ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN"

Transcriptie

1 ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN Op de website worden verschillende diensten door verschillende vennootschappen aangeboden. Om u hierover zo goed mogelijk te informeren en u wegwijs te maken in de algemene voorwaarden die van toepassing zijn, nodigen wij u vriendelijk uit de volgende informatie door te nemen. De BVBA Groupon is de eigenaar en beheerder van deze website. Daarnaast biedt de BVBA Groupon de mogelijkheid aan onze partners om publiciteit te voeren voor hun goederen en diensten en geeft zij in dit kader waardebonnen uit waarmee u bij onze partners terecht kunt om van hen een prestatie te bekomen. De deals en waardebonnen die betrekking hebben op reizen of verblijven, worden op de website geplaatst via de BVBA Groupon Travel of door GmbH Groupon International Travel (waarbij voor elke deal wordt aangeduid welke vennootschap tussenkomt). De GmbH Groupon Goods Global verkoopt producten via de website door middel van directe verkopen. Er wordt niet gewerkt met waardebonnen. De GmbH Groupon International Travel verkoopt eveneens reizen via de website door middel van directe boekingen bij hen. Er wordt in dit kader niet gewerkt met waardebonnen. De volgende documenten geven u de nodige informatie over uw rechten en plichten: Algemene voorwaarden van BVBA Groupon en BVBA Groupon Travel/Gmbh Groupon International travel (waardebonnen): u aanvaardt deze voorwaarden wanneer u via de website een waardebon aankoopt; deze voorwaarden bevatten enerzijds algemene regels die van toepassing zijn op alle deals (deel I), en anderzijds specifieke voorwaarden die enkel van toepassing zijn op reis- en verblijfdeals (deel II) of enkel op deals voor aankoop van goederen (deel III) Algemene voorwaarden van GmbH Groupon International Travel (directe boekingen): u aanvaardt deze voorwaarden als u een rechtstreekse reisreservatie maakt bij GmbH Groupon International Travel Algemene voorwaarden van GmbH Groupon Goods Global: u aanvaardt deze voorwaarden als u rechtsreeks producten aankoopt van GmbH Groupon Goods Global ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GROUPON BVBA, GROUPON TRAVEL BVBA en GmbH GROUPON INTERNATIONAL TRAVEL Van toepassing vanaf 1 augustus 2013 I ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP ALLE DEALS GROUPON BVBA (België) is een vennootschap die, als tussenpersoon, gespecialiseerd is in het aanbieden, in verschillende steden gelegen in België, via internet, van diensten en van leveringen van goederen tegen promotietarieven. GROUPON verkoopt op zijn website Waardebonnen ("Waardebonnen") die de aankoop van goederen of het verwerven van diensten mogelijk maken welke door andere partnerondernemingen ("Partners") tegen een voorkeurtarief en gedurende een in de tijd beperkte periode worden verstrekt. GROUPON treedt slechts op als tussenpersoon en verkoper van Waardebonnen: zelf verstrekt zij de diensten of de te koop aangeboden producten niet. Deze worden door de Partners aan de koper geleverd tegen voorwaarden bepaald door deze Partners en weergegeven op de Waardebon. Het eerste Deel van de Algemene Verkoopsvoorwaarden is van toepassing op alle kopers voor alle Aanbiedingen die door GROUPON op haar website worden voorgesteld. Voor de Reis- en Verblijfsdeals moeten de kopers, naast het Eerste Deel Algemene Voorwaarden van toepassing op alle Deals, kennis nemen van het tweede Deel van onderhavige Algemene Voorwaarden Specifieke Voorwaarden voor Reis- en Verblijfsdeals" en deze zonder voorbehoud aanvaarden. Het derde Deel van de Algemene Verkoopsvoorwaarden is uitsluitend van toepassing op de Shopping Deals. Artikel 1. Algemene Bepalingen Artikel 1.1 Vennootschap Geografisch adres GROUPON BVBA Adres: Emile Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel adres: BTW-nummer: BE

2 Deutsche Bank AG - BIC: DEUTBEBE - IBAN: BE Voor de Reis-en-verblijfdeals (die niet door GmbH Groupon International Travel zijn verzorgd) GROUPON TRAVEL BVBA Adres: Emile Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel adres: BTW-nummer: BE RPR Brussel Deutsche Bank AG - BIC: DEUTBEBE - IBAN: BE Licentienummer: A5766 Verkregen bij: Franse Gemeenschapscommissie Dienst Toerisme Paleizenstraat, Brussel Artikel 1.2 Toepassingsgebied Onderhavige Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op elke aankoop van Waardebonnen verricht op de online verkoopsite De verkoopaanbiedingen die op deze site worden geplaatst, zijn uitsluitend bestemd voor meerderjarigen (personen ouder dan 18 jaar) die vanuit België een bestelling plaatsen. De koper verklaart meerderjarig te zijn, de juridische bekwaamheid te bezitten en kennis te hebben genomen van onderhavige Algemene Verkoopsvoorwaarden vooraleer zijn bestelling te hebben geplaatst en, op het ogenblik waarop hij de knop indrukt waardoor hij zijn bestelling plaatst, deze voorwaarden zonder enig voorbehoud te hebben aanvaard. Groupon behoudt zich de mogelijkheid voor haar Algemene Verkoopsvoorwaarden op elk ogenblik te wijzigen. De toepasselijke Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn degene die van kracht zijn op het ogenblik dat de verkoper zijn bestelling plaatst. De Algemene Verkoopsvoorwaarden kunnen te allen tijde geraadpleegd, afgedrukt of gedownload worden op de site De eventuele nietigheid van een beding in deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zal niet leiden tot de nietigheid van de andere bepalingen van de Algemene Verkoopsvoorwaarden, die onverminderd van toepassing zullen blijven. De Partners kunnen hun eigen algemene verkoops- en servicevoorwaarden hebben die betrekking hebben op de uitvoering van hun prestatie die via de Waardebon besteld werd. De koper die via GROUPON een bestelling plaatst, moet zelf kennis nemen van genoemde voorwaarden en deze aanvaarden. De koper is als enige verantwoordelijk voor het naleven van de Algemene Verkoopsvoorwaarden van de Partners, en GROUPON kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor nalatigheid vanwege de kopers. GROUPON kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor gebrekkige informatie over de aanbiedingen die op haar website worden gepubliceerd, in zoverre het gaat om de algemene of bijzondere voorwaarden van de betreffende Partner. De koper dient de verplichte en vereiste wettelijke informatie en voorwaarden na te gaan bij de Partners wat betreft de Waardebonnen aangeboden via de site met betrekking tot een externe Partner. Artikel 1.3 Gebruikersaccount Inschrijving Om een Waardebon op onze website te kunnen kopen, dient u zich in te schrijven en onderhavige Algemene Verkoopsvoorwaarden te aanvaarden. Met deze inschrijving krijgt u toegang tot uw account en kunt u eerder gekochte Waardebonnen opvolgen. GROUPON kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse kosten die werden opgelopen om toegang te verkrijgen tot haar website. GROUPON kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor een probleem met de internetverbinding, de afwezigheid van een netwerk, het niet ontvangen van een nieuwsbrief, de verwijdering van een account, onderhoudswerken of andere gebeurtenissen die de toegang tot haar website zouden beperken, ongeacht de oorzaak voor zover wettelijk. Om u in te schrijven, dient u uw persoonsgegevens in te voeren die worden opgevraagd tijdens het inschrijvingsproces (naam, voornamen, adres, postcode, stad, telefoonnummer, adres, geboortedatum en betaalwijze). GROUPON kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet ontvangen van een Waardebon of van informatie indien de koper bewust of onbewust zijn persoonsgegevens foutief heeft ingevuld. De koper verklaart de juridische bekwaamheid te bezitten om een contract aan te gaan met GROUPON en in het bijzonder ouder te zijn dan 18 jaar op de dag van de bestelling Account Indien het account eenmaal is aangemaakt, voert de koper een wachtwoord in dat hij geheim dient te houden en niet aan derden mag bekendmaken. Indien de koper denkt dat iemand zonder zijn medeweten gebruik maakt van zijn account, dient hij onverwijld contact op te nemen met de GROUPON Klantendienst, die een nieuw wachtwoord zal instellen en naar eigen goeddunken alle maatregelen zal nemen die ze noodzakelijk acht.

3 Het adres van iedere koper moet geldig en voor hem toegankelijk zijn. GROUPON kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het feit dat de koper tijdelijk of definitief geen toegang heeft tot zijn s. De data waarop s worden ontvangen zijn rechtsgeldig en GROUPON moedigt haar kopers aan om hun s regelmatig te raadplegen. GROUPON kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het frauduleuze gebruik van het account van de koper indien deze laatste, rechtstreeks of onrechtstreeks, vrijwillig of onvrijwillig een derde in kennis heeft gesteld van zijn wachtwoord. De koper die als individueel persoon meerdere accounts, een of meerdere fictieve accounts of het account van een derde gebruikt, kan op ieder ogenblik en zonder waarschuwing worden verwijderd uit de klantendatabank van GROUPON. De koper verbindt zich ertoe correcte en waarheidsgetrouwe informatie te verschaffen aan GROUPON wanneer hij zijn GROUPON Gebruikersaccount aanmaakt Aanbevelen U kunt heel eenvoudig een of meerdere vrienden laten genieten van de Groupon-aanbiedingen en tegelijkertijd aankoopbons ontvangen. Nadat u een Deal hebt gekocht, hebt u de mogelijkheid om deze aan te bevelen aan uw vrienden die geen lid zijn van Groupon. Er zijn vier manieren om een aanbeveling te doen: - via met een programma, zoals Outlook, - via Facebook of Twitter, - door uw persoonlijke aanbevelingslink te kopiëren (URL van het type die u kunt terugvinden in het vakje onder het opschrift "Deel met je vrienden en win aankoopbonnen! ) en hem via een ander programma naar uw vrienden te sturen. Indien een vriend, die nog nooit een deal heeft gekocht, op uw link klikt via een van bovenstaande methoden en zich binnen 72 uur inschrijft voor een Deal, ontvangt u een aankoopbon van 6 die in de vorm van credits op uw Groupon-account wordt gezet. Wij behouden ons het recht voor de tegoeden te weigeren of te annuleren indien misbruik wordt gemaakt van het aanbevelingssysteem, met name door het aanmaken van fictieve accounts om voornoemde aankoopbonnen te ontvangen in ruil voor een aanbeveling. Indien een dergelijk misbruik zich herhaalt, behouden wij ons het recht voor uw account volledig en zonder voorafgaande kennisgeving te deactiveren Communicatie De koper kan zich te allen tijde uitschrijven voor de dagelijkse nieuwsbrief, die hem op de hoogte brengt van de GROUPON-aanbiedingen. Dit kan rechtstreeks via zijn GROUPON-account onder de tab Nieuwsbrief, door op de link onderaan de pagina van de nieuwsbrief te klikken of door contact op te nemen met onze Klantendienst op het volgende adres: De koper verbindt zich ertoe om niet over GROUPON of bij haar Partners op nefaste manier te communiceren via berichten op internetfora of kettingmails zonder GROUPON hiervan voorafgaandelijk op de hoogte te brengen en zonder op voorhand een schriftelijk recht van antwoord te hebben verkregen. Doet hij dit toch, dan kan de koper aansprakelijk gesteld worden voor contractbreuk of het stellen van een onrechtmatige daad en kan hij voor de rechtbank vervolgd worden. Artikel 2. Bestelling Artikel 2.1 Beschrijving van de bestellingsprocedure GROUPON biedt op haar Website Waardebonnen aan. GROUPON stelt de prestaties voor die bij de Partners, die ze niet vertegenwoordigt, beschikbaar zijn. Deze voorstelling is niet meer dan loutere informatie en GROUPON treedt niet op als de adverteerder van haar Partners. De koper volgt onderstaande procedure om de Prestaties die aangeboden worden op de Website te bestellen: 1- De koper maakt een Gebruikersaccount aan op de Website door met name zijn naam, telefoonnummer, adresgegevens, adres en geboortedatum correct in te voeren. 2- De koper neemt kennis van de aangeboden prestaties en de Waardebonnen die daarop betrekking hebben en hun beschrijving, alsook van de Algemene Verkoopsvoorwaarden op de website 3- De koper kiest de Prestatie en de Waardebon die daarop betrekking heeft en klikt op Koop nu. Door het plaatsen van zijn bestelling bevestigt de koper onderhavige Algemene Verkoopsvoorwaarden te hebben gelezen en te aanvaarden. De koper gaat over tot de betaling van de Waardebon via een beveiligde en versleutelde interface. 4- Zodra de bestelling goedgekeurd is, ontvangt de koper in principe, conform de voorwaarden bepaald in artikel 3 van de Algemene Verkoopsvoorwaarden, de Waardebon die recht geeft op de Prestatie zowel via als op zijn gebruikersaccount. 5- De koper drukt de Waardebon en het Contract af, geeft de GROUPON-Waardebon af aan de Partner en geniet van de Prestatie die aan de Waardebon verbonden is.. Artikel 2.2 Definitieve aard van de bestelling

4 De op de Website uitgevoerde bestellingen gelden als een vaste en definitieve verbintenis van de koper wanneer de koper heeft bevestigd onderhavige Algemene Voorwaarden te aanvaarden en zijn betaling heeft geregistreerd door één keer op de knop "Bestelling bevestigen" te klikken. Het contract tussen GROUPON en de Klant, met betrekking tot de levering van een Waardebon, wordt beschouwd als zijnde geldig en aanvaard zodra voornoemde bestellingen door GROUPON via zijn bevestigd. Als blijk van de aanvaarding van de bestelling door GROUPON geldt de bevestigingsmail en/of het bijschrijven van de Waardebon(s) op de Gebruikersaccount van de koper binnen de 48 uur vanaf het ogenblik dat de koper de bestelling heeft geplaatst. Artikel 2.3 Wijziging van de GROUPON-aanbiedingen GROUPON behoudt zich de mogelijkheid voor om, te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving of waarschuwing, de informatie in de beschrijving van de Prestatie te wijzigen of te verwijderen, vóór de koper een bestelling plaatst. Onder voorbehoud van de toepasselijke regels inzake verkoop op afstand, moet elke aanvraag tot wijziging van de bestelling door de koper aan GROUPON worden gericht per post of via en is een dergelijke aanvraag onderworpen aan de aanvaarding van GROUPON, waarbij GROUPON zich het recht voorbehoudt een dergelijke wijziging zonder opgave van reden te weigeren. Artikel 2.4 Geldigheid van de bestelling GROUPON behoudt zich het recht voor een bestelling zonder opgave van reden en zonder waarschuwing te weigeren wanneer ze de bestelling frauduleus acht in het geval dat, bijvoorbeeld maar hiertoe niet beperkt, de bestelde hoeveelheden abnormaal hoog zijn in vergelijking met de hoeveelheden die doorgaans worden besteld door kopers in hun hoedanigheid als consument. De Waardebonnen kunnen enkel worden gebruikt tijdens hun geldigheidsperiode. Zodra de op de Waardebon vermelde geldigheidsperiode is verstreken, is de bon niet meer geldig: hij kan dan niet meer worden aanvaard, gebruikt, terugbetaald of geannuleerd. Voor bepaalde aanbiedingen van Prestaties, kunnen deelnamequota worden afgesproken tussen de Partner en GROUPON (de Quota ). Deze Quota worden duidelijk vermeld op de website van GROUPON. De validering door GROUPON van een Prestatieaanbieding wordt slechts definitief nadat een minimum Quotum is bereikt. Indien een maximum Quotum werd vastgelegd, is de aanbieding niet meer beschikbaar zodra dit maximum is bereikt. Geen enkele koper kan de aanbieding in kwestie dan nog bestellen. Wanneer er geen quota zijn, is er geen maximum of minimum aantal kopers vereist. Artikel 3 Levering en Gebruik van de Waardebonnen 3.1 Levering van de Waardebonnen Na bevestiging van de betaling zijn de Waardebonnen beschikbaar op de account van de koper, behoudens andersluidende bepaling in de bijzondere voorwaarden van de Aanbieding. GROUPON kan niet aansprakelijk worden gesteld, ongeacht de oorzaak, voor het niet afleveren van de Waardebon aan de koper, indien deze niet-aflevering te wijten is aan de foutieve communicatie van informatie door de koper. Zodra de Waardebon is besteld, stuurt GROUPON de koper in principe zo snel mogelijk een kopie door van de bestelde Waardebon via en op zijn account. Deze wordt verzonden binnen 48 uur na de bevestiging van de bestelling door GROUPON. Dit artikel is niet van toepassing op de shopping deals. Indien de website niet goed werkt of er onderhoudswerken worden uitgevoerd, behoudt GROUPON zich alle rechten voor om de Waardebonnen niet beschikbaar te stellen. GROUPON kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor een dergelijke onbeschikbaarheid en behoudt zich het recht voor om de toegang tot haar website of een deel daarvan te allen tijde en zonder aankondiging op te schorten. Wij stellen uiteraard alles in het werk om dergelijke periodes van onbeschikbaarheid zoveel mogelijk te beperken. Wanneer de Waardebon naar het door de koper opgegeven adres is verzonden, komt het aan de koper toe om de aard van de verzonden Waardebon na te gaan en, in geval van een fout, voorbehoud te maken of eventueel de Waardebon te weigeren, en GROUPON hiervan onmiddellijk en in ieder geval binnen de wettelijke termijn op de hoogte te brengen. 3.2 Gebruik van de Waardebonnen De Waardebonnen kunnen slechts een keer door de koper worden gebruikt, tenzij uitdrukkelijk wordt vermeld dat ze recht geven op meerdere Prestaties bij de Partner. Behoudens andersluidende vermelding in de aanbieding en met name wanneer het mogelijk is om via Grouponreservatie te reserveren, mag de koper de code van de bon niet aan de Partner meedelen op het ogenblik van de reservatie bij deze laatste. Indien een klant de code van zijn bon aan de Partner heeft meegedeeld voordat de Prestatie is geleverd, kan de klant geen aanspraak meer maken op terugbetaling om welke reden ook. De veiligheidscode wordt doorgegeven op de dag van de afspraak bij de Partner. Zodra de koper de veiligheidscode heeft gegeven, wordt de Prestatie beschouwd als zijnde uitgevoerd en kan de koper geen terugbetaling meer vragen, om welke reden dan ook. De Waardebonnen zijn slechts geldig voor één enkele persoon, tenzij in de beschrijving van Prestatie uitdrukkelijk wordt vermeld dat deze geldig is voor twee of meer personen.

