science goedgekeurde apparatuur. Het gebruik van andere dan door Cardiac Science goedgekeurde batterijen, elektroden, kabels of optionele apparatuur kan tot gevolg hebben dat de AED niet naar verwachting werkt tijdens een reddingsactie. Let op: mogelijk onjuiste werking AED. Het gebruik van elektroden die beschadigd zijn of waarvan de houdbaarheidsdatum is verstreken, kan tot onjuiste werking van de AED leiden. Let op: de patiënt verplaatsen tijdens de reddingsactie. Duwen en trekken, of veelvuldig verplaatsen van de patiënt tijdens een reddingsactie kan tot gevolg hebben dat de AED's niet correct het hartritme van de patiënt analyseren. Stop alle bewegingen en trillingen voordat u een reddingsactie gaat ondernemen A Powerheart AED G3 Pro 9300P

15 Beschrijving veiligheidsalarmen!!! Let op: systeemverklaring. Apparatuur die wordt aangesloten op de analoge en digitale interfaces moet zijn gecertificeerd volgens de desbetreffende IEC-normen (d.w.z. IEC voor gegevensverwerkende apparatuur en IEC voor medische apparatuur). Bovendien moeten alle configuraties voldoen aan de systeemnorm IEC Degene die extra apparatuur aansluit op het gedeelte voor signaalinvoer of het gedeelte voor signaaluitvoer, configureert een medisch systeem en is er daarom verantwoordelijk voor of het systeem voldoet aan de vereisten van de systeemnorm IEC Let op: storingen van de apparatuur. Mobiele en RF-communicatieapparatuur kan van invloed zijn op de AED. Houd altijd de aanbevolen scheidingsafstanden in acht zoals die staan vermeld in de tabellen van de EMC-verklaring (ElektroMagnetische Compatibiliteit). Let op: storingen van de apparatuur. Voor de AED gelden speciale voorzorgsmaatregelen met betrekking tot de elektromagnetische compatibiliteit. Gebruik de AED overeenkomstig de richtlijnen in de tabellen van de EMC-verklaring. Powerheart AED G3 Pro 9300P A 1-7

16 Productinformatie en -veiligheid Symboolbeschrijvingen De volgende symbolen kunnen worden weergegeven in deze bedieningshandleiding, op de AED of op de optionele onderdelen van de AED. Sommige symbolen geven standaarden aan en compliantie van de AED en het gebruik ervan. Symbool Beschrijving Symbool Beschrijving! IP24 Let op. Raadpleeg de bijbehorende documentatie. Gevaarlijke spanning: het uitgangsvermogen van de defibrillator geeft een hoge spanning en levert schokgevaar op. Lees alle veiligheidsalarmen in deze handleiding en zorg dat u ze begrijpt voordat u de AED gaat gebruiken. De AED is beschermd tegen de gevolgen van opspattend water overeenkomstig IEC Door CSA International geclassificeerd met betrekking tot gevaar voor elektrische schokken, brand en mechanische risico's, enkel overeenkomstig UL , CAN/CSA C22.2 No M90, EN en EN Voldoet aan UL-norm UL Gecertificeerd volgens CAN/CSA norm C22.2 nr M90 Verdere informatie vindt u in de bijbehorende documentatie. Voor defibrillators geschikte apparatuur type BF: wanneer de AED met de elektroden wordt aangesloten op de borst van de patiënt, is de AED bestand tegen de effecten van een van buitenaf toegediende defibrillatieschok. Probeer niet de batterij op te laden. Door Intertek geclassificeerd met betrekking tot gevaar voor elektrische schokken, brand en mechanische risico's, enkel overeenkomstig UL , CAN/CSA C22.2 No M90, EN en EN Voldoet aan UL-norm UL Gecertificeerd volgens CAN/CSA norm C22.2 nr M A Powerheart AED G3 Pro 9300P

