De verborgen stem van de

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De verborgen stem van de"

Transcriptie

1 STRATEGISCHE MARKETING De verborgen stem van de Tijdens de levering van zorg kijken veel ziekenhuizen in belangrijke mate naar hun eigen interne processen om efficiency verbeteringen vanuit min of meer technisch perspectief te halen. Een goede patiënt- of klantgerichtheid vereist echter ook inzicht van de zorgverlener in het zorgproces dat de patiënt beleeft van begin tot eind (figuur 1). Naast het maken van de juiste afwegingen op medisch, economisch, zorg en organisatorisch terrein dient bovenal ingespeeld te worden op de patiënt. Een belangrijke rol is hierbij weggelegd voor het zorgpersoneel en hun denkbeelden en gevoelens over zorgverlening. Om nader inzicht te verschaffen in de aspecten die patiënten belangrijk vinden in ziekenhuiszorg, is een onderzoek gedaan naar de gedachte- en gevoelswereld van patiënten over dit onderwerp. Het onderbewustzijn speelt hierbij een grote rol. 90 tot 95% van ons denken en voelen vindt immers onbewust plaats en is daarmee uitermate belangrijk voor onze beleving en ons handelen. Om deze aspecten inzichtelijk te maken, is tijdens interviews onder andere gewerkt met beelden, is ingegaan op de verhalen en is ingegaan op de associaties die respondenten leggen. Onderzoekresultaten De gedachten en gevoelens zijn gecomprimeerd tot een mentaal model (zie figuur 2) dat de gezamenlijke beleving van patiënten over de Nederlandse ziekenhuiszorg weergeeft. De beleving van de respondenten in dit onderzoek is onderverdeeld naar hoe patiënten denken en voelen 1) over de emotionele consequenties van het ziek zijn, behandeling en mogelijk weer beter worden en 2) de kenmerken van ziekenhuiszorg. Ad 1. Emotionele consequenties van het ziek zijn, het zorgproces, het beter worden Blijdschap Je denkt dan het zit er weer op gelukkig, we hebben het gehad. Blijdschap ontstaat als het zorgtraject achter de rug is en de doktor heeft gezegd dat alles goed is. Het gaat vaak gepaard met een gevoel van ontlading en geruststelling. Een patiënt kan zeer gelukkige momenten ervaren in een ziekenhuis, zoals bij een bevalling. Dit is tegengesteld aan de associatie die vele patiënten hebben bij een ziekenhuis, namelijk ziekte en verdriet. Figuur 1: diverse ketens en connecties in de zorg

2 patiënt Ivo Cerfontaine (L) Ed Peelen (R) Angst Ik vind vaak als je in een ziekenhuis komt, dat het net is alsof je in een donker bos komt; je weet niet wat er op je afkomt. Angst zal een patiënt altijd hebben als deze ziek wordt, maar er zijn verschillende gradaties van je niet op je gemak voelen, onrust en bezorgdheid tot paniek. Angst neemt toe bij onduidelijkheid, als de doorlooptijd toeneemt en bij een gevoel van eenzaamheid. Ook verveling, het wachten en de drukte op een afdeling kunnen invloed hebben. Verdriet Op dat moment ben je al zwak en dan wil je toch wel een beetje aandacht hebben of verzorging of leiding. Dat voelt aan als een zielig persoontje in een hele grote cleane ruimte. Tijdens het ziek zijn voelen patiënten zich vaak ongelukkig, zwak en zielig. Verdriet kan worden verminderd door aandacht van medisch personeel voor de patiënt en door het bijzijn van familie, vrienden of kennissen. Maar ook een andere geur dan de bewuste ziekenhuislucht of een andere indeling van de ruimte kan leiden tot minder verdriet. Woede Je hebt een tijd zitten wachten en dan zegt iemand: Je kunt pas over twee maanden komen. Die agressie, die woede, die adrenaline en die komt los. Woede ontstaat als er iets ontbreekt in de service van het ziekenhuis. Zo voelt de patiënt zich geïrriteerd en gespannen als deze moet wachten en het gevoel heeft niet als mens behandeld te worden. Woede kan ook voortkomen uit de machteloosheid van een patiënt als deze een ernstige ziekte heeft. Wachten Wachten doet pijn. Als je om 12:30 uur een afspraak hebt en je hebt er om 13:30 uur nog eentje en je bent pas om 13:00 uur aan de beurt, dan is dat storend. Dit behelst onder andere het wachten in de wachtkamer, op de afspraak, op de uitslag, etc. Wachten brengt allerlei emoties teweeg. Het vergroot niet alleen de onduidelijkheid bij de patiënt, maar kan ook leiden tot verveling waardoor de patiënt zich dingen in het hoofd haalt, en zich onrustig en zenuwachtig gaat voelen. Dit kan weer leiden tot angst en woede. Op zich zijn patiënten overigens niet onredelijk. Er zit bij de patiënt een bepaalde vorm van acceptatie als deze op de specialist moet wachten. Zeker als deze geïnformeerd wordt over de reden van het wachten. Onduidelijkheid Gewoon bang. Hoe gaat het met mij verder? Wanneer kom ik hier uit? Onduidelijkheid van patiënten kent vele vormen en betreft onder andere vraagtekens over de indicatiestelling, het behandelplan, het vinden van de weg in het ziekenhuis en de werking van gekregen medicijnen. Oorzaken voor de onduidelijkheid kunnen verband houden met de communicatie. Niet uitsluitend van de medici en verplegers, maar ook van de patiënten zelf. Deze weten vaak niet wat er met hen aan de hand is en kunnen een soort van barrière ervaren om hier met de zorgverlener over te praten. Eenzaamheid Ze kennen je niet. Je bent voor hun op dat moment niet belangrijk. Dat geeft een gevoel dat je er verloren rondloopt of zit. Als ze zeggen: ik kom het straks wel brengen en ze komen niet, dan hebben ze een bepaalde belofte gemaakt die ze niet na kunnen komen en dan voel je je in de steek gelaten. Patiënten kennen een afstandelijk gevoel in een ziekenhuis, ze zijn vaak alleen, wat kan leiden tot eenzaamheid. Het ziekenhuis wordt in dit verband vaak ook als benauwend ervaren. Belangrijke oorzaken hiervoor zijn de sfeer, de communicatiebarrière tussen arts en patiënt en het feit dat een patiënt zich ziek en zwak voelt. Ad 2. Denkbeelden en gevoelens over kenmerken van het ziekenhuis en de dienstverlening Persoonlijke aandacht Want ik ben toch niet een nummer, ik ben toch ook een mens. Ik bedoel die minuten dat de verpleging met je bezig is: probeer er dan iets van te maken, benut die tijd. En als ze dan langs je heen lopen en hup hup rennen met mappen en weet ik niet wat. Persoonlijke aandacht in de ziekenhuiszorg wordt door de patiënt als zeer belangrijk ervaren. Deze interactie kent vele vormen, van luisteren tot inlevingsvermogen en van knuffelen tot gastvrijheid. De behoefte aan aandacht komt vaak voort uit eenzaamheid, onduidelijkheid, waardoor de patiënt zijn verhaal kwijt wil of vragen wil stellen. Door te luisteren kan het personeel een beter inzicht krijgen in de patiënt, waardoor deze het vertrouwen krijgt dat zij of hij in goede handen is. Het gaat er daarbij niet om net te ZM magazine 7/8 juli/augustus 2008

