TSS / Total Specific Solutions realiseert met 1800 ervaren, gespecialiseerde medewerkers succesvolle business- en software oplossingen voor typisch

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TSS / Total Specific Solutions realiseert met 1800 ervaren, gespecialiseerde medewerkers succesvolle business- en software oplossingen voor typisch"

Transcriptie

1 JAARBOEK 2012 / 2013

2

3 TSS / Total Specific Solutions realiseert met 1800 ervaren, gespecialiseerde medewerkers succesvolle business- en software oplossingen voor typisch Nederlandse, kennisintensieve vraagstukken. Oplossingen voor nu, maar vooral voor straks. Oftewel: Anticipating Solutions.

4 Financiële kengetallen Totale activa (x 1.000) Netto-omzet (x 1.000) Totaal aantal medewerkers Omzet per deelgebied in % 4,2 Consulting 18,4 ICT Services 26,1 Software gerelateerde dienstverlening EBITAE (x 1.000) ,3 Software Omzet per sector in % Omzet in % Professionals & Staf in % , ,9 44,1 86,5 ICT en communicatie Consumentenmarkt Financiële dienstverlening Overheid Gezondheidszorg Industrie Non-recurring Recurring Staf Professionals

5 Kengetallen winst- en verliesrekening (x 1.000) Netto-omzet EBITDAE % 18,4% 15,8% 15,5% 15,2% 17,2% EBITAE % 11,1% 10,0% 10,4% 11,2% 14,9% Kengetallen balans (x 1.000) Totale activa Groepsvermogen Materiële vaste activa Immateriële vaste activa Netto-omzet en EBITAE (x 1.000) Totaal aantal medewerkers (fte) Instroom / uitstroom medewerkers (fte) Netto-omzet EBITAE Aantal fte per Aantal fte per instroom uitstroom

6 Inhoud 5 Voorwoord 7 Anticipating Solutions 13 TSS samen sterker 14 Samenwerking: PinkRoccade Local Government, Aquima en Everest 16 Samenwerking: Gezamenlijke regeling leaseauto s 17 Samenwerking: PharmaPartners en PinkRoccade Healthcare 19 De TSS-bedrijven 31 Onze Klanten 33 Everest voor ANVA 35 PinkRoccade Local Government voor gemeente s-hertogenbosch 37 PharmaPartners voor NControl 39 PinkRoccade Healthcare voor s Heeren Loo 41 Yonder voor Exact 43 TASS voor Royal Boon Edam 45 KZA voor ABN AMRO 47 TSS-bedrijven kijken vooruit Een uitgave van Total Specific Solutions (TSS) B.V., Utrecht Concept conflictamsterdam.com Realisatie overburen.nl / pantheondrukkers.nl 6

7 Voorwoord Bezuinigen of investeren? Het is een vraag die niet alleen het gilde der macro-economen splitst, het is een kwestie die ook de IT-sector raakt. Wat moet een bedrijf, organisatie of instelling doen als er bezuinigd moet worden? Investeringen in IT zijn vaak een makkelijke prooi voor wie zoekt naar kostenbesparingen, terwijl bezuinigen juist zo veel makkelijker gaat met behulp van IT. Anders gezegd: bezuinigen op IT is een managementkeuze die gericht is op de korte termijn, terwijl bezuinigen met IT een keus is voor de lange termijn. Dit laatste is wat de mensen van TSS dagelijks doen: innovatieve en stabiele software voor specifieke sectoren creëren die wordt ingezet om bedrijfsprocessen efficiënter en effectiever te maken. Dat is ook de reden dat TSS nog steeds goede bedrijfsresultaten laat zien, terwijl de economische tegenwind nog niet is gaan liggen. De in 2010 ingezette koers werpt vruchten af: het gesprek met de klant gaat niet meer alleen over softwareproducten en steeds meer over de markt. Wat is nodig om daar onderscheidend en succesvol te opereren? TSS kijkt steeds net wat verder vooruit en formuleert nu vast een antwoord op de klantvraag van morgen om zo als strategisch partner voor de lange termijn daadwerkelijk toegevoegde waarde te kunnen bieden. Dat vergt diepgaande sectorspecifieke kennis, die de afzonderlijke TSS-bedrijven in ruime mate bezitten. Daar wordt ook in geïnvesteerd: niet voor niets is anticipating solutions, waarbij de behoeften van de eindgebruiker centraal worden gesteld, ons onderscheidende kenmerk en produceren we anticipating software. Het gaat goed met TSS. Ondanks de moeilijke markt is in 2012 een omzet van 201 miljoen euro gerealiseerd. De verwachting voor 2013 is, gezien de economische context waarin onze klanten opereren, consolidatie van deze resultaten. De interne processen - van het productieproces tot de leveringsketen - zijn strak onder controle, wat alle ruimte biedt om met onze anticiperende productontwikkeling verder door te groeien. Intussen nemen we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid door, juist in deze tijden, bij te dragen aan het beter en efficiënter laten functioneren van onder andere de gezondheidszorg,de overheid en de financiële sector. We zijn optimistisch over de ontwikkelingen die voor ons liggen. Onze gezamenlijke strategie en onze positie als grootste vertical market software-onderneming in de Benelux vormen een stevige basis voor de toenemende samenwerking tussen de TSS-bedrijven, waarvan enkele succesvolle voorbeelden in dit jaarverslag worden toegelicht. Ze getuigen van de meerwaarde die we als TSS bieden aan onze klanten, de klanten van onze klanten (burgers, patiënten en consumenten) en aan de maatschappij als geheel. Robin van Poelje - CEO Matthieu van Amerongen - CFO Abdeluheb Choho - CMO Klaar voor de toekomst met vertical market software Total Specific Solutions 2012 /

8 anticipating solutions 8

9 Overheden, bedrijven en instellingen hebben steeds meer behoefte aan sectorspecifieke software. Elk TSS-bedrijf bedient daarom een eigen markt en ontwikkelt intelligente anticipating software die gericht is op de klant van de klant. Total Specific Solutions 2012 /

10 Businesswaarde genereren met anticipating software Nu rekenkracht geen issue meer is in de informatietechnologie en internet alle opslag kan bieden voor de toenemende communicatieen informatiebehoefte, breken nieuwe tijden aan. Hoe gaan we die technologie inzetten om meerwaarde te creëren? Hoe kunnen we toepassingen ontwikkelen die mens, maatschappij en business daadwerkelijk dienen? Het elektronisch patiëntendossier is technisch al lang geen probleem meer, maar juridisch en politiek nog een heet hangijzer. Technologie kan op dit terrein dus pas optimaal functioneren als daarvoor de maatschappelijke ruimte is gecreëerd. Op een ander vlak zorgt de doorbraak van de tabletcomputer ervoor dat veel werknemers mobiel kunnen en willen werken, maar welke invloed heeft dat op het bedrijfsproces? Voor de IT betekent dit een nieuw omslagpunt. De eerste omslag was van automatisering-op-zich naar klanten verder helpen met horizontale software, specifiek ontwikkeld voor werkprocessen als HR, financiën en logistiek. Een betrekkelijk eenvoudige dienstverlening, omdat een boekhoudproces bij een retailer niet veel anders is dan bij een gemeente. Nu de meeste horizontale processen met software worden ondersteund, ligt de groei én de behoefte van klanten bij het ontwikkelen van software voor specifieke verticale marktprocessen. Het aanvragen van een paspoort kan alleen bij een gemeente en het verstrekken van medicijnen is voorbehouden aan de gezondheidszorg. Dit soort sectoreigen activiteiten kunnen alleen ondersteund worden met vertical market software. De kwaliteit van deze software wordt vooral bepaald door de kennis die de ontwikkelaar heeft van het klantproces. Wie een paspoort aanvraagt, merkt duidelijk het verschil wanneer de software voor de procedure is ontwikkeld vanuit de techniek - welke stappen zijn noodzakelijk voor de aanvraag - of vanuit de burger: rekening houdend met individuele wensen en behoeften. De een wordt blij van een herinneringsbrief voor het verlengen van zijn paspoort, de ander niet. Snel en wendbaar Het gaat kortom niet meer om de automatisering, maar om de business van de klant: wat heeft die nodig om optimaal te kunnen draaien? Wat biedt meerwaarde, wat zijn de ontwikkelingen, wat is de vraag van de toekomst? TSS richt zich op wat de klant straks nodig heeft om zijn klanten beter te kunnen bedienen: anticipating solutions. Dat betekent ontwerpen met het gezicht naar de klant van de klant, de eindgebruiker. Want eindgebruikers worden kritischer en stellen steeds hogere eisen waaraan bedrijven en organisaties moeten zien te voldoen. Deze dynamiek stelt softwareleveranciers voor grote uitdagingen, maar biedt ook kansen voor nieuwe plannen en businessmodellen. TSS is daarom snel en wendbaar, zit dicht tegen de markt aan om de juiste signalen op te pikken en stelt haar klanten zo in staat een voorsprong op te bouwen met nieuwe oplossingen. Bij het creëren daarvan gaat TSS uit van de wensen en behoeften van de markt, of beter gezegd van de eindgebruiker. Waarbij de nieuwste digitale mogelijkheden uiteraard volop benut worden: online werken met tabletcomputer en smartphone, efficiënte koppelingen via de cloud en nieuwe dienstverlening als Software as a Service (software die online wordt aangeboden). Best practices De zeven bedrijven die deel uitmaken van TSS, vertalen deze anticiperende visie in hun benadering van de markt waar ze thuis zijn, met een duidelijke focus op de gezondheidszorg, de overheid en de financiële sector. Zo zijn 10

