Marechaussee. vereniging november. Reorganisaties: lost problemen Defensie niet op. veel aandacht voor zorgvuldigheidseisen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Marechaussee. vereniging november. Reorganisaties: lost problemen Defensie niet op. veel aandacht voor zorgvuldigheidseisen."

Transcriptie

1 Marechaussee vereniging november Regeerakkoord lost problemen Defensie niet op Reorganisaties: veel aandacht voor zorgvuldigheidseisen 01

2 ton de zeeuw voorzitter hoofdbestuur column Radiostilte zichtbaar beter Z ojuist zag ik de persconferentie van Rutte en Samsom en las vluchtig het regeerakkoord. Eerder vandaag hoorde ik ook de namen van de personen die vermoedelijk zitting gaan nemen in het nieuwe kabinet. Eerlijk is eerlijk, ik vind het als proces een mooi resultaat. Partijen die vanuit zeer verschillende vertrekpunten in zo n korte tijd tot een resultaat zijn gekomen waarin lastige hervormingsingrepen niet worden vermeden. Aangevuld met een mooie gevarieerde ministers- en staatssecretarissenploeg met aansprekende namen. Gemeend inspirerend en hoopgevend. Transparantie in een proces is goed, radiostilte is zichtbaar beter. Om de overheidsfinanciën op orde te brengen was het vooraf duidelijk dat een nieuw regeerakkoord pijnlijke maatregelen zou bevatten. In het regeerakkoord valt te lezen dat de schaarste eerlijk verdeeld wordt. Ik lees over maatregelen op het gebied van zorg, onderwijs, sociale zekerheid en belastingen die ons allemaal als burgers in meer of mindere mate gaan raken. De leestijd voor nu was te kort om te kunnen beoordelen of ik zelf ook van mening ben dat de schaarste eerlijk verdeeld wordt. Verder lees ik met opluchting dat er niet opnieuw op Defensie bezuinigd wordt. Maar deze opluchting is maar zeer relatief. De bezuiniging van 1 miljard op Defensie uit het vorige kabinet moet nog gerealiseerd worden. De (reorganisatie)plannen zijn nog volop in de maak en komen binnen nu en zes maanden op de overlegtafel. Pas dan wordt echt duidelijk voor hoeveel en welke collega s hun huidige functie binnen Defensie komt te vervallen. Onze opstelling hierin zal zijn dat iedereen een eerlijke kans krijgt op een andere functie binnen Defensie of een eerlijke en goede begeleiding naar werk buiten Defensie. Hierin zullen we geen enkele concessie doen. Hank Dussen Goedkoop is duurkoop Vanochtend werd ik wakker met een lichte griep. Het Radio 1 journaal van zes uur meldde dat officieren in de toekomst niet meer eerste klas mogen reizen in de trein. Deze draconische maatregel zou zeker twee miljoen opleveren. Terwijl ik me stond te scheren begon ik te twijfelen. Had ik het nou goed gehoord of was het een restje van een belachelijke droom? Binnen onze vereniging hadden we deze maatregel ook wel eens besproken. Maar volgens mij hadden we het verworpen onder de noemer symboolpolitiek. Tijdens het ontbijt toch maar even gegoogled of het echt een nieuwsitem was. En ja hoor, het was serieus nieuws, het stond op de binnenlandpagina van De Telegraaf. Nu zou ik een heel betoog kunnen houden over de volgende bezuinigingsronde van een miljard euro die ons boven het hoofd hangt. Dat dit nagenoeg geen onderwerp was in de verkiezingsstrijd. Hoe belachelijk dan de aandacht voor de eerste klas maatregel is. Maar dat doe ik niet. Ik neem aan dat u hier vast hetzelfde over denkt. Bovendien heeft de Marechausseevereniging al een krachtig persbericht over toekomstige bezuinigingen naar buiten gebracht. Hierin wordt zelfs de vraag gesteld of verdere bezuinigingen wel legitiem zijn. Ik wil het daar dus bij laten. Ook zou ik een betoog kunnen schrijven over de waardering voor de militair en de inconveniënten die verdisconteerd worden op een andere manier dan rechtstreeks in de salariëring. Maar ook daar zullen onze gedachten niet ver uit elkaar lopen. Waar ik aan dacht toen ik deze maatregel hoorde was de uitspraak die ik iemand hoorde maken die dicht tegen één van de 19 bezuinigswerkgroepen aanzat. Het gaat er om hoe groot de bezuiniging is die ingeboekt kan worden. Niemand vraagt wat deze kost. 02

3 08 Foto: AZ/Richard van Elferen inhoud Uitvoering reorganisatieplannen 04 Na maandenlang druk uitvoeren op de werkgever om de aanpak van de ingrijpende reorganisaties zorgvuldig(er) voor te bereiden, zijn de Marechausseevereniging en de andere vakbonden op 18 oktober akkoord gegaan met de praktische uitvoering van de eerste nieuwe reorganisaties binnen Defensie. Regeerakkoord vergroot problemen 08 Het enige goede nieuws dat uit het regeerakkoord is te halen is dat het nieuwe kabinet niet nog meer gaat bezuinigen op Defensie. Verder worden de problemen voor de militair vergroot door onder andere de nullijn de komende jaren ook voor Defensie voort te zetten. #07 HCSS-rapport bevestigt standpunt MARVER 10 Op maandag 8 oktober presenteerde het Haags Centrum voor Strategische Studies het rapport De Waarde van Defensie. Met dit rapport wordt de Marechausseevereniging gesterkt in haar mening dat er op Defensie niet meer te snijden is en dat de politiek serieus moet gaat nadenken over de waarde van Defensie. Gijzelingen KMar (deel 2) Is het aandeel van de KMar bij de Molukse acties in de loop der jaren aardig ondergesneeuwd, voor de militaire inzet in december 1975 rond de gijzeling in het Indonesisch consulaat in Amsterdam geldt dat al helemaal. In deel 2 van deze reeks meer aandacht hiervoor in een interview met Gerard Verhulst. Verder in dit nummer 7 Ongeval geeft ook financiële dreun 12 Veteranendag KMar 17 FNV: Volle kracht vooruit 18 Veteranenberichten 19 Verenigingsnieuws 20 FNV-Voordeel 21 Computerhoek 22 Overledenen 24 Verjaardagsactie 25 Puzzel 26 Servicepagina 27 Bram en René van de Marechaussee Lidmaatschap Er kan een moment komen dat u uw MARVERlidmaatschap op moet zeggen, bijvoorbeeld omdat u een baan buiten Defensie heeft aanvaard. Houdt u dan rekening met de opzegtermijn van 1 volle kalendermaand. Voorbeeld: u zegt 15 januari op, het lidmaatschap wordt dan beëindigd per 1 maart. U kunt alleen opzeggen door middel van een ondertekende brief aan MARVER/FNV t.a.v. Ledenadministratie, Postbus 157, 3440 AD Woerden. Het volgende verenigingsblad verschijnt op 22 december Kopij aanleveren is mogelijk tot en met 28. Salarisbetaaldatum: woensdag 23 november 2012, vrijdag 21 december 2012 Cover: AVDD 03

4 werk en inkomen Tekst dick harte Uitvoering reorganisatieplannen: Bonden houden vast aan zorgvuldigheidseisen Op donderdag 18 oktober is de Marechausseevereniging akkoord gegaan met de praktische uitvoering van de eerste nieuwe reorganisaties binnen Defensie. Dat gebeurde na maandenlang druk uitoefenen op de werkgever om de aanpak van deze ingrijpende operaties zorgvuldig(er) voor te bereiden. De MARVER is tevreden over de bereikte resultaten, maar vindt het een veeg teken dat de bonden er blijkbaar echt bovenop moeten zitten om zeker te weten dat de werkgever de belangen van de medewerkers voldoende serieus neemt. De nieuwe reorganisaties zijn noodzakelijk om een in 2010 vanuit Den Haag opgelegde bezuiniging van één miljard te realiseren. De Marechausseevereniging heeft deze financiële aderlating bij Defensie altijd veroordeeld als visieloos en onverantwoord. Helaas zat er in de toenmalige politieke situatie uiteindelijk niets anders op dan deze taakstelling van het kabinet-rutte als een gegeven te accepteren en ons uiterste best te gaan doen om de negatieve gevolgen voor onze leden zo draaglijk mogelijk te maken. Belangrijke mijlpaal op dat gebied was eind 2011 het bereiken van een akkoord met de werkgever over een sociaal plan het Sociaal Beleidskader In de aanloop naar de uitvoering van de eerste nieuwe reorganisaties bleken er de afgelopen maanden drie belangrijke zaken nog niet naar tevredenheid van de Marechausseevereniging gegarandeerd. Ten eerste de kwaliteit van de begeleiding en bemiddeling van collega s die door een reorganisatie hun functie bij Defensie verliezen en op zoek moeten naar een nieuwe baan in het merendeel van de gevallen buiten Defensie. Ten tweede een goede onderlinge afstemming van de reorganisaties om te zorgen voor een maximaal aantal herplaatsingskansen binnen Defensie. En ten derde het bewaken van een zeker evenwicht tussen het bieden van interne herplaatsingskansen aan boventallig geworden collega s en het behoud van carrièrekansen voor collega s die hun functie niet kwijtraken. 04

5 tijdelijke versterking van BBO mag primaire personeelszorg onder geen beding verzwakken Bemiddeling en begeleiding In het Sociaal Beleidskader is afgesproken dat de werkgever ervoor zorgt dat medewerkers die door een reorganisatie hun functie verliezen zorgvuldig van werk naar werk worden geholpen. Defensie heeft die afspraak onder meer ingevuld door het oprichten van een Begeleidings- en Bemiddelingsorganisatie. Deze BBO is verantwoordelijk voor een belangrijke fase in de begeleiding naar een nieuwe baan buiten Defensie: het vastleggen van de individuele wensen en voorkeuren van elke herplaatsingskandidaat in een Persoonlijk Uitstroom Plan (PUP). Dat is de basis voor de verdere externe bemiddeling, waarvoor het bedrijf USG Restart is ingehuurd. Na de zomer werd de Marechausseevereniging duidelijk dat de vaste bezetting van de BBO nog niet rond was. Er was een personeelssterkte toegezegd van 28 volledige banen (fulltime equivalents), maar er waren nog slechts 17 mensen aangenomen. Bovendien bleek Defensie eigenlijk helemaal niet te weten of 28 fte s wel voldoende was om elke herplaatsingskandidaat die aandacht te geven die hij nodig had. In de planning was opgenomen dat bij een te grote toestroom van kandidaten de capaciteit van de BBO tijdelijk zou worden uitgebreid met nog eens 30 fte s. Die extra begeleiders (in overlegjargon aangeduid als de flexibele schil ) zou gevonden moeten worden binnen de verschillende Defensieonderdelen. Meer garanties Voor de bonden was deze informatie aanleiding om in september krachtig op de rem te gaan staan en hun medewerking aan de uitvoering van welk reorganisatieplan dan ook op te schorten. Eerst diende werkgever op de proppen te komen met meer garanties voor een optimale arbeidsbemiddeling. Om te beginnen wilden de bonden weten wanneer de toegezegde basiscapaciteit van de BBO ook echt beschikbaar zou zijn. Daarnaast wilden ze vanaf de start de juiste informatie van Defensie krijgen om te kunnen beoordelen of de capaciteit van de BBO toereikend was om alle herplaatsingskandidaten goed te helpen. En tot slot wilden ze de zekerheid dat voor de tijdelijke versterking van de BBO bij een piekbelasting ander personeel zou worden ingezet dan de huidige P&O-medewerkers en loopbaanbegeleiders binnen de Defensieonderdelen. Die collega s waren ter plekke hard nodig voor de eerste opvang en begeleiding van herplaatsingskandidaten. Het zou te gek voor woorden zijn dat een tijdelijke versterking van de BBO gepaard zou gaan met een tijdelijke verzwakking van de primaire personeelszorg. (Bovendien worden de Personeelsdiensten ook gereorganiseerd en hebben de P&Ocollega s dus sowieso genoeg aan hun hoofd.) Inlevingsvermogen De bonden lieten ook weten het erg belangrijk te vinden dat alle (extra) arbeidsbemiddelaars zorgvuldig op hun geschiktheid geselecteerd worden. Het is cruciaal dat ze zich goed kunnen inleven in het verwerkingsproces dat militairen meemaken als ze gedwongen afscheid moeten nemen van hun Defensieleven. MARVERonderhandelaar René Schilperoort: De coaches krijgen veelal te maken met mensen die op jonge leeftijd bewust voor Defensie hebben gekozen als een soort roeping, een way of life. Een gedwongen ontslag zal bij veel van hen met grote emoties gepaard gaan. En dat geldt misschien nog wel meer voor militairen die tijdens een missie in levensbedreigende situaties hebben moeten werken. De begeleiding van deze collega s naar ander werk vraagt dan ook om een andere benadering dan bij de reguliere arbeidsbemiddeling gebruikelijk is. Op vrijdag 12 oktober liet de werkgever in een brief weten dat hij bereid was de bonden op al deze punten tegemoet te komen. Capaciteit BBO Uiterlijk op 1 januari 2013 zal de toegezegde vaste bezetting van de BBO (28 volledige banen) gerealiseerd zijn. Dat is ruim voor de ingeschatte datum waarop door een reorganisatie de eerste functies komen te vervallen (maart 2013), aldus Hoofd Directeur Personeel Van de Water. Zoals met de bonden afgesproken heeft Defensie op 15 oktober alle tien medewerkers van het voormalige Extern Bemiddelingsbureau Defensie (EBD) tijdens een bijeenkomst een functie binnen de BBO aangeboden. De overblijvende vacatures worden zo spoedig mogelijk gepubliceerd om via het normale traject op tijd voldoende geschikte kandidaten te werven. Functioneren BBO De werkgever heeft toegezegd dat de bonden over het functioneren van de BBO maandelijks een voortgangsrapportage krijgen. Collega s die van de diensten van de organisatie gebruik maken zullen door de afdeling gedragswetenschappen worden benaderd om mee te werken aan een klanttevredenheidsonderzoek. Ook over de uitkomsten daarvan worden de bonden regelmatig geïnformeerd, zodat ingegrepen kan worden als blijkt dat de kwaliteit van de begeleiding te wensen overlaat. In het najaar van 2013 zullen de prestaties van de BBO sowieso in zijn geheel geëvalueerd worden. Flexibele schil De huidige P&O-medewerkers en loopbaanbegeleiders binnen de 05