3 Figuur 2: gedachten en gevoelens over ziekenhuiszorg doen alsof. Het gevoel serieus genomen te worden ontstaat pas als de patiënt denkt dat het ziekenhuispersoneel inzicht heeft in de medische diagnose, de situatie tijdens het zorgproces (ook intra- en extramurale samenwerking) en het denken en voelen van de patiënt. Opbeurendheid Ik denk dat je je met een lekkere maaltijd toch een beetje gelukkiger voelt dan met dat saaie eten. Je hebt niks anders dan die kleine dingen om naar uit te kijken. Dat zijn gewoon van die dingen waar je in een ziekenhuis naar toeleeft. Genieten kan een patiënt als zijn verveling wordt opgelost of als er geen klinische sfeer hangt. Van het personeel gaat ook een grote invloed uit. Zo geven patiënten aan dat ze het belangrijk vinden dat het personeel lekker in hun vel zit en plezier in hun werk heeft. Ontspanning en rust Niemand is op zijn gemak in een ziekenhuis. Lekker eten geeft je ook rust. Een patiënt is vaak gespannen (stress), want deze weet niet wat hem overkomt. Een ziekenhuis geeft geen thuisgevoel. Rust neemt een deel van de angst weg. Rust in een ziekenhuis kan gecreëerd worden door een rustige en gemoedelijke sfeer (geen hectiek), de juiste geluidsfrequentie en persoonlijke aandacht. Andere items die tot rust en ontspanning kunnen leiden zijn: bezoek van familie en vrienden, afleiding, slapen en het geven van goede informatie. Snelheid Dat ik op tijd aan de beurt ben. Dat het niet eerst via 20 kanalen moet gaan. De patiënt wil zo snel mogelijk weer beter zijn of uit het ziekenhuis zijn. Een ziekenhuis werkt snel in de perceptie 10

4 Zorg dat de positieve gevoelens van de patiënt versterkt worden van de patiënt als afspraken worden nagekomen, zij of hij niet hoeft te wachten, duidelijke informatie wordt verstrekt, dingen geen twee keer hoeven doen of zeggen, onderzoeken op één dag worden gepland en het ziekenhuispersoneel goed op de hoogte is van de toestand van de patiënt. Informeren Dat ze het niet beter voordoen dan het in werkelijkheid is; en op het moment dat het de verkeerde kant op gaat dat ze dan ook realistisch zijn in hun uitspraak. De ene arts zegt dit en de andere arts zegt dat en dan denk ik: artsen ga lekker bij elkaar zitten en ga daar eens even over praten voordat je iets aan de patiënt vertelt. Informatie geven kan negatieve gevoelens wegnemen. Het neemt de onduidelijkheid weg en daarmee mogelijk ook bepaalde angsten. De patiënt heeft geen controle meer over zijn eigen lichaam en door informatie kan deze mogelijk de controle terugkrijgen. De patiënt onderscheidt drie aspecten van goede informatieverstrekking: openheid, duidelijkheid en eenduidige informatie. Helende ambiance frisse geuren van s morgens buiten. mooie gordijnen, of mooi meubilair. geen irritant geluid... s nachts is het dus akelig stil. Dit betekent een gezellige sfeer, soms huiselijkheid, een omgeving waar een patiënt op zijn gemak is. Een dergelijke sfeer is te creëren met behulp van helende geuren, aankleding en natuurlijke geluiden. Een positieve associatie met een klinische sfeer is dat deze wordt geassocieerd met rust, orde en netheid. Maar het gaat te ver om te stellen dat deze niet te realiseren zijn in een niet klinische setting. De positieve aspecten wegen ook niet op tegen de negatieve. Een klinische sfeer verhoogt het gevoel van afstand, waarbij mensen zich alleen voelen en denken dat ze in een fabriek zijn terecht gekomen. Conclusies De gedachten en gevoelens van patiënten gaan met name over de niet-medische aspecten van de zorg. De medische kant van de ziekenhuiszorg is relatief gezien weinig genoemd in de interviews, maar is wel aanwezig. Er wordt enigszins van uit gegaan dat het ziekenhuis de medische kant gewoon oplost voor de patiënt. De meeste patiënten maakten geen duidelijk onderscheid, wat wil zeggen dat ze zowel het medische aspect als het niet-medische aspect als één totale beleving zien. Daarnaast zien we dat we in het zorgproces, meer dan in welk dienstverleningsproces ook, te maken hebben met een rijkheid aan emoties. Momenteel kennen patiënten veel negatieve gevoelens toe aan een ziekenhuis, zoals een huis met zieken, pijn en ellende. Een ziekenhuis straalt angst en verdriet uit, volgens sommige respondenten. Buiten deze negatieve gevoelens, die bovendien vaker en nadrukkelijker zijn genoemd, hebben patiënten ook positieve gevoelens zoals blijdschap, geruststelling en hoop. Het zorgvuldig inspelen op deze emoties verhoogt de patiënttevredenheid, loyaliteit en gezondheidsbevordering bij de patiënt. Patiënten hebben gedachten en gevoelens gedurende de hele zorgketen van preventie en constatering tot en met de revitalisatiefase en zelfs daarna. Het klinkt als een open deur, maar het is zeer belangrijk dat een ziekenhuis in elke fase van de belevenisketen inspeelt op deze emoties en gedachten. Aanbevelingen De beschreven resultaten van het onderzoek vormen slechts de basis voor verbeter-initiatieven in de zorg. Door een dieper gelegen begrip te krijgen van wat achter de beschreven gedachten en gevoelens ligt in combinatie met creatieve sessies kunnen innovatieve product- en serviceconcepten gegenereerd worden. Deze verbeterideeën kunnen zeer divers zijn en zijn te omvattend om in dit atikel kwijt te kunnen. Vandaar dat hieronder enkele algemene aanbevelingen worden gedaan. Ken uw klant: Zorg voor een dieper gelegen kennis van de patiënt. Het gepresenteerde onderzoek is een uitermate geschikte manier om de patiënt op zowel het bewuste als onderbewuste niveau te leren kennen. Probeer samen met anderen te letten op signalen en ga deze vervolgens samen interpreteren. Zo kun je vanuit verschillende perspectieven kijken naar wat de patiënt echt bedoelt. Het gegenereerde inlevingsvermogen vormt de basis voor nieuwe innovatieve ideeën die pas echt klantgericht zijn. Kies een duidelijk standpunt: Een zorginstelling dient een duidelijk geformuleerd standpunt te kiezen dat ze op lange termijn wil handhaven op basis van de verkregen inzichten. Op deze wijze wordt het voor patiënten helder waar de instelling voor staat. Zorg dus dat zowel de product- en serviceontwikkelingen als externe communicatie-uitingen in lijn zijn met dit gekozen standpunt. Door de beleving van patiënten als basis te gebruiken voor de formulering van dit standpunt zullen patiënten zich aangetrokken voelen tot het ziekenhuis. ZM magazine 7/8 juli/augustus

