LotusLive inotes. LotusLive inotes Handleiding voor de gebruiker

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LotusLive inotes. LotusLive inotes Handleiding voor de gebruiker"

Transcriptie

1 LotusLive inotes LotusLive inotes Handleiding voor de gebruiker

2

3 LotusLive inotes LotusLive inotes Handleiding voor de gebruiker

4 Opmerking Lees eerst Kennisgevingen op pagina 55. Deze publicatie heeft betrekking op het programma IBM LotusLive inotes en op alle volgende versies en modificaties daarvan, tenzij anders vermeld in een volgende uitgave. Wijzigingen zullen in nieuwe uitgaven van deze publicatie worden opgenomen. Voor technische informatie en het aanvragen van publicaties kunt u zich wenden tot uw IBM-leverancier of IBM Nederland B.V. Copyright IBM Nederland B.V. 2010, Copyright IBM Corporation 2010, 2011.

5 inotes Informatie over uw accountinstellingen, het beheer van uw en het gebruik van uw agenda. Nog niet bekend met inotes? Bekijk een video als u wilt zien hoe u gegevens over contactpersonen importeert in inotes. Bekijk een video als u wilt zien hoe u agendagebeurtenissen importeert in inotes. Recente updates Kijk welke functies zijn toegevoegd sinds de vorige update. inotes gebruiken Uw accountinstellingen Uw account wordt ingesteld door een accountbeheerder. Deze wijst ook uw adres en gebruikersrol toe, die u niet kunt wijzigen. U kunt wel uw naam, wachtwoord en taalinstelling wijzigen. Persoonlijke instellingen Uw accountinstellingen worden hier beschreven: Naam De gebruikersnaam die overal in IBM LotusLive inotes wordt afgebeeld. adres Het adres hoort bij uw account. Deze instelling kunt u niet wijzigen. Rol Het toegangsniveau van uw account. Deze instelling kunt u niet wijzigen. Wachtwoord Het wachtwoord voor uw IBM LotusLive inotes-account. Lokalisatie De gekozen taal voor uw account. IBM Corporation 2007, 2012 IBM 2010,

6 De taal die u voor Lokalisatie kiest, bepaalt ook of er in de agenda wordt gewerkt met een 12-uurs- of 24-uursklok. Als u bijvoorbeeld Engels selecteert, wordt er een 12-uursklok gebruikt. Selecteert u Nederlands, wordt er een 24-uursklok gebruikt. Uw accountinstellingen wijzigen U kunt als volgt de instellingen voor Naam, Wachtwoord en Lokalisatie wijzigen: 1. Selecteer in de navigatiebalk boven aan de pagina uw naam en kies vervolgens Uw accountinstellingen. 2. Ga naar de instelling die u wilt wijzigen en kies rechts daarvan Wijzigen. 3. Geef de juiste waarde op of selecteer deze en kies Wijzigingen opslaan. Selecteer Contact opnemen met accountbeheerder als u hulp nodig hebt voor uw account. Privacy en beveiliging Zorg altijd dat uw wachtwoord en uw beveiligingsvraag en -antwoord geheim blijven. 1. Meld u af als u klaar bent met het lezen van uw berichten. 2. Nadat u bent afgemeld, sluit u het browservenster. Door het browservenster te sluiten of de browsercache handmatig te wissen, weet u zeker dat alle sessiespecifieke informatie uit de cache van de browser is gewist. 3. Schrijf uw wachtwoord niet op en maak deze niet aan andere gebruikers bekend. Uw mobiele apparaat configureren Gebruik het LotusLive inotes-profiel voor de gelijktijdige instelling van IMAP, CardDAV en CalDAV op uw iphone. Als u deze functies niet alledrie op uw iphone wilt instellen, kunt u , contactpersonen en agenda afzonderlijk instellen. Raadpleeg de Help-informatie in IMAP- en POP-toegang configureren, Een CardDAV-account instellen en Een CalDAV-account instellen. 1. Klik op de link https://mail-usw.lotuslive.com/mobile/dav. Als u zich nog niet eerder hebt aangemeld, moet u uw LotusLive-ID plus wachtwoord opgeven. Dit ID en wachtwoord kunnen afwijken van uw LotusLive inotes-id en wachtwoord. 2. Tik op Aanmelden. De pagina LotusLive inotes Apple ios-apparaat instellen - Configureer uw , contacten en agenda op uw Apple ios-apparaat wordt afgebeeld. Via deze pagina kunt u een profiel op uw ios-apparaat installeren voor de toegang tot: v Uw via IMAP 2 LotusLive inotes: LotusLive inotes Handleiding voor de gebruiker

7 v Uw contactpersonen via CardDAV v Uw agenda via CalDAV 3. Selecteer Starten. Omdat het profiel niet is ondertekend, wordt u gevraagd is om bevestiging van de installatie door te klikken op Installeren > Nu installeren. Als op uw iphone een wachtwoord is ingesteld, moet u dat invoeren om verder te gaan. 4. Geef uw inotes-wachtwoord 3 maal op ter validatie van uw toegang tot de IMAP-, CardDAV- en CalDAV-accounts in het inotes-systeem. Kies Volgende rechtsboven in het venster om verder te gaan. 5. Wanneer de installatie is voltooid, kiest u Gereed. De instellingenpagina van het apparaat wordt opnieuw afgebeeld. Vanuit het ios-hoofdmenu kunt u nu werken met de LotusLive inotes-functies voor , agenda en contactpersonen op uw iphone. De naam van het profiel is LotusLive inotes Profile. Dit vindt u op de iphone door te tikken op Instellingen > Algemeen > Profiel. Selecteer Meer details om de namen van uw accounts op uw iphone af te beelden. Werken met contactpersonen U kunt naar wens persoonlijke contacten aan de lijst toevoegen. Om contactpersonen aan het bedrijfsadresboek toe te voegen is een accountbeheerdersmachtiging vereist. U kunt maximaal 2000 persoonlijke contactpersonen toevoegen. Op uw lijst van contactpersonen kunnen de volgende acties worden uitgevoerd: v Naar contactpersonen zoeken door de naam in te voeren als zoektekst in het veld Contactpersoon zoeken. v Alle contactpersonen bekijken door Alle contactpersonen te kiezen. v Persoonlijke contactpersonen toevoegen, wissen en wijzigen. v Een of meer contactpersonen een sturen door de selectievakjes vóór de gewenste ontvangers aan te kruisen en Bericht verzenden te kiezen. Bedrijfscontactpersonen Uw bedrijfsadresboek (corporate directory) bevat alle contactgegevens van de medewerkers in de organisatie. De accountbeheerder stelt het bedrijfsadresboek beschikbaar en houdt wijzigingen bij. Als u het bedrijfsadresboek selecteert, ziet u een lijst van alle werknemers, vooropgesteld dat in uw organisatie een bedrijfsadresboek beschikbaar is. Om een of meer collega's in het bedrijfsadresboek een bericht te sturen, kruist u het selectievakje vóór elk van deze collega's aan en kiest u Bericht verzenden. inotes 3