17 Symboolbeschrijvingen Symbool Beschrijving Symbool Beschrijving Wanneer de indicator gaat branden, druk dan op deze knop om een defibrillatieschok toe te dienen. De Z-balk geeft een relatieve visuele indicatie van de totale transthoracale impedantie tussen de twee defibrillatie-elektroden. Een rode indicator met een ZWARTE X betekent dat de AED aandacht of onderhoud van de operator nodig heeft en niet klaar is voor hulpverlening (Rescue Ready). Geeft de plaatsing van ECGafleidingen en elektroden aan (AHA). Geeft de batterijstatus van de AED weer. De verlichte zones geven de resterende batterijcapaciteit weer. Geeft aan dat onderhoud aan de AED is vereist door geautoriseerd onderhoudspersoneel. Een groene indicator zonder een ZWARTE X betekent dat de AED klaar is voor hulpverlening (Rescue ready). Geeft de plaatsing van ECG-afleidingen en elektroden aan (IEC). Na indrukken en bevestigen wordt de manuele functie geactiveerd. Geeft aan dat de manuele bedieningsfunctie is uitgeschakeld. Symbool voor Aan. Open de klep om de AED in te schakelen. Testknop: indrukken om de batterijlading te zien. Oplaad-LED: als deze ononderbroken geel brandt betekent dit dat de batterij wordt opgeladen. Een knipperende gele LED betekent een oplaadfout. Batterijlading: geeft de batterijstatus van de AED weer. De verlichte zones geven de resterende batterijlading aan als op de testknop wordt gedrukt. Powerheart AED G3 Pro 9300P A 1-9

18 Productinformatie en -veiligheid Symbool Beschrijving Symbool Beschrijving Productiedatum: jaar en maand. R 2 Datum van hercertificering in de fabriek (R): jaar en maand. Latexvrij. Disposable. Voor gebruik bij één patiënt. Hier trekken om te openen. Voor gebruik door of in opdracht van een arts of door personen met een wettelijke vergunning hiervoor. Niet verbranden of blootstellen aan open vuur. - Positie van defibrillatieelektroden op de borst van de patiënt. - Als de elektroden op het scherm knipperen, moeten de defibrillatie-elektroden worden gecontroleerd. De defibrillatie-elektroden ontbreken, zijn niet aangesloten of de functionaliteit laat te wensen over. Verwijder één elektrode van het blauwe tussenvel door de hoek met het lipje los te trekken. Explosiegevaar: niet gebruiken in de buurt van brandbare gassen, inclusief geconcentreerde zuurstof. 2 Boven- en ondergrens voor gebruikstemperatuur. Gebruik de elektroden vóór deze datum. Serienummer REF Modelnummer apparaat, modelnummer batterij A Powerheart AED G3 Pro 9300P

19 Symboolbeschrijvingen Symbool Beschrijving Symbool Beschrijving OPTION Optienummer LOT Partijnummer Lithiumion Oplaadbare batterij Lithium-zwaveldioxide Geautoriseerd vertegenwoordiger in de Europese Unie CE-markering: deze apparatuur voldoet aan de essentiële eisen van Richtlijn 93/42/EEC voor medische hulpmiddelen. Fabrikant Afval van Elektronische en Elektrische Apparatuur (AEEA). Afzonderlijk ophalen van afval van elektrische en elektronische apparatuur. Pb Afval van Elektronische en Elektrische Apparatuur (AEEA) dat lood bevat. Afzonderlijk ophalen van afval van elektrische en elektronische apparatuur. Recycle karton volgende de plaatselijke wetgeving. Verwijder afval overeenkomstig de regionale, provinciale en landelijke regelgeving. Powerheart AED G3 Pro 9300P A 1-11

20 Compliantie elektromagnetische-stralingsnormen Elektromagnetische straling: leidraad en verklaring van de fabrikant De AED is bedoeld voor gebruik in de hieronder gespecificeerde elektromagnetische omgeving. De klant of gebruiker van de AED moet ervoor zorgen dat de monitor in een dergelijke omgeving wordt gebruikt. Emissietest Compliantie Elektromagnetische omgeving richtlijnen RF-emissies CISPR 11 Groep 1 De AED gebruikt RF-energie alleen voor de interne werking. De RF-afgifte is derhalve erg laag en veroorzaakt naar alle waarschijnlijkheid geen storing in elektronische apparatuur in de buurt A Powerheart AED G3 Pro 9300P

