TSS / Total Specific Solutions realiseert met 1800 ervaren, gespecialiseerde medewerkers succesvolle business- en software oplossingen voor typisch

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TSS / Total Specific Solutions realiseert met 1800 ervaren, gespecialiseerde medewerkers succesvolle business- en software oplossingen voor typisch"

Transcriptie

1 JAARBOEK 2012 / 2013

2

3 TSS / Total Specific Solutions realiseert met 1800 ervaren, gespecialiseerde medewerkers succesvolle business- en software oplossingen voor typisch Nederlandse, kennisintensieve vraagstukken. Oplossingen voor nu, maar vooral voor straks. Oftewel: Anticipating Solutions.

4 Financiële kengetallen Totale activa (x 1.000) Netto-omzet (x 1.000) Totaal aantal medewerkers Omzet per deelgebied in % 4,2 Consulting 18,4 ICT Services 26,1 Software gerelateerde dienstverlening EBITAE (x 1.000) ,3 Software Omzet per sector in % Omzet in % Professionals & Staf in % , ,9 44,1 86,5 ICT en communicatie Consumentenmarkt Financiële dienstverlening Overheid Gezondheidszorg Industrie Non-recurring Recurring Staf Professionals

5 Kengetallen winst- en verliesrekening (x 1.000) Netto-omzet EBITDAE % 18,4% 15,8% 15,5% 15,2% 17,2% EBITAE % 11,1% 10,0% 10,4% 11,2% 14,9% Kengetallen balans (x 1.000) Totale activa Groepsvermogen Materiële vaste activa Immateriële vaste activa Netto-omzet en EBITAE (x 1.000) Totaal aantal medewerkers (fte) Instroom / uitstroom medewerkers (fte) Netto-omzet EBITAE Aantal fte per Aantal fte per instroom uitstroom

6 Inhoud 5 Voorwoord 7 Anticipating Solutions 13 TSS samen sterker 14 Samenwerking: PinkRoccade Local Government, Aquima en Everest 16 Samenwerking: Gezamenlijke regeling leaseauto s 17 Samenwerking: PharmaPartners en PinkRoccade Healthcare 19 De TSS-bedrijven 31 Onze Klanten 33 Everest voor ANVA 35 PinkRoccade Local Government voor gemeente s-hertogenbosch 37 PharmaPartners voor NControl 39 PinkRoccade Healthcare voor s Heeren Loo 41 Yonder voor Exact 43 TASS voor Royal Boon Edam 45 KZA voor ABN AMRO 47 TSS-bedrijven kijken vooruit Een uitgave van Total Specific Solutions (TSS) B.V., Utrecht Concept conflictamsterdam.com Realisatie overburen.nl / pantheondrukkers.nl 6

7 Voorwoord Bezuinigen of investeren? Het is een vraag die niet alleen het gilde der macro-economen splitst, het is een kwestie die ook de IT-sector raakt. Wat moet een bedrijf, organisatie of instelling doen als er bezuinigd moet worden? Investeringen in IT zijn vaak een makkelijke prooi voor wie zoekt naar kostenbesparingen, terwijl bezuinigen juist zo veel makkelijker gaat met behulp van IT. Anders gezegd: bezuinigen op IT is een managementkeuze die gericht is op de korte termijn, terwijl bezuinigen met IT een keus is voor de lange termijn. Dit laatste is wat de mensen van TSS dagelijks doen: innovatieve en stabiele software voor specifieke sectoren creëren die wordt ingezet om bedrijfsprocessen efficiënter en effectiever te maken. Dat is ook de reden dat TSS nog steeds goede bedrijfsresultaten laat zien, terwijl de economische tegenwind nog niet is gaan liggen. De in 2010 ingezette koers werpt vruchten af: het gesprek met de klant gaat niet meer alleen over softwareproducten en steeds meer over de markt. Wat is nodig om daar onderscheidend en succesvol te opereren? TSS kijkt steeds net wat verder vooruit en formuleert nu vast een antwoord op de klantvraag van morgen om zo als strategisch partner voor de lange termijn daadwerkelijk toegevoegde waarde te kunnen bieden. Dat vergt diepgaande sectorspecifieke kennis, die de afzonderlijke TSS-bedrijven in ruime mate bezitten. Daar wordt ook in geïnvesteerd: niet voor niets is anticipating solutions, waarbij de behoeften van de eindgebruiker centraal worden gesteld, ons onderscheidende kenmerk en produceren we anticipating software. Het gaat goed met TSS. Ondanks de moeilijke markt is in 2012 een omzet van 201 miljoen euro gerealiseerd. De verwachting voor 2013 is, gezien de economische context waarin onze klanten opereren, consolidatie van deze resultaten. De interne processen - van het productieproces tot de leveringsketen - zijn strak onder controle, wat alle ruimte biedt om met onze anticiperende productontwikkeling verder door te groeien. Intussen nemen we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid door, juist in deze tijden, bij te dragen aan het beter en efficiënter laten functioneren van onder andere de gezondheidszorg,de overheid en de financiële sector. We zijn optimistisch over de ontwikkelingen die voor ons liggen. Onze gezamenlijke strategie en onze positie als grootste vertical market software-onderneming in de Benelux vormen een stevige basis voor de toenemende samenwerking tussen de TSS-bedrijven, waarvan enkele succesvolle voorbeelden in dit jaarverslag worden toegelicht. Ze getuigen van de meerwaarde die we als TSS bieden aan onze klanten, de klanten van onze klanten (burgers, patiënten en consumenten) en aan de maatschappij als geheel. Robin van Poelje - CEO Matthieu van Amerongen - CFO Abdeluheb Choho - CMO Klaar voor de toekomst met vertical market software Total Specific Solutions 2012 /