8 Het aantal contactpersonen dat u aan het bedrijfsadresboek kunt toevoegen is variabel. Neem contact op met uw accountbeheerder om te achterhalen hoeveel contactpersonen u aan uw bedrijfsadresboek kunt toevoegen. Voorkeuren voor contactgegevens instellen Door het instellen van voorkeuren wordt het eenvoudiger om uw contactgegevens te ordenen. 1. Ga naar Voorkeuren. 2. Selecteer Afbeelden onder Contactpersonen. 3. In het veld Contactpersonen per pagina geeft u op hoeveel contactpersonen er per pagina moeten worden afgebeeld. 4. In het veld Naamvolgorde geeft u op hoe de naam van de contactpersoon moet worden afgebeeld. 5. Kies Opslaan. Contactgegevens opgeven en bewerken Persoonlijke contactgegevens kunt u toevoegen, wijzigen en wissen. U kunt maximaal 2000 persoonlijke contactpersonen definiëren. Om contactpersonen aan het bedrijfsadresboek toe te voegen is een beheerdersmachtiging vereist. Wanneer u een contactpersoon toevoegt, navigeert u naar de tab Contactpersonen en kiest u Mijn contactpersonen. Wanneer u op sommige apparaten probeert een contactpersoon uit een andere toepassing toe te voegen, wordt de nieuwe contactpersoon standaard in uw Bedrijfsadresboek gezet. Omdat alleen uw beheerder informatie aan het bedrijfsadresboek kan toevoegen, wordt de nieuwe contactpersoon in dit geval niet opgeslagen. 1. U voeg als volgt een contactpersoon toe: a. Ga naar Contactpersonen. b. Selecteer Nieuwe contactpersoon. c. Geef in elk van de volgende velden een waarde van maximaal 255 tekens op: Voornaam, Achternaam, Functie, Afdeling, Company, Straat, Plaats, Staat/regio, Postcode en Land. Op sommige apparaten kunt u in deze velden meer dan 255 tekens invoeren. Als u in een van deze velden meer dan 255 tekens invoert, krijgt u geen foutmelding, maar worden de contactgegevens niet opgeslagen. d. Geef waarden op in de velden en Telefoon. Er moeten waarden zijn opgegeven in de velden Naam en , anders is er bij gebruik van de aanvullingsfunctie geen gebruikersinformatie beschikbaar. e. Optioneel: Voor het veld Opmerkingen geldt een maximum van tekens. f. Kies Opslaan om de gegevens over de nieuwe contactpersoon op te slaan. U wordt gevraagd of u een bericht wilt verzenden en of u de zojuist opgeslagen contactgegevens wilt bewerken of wissen. 4 LotusLive inotes: LotusLive inotes Handleiding voor de gebruiker

9 2. Optioneel: U kunt de gegevens van een contactpersoon als volgt wijzigen: a. Ga naar Contactpersonen. b. Selecteer de naam of het adres van de contactpersoon van wie u de gegevens wilt bewerken. c. Kies Bewerken en voer uw wijzigingen in. d. Kies Opslaan. 3. Optioneel: U kunt als volgt een contactpersoon wissen: a. Ga naar Contactpersonen. b. Kruis het selectievakje aan naast de contactpersonen die u wilt verwijderen. c. Kies Wissen. d. Klik op OK. De contactpersonen worden permanent uit de lijst verwijderd. Persoonlijke contactpersonen importeren U kunt persoonlijke contactpersonen importeren vanuit een csv-bestand (Comma Separated Values), vcf-bestand (vcard) of vanuit een bestand zonder extensie, bijvoorbeeld testbestand. Het importproces accepteert bestanden tot 10 MB. U kunt geen wijzigingen aanbrengen in contactpersonen in het bedrijfsadresboek. Voordat u contactpersonen importeert uit andere programma's zoals Outlook Express, exporteert u in dat programma de contactpersonen naar een(.csv)-bestand (Comma Separated Value) of een vcard (.vcf)-bestand. Controleer voor u contactpersonen importeert, of de tekenset UTF-8 of ANSI is. U kunt maximaal 2000 contactpersonen hebben. Als het.csv- of.vcf-bestand dat u importeert meer dan 2000 contactpersonen bevat, of als het aantal bestaande IBM LotusLive inotes-contactpersonen plus het aantal contactpersonen in het.csv- of.vcf-bestand groter is dan 2000, worden de extra contactpersonen in het bestand genegeerd. Zorg dat u op de hoogte bent van het pad van alle bestanden die informatie bevatten die u wilt importeren. U moet deze informatie opgeven voordat u de importactie uitvoert. Als u meerdere.vcf-bestanden hebt, kunt u deze vóór het importeren samenvoegen tot één.vcf-bestand. Onjuist ingedeelde gegevens in.csv- of.vcf-bestanden wordt genegeerd. inotes 5