21 Compliantie elektromagnetische-stralingsnormen Emissietest Compliantie Elektromagnetische omgeving richtlijnen RF-emissies CISPR 11 Harmonische emissies IEC Spanningsschommelingen/ flikkeremissies Klasse B Niet van toepassing Niet van toepassing De AED is geschikt voor gebruik in alle nationale vestigingen, inclusief huishoudelijke vestigingen en vestigingen die direct zijn aangesloten op een openbaar laagspanningsnetwerk dat stroom levert aan gebouwen die voor huishoudelijke doeleinden zijn bedoeld. IEC Powerheart AED G3 Pro 9300P A 1-13

22 Elektromagnetische immuniteit: leidraad en verklaring van de fabrikant De AED is bedoeld voor gebruik in de hieronder gespecificeerde elektromagnetische omgeving. De klant of de gebruiker van de AED dient erop toe te zien dat deze in dit soort omgevingen wordt gebruikt. Immuniteitstest Testniveau IEC Compliantieniveau Elektromagnetische omgeving richtlijnen Elektrostatische ontlading (ESD) IEC ±6 kv contact ±8 kv lucht ±6 kv contact ±8 kv lucht Vloeren moeten van hout, beton of keramische tegels zijn. Als vloeren met een synthetisch materiaal zijn bedekt, dient de relatieve vochtigheidsgraad ten minste 30% te zijn. Snelle elektrische transiënt/stroomstoot ±2 kv voor voedingslijnen Niet van toepassing IEC ±1 kv voor ingangs-/ uitgangslijnen Piekspanning ±1 kv differentiaalmodus Niet van toepassing IEC ±2 kv common modus A Powerheart AED G3 Pro 9300P

23 Compliantie elektromagnetische-stralingsnormen Immuniteitstest Testniveau IEC Compliantieniveau Elektromagnetische omgeving richtlijnen Spanningsdips, korte onderbrekingen en spanningsvariaties op de ingangslijnen van de voeding <5% U T (>95% dip in U T ) per 0,5 cyclus 40% U T (60% dip in U T ) per 5 cycli 70% U T (30% dip in U T ) per 25 cycli Niet van toepassing <5% U T (>95% dip in U T ) gedurende 5 sec. Magnetisch veld van stroomfrequentie (50/60 Hz) IEC A/m 80 A/m De magnetische velden van de stroomfrequentie moeten op een niveau liggen dat niet hoger is dan het niveau dat kenmerkend is voor een standaardlocatie in een standaard zware industriële fabrieken en krachtcentrales en de controlekamers van H.V.-substations. Opmerking: U T is de wisselstroom netspanning vóór toepassing van het testniveau. Powerheart AED G3 Pro 9300P A 1-15

24 Immuniteitstest Testniveau IEC Compliantieniveau Elektromagnetische omgeving richtlijnen Geleide RF 3 Vrms Niet van toepassing IEC khz tot 80 MHz buiten ISM-banden a 10 Vrms Niet van toepassing 150 khz tot 80 MHz in ISM-banden a A Powerheart AED G3 Pro 9300P

25 Compliantie elektromagnetische-stralingsnormen Immuniteitstest Testniveau IEC Compliantieniveau Elektromagnetische omgeving richtlijnen Draagbare en mobiele RFcommunicatieapparatuur mag zich niet dichter bij enig deel van de AED bevinden, waaronder kabels, dan de aanbevolen scheidingsafstand berekend uit de op de frequentie van de zender van toepassing zijnde vergelijking. Aanbevolen scheidingsafstand Uitgestraalde RF 10 V/m 10 V/m d = 1,2 P 80 MHz tot 800 MHz IEC MHz tot 2,5 GHz d = 2,3 P 800 MHz tot 2,5 GHz waarbij P de maximale uitgangsvermogensclassificatie van de zender in watt (W) is volgens de fabrikant van de zender en d de aanbevolen scheidingsafstand in meter (m) is b. Powerheart AED G3 Pro 9300P A 1-17

