gravita Inhoud Een praktijkvoorbeeld voor een maatwerkoplossing

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "gravita Inhoud Een praktijkvoorbeeld voor een maatwerkoplossing"

Transcriptie

1 gravita Hoofdkade 95, 9503 HD Stadskanaal Tel. & fax: / Inschrijfnummer KvK: Postbank Fiscaalnummer B01 Een praktijkvoorbeeld voor een maatwerkoplossing Gravita is sinds de start in september sponsor van pretsite leukeuitjes.nl. Voor dit doel heeft de softwareafdeling van Gravita in oktober reeds beheersoftware ontwikkeld. Deze beheersoftware bevat het beheer van de gepubliceerde uitjes en evenementen, het aanmaken van de indexpagina s met een html-generator en een aanmaak voor een databasebestand voor opname op de website (selecties). In februari 2005 heeft de webmaster het plan opgevat om met periodieke prijsvragen één of meerdere uitjes meer publiciteit te geven. De beheerders/exploitanten van de uitjes op de site werken daar graag aan mee. Deze prijsvragen kunnen natuurlijk een aardig beslag leggen op de tijd van de webmaster (medewerkster van Gravita). Aan de softwareafdeling van Gravita de vraag om de handelingen zoveel mogelijk te automatiseren. Er zal worden begonnen met het opstellen van een lijst met functionaliteiteisen (zie 1). Die kan door de opdrachtgever worden gemaakt of door de afdeling automatisering én de opdrachtgever samen. Hierbij moet men bedenken dat het feitelijk de opdrachtgever is die de lijst zou moeten maken. Automatiseringsmedewerkers vinden het werk vaak zó leuk, dat ze vaak allerlei extra mogelijkheden in het programma willen bouwen. En daarmee gaandeweg de prijs enorm opdrijven. Het hoeft niet direct onwil of kwade wil te zijn, maar het is belangrijk om zeer kritisch te kijken of alle opgegeven functionaliteit echt nodig is. Er hangt immers een prijskaartje aan. Met de functionaliteiteisen in de hand dient de afdeling softwareontwikkeling dan een technische uitwerking te maken voor het project (zie 2). Deze dient zo uitgebreid te zijn als nodig is om alle functionaliteit en mogelijkheden aan de opdrachtgever duidelijk te maken. Eerst na bespreking en mogelijk correctie door de opdrachtgever kan zelfs worden begonnen met het uitvoeren van het project. Zodra de opdrachtgever akkoord is met de technische uitwerking kan een definitieve prijs worden vastgesteld (zie 3 en 4). Ten tijde van het publiceren van dit document is de webmaster van leukeuitjes.nl inmiddels al aan de tweede en derde prijsvraag begonnen. De tijd kan, mede door het hier weergegeven programma, tot een minimum worden beperkt. Op dit moment zijn er in totaal al meer dan 1200 deelnemers, en de verwerkingstijd per prijsvraag kan op ongeveer een half uur worden geschat, buiten het maken van de website. Het blijkt nu een succesvolle investering te zijn geweest. Inhoud 1. De functionaliteiteisen van de webmaster De technische uitwerking De schermen De bestands en/of databasestructuur De applicatiestructuur Hoe nu verder? De prijs van het project Het programma...8

2 1. De functionaliteiteisen van de webmaster (in overleg met afdeling softwareontwikkeling) 1. Het geheel dient per prijsvraag te archiveren en verwijderen zijn; 2. s dienen per stuk of per groep te kunnen worden gescand; 3. Het programma moet goede of foute antwoorden automatisch zoeken; 4. Het programma moet informatie geven over deelnemers en inzage in de per deelnemer; 5. Het programma moet de mogelijkheid hebben om mailinglijsten te maken; 6. Het programma moet willekeurig prijswinnaars kunnen kiezen en selecteren 7. Het programma moet altijd direct actuele informatie geven over deelnemers en antwoorden 8. Bij twijfel moet het programma snel geschoond kunnen worden en de s opnieuw verwerken. Bijzonderheden: Ad 1. Het aantal deelnemers kan enorm oplopen. Het is de bedoeling dat het programma, de s en de bestanden alleen gedurende de looptijd van de prijsvraag op schijf aanwezig zijn. Na een back-up dient de gehele map te kunnen worden verwijderd. Ad 2. De webmaster wil, om de bestanden in de map prijsvraag overzichtelijk te houden, s zoveel mogelijk per dag in één bestand zetten. Daartoe zal zij meerdere s per dag aan zichzelf mailen als bijlage, en de op die manier ontvangen exporteren naar de prijsvraagmap. Ad 3. De antwoorden op de prijsvragen zullen zo eenvoudig mogelijk worden gehouden. Volstaan kan worden met een zoekactie in de body naar trefwoorden. Er kan een maximum van tien mogelijke trefwoorden worden aangehouden. Ad 4. Er zijn een aantal informatieschermen nodig: - informatie bestanden, met naam, datum (en tijd), en aantal s; - informatie alle deelnemers, met naam, , datum (en tijd), antwoord goed/fout en bestand; - informatie deelnemers, zoals hiervoor, alleen de goede of alleen de foute antwoorden. Bij de lijsten met deelnemers moet per deelnemer de kunnen worden getoond. Ad 5. Ondanks het feit dat Gravita (en leukeuitjes.nl) absoluut tegen spammen zijn, en er niet graag aan meewerken, zou het kunnen zijn dat een van de beheerders/exploitanten van de uitjes de deelnemers eenmalig een speciale aanbieding wil doen. Aangezien zo n gebaar in het voordeel van de deelnemers zou zijn, kan het mogelijk zijn dat de lijst beschikbaar zal worden gesteld. Ook is het mogelijk dat in het kader van de prijsvraag een retourmail wenselijk is. Voor deze redenen dient het in ieder geval mogelijk te zijn dat een.csv wordt aangemaakt. De mailinglijsten dienen een selectie te bevatten voor winnaars en niet-winnaars. Gravita stelt als eis dat voor prijsvragen waarbij nadrukkelijk naar adressen wordt gevist, dit aan de deelnemers kenbaar zal worden gemaakt. Ad 6. Het programma geeft de deelnemers een intern volgnummer. Hierdoor kan het programma uit een willekeurige reeks de prijswinnaars selecteren en weergeven. Deze handeling is altijd het sluitstuk van een prijsvraag. Ad 7. Beheerders/exploitanten kunnen, en doen dat meestal ook, vragen stellen over aantalen hits/views en deelnemers. Deze informatie moet direct voorhanden zijn. Ad 8. De uiteindelijke bestandsstructuur moet zeer doorzichtig zijn. De webmaster zal aan de hand van tellingen van (in mappen) de aantallen s en deelnemers controleren. Aangezien e- mail qua data (codetabellen) nogal een frivool medium is, moet het mogelijk zijn om de data te verwijderen en de verwerking opnieuw te starten. 2