6 werk en inkomen» Gezien alle concessies van de werkgever heeft de Marechausseevereniging op donderdag 18 oktober besloten akkoord te gaan met de praktische uitvoering van de eerste nieuwe reorganisaties binnen Defensie. Daarbij is echter uitdrukkelijk het voorbehoud gemaakt dat de gegeven zorgvuldigheidsgaranties ook moeten worden waargemaakt. Mocht dat niet het geval blijken te zijn, dan zal de Marechausseevereniging niet aarzelen in het belang van zijn leden opnieuw op de rem te gaan en de voortgang van verdere reorganisaties aanzienlijk te vertragen. Defensieonderdelen worden niet ingezet als extra personeel voor de BBO in tijden van piekbelasting. De OPCO s worden geacht daarvoor andere kandidaten aan te leveren, zodat er echt sprake is van een uitbreiding van de beschikbare personeelszorg en begeleiding. De profielschets die de werkgever van deze bemiddelaars heeft opgesteld bevat ook het door de bonden gewenste begrip voor het verwerkingsproces dat een militair doormaakt na een gedwongen ontslag bij Defensie. De werkgever verwacht aan het eind van dit jaar de benodigde 30 personen beschikbaar te hebben, die vervolgens een adequate (vervolg)opleiding zullen doorlopen. De werkgever heeft de bonden verzekerd dat bij de uitvoering van een reorganisatieplan vanaf het begin nauw zal worden samengewerkt tussen de P&O-afdelingen en de BBO, opdat iedere herplaatsingskandidaat zo snel mogelijk de juiste begeleiding krijgt, zeker als het gaat om bemiddeling naar een nieuwe baan buiten Defensie. Uitvoeringsregeling Reorganisaties binnen Defensie worden steevast volgens een bepaald protocol afgewerkt, de Uitvoeringsregeling Reorganisaties Defensie. Op donderdag 18 oktober zijn de bonden en de werkgever het ook eens geworden over een herziening van deze URD. Op aandringen van de bonden wordt daarin nu uitdrukkelijk gemeld dat het bieden van werkgelegenheid aan herplaatsingskandidaten op hun oude werkniveau ( horizontale vulling ) niet automatisch prioriteit heeft boven het behoud van carrièrekansen voor collega s die na een reorganisatie in functie blijven ( verticale vulling ). De Marechausseevereniging heeft de harde eis gesteld dat bij het openstellen van vacatures in verband met een reorganisatie breed wordt getoetst of daardoor geen ongewenste verdringingseffecten ontstaan dat wil zeggen: of daardoor de promotiekansen van andere collega s niet onevenredig worden geschaad. Het bewaken van een bepaald evenwicht op dat gebied is van groot belang en de Marechausseevereniging is dan ook blij dat deze bepaling nu is opgenomen in hoofdstuk 5 van de URD ( Implementatiefase ). Omklapmomenten Tot slot is ook overeenstemming bereikt over het streven naar maximale synchronisatie van reorganisaties binnen Defensie. Wat de Marechausseevereniging betreft moet zo veel mogelijk voorkomen worden dat collega s vanwege de ene reorganisatie binnen Defensie worden benoemd tot herplaatsingskandidaat en in een bemiddelingstraject naar een baan buiten Defensie belanden, terwijl er bij een volgende reorganisatie binnen Defensie volop vacatures worden opengesteld waarop ze met succes hadden kunnen solliciteren. Net zo onwenselijk is dat collega s tot herplaatsingskandidaat moeten worden benoemd omdat ze niet tijdig hebben gesolliciteerd naar functies die als gevolg van een eerdere reorganisatie waren opengesteld. De Marechausseevereniging heeft erop aangedrongen dat de omklapmomenten van reorganisaties de vaststelling van het personeelsvullingsplan en de periode van vacature en selectie zo veel mogelijk op elkaar worden afgestemd. De werkgever heeft toegezegd daarvoor een plan te zullen maken. Rechtspositie Voor alle zekerheid hebben de bonden bedongen dat elk reorganisatieplan voorlopig ook wordt behandeld in het maandelijks arbeidsvoorwaardenoverleg tussen de bonden en de minister van Defensie. Dat gebeurt op basis van een beoordeling van de plannen door een landelijke werkgroep van deskundigen, die vooral controleert of er geen dingen worden voorgesteld die in strijd zijn met de rechtspositie van de medewerkers. 06

7 werk en inkomen Opeens wegvallen toelagen kan grote problemen veroorzaken De Marechausseevereniging wil dat de uitzendtoelage van militairen niet meteen komt te vervallen zodra ze zwaargewond zijn geraakt. Zij komen anders vrij snel in financiële problemen omdat ze dan terugvallen op een beduidend lager basissalaris (dat is afhankelijk van de rang en begint bij circa 900 euro netto). Dat is een flinke klap. Niet alleen zijn ze gewond, ook hebben ze dan een financieel probleem. Men rekent vaak op die vergoeding. Ongeval geeft ook financiële dreun Johan Fernhout: Van de financiële kennis bij Defensie moeten we niet teveel verwachten. Net als onze collega vakbond AFMP pleiten wij dan ook ervoor om de vergoeding op zijn minst door te betalen tot het geplande einde van de missie. Natuurlijk kan niet tot in het oneindige worden doorbetaald, zegt MARVERvoorzitter Ton de Zeeuw in samenspraak met de AFMP-voorzitter. Maar langzaam afbouwen is beter dan in één klap beëindigen. Bovendien zouden deze vaak jonge mensen moeten worden geholpen met het leren omgaan met een lager inkomen,. Ze vinden het vaak lastig om met geld om te gaan. Naast de uitzendtoelage stopt ook de oefentoelage na een ongeval waar een militair zwaargewond uit komt. Beide toelagen kunnen zo n 60 tot 70 procent van het totale inkomen (basissalaris plus toelagen) uitmaken. Wie hierop zijn financiële huishouding afstemt kan dan financiële problemen krijgen. Johan Fernhout kreeg als wachtmeester 1e klas bij de KMar in 2004 een motorongeval met een dwarsleasie als gevolg. In zijn geval vielen de financiële gevolgen mee, ook al kreeg hij 70% van zijn loon doorbetaald als ziekengeld en viel de onregelmatigheidstoeslag weg. Maar hij had ooit een aanvullingsplan bij het ABP afgesloten en bovendien was de tegenpartij aansprakelijk, waardoor Fernhout een schadevergoeding ontving. Ook al vielen de financiële gevolgen mee, het was verduiveld moeilijk om erachter te komen waar hij nou recht op had. Er zijn zoveel verborgen dingen. Daar moet goede begeleiding in komen. Eigenlijk is dat een morele verplichting van Defensie. Maar van de financiële kennis bij Defensie moeten we ook weer niet teveel verwachten, zo geeft hij meteen al aan. Neem de pensioenen en de opbouw, dat wordt na een ongeval ook een ander verhaal. Je betaalt geen premie meer, maar Bedrijfsongeval» Een verkeersongeval is doorgaans een bedrijfsongeval. Daar zijn weliswaar vergoedingen voor, zoals die van de geneeskundige kosten en eventueel een aanvulling als je in een andere functie herplaatst moet worden. Maar de vergoedingen dekken de schade absoluut niet en er is geen recht op smartengeld. De AMAR (Algemeen militair ambtenarenreglement) heeft wat dat betreft weinig te bieden. Wel kun je proberen door (bijvoorbeeld via de bond) de schade te verhalen op iemand buiten Defensie. Dat kan de veroorzaker van het ongeval zijn. Je kunt dan tot het laatste dubbeltje de kosten vergoed krijgen. je bouwt hierdoor ook niets op. Zelfs bij het ABP konden ze me niet klip en klaar vertellen wat de gevolgen waren. Misschien is financiële voorlichting iets voor een vakbond. Fernhout heeft een stevige waarschuwing. Ik weet dat veel collega s hun hypotheek hebben afgesloten mede op basis van toelagen. Maar na een ongeval ben je de onregelmatigheidstoeslag vaak al na een maand kwijt. Dat laatste overkwam militair Wassili Athanasiadis. Tijdens zijn uitzending werkte hij als groepscommandant bij het 17e pantserinfanterie bataljon Garde Fuseliers Prinses Irene. Op 2 oktober 2007 reed hij tijdens een gevecht op een I.E.D. en liep verwondingen aan beide benen op. In mijn geval is de uitzendtoelage wel doorbetaald, maar ik weet dat het bij anderen niet zo was. Als ik het goed heb is dat later rechtgetrokken. Toch ken ik mensen die op voorhand het geld al besteed hadden of plannen hiervoor hadden.. In mijn geval miste ik tussen de 250 en 300 euro netto per maand. Ook was ik veel kwijt aan juridische kosten. De Marechausseevereniging raadt iedereen die op missie gaat aan om vooraf de dekking van eigen verzekeringen en die van Defensie goed te controleren. 07