5 Persoonlijke aandacht voor de patiënt is zeer belangrijk Bij een goede implementatie kan het keuzegedrag positief beïnvloed worden. Persoonlijkheid van de instelling: Dit onderzoek kan ook worden gehouden onder het personeel van een instelling. Op deze wijze wordt inzicht verkregen in de organisatiecultuur. Door de gedachten en gevoelens van patiënten en het personeel met elkaar te vergelijken, kan een mismatch tussen beide worden blootgelegd. Een patiëntgerichte organisatie zorgt ervoor dat de beleving van het personeel in lijn is met de beleving van de klant. Dialoog aangaan: Vaak vertelt de patiënt in instellingen zijn voorgeschiedenis en stelt de specialist een diagnose. Veelal kent dit gesprek een aanbodgericht karakter. Het is interessant te zien hoe de dialoog tussen beide partijen verbeterd kan worden. Negatieve gevoelens: Uit de consensusmap blijkt duidelijk dat een patiënt veel negatieve emoties heeft in een ziekenhuis en met ziekte. Angst, eenzaamheid, klinische sfeer, woede, niet luisteren en noem maar op. Negatieve gevoelens leiden ertoe dat de patiënt niet het gevoel heeft dat het beter wordt. Een ziekenhuis moet proberen deze negatieve gevoelens zoveel mogelijk weg te nemen. Dit kan men doen door de eigenschappen die ten grondslag liggen aan deze negatieve gevoelens te elimineren of te reduceren. Tevens kan men een tegenovergestelde positieve gevoel proberen in te brengen. Positieve gevoelens: Een patiënt heeft een aantal positieve ervaringen met een ziekenhuis. Zorg dat deze positieve gevoelens versterkt worden. Positieve gevoelens hebben invloed op het lichamelijke en psychische genezingsproces en leiden er tevens toe dat het ziekenhuis beter wordt gewaardeerd. Meerdere plaatsen: De zorgverlening vindt plaats op verschillende plaatsen. Zo is er de poli, de diagnostiek, de dagkliniek, de kliniek, het restaurant, etc. Op elke plaats kan de gedachte- en gevoelswereld van patiënten anders worden beïnvloed. Het belevingsproces van de zorg kan zodoende beter worden gemanaged. Verhogen van de acceptatie: Door de patiënt inzicht te geven in de gedachte- en gevoelswereld van het ziekenhuispersoneel kan het begrip en daarmee de acceptatiegraad worden verhoogd. Veelal betekent dit gewoon duidelijkheid verschaffen en de patiënt niet in onwetendheid laten. Als gevolg zullen negatieve gevoelens minder snel naar boven komen bij de patiënt. Bespeel zintuigen: De zintuigen zijn een belangrijke input voor de vorming van de beleving. Het bespelen van deze zintuigen kan ervoor zorgen dat patiënten een positieve indruk krijgen van het ziekenhuis en het kan het genezingsproces bevorderen. Wees consistent: Belangrijk is dat een patiënt geen andere indruk krijgt als deze op een ander tijdstip terugkomt in het ziekenhuis. Tevens is van belang dat de verwachting bij het ene specialisme dezelfde is als bij een ander specialisme. I. Cerfontaine MSc is als consultant verbonden aan MindMeld en als product ontwikkelaar aan de marktgroep gezondheidszorg van BI4U. Prof. dr. E. Peelen is hoogleraar Direct Marketing/CRM op Business Universiteit Nyenrode en partner van het Rotterdamse adviesbureau ICSB. Management Summary Veelal worden patiënten in ziekenhuizen benaderd vanuit een medisch technisch perspectief om deze beter te maken. Tevens proberen ziekenhuizen efficiency te realiseren door zich te focussen op de interne processen (ziekenhuisproces). In dit artikel wordt vooral gekeken naar het patiënt proces en de interactie tussen dit klantproces en het ziekenhuisproces. Hierbij is onderzocht wat in de beleving van patiënten belangrijk is om echt beter te worden in een ziekenhuis. Met behulp van een nieuwe kwalitatieve onderzoeksmethode zijn de onderbewuste en bewuste gedachten en gevoelens van patiënten met betrekking tot ziekenhuiszorg blootgelegd. Er is hierbij gebruik gemaakt van beelden en ingegaan is op de verhalen die patiënten vertellen bij deze beelden en ingegaan is op de associaties die patiënten leggen tussen de beelden. Uit het onderzoek blijkt dat de kwaliteit van de zorg in belangrijke mate wordt beoordeeld op de niet-medische aspecten van zorg. Inspelen op de emotionele kant van de zorgverlening kan daarom bijdragen aan het verhogen van de kwaliteit van de zorg in de ogen van de patiënt. Tevens bevordert dit het genezingsproces bij de patiënt, waardoor de zorg efficiënter kan worden. 12

Notitie: Visie op een Gastvrij SEH Atrium MC versie 2 februari 2014

Notitie: Visie op een Gastvrij SEH Atrium MC versie 2 februari 2014 Visie op gastvrijheid binnen de SEH Hieronder vindt u een beknopte weergave van de visie op gastvrijheid voor de Spoed Eisende Hulp (SEH) van het Atrium MC. Gastvrijheid als kernwaarde Gastvrijheid is

Nadere informatie

Emoties, wat is het signaal?

Emoties, wat is het signaal? Emoties, wat is het signaal? Over interpretatie en actieplan dr Frits Winter Functie van Emoties Katalysator, motor achter gedrag Geen emoties, geen betrokkenheid, geen relaties Te veel emoties, te veel

Nadere informatie

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Informatie voor cliënten Cliënten en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel hebben vaak nare dingen meegemaakt. Ze zijn geschokt

Nadere informatie

Ontdek je kracht voor de leerkracht

Ontdek je kracht voor de leerkracht Handleiding les 1 Ontdek je kracht voor de leerkracht Voor je ligt de handleiding voor de cursus Ontdek je kracht voor kinderen van groep 7/8. Waarom deze cursus? Om kinderen te leren beter in balans te

Nadere informatie

Partner ondersteuning 1

Partner ondersteuning 1 Partnerondersteuning 1 Je partner heeft borstkanker, wat nu? Informatie voor je partner Kanker heb je niet alleen. Ook jij als partner wordt mee betrokken in de strijd. Het bericht is voor jou net zo n

Nadere informatie

6. Behandelingen. Wil jij dat jouw moeder zo snel mogelijk begint met de behandelingen of wil je dat ze nog even wacht? Waarom?

6. Behandelingen. Wil jij dat jouw moeder zo snel mogelijk begint met de behandelingen of wil je dat ze nog even wacht? Waarom? 6. Behandelingen De uitslagen van alle onderzoeken geven een duidelijk beeld van de ziekte. De artsen weten nu om welke soort borstkanker het gaat, wat de eigenschappen zijn van de kankercellen, hoe groot

Nadere informatie

Psychosociale problemen bij kanker

Psychosociale problemen bij kanker Psychosociale problemen bij kanker mogelijkheden voor begeleiding in het azm Psychosociale problemen bij kanker Inleiding 3 Reacties 3 Begeleiding 3 Wanneer hulp inschakelen 4 Vroegtijdige herkenning 4

Nadere informatie

Emoties, wat is het signaal?

Emoties, wat is het signaal? Emoties, wat is het signaal? Over interpretatie en actieplan dr Frits Winter Functie van Emoties Katalysator, motor achter gedrag Geen emoties, geen betrokkenheid, geen relaties Te veel emoties, te veel

Nadere informatie

Hoofdpijn bij kinderen www.cjggooienvechtstreek.nl

Hoofdpijn bij kinderen www.cjggooienvechtstreek.nl regio Gooi en Vechtstreek Hoofdpijn bij kinderen www.cjggooienvechtstreek.nl n Hoofdpijn Hoofdpijn bij kinderen komt regelmatig voor. Vaak is de oorzaak duidelijk, bijvoorbeeld slaapgebrek, drukte of lawaai.