3 2. De technische uitwerking De technische uitwerking van een automatiseringsprobleem valt uiteen in drie onderdelen: 2.1. De schermen, wat ziet de gebruiker; 2.2. De bestands en/of databasestructuur; 2.3. De applicatiestructuur, hoe worden de applicaties ingedeeld, plaats van de schermen Hoe nu verder? Het vervolg van het project. Na het aanmaken van elk van de onderdelen dient te worden teruggekeken naar vorige items én de eisen voor wat betreft de functionaliteit. Alvorens met het echte programmeerwerk te beginnen dient het weer besproken te worden met de opdrachtgever, in dit geval de webmaster van leukeuitjes.nl. 2.1 De schermen Het indelen van de schermen is het belangrijkste onderdeel van een applicatie. Het is doorslaggevend hoe de gebruiker de schermen ziet en begrijpt. Te ingewikkelde schermen kunnen ieder automatiseringproces frustreren, te simpele, en dus teveel schermen zullen de gebruiker niet stimuleren het programma te gebruiken. Het ontwerpen van de schermen is een samenspel tussen de gewenste informatie, de samenhang tussen de informatiedelen en de hoeveelheid informatie. Gravita heeft altijd als regel dat dagelijkse werkzaamheden op één scherm dienen te worden weergegeven. Dagelijkse werkzaamheden betekent hier niet dat de werkzaamheden dagelijks geschieden, maar dat het veel voorkomende werkzaamheden of functies zijn, vaak ook de basisfunctionaliteit genoemd. Mocht er teveel informatie zijn voor één scherm kan eventueel gebruik worden gemaakt van tabbladen, die dan ook weer een logische volgorde moeten hebben met betrekking tot het gebruik. Alvorens tot plaatsing op schermen over te gaan, dienen we eerst de basisinformatie en functies een plaats toe te kennen. Daarvoor maken we grofweg een lijstje met de informatie-items en functieknopjes. Projectinformatie Er zouden per periode wel eens meer dan één prijsvraag tegelijk kunnen zijn uitgeschreven. Dit zou inhouden dat, gezien de eisen van de webmaster, er meerdere mappen tegelijk zijn met het programma. Voor elke prijsvraag één. Daarom zouden we een informatief kader met omschrijving en einddatum van de prijsvraag moeten opnemen. Ter controle, voor bijvoorbeeld een controle na het terugzetten van een backup, de startmap van de prijsvraag. Daarmee kunnen we voorkomen dat de bestanden van prijsvraag 2 worden gebruikt in prijsvraag 1. Ook kunnen we de omschrijving van de prijsvraag opnemen in het mailingbestand, zodat eenvoudige selectie van de adressen mogelijk is. Databasegegevens De databasegegevens bestaan uit een aantal soorten informatie en die weer gesplitst naar verwerkt en niet verwerkt. We kunnen daarom de volgende tabel maken om de informatie weer te geven: te verwerkt verwerken Aantal bestanden Aantal s Aantal deelnemers 9999 Aantal goed 9999 Aantal fout 9999 Deze tabel voldoet aan de gestelde eisen. Het aantal bestanden, s, deelnemers met goede en foute antwoorden zijn in één oogopslag zichtbaar. 3

4 Nu is het zaak om de gewenste functionaliteit toe te voegen per onderdeel: te verwerkt verwerken Aantal bestanden 9999 info info2 Aantal s Aantal deelnemers Aantal goed Aantal fout [selecties >>>>] naar bestand 9999 info info info5 verwerken Deze tabel geeft nu de gewenste informatie én de functionaliteit weer. De grijze vlakken zullen in het programma knopjes worden waarmee de informatie kan worden opgevraagd. De infoknopjes geven op het scherm een lijst met de betreffende informatie weer. De knop verwerken zal de bestanden die te verwerken zijn verwerken en optellen in de kolom verwerkt'. Het onderdeel [selecties>] geeft de mogelijkheid om de naar bestand functie te selecteren voor winnaars of niet-winnaars. De naar bestand knop maakt een mailingbestand aan, met gebruik van de selectie voor winnaars en niet-winnaars (en foute antwoorden). Antwoorden in De eis was dat er maximaal tien trefwoorden kunnen worden opgegeven voor controle van de verwerkte s. Er dient dus een eenvoudig kader te worden gemaakt met een lijst, waar trefwoorden aan kunnen worden toegevoegd en verwijderd. Informatie De informatieonderdelen, die zijn wat betreft de vraag zijn weergegeven in de tabel bij databasegegevens hebben niet echt een raakvlak. De lijsten hoeven dus nooit naast elkaar te worden ingegeven. Het is dus mogelijk om een en hetzelfde deel van het scherm te gebruiken voor het weergeven van de informatie. Bij het opvragen van informatie zal het vorige informatiescherm worden gewist en het nieuwe scherm worden weergegeven. De indeling van het scherm Door nu een inschatting te maken van de hiervoor genoemde onderdelen, kan globaal een schermindeling worden gemaakt. Voor meer ingewikkelde applicaties kunnen de schermen ook direct worden aangemaakt. Er zijn diverse tools en ontwikkelomgevingen waarmee het scherm direct kan worden aangemaakt. Het scherm zal er dan als volgt globaal uitzien: 4

5 De indeling kan eventueel wijzigen als tijdens de volgende onderdelen of bespreking met de opdrachtgever blijkt dat meer data of selectiemogelijkheden nodig zijn. Een tweetal functies komen nu niet voor op het hoofdscherm: - inzien per deelnemer; - aangeven prijswinnaars. Inzien per deelnemer Door te dubbelklikken op een deelnemer in het informatiescherm (onderste deel) kan een op het scherm worden getoond. Hiervoor zal een afzonderlijk scherm voor worden gemaakt. Aangeven prijswinnaars Hier kunnen de willekeurige prijswinnaars worden gekozen én weergegeven. Er kunnen een aantal tot maximaal 10 prijswinnaars worden aangegeven. Het programma zal dat aantal willekeurige waarden opgeven, waarbij geen dubbele mag voorkomen. Van de gekozen nummers zal de naam en adres worden weergegeven. Daarna is selectie mogelijk op winnaar en niet-winnaar. Het scherm zal er dan als volgt uitzien: 2.2 De bestands en/of databasestructuur Voor het indelen van de informatie dient te worden bedacht welke mogelijkheden uiteindelijk nodig moeten zijn voor de aangemaakte bestanden. Als er naast het werken met het programma ook andere toepassingen voor de data mogelijk moeten zijn, kan de keuze voor de databasevorm anders worden. Te denken valt onder meer aan een opslag als MS Excelbestand, MS Accesbestand of mogelijk een andere vorm die door al bestaande toepassingen wordt gebruikt. Het voordeel van deze bestandvormen is dat de bestanden ook toegankelijk zijn voor andere programma s. De nadelen van deze bestandvormen is dat de ontwikkeling meestal meer tijd kost, omdat de bestanden nu meer documentatie vergen en een logische en begrijpelijke opbouw in tabellen en records moeten hebben. De keuze is ook van invloed op de snelheid van de applicatie. De bestandvorm die ontwikkelomgevingen bieden geven doorgaans de hoogste snelheid. Voor ons project prijsvragen van Leuke Uitjes kunnen we er van uit gaan dat we de snelste bestandvorm kiezen. Buiten een uitvoer naar informatieschermen en een eventuele mailinglist zal er geen informatie in andere programma s worden opgenomen. De data blijft altijd onder beheer van de webmaster. 5