10 De contactpersonen die u importeert, worden toegevoegd aan Mijn contactpersonen. U kunt deze contactpersonen bekijken via Alle contactpersonen. 1. Ga naar Contactpersonen > Mijn contactpersonen. 2. Selecteer Contactpersonen importeren. 3. Klik op Bladeren om naar het.csv- of.vcf-bestand met de opgeslagen contactpersonen te navigeren. 4. Selecteer het bestand en kies Importeren. Een statusbericht geeft aan dat de contactpersonen worden geïmporteerd. Het importproces kan wel enkele minuten in beslag nemen. Tijdens het importeren kunt u andere IBM LotusLive inotes gewoon gebruiken. Verwante taken: Meerdere vcf-bestanden samenvoegen op pagina 7 Als u meerdere vcard-bestanden hebt die u wilt gebruiken voor het importeren van contactpersonen, kunt deze samenvoegen tot één.vcf-bestand. Een CardDAV-account instellen Met een CardDAV-serveraccount kunt u informatie over contactpersonen uitwisselen met andere toepassingen. U kunt vervolgens uw informatie over contactpersonen synchroniseren met andere gebruikers en andere apparaten. Controleer of u uw IBM LotusLive inotes- adres hebt. Dit is het adres dat aan uw account is toegewezen. Als u meerdere adressenlotuslive hebt, is een van de volgende situaties van toepassing: v Als u klikt op de link Aanmelding voor mijn organisatie gebruiken op de aanmeldingspaginalotuslive, kunt u een ander adres opgeven dan uw IBM LotusLive inotes- adres. v Als uw bedrijf meerdere abonnementen op LotusLive heeft, kan het zijn dat u voor elk abonnement een adres heeft. Zo gebruikt uw uw bedrijf misschien LotusLive Engage naast IBM LotusLive inotes. Uw IBM LotusLive inotes- adres staat in de handleiding Aan de slag die bij uw eerste aanmelding naar u is toegezonden. U kunt uw IBM LotusLive inotes- adres ook vinden door Voorkeuren > Standaardinstellingen te kiezen en het vakje Accountnaam te selecteren onder Instellingen van mailserver. Als u een CardDAV-account instelt met een iphone of ipad, controleert u of u werkt met ios4 of een hogere versie. Als u werkt met een eerdere versie dan ios4, moet u een upgrade aanbrengen naar ios4 of hoger. 6 LotusLive inotes: LotusLive inotes Handleiding voor de gebruiker

11 Om een CardDAV-account in te stellen, gaat u als volgt te werk: 1. Selecteer Instellingen > Mail, Contacten, Agenda's > Voeg account toe > Anders > Voeg CardDAV-account toe. 2. Geef de volgende informatie op: a. Server: carddav-usw.mail.lotuslive.com b. Gebruikersnaam: uw LotusLive inotes- adres. Bijvoorbeeld c. Wachtwoord: uw wachtwoord d. Beschrijving: een beschrijving van uw account 3. Kies Volgende. Wanneer de verbinding met de server tot stand is gebracht, wordt er een nieuwe tab Geavanceerde instellingen afgebeeld. 4. Geef de volgende informatie op op de pagina Geavanceerde instellingen: a. Gebruik SSL: Kies Aan. b. Poort: Kies Klaar. U krijgt geen bericht dat de verbinding tot stand is gebracht. Uw LotusLive-wachtwoord vervalt op basis van de instellingen die zijn opgegeven door de beheerder van uw account. Als u problemen hebt met het aanmelden bij IBM LotusLive inotes, meldt u dan aan via het internet om te zien of uw wachtwoord is vervallen. Meerdere vcf-bestanden samenvoegen Als u meerdere vcard-bestanden hebt die u wilt gebruiken voor het importeren van contactpersonen, kunt deze samenvoegen tot één.vcf-bestand. 1. Kopieer alle.vcf-bestanden die u wilt samenvoegen naar dezelfde directory. 2. Ga naar de directory waarin u de.vcf-bestanden hebt opgeslagen. 3. Voer de volgende opdracht uit: COPY *.vcf onefile.vcf. Importeer de samengevoegde contactpersonen vanuit het bestand onefile.vcf. Verwante taken: Persoonlijke contactpersonen importeren op pagina 5 U kunt persoonlijke contactpersonen importeren vanuit een csv-bestand (Comma Separated Values), vcf-bestand (vcard) of vanuit een bestand zonder extensie, bijvoorbeeld testbestand. Het importproces accepteert bestanden tot 10 MB. U kunt geen wijzigingen aanbrengen in contactpersonen in het bedrijfsadresboek. Werken met persoonlijke groepen Gebruik persoonlijke groepen om distributielijsten te maken voor agenda-uitnodigingen en berichten. Het maximumaantal persoonlijke groepen voor uw account is 200. Het maximumaantal leden in een persoonlijke groep is 50. inotes 7

12 De naam van de groep mag niet meer dan 255 enkelbyte tekens lang zijn. Als er tekens worden gebruikt die uit meerdere bytes bestaan, is de maximumlengte dus minder dan 255 tekens. Als u een nieuw groepslid toevoegt dat nog niet in uw persoonlijke lijst van contactpersonen staat, wordt dat lid automatisch toegevoegd. Als het maximumaantal contactpersonen bereikt is en u probeert een nieuw adres toe te voegen, dan verschijnt er een foutbericht. De nieuwe groep wordt dan niet gemaakt. Dubbele adressen worden genegeerd. Als u een adres opgeeft dat al in de lijst van groepsleden staat, wordt dat adres genegeerd. U kunt in het veld Lid hier toevoegen meerdere adressen tegelijk invoeren, mits u tussen de opeenvolgende adressen steeds een komma plaatst. Als u bijvoorbeeld opgeeft, worden er drie leden toegevoegd aan de groep. Voor adressen geldt dat u de eerste paar tekens kunt typen. Er wordt dan automatisch een lijst van suggesties afgebeeld waarin u de gewenste contactpersoon kunt selecteren. 1. Ga naar Contactpersonen. 2. Selecteer Groepen > Nieuwe groep. 3. Geef een naam op voor de groep. 4. Om een groepslid toe te voegen, voert u in het veld Lid hier toevoegen een adres in en kiest u Lid toevoegen. 5. Optioneel: Om een groepslid te verwijderen, klikt u op het X-pictogram op de rij van dit groepslid. 6. Klik op Opslaan om de wijzigingen voor een groep op te slaan. Al s u naar een andere pagina probeert te gaan zonder dat u uw wijzigingen hebt opgeslagen, verschijnt er een bericht waarin u wordt gevraagd of u dat alsnog wilt doen. U kunt als volgt een persoonlijke groep wijzigen of wissen. 1. Ga naar Contactpersonen. 2. Selecteer Groepen. 3. Selecteer de naam van de groep. 4. Selecteer Bewerken. De pagina met details over de groep wordt afgebeeld. U kunt de groep als volgt bewerken of wissen: v Om de details van een persoonlijke groep te bewerken, brengt u de gewenste wijzigingen aan en klikt u op Opslaan. v Om de persoonlijke groep te wissen, selecteert u Groep wissen en kiest u vervolgens OK om het wissen te bevestigen. 8 LotusLive inotes: LotusLive inotes Handleiding voor de gebruiker