5 In het kader van een Deal voor een Prestatie door een restaurant, in de ruime zin van het woord, zijn de Waardebonnen slechts geldig voor één tafel en slechts één keer bruikbaar, tenzij in de beschrijving van de Prestatie uitdrukkelijk wordt vermeld dat op deze Waardebonnen andere voorwaarden van toepassing zijn. Een Waardebon voor een Duo -aanbieding is slechts één keer bruikbaar voor slechts twee personen die zich samen op hetzelfde moment aanbieden bij de Partner om de Prestatie te ontvangen. Het al dan niet toelaten van het gecombineerde gebruik van meerdere Waardebonnen is afhankelijk van de Partner. De voorwaarden voor gebruik van elke Waardebon bij de Partners zijn terug te vinden op de Website in de desbetreffende deal. Waardebonnen kunnen niet worden gecombineerd met andere lopende kortingen bij de Partner, behoudens andersluidende vermelding door de Partner. Indien de koper zijn Waardebon gebruikt voor een waarde die kleiner is dan de nominale waarde van de Waardebon of indien hij deze slechts gedeeltelijk gebruikt, wordt het verschil niet teruggegeven of terugbetaald door GROUPON of de Partner. Voor bepaalde prestaties kan de koper een Code ontvangen die hij moet invoeren op de Website van de Partner. GROUPON kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van verlies of foutief gebruik van deze Code door de koper. Elke reproductie en/of overdracht tegen betaling van de Waardebonnen is formeel verboden. Artikel 4 Prijs 4.1 Prijs van de Partner De aangeduide prijzen van de Prestaties zijn vastgelegd volgens de prijzen die door de Partner gehanteerd en aangekondigd werden. Deze prijs wordt vastgelegd door de Partner van GROUPON, die verantwoordelijk is voor de prijs die hij aangekondigde en voor de prijs die op de Website in zijn advertentie wordt meegedeeld. Wanneer de koper een GROUPON-Waardebon bestelt, aanvaardt hij deze als zijnde de normale prijs die door de Partner van GROUPON wordt gehanteerd. Die prijzen zijn openbaar bekendgemaakt en de koper kan ze zelf nagaan alvorens zijn bestelling te plaatsen. Elke bestelling is definitief en staat gelijk aan aanvaarding van de prijs. 4.2 GROUPON-prijs De prijs van de Waardebon wordt uitgedrukt in euro en omvat de belasting over de toegevoegde waarde. De beschrijving van de Prestatie aangeboden op de Website omvat de elementen die in de prijs zijn inbegrepen, verduidelijkt op de Website onder de term bedrag. Elke andere en/of aanvullende besteding van de koper bij de Partner dan dewelke voorzien in de beschrijving van de aanbieding is uitsluitend voor rekening van de koper en kan niet worden betaald met een Waardebon. Artikel 5 - Reservatie - Beschikbaarheid Artikel 5.1- Geldigheidsduur van de Waardebon Waardebonnen die recht geven op de Prestaties hebben een beperkte geldigheidsduur die uitdrukkelijk wordt vermeld in de beschrijving van de Prestatie, op de Waardebon en het Contract. Nadat de bovenvermelde geldigheidsduur is verstreken, geeft de Waardebon geen recht meer op de uitvoering van de Prestatie, noch op terugbetaling. Artikel 5.2 Reservatie Reservatie door de koper Om recht te hebben op de uitvoering van de Prestatie, neemt de koper, die in het bezit is van een Waardebon, indien vereist, contact op met de Partner om een reservatie vast te leggen binnen de geldigheidsduur die uitdrukkelijk vermeld is in de beschrijving van de Prestatie, op de Waardebon en in het Contract. De koper wordt aangeraden om zo snel mogelijk een afspraak te maken met de Partner om een grote keuze te hebben tussen meerdere beschikbare data om de Prestatie te bekomen. Een verzoek om een afspraak dat laat in de geldigheidsperiode van de Waardebon wordt gedaan, kan stoten op een onbeschikbaarheid van de Partner. De koper kan GROUPON in geen geval aansprakelijk stellen voor deze onbeschikbaarheid indien hij geen afspraak kon bekomen bij de Partner. De beschikbaarheid van de Partner neemt immers logischerwijze af met de tijd. De klant wordt ten sterkste aangeraden hierop te anticiperen en vooruitziend te handelen. Reservatieaanvragen die worden gedaan nadat de geldigheidsduur van de Waardebon is verstreken, kunnen niet worden aanvaard en geven geen aanleiding tot terugbetaling Meerdere sessies Indien eenzelfde Waardebon recht geeft op meerdere sessies of behandelingen bij dezelfde Partner, moet de eerste sessie of behandeling door de koper worden gereserveerd tijdens de geldigheidsduur van de Waardebon. De andere sessies kunnen worden gereserveerd en plaatsvinden na de geldigheidsdatum van de Waardebon. Reservatieaanvragen voor een eerste sessie na het verstrijken van de geldigheidsduur van de Waardebon worden niet aanvaard. Alle sessies op de Waardebon worden dan ongeldig en kunnen in geen geval worden terugbetaald.

6 5.2.3 Annulering van de reservatie door de koper De koper die een afspraak heeft gemaakt bij de Partner om de Prestatie te ontvangen en uiteindelijk toch niet op de afspraak aanwezig kan zijn, moet binnen een termijn van tweeënzestig uur voor de datum van de afspraak contact opnemen met de Partner om de reservatie te annuleren, behoudens andersluidende vermelding in het kader van de aanbieding. Partners die dit uitdrukkelijk aangeven, kunnen zich het recht voorbehouden om elke niet tijdige annulering als definitief en de bon als gebruikt te beschouwen in zoverre de annulering genoemde Partner schade berokkent. Artikel 6 - Herroepingsrecht 6.1 Uitoefening van het herroepingsrecht Een bestelling wordt definitief geacht zodra de koper op Bestelling bevestigen heeft geklikt. De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden binnen de veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of het sluiten van de dienstenovereenkomst, zijnde concreet vanaf de dag volgend op de dag waarop hij per e- mail de bestelde Waardebon heeft ontvangen. Iedere aanvraag tot verzaking van de aankoop moet schriftelijk gericht worden tot: GROUPON BVBA Adres: Emile Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel adres: De koper heeft eveneens de mogelijkheid om zijn aankoop te herroepen en hiervoor gebruik te maken van het modelformulier. Dit formulier kan de koper terugvinden in het bericht dat zijn bestelling bevestigt. Indien de koper op geldige wijze schriftelijk gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht binnen de 14 kalenderdagen, wordt hem het bedrag van de gekochte Waardebon binnen de dertig dagen zonder kosten terugbetaald op voorwaarde dat de koper deze Waardebon ondertussen niet heeft gebruikt bij de Partner. Elke aanvraag tot terugbetaling gaat gepaard met een verbintenis vanwege de koper om definitief en onherroepelijk af te zien van het gebruik van deze Waardebon bij de Partner. De koper zal ten laatste dertig dagen na de dag waarop hij zijn herroepingsrecht heeft uitgeoefend het bedrag dat hij voor de aankoop heeft overgemaakt, terugbetaald krijgen op de bankrekening die gekoppeld is aan de voor de betaling gebruikte kaart. De koper kan ervoor kiezen zijn terugbetaling in te ruilen voor een tegoed op zijn account, dat hem recht geeft op een korting op zijn volgende bestelling op de website 6.2 Uitsluiting van het herroepingsrecht Overeenkomstig artikel 47 4 van de Wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, beschikt de consument in de volgende gevallen niet over het recht om af te zien van de aankoop: - levering van diensten of goederen waarvan de uitvoering met instemming van de koper, die de Waardebon aan de Partner overhandigde vóór het einde van de herroepingstermijn van 14 kalenderdagen, begonnen is; - levering van goederen die volgens de specificaties van de koper zijn vervaardigd of die een persoonlijk karakter hebben, zoals met name en bijvoorbeeld op maat gemaakte kleding, of goederen die door hun aard snel bederven of verouderen; - levering van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur die door de koper zijn geopend; - levering van dagbladen, tijdschriften en magazines; - levering van diensten voor weddenschappen en loterijen; - levering, op de woon- of verblijfplaats of de werkplek van de koper, van levensmiddelen of dranken of van andere goederen voor courant huishoudelijk gebruik. Het herroepingsrecht kan volgens het Koninklijk Besluit van 18 november 2002 ook niet door de koper worden uitgeoefend voor Waardebonnen die betrekking hebben op diensten voor logies, vervoer, het restaurantbedrijf en vrijetijdsbesteding. Artikel 7 Waarde De waarde van de Waardebonnen in het kader van de GROUPON-aanbieding is degene die van toepassing is op de dag dat de koper de bestelling bevestigt zoals bepaald in artikel 2.1 hierboven. GROUPON verbindt zich ertoe deze waarde toe te passen voor elke bestelling die wordt geplaatst tijdens de publicatieperiode voor de Waardebon op de Website. Indien de Waardebon niet via elektronische communicatiemiddelen kan worden verstuurd, zijn de kosten voor de verzending van de Waardebon via de post ten laste van de koper. Een eventuele terugbetaling kan in geen geval het bedrag overschrijden, dat door de koper werd betaald tijdens de bestelling. GROUPON levert geen enkele prestatie aan de kopers en kan hen dan ook niet factureren. Enkel de Partners die een prestatie leveren, kunnen voor de geleverde prestatie factureren. Artikel 8 Vastlegging van de waarde van de Waardebon 8.1 Omruilbaarheid

7 De waarde van de Waardebon wordt vastgelegd bij de bestelling, zodra deze door GROUPON is bevestigd. 8.2 Betaalwijzen De betaling vindt uitsluitend plaats via bankoverschrijving of bankkaart (kredietkaart, Visa, Maestro, Mister Cash en Mastercard), American Express of Paypal. De bankrekening gekoppeld aan het door de koper gebruikte betaalmiddel zal echter uitsluitend worden gedebiteerd indien de deal gevalideerd wordt. De validering wordt aangegeven op de website. Artikel 9 - Beperking van de aansprakelijkheid en Overmacht Enkel de Partners zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de prestaties die aan de Waardebonnen verbonden zijn. Enkel zij bieden de prestaties en diensten aan die de koper op onze website kan bestellen. Enkel de Partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de goederen, producten of het uitvoeren van de prestaties die zij tekoop aanbieden en die worden verworven of verbruikt door de kopers in het kader van het gebruik van Waardebonnen. De Waardebonnen dienen uitsluitend om de aankoop van een goed of dienst bij de Partner mogelijk te maken. De aankoop of de bewaring van het goed of de dienst is het voorwerp van een ander contract tussen de koper en de Partner van GROUPON. GROUPON kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de niet-uitvoering of de gebrekkige uitvoering van onderhavige voorwaarden door de schuld van de koper, door een niet te voorziene en onoverkomelijke tussenkomst van derden of door een geval van overmacht. GROUPON kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de niet-nakoming van een Partner aan zijn contractuele verplichtingen ten aanzien van de koper. GROUPON verwerpt elke aansprakelijkheid in geval de Partner een onrechtmatige daad stelt. GROUPON en haar Partners kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal of verlies van de door de kopers bestelde Waardebonnen. Artikel 10 - Ontbindende voorwaarde De ontbinding van de bestelling zal eenvoudig via geschieden, nadat een ingebrekestelling gedurende 7 werkdagen vanaf de dag van de verzending door GROUPON onbeantwoord is gebleven, en zal van rechtswege en zonder gerechtelijke beslissing verworven zijn indien de koper het bedrag van zijn bestelling niet betaalt. Artikel 11 Onbeschikbaarheid van de dienst Indien de Prestatie onbeschikbaar is tot het einde van de geldigheidsduur van de Waardebon, beschikt GROUPON over de mogelijkheid, zonder dat deze mogelijkheid een verplichting is, om de koper een gelijkaardig product of gelijkaardige prestatie aan te bieden tegen gelijkaardige voorwaarden en een gelijkaardige prijs, voor dezelfde stad. De kopers kunnen dit alternatieve aanbod, indien het bestaat, zonder enig nadeel weigeren. Artikel 12 - Afbeeldingen, illustraties en foto s Foto s en/of afbeeldingen worden uitsluitend ter illustratie van de Aanbiedingen gepubliceerd en vormen niet noodzakelijk een getrouwe weergave van de Aanbieding in kwestie. De foto s, illustraties en/of afbeeldingen zijn in geen geval bindend. De kopers beschikken over de mogelijkheid om bij de Partners inlichtingen in te winnen over de producten en diensten die ze aanbieden zodat ze kunnen informeren naar hun kwaliteit. GROUPON kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld indien een afbeelding, illustratie of foto niet overeenkomt met de formele realiteit van het aangeboden product of de aangeboden dienst. Artikel 13 Taal De talen waarin het contract kan worden afgesloten zijn: Frans of Nederlands. Artikel 14 - Geschillenregeling, Toepasselijk recht en Bevoegde rechtbank 14.1 Klachten Eventuele klachten moeten aan de Klantendienst van GROUPON worden gericht op het volgende adres: De Klantendienst zal elke klacht die via wordt overgemaakt zo snel mogelijk in behandeling nemen en beantwoorden Toepasselijk recht en Bevoegde rechtbank Onderhavige Algemene Verkoopsvoorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. Elke geschil met betrekking tot de bestelling of onderhavige Algemene Verkoopsvoorwaarden of hun interpretatie of gevolgen zal aan de bevoegde rechtbank worden voorgelegd. Artikel 15 Gegevensverwerking en vrijheden De door de koper meegedeelde persoonsgegevens zijn bestemd voor GROUPON. GROUPON verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid van deze persoonsgegevens te respecteren en ze te verwerken in naleving van de Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