11 Pharma Partners en PinkRoccade Healthcare marktleiders in het ontzorgen van de gezondheidszorg met slimme, klantgerichte softwaretoepassingen. Maar waar de gezondheidszorg en de financiële sector al jaren 24/7 service bieden, heerst bij veel overheden nog een negen-tot-vijf-mentaliteit. PinkRoccade Local Government richt zich daarom op de lokale overheid en helpt de publieke dienstverlening ook buiten kantooruren te ontsluiten voor de burger. De veelgebruikte business engine Aquima, van de gelijknamige verzelfstandigde onderneming, levert daarbij het voordeel dat bedrijven en instellingen deze zelf kunnen configureren en hun producten zo snel op de markt kunnen brengen. Meerwaarde voor de klant, meerwaarde voor de overheid, meerwaarde voor de burger. Het is maar één voorbeeld van de interne kruisbestuiving binnen TSS: dankzij de onderlinge samenwerking profiteren de bedrijven van elkaars ervaringen en best practices. Van techniek naar business TSS richt zich op de core business van de klant en anticipeert voortdurend op marktbewegingen en de klantvragen die daar het gevolg van zijn. Daarmee veranderen ook de gesprekspartners aan klantzijde. Was het eerst vooral het hoofd ICT met wie werd gesproken, nu zijn dat vaker de mensen aan de businesszijde. De vraag is immers niet wat de techniek kan doen, maar wat de core business nodig heeft. Ook voor TSS heeft deze verschuiving impact, zowel op het softwareontwikkelproces als op de vereiste competenties van de consultants. Die zijn extra van belang nu overal budgetten onder druk komen te staan en bedrijven snel de neiging hebben om te bezuinigen op IT. Door te focussen op de kernprocessen van de klant kunnen we duidelijk maken dat het efficiënter en effectiever is te bezuinigen met behulp van IT. Dat is geen verkooppraatje. Wanneer software het mogelijk maakt dat iemand een vergunningaanvraag volledig digitaal zelf kan invullen en voortgang van de behandeling kan monitoren, scheelt dit veel kosten. Anders moet iemand op het gemeentehuis al deze informatie verwerken. De burger is de goedkoopste ambtenaar zegt PinkRoccade Local Government dan ook in haar visie. Elk TSS-bedrijf is met dit soort kostenbesparende en kwaliteitverhogende softwareoplossingen bezig: inspelend op de, soms nog latente, behoefte van de eindgebruiker tonen ze hun klanten hoe business valt te genereren door slim gebruik te maken van (online) softwaremogelijkheden. Klant van de klant TSS bestaat uit hoogwaardige softwareondernemingen, onderscheidend in hun specifieke expertise en binnen hun marktsector. Deze bedrijven zijn in staat via onderlinge samenwerking gedetailleerde sectorspecifieke kennis te combineren met hoogwaardige IT, resulterend in functionele toepassingen als antwoord op de klantvraag van morgen. Want het gaat allemaal om de klant van de klant, de eindgebruiker. Dankzij de inspanningen van de TSS-bedrijven zal die, ook in de toekomst, optimaal worden bediend. Voorbeelden zijn er te over binnen TSS. Mijngezondheid.net bijvoorbeeld is een online softwareoplossing waar iemand zelf afspraken kan maken met de huisarts, gebruik van medicijnen kan nalezen en een e-consult kan aanvragen. Door een patiënt meer te betrekken bij de eigen gezondheid nemen de kosten af, maar - nog belangrijker - neemt de kwaliteit van de behandeling toe en ook de tevredenheid van de patiënt. Focus op wat de business nodig heeft Total Specific Solutions 2012 /

12 De anticipating softwareproducten van TSS

13 Total Specific Solutions 2012 /

14 TSS samen sterker 14

15 Door samen te werken en kennis, expertise en ervaringen uit te wisselen komen de bedrijven van TSS met innovatieve softwareproducten die hun klanten een voorsprong geven in hun markt. Total Specific Solutions 2012 /

16 Samenwerking PinkRoccade Local Government Aquima & Everest Burger vraagt om persoonlijke benadering Burger zelf aan het roer Geen sector waar flexibiliteit en efficiënte dienstverlening momenteel van zo n vitaal belang is als de lokale overheid. Wetten en regelgeving veranderen snel, gemeenten krijgen meer taken zonder extra middelen en burgers willen klantvriendelijk, liefst online en 24/7 geholpen worden. PinkRoccade Local Government wil dit voor burger en gemeente mogelijk maken en zocht daarom een nieuw, digitaal en flexibel platform voor de interactie tussen burger en ambtenaar. De technologie van TSS-collega Aquima, in combinatie met de expertise van Everest, voldeed aan alle eisen. Een halfjaar later zijn de eerste gezamenlijk ontwikkelde burgerzaken applicaties voor huwelijksaangifte, verhuizing en geboorte klaar. Ze worden door gemeenten enthousiast ontvangen. Intelligent e-formulier Gemeente as a Service (GaaS) heet het gezamenlijk ontwikkelde platform. PinkRoccade Local Government kent de ins en outs van de Nederlandse gemeente, Everest is de ontwikkelpartner en brengt de ervaring in die samen met Aquima is opgedaan in mid- en frontoffice van bijvoorbeeld de financiële sector. Elk werkproces binnen burgerzaken is met dank aan de pragmatische input van verschillende gemeenten teruggebracht tot vaste processtappen en verwerkt in intelligente e-formulieren die een burger online kan invullen. Die hoeft daardoor het huis niet uit voor het doorgeven van een verhuizing of de aangifte van een pasgeboren zoon of dochter. Ook de ambtenaar houdt tijd over met de nieuwe werkwijze, maar heeft nog steeds volledig overzicht over de voortgang. Hij krijgt een alert als belangrijke informatie ontbreekt of een volgende stap genomen moet worden. Een eventuele wetswijziging hoeft maar op één plek ingevoerd te worden, ook wanneer de wijziging op meerdere processen invloed heeft. Klantbeleving Voor zowel burgers als ambtenaren is het op deze manier prettiger werken, zegt Mat Keijers, businessmanager PinkRoccade Local Government. En heel belangrijk: gemeenten profiteren van lagere bedrijfskosten dankzij de innovatieve bedrijfsvoering. GaaS levert meer dan alleen digitalisering van de burger, vult Everest-collega Freek Lemmers aan. Het gaat ook om klantbeleving en persoonlijke benadering. Iemand die huwelijksaangifte doet, kan zelf de trouwambtenaar kiezen, direct een afspraak inplannen en ook online de trouwlocatie uitzoeken. Dat maakt het regelen van je huwelijk makkelijker en leuker. Bij een vergunningaanvraag passen weer andere functionaliteiten, zoals uitleg waarom iemand niet in aanmerking komt voor de vergunning of aan welke eisen nog moet worden voldaan. Onder de vlag van TSS bedienen meerdere softwareondernemingen elk een specifieke verticale markt. Door onderling samen te werken en kennis, ervaringen en leerpunten uit te wisselen, zijn de bedrijven van TSS in staat sneller met betere (online) softwareproducten op de markt te komen. In dit voorbeeld is een snellere time to market gerealiseerd in de lokale overheidsmarkt door de opgedane expertise in de financiële markt te gebruiken. 16