13 Contactpersonen zoeken U kunt contactgegevens opzoeken in Mijn contactpersonen, het Bedrijfsadresboek of Alle contactpersonen. v Voorafgaande en volgspaties worden verwijderd uit de zoekcriteria. v De zoekopdracht wordt uitgevoerd op de velden Voornaam, Achternaam, adres en Bedrijfsnaam. v Er geen onderscheid wordt gemaakt tussen kleine en hoofdletters. v Matches worden weergegeven zodra ze worden gevonden. Dit kan dus zijn voordat u de zoekcriteria helemaal hebt opgegeven. v Zoekopdrachten met jokertekens worden niet ondersteund. 1. Ga naar Contactpersonen. 2. Selecteer de set contactpersonen die u wilt zoeken. 3. Geef uw zoekcriteria op in het zoekveld. Contactpersoon zoeken wordt weergegeven in het zoekveld voordat u zoekcriteria opgeeft. Er wordt een lijst weergegeven met alle contactpersonen die voldoen aan de zoekcriteria. Als er geen matches worden gevonden, wordt het bericht Geen overeenkomende contactpersonen gevonden afgebeeld. Een LDAP-verbinding configureren Door configuratie van de verbinding met een LDAP-directory (Lightweight Directory Access Protocol) kunt u query's uitvoeren voor directoryservices en de contactgegevens opzoeken van andere gebruikers op internet of binnen het intranet van uw onderneming. Een LDAP-verbinding wordt voor verschillende programma's en mobiele apparaten op verschillende manieren geconfigureerd. Als er problemen zijn met, of als u informatie wilt over een bepaald programma, neem dan contact op met de klantenservice van dat programma. Voor de configuratie van de verbinding met een LDAP-directory voor een apparaat of programma, moet u beschikken over de volgende gegevens: v Basis-DN: ou=contact v Poort (met SSL): 636 v Uw IBM LotusLive inotes adres. Als u meerdere adressen voor LotusLive hebt, is een van de volgende situaties van toepassing: Als u klikt op de link Aanmelding voor mijn organisatie gebruiken op de aanmeldingspaginalotuslive, kunt u een ander adres opgeven dan uw IBM LotusLive inotes- adres. inotes 9

14 Als uw bedrijf meerdere abonnementen op LotusLive heeft, kan het zijn dat u voor elk abonnement een adres heeft. Zo gebruikt uw uw bedrijf misschien LotusLive Engage naast IBM LotusLive inotes. Uw IBM LotusLive inotes- adres staat in de handleiding Aan de slag die bij uw eerste aanmelding naar u is toegezonden. U kunt uw IBM LotusLive inotes- adres ook vinden door Voorkeuren > Standaardinstellingen te kiezen en het vakje Accountnaam te selecteren onder Instellingen van mailserver. v Bind-DN/Accountnaam: uid=uw hierboven bepaalde adres,ou=contact. Bijvoorbeeld: v Uw wachtwoord voor . Wanneer uw accountbeheerder een eenmalig wachtwoord voor u instelt, moet u dit wijzigen op het moment dat u zich via internet aanmeldt bij uw IBM LotusLive inotes-account. v Server: ldap-usw.mail.lotuslive.com v Zoekfilter: ou=contact 1. De stappen die benodigd zijn voor de configuratie van de verbinding met een LDAP-directory, kunnen per programma verschillen. Neem voor hulp daarbij contact op met de klantenservice van het door u gebruikte programma. 2. Wanneer u gegevens van contactpersonen zoekt via een LDAP-verbinding, mogen de velden met voor- en achternaam niet leeg zijn, anders kunnen er fouten optreden. Geef zo nodig een of meer spaties op in deze velden. Werken met berichten worden opgeslagen in mappen. U kunt extra mappen maken om uw te ordenen. Er zijn vijf standaardmappen die u niet kunt wissen. U kunt uw ook markeren en voorkeuren instellen voor de weergave van uw . U kunt niet de naam van een standaardmailmap wijzigen of een standaardmailmap wissen, maar u kunt wel berichten uit de standaardmappen verwijderdem. De standaardmappen zijn: Postvak IN Alle ontvangen berichten. Concepten Alle opgeslagen berichten die nog niet zijn verzonden. Berichten in de map Concepten kunnen op elk gewenst moment worden geopend en verzonden. Verzonden Alle berichten die u hebt verzonden, althans zolang uw 10 LotusLive inotes: LotusLive inotes Handleiding voor de gebruiker