8 Overeenkomstig de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, beschikt de koper over het recht tot toegang, wijziging, verwijdering en correctie van de persoonsgegevens die hem betreffen en die door GROUPON worden bewaard. De koper kan bovenvermelde rechten uitoefenen door zijn verzoek hiertoe (met vermelding van zijn adres, naam, voornaam en adres) te sturen via naar het adres: of per post op het volgende adres: GROUPON BVBA - Emile Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel. GROUPON gebruikt deze gegevens om de bestelling van de koper te verwerken, alsook om de communicatie via onder meer brieven/ s te ondersteunen en te personaliseren, en ten slotte om haar Website te personaliseren in functie van de vastgestelde voorkeuren van de koper. GROUPON kan haar Partners ook geconsolideerde statistieken verschaffen met betrekking tot haar kopers en verkoopcijfers, maar deze statistieken zullen geen persoonsgegevens bevatten. GROUPON kan aan haar Partners ook de persoonsgegevens van kopers communiceren, met als enige doel de levering van de Goederen en/of de uitvoerring van de Prestaties te verzekeren. GROUPON maakt in het kader van de betalingen gebruik van de diensten van een door VISA en MASTERCARD gecertificeerde en erkende bank. Deze bank respecteert het geheel aan veiligheidsnormen dat van toepassing is op online betalingen door het gebruik van encryptie en versleuteling. De koper geeft deze bank dus de toestemming om zowel zijn bankkaartnummers als de vervaldatum te bewaren. In het kader van de betaling van een bestelling kan de bank, wanneer de koper aangemeld is op zijn Groupon-account, deze laatste voorstellen om de laatst geregistreerde bankkaart opnieuw te gebruiken door de 4 laatste cijfers ervan te tonen. GROUPON bewaart geen bankgegevens en communiceert met de bank uitsluitend op basis van het lidnummer van de koper. De koper wordt aangeraden om telkens wanneer hij zich heeft aangemeld op zijn Groupon-account, zich nadien ook weer af te melden. Artikel 16 Intellectuele eigendomsrechten Alle afbeeldingen, teksten, scripts en geluiden op de website van GROUPON zijn auteursrechtelijk beschermd. De auteursrechten behoren toe aan GROUPON ofwel aan haar Partners, en geen enkele koper, bezoeker of andere derde mag deze visuele elementen gebruiken zonder voorafgaande aanvraag en daaropvolgend gunstig schriftelijk antwoord vanwege de hoofdredacteur. Elke reproductie die zonder toestemming gemaakt wordt, kan aanleiding geven tot strafrechtelijke vervolging. Enkel de links van de GROUPON-website zijn geschikt voor publicatie op voorwaarde dat de URL verschijnt. II SPECIFIEKE VOORWAARDEN VOOR REIS- EN VERBLIJFSDEALS Zoals hierboven reeds vermeld, volgen hierna de specifieke voorwaarden die van toepassing zijn op reis- en verblijfdeals, waarvoor de BVBA Groupon Travel of GmbH Groupon International Travel waardebonnen aanbieden (hierna beide aangeduid met GROUPON ). Groupon Travel BVBA is houder van licentienummer A5766, verkregen bij de Franse Gemeenschapscommissie en is verzekerd lid bij het Garantiefonds Reizen (GfG). Haar gegevens zijn hierboven vermeld. Groupon International Travel GmbH is een bedrijf dat is geregistreerd in Zwitserland onder het nummer CH met hoofdkantoor op Freier Platz 10, 8200 Schaffhausen, Zwitserland. Haar BTW-nummer is CHE MWST. Artikel 1 Informatie voorafgaand aan de bestelling GROUPON informeert de koper vóór de bestelling, zowel via onderhavige Algemene Verkoopsvoorwaarden als via de beschrijving van de Prestatie aangeboden op de Website over de inhoud van de Prestatie met betrekking tot transport en accommodatie, de prijs en betaalwijzen, de voorwaarden voor de annulering van het contract en voor het oversteken van grenzen. Artikel 2 Herroepingsrecht De koper heeft de mogelijkheid om de aankoop van zijn Waardebon te herroepen, zonder opgave van redenen, en dit binnen de 14 dagen na de datum van het bericht dat zijn aankoop bevestigt. De koper heeft de mogelijkheid om hiertoe het modelformulier te gebruiken. Een link naar dit formulier bevindt zich in de bevestigingsmail. Artikel 3 - Prestaties De door GROUPON aangeboden Prestaties omvatten een of meerdere elementen, namelijk: Artikel 3.1 Vervoer Luchtvervoer De aansprakelijkheid van de luchtvaartmaatschappijen is meestal beperkt door het nationaal of internationaal recht dat op hen van toepassing is, of door hun eigen Bijzondere Voorwaarden. De koper dient kennis te nemen

9 van de Algemene Verkoopsvoorwaarden van de Partners-Luchtvaartmaatschappijen door op de link in de beschrijving van de Aanbieding te klikken. Indien de vervoersmodaliteiten niet in de Aanbieding gepreciseerd zijn (bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot: landingsplaats, duur van het traject, rechtstreekse of onrechtstreekse vlucht ), is het aan de koper om zich rechtstreeks bij de Partner te informeren alvorens tot de aankoop over te gaan. In elk geval worden de details en de duur van de vlucht ten minste 7 kalenderdagen voor de vertrekdatum door de Partner meegedeeld aan de koper. De Luchtvaartmaatschappij kan de vertrek- en aankomsturen, de tussenlandingen en/of de luchthaven wijzigen. Wanneer de koper zich niet aanmeldt voor de heenvlucht, wordt de terugvlucht automatisch geannuleerd. Conform de Internationale Conventies, zijn aansluitingen niet verzekerd en dus wordt aan kopers aangeraden om niets te plannen op de dag zelf van de heen- en terugvlucht en de dag erna. GROUPON vestigt de aandacht van de kopers op de verplichting om alle door de Luchtvaartmaatschappij uitgevaardigde veiligheidsinstructies na te leven, met name wat betreft de aanmeldingstijden op de luchthaven en de voorwerpen die aan boord zijn toegestaan. Bepaalde luchtvaartmaatschappijen beperken de hoeveelheid bagage en/of het gewicht ervan. Elke overschrijding is voor de rekening van de koper. Anderzijds, wat betreft de waarde van de bagage, zal de Luchtvaartmaatschappij in geval van verlies of beschadiging van de bagage de koper slechts vergoeden ten belope van het bedrag voorzien in de Internationale Conventies. Daarom wordt de koper aangeraden een verzekeringspolis af te sluiten voor een bedrag dat overeenstemt met de waarde van de voorwerpen die hij vervoert. De Luchtvaartmaatschappij kan weigeren om zwangere vrouwen te laten instappen. In het algemeen zijn er geen speciale babyzitjes in vliegtuigen. Per volwassen passagier is één enkele baby toegestaan. Het toegepaste tarief is in het algemeen gelijk aan 10% van het volwassenentarief. Voor kinderen kan de korting tot 50% van het volwassenentarief bedragen, maar de voorraden kunnen beperkt zijn. De vervoersmodaliteiten worden duidelijk vermeld in het kader van de beschrijving van de Prestatie. Wanneer het vervoer niet in de Prestatie is inbegrepen, valt de reservering en inrichting van het vervoer onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de koper. GROUPON kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van vertraging, annulering of wijziging van het vervoer die de koper afzonderlijk van de Prestatie heeft besteld bij een derde dienstverlener Cruises De Kapitein, noch GROUPON, kan aansprakelijk worden gesteld wanneer deze bewust beslist het vertrek van het schip uit te stellen, de oorspronkelijke vaarroute te wijzigen, de inscheping van een passagier te weigeren, een of meerdere passagiers onderweg over te plaatsen naar een ander schip in het belang van de veiligheid van het schip en de opvarenden. De Kapitein kan eveneens de route van de cruise wijzigen en alle veiligheidsmaatregelen nemen die hij nuttig acht, met name wegens, maar niet perkt tot, meteorologische redenen. Beslissingen die door de Kapitein worden genomen, kunnen in geen geval beschouwd worden als eenzijdige wijzigingen van het contract of als niet-uitvoering van het contract. Noch GROUPON noch de scheepvaartmaatschappij kent in de hierboven beschreven gevallen een terugbetaling of vergoeding aan de koper toe. De koper is verplicht de uren waarop het schip aanlegt te respecteren. De scheepvaartmaatschappij kan zich het recht voorbehouden een passagier aan Boord te weigeren wanneer deze gevaarlijke producten of voorwerpen in zijn bezit heeft, zoals maar niet beperkt tot: stoffen onder toezicht, vuurwapens, springstoffen, zuurstof, ontvlambare producten,... Noch de scheepvaartmaatschappij noch GROUPON kan aansprakelijk worden gesteld indien de koper de regels die door de scheepvaartmaatschappij tijdens de cruise worden opgelegd, niet naleeft. In dat geval zal GROUPON in geen geval overgaan tot terugbetaling. Noch de scheepvaartmaatschappij noch GROUPON kan aansprakelijk worden gesteld voor diefstal of verlies van de bagage van de koper. In dit geval zal GROUPON in geen geval overgaan tot terugbetaling of vergoeding. GROUPON raadt de kopers aan om op eigen initiatief een verzekering af te sluiten bij een derde verzekeringsmaatschappij teneinde een vergoeding te bekomen in geval van verlies of diefstal van bagage. Artikel 3.2 Accommodatie De accommodatievoorwaarden worden uitdrukkelijk vermeld in het kader van de beschrijving van de Prestatie. De duur van het Verblijf of de Reis wordt uitgedrukt in nachten. Tweepersoonskamers zijn voorzien van twee aparte bedden of, maar eerder zelden, van één tweepersoonsbed. De uren van vertrek en aankomst in de kamers zijn vastgelegd in de Bijzondere Voorwaarden van elke Partner. De kopers moeten zich bijgevolg rechtstreeks bij de Partners informeren over de vertrek- en aankomstmodaliteiten. Bepaalde activiteiten die gewoonlijk door de Partner worden aangeboden, kunnen buiten het seizoen niet beschikbaar zijn. GROUPON vestigt de aandacht van de koper op het feit dat de classificaties die meestal in sterren boven de tekst van de deal worden aangegeven, zijn opgesteld op basis van plaatselijke normen en GROUPON nergens toe verbinden: ze worden uitsluitend ter informatie gegeven. De koper dient zich te informeren over kwaliteit van de door de Partner aangeboden prestaties.

10 Artikel 3.3 Restaurant De maaltijden die in de Prestatie zijn inbegrepen worden uitdrukkelijk vermeld op de website van GROUPON. Alle bijkomende consumpties zijn voor rekening van de koper en moeten onmiddellijk bij de Partner in kwestie worden afgerekend. Artikel 3.4 Bijkomende diensten De Prestatie kan bijkomende diensten omvatten van het type ontspanning of wellness. Voornoemde diensten worden duidelijk gespecificeerd in de beschrijving van de Aanbieding. Elk verzoek aan de Partner om een bijkomende dienst te verstrekken, komt voor rekening van de koper. Artikel 4 - Prijs Artikel 4.1 Prijs De beschrijving van de Prestatie aangeboden door de Website bevat de elementen die in de prijs, vermeld op de Website onder de term bedrag, zijn inbegrepen. De prijzen worden berekend per nacht wat betreft de accommodatieprestaties. De prijzen worden vastgelegd op basis van de door de Partner gehanteerde tarieven. Behoudens andersluidende vermelding in de beschrijving van de Prestatie aangeboden door GROUPON, zijn andere en/of persoonlijke uitgaven niet inbegrepen in de prijs van de Prestatie. Deze uitgaven zijn bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot: vervoerskosten, visakosten, vaccinatiekosten, restaurantkosten, drankkosten, kosten voor plaatselijke vrijetijdsbestedingen die niet contractueel bepaald zijn, fooien, telefoonfacturen ( ). Artikel 4.2 Belastingen Bepaalde bijkomende belastingen en/of kosten, zoals met name de verblijfsbelasting of de toeristenbelasting, kunnen worden opgelegd door de overheden van het land van bestemming van de Prestatie en zijn niet inbegrepen in de prijs van de Prestatie. Deze bijkomende belasting en/of kosten worden ter plaatse of voor het vertrek door de koper voldaan. Artikel Wisselkoers De wisselkoersen die eventueel worden meegedeeld in de beschrijving van de Prestatie, het Contract en op de Waardebon, zijn slechts ter informatie. GROUPON garandeert hun juistheid niet en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het al dan niet significante verschil tussen de wisselkoers opgegeven door GROUPON op haar Website en de huidige wisselkoers. Artikel 5 Betaalwijzen De betaling geschiedt uitsluitend per bankkaart op de beveiligde site van GROUPON (met debetkaart of kredietkaart). De bestelling wordt enkel aanvaard en bevestigd wanneer het volledige bedrag is ontvangen en geïnd. GROUPON behoudt zich het recht voor de bestelling te ontbinden of te annuleren wanneer deze niet door de koper betaald is of indien zich een probleem voordoet met de betaling. Artikel 6 Waarborg De voorwaarden van de aanbiedingen kunnen vermelden dat de Partner aan de koper een waarborg vraagt zodra deze ter plaatse aankomt. Wanneer een waarborg wordt gevraagd, dient de koper deze aan de Partner te storten, zo niet kan hem de toegang tot de gereserveerde logies worden geweigerd. Het staat de Partner vrij het bedrag van de waarborg te bepalen. Deze waarborg dient om de Partner te vergoeden voor eventuele beschadigingen en/of problemen veroorzaakt door de koper. In voorkomend geval betaalt GROUPON de door de Partner ontvangen waarborg in geen geval terug aan de koper. Indien de koper niets beschadigd heeft en/of geen problemen heeft veroorzaakt, wordt de waarborg door de Partner aan de koper terugbetaald aan het einde van het verblijf na inventarisatie van de logies (appartement, bungalow, chalet, kamer ). Artikel 7 Annulering - Wijziging van de prestaties Wanneer na afsluiting van het contract en voor de vertrekdatum, een van de elementen van de Prestatie niet kan worden uitgevoerd vanwege een externe gebeurtenis waaraan GROUPON geen schuld heeft, brengt GROUPON de koper hier zo snel mogelijk van op de hoogte via op het adres dat hij heeft opgegeven bij zijn inschrijving. Daarop beschikt de koper over de mogelijkheid om het Contract te ontbinden zonder betaling van een schadevergoeding, of om de door GROUPON voorgestelde wijzigingen te aanvaarden. De koper dient GROUPON zo snel mogelijk schriftelijk via van zijn keuze op de hoogte te brengen op het volgende adres: GROUPON verbindt zich ertoe de volledige prijs die de koper heeft betaald, terug te betalen in geval van ontbinding van het contract vanwege bovenstaande redenen. Geen enkel bedrag dat de koper bovenop de Waardebonprijs heeft betaald, zal door GROUPON worden terugbetaald. GROUPON kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor kosten of uitgaven van de koper, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de bestelling van de Waardebon.