Nadere informatie

Patiënteninformatiedossier (PID) COLONCARE. onderdeel. Kanker en Seksualiteit. COLONCARE Seksualiteit

Patiënteninformatiedossier (PID) COLONCARE. onderdeel. Kanker en Seksualiteit. COLONCARE Seksualiteit Patiënteninformatiedossier (PID) COLONCARE onderdeel Kanker en COLONCARE INHOUDSOPGAVE Kanker en seksualiteit... 3 Een moeilijke periode... 4 Extra ondersteuning... 5 Contact met lotgenoten... 6 2 Kanker

Nadere informatie

Hoogbegaafd en gevoelig

Hoogbegaafd en gevoelig Hoogbegaafd en gevoelig Kazimierz Dabrowski Hoogbegaafd zijn is meer dan slim zijn. Hoogbegaafde mensen zijn vaak ook veel gevoeliger dan andere mensen. Daardoor ervaar je situaties soms intenser dan andere

Nadere informatie

Patiënteninformatiedossier (PID) (Non) Hodgkin. onderdeel ZIEKTEBELEVING. (NON) HODGKIN Ziektebeleving

Patiënteninformatiedossier (PID) (Non) Hodgkin. onderdeel ZIEKTEBELEVING. (NON) HODGKIN Ziektebeleving Patiënteninformatiedossier (PID) (Non) Hodgkin onderdeel ZIEKTEBELEVING (NON) HODGKIN Inhoud... 3 Emoties... 4 Omgaan met de ziekte... 4 Praten over uw gevoelens... 5 Uw gedachten opschrijven... 5 Andere

Nadere informatie

Psychosociale begeleiding

Psychosociale begeleiding Borstkliniek Voorkempen Psychosociale begeleiding Borstkliniek Voorkempen Sofie Eelen psychologe AZ St Jozef Malle 9-12-2008 1 Diagnose van kanker Schokkende gebeurtenis Roept verschillende gevoelens en

Nadere informatie

Zelfbeschadiging; wat kun jij doen om te helpen?

Zelfbeschadiging; wat kun jij doen om te helpen? Zelfbeschadiging; wat kun jij doen om te helpen? Familie of naaste zijn van iemand die zichzelf beschadigt kan erg moeilijk zijn. Iemand van wie je houdt doet zichzelf pijn en het lijkt alsof je niks kunt

Nadere informatie

Delier. Informatie voor familie en betrokkenen

Delier. Informatie voor familie en betrokkenen Delier Informatie voor familie en betrokkenen Inleiding Op onze verpleegafdeling is een familielid, vriend(in) of kennis van u opgenomen. Tijdens uw bezoek aan de patiënt heeft u waarschijnlijk gemerkt

Nadere informatie

Hierbij willen wij Daniëlle Vossebeld bedanken voor haar begeleiding en het delen van haar gedachtegang tijdens de uitvoering van dit onderzoek.

Hierbij willen wij Daniëlle Vossebeld bedanken voor haar begeleiding en het delen van haar gedachtegang tijdens de uitvoering van dit onderzoek. Voorwoord Voor u ligt het eindresultaat van ons onderzoek voor Helende Ziekenhuis Omgeving (in dit rapport afgekort als HEZO), welke is geschreven in het kader van de minor Co-design en Entrepeneurship

Nadere informatie

Judith Suyling. kindertherapie ouderbegeleiding. Poppenkast

Judith Suyling. kindertherapie ouderbegeleiding. Poppenkast Judith Suyling kindertherapie ouderbegeleiding Poppenkast 023 525 33 28, Bloemendaal kindertherapie@judithsuyling.nl Nadenken op een bankje Lang geleden, toen Judith nog een klein meisje was, zat zij eens

Nadere informatie

Oncologie. Patiënteninformatie. Omgaan met kanker. Bij wie kunt u terecht? Slingeland Ziekenhuis

Oncologie. Patiënteninformatie. Omgaan met kanker. Bij wie kunt u terecht? Slingeland Ziekenhuis Oncologie Omgaan met kanker i Patiënteninformatie Bij wie kunt u terecht? Slingeland Ziekenhuis Algemeen Het hebben van kanker kan grote gevolgen hebben voor uw leven en dat van uw naasten. Lichamelijk

Nadere informatie

Klinisch redeneren Take-home toets

Klinisch redeneren Take-home toets Klinisch redeneren Take-home toets Naam: Joyce Stuijt Klas: 1F2 Docent: S. Verschueren Datum: 23 januari 2012 Studentnr: 500635116 Inhoudsopgave Casus 3 Diagnose 4 Prognose 4 Resultaatsklasse 5 Beoogd

Nadere informatie

AMIGA4LIFE. Hooggevoelig, wat is dat? WWW.AMIGA4LIFE.NL T. 06-424 99985 @AMIGA4LIFECOACH VLAARDINGEN

AMIGA4LIFE. Hooggevoelig, wat is dat? WWW.AMIGA4LIFE.NL T. 06-424 99985 @AMIGA4LIFECOACH VLAARDINGEN AMIGA4LIFE Hooggevoelig, wat is dat? 7-10 jaar WWW.AMIGA4LIFE.NL T. 06-424 99985 @AMIGA4LIFECOACH VLAARDINGEN 1 voorlichtingsbrochure hooggevoeligheid - www.amiga4life.nl Ik heb een talent! Ik kan goed

Nadere informatie

Terrorisme en dan verder

Terrorisme en dan verder Terrorisme en dan verder Hoe kunt u omgaan met de gevolgen van een aanslag? - Ga zo veel mogelijk door met uw normale dagelijkse activiteiten. Dat geeft u het gevoel dat u de baas bent over de situatie.

Nadere informatie

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS 2011 Klanttevredenheid Vereenzaming Ouderen Soest VOS Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest 035 60 23 681 info@swos.nl www.swos.nl KvK 41189365 Klanttevredenheidsonderzoek Vereenzaming

Nadere informatie

Wat er ook aan de hand is, de gevolgen zijn hetzelfde. Je bent een aantal lichamelijke functies, die je voorheen als vanzelfsprekend aannam, kwijt.

Wat er ook aan de hand is, de gevolgen zijn hetzelfde. Je bent een aantal lichamelijke functies, die je voorheen als vanzelfsprekend aannam, kwijt. Hoofdstuk 7 Emoties Nu is het tijd om door te gaan. Je hebt je dwarslaesie, je bent hopelijk klaar met al de medische dingen, nu is het tijd om ook je gevoelens aandacht te geven. Dus: ga lekker zitten,

Nadere informatie

Netwerk Ouderenzorg Regio Noord

Netwerk Ouderenzorg Regio Noord Netwerk Ouderenzorg Regio Noord Vragenlijst Behoefte als kompas, de oudere aan het roer Deze vragenlijst bestaat vragen naar uw algemene situatie, lichamelijke en geestelijke gezondheid, omgang met gezondheid

Nadere informatie

Affirmaties, welke passen bij mij?

Affirmaties, welke passen bij mij? Affirmaties, welke passen bij mij? Veel mensen maken gebruik van affirmaties, om hun gevoel, zelfbeeld en gedachten positief te beïnvloeden. Regelmatig hoor ik van cliënten, dat hoe vaak ze ook affirmeren,

Nadere informatie

Pijnkliniek AZ Klina. Dr. M. Dingens Dr. B. Ickx Dr. K. Lauwers

Pijnkliniek AZ Klina. Dr. M. Dingens Dr. B. Ickx Dr. K. Lauwers Dr. M. Dingens Dr. B. Ickx Dr. K. Lauwers Pijnkliniek AZ Klina Augustijnslei 100 2930 Brasschaat Secretariaat Pijnkliniek bereikbaar: elke werkdag tussen 9u en 13u en tussen 14u en 17u, behalve woensdagnamiddag,

Nadere informatie

NMT. NMT: Patiëntenenquête 2012. resultaten van tandarts: drs. FH Ferguson, Rijnsburg NMT. Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde

NMT. NMT: Patiëntenenquête 2012. resultaten van tandarts: drs. FH Ferguson, Rijnsburg NMT. Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde NMT Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde NMT: Patiëntenenquête 2012 resultaten van tandarts: drs. FH Ferguson, Rijnsburg NMT Onderzoek & Informatievoorziening Nieuwegein Juli 2012

Nadere informatie

Groep 1, 2 Thema 1 De groep? Dat zijn wij! 1. Hallo, hier ben ik! Samen plezier maken en elkaar beter leren kennen.