6 We verdelen de informatie in hoofdgroepen (bestanden) en velden: hoofdgroep velden sortering project naam einddatum startmap bestanden te verwerken bestandnaam * datum tijd aantal s bestandsgrootte bestanden verwerkt bestandnaam * datum tijd aantal s bestandsgrootte deelnemers datum *1 tijd *2 volgnummer *3 naam antwoord goed/fout aantal regels body bestandnaam trefwoorden antwoord trefwoord (maximaal 10) Winnaars volgnummer sleutel deelnemerbestand Daarnaast zal er nog gebruikt worden gemaakt van twee hulpbestanden. Een van die bestanden is het uitvoerbestand voor de mailinglijst. De webmaster heeft hier een keuze gemaakt voor een mailinglist die importeerbaar is in MS Outlook/Outlook Express. De meeste programma s zullen geen moeite hebben dit bestand in te lezen. Het bestand kan ook zonder meer in MS Excel of Access worden geïmporteerd. De velden die zijn gebruikt worden zoals verplicht in de eerste regel genoemd, alle velden worden gescheiden door ;. Aangezien vooral Outlook Express gebruikt maakt van voorgedefinieerde velden zullen de volgende velden worden gebruikt: Veldnaam Naam adres Telefoon Telefoon thuis inhoud naam deelnemer adres antwoord 'goed' of 'fout' projectomschrijving De projectomschrijving is toegevoegd om het selecteren binnen het programma mogelijk te maken. Het tweede hulpbestand zal worden aangemaakt om eventuele dubbele adressen uit de lijst met deelnemers te verwijderen. Tevens zal het bestand zorgdragen voor sortering op adres. hoofdgroep velden sortering Hulpbestand mailinglijst * naam antwoord goed/fout Opname van kent een opmaak in platte tekst, met daar waar nodig opname van een indicatie van een codetabel voor speciale tekens. Opname van de module codetabellen conversie van Gravita zou de kostprijs verhogen met 300. Aangezien de uiteindelijke databestanden niet gebruikt zullen worden voor andere doeleinden, ligt het voor de hand om hiervan af te zien (op dit moment). s zullen worden gescand als tekstbestanden. 6

7 2.3 De applicatiestructuur Bij grote applicaties kan het aardig puzzelen zijn om de juiste structuur in de programmaonderdelen op te zetten. Er dient een tabel te worden aangemaakt met alle afzonderlijke programmaonderdelen en het gebruik. Ook dient te worden aangegeven welke routines door andere programma s eventueel kunnen worden hergebruikt. Als één van de programmaonderdelen bijvoorbeeld een functie herbergt die een bepaalde functie uitvoert die later in een ander programma ook weer dient te worden aangeroepen, moet deze worden opgenomen met een duidelijk omschreven werking in een dllbestand. Voor het project prijsvragen van Leuke Uitjes is dit niet het geval. De structuur staat volledig op zichzelf en is bovendien zeer eenvoudig. De twee functies die niet op het hoofdscherm staan zijn erg klein. Het ligt daarom voor de hand om alle routines op te nemen in één uitvoerbaar bestand (.exe). Dat bestand bevat dan drie vensters: 1. hoofdscherm; 2. inzage per deelnemer; 3. keuze en informatie winnaars. 2.4 Hoe nu verder? De technische uitwerking dient geheel met de opdrachtgever en eventueel andere gebruikers te worden besproken. Er kunnen eisen worden toegevoegd of gewijzigd. Eventuele vragen over de uitwerking én de antwoorden dienen te worden opgenomen in de uitwerking. De technische uitwerking is in feite een gespecificeerde opdracht aan de afdeling softwareontwikkeling. Voor externe opdrachten maakt de technische uitwerking deel uit van de offerte in het laatste stadium. Na akkoordverklaring door de opdrachtgever zal er een prijs worden verbonden aan het project. Als die prijs akkoord is zal de afdeling softwareontwikkeling een technische analyse maken, die rechtstreeks kan worden gecodeerd in een programma. Daarna zal de handleiding worden geproduceerd en kan de testfase worden aangevangen. De technische analyse en de broncode van het programma behoren tot de vertrouwelijke gegevens van de afdeling softwareontwikkeling. 3. De prijs van het project De prijs is opgesteld naar een vastgesteld aantal uren met een vast uurtarief. Aangezien het hier een min of meer intern project betreft, zullen we altijd binnen het budget blijven. Uiteindelijk mogen doorberekende prijzen voor programmatuur nooit de hier vermelde prijs overschrijden. Technische uitwerking 95 Gebruikershandleiding 90 Algemene opzet/schermen 260 scannen 240 Uitvoerbestand mailing 45 Prijswinnaars 120 Informatieschermen 170 Controle en testen 360 Totaal

8 4. Het programma Hier zijn screenshots van het uiteindelijke programma in de testfase. In de periode tussen de vaststelling van de prijs en deze eerste testfase is de technische analyse en het coderen van het programma uitgevoerd. De interne test gaat vooraf aan het creëren van een set-up procedure en levering op een CD. Als het programma wordt gestart zal het direct de startmap scannen op bestanden. De verwerkte bestanden zullen worden gecontroleerd en de te verwerken bestanden worden weergegeven onder de kolom te verwerken in het gegevens database kader. De titel en einddatum van het project kunnen worden ingegeven, de startmap zal automatisch worden weergegeven in het kader links boven. In dit voorbeeld zijn er al twee trefwoorden ingegeven, software en analyse. Door in het antwoord veld een trefwoord in te geven en op de toevoegen knop te drukken zak het trefwoord worden toegevoegd. Door in de lijst een trefwoord aan te wijzen en op de verwijderen knop te drukken, zal het trefwoord worden verwijderd. Het onderste deel van het scherm is standaard leeg. We hebben voor dit voorbeeld op de knop info naast te verwerken geklikt. Het bestand 1 maart 2005.eml is een bestand met 15 s, speciaal voor dit doel aangemaakt. Het bevat zoals zichtbaar 15 bestanden. 8

9 Door te drukken op de knop verwerken zullen de bestanden worden gescand en gecontroleerd. In dit geval zijn de 15 mails natuurlijk compleet en bevat 11 goede antwoorden en 4 foute. Voor dit voorbeeldscherm hebben we op de knop info bij verwerkt geklikt, zodat het bestand informatiescherm zichtbaar is in het onderste deel. De info knoppen van de deelnemersaantallen geven de volgende scherm op het onderste deel: Info naast Aantal deelnemers : Info naast Aantal goed : 9

10 Info naast Aantal fout : Door te dubbelklikken op één van de deelnemers kan de worden bekeken, als tekstbestand: 10

11 De knop Prijswinnaars geeft de mogelijkheid om de prijswinnaars aan te wijzen. Het zal willekeurige waarden kiezen en de bijbehorende prijswinnaars zoeken en weergeven. Dit zal gebeuren door het aantal prijswinnaars (1-10) in te geven en op de kies winnaars knop te drukken. In de software is rekening gehouden met het feit dat de prijsvraagwinnaars eventueel op een andere wijze worden gekozen. Deze kunnen dan op een andere manier in een bestand worden gezet. Dit programma-onderdeel zal in dat geval alleen de namen en adressen weergeven. De knop naar bestand zal, met gebruikmaking van de selectie voor winnaars en niet-winnaars, het e- mail mailingbestand aanmaken. De naam van het uitvoerbestand kan door de gebruiker worden gekozen of aangewezen. Het bestand zal er als volgt uitzien: Naam; adres;Telefoon;Telefoon thuis Afdeling software maart 2005 Anita en maart 2005 maart 2005 maart 2005 maart 2005 D. maart 2005 maart 2005 Groep maart 2005 maart 2005 M. maart 2005 maart 2005 maart 2005 P. maart 2005 maart 2005 maart

Handleiding PSU Boekhouden Light Module Administratie Server

Handleiding PSU Boekhouden Light Module Administratie Server gravita Hoofdkade 95, 9503 HD Stadskanaal Tel. & fax: 0599-614815 E-mail: info@gravita.nl / www.gravita.nl Inschrijfnummer KvK: 02083322 Postbank 4491228 Fiscaalnummer 1345.68.266.B01 PSUBL-as Handleiding