8 Foto: AZ/Richard van Elferen werk en inkomen Tekst dick harte Voorzitter MARVER: Regeerakkoord vergroot problemen Het Defensiepersoneel zal de komende jaren niet te maken krijgen met een nog verder teruglopende werkgelegenheid door nieuwe bezuinigingen op Defensie. Maar dat is dan ook het enige goede nieuws dat het regeerakkoord van VVD en PvdA hen te bieden heeft, aldus MARVERvoorzitter Ton de Zeeuw. militairen krijgen door handhaven nullijn nog een schop na Bij de Tweede Kamerverkiezingen op woensdag 12 september kwamen zowel de VVD als de Partij van de Arbeid als winnaar uit de bus, met respectievelijk 41 en 38 zetels. Anderhalve week later (op vrijdag 21 september) begonnen de politieke leiders van beide partijen, Mark Rutte en Diederik Samsom, officieel te onderhandelen over een mogelijk regeerakkoord, onder leiding van de informateurs Henk Kamp (VVD) en Wouter Bos (PvdA). Op maandag 1 oktober maakten de twee partijleiders bekend een deelakkoord te hebben bereikt over aanpassingen in de Rijkbegroting voor 2013, zoals die twee weken eerder op Prinsjesdag nog was gepresenteerd door minister Jan Kees de Jager namens het eerste kabinet onder leiding van Mark Rutte. Forensentaks Die Rijksbegroting stond vooral in het teken van 12 miljard euro aan extra bezuinigingen. Een bedrag dat Den Haag onder andere wilde binnenhalen door het afschaffen van de fiscale vrijstelling van tegemoetkomingen in de kosten voor woon-werkverkeer. Voortaan zou iedereen over zijn reiskostenvergoeding-van-de-baas gewoon inkomstenbelasting moeten betalen. Deze forensentaks zou voor veel Defensiemedewerkers leiden tot een gevoelige inkomensderving, uiteenlopend van enkele honderden tot duizenden euro s per jaar. In de aanloop naar de verkiezingen was deze bezuinigingsmaatregel zwaar onder druk komen te staan, mede door het nodige publicitair verzet van de grootste vakcentrale van Nederland, de FNV een vakcentrale waarbij ook de Marechausseevereniging is aangesloten. Het gevolg was dat VVD en PvdA het aan de onderhandelingstafel snel eens waren geworden over het toch maar afzien van de forensentaks. Een besluit waar de Marechausseevereniging zich uiteraard prima in kan vinden! Dat geldt niet voor een andere afspraak in het Begrotingsakkoord 2013: het besluit om de AOW-leeftijd versneld te verhogen naar 66 jaar (zie pagina 9). Nullijn Op maandag 29 oktober presenteerden Diederik Samsom en Mark Rutte de inhoud van hun regeerakkoord. Het nieuwe kabinet bleek de bezuiniging van een miljard euro die Defensie in 2010 kreeg opgelegd volledig in stand te houden. Als gevolg daarvan zullen militairen de komende vier jaar hun baan verliezen, waarvan min of meer gedwongen. Wij hadden helaas niets anders verwacht, aldus MARVER-voorzitter Ton de Zeeuw, Maar het is wel heel wrang om te zien dat de militairen in die onzekere situatie nog een schop na krijgen, met name door het handhaven van de nullijn van ambtenaren voor 2013 en Dat is zeer schrijnend als je bedenkt dat onze leden al vanaf 2009 op de nullijn staan, uitgezonderd een schamele loonstijging van 1 procent in Lastenverzwaringen Dat gebrek aan waardering wordt nog pijnlijker als je ziet welke forse lastenverzwaringen het kabinet vanaf volgend jaar (ook) voor militairen in petto heeft. De nagestreefde (extra) bezuiniging van 16 miljard op de overheidsuitgaven leidt tot een bezuiniging per Nederlander van per jaar. Dit regeerakoord geeft onze leden geen enkele reden tot juichen, concludeert De Zeeuw dan ook. Het vergroot slechts de sociaal-economische problemen waar ze de komende jaren mee te kampen krijgen. 08

9 Aansluiting UGM/AOW MARVER dringt aan op inkomensgaranties Op dinsdag 23 oktober heeft de Marechausseevereniging minister Hillen van Defensie dringend verzocht zich financieel garant te stellen voor collega s die met verplicht leeftijdsontslag zijn en vanaf volgend jaar te maken krijgen met een AOW-gat. Het betreft de zogenaamde UKW ers, die zijn aangewezen op een uitkering van Defensie en zich niet meer kunnen voorbereiden op de geleidelijke verhoging van de AOW-leeftijd die in 2013 van start gaat. vreemd dat hillen geen voorstel voor reparatie heeft gedaan Lang niet al deze collega s hebben baat bij de overbruggingsregeling die de VVD en de PvdA op 1 oktober bekendmaakten als onderdeel van hun Begrotingsakkoord Dat financiële vangnet zal immers alleen beschikbaar zijn voor mensen met maximaal 150 procent van het wettelijk minimumloon aan inkomsten (= bruto per maand, inclusief vakantiegeld ongeveer 2.300). Bovendien zal er ook nog worden gekeken naar het inkomen van de partner en het privévermogen eigen woning en pensioenkapitaal uitgezonderd. (De exacte inhoud van de regeling moet overigens nog uitgewerkt worden. Tot nader order blijft de mogelijkheid bestaan om bij de Sociale Verzekeringsbank voor 2013, 2014 en 2015 een voorschot op de AOWuitkering aan te vragen in de vorm van een renteloze lening.) Bijzondere positie MARVER-onderhandelaar René Schilperoort wil dat militairen gewoon hun uitkering op basis van de Uitkeringswet Gewezen Militairen (UGM) behouden tot aan de verhoogde AOW-leeftijd. Wij hebben in onze brief van 23 oktober benadrukt dat militairen een bijzondere positie innemen. Ze zijn immers gedwongen gestopt met werken vanwege het bereiken van een door de overheid wettelijk vastgestelde ontslagleeftijd. Daardoor heeft hun UGM-uitkering een wezenlijk ander karakter dan de uitbetaling van een vroegpensioen op basis van een CAO-regeling. In het door de Tweede Kamer aangenomen wetsvoorstel over de verhoging van de AOW-leeftijd is bepaald dat uitkeringen met zo n wettelijke grondslag blijven doorlopen tot aan de nieuwe ingangsdatum van de AOW. Volgens ons is het dan ook niet meer dan redelijk dat dat ook gaat gelden voor UKW ers en hun UGM-uitkering. De Marechausseevereniging meent dat minister Hillen niet anders kan dan deze redenering onderschrijven. Schilperoort: Eind 2011 heeft hij de Tweede Kamer geïnformeerd over het bijzondere karakter van de UGM-uitkering en daarbij duidelijk uiteengezet dat het gaat om een wettelijk voorgeschreven uitkering die doorloopt tot de AOW-datum. Op 18 oktober heeft hij de bonden een aantal wijzigingen van de pensioenregeling Militairen voorgelegd in verband met de komende verhoging van de AOWleeftijd. Gezien zijn eerdere antwoorden aan de Kamer vinden we het zeer vreemd dat daar geen voorstel voor een UGM-reparatie bij zit. Ik ben erg benieuwd naar zijn reactie. Juridische mogelijkheden Naast haar politieke inspanningen om de werkgever tot de juiste acties te bewegen is de Marechausseevereniging ook begonnen met het onderzoeken van de mogelijkheden om het AOWbeleid van de overheid juridisch aan te vechten. Ook al zijn je argumenten nog zo goed, je weet immers maar nooit hoe zwaar ze in de politieke realiteit uiteindelijk blijken te wegen. Altijd goed om dan een extra juridische optie achter de hand te hebben. René Schilperoort: Wellicht valt het recht op AOW te beschouwen als een eigendomsrecht in de zin van het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM). In dat geval zou de gedeeltelijke ontneming van dat recht zonder mogelijkheden tot reparatie wel eens strijdig kunnen zijn met het EVRM. Een interessante invalshoek, die we de komende tijd nader gaan onderzoeken. Kijk voor de laatste ontwikkelingen op 09

10 werk en inkomen HCSS-rapport bevestigt standpunt MARVER Waarde Defensie onvoldoende erkend Mocht een nieuw kabinet besluiten het Defensiebudget nog verder te verlagen, dan zullen de Marechausseevereniging en haar leden daar dwars voor gaan liggen. Dat schot voor de boeg van bondsvoorzitter Ton de Zeeuw weerklonk medio oktober luid en duidelijk in de media: Het wordt tijd dat de politiek serieus gaat nadenken over de waarde van Defensie. nog meer snijden en de hele boel komt stil te liggen Op zondag 14 september stuurden de Marechausseevereniging en de Algemene Federatie van Militair Personeel (AFMP) via een gezamenlijk persbericht een duidelijke waarschuwing richting Den Haag. De huidige bezuinigingsronde is eigenlijk al onverantwoord als je een overtuigend en veilig defensieapparaat wilt handhaven, aldus AFMP-voorzitter Wim van den Burg. Het nog verder uitbenen van de organisatie nemen wij niet voor onze rekening. Daar gaan wij samen met onze leden dwars voor liggen. Sloopbeleid De bonden hebben de huidige bezuinigingen op Defensie van begin af aan veroordeeld als visieloos en onverantwoord. Op maandag 8 oktober kregen ze bijval van het Haags Centrum voor Strategische Studies, dat in zijn rapport De Waarde van Defensie geen spaan heel laat van het sloopbeleid van het kabinet-rutte/verhagen. Defensiespecialist Rob de Wijk presenteerde het rapport en bevestigde het oordeel van de Marechausseevereniging dat de huidige bezuinigingen het in feite al onmogelijk maken dat het militaire apparaat zijn in de Grondwet vastgelegde taak naar behoren vervult. De Wijk benadrukte dat minister Hillen de Tweede Kamer al heeft laten weten dat Defensie tijdens de huidige verbouwing slechts beperkt inzetbaar is. De Wijk: Na twintig jaar lang bezuinigen is het Defensiebudget nu 7,5 miljard. Als er nog meer gesneden wordt, komt de boel volledig stil te liggen. De huidige organisatie is eigenlijk al nergens meer toe in staat, behalve een schip leveren voor de piraterij-operatie voor de kust van Somalië of een veredelde compagnie in Kunduz. Meer kun je simpelweg niet doen voor dat geld, mede doordat je keer op keer weer dicht bent wegens verbouwing. Als je daar de komende jaren mee blijft doorgaan, kun je de boel net zo goed helemaal opdoeken. Waardevolle taken Centraal in het HCSS-rapport staat de notie dat de maatschappelijke waarde van Defensie onvoldoende wordt ingezien. De Wijk: Stel je eens voor dat je Defensie zou opdoeken, wie doet dan de grensbewaking op Schiphol? Kosten: 370 miljoen euro. En denk aan onze luchtverdediging. We hebben laatst nog zo n akkefietje gehad met een vliegtuig dat ongeoorloofd ons luchtruim kwam binnenzeilen, dan moeten er straaljagers de lucht in om te kijken of het geen aanslag is à la 9/11. Ook de Explosieven Opruimingsdienst is bijna wekelijks in het nieuws. Kosten: 20 miljoen. Of zandzakken vullen als de dijken doorbreken, ook dat doet Defensie. Allemaal taken die je echt niet kunt schrappen. Samenwerking Volgens voorstanders van verdere bezuinigingen op Defensie is er nog wel wat te winnen door een betere samenwerking op Europees niveau. De Wijk: Complete onzin. Die samenwerking 10