Groep 1, 2 Thema 1 De groep? Dat zijn wij! 1. Hallo, hier ben ik! Samen plezier maken en elkaar beter leren kennen. Groep 1, 2 1. Hallo, hier ben ik! 2. Prettig kennis te maken Kinderen leren elkaar beter kennen en ontdekken verschillen en overeenkomsten. 3. Samen in de klas Over elkaar helpen, geholpen worden en afspraken

Nadere informatie

KINDEREN LEKKER IN HUN VEL

KINDEREN LEKKER IN HUN VEL KINDEREN LEKKER IN HUN VEL 1. Welkom wij zijn Karin Hallegraeff en Noelle van Delden van Praktijk IKKE Karin stelt zich voor en er komt een foto van Karin in beeld. Noelle stelt zich voor en er komt een

Nadere informatie

EEN DIERBARE VERLIEZEN

EEN DIERBARE VERLIEZEN EEN DIERBARE VERLIEZEN 994 Inleiding Deze folder is bedoeld voor nabestaanden. U leest hierin over de gevoelens die u kunt ervaren en hoe u in deze moeilijke tijd goed voor uzelf kunt zorgen. U heeft kort

Nadere informatie

Persoonlijk communicatieboek van

Persoonlijk communicatieboek van Persoonlijk communicatieboek van gemaakt door: datum: Persoonlijk Communicatieboek voor cliënten Het Communicatieboek maakt ervaringskennis zichtbaar, overdraagbaar en daarmee bruikbaar. Door het vastleggen

Nadere informatie

Breng je onbewuste belemmeringen in beeld! Orang Malu Coaching

Breng je onbewuste belemmeringen in beeld! Orang Malu Coaching Breng je onbewuste belemmeringen in beeld! Orang Malu Coaching Ik zou die studie wel willen beginnen maar Ik weet niet waarom ik in deze baan blijf hangen Ik wil mijn leven drastisch omgooien maar ik kom

Nadere informatie

Dé 14 fundamentele stappen naar geluk

Dé 14 fundamentele stappen naar geluk Dé 14 fundamentele stappen naar geluk Van de Amerikaanse psycholoog Michael W. Fordyce 1. Wees actief en ondernemend. Gelukkige mensen halen meer uit het leven omdat ze er meer in stoppen. Blijf niet op

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS Praktijk Jonker & Koetsier Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van Praktijk Jonker & Koetsier is vorig jaar een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd.

Nadere informatie

Susanne Hühn. Het innerlijke kind. angst loslaten

Susanne Hühn. Het innerlijke kind. angst loslaten Susanne Hühn Het innerlijke kind angst loslaten Inhoud Inleiding 7 Hoe ontstaat angst? 11 Wegen uit de angst 19 Het bange innerlijke kind leren kennen 35 Meditatie Het bange innerlijke kind leren kennen

Nadere informatie

een dierbare verliezen

een dierbare verliezen een dierbare verliezen een dierbare verliezen U heeft kort geleden iemand verloren. Dat kan heel verwarrend zijn. Vaak is het moeilijk te accepteren dat iemand er niet meer is. Soms is het verdriet of

Nadere informatie

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over,

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over, 3F Wat is vriendschap? 1 Iedereen heeft vrienden, iedereen vindt het hebben van vrienden van groot belang. Maar als we proberen uit te leggen wat vriendschap precies is staan we al snel met de mond vol

Nadere informatie

Doe boekje voor kinderen vanaf 6 jaar

Doe boekje voor kinderen vanaf 6 jaar Doe boekje voor kinderen vanaf 6 jaar DOEBOEKJE Hoe voel ik mij in het ziekenhuis? voor kinderen vanaf 6 jaar 2 Doe boekje voor kinderen vanaf 6 jaar Inhoud Naar het ziekenhuis 3 Mijn valies 4 Mijn ziekenhuiskamer

Nadere informatie

Psychosociale hulp voor patiënten met kanker

Psychosociale hulp voor patiënten met kanker Psychosociale hulp voor patiënten met kanker Beter voor elkaar Psychosociale hulp voor patiënten met kanker Inhoud Inleiding 2 Oncologieverpleegkundigen 3 Stomaverpleegkundigen 4 Geestelijke verzorging

Nadere informatie

Oncologie. Patiënteninformatie. Omgaan met kanker. Bij wie kunt u terecht? Slingeland Ziekenhuis

Oncologie. Patiënteninformatie. Omgaan met kanker. Bij wie kunt u terecht? Slingeland Ziekenhuis Oncologie Omgaan met kanker i Patiënteninformatie Bij wie kunt u terecht? Slingeland Ziekenhuis Algemeen Het hebben van kanker kan grote gevolgen hebben voor uw leven en dat van uw naasten. Lichamelijk

Nadere informatie

Appendix 3. Attitude - Vragenlijst (B-versie)

Appendix 3. Attitude - Vragenlijst (B-versie) Appendix 3. Attitude - Vragenlijst (B-versie) Inleiding Met deze vragenlijst proberen wij na te gaan, hoe je tegen je toekomstige beroep en beroepsuitoefening aankijkt. Ook zijn wij geïnteresseerd in je

Nadere informatie

1 0.0% 0 2 0.0% 0 3 0.0% 0 4 0.0% 0 5 0.0% 0 6 2.0% 1 7 18.4% 9 8 38.8% 19 9 18.4% 9 10 20.4% 10

1 0.0% 0 2 0.0% 0 3 0.0% 0 4 0.0% 0 5 0.0% 0 6 2.0% 1 7 18.4% 9 8 38.8% 19 9 18.4% 9 10 20.4% 10 De bereikbaarheid van de praktijk De dagelijkse openingstijden van de praktijk? 1 0.0 0 2 0.0 0 3 0.0 0 4 0.0 0 5 0.0 0 6 2.0 1 7 18.4 9 8 38.8 19 9 18.4 9 10 20.4 10 Gemiddeld cijfer 8.4 De bereikbaarheid

Nadere informatie

Rapportage patiëntenenquête

Rapportage patiëntenenquête Rapportage patiëntenenquête Tandartspraktijk Conradie augustus 2014 Roozeboom consulting b.v. Nieuwe Schoolweg 2 B 9756 BB Glimmen phone +31 (0)50 406 40 40 fax +31 (0)50 406 41 40 mobile +31 (0)6 53 47

Nadere informatie

Psychosociale problemen bij kanker

Psychosociale problemen bij kanker INTERNE GENEESKUNDE Psychosociale problemen bij kanker Mogelijkheden voor begeleiding in het Laurentius ziekenhuis Deze brochure is bedoeld voor mensen waarbij de diagnose kanker is gesteld en voor hun

Nadere informatie

Terrorisme en dan verder Wat te doen na een aanslag?