8 anticipating solutions 8

9 Overheden, bedrijven en instellingen hebben steeds meer behoefte aan sectorspecifieke software. Elk TSS-bedrijf bedient daarom een eigen markt en ontwikkelt intelligente anticipating software die gericht is op de klant van de klant. Total Specific Solutions 2012 /

10 Businesswaarde genereren met anticipating software Nu rekenkracht geen issue meer is in de informatietechnologie en internet alle opslag kan bieden voor de toenemende communicatieen informatiebehoefte, breken nieuwe tijden aan. Hoe gaan we die technologie inzetten om meerwaarde te creëren? Hoe kunnen we toepassingen ontwikkelen die mens, maatschappij en business daadwerkelijk dienen? Het elektronisch patiëntendossier is technisch al lang geen probleem meer, maar juridisch en politiek nog een heet hangijzer. Technologie kan op dit terrein dus pas optimaal functioneren als daarvoor de maatschappelijke ruimte is gecreëerd. Op een ander vlak zorgt de doorbraak van de tabletcomputer ervoor dat veel werknemers mobiel kunnen en willen werken, maar welke invloed heeft dat op het bedrijfsproces? Voor de IT betekent dit een nieuw omslagpunt. De eerste omslag was van automatisering-op-zich naar klanten verder helpen met horizontale software, specifiek ontwikkeld voor werkprocessen als HR, financiën en logistiek. Een betrekkelijk eenvoudige dienstverlening, omdat een boekhoudproces bij een retailer niet veel anders is dan bij een gemeente. Nu de meeste horizontale processen met software worden ondersteund, ligt de groei én de behoefte van klanten bij het ontwikkelen van software voor specifieke verticale marktprocessen. Het aanvragen van een paspoort kan alleen bij een gemeente en het verstrekken van medicijnen is voorbehouden aan de gezondheidszorg. Dit soort sectoreigen activiteiten kunnen alleen ondersteund worden met vertical market software. De kwaliteit van deze software wordt vooral bepaald door de kennis die de ontwikkelaar heeft van het klantproces. Wie een paspoort aanvraagt, merkt duidelijk het verschil wanneer de software voor de procedure is ontwikkeld vanuit de techniek - welke stappen zijn noodzakelijk voor de aanvraag - of vanuit de burger: rekening houdend met individuele wensen en behoeften. De een wordt blij van een herinneringsbrief voor het verlengen van zijn paspoort, de ander niet. Snel en wendbaar Het gaat kortom niet meer om de automatisering, maar om de business van de klant: wat heeft die nodig om optimaal te kunnen draaien? Wat biedt meerwaarde, wat zijn de ontwikkelingen, wat is de vraag van de toekomst? TSS richt zich op wat de klant straks nodig heeft om zijn klanten beter te kunnen bedienen: anticipating solutions. Dat betekent ontwerpen met het gezicht naar de klant van de klant, de eindgebruiker. Want eindgebruikers worden kritischer en stellen steeds hogere eisen waaraan bedrijven en organisaties moeten zien te voldoen. Deze dynamiek stelt softwareleveranciers voor grote uitdagingen, maar biedt ook kansen voor nieuwe plannen en businessmodellen. TSS is daarom snel en wendbaar, zit dicht tegen de markt aan om de juiste signalen op te pikken en stelt haar klanten zo in staat een voorsprong op te bouwen met nieuwe oplossingen. Bij het creëren daarvan gaat TSS uit van de wensen en behoeften van de markt, of beter gezegd van de eindgebruiker. Waarbij de nieuwste digitale mogelijkheden uiteraard volop benut worden: online werken met tabletcomputer en smartphone, efficiënte koppelingen via de cloud en nieuwe dienstverlening als Software as a Service (software die online wordt aangeboden). Best practices De zeven bedrijven die deel uitmaken van TSS, vertalen deze anticiperende visie in hun benadering van de markt waar ze thuis zijn, met een duidelijke focus op de gezondheidszorg, de overheid en de financiële sector. Zo zijn 10