15 voorkeuren zodanig zijn ingesteld dat alle verzonden wordt opgeslagen. Standaard is dit de voorkeursinstelling. Spam Alle berichten waarvan is vastgesteld dat het spam betreft. Prullenbak Alle die gewist is. Om de inhoud van de map Prullenbak permanent te verwijderen, moet u de prullenbak leegmaken. Via het venster Mappen beheren kunt u mappen hernoemen of wissen. Als u een map wist, wordt de volledige inhoud van die map eveneens permanent gewist. De indicator Quotagebruik geeft aan hoeveel opslagruimte binnen uw account er momenteel in gebruik is voor berichten en bijlagen. Dit is inclusief de in de mappen Spam en Prullenbak. Deze waarde kan niet hoger zijn dan 25 GB. Als de beschikbare opslagruimte wordt overschreden, kunt u geen berichten meer ontvangen. Alle inkomende wordt teruggezonden naar de afzender met de mededeling dat uw mailbox vol is en dat het bericht niet kan worden afgeleverd. Tip: Door u verwijderde berichten worden automatisch verplaatst naar uw map Prullenbak. Als u ruimte wilt vrijmaken voor berichten, maak dan regelmatig uw map Prullenbak leeg. Opmerking: v Om uw account te beschermen tegen misbruik, kunnen er slechts 5000 nieuwe berichten worden ontvangen als u niet bent aangemeld bij uw account. Als er meer berichten binnenkomen, worden deze geretourneerd aan de afzender totdat u zich weer aanmeldt bij uw account. v Meer informatie over problemen met het afbeelden van berichten in verschillende talen vindt u in het document Known Issues op de wiki op v Een bericht met hoge prioriteit wordt aangegeven met een uitroepteken aan de linkerkant van het onderwerp van het bericht. v Geen enkel inkomend bericht kan groter zijn dan 40 MB. Bij het beheren van uw berichten kunt u: v Selecteer op de bovenste menubalk om uw Postvak IN handmatig te vernieuwen. v Een lijst oproepen van berichten die u hebt doorgestuurd of beantwoord. Dit doet u door op het pictogram naast Afzender te klikken. v Uw berichten sorteren op naam van de afzender, op onderwerp of op datum. Standaard zijn uw berichten gesorteerd op datum.. inotes 11

16 Voorkeuren voor instellen Het instellen van voorkeuren voor helpt u bij het ordenen, filteren en doorsturen van uw . Voor het doorsturen van kan er slechts één account worden opgegeven. Ter bevestiging wordt een verzonden naar uw IBM LotusLive inotes- adres en naar het adres dat is opgegeven als doorstuuradres. Om het proces voor het doorsturen van te starten, volgt u de instructies in het bevestigingsbericht. U schakelt het doorsturen van mail uit met de optie Geen doorzending in het venster Doorsturen. Alle onderstaande stappen zijn optioneel. U kunt deze voorkeursinstellingen op elk moment wijzigen. 1. Ga naar Voorkeuren. 2. Kies Standaardinstellingen. a. Selecteer Mailweergave en geef op hoeveel s er per pagina moeten worden afgebeeld. Geef ook aan in welke richting de s gesorteerd moeten worden: met de Nieuwste onderaan of met de Nieuwste bovenaan. b. Selecteer Lezen en geef aan wat er moet gebeuren als u een verplaatst of wist: Naar volgend bericht of Terug naar oorspronkelijke map. Met Afbeeldingen blokkeren worden alle afbeeldingen in uw inkomende geblokkeerd. c. Selecteer Verzenden als u een kopie van alle verzonden s wilt bewaren. Als u niet alle verzonden s wilt opslaan, maar wel van een kopie wilt van een deel van de berichten, gebruik dan het veld Bcc om een kopie naar uzelf te verzenden. U kunt ook opgeven of de berichthistorie moet worden meegezonden als u een beantwoordt. d. Gebruik de mailservergegevens in de sectie Instellingen van mailserver om IMAP-, POP-, of SMTP-verificatie in te stellen. Zie Configuring IMAP-of POP-toegang configureren voor meer informatie. e. Kies Opslaan. 3. Selecteer Adres toevoegen als u een extra adres wilt opgeven dat moet worden gebruikt bij het verzenden van Selecteer Spaminstellingen om op te geven hoe er moet worden omgegaan met ongewenste s en adressen. 5. Selecteer Afwezig om in te stellen dat er automatisch wordt geantwoord op berichten die binnenkomen terwijl u niet aanwezig bent. Zie Afwezigheidsberichten verzenden voor meer informatie. 12 LotusLive inotes: LotusLive inotes Handleiding voor de gebruiker

17 6. Selecteer Ondertekening om informatie op te geven die automatisch wordt toegevoegd aan het eind van alle s die u verstuurt. Hiervoor geldt een maximum van 1000 tekens. 7. Selecteer Doorsturen om op te geven dat inkomende s automatisch moeten worden doorgestuurd naar een ander account. 8. Selecteer Regels om filterregels op te geven. Deze maken het gemakkelijker om uw goed te beheren. Zie Filterregels voor opstellen voor meer informatie. 9. Klik op Opslaan. Een map maken Om s te ordenen, kunt u mappen maken, hernoemen en wissen. U kunt ook een naar een andere map slepen. Beperkingen: v De naam van de map mag maximaal 40 tekens lang zijn en mag niet beginnen met een punt (.). Geldige tekens voor de naam een map zijn: a-z : (). v Mapnamen worden gesorteerd op basis van ASCII-waarden. ICU-tabellen (International Components for Unicode) worden niet gebruikt. v Het maximumaantal mappen is 200. Via het venster Mappen beheren kunt u mappen hernoemen of wissen. Als u een map wist, wordt de volledige inhoud van die map eveneens permanent gewist. 1. Ga naar Mail. 2. Selecteer Map toevoegen. 3. Geef een naam voor de map en klik op OK. Een bijlage bekijken Als u een met een of meer bijlagen opent, wordt er in die een bijlagelijst afgebeeld. Als u een met een bijlage ontvangt, wordt er in uw Postvak IN naast het bericht een paperclip afgebeeld. Wanneer u het bericht opent, wordt in het bericht een lijst van bijlagen afgebeeld. U de een bijlage bekijken vanaf de huidige locatie of de bijlage eerst downloaden en opslaan op uw computer voordat u deze opent. Als de bijlage een afbeelding is, kunt u deze bekijken binnen de berichttekst. Beperking: v Geen enkel inkomend bericht kan groter zijn dan 40 MB. inotes 13