26 Immuniteitstest Testniveau IEC Compliantieniveau Elektromagnetische omgeving richtlijnen Veldsterktes van vast RF-zenders, als vastgesteld door een elektromagnetisch onderzoek van de locatie, c dienen minder te zijn dan het nalevingsniveau in elk frequentiebereik. d Interferentie kan voorkomen in de buurt van apparatuur die met het volgende symbool is gekenmerkt: A Powerheart AED G3 Pro 9300P

HeartSine samaritan PAD SAM 360P. Gebruikershandleiding

HeartSine samaritan PAD SAM 360P. Gebruikershandleiding HeartSine samaritan PAD SAM 360P Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Indicaties voor gebruik 4 Indicaties voor gebruik 4 Contra-indicaties voor gebruik 4 Beoogde gebruikers 4 Waarschuwingen

Nadere informatie

Defibtech DDU-120 Volautomatische externe defibrillator

Defibtech DDU-120 Volautomatische externe defibrillator Defibtech DDU-120 Volautomatische externe defibrillator Gebruikershandleiding Software V2.0 Belangrijk! Defibtech is niet aansprakelijk voor fouten in de inhoud van dit materiaal, voor bijkomstige of

Nadere informatie

Defibtech DDU-2300 Semi-automatische externe defibrillator Gebruikershandleiding

Defibtech DDU-2300 Semi-automatische externe defibrillator Gebruikershandleiding Defibtech DDU-2300 Semi-automatische externe defibrillator Gebruikershandleiding DRUK OP DE AAN-KNOP 1 BEVESTIG ELEKTRODEN VOLG AED- INSTRUCTIES 2 DRUK OP VERZOEK DE SCHOK- KNOP IN 3 B Belangrijk Defibtech

Nadere informatie

Defibtech LIFELINE Semi-Automatische Externe Defibrillator

Defibtech LIFELINE Semi-Automatische Externe Defibrillator Defibtech LIFELINE Semi-Automatische Externe Defibrillator Gebruikershandleiding AHA /ERC 2010 ELECTRONIC DISTRIBUTION Belangrijk! Defibtech is niet aansprakelijk voor fouten in de inhoud van dit materiaal,

Nadere informatie

Hardwarehandleiding - ABPM 6100

Hardwarehandleiding - ABPM 6100 Vertegenwoordiger inzake naleving regelgevingsaangelegenheden Welch Allyn Limited Navan Business Park Dublin Road Navan, County Meath, Republic of Ireland Welch Allyn 4341 State Street Road Skaneateles

Nadere informatie

Gebruikershandleiding HeartSine Samaritan PAD SAM 300P. HeartSine

Gebruikershandleiding HeartSine Samaritan PAD SAM 300P. HeartSine Gebruikershandleiding HeartSine Samaritan PAD SAM 300P HeartSine Inhoud Inleiding Configuratie Van samaritan PAD SAM model 300P Richtlijnen Reanimatie 2005 Uw samaritan PAD Kenmerken Van De samaritan PAD

Nadere informatie

System One verwarmde luchtbevochtiger. Gebruikshandleiding

System One verwarmde luchtbevochtiger. Gebruikshandleiding System One verwarmde luchtbevochtiger Gebruikshandleiding 2009 Respironics Inc. en gelieerde bedrijven. Alle rechten voorbehouden. Inhoudsopgave Beoogd gebruik...2 Waarschuwingen...2 Aandachtspunten...2

Nadere informatie

HEARTSTART FRx DEFIBRILLATOR GEBRUIKERSHANDLEIDING. 861305 Editie 2

HEARTSTART FRx DEFIBRILLATOR GEBRUIKERSHANDLEIDING. 861305 Editie 2 HEARTSTART FRx DEFIBRILLATOR GEBRUIKERSHANDLEIDING 861305 Editie 2 Opzettelijk onbedrukt gelaten. Opzettelijk onbedrukt gelaten. HeartStart FRx defibrillator BEKNOPTE NASLAGGIDS Opzettelijk onbedrukt

Nadere informatie

S8 Auto 25. User Guide. Nederlands. Positive Airway pressure device

S8 Auto 25. User Guide. Nederlands. Positive Airway pressure device S8 Auto 25 Positive Airway pressure device User Guide S8 Auto 25 APPARAAT VOOR POSITIEVE OVERDRUK Gebruikershandleiding 2008 ResMed Ltd. 268223-Dut/1 08 09 Inhoudsopgave Inleiding..................................................