11 Volgens Rob de Wijk zitten grote besparingen door efficiëncywinst er niet meer in. is er al sinds de jaren 90. We hebben een Duits-Nederlands legerkorps en onze marine werkt samen met België. Eigenlijk wordt al op elk onderdeel samengewerkt, behalve met de F16 s. Vermoedelijk kun je nog wel wat geld besparen door eventuele nieuwe straaljagers samen met Noorwegen of Denemarken aan te schaffen. Maar veel zal dat niet opleveren. De grote bedragen zijn zeventien jaar geleden al gevonden. Dat is het hele punt. Het HCSS stelt dat Defensie in hoge mate zelf verantwoordelijk is voor het gebrek aan kennis van de waarde van hun organisatie voor de samenleving. Volgens Rob de Wijk hebben de strijdmachten structureel verzuimd het belang van hun werk voldoende onder de aandacht te brengen bij het publiek en de politiek. Een pittige conclusie, die de Marechausseevereniging zeer zeker aan de orde zal stellen tijdens een komend arbeidsvoorwaardenoverleg met de werkgever. Veiligheid personeel De Wijk deelt de angst van de Marechausseevereniging en de AFMP dat verdere bezuinigingen zeer ongunstig zullen uitpakken voor de veiligheid van het Defensiepersoneel. De Wijk: Verder bezuinigen betekent het amputeren van vitale onderdelen van de krijgsmacht op ondersteunend en logistiek gebied en dat raakt direct de veiligheid van individuele militairen tijdens een inzet. Het is veelzeggend dat Defensie in 1991 voldoende personeel had om vijf Arena s te vullen en dat er na de huidige bezuinigingen nog amper voldoende mensen over zullen zijn voor één Arena. In Nederland staan we niet toe dat een bouwvakker zonder afdoende beschermingsmiddelen de steiger op gaat, aldus MARVER-voorzitter Ton de Zeeuw, Maar het is kennelijk wel acceptabel dat militairen zonder toereikende bescherming hun werk moeten doen. Met een lichtelijk bedroefd glimlachje wijst hij nog maar eens op het rapport Verkenningen: houvast voor de krijgsmacht van de toekomst uit Daarin concludeert de minister van Defensie na twee jaar onderzoek nota bene zelf dat nog minder geld beschikbaar stellen voor de strijdmachten er onvermijdelijk toe zal leiden dat zijn medewerkers meer risico s gaan lopen. Verantwoordelijkheid Het is voor de Marechausseevereniging en de AFMP onbegrijpelijk dat de ambtelijke en militaire leiding nieuwe bezuinigingen telkens maar weer kritiekloos aanvaardt en daar de verantwoordelijkheid voor neemt. Als je met politici praat over militaire missies kunnen ze met een serieus gezicht getuigen van hun grote betrokkenheid bij het werk van onze leden. Soms melden ze zelfs s nachts wel eens wakker te liggen van de verantwoordelijkheid die ze daarbij dragen, aldus AFMP-voorzitter Van den Burg, Dat neemt niet weg dat ze een paar dagen later doodleuk kunnen besluiten miljarden te bezuinigen op Defensie. Bezuinigingen die onherroepelijk de veiligheid van onze leden in gevaar brengen. Blijkbaar zijn politieke overwegingen al gauw belangrijker dan de verantwoordelijkheid die de overheid als werkgever voor de veiligheid van zijn personeel zou moeten voelen. Dat plaatst de wervingskreet Werken bij Defensie, je moet het maar kunnen wel in een bijzonder daglicht. Nog één keer Rob de Wijk van het Haags Centrum voor Strategische Studies: Er is bij Defensie de afgelopen twintig jaar niet alleen vet weggesneden, maar ook de nodige operationele slagkracht. Het getuigt van een weinig realistische kijk op de werkelijkheid om dan te denken dat je nog grote besparingen kunt boeken door efficiëntiewinst. MARVER-voorzitter De Zeeuw: Zoals gezegd: de grens is bereikt. Als een volgend kabinet besluit om nog verder op Defensie te bezuinigen, kan het rekenen op fors verzet van onze kant. De politiek moet er serieus rekening mee houden dat de door haar zo gewenste reorganisaties binnen Defensie dan wel eens enorme vertragingen kunnen oplopen. Het HCSS-rapport De waarde van Defensie is te downloaden op 11

12 veteranendag Foto s Stichting Marechaussee Contact Veteranendag KMar druk bezocht De 13e veteranendag van de KMar op 28 september op de Koning Willem III kazerne te Apeldoorn werd goed bezocht. De Marechausseevereniging en het Fonds Sociale Zorg waren hier ook aanwezig met de stand die ook erg populair was. Ruim 800 veteranen en hun verwanten werden onder meer toegesproken door commandant KMar, luitenenantgeneraal Hans Leijtens. Hij wees onder meer op de impact van een missie: Niet alleen omdat we soms langdurig van onze geliefden gescheiden zijn voor Door aanpassing van de veteranenwet waren er veel actieve militairen aanwezig een onzeker avontuur, maar ook omdat wat wij meemaken soms jarenlang op ons netvlies gebrand blijft staan. Soms vormen die beelden littekens op onze ziel en gaan ze niet meer weg. Op de bijeenkomst werd ook een krans gelegd bij het monument dat herinnert aan de gevallenen van de KMar tijdens oorlogsen vredesmissies. MARVER-bestuurder René Schilperoort was hier ook bij aanwezig en hield er een goed gevoel aan over. Het reüniegehalte op zo n dag is altijd erg hoog. Veel veteranen komen hier om ervaringen te delen met collega s en een missie te kunnen verwerken. Door de aanpassing van de veteranenwet waren er dit jaar ook veel actieve militairen aanwezig, een positieve ontwikkeling volgens Schilperoort, die hopelijk de komende jaren nog door zal zetten. 12

13 keer dank! Unieke code: Gratis kans op een reis naar keuze t.w.v ,- of één van de andere prijzen! Uw gratis kans is geldig na activatie. Activeer uw code GRATIS. Bel LOT _1 VFonds lot WT.indd :09 Het vfonds, het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg, bedankt alle bellers die deel genomen hebben aan de speciale lotenactie in samenwerking met de BankGiro loterij. Maar liefst bijna 25% van alle bellers is daadwerkelijk lid geworden van de BankGiro loterij en steunt daarmee direct het vfonds. Met dit geld kan het vfonds nog meer projecten financieren om duidelijk te maken dat erkenning en waardering van o.a. politie, oorlogs- en dienstslachtoffers zeer belangrijk is. Net als het levend houden van de herinnering aan oorlog, zoals bij Kamp Vught, het herdenken en vieren van bevrijding en vrijheid. En het besef dat vrede, democratie, rechtsstaat en internationale rechtsorde niet mogen ontbreken. Eind september zijn uit de bellers 70 gelukkige winnaars bekend geworden. Winnaars van de reis zijn de heer Kohlen uit Wijk bij Duurstede en mevrouw Van de Merbel uit Willemstad (NB). De Ipads gaan naar mevrouw Janssen Steenberg uit Druten en mevrouw Fiselier uit Losser. Wij willen hen allen, mede namens alle veteranen, hartelijk feliciteren met hun prijs. Bijdragen van de BankGiroloterij en de Lotto maken het werk van het vfonds mogelijk. 13

14 Veteranen Tekst Fred Lardenoye Oud-marechaussee Verhulst werd ingezet bij acties Zuid-Molukkers Heftiger dan mijn uitzendingen Is het aandeel van de KMar bij de Molukse acties in de loop der jaren aardig ondergesneeuwd, voor de militaire inzet in december 1975 rond de gijzeling in het Indonesisch consulaat in Amsterdam geldt dat al helemaal. Kapitein der marechaussee b.d. Gerard Verhulst kan het zich echter nog goed herinneren. Het was een turbulente tijd met veel inzet bij dergelijke calamiteiten. H waar ze gevangen werden et was een enorme puinhoop in dat consulaat. We zijn ook in de ruimte geweest gehouden. Een groot schild met het wapen van Indonesië dat aan de muur had gehangen, was er afgerukt en naar beneden gegooid. Dat lag in de hal. Oud-marechaussee Gerard Verhulst (58) weet nog goed hoe hij op 19 december 1975 na de beëindiging van de gijzelingsactie in het Indonesische consulaat in Amsterdam de boel aantrof. Ze hadden flink zitten rauzen in het pand. Ik heb het pand nog een dag moeten bewaken. Stonden we daar op die trappen naast Joop Daalmeijer die voor het journaal een reportage maakte. Daarna hebben we ook nog de privéwoning van de Indonesische consul bewaakt. Gijzeling koningin Verhulst begon in januari 1974 bij de Koninklijke Marechaussee in Apeldoorn. In die tijd werden marechaussees gelijk ingezet voor de bewaking van de koninklijke paleizen. Verhulst: Dat was tien weken Soestdijk en tien weken Drakensteyn waar destijds prinses Beatrix en prins Claus woonden. In maart 1975 diende zich de eerste van de Molukse acties onverwacht aan. We werden midden in de nacht gewekt en naar paleis Soestdijk gestuurd. Daar werden we in het souterrain van het paleis gepositioneerd, waar normaal de lakeien verbleven. Zandzakken voor de Gerard Verhulst geniet nu van zijn FLO. Foto: Birgit de Roij 14

15 als er 37 jaar voor nodig moet zijn, hoef ik er geen lintje meer voor Foto: Privécollectie Gerard Verhulst Gerard Verhulst als jonge marechaussee op wacht bij Paleis Soestdijk in De gijzeling van het Indonesische Consulaat in Amsterdam H Twee dagen na de treinkaping bij Wijster (zie deel 1) begon op donderdagochtend 4 december 1975 de gijzeling van het personeel van de Indonesische consulaat in Amsterdam. Net als de treinkaping werd de gijzeling uitgevoerd door een groep van zeven Zuid-Molukse jongeren uit Bovensmilde. Zij wilden aandacht voor hun streven naar een vrije Republiek der Zuid-Molukken. De gijzelaars gaven zich op 19 december over, vijf dagen na beëindiging van de treinkaping. Daarvóór was één slachtoffer gevallen, een consulaatmedewerker die vergeefs via het raam had geprobeerd om te vluchten. Op het hoogtepunt van de twee acties bedroeg de inzet van de KMar 2 stafgroepen, 12 pelotons, 14 pantserwagens M113, 5 pantserwagens YP 408 en personeel voor de Bijzondere Bijstandseenheid en verzorgingsdiensten. ramen en daar werden twee mitrailleurs opgelegd gericht op de twee paleispoorten. In de paleistuin kwamen pantserwagens van het G-eskadron te staan. In de loop van de actie werd duidelijk dat er dreiging was van Zuid-Molukkers die de toenmalige koningin Juliana wilden gijzelen. Twee Molukkers werden al op 3 maart opgepakt, waarna door het oppakken van de overige complotdeelnemers het grootste gevaar was geweken. Verhulst: We hebben daar nog wel een tijd moeten zitten, want er was natuurlijk een dreiging. Maar de koningin was er niet eens, hoorde ik achteraf. Sindsdien werden de marechaussees die Soestdijk bewaakten uitgerust met een uzi, weet Verhulst nog. Voor die tijd had je alleen een pistool. Gijzeling Verhulst werd daarna overgeplaatst naar de afdeling Politiedienst van de Marechausseebrigade in Amsterdam. Kort daarna begonnen zeven Zuid- Molukkers op 2 december 1975 de treinkaping bij Wijster en twee dagen later begon de gijzeling van het Indonesische consulaat in Amsterdam. Het was midden in een Amsterdamse woonwijk, die helemaal met hekken werd afgezet. Wij liepen daar dan wacht en het publiek zat aan de andere kant en mocht niet te dichtbij komen. Als mensen konden aantonen dat ze daar woonden, mochten ze onder onze begeleiding naar huis. Die woonomgeving had ook zijn voordelen. Ik heb nog nooit zoveel warme chocomel, koekjes en snoep gekregen tijdens de dienst. Het was ook erg koud. Maar wat me ook is opgevallen, is dat oudere mensen zich weer midden in de Tweede Wereldoorlog waanden, er waren overal militairen en pantserwagens. Die motoren stonden de hele dag te ronken om het warm te houden. Van de gijzelingsactie kreeg hij alleen mee, wat van veraf zichtbaar was. Er was voordat mijn bewakingsdienst begon al een dode gevallen. Een van de gegijzelden is ook nog in zijn onderbroek op het balkon gezet, bij wijze van represaille werd gedreigd hem te liquideren. Ik hoorde later dat hij een longontsteking had opgelopen. Voor de rest werden de marechaussees nauwelijks van informatie voorzien. Toen de ontknoping naderde, vroeg ik een burger naast het hek of ik mee mocht luisteren op zijn transistorradio om te horen wat er vijftig meter achter mij gebeurde. Het was wel raar dat de treinkaping al dagen was afgelopen, voordat ze zich overgaven. Hun actie was als ondersteuning bedoeld, maar waarschijnlijk waren ze het niet eens met de afloop. Onderscheiding Verhulst werd tijdens zijn carrière bij de KMar ook drie keer uitgezonden. Naar de Sinaï in 1993, Cyprus in 2000 en Bosnië in En ik ben ook nog twee maanden in Moskou bij de ambassade actief geweest. Maar ik heb heftiger dingen meegemaakt tijdens mijn binnenlandse inzet. Het was een turbulente tijd met veel inzet bij dergelijke calamiteiten. Zo was hij in 1983 ook als marechaussee in t Harde betrokken bij het onderzoek naar het ontploffen van een mijn in een leslokaal waarbij zeven dienstplichtigen het leven lieten. Dat was schokkend, zeven lijken die daar op een rij lagen. Ook bij de rellen rond de kroning van Beatrix in Amsterdam werd hij ingezet. Dat was ook heftig, want er werd met van alles naar je gegooid, van stenen tot hele verkeersborden. Hoewel hij in 1977 ook nog werd ingezet bij de bewaking rond de treinkaping bij de Punt, zit hij niet te wachten op een lintje. Als het ministerie er 37 jaar over moet doen om te beslissen of er een lintje gegeven moet worden, hoeft het voor mij niet meer. Ik beschouw het als een deel van mijn werk. Dat er grote verschillen waren in vergoeding tussen de bij de Molukse acties ingezette politie en de marechaussee, is ook hem niet onbekend. Wij kregen echt een minieme beloning, als je dat vergelijkt met de politie. Je leverde je karabijn en helm in en ging weer over tot de orde van de dag. 15