Terrorisme en dan verder Wat te doen na een aanslag? Terrorisme en dan verder Wat te doen na een aanslag? Publieksversie Ga zo veel mogelijk door met uw normale dagelijkse activiteiten. Dat geeft u het gevoel dat u de baas bent over de situatie. Dit is ook

Nadere informatie

General information of the questionnaire

General information of the questionnaire General information of the questionnaire Name questionnaire: Adult Temperament Questionnaire Original author: Rothbart, Ahadi, & Evans Translated by: Hartmann & Rothbart Date version: 2001 Language: Nederlands

Nadere informatie

U zorgt voor iemand met dementie. Wie zorgt er voor u?

U zorgt voor iemand met dementie. Wie zorgt er voor u? U zorgt voor iemand met dementie. Wie zorgt er voor u? Uw hart luchten Adviezen inwinnen Uw problemen bespreken Mevrouw Meijers weet wat het is om te zorgen voor iemand met dementie: Zowel mijn buurvrouw

Nadere informatie

Tijd voor de dood. Stilstaan bij en tijd nemen voor de dood Oprecht en stap voor stap afscheid nemen. Beleidsnotitie Palliatieve Zorg

Tijd voor de dood. Stilstaan bij en tijd nemen voor de dood Oprecht en stap voor stap afscheid nemen. Beleidsnotitie Palliatieve Zorg Beleidsnotitie Palliatieve Zorg Tijd voor de dood Stilstaan bij en tijd nemen voor de dood Oprecht en stap voor stap afscheid nemen Beleidsnotitie Tijd voor de dood Auteur(s) A.Trienekens Datum September

Nadere informatie

Vragenlijst Depressie

Vragenlijst Depressie Vragenlijst Depressie Deze vragenlijst bestaat uit een aantal uitspraken die in groepen bij elkaar staan (A t/m U). Lees iedere groep aandachtig door. Kies dan bij elke groep die uitspraak die het best

Nadere informatie

Zelfbeschadiging bij leerlingen Een inleiding

Zelfbeschadiging bij leerlingen Een inleiding Nationaal congres leerlingbegeleiding Zelfbeschadiging bij leerlingen Een inleiding Zeist, 17 maart 1 Destructief gedrag Automutilatie Wat zijn de eerste woorden die bij je boven komen? Wat roept dat bij

Nadere informatie

Deze gevoelens en emoties blijven bestaan totdat jij er aan toe bent om ze te uiten.

Deze gevoelens en emoties blijven bestaan totdat jij er aan toe bent om ze te uiten. Ik wil EmoKnallen. Sjoelen en uiten van emoties en gevoelens met jongeren en volwassenen. Benodigdheden: een sjoelbak en sjoelschijven. Te spelen op school, in jongeren en opvangcentra, in het gezin, bij

Nadere informatie

Gezinsinterventie Gezinsgesprekken voor gezinnen waarbij de ouder psychische problemen heeft

Gezinsinterventie Gezinsgesprekken voor gezinnen waarbij de ouder psychische problemen heeft Gezinsinterventie Gezinsgesprekken voor gezinnen waarbij de ouder psychische problemen heeft Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. Zorgen en vragen 1 Gezinsinterventie 2 Tien praktische

Nadere informatie

Psychosociale problemen bij kanker

Psychosociale problemen bij kanker Psychosociale problemen bij kanker Deze brochure is bedoeld voor mensen waarbij de diagnose kanker is gesteld en voor hun partner, familie en/of vrienden. Het krijgen van de diagnose kanker is een schokkende

Nadere informatie

Hoop doet leven, al is het maar voor even. Corine Nierop- van Baalen 15 april 2013 Amersfoort

Hoop doet leven, al is het maar voor even. Corine Nierop- van Baalen 15 april 2013 Amersfoort Hoop doet leven, al is het maar voor even Corine Nierop- van Baalen canierop@diaconessenhuis.nl 15 april 2013 Amersfoort Inhoud Betekenis hoop palliatieve patiënten met kanker Moeilijkheden die hulpverleners

Nadere informatie

Ontdek de 14 geheime sleutels tot geluk.

Ontdek de 14 geheime sleutels tot geluk. Ontdek de 14 geheime sleutels tot geluk. Met onderstaande 14 sleutels tot geluk kun je het volgende doen: Doorlezen en denken wat moet ik hier nu weer mee!! Er een notitie van maken en dit gebruiken als

Nadere informatie

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal. Help! Ik moet bevallen. Omgaan met pijn tijdens de bevalling

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal. Help! Ik moet bevallen. Omgaan met pijn tijdens de bevalling Help! Ik moet bevallen. Omgaan met pijn tijdens de bevalling HELP! IK MOET BEVALLEN OMGAAN MET PIJN TIJDENS DE BEVALLING INLEIDING Een kind krijgen is niet niks. Vooral als het je eerste is, heb je geen

Nadere informatie

1. Joris. Voor haar huis remt Roos. Ik ben er. De gordijnen beneden zijn weer dicht.

1. Joris. Voor haar huis remt Roos. Ik ben er. De gordijnen beneden zijn weer dicht. 1. Joris Hé Roos, fiets eens niet zo hard. Roos schrikt op en kijkt naast zich. Recht in het vrolijke gezicht van Joris. Joris zit in haar klas. Ben je voor mij op de vlucht?, vraagt hij. Wat een onzin.

Nadere informatie

Cursus Omgaan met klachten

Cursus Omgaan met klachten Cursus Omgaan met klachten Aanleg beplantingen en grasvelden AOC Oost Almelo C. ter Steege Doel van deze les Je leert in deze cursus over: - Klachten - Klachten ontvangen - Valkuilen - Emoties opvangen

Nadere informatie

Nieuwsbrief De Vreedzame School

Nieuwsbrief De Vreedzame School Nieuwsbrief De Vreedzame School Algemeen Onze school werkt met het programma van de Vreedzame School. Dit programma wil een bijdrage leveren aan een positief sociaal klimaat en de vorming van actieve en

Nadere informatie

ZELFINVULLIJST DEPRESSIEVE SYMPTOMEN (INVENTORY OF DEPRESSIVE SYMPTOMATOLOGY: IDS-SR) 1 (In te vullen door patiënt)

ZELFINVULLIJST DEPRESSIEVE SYMPTOMEN (INVENTORY OF DEPRESSIVE SYMPTOMATOLOGY: IDS-SR) 1 (In te vullen door patiënt) ZELFINVULLIJST DEPRESSIEVE SYMPTOMEN (INVENTORY OF DEPRESSIVE SYMPTOMATOLOGY: IDS-SR) 1 (In te vullen door patiënt) Naam:.. Datum: - - Kruis bij elke vraag het antwoord aan dat de afgelopen zeven dagen

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW Huisartsenpraktijk Kattenbroek Huisarts Schenkels Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van huisartsenpraktijk Kattenbroek is vorig jaar een tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Gedachten, gevoelens en wat je doet

Gedachten, gevoelens en wat je doet hoofdstuk 4 Gedachten, gevoelens en wat je doet Problemen en gedoe horen bij het dagelijks leven. Ouders, vrienden en vriendinnen, verkering, school, werk eigenlijk bijna alles geeft wel eens een keer

Nadere informatie

http://toelatingsexamen.110mb.com

http://toelatingsexamen.110mb.com Arts-patiëntgesprek Dit onderdeel bestaat uit meerkeuzevragen met 4 antwoordmogelijkheden, waarvan je er meestal al meteen 2 kan elimineren omdat ze te extreem zijn. Je moet eigenlijk op je gevoel afgaan