17 Businesskansen grijpen met anticipating software

18 Samenwerking Gezamenlijke regeling leaseauto s Sectorspecifieke software is onze core benutten van schaalvoordelen Total Specific Solutions bestaat uit zeven verschillende bedrijven met een gedeelde marktvisie. Bij de start in 2007 is doelbewust gekozen voor een decentraal organisatiemodel. De TSS-bedrijven, die elk vanuit het eigen ondernemerschap succesvol en toonaangevend zijn geworden binnen hun specialisme, bleven bijvoorbeeld hun eigen HR, financiële administratie en inkoop regelen. In 2011 is de interne samenwerking tussen de TSS-bedrijven geïntensiveerd door eenzelfde merkuitstraling te gaan voeren, met behoud van ieders zelfstandige marktbewerking en expertise. De samenwerking is in 2012 verder doorgezet, waardoor de afzonderlijke bedrijven nog sterker de meerwaarde van TSS als koepel ervaren. Inmiddels zijn de eerste stappen gezet om ook de schaalvoordelen van de samenwerking te benutten. Met als eerste tastbare resultaat: de leasecontracten. Standaardiseren Voor klanten heeft het type leaseauto waar TSS in rijdt, weinig meerwaarde. Daarom besloten de zeven TSS-bedrijven tot het standaardiseren van alle leasecontracten. Matthieu van Amerongen, CFO van TSS, leidde de operatie: We hebben een selectie gemaakt van een bepaald aantal automerken en alternatieve vervoermiddelen. Het beperken van die keuze bespaart geld. Vervolgens hebben we de twee leasemaatschappijen gekozen die het beste voldeden aan onze eisen. Niet toevallig waren dat bedrijven waarmee we in het verleden al hebben samengewerkt. Core business Medewerkers van TSS kiezen ook in de toekomst zelf een auto, maar de keuze is beperkt tot de geselecteerde merken. Vervolgens wordt bij de twee geselecteerde leasemaatschappijen een offerte aangevraagd. Van Amerongen: De regelingen voor TSS-werknemers zijn bij beide maatschappijen hetzelfde. Op het gezamenlijke leasebudget moeten we zo tien procent kunnen besparen zonder dat het de medewerkers materieel raakt. Overigens zijn vanaf 1 januari 2013 alleen de leaseregelingen gestandaardiseerd, de praktische uitvoering blijft decentraal geregeld. We hebben afgesproken geen fte s toe te voegen aan de centrale organisatie van TSS. We blijven bij onze core business, zoals we onze klanten ook steeds voorhouden. Schaalvoordelen Het succes van dit eerste project smaakt naar meer, geeft Van Amerongen toe. Nu komen ook andere gezamenlijke inkoopmogelijkheden binnen bereik, van telefonie en laptops tot recruiting en legal services. Het doel is niet te centraliseren, maar efficiënt in te kopen op niet-onderscheidende onderdelen. Een initiatief voor shared services for finance hoort daar niet bij, dat tast onze decentrale structuur te sterk aan. De TSS-bedrijven hebben succes als zelfstandig opererende organisaties, die meerwaarde kunnen bieden in samenwerking met hun TSS-partners. Dat willen we behouden. Maar het kan geen kwaad de voor de hand liggende schaalvoordelen te benutten. Wat hebben klanten van TSS aan interne schaalvoordelen? Door te besparen op nietonderscheidende onderdelen kunnen we meer investeren in bijvoorbeeld het ontwikkelen van softwareproducten. Zo kunnen we klanten sneller voorzien van betere software die volledig aansluit op de communicatie- en informatiebehoefte van hun klanten. 18

19 Samenwerking PharmaPartners & PinkRoccade Healthcare Een anticiperende kijk op het zorglandschap De grootste opgave in de gezondheidszorg is meer en betere zorg bieden tegen lagere kosten. Vooralsnog nemen de zorgkosten alleen maar toe, onder meer door de vergrijzing. De oplossing van dit probleem vergt een fundamentele verandering. Absolute voorwaarde voor verbetering is een gemeenschappelijk doel dat alle zorgpartijen verbindt. Vanuit die ambitie ontwikkelden PinkRoccade Healthcare en PharmaPartners één zorgvisie voor het brede terrein van de gezondheidszorg. Van huisarts, apotheker en zorggroepen - het terrein van PharmaPartners - tot ziekenhuis, geestelijke gezondheidszorg en care-organisatie, waarin PinkRoccade Healthcare gespecialiseerd is. Uitgangspunten De zorgvisie benoemt vijf principes voor het ideale zorglandschap: maak breed gebruik van de medisch-inhoudelijke gegevens; gebruik die zorgkennis over de keten heen; betrek de zorggebruiker en zijn omgeving; vorm een multidisciplinaire, opgeschaalde eerstelijnszorg; zorg voor verticaal geïntegreerde zorgorganisaties. Deze principes vormen het uitgangspunt voor een anticiperende gezondheidszorg die op vier niveaus actief is: specialistische zorg op landelijke schaal, regionaal georganiseerde zorg, multidisciplinaire zorg in de wijk en zorg aan huis. Concreet Hoe ziet dat er concreet uit? Om dicht bij huis te beginnen: ouderen blijven langer thuis wonen en ontvangen daar de zorg die ze nodig hebben. Ze doen thuis een meting via een app op de smartphone en sturen de resultaten door naar de huisarts. Die werkt in een multidisciplinair team samen met bijvoorbeeld de apotheker, fysiotherapeut, wijkverpleegkundige, thuiszorg en medisch specialist. Dat levert een cliënt het beste behandeladvies op. Ook op regionaal en landelijk niveau worden nieuwe coalities gesmeed, tussen ziekenhuizen onderling of door de concentratie van kennisintensieve zorg op een beperkt aantal locaties. Voor een specialistisch kankeronderzoek is een cliënt bijvoorbeeld best bereid wat verder te reizen. Eigen keuze Op basis van dit toekomstbeeld werken PharmaPartners en PinkRoccade Healthcare gezamenlijk aan praktische zorgbrede oplossingen, die uitgaan van de zorgbeleving van cliënten en anticiperen op nieuwe initiatieven en samenwerkingsvormen. De uitdaging is alle betrokken partijen naadloos met elkaar te verbinden, zodat ze efficiënt en veilig relevante kennis kunnen delen, informatie opvragen en met elkaar kunnen afstemmen. Met name nieuwe mobiele toepassingen maken het mogelijk zorggebruikers meer regie te geven en hen te betrekken bij hun eigen zorg. Met de juiste informatie over nut en effect en in overleg met de arts zullen deze mogelijk vaker besluiten niet behandeld te willen worden, bijvoorbeeld omdat de behandeling ingrijpender is dan de kwaal. Door de samenwerking onder TSS-vlag kunnen PharmaPartners en PinkRoccade Healthcare met daadwerkelijk anticiperende softwareoplossingen komen, omdat de patiënt als eindgebruiker centraal staat en alle onderdelen in de keten daarbij samenwerken. De ontwikkelde zorgvisie is te downloaden op meer en betere zorg tegen lagere kosten Total Specific Solutions 2012 /

20 de TSSbedrijven 20

21 Toegankelijke zorg, een betere dienstverlening aan burgers, meer digitale mogelijkheden voor consumenten: TSS staat garant voor succesvolle praktische softwareoplossingen. Een overzicht. Total Specific Solutions 2012 /

22 Agility in de financiële sector Kees Buisman, algemeen directeur Everest. Buisman was tien jaar in diverse functies werkzaam bij Bolesian, waaronder als operationeel directeur en algemeen directeur. Buisman is oprichter van Everest. Everest is de business engineering organisatie die kennisgedreven businessvraagstukken vertaalt in innovatieve en praktische softwareoplossingen. Daarmee stroomlijnen we de werkprocessen van onze klanten: financiële dienstverleners en centrale overheid. Kan dat niet handiger? Het is de vraag die business engineers van Everest het meeste stellen. Zij worden ingeschakeld als klanten kennisrijke en complexe processen willen stroomlijnen, want juist daar is het voor be drijven moeilijk om de eigen workflow op een abstract niveau te analyseren. Met de domeinkennis van de klant gaan de specialisten van Everest aan de slag: vragen stellen, uiteenrafelen, doorgronden, her - struc tureren en logisch opbou - wen. Zo kunnen complexe kennisprocessen rond bijvoorbeeld subsidies, ketenoverleg, indicaties, verzekeringen en hypotheken worden ondergebracht in een moderne architectuur. Hiermee voorziet Everest de ICT-processen van de klant van een uniforme en toekomstbestendige logica. Everest gebruikt daarvoor regelmatig het businessruleplatform dat het in het voorbije decennium zelf heeft ontwikkeld: Aquima. In 2012 heeft dit platform nuttige diensten bewezen bij onder andere de ABN AMRO Hypotheken Groep, waar de online hypotheekafhandeling voor verschillende labels en kanalen op innovatieve en praktische wijze werd gestroomlijnd. Ook de Dienst Regelingen, de publieke dienstverlener van het ministerie van Economische Zaken, verlaat zich nu voor de subsidieverstrekking en vergunningverlening op het softwareplatform Aquima. Om de potentie van Aquima verder te ontwikkelen, heeft Everest Aquima per 1 januari 2013 als zelfstandige organisatie naar de markt gebracht. Op het gebied van sourcing maakt Everest een gestage groei door, mede doordat veel bedrijven tot 500 werknemers onvoldoende expertise en volume hebben om een eigen IT-afdeling in stand te houden. Specialistenteams van Everest hebben in 2012 voor meerdere klanten complexe IT-projecten aangepakt en afgerond. Een voorbeeld van een meerjarig project is de samenwerking met Robidus. Daar helpt Everest met de doorontwikkeling van een softwareprogramma, terwijl dat nog volop wordt gebruikt door klanten die daarmee hun HR-processen beheren. Het is Everest ten voeten uit: organisch gegroeide complexiteit met innovatieve oplossingen terug te brengen tot logische structuren die klaar zijn voor de toekomst. 22