11 Pharma Partners en PinkRoccade Healthcare marktleiders in het ontzorgen van de gezondheidszorg met slimme, klantgerichte softwaretoepassingen. Maar waar de gezondheidszorg en de financiële sector al jaren 24/7 service bieden, heerst bij veel overheden nog een negen-tot-vijf-mentaliteit. PinkRoccade Local Government richt zich daarom op de lokale overheid en helpt de publieke dienstverlening ook buiten kantooruren te ontsluiten voor de burger. De veelgebruikte business engine Aquima, van de gelijknamige verzelfstandigde onderneming, levert daarbij het voordeel dat bedrijven en instellingen deze zelf kunnen configureren en hun producten zo snel op de markt kunnen brengen. Meerwaarde voor de klant, meerwaarde voor de overheid, meerwaarde voor de burger. Het is maar één voorbeeld van de interne kruisbestuiving binnen TSS: dankzij de onderlinge samenwerking profiteren de bedrijven van elkaars ervaringen en best practices. Van techniek naar business TSS richt zich op de core business van de klant en anticipeert voortdurend op marktbewegingen en de klantvragen die daar het gevolg van zijn. Daarmee veranderen ook de gesprekspartners aan klantzijde. Was het eerst vooral het hoofd ICT met wie werd gesproken, nu zijn dat vaker de mensen aan de businesszijde. De vraag is immers niet wat de techniek kan doen, maar wat de core business nodig heeft. Ook voor TSS heeft deze verschuiving impact, zowel op het softwareontwikkelproces als op de vereiste competenties van de consultants. Die zijn extra van belang nu overal budgetten onder druk komen te staan en bedrijven snel de neiging hebben om te bezuinigen op IT. Door te focussen op de kernprocessen van de klant kunnen we duidelijk maken dat het efficiënter en effectiever is te bezuinigen met behulp van IT. Dat is geen verkooppraatje. Wanneer software het mogelijk maakt dat iemand een vergunningaanvraag volledig digitaal zelf kan invullen en voortgang van de behandeling kan monitoren, scheelt dit veel kosten. Anders moet iemand op het gemeentehuis al deze informatie verwerken. De burger is de goedkoopste ambtenaar zegt PinkRoccade Local Government dan ook in haar visie. Elk TSS-bedrijf is met dit soort kostenbesparende en kwaliteitverhogende softwareoplossingen bezig: inspelend op de, soms nog latente, behoefte van de eindgebruiker tonen ze hun klanten hoe business valt te genereren door slim gebruik te maken van (online) softwaremogelijkheden. Klant van de klant TSS bestaat uit hoogwaardige softwareondernemingen, onderscheidend in hun specifieke expertise en binnen hun marktsector. Deze bedrijven zijn in staat via onderlinge samenwerking gedetailleerde sectorspecifieke kennis te combineren met hoogwaardige IT, resulterend in functionele toepassingen als antwoord op de klantvraag van morgen. Want het gaat allemaal om de klant van de klant, de eindgebruiker. Dankzij de inspanningen van de TSS-bedrijven zal die, ook in de toekomst, optimaal worden bediend. Voorbeelden zijn er te over binnen TSS. Mijngezondheid.net bijvoorbeeld is een online softwareoplossing waar iemand zelf afspraken kan maken met de huisarts, gebruik van medicijnen kan nalezen en een e-consult kan aanvragen. Door een patiënt meer te betrekken bij de eigen gezondheid nemen de kosten af, maar - nog belangrijker - neemt de kwaliteit van de behandeling toe en ook de tevredenheid van de patiënt. Focus op wat de business nodig heeft Total Specific Solutions 2012 /

12 De anticipating softwareproducten van TSS

13 Total Specific Solutions 2012 /

14 TSS samen sterker 14

15 Door samen te werken en kennis, expertise en ervaringen uit te wisselen komen de bedrijven van TSS met innovatieve softwareproducten die hun klanten een voorsprong geven in hun markt. Total Specific Solutions 2012 /

16 Samenwerking PinkRoccade Local Government Aquima & Everest Burger vraagt om persoonlijke benadering Burger zelf aan het roer Geen sector waar flexibiliteit en efficiënte dienstverlening momenteel van zo n vitaal belang is als de lokale overheid. Wetten en regelgeving veranderen snel, gemeenten krijgen meer taken zonder extra middelen en burgers willen klantvriendelijk, liefst online en 24/7 geholpen worden. PinkRoccade Local Government wil dit voor burger en gemeente mogelijk maken en zocht daarom een nieuw, digitaal en flexibel platform voor de interactie tussen burger en ambtenaar. De technologie van TSS-collega Aquima, in combinatie met de expertise van Everest, voldeed aan alle eisen. Een halfjaar later zijn de eerste gezamenlijk ontwikkelde burgerzaken applicaties voor huwelijksaangifte, verhuizing en geboorte klaar. Ze worden door gemeenten enthousiast ontvangen. Intelligent e-formulier Gemeente as a Service (GaaS) heet het gezamenlijk ontwikkelde platform. PinkRoccade Local Government kent de ins en outs van de Nederlandse gemeente, Everest is de ontwikkelpartner en brengt de ervaring in die samen met Aquima is opgedaan in mid- en frontoffice van bijvoorbeeld de financiële sector. Elk werkproces binnen burgerzaken is met dank aan de pragmatische input van verschillende gemeenten teruggebracht tot vaste processtappen en verwerkt in intelligente e-formulieren die een burger online kan invullen. Die hoeft daardoor het huis niet uit voor het doorgeven van een verhuizing of de aangifte van een pasgeboren zoon of dochter. Ook de ambtenaar houdt tijd over met de nieuwe werkwijze, maar heeft nog steeds volledig overzicht over de voortgang. Hij krijgt een alert als belangrijke informatie ontbreekt of een volgende stap genomen moet worden. Een eventuele wetswijziging hoeft maar op één plek ingevoerd te worden, ook wanneer de wijziging op meerdere processen invloed heeft. Klantbeleving Voor zowel burgers als ambtenaren is het op deze manier prettiger werken, zegt Mat Keijers, businessmanager PinkRoccade Local Government. En heel belangrijk: gemeenten profiteren van lagere bedrijfskosten dankzij de innovatieve bedrijfsvoering. GaaS levert meer dan alleen digitalisering van de burger, vult Everest-collega Freek Lemmers aan. Het gaat ook om klantbeleving en persoonlijke benadering. Iemand die huwelijksaangifte doet, kan zelf de trouwambtenaar kiezen, direct een afspraak inplannen en ook online de trouwlocatie uitzoeken. Dat maakt het regelen van je huwelijk makkelijker en leuker. Bij een vergunningaanvraag passen weer andere functionaliteiten, zoals uitleg waarom iemand niet in aanmerking komt voor de vergunning of aan welke eisen nog moet worden voldaan. Onder de vlag van TSS bedienen meerdere softwareondernemingen elk een specifieke verticale markt. Door onderling samen te werken en kennis, ervaringen en leerpunten uit te wisselen, zijn de bedrijven van TSS in staat sneller met betere (online) softwareproducten op de markt te komen. In dit voorbeeld is een snellere time to market gerealiseerd in de lokale overheidsmarkt door de opgedane expertise in de financiële markt te gebruiken. 16