Nadere informatie

Het verlies van een dierbare

Het verlies van een dierbare Het verlies van een dierbare Het Zorgpad Stervensfase is gebaseerd op de Liverpool Care Pathway for the dying patient (LCP). De LCP is door het Erasmus MC Rotterdam en het IKNL locatie Rotterdam integraal

Nadere informatie

Handvatten voor het omgaan met zelfbeschadiging

Handvatten voor het omgaan met zelfbeschadiging Handvatten voor het omgaan met zelfbeschadiging Als iemand in jouw omgeving zichzelf beschadigt is dat erg ingrijpend. Het kan allerlei emoties oproepen. Je bent misschien erg verdrietig, boos of je voelt

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Johan Vosbergen Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Johan Vosbergen... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Johan,

Nadere informatie

Verbindingsactietraining

Verbindingsactietraining Verbindingsactietraining Vaardigheden Open vragen stellen Luisteren Samenvatten Doorvragen Herformuleren Lichaamstaal laten zien Afkoelen Stappen Werkafspraken Vertellen Voelen Willen Samen Oplossen Afspraken

Nadere informatie

Babylichaamstaal. Van te vroeg geboren baby s

Babylichaamstaal. Van te vroeg geboren baby s Babylichaamstaal Van te vroeg geboren baby s Inleiding Voor een pasgeboren baby is lichaamstaal de eerste en enige manier om te vertellen wat hij wel of niet prettig vindt. Omdat hij nog niet kan praten,

Nadere informatie

Vermoeidheid bij MPD

Vermoeidheid bij MPD Vermoeidheid bij MPD Landelijke contactmiddag MPD Stichting, 10-10-2009 -van Wijlen Psycho-oncologisch therapeut Centrum Amarant Toon Hermans Huis Amersfoort Welke verschijnselen? Gevoelens van totale

Nadere informatie

De vier onmetelijke vermogens van de geest

De vier onmetelijke vermogens van de geest De vier onmetelijke vermogens van de geest Geluk is alleen mogelijk als er liefde is. Ware liefde heeft het vermogen iedere situatie waarin we ons bevinden te genezen en te veranderen, en ons leven een

Nadere informatie

B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1

B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1 B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1 JE ONBEWUSTE PROGRAMMEREN VOOR EEN GEWELDIGE TOEKOMST De meeste mensen weten heel goed wat ze niet willen in hun leven, maar hebben vrijwel geen

Nadere informatie

Hoe ontstaat hyperventilatie?

Hoe ontstaat hyperventilatie? Hyperventilatie Wat is hyperventilatie? Ademhalen is een handeling die ieder mens verricht zonder er bij na te denken. Het gaat vanzelf en volkomen onbewust. Ademhaling is de basis van onze gezondheid.

Nadere informatie

Onzichtbare koffer WERKBLAD 1. De onzichtbare koffer van. Overtuigingen over zichzelf: Overtuigingen over anderen: Overtuigingen over de wereld:

Onzichtbare koffer WERKBLAD 1. De onzichtbare koffer van. Overtuigingen over zichzelf: Overtuigingen over anderen: Overtuigingen over de wereld: WERKBLAD 1 Onzichtbare koffer De onzichtbare koffer van Overtuigingen over zichzelf: Overtuigingen over anderen: Overtuigingen over de wereld: Wat kan ik doen om de koffer van deze leerling opnieuw in

Nadere informatie

HANDIG DE TAAL VAN EEN HOND

HANDIG DE TAAL VAN EEN HOND l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n HANDIG DE TAAL VAN EEN HOND OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN HIER LEES JE HANDIGE INFORMATIE OVER HONDENTAAL. JE KUNT ER

Nadere informatie

Zorgpad Persoonlijkheidsproblematiek

Zorgpad Persoonlijkheidsproblematiek Zorgpad Persoonlijkheidsproblematiek Iedereen heeft zo zijn eigenaardigheden. Echter, soms heeft iemand extreme persoonlijke eigenschappen en vertoont hij hinderlijk gedrag. Dit kan zo ernstig zijn dat

Nadere informatie

Kwaliteit van leven Een hulpmiddel bij de voorbereiding van een zorgplan

Kwaliteit van leven Een hulpmiddel bij de voorbereiding van een zorgplan Kwaliteit van leven Een hulpmiddel bij de voorbereiding van een zorgplan De zorg en begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking moet erop gericht zijn dat de persoon een optimale kwaliteit

Nadere informatie

OMGAAN MET DREIGEND EN DESTRUCTIEF GEDRAG

OMGAAN MET DREIGEND EN DESTRUCTIEF GEDRAG OMGAAN MET DREIGEND EN DESTRUCTIEF GEDRAG Inleiding Geweld lijkt toegenomen binnen onze samenleving; in ieder geval is de gevoeligheid en aandacht voor deze problematiek de laatste jaren duidelijk toegenomen.

Nadere informatie

Gespreksrichtlijnen tussen goeden slechthorenden

Gespreksrichtlijnen tussen goeden slechthorenden Gespreksrichtlijnen tussen goeden slechthorenden Communiceren doe je met zijn tweeën Deze folder is bedoeld voor de goedhorenden die in hun omgeving iemand kennen die slechthorend is, en voor slechthorenden

Nadere informatie

WANNEER VERTEL JE HET AAN JE KINDEREN? Als de beslissing om te gaan scheiden eenmaal genomen is, dan kun je dit het beste zo snel mogelijk aan de

WANNEER VERTEL JE HET AAN JE KINDEREN? Als de beslissing om te gaan scheiden eenmaal genomen is, dan kun je dit het beste zo snel mogelijk aan de OVER EN UIT OVER EN UIT Welkom bij de e-training Over en uit. In deze training leer je beter om te gaan met je scheiding. Je leert hoe je het beste het nieuws van de scheiding aan je kind kan vertellen,

Nadere informatie

Wat vertel ik mijn kind als ik opgenomen word? Praten helpt. Verslavingspreventie Mondriaan

Wat vertel ik mijn kind als ik opgenomen word? Praten helpt. Verslavingspreventie Mondriaan Wat vertel ik mijn kind als ik opgenomen word? Praten helpt Verslavingspreventie Mondriaan Wat vertel ik mijn kind als ik opgenomen word? Alle ouders hebben het beste voor met hun kinderen. Ouders vragen

Nadere informatie

Patiënt centraal RAPID RECOVERY SYMPOSIUM 11 APRIL 2013

Patiënt centraal RAPID RECOVERY SYMPOSIUM 11 APRIL 2013 Patiënt centraal RAPID RECOVERY SYMPOSIUM 11 APRIL 2013 I HAVE A DREAM MARTIN LUTHER KING JR. 28 AUGUSTUS 1963 LINCOLN MEMORIAL IN WASHINGTON Historie Frustratie van het niet kunnen anticiperen en handelen

Nadere informatie

Openingsgebeden INHOUD

Openingsgebeden INHOUD Openingsgebeden De schuldbelijdenis herzien Openingsgebeden algemeen Openingsgebeden voor kinderen Openingsgebeden voor jongeren INHOUD De schuldbelijdenis herzien De schuldbelijdenis heeft in de openingsritus

Nadere informatie

Belevingsgerichte zorg voor ouderen met dementie

Belevingsgerichte zorg voor ouderen met dementie Belevingsgerichte zorg voor ouderen met dementie Docentenhandleiding voor mbo-zorg onderwijs en bijscholing Contact: Connie Klingeman, Hogeschool Rotterdam c.a.klingeman@hr.nl Wat is belevingsgerichte