11 Wanneer na afsluiting van het contract en voor de vertrekdatum, GROUPON verplicht is het contract te ontbinden, zonder dat de koper daaraan schuld heeft, worden de volledige bedragen die de koper als betaling van de prijs van de Prestatie heeft gestort (de Waardebonprijs), door GROUPON terugbetaald. Wanneer na afsluiting van het contract en na de vertrekdatum van de koper, een van de elementen van de Prestatie niet kan worden uitgevoerd door GROUPON, verbindt GROUPON zich ertoe de koper prestaties van gelijkwaardige kwaliteit en prijs aan te bieden, tenzij dit niet mogelijk is. Indien de prijs van de alternatieve Prestatie hoger is dan de prijs van de oorspronkelijke Prestatie, verbindt GROUPON zich ertoe het prijsverschil voor eigen rekening te nemen. Artikel 8 Contractoverdracht De koper kan zijn contract gratis of tegen betaling overdragen aan een derde die dan alle voorwaarden van het reiscontract moet vervullen. Dit kan nadat GROUPON hiervan ten laatste zeven dagen voor de begindatum van de Reis of het Verblijf op de hoogte is gebracht per aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging geadresseerd aan GROUPON BVBA - Emile Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel. Wanneer het gaat om een cruise, wordt deze termijn verlengd tot vijftien dagen. De Cessionaris moet dezelfde voorwaarden vervullen als de koper die het contract overdraagt, met name wat betreft juridische bekwaamheid, het bezitten van een GROUPON-Gebruikersaccount en het vervullen van alle vereiste voorwaarden voor de Reis en het Verblijf. De Cedent en Cessionaris zijn hoofdelijk verantwoordelijk voor de betaling van het bedrag van de prijs van de Prestatie, alsook van eventuele bijkomende kosten die met deze overdracht gepaard gaan. Elke overdracht die niet voldoet aan de voorwaarden van onderhavig artikel, is formeel verboden. Dit artikel is niet van toepassing wanneer de tickets al verzonden zijn. In dat geval dient de Koper contact op te nemen met GROUPON om zich te informeren over de mogelijkheid om de tickets aan te passen. Artikel 9 Beperking van aansprakelijkheid en Overmacht GROUPON kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer de Prestatie niet of gebrekkig uitgevoerd wordt: - door schuld van de Koper; - door een niet te voorziene en onoverkomelijke tussenkomst van een derde die geen deel heeft aan de levering van de in het contract voorziene prestaties, of - door een geval van overmacht. Artikel 10 Administratieve formaliteiten en gezondheidsvoorwaarden De koper moet beschikken over een geldige identiteitskaart voor een Reis en Verblijf binnen eigen land en in de Europese Unie, of over een geldig paspoort voor een Reis en Verblijf buiten de Europese Unie. Het behoort tot de exclusieve verantwoordelijkheid van de koper om te voldoen aan eventuele specifieke vereisten van bepaalde Staten met betrekking tot de formaliteiten voor de toegang tot hun grondgebied (bijvoorbeeld maar niet beperkt tot: een dubbele blanco pagina in het paspoort, een paspoort dat nog meer dan drie maanden geldig is, niet strafrechtelijk veroordeeld zijn, ). GROUPON kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de weigering van de toegang tot een grondgebied wegens het niet voldoen aan de vereiste voorwaarden, en dergelijke weigering kan bijgevolg nooit aanleiding geven tot enige terugbetaling. Niet-begeleide minderjarigen mogen in geen geval toegang hebben tot de Prestaties aangeboden door GROUPON. GROUPON verwerpt elke aansprakelijkheid indien een niet-begeleide minderjarige gebruik maakt van een van de Prestaties aangeboden op haar Website. Indien grenzen moet worden overgestoken, deelt GROUPON haar kopers, vóór het afsluiten van het contract, de administratieve en gezondheidsformaliteiten mee die de nationale staatsburgers of de staatsburgers van een Lidstaat van de Europese Unie of een Staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte moeten vervullen, alsook wanneer deze moeten vervuld zijn. GROUPON raadt haar kopers aan zich bovendien voor hun vertrek te informeren over het geheel van administratieve formaliteiten en gezondheidsvoorwaarden voor elke land van bestemming, en dit met name via de website: Elke koper die geen Belgisch staatsburger is of geen staatsburger van een Lidstaat van de Europese Unie of van een Staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte dient zelf te informeren naar de administratieve formaliteiten en gezondheidsvoorwaarden voor het land van bestemming. De koper dient zich te informeren en alle stappen te ondernemen met het oog op de naleving van deze formaliteiten en gezondheidsvoorwaarden. GROUPON kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de koper nalaat de nodige stappen te ondernemen met betrekking tot de administratieve formaliteiten en gezondheidsvoorwaarden, en zal in dat opzicht dan ook in geen geval een terugbetaling van de Prestatie toekennen. Artikel 11 Verzekering van de koper In de prijzen van de Prestaties aangeboden door GROUPON is geen enkele verzekering inbegrepen. De koper wordt aangeraden op het ogenblik van de bestelling een verzekeringsovereenkomst af te sluiten om de financiële gevolgen te dekken van de annulering van de reis of het verblijf door zijn toedoen of in geval van ziekte of ongeluk.

12 ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GmbH GROUPON INTERNATIONAL TRAVEL De klant heeft het recht niet om zich te onttrekken aan de overeenkomst met betrekking tot de Reservatie van accommodatiediensten. 1. BASISINFORMATIE OVER DEZE SERVICEVOORWAARDEN 1.1. Groupon International Travel GmbH: Groupon International Travel GmbH is een bedrijf dat is geregistreerd in Zwitserland onder het nummer CH met hoofdkantoor op Freier Platz 10, 8200 Schaffhausen, Zwitserland (waaraan we refereren als Groupon Travel, ons, wij/we of onze ). Ons BTWnummer is CHE MWST Groupon Travel en leveranciers: Groupon Travel biedt, via de Groupon International Site, een online platform waarop Leveranciers hun Accommodaties voor Reservatie kunnen promoten en waarop u dergelijke Reservatie kunt maken en zo direct bij de leverancier een Aankoop kunt doen. Zoals wettelijk bepaald, is de Accommodatie op de Groupon International Site geen aanbieding van onzentwege om die Accommodatie te verkopen, maar is het een uitnodiging voor u om een aanbod te doen naar onze Leveranciers. Dit betekent dat de overeenkomst voor de Accommodatie gesloten wordt tussen u en de Leverancier. Het is de Leverancier (of waar van toepassing, de overste van de Leverancier) die wettelijk verantwoordelijk is om u Accommodatie te verstrekken. Voor elke Reservatie en daaruit voortvloeiende Aankoop via de Groupon International Site, handelen wij enkel als tussenpersoon voor - en indien dit het geval is in naam van en voor rekening van - de Leverancier. Als tussenpersoon zijn we nooit wettelijk verantwoordelijk voor het verstrekken van uw Accommodatie. Dit wordt hieronder verder toegelicht Wat zijn deze Servicevoorwaarden? Dit document bepaalt de algemene voorwaarden van de services voor Reservatie en Aankoop en beheert uw gebruik van de Diensten van Groupon International Travel GmbH (de Servicevoorwaarden ). Gelieve te noteren dat deze Servicevoorwaarden NIET van toepassing zijn op de Reservatie en daaruit volgende Aankoop van enig voorwerp op de Groupon International Site die geen Accommodatie is, aangezien voor dergelijke reservaties en aankopen hun eigen Servicevoorwaarden van toepassing zijn. U zult geen gebruik kunnen maken van de Services (inclusief het maken van een Reservatie en de daaruit volgende Aankoop), tenzij u heeft bevestigd dat u deze Servicevoorwaarden heeft gelezen en ermee akkoord gaat. Leveranciers hebben daarnaast hun eigen algemene voorwaarden die van toepassing zijn op uw Reservatie en de daaruit volgende Aankoop bovenop deze Servicevoorwaarden. Deze Servicevoorwaarden zijn ondergeschikt aan enige relevante algemene voorwaarden van de Leverancier en u gaat ermee akkoord om die algemene voorwaarden na te leven bij het maken van een Reservatie en de daaruit volgende Aankoop. In geval van strijdigheid tussen deze Servicevoorwaarden en de algemene voorwaarden van de Leverancier, hebben de algemene voorwaarden van de Leverancier voorrang op deze Service voorwaarden voor de omvang van enige strijdigheid Uw wettelijke rechten: Niets in deze Servicevoorwaarden is van invloed op uw niet-uitsluitbare wettelijke rechten als consument, inclusief de Wet van 6 april 2010 over marktpraktijken en consumentenbescherming Bijwerkingen van deze Servicevoorwaarden: Deze Servicevoorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op [01/10/2013]. We behouden ons het recht voor om deze Servicevoorwaarden op elk moment te wijzigen (deze wijziging zal online gepubliceerd worden). Iedere wijziging van deze Servicevoorwaarden die wordt uitgevoerd nadat u een Reservatie heeft gedaan, is voor u niet van toepassing voor de betreffende Reservatie en elke daaruit volgende Aankoop Definities: In deze Servicevoorwaarden worden er verschillende gedefinieerde termen gebruikt. U weet dat het gedefinieerde termen betreft, omdat ze met een hoofdletter beginnen. De gedefinieerde termen worden in deze Overeenkomst en in Artikel 12 gedefinieerd De Groupon International Site: Groupon International GmbH beheert een marktplaats waar verschillende verkopers goederen kunnen verkopen aan klanten. Groupon Travel is een onderdeel van een aantal verkopers die actief is op de Groupon International Site. Als u op welke manier ook een interactie heeft met de Groupon International Site, ziet u allicht verwijzingen naar een aantal bedrijven van de Groupon bedrijvengroep ( Groupon Group ). Afhankelijk van wat u aankoopt op de Groupon International Site zijn er allicht verschillende contracten met verschillende bedrijven van de Groupon Group relevant voor u. Deze Servicevoorwaarden zijn enkel van toepassing als u gebruik maakt van onze Services. Indien u meer wenst te weten over de verschillende wettelijke relaties die u kunt hebben bij het bezoek aan de Groupon International Site, kijk dan hier op de FAQ van Groupon International. 2. UW VERPLICHTINGEN OP GROND VAN DEZE OVEREENKOMST 2.1. Minimumleeftijd: Uitsluitend personen van 18 jaar of ouder mogen Reserveren of Aankopen. Door een Reservatie of Aankoop te doen, bevestigt u dat u ouder dan 18 jaar bent.

13 2.2. Nauwkeurige informatie en openbaarmaking: U begrijpt en stemt ermee in dat Groupon Travel als tussenpersoon van de Leverancier, en alle Leveranciers zich het recht voorbehouden uw Aankoop op elk moment te annuleren, omdat u hebt nagelaten alle relevante informatie over uzelf of andere personen waarvoor u Reserveert, te verstrekken volgens deze Servicevoorwaarden. U garandeert dat: alle informatie die u ons verstrekt voortvloeiend uit of in verband met deze Servicevoorwaarden waar, volledig en nauwkeurig is; u ons onmiddellijk op de hoogte zal stellen van veranderingen met betrekking tot de nauwkeurigheid van de informatie die u ons verstrekt heeft; u erkent en ermee instemt dat het uw verantwoordelijkheid is om te verzekeren dat niets (zoals misdrijven en vroegere uitzettingen van de bestemming(en) waarheen u reist) uw geschiktheid om te reizen gaat verhinderen, evenals de geschiktheid van de personen voor wie u Reserveert; u op de hoogte bent van alle regels betreffende de toegang tot een gebied of land waarheen u reist (evenals de personen voor wie u heeft Gereserveerd), inclusief paspoortbeperkingen en -vereisten (zoals blanco bladzijden in het paspoort of geldigheid van het paspoort), het al dan niet bestaan van een strafblad, evenals vereisten op het vlak van visa, vaccinaties en administratieve en sanitaire vereisten. Groupon Travel kan niet verantwoordelijk worden gehouden als u de toegang wordt ontzegd tot het gebied of land van uw Accommodatie als u niet voldoet aan een van bovenstaande voorwaarden. Daarenboven, mocht u toegang worden ontzegd, dan heeft u geen recht op enige terugbetaling Reserveren voor anderen: Indien u voor andere personen Reserveert, verklaart u dat u bevoegd bent om die Reservatie te maken namens dergelijke personen en om hun persoonsgegevens aan ons te verstrekken en dat alle personen in die Reservatie (en hun persoonlijke vertegenwoordigers) ermee hebben ingestemd om gebonden te zijn aan deze Overeenkomst Gedrag: U gedraagt zich niet zodanig dat u ongemak of hinder veroorzaakt of risico of gevaar oplevert aan andere personen en/of schade toebrengt aan eigendom tijdens het gebruik van de Accommodatie. Indien u (of een persoon waarvoor u heeft Gereserveerd) op enig moment tussen uw vertrek en uw terugkomst wordt gearresteerd of een verbod tot reizen krijgt opgelegd, volgens de algemene voorwaarden van de Leverancier, of indien u uit uw Accommodatie wordt gezet volgens de algemene voorwaarden van de Leverancier, zullen wij namens de Leverancier geen terugbetaling uitvoeren van dat deel van de kosten van uw Accommodatie waarvan u geen gebruik hebt kunnen maken vanwege uw gedrag (of het gedrag van personen waarvoor u heeft Gereserveerd) volgens de algemene voorwaarden van de Leverancier. U stemt ermee in om ons te vergoeden voor elk verlies, aansprakelijkheid, schade of kost die wij lijden ten gevolge van claims of gerechtelijke stappen die worden ingediend of gedreigd tegen ons te worden ingediend als gevolg van of in relatie met uw gedrag (of het gedrag van elke persoon voor wie u Reserveert) onder deze Overeenkomst Fraude: Indien wij of een Leverancier op de hoogte worden gesteld van vermoedelijke of feitelijke fraude of illegale activiteit met betrekking tot een betaling uitgevoerd voor de Reservatie of Aankoop, behouden we ons het recht voor om in overeenstemming met de algemene voorwaarden van de Leverancier en als tussenpersoon, uw Reservatie of Aankoop met onmiddellijke ingang en zonder dat we u enige compensatie verschuldigd zijn, te annuleren. Een dergelijke annulering vindt plaats zonder afbreuk te doen aan enige rechten die wij tegen u kunnen doen gelden. 3. EEN ACCOMMODATIE RESERVEREN 3.1. Een Reservatie maken: Afhankelijk van de beschikbaarheid, kunt u online Reserveren via de Groupon International Site. Om te Reserveren moet u de Accommodatie die u wenst te kopen bij een Leverancier selecteren, uw kamertype en reisdata selecteren, klikken op Boeken!, uw adres en andere persoonsgegevens die we nodig hebben invoeren, zodat u kunt inloggen op uw account of een account kunt aanmaken, akkoord gaan met deze Servicevoorwaarden voor Reservatie en Aankoop en klikken op Bestelling afronden. Na een succesvolle afronding van deze stappen ziet u een pagina op de Groupon Belgische Site die de ontvangst van uw Reservatie bevestigt Aanvaarding van uw reservatie: We behouden het recht voor om te bepalen, uit naam van de Leverancier, of we uw Reservatie aanvaarden. Uw Reservatie is niet aanvaard tot (en tenzij) u een bevestiging heeft ontvangen dat uw Reservatie aanvaard is. Als uw Reservatie wordt geweigerd, stellen we u op de hoogte en wordt uw betaling niet doorgevoerd. Als uw Reservatie wordt aanvaard, sturen we u, uit naam van de Leverancier, een Reservatiebevestigings die uw Accommodatie bevestigt. Het is op dit punt - het versturen van de Reservatie bevestigings - dat wij, als tussenpersoon voor de Leverancier, uw Reservatie aanvaarden en er een contract ontstaat tussen u en de Leverancier. Kort daarna wordt de betaling opgenomen door Groupon International (de beheerder van de Groupon International Site) als tussenpersoon voor de Leverancier. Gelieve te noteren dat het de Leverancier is die wettelijk aansprakelijk is om u de Accommodatie te verstrekken (ook al blijven wij aansprakelijk voor wat in deze Servicevoorwaarden wordt bepaald). Als tussenpersoon zijn wij niet wettelijk aansprakelijk voor het verstrekken van uw Accommodatie, die door onze Leverancier zal worden verstrekt en die valt onder algemene voorwaarden van de Leverancier.