16 Vanuit vestigingen in Harderwijk, Nunspeet, Nijkerk en Elburg leggen de 27 advocaten van OMVR Lunenberg zich toe op alle relevante rechtsgebieden voor ondernemers, overheden en particulieren. Voor advies op het gebied van het (militair) straf- en tuchtrecht, (militair) ambtenarenrecht en letselschaderecht kunt u contact opnemen met mr. H.J.M.G.M. van der Meijden Postbus AB Harderwijk mr. P. Reitsma Postbus BC Nijkerk voor leden van afmp/fnv en marver/fnv gelden speciale tarieven DFD Abonnement Helder, voordelig en gemakkelijk adv_advocatenlunenberg.indd :13 Met het abonnement kiest u voor DFD en DFD voor u. U heeft één aanspreekpunt voor al uw verzekeringen en persoonlijk financieel advies. Zoals u met een onderhoudsabonnement voor uw CV-ketel de zekerheid van warmte heeft, biedt het DFD abonnement u de zekerheid dat uw verzekeringen en overige financiële zaken altijd in orde zijn. Alles onder één dak! Voordelen DFD Abonnement: Echt onafhankelijk advies Verzekerd van regelmatig advies bij u thuis U heeft één aanspreekpunt voor al uw verzekeringen Schadeverzekeringen met provisieloze premies Gratis intake- en informatieadvies hypotheken U weet precies hoeveel en waarvoor u betaalt. Geen verrassingen! Sinds de introductie hebben vele DFD relaties de voordelen van een DFD Abonnement ontdekt. Heeft u ook interesse? 16 Verzekeren Hypotheken Sparen Tel: (040) DFD Abonnement

17 FNV Tekst dick harte FNV: volle kracht vooruit Op dinsdag 9 oktober zijn de voorzitters van de vijftien overgebleven FNV-bonden unaniem akkoord gegaan met de voorgestelde structuur van de nieuwe vakbeweging die in mei 2013 zal worden opgericht. Volgens FNV-voorzitter Ton Heerts is daarmee een eind gekomen aan de interne discussies over het hervormingsproces. We hebben een scherpe bocht genomen en zitten nu weer op de rechte weg richting ons doel: een sterke eigentijdse vakbeweging. Ook de voorzitters van de drie bonden die samenwerken onder de noemer FNV Veiligheid de AFMP, de Marechausseevereniging en de Nederlandse Politiebond zijn akkoord gegaan met de nieuwe organisatiestructuur en het voorgelegde stappenplan om daar te komen. Doorslaggevend was daarbij de uitgesproken bereidheid van de grote bonden (Bondgenoten, FNV Bouw en Abvakabo) om zich de komende jaren te transformeren tot een aantal herkenbare en krachtige beroepssectoren binnen de beoogde vakbeweging. Hoelang dat duurt, durft Heerts niet te zeggen. Er is geen termijn aan verbonden en de bonden bepalen het zelf. De vervolmaking zal ergens in 2016 of 2017 liggen. Het akkoord van de voorzitters is belangrijk voor het gezag van de FNV in beweging. We zijn een stukje sterker geworden, aldus Heerts. Als de werkgevers bellen om samen op te trekken richting het nieuwe kabinet, dan staan we er weer. Overigens mogen de neuzen van alle voorzitters dan nu dezelfde kant op staan, maar daarmee is de deelname aan de nieuwe vakbeweging van alle vijftien bonden nog geen voldongen feit. Zoals altijd hebben de leden het laatste woord; ook die van de AFMP, MARVER en NPB krijgen voor mei 2013 nog de gelegenheid om officieel voor of tegen toetreding tot de nieuwe organisatie te stemmen. Ledenparlement In die organisatie is het ledenparlement het hoogste democratische orgaan. Via dat parlement, dat circa 100 leden zal tellen krijgen de leden meer directe zeggenschap. Om ervaring op te doen, is inmiddels een voorlopig ledenparlement geïnstalleerd. Op dinsdag 30 oktober zijn de leden daarvan voor het eerst bij elkaar geweest in De Burcht in Amsterdam. Bestuur De nieuwe vakbeweging krijgt een algemeen bestuur dat bestaat uit een voorzit- ter en zestien bestuursleden. Binnen dat algemeen bestuur vormen zeven leden, inclusief de voorzitter, samen het dagelijks bestuur. De overige bestuursleden worden door het ledenparlement gekozen op basis van een profiel. In die profielen moeten alle beroepssectoren en specifieke doelgroepen, zoals jongeren en zzp ers, zich vertegenwoordigd zien. Afgesproken is dat het algemeen bestuur tot mei 2015 van zwaarwegend advies wordt voorzien door een tijdelijke transitieraad, bestaande uit alle deelnemers aan de nieuwe vakbeweging. Verder uitwerken Zestien werkgroepen zijn inmiddels bezig het besluit van 9 oktober verder uit te werken. Daarbij wordt ook gekeken naar de gevolgen van de nieuwe structuur voor de werkorganisaties van de aangesloten bonden. Dat moet begin december resulteren in meer gedetailleerde besluitvoornemens voor de verenigings- en medezeggenschapsorganen van de betrokken bonden en vakcentrale. Heerts wil met volle kracht vooruit en tempo blijven maken, omdat er volgens hem grote behoefte is aan een vakbeweging. Leden merken dat we in beweging zijn en dat de slechte periode achter ons ligt. 17

18 Foto: William Moore veteranen Tekst Linde van Deth en Janke Rozemuller Nepveteraan Henk Lenting en prins Willem- Alexander. LZV viert eerste lustrum H Op 2 oktober werd op de marinekazerne in Amsterdam onder het motto Een heilzame missie het vijfjarig bestaan van het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV) gevierd. Het LZV is een landelijk samenwerkingsverband op het gebied van veteranenzorg van twaalf kwalitatief hoogwaardige zorginstellingen, waaronder drie van het ministerie van Defensie. In die vijf jaar is er een hoop bereikt op het gebied van deskundige en toegankelijke hulp voor veteranen, zoals door de bij het lustrum aanwezige demissionair minister van Defensie Hillen werd gememoreerd. Dankzij uw netwerk wordt iedere veteraan die zich bij het Centraal Aanmeldpunt veteranen (het CAP; red.) met een zorgvraag meldt, 24 uur per dag, direct in contact gebracht met de juiste hulpverlener. Onze veteranen krijgen zo zorg op maat en zorg in de buurt. Hillen informeerde op dezelfde dag het parlement over de zorg voor militairen met een Kamerbrief. In die brief speelt het LZV een belangrijke rol. (FL) Foto: karin stroo Nepveteraan duikt weer op» Op de Indiëherdenking in Roermond op 1 september dook een nepveteraan op die inmiddels al een lange staat van dienst heeft op het gebied van herdenkingen en veteranendefilés. Door een administratieve fout van het Veteraneninstituut is hij overigens wel in het bezit van een (oude) veteranenpas. Betrokkene, die luistert naar de naam Henk Lenting, werd in april 2009 al eens ontmaskerd door een medewerker van het Veteraneninstituut toen hij zich op Veteranendag in Den Haag voordeed als Dutchbatter. Uit onderzoek bleek dat hij geen enkele dienstervaring heeft, laat staan uitgezonden is geweest. Bij latere defilés dook hij onder meer op bij een marinedetachement en de laatste tijd geeft hij zich uit voor oud-marechaussee. Hoewel hij door de Stichting Marechaussee Contact (SMC) al eens schriftelijk gemaand is om dat niet meer te doen, trekt Lenting zich daar niets van aan. In Roermond slaagde hij er zelfs in om een gesprek aan te gaan met prins Willem-Alexander. De SMC heeft het bestuur van het Nationaal Indië-monument ingelicht over deze nepveteraan. (FL) Vertraging betaling ereschuld aan sommige veteranen H Hoewel de uitvoering van de ereschuld zoals aangekondigd in oktober van start is gegaan, is er een probleemgroep aan het licht gekomen. Het gaat om meer dan 300 veteranen die zowel een invaliditeitspensioen, als een arbeidsongeschiktheidsuitkering (met een hoger percentage dan het invaliditeitspensioen) hebben. De bonden hebben met Defensie afgesproken dat in dergelijke gevallen het hogere arbeidsongeschiktheidspercentage als referentie genomen zou worden voor de hoogte van de ereschuldregeling, als arbeidsongeschiktheid en invaliditeit dezelfde, dienstgerelateerde bron kennen. Deze intentie is in de uitvoering onderbelicht gebleven. Bonden en Defensie hebben daarom alsnog aanvullende voorwaarden geformuleerd, die een einde moeten maken aan de bestaande onduidelijkheid in de uitvoering. De (her)beoordeling zal de nodige tijd vergen. De Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en dienstslachtoffers (BNMO) heeft haar leden aangeraden om als zij tot deze categorie behoren en daar een brief over krijgen, alvast bezwaar aan te tekenen. Zie ook: (JR) 18 Demissionair minister Hillen van Defensie spreekt het LZV-symposium toe.

19 verenigingsnieuws 50-jarig lidmaatschap Dhr. P.F.A. V. de Kamer Hoofddorp Dhr. H.W.F. Hendriks Alphen a/d Rijn Dhr. E.R. Damste Nieuwegein Dhr. B. IJff Maastricht Dhr. T. Riensema Hummelo Dhr. K.H. Emming Beilen Dhr. M. Van den Berg Almere Dhr. J.F. Hensing Goirle In Memoriam Met leedwezen heeft het Hoofdbestuur kennisgenomen van het overlijden op 11 oktober 2012 van de heer Johannes (Jan) Mathias van Wylick Jan van Wylick heeft zijn sporen ook binnen de Marechausseevereniging verdiend. In 1978 trad hij toe als commissaris in het Hoofdbestuur, een jaar later gevolgd door de functie van tweede redacteur om in 1980 de redacteur in het Hoofdbestuur te worden. Op zijn eigen wijze heeft hij gedurende ruim tien jaar het gezicht bepaald van de Marechausseevereniging waar het ging om de vulling, opzet en het maken van het verenigingsblad De Koninklijke Marechaussee. In zijn periode heeft hij in een extra uitgave van het blad de aandacht gevestigd op het 75-jarig bestaan van de vereniging en werd het blad uitgebracht in een nieuwe opmaak, inclusief de omslag. Zijn aftreden op 22 januari 1991 was zeer abrupt en het gevolg van ongekende spanningen binnen het Hoofdbestuur. Kenmerkend voor Jan was dat hij, ondanks de teleurstelling, de vereniging toch trouw is gebleven. De Marechausseevereniging gedenkt zijn bijdrage aan het werk van de vereniging met respect. Wij wensen zijn vrouw Ans, hun kinderen en verdere familie oprecht sterkte toe bij dit plotselinge overlijden en de kracht om zonder Jan verder te gaan. Het Hoofdbestuur NAD-bijeenkomsten Niet actief dienenden (NAD) MARVER Gezamenlijke bijeenkomstenvan niet-actief dienenden van de MARVER en post-actieven van de AFMP t/m 29. datum plaats tijd locatie adres telefoon 15 nov Den Helder uur mooc spoorstraat nov apeldoorn uur Wijkontmoetingscentr. De Stolp Violierenplein nov heerlen uur café d r Klinge pancratiusweg nov bergen op Zoom uur paviljoen Rozenoord beukenlaan nov ede uur café Vink schaapsweg nov bergen op Zoom uur paviljoen Rozenoord beukenlaan nov amersfoort uur restaurant De Amershof snouckaertlaan

20 20

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Wetgeving voor veteranen

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Wetgeving voor veteranen Postbus 20701 2500 ES Den Haag Telefoon (070) 318 81 88 Fax (070) 318 78 88 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Datum Ons kenmerk Onderwerp Wetgeving voor

Nadere informatie

Informatie over materiële hulp voor veteranen, militaire dienstslachtoffers

Informatie over materiële hulp voor veteranen, militaire dienstslachtoffers Informatie over materiële hulp voor veteranen, militaire dienstslachtoffers en hun relaties. Veteranenloket is onderdeel van het Veteraneninstituut Inhoud Het Veteranenloket... 4 Meer over de zorgverlening...