18 v Alleen de eerste 1 MB tekst in elke bijlage wordt geïndexeerd en kan worden doorzocht. v Als de beschikbare opslagruimte wordt overschreden, kunt u geen berichten meer ontvangen. Alle inkomende wordt teruggezonden naar de afzender met de mededeling dat uw mailbox vol is en dat het bericht niet kan worden afgeleverd. 1. Ga naar Mail. 2. Selecteer Postvak IN. 3. Selecteer het bericht dat u wilt openen. In het bericht wordt een lijst van bijlagen afgebeeld. v Om een bijlage in het bericht zelf te bekijken, selecteert u die bijlage. v Als u een bijlage wilt downloaden, klikt u met de rechtermuisknop op die bijlage en volgt u de instructies. verzenden U kunt op twee plaatsen verzenden: vanuit uw lijst van contactpersonen en vanuit uw map Mail. Als u een bericht verzendt aan een ontvanger die niet voorkomt in de lijst met contactpersonen, krijgt u de mogelijkheid om deze ontvanger aan uw lijst met contactpersonen toe te voegen. Gebruik de rich text-editor om kenmerken voor uw bericht te selecteren. De snelste manier om dat te doen is als u eerst alle tekst invoert en vervolgens stukken tekst selecteert en daaraan de gewenste kenmerken toewijst. Beperkingen: v Het maximumaantal ontvangers van een is 50. v U kunt voor elke maximaal 10 bestanden bijvoegen. v De maximale grootte van een door u verzonden bericht, inclusief alle bijlagen, is 28,5 MB. 1. Selecteer hoe u een wilt verzenden: v Gebruik de lijst van contactpersonen: a. Ga naar Contactpersonen. b. Selecteer de lijst van contactpersonen die de gebruikers bevat aan wie u een wilt sturen. Selecteer de vakjes naast alle contactpersonen aan wie u een wilt sturen. c. Als u een wilt verzenden naar een persoonlijke groep, selecteert u Groepen. Op de pagina Groepen selecteert u de vakjes naast de gewenste groepen. d. Klik op Bericht verzenden. De pagina Nieuw bericht wordt afgebeeld. De adressen van alle geselecteerde gebruikers of groepsleden worden toegevoegd aan het veld Aan. 14 LotusLive inotes: LotusLive inotes Handleiding voor de gebruiker

19 v Rechtstreeks vanuit uw map Mail een verzenden: a. Ga naar Mail. b. Selecteer Nieuw bericht. De pagina Nieuw bericht wordt afgebeeld. c. Geef de adressen van alle ontvangers op in het veld Aan. 2. Optioneel: In de velden cc en bcc geeft u gebruikers en groepen op aan wie u een kopie of een blinde kopie (blind carbon copy) van het bericht wilt sturen. U kunt de eerste paar tekens van de gebruiker of groepsnaam opgeven en de gewenste regel selecteren in de automatische suggestielijst. Als u een groep selecteert, worden de adressen van alle groepsleden toegevoegd aan het veld cc of het veld bcc. 3. Optioneel: Kies Bestanden zoeken als u een bestand wilt bijvoegen. Er verschijnt dan een venster waarin u dat bestand kunt opzoeken en uploaden. 4. Optioneel: Selecteer Hoge prioriteit als u wilt dat het bericht met hoge prioriteit wordt verzonden. 5. Typ de tekst van de . Meer informatie over problemen met verschillende browsers en de rich text-editor vindt u in het document Known Issues op de wiki op LotusLive_Known_Issues#Mail. 6. Klik op Verzenden. s markeren U kunt een markeren om uzelf eraan te herinneren dat u actie moet ondernemen naar aanleiding van dat bericht. Deze markering is voor uw eigen gebruik; andere gebruikers van kunnen uw markeringen niet zien. Standaard is geen enkele gemarkeerd. Gemarkeerde berichten worden aangeduid met een grijze vlag naast het bericht. 1. Om een of meer s te markeren, gaat u naar de map waarin die berichten zijn opgeslagen. 2. Selecteer het pictogram Markeren naast de die u wilt markeren. U kunt ook de status van meerdere berichten tegelijk wijzigen door de bijbehorende selectievakjes aan te kruisen en vervolgende in het menu Meer acties de opties Markeren of Vlag verwijderen te selecteren. 3. Wanneer u een leest, kunt u klikken op het pictogram Markeren naast het onderwerp boven in het bericht. 4. Optioneel: Om de markering op te heffen, klikt u opnieuw op het pictogram Markeren. Gewiste herstellen Als u een wist, wordt deze naar de map Prullenbak verplaatst. Gewiste berichten worden opgeslagen in de map Prullenbak totdat u ze permanent verwijdert. inotes 15

20 1. Ga naar Prullenbak. 2. Selecteer het bericht dat u wilt herstellen. 3. Selecteer Meer acties > Postvak IN. 4. Ga naar uw Postvak IN. Controleer daar of het bericht daadwerkelijk is hersteld. Geavanceerde taken voor Naast het verzenden en ontvangen van zijn er nog allerlei andere taken die u met en op kunt uitvoeren. Afwezigheidsberichten verzenden Met afwezigheidsberichten kunt u ervoor zorgen dat er automatisch op inkomende s wordt geantwoord als u niet aanwezig bent. De berichtenservice verzendt deze berichten alleen tijdens de dagen van uw afwezigheid, en elke afzonder ontvangt slechts één bericht. Uw afwezigheidsbericht wordt met ingang van de vertrekdatum ingeschakeld en wordt op de retourdatum automatisch uitgeschakeld (als u die datum hebt opgegeven). Geef bijvoorbeeld 1 januari 2011 op als vertrekdatum en 4 januari 2011 als retourdatum. Dan wordt uw afwezigheidsbericht op 1 januari 2011 om 00:00 uur ingeschakeld en wordt dit op 4 januari 2011 om 23:59 weer uitgeschakeld (in totaal vier dagen). Bij het instellen van de tijden wordt uw tijdzone gehanteerd. Een afwezigheidsbericht mag niet langer zijn dan 1000 tekens. 1. Ga naar Voorkeuren. 2. Selecteer Afwezig. 3. Geef in het veld Onderwerp een titel op voor uw afwezigheidsbericht. 4. Geef in het veld Vertrek op uw vertrekdatum op. 5. Optioneel: Geef in het veld Terug op uw retourdatum op. 6. Optioneel: Voer in het veld Bericht meer gedetailleerde informatie over uw afwezigheid in, bijvoorbeeld de reden ervan en een telefoonnummer voor noodgevallen. 7. Selecteer Aan bij Afwezigheidsbericht. 8. Kies Opslaan. Als u uw afwezigheidsbericht handmatig wilt uitschakelen, selecteert u Uit bij Afwezigheidsbericht. verzenden vanaf een alternatief adres Naast uw IBM LotusLive inotes- adres hebt u één extra adres dat u voor het verzenden van kunt gebruiken. 16 LotusLive inotes: LotusLive inotes Handleiding voor de gebruiker