Nadere informatie

CP 50. en CP 50 Plus rust-elektrocardiograaf met 12 afleidingen. Gebruiksaanwijzing

CP 50. en CP 50 Plus rust-elektrocardiograaf met 12 afleidingen. Gebruiksaanwijzing CP 50 en CP 50 Plus rust-elektrocardiograaf met 12 afleidingen Gebruiksaanwijzing ii Welch Allyn rust-cp 50elektrocardiograaf 2009 Welch Allyn, Inc. Alle rechten voorbehouden. Deze handleiding mag in geen

Nadere informatie

Monitor voor vitale functies 300-serie

Monitor voor vitale functies 300-serie Monitor voor vitale functies 300-serie Gebruiksaanwijzingen Softwareversie 1.2X ii Welch Allyn Monitor voor vitale funkties 300-serien Copyright 2005 Welch Allyn. Alle rechten voorbehouden. Het is niet

Nadere informatie

Draadloze telefoon. Gebruiksaanwijzing

Draadloze telefoon. Gebruiksaanwijzing Draadloze telefoon Gebruiksaanwijzing Inhoud 1. Welkom 6 2. De telefoon leren kennen 7 2.1 De inhoud van de verpakking controleren 7 2.2 Werking van de telefoon 8 2.3 Verklaring van de onderdelen 9 2.4

Nadere informatie

LIFEPAK 15-MONITOR/DEFIBRILLATOR GEBRUIKSAANWIJZING

LIFEPAK 15-MONITOR/DEFIBRILLATOR GEBRUIKSAANWIJZING LIFEPAK 15-MONITOR/DEFIBRILLATOR GEBRUIKSAANWIJZING LIFEPAK 15-MONITOR/defibrillator GEBRUIKSAANWIJZING Neem voor meer informatie contact op met Physio-Control op het nummer +1 800 442 1142 of ga naar

Nadere informatie

CARDIA CRT-D D384TRG. Artsenhandleiding

CARDIA CRT-D D384TRG. Artsenhandleiding Digitale implanteerbare cardioverter defibrillator met cardialeresynchronisatietherapie (VVE-DDDR) ATP During Charging -functie, Ventriculaire waarnemingsrespons-functie, Doorgeleide AF-respons-functie

Nadere informatie

veiligheids en productinformatie BlackBerry Smart Card Reader

veiligheids en productinformatie BlackBerry Smart Card Reader veiligheids en productinformatie BlackBerry Smart Card Reader MAT-23236-006 PRINTSPEC-002 SWD-623651-0820102441-006 RBX11BW Inhoudsopgave Veiligheids- en productinformatie...3 Belangrijke veiligheidsmaatregelen...3

Nadere informatie

Smart-UPS Ononderbroken stroomvoorziening

Smart-UPS Ononderbroken stroomvoorziening Smart-UPS Ononderbroken stroomvoorziening Toren/montage in rek 5U 5000 VA 208/230 Vac Nederlands 990-8500A 04/2008 Inhoudsopgave Inleiding...................................................... 1 Over

Nadere informatie

APC Smart-UPS XL 2200/3000 VA XL 120/208/230 VAC. Toren/rackmontage 5U Ononderbroken stroomvoorziening

APC Smart-UPS XL 2200/3000 VA XL 120/208/230 VAC. Toren/rackmontage 5U Ononderbroken stroomvoorziening Gebruikershandleiding Nederlands APC Smart-UPS XL 2200/3000 VA XL 120/208/230 VAC Toren/rackmontage 5U Ononderbroken stroomvoorziening 990-2975 09/2006 Inleiding Over deze UPS Deze ononderbroken stroomvoorziening

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia 1600

Gebruikershandleiding Nokia 1600 Gebruikershandleiding Nokia 1600 9239747 Versie 4 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product RH-64 conform is aan de bepalingen van de volgende Richtlijn

Nadere informatie

Mini Holter Event ECG Systeem Gebruikershandleiding

Mini Holter Event ECG Systeem Gebruikershandleiding Welch Allyn 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com 0297 DIR 80017002 Ver. A Gebruiksaanwijzing Copyright 2011, Welch Allyn. Alle rechten voorbehouden. De koper van