14 3.3. Uw Reservatiebevestiging controleren: Het is belangrijk dat u bij ontvangst de gegevens van de Reservatiebevestings controleert. In het geval van een verschil tussen uw Reservatie en de Reservatiebevestigings , of als u de Reservatiebevestigings niet binnen de 24 uur na het maken van de Reservatie ontvangen heeft, gelieve dan onmiddellijk contact met ons op te nemen op [ ] of via op 4. PRIJS 4.1. Aan wie u betaalt: Al uw betalingen voor de Accommodatie gebeuren aan Groupon International GmbH als tussenpersoon van de Leverancier. Zodra uw Reservatie is aanvaard en uw betaling is goedgekeurd, sturen we, uit naam van de Leverancier, uw Reservatiebevestigings (zoals hierboven vermeld) die de aanvaarding is van uw Reservatie Eindprijs: Namens de Leverancier behouden we ons het recht voor om de prijzen van iedere Accommodatie te wijzigen voor u de Reservatie maakt. U wordt voor Reservatie geïnformeerd over de huidige prijs van de Accommodatie. Die prijs kan afwijken van de prijs die u oorspronkelijk heeft gezien op de Groupon International Site Fouten in de prijs: Het kan zijn dat we een fout maken en dat er fouten zitten in de prijs wanneer u Reserveert. Als we een duidelijke fout hebben gemaakt (een menselijke, technische of andere fout), behouden we ons het recht voor, in zoverre dit is toegestaan door het toepasselijk recht, om u de optie te bieden om een nieuwe Reservatie te maken tegen de correcte prijs of u volledig terug te betalen Belastingen: In sommige landen kunnen belastingen, heffingen, bijdragen, rechten, kosten, aanslagen of andere kosten (gezamenlijk Belastingen ) worden geheven door de plaatselijke autoriteiten. Belastingen die van toepassing zijn op uw Reservatie worden u meegedeeld voor de Reservatie, inclusief in de kleine lettertjes of elders op de Groupon International Site. Wij wijzen u erop dat u uitsluitend aansprakelijk en verantwoordelijk bent voor het betalen van al deze Belastingen Extras: Wij wijzen u erop dat tijdens en gedurende het gebruik van de Accommodatie overige extra s tegen betaling beschikbaar kunnen zijn voor u. Deze overige extra s omvatten maaltijden in uw hotel, internet in uw hotel, enz. ( Overige extra s ). Voor zover u deze Overige extra s niet van ons heeft gekocht, als tussenpersoon voor de Leverancier, vallen de Overige extra s volledig onder uw financiële aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid aangezien deze Overige extra s worden voorzien door de leverancier van dergelijke Overige extra s (inclusief elke Leverancier). Als tussenpersoon voor de Leveranciers, maakt Groupon Travel geen deel uit van het contract voor Overige extra s en zijn we niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de verstrekking, de uitvoering, het genot, de levering of anderszins van Overige extra s Herziening van de prijs van de Accommodatie na Reservatie: Op grond van Artikel 5 zal Groupon Travel de prijs van uw Accommodatie niet wijzigen nadat u de Reservatie heeft gemaakt Terugbetaling: In het geval u een (volledige of gedeeltelijke) terugbetaling ontvangt, betalen wij u terug via de oorspronkelijke betalingswijze. Wanneer u een terugbetaling ontvangt, heeft u 30 dagen na de dag waarop u de terugbetaling ontvangt, de tijd om deze te weigeren. Als u de terugbetaling niet weigert tijdens deze periode, dan is de terugbetaling de volledige en finale regeling van alle claims tegen Groupon Travel met betrekking tot, of als gevolg van of in verband met de Services, de Reservatie of Aankoop waarvoor u werd terugbetaald. 5. WIJZIGINGEN EN ANNULERINGEN 5.1. Als u uw gegevens wijzigt: Gelieve te noteren dat Groupon Travel de namen van de personen van uw Reservatie mogelijks niet kan wijzigen. De beslissing tot eventuele instemming door ons, namens de Leverancier, van een aanvraag tot wijziging van naam, ligt volledig bij de Leverancier. Indien wij een naam niet wijzigen op uw Reservatie, kan het zijn dat u moet annuleren en een nieuwe Reservatie moet doen, afhankelijk van de beschikbaarheid (en dat u de aan annulering verbonden kosten verschuldigd bent). Indien u vragen heeft over het wijzigen van een naam, gelieve met ons contact op te nemen op of [ ] Elke wijziging van andere gegevens anders dan een naam is misschien niet mogelijk. U kunt echter altijd uw Aankoop annuleren en opnieuw Reserveren, afhankelijk van de beschikbaarheid (maar gelieve de opmerkingen over deze annuleringen in Artikel 5.2 hieronder te raadplegen) Als u uw Accommodatie annuleert: Wij wijzen u erop dat elke Aankoop kosteloos kan worden geannuleerd tot de annuleringsdatum (als er een annuleringsdatum is vastgelegd), in overeenstemming met de algemene voorwaarden van de Leverancier. De annuleringsdatum maakt deel uit van de algemene beperkingen van de Accommodatie. De annuleringsdatum is ook vermeld op uw Reservatiebevestigings . Na deze annuleringsdatum wordt uw Aankoop niet meer terugbetaald en kan niet meer geannuleerd worden, tenzij dit anders wordt bepaald in de algemene voorwaarden van de Leverancier. Als de reden van de annulering gedekt

15 wordt door een verzekeringspolis die u heeft genomen voor deze Aankoop, is het mogelijk om via die verzekeringspolis de annuleringskosten terug te eisen. Als u een annulering wilt bespreken, kunt u met ons contact opnemen per op of per telefoon op [ ] Indien de Leverancier uw Accommodatie wijzigt: Het kan voorkomen dat een Leverancier een wijziging aan moet brengen in uw Accommodatie. Als tussenpersoon voor de Leverancier zullen we u over dergelijke wijzigingen zo snel als dat redelijkerwijs mogelijk is, informeren en, in zijn naam, u een bijgewerkte Reservatiebevestiging sturen met de gegevens van uw nieuwe Aankoop en Accommodatie. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor dergelijke wijzigingen aangezien wij niet de Leverancier zijn en enkel als tussenpersoon optreden Indien de Leverancier uw Accommodatie annuleert: Als tussenpersoon voor de Leverancier, behouden we ons het recht voor uw Aankoop om ongeacht welke reden en zonder vergoeding te annuleren indien de annulering een gevolg is van Overmacht of nalatigheid van uw kant om de kosten van uw Accommodatie volledig te betalen of ook in overeenstemming met deze Service voorwaarden en het toepasselijk recht. 6. ZORGNORMEN 6.1. We garanderen dat we: redelijke vakkennis en zorgvuldigheid gaan betrachten bij de uitvoering van onze verplichtingen op grond van deze Servicevoorwaarden; bevoegd zijn om de Services die worden aangeboden op bevoegde websites beschikbaar te stellen; en niet in strijd met de vereisten van professionele zorgvuldigheid zullen handelen. 7. AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING 7.1. Aansprakelijkheidsbeperking: Dit Artikel 7 heeft voorrang op alle andere Artikelen van deze Servicevoorwaarden (met uitzondering van Artikel 1.4, waar het onder valt) en zet de volledige aansprakelijkheid van Groupon Travel uiteen met betrekking tot: elke actie die voortkomt door of in betrekking tot deze Servicevoorwaarden, inclusief de uitvoering, niet-uitvoering, uitgestelde uitvoering of vertraging van uitvoering van onze verplichtingen onder deze Service voorwaarden of de Services of enige levering van een Accommodatie (of een deel daarvan) Waar we aansprakelijk voor zijn: Niets uit deze Servicevoorwaarden zal onze aansprakelijkheid uitsluiten of beperken voor de aansprakelijkheid voor (i) overlijden of persoonlijk letsel; (ii) ernstig wangedrag; (iii) fraude; (iv) frauduleuze zwendel; of (v) enige aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt door het toepasselijk recht Geen aansprakelijkheid voor Leveranciers waar we optreden als tussenpersoon: In het geval wij optreden als tussenpersoon voor Leveranciers is het onze verantwoordelijkheid de Leveranciers te kiezen die over redelijke vakkennis beschikken en zorg betrachten. Voor zover (i) wij met redelijke vakkennis en zorg gehandeld hebben bij de selectie van de Leverancier(s) en (ii) wettelijk toegestaan, sluiten wij alle verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid uit voor het verstrekken van uw Accommodatie of enig handelen of nalaten van de Leverancier. Dit is op grond van het feit dat het wettelijke contract en de wettelijke verantwoordelijkheid voor de levering van uw Accommodatie tussen u en de Leverancier ligt Waar we niet aansprakelijk voor zijn: Met uitzondering van wat wordt vermeld in dit Artikel 7 en Artikel 1.4, zijn we niet aansprakelijk indien het nalaten van onze uitvoering van deze Servicevoorwaarden: aan u kan worden toegeschreven; aan de Leverancier kan worden toegeschreven; kan worden toegeschreven aan het nalaten van een derde die geen relatie heeft met het verstrekken van de Accommodatie en indien dit nalaten een gevolg is van Overmacht; of kan worden toegeschreven aan Overmacht waardoor wij deze Overeenkomst niet kunnen uitvoeren Beperking van aansprakelijkheid met betrekking tot onze Diensten: Wij wijzen onze aansprakelijkheid af en beperken deze voor Services die we verstrekken die wettelijk kunnen worden uitgesloten en zijn niet aansprakelijk voor: inkomstenderving; verlies van feitelijke of verwachte winst; contractverlies; verlies van geldgebruik; verlies van verwachte besparingen; zakelijk verlies; gemiste kansen; verlies van goodwill; verlies van reputatie; verlies van, schade aan of corruptie van gegevens; en

16 indirecte of gevolgschade. De term gevolgschade betekent gevolgschade ongeacht of de schade te voorzien, bekend, voorzien of anderszins was Totaallimiet: In geval wij aansprakelijk worden bevonden, zal deze aansprakelijkheid beperkt worden tot een maximum van drie keer de kosten van uw Aankoop. 8. Klachten 8.1. Indien u een probleem heeft met uw Accommodatie, moet u dit onmiddellijk melden bij de Leverancier van uw Accommodatie (bijvoorbeeld de verantwoordelijke van het resort, hotelmanager, enz.). Indien uw klacht plaatselijk niet kan worden opgelost, moet u contact met ons opnemen en het probleem bekendmaken via [ ]. Wij zullen alle redelijke maatregelen treffen om zo snel als redelijkerwijs mogelijk is hulp te bieden gezien de omstandigheden en die binnen onze mogelijkheden valt. Als u niet kunt bellen, neem dan contact met ons op via en vermeld het nummer en het tijdstip waarop wij u telefonisch kunnen bereiken in een poging om u hulp te bieden Indien uw klacht niet wordt opgelost nadat u de Leverancier heeft geïnformeerd en ons heeft gebeld (op het bovenstaande nummer), moet u binnen de 28 dagen na thuiskomst een schriftelijke klacht indienen op: t.a.v. Customer Services, Freier Platz 10, 8200 Schaffhausen, onder vermelding van uw reservatienummer en alle andere relevante informatie die wij redelijkerwijs kunnen vragen met betrekking tot uw Accommodatie om u te identificeren. Dit is het speciale adres dat wij gebruiken om alle klachten betreffende reizen af te handelen. 9. GEGEVENSBESCHERMING 9.1. Privacypraktijken: Bij het maken van een Reservatie en de daaropvolgende Aankoop via Groupon Travel stemt u ermee in dat wij informatie over u verzamelen, verwerken en gebruiken zoals beschreven in ons Privacybeleid. Onze Diensten worden beschikbaar gesteld via de Groupon International Site, en daarom stemt u in met de Gebruiksvoorwaarden, de Privacyverklaring en het Beleid met betrekking tot Cookies van Groupon International wanneer u gebruik maakt van services van om het even welke verkoper op de Groupon International Site, inclusief wijzelf. Aangezien Groupon optreedt als tussenpersoon voor de Leverancier, spelen we uw informatie door aan de Leverancier voor de overeenkomst tussen u en de Leverancier. Het verwerken en gebruiken van uw informatie door de Leverancier valt onder het privacybeleid van die Leverancier. 10. NUTTIGE INFORMATIE Paspoortvereisten: Voor alle Reservaties en Aankopen is een geldig paspoort vereist (geldig tot minstens 6 maanden na het einde van uw vakantie). Uw specifieke paspoort- en visumvereisten en andere immigratievereisten zijn uitsluitend uw verantwoordelijkheid. U moet dit voor vertrek bevestigen bij de relevante ambassades en/of consulaten. Wij wijzen alle aansprakelijkheid af indien u niet kunt reizen omdat u niet voldoet aan de paspoort-, visum- en immigratievereisten of indien u niet beschikt over de relevante vaccinatiecertificaten. Voor inwoners van de Europese Unie die reizen binnen de Europese Unie volstaat een geldig identiteitsbewijs Gezondheidsinformatie: Afhankelijk van uw Aankoop kunnen verplichte gezondheidszorgen van toepassing zijn op uw reis. Wij raden u sterk aan om minstens acht weken voor vertrek een gezondheidszorgprofessional te raadplegen (uw huisarts, een verpleegkundige, een apotheker of centrum voor gezondheid en reizen). Extra informatie over advies voor gezondheid op reis voor Belgische klanten is beschikbaar op of is_in_het_buitenland/ Reisverzekering: Het is belangrijk en sterk aan te raden om een reisverzekering af te sluiten die de volledige duur (en alle aspecten van) uw Accommodatie dekt. Dit om er zeker van te zijn dat u financieel beschermd bent in geval u uw vakantie in bepaalde gevallen moet annuleren. De dekking die u nodig heeft, kan afhankelijk zijn van uw specifieke Accommodatie Inchecken en uitchecken in uw Accommodatie: Het inchecken in de Accommodatie hangt af van de Leverancier van uw Accommodatie. U moet voor uw aankomst bij uw specifieke Leverancier nagaan wat de incheck- en uitchecktijden zijn; de algemene regel is wel dat inchecken gebeurt om u. (lokale tijd) en uitchecken om u. (lokale tijd). Daarnaast moet u de Leverancier op de hoogte stellen als u later arriveert om te garanderen dat laat inchecken uw rechten niet aantast. Het is volledig uw verantwoordelijkheid om de algemene voorwaarden van uw Leverancier te volgen voor wat betreft het in- en uitchecken. 11. WETTELIJKE INFORMATIE Interpretatie: In deze Servicevoorwaarden:

17 omvatten woorden die personen aanduiden natuurlijke personen, partnerschappen, partnerschappen met beperkte aansprakelijkheid, bedrijfsorganen en verenigingen van personen zonder rechtspersoonlijkheid; zijn titels van artikels (zoals 11. WETTELIJKE INFORMATIE bij het begin van dit Artikel) louter informatief en maken geen deel uit van en hebben geen invloed op de interpretatie van deze Servicevoorwaarden; zijn titels van artikelen (zoals Interpretatie: aan het begin van dit Artikel 12.1) bedoeld als hulp bij de interpretatie van de artikelen waarin zij voorkomen; en hebben verwijzingen naar omvat/omvatten en inclusief de respectievelijke betekenis omvat/omvatten zonder beperkingen en inclusief en zonder beperkingen Geen verklaring van afstand: Indien wij nalaten u te dwingen tot uitvoering van uw verplichtingen onder deze Servicevoorwaarden of indien wij onze rechten tegen u niet uitoefenen, of indien wij dit vertraagd doen, betekent dit niet dat wij afstand doen van onze rechten tegen u en dat u niet hoeft te voldoen aan dergelijke verplichtingen. Indien wij geen maatregelen treffen naar aanleiding van nalatigheid van uw kant, zullen wij dit uitsluitend schriftelijk aangeven. Dit betekent enkel dat we afstand doen van een bepaalde nalatigheid op een bepaald tijdstip en zal op geen enkele andere manier uw aansprakelijkheid onder de Servicevoorwaarden vrijwaren, nietig verklaren of anders beïnvloeden Kennisgevingen: Tenzij anders vermeld in deze Servicevoorwaarden worden kennisgevingen aan beide partijen schriftelijk gegeven en worden persoonlijk overhandigd, elektronisch g d (anders dan de gevallen waarin u een kennisgeving stuurt aan Groupon Travel betreffende een gerechtelijke procedure of voor het indienen van een klacht volgens Artikel 8.2) of per gefrankeerde post verstuurd naar het adres dat u heeft verstrekt bij uw Reservatie of naar het hoofdkantoor van Groupon Travel Overleving: De bepalingen van Artikelen 1, 2, 3, 4, 7, 9, 11 en 12 van deze Servicevoorwaarden, samen met de bepalingen die van kracht blijven na het vervallen of beëindigen ervan of die op grond van hun aard of context van kracht blijven na een dergelijke beëindiging, blijven van kracht na het vervallen of de beëindiging van deze Overeenkomst, voor een periode van minstens 10 jaar van het vervallen of de beëindiging als een bepalende periode nodig is om de overleving van enige van de als zodanig opgesomde onderdelen niet ongedaan te maken Deelbaarheid: Als enige bepaling van deze Overeenkomst onwettig, ongeldig of om een andere reden niet-uitvoerbaar is, dan zal die bepaling als afgesplitst worden beschouwd en zal de onuitvoerbaarheid daarvan geen invloed hebben op de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen van deze Overeenkomst Geen partnerschap/agentschap: Niets in deze Servicevoorwaarden zal worden opgevat als het creëren van een joint venture, partnerschap of agentschapsrelatie tussen u en Groupon Travel en geen van de partijen heeft het recht of de bevoegdheid om aansprakelijkheden, schulden of kosten of contracten of andere akkoorden aan te gaan in naam van of namens de andere partij Geen andere voorwaarden: Tenzij uitdrukkelijk vermeld in deze Servicevoorwaarden worden hiermee garanties, voorwaarden en andere bepalingen, hetzij uitdrukkelijk, hetzij impliciet, op grond van reglementen, algemene wetgeving of anderszins, uitgesloten voor zover dit maximaal wettelijk is toegestaan Overdracht: Een overdracht is het overdragen van uw rechten onder deze Servicevoorwaarden (bijvoorbeeld een recht om vergoeding te ontvangen indien u hier recht op hebt). U mag uw rechten of verplichtingen op grond van deze Servicevoorwaarden niet volledig of gedeeltelijk overdragen, delegeren of anders overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons, waarbij wij een dergelijke toestemming niet onredelijk mogen tegenhouden. In de mate waarin het is toegestaan door het toepasselijk recht, en zonder dat het uw rechten en garanties onder deze Servicevoorwaarden beïnvloedt, hebben wij het recht alle of een deel van onze rechten en verplichtingen op grond van deze Servicevoorwaarden over te dragen of anderszins toe te wijzen aan enige persoon, entiteit of bedrijf (zoals een bedrijf binnen de Groupon bedrijvengroep of een ander bedrijf behoudens de consumentenrechten onder deze Servicevoorwaarden) Volledige Overeenkomst: Deze Servicevoorwaarden bevatten alle voorwaarden die tussen de partijen zijn overeengekomen betreffende het onderwerp en vervangen en hebben voorrang op alle eerdere mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, afspraken en akkoorden tussen u en ons Toepasselijk recht en jurisdictie: We zullen ons inzetten om alle geschillen over deze Servicevoorwaarden op te lossen. Deze Servicevoorwaarden vallen onder de Belgische wetgeving en elk geschil dat ermee verband houdt valt onder de exclusieve jurisdictie van de Belgische gerechtshoven. De vorige zin is van toepassing op alle niet-contractuele relaties tussen u en ons. 12. DEFINITIES

18 12.1. Accommodatie betekent accommodatie voor personen in een gebouw of gelijkaardige structuur, inclusief hotels, appartementen, timeshares, villas, condominiums en huizen Overmacht betekent een voorval buiten de redelijke controle van Groupon Travel of een Leverancier, dat niet voorkomen had kunnen worden zelfs indien alle zorgvuldigheidsmaatregelen waren getroffen, inclusief een natuurramp, oorlog, oproer, invasie, handelen van buitenlandse vijanden, vijandigheden, burgeroorlog, opstand, revolutie, brand, ontploffing, falen van openbare voorzieningen of burgeronlusten, bliksem, overstroming, orkanen, aardbevingen, stormen, tornado s, terroristische of sabotagehandelingen, beperkende wet- en regelgeving, stakingen, lock-outs, industriële onenigheid of andere arbeidsconflicten van ongeacht welke aard (anders dan stakingen door het personeel van Groupon Travel zelf), burgerlijke onrust, ioniserende straling of radioactieve besmetting door een nucleaire brandstof of radioactiviteit, toxische, explosieve of andere gevaarlijke eigenschappen van een nucleair geheel of nucleaire component, epidemie en andere natuurrampen of slechte weersomstandigheden Groupon International Site betekent elk platform, inclusief de website die wordt aangeboden of beheerd door Groupon International GmbH, website van een filiaal, netwerk van een zakenpartner, , mobiele applicaties, andere vormen van elektronische aanbiedingen of andere platformen of distributiekanalen die eigendom zijn, worden beheerd door of geëxploiteerd door Groupon International GmbH of Groupon Travel, hun filialen of zakenpartners Aankoop betekent de aankoop van een Accommodatie bij een Leverancier bij de Groupon International Site, waarbij genoteerd wordt dat Groupon Travel geen deel uitmaakt van deze overeenkomst, die direct tussen u en de Leverancier wordt gesloten. Deze definitie omvat Aangekocht en Aankopen Reservatie betekent het doen van een aankoopvoorstel voor een Accommodatie aan de Leverancier via de Groupon International Site zoals bepaald onder bovenstaande artikel (en deze definitie omvat Reserveren en Gereserveerd ) Services betekent de diensten die verstrekt worden door Groupon Travel aan consumenten op grond van deze Servicevoorwaarden, inclusief het optreden als tussenpersoon namens Leveranciers om Accommodaties beschikbaar te maken voor Reservatie Leverancier betekent een leverancier van de Accommodaties die worden aangeboden voor verkoop via de Groupon International Site.

19 ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GmbH GROUPON GOODS GLOBAL Deze sectie bevat de verkoopvoorwaarden voor de verkoop van Producten door Groupon Goods Global aan u. CONTRACT EN INFORMATIE OVER DE BESTELPROCEDURE 1.1. De Contractpartijen: Deze Verkoopvoorwaarden ( Verkoopvoorwaarden ) zijn een overeenkomst tussen u, de klant (waarnaar hierin wordt verwezen als u of uw ) en Groupon Goods Global GmbH (waarnaar hierin wordt verwezen als Groupon Goods, we/wij, ons of onze ). Wij zijn een bedrijf dat geregistreerd staat in Zwitserland (bedrijfsregistratienummer CH ) met hoofdkantoor te Freier Platz 10, 8200 Schaffhausen, Zwitserland De Website: Groupon SPRL is de beheerder en eigenaar van de Groupon SPRL s website. Bij interactie met de website op ongeacht welke manier, zoals het aanmaken van een account of contact opnemen met de klantenservice, stemt u in met de Gebruiksvoorwaarden en het Cookiesbeleid van Groupon SPRL. Dit zijn contracten tussen Groupon International en u. Groupon Goods is geen partij in deze contracten en deze hebben niets te maken met Groupon Goods. Indien u echter Producten koopt van Groupon Goods zijn deze verkoopvoorwaarden ook van toepassing. Naast het leveren van de diensten in en rond de Groupon SPRL website, verkoopt Groupon SPRL ook vouchers. Als u een voucher van Groupon SPRL koopt, dan wordt die aankoop gedaan onder de algemene voucher voorwaarden van Groupon SPRL. Hierin is Groupon Goods geen partij Deze Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing: Door een bestelling te plaatsen bij Groupon Goods stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze Verkoopvoorwaarden en het Retourbeleid van Groupon Goods Uw voorstel: Als u klikt op de knop Koop nu doet u een aankoopvoorstel voor de producten die verkocht worden door Groupon Goods (de Producten ). Uw voorstel is pas geaccepteerd en ons contract met u is pas afgesloten op het moment dat wij u en. Wij wijzen u erop dat wij ons het recht voorbehouden om uw voorstel af te wijzen en geen contract met u af te sluiten. Met name in het geval van beperkte beschikbaarheid van de producten Een exemplaar van deze Verkoopvoorwaarden: Wij bewaren een kopie van het contract tussen u en ons (deze Verkoopvoorwaarden) en we raden u aan deze Verkoopvoorwaarden als document uit te printen Uw wettelijke rechten: Voor u als klant is niets in deze Verkoopvoorwaarden van invloed op uw wettelijke rechten in verband met defecte of verkeerd beschreven Producten of uw mogelijkheid tot annulering van het contract. "De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst." 1.7. Herzieningen van deze Verkoopvoorwaarden: Deze Verkoopvoorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 1 September 2013 (versie 1). Wij behouden ons het recht voor deze Verkoopvoorwaarden op elk moment te wijzigen (deze wijziging zal online gepubliceerd worden). Alle wijzigingen in deze Verkoopvoorwaarden die zijn aangebracht nadat uw bestelling door ons is ingediend, zijn niet op die bestelling van toepassing. PRIJZEN EN AANKOOP 2.1. Prijzen en aan wie u betaalt: De Producten worden verkocht door Groupon Goods. Groupon Goods zal uw betaling beschouwen en verwerken als een bestelling. Alle prijzen op de website voor producten zijn inclusief wettelijk toepasselijke btw. De prijzen worden aan u gecommuniceerd voordat u Producten koopt en bij bevestiging van uw bestelling. Onze prijzen kunnen van tijd tot tijd wijzigen, maar wijzigingen hebben geen invloed op uw bestelling vanaf het moment dat wij uw bestelling accepteren door het bevestigen van de verzending daarvan aan u, anders dan onder omstandigheden zoals beschreven in de Clausules 2.4 en 2.5 hieronder Leveringskosten: De prijzen van de Producten kunnen al dan niet inclusief leveringskosten zijn. Dergelijke kosten worden vermeld in de deal voorwaarden. Indien leveringskosten niet zijn inbegrepen, worden dergelijke kosten apart weergegeven en toegevoegd aan het totaalbedrag dat verschuldigd is voordat u uw bestelling afrondt Uw bestelling plaatsen: Nadat u een bestelling plaatst door te klikken op de knop Koop nu en het accepteren van deze Verkoopvoorwaarden, ontvangt u een ter bevestiging van de ontvangst van uw bestelling waarin de gegevens van uw bestelling zijn opgenomen. U ontvangt een andere ter bevestiging van de verzending van uw Producten.

20 2.4. Fouten en omissies: Er kunnen zich soms fouten of omissies bevinden in de prijs of beschrijving van de Producten die wij verkopen. Wij zullen redelijke inspanningen leveren om fouten en omissies zo snel mogelijk te corrigeren nadat wij hiervan op de hoogte zijn gebracht. Wij behouden ons het recht voor om zonder kennisgeving informatie over Producten voor verkoop (inclusief de Producten zelf) te wijzigen, vervangen, opschorten of te verwijderen Fouten en omissies na verkoop: In het geval wij een fout of omissie hebben gemaakt en u het product al hebt gekocht: Indien de feitelijke prijs van de Producten lager is dan de prijs die op het moment van aankoop is vermeld, zullen wij u een lagere prijs aanrekenen; of Indien de Prijs van de Producten hoger is dan de vermelde prijs, zullen wij contact met u opnemen en u de keuze bieden om de correcte (hogere) prijs te betalen of uw bestelling te annuleren en een volledige terugbetaling te ontvangen. WIJZIGINGEN IN DE BESTELLING 3.1. Uw bestelling veranderen: Als u uw bestelling hebt geplaatst, kunnen wij geen wijzigingen meer aanbrengen in uw bestelling, inclusief de hoeveelheid Producten die is besteld of het leveringsadres. Deze Clausule heeft geen invloed op uw wettelijke rechten tot annulering of retourrechten die u kunt hebben betreffende een bepaalde aankoop. LEVERING VAN PRODUCTEN 4.1. Verzending: De verzendopties en kosten van Groupon Goods worden vermeld in de deal voorwaarden en variëren per aankoop. Uw aankoop kan niet buiten Belgie Geschatte levering: De geschatte leveringstermijn is opgenomen in de kleine lettertjes van de aanbieding. Wij doen er alles aan de opgegeven leveringstermijnen te respecteren. Wij wijzen u erop dat tenzij anders wordt vermeld, de leveringsdata slechts schattingen zijn. Dit zijn geen gegarandeerde leveringsdata en dienen niet als zodanig worden opgevat Het juridische eigendom van de Producten gaat over op u (dwz de Producten zullen uw persoonlijke eigendom worden) wanneer de Producten worden afgeleverd op het adres dat u aan ons heeft doorgegeven. ONZE ANNULERINGSRECHTEN 5.1. Wij kunnen annuleren: Wij kunnen genoodzaakt zijn een bestelling te annuleren voordat de Producten worden geleverd vanwege een voorval waarover wij redelijkerwijs geen controle hebben, waaronder voorvallen ten gevolge van mechanische defecten of transportproblemen die van dien aard zijn dat redelijkerwijs niet van Groupon Goods verwacht kan worden dat zij de bestelling uitvoert. Wij zullen u hierover zo snel mogelijk informeren en een terugbetaling doen. UW ANNULERINGSRECHTEN 6.1. Uw annuleringsrechten: Niets in deze Verkoopvoorwaarden is van invloed op uw wettelijke rechten om bestellingen binnen 14 kalenderdagen te annuleren vanaf de dag na de datum waarop u de Producten hebt ontvangen. Om te annuleren moet u binnen 14 dagen vanaf de dag na de datum waarop u de Producten hebt ontvangen schriftelijk contact met ons opnemen via per post op het adres dat vermeld is in Clausule 11 of door middel van een persoonlijk overhandigde kennisgeving waarin u ons informeert over uw annulering. U hebt eveneens de mogelijkheid om gebruik te maken van het modelformulier voor herroeping. U kan dit formulier vinden in het bericht dat u wordt toegezonden als bevestiging van uw aankoop. U moet ervoor zorgen dat de Producten zorgvuldig worden verpakt zodat deze tijdens het transport niet beschadigd worden. U bent verantwoordelijk voor de kosten van retourzending van de Producten De volgende Producten zijn uitgesloten van dit wettelijke annuleringsrecht: (a) bederfelijke Producten zoals voedsel en bloemen; (b) audio/video-opnames, dvds of computersoftware waarvande verzegelde verpakking waarin deze aan u werden geleverd, is verbroken; (c) Producten die gemaakt zijn volgens uw eigen specificaties; (d) tijdschriften en maand/weekbladen; (e) loterijen of gokspellen; en (f) andere Producten die vanwege hun aard niet retour gestuurd kunnen worden, inclusief de producten die beschadigd zouden worden tijdens transport. TERUGBETALING EN RETOURS

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GROUPON BVBA

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GROUPON BVBA ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GROUPON BVBA Van toepassing vanaf 1 augustus 2013 I Algemene voorwaarden van toepassing op alle deals GROUPON BVBA (België) is een vennootschap die, als tussenpersoon, gespecialiseerd

Nadere informatie

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd Algemene verkoopsvoorwaarden Webshop 1.Algemeen 1.1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, worden alle overeenkomsten, offerten, aanbiedingen, bestellingen, en alle daaruit

Nadere informatie

Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel

Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel De integrale versie van de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel is beschikbaar op volgende website:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Godevaart voor verkoop op afstand

Algemene voorwaarden De Godevaart voor verkoop op afstand Algemene voorwaarden De Godevaart voor verkoop op afstand 1. Contactgegevens van De Godevaart De Godevaart Sint-Katelijnevest 23 BE 2000 Antwerpen BTW-nummer: BE 0458733289 Hierna De Godevaart genoemd.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Racket en Party Centrum voor verkoop op afstand

Algemene voorwaarden Racket en Party Centrum voor verkoop op afstand Algemene voorwaarden Racket en Party Centrum voor verkoop op afstand 1. Contactgegevens van Racket en Party Centrum Racket en Party Centrum Van Leeuwenhoekstraat 10 NL 2693 BG 's-gravenzande BTW-nummer:

Nadere informatie

BON BON! BVBA ALGEMENE VOORWAARDEN

BON BON! BVBA ALGEMENE VOORWAARDEN BON BON! BVBA ALGEMENE VOORWAARDEN In deze Algemene Voorwaarden, verwijzen de termen "BON BON! "wij", "ons" of "onze" naar BON BON! BVBA. BON BON! is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Bistrot du Nord voor verkoop op afstand

Algemene voorwaarden Bistrot du Nord voor verkoop op afstand Algemene voorwaarden Bistrot du Nord voor verkoop op afstand 1. Contactgegevens van Bistrot du Nord Bistrot du Nord Lange Dijkstraat 36 BE 2060 Antwerpen BTW-nummer: 0849273602 Hierna Bistrot du Nord genoemd.