17 Businesskansen grijpen met anticipating software

18 Samenwerking Gezamenlijke regeling leaseauto s Sectorspecifieke software is onze core benutten van schaalvoordelen Total Specific Solutions bestaat uit zeven verschillende bedrijven met een gedeelde marktvisie. Bij de start in 2007 is doelbewust gekozen voor een decentraal organisatiemodel. De TSS-bedrijven, die elk vanuit het eigen ondernemerschap succesvol en toonaangevend zijn geworden binnen hun specialisme, bleven bijvoorbeeld hun eigen HR, financiële administratie en inkoop regelen. In 2011 is de interne samenwerking tussen de TSS-bedrijven geïntensiveerd door eenzelfde merkuitstraling te gaan voeren, met behoud van ieders zelfstandige marktbewerking en expertise. De samenwerking is in 2012 verder doorgezet, waardoor de afzonderlijke bedrijven nog sterker de meerwaarde van TSS als koepel ervaren. Inmiddels zijn de eerste stappen gezet om ook de schaalvoordelen van de samenwerking te benutten. Met als eerste tastbare resultaat: de leasecontracten. Standaardiseren Voor klanten heeft het type leaseauto waar TSS in rijdt, weinig meerwaarde. Daarom besloten de zeven TSS-bedrijven tot het standaardiseren van alle leasecontracten. Matthieu van Amerongen, CFO van TSS, leidde de operatie: We hebben een selectie gemaakt van een bepaald aantal automerken en alternatieve vervoermiddelen. Het beperken van die keuze bespaart geld. Vervolgens hebben we de twee leasemaatschappijen gekozen die het beste voldeden aan onze eisen. Niet toevallig waren dat bedrijven waarmee we in het verleden al hebben samengewerkt. Core business Medewerkers van TSS kiezen ook in de toekomst zelf een auto, maar de keuze is beperkt tot de geselecteerde merken. Vervolgens wordt bij de twee geselecteerde leasemaatschappijen een offerte aangevraagd. Van Amerongen: De regelingen voor TSS-werknemers zijn bij beide maatschappijen hetzelfde. Op het gezamenlijke leasebudget moeten we zo tien procent kunnen besparen zonder dat het de medewerkers materieel raakt. Overigens zijn vanaf 1 januari 2013 alleen de leaseregelingen gestandaardiseerd, de praktische uitvoering blijft decentraal geregeld. We hebben afgesproken geen fte s toe te voegen aan de centrale organisatie van TSS. We blijven bij onze core business, zoals we onze klanten ook steeds voorhouden. Schaalvoordelen Het succes van dit eerste project smaakt naar meer, geeft Van Amerongen toe. Nu komen ook andere gezamenlijke inkoopmogelijkheden binnen bereik, van telefonie en laptops tot recruiting en legal services. Het doel is niet te centraliseren, maar efficiënt in te kopen op niet-onderscheidende onderdelen. Een initiatief voor shared services for finance hoort daar niet bij, dat tast onze decentrale structuur te sterk aan. De TSS-bedrijven hebben succes als zelfstandig opererende organisaties, die meerwaarde kunnen bieden in samenwerking met hun TSS-partners. Dat willen we behouden. Maar het kan geen kwaad de voor de hand liggende schaalvoordelen te benutten. Wat hebben klanten van TSS aan interne schaalvoordelen? Door te besparen op nietonderscheidende onderdelen kunnen we meer investeren in bijvoorbeeld het ontwikkelen van softwareproducten. Zo kunnen we klanten sneller voorzien van betere software die volledig aansluit op de communicatie- en informatiebehoefte van hun klanten. 18

19 Samenwerking PharmaPartners & PinkRoccade Healthcare Een anticiperende kijk op het zorglandschap De grootste opgave in de gezondheidszorg is meer en betere zorg bieden tegen lagere kosten. Vooralsnog nemen de zorgkosten alleen maar toe, onder meer door de vergrijzing. De oplossing van dit probleem vergt een fundamentele verandering. Absolute voorwaarde voor verbetering is een gemeenschappelijk doel dat alle zorgpartijen verbindt. Vanuit die ambitie ontwikkelden PinkRoccade Healthcare en PharmaPartners één zorgvisie voor het brede terrein van de gezondheidszorg. Van huisarts, apotheker en zorggroepen - het terrein van PharmaPartners - tot ziekenhuis, geestelijke gezondheidszorg en care-organisatie, waarin PinkRoccade Healthcare gespecialiseerd is. Uitgangspunten De zorgvisie benoemt vijf principes voor het ideale zorglandschap: maak breed gebruik van de medisch-inhoudelijke gegevens; gebruik die zorgkennis over de keten heen; betrek de zorggebruiker en zijn omgeving; vorm een multidisciplinaire, opgeschaalde eerstelijnszorg; zorg voor verticaal geïntegreerde zorgorganisaties. Deze principes vormen het uitgangspunt voor een anticiperende gezondheidszorg die op vier niveaus actief is: specialistische zorg op landelijke schaal, regionaal georganiseerde zorg, multidisciplinaire zorg in de wijk en zorg aan huis. Concreet Hoe ziet dat er concreet uit? Om dicht bij huis te beginnen: ouderen blijven langer thuis wonen en ontvangen daar de zorg die ze nodig hebben. Ze doen thuis een meting via een app op de smartphone en sturen de resultaten door naar de huisarts. Die werkt in een multidisciplinair team samen met bijvoorbeeld de apotheker, fysiotherapeut, wijkverpleegkundige, thuiszorg en medisch specialist. Dat levert een cliënt het beste behandeladvies op. Ook op regionaal en landelijk niveau worden nieuwe coalities gesmeed, tussen ziekenhuizen onderling of door de concentratie van kennisintensieve zorg op een beperkt aantal locaties. Voor een specialistisch kankeronderzoek is een cliënt bijvoorbeeld best bereid wat verder te reizen. Eigen keuze Op basis van dit toekomstbeeld werken PharmaPartners en PinkRoccade Healthcare gezamenlijk aan praktische zorgbrede oplossingen, die uitgaan van de zorgbeleving van cliënten en anticiperen op nieuwe initiatieven en samenwerkingsvormen. De uitdaging is alle betrokken partijen naadloos met elkaar te verbinden, zodat ze efficiënt en veilig relevante kennis kunnen delen, informatie opvragen en met elkaar kunnen afstemmen. Met name nieuwe mobiele toepassingen maken het mogelijk zorggebruikers meer regie te geven en hen te betrekken bij hun eigen zorg. Met de juiste informatie over nut en effect en in overleg met de arts zullen deze mogelijk vaker besluiten niet behandeld te willen worden, bijvoorbeeld omdat de behandeling ingrijpender is dan de kwaal. Door de samenwerking onder TSS-vlag kunnen PharmaPartners en PinkRoccade Healthcare met daadwerkelijk anticiperende softwareoplossingen komen, omdat de patiënt als eindgebruiker centraal staat en alle onderdelen in de keten daarbij samenwerken. De ontwikkelde zorgvisie is te downloaden op meer en betere zorg tegen lagere kosten Total Specific Solutions 2012 /