23 Gemeenten ontzorgen is onze prioriteit Han Knooren, algemeen directeur PinkRoccade Local Government. Hiervoor was Knooren mede-eigenaar en algemeen directeur van Yuki en bekleedde hij diverse directiefuncties bij McKesson. Met een krimpend budget en een groeiend dienstenpakket aan burgers en bedrijven, staat de lokale overheid voor een stevige opgave. PinkRoccade Local Government wil als leidend leverancier van gemeentelijke software en serviceoplossingen de lokale overheid daarin ondersteunen met nieuwe software, flexibele oplossingen en een adequate dienstverlening dicht bij de burger. Om de eigen slagkracht te vergroten en klanten meervoor-minder te kunnen bieden, is in 2012 kritisch gekeken naar de organisatie- en kostenstructuur. Gekozen is voor een sterk vereenvoudigd organisatiemodel dat is afgestemd op de manier waarop ook gemeenten georganiseerd zijn: Samenlevingszaken, Publiekszaken, Ruimte & Omgeving en Bedrijfsvoering. Ook de inzet van bedrijfsmiddelen is veranderd, waarbij de focus is verlegd naar het investeren in innovatie en nieuwe toepassingen. Met de overname van PlanConsult eind 2011 is 2012 een dynamisch jaar geworden. Vijfenzestig gemeentelijke sociale diensten werden gemigreerd van het oude uitkeringssysteem naar de integrale ICT-suite CiVision Samenlevingszaken. De suite voor werk, inkomen, zorg en onderwijs geeft gemeenten de tools om hun core business - zoveel mogelijk burgers laten meedoen in de samenleving en in het werkproces - beter uit te voeren. Groot voordeel is het centrale klantdossier; geen versnipperde informatie meer per dienst, waardoor inwoners tijdig steun krijgen als ze die nodig hebben. De goedkoopste ambtenaar is de burger, is de gedachte achter een ander innovatief product: iburgerzaken. Dit digitale loket wordt ontwikkeld in co-creatie met bijna dertig toonaangevende gemeenten. Naast kostenefficiency voorziet de nieuwe toepassing in de behoefte van de moderne mens aan elektronische dienstverlening: paspoortaanvraag en huwelijksaangifte doet die het liefst thuis vanaf de bank. Door de uitbreiding van hun taken zien lokale overheden zich genoodzaakt keuzes te maken in kernactiviteiten. PinkRoccade Local Government neemt op IT-gebied steeds meer taken over van de bijna 200 gemeenten die het bedrijf ondersteunt: zoals hosting in een private cloud-omgeving, overname van het technisch beheer en ondersteuning van de eindgebruikers. Bij een aantal gemeenten is ook de backoffice van publiekszaken uitbesteed aan PinkRoccade. Het ontzorgen van gemeenten is met het aanbod van deze servicepiramide een belangrijke prioriteit geworden in de dienstverlening van PinkRoccade Local Government. PinkRoccade Local Government levert al meer dan 30 jaar bedrijfssoftware en diensten aan lokale overheden. De helft van de Nederlandse gemeenten en tal van waterschappen en provincies maken succesvol gebruik van de softwareoplossingen die we specifiek voor deze markt ontwikkelen. Daardoor zijn ze beter in staat hun wettelijke taken uit te voeren en hun bedrijfsvoering verder te optimaliseren. Zodat ze uiteindelijk een efficiënte, snelle en gestroomlijnde dienstverlening - online en offline - kunnen bieden aan burgers en bedrijven. Total Specific Solutions 2012 /

24 Meer zorg mogelijk met minder middelen Robi Nederlof, algemeen directeur PharmaPartners. Sinds 1989 directeur van PharmaPartners. Hij behaalde zijn MBA en Master of Business Informatics, onder andere aan de Erasmus Universiteit. PharmaPartners ontwikkelt en beheert zorgsystemen voor huisartsen, huisartsenposten, openbare- en ziekenhuisapotheken, medisch specialisten en geïntegreerde eerstelijnszorgorganisaties. Samenwerken is de basis van ons bedrijf en onze softwareoplossingen. Met software gebaseerd op innovatieve ontwikkelingen willen we bijdragen aan kwalitatief hoogwaardige, betaalbare, doelmatige en toegankelijke zorg. Samen met PinkRoccade Healthcare vormt PharmaPartners de grootste softwareonderneming in de Nederlandse zorg. PharmaPartners is gespeciali seerd in software oplossingen voor de eerstelijns gezondheidszorg, van praktijkautomatisering voor huisartsen en apotheken tot systemen die de nauwe samenwerking tussen huisartsen en apothekers faciliteren. Als marktleider voelt PharmaPartners een grote verantwoordelijkheid om met de inzet van IT mogelijk te maken dat in Nederland meer zorg wordt geleverd met minder middelen. De operationele fragmentatie in Nederland, met meer dan tienduizend aanbieders in de eerstelijnszorg, bemoeilijkt een integrale aanpak. In 2012 heeft Pharma Partners daarom samen met PinkRoccade Healthcare een zorgvisie ontwikkeld die geen politieke keuzes maakt, maar de zorg vanuit een organisatorisch perspectief benadert. Omdat innovaties vanuit de ICT een belangrijke rol zullen spelen in verbetering van de zorg, kiest PharmaPartners voor de rol van stimulator en innovator. Naast het ontzorgen van praktijkautomatisering voor artsen en apothekers, wordt enthousiast ingezet op ontwikkeling van nieuwe instrumenten die de patiënt kunnen ondersteunen, van ehealth tot toepassingen voor ipad of andere tablets. Zo is in Almere in 2012 gestart met de uitrol van het patiënten portaal Mijngezondheid.net. Dit portaal geeft de patiënt het beheer over het eigen zorgdossier en biedt de mogelijkheid tot interactie met de zorgaanbieder. Ook Health Base, het kennisinstituut gelieerd aan PharmaPartners, biedt patiënten meer zelfstandigheid. Health Base beheert medische en farmaceutische kennis en biedt deze op een begrijpelijke manier aan, toegespitst op de patiënt. Tenslotte regelt HI-Systems, dochter van PharmaPartners, een veilige medicatievoorziening in ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Door het elektronische voorschrijfsysteem (Klinicom) te koppelen aan het informatiesysteem van de apotheek wordt de kans op fouten bij het voorschrijven en toedienen van geneesmiddelen kleiner. Bij het voorschrijven vindt direct medicatiebewaking plaats en dankzij de toedienregistratie is exact te zien welke patiënt welke medicatie kreeg en op welk tijdstip. 24

TSS / Total Specific Solutions realiseert met 1800 ervaren, gespecialiseerde medewerkers succesvolle business- en software oplossingen voor typisch

TSS / Total Specific Solutions realiseert met 1800 ervaren, gespecialiseerde medewerkers succesvolle business- en software oplossingen voor typisch JAARBOEK 2012 / 2013 TSS / Total Specific Solutions realiseert met 1800 ervaren, gespecialiseerde medewerkers succesvolle business- en software oplossingen voor typisch Nederlandse, kennisintensieve vraagstukken.