IBM SmartCloud inotes. IBM SmartCloud inotes Gebruikershandleiding

IBM SmartCloud inotes. IBM SmartCloud inotes Gebruikershandleiding IBM SmartCloud inotes IBM SmartCloud inotes Gebruikershandleiding IBM SmartCloud inotes IBM SmartCloud inotes Gebruikershandleiding Opmerking Lees eerst Kennisgevingen op pagina 51. Deze publicatie heeft

Nadere informatie

IBM SmartCloud for Social Business. IBMSmartCloudEngageenIBM SmartCloud Connections Handleidingvoordebeheerder

IBM SmartCloud for Social Business. IBMSmartCloudEngageenIBM SmartCloud Connections Handleidingvoordebeheerder IBM SmartCloud for Social Business IBMSmartCloudEngageenIBM SmartCloud Connections Handleidingvoordebeheerder IBM SmartCloud for Social Business IBMSmartCloudEngageenIBM SmartCloud Connections Handleidingvoordebeheerder

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding BlackBerry Internet Service Versie: 4.5.1 Gebruikershandleiding Gepubliceerd: 2014-01-09 SWD-20140109140203299 Inhoud 1 Aan de slag...7 Informatie over de messaging-serviceplans voor de BlackBerry Internet

Nadere informatie

Microsoft Office 365, de juiste keuze! 3. Even aanmelden en dan aan de slag! Office 20xx en Office 365 8. Overal e-mail 14. Lync 2010 22.

Microsoft Office 365, de juiste keuze! 3. Even aanmelden en dan aan de slag! Office 20xx en Office 365 8. Overal e-mail 14. Lync 2010 22. Startersgids. Inhoud Microsoft Office 365, de juiste keuze! 3 Even aanmelden en dan aan de slag! Office 20xx en Office 365 8 Overal e-mail 14 Lync 2010 22 Beheer 28 Extra functionaliteiten 36 Overal werken

Nadere informatie

Handleidingen 1.0 Zarafa

Handleidingen 1.0 Zarafa Handleidingen 1.0 Zarafa Zarafa Handleidingen 1.0 Zarafa In dit document vind je de handleidingen voor Zarafa zoals aangeboden door ECM2. I. Zarafa Email en Agenda 1 1. Inleiding 3 1.1. Adresgegevens...

Nadere informatie

AZ Damiaan. Mollet Kevin Cel begeleiding en retentie Systeemverpleegkundige. INTRODUCTIE Webmail

AZ Damiaan. Mollet Kevin Cel begeleiding en retentie Systeemverpleegkundige. INTRODUCTIE Webmail 2013 AZ Damiaan Mollet Kevin Cel begeleiding en retentie Systeemverpleegkundige INTRODUCTIE Webmail 1 INHOUDSTABEL E-mailberichten maken, beantwoorden en doorsturen... 6 Een nieuw e-mailbericht maken...

Nadere informatie

Handleiding Zakelijk Office 365 Instap & Standaard Versie april 2014

Handleiding Zakelijk Office 365 Instap & Standaard Versie april 2014 Handleiding Zakelijk Office 365 Instap & Standaard Versie april 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Inloggen op Zelfservice Cloud 4 2.2 Rechten kopen of wijzigen

Nadere informatie

Het handboek van KMail

Het handboek van KMail Daniel Naber David Rugge Laurent Montel Scarlett Clark Vertaling van het handboek: Niels Reedijk Vertaler/Nalezer: Tom Albers Vertaler/Nalezer: Rinse de Vries Vertaler/Nalezer: Natalie Koning Vertaler/Nalezer:

Nadere informatie

Parallels Plesk Panel

Parallels Plesk Panel Parallels Plesk Panel Mededeling met betrekking tot het auteursrecht ISBN: Niet beschikbaar Parallels 660 SW 39 th Street Suite 205 Renton, Washington 98057 USA Telefoon: +1 (425) 282 6400 Fax: +1 (425)

Nadere informatie

BlackBerry Internet Service Met de browser op uw computer Versie: 3.2. Gebruikershandleiding

BlackBerry Internet Service Met de browser op uw computer Versie: 3.2. Gebruikershandleiding BlackBerry Internet Service Met de browser op uw computer Versie: 3.2 Gebruikershandleiding SWDT654281-1091416-0721034519-006 Inhoudsopgave Aan de slag... 2 De messaging-serviceplans voor de BlackBerry

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Solcon secure webmail

Gebruikershandleiding Solcon secure webmail Gebruikershandleiding Solcon secure webmail Quickstart Ontdek Solcon secure webmail in vijf eenvoudige stappen: 1. Start uw computer op. 2. Open de internetbrowser, bijvoorbeeld Internet Explorer. 3. Typ

Nadere informatie

Aan de slag met Outlook Web App De nieuwe Humanitas Webmail. Maart 2013 (versie 0.1) pag. 1

Aan de slag met Outlook Web App De nieuwe Humanitas Webmail. Maart 2013 (versie 0.1) pag. 1 Aan de slag met Outlook Web App De nieuwe Humanitas Webmail Maart 2013 (versie 0.1) pag. 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Aan de slag met Outlook Web App... 3 Overzicht instellingen... 3 Vereisten...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor avast! BackUp voor Windows

Gebruikershandleiding voor avast! BackUp voor Windows Gebruikershandleiding voor avast! BackUp voor Windows Inhoud Hoofdstuk 1: Overzicht van avast! BackUp...5 Hoofdstuk 2: avast! BackUp installeren...7 avast! BackUp downloaden...7 De avast! BackUp-client