20 de TSSbedrijven 20

21 Toegankelijke zorg, een betere dienstverlening aan burgers, meer digitale mogelijkheden voor consumenten: TSS staat garant voor succesvolle praktische softwareoplossingen. Een overzicht. Total Specific Solutions 2012 /

22 Agility in de financiële sector Kees Buisman, algemeen directeur Everest. Buisman was tien jaar in diverse functies werkzaam bij Bolesian, waaronder als operationeel directeur en algemeen directeur. Buisman is oprichter van Everest. Everest is de business engineering organisatie die kennisgedreven businessvraagstukken vertaalt in innovatieve en praktische softwareoplossingen. Daarmee stroomlijnen we de werkprocessen van onze klanten: financiële dienstverleners en centrale overheid. Kan dat niet handiger? Het is de vraag die business engineers van Everest het meeste stellen. Zij worden ingeschakeld als klanten kennisrijke en complexe processen willen stroomlijnen, want juist daar is het voor be drijven moeilijk om de eigen workflow op een abstract niveau te analyseren. Met de domeinkennis van de klant gaan de specialisten van Everest aan de slag: vragen stellen, uiteenrafelen, doorgronden, her - struc tureren en logisch opbou - wen. Zo kunnen complexe kennisprocessen rond bijvoorbeeld subsidies, ketenoverleg, indicaties, verzekeringen en hypotheken worden ondergebracht in een moderne architectuur. Hiermee voorziet Everest de ICT-processen van de klant van een uniforme en toekomstbestendige logica. Everest gebruikt daarvoor regelmatig het businessruleplatform dat het in het voorbije decennium zelf heeft ontwikkeld: Aquima. In 2012 heeft dit platform nuttige diensten bewezen bij onder andere de ABN AMRO Hypotheken Groep, waar de online hypotheekafhandeling voor verschillende labels en kanalen op innovatieve en praktische wijze werd gestroomlijnd. Ook de Dienst Regelingen, de publieke dienstverlener van het ministerie van Economische Zaken, verlaat zich nu voor de subsidieverstrekking en vergunningverlening op het softwareplatform Aquima. Om de potentie van Aquima verder te ontwikkelen, heeft Everest Aquima per 1 januari 2013 als zelfstandige organisatie naar de markt gebracht. Op het gebied van sourcing maakt Everest een gestage groei door, mede doordat veel bedrijven tot 500 werknemers onvoldoende expertise en volume hebben om een eigen IT-afdeling in stand te houden. Specialistenteams van Everest hebben in 2012 voor meerdere klanten complexe IT-projecten aangepakt en afgerond. Een voorbeeld van een meerjarig project is de samenwerking met Robidus. Daar helpt Everest met de doorontwikkeling van een softwareprogramma, terwijl dat nog volop wordt gebruikt door klanten die daarmee hun HR-processen beheren. Het is Everest ten voeten uit: organisch gegroeide complexiteit met innovatieve oplossingen terug te brengen tot logische structuren die klaar zijn voor de toekomst. 22