Nadere informatie

Handleiding PSU Boekhouden Light module Export. Versie: 1.01 16 maart 2005

Handleiding PSU Boekhouden Light module Export. Versie: 1.01 16 maart 2005 gravita Hoofdkade 95, 9503 HD Stadskanaal Tel. & fax: 0599-614815 E-mail: info@gravita.nl / www.gravita.nl Inschrijfnummer KvK: 02083322 Postbank 4491228 Fiscaalnummer 1345.68.266.B01 Handleiding PSU Boekhouden

Nadere informatie

Handleiding PSU Boekhouden V4 module Export. Versie: 1.01 3 mei 2005

Handleiding PSU Boekhouden V4 module Export. Versie: 1.01 3 mei 2005 gravita Hoofdkade 95, 9503 HD Stadskanaal Tel. & fax: 0599-614815 E-mail: info@gravita.nl / www.gravita.nl Inschrijfnummer KvK: 02083322 Postbank 4491228 Fiscaalnummer 1345.68.266.B01 Handleiding PSU Boekhouden

Nadere informatie

PSUB. gravita. Handleiding PSU Boekhouden V4 module Import INHOUD. Versie: 1.12 22 oktober 2007

PSUB. gravita. Handleiding PSU Boekhouden V4 module Import INHOUD. Versie: 1.12 22 oktober 2007 gravita Hoofdkade 95, 9503 HD Stadskanaal Tel. & fax: 0599-614815 E-mail: info@gravita.nl / www.gravita.nl Inschrijfnummer KvK: 02083322 Postbank 4491228 Fiscaalnummer 1345.68.266.B01 PSUB Handleiding

Nadere informatie

gravita PSUR-C conversie en import van relaties in PSU Relatiebeheer Algemeen

gravita PSUR-C conversie en import van relaties in PSU Relatiebeheer Algemeen gravita PSUR-C conversie en import van relaties in PSU Relatiebeheer Algemeen Het converteren van adres- en andere relatiegegevens in PSU Relatiebeheer, en wat dat betreft elke koppeling tussen verschillende

Nadere informatie

Handleiding PSU Adressenbeheer Module: Direct Mail

Handleiding PSU Adressenbeheer Module: Direct Mail gravita Hoofdkade 95, 9503 HD Stadskanaal Tel. & fax: 0599-614815 E-mail: info@gravita.nl / www.gravita.nl Inschrijfnummer KvK: 02083322 Postbank 4491228 Fiscaalnummer 1345.68.266.B01 PSUA Handleiding

Nadere informatie

Handleiding PSU Boekhouden V4 module Filiaal

Handleiding PSU Boekhouden V4 module Filiaal gravita Hoofdkade 95, 9503 HD Stadskanaal Tel. & fax: 0599-614815 E-mail: info@gravita.nl / www.gravita.nl Inschrijfnummer KvK: 02083322 Postbank 4491228 Fiscaalnummer 1345.68.266.B01 PSUB-f Handleiding

Nadere informatie

gravita PSUP-C conversie en import van NAW in PSU Postbode Algemeen

gravita PSUP-C conversie en import van NAW in PSU Postbode Algemeen gravita PSUP-C conversie en import van NAW in PSU Postbode Algemeen Het converteren van adresgegevens in PSU Postbode, en wat dat betreft elke koppeling tussen verschillende programma s, is een flink werk.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Release 1.3 Gebruikershandleiding Datum: oktober 2012 All rights reserved Alle rechten zijn voorbehouden. Deze documentatie blijft eigendom van Ternair Software Solutions b.v. en is uitsluitend bedoeld

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Office+ Introductie Met de module Office+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC

Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC Laatste revisie: 29 juli 2009 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1 Installatie ODBC driver... 2 2 Systeeminstellingen in AbiFire5... 3 2.1 Aanmaken extern profiel...

Nadere informatie

Handleiding PSU Adressenbeheer Module: Informatie

Handleiding PSU Adressenbeheer Module: Informatie gravita Hoofdkade 95, 9503 HD Stadskanaal Tel. & fax: 0599-614815 E-mail: info@gravita.nl / www.gravita.nl Inschrijfnummer KvK: 02083322 Postbank 4491228 Fiscaalnummer 1345.68.266.B01 PSUA Handleiding

Nadere informatie

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding... 2 maken... 2 Matrixkaart... 3 Open vragen kaart... 5 wijzigen... 6 verwijderen... 7 gebruiken... 7 Handelingen met huidige selectie... 8 PlanCare Dossier V11.4 - Pagina 1 van

Nadere informatie

PICASA PICASA. FOTOBEWERKING Een handleiding. 2013 Computertraining voor 50-plussers

PICASA PICASA. FOTOBEWERKING Een handleiding. 2013 Computertraining voor 50-plussers PICASA FOTOBEWERKING Een handleiding 2013 Computertraining voor 50-plussers PC50plus computertrainingen Eikbosserweg 52 1214AK Hilversum tel: 035 6213701 info@pc50plus.nl www.pc50plus.nl PICASA C O M P

Nadere informatie

Handleiding capaciteitsplanning

Handleiding capaciteitsplanning Handleiding capaciteitsplanning Inhoud Inleiding... 3 1. Home... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2. Medewerker invoeren / wijzigen / verwijderen... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 3. Project invoeren

Nadere informatie

Handleiding. Autotaal Easy-work

Handleiding. Autotaal Easy-work Handleiding Autotaal Easy-work Module: Betaalbestanden (CLIEOP03 Export) Easy-work Versie 599 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Technische informatie...3 Instellingen algemeen...3 Instellingen

Nadere informatie

Table of contents 2 / 15

Table of contents 2 / 15 Office+ 1 / 15 Table of contents Introductie... 3 Installatie... 4 Installatie... 4 Licentie... 7 Werken met Office+... 8 Instellingen... 8 Office+ i.c.m. module Relatiebeheer... 9 Office+ i.c.m. module

Nadere informatie

Elektronisch Bestellen in ENK Software

Elektronisch Bestellen in ENK Software Elektronisch Bestellen in ENK Software Auteurs: RK/MRz Versie: 1.2 Datum: 22-07-2010 Voorwoord Deze handleiding zet voor u uiteen op welke manier u elektronisch bij Galvano kunt bestellen vanuit ENK Software,

Nadere informatie

ONLINEADVISEREN.NL ONLINEADVISEREN.NL. Handleiding interactief websysteem ter ondersteuning van online adviseren

ONLINEADVISEREN.NL ONLINEADVISEREN.NL. Handleiding interactief websysteem ter ondersteuning van online adviseren ONLINEADVISEREN.NL Handleiding interactief websysteem ter ondersteuning van online adviseren Handleiding onlineadviseren 120815 Blz. 1 van 17 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Aanmelden... 3 3 Algemene functionaliteit...