Nadere informatie

De noodzaak van een geïntegreerd ECD

De noodzaak van een geïntegreerd ECD De noodzaak van een geïntegreerd ECD Whitepaper 2 UNIT4 De noodzaak van een geïntegreerd ECD De noodzaak van een geïntegreerd ECD Papieren dossier maakt plaats voor geïntegreerd ECD dat multidisciplinair

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

Professionele softwareontwikkeling PRODUCTIVITEIT EN KWALITEIT MET FOCUS OP DE GEHELE LEVENSDUUR VAN APPLICATIES

Professionele softwareontwikkeling PRODUCTIVITEIT EN KWALITEIT MET FOCUS OP DE GEHELE LEVENSDUUR VAN APPLICATIES Professionele softwareontwikkeling PRODUCTIVITEIT EN KWALITEIT MET FOCUS OP DE GEHELE LEVENSDUUR VAN APPLICATIES ONZE VISIE OP PROFESSIONEEL SOFTWARE ONTWIKKELEN Bij succesvolle softwareontwikkeling draait

Nadere informatie

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services van KPN Afdelingen smelten samen, markten verschuiven, klanten willen

Nadere informatie

enabling your ambition

enabling your ambition Ctac: enabling your ambition Ambities helpen realiseren Als ondernemer of organisatie heeft u plannen voor de toekomst: groeien, een nog efficiënter bedrijfsvoering realiseren of nieuwe producten of diensten

Nadere informatie

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Industry consulting Care management Effectieve procesinnovatie in de zorg Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Effectieve procesinnovatie Iedere organisatie is uniek. Dat is in de zorg niet anders.

Nadere informatie

Strategische review 2013-2017. 14 mei 2013

Strategische review 2013-2017. 14 mei 2013 Strategische review 2013-2017 14 mei 2013 Samenvatting Duidelijke keuze voor positionering als gespecialiseerde, onafhankelijke wealth manager Ons doel is behoud en opbouw van vermogen voor klanten Wij

Nadere informatie

Customer Case CED. Feiten in het kort:

Customer Case CED. Feiten in het kort: Feiten in het kort: Bedrijf: European Claim Experts Branche: Verzekeringen Werknemers: 1.150 Activiteiten: Internationale Claims management en Expertise Oplossing: Opbouw Mendix-platform voor het flexibel

Nadere informatie

De alles-in-1 Zorgapp

De alles-in-1 Zorgapp De alles-in-1 Zorgapp Tevreden cliënten en medewerkers Impact van zorgapps op de zorgverlening Meerwaarde van zorgapps in het zorgproces De rol van de zorgverlener verandert in rap tempo door nieuwe technologie

Nadere informatie

intelligent software for monitoring centres

intelligent software for monitoring centres intelligent software for monitoring centres Waarom UMO? Binnen Europa en daarbuiten hebben landen te maken met de vergrijzing. Daardoor stijgt de zorgvraag in het komende decennium sterk. Hoe wordt die

Nadere informatie

ISATIS GROUP OVER OP CLOUDSOFTWARE OM KLANTEN CENTRAAL TE STELLEN

ISATIS GROUP OVER OP CLOUDSOFTWARE OM KLANTEN CENTRAAL TE STELLEN Exact Online CASE STUDY ISATIS GROUP OVER OP CLOUDSOFTWARE OM KLANTEN CENTRAAL TE STELLEN www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ZAKELIJKE DIENSTVERLENING GROEI REALISEREN DOOR TE INVESTEREN IN LEUKE

Nadere informatie

Whitepaper. Online samenwerken: meer transparantie en efficiency geeft accountant extra ruimte voor advies

Whitepaper. Online samenwerken: meer transparantie en efficiency geeft accountant extra ruimte voor advies Whitepaper Online samenwerken: meer transparantie en efficiency geeft accountant extra ruimte voor advies Een whitepaper van UNIT4 Accountancy 2013 Inleiding Accountantskantoren leveren vandaag de dag

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app

Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app De zorg app Regie is ontwikkeld om cliënten meer inzicht en controle te geven en tegelijkertijd efficiënter te werken. Veranderingen in de zorg

Nadere informatie

Simac healthcare. Alles-in-één ICT-oplossingen voor zorg op maat

Simac healthcare. Alles-in-één ICT-oplossingen voor zorg op maat Simac healthcare Alles-in-één ICT-oplossingen voor zorg op maat Simac Healthcare De Run 1101 5503 LB Veldhoven telefoon +31 (0)40 258 28 00 www.simac.com/nl/healthcare ZORG PROFESSIONAL CLIËNT MANTEL-

Nadere informatie

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6 Inhoud Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 3 Relatie tussen ICT en 3 Outsourcen ICT: Wat? 3 Cloud Services 3 Service Level Agreement 3 Software

Nadere informatie

Zorg dat het goed komt. ENGIE Healthcare

Zorg dat het goed komt. ENGIE Healthcare Zorg dat het goed komt ENGIE Healthcare 2 Zorg & ICT Energymanagement & Exploitatie Design Build Finance Maintain Operate (DBFMO) Publiek Private Samenwerking (PPS) Integrale diensten en services Slimmer

Nadere informatie

ORDINA SAMEN SLIMMER WERKEN

ORDINA SAMEN SLIMMER WERKEN ORDINA SAMEN SLIMMER WERKEN VAN AGENDEREN NAAR DOEN Terwijl u dit leest, voltrekt zich een revolutie in het zakelijk landschap. Het Nieuwe Werken (HNW) staat volop in de aandacht. En niet zonder reden:

Nadere informatie

Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services

Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services E COMMERCE BEHEER Managed Services We zorgen voor een gegarandeerd stabiel, snel en schaalbaar e-business platform. Efficiënt beheer is cruciaal voor de continuïteit

Nadere informatie

podium 3 podium 5 podium 9 podium 10 podium voor kunst

podium 3 podium 5 podium 9 podium 10 podium voor kunst 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 podium

Nadere informatie

PLANON APPS. Voor Facility - en Service Management op uw smartphone

PLANON APPS. Voor Facility - en Service Management op uw smartphone PLANON APPS Voor Facility - en Service Management op uw smartphone Een innovatieve specialist met dertig jaar ervaring in het IWMS-domein Een partner die door Gartner wordt erkend als marktleider Integraal

Nadere informatie

UNIT4 Personeel & Salaris. De oplossing die voor u werkt

UNIT4 Personeel & Salaris. De oplossing die voor u werkt UNIT4 Personeel & Salaris De oplossing die voor u werkt UNIT4 Personeel & Salaris De oplossing die voor u werkt Organisaties hebben steeds meer behoefte aan een HR business partner: een partij die meedenkt

Nadere informatie

Factsheet BEHEER CONSULTANCY Managed Services

Factsheet BEHEER CONSULTANCY Managed Services Factsheet BEHEER CONSULTANCY Managed Services BEHEER CONSULTANCY Managed Services We geven gedegen advies om de beschikbaarheid van uw platform en daarmee de user experience te verbeteren. Inclusief concrete

Nadere informatie

Code Yellow Smart Industries. Afbeelding

Code Yellow Smart Industries. Afbeelding Code Yellow Smart Industries Afbeelding Code Yellow Code Yellow ontwikkelt slimme software voor snel groeiende bedrijven om processen te digitaliseren en te verbinden. Dit ondersteunt de groei, creëert

Nadere informatie

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Codeless White Paper Roland Worms, Directeur Wouter van der Ven, Lead Software Architect Inhoudsopgave 1. Introductie 2. Het IT dilemma. Als standaard

Nadere informatie

IT diensten op maat...

IT diensten op maat... IT diensten op maat... Even voorstellen. Interforce B.V. is een jong, dynamisch, kleinschalig automatisering- en dienstverlenend bedrijf van gedreven, klantgerichte en creatieve professionals, die stuk

Nadere informatie

Dit is MMP. MMP boekt al jaren prima resultaten met partners als Euretco.

Dit is MMP. MMP boekt al jaren prima resultaten met partners als Euretco. just smarter... Dit is MMP. MMP boekt al jaren prima resultaten met partners als Euretco. Voor een eerste offshore traject met MMP in India waren onze ambities behoorlijk hoog. Maar alle deadlines werden

Nadere informatie

GEMEENTE ALMERE EEN STAD VAN ONTWIKKELING

GEMEENTE ALMERE EEN STAD VAN ONTWIKKELING GEMEENTE ALMERE EEN STAD VAN ONTWIKKELING GEMEENTE ALMERE Een pioniersstad. Zo kun je Almere wel noemen. Zo n veertig jaar geleden werden de eerste huizen er gebouwd. Inmiddels wonen er meer dan 200.000

Nadere informatie

CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN

CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN Exact Online CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN MDM accountants & belastingadviseurs uit Den Haag is hard op

Nadere informatie

Factsheet CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services

Factsheet CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services Factsheet CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services We zorgen voor een gegarandeerd stabiel, snel en schaalbaar digitaal platform. Efficiënt beheer

Nadere informatie

CASE VITREE. Think.Pink. De mensen van Pink Elephant zijn intrinsiek gemotiveerd om je business te begrijpen.