23 Gemeenten ontzorgen is onze prioriteit Han Knooren, algemeen directeur PinkRoccade Local Government. Hiervoor was Knooren mede-eigenaar en algemeen directeur van Yuki en bekleedde hij diverse directiefuncties bij McKesson. Met een krimpend budget en een groeiend dienstenpakket aan burgers en bedrijven, staat de lokale overheid voor een stevige opgave. PinkRoccade Local Government wil als leidend leverancier van gemeentelijke software en serviceoplossingen de lokale overheid daarin ondersteunen met nieuwe software, flexibele oplossingen en een adequate dienstverlening dicht bij de burger. Om de eigen slagkracht te vergroten en klanten meervoor-minder te kunnen bieden, is in 2012 kritisch gekeken naar de organisatie- en kostenstructuur. Gekozen is voor een sterk vereenvoudigd organisatiemodel dat is afgestemd op de manier waarop ook gemeenten georganiseerd zijn: Samenlevingszaken, Publiekszaken, Ruimte & Omgeving en Bedrijfsvoering. Ook de inzet van bedrijfsmiddelen is veranderd, waarbij de focus is verlegd naar het investeren in innovatie en nieuwe toepassingen. Met de overname van PlanConsult eind 2011 is 2012 een dynamisch jaar geworden. Vijfenzestig gemeentelijke sociale diensten werden gemigreerd van het oude uitkeringssysteem naar de integrale ICT-suite CiVision Samenlevingszaken. De suite voor werk, inkomen, zorg en onderwijs geeft gemeenten de tools om hun core business - zoveel mogelijk burgers laten meedoen in de samenleving en in het werkproces - beter uit te voeren. Groot voordeel is het centrale klantdossier; geen versnipperde informatie meer per dienst, waardoor inwoners tijdig steun krijgen als ze die nodig hebben. De goedkoopste ambtenaar is de burger, is de gedachte achter een ander innovatief product: iburgerzaken. Dit digitale loket wordt ontwikkeld in co-creatie met bijna dertig toonaangevende gemeenten. Naast kostenefficiency voorziet de nieuwe toepassing in de behoefte van de moderne mens aan elektronische dienstverlening: paspoortaanvraag en huwelijksaangifte doet die het liefst thuis vanaf de bank. Door de uitbreiding van hun taken zien lokale overheden zich genoodzaakt keuzes te maken in kernactiviteiten. PinkRoccade Local Government neemt op IT-gebied steeds meer taken over van de bijna 200 gemeenten die het bedrijf ondersteunt: zoals hosting in een private cloud-omgeving, overname van het technisch beheer en ondersteuning van de eindgebruikers. Bij een aantal gemeenten is ook de backoffice van publiekszaken uitbesteed aan PinkRoccade. Het ontzorgen van gemeenten is met het aanbod van deze servicepiramide een belangrijke prioriteit geworden in de dienstverlening van PinkRoccade Local Government. PinkRoccade Local Government levert al meer dan 30 jaar bedrijfssoftware en diensten aan lokale overheden. De helft van de Nederlandse gemeenten en tal van waterschappen en provincies maken succesvol gebruik van de softwareoplossingen die we specifiek voor deze markt ontwikkelen. Daardoor zijn ze beter in staat hun wettelijke taken uit te voeren en hun bedrijfsvoering verder te optimaliseren. Zodat ze uiteindelijk een efficiënte, snelle en gestroomlijnde dienstverlening - online en offline - kunnen bieden aan burgers en bedrijven. Total Specific Solutions 2012 /

24 Meer zorg mogelijk met minder middelen Robi Nederlof, algemeen directeur PharmaPartners. Sinds 1989 directeur van PharmaPartners. Hij behaalde zijn MBA en Master of Business Informatics, onder andere aan de Erasmus Universiteit. PharmaPartners ontwikkelt en beheert zorgsystemen voor huisartsen, huisartsenposten, openbare- en ziekenhuisapotheken, medisch specialisten en geïntegreerde eerstelijnszorgorganisaties. Samenwerken is de basis van ons bedrijf en onze softwareoplossingen. Met software gebaseerd op innovatieve ontwikkelingen willen we bijdragen aan kwalitatief hoogwaardige, betaalbare, doelmatige en toegankelijke zorg. Samen met PinkRoccade Healthcare vormt PharmaPartners de grootste softwareonderneming in de Nederlandse zorg. PharmaPartners is gespeciali seerd in software oplossingen voor de eerstelijns gezondheidszorg, van praktijkautomatisering voor huisartsen en apotheken tot systemen die de nauwe samenwerking tussen huisartsen en apothekers faciliteren. Als marktleider voelt PharmaPartners een grote verantwoordelijkheid om met de inzet van IT mogelijk te maken dat in Nederland meer zorg wordt geleverd met minder middelen. De operationele fragmentatie in Nederland, met meer dan tienduizend aanbieders in de eerstelijnszorg, bemoeilijkt een integrale aanpak. In 2012 heeft Pharma Partners daarom samen met PinkRoccade Healthcare een zorgvisie ontwikkeld die geen politieke keuzes maakt, maar de zorg vanuit een organisatorisch perspectief benadert. Omdat innovaties vanuit de ICT een belangrijke rol zullen spelen in verbetering van de zorg, kiest PharmaPartners voor de rol van stimulator en innovator. Naast het ontzorgen van praktijkautomatisering voor artsen en apothekers, wordt enthousiast ingezet op ontwikkeling van nieuwe instrumenten die de patiënt kunnen ondersteunen, van ehealth tot toepassingen voor ipad of andere tablets. Zo is in Almere in 2012 gestart met de uitrol van het patiënten portaal Mijngezondheid.net. Dit portaal geeft de patiënt het beheer over het eigen zorgdossier en biedt de mogelijkheid tot interactie met de zorgaanbieder. Ook Health Base, het kennisinstituut gelieerd aan PharmaPartners, biedt patiënten meer zelfstandigheid. Health Base beheert medische en farmaceutische kennis en biedt deze op een begrijpelijke manier aan, toegespitst op de patiënt. Tenslotte regelt HI-Systems, dochter van PharmaPartners, een veilige medicatievoorziening in ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Door het elektronische voorschrijfsysteem (Klinicom) te koppelen aan het informatiesysteem van de apotheek wordt de kans op fouten bij het voorschrijven en toedienen van geneesmiddelen kleiner. Bij het voorschrijven vindt direct medicatiebewaking plaats en dankzij de toedienregistratie is exact te zien welke patiënt welke medicatie kreeg en op welk tijdstip. 24

ZORG OVERHEID FINANCE

ZORG OVERHEID FINANCE ZORG OVERHEID FINANCE Vertical Market Software 1 2 Total Specific Solutions Total Specific Solutions is het enige bedrijf in Europa dat specifieke software maakt voor meerdere specifieke markten. Door

Nadere informatie

ZORG OVERHEID FINANCE

ZORG OVERHEID FINANCE ZORG OVERHEID FINANCE 1 Total Specific Solutions is het enige bedrijf in Europa dat specifieke software maakt voor meerdere specifieke markten. Door meer markten onder één vlag te bedienen vindt een optimale

Nadere informatie

TSS / Total Specific Solutions realiseert met 1800 ervaren, gespecialiseerde medewerkers succesvolle business- en software oplossingen voor typisch

TSS / Total Specific Solutions realiseert met 1800 ervaren, gespecialiseerde medewerkers succesvolle business- en software oplossingen voor typisch JAARVERSLAG 2012 TSS / Total Specific Solutions realiseert met 1800 ervaren, gespecialiseerde medewerkers succesvolle business- en software oplossingen voor typisch Nederlandse, kennisintensieve vraagstukken.