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 1

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Assisted Global Positioning System (A-GPS) 5 Netwerkdiensten 6 Toshiba Corporation 7 EU-garantiebepalingen 10 Licenties 11 Overeenkomstigheidsverklaring 13 Gezondheid en veiligheid

Nadere informatie

TD2335S LCD-Scherm Gebruikshandleiding

TD2335S LCD-Scherm Gebruikshandleiding TD2335S LCD-Scherm Gebruikshandleiding Modelnummer: VS15707 Nalevingsinformatie OPMERKING: In dit hoofdstuk worden alle eisen voor verbindingen en verklaringen met betrekking tot reguleringen genoemd.

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. CAMBRIDGE AUDIO STREAM MAGIC 6 http://nl.yourpdfguides.com/dref/5201383

Uw gebruiksaanwijzing. CAMBRIDGE AUDIO STREAM MAGIC 6 http://nl.yourpdfguides.com/dref/5201383 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor CAMBRIDGE AUDIO STREAM MAGIC 6. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Tobii C-serie C8 C12 C15 CEye

Gebruikershandleiding Tobii C-serie C8 C12 C15 CEye Gebruikershandleiding Tobii C-Series Gebruikershandleiding Tobii C-serie C8 C12 C15 CEye Celebrating Communication s De inhoud kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Raadpleeg de website van Tobii,

Nadere informatie

www.htc.com Gebruikershandleiding

www.htc.com Gebruikershandleiding www.htc.com Gebruikershandleiding Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe Windows Mobile Smartphone! Belangrijke informatie. DEZE TELEFOON IS NIET VOLLEDIG OPGELADEN WANNEER U DEZE UIT DE VERPAKKING

Nadere informatie

Mazda NB1 Documentatiegids

Mazda NB1 Documentatiegids Mazda NB1 Documentatiegids Inhoud Lees mij eerst 4 Het navigatiesysteem in- en uitschakelen... 4 Installatie... 4 GPS-ontvangst... 4 Navigatiesysteem start niet op... 5 Verzorging van je navigatiesysteem...

Nadere informatie

KX-PRX110NL KX-PRX120NL

KX-PRX110NL KX-PRX120NL Gebruiksaanwijzing Premium Design Telefoon met Touchscreen Model KX-PRX110NL KX-PRX120NL Bedankt dat u hebt gekozen voor een product van Panasonic. Lees dit document aandachtig door en bewaar het voor

Nadere informatie

www.htc.com Gebruikershandleiding

www.htc.com Gebruikershandleiding www.htc.com Gebruikershandleiding Lees dit voordat u verder gaat DE BATTERIJ IS NOG NIET OPGELADEN WANNEER U DEZE UITPAKT. DE BATTERIJ TIJDENS HET OPLADEN NIET UIT DE OPLADER VERWIJDEREN. U KUNT GEEN AANSPRAAK

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE NETWORK SPACE http://nl.yourpdfguides.com/dref/3461206

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE NETWORK SPACE http://nl.yourpdfguides.com/dref/3461206 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor LACIE NETWORK SPACE. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de LACIE NETWORK SPACE in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

Zie Aan de slag op pagina 9 voordat u het apparaat in gebruik neemt.

Zie Aan de slag op pagina 9 voordat u het apparaat in gebruik neemt. TG1611_1711NL(du-du).book Page 1 Wednesday, March 16, 2011 10:01 AM Gebruiksaanwijzing Digitale Draadloze Telefoon Model KX-TG1611NL KX-TG1612NL KX-TG1613NL KX-TG1614NL KX-TG1711NL Afgebeeld model is de

Nadere informatie

FRITZ!WLAN Repeater N/G Meer bereik voor elk draadloos netwerk

FRITZ!WLAN Repeater N/G Meer bereik voor elk draadloos netwerk FRITZ!WLAN Repeater N/G Meer bereik voor elk draadloos netwerk Installatie en en bediening Juridische kennisgeving Juridische kennisgeving FRITZ!WLAN Repeater N/G Deze documentatie en de daarin beschreven

Nadere informatie