Nadere informatie

Loslaten in 9 stappen en flowen vanuit hart & ziel

Loslaten in 9 stappen en flowen vanuit hart & ziel Tri of Light Loslaten in 9 stappen en flowen vanuit hart & ziel Loslaten is geen kwestie van wilskracht, maar kan je leren! Loslaten in 9 stappen Loslaten van woede, haat, verdriet, verwachtingen, schaamte,

Nadere informatie

Slaapproblemen? Gezonde slaap

Slaapproblemen? Gezonde slaap Dit is een folder van www.orthoconsult.nl geschreven door dhr. drs. Ard Nieuwenbroek, trainer/ therapeut bij Ortho Consult. Deze folder is op een aantal punten aangepast en aangevuld door de stressbegeleiders

Nadere informatie

Eten = emotie. Optimale patiëntbeleving rondom voeding voor, tijdens en na behandeling. Health, food & tech congres 2017

Eten = emotie. Optimale patiëntbeleving rondom voeding voor, tijdens en na behandeling. Health, food & tech congres 2017 Eten = emotie Optimale patiëntbeleving rondom voeding voor, tijdens en na behandeling Health, food & tech congres 2017 Jonas (3 jaar) Ondervoeding Groot probleem voor patiënt en maatschappij 25-40% patiënten

Nadere informatie

V O O R L I C H T I N G. Drs. Fernando Cunha Ontwikkelingspsycholoog Gezondheidspsycholoog (BIG) Kinder- en Jeugdpsycholoog (NIP) Onderwijsspecialist

V O O R L I C H T I N G. Drs. Fernando Cunha Ontwikkelingspsycholoog Gezondheidspsycholoog (BIG) Kinder- en Jeugdpsycholoog (NIP) Onderwijsspecialist V O O R L I C H T I N G Drs. Fernando Cunha Ontwikkelingspsycholoog Gezondheidspsycholoog (BIG) Kinder- en Jeugdpsycholoog (NIP) Onderwijsspecialist w w w. c hild -suppor t -euro pe.c om 1 Zorgen voor

Nadere informatie

Take-home toets klinisch redeneren 2

Take-home toets klinisch redeneren 2 Take-home toets klinisch redeneren 2 Naam: Sanne Terpstra Studentnummer: 500646500 Klas: 1F2 Datum: 23-01-2012 Deel 1: Casus Mevrouw Alberts is een 81 jarige weduwe. Haar man is 5 maanden geleden overleden

Nadere informatie

Veiligheid en Integriteit

Veiligheid en Integriteit Veiligheid en Integriteit Persoonlijke aspecten en effecten van (be)dreiging VBG 27 februari 2013 Rob van den Biggelaar adviseur sociale veiligheid / psycholoog E-mail: vandenbiggelaar@habilis.nl Deze

Nadere informatie

2 Ik en autisme VOORBEELDPAGINA S

2 Ik en autisme VOORBEELDPAGINA S 2 Ik en autisme In het vorige hoofdstuk is verteld over sterke kanten die mensen met autisme vaak hebben. In dit hoofdstuk vertellen we over autisme in het algemeen. We beginnen met een stelling. In de

Nadere informatie

De Raad van Europa is een internationale organisatie met 47 lidstaten. Haar werk beïnvloedt 150 miljoen kinderen en jongeren.

De Raad van Europa is een internationale organisatie met 47 lidstaten. Haar werk beïnvloedt 150 miljoen kinderen en jongeren. Kindvriendelijke Gezondheidszorg- Kinderen en Jongeren: zeg ons wat je denkt! De Raad van Europa is een internationale organisatie met 47 lidstaten. Haar werk beïnvloedt 150 miljoen kinderen en jongeren.

Nadere informatie

NA DE SCHOK INFORMATIE VOOR OUDERS

NA DE SCHOK INFORMATIE VOOR OUDERS NA DE SCHOK INFORMATIE VOOR OUDERS Betrokken raken bij een schokkende gebeurtenis laat niemand onberoerd. Je bent er meestal niet op voorbereid en als het gebeurt kan dat ingrijpende gevolgen hebben voor

Nadere informatie

m a n u k e i r s e E m e r i t u s h o o g l e r a a r F a c u l t e i t g e n e e s k u n d e K U L e u v e n

m a n u k e i r s e E m e r i t u s h o o g l e r a a r F a c u l t e i t g e n e e s k u n d e K U L e u v e n Kanker in je leven een emotionele aardbeving m a n u k e i r s e E m e r i t u s h o o g l e r a a r F a c u l t e i t g e n e e s k u n d e K U L e u v e n Kanker: een emotionele aardbeving Je gewone

Nadere informatie

Succes: jouw eigen formule Oefeningen Opgedragen aan iedereen die bereid is om te groeien

Succes: jouw eigen formule Oefeningen Opgedragen aan iedereen die bereid is om te groeien Succes: jouw eigen formule Oefeningen Opgedragen aan iedereen die bereid is om te groeien Praktijk Sterre Groenendijk Je bent welkom om dit ebook naar anderen te sturen, mits je het in zijn geheel stuurt

Nadere informatie

Soms gebeurt er wel eens iets wat jij niet wilt. Dit noemen wij onvrijwillige zorg. Onvrijwillige zorg mag alleen als jij in gevaar bent, of als jouw

Soms gebeurt er wel eens iets wat jij niet wilt. Dit noemen wij onvrijwillige zorg. Onvrijwillige zorg mag alleen als jij in gevaar bent, of als jouw Soms gebeurt er wel eens iets wat jij niet wilt. Dit noemen wij onvrijwillige zorg. Onvrijwillige zorg mag alleen als jij in gevaar bent, of als jouw gedrag gevaarlijk is voor andere mensen. Dit mag nooit

Nadere informatie

De pedagogisch medewerker

De pedagogisch medewerker De pedagogisch medewerker 1 Inleiding Het kind dat in het ziekenhuis wordt opgenomen, komt in een voor hem vreemde omgeving terecht. Voor kinderen is het ziekenhuis een onnatuurlijke situatie. Ziek zijn

Nadere informatie

Een dierbare verliezen

Een dierbare verliezen Patiënteninformatie Een dierbare verliezen Informatie over het verlies van een dierbare en de gevoelens die u daarover kunt hebben Een dierbare verliezen Informatie over het verlies van een dierbare en

Nadere informatie

Slaapproblemen? Een aantal feiten. Gezonde slaap. Soorten Slecht Slapen

Slaapproblemen? Een aantal feiten. Gezonde slaap. Soorten Slecht Slapen Niet waar Soms waar Wel waar Slaapproblemen? Een aantal feiten Uit onderzoek blijkt dat èèn op de 10 jongeren zo nu en dan last heeft van slaapproblemen. Dit kan iedereen overkomen en eigenlijk is het

Nadere informatie

Maastrichtse interview met kinder- en jeugdigen versie MIK

Maastrichtse interview met kinder- en jeugdigen versie MIK Maastrichtse interview met kinder- en jeugdigen versie MIK Dr. Sandra Escher Prof. Dr. Marius Romme Stichting Leven met stemmen Bemelen interview@hearing-voices.com Project kinderen en jeugdigen die Stemmen

Nadere informatie

Enquête intimiteit & seksualiteit Oktober 2017

Enquête intimiteit & seksualiteit Oktober 2017 Enquête intimiteit & seksualiteit Oktober 2017 Resultaten enquête intimiteit en seksualiteit De enquête is verstuurd naar 2378 online respondenten van het Ouderenpanel van het Nationaal Ouderenfonds. In

Nadere informatie