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Uw wereld Onze wereld

JAARVERSLAG. Uw wereld Onze wereld JAARVERSLAG 2011 Uw wereld Onze wereld Financiële kengetallen Totale activa in 2011 200.450 Totaal aantal medewerkers (fte) 1.628 Netto-omzet (x 1.000) 196.684 Omzet per deelgebied EBITAE ( x 1.000) 19.756

Nadere informatie

Strategic Alignment in ICT

Strategic Alignment in ICT Strategic Alignment in ICT Jaarverslag 2008 Financiële Kengetallen (Alle bedragen x EUR 1.000, tenzij anders aangegeven) Omzet per deelgebied 40% 14% 15% ICT services Consultancy 31% Software gerelateerde

Nadere informatie

WHITEPAPER Waardecreatie door innovatie

WHITEPAPER Waardecreatie door innovatie VERTICAL MARKET SOFTWARE WHITEPAPER Waardecreatie door innovatie Sectorspecifieke software biedt business opportunities én voorsprong Kostenreductie of waardecreatie? IT-organisaties staan vandaag de dag

Nadere informatie

Onze performance is met het datawarehouse aantoonbaar verbeterd

Onze performance is met het datawarehouse aantoonbaar verbeterd Maart 2012 Jaargang 25 #5 HEALTHCARE SPECIAL Diaconessenhuis Leiden kiest overtuigd voor Vidaví Dé ERP-oplossing voor de zorg Betere infrastructuur en minder beheerskosten Elker Jeugd- en Opvoedhulp Symposium

Nadere informatie

Dankzij QlikView. kunnen we op basis van actuele data snel anticiperen... ZORG SPECIAL

Dankzij QlikView. kunnen we op basis van actuele data snel anticiperen... ZORG SPECIAL Maart 2013 Jaargang 26 #1 ZORG SPECIAL Van zorghuis naar zorg thuis Informatie overal en altijd binnen handbereik, zowel voor de medewerker als cliënt De visie van VCD op medicatieveiligheid is geborgd

Nadere informatie

CENTRIC I JAARVERSLAG

CENTRIC I JAARVERSLAG samen vooruit CENTRIC I JAARVERSLAG 2011 DIRECTIEVERSLAG 3 ONZE ACTIVITEITEN 9 MVO 34 FINANCIËLE OVERZICHTEN 40 ADRESSEN 64 OVER CENTRIC 2 Centric is een gespecialiseerde IT-organisatie en biedt maatwerk-

Nadere informatie

De voordelen van SAP BusinessObjects dienden

De voordelen van SAP BusinessObjects dienden Maart 2012 Jaargang 25 #4 Trip is nu niet meer bezig met het technisch beheer van ICT Trip Advocaten & Notarissen VCD Humannet houdt heel goed de vinger aan de pols Falke & Verbaan Skednet sluit naadloos

Nadere informatie

samen denken & samen doen!

samen denken & samen doen! VOORJAAR 2012 samen denken & samen doen! IN DIT MAGAZINE O.A.: Mainplus special over onderhoud GROENWEST QUAWONEN HAVENSTEDER WONEN ZUID Dynamics Wonen Dé ERP-oplossing van Cegeka voor woningcorporaties!

Nadere informatie

VCD behield het overzicht in een zeer complexe ICT-operatie

VCD behield het overzicht in een zeer complexe ICT-operatie Oktober 2012 Jaargang 25 #7 Iedereen is zich hier bewust van het belang van ICT Streekziekenhuis Koningin Beatrix Uitbesteding van je ICT-beheer biedt vele voordelen Coppens diervoeding CarIT biedt ons

Nadere informatie

flexibel Procesmanagement in 2012 1

flexibel Procesmanagement in 2012 1 flexibel Procesmanagement in 2012 1 INHOUD Redactie Michel Jungbluth, Wouter Kolbeek, Mark Telgenkamp en BPM-Forum Nederland Redactieadres ConQuaestor Postbus 8227 3503 RE Utrecht www.conquaestor.nl www.conquaestor.tv

Nadere informatie

Carante Groep. in 2011

Carante Groep. in 2011 Carante Groep in 2011 1 VOORWOORD De dynamiek en ontwikkelingen in de wereld om ons heen vragen van organisaties in de care sector een permanente alertheid, hoge kwaliteitsstandaards en professionaliteit.

Nadere informatie

besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress

besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress slim besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress Uw opdracht is bezuinigen? Wat is SLIM? Binnen de publieke sector, gezondheidszorg en educatie

Nadere informatie

Detron ICT & Telecom Groep. Jaarverslag2012

Detron ICT & Telecom Groep. Jaarverslag2012 Detron ICT & Telecom Groep Jaarverslag 2O12 Jaarverslag2012 DETRON CONNECTS GROWTH & FUN Jaarverslag 2012 Detron ICT & Telecom Groep B.V. Inhoud Voorwoord George Banken (CEO) 6 Kengetallen en omzetverdeling

Nadere informatie

Het Klant Contact Centrum van gemeenten als frontoffice voor de hele overheid

Het Klant Contact Centrum van gemeenten als frontoffice voor de hele overheid Gemeente heeft Antwoord Het Klant Contact Centrum van gemeenten als frontoffice voor de hele overheid Utrecht, 15 januari 2007 Gemeente heeft Antwoord Het klantcontactcentrum van gemeenten als frontoffice