CASE VITREE. Think.Pink. De mensen van Pink Elephant zijn intrinsiek gemotiveerd om je business te begrijpen. CASE VITREE De mensen van Pink Elephant zijn intrinsiek gemotiveerd om je business te begrijpen Think.Pink VITREE De jeugdzorgorganisatie Vitree zocht in 2013 een partner om de verouderde IT-infrastructuur

Nadere informatie

imagine. change. Omdat u liever iets effectiever werkt Ricoh WerkPlek Scan De slimme check van uw werkplek

imagine. change. Omdat u liever iets effectiever werkt Ricoh WerkPlek Scan De slimme check van uw werkplek imagine. change. Omdat u liever iets effectiever werkt Ricoh WerkPlek Scan De slimme check van uw werkplek Uw bedrijf op orde met de WerkPlek Scan Als ondernemer weet u dat communicatie en samen werken

Nadere informatie

De gemeente van de toekomst: werken waar en wanneer je wilt

De gemeente van de toekomst: werken waar en wanneer je wilt De gemeente van de toekomst: werken waar en wanneer je wilt De digitale overheid verovert steeds meer terrein. Want burgers en bedrijven regelen hun overheidszaken steeds meer online. Dit vraagt om een

Nadere informatie

Professional services organisaties Altijd en overal grip op uw projecten, van verkoop tot factuur

Professional services organisaties Altijd en overal grip op uw projecten, van verkoop tot factuur Professional services organisaties Altijd en overal grip op uw projecten, van verkoop tot factuur Kritische opdrachtgever verwacht meer De opdrachtgever van vandaag is kritisch, verlangt toegevoegde waarde

Nadere informatie

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces ALLIANDER Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces Alliander NV beheert energie netwerken die gas en elektriciteit distribueren naar grote delen van Nederland voor huizen, transport,

Nadere informatie

REGIE. Informatie over Regie, dé app voor de zorg

REGIE. Informatie over Regie, dé app voor de zorg REGIE Informatie over Regie, dé app voor de zorg INHOUDS OPGAVE 03 04 05 06 09 10 11 12 Waarom de zorgapp Regie? Wat is Regie? De meerwaarde van Regie Wie gebruiken Regie? Voordelen van Regie Technische

Nadere informatie

Samen verder In het sociale domein

Samen verder In het sociale domein Samenvatting Masterplan Samen verder In het sociale domein What if I fall? Oh,but my darling,what if you fly? (gedicht van Erin Hanson) Samen Verder is het programma om de doorontwikkeling van het sociale

Nadere informatie

Case. VolkerWessels Telecom FLOWFABRIC OPTIMISATION ENGINEERS

Case. VolkerWessels Telecom FLOWFABRIC OPTIMISATION ENGINEERS Case VolkerWessels Telecom FLOWFABRIC OPTIMISATION ENGINEERS FlowFabric geeft startsein voor innovatie bij VolkerWessels Telecom VolkerWessels Telecom, specialist in telecominfrastructuur, weet als geen

Nadere informatie

Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg

Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg Werk aan de winkel wat betreft openheid, onderscheidingsvermogen en communicatiekanalen from Accenture and Microsoft 1 Werk aan de winkel wat betreft

Nadere informatie

De combinatie HR outsourcing en het bieden van goede HR-software in de cloud, daar is Raet onderscheidend in! Praktijkcase

De combinatie HR outsourcing en het bieden van goede HR-software in de cloud, daar is Raet onderscheidend in! Praktijkcase De combinatie HR outsourcing en het bieden van goede HR-software in de cloud, daar is Raet onderscheidend in! Praktijkcase Erik Kuik - voorzitter Raad van Bestuur Zorggroep Alliade verbetert de kwaliteit

Nadere informatie

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau CONTINUOUS VALUE DELIVERY We zorgen ervoor dat u in elke volwassenheidsfase van uw digitale platform snel en continu waarde kunt toevoegen voor eindgebruikers.

Nadere informatie

USG People gaat totaal integraal

USG People gaat totaal integraal USG People gaat totaal integraal Een hoofdkantoor met zo'n 500 medewerkers. En een kleine 250 vestigingen in het land. USG People had voor de servicing, het onderhoud en het beheer van al die panden nog

Nadere informatie

Strategische zelfanalyse

Strategische zelfanalyse Strategische zelfanalyse Vol vertrouwen de WMO tegemoet Wat betekent de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning voor uw organisatie? Hoe houdt u goed rekening met de modernisering van de AWBZ?

Nadere informatie

Onze ambitie Welvaart voor toekomstige generaties mogelijk maken

Onze ambitie Welvaart voor toekomstige generaties mogelijk maken Onze ambitie Welvaart voor toekomstige generaties mogelijk maken 2 Nieuwe technologie zorgt voor fundamentele veranderingen In tijden waarin technologie en de economie ons meer welvaart geven, streven

Nadere informatie

SPECIALIST IN TECHNISCHE DIENSTVERLENING VINCO ENGINEERING

SPECIALIST IN TECHNISCHE DIENSTVERLENING VINCO ENGINEERING SPECIALIST IN TECHNISCHE DIENSTVERLENING MENSEN MAKEN HET VERSCHIL Als ze op de juiste plek zitten. In het juiste team. Als zij hun talent kunnen omzetten in toegevoegde waarde. Wij adviseren, ondersteunen

Nadere informatie

Factsheet CLOUD DESIGN Managed Services

Factsheet CLOUD DESIGN Managed Services Factsheet CLOUD DESIGN Managed Services CLOUD DESIGN Managed Services We ontwerpen flexibele en kosteneffectieve cloud-architecturen als fundament voor uw digitale platform(en). De ontwikkelingen binnen

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening

Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening De overheid zet zwaar in op e-government, bijvoorbeeld door verbetering van de digitale dienstverlening aan de burger. De gemeente Amsterdam pakt deze vernieuwingsslag

Nadere informatie

Uw gezondheid, Ons specialisme. De koers van Amphia van 2017 naar 2022

Uw gezondheid, Ons specialisme. De koers van Amphia van 2017 naar 2022 Uw gezondheid, Ons specialisme De koers van Amphia van 2017 naar 2022 In Amphia draait het om mensen en hun gezondheid. Iedereen heeft recht op uitstekende zorg én uitstekende service en aandacht: patiënten,

Nadere informatie

20 mei 2008. Management van IT 1. Management van IT. Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen

20 mei 2008. Management van IT 1. Management van IT. Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen Management van IT Han Verniers PrincipalConsultant Han.Verniers@Logica.com Logica 2008. All rights reserved Programma Management van IT Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen

Nadere informatie

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can Canon s visie op digitale transformatie van organisaties you can Digitale transformatie van organisaties Als we kijken naar de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van communicatie in de afgelopen

Nadere informatie

EFFICIËNTIESLAG BIJ DE WSG DOOR. INTELLIGENTE van een behandelplan of plan van aanpak APPLICATIE CASE STUDY. jeugdzorgexperts optimaal ondersteunen

EFFICIËNTIESLAG BIJ DE WSG DOOR. INTELLIGENTE van een behandelplan of plan van aanpak APPLICATIE CASE STUDY. jeugdzorgexperts optimaal ondersteunen CASE STUDY 01-2016 EFFICIËNTIESLAG BIJ jeugdzorgexperts optimaal ondersteunen DE WSG DOOR bij het ontwikkelen en opstellen INTELLIGENTE van een behandelplan of plan van aanpak APPLICATIE Een aantal ontwikkelingen

Nadere informatie

Inhoud EEN NIEUWE FORMULE 3

Inhoud EEN NIEUWE FORMULE 3 Inhoud EEN NIEUWE FORMULE 3 WAT IS BURO LUIKEN? 5 UW VOORDEEL 7 VOOR WIE INTERESSANT? 9 UW INVESTERING 11 DIGITAAL ONDERNEMEN 13 BUSINESSPARTNERS 15 PASSIE, MISSIE, VISIE 17 CONTACT 19 Welkom! Buro Luiken

Nadere informatie

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can Canon s visie op digitale transformatie van organisaties you can Digitale transformatie van organisaties Als we kijken naar de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van communicatie in de afgelopen

Nadere informatie

Van bedrijfsonderdeel naar onderneming

Van bedrijfsonderdeel naar onderneming Van bedrijfsonderdeel naar onderneming Dienstverlener met karakter Peter Lensselink 27 september 2016 Algemeen directeur Care Shared Services Inhoud Historisch perspectief Organisatie en dienstverleningsconcept

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE STRATEGISCH BELEID 2013 2014 NAAR EEN EFFICIËNT EN ZICHTBAAR CENTRUM VOOR REVALIDATIE UMCG Centrum voor Revalidatie Strategisch beleidsplan 2013-2014 Vastgesteld op 1 november 2012 Vooraf Met het strategisch

Nadere informatie

Stroomopwaarts. Bedrijfsvoering in het sociale domein. Generiek of specifiek?