Nadere informatie

Xiris handleiding Onderhoudsmodule & database onderhoud

Xiris handleiding Onderhoudsmodule & database onderhoud Xiris handleiding Onderhoudsmodule & database onderhoud Copyright 2011 FP-Ruys. FP-Ruys kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die het gevolg is van enig fout in deze handleiding of verkeerd

Nadere informatie

Aan de slag met AdminView

Aan de slag met AdminView Aan de slag met AdminView uitgebreide handleiding S for Software B.V. Gildeweg 6 3771 NB Barneveld tel 0342 820 996 fax 0342 820 997 e-mail info@sforsoftware.nl web www.sforsoftware.nl Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

HANDLEIDING OPNAME INVENTARIS

HANDLEIDING OPNAME INVENTARIS HANDLEIDING OPNAME INVENTARIS 1 Algemene werking Vanaf de uitgave Professional voorziet Wings Logistiek de mogelijkheid om stockgegevens in te lezen via één of meerdere ASCII-bestanden (Verrichting Inventaris

Nadere informatie

SCHOOL (OWA) handleiding

SCHOOL (OWA) handleiding SCHOOL (OWA) handleiding Kibro België Kibro Nederland Handleiding voor Online Web Admin (v:1.0.0.1) DOWNLOAD ALS PDF BEKIJK DE VIDEO HANDLEIDING De OWA kort uitgelegd... De KinderBrowser Online Web Admin

Nadere informatie

Trippeltrap Content Management System

Trippeltrap Content Management System Handleiding Trippeltrap Content Management System versie 2.4 Aanmelden Voordat u de tekst op uw webpagina kunt aanpassen, moet u zich eerst aanmelden. Bovenaan de pagina vindt u een link naar het intranet.

Nadere informatie

Handleiding TWYSK Risicotool. Online webapplicatie voor het vastleggen en beheren van risico-informatie

Handleiding TWYSK Risicotool. Online webapplicatie voor het vastleggen en beheren van risico-informatie Handleiding TWYSK Risicotool Online webapplicatie voor het vastleggen en beheren van risico-informatie Handleiding Twysk risicotool De Twysk risicotool is in opdracht van Twynstra Gudde ontwikkeld als

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Scan+ Introductie Met Scan+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Handleiding draaien en gebruiken Achmea dyslexie monitor

Handleiding draaien en gebruiken Achmea dyslexie monitor Handleiding draaien en gebruiken Achmea dyslexie monitor Versie 1.0 NederCare B.V. Postbus 185 3900 AD Veenendaal Tel.: 0318-500449 Fax: 0318-500391 Rabobank: Veenendaal nr.: 15.55.86.890 K.v.K. te Utrecht

Nadere informatie

Handleiding Picasa. Inleiding Verwijderen, verplaatsen en hernoemen Opzoeken Importeren Selecties maken Opslaan...

Handleiding Picasa. Inleiding Verwijderen, verplaatsen en hernoemen Opzoeken Importeren Selecties maken Opslaan... Handleiding Picasa Inleiding... 2 Verwijderen, verplaatsen en hernoemen... 2 Opzoeken... 2 Importeren... 3 Selecties maken... 3 Opslaan... 3 Markeren... 3 Bewerken... 3 Diavoorstelling... 4 Collage...

Nadere informatie

Excel Controller. Jaarrekening

Excel Controller. Jaarrekening Handleiding in Excel Auteur(s) G. Buurmans Date of creation 13-04-2011 F. van Eedenstraat 2 I. www.excelcontroller.nl KVK Rotterdam 24.31.44.22 T. 087 8758788 3351 SM Papendrecht E. info@excelcontroller.nl

Nadere informatie

Excel Controller. Jaarrekening

Excel Controller. Jaarrekening Handleiding in Excel Auteur(s) G. Buurmans Date of creation 13-04-2011 F. van Eedenstraat 2 I. www.excelcontroller.nl KVK Rotterdam 24.31.44.22 T. 087 8758788 3351 SM Papendrecht E. info@excelcontroller.nl

Nadere informatie

Quickstart. Browser instellingen

Quickstart. Browser instellingen Browser instellingen Projectadministratie is getest onder : Mac OS 10.3 met Safari versie 1.3 Mac OS 10.4 met Safari versie 2.0.3 (417.9.2) Windows met Internet Explorer versie 6.0.2900.2180. Belangrijke

Nadere informatie

Bij het opstarten van het programma zie je

Bij het opstarten van het programma zie je OnTip Hussel is een php programma van Erik Hendrikx voor het bijhouden van de scores van Hussels en Voorgelote partijen. Een Hussel is een spelvorm waarbij je per ronde loot voor je medespeler(s) en tegenstander(s).

Nadere informatie

Handleiding Wlijn Databeheer Internet

Handleiding Wlijn Databeheer Internet Handleiding Wlijn Databeheer Internet W9000 databeheer internet Leza Horeca & Winkel Management Van Dedemstraat 6 16274 NN Hoorn DATABEHEER INTERNET ( W9000) Voorraad Databeheer Internet Bestaat uit 3

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Search Vastgoed Portfolio

Gebruikershandleiding Search Vastgoed Portfolio Gebruikershandleiding Search Vastgoed Portfolio Inhoud Gebruikershandleiding Search Vastgoed Portfolio 1 1 Gebruikershandleiding Search Vastgoed Portfolio (SVP) 1 2 Inloggen 2 3 Openingsscherm 4 3.1 Bovenste

Nadere informatie

Algemene handleiding. EgisOnline

Algemene handleiding. EgisOnline Algemene handleiding EgisOnline Versie 2.01 / 16-08-2010 EurotaxGlass s Pagina 1 van 18 Versie 2.01 Inhoud Voorwoord... 3 Werken met Adobe Reader... 3 Inloggen Eurotax versie... 3 Onthoud gebruikersnaam

Nadere informatie

HANDLEIDING INLOGGEN OP HDN.NL VERSIE 1.4

HANDLEIDING INLOGGEN OP HDN.NL VERSIE 1.4 HANDLEIDING INLOGGEN OP HDN.NL VERSIE 1.4 1 INLEIDING Om toegang tot de beveiligde persoonlijke omgeving van de HDN website te krijgen (www.hdn.nl), moet uw Internet browser voorzien zijn van een HDN certificaat.

Nadere informatie

en via WISA. 29 juli 2016. WISA helpdesk

en via WISA. 29 juli 2016. WISA helpdesk E-mailen via WISA 29 juli 2016 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 E-mailen via WISA 2 1.1 Instellingen.................................... 3 1.1.1 Mails sturen via............................. 3 1.1.1.1 Standaard

Nadere informatie

ALL-CRM Gebruikershandleiding AC-EmailChecker

ALL-CRM Gebruikershandleiding AC-EmailChecker ALL-CRM Gebruikershandleiding AC-EmailChecker Author: Shams Hadi Date: 16-10-2012 Version: v1.0 Reference: 2012, All-CRM 1 Table of content 1 Table of content 2 2 Inleiding 3 3 Gebruikershandleiding 4

Nadere informatie

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar ! Bijlage inlezen nieuwe tarieven (vanaf 3.2) Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar Scipio 3.303 biedt ondersteuning om gebruikers alle tarieven van de verschillende verzekeraars in één keer

Nadere informatie

Handleiding draaien en gebruiken Omzet & OHW overzicht

Handleiding draaien en gebruiken Omzet & OHW overzicht Handleiding draaien en gebruiken Omzet & OHW overzicht Versie 0.1 NederCare B.V. Postbus 185 3900 AD Veenendaal Tel.: 0318-500449 Fax: 0318-500391 Rabobank: Veenendaal nr.: 15.55.86.890 K.v.K. te Utrecht

Nadere informatie

Installatie. NB: de software wordt in principe altijd lokaal geïnstalleerd.

Installatie. NB: de software wordt in principe altijd lokaal geïnstalleerd. Installatie VR-plus bestaat eigenlijk uit twee gedeelten: 1. de database: deze bevat de vestigingsgegevens. 2. de software: dit programma is de schil om de database heen en stelt de gebruiker in staat

Nadere informatie

Handleiding PSU Urenregistratie V5

Handleiding PSU Urenregistratie V5 Handleiding PSU Urenregistratie V5 Handleiding PSU Urenregistratie V5 Pagina 2 Beginnen met PSU Urenregistratie V5 Na het starten van PSU Urenregistratie zal altijd eerst het Systeemscherm worden weergegeven.