Nadere informatie

versie 7 juni 2012 Nota van Toelichting Algemeen

versie 7 juni 2012 Nota van Toelichting Algemeen Nota van Toelichting Algemeen Met de afkondiging van de Veteranenwet in het Staatsblad (2012, 133) is de grondslag voor de erkenning en waardering en de zorg aan veteranen door het parlement, en daarmee

Nadere informatie

Opvang na uw uitzending. Dienstencentrum Bedrijfsmaatschappelijk Werk

Opvang na uw uitzending. Dienstencentrum Bedrijfsmaatschappelijk Werk Opvang na uw uitzending Dienstencentrum Bedrijfsmaatschappelijk Werk Dienstencentrum Bedrijfsmaatschappelijk werk helpt iedereen binnen of direct rondom Defensie met problemen die voortkomen uit het werk.

Nadere informatie

Doorwerken na 65 jaar

Doorwerken na 65 jaar CvA-notitie februari 2008 Doorwerken na 65 jaar De levensverwachting en het gemiddelde aantal gezonde jaren na het bereiken van de 65-jarige leeftijd is toegenomen. Een groeiende groep ouderen heeft behoefte

Nadere informatie

13 februari 2016. Onderzoek: ZZP-ers en verplichte verzekering

13 februari 2016. Onderzoek: ZZP-ers en verplichte verzekering 13 februari 2016 Onderzoek: ZZP-ers en verplichte verzekering Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een

Nadere informatie

Wat kies jij? Wegwijzer in het fasemodel

Wat kies jij? Wegwijzer in het fasemodel Wat kies jij Wegwijzer in het fasemodel Van inkomen naar inkomen dit helpt PostNL helpt je op verschillende manieren. Met name via een financiële vergoeding, begeleiding van werk naar werk door Mobility

Nadere informatie

Kijktip: NOS Persconferentie Rutte en Samsom over regeerakkoord

Kijktip: NOS Persconferentie Rutte en Samsom over regeerakkoord Kijktip: NOS Persconferentie Rutte en Samsom over regeerakkoord Korte omschrijving werkvorm: De leerlingen bekijken een filmpje van de NOS, van maandag 29 oktober. Daarna beantwoorden ze vragen over dit

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021

Rapport. Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021 Rapport Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat de Sociale Verzekeringsbank (SVB) is

Nadere informatie

Rapport. Verslag van Rapport over een klacht over de SVB te Amstelveen. Datum: 22 januari 2013. Rapportnummer: 2013/007

Rapport. Verslag van Rapport over een klacht over de SVB te Amstelveen. Datum: 22 januari 2013. Rapportnummer: 2013/007 Rapport Verslag van Rapport over een klacht over de SVB te Amstelveen Datum: 22 januari 2013 Rapportnummer: 2013/007 2 De klacht en de achtergronden De Nationale ombudsman ontving in het voorjaar van 2012

Nadere informatie

Werken in een andere sector of branche: iets voor u?

Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Uw hele loopbaan blijven werken in dezelfde sector of branche? Voor veel werknemers is het bijna vanzelfsprekend om te blijven werken in de sector of

Nadere informatie

Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana

Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana Stichting Weet Wat Je Besteedt (WWJB) Extra uitleg en Q&A Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana Wat is pensioen? Tekst uit het filmpje Wist je dat je nu waarschijnlijk al pensioen opbouwt? Een klein

Nadere informatie

Het Anw-Zekerheidsplan. Goed werkgeverschap voor de nabestaanden van uw werknemer

Het Anw-Zekerheidsplan. Goed werkgeverschap voor de nabestaanden van uw werknemer Het Anw-Zekerheidsplan. Goed werkgeverschap voor de nabestaanden van uw werknemer Inhoud Een goede werkgever denkt mee. 3 Even uw voordelen op een rij! 4 Zo werkt de Algemene nabestaandenwet (Anw). 5 Bijverzekeren

Nadere informatie

Q & A: Eerste deelresultaat AVW 2015

Q & A: Eerste deelresultaat AVW 2015 Q & A: Eerste deelresultaat AVW 2015 Er wordt gesproken over een eerste deelresultaat m.b.t. de AVW 2015 onderhandelingen. Wat betekent dit? Dit betekent dat dit resultaat slechts een eerste stap is naar

Nadere informatie

Aan: Voorzitter en leden van de Vaste Commissie voor Defensie. Odw: Financieel overzicht medewerkers met AOW-gat. Datum: 1 november 2016

Aan: Voorzitter en leden van de Vaste Commissie voor Defensie. Odw: Financieel overzicht medewerkers met AOW-gat. Datum: 1 november 2016 Aan: Voorzitter en leden van de Vaste Commissie voor Defensie Odw: Financieel overzicht medewerkers met AOW-gat Datum: 1 november 2016 Geachte voorzitter en leden, Inleiding Op woensdag 26 oktober jl.

Nadere informatie

Sinds 2005 is er een aantal ontwikkelingen geweest die het noodzakelijk maken de regeling aan te passen.

Sinds 2005 is er een aantal ontwikkelingen geweest die het noodzakelijk maken de regeling aan te passen. Inzet van de Samenwerkende Centrales voor het Overheidspersoneel (SCO) sector Rijk (d.d.19 december 2013) voor een nieuwe Regeling Substantieel Bezwarende Functies (SBF-regeling) Aanleiding In 2005 hebben

Nadere informatie

Georganiseerd overleg Sector Defensie. G.A. van Herpen-Bartlema inlichtingen 070-376 57 79 telefoon t.vanherpen@caop.nl e-mail

Georganiseerd overleg Sector Defensie. G.A. van Herpen-Bartlema inlichtingen 070-376 57 79 telefoon t.vanherpen@caop.nl e-mail Georganiseerd overleg Sector Defensie G.A. van Herpen-Bartlema inlichtingen 070-376 57 79 telefoon t.vanherpen@caop.nl e-mail 0 bijlage(n) SOD/12.00413 briefnummer G.1.01 zaaknummer 13 juni 2012 datum

Nadere informatie

AOW-gat Defensie -> inbreng Hoorzitting AFMP en VBM De 2 regelingen:

AOW-gat Defensie -> inbreng Hoorzitting AFMP en VBM De 2 regelingen: AOW-gat Defensie -> inbreng Hoorzitting AFMP en VBM - Er is sprake van 2 regelingen: UGM voor militairen (wettelijk vastgelegd in de uitvoeringswet gewezen militairen) en het wachtgeldbesluit voor burgerpersoneel

Nadere informatie

Het Generatiepact. Inhoudsopgave. 3 Wat is het Generatiepact?

Het Generatiepact. Inhoudsopgave. 3 Wat is het Generatiepact? het Generatiepact Inhoudsopgave 3 Wat is het Generatiepact? 5 Wanneer kan ik meedoen aan het Generatiepact? 6 De 55-jarigenregeling 11 De 60-jarigenregeling 16 De overgang van de 55-jarigenregeling naar

Nadere informatie

5 Wanneer kan ik meedoen aan het Generatiepact? 16 De overgang van de 55-jarigenregeling naar de 60-jarigenregeling

5 Wanneer kan ik meedoen aan het Generatiepact? 16 De overgang van de 55-jarigenregeling naar de 60-jarigenregeling het Generatiepact Inhoudsopgave 3 Wat is het Generatiepact? 5 Wanneer kan ik meedoen aan het Generatiepact? 6 De 55-jarigenregeling 11 De 60-jarigenregeling 16 De overgang van de 55-jarigenregeling naar

Nadere informatie

Interview protocol (NL)

Interview protocol (NL) Interview protocol (NL) Protocol telefoongesprek slachtoffers Goedemorgen/middag, u spreekt met (naam) van de Universiteit van Tilburg. Wij zijn op dit moment bezig met een onderzoek naar straat- en contactverboden

Nadere informatie

Allianz Arbeidsongeschiktheids-

Allianz Arbeidsongeschiktheids- Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz verzekeringen Wagenparkmanagement Arbeidsongeschiktheids- Zekerheid over uw eigen inkomen Waarom een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Nadere informatie

Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen Sector Defensie

Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen Sector Defensie Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen Sector Defensie Wassenaarseweg 2 T 070 38 39 504 2596 CH Den Haag F 070 38 35 911 De CMHF is aangesloten bij de vakcentrale voor professionals De Vaste

Nadere informatie

rust zetten. rust gezet) Commandant der Strijdkrachten.

rust zetten. rust gezet) Commandant der Strijdkrachten. 1 Toespraak van de komend Commandant der Strijdkrachten, generaal Middendorp, bij de aanvaarding van het commando over de Nederlandse krijgsmacht op 28 juni 2012 te Den Haag. Let op: Alleen gesproken woord

Nadere informatie

Geachte Commissaris van de Koning in Zeeland, Burgemeesters en wethouders en raadsleden van de Zeeuwse gemeenten, Vertegenwoordigers van defensie,

Geachte Commissaris van de Koning in Zeeland, Burgemeesters en wethouders en raadsleden van de Zeeuwse gemeenten, Vertegenwoordigers van defensie, 1. Geachte Commissaris van de Koning in Zeeland, Burgemeesters en wethouders en raadsleden van de Zeeuwse gemeenten, Vertegenwoordigers van defensie, Beste Veteranen, familieleden, vrienden en kennissen

Nadere informatie

Handboek Politiek. Derde Kamer der Staten-Generaal

Handboek Politiek. Derde Kamer der Staten-Generaal Handboek Politiek Derde Kamer der Staten-Generaal Hallo Kamerlid van de Derde Kamer der Staten-Generaal, Gefeliciteerd! Deze week ben jij een politicus. Je gaat samen met je klasgenoten discussiëren over

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het UWV te Amsterdam. Datum: 6 maart 2015 Rapportnummer: 2015/049

Rapport. Rapport over een klacht over het UWV te Amsterdam. Datum: 6 maart 2015 Rapportnummer: 2015/049 Rapport Rapport over een klacht over het UWV te Amsterdam. Datum: 6 maart 2015 Rapportnummer: 2015/049 2 Klacht Verzoeker, die werkzoekend was en een WW-uitkering ontving, klaagt over de wijze van informatieverstrekking

Nadere informatie

g. Reünieregister: een register waarin de reünieverenigingen zijn opgenomen die in aanmerking komen voor de faciliteiten van deze regeling.

g. Reünieregister: een register waarin de reünieverenigingen zijn opgenomen die in aanmerking komen voor de faciliteiten van deze regeling. Artikel 1. Begripsbepalingen In deze Regeling wordt verstaan onder: a. Veteranen: gewezen militairen van de Nederlandse krijgsmacht dan wel van het Koninklijk Nederlands Indisch Leger, alsmede degenen

Nadere informatie

flits+ Het is veel in het nieuws, maar ik weet niet exact hoe mijn eigen pensioen eruit ziet Ik vind dat ik het moet lezen bpfhibin.

flits+ Het is veel in het nieuws, maar ik weet niet exact hoe mijn eigen pensioen eruit ziet Ik vind dat ik het moet lezen bpfhibin. pensioen Hoe warm loop jij voor het onderwerp pensioen? Informatie over uw pensioen Minder kans op verlaging, ook minder kans op indexatie Bpf HiBiN kiest voor online en digitaal Waar houdt het bestuur

Nadere informatie

Inleiding regeerakkoord Vertrouwen in de toekomst

Inleiding regeerakkoord Vertrouwen in de toekomst Inleiding regeerakkoord 2017-2021 Vertrouwen in de toekomst Inleiding Mensen in Nederland hebben veel vrijheid. Nederlanders vormen een sterke groep. Iedereen kan proberen om verder te komen in zijn leven.

Nadere informatie

Achmea Personenschade: aangenaam!