Nadere informatie

Voorwoord UW STOEL? PAST ALTIJD UW REGELS! ALTIJD OPEN VOOR BUSINESS CLOUD COMPUTING ZONDER POESPAS APPLICATIES KOPPELEN

Voorwoord UW STOEL? PAST ALTIJD UW REGELS! ALTIJD OPEN VOOR BUSINESS CLOUD COMPUTING ZONDER POESPAS APPLICATIES KOPPELEN 2013 JAARVERSLAG Voorwoord ALTIJD OPEN VOOR BUSINESS CLOUD COMPUTING ZONDER POESPAS Over de cloud wordt vaak erg ingewikkeld gedaan. Bij Ctac houden we het graag helder. Waar het om gaat, is dat al uw

Nadere informatie

Til de werkomgeving naar een hoger plan

Til de werkomgeving naar een hoger plan FACILITY MANAGEMENT juli 2015 Innovaties in facility management FM loont echt! Realtime gegevens zorgen voor transparantie Facility manager is spil in circulaire economie Beveiliging en veiligheid heeft

Nadere informatie

Zeer persoonlijk relatiemanagement. is cruciaal voor. Louwman Exclusive.

Zeer persoonlijk relatiemanagement. is cruciaal voor. Louwman Exclusive. Oktober 2013 Jaargang 26 #3 Overstappen naar VCD s Online-DBC is kinderlijk eenvoudig Ron Dors, RIBW ZWWF Je voorkomt met VCW dat je als ziekenhuis geld laat liggen Henk Vergunst, Ikazia Ziekenhuis Tien

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

voorkant Parel in de zorg en toch failliet?! Proactief inspelen op uitdagingen in de zorg Gebaseerd op een onderzoek onder 70 respondenten uit de zorg

voorkant Parel in de zorg en toch failliet?! Proactief inspelen op uitdagingen in de zorg Gebaseerd op een onderzoek onder 70 respondenten uit de zorg Parel in de zorg en toch failliet?! Proactief inspelen op uitdagingen in de zorg voorkant Gebaseerd op een onderzoek onder 70 respondenten uit de zorg Karlijn Lammers Dineke Woonink Robert Nieuwland Cok

Nadere informatie

Healthcare Special. t Lange Land Ziekenhuis. Alles draait om het adequaat naar boven halen van sturings- en ver antwoordingsinformatie.

Healthcare Special. t Lange Land Ziekenhuis. Alles draait om het adequaat naar boven halen van sturings- en ver antwoordingsinformatie. VCD Magazine Reportage Healthcare Special voorjaar 2010 22e jaargang nummer 1 De visie van Hans Feenstra van het Martini Ziekenhuis Ziekenhuis Bernhoven De nieuwe infrastructuur beantwoordt aan onze eisen

Nadere informatie

toegevoegde waarde Goed partnership is altijd gebaseerd op wederzijds Coverstory Met Skednet Online regel je de roosterplanning

toegevoegde waarde Goed partnership is altijd gebaseerd op wederzijds Coverstory Met Skednet Online regel je de roosterplanning September 2011 Jaargang 24 #2 Met Skednet Online regel je de roosterplanning met enkele muisklikken De nieuwe ERP-oplossing Vidaví is berekend op de toekomst van Pantein VCD beheerst het complete spectrum

Nadere informatie

4PSMAGAZINE. André Overeem, directeur R&D bij 4PS, Tijs de Lint van Vlasman Sloopwerken na 10 jaar 4PS Construct: Hier zit een blij mens!

4PSMAGAZINE. André Overeem, directeur R&D bij 4PS, Tijs de Lint van Vlasman Sloopwerken na 10 jaar 4PS Construct: Hier zit een blij mens! 4PSMAGAZINE Het magazine met nieuws over Microsoft Dynamics NAV 4PS Construct Integrale ERP software voor de Bouw, GWW en Installatietechniek UITGAVE 16 - JULI 2013 Tijs de Lint van Vlasman Sloopwerken

Nadere informatie

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank Mensen verbinden de bank De HR-visie van de Rabobank Mensen Verbinden de Bank De HR-visie van de Rabobank 2 Woord vooraf Samen bereik je meer dan alleen. Dat was het credo van Friedrich Wilhelm Raiffeisen

Nadere informatie

ORDINA JAARVERSLAG 2011

ORDINA JAARVERSLAG 2011 ORDINA JAARVERSLAG 2011 Inhoud Bericht van de voorzitter 3 Over Ordina Wie zijn wij? 5 Wat doen wij? Ons businessmodel 6 Consulting 7 Professional Services & Projecten 8 Business Solutions 9 België/Luxemburg

Nadere informatie

Vinova debuteert. bij zorgorganisatie Middin. De keuze voor onze Online Backup viel op VCD Paul Willems, Spar Winkels

Vinova debuteert. bij zorgorganisatie Middin. De keuze voor onze Online Backup viel op VCD Paul Willems, Spar Winkels Juni 2013 Jaargang 26 #2 De keuze voor onze Online Backup viel op VCD Paul Willems, Spar Winkels We nemen met een gerust hart afscheid van Unix Martin van den Bersselaar, Wédéflex Zekerheid in gegevens

Nadere informatie

Microsoft wil én kan oplossingen aandragen voor de veranderende Nederlandse zorgmarkt.

Microsoft wil én kan oplossingen aandragen voor de veranderende Nederlandse zorgmarkt. Maart 2011 Jaargang 24 #1 HEALTHCARE SPECIAL Met SAP BusinessObjects Planning and Consolidation zit je véél dichter op de realiteit. Het Oracle platform voor het ZIS van Kennemer Gasthuis is uniek in Nederland.

Nadere informatie