Nadere informatie

Handleiding OSIRIS Self Service. Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten

Handleiding OSIRIS Self Service. Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten Onderhoud en versiebeheer Dit document is eigendom van de projectleider Implementatie Osiris Volg. Wijzigingen aan het document worden geïnitieerd

Nadere informatie

Handleiding Enquêtemodule. Contents

Handleiding Enquêtemodule. Contents Handleiding Enquêtemodule Dit document dient als uitleg over de enquêtemodule. De enquêtemodule is een optionele module welke te bestellen is via Support Modules. Met de enquêtemodule krijgt de club de

Nadere informatie

Module handleiding VivianCMS. Fotoalbum

Module handleiding VivianCMS. Fotoalbum Module handleiding VivianCMS Fotoalbum Versie: 1.0 Startdatum: 06-05-2006 Datum laatste wijziging: 26-05-2006 Opmerking: Gepubliceerd op http://www.viviancms.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1 Algemene

Nadere informatie

Toegang deelnemers / Inloggen... 02. Account deelnemer... 03. Communicatiemateriaal.. 03. Bijbestellen communicatiemateriaal.. 03

Toegang deelnemers / Inloggen... 02. Account deelnemer... 03. Communicatiemateriaal.. 03. Bijbestellen communicatiemateriaal.. 03 Inhoudstafel Handleiding Online Tool Dag van de Zorg 2016 Toegang deelnemers / Inloggen... 02 Paswoord vergeten. 02 Account deelnemer... 03 Communicatiemateriaal.. 03 Bijbestellen communicatiemateriaal..

Nadere informatie

Revisely Docentenhandleiding

Revisely Docentenhandleiding Revisely Docentenhandleiding Educate-itbalie@uu.nl Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Account aanvragen en inloggen 3 2 Groep aanmaken 3 3 Studenten toevoegen 3 3.1 Handmatig één voor één toevoegen 3 3.2 Groep

Nadere informatie

Na aanschaf van de PSU-GT module zal het hoofdscherm PSU V4 er als volgt uitzien:

Na aanschaf van de PSU-GT module zal het hoofdscherm PSU V4 er als volgt uitzien: gravita Handleiding PSU-GT V2 Girotel (Internet) / Mijn Postbank module voor PSU Boekhouding V4 Versie 2.10 per 22 oktober 2007. Algemeen Het programma PSU-GT V2 geeft de mogelijkheid om postbankmutaties,

Nadere informatie

pagina 1 van 6 Gegevens exporteren Het exporteren van gegevens uit een financiële applicatie verloopt via een aantal stappen. Een wizard leidt u langs de verschillende keuzes die u kunt maken, tot aan

Nadere informatie

Mach3Framework 5.0 / Website

Mach3Framework 5.0 / Website Mach3Framework 5.0 / Website Handleiding Mach3Builders Inhoudsopgave 1 Inloggen...5 1.1 Ingelogd blijven...6 1.2 Wachtwoord vergeten...7 2 Applicatie keuzescherm...8 2.1 De beheeromgeving openen...9 3

Nadere informatie

8.1.1 Aanmaken van een nieuwsbrieflijst voor een nieuwsbrief

8.1.1 Aanmaken van een nieuwsbrieflijst voor een nieuwsbrief 8. Nieuwsmanagement Doormiddel van het nieuwsmanagement onderdeel kunt u uw klanten op de hoogte houden van het laatste nieuws, de nieuwste producten of de beste aanbiedingen. U kunt dit in de webshop

Nadere informatie

Algemene introductie van Newbase

Algemene introductie van Newbase Algemene introductie van Newbase Voor meer informatie, kijk op www.newbase.nl Newbase BV, Hardwareweg 16 1033 MX AMSTERDAM Tel.: 020-6 111 444 Juni 2013 versie 1.0 pagina 1 van 11 Inhoudsopgave 1 Aan de

Nadere informatie

gravita Psu-ts Handleiding PSU Tijdschrijven Server V2.0

gravita Psu-ts Handleiding PSU Tijdschrijven Server V2.0 gravita Hoofdkade 95, 9503 HD Stadskanaal Tel. & fax: 0599-614815 E-mail: info@gravita.nl / www.gravita.nl Inschrijfnummer KvK: 02083322 Postbank 4491228 Fiscaalnummer 1345.68.266.B01 Psu-ts Handleiding

Nadere informatie

De ontwikkelaar heeft het recht om af te zien van verdere ontwikkeling en/of ondersteuning van dit pakket.

De ontwikkelaar heeft het recht om af te zien van verdere ontwikkeling en/of ondersteuning van dit pakket. 1. Licentieovereenkomst BELANGRIJK! LEES DEZE OVEREENKOMST ALVORENS DE SOFTWARE TE INSTALLEREN! Het aanvaarden van deze overeenkomst geeft u het recht tot gebruik van deze software, de software blijft

Nadere informatie

AFO Vergelijken van documenten

AFO Vergelijken van documenten AFO 114 - Vergelijken van documenten 114.1 Inleiding Met behulp van AFO 114 kunt u titelbeschrijvingen vergelijken als voorbereiding op het samenvoegen van gelijke records. Gebruik deze AFO voor: Het opsporen

Nadere informatie

Samenvoegen met Word en Excel 2010

Samenvoegen met Word en Excel 2010 Samenvoegen met Word en Excel 2010 Inhoudsopgave Samenvoegen Word-Excel / Mailingen... 2 Tip Samenvoegvelden automatisch markeren... 4 Tip Installeer PDF-creator... 7 Tip Sla het Word-document en Excel-document

Nadere informatie

Legal Eagle archiveren vanaf versie 2.20

Legal Eagle archiveren vanaf versie 2.20 Legal Eagle archiveren vanaf versie 2.20 Sdu uitgevers/advocatensupport Sdu Uitgevers www.scherpinsupport.nl juni 2013 1 Inhoud Legal Eagle archiveren vanaf versie 2.20... 1 Vooraf.... 3 1. Archiveerfuncties...

Nadere informatie

Onderwijstools 2.0, Kennisnet

Onderwijstools 2.0, Kennisnet Onderwijstools 2.0, Kennisnet Gebruikershandleiding Kennisnet. Leren vernieuwen. Stichting Kennisnet Paletsingel 32 T 0800 321 22 33 2718 NT Zoetermeer M info@kennisnet.nl Postbus 778 I kennisnet.nl 2700

Nadere informatie

Website catalogus beheer

Website catalogus beheer Website catalogus beheer Laatste wijziging: 17/02/2016 Uw website bevat een catalogus waarin de producten in verschillende categorieën zijn ondergebracht. Dit kan op een aantal verschillende manieren,

Nadere informatie

Act! Company Builder Handleiding

Act! Company Builder Handleiding Act! Company Builder Handleiding Versie 1.1 25-07-2014 Inleiding Kost het u ook zoveel tijd om, na het importeren van nieuwe contacten, bedrijven aan te maken of deze contacten te koppelen aan bestaande

Nadere informatie

Excel Controller. Jaarrekening in Excel. Handleiding Excel Controller. Jaarrekening. Auteur(s) G. Buurmans. Date of creation

Excel Controller. Jaarrekening in Excel. Handleiding Excel Controller. Jaarrekening. Auteur(s) G. Buurmans. Date of creation Handleiding in Excel Auteur(s) G. Buurmans Date of creation 13-04-2011 BTW NL 8107.42.159 B.01 1 Inhoudsopgave Inleiding Excel... 3 1 Beveiligingen afzetten in Excel... 4 2 Beveiligingen afzetten vanaf

Nadere informatie

Met de mailmodule kan eenvoudig en direct een ing verzonden worden naar één of meerdere groepen van adressen.