Nadere informatie

De bepalingen en de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van deze diensten zijn omschreven in deze gebruikersovereenkomst.

De bepalingen en de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van deze diensten zijn omschreven in deze gebruikersovereenkomst. Algemene voorwaarden 1. Algemene bepalingen De diensten op deze website worden aangeboden door CHALK PAINT SHOP, maatschappelijke zetel Zilverberklaan 58, 9032 WONDELGEM (ondernemingsnummer: BE 0552 941

Nadere informatie

Algemene verkoopvoorwaarden van WWF BELGIUM

Algemene verkoopvoorwaarden van WWF BELGIUM Algemene verkoopvoorwaarden van WWF BELGIUM 1. Voorrang en aanvaarding van de onderhavige algemene verkoopvoorwaarden 1.1. Onder WWF wordt in de zin van de onderhavige algemene verkoopvoorwaarden het volgende

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden www.therapeutinjouwbuurt.be versie 09 augustus 2013

Gebruiksvoorwaarden www.therapeutinjouwbuurt.be versie 09 augustus 2013 Gebruiksvoorwaarden www.therapeutinjouwbuurt.be versie 09 augustus 2013 De consument (THERAPEUT) heeft het recht aan de onderneming (NELION) mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP De consument heeft het recht aan AC-Dierenartsenpraktijk mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van boete en zonder opgave van motief binnen de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN!! WWW.VERKOOPMIJNAUTO.BE WWW.DEALERAANKOOP.BE INHOUDSOPGAVE Art. 1 Definities begrippen Art. 2 Identiteit van de ondernemer Art. 3 Toepasselijkheid Art. 4 De openbare veiling Art.

Nadere informatie

Indien één van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing.

Indien één van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing. Identiteit van de ondernemer Handelsnaam: FunandPleasure Vennootschapsnaam: Sprince Comm.V Btw nr.: BE 0670.986.018 Maatschappelijke zetel: Veeweidestraat 71, 1070 Anderlecht Contact: info@funandpleasure.be

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Hof van Cleve. voor verkoop op afstand 1. CONTACTGEGEVENS VAN HOF VAN CLEVE. Hof van Cleve

Algemene voorwaarden. Hof van Cleve. voor verkoop op afstand 1. CONTACTGEGEVENS VAN HOF VAN CLEVE. Hof van Cleve Algemene voorwaarden Hof van Cleve voor verkoop op afstand 1. CONTACTGEGEVENS VAN HOF VAN CLEVE Hof van Cleve Riemegemstraat 1 BE-9770 Kruishoutem RPR / BTW-nummer: BE 0480.498.705 Hierna Hof van Cleve

Nadere informatie

Aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden door de begunstigde

Aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden door de begunstigde Aanhef De volledige website www.newbusiness.be is eigendom van de vennootschap MADE IN BELGIUM bvba, samen met alle bijhorende rechten; voor elke (volledige of gedeeltelijke) reproductie is systematisch

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden online verkoop Silhouettewinkel.com

Algemene Voorwaarden online verkoop Silhouettewinkel.com Algemene Voorwaarden online verkoop Silhouettewinkel.com De klant dient steeds de algemene voorwaarden voor internetverkoop te lezen alvorens een internetbestelling te plaatsen. Bij iedere bestelling wordt

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. I. Algemeen. Art. 1 Toepassingsgebied. Art. 2 Definities. Art. 3 Website. Art. 4 Sluiten van de overeenkomst

ALGEMENE VOORWAARDEN. I. Algemeen. Art. 1 Toepassingsgebied. Art. 2 Definities. Art. 3 Website. Art. 4 Sluiten van de overeenkomst ALGEMENE VOORWAARDEN I. Algemeen Art. 1 Toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarin Brochus producten verkoopt of op een andere wijze een leveringsverplichting

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN CAVES LENOIR WEBSHOP

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN CAVES LENOIR WEBSHOP Ondernemingsgegevens ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN CAVES LENOIR WEBSHOP CAVES LENOIR ABDIS AGNESSTRAAT 2, 8510 MARKE info@caveslenoir.be 056/44.40.95 0497/45.28.39 BE 0543.766.855 Artikel 1: Algemene bepalingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: definities 1.1. Ondernemer: De natuurlijk persoon (eenmanszaak) die op duurzame wijze een economisch doel nastreeft door producten en diensten van op afstand (e-commerce)

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 1. Inleidende bepaling Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten door Trappelend Geheim via de webwinkel op www.trappelendgeheim.be. Het plaatsen van

Nadere informatie

algemene verkoopsvoorwaarden

algemene verkoopsvoorwaarden algemene verkoopsvoorwaarden 1. 2. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen MASTERmail en de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk

Nadere informatie

1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting

1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting 1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van elke andere leveringsvoorwaarden of verkoopsvoorwaarden

Nadere informatie

Indien één van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing.

Indien één van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing. Algemene voorwaarden 1. Algemeen De producten die worden aangekocht via www.therubz-shop.be zijn onderworpen aan de verkoopsvoorwaarden van Pas de Deux BVBA met ondernemingsnummer BE 0443.623.263 en maatschappelijke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Toepassing. Betreffende de website van de handelszaak: Karo schoenen & lederwaren het bezoek en het gebruik ervan en de online en afstandsverkoop die er uit voortvloeit. Zowel Schoenen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Qshops Keurmerk

Algemene voorwaarden Qshops Keurmerk Algemene voorwaarden Qshops Keurmerk De leden van Qshops Keurmerk (Qshops.org) houden zich aan de gedragscode die door onze organisatie is opgesteld. Meer informatie over de gedragscode vindt u op onze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Uitgeverij Goede Daad

Algemene voorwaarden Uitgeverij Goede Daad Algemene voorwaarden 1 Algemeen 1.1. Deze Verkoop- en Leveringsvoorwaarden (voorwaarden) zijn van toepassing op aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van. Door het totstandkomen van een overeenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Friendgift

Algemene Voorwaarden Friendgift Algemene Voorwaarden Friendgift Beschrijving Friendgift biedt via haar website www.friendgift.nl een unieke cadeauservice aan. Via digitale waardebonnen voor diensten en producten van verschillende Aanbieders.

Nadere informatie

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES 1. Omschrijvingen Companywriters : De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 4600 Wezet (Visé) (België),

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden: KBCSAASFORCE.HOME-USE.EU

Algemene Voorwaarden: KBCSAASFORCE.HOME-USE.EU Algemene Voorwaarden: KBCSAASFORCE.HOME-USE.EU Laatste aanpassing: 09 april 2015 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Identiteit van de verkoper Artikel 2 Toepasselijkheid Artikel 3 Ons aanbod en jouw bestelling Artikel

Nadere informatie

ARTIKEL 1 - DEFINITIES

ARTIKEL 1 - DEFINITIES ARTIKEL 1 - DEFINITIES In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; 2.Consument: de natuurlijke persoon die niet

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be

HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be Artikel 1 De bepalingen van dit hoofdstuk zijn enkel van toepassing op de contractuele relatie tussen NV Eco Toilet

Nadere informatie

1. De bestellingen en verkopen van gordijnen op maat worden u aangeboden door

1. De bestellingen en verkopen van gordijnen op maat worden u aangeboden door Algemene voorwaarden 1. De bestellingen en verkopen van gordijnen op maat worden u aangeboden door B.V.B.A. DK2000 NEW onder de naam Gordijnen Op Maat met btw nr: 0833.580.584 en maatschappelijke zetel

Nadere informatie

Verkoop voorwaarden webwinkel Cedel B.V. (versie juni 2014)

Verkoop voorwaarden webwinkel Cedel B.V. (versie juni 2014) Verkoop voorwaarden webwinkel Cedel B.V. (versie juni 2014) Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op

Nadere informatie

Wedstrijdreglement winactie zonder aankoopverplichting. Win 200 euro shoptegoed. Van 30 mei 2015 tot 7 juni 2015

Wedstrijdreglement winactie zonder aankoopverplichting. Win 200 euro shoptegoed. Van 30 mei 2015 tot 7 juni 2015 Wedstrijdreglement winactie zonder aankoopverplichting Win 200 euro shoptegoed Van 30 mei 2015 tot 7 juni 2015 Artikel 1: Organisatie van het spel De onderneming Sarenza (hierna de organisator genoemd),

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN 26.12.2014 ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN Deze Algemene Verkoopvoorwaarden (AVV) zijn van toepassing op alle Bestellingen en Contracten die zijn afgesloten of die zullen afgesloten worden door TraKKs, hierna

Nadere informatie

2.2 De verkoper zal de bestelling van de koper echter slechts kunnen weigeren in één van de volgende gevallen:

2.2 De verkoper zal de bestelling van de koper echter slechts kunnen weigeren in één van de volgende gevallen: Algemene verkoopvoorwaarden 1. Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene verkoopsvoorwaarden (hierna de Voorwaarden ) zijn van toepassing op elke bestelling van producten Lakebos die via de Lakebos webwinkel

Nadere informatie

Identiteit van de ondernemer: Toepassing. Taal communicatie. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Identiteit van de ondernemer: Toepassing. Taal communicatie. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan de consumenten aanbiedt; 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet

Nadere informatie

Wedstrijdreglement AG Insurance Tevredenheidsenquête

Wedstrijdreglement AG Insurance Tevredenheidsenquête Wedstrijdreglement AG Insurance Tevredenheidsenquête Artikel 1: Organisator De NV AG Insurance, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Emile Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, RPR Brussel BTW BE

Nadere informatie

2.4. Een klant kan slechts titularis zijn van één Kaart (zelfde naam, zelfde voornaam en zelfde adres) en er kan slechts één Kaart per gezin zijn.

2.4. Een klant kan slechts titularis zijn van één Kaart (zelfde naam, zelfde voornaam en zelfde adres) en er kan slechts één Kaart per gezin zijn. Inhoudstafel 1. Definitie (1-2)... 1 2. Gebruiksvoorwaarden (3-4-5-19)... 2 3. Overzetting van de spaarpot (6)... 2 4. Kaart vergeten (7)... 2 5. Fidelity-actie (8)... 2 6. Diefstal, verlies of frauduleus

Nadere informatie

casapilot.com Overeenkomst van de Eigenaar

casapilot.com Overeenkomst van de Eigenaar casapilot.com Overeenkomst van de Eigenaar A. Contracterende partijen Tussen (hierna CP genoemd), gedeponeerd merk van de vennootschap Greenbox N.V. met maatschappelijke zetel in L-9911 Troisvierges, 2

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten door ENGELTJEBENGELTJE.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten door ENGELTJEBENGELTJE. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten door. Het plaatsen van een bestelling op de website van leidt tot de aanvaarding van deze algemene voorwaarden. behoudt zich het

Nadere informatie

2. Toepasselijkheid Gebruiksvoorwaarden a. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik dat Gebruiker van de Ticketservice maakt.

2. Toepasselijkheid Gebruiksvoorwaarden a. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik dat Gebruiker van de Ticketservice maakt. Gebruiksvoorwaarden In deze voorwaarden worden de condities besproken die van toepassing zijn op elk gebruik dat Gebruiker maakt van de diensten van Stager B.V. Eenieder wordt aangeraden deze gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Record Bank Mobile 2017 Wedstrijd georganiseerd door Record Bank

Wedstrijdreglement Record Bank Mobile 2017 Wedstrijd georganiseerd door Record Bank Wedstrijdreglement Record Bank Mobile 2017 Wedstrijd georganiseerd door Record Bank 1. Organisatie De wedstrijd Record Bank Mobile 2017 (hierna wedstrijd genoemd) wordt georganiseerd door Record Bank nv

Nadere informatie

In de ondertekst wordt klant genoemd degene die de bestelling heeft gedaan, en leverancier degene die de bestelling heeft aanvaard.

In de ondertekst wordt klant genoemd degene die de bestelling heeft gedaan, en leverancier degene die de bestelling heeft aanvaard. Algemene Voorwaarden Hosting 1. Toepassingsgebied 2. Offertes 3. Levering 4. Duur en beëindiging 5. Eigendomsrecht 6. Aansprakelijkheid 7. Betaling 8. Overmacht 9. Bevoegdheid en Toepasselijk Recht 1.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Pure voor verkoop op afstand

Algemene voorwaarden Pure voor verkoop op afstand Algemene voorwaarden Pure voor verkoop op afstand 1. Contactgegevens van Pure Pure Apollon bvba Mechelsesteenweg 380/5 BE 2500 Lier BTW-nummer: BE0538.975.154 Hierna Pure genoemd. 2. Inhoud en kader van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Antares Wellness

Algemene voorwaarden Antares Wellness Algemene voorwaarden Antares Wellness 1. Contactgegevens van Antares Wellness Antares Wellness Geraardsbergsevoetweg 17 BE 9820 Merelbeke BTW-nummer: BE0869 817 608 Hierna Antares Wellness genoemd. 2.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Detox E-book

Algemene Voorwaarden Detox E-book Algemene Voorwaarden Detox E-book Inhoudsopgave: Artikel 1 Definities Artikel 2 Identiteit Vegadutchie Artikel 3 Toepasselijkheid Artikel 4 Het aanbod Artikel 5 De overeenkomst Artikel 6 Herroepingsrecht

Nadere informatie

De consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien.

De consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien. ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSHOP (CONSUMENTEN) ARTIKEL 1 ALGEMEEN Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en aankopen die worden gedaan via de webwinkel beschikbaar op www.mazakstore.com,

Nadere informatie

ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN (Tyco Electronics Raychem bvba)

ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN (Tyco Electronics Raychem bvba) ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN (Tyco Electronics Raychem bvba) 1. TOEPASSING Onze aankopen vallen uitsluitend onder de toepassing van deze Algemene Aankoopvoorwaarden en van de Bijzondere Voorwaarden van

Nadere informatie

Voorwaarden voor deelname BMW M Power Experience Las Vegas (USA) van 8 tot 13 mei 2015

Voorwaarden voor deelname BMW M Power Experience Las Vegas (USA) van 8 tot 13 mei 2015 Voorwaarden voor deelname BMW M Power Experience Las Vegas (USA) van 8 tot 13 mei 2015 Elke deelname aan de BMW M Power Experience 2015 die door BMW Belgium Luxembourg NV (hierna BMW ) wordt georganiseerd,

Nadere informatie

Voorwaarden. Inhoudsopgave: Identiteit van de verkoper

Voorwaarden. Inhoudsopgave: Identiteit van de verkoper Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 Identiteit van de verkoper Artikel 2 Toepasselijkheid Artikel 3 Ons aanbod en jouw bestelling Artikel 4 Herroepingsrecht Artikel 5 De prijs Artikel 6 Betaling Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Bru Consult bvba (LO by Wout Bru) voor verkoop op afstand

Algemene voorwaarden Bru Consult bvba (LO by Wout Bru) voor verkoop op afstand Algemene voorwaarden Bru Consult bvba (LO by Wout Bru) voor verkoop op afstand 1. Contactgegevens van Bru Consult bvba Bru Consult bvba Raapstraat 4 BE 2000 Antwerpen BTW-nummer: BE 0882.609.136 Hierna

Nadere informatie

Welke zijn de afmetingen van een kredietkaart? - 74 mm 52,5 mm - 85,60 53,98 mm - 87,56 x 55 mm - 88,34 x 54,68 mm

Welke zijn de afmetingen van een kredietkaart? - 74 mm 52,5 mm - 85,60 53,98 mm - 87,56 x 55 mm - 88,34 x 54,68 mm Wedstrijdreglement Visa en MasterCard Organisator: BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, B-1000 Brussel RPR Brussel BTW BE 0403.199.702, tel.: 02 762 20 00 Duurtijd van de wedstrijd: De wedstrijd loopt

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Spaanse Dienst voor Toerisme - SDT

ALGEMENE VOORWAARDEN. Spaanse Dienst voor Toerisme - SDT ALGEMENE VOORWAARDEN Spaanse Dienst voor Toerisme - SDT 1.-ONDERWERP De Spaanse Dienst voor Toerisme (verder in de tekst afgekort als SDT) met hoofdzetel in de Koningsstraat 97, 5 de verdieping te Brussel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden - v2

Algemene voorwaarden - v2 Algemene voorwaarden - v2 Aapje4Kids 18-01-2011 Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten

Nadere informatie

Algemene gebruiksvoorwaarden en voorwaarden voor de online verkoop

Algemene gebruiksvoorwaarden en voorwaarden voor de online verkoop Verantwoordelijke organisatie Algemene gebruiksvoorwaarden en voorwaarden voor de online verkoop De openbare internetveiling van voorwerpen wordt georganiseerd door de Belgische Staat, Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDE - Webshop Groninger Studenten Corps Vindicat atque Polit

ALGEMENE VOORWAARDE - Webshop Groninger Studenten Corps Vindicat atque Polit ALGEMENE VOORWAARDE - Webshop Groninger Studenten Corps Vindicat atque Polit Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN COACH&JACKETS B.V. In deze voorwaarden, hier te noemen â œalgemene Voorwaardenâ, wordt verstaan onder:

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN COACH&JACKETS B.V. In deze voorwaarden, hier te noemen â œalgemene Voorwaardenâ, wordt verstaan onder: ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN COACH&JACKETS B.V. Artikel 1. Identiteit partijen In deze voorwaarden, hier te noemen â œalgemene Voorwaardenâ, wordt verstaan onder: Verkoper: COACH&JACKETS

Nadere informatie

Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden Algemene verkoopsvoorwaarden Deze website wordt beheerd door Tickoweb bvba. Door deze website te bezoeken of te gebruiken stemt u in met de voorwaarden van het online verkoops- en privacybeleid van Tickoweb,

Nadere informatie

Sandra de Bock betreft een onderneming natuurlijke persoon, KBO nummer , gevestigd te 2491 Olmen, Oosthamsesteenweg 79.

Sandra de Bock betreft een onderneming natuurlijke persoon, KBO nummer , gevestigd te 2491 Olmen, Oosthamsesteenweg 79. Algemene (verkoops)voorwaarden 1. Toepassingsgebied Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en aankopen die worden gedaan via de webwinkel beschikbaar op www.hetkadopaleisje.be,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Kalon bvba voor verkoop op afstand

Algemene voorwaarden Kalon bvba voor verkoop op afstand Algemene voorwaarden Kalon bvba voor verkoop op afstand 1. Contactgegevens van Kalon bvba Kalon bvba - Hertog Jan Torhoutsesteenweg 479 BE 8200 Sint-Michiels (Brugge) BTW-nummer: BE 0881.906.875 Hierna

Nadere informatie

a. Consument: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

a. Consument: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities a. Consument: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. b. Partner: de ondernemer die op www.aed inkoop.nl zijn product

Nadere informatie

Algemene Verkoopvoorwaarden DP Nederland B.V. DP Nederland B.V.:

Algemene Verkoopvoorwaarden DP Nederland B.V. DP Nederland B.V.: Algemene Verkoopvoorwaarden DP Nederland B.V. DP Nederland B.V. Vestigingsadres: Biezenmortelsestraat 2, 5074 PD, BIEZENMORTEL (NEDERLAND) E-mailadres: automaticgrooming@gmail.com KvK-nummer: 58446893

Nadere informatie

REGLEMENT: Spaaractie Lotus Speculoospasta op Zomerkamp

REGLEMENT: Spaaractie Lotus Speculoospasta op Zomerkamp REGLEMENT: Spaaractie Lotus Speculoospasta op Zomerkamp ARTIKEL 1 Lotus Bakeries België NV (hierna Lotus) waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9971 Lembeke, Gentstraat 52, ingeschreven in

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN BESCHUTTE WERKPLAATS ASSE VZW (BW ASSE)

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN BESCHUTTE WERKPLAATS ASSE VZW (BW ASSE) ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN BESCHUTTE WERKPLAATS ASSE VZW (BW ASSE) 1. INLEIDING De klant wordt uit hoofde van de overeenkomst geacht de verkoopsvoorwaarden te kennen en verklaart deze te aanvaarden ongeacht

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Local Express

Algemene voorwaarden Local Express Algemene voorwaarden Local Express Inhoud Algemene Voorwaarden... 3 Artikel 1 Definities... 4 Artikel 2 Toepasselijkheid... 7 Artikel 3 Registratie en Bestelling... 6 Artikel 4 Totstandkoming Overeenkomst...

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 1. Algemene informatie. 2. Toegang tot de website DENA STABLES ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden. 1. Algemene informatie. 2. Toegang tot de website DENA STABLES ALGEMENE VOORWAARDEN I Algemene voorwaarden 1. Algemene informatie Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming tot afwijking, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle contractuele relaties tussen enerzijds

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap)

OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap) 1 OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap) TUSSEN : De naamloze vennootschap naar Belgisch recht,, met maatschappelijke zetel te, en ingeschreven bij de Kruispuntbank der Ondernemingen

Nadere informatie

Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden

Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden Onderhavige verkoopsvoorwaarden gelden voor alle verkoopovereenkomsten tussen Media Markt en de klant. Afwijkingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden kunnen

Nadere informatie

Voor het inroepen van de dienstverlening van Hofland Incasso C.V. met betrekking tot incasso bij voorbaat.

Voor het inroepen van de dienstverlening van Hofland Incasso C.V. met betrekking tot incasso bij voorbaat. 2015-01 ALGEMENE VOORWAARDEN Voor het inroepen van de dienstverlening van Hofland Incasso C.V. met betrekking tot incasso bij voorbaat. Artikel 1 Toepassingsgebied. 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden

Nadere informatie

Maatschappelijke zetel: EXPEELS bvba, Westeindestraat 24, BE-9990 Maldegem BE

Maatschappelijke zetel: EXPEELS bvba, Westeindestraat 24, BE-9990 Maldegem BE 1. De Verkoper Kantoor: The Flying Twins, Boslaan 49, BE-9990 Maldegem Maatschappelijke zetel: EXPEELS bvba, Westeindestraat 24, BE-9990 Maldegem BE 0454.679.976 Contact: +32 (0)498 46 51 35 caroline@theflyingtwins.be

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Pieter Elsinga Design bij leveringen, met ingang van 1 maart 2011. Artikel 1 Identiteit van Pieter Elsinga Design

Algemene Voorwaarden Pieter Elsinga Design bij leveringen, met ingang van 1 maart 2011. Artikel 1 Identiteit van Pieter Elsinga Design Algemene Voorwaarden Pieter Elsinga Design bij leveringen, met ingang van 1 maart 2011. Artikel 1 Identiteit van Pieter Elsinga Design Pieter Elsinga Design Langenhorst 70 6714 LT Ede Tel.: 0638424388

Nadere informatie

Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden Algemene verkoopsvoorwaarden "De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Ondernemer Consument Overeenkomst op afstand Techniek voor communicatie op afstand

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Ondernemer Consument Overeenkomst op afstand Techniek voor communicatie op afstand Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; 2. Consument:

Nadere informatie

RECHTEN VAN VLIEGTUIGPASSAGIERS EU-KLACHTENFORMULIER

RECHTEN VAN VLIEGTUIGPASSAGIERS EU-KLACHTENFORMULIER RECHTEN VAN VLIEGTUIGPASSAGIERS EU-KLACHTENFORMULIER DIT FORMULIER KAN WORDEN GEBRUIKT OM EEN KLACHT IN TE DIENEN BIJ EEN LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJ EN/OF EEN NATIONALE HANDHAVINGSINSTANTIE. Rechten die passagiers

Nadere informatie

Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden Algemene verkoopsvoorwaarden Korte samenvatting Wanneer je een bestelling plaatst bij Napro/Asal, ga je akkoord met de Algemene verkoopsvoorwaarden Controleer het product en de verpakking bij levering

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1 - Identiteit van de ondernemer Luxdeco, handelsnaam toebehorende aan de bvba Maxideco. Brusselsesteenweg 389/102 2800 Mechelen BTW BE 476867836 Telefoon 0489/777712 Email

Nadere informatie

Artikel 1: Definities

Artikel 1: Definities Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder Touroperators: HolidayLaunch werkt samen met verschillende touroperators uit Duitsland. Touroperators zijn bedrijven, die voor losse

Nadere informatie

Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden Algemene verkoopsvoorwaarden 1. ALGEMENE BEPALINGEN 1.1 Deze algemene voorwaarden voor verkoop online zijn van toepassing op de verkopen van geschenkpakketten door Pasar vzw, waarvan de maatschappelijke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Toeterniettoe webwinkel

Algemene voorwaarden Toeterniettoe webwinkel Engelsenlaan 136 9600 Ronse www.toeterniettoe.be shop@toeterniettoe.be 055 580 155 Algemene voorwaarden Toeterniettoe webwinkel Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder product aangeboden

Nadere informatie

Onder Katrien Claes wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan: Katrien Claes, Hees 148, 3920 Lommel

Onder Katrien Claes wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan: Katrien Claes, Hees 148, 3920 Lommel 1. ALGEMEEN Onder Katrien Claes wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan: Katrien Claes, Hees 148, 3920 Lommel 2. GELDING EN AANVAARDING VAN DEZE VOORWAARDEN. De huidige voorwaarden beheersen

Nadere informatie

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door de verkoper.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door de verkoper. Artikel 1: Algemene verkoopsvoorwaarden / Algemene bepalingen De elektronische webwinkel van Automaterialen Timmermans, een NV met maatschappelijke zetel te 3920 - LOMMEL (België), BTWNR. BE0471853629,

Nadere informatie

De consument beschikt niet over het recht om de koop ongedaan te maken.

De consument beschikt niet over het recht om de koop ongedaan te maken. OVEREENKOMST VOOR HET PLAATSEN VAN EEN ADVERTENTIE Identificatie van de partijen Enerzijds, SPRL JSWR Consulting, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen in België onder het nummer 0846.338.559

Nadere informatie

Reglement van de Actie "Verwen uw dieren!"

Reglement van de Actie Verwen uw dieren! Reglement van de Actie "Verwen uw dieren!" 1. Definities 1.1. Tom&Co: de organisator van de Actie is de naamloze vennootschap Aniserco nv, ingeschreven in de Kruispuntenbank Ondernemingen onder het nummer

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden 1. Algemeen 2. Levering

Leveringsvoorwaarden 1. Algemeen 2. Levering Leveringsvoorwaarden 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen, aanbiedingen en overeenkomsten van Across4/DeGriekseWinkel handelend onder de handelsnaam De Griekse

Nadere informatie

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren CONTRACT TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN : 1 hierna genoemd «EERSTGENOEMDE» EN 2... hierna genoemd «TWEEDE GENOEMDE» ARTIKEL 1 : VOORWERP 1.1. De eerstgenoemde vertrouwt aan de tweede genoemde transport opdrachten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Postadres: Wilhelminastraat 38 9541 AP VLAGTWEDDE 06-12258238 Bezoekadres/winkel: Schoolstraat 14 9541 CK VLAGTWEDDE Email: info@pand38.nl Bankgegevens: IBAN NL36RABO 0112314155 KvK.

Nadere informatie

ER IS GEEN MINIMUM BESTELBEDRAG VOOR ONZE BESTELLINGEN.

ER IS GEEN MINIMUM BESTELBEDRAG VOOR ONZE BESTELLINGEN. ALGEMENE VOORWAARDEN HET HOBBYPUNT. Versie 01-01-2012. ER IS GEEN MINIMUM BESTELBEDRAG VOOR ONZE BESTELLINGEN. 1. Levering / verzending Wij hanteren als verzendkosten voordeligere portokosten dan dat de

Nadere informatie

Totstandkoming Overeenkomst

Totstandkoming Overeenkomst Inleiding Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper.

Nadere informatie

De meest recente versie van deze voorwaarden kunt u vinden op: www.boekenwebsite.nl/voorwaarden

De meest recente versie van deze voorwaarden kunt u vinden op: www.boekenwebsite.nl/voorwaarden Boeken Voorwaarden Algemene Voorwaarden BoekenWebsite.nl Versie: 20140221 De meest recente versie van deze voorwaarden kunt u vinden op: www.boekenwebsite.nl/voorwaarden Deze algemene voorwaarden zijn

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Inhoud Voorwoord... 2 Artikel 1: Algemene bepalingen... 2 Artikel 2: Prijs... 3 Artikel 3: Aanbod... 3 Artikel 4: Online aankopen... 4 Artikel 5: Klachten... 5 Artikel 6: Garantie...

Nadere informatie

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VIVABOX THE CARD. Versie van kracht op 15/10/2015

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VIVABOX THE CARD. Versie van kracht op 15/10/2015 ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VIVABOX THE CARD Versie van kracht op 15/10/2015 1 DEFINITIES Kaart : Betekent de cadeaukaart uitgegeven door Imagor N.V. en voorgesteld door Sodexo Pass Belgium, van het merk

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Drijfpakje.nl

Algemene Voorwaarden Drijfpakje.nl Algemene Voorwaarden Drijfpakje.nl Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: Drijfpakje als leverancier van de aangeboden goederen op deze webpagina. 2. Consument: de

Nadere informatie

bizzerd Algemene Voorwaarden Het digitale visitekaartje Martin Peters Concept en strategie

bizzerd Algemene Voorwaarden Het digitale visitekaartje Martin Peters Concept en strategie Het digitale visitekaartje Deel contact Bewaar in adresboek Martin Peters Concept en strategie M +31 (0)6 512 12 161 E martin@bizzerd.com T +31 (0)88 227 22 22 Rembrandtlaan 24 3723 BJ Bilthoven www.bizzerd.com

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2001 25 Beschikking van de Minister van Justitie van 12 januari 2001, houdende plaatsing in het Staatsblad van de vernummerde tekst van de Wet van

Nadere informatie

LensOn s verkoopvoorwaarden

LensOn s verkoopvoorwaarden LensOn s verkoopvoorwaarden De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de aankoop van contactlenzen en accessoires door u als eindverbruiker. Wij sturen u graag een exemplaar van deze voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN van C&A Mode GmbH & Co. KG EN KLANTENINFORMATIE

ALGEMENE VOORWAARDEN van C&A Mode GmbH & Co. KG EN KLANTENINFORMATIE ALGEMENE VOORWAARDEN van C&A Mode GmbH & Co. KG EN KLANTENINFORMATIE 1 Uitbater van webwinkel en gelding van deze Algemene Voorwaarden 2 Sluiting van de overeenkomst 3 Beschikbaarheid en levertijd van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN van BRAMMER NEDERLAND B.V., gevestigd te Haarlem Artikel 1 1.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van elke door Brammer Nederland B.V. te

Nadere informatie

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn Algemene voorwaarden voedingssupplementen Brainlabs BV Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De

Nadere informatie

1.4 De nietigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

1.4 De nietigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Algemene voorwaarden DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN STICHTING ZOMERJAZZFIETSTOUR GEVESTIGD TE GARNWERD (KvK-nummer 02068830:, BTW-nummer: NL.8087.43.788.B.01), VERDER TE NOEMEN DE ORGANISATIE ZIJN VAN TOEPASSING

Nadere informatie