Stroomopwaarts. Bedrijfsvoering in het sociale domein. Generiek of specifiek? Stroomopwaarts Bedrijfsvoering in het sociale domein Generiek of specifiek? opbouw Introductie Wat is Stroomopwaarts Visie op bedrijfsvoeringsvraagstukken Desiree Curfs 12 jaar onderwijs (van docent tot

Nadere informatie

Factsheet DELIVERING DIGITAL PROFESSIONALS People

Factsheet DELIVERING DIGITAL PROFESSIONALS People Factsheet DELIVERING DIGITAL PROFESSIONALS People DELIVERING DIGITAL PROFESSIONALS People Onze experts brengen u digitale kennis en ervaring op locatie. Om voortdurend in te kunnen spelen op veranderende

Nadere informatie

Maximale ontzorging in eigen regie POWERED BY

Maximale ontzorging in eigen regie POWERED BY Maximale ontzorging in eigen regie POWERED BY www.hixonline.nl De zorgsector is voortdurend in beweging. Zorgprocessen worden meer en meer geautomatiseerd en vrijwel alle gegevens van de patiënt worden

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Personeelsmanagement HRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Personeelsmanagement HRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Personeelsmanagement HRM 1 Inleiding Waar gaat het om? Uw mensen zijn uw meest waardevolle bezit. U spaart tijd noch geld om uw mensen de erkenning te geven die zij

Nadere informatie

Pilot Persoonsgebonden Dossier Friesland. Drs Freek.L.A. Korver MBA

Pilot Persoonsgebonden Dossier Friesland. Drs Freek.L.A. Korver MBA Pilot Persoonsgebonden Dossier Friesland Drs Freek.L.A. Korver MBA In Friesland wordt gewerkt aan een duurzaam zorglandschap Friesland Voorop is een samenwerking tussen alle Friese zorgaanbieders, de Friesland

Nadere informatie

white paper beeldbellen 2016 Dick-Jan Zijda

white paper beeldbellen 2016 Dick-Jan Zijda white paper beeldbellen 2016 Dick-Jan Zijda White paper Beeldbellen 2016 De DEHA Delft (www.deha.nu) organiseert kennissessies voor en door zorgaanbieders rondom een specifiek thema/onderwerp in de regio

Nadere informatie

Haerst is een jong innovatief bedrijf dat opereert op de grens van videotechnologie en diagnostiek.

Haerst is een jong innovatief bedrijf dat opereert op de grens van videotechnologie en diagnostiek. Haerst is een jong innovatief bedrijf dat opereert op de grens van videotechnologie en diagnostiek. 60-90% van commucatie is nonverbaal Diagnostiek is de kunst, techniek of handeling om een oorzaak te

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

KlantVenster. Klantgericht werken met KlantVenster LAAT ICT VOOR U WERKEN! Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen

KlantVenster. Klantgericht werken met KlantVenster LAAT ICT VOOR U WERKEN! Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen KlantVenster Klantgericht werken met KlantVenster Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen Een modulair opgebouwde oplossing, die de basis vormt voor online dienstverlening

Nadere informatie

De Nieuwe Generatie Dealer Management Oplossing. Ontworpen om u te helpen groeien.

De Nieuwe Generatie Dealer Management Oplossing. Ontworpen om u te helpen groeien. De Nieuwe Generatie Dealer Management Oplossing. Ontworpen om u te helpen groeien. De automobielbranche ondergaat wereldwijd enorme veranderingen. Bedrijven in de sector worden steeds meer geconfronteerd

Nadere informatie

E-HRM voor administratiekantoren

E-HRM voor administratiekantoren E-HRM voor administratiekantoren Uitbreiding van uw dienstenportfolio 2 Voorwoord In november 2010 heeft Raet onder directies van accountancy- en administratiekantoren een online onderzoek uitgevoerd naar

Nadere informatie

COLLECTIEF MUTEREN Versie 1.0

COLLECTIEF MUTEREN Versie 1.0 COLLECTIEF MUTEREN Versie 1.0 Inleiding Faster Forward lanceert Elements Volmacht. Een nieuwe generatie volmacht schade software waar de markt eigenlijk al jaren op wacht. De volmacht module is onderdeel

Nadere informatie

Betere zorg door betere informatie. Quality In Care

Betere zorg door betere informatie. Quality In Care Betere zorg door betere informatie Quality In Care Inhoud 03 05 13 15 19 23 25 27 29 30 Samen met u Het Elektronisch Cliëntendossier: QIC QIC App inclusief Omaha classificatiesysteem QIC Mobile inclusief

Nadere informatie

ZORGELOOS ZORG VERLENEN

ZORGELOOS ZORG VERLENEN Wij zijn InoCare InoCare is een dynamische onderneming die zich sinds 2014 profileert binnen de zorgsector. Wij leveren stabiliteit en zekerheid aan zorgorganisaties én aan zorgverleners. Samen met onze

Nadere informatie

Hét complete Uitzendbureau in de Cloud. matcher

Hét complete Uitzendbureau in de Cloud. matcher Hét complete Uitzendbureau in de Cloud matcher Een processysteem in plaats van een administratiesysteem Meer dan twee keer zoveel tijd besteden aan sales en zo uw omzet verhogen. e-matcher maakt het mogelijk.

Nadere informatie

Zijn ERP Systemen log?

Zijn ERP Systemen log? Zijn ERP Systemen log? Intelligent op weg Waar gaat het om? ERP is een verzamelnaam voor toepassingen welke door organisaties worden gebruikt ter ondersteuning van de primaire bedrijfsprocessen. Een aantal

Nadere informatie

Alphega apotheek. Voor meer zorg, meer gemak en meer rendement. In partnership with

Alphega apotheek. Voor meer zorg, meer gemak en meer rendement. In partnership with Alphega apotheek Voor meer zorg, meer gemak en meer rendement In partnership with De kracht van een internationaal netwerk voor vernieuwende zorg Alphega apotheek is het internationale leidende netwerk

Nadere informatie

E-health modules voor de SGGZ. Alle cliënten online met Karify

E-health modules voor de SGGZ. Alle cliënten online met Karify E-health modules voor de SGGZ Alle cliënten online met Karify Nieuwe eisen aan de zorg De zorg in Nederland verandert in een hoog tempo. Bestuurders, politici en verzekeraars stellen nieuwe eisen op het

Nadere informatie

Samen sterk in communicatie. Zomer 2015

Samen sterk in communicatie. Zomer 2015 Samen sterk in communicatie Zomer 2015 Missie Communicatie maakt het leven. Als voor mensen horen of communiceren niet vanzelfsprekend is, maakt Kentalis de beste communicatiemogelijkheden toegankelijk.

Nadere informatie

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte.

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte. Het speelveld De wereld om ons heen verandert razend snel. De richting is duidelijk, de sociale zekerheid wordt geprivatiseerd. Samen bouwen we aan een vernieuwende structuur om de arbeidsmarkt essentieel

Nadere informatie

SALARISADMINISTRATIE

SALARISADMINISTRATIE SALARISADMINISTRATIE Zelf doen of uitbesteden? Leuk dat je ons partner kennisdocument hebt gedownload. In kennisdocumenten in samenwerking met horecabranche experts brengen wij je op de hoogte van de voor

Nadere informatie

Business Model Innovation Guide

Business Model Innovation Guide Business Model Innovation Guide Over waarom business model innovatie cruciaal is en hoe je dat aanpakt Uitgave: April 2016 Auteur: Eefje Jonker-van Dun Strategy Designer & Managing Director Business Models

Nadere informatie

zorgeloos werken in de cloud

zorgeloos werken in de cloud metacom cloud functionele mogelijkheden zorgeloos werken in de cloud vanmeijel.nl bouwen kan simpeler Metacom is één van de meest bedrijfskritische applicaties binnen uw organisatie. De beschikbaarheid,

Nadere informatie

TSN THUISZORG DOEN WAAR WE GOED IN ZIJN. EN DAT ZO GOED MOGELIJK.