Met de mailmodule kan eenvoudig en direct een  ing verzonden worden naar één of meerdere groepen van adressen. Versie 0813.02 Mailmodule: Toelichting groepen aanmaken en adressen importeren In deze toelichting worden de volgende onderwerpen beschreven: Het aanmaken of toevoegen van verschillende adresgroepen Het

Nadere informatie

Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden

Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden Gebruik handleiding 103: Deze handleiding is bestemd voor wijkhoofden en Vrienden die gegevens gaan verwerken en bewerken in een wijk binnen een

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 0 Inhoudsopgave

INHOUDSOPGAVE. 0 Inhoudsopgave Handleiding Copyright Kred it B.V. Eindhoven Niets uit deze publicatie mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, elektronisch of op welke

Nadere informatie

In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip:

In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip: FORMULIEREN In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip: belangrijk Importeer formulierdata uit een CSV-bestand precies zoals verderop beschreven. 1. Gedrag

Nadere informatie

Handleiding NarrowCasting

Handleiding NarrowCasting Handleiding NarrowCasting http://portal.vebe-narrowcasting.nl september 2013 1 Inhoud Inloggen 3 Dia overzicht 4 Nieuwe dia toevoegen 5 Dia bewerken 9 Dia exporteren naar toonbankkaart 11 Presentatie exporteren

Nadere informatie

PAS 4.0 Gebruikershandleiding. Datum: 3 november 2009 ACHA Automation BV

PAS 4.0 Gebruikershandleiding. Datum: 3 november 2009 ACHA Automation BV PAS 4.0 Gebruikershandleiding Datum: 3 november 2009 ACHA Automation BV Inhoudsopgave 1. PAS: hét adressenbeheer- en mailingprogramma...4 2. Voorbeeld...4 2.1. Case: ACHA Automation BV...4 2.2. Werkwijze

Nadere informatie

UITSLAGVERWERKING. 1. Inleiding

UITSLAGVERWERKING. 1. Inleiding UITSLAGVERWERKING 1. Inleiding Met de komst van de Ondersteunende Software Verkiezingen (hierna kortweg OSV genoemd) is het voor veel gebruikers niet langer duidelijk hoe de verkiezingsuitslag het meest

Nadere informatie

HANDLEIDING FRIREC. Versie 1.2.2

HANDLEIDING FRIREC. Versie 1.2.2 HANDLEIDING FRIREC Versie 1.2.2 Handleiding Frirec voor Windows receptuurprogramma Gefeliciteerd met de aanschaf van FRIREC. Het Programma FRIREC FRIREC is een programma dat speciaal is ontwikkeld voor

Nadere informatie

Selenium IDE Webdriver. Introductie

Selenium IDE Webdriver. Introductie Selenium IDE Webdriver Het Wielsem 10, 5231 BW s- Hertogenbosch, telefoon 073-6409311 e- mail info@testwork.nl internet http://www.testwork.nl 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 2 2 Selenium IDE... 3 3

Nadere informatie

HANDLEIDING FORMULIERENDATABASE

HANDLEIDING FORMULIERENDATABASE HANDLEIDING FORMULIERENDATABASE Inlogvenster en eerste scherm Ga in uw browser naar: http://formulier.verseverf.com > U ziet het volgende scherm. Vul uw gebruikersnaam en wachtwoord in: Wanneer u op de

Nadere informatie

Handleiding Online Kennisbank CROW. Contentmanagement

Handleiding Online Kennisbank CROW. Contentmanagement Handleiding Online Kennisbank CROW Contentmanagement Inhoud De Kennisbank van CROW is het online naslagwerk bestaande uit vele relevante CROW kennisproducten op het gebied van infrastructuur, verkeer en

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE BEHEERDERS HANDLEIDING

INHOUDSOPGAVE BEHEERDERS HANDLEIDING INHOUDSOPGAVE BEHEERDERS HANDLEIDING Login...2 Gebruikte symbolen...3 Bewerken diensten...5 Bewerken evenementen...6 Bewerken ledensoort...7 Bewerken tijden...8 Schema soort...9 Schema schema tijden...10

Nadere informatie

Algemene inrichting van import acties binnen Vision.

Algemene inrichting van import acties binnen Vision. Algemene inrichting van import acties binnen Vision. Deze beschrijving is bedoeld als ondersteuning van de importeer functie om externe gegevens op diverse plaatsen in Vision te importeren. Specifieke

Nadere informatie

Digi Dossier - Aanmaken en koppelen scans concept_software

Digi Dossier - Aanmaken en koppelen scans concept_software In deze handleiding wordt uitgelegd op welke wijze: - het digitale dossier te benaderen is; - het digitale dosier is ingedeeld; - hoe gescande bescheiden gekoppeld kunnen worden aan een - persoon - object

Nadere informatie

Tips en Tricks basis. Microsoft CRM Revisie: versie 1.0

Tips en Tricks basis. Microsoft CRM Revisie: versie 1.0 Tips en Tricks basis Microsoft CRM 2016 Revisie: versie 1.0 Datum: 23/03/2016 Inhoud 1. Basisinstellingen... 3 1.1 INSTELLEN STARTPAGINA... 3 1.2 INSTELLEN AANTAL REGELS PER PAGINA... 3 2. Algemene bediening...

Nadere informatie

Elektronisch Bestellen in Handsoft

Elektronisch Bestellen in Handsoft Elektronisch Bestellen in Handsoft Auteurs: RK/MRz Versie: 1.2 Datum: 20-07-2010 Voorwoord Deze handleiding zet voor u uiteen op welke manier u elektronisch bij Galvano kunt bestellen vanuit Handsoft en

Nadere informatie

Handleiding Internetbankieren

Handleiding Internetbankieren Handleiding Internetbankieren 1) I N L E I D I N G... 2 2) H E L P D E S K... 2 3) V E R K L A R I N G I C O N E N... 2 4) O V E R Z I C H T H O M E P A G I N A... 3 5) R E K E N I N G E N... 3 a. Mutaties...

Nadere informatie

Service Pack notes Mobile Sales SPE SP3

Service Pack notes Mobile Sales SPE SP3 Service Pack notes Mobile Sales SPE SP3 Versie 1.0 INHOUD Ondertekenen van de order... 3 Opvragen van een handtekening... 4 Inrichting Agresso Wholesale... 5 Formulier orderbevestiging... 5 Parameters

Nadere informatie

COMMUNICATIE. 2005 WisseQ/WoWie

COMMUNICATIE. 2005 WisseQ/WoWie COMMUNICATIE I Communicatie Inhoudsopgave Voorwoord 0 1 Part I Introductie 1 Inleiding... 2 5 Part II Uitwisseling en samenvoegen 1 Hoofdkantoor... 6 2 Bijkantoor... 7 8 Part III Bijkantoor naar hoofdkantoor

Nadere informatie

Gebruikershandleiding People Inc. en Microloon

Gebruikershandleiding People Inc. en Microloon Gebruikershandleiding People Inc. en Microloon I Gebruikershandleiding People Inc. en Microloon Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 People Inc.& Microloon 2... 2 1.1 Inleiding... 2 1.2 Exporteren vanuit People Inc....

Nadere informatie

In deze versie van de instructies zijn voor alsnog alleen de functies beschreven van de module WT-Content.