Achmea Personenschade: aangenaam! Achmea Personenschade: aangenaam! INHOUD Achmea Personenschade: aangenaam! 3 Wat doen wij voor u? 4 Hoe doen wij dat? 5 Met wie krijgt u te maken? 7 Wat doet u? 9 Wat betalen wij? 10 Zoekt u extra hulp?

Nadere informatie

Beoordeling. Bevindingen. h2>klacht

Beoordeling. Bevindingen. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) zijn verzoek om een vergoeding van zijn particuliere zorgverzekeringspremie over de periode januari tot mei 2007

Nadere informatie

Stappen tijdens een reorganisatieproces. Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk?

Stappen tijdens een reorganisatieproces. Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk? Stappen tijdens een reorganisatieproces Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk? STAP 1 Het voornemen tot reorganisatie Iedere reorganisatie begint met het plan om te gaan reorganiseren. Dit plan komt

Nadere informatie

Hoe zit het met uw AOW?

Hoe zit het met uw AOW? Hoe zit het met uw AOW? Als u 65 bent, krijgt u AOW. Dat weet iedereen. Maar hoe hoog is de uitkering? Als u alleenstaand bent of als u samenwoont. En hoe zit het als u straks samenwoont met een partner

Nadere informatie

Welke wapens worden voor het eerst gebruikt in de Eerste Wereldoorlog? 1. Geweren en gifgas. 2. Machinegeweren en gifgas. 3. Gifgas en pistolen.

Welke wapens worden voor het eerst gebruikt in de Eerste Wereldoorlog? 1. Geweren en gifgas. 2. Machinegeweren en gifgas. 3. Gifgas en pistolen. Tussen welke twee landen is de Eerste Wereldoorlog begonnen? 1. Engeland en Frankrijk 2. Duitsland en Frankrijk 3. Duitsland en Engeland Nederland blijft neutraal. Wat betekent dat? 1. Nederland kiest

Nadere informatie

Maart 2014. Ik ga later niet op de bank zitten. pagina 6. Meer inzicht in uw pensioen. pagina 4. Wat is het UPO? pagina 8

Maart 2014. Ik ga later niet op de bank zitten. pagina 6. Meer inzicht in uw pensioen. pagina 4. Wat is het UPO? pagina 8 Pensioen krant Maart 2014 Ik ga later niet op de bank zitten pagina 6 Meer inzicht in uw pensioen pagina 4 Wat is het UPO? pagina 8 Pensioenheld Dromen doen we allemaal Brayen Verbond (39 jaar) is projecteider

Nadere informatie

Overzicht 30 139. Veteranenzorg; Brief regering; Ondersteuning van Defensie aan herdenkingen Wageningen

Overzicht 30 139. Veteranenzorg; Brief regering; Ondersteuning van Defensie aan herdenkingen Wageningen Overzicht 30 139 Veteranenzorg; Motie; Motie van de leden Teeven en Eijsink over het sneller laten verlopen van de afwikkeling van schadeclaims 09-07-2015 Kamerstuk 30139 nr. 149 Tweede Kamer Veteranenzorg;

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Levensverzekeringen December

Algemene Voorwaarden Levensverzekeringen December Algemene Voorwaarden Levensverzekeringen ALG 11 CBA Klik op het hoofdstuk om er direct naar toe te gaan! Inhoud startpagina 16120019 16.12 Voorwaarden zijn rechten en plichten voor u en voor ons. Algemene

Nadere informatie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie Zaken voor mannen Verhalen van mannen met epilepsie Introductie Niet alle mannen vinden het prettig om over hun gezondheid te praten. Ieder mens is anders. Elke man met epilepsie ervaart zijn epilepsie

Nadere informatie

van de raadsleden dhr. A. Rennenberg en dhr. W. Claassen(OAE) over Personeel

van de raadsleden dhr. A. Rennenberg en dhr. W. Claassen(OAE) over Personeel gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6466 Inboeknummer 15bst01179 Beslisdatum B&W 1 september 2015 Dossiernummer 15.36.103 (2.3.1) Raadsvragen van de raadsleden dhr. A. Rennenberg en dhr. W. Claassen(OAE)

Nadere informatie

Wat is het generatiepact

Wat is het generatiepact Generatiepact Emmen Ben je 60 jaar of ouder? En overweeg je om minder te gaan werken? Dan is het Generatiepact wellicht iets voor jou. Met deze regeling kun je minder uren gaan werken, waarbij de gemeente

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Leren hoe om te gaan met de militairen van vandaag, die de veteraan van morgen is.

Leren hoe om te gaan met de militairen van vandaag, die de veteraan van morgen is. Toespraak van de minister van Defensie, E. van Middelkoop, op 7 september 2007 te Roermond ter gelegenheid van de jaarlijkse Nationale herdenking van de militairen van het Koninkrijk der Nederlanden die

Nadere informatie

Een veteraan zei ooit tegen mij Als je er niet geweest bent, weet je ook niet wat het is, hoe het voelt. Hij heeft natuurlijk gelijk.

Een veteraan zei ooit tegen mij Als je er niet geweest bent, weet je ook niet wat het is, hoe het voelt. Hij heeft natuurlijk gelijk. Toespraak staatssecretaris Van der Knaap ter gelegenheid van de Opening van de veteranententoonstelling Veteranen. Ingezet in dienst van de vrede. Maandag 7 mei 2007, Stadskantoor Eindhoven. U weet ongetwijfeld

Nadere informatie

Verhuizen naar het buitenland. Uw toekomst uitgestippeld

Verhuizen naar het buitenland. Uw toekomst uitgestippeld Verhuizen naar Uw toekomst uitgestippeld Inhoud Ik ga emigreren 3 Met pensioen in 4 Verhuizen naar Vertrekt u voor langere tijd naar? Dan moet u veel regelen. Uw woning, eventueel een baan, uw financiële

Nadere informatie

Rapport. Datum: 1 februari 2007 Rapportnummer: 2007/021

Rapport. Datum: 1 februari 2007 Rapportnummer: 2007/021 Rapport Datum: 1 februari 2007 Rapportnummer: 2007/021 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Koninklijke Marechaussee op 20 april 2005 aan zijn moeder een noodpaspoort heeft verleend, afgaande op informatie

Nadere informatie

3. Rouw en verliesverwerking

3. Rouw en verliesverwerking 3. Rouw en verliesverwerking 29 Voor de trainer De belangrijkste begrippen van dit gedeelte zijn: Grote verschillen tussen verschillende getroffenen Breuk in de levenslijn Rouw/Verliesverwerking/chronische

Nadere informatie

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Inkomen kan erg tegenvallen bij arbeidsongeschiktheid Stelt u zich eens voor, u wordt ziek. En twee jaar later bepaalt UWV dat u arbeidsongeschikt bent.

Nadere informatie

Aanvraag serviceberekening ouderdomspensioen

Aanvraag serviceberekening ouderdomspensioen Aanvraag serviceberekening ouderdomspensioen Uw gegevens naam adres postcode en plaats geboortedatum burgerservicenummer telefoonnummer _ Uw werkgever naam werkgever aansluitnummer datum in dienst datum

Nadere informatie

Flitspeiling NAVO. Opinieonderzoek naar het draagvlak voor de NAVO onder het Nederlands publiek. Ministerie van Defensie

Flitspeiling NAVO. Opinieonderzoek naar het draagvlak voor de NAVO onder het Nederlands publiek. Ministerie van Defensie Flitspeiling NAVO Opinieonderzoek naar het draagvlak voor de NAVO onder het Nederlands publiek Inleiding en onderzoeksverantwoording Op verzoek van het ministerie van Defensie heeft Veldkamp een flitspeiling

Nadere informatie

ZW-eigenrisicoverzekering

ZW-eigenrisicoverzekering Ziektewet-eigenrisicoverzekering Informatie voor de werkgever ZW-eigenrisicoverzekering Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers ZW-eigenrisicoverzekering Grip op de kosten

Nadere informatie

Eindexamen havo maatschappijwetenschappen 2014-I

Eindexamen havo maatschappijwetenschappen 2014-I Opgave 1 Besluitvorming rondom studiefinanciering Bij deze opgave horen de teksten 1 en 2 en figuur 1 uit het bronnenboekje. Inleiding Tijdens de regeringstermijn van kabinet-rutte 1 (oktober 2010 tot

Nadere informatie

Ontslag, wat nu? Informatie voor medewerkers Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie over (dreigend) ontslag

Ontslag, wat nu? Informatie voor medewerkers Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie over (dreigend) ontslag Ontslag, wat nu? Informatie voor medewerkers Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie over (dreigend) ontslag Informatie voor medewerkers Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie over (dreigend) ontslag.

Nadere informatie

Allianz Arbeidsongeschiktheids-

Allianz Arbeidsongeschiktheids- Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz verzekeringen Wagenparkmanagement Arbeidsongeschiktheids- Zekerheid over uw eigen inkomen 1 Waarom een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Nadere informatie

Mag ik dan nooit meer stoppen met werken?

Mag ik dan nooit meer stoppen met werken? Mag ik dan nooit meer stoppen met werken? 67 vragen over aow-vragen en uw pensioen (Uit AD van 1-11-2016) De AOW-leeftijd gaat in 2022 met drie maanden omhoog voor iedereen die na 1954 geboren is. Reden

Nadere informatie

Het jaar 2018. Niet alleen an-

Het jaar 2018. Niet alleen an- MECC meer Met rug tegen het MECC Maastricht wordt, als de raad akkoord gaat, weer volledig eigenaar van het MECC. De tijd met de RAI aan het roer werd eigenlijk nooit wat er vooraf van werd verwacht. Het

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 29 544 Arbeidsmarkbeleid Nr. 339 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Informatie voor de ondernemer Nabestaandenverzekering Collectief voor zelfstandig ondernemers

Informatie voor de ondernemer Nabestaandenverzekering Collectief voor zelfstandig ondernemers collectieve NABESTAANDENVERZEKERING Informatie voor de ondernemer Nabestaandenverzekering Collectief voor zelfstandig ondernemers Uitkering(en) voor uw achterblijvende partner Nabestaandenverzekering Collectief

Nadere informatie

1red , NOS, Gesprek met de minister-president, Ned.2, uur

1red , NOS, Gesprek met de minister-president, Ned.2, uur 1red18248 29-06-2007, NOS, Gesprek met de minister-president, Ned.2, 22.50 uur MINISTER-PRESIDENT BALKENENDE, NA AFLOOP VAN DE MINISTERRAAD, OVER HET ONDERZOEK NAAR EVENTUELE VERLENGING VAN DE MISSIE IN

Nadere informatie

Zelfstandig ondernemer? Heb jij goed nagedacht over arbeidsongeschiktheid?

Zelfstandig ondernemer? Heb jij goed nagedacht over arbeidsongeschiktheid? Zelfstandig ondernemer? Heb jij goed nagedacht over arbeidsongeschiktheid? Nederland telt bijna een miljoen zelfstandige ondernemers. Ieder jaar komen er 80.000 starters bij. Een eigen bedrijf biedt veel

Nadere informatie

Resultaten verantwoordingsonderzoek

Resultaten verantwoordingsonderzoek Resultaten verantwoordingsonderzoek 2014 hoofdstuk de Koning (I) 20 mei 2015 Dit document bevat alle resultaten van ons Verantwoordingsonderzoek 2014 bij zoals gepubliceerd op www.rekenkamer.nl/verantwoordingsonderzoek.

Nadere informatie

LES 10. Sluipaanval. Doe Lees 1 Samuël 24.

LES 10. Sluipaanval. Doe Lees 1 Samuël 24. LES Sluipaanval Ben je wel eens gepest? Is er iemand die altijd vervelend tegen jou doet? Heb je ooit geprobeerd om die persoon terug te pakken? (Zie 1 Samuël 24; Patriarchen en Profeten, blz. 603-615)

Nadere informatie

Postbus 20 7500 AA Enschede. Hengelosestraat 51. DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR 16 april 2013 1300086970 Dhr. G.J.I. Kokhuis

Postbus 20 7500 AA Enschede. Hengelosestraat 51. DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR 16 april 2013 1300086970 Dhr. G.J.I. Kokhuis POSTADRES Postbus 20 7500 AA Enschede BEZOEKADRES Hengelosestraat 51 Aan de Gemeenteraad TELEFOON 14 0 53 DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR 16 april 2013 1300086970 Dhr. G.J.I. Kokhuis UW BRIEF VAN UW KENMERK

Nadere informatie

Benoeming: Iedere medewerker van Dynamiek Scholengroep heeft een benoeming bij de stichting Dynamiek Scholengroep.