TSN THUISZORG DOEN WAAR WE GOED IN ZIJN. EN DAT ZO GOED MOGELIJK. TSN THUISZORG DOEN WAAR WE GOED IN ZIJN. EN DAT ZO GOED MOGELIJK. OVER TSN THUISZORG Bij TSN Thuiszorg hebben ze meer dan helder waar de focus ligt. Op de kerntaken: verzorging, verpleging en ondersteuning.

Nadere informatie

Qsuite in een mobiele applicatie. Geschikt voor telefoon en tablet

Qsuite in een mobiele applicatie. Geschikt voor telefoon en tablet Qsuite in een mobiele applicatie Geschikt voor telefoon en tablet Er is geen stoppen meer aan Het internetgebruik in de wereld neemt iedere dag toe. IT is overal,. Internet is steeds meer, vaker en sneller

Nadere informatie

i-signaal ontwikkelt, implementeert en ondersteunt VerzuimSignaal en daaraan gerelateerde diensten.

i-signaal ontwikkelt, implementeert en ondersteunt VerzuimSignaal en daaraan gerelateerde diensten. i-signaal ontwikkelt, implementeert en ondersteunt VerzuimSignaal en daaraan gerelateerde diensten. Wij zijn i-signaal Een dynamische organisatie, waar mensen met plezier een actieve bijdrage leveren om

Nadere informatie

KIM. Slimme acties ondernemen

KIM. Slimme acties ondernemen KIM Slimme acties ondernemen CONTROLE KWIJT? Herkent u dit soort ervaringen ook? Uw organisatie heeft allerlei systemen in huis, maar Niemand weet echt meer hoe het systeem exact werkt Voor kleine wijzigingen

Nadere informatie

SAP Customer Success Story Farmaceutica Retail & distributie Multipharma. Meer daadkracht dankzij gestroomlijnde BI-oplossingen

SAP Customer Success Story Farmaceutica Retail & distributie Multipharma. Meer daadkracht dankzij gestroomlijnde BI-oplossingen Meer daadkracht dankzij gestroomlijnde BI-oplossingen Multipharma Sector Farmaceutica Producten en diensten Retail en distributie Website multipharma.yours.be SAP oplossingen SAP BusinessObjects Business

Nadere informatie

Steenwinkel Kruithof Associates Management en Informatica Consultants. Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg

Steenwinkel Kruithof Associates Management en Informatica Consultants. Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg Hoe zet je gezamenlijk een nieuw en succesvol (ICT) Shared Service Center (SSC) op? En hoe zorg je ervoor dat de samenwerking tussen de deelnemende

Nadere informatie

Meer waarde creëren. Assetmanagement op maat

Meer waarde creëren. Assetmanagement op maat Meer waarde creëren Assetmanagement op maat Zo maken wij assetmanagement toepasbaar Met de toolbox Zeven bouwstenen van professioneel assetmanagement maken we de ISO55000 toepasbaar voor u. Belanghebbenden

Nadere informatie

1 Visie op de webpresentatie

1 Visie op de webpresentatie 1 Visie op de webpresentatie De gemeente Eindhoven gaat haar presentatie op het web verbeteren We spreken met opzet over presentatie omdat de vorm wat ons betreft nog open is. Concreet betekent dit dat

Nadere informatie

TECSYS SMS - Supply Management System

TECSYS SMS - Supply Management System TECSYS SMS - Supply Management System Innovatie op de werkplek Curomed BV info@curomed.nl www.curomed.nl Uitdagingen in zorglogistiek op de werkplek Moderne ziekenhuizen hebben dagelijks te maken met verschillende

Nadere informatie

VORM GEVEN AAN VISIE

VORM GEVEN AAN VISIE VORM GEVEN AAN VISIE Hoe businessarchitectuur bijdraagt aan het bereiken van businessdoelen White paper Auteurs: Martin van den Berg, Aldert Boersma, Serge Bouwens, Erica Dane, Bonne van Dijk, Paul Dijkwel,Jan

Nadere informatie

Langer thuis door innovatieve wijkverpleging. Andere focus, betere uitkomsten

Langer thuis door innovatieve wijkverpleging. Andere focus, betere uitkomsten Langer thuis door innovatieve wijkverpleging Andere focus, betere uitkomsten Uw focus op innovatie en uitkomsten van zorg bepaalt het succes De wereld van de wijkverpleging is sinds 2015 drastisch veranderd.

Nadere informatie

Highlights. Vernieuwingen mijncaress 4.2. Slim en eenvoudig

Highlights. Vernieuwingen mijncaress 4.2. Slim en eenvoudig Highlights Vernieuwingen mijncaress 4.2 Zorgorganisaties werken met steeds creatievere oplossingen en maken gebruik van nieuwe technologische ontwikkelingen. Slim sturen en organiseren is daarbij een belangrijk

Nadere informatie

Missie. Visie. Kernwaarden. i-signaal. creatief. innovatief. flexibel. klant- en servicegericht. plezier

Missie. Visie. Kernwaarden. i-signaal. creatief. innovatief. flexibel. klant- en servicegericht. plezier Missie i-signaal streeft naar een vooraanstaande rol in het ontwikkelen en beheren van innovatieve software die onze klanten in staat stelt om het verzuim van de medewerkers te monitoren. Dit effectieve

Nadere informatie

Eerder verschenen cases: Case opvragen? www.kadenza.nl/cases. www.kadenza.nl. Eemnesserweg 55 1251 NB Laren +31 (0)35 539 44 90

Eerder verschenen cases: Case opvragen? www.kadenza.nl/cases. www.kadenza.nl. Eemnesserweg 55 1251 NB Laren +31 (0)35 539 44 90 case closed Eerder verschenen cases: Case opvragen? www.kadenza.nl/cases www.kadenza.nl Eemnesserweg 55 1251 NB Laren +31 (0)35 539 44 90 Athlon Car Lease Nederland is een krachtige en onderscheidende

Nadere informatie

Microsoft. Uw klanten volledig in beeld

Microsoft. Uw klanten volledig in beeld Microsoft Dynamics CRM Uw klanten volledig in beeld 2 Microsoft Dynamics CRM Klantbehoud, klanttevredenheid en relatiebeheer zijn nog nooit zo belangrijk geweest. Ondernemend Nederland is sterk aan het

Nadere informatie

Bijzondere ICT voor bijzondere zorg

Bijzondere ICT voor bijzondere zorg Bijzondere ICT voor bijzondere zorg Agenda Over Profila Zorg Gezondheidszorg in beweging ICT requirements Profila Zorg Biedt cloud computing de oplossing? Migratie Effecten en besparingen Leerpunten Toekomst

Nadere informatie

We stemmen uw cloud-verbruik automatisch af op de vraag

We stemmen uw cloud-verbruik automatisch af op de vraag Managed Services Managed Services We geven gedegen advies over ontwerp, integratie, bouw en beheer van schaalbare platformen op basis van cloud-technologie. Cloud computing vormt het fundament van elk

Nadere informatie

Toolkit bedrijfsvoering

Toolkit bedrijfsvoering Toolkit bedrijfsvoering Naar optimale zorg door gezonde bedrijfsvoering Verstand van Zorg Van transitie naar transformatie Gezonde bedrijfsvoering als succesfactor Continu goede én betaalbare zorg leveren?

Nadere informatie

De kracht van Middelgroot. Klik hier voor praktijkvoorbeelden

De kracht van Middelgroot. Klik hier voor praktijkvoorbeelden De kracht van Middelgroot Klik hier voor praktijkvoorbeelden De kracht van het programma e-dienstverlening Wat is: Het programma e-dienstverlening? In de gemeente Waalwijk wordt gewerkt met een elektronisch

Nadere informatie

Nieuw: controllers van Syel Europe

Nieuw: controllers van Syel Europe INDUSTRIËLE ELEKTRONICA Nieuw: controllers van Syel Europe De compacte controller die intelligent én voordelig is. voor seriebouw en klantspecifieke toepassingen voor complexe berekeningen én eenvoudige

Nadere informatie

MEER4ZORG. Persoonlijke aandacht. Professionaliteit. En vooruitzien. Daar draait het nu om in de wereld van de zorg.

MEER4ZORG. Persoonlijke aandacht. Professionaliteit. En vooruitzien. Daar draait het nu om in de wereld van de zorg. Tijden veranderen. De maatschappij verandert. En dus veranderen wij. De zorgbranche vraagt om vernieuwing. En die gaan wij samen brengen. Hoe? Met MEER4ZORG, een integrale manier om u volledig te onzorgen.

Nadere informatie