In deze versie van de instructies zijn voor alsnog alleen de functies beschreven van de module WT-Content. De belangrijkste applicatie van WappTools is Contentbeheer. Dit is een CMS. CMS staat voor Content Management Systeem. Hiermee kunt u de content van uw website eenvoudig beheren. Onder content wordt verstaan

Nadere informatie

Handleiding PSU Adressenbeheer

Handleiding PSU Adressenbeheer gravita Hoofdkade 95, 9503 HD Stadskanaal Tel. & fax: 0599-614815 E-mail: info@gravita.nl / www.gravita.nl Inschrijfnummer KvK: 02083322 Postbank 4491228 Fiscaalnummer 1345.68.266.B01 PSUA Handleiding

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Amateurvoetbal. Handleiding KNVB E-mail

Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Amateurvoetbal. Handleiding KNVB E-mail Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Amateurvoetbal Handleiding KNVB E-mail Versie 1.0 Augustus 2010 Inhoudsopgave Inleiding 2 1. Gebruik KNVB E-mail (sportlink club) 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Aanmaken /

Nadere informatie

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis 142.1 Inleiding Titel Aanwinsten Geschiedenis wordt gebruikt om toevoegingen en verwijderingen van bepaalde locaties door te geven aan een centrale catalogus instantie.

Nadere informatie

ManageWare Pro Postbus 568 3700AN Zeist Tel.: 030-692 5701 Fax: 084-718 8468. Documentenbeheer

ManageWare Pro Postbus 568 3700AN Zeist Tel.: 030-692 5701 Fax: 084-718 8468. Documentenbeheer Documentenbeheer Inleiding ConsultManager heeft nu een professionele module om documenten te archiveren, te koppelen aan cliënten, artsen, etc., en te beheren. Het was al mogelijk om externe documenten

Nadere informatie

Het twee of meer planningssysteem ziet er als volgt uit wanneer de gebruiker is ingelogged.

Het twee of meer planningssysteem ziet er als volgt uit wanneer de gebruiker is ingelogged. Twee of meer planningssysteem Het twee of meer planningssysteem ziet er als volgt uit wanneer de gebruiker is ingelogged. Inloggen Het systeem is gebaseerd op user verificatie. Hiervoor kan elke gebruiker

Nadere informatie

Takenbeheerapplicatie voor evenementen

Takenbeheerapplicatie voor evenementen Takenbeheerapplicatie voor evenementen Takenbeheer is een web-applicatie waarbij vrijwilligers taken kunnen selecteren die voor het kunnen uitvoeren van een evenement nodig zijn. De vrijwilligers hebben

Nadere informatie

Een register is een verzameling reglementeringen die hetzelfde doel hebben, nl. veiligheid

Een register is een verzameling reglementeringen die hetzelfde doel hebben, nl. veiligheid Wetgevingsregister Overzicht Wetgevingsregister is een module van het systeem waar gebruikers van Verifield hun conformiteitsprogramma binnen de organisatie kunnen beheren. In Wetgevingsregister vindt

Nadere informatie

INSTRUCT Samenvatting Praktijk Access 2010, H2 SAMENVATTING HOOFDSTUK 2

INSTRUCT Samenvatting Praktijk Access 2010, H2 SAMENVATTING HOOFDSTUK 2 SAMENVATTING HOOFDSTUK 2 Sorteren en filteren in een tabel Sorteren kun je met de knoppen (Oplopend) en (Aflopend). Hiermee zet je records in alfabetische of numerieke volgorde. Er wordt gesorteerd op

Nadere informatie

Kalender tool. Handleiding. Datum Versie applicatie 01 Versie document

Kalender tool. Handleiding. Datum Versie applicatie 01 Versie document Kalender tool Handleiding Auteur Bas Meijerink Datum 01-09-2016 Versie applicatie 01 Versie document 01D00 Inhoudsopgave 1. Doel van de tool - 3-2. Weergave van de kalender - 4-2.1 Standaard weergave...

Nadere informatie

1 Calculatie XE, 9.00 update 16 2

1 Calculatie XE, 9.00 update 16 2 1 Calculatie XE, 9.00 update 16 2 1.1 Nieuw: Uitbreidingen n.a.v de ARW 2012 2 1.1.1 Beschrijving / doel 2 1.1.2 Instelling(en) 4 1.1.3 RAW inschrijfstaat rapportage 6 1.1.4 RAW inschrijfstaat rapportage

Nadere informatie

Zeon PDF Driver Trial

Zeon PDF Driver Trial Zakelijke software voor verkoop, dienstverlening en administratie Handleiding module Document Uitgaande correspondentie genereren Uitgaande correspondentie terugvinden Persoonlijk geadresseerde mailings

Nadere informatie

Handleiding ABZ Digitaal Paspoort

Handleiding ABZ Digitaal Paspoort Handleiding ABZ Digitaal Paspoort ABZ 2012 Op alle door ABZ Nederland bv verleende diensten en door ABZ Nederland bv geleverde producten zijn de algemene voorwaarden van ABZ van toepassing. U kunt deze

Nadere informatie

Uploaden/wijzigen van meerdere kaarthouders tegelijk

Uploaden/wijzigen van meerdere kaarthouders tegelijk Uploaden/wijzigen van meerdere kaarthouders tegelijk Waarom uploaden? Het uploaden van kaarthouders is een optie die u kunt gebruiken wanneer u meerdere kaarthouders onder één afdeling snel wilt toevoegen

Nadere informatie

Boekhouding. Handleiding (e)logobase

Boekhouding. Handleiding (e)logobase Naam handleiding: Handleiding (e)logobase - Boekhouding Handleiding (e)logobase Boekhouding 2012 Winbase Software en Adviezen B.V. Inhoud 1. Instellingen (e)logobase... 3 2. Bankbestanden importeren in

Nadere informatie

Alure - stappenplan Importeren relaties

Alure - stappenplan Importeren relaties Alure - stappenplan Importeren relaties Versie 1.0 06-10-2014 Inhoudsopgave Stap 1. Definiëren lijst... 2 Stap 2. Selecteren velden... 2 Stap 3. Excel bestand... 3 Stap 4. Instellingen - Dossiernummer...

Nadere informatie

Handleiding Service Apotheken. Serviceapotheek.tevreden.nl

Handleiding Service Apotheken. Serviceapotheek.tevreden.nl Handleiding Service Apotheken Serviceapotheek.tevreden.nl Inhoud 1. Inloggen op Serviceapotheek.tevreden.nl 3 2. Dashboard 4 Rapportcijfers 4 Toon resultaten 4 Download in PDF 4 Startdatum / Einddatum

Nadere informatie

PS IFA 2.1 Savvion handmatig afboeken van (deel)verplichting

PS IFA 2.1 Savvion handmatig afboeken van (deel)verplichting PS IFA 2.1 Savvion handmatig afboeken van (deel)verplichting Versie : 2.2 Auteur : VanMeijel 1 / 7 Inhoudsopgave 1 Historie document 2 Inleiding 2.1 Doel 2.2 Uitgangspunten 2.3 Randvoorwaarden en beperkingen

Nadere informatie

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 4.0. KraamzorgCompleet versie 4.0

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 4.0. KraamzorgCompleet versie 4.0 Update documentatie KraamZorgCompleet versie 4.0 KraamzorgCompleet versie 4.0 Inhoudsopgave Update documentatie versie 4.0 Hoofdstuk 1 Declareren partusassistentie...1 1.1 Declareren partusassistentie

Nadere informatie