Benoeming: Iedere medewerker van Dynamiek Scholengroep heeft een benoeming bij de stichting Dynamiek Scholengroep. Notitie invulling vacatures: Benoeming: Iedere medewerker van Dynamiek Scholengroep heeft een benoeming bij de stichting Dynamiek Scholengroep. Commissie Personeel (onderdeel van de taakgroep personeel):

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen Hoofdstuk 2 Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen 48 Gangbare uitdrukkingen bij contact maken en onderhandelen De meeste zinnen die in dit overzicht staan, zijn formeel. U kunt deze

Nadere informatie

nieuwsplus Pensioenwijzigingen in 2014 en 2015 Inhoud 1. Wijzigingen in 2014

nieuwsplus Pensioenwijzigingen in 2014 en 2015 Inhoud 1. Wijzigingen in 2014 s-gravenhage, 21 mei 2013 Pensioenwijzigingen in 2014 en 2015 De gevolgen van het regeerakkoord VVD-PvdA zijn groot voor de AOW en de opbouw van pensioen in de tweede pijler. In deze tweede editie van

Nadere informatie

BINDEND ADVIES VASTE COMMISSIE CAO VOOR HET OMROEPPERSONEEL. Inzake: tegen: 1. Taak en samenstelling van de Vaste Comissie

BINDEND ADVIES VASTE COMMISSIE CAO VOOR HET OMROEPPERSONEEL. Inzake: tegen: 1. Taak en samenstelling van de Vaste Comissie BINDEND ADVIES VASTE COMMISSIE CAO VOOR HET OMROEPPERSONEEL Inzake: (WERKNEMER) Verzoeker tegen: (OMROEPWERKGEVER) Verweerster 1. Taak en samenstelling van de Vaste Comissie 1.1. Krachtens artikel 49 lid

Nadere informatie

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering?

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? Inhoud U gaat uit dienst. 3 Situatie 1: U heeft een nieuwe werkgever. 4 Situatie 2: U start uw

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Koninklijke Hoogheid, dames en heren,

Koninklijke Hoogheid, dames en heren, Toespraak minister Eimert van Middelkoop voor de opening van het symposium Strategische samenwerking met het bedrijfsleven Sourcing, een kwestie van keuzes maken, Koninklijke Militaire Academie, Breda,

Nadere informatie

Congrestoespraak Lodewijk Asscher PvdA-congres, 3 november 2012. -GESPROKEN WOORD GELDT-

Congrestoespraak Lodewijk Asscher PvdA-congres, 3 november 2012. -GESPROKEN WOORD GELDT- Congrestoespraak Lodewijk Asscher PvdA-congres, 3 november 2012. -GESPROKEN WOORD GELDT- Dames en Heren, Partijgenoten, Ik sta hier beduusd voor u. Het is een bijzondere tijd geweest. Als ik in terugkijk

Nadere informatie

Onbezorgd blijven wonen

Onbezorgd blijven wonen Onbezorgd blijven wonen 2 3 Prettig blijven wonen bij financiële tegenslag U staat op het punt een huis te kopen of te huren. Zorgvuldig weegt u af of u naast uw vaste lasten voldoende financiële middelen

Nadere informatie

Onderzoek werknemers met kanker

Onderzoek werknemers met kanker Onderzoek werknemers met kanker Dinsdag 15 april 2013 Over dit onderzoek Dit onderzoek is gehouden in samenwerking met de Nederlandse Federatie voor Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). Aan het onderzoek

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1A 2513 AA s-gravenhage

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1A 2513 AA s-gravenhage Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1A 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Alfahulp en huishoudelijke hulp. Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014

Alfahulp en huishoudelijke hulp. Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014 Alfahulp en huishoudelijke hulp Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014 Inhoudsopgave Geschreven voor Achtergrond & doelstelling 3 Conclusies 5 Resultaten 10 Bereidheid tot betalen 11 Naleven regels 17

Nadere informatie

Veteraneninstituut. Uitvoerder Veteranenbeleid. Onafhankelijke stichting

Veteraneninstituut. Uitvoerder Veteranenbeleid. Onafhankelijke stichting Veteraneninstituut Uitvoerder Veteranenbeleid Onafhankelijke stichting ± 50 medewerkers (waarvan 4 gedetacheerd vanuit Defensie, 24 vanuit het ABP en 350 vrijwilligers Doorn, centrum dienstverlening aan

Nadere informatie

Rapport. Rapport naar aanleiding van een klacht over de minister van Defensie. Datum: 12 mei Rapportnummer: 2014/045

Rapport. Rapport naar aanleiding van een klacht over de minister van Defensie. Datum: 12 mei Rapportnummer: 2014/045 Rapport Rapport naar aanleiding van een klacht over de minister van Defensie. Datum: 12 mei 2014 Rapportnummer: 2014/045 2 Klacht Verzoekster is een moeder die zich ernstig zorgen maakt over het welzijn

Nadere informatie

MdV UITGESPROKEN TEKST GELDT

MdV UITGESPROKEN TEKST GELDT MdV De begroting is wederom een knap staaltje werk waar door heel veel medewerkers in dit huis veel energie en vakmanschap in is gestoken. Dat verdient waardering, zowel richting college als richting al

Nadere informatie

Belangen: Macht van de Eerste Kamer

Belangen: Macht van de Eerste Kamer Belangen: Macht van de Eerste Kamer Korte omschrijving werkvorm: Aan de hand van een werkblad ontdekken leerlingen dat de plannen van het kabinet waarschijnlijk wel door de Tweede Kamer komen, maar niet

Nadere informatie

Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl)

Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl) Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl) Particulieren kunnen door de Regeling dienstverlening aan huis gemakkelijk iemand inhuren voor klussen in en om het huis. Zij hoeven voor deze huishoudelijke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 417 Kabinetsformatie 2010 Nr. 2 BRIEF VAN DE INFORMATEUR Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Hierbij zend ik u, daartoe

Nadere informatie

ONDERLINGE S-GRAVENHAGE

ONDERLINGE S-GRAVENHAGE delen gevoel vertrouwen gevonden avontuur genieten ONDERLINGE S-GRAVENHAGE Momenten vrienden verhuizen afscheid leven huwelijk samen 2 blijdschap verrassing Verzekerde groeikracht Iedereen hoopt op een

Nadere informatie

Toespraak Staatssecretaris de Vries t.b.v. Nationale Herdenkink bij Nationaal Indië-monument , zaterdag 6 september 2008

Toespraak Staatssecretaris de Vries t.b.v. Nationale Herdenkink bij Nationaal Indië-monument , zaterdag 6 september 2008 Toespraak Staatssecretaris de Vries t.b.v. Nationale Herdenkink bij Nationaal Indië-monument 1945 1962, zaterdag 6 september 2008 Geachte veteranen, excellenties, dames en heren, Elke dag schreef ik een

Nadere informatie

Vermogensopbouw  gegarandeerde rente. De voordelen op een rij: U wilt een flink bedrag opbouwen. Bijvoorbeeld om eerder te stoppen met werken,

Vermogensopbouw  gegarandeerde rente. De voordelen op een rij: U wilt een flink bedrag opbouwen. Bijvoorbeeld om eerder te stoppen met werken, Goudse Opbouwplan Vermogen opbouwen met een gegarandeerd eindkapitaal U wilt een flink bedrag opbouwen. Bijvoorbeeld om eerder te stoppen met werken, Vermogensopbouw  gegarandeerde rente aanvullingen

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. Uw pensioenregeling verandert opnieuw. #12 februari 15 P4 P6. Pensioenfonds

Pensioen Nieuws. Uw pensioenregeling verandert opnieuw. #12 februari 15 P4 P6. Pensioenfonds Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE www.pensioenfondsavebe.nl #12 februari 15 1 Uw pensioenregeling verandert opnieuw 3 Interview met Manager Martien Smid 4 Onze dekkingsgraad

Nadere informatie

U heeft letsel opgelopen, wat nu?

U heeft letsel opgelopen, wat nu? U heeft letsel opgelopen, wat nu? Belangrijk U heeft als gevolg van een ongeval letsel opgelopen. Hierbij was een verzekerde van De Goudse betrokken en daarom ontvangt u van ons dit document. Hierin leest

Nadere informatie

Irma Steenbeek VERSTAG

Irma Steenbeek VERSTAG Irma Steenbeek VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen van

Nadere informatie

Hoe komt het sociaal plan tot stand? Wat kan de LAD voor u doen? Sociaal plan De LAD Leden aan het woord Contact met de LAD I

Hoe komt het sociaal plan tot stand? Wat kan de LAD voor u doen? Sociaal plan De LAD Leden aan het woord Contact met de LAD I Sociaal plan Organisaties zijn continu in beweging. Reorganisaties, fusies of uitbesteding van werk zijn aan de orde van de dag. Voor het personeel heeft dit grote gevolgen. Mensen raken hun baan bijvoorbeeld

Nadere informatie

2. Arbeidsrelatie tussen de reservist en Defensie

2. Arbeidsrelatie tussen de reservist en Defensie INFORMATIE BETREFFENDE ARBEIDSVOORWAARDEN EN RECHTSPOSITIE RESERVEPERSONEEL TIJDENS OEFENING, INZET EN VREDESMISSIE Hoofdstuk XIX Reservepersoneel en sociale zekerheid en pensioenen 1. Inleiding Reservisten

Nadere informatie

Juridische hulp voor verkeersdeelnemers

Juridische hulp voor verkeersdeelnemers Juridische hulp voor verkeersdeelnemers Rechtsbijstand van DAS Sterk staan als u het nodig heeft Zodra u één voet buiten de deur zet, bent u verkeersdeelnemer. En in het verkeer zit een ongeluk in een

Nadere informatie

Scheiding privé en werk

Scheiding privé en werk Scheiding privé en werk We leven in een tijd waarin werk en privé steeds meer door elkaar lijken te lopen. Veel mensen zijn ook in hun vrije tijd bereikbaar voor hun baas. De andere kant van de medaille

Nadere informatie

College voor Arbeidszaken

College voor Arbeidszaken College voor Arbeidszaken Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Ledenraadpleging onderhandelaarsakkoord cao SW 2015-2018 uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

De Raad van Toezicht en directie van Stichting Banenplan enerzijds en ABVAKABO/FNV en CNV publieke zaak anderzijds;

De Raad van Toezicht en directie van Stichting Banenplan enerzijds en ABVAKABO/FNV en CNV publieke zaak anderzijds; Sociaal plan Stichting Banenplan te Amersfoort. De Raad van Toezicht en directie van Stichting Banenplan enerzijds en ABVAKABO/FNV en CNV publieke zaak anderzijds; overwegende dat: door de Raad van Toezicht

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Bijlage VMBO-GL en TL

Bijlage VMBO-GL en TL Bijlage VMBO-GL en TL 2014 tijdvak 2 maatschappijleer 2 CSE GL en TL Tekstboekje GT-0323-a-14-2-b Analyse maatschappelijk vraagstuk: geweld tegen hulpverleners 5 10 15 20 25 tekst 1 Nederland klaar met

Nadere informatie

Hoeveel bewegings ruimte gunt het kabinet het po?

Hoeveel bewegings ruimte gunt het kabinet het po? Hoeveel bewegings ruimte gunt het kabinet het po? Tijdens de begrotingsbehandeling van het ministerie van OCW is er relatief weinig gesproken over het primair onderwijs. Wel kwamen voor het po belangrijke

Nadere informatie

Derde Kamer Handboek Politiek 2

Derde Kamer Handboek Politiek 2 Derde Kamer Handboek Politiek 2 Derde Kamer der Staten-Generaal Hallo Kamerlid, Jij bent lid van de Derde Kamer der Staten-Generaal. Als politicus moet je natuurlijk wel verstand hebben van politiek. Samen

Nadere informatie

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein CR Den Haag

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein CR Den Haag > Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Ministerie van Defensie Plein 4 MPC 58 B Postbus 20701 2500 ES Den Haag www.defensie.nl

Nadere informatie