Nadere informatie

bla bla OX App Suite Gebruikershandleiding

bla bla OX App Suite Gebruikershandleiding bla bla OX App Suite Gebruikershandleiding OX App Suite OX App Suite: Gebruikershandleiding publicatie datum woensdag, 10. april 2013 Version 7.2 Copyright 2006-2013 OPEN-XCHANGE Inc., Dit document is

Nadere informatie

Eerst de situatie dat een e-mail programma mails naar uw computer haalt

Eerst de situatie dat een e-mail programma mails naar uw computer haalt E-MAIL GEAVANCEERD Allereerst enkele e-mail begrippen helder maken. Eerst de situatie dat een e-mail programma mails naar uw computer haalt en daar ook opslaat. Ook uitgaande mails worden op uw computer

Nadere informatie

Handleiding. Outlook Web App 2010 - CLOUD. Versie: 22 oktober 2012. Toegang tot uw e-mailberichten via internet

Handleiding. Outlook Web App 2010 - CLOUD. Versie: 22 oktober 2012. Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Outlook Web App 2010 - CLOUD Versie: 22 oktober 2012 Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Multrix Outlook Web App 2010 - CLOUD Voorblad Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Inloggen...4

Nadere informatie

Exchange Online Handleiding

Exchange Online Handleiding Exchange Online Handleiding Versie 3.0 Pagina 1 van 64 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 1.1 Mailbox Standard en Lite...4 2 Administratie van de e-mailomgeving...5 2.1 Algemeen inlogscherm...5 2.2 Overzichtsscherm

Nadere informatie

NUPOINT UNIFIED MESSAGING

NUPOINT UNIFIED MESSAGING MITEL NUPOINT UNIFIED MESSAGING GEBRUIKERSHANDLEIDING VERSIE 7.0 KENNISGEVING De informatie in dit document is zeer zorgvuldig en naar waarheid samengesteld, maar Mitel Networks Corporation (MITEL ) biedt

Nadere informatie

Dataconsult BVBA Twaalfkameren 97, B-9000 GENT, info@dataconsult.com 1

Dataconsult BVBA Twaalfkameren 97, B-9000 GENT, info@dataconsult.com 1 Geen zorgen 1: Al uw andere instellingen blijven behouden! Geen zorgen 2: Al uw boodschappen en de mappenstructuur blijven op de server. U kan dus uw e- mailaccount op een onbeperkt aantal computers instellen,

Nadere informatie

Introductie Mamut Online Backup

Introductie Mamut Online Backup Mamut Active Services Introductie Mamut Online Backup Versie 4 MOB.BKL.INTRO.NL.040.01 1 Mamut Online Backup Inhoud Mamut Online Backup... 3 Nieuw in versie 4... 5 Introductie... 6 Aan de slag... 12 Zo

Nadere informatie

Vodafone PC Backup User Guide Version 1.16

Vodafone PC Backup User Guide Version 1.16 Vodafone PC Backup User Guide Version 1.16 Inhoud Hoofdstuk 1: Overzicht...5 Hoofdstuk 2: Vodafone PC Backup installeren...7 De {{product_name}}-client downloaden...7 De Vodafone PC Backup-client installeren...8

Nadere informatie

Exchange Online Handleiding v3.0

Exchange Online Handleiding v3.0 Exchange Online Handleiding v3.0 1 I nhoudsopgave 1 Inleiding...3 1.1 Mailbox Standard en Lite...4 2 Administratie van de e-mailomgeving...5 2.1 Algemeen inlogscherm...5 2.2 Overzichtsscherm beheerder...6

Nadere informatie

2015 Electronics For Imaging. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product.

2015 Electronics For Imaging. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product. 2015 Electronics For Imaging. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product. 5 februari 2015 Inhoud 3 Inhoud...5 Welke versie van Configure gebruik ik?...5

Nadere informatie

Mededeling met betrekking tot het auteursrecht

Mededeling met betrekking tot het auteursrecht Parallels Panel Mededeling met betrekking tot het auteursrecht ISBN: Niet beschikbaar Parallels 660 SW 39 th Street Suite 205 Renton, Washington 98057 USA Telefoon: +1 (425) 282 6400 Fax: +1 (425) 282

Nadere informatie

HANDLEIDING NIEUWE ICT-OMGEVING

HANDLEIDING NIEUWE ICT-OMGEVING HANDLEIDING NIEUWE ICT-OMGEVING Handleiding nieuwe ICT-omgeving 1 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Inloggen en uitloggen... 2 3 Openingsscherm en start menu... 3 4 Bestandsbeheer... 6 5 Outlook... 7 6 Windows

Nadere informatie

Office 365 for education de juiste keuze!

Office 365 for education de juiste keuze! STARTERSGIDS Inhoud 1. Microsoft Office 365, de juiste keuze! 1 2. Aanmelden 5 3. Aan de slag 10 4. Teamsite en openbare site 22 5. Overal werken met Office 365 27 Disclaimer De resultaten van de in deze

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding BlackBerry Desktop Software Versie: 7.1 Gebruikershandleiding Gepubliceerd: 2012-06-05 SWD-20120605130232500 Inhoudsopgave De basis... 7 Informatie over de BlackBerry Desktop Software... 7 Uw smartphone

Nadere informatie

Parallels Panel. Gebruikershandleiding. Parallels Plesk Panel 11.0. Revision 1.0

Parallels Panel. Gebruikershandleiding. Parallels Plesk Panel 11.0. Revision 1.0 Parallels Panel Gebruikershandleiding Parallels Plesk Panel 11.0 Revision 1.0 Mededeling met betrekking tot het auteursrecht Parallels IP Holdings GmbH Vordergasse 59 CH-Schaffhausen Zwitserland Telefoon:

Nadere informatie

Gebruikershandleiding van Cisco WebEx Meetings Server versie 1.5

Gebruikershandleiding van Cisco WebEx Meetings Server versie 1.5 Eerste publicatie: 14 augustus 2013 Laatste wijziging: 3 oktober 2013 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com Tel: 408 526-4000

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor Nokia Mail for Exchange 3.0

Gebruikershandleiding voor Nokia Mail for Exchange 3.0 Gebruikershandleiding voor Nokia Mail for Exchange 3.0 2009 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia en Nokia Connecting People zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Andere

Nadere informatie